Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny"

Transkrypt

1 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Styczeń 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW I USŁUG... 4 V. HANDEL ZAGRANICZNY... 4 VI. POLSKO-CZESKA WYMIANA HANDLOWA... 6 VII. RCZ 34 NAJBARDZIEJ ROZWINIĘTYM RYNKIEM FINANSOWYM ŚWIATA... 8 VIII. SPADEK ZAUFANIA DO GOSPODARKI CZESKIEJ W GRUDNIU... 9 IX. NIŻSZE ODSETKI OD NIESPŁACONYCH KREDYTÓW... 9 X. CZESKI PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY W 2011 R XI. REKORDOWE WYNIKI SPRZEDAŻY KONCERNU SKODA W 2011 R XII. WZROST LICZBY CUDZOZIEMCÓW ZATRUDNIONYCH W RCZ XIII. STOISKO WPHI NA TARGACH MODY STYL/KABO XIV. STOISKO WPHI NA TARGACH SPOŻYWCZYCH SALIMA XV. STOISKO WPHI NA TARGACH ELEKTRONIKI I ELEKTROTECHNIKI AMPER

2 I. Przemysł W listopadzie 2011 r. produkcja przemysłowa w Republice Czeskiej wzrosła międzyrocznie o 5,4%, a w stosunku do miesiąca poprzedniego o 2,7%. Największy udział w jej międzyrocznym wzroście miał wzrost produkcji samochodów osobowych, przyczep i naczep (o 17,7%), maszyn i urządzeń (o 12,9%) oraz produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, gazu, wody i ciepła (o 10,2%). Największy spadek odnotowano w produkcji komputerów, urządzeń elektronicznych i optycznych (o 21,8%), w produkcji artykułów spożywczych (o 6,4%) oraz w produkcji wyrobów i substancji chemicznych (o 4,6%). Przychody z działalności przemysłowej w cenach bieżących w stosunku międzyrocznym wzrosły o 6,6%, a przychody z eksportu bezpośredniego przedsiębiorstw przemysłowych o 15,0%. Średnia liczba zatrudnionych w przemyśle czeskim na koniec listopada (bez pracowników agencyjnych), w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników, była międzyrocznie wyższa o 1,7%. Średnie wynagrodzenie w przedsiębiorstwach przemysłowych wzrosło nominalne o 2,2% i wyniosło CZK (ok EUR). W okresie od stycznia do listopada 2011 roku, produkcja przemysłowa w Republice Czeskiej wzrosła realnie o 7,3%. Największą dynamikę wzrostu wykazywała produkcja samochodów osobowych, przyczep i naczep (122,0%), produkcja pozostałych środków transportu (121,3%) oraz produkcja maszyn i urządzeń (o 112,1%). Spadek dynamiki wykazywała produkcja koksu i pozostałych wyrobów rafineryjnych (90,2%), produkcja komputerów, urządzeń elektronicznych i optycznych (91,8%), przetwórstwo i produkcja wyrów z drewna (94,4%), produkcja artykułów spożywczych (95,4%) oraz produkcja mebli (98,6%). Przemysł (wskaźniki międzyroczne dane wstępne) Dynamika w cenach stałych (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) Wyszczególnienie Przemysł Republiki Czeskiej (B+C+D) wrzesień 2011 październik 2011 listopad 2011 styczeńlistopad ,6 101,7 105,4 107,3 B) Wydobycie 97,8 88,2 89,6 101,9 C) Przemysł przetwórczy 102,8 102,8 105,9 108,7 D) Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła 90,8 98,5 110,2 97,6 II. Budownictwo Produkcja budowlana w listopadzie 2011 roku, w stosunku do listopada roku poprzedniego, obniżyła się o 2,3%, a w stosunku do miesiąca poprzedniego wzrosła o 2,1%. produkcji w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym była wyższa o 2,8%, a w 2

3 budownictwie związanym z infrastrukturą obniżyła się o 11,8%. Produkcja budowlana w okresie od stycznia do listopada br., w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku (rok wysokiej koniunktury w budownictwie czeskim), była niższa o 12,3%. Średnia liczba zatrudnionych w budownictwie na koniec listopada 2011 r. (bez pracowników agencyjnych), w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników, międzyrocznie obniżyła się o 8,8%. Średnie wynagrodzenie w tej branży w stosunku do listopada roku poprzedniego, wzrosło nominalnie o 2,9% i wyniosło CZK (ok EUR). W okresie od stycznia do listopada 2011 r., wartość produkcji budowlanej w Czechach w stosunku międzyrocznym była niższa o 4,8%. produkcji w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym była niższa o 1,9%, a w budownictwie związanym z infrastrukturą o 10,5%. Produkcja budowlana (wskaźniki międzyroczne - dane wstępne) Dynamika w cenach stałych (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) Wyszczególnienie styczeńlistopad wrzesień październik listopad Produkcja budowlana ogółem 92,9 92,0 97,7 95,2 w tym: budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe budownictwo związane z infrastrukturą Rozpoczęte realizacje mieszkań w tym: w budownictwie jednorodzinnym w budownictwie wielorodzinnym Zakończone realizacje mieszkań w tym: w budownictwie jednorodzinnym w budownictwie wielorodzinnym III. Bezrobocie 92,8 94,1 102,8 98,1 93,1 88,2 88,2 89,5 102,4 110,4 94,3 58,5 85,3 26,1 121,2 114,5 148,3 83,1 86,5 59,2 89,2 96,3 71,9 65,8 63,2 66,5 98,7 103,3 89,5 76,1 88,4 50,8 Na koniec grudnia 2011 roku w Republice Czeskiej bez pracy było 508,4 tys. osób, tj. o 32 tys. więcej niż na koniec listopada oraz o 53,1 tys. mniej niż na koniec grudnia 2010 roku. Stopa rejestrowanego bezrobocia na koniec grudnia 2011 r. wyniosła 8,6%. Wśród mężczyzn stopa bezrobocia wyniosła 7,7 %, a wśród kobiet 9,8%. Największe bezrobocie utrzymywało się w powiatach: Jesenik (16,8%), Bruntal (16,5%), Most (15,6%), Hodonin (14,5%) oraz Znojmo (14,1%). Najniższe w powiatach miasta Pragi (3,3% - 3,9%) oraz Mlada Boleslav (4,6%). W ewidencji czeskich Urzędów Pracy na 31 grudnia 2011 roku, było wolnych miejsc pracy. Na jedno wolne miejsce przypadało średnio 14,2 bezrobotnych, z tego najwięcej w powiatach: Trebic (70,0), Decin (49,7), Jesenik (48,5), Ołomuniec (47,1) oraz Hodonin (41,2). 3

4 Zasiłek dla bezrobotnych w grudniu 2011 r. wypłacono osobom ubiegającym się o zatrudnienie, tj. 25,6% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (w listopadzie ,7%, w grudniu ,9%). IV. Ceny towarów i usług Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2011 r. były o 0,4% wyższe niż w listopadzie. Na ogólny wzrost cen wpłynęły wyższe ceny artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych (o 2,0%) w tym głównie: jajek (o 3,4%), mleka (o 2,3%), jogurtów (o 2,9%), mięsa (o 1,1%) oraz czekolady i wyrobów pochodnych (o 1,7%). Niższe były ceny odzieży (o 2,3%), obuwia (o 1,1%) oraz napojów alkoholowych (o 1,3%). W stosunku międzyrocznym inflacja w grudniu wyniosła 2,4% i była 0,1 pp. niższa niż w listopadzie. W porównaniu z grudniem roku poprzedniego, najwyraźniej wzrosły ceny artykułów spożywczych (o 5,3%; w tym: chleba o 13,6%, pieczywa o 17,8%, mąki o 10,1%, jaj o 21,2%, mleka o 11,7%, olejów jadalnych o 17,2%, cukru o 37,7%, kaka o 18,0% oraz kawy o 30,9%), usług zdrowotnych (o 6,2%), usług transportowych (o 2,9%), opłat mieszkaniowych (o 3,9%), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 2,2%) oraz edukacji (o 2,1%). Równocześnie odnotowano spadek cen odzieży i obuwia (o 2,5%), wyposażenia mieszkań (o 1,6%), usług pocztowo-telekomunikacyjnych (o 1,1%) oraz rekreacji i kultury (o 1,0%). Ceny towarów i usług (wskaźniki, stopa inflacji) Wyszczególnienie Analogiczny okres roku Średnia poprzedniego = 100 Stopa roku inflacji* 10/11 11/11 12/ =100 Ogółem w tym: 102,3 102,5 102,4 118,3 101,9 Artykuły spożywcze i napoje bezalkoholowe 105,4 105,3 105,3 120,2 104,6 Napoje alkoholowe i tytoń 103,3 102,8 102,2 140,9 103,3 Odzież i obuwie 99,0 99,2 97,5 85,8 97,7 Czynsze, woda, energia, paliwa 102,8 103,4 103,9 137,8 102,6 Wyposażenie mieszkań, sprzęt AGD, naprawy 98,7 98,5 98,4 95,7 98,6 Służba zdrowia 102,0 103,1 106,2 155,3 102,9 Transport 104,1 104,4 102,9 104,5 102,8 Poczta i telekomunikacja 99,5 99,2 98,9 95,4 99,2 Kultura i rekreacja 98,2 98,6 99,0 97,1 98,0 Edukacja 102,1 102,1 102,1 117,5 102,2 Wyżywienie i zakwaterowanie 101,9 101,9 102,1 121,3 101,6 Pozostały towar i usługi 100,5 100,7 100,5 113,3 101,0 *relacja średnich wskaźników bazowych (grudzień 2005=100) za ostatnie 12 miesięcy oraz poprzednie 12 miesięcy V. Handel zagraniczny W okresie od stycznia do listopada 2011 roku obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w stosunku międzyrocznym wzrosły o 15,8%. Eksport był wyższy o 16,8% i 4

5 wyniósł 107,5 mld EUR, a import o 14,8% i wyniósł 100,2 mld EUR. Nadwyżka handlowa RCz międzyrocznie wzrosła o 2,5 mld EUR i wyniosła 7,3 mld EUR. Największy wpływ na wzrost dodatniego salda wymiany handlowej w omawianym okresie, miał wzrost nadwyżki w grupie maszyn i środków transportu (o mln EUR), w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 492,2 mln EUR) oraz w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 482 mln EUR). Deficyt pogłębił się w grupie paliw mineralnych i smarów (o mln EUR) oraz w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 845 mln EUR). W grupie surowców z wyjątkiem paliw, międzyrocznie nadwyżka obniżyła się o 406,5 mln EUR, a w grupie żywności i zwierząt żywych odnotowano spadek ujemnego salda o 156 mln EUR. Wyszczególnienie Obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w okresie styczeń listopad 2010/2011 (w mln) STYCZEŃ LISTOPAD 2010 STYCZEŃ LISTOPAD 2011 DYNAMIKA W % Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo eksportu importu CZK ,4 111,5 EUR ,8 114,8 USD ,1 121,2 W okresie 11 miesięcy 2011 roku, czeski eksport odnotował wzrost wartości we wszystkich grupach towarowych wg klasyfikacji SITC, za wyjątkiem tłuszczów roślinnych i zwierzęcych. Największy wzrost miał miejsce w grupie maszyn i środków transportu (o mln EUR, tj. o 16,7%) oraz w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o mln EUR, tj. o 20,1%), następnie w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o mln EUR, tj. o 13,6%), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 835 mln EUR, tj. o 14%), w grupie paliw mineralnych i smarów (o 680 mln EUR, tj. o 20,5%), w grupie żywności i zwierząt żywych (o 633 mln EUR, tj. o 23%) oraz grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 293 mln EUR, tj. o 10,5%). W imporcie największy wzrost miał miejsce w grupie maszyn i środków transportu (o mln EUR, tj. o 10,9%) oraz w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o mln EUR, tj. o 17,3%), następnie w grupie paliw mineralnych i smarów (o mln EUR, tj. o 25,7,0%), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o mln EUR, tj. o 17,9%) oraz w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 913 mln EUR, tj. o 10,1%). 1 Głównymi pozycjami czeskiego eksportu w omawianym okresie były samochody osobowe (9,5% eksportu ogółem) oraz części i akcesoria samochodowe (6,5%), następnie urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (6,1%), aparaty i urządzenia telefoniczne (2,1%), monitory, projektory i odbiorniki telewizyjne (2,0%), druty i kable izolowane (1,6%), nowe opony samochodowe (1,4%), energia elektryczna (1,2%), meble do siedzenia (1,2%) oraz obwody elektryczne zabezpieczające (1,2%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 33% czeskiego eksportu ogółem, a ich łączna wartość była międzyrocznie wyższa o 17,4%. 1 Strukturę towarową czeskiego handlu zagranicznego przedstawia załącznik nr 1 5

6 W imporcie największą grupę wyrobów stanowiły urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (4,7%) oraz części i akcesoria samochodowe (4,6%), następnie ropa naftowa (3,6%), gaz ziemny (3,3%), aparaty i urządzenia telefoniczne (2,2%), leki (2,2%), części i akcesoria do drukarek i komputerów (2,1%), samochody osobowe (1,8%), elektryczne układy scalone (1,7%) oraz części urządzeń do transmisji dźwięku i obrazu (1,6%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 28% czeskiego importu ogółem, a ich łączna wartość była międzyrocznie wyższa o 13,1%. Największą nadwyżkę handlową w omawianym okresie Republika Czeska uzyskała w handlu z Niemcami (8.929 mln EUR), Słowacją (3.913 mln EUR), Wielką Brytanią (3.038 mln EUR), Francją (2.655 mln EUR) oraz Austrią (1.627 mln EUR), a największy deficyt w handlu z Chinami ( mln EUR), Rosją ( mln EUR), Japonią ( mln EUR), Koreą Południową ( mln EUR), Azerbejdżanem ( mln EUR), Tajlandią (-825 mln EUR) oraz Malezją (-770 mln EUR). VI. Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie styczeń-listopad Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, polsko-czeskie obroty handlowe w okresie 11 miesięcy 2011 roku w stosunku międzyrocznym wzrosły o 18,4% i wyniosły 13,3 mld EUR. czeskiego eksportu do Polski była wyższa o 19,7% i wyniosła mln EUR, a importu o 17,1% i wyniosła mln EUR. W omawianym okresie Republika Czeska odnotowała nadwyżkę w handlu z Polską w wysokości 141,6 mln EUR. W analogicznym okresie roku poprzedniego bilans handlowy z naszym krajem był dla RCz deficytowy i wynosił -4,0 mln EUR. 2 W czeskim eksporcie do Polski, największy wzrost wartościowy odnotowano w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 436,5 mln EUR, tj. o 31,8%), następnie w grupie maszyn i środków transportu (o 324,9 mln EUR, tj. o 16,1%), w grupie surowców za wyjątkiem paliw (o 82,2 mln EUR, tj. o 29,5%), w grupie żywności i zwierząt żywych (o 70,9 mln EUR, tj. o 23,5%), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 61,7 mln EUR, tj. o 7,9%) oraz w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 57,1 mln EUR, tj. o 12,3%). 3 W czeskim imporcie z Polski, największy wzrost wartościowy odnotowano w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 284,1 mln EUR, tj. o 24,8%), w grupie paliw mineralnych i smarów (o 160,4 mln EUR, tj. o 31,2%), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 137,2 mln EUR, tj. o 26,9%), w grupie żywności i zwierząt żywych (o 94,3 mln EUR, tj. o 14,7%), w grupie maszyn i środków transportu (o 79,1 mln EUR, tj. o 5,0%) oraz w grupie surowców za wyjątkiem paliw (o 48,1 mln EUR, tj. o 28,3%). 2 Wg danych MG RP, polsko-czeskie obroty handlowe w okresie od stycznia do listopada 2011 roku wzrosły o 15% i wyniosły mln EUR; w tym: polski eksport do RCz o 17,6% i wyniósł mln EUR, a import o 11,3% i wyniósł mln EUR. Wg tych danych, Polska uzyskała nadwyżkę handlową z Czechami w wysokości mln EUR. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wartość nadwyżki wzrosła o 33%. 3 Strukturę towarową czesko-polskiej wymiany handlowej, wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego przedstawia załącznik nr 2 6

7 Czesko - polska wymiana handlowa w okresie styczeń listopad 2010/2011 (w mln EUR) I - XI 2010 I - XI Czeski eksport do Polski Czeski import z Polski Saldo wymiany Źródło: Czeski Urząd Statystyczny Największy deficyt w handlu z Polską w omawianym okresie Republika Czeska odnotowała w grupie żywności i zwierząt żywych (-363,1 mln EUR), następnie w grupie paliw mineralnych i smarów (-285,1 mln EUR), w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (-124,6 mln EUR) oraz w grupie różnych wyrobów przemysłowych (-87,6 mln EUR). Nadwyżkę uzyskano w grupie maszyn i środków transportu (+687,1 mln EUR), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (+194,7 mln EUR) oraz w grupie surowców za wyjątkiem paliw (+143,1 mln EUR). W czeskim eksporcie do Polski największy udział w omawianym okresie miały samochody osobowe (6,9%) oraz części i akcesoria samochodowe (4,9%), następnie węgiel kamienny (3,7%), urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (3,4% ), monitory, projektory i odbiorniki telewizyjne (3,1%), druty i kable izolowane (1,6%), węglowodory cykliczne (1,6%), profile i pręty z żelaza i stali (1,5%), nowe opony samochodowe (1,4%) oraz papier toaletowy, chusteczki higieniczne i podobne wyroby z papieru (1,3%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 29,4% czeskiego eksportu do Polski ogółem, a ich łączna wartość międzyrocznie była wyższa o 31,7%. W imporcie z Polski dominowały części i akcesoria samochodowe (5,1%), drut miedziany (4,2%) oraz silniki spalinowe tłokowe z zapłonem iskrowym (3,7%), następnie węgiel kamienny (3,6%), druty i kable izolowane (3,4%), meble do siedzenia (1,9%), oleje ropy naftowej przetworzone (1,9%), energia elektryczna (1,7%), koks i półkoks z węgla (1,5%) oraz konstrukcje i części konstrukcji z żeliwa i stali (1,4%). Na ww. 10 grup towarowych, przypadało 28,4% czeskiego importu z Polski ogółem, a ich łączna wartość międzyrocznie wzrosła 23,8%. 7

8 W omawianym okresie, Polska była trzecim partnerem handlowym Republiki Czeskiej pod względem importu (udział 6,6%) po Niemczech (25,7%) i Chinach (12,5%), a przed Słowacją (5,6%), Rosją (5,2%), Włochami (3,9%), Austrią (3,3%) oraz Francją (3,3%), jak też trzecim pod względem eksportu (6,3%) po Niemczech (32,2%) i Słowacji (8,9%), a przed Francją (5,6%), Austrią (4,6%), Wielką Brytanią (4,6%) i Włochami (4,2%). Jak wynika z danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, poprawa wyników w handlu z Polską w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, jest głównie rezultatem dynamicznego wzrostu czeskiej nadwyżki handlowej w grupie maszyn i środków transportu (z 441,3 do 687,1 mln EUR). Pomimo, że dynamika czołowych pozycji czeskiego eksportu, tj. samochodów osobowych i części samochodowych, była niższa niż dynamika czeskiego eksportu do Polski ogółem (odpowiednio 100,0% oraz 117,0%), to jednak znacznie wyższa była dynamika innych liczących się w czeskim eksporcie pozycji towarowych, takich jak: węgiel kamienny (136%), sprzęt komputerowy (126%), monitory, projektory i odbiorniki telewizyjne (136%), druty i kable izolowane (163%) oraz wyroby płaskie z żelaza i stali (184%). Z drugiej zaś strony, w niektórych ważnych dla polskiego eksportu do Czech grupach towarowych, dynamika była stosunkowo niewysoka; np. w grupie maszyn i środków transportu wynosiła zaledwie 105,0%, a w grupie różnych wyrobów przemysłowych 106,1%. W przypadku niektórych czołowych pozycji polskiego eksportu do tego kraju, odnotowano nawet spadek dynamiki. Tak było np. w przypadku części i akcesoriów samochodowych (98,9%), silników spalinowych z zapłonem iskrowym (84,8%), koksu (68,6%) oraz pozostałych mebli (97,1%). VII. Republiki Czeska 34 najbardziej rozwiniętym rynkiem finansowym świata W raporcie Światowego Forum Ekonomicznego (The Financial Development Report 2011), Republika Czeska sklasyfikowana została na 34 pozycji w rankingu najbardziej rozwiniętych rynków finansowych świata (spadek o jedno miejsce w porównaniu z 2010 r.), tuż za Polską. Spośród pozostałych państw regionu Słowacja znalazła się na 38 miejscu, Rosja na 39, Węgry na 47, Rumunia na 52, a Ukraina na 54. Poziom rozwoju finansowego danego rynku określany jest na podstawie następujących kryteriów: otoczenie instytucjonalne i biznesowe, stabilność finansowa, usługi bankowe, pozabankowe usługi finansowe, rynki finansowe oraz dostęp do finansowania. Republika Czeska wypadła najlepiej w dziedzinie stabilności finansowej (m.in. stabilność walutowa, stabilność sektora bankowego, ryzyko długu publicznego) zajmując 18 miejsce. Najsłabsze okazały się rynki finansowe (m.in. rynek instrumentów pochodnych, rynek walutowy), które oceniono na 50 miejscu na świecie. Pozostałe to: otoczenie instytucjonalne - 35 miejsce (np. przepisy dotyczących rynków finansowych, liberalizacji sektora finansowego), otoczenie biznesowe - 33 miejsce (np. kapitał ludzki, podatki, koszty prowadzenia biznesu, infrastruktura), usługi bankowe - 27 miejsce (np. wielkość i efektywność rynku, ujawnianie informacji finansowych), pozabankowe usługi finansowe - 38 miejsce (np. ubezpieczenia, sekurytyzacja), 8

9 dostęp do finansowania - 35 miejsce (np. dostęp przedsiębiorstw i obywateli do różnych form kapitału, dostępność kredytowa). VIII. Spadek zaufania do gospodarki czeskiej w grudniu 2011 r. Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego zaufanie do gospodarki krajowej w grudniu 2011 r. ponownie spadło. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury, w porównaniu z poprzednim miesiącem, obniżył się o 1,9 pkt. W stosunku do grudnia 2010 r. ogólny wskaźnik zaufania był niższy o 12,5 pkt. Wśród przedsiębiorców wskaźnik zaufania w grudniu, w stosunku do listopada 2011 roku, spadł o 2,2 pkt. Zaufanie obniżyło się we wszystkich badanych sektorach, z czego najbardziej w budownictwie. Zaufanie przedsiębiorców było w grudniu, w stosunku międzyrocznym, niższe o 10,5 pkt. Wskaźnik zaufania konsumentów, w stosunku do poprzedniego miesiąca, spadł o 0,8 pkt, a w stosunku międzyrocznym o 20,5 pkt. Z badań przeprowadzonych wśród konsumentów w grudniu 2011 r. wynika, że w najbliższych 12 miesiącach oczekują pogorszenia ogólnej sytuacji gospodarczej i własnej sytuacji finansowej. W stosunku do poprzedniego miesiąca nieznacznie zwiększył się odsetek respondentów oczekujących wzrostu bezrobocia. Zmniejszył się odsetek respondentów zamierzających oszczędzać. Wskaźniki zaufania - wartości bazowe: Wskaźnik Średnia roku 2005 = Wskaźniki oczyszczone z czynników sezonowych: Przemysł 107,1 107,1 104,5 101,8 100,3 98,0 97,5 96,8 95,2 94,0 96,8 94,7 92,8 Budownictwo 57,6 63,7 61,7 59,6 61,7 61,7 60,6 61,7 61,7 64,2 65,3 64,2 57,6 Handel 92,6 93,5 96,2 93,5 95,6 94,8 97,3 96,5 99,6 92,9 96,8 93,5 91,4 Usługi 90,6 89,4 88,9 91,5 89,2 91,7 92,7 91,5 90,8 87,5 90,3 86,6 85,4 Przedsiębiorcy ogółem 96,4 96,2 95,0 94,6 93,1 93,2 93,5 92,7 91,9 89,6 92,4 89,5 87,7 Konsumenci 92,8 92,3 90,5 82,8 83,9 81,3 80,0 81,5 78,8 77,7 80,5 72,6 71,8 Wskaźnik ogółem 95,8 95,6 94,2 92,6 91,6 91,2 91,2 90,8 89,6 87,6 90,4 86,6 85,0 IX. Niższe odsetki od niespłaconych kredytów Według Czeskiego Banku Narodowego (CNB) zadłużenie firm i gospodarstw domowych wzrosło w październiku 2011 r. o 4,6 mld CZK i wyniosło mld CZK. złych kredytów w całości udzielonych przez sektor bankowy pożyczek obniżył się w październiku br. do poziomu 6,05%. W poprzednim miesiącu udział ten wynosił 6,24%.W ujęciu rocznym gospodarstwa domowe zwiększyły swoje zadłużenie o ponad 58 mld CZK. Zadłużenie firm w październiku wzrosło międzyrocznie o ponad 45 mld CZK do kwoty 955,6 mld CZK. W przypadku gospodarstw domowych udział złych kredytów, do których należą m.in. pożyczki niespłacone przez 90 i więcej dni, obniżył się w październiku do najniższego od stycznia br. poziomu i wyniósł 5,19%. W przypadku przedsiębiorstw odsetek problemowych kredytów obniżył się w październiku do 8,21% (we wrześniu wyniósł 8,5%). 9

10 Według CNB, w odniesieniu do przedsiębiorców, udział złych kredytów w najbliższych dwóch latach nieznacznie wzrośnie do 8,9%. W przypadku gospodarstw domowych CNB również oczekuje nieznacznego wzrostu udziału niespłaconych kredytów do poziomu 5,9%. Odsetek złych kredytów Wyszczególnienie Ogółem Firmy Gospodarstwa domowe ,65 3,07 2, ,17 4,17 2, ,24 7,91 3, ,25 8,99 5, ,36 8,76 5, ,32 8,51 5, ,24 8,50 5, ,05 8,21 5,19 X. Czeski przemysł motoryzacyjny w 2011 r. Według szacunkowych danych czeskiego Stowarzyszenia Przemysłu Motoryzacyjnego (SAP), w 2011 roku wyprodukowano w Republice Czeskiej 1,18 mln samochodów, tj. o 9,5% więcej niż w roku Największy udział w produkcji samochodów mają pojazdy Škoda Auto, których produkcja w 2011 roku wyniosła łącznie 875 tys. sztuk. Wzrost produkcji odnotowała również fabryka Hyundai w Noszowicach; natomiast spadek koncerny Toyota, Peugeot i Citroën. W 2011 r. produkcja autobusów wzrosła o 20% do szt. a pojazdów motocyklowych aż o 45% do szt. Spadek o 8% do ok szt. odnotowano w produkcji pojazdów ciężarowych. Fabryki i dostawcy części samochodowych należący do SAP zatrudniają ok pracowników. Ich udział w całości produkcji przemysłowej RCz wynosi blisko 18%. XI. Rekordowe wyniki sprzedaży koncernu Skoda w 2011 r. W 2011 r. sprzedaż samochodów marki Skoda wzrosła o 15% i wyniosła szt. Rok wcześniej było to szt. W ubiegłym roku niemal we wszystkich krajach Skoda odnotowała wzrost sprzedaży w porównaniu do 2010 r. W 2011 r. spółka rozpoczęła w Czechach sprzedaż nowego modelu o nazwie Citigo, a na rynku indyjskim zadebiutował model Skoda Rapid. Z aktualnych danych firmy wynika, że wzrost sprzedaży w Indiach wyniósł blisko 50% (ponad pojazdów), a nadal dynamicznie rozwija się sprzedaż w Chinach, Niemczech i Rosji. Firma należąca do koncernu Volkswagen planuje rozszerzyć ofertę o kolejne modele i marki, oraz wzmocnić pozycję na rynkach międzynarodowych. Do połowy 2012 r. planowana jest 10

11 znaczna rozbudowa fabryki w siedzibie firmy Mlada Boleslava gdzie, oprócz wozów Octavia i Fabia, ma zostać rozpoczęta produkcja trzeciego modelu. Szacuje się, że po modernizacji fabryki wzrost zdolności produkcyjnych w przypadku modelu Octavia wzrośnie z 800 do 1200 szt. dziennie. W czeskich Zakładach Skody we Vrchlabí do końca 2012 roku ma przebiegać produkcja automatycznej skrzyni biegów DSG dla całego koncernu. W rosyjskim Niżnym Nowogrodzie, Volkswagen Group Rosja we współpracy z rosyjskimi partnerami, rozpocznie produkcję modelu Skoda Yeti. W dwóch chińskich oddziałach Volkswagena do 2016 roku planowana jest inwestycja w wysokości 14 mld euro w nowe zakłady produkcyjne. Obecnie w Chinach produkuje się wozy Octavia, Fabia i Superb, w 2013 r. dodany zostanie model Yeti. Celem największego czeskiego producenta samochodów osobowych jest osiągnięcie 1,5 mln sprzedanych samochodów do 2018 r. XII. Wzrost liczby cudzoziemców zatrudnionych w Republice Czeskiej Według danych Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych RCz oraz Ministerstwa Przemysłu i Handlu RCz, w 2011 roku odnotowano wzrost liczby zagranicznych pracowników legalnie zatrudnionych na terenie Czech oraz cudzoziemców prowadzących własną działalność. Liczba zagranicznych pracowników międzyrocznie wzrosła o blisko do , a przedsiębiorców o do osób. Najliczniejszą grupę pracowników zagranicznych stanowili Słowacy, w przypadku których odnotowano wzrost o osób do ponad , następnie Ukraińcy oraz Polacy. Wśród cudzoziemców prowadzących samodzielną działalność gospodarczą 36 tys. to obywatele Ukrainy, 35 tys. Wietnamczycy i 14 tys. Słowacy. XIII. Stoisko WPHI na targach mody STYL/KABO Informujemy uprzejmie, że Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze organizuje stoisko informacyjno-promocyjne na Międzynarodowych Targach Mody STYL/KABO, które przebiegać będą w Brnie w dniach od 12 do 14 lutego 2012 r. Nomenklatura targów obejmuje odzież, obuwie, konfekcję damską, męską i dziecięcą, galanterię i odzież skórzaną, bieliznę, materiały tekstylne, wyroby biżuteryjne, itp. STYL/KABO to główna impreza targowo-wystawiennicza w branży odzieżowo-obuwniczej w Republice Czeskiej. W letniej edycji targów ( ) wzięło udział 394 wystawców z 17 krajów świata, którzy zaprezentowali ponad 600 marek odzieży i obuwia. zagranicznych wystawców wyniósł 34%. Największa liczba zagranicznych wystawców pochodziła z Polski (40) oraz Słowacji (39), następnie z Niemiec, Grecji i Portugalii. W czasie 3 dni targów planowane jest ok. 30 pokazów mody, w których swe kolekcje zaprezentują najbardziej znani czescy i zagraniczni projektanci. w targach zgłosiło ok. 500 firm z 20 krajów świata, które przestawią ponad 700 marek odzieży i obuwia. 11

12 Polscy przedsiębiorcy zainteresowani promocją swej oferty eksportowej i kooperacyjnej na ww. targach, proszeni są o nadsyłanie materiałów informacyjno-promocyjnych w formie broszur, ulotek, katalogów, itp., które zostaną bezpłatnie zaprezentowane na stoisku Wydziału. Adres Wydziału, na który należy wysyłać materiały informacyjno-promocyjne: Ambasada RP w Pradze Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Loretanske nam. 109/3, Praha 1 - Hradcany Republika Czeska XIV. Stoisko WPHI na targach spożywczych SALIMA Informujemy uprzejmie, że Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze organizuje stoisko informacyjno-promocyjne na Międzynarodowych Targach Spożywczych SALIMA, które przebiegać będą w Brnie w dniach od 28 lutego do 2 marca 2012 r. Międzynarodowe Targi Salima należą do największych targów w branży rolno-spożywczej w Republice Czeskiej. W 2010 roku (targi odbywają się co dwa lata) wzięło w nich udział 767 wystawców z 26 krajów świata, w tym zagraniczni wystawcy stanowili 35% ogółu wystawców. Powierzchnia wystawiennicza wyniosła m2, a targi odwiedziło 32 tys. zwiedzających z 51 krajów świata. W bieżącym roku razem z targami SALIMA przebiegać będą targi MBK, INTECO oraz VINEX, co w pełni pokrywa branżę produkcji spożywczej, hurtu i detalu włącznie winiarstwa, browarnictwa, cukiernictwa oraz zaopatrzenia surowcowego i usług. Polscy przedsiębiorcy zainteresowani promocją swej oferty eksportowej i kooperacyjnej na ww. targach, proszeni są o nadsyłanie materiałów informacyjno-promocyjnych w formie broszur, ulotek, katalogów, itp., które zostaną bezpłatnie zaprezentowane na stoisku Wydziału. Adres Wydziału, na który należy wysyłać materiały informacyjno-promocyjne: Ambasada RP w Pradze Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Loretanske nam. 109/3, Praha 1 - Hradcany Republika Czeska W przypadku zainteresowania udziałem w targach należy się kontaktować z oficjalnym przedstawicielem targów brnienskich w Polsce: Jarosław Krykwiński AGENCJA PROMOCJI EKSPORTU 12

13 Al. NMP 24 lok.17, Częstochowa tel./fax: , XV. Stoisko WPHI na targach elektroniki i elektrotechniki AMPER Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze uprzejmie informuje, że w ramach swej działalności promocyjnej w 2012 roku organizuje stoisko informacyjnopromocyjne na targach elektroniki i elektrotechniki AMPER w Brnie. Przedsiębiorcy polscy zainteresowani promocją swoich wyrobów i usług, proszeni są o nadsyłanie materiałów informacyjno-promocyjnych w formie broszur, ulotek, katalogów itp. na podany niżej adres. Otrzymane materiały zostaną bezpłatnie zaprezentowane na stoisku Wydziału. Termin targów: marca 2012 r. Miejsce: Centrum Wystawiennicze Brno Charakterystyka: Największa impreza targowo-wystawiennicza w branży elektrotechnicznej i elektronicznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Dane statystyczne z 2011 r.: Powierzchnia wystawiennicza: m² Liczba wystawców: 580 z 26 krajów Liczba wystawców zagranicznych: 126 Liczba zwiedzających: Organizator: Terinvest s.r.o. Veletržní správa- Americká 27, Praha 2 Americká 31, Praha 2 Adres na który należy przesłać materiały reklamowe: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze Loretánské nám. 109/ Praha 1 - Hradčany Republika Czeska W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Wydziałem tel: fax:

14 Grupa SITC WPHI Praga, styczeń 2012 Załącznik nr 1 STRUKTURA TOWAROWA CZESKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ W OKRESIE STYCZEŃ LISTOPAD 2011 ROKU (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego) (w mln EUR) CZESKI EKSPORT CZESKI IMPORT WYSZCZEGÓLNIENIE I - XI 2010 I - XI 2011 Dynamika 2011/2010 I - XI 2010 I - XI 2011 Dynamika 2011/2010 Saldo I - XI 2010 Saldo I - XI 2011 Ogółem w tym: ,3 100, ,0 100,0 116, ,3 100, ,6 100,0 114, , ,4 0 Żywność i zwierzęta żywe 2 754,0 3, ,1 3,2 123, ,0 4, ,0 4,5 111, , ,9 1 Napoje i tytoń 614,9 0,7 647,0 0,6 105,2 519,7 0,6 597,2 0,6 114,9 95,2 49,8 2 Surowce z wyjątkiem paliw 2 802,4 3, ,6 2,9 110, ,1 2, ,8 3,0 130,0 470,3 63,8 3 Paliwa mineralne i smary 3 316,9 3, ,0 3,7 120, ,5 9, ,6 10,4 125, , ,6 4 Tłuszcze roślinne i zwierzęce 171,3 0,2 170,5 0,2 99,5 148,5 0,2 219,2 0,2 147,6 22,8-48,7 5 Chemikalia i wyroby pochodne 5 983,9 6, ,0 6,3 114, ,2 10, ,6 11,0 117, , ,6 6 Wyroby przemysłowe rynkowe ,0 17, ,8 17,9 120, ,6 18, ,2 18,4 117,3 260,4 752,6 7 Maszyny i środki transportu ,9 54, ,5 54,3 116, ,5 43, ,3 41,7 110, , ,2 8 Różne wyroby przemysłowe ,9 11, ,3 10,8 113, ,7 10, ,1 9,9 110, , ,2 9 Wyroby pozostałe 106,1 0,1 130,2 0,1 122,7 123,5 0,0 193,6 0,0 156,8-17,4-63,4 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 14

15 Grupa SITC WPHI Praga, styczeń 2012 Załącznik nr 2 STRUKTURA TOWAROWA CZESKO-POLSKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ W OKRESIE STYCZEŃ - LISTOPAD 2011 ROKU (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego) (w mln EUR) CZESKI EKSPORT DO POLSKI CZESKI IMPORT Z POLSKI WYSZCZEGÓLNIENIE I - XI 2010 I - XI 2011 Dynamika 2011/2010 I - XI 2010 I - XI 2011 Dynamika 2011/2010 Saldo I - XI 2010 Saldo I - XI 2011 Ogółem w tym: 5 618,4 100, ,9 100,0 119, ,4 100, ,3 100,0 117,1-4,0 141,6 0 Żywność i zwierzęta żywe 302,1 5,4 373,0 5,5 123,5 641,8 11,4 736,1 11,2 114,7-339,7-363,1 1 Napoje i tytoń 32,9 0,6 37,8 0,6 114,9 75,2 1,3 90,0 1,4 119,7-42,3-52,2 2 Surowce z wyjątkiem paliw 279,1 5,0 361,3 5,4 129,5 170,1 3,0 218,2 3,3 128,3 109,0 143,1 3 Paliwa mineralne i smary 349,5 6,2 389,8 5,8 111,5 514,5 9,2 674,9 10,2 131,2-165,0-285,1 4 Tłuszcze roślinne i zwierzęce 18,6 0,3 48,9 0,7 262,9 10,8 0,2 18,5 0,3 171,3 7,8 30,4 5 Chemikalia i wyroby pochodne 780,0 13,9 841,7 12,5 107,9 509,8 9,1 647,0 9,8 126,9 270,2 194,7 6 Wyroby przemysłowe rynkowe 1 373,0 24, ,5 26,9 131, ,0 27, ,1 29,4 124,8-177,0-124,6 7 Maszyny i środki transportu 2 016,1 35, ,0 34,8 116, ,8 28, ,9 25,1 105,0 441,3 687,1 8 Różne wyroby przemysłowe 465,1 8,3 522,2 7,8 112,3 574,7 10,2 609,8 9,3 106,1-109,6-87,6 9 Wyroby pozostałe 2,0 0,0 1,7 0,0 85,0 0,7 0,0 2,8 0,0 400,0 1,3-1,1 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 15

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Luty 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. CENY TOWARÓW I USŁUG... 4 IV. BEZROBOCIE...

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46 Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł. 2016 r. 2016-08-16 09:09:46 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w I półroczu 2016 r. były wyższe o 6,1% r/r i wyniosły 9

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11 Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br. 2016-09-16 08:58:11 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w pierwszych 7 miesiącach br. były o 4,0% r/r wyższe i

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r.

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w 2014r., w porównaniu z rokiem poprzednim, były o 7,1% wyższe i wyniosły 16 584 mln

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Grudzień 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Marzec 2011 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W 2010 ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Październik SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Styczeń 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny PAŹDZIERNIK 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Luty 2012 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSPODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W 2011 ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ......

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Grudzień 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Październik 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014 SPIS TREŚCI: I. CZESKI PRZEMYSŁ W 2013 R... 2 II. CZESKIE BUDOWNICTWO W 2013 R... 2 III.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO.. 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 III. BUDOWNICTWO..

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Listopad SPIS TREŚCI: I. PKB W TRZECIM KWARTALE ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO... 3

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSPODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W I KW. 2015 R.... 2 II. PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Marzec 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W III KWARTALE 2014 R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Czerwiec 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny WPHI Praga, wrzesień Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Wrzesień SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE...

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49 Handel zagraniczny Polska-Japonia 2013-09-02 07:48:49 2 W 2012 r. w handlu pomiędzy Polską i Japonią odnotowano znaczny spadek obrotów do poziomu 2,7 mld USD (w porównaniu z 3,3 mld USD w 2011 r.). Wynik

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Maj 2012 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RCZ W I KW. 2012 R.... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny SIERPIEŃ 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2015 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W 2014 R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze 14 listopada 2013 r. Republika Czeska - 10,5 mln obywateli - PKB per capita 2012 (79% średniej UE 27) - PKB

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.10.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny MAJ 2013 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017 W ŁODZI 2016 ŁÓDŹ MAJ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ HANDEL BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna Według wstępnych danych fińskiego Urzędu Celnego w roku 215 wartość fińskiego eksportu wyniosła 53,8 mld EUR, co oznacza spadek o 4 % w stosunku do roku 214. Wartość importu zmniejszyła się o 6 % i osiągnęła

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r. Warszawa, 2012.03.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r. Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W 2013 ROKU 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 3 III.

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.06.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 2 Opracowanie nt. wymiany handlowej Grecji - wg danych Narodowego Urzędu Statystycznego Grecji za lata 2008-2009. WYMIANA HANDLOWA GRECJI [1] Od szeregu lat

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny CZERWIEC 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. CENY TOWARÓW I USŁUG... 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :16:26

Co kupić, a co sprzedać :16:26 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 11:16:26 2 Głównymi partnerami handlowymi Bułgarii w UE są Niemcy, Włochy, Rumunia, Grecja, Francja, Belgia i Hiszpania, eksport do tych krajów stanowi 75,3 proc. eksportu

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r.

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. Moskwa, sierpnia 2012 r. Amb/M/WE/AН/ /12 Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wg danych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. II. BUDOWNICTWO.. III. BEZROBOCIE IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.09.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 3 III. BEZROBOCIE 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Sierpień 2012 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RCZ W II KW. 2012 R.... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III.

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.04.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.08.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Warszawa, 2011.12.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,7%. W

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień SPIS TREŚCI: I. DYNAMICZNY WZROST GOSPODARCZY CZECH W II KW. R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Wrzesień 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.11.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Warszawa, 2014.06.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny WRZESIEŃ 2013 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W II. KW. 2013... 2 II. PRZEMYSŁ... 3 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

cen towarów i usług konsumpcyjnych

cen towarów i usług konsumpcyjnych Warszawa, 2014.03.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.01.2016 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

W lipcu ceny żywności w sklepach spadły o 1 proc. - raport GUS

W lipcu ceny żywności w sklepach spadły o 1 proc. - raport GUS W lipcu ceny żywności w sklepach spadły o 1 proc. - raport GUS data aktualizacji: 2016.08.12 Według danych GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Warszawa, 2015.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,3%. Największy

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r. Warszawa, 2014.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE GOSPODARKI BIAŁORUSI ZA 2013 r. (WSTĘPNE DANE - w oparciu o źródła białoruskie) Mińsk, dnia 03.03.2014 r. L.P. P a r a m e t r Dane 1. Produkt krajowy brutto*** 636

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03 Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) 2010-12-14 14:30:03 2 Wartość polskiego eksportu towarowego na Litwę w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. stanowiła 977.410.625 EUR (+9,9%), wartość importu

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Lipiec 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

P O L S K A maja 2014 r.

P O L S K A maja 2014 r. P O L S K A 1989 2014 30 maja 2014 r. Podział administracyjny Polski Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, w wyniku której obowiązuje trójstopniowy podział kraju na województwa,

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA Tomasz Białowąs Rola USA i UE w gospodarce światowej (2008) 70,0% 60,0% 50,0% 53,8% 45,7% 52,3% 60,6% 54,2% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% PKB (nominalne) Eksport

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 2 Od lat Królestwo Belgii jest ważnym partnerem handlowym Polski. W polskich dostawach do tego kraju dominują maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny oraz pojazdy -

Bardziej szczegółowo

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r.

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wzrost PKB w 2011r. wyniósł 4,3%. Uwarunkowany

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą.

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. Stosunki gospodarcze między Polską i Litwą regulują przepisy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r. Warszawa, 2012.04.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,5%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Warszawa, 2009.01.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Wyszczególnienie XII 2008 I-XII 2008 XII 2007= XI 2008= I-XII 2007= O G Ó Ł E M 103,3 99,9 104,2 Żywność, napoje bezalkoholowe

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r. Warszawa, 2014.04.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.07.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo