Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny"

Transkrypt

1 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny SIERPIEŃ 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW I USŁUG... 4 V. HANDEL ZAGRANICZNY... 5 VI. POLSKO-CZESKA WYMIANA HANDLOWA... 6 VII. CZESKI RYNEK SPRZEDAŻY MEBLI... 9 VIII. NOWA PROGNOZA ROZWOJU GOSPODARCZEGO REPUBLIKI CZESKIEJ... 9 IX. CZESKI RYNEK MIESZKAŃ X. POZIOM ŻYCIA W REPUBLICE CZESKIEJ XI. DEFICYT BUDŻETU PAŃSTWA XII. NOWE INWESTYCJE GRUPY KAPITAŁOWEJ PENTA W POLSCE XIII. SYTUACJA GOSPODARCZA CZESKICH PRZEDSIĘBIORCÓW XV. FOR ARCH MIĘDZYNARODOWE TARGI BUDOWLANE

2 II. Przemysł Produkcja przemysłowa w Republice Czeskiej w II kw r. w stosunku międzyrocznym obniżyła się o 2,4%, a w stosunku do poprzedniego kwartału o 0,3%. Przychody z działalności przemysłowej w II kw r. w cenach bieżących w stosunku międzyrocznym były niższe o 0,6%, a przychody z eksportu bezpośredniego przedsiębiorstw przemysłowych wzrosły o 3,4%. Wartość nowych zamówień w przemyśle obniżyła się międzyrocznie o 0,5%; w tym wartość zamówień zagranicznych o 0,6%, a zamówień krajowych o 0,4%. Średnia liczba zatrudnionych w przemyśle czeskim w II kw r. (bez pracowników agencyjnych), w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników, była międzyrocznie niższa o 1,5%. Średnie wynagrodzenie miesięczne w przedsiębiorstwach przemysłowych nominalne wzrosło o 1,8% i wyniosło CZK (ok EUR). W I półroczu 2013 roku, produkcja przemysłowa w Czechach w stosunku międzyrocznym obniżyła się o 3,9%. W sektorze wydobywczym produkcja spadła o 16%, w przemyśle przetwórczym o 3,3%, a w produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, gazu i ciepła o 3,6%. W przemyśle przetwórczym największy spadek w I półroczu br. odnotowano w produkcji komputerów, urządzeń elektrycznych i optycznych (o 15,6%), w produkcji i dystrybucji nośników dźwięku i obrazu (o 12,5%), w produkcji podstawowych wyrobów hutniczych (o 8%), w produkcji pojazdów motorowych (o 6,7%) oraz w produkcji pozostałych wyrobów mineralnych (o 5,2%). Największy wzrost w omawianym okresie odnotowano w produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 3,5%), w produkcji i przetwórstwie drewna, korku, wikliny i słomy (o 3,2%), w produkcji odzieży (o 1,6%) oraz napojów (o 1,4%). Przemysł (wskaźniki międzyroczne dane wstępne) Dynamika w cenach stałych (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) Wyszczególnienie styczeńczerwiec kwiecień maj czerwiec Przemysł Republiki Czeskiej (B+C+D) 100,5 97,8 94,7 96,1 B) Wydobycie 82,2 74,7 78,8 84,0 C) Przemysł przetwórczy 102,9 98,7 95,5 96,7 D) Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła 93,0 101,5 95,1 96,4 2

3 II. Budownictwo Produkcja budowlana na rynku czeskim w II kw roku w stosunku międzyrocznym była niższa o 12,8%. Wartość produkcji w budownictwie lądowym była niższa o 12,4%, a w budownictwie inżynieryjnym o 13,4%. Średnia liczba zatrudnionych w budownictwie w omawianym okresie (bez pracowników agencyjnych), w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników, w stosunku międzyrocznym obniżyła się o 8,2%. Średnie wynagrodzenie w tej branży nominalnie wzrosło o 1,7% i wyniosło CZK (ok EUR). Liczba wydanych zezwoleń budowlanych, w II kw r. w stosunku międzyrocznym, obniżyła się o 8,8%, a orientacyjna wartość robót objętych tymi zezwoleniami o 14,8%. W I półroczy 2013 roku w stosunku międzyrocznym wartość produkcji budowlanej w Czechach obniżyła się o 12,7%. Spadek w budownictwie lądowym wyniósł 12,4%, a w budownictwie inżynieryjnym 13,4%. Liczba wydanych zezwoleń budowlanych, w I półroczu 2013 r. w stosunku międzyrocznym obniżyła się o 10,5%, a orientacyjna wartość robót objętych tymi zezwoleniami o 14,2%. W tym okresie rozpoczęto o 12,6% mniej realizacji i oddano do użytku o 9,9% mniej mieszkań. Produkcja budowlana (wskaźniki międzyroczne - dane wstępne) Wyszczególnienie Produkcja budowlana ogółem w tym: w budownictwie ogólnym w budownictwie inżynieryjnym Rozpoczęte realizacje mieszkań w tym: w budownictwie jednorodzinnym w budownictwie wielorodzinnym Zakończone realizacje mieszkań w tym: w budownictwie jednorodzinnym w budownictwie wielorodzinnym III. Bezrobocie Dynamika w cenach stałych (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) kwiecień ,6 91,7 81,7 118,5 90,1 470,2 127,7 111,6 262,4 maj ,5 84,2 85,3 85,3 88,3 96,5 65,1 80,2 60,0 czerwiec ,9 87,5 91,9 86,8 84,0 160,0 62,3 85,5 32,4 styczeńczerwiec ,3 87,6 86,6 87,4 89,0 84,4 90,1 93,8 100,0 Na koniec lipca 2013 roku w Republice Czeskiej bez pracy było 551 tys. osób, tj. o 10,6 tys. więcej niż na koniec miesiąca poprzedniego oraz o 65,5 tys. więcej niż na koniec lipca 2012 r. Stopa bezrobocia na r. wyniosła 7,5%. Wśród mężczyzn stopa bezrobocia wyniosła 7,3%, a wśród kobiet 7,7%. Największe bezrobocie utrzymywało się w powiatach: Most (13,6%), Bruntal (12,3%), Usti nad Labą (12,2%), Karwina (11,9%) oraz Chomutov (11,5%). Najniższe w powiatach miasta 3

4 Pragi (od 3,4% do 5%) oraz w powiatach: Mlada Boleslav (4,6%), Pelhrimov (4,7%) i Prachatice (po 4,8%). W ewidencji czeskich Urzędów Pracy, wg stanu na 31 lipca 2013 roku, było wolnych miejsc pracy. Na jedno wolne miejsce przypadało średnio 13,7 bezrobotnych, z tego najwięcej w powiatach: Bruntal (57,4), Havlickuv Brod (50,3), Karwina (49,4), Jesenik (47,5) oraz Hodonin (36,9). Zasiłek dla bezrobotnych w lipcu 2013 r. wypłacono osobom ubiegającym się o zatrudnienie, tj. 20,2% ogółu bezrobotnych (w czerwcu ,2%, w lipcu ,9%). IV. Ceny towarów i usług Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu, w stosunku do czerwca 2013 r., obniżyły się ogółem o 0,2%. Było to spowodowane głównie spadkiem cen artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych (o 2,2%). Wzrosły natomiast ceny rekreacji i kultury (o 2,5%). Międzyrocznie, inflacja w lipcu wyniosła 1,4% i była o 0,2 pp. niższa niż w miesiącu poprzednim. W porównaniu z lipcem 2012 roku, wyższe były ceny artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych (o 5,7%), napojów alkoholowych i tytoniu (o 3,2%), opieki zdrowotnej (o 2,1%), czynszów i opłat mieszkaniowych (o 1,2%) usług hotelowych i restauracyjnych (o 2,1%) oraz edukacji (o 1,4%). Niższe były, m.in. ceny usług pocztowych i telekomunikacyjnych (o 11,9%) oraz ceny wyposażenia mieszkań (o 0,6%). Ceny towarów i usług (wskaźniki, stopa inflacji) Wyszczególnienie Analogiczny okres roku Średnia poprzedniego = 100 Stopa roku inflacji* 05/13 06/13 07/ =100 Ogółem w tym: 101,3 101,6 101,4 122,9 102,3 Artykuły spożywcze i napoje bezalkoholowe 104,9 106,3 105,7 131,6 105,8 Napoje alkoholowe i tytoń 104,3 103,3 103,2 149,4 103,6 Odzież i obuwie 97,5 98,6 100,0 81,0 97,3 Czynsze, woda, energia, paliwa 101,8 101,6 101,2 144,5 103,1 Wyposażenie mieszkań, sprzęt AGD, naprawy 99,3 99,4 99,4 94,4 99,1 Służba zdrowia 103,6 103,3 102,1 168,2 105,7 Transport 98,4 99,6 100,6 106,4 100,4 Poczta i telekomunikacja 90,2 88,0 88,1 83,4 93,8 Kultura i rekreacja 99,8 100,0 100,2 100,9 99,9 Edukacja 101,5 101,4 101,4 119,6 101,6 Wyżywienie i zakwaterowanie 101,9 101,8 102,1 127,4 102,8 Pozostały towar i usługi 101,7 102,2 101,7 117,0 102,0 *relacja średnich wskaźników bazowych (rok 2005=100) za ostatnie 12 miesięcy oraz poprzednie 12 miesięcy 4

5 V. Handel zagraniczny W I półroczu 2013 roku obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w stosunku międzyrocznym obniżyły się o 4,7%. Eksport był niższy o 3,7% i wyniósł 59,5 mld EUR, a import o 5,9% i wyniósł 52,0 mld EUR. Nadwyżka handlowa RCz międzyrocznie wzrosła o 14,0% i wyniosła 7,5 mld EUR. Wyszczególnienie Obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w okresie styczeń-maj 2012/2013 (w mln) STYCZEŃ - CZERWIEC 2012 STYCZEŃ - CZERWIEC 2013 DYNAMIKA W % Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo eksportu importu CZK ,3 96,2 EUR ,3 94,1 USD ,4 95,3 Największy wzrost nadwyżki handlowej w omawianym okresie odnotowano w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 357,0 mln EUR), w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 263,3 mln EUR) oraz w grupie maszyn i środków transportu (o 111,9 mln EUR), a największy spadek w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 28,5 mln EUR). Największy wzrost deficytu handlowego odnotowano w grupie żywności i zwierząt żywych (o 31,4 mln EUR) oraz w grupie wyrobów pozostałych (o 19,1 mln EUR), a spadek w grupie paliw mineralnych i smarów (o 111,6 mln EUR) oraz w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 95,8 mln EUR). W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2013 r. największy wzrost wartości czeskiego eksportu miał miejsce w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 306,5 mln EUR, tj. o 4,8%), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 95,2 mln EUR, tj. o 2,5%), w grupie wyrobów pozostałych (o 50,2 mln EUR, tj. 73%) oraz w grupie napojów i tytoniu (o 40,8 mln EUR, tj. o 10,7%). Największy spadek wartości eksportu odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o mln EUR, tj. o 6,1%), w grupie paliw mineralnych i smarów (o 478,4 mln EUR, tj. o 19,7%) oraz w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 174,1 mln EUR, tj. o 1,6%). Największy wzrost wartości importu odnotowano w grupie wyrobów pozostałych (o 69,3 mln EUR, tj. o 53,6%) oraz w grupie żywności i zwierząt żywych (o 48,5 mln EUR, tj. o 1,9%), a największy międzyroczny spadek w grupie maszyn i środków transportu (o 2.189,1 mln EUR, tj. o 9,5%), w grupie paliw mineralnych i smarów (o 590,0 mln EUR, tj. o 9,7%) oraz w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 437,4 mln EUR, tj. o 4,4%). 1 Głównymi pozycjami czeskiego eksportu w okresie pierwszego półrocza 2013 roku, były samochody osobowe (9,4% eksportu ogółem), części i akcesoria samochodowe (7,2%) oraz urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (5,4%); następnie aparaty i urządzenia telefoniczne (2,2%), druty i kable izolowane (1,7%), nowe opony samochodowe z gumy (1,4%), urządzenia elektryczne do przełączania lub zabezpieczania obwodów elektrycznych 1 Strukturę towarową czeskiego handlu zagranicznego przedstawia załącznik nr 1 5

6 (1,3%), rowery trzykołowe, skutery, samochodziki i podobne zabawki na kołach (1,3%), meble do siedzenia (1,2%) oraz pompy do cieczy (1,2%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 32,4% czeskiego eksportu ogółem, a ich łączna wartość w stosunku międzyrocznym była wyższa o 0,5%. W imporcie największą grupę wyrobów stanowiły części i akcesoria samochodowe (5,2%), ropa naftowa (4,1%), gaz ziemny (3,7%), urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (3,6%) i aparaty i urządzenia telefoniczne (2,2%); następnie leki (2,1%), zespolone obwody elektryczne (1,8%), części i akcesoria do maszyn i urządzeń biurowych (1,7%), samochody osobowe (1,6%) oraz druty i kable izolowane (1,5%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 27,7% czeskiego importu ogółem, a ich łączna wartość była międzyrocznie niższa o 8,4%. Największą nadwyżkę handlową w omawianym okresie Republika Czeska uzyskała w handlu z Niemcami (5,160 mln EUR), Słowacją (2.157 mln EUR), Wielką Brytanią (1.940 mln EUR), Francją ( mln EUR) oraz Austrią ( 1.124mln EUR), a największy deficyt w handlu z Chinami ( mln EUR), Koreą Południową (-876 mln EUR), Japonią (-721 mln EUR), Rosją (- 568 mln EUR), Azerbejdżanem (-507 mln EUR), Tajlandią (- 365 mln EUR), Tajwanem (-335 mln EUR) oraz Polską (-266 mln EUR). VI. Polsko-czeska wymiana handlowa Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w okresie pierwszego półrocza 2013 r. w stosunku międzyrocznym obniżyły się o 3,7% i wyniosły 7,3 mld EUR. Wartość czeskiego eksportu do Polski obniżyła się o 5,4% i wyniosła mln EUR, a wartość importu o 2,0% i wyniosła mln EUR. Czeski deficyt w handlu z Polską wzrósł o 84,8% i wyniósł 266,1 mln EUR. 2 W czeskim eksporcie do Polski największy wzrost wartościowy odnotowano w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 22,5 mln EUR, tj. o 5,3%), w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 18,7 mln EUR, tj. o 7,2%) oraz w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 2,7 mln EUR, tj. o 4,2%). Największy spadek eksportu odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 99,9 mln EUR, tj. o 7,7%), w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 73,2 mln EUR, tj. o 7,0%), w grupie żywności i zwierząt żywych (o 50,5 mln EUR, tj. o 21,1%) oraz w grupie surowców za wyjątkiem paliw (o 15,6 mln EUR, tj. o 9,1%) 3 W czeskim imporcie z Polski największy wzrost wartościowy odnotowano w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 22,1 mln EUR, tj. o 17,1%) oraz w grupie żywności i zwierząt żywych (o 12,3 mln EUR, tj. o 3,0%). Największy spadek importu odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 30,2 mln EUR, tj. o 3,0%), w grupie paliw mineralnych i smarów (o 29,4 mln EUR, tj. o 8,6%), w grupie chemikaliów i wyrobów 2 Wg danych GUS, polsko-czeskie obroty handlowe w okresie pierwszego półrocza 2013 r. w stosunku międzyrocznym obniżyły się o 0,7% i wyniosły 7,3 mld EUR. Polski eksport do Czech wzrósł o 1,4% i wyniósł mln EUR, a import obniżył się 2,7% i wyniósł mln EUR. Wg tych danych, Polska w omawianym okresie uzyskała nadwyżkę handlową z Czechami w wysokości mln EUR.. 3 Strukturę towarową czesko-polskiej wymiany handlowej, wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego przedstawia załącznik nr 2 6

7 pochodnych (o 23,9 mln EUR, tj. o 6,2%) oraz w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 14,3 mln EUR, tj. o 4,1%). Największy deficyt w handlu z Polską w omawianym okresie Republika Czeska odnotowała w grupie żywności i zwierząt żywych (-231,4 mln EUR), w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (-218,7 mln EUR) oraz w grupie paliw mineralnych i smarów (-140,1 mln EUR); następnie w grupie różnych wyrobów przemysłowych (-54,3 mln EUR) oraz w grupie napojów i tytoniu (-12,7 mln EUR). Nadwyżkę uzyskano w grupie maszyn i środków transportu (+228,1 mln EUR), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (+86,8 mln EUR), w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (+49,1 mln EUR) oraz w grupie surowców z wyjątkiem paliw (+26,5 mln EUR) Czesko - polska wymiana handlowa w okresie styczeń czerwiec 2012/2013 (w mln EUR) , , , , ,0-266,1 I - VI 2012 I - VI 2013 Czeski eksport do Polski Czeski import z Polski Saldo wymiany Źródło: Czeski Urząd Statystyczny W czeskim eksporcie do Polski największy udział w omawianym okresie miały samochody osobowe (6,6%) oraz części i akcesoria samochodowe (5,0%); następnie urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (2,8%), sztaby i pręty z żelaza i stali (2,5%), węglowodory cykliczne (2,2%), węgiel kamienny (2,1%), olej rzepakowy (1,7%), podpaski higieniczne, tampony, pieluszki i podobne artykuły sanitarne (1,7%), aparaty i urządzenia telefoniczne (1,6%) oraz odpady i złom miedzi (1,3%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 27,4% czeskiego eksportu do Polski ogółem, a ich łączna wartość była międzyrocznie wyższa o 1,2%. W imporcie z Polski dominowały części i akcesoria samochodowe (6,9%), silniki spalinowe tłokowe z zapłonem iskrowym (3,9%) oraz drut miedziany (3,7%); następnie druty i kable izolowane (2,7%), pozostałe sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej (2,3%), węgiel kamienny (2,2%), przetworzone oleje mineralne (1,8%), meble do siedzenia (1,8%), sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej walcowane na gorąco (1,7%) oraz wyroby płaskie z 7

8 żelaza i stali (1,7%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 28,8% czeskiego importu z Polski ogółem, a ich łączna wartość była międzyrocznie niższa o 8,9%. W okresie pierwszego półrocza 2013 roku, Polska była trzecim największym partnerem handlowym Republiki Czeskiej pod względem importu (udział 7,3%) po Niemczech (25,6%) i Chinach (10,3%), a przed Słowacją (5,9%), Rosją (5,3%), Włochami (4,0%), Francją (3,3%) oraz Niderlandami (3,3%); jak też trzecim pod względem eksportu (5,9%) po Niemczech (31,0%) i Słowacji (8,8%), a przed Francją (5,0%),Wielką Brytanią (4,9%), Austrią (4,6%) i Włochami (3,8%). Jak wynika z danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, dynamiczny wzrost dodatniego dla Polski salda wymiany handlowej spowodowany był głównie pogłębieniem się czeskiego deficytu w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 72,5 mln EUR) oraz w grupie żywności i zwierząt żywych (o 62,8 mln EUR), jak również spadkiem czeskiej nadwyżki handlowej w grupie maszyn i środków transportu (o 69,7 mln EUR) oraz w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 37,7 mln EUR). Z ważniejszych dla polskiego eksportu do Czech pozycji towarowych, relatywnie wysoką dynamikę w omawianym okresie wykazywały części i akcesoria samochodowe (108%), silniki spalinowe tłokowe z zapłonem iskrowym (110%), aparaty i urządzenia telefoniczne (167%), ołów surowy (295%), drewno surowe (182%), węglowodory cykliczne (118%) oraz żeliwo (214%). Międzyroczny spadek dynamiki w czeskim imporcie z Polski odnotowano natomiast w przypadku drutu miedzianego (87%), drutów i kabli izolowanych (78%), węgla kamiennego (78%), przetworzonych olejów mineralnych (93%), mebli do siedzenia (76%), sztab i prętów z żeliwa lub stali niestopowej walcowanych na gorąco (81%),wyrobów płaskich z żelaza i stali (96%), serów i twarogów (94%) oraz mięsa i podrobów z drobiu (96%). Ponadprzeciętną dynamikę w czeskim eksporcie do Polski, z ważniejszych pozycji towarowych, wykazywały węglowodory cykliczne (147%), podpaski higieniczne, tampony, pieluszki i podobne artykuły sanitarne (106%), aparaty telefoniczne (149%), traktory (103%), środki piorące (104%) oraz miedź rafinowana i stopy miedzi (327%). Spadek dynamiki eksportu odnotowano natomiast w przypadku samochodów osobowych (81%), maszyn i urządzeń do automatycznego przetwarzania danych (86%), pozostałych sztab i prętów z żelaza i stali (78%), węgla kamiennego (82%), drutów i kabli izolowanych (72%) oraz monitorów, projektorów i odbiorników TV (45%). Biorąc pod uwagę trwającą od ponad roku krytykę jakości polskiej żywności sprzedawanej na rynku czeskim należy stwierdzić, że dane Czeskiego Urzędu Statystycznego za pierwsze półrocze 2013 roku wskazują na lekki wzrost czeskiego importu z Polski żywności i zwierząt żywych (o 3,0%) przy równoczesnym znaczącym spadku czeskiego eksportu do naszego kraju w tej grupie towarowej (o 21,1%). Dane te wskazują również na spadek importu z Polski serów i twarogów (o 6,4%), jaj (o 26,3%) masła (o 10,3%), cukru, wyrobów z cukru i miodu (o 26,9%), mięsa drobiowego i podrobów (o 3,5%) oraz mięsa wieprzowego (o 9,0%), a zarazem wzrost importu z naszego kraju zbóż i wyrobów zbożowych (o 23,8%), warzyw i owoców (o 19,7%), paszy dla zwierząt (o 43%) oraz mięsa wołowego (o 9,5%), co mogłoby wskazywać na spadek zainteresowania importem z Polski gotowych wyrobów spożywczych na korzyść surowców i przetworów do ich produkcji. 8

9 VII. Czeski rynek sprzedaży mebli IKEA i Jysk to dwie sieci handlowe, które w ostatnich latach najbardziej znacząco zwiększyły swój udział w czeskim rynku meblarskim. Według danych IKEI, w ciągu ostatnich 6 lat udział tej firmy wzrósł z 22,8% do 26%. Dziewięć największych firm sprzedających meble opanowało już niemal 60% czeskiego rynku, spada natomiast udział mniejszych firm. Analizę Furniture and Homewares Stores in CR przeprowadziła agencja Euromonitor. Rynek mebli i wyposażenia gospodarstwa domowego spadł w ciągu ostatnich 6 lat o 11% do 25 mld CZK. Negatywny trend pojawił się w 2009 r. i trwa do dnia dzisiejszego, w ubiegłym roku spadek jeszcze się pogłębił. Spowolnienie gospodarcze i ograniczenie wydatków gospodarstw domowych odbiło się przede wszystkim na sytuacji mniejszych sprzedawców. Liczba tradycyjnych sklepów z meblami i wyposażeniem gospodarstwa domowego zmniejszyła się w analizowanym 6-letnim okresie o 172 do Obecnie w Republice Czeskiej najwięcej punktów sprzedaży mebli mają Jysk (63), Jamall (31), Idea (11), Asko (10) i Sconto (8). IKEA ma w Republice Czeskiej 4 domy handlowe, w najbliższej przyszłości otworzy 3 następne. Firmy z największym udziałem w rynku sprzedaży mebli w RCz: Sieć handlowa IKEA Česká republika 22,8 24,6 25,3 25,3 26 Sconto nábytek s.r.o. 5,9 6,1 6,3 6,6 Kika nábytek 6,7 6,5 6,2 6,5 6,6 Jysk 4,5 5,6 6,2 6,3 6,6 ASKO Nábytek 6,2 5,6 5,7 5,4 5,4 Möbelix CZ 4,3 4,4 4,6 Jamall CZ 1,8 1,6 1,3 1,2 1,1 XXXLutz CZ 0,6 0,9 0,8 Idea Nábytek 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 Europa Möbel Praha 3,8 4,1 Sconto Nábytek c.s. 6,4 Pozostali sprzedawcy 47 45,4 43,7 43,1 41,6 VIII. Nowa prognoza rozwoju gospodarczego Republiki Czeskiej Czeskie Ministerstwo Finansów (MF) zmieniło swoją prognozę rozwoju gospodarczego Republiki Czeskiej na rok bieżący zgodnie z nową analizą, oczekuje się spadku PKB o 1,5%, chociaż jeszcze w kwietniu br. zakładano jego stagnację. W ubiegłym roku czeski PKB obniżył się o 1,2%. Pogorszyła się również prognoza na przyszły rok pierwotnie przewidywany wzrost na poziomie 1,2% obniżono do 0,8%. Prognoza przewiduje, że ożywienie gospodarcze RCz nastąpi dopiero w drugiej połowie br., a głównym powodem spadku PKB, będzie spadek nakładów brutto na środki trwałe, czyli inwestycje. Jak poinformował czeski Minister Finansów Jan Fischer - rząd planuje wspomóc ożywienie gospodarcze poprzez podniesienie wydatków na inwestycje, głównie w zakresie nauki, badań 9

10 i rozwoju oraz infrastruktury transportowej. Zwiększenie tych wydatków nie miałoby pogłębić deficytu finansów publicznych, ponieważ rząd planuje równoczesne ograniczenie nieefektywnych wydatków bieżących. MF oczekuje, że w bieżącym roku deficyt finansów publicznych spadnie do 2,8% PKB. W ubiegłym roku deficyt ten wyniósł z powodu jednorazowego zaksięgowania zwrotu mienia kościelnego oraz problemów z czerpaniem środków unijnych 4,4%. Nowa prognoza MF zakłada mniejszy spadek konsumpcji gospodarstw domowych w br. o 0,8% (dla porównania w poprzedniej prognozie - 1,2%). Ministerstwo nie zakłada problemów z inflacją pomimo podniesienia stawek podatku VAT o 1 pp. inflacja w br., zdaniem MF, powinna osiągnąć 1,6%, a w 2014 r. 1,4%. Stopa bezrobocia, według prognozy, w bieżącym roku wzrośnie z ubiegłorocznych 7% do 7,5%, a w 2014 r. do 7,6%, przy czym badania MF w zakresie stopy bezrobocia opierają się na metodologii badań aktywności ekonomicznej ludności. Czeski Bank Narodowy (CNB) w swej prognozie z maja br. również pogorszył przewidywania rozwoju ekonomicznego RCz. W br. CNB przewiduje spadek PKB o 0,5%, a w przyszłym roku wzrost o 1,8%. Zdaniem analityków z banku Ceska Sporitelna, gospodarka krajowa w br. spadnie o 0,8%, w przyszłym roku zaś powinna wzrosnąć o 1,3%. Analitycy banku Komercni Banka, przewidują w br. spadek gospodarki o 0,8%, a w przyszłym roku wzrost o 1,8%, zaś specjaliści z Citibank przewidują odpowiednio w bieżącym roku spadek o 0,8%, a w przyszłym wzrost o 1,3%. IV. Czeski rynek mieszkań Tanie kredyty hipoteczne w połączeniu z długookresowym spadkiem cen nieruchomości przyciągnęły na czeski rynek nieruchomości nowych nabywców. Zmianę potwierdzają analizy liczba transakcji sprzedaży nieruchomości w II kwartale br. wzrosła o 3%. Wynika to z danych statystycznych Czeskiego Urzędu Geodezyjnego i Katastralnego. Tendencję wzrostową odnotowano tu po raz pierwszy od 2008 r. Statystyki te potwierdzają biura obrotu nieruchomościami, niektóre z nich odnotowały w czerwcu br. nawet 10-procentowy wzrost w stosunku międzyrocznym. Zdaniem specjalistów choć tak duży wzrost jest optymistycznym sygnałem, z twierdzeniami o zmianie trendów należy zaczekać co najmniej do końca następnego kwartału. Dane Czeskiego Urzędu Statystycznego wskazują na większą aktywność na rynku nieruchomości ceny ofertowe mieszkań w okresie od kwietnia do końca czerwca br. przestały spadać, w tym również tych poza Pragą. W samej Pradze wskaźnik cen ofertowych mieszkań nieznacznie wzrósł (o 0,5%). Pozytywny trend potwierdził również bank Ceska sporitelna jego wskaźnik cen mieszkań w II kw. br. w stosunku do poprzedniego kwartału, wzrósł po raz pierwszy od 2010 r. o 0,6%. 10

11 Liczba transakcji sprzedaży mieszkań stale znajduje się na poziomie z połowy 2008 r., od kiedy Urząd Geodezyjny i Katastralny publikuje statystyki, a ceny mieszkań według analizy specjalistów z banku Ceska sporitelna są 11% poniżej poziomu z końca 2007 r. Na sprzedaż nowych mieszkań ma wielki wpływ również wojna cenowa między wielkimi firmami deweloperskimi oraz szereg promocji cenowych. Nadal utrzymują się znaczące różnice między cenami ofertowymi, a realnymi cenami sprzedaży mieszkań. Nabywca, mając do wyboru kilka podobnych nieruchomości, kieruje się przy wyborze głównie ceną, dlatego też w wyniku negocjacji ceny sprzedaży obniżane są nawet o 30%. Wobec powyższego specjaliści z biur obrotu nieruchomościami twierdzą, że wzrost cen mieszkań nie ma w danej chwili uzasadnienia. Wzrost rynku kredytów hipotecznych, choć są one najtańsze w historii, jest wyraźnie spowodowany raczej refinansowaniem istniejących kredytów niż zaciąganiem nowych na kupno nowych nieruchomości. Sytuacja na czeskim rynku nieruchomości przynosi również pozytywne zmiany klienci wykorzystują długookresowy spadek cen nieruchomości do ich kupna, w tym również poza Pragą. Większość sprzedanych nowych mieszkań nadal ma lokalizację w Pradze, według danych firmy deweloperskiej Ekospol, ich sprzedaż w pierwszym półroczu br. wzrosła o 36%. X. Poziom życia w Republice Czeskiej Wskaźnik poziomu życia w Republice Czeskiej w 2012 r. osiągnął 79% przeciętnego poziomu Unii Europejskiej. W porównaniu z poziomem życia w tzw. starych państwach członkowskich (EU15), wskaźnik wynosił 72,5%. Informacje opublikował Czeski Urząd Statystyczny. W zestawieniu państw według kryterium PKB na osobę, mierzonego parytetem siły nabywczej, wśród 31 państw europejskich Republika Czeska w 2012 r. uplasowała się na 20- tym miejscu, a wśród państw członkowskich UE na 17-tym miejscu. Pierwsze miejsce zajął Luksemburg z 272%, a ostatnie Bułgaria z 47% przeciętnej UE. Poziom czeskiego PKB na jednego obywatela z 2008 r. nie został dotychczas przekroczony. W 2008 r. w Republice Czeskiej PKB na jednego obywatela wyniósł CZK, w 2011 r CZK, zaś w samej Pradze w 2008 r CZK, a w 2011 r CZK (ok EUR). Od roku 2009 zmniejsza się dysproporcja w rozwoju Pragi i pozostałych czeskich regionów. Dochód na jednego obywatela w latach najbardziej wzrósł w województwie morawsko-śląskim (46,6%) i środkowo-czeskim (44,8%). W całej Republice Czeskiej w tym samym okresie wzrost rozporządzalnego dochodu netto wyniósł niemal 43%. W latach po raz pierwszy wystąpił spadek dochodów w stosunku międzyrocznym. Pomimo tego Republika Czeska pozostaje krajem z najniższym poziomem ryzyka ubóstwa i wykluczenia społecznego w UE. 11

12 Ubóstwo i wykluczenie społeczne zagrażały w 2011 r. 15,3% Czechów, podcza gdy w 2005 r. odsetek ten wynosił 19,6%, a w 2009 r. 14%. W województwie morawsko-śląskim odsetek osób zagrożonych ubóstwem wynosił w 2011 r. 22%, mniej niż np.: w Irlandii (29,4%) lub Włoszech (28,2%). W Bułgarii zagrożona ubóstwem jest niemal połowa populacji. XI. Deficyt budżetu państwa Deficyt budżetowy Republiki Czeskiej w lipcu 2013 r. spadł do 27,6 mld CZK z 31,5 mld CZK w czerwcu br. W lipcu 2012 r. deficyt budżetu państwa RCz wynosił 51,7 mld CZK. Na 2013 r. czeski rząd zatwierdził budżet z deficytem 100 mld CZK (ok. 4 mld EUR) Analitycy zauważają, że choć deficyt budżetu państwa po siedmiu miesiącach znajduje się na poziomie poniżej 28% planu rocznego, to jednak trendy, które przyczyniły się do takiego rezultatu, nie są korzystne. Dochody budżetu państwa zasilane są głównie środkami z UE, a dochody podatkowe są niższe niż w ubiegłym roku. Do wzrostu łącznych dochodów czeskiego budżetu o 32,5 mld CZK najbardziej przyczyniły się dochody niepodatkowe i kapitałowe oraz otrzymane transfery, głównie z UE (o 33,9 mld CZK). Dochody z tytułu podatku VAT osiągnęły wartość 127,1 mld CZK, przy czym na wzrost poboru podatku miała wpływ nowelizacja ustawy o podatku VAT, która podwyższyła obie stawki podatku o 1 pp. do 15 i 21%. Łączna suma wydatków 657,5 mld CZK na koniec lipca br. była o 8,3 mld CZK wyższa w stosunku międzyrocznym. Największą część wydatków bieżących czeskiego budżetu państwa stanowią wydatki na świadczenia socjalne, głównie emerytury. W ciągu pierwszych 7 miesięcy na ten cel wydano 276 mld CZK, tj o 2,3 mld CZK więcej niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku. XII. Nowe inwestycje grupy kapitałowej Penta w Polsce Czesko-słowacka grupa inwestycyjna Penta Inwestments kupuje w Polsce sieć 29 aptek Partner Pharma. Informację potwierdził przedstawiciel Penty. Transakcję obecnie analizuje polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Penta jest już właścicielem ok. 70 polskich aptek sieci Dr. Max. Według informacji czeskiego dziennika Hospodarske noviny, cena transakcji oscyluje między 15 a 20 mln euro. Dziennik twierdzi, że Penta zabiega również o kupno sieci aptek Mediq z 250 oddziałami oraz dystrybutora środków leczniczych ACP Pharma. Obie firmy w jednym pakiecie wystawił na sprzedaż fundusz kapitałowy Advent International. Polskie media podają, że kupnem ACP Pharma jest zainteresowana również największa polska sieć aptek Pelion, cena ma wynosić ok. 78 mln euro. Penta jest właścicielem ok. 500 aptek pod nazwą Dr. Max w Polsce, Republice Czeskiej i na Słowacji oraz dystrybutora leków Gehe. 12

13 Do niedawnych inwestycji Penty w Polsce należy też nabycie 68,5% akcji sieci 8 szpitali i 16 przychodni specjalistycznych EMC Instytut Medyczny (szacunkowa wartość ok. 26 mln euro). Penta planuje inwestycje również na czeskim rynku usług medycznych. XIII. Sytuacja gospodarcza czeskich przedsiębiorców Sytuacja gospodarcza czeskich przedsiębiorstw wykazuje stagnację. Tylko 24% z nich deklaruje poprawę sytuacji gospodarczej, co stanowi najgorszy wynik od 2010 r. Zmianę sytuacji na lepszą odnotowały przede wszystkim firmy z wyższą liczbą pracowników. Liczba firm, których sytuacja pogorszyła się, w stosunku międzyrocznym obniżyła się z 30 do 27%. Dane te opublikował Związek Przemysłu Republiki Czeskiej na podstawie analizy przeprowadzonej wśród 155 firm czeskich. W ubiegłym roku poprawę swej sytuacji gospodarczej deklarowało 27% ankietowanych firm, w 2011 r. 41%, a w 2010 r. 31%. Z wyników bieżącej ankiety wynika, że ok. 23% firm zamierza podnieść wynagrodzenia, w ubiegłym roku 29%. Redukcję wynagrodzeń obecnie deklaruje 6% firm, w ubiegłym roku 2%. Zwolnienia pracowników w br. zamierza dokonać 13% firm, w ubiegłym roku 16%. Wpływ ogólnej sytuacji gospodarczej na firmy jest, według wiceprezesa Związku Przemysłu Radka Spicara, mniej dynamiczny niż w roku ubiegłym. W porównaniu z ubiegłym rokiem więcej firm nie podnosi wynagrodzeń, ale też mniej firm dokonuje zwolnień. Zdaniem Spicara firmy są świadome tego, że po przezwyciężeniu kryzysu trudno byłoby im zdobyć wykwalifikowanych pracowników i dlatego chcą ich utrzymać. Spośród firm, które deklarowały pogorszenie swej sytuacji gospodarczej, 71% nie ma zamiaru podnosić wynagrodzeń, a 36% planuje zwolnienia. Połowa firm, których sytuacja się poprawiła, zamierza podnieść wynagrodzenia i zatrudnić nowych pracowników na czas nieokreślony. XIV. FOR ARCH Międzynarodowe Targi Budowlane Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze uprzejmie informuje, że w ramach swej działalności promocyjnej w 2013 roku, organizuje stoisko informacyjno-promocyjne na Międzynarodowych Targach Budowlanych FOR-ARCH, które odbędą się w Pradze w dniach / Przewodnim tematem tegorocznych targów będzie rekonstrukcja i rewitalizacja obiektów Akcent kładziony będzie zatem na usługi rekonstrukcyjne, obejmujące prace termoizolacyjne ścian, dachów i całych obiektów, remonty wewnętrznych systemów wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych, wymianę drzwi i okien, jak również remonty balkonów i lodżii. Główne zalety targów FOR ARCH: ukierunkowanie targów na prace i usługi rekonstrukcyjne i rewitalizacyjne obiektów, największe targi budowlane w Republice Czeskiej z udziałem wystawców zagranicznych, 13

14 uczestnictwo najważniejszych czeskich firm produkcyjnych, usługowych, inwestorskich i deweloperskich w branży budowlanej, szeroka nomenklatura (finansowanie i realizacja obiektów, rzemiosła i technologie budowlane, materiały i wyroby budowlane, maszyny i konstrukcje budowlane, wyposażenie placów budów, itp.), wysoka liczba zwiedzających, praktyczna prezentacja rzemiosł budowlanych, specjalistyczny program towarzyszący konferencje, seminaria, workshopy, szeroka kampania medialna w Czechach i za granicą. Statystyki z 2012 roku: Liczba wystawców w ramach targów FOR ARCH: 824 Liczba krajów: 19 Powierzchnia wystawowa netto: m2 Liczba zwiedzających: Targi towarzyszące przebiegające wspólnie z targami FOR ARCH: FOR THERM: 4 edycja targów ciepłownictwa, alternatywnych źródeł energii i klimatyzacji, FOR WOOD: 8 edycja targów poświeconych obiektom drewnianym oraz wykorzystaniu drewna w budownictwie BASENY: 8 edycja wystawy basenów i saun oraz technologii w tym zakresie, FOR WASTE: 8 edycja targów gospodarki odpadami, recyklingu, ekologii przemysłowej i komunalnej. Przedsiębiorcy polscy zainteresowani promocją swoich wyrobów i usług w zakresie wyżej podanej nomenklatury, którzy nie będą mogli uczestniczyć w targach bezpośrednio, proszeni są o nadsyłanie materiałów informacyjno-promocyjnych w formie broszur, ulotek, katalogów itp. na podany niżej adres. Otrzymane materiały zostaną bezpłatnie zaprezentowane na stoisku Wydziału. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze Loretánské nám. 109/ Praha 1 Hradčany Republika Czeska W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Wydziałem. tel: fax:

15 Grupa SITC WPHI Praga, sierpień 2013 Załącznik nr 1 STRUKTURA TOWAROWA CZESKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ W OKRESIE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013 ROKU (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego) (w mln EUR) CZESKI EKSPORT CZESKI IMPORT WYSZCZEGÓLNIENIE I - VI 2012 I - VI 2013 Wartość Udział w % Wartość Udział w % Dynamika 2013/2012 I - VI 2012 I - VI 2013 Wartość Udział w % Wartość Udział w % Dynamika 2013/2012 Saldo I-VI 2012 Saldo I-VI 2013 Ogółem w tym: ,7 100, ,4 100,0 96, ,9 100, ,6 100,0 94, , ,8 0 Żywność i zwierzęta żywe 2 076,6 3, ,7 3,5 100, ,1 4, ,6 5,1 101,9-538,5-569,9 1 Napoje i tytoń 380,8 0,6 421,6 0,7 110,7 327,3 0,6 311,8 0,6 95,3 53,5 109,8 2 Surowce z wyjątkiem paliw 1 752,3 2, ,4 2,8 94, ,0 2, ,6 2,9 95,7 166,3 137,8 3 Paliwa mineralne i smary 2 427,8 3, ,4 3,3 80, ,6 11, ,6 10,6 90, , ,2 4 Tłuszcze roślinne i zwierzęce 165,0 0,3 167,5 0,3 101,5 110,2 0,2 109,6 0,2 99,5 54,8 57,9 5 Chemikalia i wyroby pochodne 3 750,6 6, ,8 6,5 102, ,3 11, ,7 11,8 100, , ,9 6 Wyroby przemysłowe rynkowe ,5 17, ,4 17,9 98, ,2 18, ,8 18,5 95,6 792, ,6 7 Maszyny i środki transportu ,0 54, ,8 53,6 93, ,6 41, ,5 40,1 90, , ,3 8 Różne wyroby przemysłowe 6 390,3 10, ,8 11,3 104, ,2 9, ,7 9,7 99, , ,1 9 Wyroby pozostałe 68,8 0,1 119,0 0,2 173,0 129,4 0,0 198,7 0,0 153,6-60,6-79,7 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 15

16 Grupa SITC WPHI Praga, sierpień 2013 Załącznik nr 2 STRUKTURA TOWAROWA CZESKO-POLSKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ W OKRESIE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013 R. (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego) (w mln EUR) CZESKI EKSPORT DO POLSKI CZESKI IMPORT Z POLSKI WYSZCZEGÓLNIENIE Wartość I-VI 2012 I-VI 2013 Udział w % Wartość Udział w % Dynamika 2013/2012 Wartość I-VI 2012 I-VI 2013 Udział w % Wartość Udział w % Dynamika 2013/2012 Saldo I-VI 2012 Saldo I-VI 2013 Ogółem w tym: 3 726,7 100, ,7 100,0 94, ,7 100, ,8 100,0 98,0-144,0-266,1 0 Żywność i zwierzęta żywe 239,0 6,4 188,5 5,3 78,9 407,6 10,5 419,9 11,1 103,0-168,6-231,4 1 Napoje i tytoń 24,0 0,6 23,6 0,7 98,3 49,2 1,3 36,3 1,0 73,8-25,2-12,7 2 Surowce z wyjątkiem paliw 193,5 5,2 177,9 5,0 91,9 129,3 3,3 151,4 4,0 117,1 64,2 26,5 3 Paliwa mineralne i smary 177,3 4,8 171,2 4,9 96,6 340,7 8,8 311,3 8,2 91,4-163,4-140,1 4 Tłuszcze roślinne i zwierzęce 64,1 1,7 66,8 1,9 104,2 11,1 0,3 17,7 0,5 159,5 53,0 49,1 5 Chemikalia i wyroby pochodne 425,3 11,4 447,8 12,7 105,3 384,9 9,9 361,0 9,5 93,8 40,4 86,8 6 Wyroby przemysłowe rynkowe 1 040,0 27,9 966,8 27,4 93, ,2 30, ,5 31,3 99,9-146,2-218,7 7 Maszyny i środki transportu 1 300,1 34, ,2 34,0 92, ,3 25,9 972,1 25,6 97,0 297,8 228,1 8 Różne wyroby przemysłowe 260,9 7,0 279,6 7,9 107,2 348,2 9,0 333,9 8,8 95,9-87,3-54,3 9 Wyroby pozostałe 2,5 0,1 4,3 0,1 172,0 11,2 0,0 3,7 0,0 33,0-8,7 0,6 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 16

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11 Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br. 2016-09-16 08:58:11 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w pierwszych 7 miesiącach br. były o 4,0% r/r wyższe i

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46 Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł. 2016 r. 2016-08-16 09:09:46 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w I półroczu 2016 r. były wyższe o 6,1% r/r i wyniosły 9

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r.

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w 2014r., w porównaniu z rokiem poprzednim, były o 7,1% wyższe i wyniosły 16 584 mln

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Luty 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. CENY TOWARÓW I USŁUG... 4 IV. BEZROBOCIE...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny PAŹDZIERNIK 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Marzec 2011 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W 2010 ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Grudzień 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Grudzień 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny MAJ 2013 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO.. 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 III. BUDOWNICTWO..

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W III KWARTALE 2014 R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSPODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W I KW. 2015 R.... 2 II. PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Styczeń 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014 SPIS TREŚCI: I. CZESKI PRZEMYSŁ W 2013 R... 2 II. CZESKIE BUDOWNICTWO W 2013 R... 2 III.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. II. BUDOWNICTWO.. III. BEZROBOCIE IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 3 III. BEZROBOCIE 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Warszawa, 2011.12.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,7%. W

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.06.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Warszawa, 2009.01.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Wyszczególnienie XII 2008 I-XII 2008 XII 2007= XI 2008= I-XII 2007= O G Ó Ł E M 103,3 99,9 104,2 Żywność, napoje bezalkoholowe

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny WPHI Praga, wrzesień Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Wrzesień SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Styczeń 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Gospodarka czeska w I połowie 2015 r.

Gospodarka czeska w I połowie 2015 r. Gospodarka czeska w I połowie r. WZROST GOSPODARCZY Czeska gospodarka rośnie znacznie szybciej niż oczekiwano. W II kwartale br. odnotowano wzrost o 0,9% w porównaniu do poprzedniego kwartału i aż o 4,4%

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Warszawa, 2015.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,3%. Największy

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień SPIS TREŚCI: I. DYNAMICZNY WZROST GOSPODARCZY CZECH W II KW. R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 2 Opracowanie nt. wymiany handlowej Grecji - wg danych Narodowego Urzędu Statystycznego Grecji za lata 2008-2009. WYMIANA HANDLOWA GRECJI [1] Od szeregu lat

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2015 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W 2014 R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny WRZESIEŃ 2013 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W II. KW. 2013... 2 II. PRZEMYSŁ... 3 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.01.2016 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Czerwiec 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Lipiec 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Warszawa, 2014.06.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.04.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.10.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.08.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna Według wstępnych danych fińskiego Urzędu Celnego w roku 215 wartość fińskiego eksportu wyniosła 53,8 mld EUR, co oznacza spadek o 4 % w stosunku do roku 214. Wartość importu zmniejszyła się o 6 % i osiągnęła

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend

Bardziej szczegółowo

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r.

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. Moskwa, sierpnia 2012 r. Amb/M/WE/AН/ /12 Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wg danych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03 Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) 2010-12-14 14:30:03 2 Wartość polskiego eksportu towarowego na Litwę w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. stanowiła 977.410.625 EUR (+9,9%), wartość importu

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49 Handel zagraniczny Polska-Japonia 2013-09-02 07:48:49 2 W 2012 r. w handlu pomiędzy Polską i Japonią odnotowano znaczny spadek obrotów do poziomu 2,7 mld USD (w porównaniu z 3,3 mld USD w 2011 r.). Wynik

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :16:26

Co kupić, a co sprzedać :16:26 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 11:16:26 2 Głównymi partnerami handlowymi Bułgarii w UE są Niemcy, Włochy, Rumunia, Grecja, Francja, Belgia i Hiszpania, eksport do tych krajów stanowi 75,3 proc. eksportu

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

cen towarów i usług konsumpcyjnych

cen towarów i usług konsumpcyjnych Warszawa, 2014.03.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.09.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49 Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku 2014-03-21 12:34:49 2 Rok 2013 był siódmym rokiem recesji w Grecji. Jednak zauważalna jest poprawa sytuacji gospodarczej Grecji. Następuje

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE GOSPODARKI BIAŁORUSI ZA 2013 r. (WSTĘPNE DANE - w oparciu o źródła białoruskie) Mińsk, dnia 03.03.2014 r. L.P. P a r a m e t r Dane 1. Produkt krajowy brutto*** 636

Bardziej szczegółowo

Przegląd aktualności gospodarczych na Ukrainie

Przegląd aktualności gospodarczych na Ukrainie WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W KIJOWIE Kijów, 24 sierpnia 2015 r. Przegląd aktualności gospodarczych na Ukrainie 17 23 sierpnia 2015 r. Nr 33/2015 (372) Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze 14 listopada 2013 r. Republika Czeska - 10,5 mln obywateli - PKB per capita 2012 (79% średniej UE 27) - PKB

Bardziej szczegółowo

P O L S K A maja 2014 r.

P O L S K A maja 2014 r. P O L S K A 1989 2014 30 maja 2014 r. Podział administracyjny Polski Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, w wyniku której obowiązuje trójstopniowy podział kraju na województwa,

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2016

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2016 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2016 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE........

Bardziej szczegółowo

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 2 ANALITYKA: Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu Przegląd realnego

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r. Warszawa, 2012.04.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,5%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r. Warszawa, 2013.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny październik 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny październik 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny październik SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. III. BUDOWNICTWO.. BEZROBOCIE 2 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą.

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. Stosunki gospodarcze między Polską i Litwą regulują przepisy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU W I PÓŁROCZU 2016 R. Warszawa, 22 lipca 2016 r. Spis treści strona Wstęp... 3 Podstawowe wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.11.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.07.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Październik 2014 1. Przegląd najważniejszych wydarzeń gospodarczych w

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał :33:23

Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał :33:23 Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał 2012 2012-06-26 11:33:23 2 I kwartał 2012 (I kwartał 2012*) Import i eksport Grecji W I kwartale 2012 roku import Grecji wyniósł nieco ponad 10 mld, podczas

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec grudnia 2012r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W minionym roku

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. 2 T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) Wykres 01. STRUKTURA LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2013

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. 1 Kraje OECD: należące do Unii Europejskiej: Austria (AT), Belgia (BE), Dania (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francja (FR), Grecja (EL), Hiszpania

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo