Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny"

Transkrypt

1 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Maj 2012 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RCZ W I KW R II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO... 3 IV. BEZROBOCIE... 4 V. CENY TOWARÓW I USŁUG... 4 VI. HANDEL ZAGRANICZNY... 5 VII. POLSKO-CZESKA WYMIANA HANDLOWA... 6 VIII. CZESKIE BUDOWNICTWO SYTUACJA W 2011 R. I PROGNOZA ROZWOJU... 9 IX. USTAWA O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII X. PODSTAWOWY REJESTR OSÓB XI. PROGRAM KONWERGENCJI XII. SPRAWOZDANIE O STANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2011 R XIII. NOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY WSPIERAJĄCY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ XIV. OFERTA KOLEKTYWNEGO UDZIAŁU W TARGACH MASZYNOWYCH MSV XV. MIĘDZYNARODOWE TARGI BUDOWLANE FOR ARCH W PRADZE

2 I. PKB w I kwartale 2012 roku Według wstępnych danych Czeskiego Urzędu Statystycznego (CSU), PKB tego kraju w pierwszym kwartale 2012 roku, zarówno w relacji kwartał do kwartału, jak i w stosunku międzyrocznym, obniżył się o 1,0%. Oznacza to, że gospodarka czeska pomimo wzrostu produkcji przemysłowej, eksportu oraz spadku bezrobocia, znalazła się w recesji gospodarczej. Z informacji CUS wynika, że stan ten spowodowany został nieoczekiwanym rozwojem dwóch relatywnie stabilnych elementów rynku wewnętrznego. W sektorze finansowym i ubezpieczeń odnotowano spadek wartości dodanej brutto oraz niższe wpływy akcyzy z wyrobów tytoniowych. To ostatnie zjawisko wyjaśnia się zwiększonymi zakupami w IV kwartale ubiegłego roku z powodu oczekiwanej podwyżki podatku akcyzowego w roku bieżącym. Na spadek wartości dodanej brutto wpłynęły również negatywne wyniki w branży budowlanej. W cenach bieżących PKB Republiki Czeskiej międzyrocznie był wyższy o 2%, co jednak zostało zupełnie zniwelowane wzrostem poziomu cen o 3,2%. II. Przemysł W pierwszym kwartale 2012 r. produkcja przemysłowa w Republice Czeskiej wzrosła międzyrocznie o 2,2%. Największy wzrost odnotowano w produkcji samochodów osobowych, przyczep i naczep (o 12,2%) oraz w produkcji urządzeń elektrycznych (o 9,6%), następnie w produkcji maszyn i urządzeń (o 5,4%), w produkcji koksu i pozostałych wyrobów rafineryjnych (o 3,8%), w produkcji substancji chemicznych (o 2,9%) oraz w produkcji nośników multimedialnych (o 2,0%). Największy spadek odnotowano w produkcji odzieży (o 13,5%), komputerów (o 11%), podstawowych wyrobów hutniczych (o 6,5%), napojów (o 4,1%), wyrobów z drewna i korku (o 4,4%), skór wyprawianych (o 3,2%) oraz artykułów spożywczych (o 2,7%). Przychody z działalności przemysłowej w cenach bieżących w stosunku międzyrocznym wzrosły o 5,9%, a przychody z eksportu bezpośredniego przedsiębiorstw przemysłowych o 8,4%. Wartość nowych zamówień w przemyśle wzrosła międzyrocznie o 8,0%; w tym zamówień zagranicznych o 10,4%, a zamówień krajowych o 3,6%. Średnia liczba zatrudnionych w przemyśle czeskim w I kwartale 2012 r. (bez pracowników agencyjnych), w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników, była międzyrocznie wyższa o 0,6%. Średnie wynagrodzenie miesięczne w przedsiębiorstwach przemysłowych wzrosło w I kw. nominalne o 4,4% i wyniosło CZK (ok EUR). 2

3 Przemysł (wskaźniki międzyroczne dane wstępne) Dynamika w cenach stałych Wyszczególnienie (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) styczeń luty marzec styczeń marzec 2012 Przemysł Republiki Czeskiej (B+C+D) 103,1 104,7 99,3 102,2 B) Wydobycie 88,8 97,0 98,1 94,6 C) Przemysł przetwórczy 104,4 104,6 99,3 102,6 D) Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła 98,7 107,8 100,1 102,1 III. Budownictwo Produkcja budowlana w pierwszym kwartale 2012 roku w stosunku międzyrocznym była niższa o 10,2%. Wartość produkcji w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym obniżyła się o 5,8%, a w budownictwie związanym z infrastrukturą o 22,8%. Średnia liczba zatrudnionych w budownictwie w I. kw r. (bez pracowników agencyjnych), w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników, międzyrocznie obniżyła się o 4,9%. Średnie wynagrodzenie w tej branży w I kw. br., wzrosło nominalnie o 6,3% i wyniosło CZK (ok EUR). Liczba wydanych zezwoleń budowlanych w stosunku międzyrocznym obniżyła się o 3,2%, a orientacyjna wartość robót objętych tymi zezwoleniami o 24,9%. Liczba rozpoczętych realizacji mieszkań w I. kw r. obniżyła się 2,6% i wyniosła 6.545, a liczba zakończonych realizacji wzrosła 1,9% i wyniosła Produkcja budowlana (wskaźniki międzyroczne - dane wstępne) Dynamika w cenach stałych (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) Wyszczególnienie styczeń luty marzec styczeńmarzec Produkcja budowlana ogółem 94,7 84,0 61,1 89,8 w tym: budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe budownictwo związane z infrastrukturą Rozpoczęte realizacje mieszkań w tym: w budownictwie jednorodzinnym w budownictwie wielorodzinnym Zakończone realizacje mieszkań w tym: w budownictwie jednorodzinnym w budownictwie wielorodzinnym 96,8 88,7 96,6 94,2 87,3 69,8 77,2 77,2 110,2 72,4 178,6 127,2 100,6 265,1 88,1 112,6 53,4 97,8 107,9 57,5 93,8 85,2 155,3 80,2 87,7 51,9 97,4 87,1 117,0 101,9 98,6 118,4 3

4 IV. Bezrobocie Na koniec kwietnia 2012 roku w Republice Czeskiej bez pracy było 497,3 tys. osób, tj. o 27,9 tys. mniej niż na koniec marca oraz o 16,5 tys. mniej niż na koniec kwietnia 2011 roku. Stopa rejestrowanego bezrobocia na koniec kwietnia 2012 r. wyniosła 8,4%. Wśród mężczyzn stopa bezrobocia wyniosła 7,5 %, a wśród kobiet 9,7%. Największe bezrobocie utrzymywało się w powiatach: Bruntal (15,9%), Most (15,7%), Jesenik (15,2%), Decin (14,0%) oraz Hodonin (13,9%). Najniższe w powiatach miasta Pragi (3,3% - 4,0%) oraz Mlada Boleslav (4,7%). W ewidencji czeskich Urzędów Pracy na 30 kwietnia 2012 roku, było wolnych miejsc pracy. Na jedno wolne miejsce przypadało średnio 11,9 bezrobotnych, z tego najwięcej w powiatach: Trebic (60,1), Teplice (44,3), Hodonin (37,7), Bruntal (31,9), Usti nad Labem (31,5) oraz Decin (30,5). Zasiłek dla bezrobotnych w kwietniu 2012 r. wypłacono osobom ubiegającym się o zatrudnienie, tj. 21,8% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (w marcu ,0%, w kwietniu ,2%). V. Ceny towarów i usług Ceny towarów i usług konsumpcyjnych utrzymywały się w kwietniu na takim samym poziomie jak w marcu. W stosunku do miesiąca poprzedniego odnotowano spadek cen artykułów spożywczych o 1,5% - z tego największy w przypadku jajek (o 19,8%) oraz warzyw (o 5,6%) - obniżyły się również ceny pieczywa (o 4,3%), mąki (o 8,9%), ryżu o (1,6%), mleka (o 2,4%), jogurtów (o 4,3%), masła (o 3,9%) i cukru (o 2,9%). Z napojów alkoholowych niższe były ceny wódek (o 3,7%) oraz wina (o 1,5%). Odwrotny kierunek miały ceny w dziale odzieży i obuwia - w pierwszym przypadku wzrosły o 3,1%, a w drugim o 6,6%. Już siódmy miesiąc z kolei rosły ceny paliw napędowych. W kwietniu ich ogólny wzrost wyniósł 1,5%, co skutkowało kolejnym rekordem cenowym w przypadku benzyny N95 (37,62 KCZ). Z artykułów spożywczych wyższe niż w marcu były ceny owoców (o 1,5%), ryb (o 2,6%) oraz mięsa o (0,9%). Międzyrocznie inflacja w kwietniu 2012 r. wyniosła 3,5% i była o 0,3 pp. niższa niż w miesiącu poprzednim. W porównaniu z kwietniem 2011 roku, wyższe były ceny większości artykułów spożywczych (jaj o 62,9, chleba o 17,5%, pieczywa o 12,2%, cukru o 6,8%, masła o 0,2%, mleka o 1,4%), opłat mieszkaniowych (gazu ziemnego o 25,1%, prądu o 4,2%, wody pitnej o 12,0%, opłat ściekowych o 10,5%, ogrzewania o 8,2%, czynszów o 5,6%,) oraz paliw i usług transportowych (po 7,6%). Niższe niż przed rokiem były ceny odzieży i obuwia (o 2,7%) oraz usług pocztowych i telekomunikacyjnych (o 1,3%) 4

5 Ceny towarów i usług (wskaźniki, stopa inflacji) Wyszczególnienie Analogiczny okres roku Średnia poprzedniego = 100 Stopa roku inflacji* 02/12 03/12 04/ =100 Ogółem w tym: 103,7 103,8 103,5 120,9 102,4 Artykuły spożywcze i napoje bezalkoholowe 106,9 108,7 106,6 123,8 105,7 Napoje alkoholowe i tytoń 101,9 102,0 102,1 142,0 102,6 Odzież i obuwie 97,0 96,2 96,3 85,2 97,7 Czynsze, woda, energia, paliwa 105,6 105,6 105,6 142,3 103,8 Wyposażenie mieszkań, sprzęt AGD, naprawy 99,3 98,6 99,1 95,9 98,6 Służba zdrowia 110,1 109,2 109,0 161,3 104,4 Transport 104,1 104,0 103,9 107,9 103,3 Poczta i telekomunikacja 99,1 98,8 98,7 95,1 99,1 Kultura i rekreacja 99,7 99,9 99,9 97,9 98,6 Edukacja 102,1 102,1 102,1 117,8 102,2 Wyżywienie i zakwaterowanie 103,7 103,9 104,2 124,5 102,3 Pozostały towar i usługi 101,8 101,8 101,9 115,2 101,0 *relacja średnich wskaźników bazowych (grudzień 2005=100) za ostatnie 12 miesięcy oraz poprzednie 12 miesięcy VI. Handel zagraniczny W pierwszym kwartale 2012 roku obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w stosunku międzyrocznym wzrosły o 5,8%. Eksport był wyższy o 8,4% i wyniósł 31,2 mld EUR, a import o 3,1% i wyniósł 27,4 mld EUR. Nadwyżka handlowa RCz międzyrocznie wzrosła o 1,6 mld EUR i wyniosła 3,8 mld EUR. Największy wpływ na wzrost dodatniego salda wymiany handlowej w pierwszym kwartale br. miał wzrost nadwyżki w grupie maszyn i środków transportu (o mln EUR), w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 327 mln EUR) oraz w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 232 mln EUR). Deficyt pogłębił się w grupie paliw mineralnych i smarów (o 142 mln EUR) oraz w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 88 mln EUR). W grupie żywności i zwierząt żywych odnotowano spadek ujemnego salda o 27 mln EUR, a w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych ubiegłoroczny deficyt (-5,2 mln EUR) zamienił się w nadwyżkę, która po pierwszym kwartale br. wyniosła 21,7 mln EUR. Wyszczególnienie Obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w I kwartale 2011/2012 (w mln) STYCZEŃ - MARZEC 2011 STYCZEŃ - MARZEC 2012 DYNAMIKA W % Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo eksportu importu CZK ,7 106,0 EUR ,3 103,1 USD ,8 98,8 5

6 W pierwszym kwartale 2012 roku największy wzrost wartości czeskiego eksportu miał miejsce w grupie maszyn i środków transportu (o mln EUR, tj. o 8,8%) oraz w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 398 mln EUR, tj. o 7,9%), następnie w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 255 mln EUR, tj. o 8,4%), w grupie paliw mineralnych i smarów (o 235 mln EUR, tj. o 22,6%) oraz w grupie żywności i zwierząt żywych (o 126 mln EUR, tj. o 13,8%). Spadek eksportu odnotowano w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 48 mln EUR, tj. o 5,3%) oraz w grupie wyrobów pozostałych (o 6,0 mln EUR tj. o 6%). Wzrost wartości importu odnotowano we wszystkich grupach towarowych - największy w grupie paliw mineralnych i smarów (o 376,5 mln EUR, tj. o 13,5%) oraz w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 103,7 mln EUR, tj. o 3,4%), następnie w grupie żywności i zwierząt żywych (o 98,9 mln EUR, tj. o 8,3%), w grupie maszyn i środków transportu (o 98,7 mln EUR, tj. o 0,9%), w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 71,2 mln EUR, tj. o 1,4%) oraz w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 23,1 mln EUR, tj. 0,9%) 1 Głównymi pozycjami czeskiego eksportu w pierwszym kwartale br. były samochody osobowe (10,6% eksportu ogółem), części i akcesoria samochodowe (6,5%) oraz urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (6,3%); następnie aparaty i urządzenia telefoniczne (2,1%), druty i kable izolowane (1,6%), energia elektryczna (1,6%), nowe opony samochodowe (1,5%), monitory, projektory i odbiorniki telewizyjne (1,3%), urządzenia elektryczne do przełączania lub zabezpieczania obwodów elektrycznych (1,2%) oraz meble do siedzenia (1,2%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 34,0% czeskiego eksportu ogółem, a ich łączna wartość była międzyrocznie wyższa o 13,2%. W imporcie największą grupę wyrobów stanowiły części i akcesoria samochodowe (5,4%), gaz ziemny (4,3%) i ropa naftowa (4,0%); następnie urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (3,6%), części i akcesoria do maszyn i urządzeń biurowych (2,3%), leki (2,2%), aparaty i urządzenia telefoniczne (1,9%), elektryczne układy scalone (1,9%), samochody osobowe (1,5%) oraz druty i kable izolowane (1,5%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 28,7% czeskiego importu ogółem, a ich łączna wartość była międzyrocznie wyższa o 4,4%. Największą nadwyżkę handlową w omawianym okresie Republika Czeska uzyskała w handlu z Niemcami (2.768 mln EUR), Słowacją (1.023 mln EUR), Wielką Brytanią (1.008 mln EUR), Francją (875 mln EUR) oraz Austrią (513 mln EUR), a największy deficyt w handlu z Chinami ( mln EUR), Koreą Południową (-529 mln EUR), Rosją (-468 mln EUR), Japonią (-363 mln EUR), Azerbejdżanem (-256 mln EUR) oraz Tajlandią (-244 mln EUR). VII. Polsko-czeska wymiana handlowa Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, polsko-czeskie obroty handlowe w pierwszym kwartale 2012 roku w stosunku międzyrocznym wzrosły o 6,5% i wyniosły 3,8 mld EUR. Wartość czeskiego eksportu do Polski była wyższa o 5,6% i wyniosła Strukturę towarową czeskiego handlu zagranicznego przedstawia załącznik nr 1 6

7 mln EUR, a importu o 7,4% i wyniosła mln EUR. W omawianym okresie Republika Czeska odnotowała nadwyżkę w handlu z Polską w wysokości 9,0 mln EUR. W analogicznym okresie ubiegłego roku nadwyżka ta wynosiła 39,5 mln EUR. 2 W czeskim eksporcie do Polski, największy wzrost wartościowy odnotowano w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 59,0 mln EUR, tj. o 12,7%), następnie w grupie maszyn i środków transportu (o 44,5 mln EUR, tj. o 7,0%), w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 28,8 mln EUR, tj. o 365%) oraz w grupie żywności i zwierząt żywych (o 7,4 mln EUR, tj. o 6,9%). Największy spadek eksportu odnotowano w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 20,6 mln EUR, tj. o 8,6%), w grupie paliw mineralnych i smarów (o 14,5 mln EUR, tj. o 15,3%) oraz w grupie surowców za wyjątkiem paliw (o 10,7 mln EUR, tj. o 10,7%). 3 W czeskim imporcie z Polski, największy wzrost wartościowy odnotowano w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 70,4 mln EUR, tj. o 13,7%), w grupie maszyn i środków transportu (o 23,4 mln EUR, tj. o 5,1%), w grupie żywności i zwierząt żywych (o 21,6 mln EUR, tj. o 11,8%) oraz w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 10,0 mln EUR, tj. o 5,7%). Spadek importu odnotowano jedynie w grupie paliw mineralnych i smarów (o 7,4 mln EUR, tj. o 4,3%) ,0 Czesko - polska wymiana handlowa w okresie styczeń marzec 2011/2012 (w mln EUR) 1 800, , , , , , , , ,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 39,5 9,0 I - III 2011 I - III 2012 Czeski eksport do Polski Czeski import z Polski Saldo wymiany Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 2 Wg danych MG RP, polsko-czeskie obroty handlowe w okresie styczeń - marzec 2012 wzrosły o 2,4% i wyniosły mln EUR; w tym: polski eksport do RCz o 3,0% i wyniósł mln EUR, a import o 1,6% i wyniósł mln EUR. Wg tych danych, Polska uzyskała nadwyżkę handlową z Czechami w wysokości 774,5 mln EUR. W stosunku międzyrocznym wartość nadwyżki wzrosła o 5,5%. 3 Strukturę towarową czesko-polskiej wymiany handlowej, wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego przedstawia załącznik nr 2 7

8 Największy deficyt w handlu z Polską w pierwszych dwóch miesiącach 2012 r. Republika Czeska odnotowała w grupie żywności i zwierząt żywych (-89,4 mln EUR) oraz w grupie paliw mineralnych i smarów (-83,9 mln EUR), następnie w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (-61,0 mln EUR) oraz w grupie różnych wyrobów przemysłowych (-34,8 mln EUR). Nadwyżkę uzyskano w grupie maszyn i środków transportu (+201,7 mln EUR), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (+32,3 mln EUR), w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (+29,6 mln EUR) oraz w grupie surowców z wyjątkiem paliw (+28,6 mln EUR). W czeskim eksporcie do Polski największy udział w omawianym okresie miały samochody osobowe (8,6%) oraz części i akcesoria samochodowe (5,2%), następnie urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (3,3% ), profile i pręty z żelaza i stali (2,5%), węgiel kamienny (2,1%), olej rzepakowy (1,9%), monitory, projektory i odbiorniki telewizyjne (1,9%), druty i kable izolowane (1,6%), węglowodory cykliczne (1,5%) oraz polimery styrenu w formach podstawowych (1,4%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 30,1% czeskiego eksportu do Polski ogółem, a ich łączna wartość międzyrocznie była wyższa o 49%. W imporcie z Polski dominowały części i akcesoria samochodowe (6,2%) oraz drut miedziany (4,5%), następnie silniki spalinowe tłokowe z zapłonem iskrowym (3,5%), druty i kable izolowane (3,4%), węgiel kamienny (3,1%), wyroby płaskie z żelaza i stali (2,0%), meble do siedzenia (1,9%), oleje ropy naftowej inne niż surowe (1,9%), profile i pręty z żelaza i stali (1,7%) oraz energia elektryczna (1,6%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 29,8% czeskiego importu z Polski ogółem, a ich łączna wartość międzyrocznie wzrosła o 22,9%. W pierwszym kwartale 2012 roku, Polska była trzecim partnerem handlowym Republiki Czeskiej pod względem importu (udział 6,8%) po Niemczech (26,0%) i Chinach (10,1%), a przed Słowacją (5,8%), Rosją (5,8%), Włochami (3,8%), Niderlandami (3,5%) oraz Austrią (3,2%), jak też trzecim pod względem eksportu (6,0%) po Niemczech (31,7%), Słowacji (8,4%), a przed Francją (5,6%), Wielką Brytanią (4,9%), Austrią (4,5%) i Włochami (4,0%). Jak wynika z danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, pogorszenie bilansu w handlu z Polską w stosunku międzyrocznym, spowodowane było spadkiem czeskiej nadwyżki handlowej w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (z 63 do 32 mln EUR) oraz w grupie surowców z wyjątkiem paliw (z 42 do 29 mln EUR), jak też wzrostem czeskiego deficytu w grupie żywności i zwierząt żywych (o 14,2 mln EUR) oraz w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 11,4 mln EUR). Z ważniejszych dla polskiego eksportu do Czech pozycji towarowych, relatywnie wysoki międzyroczny wzrost dynamiki w pierwszym kwartale br. wykazywały części i akcesoria samochodowe (126%), wyroby płaskie z żelaza i stali o gr. powyżej 600 mm (201%), profile i pręty z żelaza i stali (192%) oraz energia elektryczna (115%). Międzyroczny spadek dynamiki odnotowano natomiast w przypadku drutu miedzianego (89,2%), silników spalinowych z zapłonem iskrowym (93,6%), mebli do siedzenia (96,3%), silników spalinowych z zapłonem samoczynnym (98,5%), odpadów i złomu żelaza i stali (86,4%), serów i twarogów (94,9%), aluminium nieobrobionego (96,3%), mebli pozostałych (93,4%) oraz koksu i półkoksu z węgla (38,9%). Ponadprzeciętną dynamikę w polskim imporcie z Czech odnotowano w przypadku profili i prętów z żelaza i stali (292%), oleju rzepakowego (549%), aparatów i urządzeń 8

9 telefonicznych (151%), traktorów (190%) oraz pszenicy (157%). Spadek dynamiki importu odnotowano w przypadku węgla kamiennego (62%), monitorów i projektorów telewizyjnych (75%), węglowodorów cyklicznych (85%), nowych opon samochodowych (78%), mebli do siedzenia (98%) oraz środków do czyszczenia i prania (69%). VIII. Czeskie budownictwo sytuacja w 2011 r. i prognoza rozwoju Na czeską gospodarkę w latach miał wyraźny wpływ globalny spadek wzrostu gospodarczego. Jej wysokie strukturalne uzależnienie czyni ją bardziej podatną na wpływy cyklu koniunkturalnego w strefie euro. Analitycy wskazują na fakt, iż czeska gospodarka opiera się na jednej nodze eksportu wąskiej grupy produktów (przemysł samochodowy i elektrotechniczny), pozostałe zaś branże są osłabione, a ich sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Do tej drugiej grupy zaliczają m.in. budownictwo. W 2011 r. czeski PKB wzrósł w cenach stałych o 1,7%, a branżą która miała największy wpływ na ten wynik był przemysł przetwórczy. Natomiast w tym samym okresie wyraźnie pogorszyły się wyniki branży budowlanej. Po latach bardzo dobrej koniunktury budowlanej, w 2011 r. odnotowano gwałtowne pogorszenie sytuacji. Spadek był większy niż w latach poprzednich, ponieważ wcześniej firmy budowlane pracowały jeszcze nad dokończeniem starych zamówień, a w 2011 roku nowych zamówień przestało przybywać. Za pierwszy rok kryzysu w czeskim budownictwie można uznać już rok 2010, kiedy to produkcja budowlana spadła międzyrocznie o 7,8%. W 2011 r. produkcja budowlana spadła międzyrocznie o 3,1%, ale aż o 10,8% w porównaniu z rokiem 2008 rokiem największego boomu w czeskim budownictwie. Budownictwo związane z infrastrukturą w 2011 r. odnotowało spadek o 8,7%. Przeciętne zatrudnienie w budownictwie (w firmach zatrudniających 50 i więcej pracowników) obniżyło się o 5,9%, natomiast wzrosło, choć nieznacznie, przeciętne wynagrodzenie (o 1,5%). Liczba zamówień na prace budowlane w przedsiębiorstwach zatrudniających 50 i więcej pracowników wzrosła w 2011 r. międzyrocznie o 18,1%. Jednakże łączna wartość tych zamówień spadła o 12,2% i wynosiła 173,0 mld CZK. W budownictwie lądowym wartość zamówień wynosiła 74,2 mld CZK (spadek o 10,7%), a w budownictwie związanym z infrastrukturą 98,8 mld CZK (spadek o 13,3%). Przeciętna wartość nowopozyskanego zamówienia wynosiła w 2011 r. 3,7 mln CZK i była o 25,6% niższa niż w roku poprzednim. Pod koniec 2011 r. firmy budowlane zatrudniające 50 i więcej pracowników miały zawarte umowy na realizację 10,2 tysięcy zamówień (wzrost o 3,5%), które stanowiły zapasy dotąd niezrealizowanych prac budowlanych na łączną kwotę 124,2 mld CZK (spadek o 16,8%). Liczba pozwoleń budowlanych wydanych w 2011 r. wzrosła międzyrocznie o 1,4% i wyniosła Ich orientacyjna wartość wynosiła 339,9 mld CZK i była o 14,8% niższa niż w roku poprzednim. Analitycy podkreślają, iż rozwój w segmencie budownictwa lądowego nie jest zadawalający, ponieważ w 2010 r. zostało zrealizowanych bardzo dużo zamówień z zakresu budowy elektrowni słonecznych, czego nie można oczekiwać w następnych latach (tego rodzaju projekty nie są obecnie praktycznie w ogóle realizowane). Redukcję zamówień odnotowano 9

10 także w pozostałym działach sektora prywatnego tj. w realizacji projektów deweloperskich w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym. Spadek liczby zamówień z sektora publicznego ma zaś swe źródło w obcięciu środków budżetowych na inwestycje i obniżenie środków finansowych do dyspozycji Państwowego Funduszu Infrastruktury Transportowej. Problemem w budownictwie lądowym jest również kwestia utrzymania cen na dotychczasowym poziomie. Analitycy zwracają uwagę na odwrócony model reakcji państwa czeskiego na sytuację w branży budowlanej. W okresie boomu budowlanego, branża budowlana rozbudowywała swe zdolności produkcyjne, ale ze względu na ciągłą dysproporcję między liczbą zamówień a możliwościami firm budowlanych, rosły równocześnie ceny prac budowlanych. W tym samym czasie państwo maksymalizowało swój popyt na realizację inwestycji w infrastrukturę. W momencie, gdy nastąpił wyraźny spadek zapotrzebowania na prace budowlane ze strony sektora prywatnego, a firmy budowlane zaczęły wykazywać nadwyżkę mocy produkcyjnych nad zapotrzebowaniem rynku państwo, które miałoby pełnić rolę stabilizatora w gospodarce zaczęło redukować inwestycje infrastrukturalne. PROGNOZA Wyniki roku 2011 nie dają podstaw do optymistycznych scenariuszy na następne dwa lata. W szczególności dotyczy to budownictwa związanego z infrastrukturą transportową, które zostało najbardziej dotknięte cięciami w zakresie inwestycji. Nie są rozpoczynane praktycznie żadne nowe projekty budowlane, trwają jedynie prace nad dokończeniem już rozpoczętych. W najbliższych latach w branży budowlanej będziemy mieli nadal do czynienia z nadwyżką podaży nad popytem, a możliwości produkcyjne firm budowlanych będą musiały zostać zredukowane. Ponadto, silne uzależnienie czeskiej branży budowlanej od zamówień publicznych w powiązaniu z podjęciem przez rząd czeski kroków zmierzających do redukcji deficytu budżetowego powoduje, iż w latach nie należy oczekiwać żadnej zasadniczej zmiany w tej branży. W czeskim budownictwie będzie to zatem okres stagnacji, redukcji możliwości produkcyjnych, zmian strukturalnych i konsolidacji. Cechą charakterystyczną budownictwa mieszkaniowego jest w chwili obecnej wydłużanie się okresu sprzedaży nowych mieszkań. Firmy starają się ich pozbyć z poprzez redukcję poziomu cen z zastosowaniem różnych akcji marketingowych. W tym celu wykorzystywano również obawy kupujących z możliwego wzrostu stawki VAT w 2012 r. Budowę nowych mieszkań ogranicza małe zainteresowanie banków ich finansowaniem, decyzje deweloperów o odstąpieniu od realizacji lub odsunięciu w czasie realizacji nowych projektów oraz ich orientacja na małe, dobrze przygotowane projekty. Z drugiej strony, na branżę budownictwa mieszkaniowego ma pozytywny wpływ obiecujący rozwój hipotek oraz stopniowe obniżanie cen materiałów budowlanych (co nie przekłada się, jak na razie, na obniżenie cen mieszkań). Kluczowa dla branży będzie w następnych latach umiejętność oszacowania długookresowej zdolności rynku do absorbowania projektów mieszkaniowych. Jedną z szans ożywienia rynku budownictwa mieszkaniowego jest zauważalny wzrost zainteresowania inwestorów instytucjonalnych w budowę mieszkań pod wynajem oraz ożywienie zainteresowania koncepcją mieszkań spółdzielczych oraz dążenie do dywersyfikacji oferty w zależności od docelowej grupy klienckiej (studenci, emeryci), jakości mieszkań, ich rozmiarów, itd. 10

11 Analitycy przewidują również wzrost zainteresowania koncepcją mieszkań ekologicznych, które wraz z wprowadzeniem energetycznych certyfikatów budynków, mogą ukierunkować działania deweloperów na projekty uwzględniające aspekty ekologiczne oraz koncepcję TCO (Total Cost of Ownership). IX. Ustawa o odnawialnych źródłach energii Czeski Sejm w maju br. odrzucił weto Prezydenta Vaclava Klausa i przyjął nową ustawę o odnawialnych źródłach energii. Ustawa ta łączy przepisy dotyczące wspierania odnawialnych źródeł energii, wtórnych źródeł energii oraz kogeneracyjnej produkcji prądu elektrycznego i ciepła ze źródeł odnawialnych. Czeski Minister Przemysłu i Handlu Martin Kuba ostrzegł, iż nieprzyjęcie ustawy przez Sejm oznaczałoby dalsze obowiązywanie dotychczasowych przepisów (zbyt szczodrych jego zdaniem w zakresie wspierania odnawialnych źródeł energii) niekorzystnych dla budżetu państwa. Nowe przepisy wprowadzają również do czeskiego porządku prawnego nowe wymogi dyrektyw unijnych w tym zakresie, których nieprzyjęcie oznaczałoby ryzyko arbitrażu ze strony Komisji Europejskiej oraz sankcji finansowych. Według przyjętych przepisów ustawy, wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych zależy od spełnienia wielu warunków, co zdaniem Ministerstwa Przemysłu i Handlu pomoże w efektywniejszym wykorzystywaniu tych źródeł. Ustawa utrzymuje obowiązek wykupu energii ze źródeł odnawialnych również od podmiotów, których umowy na wykup energii, zgodnie z przepisami ustawy, wygasną z upływem br. Do wspieranych źródeł energii ustawa zalicza m.in. biometan, ustalając wsparcie dla tego źródła energii w wysokości do CZK za megawatogodzinę. Urząd Regulacji Energetyki ostrzega, że następstwem takiej regulacji prawnej będzie gwałtowny rozwój źródeł energii w oparciu o biometan, co doprowadzi do podwyższenia cen energii elektrycznej, podobnie jak to miało miejsce w przypadku elektrowni słonecznych. ERU, poprzez wprowadzenie zmian legislacyjnych, dąży do zupełnego zniesienia od 2014 r. wsparcia dla nowych źródeł odnawialnych, ponieważ obciąża to czeskich konsumentów. Nowa regulacja prawna ustala procedurę likwidacji paneli słonecznych po ich wyeksploatowaniu. Za likwidację paneli sprzedanych do 1 stycznia 2013 r. odpowiada podmiot prowadzący elektrownię słoneczną, a po tej dacie producent paneli. Przeciw takiej regulacji protestują właściciele elektrowni słonecznych, którzy twierdzą, że na likwidację zużytych paneli słonecznych odprowadzają już środki w ramach europejskiego stowarzyszenia PV Cycle, a czeska norma prawna podwaja nakładane na nich obciążenie finansowe. Niektórzy inwestorzy grożą nawet wszczęciem postępowania arbitrażowego. Nową regulację prawną akceptuje Czeskie Stowarzyszenie Przemysłu Fotowoltaicznego (CSPF), które główną korzyść widzi w umożliwieniu handlu energią ze źródeł odnawialnych na giełdzie, co w powiązaniu ze stopniową redukcją wsparcia ze strony państwa pozwoli na handel tą energią na zasadach rynkowych. Stowarzyszenie na rzecz Energetycznej Samowystarczalności podkreśla korzyści płynące z wprowadzenia wsparcia do produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych, dzięki czemu 11

12 rozszerzy się produkcja szybko rosnących drzew, co z kolei pomoże czeskim rolnikom. Z drugiej jednak strony ustawa do 2015 r. umożliwia wspieranie jednoczesnego spalania zrębków drewna i węgla brunatnego, a także zdaniem stowarzyszenia umożliwia uzyskanie dotacji na spalanie niesegregowanego odpadu komunalnego, co może obniżyć motywację do segregowania odpadu komunalnego. Czeski rząd zobowiązał się w ramach UE do pokrycia ze źródeł odnawialnych do 2020 r. 13,5% zużycia energii w Republice Czeskiej. Według szacunków ERU plan ten zostanie spełniony już w 2013 r. X. Podstawowy Rejestr Osób Usunięcie powtarzających się informacji oraz trwałe powiązanie jednego numeru IC (REGON) z jedną osobą prowadzącą działalność gospodarczą, to główne zalety nowopowstającego Podstawowego Rejestru Osób (Základní registr osob - ROS). Rejestr ten ma być uruchomiony w połowie bieżącego roku. Czeski Urząd Statystyczny (CSU) obecnie wprowadza do niego informacje przekazywane przez uprawnione do tego organy państwowe i instytucje. Podstawowy Rejestr Osób jest administrowany przez Czeski Urząd Statystyczny. Ma na celu ujednolicenie informacji o osobach prawnych i ich zakładach, osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zagranicznych podmiotach prowadzących działalność gospodarczą oraz organach państwowych. Dyrektor Departamentu Rejestrów Statystycznych CSU, Stanislav Palas, wyjaśnia, iż każdy, kto uzyska swój numer identyfikacyjny - IC, będzie go miał do dyspozycji przez całe życie, np.: również w przypadku, gdyby chciał po 20 latach przerwy podjąć na nowo działalność gospodarczą. Wyeliminowane zostaną przypadki, gdy jedna osoba ma więcej numerów IC, albo więcej osób - identyczny numer IC. Ponadto, rejestr będzie zawierał informacje o tym, kto jest zarejestrowany jako rolnik, a jednocześnie jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, itp. ROS przynosi znaczące korzyści dla czeskich obywateli i przedsiębiorców, którzy będą dokonywać zgłoszeń lub zmian informacji jednorazowo, a właściwe urzędy będą zobowiązane do wymiany danych bez potrzeby ponownego zwracania się o nie do zgłaszającego. Wpisy do ROS będą wprowadzali tzw. edytorzy, tj. organy i instytucje, które obecnie mają obowiązek ewidencjonowania osób bądź udzielania im uprawnień do prowadzenia działalności - informacje będą zatem pochodziły z Rejestru Handlowego, Rejestru Przedsiębiorców, ewidencji i systemów informacyjnych ministerstw i urzędów centralnych, izb branżowych, urzędów wojewódzkich i gminnych. Edytorami rejestru będą również: Informatyczny System Elektronicznych Skrzynek Pocztowych oraz Rejestr Upadłości. 12

13 XI. Program Konwergencji Po tegorocznym niewielkim wzroście, oczekiwane jest ożywienie gospodarcze, a w 2015 r. wzrost o 2,8%. Taki scenariusz wynika z aktualnej wersji czeskiego Programu Konwergencji, który został przedłożony Komisji Europejskiej w kwietniu br. Program Konwergencji jest podstawowym dokumentem danego państwa, niezbędnym dla przyjęcia euro, opisującym strategię budżetową rządu oraz planowany rozwój finansów publicznych w kolejnych latach. W bieżącym roku PKB powinno wzrosnąć o 0,2%, w przyszłym roku o 1,3%, a w 2014 roku o 2,2%. Przyjęcie działań oszczędnościowych rządu warunkuje redukcję deficytu finansów publicznych, który w br. miałby wynieść 3% PKB (spadek z 3,5%), w 2013 r. 2,9% PKB, w 2014 r. 1,9%, a w 2015 r. jedynie 0,9% PKB. Ich nieprzyjęcie mogłoby oznaczać, że deficyt finansów publicznych przekroczy nawet 6%. Na poziom deficytu może mieć również wpływ niewypłacenie środków finansowych z niektórych wstrzymanych programów operacyjnych. Dla przyjęcia euro jest konieczne spełnienie warunku utrzymania deficytu finansów publicznych na poziomie nieprzekraczającym 3% PKB. Dług sektora finansów publicznych według ww. dokumentu rządowego wzrośnie i osiągnie 44% PKB, podczas gdy w roku poprzednim wyniósł 41,2%. Najwyższą wartość dług finansów publicznych miałby osiągnąć w 2013 r. (45,1% PKB), a w następnych latach oczekiwany jest jego spadek (43,4% w 2015 r.). Planowane podwyższenie stawki podatku VAT o 1 pp. (15 i 21%) w przyszłym roku najprawdopodobniej wpłynie na wzrost inflacji o 0,7 pp. (do 2,3%). Od 2016 r. obie stawki podatku VAT zostaną zrównane na już zatwierdzony poziom 17,5%. Porównanie Programu Konwergencji (KP) kwiecień 2011/ kwiecień 2012: Wyszczególnienie Wzrost realnego PKB (w %) KP ,9 2,3 3,3 4 - KP ,7 0,2 1,3 2,2 2,8 Saldo finansów publicznych (w % w stos. do PKB) KP ,2-3,5-2,9-1,9 - KP ,1-3 -2,9-1,9-0,9 Poziom długu finansów publicznych (w % w stos. do PKB) KP ,4 42,4 42, KP , ,1 44,8 43,4 XII. Sprawozdanie o stanie zamówień publicznych w 2011 r. Ze względu na kryzys gospodarczy i cięcia budżetowe rządu, wartość czeskiego rynku zamówień publicznych spadła w 2011 r. o niemal 100 mld CZK w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła 496 mld CZK. Dane te czeskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MMR) opublikowało w rocznym sprawozdaniu o stanie zamówień publicznych w Republice Czeskiej. MMR zwróciło również uwagę na fakt, iż ok. 40% środków z ww. sumy zostało wydanych z pominięciem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. 13

14 Według danych MMR zamówienia o wartości 435 mld CZK (o 40 mld CZK mniej niż w 2010 r.) realizowane były przez instytucje państwowe, natomiast zamówienia o wartości 61 mld CZK ( o 58 mld CZK mniej niż w 2010 r.) przez tzw. zamawiających sektorowych (m.in. firmy prowadzące działalność w gazownictwie, ciepłownictwie, elektroenergetyce i gospodarce wodnej). W sprawozdaniu MMR podkreśla, iż rozwój rynku zamówień publicznych odzwierciedla rozwój gospodarczy oraz decyzje fiskalne rządu - wpływ restrykcyjnych decyzji fiskalnych czeskiego rządu był szczególnie widoczny w latach 2010 i Spadek wartości rynku zamówień publicznych spowodował wzrost konkurencji między wykonawcami, co częściowo spowodowało wzrost przeciętnej liczby ofert w latach Niektórzy wykonawcy schodzą nawet pod granicę kosztów, co może grozić bądź pogorszeniem jakości wykonanych prac bądź też żądaniem wykonawcy o podwyższenie ostatecznej ceny za realizację zamówienia. W elektronicznym systemie zamówień publicznych zarejestrowano w zeszłym roku zamówienia publiczne o wartości 277 mld CZK, tj. jedynie 56% z łącznej kwoty zamówień. Pozostałe zamówienia publiczne zostały zrealizowanie z pominięciem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, na podstawie wyjątków od zastosowania przepisów ww. ustawy lub tzw. małych zamówień publicznych, które nie muszą być zlecane w trybie ww. ustawy. Ze sprawozdania wynika również, iż bardzo często w procedurze zamówień publicznych wykorzystuje się negocjacje niepubliczne, które są najmniej przejrzystą formą zlecania zamówienia. W 15 państwach członkowskich UE ta forma zlecania zamówień stanowi 2,9% z łącznej liczby zleconych zamówień, natomiast w RCz w przypadku instytucji państwowych jej udział mieści się w przedziale 15-22%, a w przypadku zamawiających sektorowych nawet w 28-38%. Według MMR niepokojący jest wzrost zamówień publicznych na prace budowlane, w przypadku których została złożona jedna oferta i na tej podstawie został wybrany wykonawca. Od 1 kwietnia br. w RCz obowiązują nowe przepisy o zamówieniach publicznych, które, zdaniem rządu czeskiego, przyczynią się do ograniczenia korupcji i bardziej przejrzystego wydatkowania pieniędzy czeskich podatników, m.in. poprzez zniesienie możliwości wyboru zwycięzcy przetargu w drodze losowania lub nałożenia na zwycięzcę przetargu obowiązku podania do wiadomości informacji o podwykonawcach, którzy otrzymają ponad 10% z łącznej wartości zamówienia. XIII. Nowy fundusz inwestycyjny wspierający przedsiębiorczość Minister Przemysłu Republiki Czeskiej założy nowy fundusz inwestycyjny, do którego wniesie ze środków unijnych 1,3 mld CZK. Jeszcze w bieżącym roku środki te mają być przyznawane firmom z ciekawymi pomysłami, które nie mają dostatecznego kapitału na ich realizację. Specjaliści jednak ostrzegają, że istnieje duże ryzyko wsparcia źle przygotowanych projektów. Dzięki nowemu państwowemu funduszowi inwestycyjnemu ponad 100 małych przedsiębiorstw, głównie z branży technologicznej, ma szansę zyskać kapitał inwestycyjny. 14

15 Warunkiem jest posiadanie siedziby poza stolicą - Pragą, a jedyne ograniczenia branżowe wynikają z prawodawstwa unijnego, wsparcia nie może uzyskać np.: firma z sektora rolnictwa czy hutnictwa. Czeski Rozwojowy Zamknięty Fundusz Inwestycyjny otrzyma ze środków europejskich ponad 1,3 mld CZK. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu Ministerstwo Przemysłu ogłosi przetarg na zarządcę funduszu. Zarządca będzie wybierać ciekawe projekty, których ze względu na wysokie ryzyko, nie chcą finansować banki. Pierwsze firmy powinny otrzymać wsparcie z tego funduszu już w drugiej połowie br., analiza projektów rozpocznie się w sierpniu br. Łącznie wsparcie powinno otrzymać 106 firm w początkowej oraz 19 firm w bardziej zaawansowanej fazie swego rozwoju. Środki europejskie, które ma do dyspozycji Ministerstwo Przemysłu, muszą zostać wykorzystane do końca 2015 r., stąd pośpiech w zakładaniu funduszu. Szef Departamentu Funduszy EU Ministerstwa Przemysłu, Petr Očko, wskazuje, iż zarządcą funduszu mogłaby być firma inwestycyjna posiadająca licencję Czeskiego Banku Narodowego. Zarządca ma wybierać projekty, które są najbardziej obiecujące z punktu widzenia przyszłego zysku, a dodatkową motywacją będzie uzyskanie przez fundusz udziału we wspieranej firmie. Kiedy inwestycja się funduszowi zwróci, swój udział sprzeda a uzyskane środki wykorzysta na finansowanie następnego projektu. Przepisy dotyczące funduszu wymagają, by oprócz państwa w projekt zainwestował również inwestor prywatny, min. w 30%. Idealna według pracowników ministerstwa byłaby sytuacja, gdy przedsiębiorca zwróci się do funduszu o wsparcie mając już takiego inwestora prywatnego, możliwy jest jednak i taki scenariusz, kiedy zarządca funduszu sam będzie aktywnie poszukiwał inwestora dla danej firmy. XIV. Oferta kolektywnego udziału w targach maszynowych MSV w Brnie Informujemy uprzejmie, że w dniach od 10 do 14 września 2012 roku odbędą się w Brnie (Republika Czeska) 54 Międzynarodowe Targi Maszynowe (MSV), które zaliczane są do największych i najbardziej prestiżowych w Europie. Jak co roku impreza ta przynosi szerokie możliwości w zakresie prezentacji i promocji wyrobów, usług, technologii, know-how oraz kompleksowych rozwiązań systemowych, przekraczających zakres branżowy targów. Imprezie towarzyszy szereg wyspecjalizowanych spotkań i konferencji na szczeblu instytucji rządowych, naukowych oraz branżowych. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji przedstawia ofertę kolektywnego uczestnictwa podmiotów polskich, wyrażając przekonanie, że wspólna ekspozycja narodowa z udziałem przedsiębiorców, organizacji branżowych oraz Wydziału, przyniesie dodatkowe korzyści dla naszego kraju wynikające z kompleksowości oferty promocyjnej oraz efektu synergii prezentacji wyrobów przemysłowych i usług inwestycyjnych. Oferta dostępna jest na stronie Wydziału: 15

16 Międzynarodowe Targi Budowlane Praga, Republika Czeska Przewodnim tematem tegorocznych targów będzie energochłonność budynków. Akcent kładziony będzie zatem na oszczędności energetyczne w budownictwie, które na rynku europejskim zaczynają ogrywać coraz ważniejszą rolę. 23 edycja Międzynarodowych Targów Budowlanych FOR ARCH oferuje wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom możliwość prezentacji nowości i trendów w tym progresywnym dziale budownictwa. Główne zalety targów FOR ARCH: ukierunkowanie targów na niskoenergetyczne budownictwo, największe targi budowlane w Republice Czeskiej z udziałem wystawców zagranicznych, uczestnictwo najważniejszych czeskich firm produkcyjnych, usługowych, inwestorskich i deweloperskich z branży budowlanej, szeroka nomenklatura (finansowanie i realizacja obiektów, rzemiosła i technologie budowlane, materiały i wyroby budowlane, maszyny i konstrukcje budowlane, wyposażenie placów budów, itp.), wysoka liczba zwiedzających, praktyczna prezentacja rzemiosł budowlanych, specjalistyczny program towarzyszący konferencje, seminaria, workshopy, szeroka kampania medialna w Czechach i za granicą. Statystyki z 2011 roku: Liczba wystawców w ramach targów FOR ARCH: 769 Liczba krajów: 15 Powierzchnia wystawowa netto: m2 Liczba zwiedzających: Liczba akredytowanych dziennikarzy: 234 Targi towarzyszące przebiegające wspólnie z targami FOR ARCH: FOR THERM: 3 edycja targów ciepłownictwa, alternatywnych źródeł energii i klimatyzacji, FOR ELEKTRO: 5 edycja targów elektrotechniki, techniki oświetleniowej, sygnalizacyjnej, alarmowej i zabezpieczeń BASENY: 7 edycja wystawy basenów i saun oraz technologii w tym zakresie, FOR WASTE: 7 edycja targów gospodarki odpadami, recyklingu, ekologii przemysłowej i komunalnej. 16

17 Menadżer do kontaktów z wystawcami zagranicznymi: Mgr. Kristýna Adámková tel.: , tel. kom.: , fax: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze Loretánské nám. 109/3, Praha 1 - Hradčany

18 Grupa SITC WPHI Praga, maj 2012 Załącznik nr 1 STRUKTURA TOWAROWA CZESKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2012 ROKU (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego) (w mln EUR) CZESKI EKSPORT CZESKI IMPORT WYSZCZEGÓLNIENIE Wartość I-III 2011 I-III 2012 Udział w % Wartość Udział w % Dynamika 2012/2011 Wartość I-III 2011 I-III 2012 Udział w % Wartość Udział w % Dynamika 2012/2011 Saldo I-III 2011 Saldo I-III 2012 Ogółem w tym: ,5 100, ,4 100,0 108, ,7 100, ,1 100,0 103, , ,3 0 Żywność i zwierzęta żywe 913,0 3, ,3 3,3 113, ,3 4, ,2 4,7 108,3-273,3-245,9 1 Napoje i tytoń 155,9 0,5 168,2 0,5 107,9 135,4 0,5 156,0 0,6 115,2 20,5 12,2 2 Surowce z wyjątkiem paliw 897,8 3,1 849,9 2,7 94,7 778,6 2,9 786,1 2,9 101,0 119,2 63,8 3 Paliwa mineralne i smary 1 038,2 3, ,1 4,1 122, ,8 10, ,3 11,5 113, , ,2 4 Tłuszcze roślinne i zwierzęce 46,7 0,2 76,8 0,2 164,5 51,9 0,2 55,1 0,2 106,2-5,2 21,7 5 Chemikalia i wyroby pochodne 1 851,1 6, ,0 6,0 100, ,0 11, ,7 11,4 103, , ,7 6 Wyroby przemysłowe rynkowe 5 065,2 17, ,7 17,5 107, ,8 18, ,0 18,3 101,4 115,4 442,7 7 Maszyny i środki transportu ,6 54, ,1 54,9 108, ,4 41, ,1 40,5 100, , ,0 8 Różne wyroby przemysłowe 3 056,6 10, ,9 10,6 108, ,9 9, ,0 9,7 100,9 425,7 657,9 9 Wyroby pozostałe 37,4 0,1 31,4 0,1 84,0 37,6 0,0 61,6 0,0 163,8-0,2-30,2 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 18

19 Grupa SITC WPHI Praga, maj 2012 Załącznik nr 2 STRUKTURA TOWAROWA CZESKO-POLSKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ W OKRESIE STYCZEŃ - MARZEC 2012 ROKU (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego) (w mln EUR) CZESKI EKSPORT DO POLSKI CZESKI IMPORT Z POLSKI WYSZCZEGÓLNIENIE Wartość I-III 2011 I-III 2012 Udział w % Wartość Udział w % Dynamika 2012/2011 Wartość I-III 2011 I-III 2012 Udział w % Wartość Udział w % Dynamika 2012/2011 Saldo I-III 2011 Saldo I-III 2012 Ogółem w tym: 1 787,9 100, ,4 100,0 105, ,4 100, ,4 100,0 107,4 39,5 9,0 0 Żywność i zwierzęta żywe 107,7 6,0 115,1 6,1 106,9 182,9 10,5 204,5 10,9 111,8-75,2-89,4 1 Napoje i tytoń 8,3 0,5 8,7 0,5 104,8 19,3 1,1 21,8 1,2 113,0-11,0-13,1 2 Surowce z wyjątkiem paliw 99,9 5,6 89,2 4,7 89,3 58,1 3,3 60,6 3,2 104,3 41,8 28,6 3 Paliwa mineralne i smary 94,7 5,3 80,2 4,2 84,7 171,5 9,8 164,1 8,7 95,7-76,8-83,9 4 Tłuszcze roślinne i zwierzęce 7,9 0,4 36,7 1,9 464,6 4,3 0,2 7,1 0,4 165,1 3,6 29,6 5 Chemikalia i wyroby pochodne 239,2 13,4 218,6 11,6 91,4 176,3 10,1 186,3 9,9 105,7 62,9 32,3 6 Wyroby przemysłowe rynkowe 465,3 26,0 524,3 27,8 112,7 514,9 29,4 585,3 31,2 113,7-49,6-61,0 7 Maszyny i środki transportu 637,5 35,7 682,0 36,1 107,0 456,9 26,1 480,3 25,6 105,1 180,6 201,7 8 Różne wyroby przemysłowe 127,0 7,1 132,0 7,0 103,9 163,8 9,4 166,8 8,9 101,8-36,8-34,8 9 Wyroby pozostałe 0,4 0,0 0,6 0,0 150,0 0,4 0,0 1,6 0,0 400,0 0,0-1,0 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 19

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Luty 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. CENY TOWARÓW I USŁUG... 4 IV. BEZROBOCIE...

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11 Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br. 2016-09-16 08:58:11 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w pierwszych 7 miesiącach br. były o 4,0% r/r wyższe i

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46 Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł. 2016 r. 2016-08-16 09:09:46 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w I półroczu 2016 r. były wyższe o 6,1% r/r i wyniosły 9

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r.

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w 2014r., w porównaniu z rokiem poprzednim, były o 7,1% wyższe i wyniosły 16 584 mln

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Grudzień 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Marzec 2011 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W 2010 ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Grudzień 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO.. 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 III. BUDOWNICTWO..

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Styczeń 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny PAŹDZIERNIK 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Październik 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSPODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W I KW. 2015 R.... 2 II. PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W III KWARTALE 2014 R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Październik SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Styczeń 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49 Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku 2014-03-21 12:34:49 2 Rok 2013 był siódmym rokiem recesji w Grecji. Jednak zauważalna jest poprawa sytuacji gospodarczej Grecji. Następuje

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny MAJ 2013 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Sierpień 2012 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RCZ W II KW. 2012 R.... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III.

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Marzec 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017 W ŁODZI 2016 ŁÓDŹ MAJ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ HANDEL BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Czerwiec 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.06.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R.

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny SIERPIEŃ 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Warszawa, 2015.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,3%. Największy

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W 2013 ROKU 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 3 III.

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.10.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Luty 2012 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSPODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W 2011 ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ......

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Listopad SPIS TREŚCI: I. PKB W TRZECIM KWARTALE ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO... 3

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Warszawa, 2011.12.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,7%. W

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami Projekcja listopadowa na tle

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze 14 listopada 2013 r. Republika Czeska - 10,5 mln obywateli - PKB per capita 2012 (79% średniej UE 27) - PKB

Bardziej szczegółowo

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r.

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. Moskwa, sierpnia 2012 r. Amb/M/WE/AН/ /12 Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wg danych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 2 Opracowanie nt. wymiany handlowej Grecji - wg danych Narodowego Urzędu Statystycznego Grecji za lata 2008-2009. WYMIANA HANDLOWA GRECJI [1] Od szeregu lat

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.08.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r. Warszawa, 2014.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.04.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Warszawa, 2009.01.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Wyszczególnienie XII 2008 I-XII 2008 XII 2007= XI 2008= I-XII 2007= O G Ó Ł E M 103,3 99,9 104,2 Żywność, napoje bezalkoholowe

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.01.2016 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Warszawa, 2014.06.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 3 III. BEZROBOCIE 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r. Warszawa, 2012.03.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r. Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2012 rok Łódź MAJ 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014 SPIS TREŚCI: I. CZESKI PRZEMYSŁ W 2013 R... 2 II. CZESKIE BUDOWNICTWO W 2013 R... 2 III.

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku.

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku. Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2013 roku Łódź listopad 2013 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2012 rok Łódź LISTOPAD 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego R eferat Bad ań i Analiz Stra t e g icznyc h Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.09.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny WPHI Praga, wrzesień Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Wrzesień SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE...

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16.04.2012 1. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022 MARZEC 2017 SPIS TREŚCI Metodologia...6 Rynek budowlany ogółem... 11 Produkcja budowlano-montażowa...

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.11.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

W lipcu ceny żywności w sklepach spadły o 1 proc. - raport GUS

W lipcu ceny żywności w sklepach spadły o 1 proc. - raport GUS W lipcu ceny żywności w sklepach spadły o 1 proc. - raport GUS data aktualizacji: 2016.08.12 Według danych GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny CZERWIEC 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. CENY TOWARÓW I USŁUG... 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03 Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) 2010-12-14 14:30:03 2 Wartość polskiego eksportu towarowego na Litwę w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. stanowiła 977.410.625 EUR (+9,9%), wartość importu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2013 3 Wyniki finansowe w III kwartale 2013 r. 11

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Lipiec 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2015 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W 2014 R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo