Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2014"

Transkrypt

1 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. II. BUDOWNICTWO.. III. BEZROBOCIE IV. CENY TOWARÓW I USŁUG V. HANDEL ZAGRANICZNY.. VI. POLSKO-CZESKA WYMIANA HANDLOWA.. VII. CZESKI IMPORT ŻYWNOŚCI Z POLSKI... VIII. WZROST LICZBY SPÓŁEK Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ... IX. PRZYCHODY NAJWIĘKSZYCH CZESKICH FIRM... X. ZWIĘKSZENIE WSPARCIA NA RENOWACJE BUDYNKÓW... XI. WYDAJNOŚĆ PRACY W REPUBLICE CZESKIEJ... XII CZESKI HANDEL ZAGRANICZNY W ZAKRESIE UZBROJENIA... XIII. FOR ARCH MIĘDZYNARODOWE TARGI BUDOWLANE... 1

2 I. Produkcja przemysłowa Produkcja przemysłowa w Republice Czeskiej w maju 2014 r. w stosunku do maja roku ubiegłego wzrosła o 2,5%. Natomiast w stosunku do miesiąca poprzedniego była niższa o 1,5%. Największy międzyroczny wzrost odnotowano w produkcji pojazdów motorowych (o 11,9%), w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 10,9%) oraz w produkcji konstrukcji i wyrobów metalowych (o 3,9%). Spadek odnotowano w produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, gazu i ciepła (o 5,4%), w górnictwie i eksploatacji (o 6,4%) oraz w produkcji wyrobów spożywczych (o 2,9%). Przychody z działalności przemysłowej w maju 2014 r. w cenach bieżących, w stosunku międzyrocznym, wzrosły o 6,0%, a przychody z eksportu bezpośredniego przedsiębiorstw przemysłowych o 10,7%. Wartość nowych zamówień w przemyśle międzyrocznie była wyższa o 8,7%; w tym wartość zamówień zagranicznych wzrosła o 14,5%, a zamówień krajowych obniżyła się o 1,4%. Średnia liczba zatrudnionych w przemyśle czeskim w maju 2014 r. (bez pracowników agencyjnych), w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników, była międzyrocznie wyższa o 1,6%. Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto w przedsiębiorstwach przemysłowych wzrosło nominalnie o 1,5% i wyniosło CZK (ok EUR). Przemysł (wskaźniki międzyroczne dane wstępne) Dynamika w cenach stałych (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) Wyszczególnienie marzec kwiecień maj I - V Przemysł Republiki Czeskiej (B+C+D) 108,7 107,7 102,5 106,1 B) Wydobycie i eksploatacja 105,9 109,8 93,6 101,7 C) Przemysł przetwórczy 111,1 108,4 104,1 107,9 D) Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła 95,2 102,5 97,4 97,4 II. Budownictwo Produkcja budowlana na rynku czeskim w maju 2014 roku utrzymywała się na takim samym poziomie jak w maju roku poprzedniego. Wartość produkcji w budownictwie ogólnym była niższa o 1,4%, a w budownictwie inżynieryjnym wyższa o 3,1%. Wartość produkcji budowlanej narastająco za pięć miesiące 2014 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2008 roku (roku największej koniunktury w budownictwie czeskim), była niższa o 28,2%. 2

3 Średnia liczba zatrudnionych w budownictwie czeskim w maju 2014 r. (bez pracowników agencyjnych), w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników, w stosunku międzyrocznym była niższa o 5,1%. Średnie miesięczne wynagrodzenie w tej branży obniżyło się o 0,5% i wyniosło CZK (ok EUR). Liczba wydanych zezwoleń budowlanych w maju 2014 r. w stosunku międzyrocznym obniżyła się o 6,6%, a orientacyjna wartość robót objętych tymi zezwoleniami wzrosła o 17,9%. Produkcja budowlana (wskaźniki międzyroczne - dane wstępne) Wyszczególnienie Produkcja budowlana ogółem w tym: w budownictwie ogólnym w budownictwie inżynieryjnym Rozpoczęte realizacje mieszkań w tym: w budownictwie jednorodzinnym w budownictwie wielorodzinnym Zakończone realizacje mieszkań w tym: w budownictwie jednorodzinnym w budownictwie wielorodzinnym Dynamika w cenach stałych (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) marzec ,9 117,2 98,0 96,8 106,7 73,7 88,6 97,5 80,5 kwiecień ,0 102,7 121,4 81,5 93,1 64,3 76,3 86,6 48,0 maj ,0 98,6 103,1 130,3 98,4 211,0 76,8 95,5 30,6 I - V ,9 105,5 106,9 104,4 93,4 117,8 86,6 88,9 79,6 III. Bezrobocie Na koniec czerwca 2014 roku w Republice Czeskiej bez pracy było 537 tys. osób, tj. o 12,8 tys. mniej niż na koniec miesiąca poprzedniego oraz o 3,3 tys. mniej niż na koniec czerwca 2013 r. Stopa bezrobocia na r. wyniosła 7,4%. Wśród mężczyzn stopa bezrobocia utrzymywała się na poziomie 7,2%, a wśród kobiet na poziomie 7,6%. Największe bezrobocie odnotowano w powiatach: Most (13,2%), Usti nad Łabą (12,6%), Bruntal (12,5%), Karwina (12,3%), Ostrawa-Miasto (11,3%), Chomutov (11,2%) oraz Decin i Louny (po 10,1%). Najniższe w powiatach miasta Pragi (od 3,4% do 4,5%) oraz w powiatach: Mlada Boleslav (4,3%), Pelhrimov (4,4%) Prahatice i Benesov (po 4,5%), Rychnov nad Kneznou i Rokycany (po 4,6%). W ewidencji czeskich Urzędów Pracy, wg stanu na 30 czerwca 2014 roku, było wolnych miejsc pracy. Na jedno wolne miejsce przypadało średnio 10,9 bezrobotnych, z tego najwięcej w powiatach: Usti nad Łabą (35,6), Bruntal (33,9), Karwina (33,3), Jesenik (29,9) oraz Sokolov (28,7). Zasiłek dla bezrobotnych w czerwcu 2014 r. wypłacono osobom ubiegającym się o zatrudnienie, tj. 18,6% ogółu bezrobotnych (w maju ,6%, w czerwcu ,2%). 3

4 IV. Ceny towarów i usług Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2014 r. utrzymywały się na takim samym poziomie jak w maju. Niewielki wzrost odnotowano jedynie w grupie pozostałych usług (0,9%) oraz w grupie usług w zakresie rekreacji i kultury (o 0,7 %). Inflacja w stosunku międzyrocznym, również utrzymywała się na takim samym poziomie. W porównaniu z czerwcem 2013 roku, najwyraźniej wzrosły ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 3,1%), odzieży i obuwia (o 3,0%), usług hotelowych i restauracyjnych (o 1,6%) oraz edukacji (o 1,4%). Niższe były ceny usług pocztowych i telekomunikacyjnych (o 2,9%), usług zdrowotnych (o 1,7%), opłat mieszkaniowych (o 1,4%) oraz artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych (o 1,1%). Ceny towarów i usług (wskaźniki, stopa inflacji) Wyszczególnienie Analogiczny okres roku Średnia poprzedniego = 100 Stopa roku inflacji* 04/14 05/14 06/ =100 Ogółem w tym: 100,1 100,4 100,0 123,2 100,7 Artykuły spożywcze i napoje bezalkoholowe 103,3 102,5 98,9 133,0 103,7 Napoje alkoholowe i tytoń 102,1 103,4 103,1 153,4 103,4 Odzież i obuwie 103,0 103,1 103,0 85,4 101,7 Czynsze, woda, energia, paliwa 97,8 98,5 98,6 142,8 99,6 Wyposażenie mieszkań, sprzęt AGD, naprawy 98,9 99,3 99,7 94,4 98,9 Służba zdrowia 97,6 98,0 98,3 165,3 99,3 Transport 99,9 100,6 100,6 106,5 90,2 Poczta i telekomunikacja 92,3 95,1 97,1 81,5 100,0 Kultura i rekreacja 100,7 100,5 100,5 98,9 90,9 Edukacja 101,3 101,3 101,4 121,3 100,6 Wyżywienie i zakwaterowanie 101,7 101,7 101,6 129,5 101,8 Pozostałe towary i usługi 100,2 100,4 101,4 118,9 100,9 *relacja średnich wskaźników bazowych (rok 2005=100) za ostatnie 12 miesięcy oraz poprzednie 12 miesięcy V. Handel zagraniczny W okresie od stycznia do maja 2014 roku, obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w stosunku międzyrocznym wzrosły o 6,7%. Eksport był wyższy o 7,5% i wyniósł 53,5 mld EUR, a import o 5,7% i wyniósł 46,2 mld EUR. Nadwyżka handlowa RCz międzyrocznie wzrosła o 20,1% i wyniosła 7,3 mld EUR. Największy wzrost nadwyżki handlowej w omawianym okresie odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 718,6 mln EUR) oraz w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 231,9 mln EUR); spadek nadwyżki miał miejsce w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 36,1 mln EUR) oraz w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 5,5 mln EUR). Wzrost deficytu handlowego odnotowano jedynie w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 105,9 mln EUR), a spadek w grupie paliw mineralnych i smarów (o 234,7 mln EUR), w grupie żywności i zwierząt żywych (o 85,4 mln EUR) oraz w grupie wyrobów pozostałych (o 65,5 mln EUR). 4

5 Wyszczególnienie Obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w okresie styczeń-maj 2013/2014 (w mln) STYCZEŃ-MAJ 2013 STYCZEŃ-MAJ 2014 DYNAMIKA W % Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo eksportu importu CZK ,8 112,9 EUR ,5 105,7 USD ,0 100,0 W okresie od stycznia do maja 2014 r. największy wzrost wartości czeskiego eksportu miał miejsce w grupie maszyn i środków transportu (o mln EUR, tj. o 10,4%), w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 532,2 mln EUR, tj. o 9,4%), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 342,4 mln EUR, tj. o 10,6%) oraz w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 269,0 mln EUR, tj. o 3,0%). Spadek wartości eksportu odnotowano w grupie paliw mineralnych i smarów (o 303,2 mln EUR, tj. o 17,9%) oraz w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 30,0 mln EUR, tj. o 2,1%). Największy wzrost wartości importu odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 2 041,7 mln EUR, tj. o 11,7%), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 448,3 mln EUR, tj. o 8,7%), w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 300,3 mln EUR, tj. o 6,9%) oraz w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 261,4 mln EUR, tj. o 3,2%), a największy międzyroczny spadek w grupie paliw mineralnych i smarów (o 537,9 mln EUR, tj. o 11,6%) oraz w grupie wyrobów pozostałych (o 62,6 mln EUR, tj. o 32,8%). 1 Głównymi pozycjami czeskiego eksportu w okresie od stycznia do maja 2014 roku, były samochody osobowe (10,3% eksportu ogółem), części i akcesoria samochodowe (7,7%) oraz urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (4,8%); następnie aparaty i urządzenia telefoniczne (2,5%), druty i kable izolowane (1,7%), meble do siedzenia (1,5%), urządzenia elektryczne do przełączania lub zabezpieczania obwodów elektrycznych (1,5%), rowery trzykołowe, skutery, samochodziki i podobne zabawki na kołach (1,4%), nowe opony samochodowe z gumy (1,4%) oraz elektryczny sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny (1,2%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 34,1% czeskiego eksportu ogółem, a ich łączna wartość w stosunku międzyrocznym wzrosła o 14,0%. W imporcie największą grupę wyrobów stanowiły części i akcesoria samochodowe (5,7%), ropa naftowa (3,6%), urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (3,4%), aparaty i urządzenia telefoniczne (2,8%) oraz gaz ziemny (2,5%); następnie leki (2,5%), zespolone obwody elektryczne (1,9%), części i akcesoria do maszyn i urządzeń biurowych (1,9%), samochody osobowe (1,8%) oraz przetworzone oleje mineralne (1,6%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 27,6% czeskiego importu ogółem, a ich łączna wartość była międzyrocznie wyższa o 10,3%. Największą nadwyżkę handlową w okresie od stycznia do maja 2014 roku Republika Czeska uzyskała w handlu z Niemcami (4 994 mln EUR), Słowacją (1 934 mln EUR), Wielką Brytanią (1 730 mln EUR), Francją (1 165 mln EUR) oraz Austrią (926 mln EUR), a największy deficyt w handlu z Chinami ( mln EUR), Koreą Południową (-765 mln 1 Strukturę towarową czeskiego handlu zagranicznego przedstawia załącznik nr 1 5

6 EUR), Japonią (-457 mln), Azerbejdżanem (-449 mln EUR), Rosją (-344 mln EUR), Tajlandią (-299 mln EUR), Tajwanem (-291 mln EUR), Kazachstanem (-259 mln EUR) oraz Polską (-255 mln EUR). VI. Polsko-czeska wymiana handlowa Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w okresie od stycznia do maja 2014 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, były o 5,2% wyższe i wyniosły mln EUR. Wartość czeskiego eksportu do Polski wzrosła o 4,5% i wyniosła mln EUR, a wartość importu o 5,7% i wyniosła mln EUR. Czeski deficyt w handlu z Polską wzrósł o 22,5% i wyniósł 255 mln EUR. 2 W czeskim eksporcie do Polski największy wzrost wartościowy odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 139,4 mln EUR, tj. o 13,9%), w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 28,6 mln EUR, tj. o 11,9%) oraz w grupie żywności i zwierząt żywych (o 23,1 mln EUR, tj. o 14,5%). Największy spadek eksportu odnotowano w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 41,8 mln EUR, tj. o 5,1%) oraz w grupie paliw mineralnych i smarów (o 23,6 mln EUR, tj. o 16,0%). 3 W czeskim imporcie z Polski największy wzrost wartościowy odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 161,7 mln EUR, tj. o 19,9%), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 44,2 mln EUR, tj. o 14,7%) oraz w grupie żywności i zwierząt żywych (o 23,0 mln EUR, tj. o 6,6%). Największy spadek importu odnotowano w grupie paliw mineralnych i smarów (o 57,9 mln EUR, tj. o 22,1%), w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 46,8 mln EUR, tj. o 4,8%) oraz w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 4,8 mln EUR, tj. o 3,8%). Największy deficyt w handlu z Polską w okresie od stycznia do maja 2014 roku Republika Czeska odnotowała w grupie żywności i zwierząt żywych (-188,4 mln EUR), następnie w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (-165,5 mln EUR), w grupie paliw mineralnych i smarów (-80,7 mln EUR), w grupie różnych wyrobów przemysłowych (-33,4 mln EUR) oraz w grupie wyrobów pozostałych (-27,1 mln EUR). Największą nadwyżkę uzyskano w grupie maszyn i środków transportu (+167,8 mln EUR), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (+31,0 mln EUR), w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (+30,5 mln EUR) oraz w grupie surowców z wyjątkiem paliw (+17,4 mln EUR). 2 Wg danych Ministerstwa Gospodarki, polsko-czeskie obroty handlowe w okresie od stycznia do maja 2014 r. w stosunku międzyrocznym, wzrosły o 1,7% i wyniosły mln EUR. Polski eksport do Czech wzrósł o 5,1% i wyniósł mln EUR, a import obniżył się o 3,8% i wyniósł mln EUR. Wg tych danych, Polska w omawianym okresie uzyskała nadwyżkę handlową z Czechami w wysokości mln EUR. W porównaniu z rokiem poprzednim nadwyżka wzrosła o 284 mln EUR, tj. o 19,3%. 3 Strukturę towarową czesko-polskiej wymiany handlowej, wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego przedstawia załącznik nr 2 6

7 Czesko - polska wymiana handlowa w okresie styczeń maj 2013/2014 (w mln EUR) , , , , ,2-255,1 I - V 2013 I - V 2014 Czeski eksport do Polski Czeski import z Polski Saldo wymiany Źródło: Czeski Urząd Statystyczny W czeskim eksporcie do Polski największy udział w omawianym okresie miały samochody osobowe (8,7%) oraz części i akcesoria samochodowe (5,1%); następnie aparaty i urządzenia telefoniczne (2,3%), urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (2,3%), olej rzepakowy (1,8%), podpaski higieniczne, tampony, pieluszki i podobne artykuły sanitarne (1,5%), węgiel kamienny (1,4%), węglowodory cykliczne (1,4%), druty i kable izolowane (1,3%) oraz meble do siedzenia (1,3%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 27,0% czeskiego eksportu do Polski ogółem, a ich łączna wartość była międzyrocznie wyższa o 2,9%. W imporcie z Polski dominowały części i akcesoria samochodowe (7,9%), silniki spalinowe tłokowe z zapłonem iskrowym (5,4%) oraz drut miedziany (3,8%); następnie druty i kable izolowane (2,8%), węgiel kamienny (2,3%), meble do siedzenia (2,3%), aparaty i urządzenia telefoniczne (1,4%), wyroby płaskie ze stali niestopowej walcowane na gorąco (1,4%), odpady i złom żelaza i stali (1,3%) oraz konstrukcje z żelaza i ich części (1,2%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 29,7% czeskiego importu z Polski ogółem, a ich łączna wartość była międzyrocznie wyższa o 9,2%. W okresie od stycznia do maja 2014 roku, Polska była trzecim największym partnerem handlowym Republiki Czeskiej pod względem importu (udział 7,7%), po Niemczech (28,2%) i Chinach (11,1%), a przed Słowacją (5,5%), Federacją Rosyjską (4,6%), Włochami (4,3%), Francją (3,5%) oraz Niderlandami (3,5%); jak też trzecim pod względem eksportu (5,8%) po Niemczech (32,3%) i Słowacji (8,1%), a przed Wielką Brytanią (5,1%), Francją (5,0%), Austrią (4,4%) i Włochami (3,8%). Jak wynika z danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, wzrost dodatniego dla Polski salda wymiany handlowej, spowodowany był głównie spadkiem czeskiej nadwyżki handlowej w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 40,7 mln EUR), w grupie maszyn i środków 7

8 transportu (o 22,3 mln EUR), oraz w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 12,5 mln EUR), jak też wzrostem czeskiego deficytu w grupie wyrobów pozostałych (o 27 mln EUR). Z ważniejszych dla polskiego eksportu do Czech pozycji towarowych, relatywnie wysoką dynamikę w omawianym okresie wykazywały części i akcesoria samochodowe (124%), silniki spalinowe tłokowe z zapłonem iskrowym (152%), meble do siedzenia (116%), leki (152%), mięso drobiowe (113%), węglowodory cykliczne (117%), aluminium nieobrobione (150%), olej rzepakowy (324%), monitory i projektory (211%) oraz sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny (283%). Międzyroczny spadek dynamiki w czeskim imporcie z Polski odnotowano natomiast w przypadku aparatów i urządzeń telefonicznych (82%), wyrobów płaskich z żelaza i stali (84%) oraz przetworzonych olejów ropy naftowej (77%). Ponadprzeciętną dynamikę w czeskim eksporcie do Polski, z ważniejszych pozycji towarowych, wykazywały samochody osobowe (134%), aparaty i urządzenia telefoniczne (131%), meble do siedzenia (130%), rowery trzykołowe, skutery, samochodziki i podobne zabawki na kołach (152%), polimery styrenu w formach podstawowych (150%), urządzenia do zabezpieczenia obwodów elektrycznych (202%) oraz odpady i złom żelaza i stali (122%). Spadek dynamiki eksportu odnotowano natomiast w przypadku maszyn i urządzeń do automatycznego przetwarzania danych (82%), węgla kamiennego (71%), węglowodorów cyklicznych (67%), traktorów (83%), odpadów i złomu miedzi (83%), aktywnych środków do czyszczenia i prania (77%) oraz przetworzonych olejów ropy naftowej (83%). VII. Czeski import żywności z Polski Według wstępnych danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, wartość czeskiego importu żywności z Polski w okresie od stycznia do maja 2014 roku, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wzrosła o 6,6% i wyniosła 371,1 mln EUR. Największy udział w czeskim imporcie z naszego kraju miało w tym okresie mięso i wyroby mięsne (23,6%), wyroby mleczne i jaja (17,5%), zboża i wyroby ze zbóż (13,4%), warzywa i owoce (11,6%) oraz kawa, herbata, kakao, przyprawy i wyroby z nich (10,8%). Najniższy udział miały zwierzęta żywe (0,3%) oraz ryby (3,3%). Jak wynika z tabeli poniżej, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, spadek importu z Polski odnotowano w przypadku zbóż i wyrobów zbożowych (o 5,1%), różnych wyrobów jadalnych i przypraw (o 13,3%) oraz paszy dla zwierząt (o 6,2%). Największy wzrost odnotowano w przypadku cukru i wyrobów cukierniczych (o 163%), kawy, herbaty, kakao i przypraw (150%) oraz ryb (135%). W czeskim imporcie z Polski, odnotowano niższe zakupy mięsa wołowego (o 13,9%) i wieprzowego (o 1,6%), a wyższe mięsa drobiowego (o 12,8%). W grupie wyrobów mlecznych i jaj, wzrost odnotowano w imporcie jaj (o 29,5%), masła (o 13,1%) oraz serów i twarogów (o 5,6%), a zarazem niewielki spadek w imporcie mleka i śmietany (o 1,1%). 8

9 Kod SITC Czeski import żywności z Polski w okresie styczeń-maj 2014 roku Nazwa grupy towarowej Wartość Dynamika Udział (w tys. EUR) () () 0 Żywność i zwierzęta żywe ogółem - w tym: ,6 100,0 01 Mięso i wyroby mięsne ,7 23,6 02 Wyroby mleczne i jaja ,0 17,5 04 Zboża i wyroby ze zbóż ,9 13,4 05 Warzywa i owoce ,7 11,6 07 Kawa, herbata, kakao, przyprawy i wyroby z nich ,5 10,8 09 Różne wyroby jadalne i przyprawy ,7 10,1 08 Pasze dla zwierząt ,8 4,9 06 Cukier, wyroby z cukru i miodu ,2 4,3 03 Ryby, skorupiaki i mięczaki ,5 3,3 00 Zwierzęta żywe ,1 0,3 Warto również zaznaczyć, że w tym samym okresie, wartość czeskiego eksportu do Polski w grupie żywności i zwierząt żywych wzrosła aż o 14,4%. Ten dynamiczny wzrost eksportu związany jest z ponadprzeciętnymi dostawami zbóż, głównie pszenicy (171%), mleka i śmietany (127%), serów i twarogów (133%) oraz czekolady (139%). VIII. Wzrost liczby spółek z ograniczoną odpowiedzialnością Najbardziej popularną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej w Republice Czeskiej jest długookresowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ich liczba w br. w porównaniu z rokiem ubiegłym, wzrosła o ponad do Właścicielami niemal 85% spółek z o.o. w Republice Czeskiej są osoby fizyczne. Za ich pośrednictwem prowadzi działalność gospodarczą niemal Czechów i ponad cudzoziemców. Liczba Czechów, właścicieli spółek z o.o., w ciągu ostatnich dwóch lat wzrosła o 16%, liczba zagranicznych właścicieli spółek z o.o. obniżyła się o 20%. Spadek liczby zagranicznych właścicieli spółek z o.o. jest częściowo spowodowany tym, że coraz częściej cudzoziemcy rejestrując spółkę z o.o. wskazują Republikę Czeską jako swoje miejsce stałego zamieszkania. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba spółek z o.o., których właścicielem jest jedna osoba fizyczna, wzrosła o ponad połowę. Właściciele firm coraz częściej preferują prowadzenie działalności bez wspólników, aby uniknąć konfliktów i zmniejszyć ryzyko związane ze wspólnym prowadzeniem działalności gospodarczej. Coraz częściej również osoby fizyczne decydują się na założenie spółki z o.o. W porównaniu z działalnością gospodarczą osób fizycznych, założenie spółki z o.o. niesie mniejsze ryzyko i daje większy prestiż. Podczas gdy osoba fizyczna samodzielnie prowadząca działalność gospodarczą, odpowiada całym swym majątkiem, w przypadku spółki z o.o. odpowiedzialność ta jest ograniczona do majątku spółki. 9

10 Struktura właścicieli (osób fizycznych) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością według domicylu: domicyl osoby fizycznej czerwiec 2014 maj 2013 marzec krajowe osoby fizyczne zagraniczne osoby fizyczne łącznie źródło tabeli: Bisnode CZ IX. Przychody największych czeskich firm Przychody stu największych czeskich firm w 2013 r. wyniosły łącznie 2,47 bln CZK (ok. 373 mld PLN), i były o 2,3% niższe niż w roku poprzednim. Zestawienie stu najbardziej znaczących firm na czeskim rynku opublikowało Stowarzyszenie Czech Top 100. Już po raz czwarty pierwsze miejsce zajęła firma Škoda Auto, drugie zaś ponownie spółka ČEZ. Škoda Auto osiągnęła w 2013 r. przychody o wartości 268,5 mld CZK, ČEZ 217,2 mld CZK. Trzecie miejsce utrzymała spółka RWE Supply & Trading CZ (180,2 mld CZK), czwarte zajął Agrofert Holding (151,7 mld CZK), a piąte Unipetrol (99,4 mld CZK). Łączny zysk stu największych czeskich firm w 2013 r. był również niższy niż w poprzednim roku spadł z 230 mld CZK do 192,3 mld CZK. W zestawieniu najlepszych wyników finansowych na pierwszym miejscu jest ČEZ (44,4 mld CZK), następnie RWE Supply & Trading CZK (30,1 mld CZK) i Energetický a průmyslový holding (21,5 mld CZK). Škoda Auto osiągnęła zisk 13,9 mld CZK, T-Mobile Czech Republic 7,1 mld CZK. Największe przedsiębiorstwa czeskie wg przychodów w 2013 r. (w mld CZK) 1 ŠKODA AUTO a.s. 268,5 2 ČEZ, a.s. 217,3 3 RWE Supply&Trading CZ, a.s. 180,2 4 AGROFERT, a.s. 151,7 5 UNIPETROL, a.s. 99,4 6 FOXCONN CZ s.r.o. 97,3 7 Energetický a prům. holding, a.s. 82,9 8 ČEPRO, a.s. 73,4 9 MORAVIA STEEL a.s. 60,7 10 Eni Česká republika, s.r.o. 48,1 11 Telefónica Czech Republic, a.s. 47,3 12 Shell Czech Republic a.s. 41,7 13 AHOLD Czech Republic, a.s. 37,9 14 BOSCH Group 37,1 15 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 36,7 16 ArcelorMittal Ostrava a.s. 34,3 17 České dráhy, a.s. 32,9 18 TPCAe Czech, s.r.o. 29,8 19 Metrostav a.s. 27,6 20 Slovnaft ČR, spol. s r.o. 27,2 źródło: Stowarzyszenie Czech Top

11 Prezes Stowarzyszenia Czech Top 100 Jan Struž stwierdził, że wyniki gospodarcze firm z zestawienia nie są optymistyczne nawet w przypadku firm z pierwszej dziesiątki wzrost przychodów odnotowano tylko u połowy z nich. Największy wzrost w porównaniu z 2012 r. osiągnęły dwie firmy Energetický a průmyslový holding (Holding Enegetycznoprzemysłowy) oraz Čepro. Pozostałe firmy z pierwszej dziesiątki utrzymały się w większości przypadków na pozycjach z poprzedniego roku. X. Zwiększenie wsparcia na renowacje budynków Czeski Państwowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa przekazał czeskiemu rządowi projekt zmian, które mają rozszerzyć zakres rekonstrukcji budynków mieszkalnych finansowanych z programu Panel W najbliższych latach program będzie dysponował kwotą ok. 16 mld CZK (ok. 2,5 mld PLN). Fundusz planuje, że program Panel będzie uzupełnieniem funduszy europejskich ze środków krajowych będą finansowane te rekonstrukcje, których nie można wesprzeć ze środków unijnych, np. usuwanie wad konstrukcyjnych. Fundusze europejskie wspierają rekonstrukcje budynków związane z termomodernizacją, zaś celem Funduszu jest kompleksowe wspieranie prac rekonstrukcyjnych tak, aby wraz z termomodernizacją przedłużały żywotność tych obiektów. Choć program operacyjny, z którego miałyby pochodzić środki unijne do dyspozycji Funduszu, nie został jeszcze zatwierdzony, to Fundusz w swoich planach na rozszerzenie wsparcia rekonstrukcji, bazuje właśnie na środkach unijnych. Zwiększenie środków unijnych na wsparcie termomodernizacji budynków mieszkalnych pozwoli mu bowiem na rozszerzenie wsparcia na więcej działań w tym samym czasie. Nie jest również znana konkretna kwota, którą Fundusz miałby otrzymać na ten cel. W bieżącym roku program Panel dysponuje 700 mln CZK na kredyty w zakresie prac rekonstrukcyjnych. Przesunięcie większych środków na rekonstrukcje budynków mieszkalnych zostało ułatwione dzięki zatwierdzonej przez Komisję Europejską zmianie zasad udzielania wsparcia na ten cel. Dotąd o wsparcie z Funduszu można było występować tylko zgodnie z zasadą de minimis, która oznacza, że wnioskodawca może otrzymać pomoc publiczną, której łączna wartość w trzech kolejnych latach nie przekroczy pułapu euro. Według nowych zasad limit ten nie będzie ograniczał gmin, spółdzielni i innych wnioskodawców, z wyjątkiem miasta Pragi. Wnioskujący o wsparcie według nowych zasad otrzymają wsparcie do wysokości trzech czwartych kosztów inwestycji, jeżeli jednak złożą wniosek w ramach zasady de minimis, będą nadal mogli trzymać wsparcie do wysokości 90% kosztów inwestycji. XI. Wydajność pracy w Republice Czeskiej Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, godzinowa wydajność pracy w Republice Czeskiej w ciągu ostatnich 5 lat stagnuje. W ciągu jednej przepracowanej godziny w ubiegłym roku w Republice Czeskiej została wytworzona wartość porównywalna z rokiem 2008, zaś w porównaniu z rokiem 1995, była realnie o dwie trzecie wyższa. 11

12 Wydajność pracy w Republice Czeskiej rosła do 2008 r., średnio o 3,6% rocznie. Od 2009 r. rosła jedynie o 0,2%, co zdaniem specjalistów de facto oznacza stagnację. Spadek godzinowej wydajności pracy w latach dotyczy trzech czwartych krajowego przemysłu. Jedna przepracowana godzina w 1995 r. oznaczała wytworzenie wartości 161 CZK (ok. 24,4 PLN * ), w 2013 r. wartość ta wyniosła 428 CZK. W realnym ujęciu wydajność pracy wzrosła przez 18 lat o 60%. Długookresowy wzrost wydajności pracy umożliwiał wzrost efektywności gospodarki przy mniejszej liczbie przepracowanych godzin. Z drugiej jednak strony, łączna liczba osób zatrudnionych wzrosła nieznacznie, co oznacza, że skrócił się ich czas pracy. W 1995 r. osoba zatrudniona przepracowała w ciągu miesiąca 155 godzin i 12 minut. W ubiegłym roku już tylko 147 godzin i 36 minut, najmniej w ciągu ostatnich 19 lat. Obciążenie pracą spadło o 5%. Zdaniem statystyków przyczyną tego zjawiska jest stopniowa popularyzacja umów o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wraz z wzrostem produktywności w ciągu ostatnich 18 lat, wzrosły również wynagrodzenia. Za jedną godzinę pracy w 1995 r. pracownik otrzymywał średnio 59,80 CZK, w 2013 r. 170,50 CZK. Na wzrost wynagrodzenia nominalnego miał znaczący wpływ wzrost cen. Realnie wynagrodzenie za jedną godzinę pracy w omawianym okresie, wzrosło o 68,2%. Do 2007 r. wynagrodzenia pracowników rosły każdorocznie realnie o 4,6%, następnie jednak zaczęły się obniżać średnio o 0,3% rocznie. W latach , kiedy czeska gospodarka walczyła z najdłuższym okresem recesji w swej historii, wynagrodzenia spadły łącznie o 4,1%. Średnia liczba przepracowanych godzin w miesiącu oraz średnie wynagrodzenie godzinowe Rok Liczba godzin Wynagrodzenie za 1 godzinę w CZK** ,2 59, ,0 165, ,2 167, ,9 167, ,9 171, ,1 173, ,6 170,50 **Zawiera również podatek dochodowy i składki na ubezpieczanie społeczne. Dane w cenach bieżących (w ujęciu nominalnym). XII. Czeski handel zagraniczny w zakresie uzbrojenia w 2013 r. Jak wynika z raportu rocznego, który w dniu 9 lipca br. przedstawił czeski rząd, eksport sprzętu zbrojeniowego z Czech w ubiegłym roku wzrósł o ok. 6% i wyniósł 7,85 mld CZK(ok. 1,183 mld PLN), w imporcie natomiast odnotowano pięciokrotny spadek do 1,7 mld CZK. W 2013 r. z Czech wyeksportowano m.in. ponad 67 tys. szt. rewolwerów i pistoletów, ponad 10 tys. szt. pistoletów maszynowych i szt. karabinów automatycznych. Eksport 12

13 dotyczył również 11 czołgów, 142 ciężkich karabinów maszynowych, 3 samolotów L-39ZO i 5 pojazdów opancerzonych. Najwięcej sprzętu trafiło do Wietnamu (wartość eksportu 1,19 mld CZK), dokąd wywożono przede wszystkim karabiny automatyczne, rewolwery i pistolety, następnie do Stanów Zjednoczonych (28,3 mln euro) oraz Egiptu (24,3 mln euro). Znaczący wpływ na wartość eksportu do Egiptu miało, wprowadzenie przez władze czeskie ze względu na sytuację polityczną, embarga na wywóz broni do tego kraju. Wartość eksportu broni i amunicji dla celów cywilnych (głównie do USA) wyniosła 2,26 mld CZK. Według raportu w ubiegłym roku wydano ponad 1100 licencji na eksport sprzętu wojskowego o wartości ponad 13,3 mld CZK, jednak nie wszystkie planowane transakcje zostały zrealizowane. Ministerstwo Przemysłu i Handlu RCz udziela również zezwoleń na eksport tzw. towarów i technologii podwójnego zastosowania wartość eksportu tych towarów wyniosła w 2013 r. 7,1 mld CZK. Towary i sprzęt z tej grupy są przeznaczone głównie do użytku cywilnego, ale mogą służyć również do produkcji broni masowego rażenia lub broni konwencjonalnej. Takiej ewidencji podlega np. wymiana handlowa chemikaliami lub niektórymi wyrobami przemysłu maszynowego. Czeski eksport i import sprzętu wojskowego (od 1994 r., w mln euro): ROK IMPORT EKSPORT ROK IMORT EKSPOT ,0 172, ,0 89, ,0 136, ,8 88, ,5 103, ,0 92, ,3 161, ,0 174, ,8 92, ,7 189, ,3 89, ,6 175, ,5 86, ,63 216, ,3 60, ,17 183, ,0 77, ,71 269, ,4 82, ,59 286,1 13

14 FOR ARCH Międzynarodowe Targi Budowlane Praga, Republika Czeska Na Międzynarodowych Targach Budowlanych FOR-ARCH, co roku prezentowane są najnowsze osiągnięcia z branży budowlanej. Stoiska na targach posiadają nie tylko przedni producenci, dostawcy i rzemieślnicy z tej branży, lecz również inwestorzy, deweloperzy oraz przedstawiciele innych dziedzin usługowych i produkcyjnych związanych z budownictwem. Targi FOR-ARCH, jako targi o najdłuższej tradycji w Czechach, stanowią dla czeskich i zagranicznych wystawców znakomitą okazję do prezentacji swych wyrobów i usług na rynku europejskim. Przewodnim tematem tegorocznych targów będzie ponownie rekonstrukcja i rewitalizacja obiektów. Akcent kładziony będzie zatem na usługi rekonstrukcyjne, obejmujące prace termoizolacyjne ścian, dachów i całych obiektów, remonty wewnętrznych systemów wodnokanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych, wymianę drzwi i okien, jak również remonty balkonów i lodżii. Główne zalety targów FOR ARCH: ukierunkowanie targów na prace i usługi rekonstrukcyjne i rewitalizacyjne obiektów, największe targi budowlane w Republice Czeskiej z udziałem wystawców zagranicznych, uczestnictwo najważniejszych czeskich firm produkcyjnych, usługowych, inwestorskich i deweloperskich w branży budowlanej, szeroka nomenklatura (finansowanie i realizacja obiektów, rzemiosła i technologie budowlane, materiały i wyroby budowlane, maszyny i konstrukcje budowlane, wyposażenie placów budów, itp.), wysoka liczba zwiedzających, praktyczna prezentacja rzemiosł budowlanych, specjalistyczny program towarzyszący konferencje, seminaria, workshopy, szeroka kampania medialna w Czechach i za granicą. Statystyki z 2013 roku: Liczba wystawców w ramach targów FOR ARCH: 809 Liczba zagranicznych wystawców: 46 Liczba krajów: 16 Powierzchnia wystawowa netto: m2 Liczba zwiedzających: Targi towarzyszące przebiegające wspólnie z targami FOR ARCH: FOR THERM: 5 edycja targów ciepłownictwa, alternatywnych źródeł energii i klimatyzacji, FOR WOOD: 9 edycja targów poświeconych obiektom drewnianym oraz wykorzystaniu drewna w budownictwie, 14

15 BASENY: 9 edycja wystawy basenów i saun oraz technologii w tym zakresie, FOR WASTE: 9 edycja targów gospodarki odpadami, recyklingu, ekologii przemysłowej i komunalnej. Menadżer do kontaktów z wystawcami zagranicznymi: Jana Kočišková tel.: , tel. kom.: , fax: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze Loretánské nám. 109/3, Praha 1 - Hradčany tel.: , fax: Internet: 15

16 Grupa SITC WPHI Praga, lipiec 2014 Załącznik nr 1 STRUKTURA TOWAROWA CZESKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ W OKRSIE STYCZEŃ-MAJ 2014 ROKU (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego) (w mln EUR) CZESKI EKSPORT CZESKI IMPORT WYSZCZEGÓLNIENIE I - V 2013 I - V 2014 Dynamika 2014/2013 Wartość Wartość Udział Udział I - V 2013 I - V 2014 Dynamika 2014/2013 Wartość Wartość Udział Udział Saldo I - V 2013 Saldo I - V 2014 Ogółem w tym: ,9 100, ,2 100,0 107, ,1 100, ,0 100,0 105, , ,2 0 Żywność i zwierzęta żywe 1 785,4 3, ,5 3,6 106, ,8 5, ,5 4,9 101,4-456,4-371,0 1 Napoje i tytoń 342,1 0,7 367,4 0,7 107,4 252,4 0,6 244,5 0,5 96,9 89,7 122,9 2 Surowce z wyjątkiem paliw 1 410,1 2, ,1 2,6 97, ,8 2, ,9 2,8 100,5 123,3 87,2 3 Paliwa mineralne i smary 1 698,4 3, ,2 2,6 82, ,0 10, ,1 8,9 88, , ,9 4 Tłuszcze roślinne i zwierzęce 144,2 0,3 156,5 0,3 108,5 90,1 0,2 107,9 0,2 119,8 54,1 48,6 5 Chemikalia i wyroby pochodne 3 239,5 6, ,9 6,7 110, ,1 11, ,4 12,1 108, , ,5 6 Wyroby przemysłowe rynkowe 8 874,7 17, ,7 17,1 103, ,2 18, ,6 18,0 103,2 819,5 827,1 7 Maszyny i środki transportu ,5 53, ,8 54,7 110, ,4 39, ,1 42,2 111, , ,7 8 Różne wyroby przemysłowe 5 677,0 11, ,2 11,6 109, ,3 9, ,6 10,0 106, , ,6 9 Wyroby pozostałe 106,0 0,2 108,9 0,2 102,7 191,0 0,0 128,4 0,0 67,2-85,0-19,5 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 16

17 Grupa SITC WPHI Praga, lipiec 2014 Załącznik nr 2 STRUKTURA TOWAROWA CZESKO-POLSKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ W OKRESIE STYCZEŃ-MAJ 2014 ROKU (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego) (w mln EUR) CZESKI EKSPORT DO POLSKI CZESKI IMPORT Z POLSKI WYSZCZEGÓLNIENIE I - V 2013 I - V 2014 Dynamika 2014/2013 Wartość Wartość Udział Udział I - V 2013 I - V 2014 Dynamika 2014/2013 Wartość Wartość Udział Udział Saldo I - V 2013 Saldo I - V 2014 Ogółem w tym: 2 962,7 100, ,3 100,0 104, ,9 100, ,4 100,0 105,7-208,2-255,1 0 Żywność i zwierzęta żywe 159,6 5,4 182,7 5,9 114,5 348,1 11,0 371,1 11,1 106,6-188,5-188,4 1 Napoje i tytoń 17,1 0,6 19,6 0,6 114,6 27,3 0,9 26,3 0,8 96,3-10,2-6,7 2 Surowce z wyjątkiem paliw 146,9 5,0 140,4 4,5 95,6 127,8 4,0 123,0 3,7 96,2 19,1 17,4 3 Paliwa mineralne i smary 147,5 5,0 123,9 4,0 84,0 262,5 8,3 204,6 6,1 77,9-115,0-80,7 4 Tłuszcze roślinne i zwierzęce 58,4 2,0 65,1 2,1 111,5 15,4 0,5 34,6 1,0 224,7 43,0 30,5 5 Chemikalia i wyroby pochodne 372,5 12,6 376,0 12,1 100,9 300,8 9,5 345,0 10,3 114,7 71,7 31,0 6 Wyroby przemysłowe rynkowe 814,5 27,5 772,7 24,9 94,9 985,0 31,1 938,2 28,0 95,2-170,5-165,5 7 Maszyny i środki transportu 1 002,9 33, ,3 36,9 113,9 812,8 25,6 974,5 29,1 119,9 190,1 167,8 8 Różne wyroby przemysłowe 239,5 8,1 268,1 8,7 111,9 287,5 9,1 301,5 9,0 104,9-48,0-33,4 9 Wyroby pozostałe 3,8 0,1 6,5 0,2 171,1 3,7 0,0 33,6 0,0 908,1 0,1-27,1 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 17

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r.

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w 2014r., w porównaniu z rokiem poprzednim, były o 7,1% wyższe i wyniosły 16 584 mln

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11 Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br. 2016-09-16 08:58:11 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w pierwszych 7 miesiącach br. były o 4,0% r/r wyższe i

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46 Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł. 2016 r. 2016-08-16 09:09:46 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w I półroczu 2016 r. były wyższe o 6,1% r/r i wyniosły 9

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Luty 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. CENY TOWARÓW I USŁUG... 4 IV. BEZROBOCIE...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO.. 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 III. BUDOWNICTWO..

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSPODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W I KW. 2015 R.... 2 II. PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W III KWARTALE 2014 R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny PAŹDZIERNIK 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Grudzień 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Marzec 2011 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W 2010 ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Marzec 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 3 III. BEZROBOCIE 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014 SPIS TREŚCI: I. CZESKI PRZEMYSŁ W 2013 R... 2 II. CZESKIE BUDOWNICTWO W 2013 R... 2 III.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny CZERWIEC 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. CENY TOWARÓW I USŁUG... 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Grudzień 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny SIERPIEŃ 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2015 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W 2014 R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W 2013 ROKU 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 3 III.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Październik SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień SPIS TREŚCI: I. DYNAMICZNY WZROST GOSPODARCZY CZECH W II KW. R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Styczeń 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny MAJ 2013 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Październik 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.06.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Czerwiec 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.10.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

W lipcu ceny żywności w sklepach spadły o 1 proc. - raport GUS

W lipcu ceny żywności w sklepach spadły o 1 proc. - raport GUS W lipcu ceny żywności w sklepach spadły o 1 proc. - raport GUS data aktualizacji: 2016.08.12 Według danych GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Styczeń 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2016

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2016 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2016 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE........

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.08.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.09.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Warszawa, 2011.12.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,7%. W

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.04.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Maj 2012 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RCZ W I KW. 2012 R.... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Listopad SPIS TREŚCI: I. PKB W TRZECIM KWARTALE ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO... 3

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 2 Opracowanie nt. wymiany handlowej Grecji - wg danych Narodowego Urzędu Statystycznego Grecji za lata 2008-2009. WYMIANA HANDLOWA GRECJI [1] Od szeregu lat

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r. Warszawa, 2012.03.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r. Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny WPHI Praga, wrzesień Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Wrzesień SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE...

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Warszawa, 2015.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,3%. Największy

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Warszawa, 2009.01.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Wyszczególnienie XII 2008 I-XII 2008 XII 2007= XI 2008= I-XII 2007= O G Ó Ł E M 103,3 99,9 104,2 Żywność, napoje bezalkoholowe

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.01.2016 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny październik 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny październik 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny październik SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. III. BUDOWNICTWO.. BEZROBOCIE 2 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Luty 2012 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSPODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W 2011 ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ......

Bardziej szczegółowo

Gospodarka czeska w I połowie 2015 r.

Gospodarka czeska w I połowie 2015 r. Gospodarka czeska w I połowie r. WZROST GOSPODARCZY Czeska gospodarka rośnie znacznie szybciej niż oczekiwano. W II kwartale br. odnotowano wzrost o 0,9% w porównaniu do poprzedniego kwartału i aż o 4,4%

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Warszawa, 2014.06.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.07.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.11.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Sierpień 2012 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RCZ W II KW. 2012 R.... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Wrzesień 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r. Warszawa, 2014.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny październik 2016

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny październik 2016 WPHI Praga, październik Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny październik SPIS TREŚCI: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny WRZESIEŃ 2013 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W II. KW. 2013... 2 II. PRZEMYSŁ... 3 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r. Warszawa, 2013.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

cen towarów i usług konsumpcyjnych

cen towarów i usług konsumpcyjnych Warszawa, 2014.03.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r. Warszawa, 2014.04.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2017

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2017 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2017 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA... 2 II. BUDOWNICTWO..... 2 III. BEZROBOCIE.........

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2015 SPIS TREŚCI: I. WZROST PKB W CZECHACH W III KWARTALE BR.. 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna Według wstępnych danych fińskiego Urzędu Celnego w roku 215 wartość fińskiego eksportu wyniosła 53,8 mld EUR, co oznacza spadek o 4 % w stosunku do roku 214. Wartość importu zmniejszyła się o 6 % i osiągnęła

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r. Warszawa, 2012.04.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,5%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą.

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. Stosunki gospodarcze między Polską i Litwą regulują przepisy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Lipiec 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03 Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) 2010-12-14 14:30:03 2 Wartość polskiego eksportu towarowego na Litwę w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. stanowiła 977.410.625 EUR (+9,9%), wartość importu

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE!

DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE! DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE! Według ostatecznych danych (GUS) w 2013 roku wartość polskiego eksportu

Bardziej szczegółowo

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze 14 listopada 2013 r. Republika Czeska - 10,5 mln obywateli - PKB per capita 2012 (79% średniej UE 27) - PKB

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 28.05.2015 Departament Rynków Rolnych POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU Według wstępnych danych (GUS)

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego R eferat Bad ań i Analiz Stra t e g icznyc h Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w I półroczu

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49 Handel zagraniczny Polska-Japonia 2013-09-02 07:48:49 2 W 2012 r. w handlu pomiędzy Polską i Japonią odnotowano znaczny spadek obrotów do poziomu 2,7 mld USD (w porównaniu z 3,3 mld USD w 2011 r.). Wynik

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień SPIS TREŚCI: I. PERSPEKTYWY ROZWOJU GOSPODARI CZESKIEJ.. 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 3

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2017

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2017 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2017 SPIS TREŚCI: I. WZROST PKB REPUBLIKI CZESKIEJ 2016 R... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W 2016

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2016

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2016 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2016 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE........

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał :33:23

Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał :33:23 Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał 2012 2012-06-26 11:33:23 2 I kwartał 2012 (I kwartał 2012*) Import i eksport Grecji W I kwartale 2012 roku import Grecji wyniósł nieco ponad 10 mld, podczas

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2016

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2016 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2016 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE........

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Rynek węgla kamiennego w Republice Czeskiej

Rynek węgla kamiennego w Republice Czeskiej Rynek węgla kamiennego w Republice Czeskiej Na terytorium Republiki Czeskiej znajdują się łożyska węgla kamiennego zarówno koksującego jak i energetycznego. Znaczenie dla czeskiego wydobycia ma obecnie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU tel. (077) 423 01 10 11, 423 01 20 21 e mail: wui.opl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2 Wyniki wstępne

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2016

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2016 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2016 SPIS TREŚCI: I. II. WZROST PKB W CZECHACH W 2015 R.. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 3 III. BUDOWNICTWO..

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej dr Iwona Szczepaniak, dr Łukasz Ambroziak Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Józefów,

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo