Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny"

Transkrypt

1 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Luty 2012 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSPODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W 2011 ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ III. BUDOWNICTWO IV. BEZROBOCIE... 4 V. CENY TOWARÓW I USŁUG... 5 VI. HANDEL ZAGRANICZNY REPUBLIKI CZESKIEJ W 2011 ROKU... 6 VII. POLSKO-CZESKA WYMIANA HANDLOWA W 2011 ROKU... 8 VIII. PROGNOZY ROZWOJU GOSPODARKI CZESKIEJ IX. STRATEGIA EKSPORTU REPUBLIKI CZESKIEJ NA LATA X. PRODUKCJA ROLNA W CZECHACH W 2011 ROKU XI. USTAWA O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ OSÓB PRAWNYCH XII. WZROST PRODUKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH MOTORYZACYJNYCH W 2011 R. 14 XIII. NAPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO CZECH XIV. STOISKO WPHI NA TARGACH ELEKTRONIKI I ELEKTROTECHNIKI AMPER XV. STOISKO WPHI NA TARGACH BUDOWALANYCH IBF

2 I. Wzrost gospodarczy Republiki Czeskiej w 2011 roku Według danych szacunkowych Czeskiego Urzędu Statystycznego, PKB Republiki Czeskiej w 2011 roku wzrósł w cenach stałych o 1,7%. Tempo jego wzrostu na przestrzeni roku wykazywało jednak tendencje spadkowe z 2,5% w I kwartale do 0,5% w IV kwartale. Motorem napędowym gospodarki, pomimo tendencji spadkowych, był zdecydowanie przemysł przetwórczy. Ponadprzeciętne wyniki wykazywała branża samochodowa i transportowa, a spadek branża budowlana. Po stronie wydatków odnotowano spadek konsumpcji krajowej, a jednocześnie wzrost konsumpcji zagranicznej. Wyraźny, stopniowo pogłębiający się spadek aktywności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych, skutkował znacznym spadkiem nakładów inwestycyjnych na środki trwałe. mld. CZK ,8% Produkt Krajowy Brutto Republiki Czeskiej 105,7% 102,9% 107,2% 95,5% 102,6% 101,7% ceny bieżące ceny stałe 2005 r. II. Przemysł W grudniu 2011 r. produkcja przemysłowa w Republice Czeskiej wzrosła międzyrocznie o 2,0%, a w stosunku do miesiąca poprzedniego obniżyła się o 0,8%. Największy udział w jej międzyrocznym wzroście miał wzrost w produkcji samochodów osobowych, przyczep i naczep (o 11,5%), w produkcji maszyn i urządzeń (o 14,8%) oraz w produkcji pozostałych środków transportu (o 28,2%). Największy spadek odnotowano w produkcji komputerów, urządzeń elektronicznych i optycznych (o 26,9%), w produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, gazu i ciepła (o 6,4%) oraz w produkcji podstawowych wyrobów farmaceutycznych (o 30,1%). Przychody z działalności przemysłowej w cenach bieżących w stosunku międzyrocznym wzrosły o 2,4%, a przychody z eksportu bezpośredniego przedsiębiorstw przemysłowych o 11,5%. 2

3 Średnia liczba zatrudnionych w przemyśle czeskim na koniec grudnia 2011 r. (bez pracowników agencyjnych), w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników, była międzyrocznie wyższa o 1,7%. Średnie wynagrodzenie w przedsiębiorstwach przemysłowych wzrosło nominalne o 0,3% i wyniosło CZK (ok EUR). Ogółem w 2011 roku, produkcja przemysłowa w Republice Czeskiej wzrosła realnie o 6,3%. Największy wzrostu wykazywała produkcja samochodów osobowych, przyczep i naczep (o 21,2%), produkcja maszyn i urządzeń (o 12,3%) oraz produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 10,1%). Największy spadek odnotowano w produkcji komputerów, urządzeń elektronicznych i optycznych (o 9,8%), w produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, gazu i ciepła (o 2,8%) oraz w produkcji artykułów spożywczych (4,6%). Przychody z działalności przemysłowej w cenach bieżących w 2011 roku w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 7,2%, a przychody z eksportu bezpośredniego przedsiębiorstw przemysłowych o 16,2%. Przychody krajowe, obejmujące również eksport pośredni przedsiębiorstw nieprzemysłowych, obniżyły się o 0,4%. Średnia liczba zatrudnionych w przemyśle czeskim w 2011 roku (bez pracowników agencyjnych), w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników, była międzyrocznie wyższa o 3%. Średnioroczne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach przemysłowych wzrosło nominalne o 3,3% i wyniosło CZK (ok EUR). Przemysł (wskaźniki międzyroczne dane wstępne) Dynamika w cenach stałych (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) Wyszczególnienie styczeńgrudzień październik listopad grudzień Przemysł Republiki Czeskiej 101,7 105,4 102,0 106,9 (B+C+D) B) Wydobycie 88,2 89,6 94,6 101,3 C) Przemysł przetwórczy 102,8 105,9 103,7 108,3 D) Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła 98,5 110,2 93,6 97,2 III. Budownictwo Produkcja budowlana w grudniu 2011 roku w stosunku do grudnia roku poprzedniego wzrosła o 14,6%, a w stosunku do miesiąca poprzedniego o 5,5%. Wartość produkcji w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym była wyższa o 13,8%, a w budownictwie związanym z infrastrukturą o 17,2%. Średnia liczba zatrudnionych w budownictwie na koniec grudnia 2011 r. (bez pracowników agencyjnych), w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników, międzyrocznie obniżyła się o 7,5%. Średnie wynagrodzenie w tej branży w 3

4 stosunku do grudnia roku poprzedniego wzrosło nominalnie o 0,9% i wyniosło CZK (ok EUR). W całym 2011 roku, wartość produkcji budowlanej w Czechach w stosunku międzyrocznym była niższa o 3,1%. Wartość produkcji w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym była niższa o 0,3%, a w budownictwie związanym z infrastrukturą o 8,7%. W porównaniu do 2008 roku, który wyznaczał się wysoką koniunkturą w budownictwie, wartość produkcji budowlanej w Czechach była niższa o 10,8%. Liczba wydanych zezwoleń budowlanych w 2011 roku w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 1,4% i wyniosła Orientacyjna wartość obiektów budowlanych objętych tymi zezwoleniami wyniosła 339,9 mld CZK i w porównaniu z 2010 rokiem była niższa o 14,8% Produkcja budowlana (wskaźniki międzyroczne - dane wstępne) Dynamika w cenach stałych (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) Wyszczególnienie październik 2011 listopad 2011 grudzień 2011 styczeńgrudzień 2011 Produkcja budowlana ogółem 92,0 97,7 114,6 96,9 w tym: budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe budownictwo związane z infrastrukturą Rozpoczęte realizacje mieszkań w tym: w budownictwie jednorodzinnym w budownictwie wielorodzinnym Zakończone realizacje mieszkań w tym: w budownictwie jednorodzinnym w budownictwie wielorodzinnym IV. Bezrobocie 94,1 102,8 113,8 99,7 88,2 88,2 117,2 91,3 121,2 114,5 148,3 83,1 86,5 59,2 89,2 96,3 71,9 65,8 63,2 66,5 87,8 93,6 60,1 94,1 85,6 136,7 97,9 102,7 86,5 78,6 88,0 60,1 Na koniec stycznia 2012 roku w Republice Czeskiej bez pracy było 534,1 tys. osób, tj. o 25,6 tys. więcej niż na koniec grudnia 2011 roku oraz o 37,8 tys. mniej niż na koniec stycznia 2011 roku. Stopa rejestrowanego bezrobocia na koniec stycznia 2012 r. wyniosła 9,1%. Wśród mężczyzn stopa bezrobocia wyniosła 8,3 %, a wśród kobiet 10,1%. Największe bezrobocie utrzymywało się w powiatach: Jesenik (17,8%), Bruntal (17,4%), Most (15,9%), Znojmo (15,8%) oraz Hodonin (15,4%). Najniższe w powiatach miasta Pragi (3,4% - 4,1%) oraz Mlada Boleslav (5,0%). W ewidencji czeskich Urzędów Pracy, na 31 stycznia 2012 roku, było wolnych miejsc pracy. Na jedno wolne miejsce przypadało średnio 15,5 bezrobotnych, z tego najwięcej w powiatach: Trebic (60,1), Jesenik (58,7), Decin (46,5), Breclav (43,2), Prostejov (40,8) oraz Bruntal (40,2). Zasiłek dla bezrobotnych w styczniu 2012 r. wypłacono osobom ubiegającym się o zatrudnienie, tj. 22,0% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (w grudniu ,6%, w styczniu ,6%). 4

5 V. Ceny towarów i usług Ceny towarów i usług konsumpcyjnych były w styczniu 2012 r. o 1,8% wyższe niż w grudniu roku poprzedniego, głównie z powodu wzrostu cen w sektorze opłat mieszkaniowych oraz wzrostu preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług, z 10% do 14%. Największy wpływ na wzrost inflacji w styczniu miał wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych (jaj o 5,5%, owoców o 5,4%, jogurtów o 4,7%, warzyw o 4,5%, mięsa o 2,4%, napojów bezalkoholowych o 2,8%), usług zdrowotnych (leków o 6,4%), opłat mieszkaniowych (wody pitnej o 11,7%, ogrzewania i ciepłej wody o 6,7%, prądu elektrycznego o 4,2%, gazu ziemnego o 4,2%, czynszów o 2,7%). Odnotowano również wzrost cen usług transportowych (o 4%) i paliw (o 2,1%). W styczniu ceny benzyny Natural 95 i oleju napędowego osiągnęły historyczne maksimum, odpowiednio 35,72 CZK i 36,32 CZK. W relacji miesiąc do miesiąca, największy wpływ na obniżenie tempa wzrostu inflacji miał spadek cen odzieży (o 4,8%) i obuwia (o 4,2%). Międzyrocznie inflacja w styczniu 2012 r. wyniosła 3,5% i była o 1,1 pp. wyższa niż w miesiącu poprzednim. W porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosły ceny większości artykułów spożywczych (kawy o 33,6%, cukru o 32,7%, jaj o 26,3%, pieczywa o 18,9%, kakao o 17,9%, pozostałych wyrobów mlecznych o 12,4%, jogurtów o 9,4%, mleka o 8,1%, mięsa o 7,3%, serów o 6,4%), opłat mieszkaniowych (gazu ziemnego o 25,1%, wody pitnej o 11,8%, ogrzewania o 6,8%, czynszów o 5,7%, prądu elektrycznego o 4,2%) oraz paliw (o 7,4%) i usług transportowych (o 6,2%). W ujęciu międzyrocznym spadek cen odnotowano w branży odzieżowej i obuwniczej (o 4,8%), sprzętu AGD (o 4,2%), sprzętu audiowizualnego i fotograficznego (o 10,3%) oraz telefonów komórkowych (o 5,6%). Ceny towarów i usług (wskaźniki, stopa inflacji) Wyszczególnienie Analogiczny okres roku Średnia poprzedniego = 100 Stopa roku inflacji* 11/11 12/11 01/ =100 Ogółem w tym: 102,5 102,4 103,5 120,4 102,1 Artykuły spożywcze i napoje bezalkoholowe 105,3 105,3 107,0 122,9 104,8 Napoje alkoholowe i tytoń 102,8 102,2 102,6 142,7 103,0 Odzież i obuwie 99,2 97,5 96,9 82,1 97,8 Czynsze, woda, energia, paliwa 103,4 103,9 105,5 142,2 103,0 Wyposażenie mieszkań, sprzęt AGD, naprawy 98,5 98,4 98,8 96,0 98,5 Służba zdrowia 103,1 106,2 110,2 161,5 103,5 Transport 104,4 102,9 103,8 106,4 103,0 Poczta i telekomunikacja 99,2 98,9 99,0 95,5 99,1 Kultura i rekreacja 98,6 99,0 99,8 98,5 98,2 Edukacja 102,1 102,1 102,2 117,7 102,2 Wyżywienie i zakwaterowanie 101,9 102,1 103,2 123,1 101,7 Pozostały towar i usługi 100,7 100,5 101,1 114,6 100,9 *relacja średnich wskaźników bazowych (grudzień 2005=100) za ostatnie 12 miesięcy oraz poprzednie 12 miesięcy 5

6 VI. Handel zagraniczny W 2011 roku obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w stosunku międzyrocznym wzrosły o 15,0%. Eksport był wyższy o 16,2% i wyniósł 116,5 mld EUR, a import o 13,8% i wyniósł 108,8 mld EUR. Nadwyżka handlowa RCz międzyrocznie wzrosła o 62,9% i wyniosła 7,8 mld EUR. 120 Eksport Import Saldo ,2 99,7 116,5 108, ,7 61,4 75,7 74,3 89,3 86,1 96, ,3 94, ,9 5,8 2,7 3,2 1,4 1, ,8 Największy wpływ na wzrost dodatniego salda wymiany handlowej w omawianym okresie, miał wzrost nadwyżki w grupie maszyn i środków transportu (o mln EUR), w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 492,2 mln EUR), w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 672 mln EUR) oraz w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 647 mln EUR). Deficyt pogłębił się w grupie paliw mineralnych i smarów (o mln EUR) oraz w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 866 mln EUR). W grupie surowców z wyjątkiem paliw nadwyżka w stosunku międzyrocznym obniżyła się 420 mln EUR, a w grupie żywności i zwierząt żywych odnotowano spadek ujemnego salda o 180 mln EUR. Wyszczególnienie Obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w okresie styczeń grudzień 2010/2011 (w mln) STYCZEŃ GRUDZIEŃ 2010 STYCZEŃ GRUDZIEŃ 2011 DYNAMIKA W % Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo eksportu importu CZK ,2 110,9 EUR ,2 113,8 USD ,9 119,6 W 2011 roku czeski eksport odnotował wzrost wartości we wszystkich grupach towarowych wg klasyfikacji SITC. Największy wzrost miał miejsce w grupie maszyn i środków transportu 6

7 (o mln EUR, tj. o 15,9%) oraz w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o mln EUR, tj. o 19,8%), następnie w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o mln EUR, tj. o 13,6%), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 855 mln EUR, tj. o 13,1%), w grupie żywności i zwierząt żywych (o 693 mln EUR, tj. o 22,9%), w grupie paliw mineralnych i smarów (o 647 mln EUR, tj. o 17,4%) oraz grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 288 mln EUR, tj. o 9,6%). W imporcie największy wzrost miał miejsce w grupie maszyn i środków transportu (o mln EUR, tj. o 9,7%) oraz w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o mln EUR, tj. o 16,1%), następnie w grupie paliw mineralnych i smarów (o mln EUR, tj. o 25,7%), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o mln EUR, tj. o 16,9%) oraz w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 924 mln EUR, tj. o 9,4%). 1 Głównymi pozycjami czeskiego eksportu w 2011 roku były samochody osobowe (9,5% eksportu ogółem) oraz części i akcesoria samochodowe (6,4%), następnie urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (6,2%), aparaty i urządzenia telefoniczne (2,2%), monitory, projektory i odbiorniki telewizyjne (2,1%), druty i kable izolowane (1,6%), nowe opony samochodowe (1,4%), energia elektryczna (1,3%), meble do siedzenia (1,2%) oraz obwody elektryczne zabezpieczające (1,2%). 2 W imporcie największą grupę wyrobów w 2011 roku stanowiły urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (4,8%) oraz części i akcesoria samochodowe (4,6%), następnie ropa naftowa (3,7%), gaz ziemny (3,4%), aparaty i urządzenia telefoniczne (2,2%), leki (2,2%), części i akcesoria do drukarek i komputerów (2,2%), leki (2,2%), samochody osobowe (1,8%), elektryczne układy scalone (1,7%) oraz części urządzeń do transmisji dźwięku i obrazu (1,6%). Największymi odbiorcami czeskiego towarów były Niemcy (32,2%), Słowacja (9,0%), Polska (6,3%), Francja (5,5%), Austria (4,6%), Wielka Brytania (4,5%), Włochy, (4,1%) i Niderlandy (3,5%), a największymi dostawcami: Niemcy (25,6%), Chiny (12,5%), Polska (6,5%), Słowacja (5,7%), Rosja (5,3%), Włochy (3,9%), Austria (3,3%) oraz Niderlandy (3,3%). krajów UE w czeskim eksporcie w 2011 roku wyniósł 82,9%, a w imporcie 63,8% przy międzyrocznym wzroście zarówno eksportu jak i importu o 15%. 3 Największą nadwyżkę handlową w 2011 roku Republika Czeska uzyskała w handlu z Niemcami (9.665 mln EUR), Słowacją (4.280 mln EUR), Wielką Brytanią (3.219 mln EUR), Francją (2.828 mln EUR) oraz Austrią (1.709 mln EUR), a największy deficyt w handlu z Chinami ( mln EUR), Rosją ( mln EUR), Japonią ( mln EUR), Koreą Południową ( mln EUR), Azerbejdżanem ( mln EUR), Tajlandią (-871 mln EUR) oraz Malezją (-830 mln EUR). 1 Strukturę towarową czeskiego handlu zagranicznego przedstawia Załącznik nr największych pozycji towarowych czeskiego eksportu i importu przedstawia Załącznik nr największych partnerów handlowych Republiki Czeskiej pod względem eksportu i importu przedstawia Załącznik nr 3 7

8 WPHI Praga, luty 2012 VII. Polsko-czeska wymiana handlowa w 2011 roku Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, polsko-czeskie obroty handlowe w 2011 roku w stosunku międzyrocznym wzrosły o 17,8% i wyniosły 14,4 mld EUR. Wartość czeskiego eksportu do Polski była wyższa o 19,2% i wyniosła mln EUR, a importu o 16,5% i wyniosła mln EUR. W 2011 roku Republika Czeska odnotowała nadwyżkę w handlu z Polską w wysokości 183 mln EUR Czesko - polska wymiana handlowa w okresie w latach (w mln EUR) Czeski eksport do Polsi Czeski import z Polski Bilans Źródło: Czeski Urząd Statystyczny W czeskim eksporcie do Polski, największy wzrost wartościowy odnotowano w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 471,4 mln EUR, tj. o 31,6%), następnie w grupie maszyn i środków transportu (o 333,7 mln EUR, tj. o 15,1%), w grupie surowców za wyjątkiem paliw (o 88,1 mln EUR, tj. o 29,2%), w grupie żywności i zwierząt żywych (o 78,3 mln EUR, tj. o 23,9%), grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 65,3 mln EUR, tj. o 12,9%) oraz w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 56,9 mln EUR, tj. o 6,7%). 5 W czeskim imporcie z Polski, największy wzrost wartościowy odnotowano w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 398,5 mln EUR, tj. o 23,7%), w grupie paliw mineralnych i smarów (o 166,5 mln EUR, tj. o 29,7%), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 142,4 mln EUR, tj. o 25,6%), w grupie żywności i zwierząt żywych (o 101,1 4 Wg danych MG RP, polsko-czeskie obroty handlowe w 2011 roku wzrosły o 14,1% i wyniosły mln EUR; w tym: polski eksport do RCz o 16,9% i wyniósł mln EUR, a import o 10,2% i wyniósł mln EUR. Wg tych danych, Polska uzyskała nadwyżkę handlową z Czechami w wysokości mln EUR. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wartość nadwyżki wzrosła o 32,7%. 5 Strukturę towarową czesko-polskiej wymiany handlowej, wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego przedstawia Załącznik nr 4 8

9 mln EUR, tj. o 14,4%), w grupie maszyn i środków transportu (o 79,3 mln EUR, tj. o 4,6%) oraz w grupie surowców za wyjątkiem paliw (o 53,6 mln EUR, tj. o 29,1%). Największy deficyt w handlu z Polską w 2011 roku Republika Czeska odnotowała w grupie żywności i zwierząt żywych (-397,7 mln EUR), następnie w grupie paliw mineralnych i smarów (-305,5 mln EUR), w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (-113,8 mln EUR) oraz w grupie różnych wyrobów przemysłowych (-93,5 mln EUR). Nadwyżkę uzyskano w grupie maszyn i środków transportu (+759,2 mln EUR), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (+207,5 mln EUR) oraz w grupie surowców za wyjątkiem paliw (+152,1 mln EUR). W czeskim eksporcie do Polski największy udział w omawianym okresie miały samochody osobowe (7,9%) oraz części i akcesoria samochodowe (5,6%), następnie węgiel kamienny (4,1%), urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (4,0% ), monitory, projektory i odbiorniki telewizyjne (3,6%), węglowodory cykliczne (1,8%), profile i pręty z żelaza i stali (1,8%), druty i kable izolowane (1,8%), nowe opony samochodowe (1,6%) oraz papier toaletowy, chusteczki higieniczne i podobne wyroby z papieru (1,5%). 6 W imporcie z Polski dominowały części i akcesoria samochodowe (5,1%), drut miedziany (4,0%), węgiel kamienny (3,6%), silniki spalinowe tłokowe z zapłonem iskrowym (3,6%) oraz druty i kable izolowane (3,4%), następnie meble do siedzenia (2,0%), oleje ropy naftowej przetworzone (1,8%), energia elektryczna (1,7%), koks i półkoks z węgla (1,5%) oraz konstrukcje i części konstrukcji z żeliwa i stali (1,4%). W 2011 roku Polska była trzecim partnerem handlowym Republiki Czeskiej pod względem importu (udział 6,5%) jak też trzecim pod względem eksportu (6,3%). 7 Jak wynika z danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, poprawa wyników w handlu z Polską w stosunku do roku poprzedniego, jest głównie rezultatem dynamicznego wzrostu czeskiej nadwyżki handlowej w grupie maszyn i środków transportu (z 504,8 mln EUR w 2010 r. do 759,2 mln EUR w 2011 r.). Pomimo, że dynamika czołowych pozycji czeskiego eksportu, tj. samochodów osobowych i części samochodowych, była niższa niż dynamika czeskiego eksportu do Polski ogółem (odpowiednio 99,4% oraz 116,1%), to jednak znacznie wyższa była dynamika innych pozycji liczących się w czeskim eksporcie do Polski, takich jak: monitory, projektory i odbiorniki telewizyjne (141%), profile i pręty z żelaza i stali (194%), druty i kable izolowane (154%), wyroby płaskie z żelaza i stali (185%) oraz sprzęt komputerowy (129%). Z drugiej zaś strony, w niektórych ważnych dla polskiego eksportu do Czech grupach towarowych, dynamika była stosunkowo niewysoka; np. w grupie maszyn i środków transportu wyniosła zaledwie 105,0%, a w grupie różnych wyrobów przemysłowych 106,1%. W przypadku niektórych czołowych pozycji polskiego eksportu do tego kraju, odnotowano stagnację lub nawet spadek dynamiki. Tak było np. w przypadku części i akcesoriów samochodowych (100,2%), silników spalinowych z zapłonem iskrowym (84,6%), koksu (69,3%) oraz pozostałych mebli (98,3%). 6 Największe pozycje w czeskim eksporcie i imporcie do i z Polski przedstawia w Załącznik nr największych partnerów handlowych Republiki Czeskiej pod względem eksportu i importu przedstawia Załącznik nr 3 9

10 VIII. Prognozy rozwoju gospodarki czeskiej Ministerstwo Finansów przedstawiło prognozę rozwoju gospodarczego Republiki Czeskiej na 2012 r., w której zakłada umiarkowany wzrost PKB o 0,2%. Założenia są lepsze od ostatnich przewidywań specjalistów, ale znacznie gorsze od szacunków Ministerstwa z października 2011 r.: Styczeń 2012 r. (październik 2011 r.) * PKB (wzrost o): 0,2% (1,0%) * Inflacja: 3,2% (3,2%) * Bezrobocie:. 7% (6,9%) * Euro: 25,6 CZK (23,9 CZK) W roku bieżącym stopa bezrobocia miałaby wzrosnąć o 0,3% do 7%. Szacuje się, że liczba bezrobotnych będzie nieznacznie wzrastać również w 2013 r. Poziom inflacji, zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, ma wynieść 3,2%. Znacznej zmianie uległy wstępne szacunki kursu czeskiej waluty w stosunku do euro. Średnia wartość waluty europejskiej w roku bieżącym miałaby wynieść 25,6 CZK, a jeszcze w październiku 2011 roku szacunek ten wynosił 23,9 CZK. Z powodu sytuacji w strefie euro prognoza rozwoju gospodarczego RCz jest obarczona dużą dozą niepewności. Ministerstwo Finansów nie wyklucza nawrotu recesji z przełomu lat 2008/2009. Niestabilność strefy euro, która nasiliła się pod koniec ubiegłego roku, groziła nawet wzrostem podatku VAT. Obecnie minister zapewnił, że w 2012 r. nie przewiduje dodatkowych zmian wysokości podatku. Minister podkreślił, że rozwój czeskiej gospodarki w dużej mierze zależy od tego, czy i jak szybko będzie możliwe przezwyciężenie trudnej sytuacji w krajach strefy euro. Za przyczynę pogorszenia aktualnej prognozy w porównaniu z październikową Ministerstwo, oprócz eskalacji problemów w UE, wymienia gorsze perspektywy makroekonomiczne głównych partnerów handlowych Republiki Czeskiej. Zarówno Ministerstwo Finansów jak i Związek Przemysłu i Transportu RCz przewiduje spowolnienie tempa w sektorze przemysłowym. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Czech do roku 2015 wg MF Wyszczególnienie szacunek prognoza prognoza założenia założenia PKB (wzrost) 1,8% 0,2% 1,6% 2,70% 3,6% Średnia stopa inflacji 1,9% 3,2% 1,5% 2,0% 2,1% Bezrobocie 6,7% 7,0% 7,2% 7,0% 6,7% Kurs walutowy CZK/EUR 24,6 25,6 25, Czeski Bank Narodowy (CNB) również obniżył prognozę rozwoju gospodarki czeskiej na rok bieżący i przyszły. W bieżącym roku przewiduje stagnację a w przyszłym wzrost o 1,9%. Tymczasem jeszcze w listopadzie ubiegłego roku CNB przewidywał wzrost o 1,2% w 2012 roku oraz o 2,7% w 2013 roku. Według prezesa CNB ostatnia prognoza jest pozytywna, bowiem CNB miał w listopadzie do dyspozycji również alternatywną prognozę - spadek 10

11 gospodarki o 0,4%, przy zakładanym spadku tempa rozwoju strefy euro oraz powolniejszym umacnianiu się korony. CNB oczekuje ponadto, iż w roku bieżącym wartość korony w stosunku do euro będzie oscylowała wokół 24,90, co oznacza wzmocnienie kursu korony o 0,40 CZK w porównaniu z kursem obecnym. W przyszłym roku CNB oczekuje dalszego wzmocnienia korony do 24,30 CZK za jedno euro. Prognozy te potwierdza również Bank Komercyjny (KB), który opublikował nową prognozę rozwoju, przewidując w roku bieżącym wzrost o 0,1%, a w przyszłym o 1,3%. KB podkreśla, że w ciągu ostatnich dwóch lat czeska gospodarka rosła wyłącznie dzięki eksportowi, tak więc recesja gospodarcza zanotowana w czwartym kwartale 2011 roku w większości krajów docelowych czeskiego eksportu (Strefy euro), musiała się odbić również na efektywności czeskiej gospodarki. IX. Strategia Eksportu Republiki Czeskiej na lata Premier Petr Nečas oraz Minister Przemysłu i Handlu Martin Kuba, dnia 6 lutego 2012 roku przedstawili znowelizowany projekt Strategii Eksportu Republiki Czeskiej na lata Wcześniejszą wersję Strategii zaprezentował poprzedni Minister Przemysłu i Handlu Martin Kocourek, dnia 31 października 2011 roku. Nadrzędnym celem znowelizowanej Strategii jest zmiana niekorzystnej struktury handlu zagranicznego Republiki Czeskiej, która przejawia się w wysokim uzależnieniu eksportu od rynku UE (83,2%) - w tym głównie niemieckiego (32,2%), w koncentracji eksportu na środkach transportu, maszynach i urządzeniach (53%) oraz w dużym udziale (ok. 50%) niewielkiej grupy eksporterów (10) w eksporcie ogółem. Na uwagę zasługuje również - zdaniem Premiera - niebezpiecznie wysoki udział eksportu w wytworzonym PKB, który obecnie wynosi ok. 79%. W Strategii wytypowano 12 krajów priorytetowych oraz 28 krajów atrakcyjnych, gdzie istnieje wyższy potencjał rozwojowy dla czeskiego eksportu. Do pierwszej grupy zaliczono kraje o dużym potencjale gospodarczym (Brazylia, Chiny, Indie, Irak, Kazachstan, Meksyk, Rosja, Serbia, Turcja, Ukraina, USA, Wietnam), a do drugiej kraje o wysokiej dynamice importu, a zatem i większych potencjalnych możliwościach dla czeskich eksporterów (Algieria, Angola, Argentyna, Australia, Azerbejdżan, Białoruś, Egipt, Etiopia, Ghana, Gruzja, Hong Kong, Chile, Chorwacja, Izrael, Japonia, RPA, Korea Południowa, Kanada, Maroko, Mołdawia, Nigeria, Arabia Saudyjska, Senegal, Singapur, ZEA, Szwajcaria, Tajlandia, Uzbekistan). Oddzielnie potraktowano kraje UE, które jak stwierdzono, są i nadal będą największym rynkiem zbytu dla czeskiego eksportu. Działania na rynku UE koncentrować się mają na utrzymaniu obecnej pozycji oraz na podnoszeniu udziału w eksporcie małych i średnich przedsiębiorstw. W wymienionych wyżej 3 grupach krajów, ma dojść do rozbudowy placówek zagranicznych Ministerstwa Przemysłu i Handlu (MPO) z obecnych 37 do 70. Placówki zagraniczne mają powstać w wyniku działań integracyjnych agencji podlegających MPO, tj. CzechTrade i 11

12 CzechInvest oraz Czeskiego Banku Eksportowego. Koszty rozbudowy placówek ma ponieść MPO. Integracja placówek zagranicznych w ramach struktur Ministerstwa Przemysłu i Handlu RCz Placówki Kraje Kraje UE Ogółem zagraniczne priorytetowe atrakcyjne Stan obecny Stan docelowy W placówkach zagranicznych mają zostać zatrudnieni ekonomiści z praktyką w handlu międzynarodowym oraz znajomością obiektów i kierunków zainteresowań czeskich przedsiębiorców, którzy będą się wyznaczali odpowiednimi zdolnościami i umiejętnościami w zakresie pozyskiwania potrzebnych informacji rynkowych. Równocześnie, jako odbicie lustrzane, tworzony będzie system zintegrowanych placówek na ternie kraju, gdzie przedsiębiorcy będą mieli możliwość pozyskania informacji o zagranicznych ofertach i możliwościach eksportowych oraz pomocy w zakresie doradztwa i wsparcia eksportu. Miedzy narzędziami i działaniami, które mają służyć wspieraniu eksportu na rynki w ww. krajów w Strategii wymienia się m.in.: wzmocnienie funduszy przeznaczonych na ubezpieczenie eksportu o 1 mld CZK, podniesienie kapitału Czeskiego Banku Eksportowego o 660 mln KCZ, ułatwienie dostępu do państwowego systemu wsparcia dla banków komercyjnych, podniesienie limitów i środków gwarancyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw rozwijających eksport do krajów priorytetowych oraz obniżenie barier administracyjnych przy udzielaniu pomocy finansowej na rozwój eksportu. Strategia powstała przy współpracy Ministerstwa Przemysłu i Handlu, Związku Przemysłu i Transportu, Czeskiej Izby Gospodarczej oraz Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC). Przewiduje się, że w jej implementacji weźmie udział również Ministerstwo Spraw Zagranicznych. X. Produkcja rolna w Republice Czeskiej w 2011 r. Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego w 2011 r. sektor rolny w Republice Czeskiej odnotował spadek produkcji zwierzęcej oraz wzrost cen bydła rzeźnego i mleka. Produkcja mięsa w ubiegłym roku wyniosła łącznie t., i była o 6,2% niższa niż w 2010 r. Produkcja wołowiny międzyrocznie spadła o 2,9% do t., wieprzowiny o 4,7% do t., drobiu o 9,6% do t. Skup mleka wzrósł o 2,3%. Ceny producentów bydła rzeźnego międzyrocznie wzrosły o 4,8%, trzody chlewnej o 3,8%, drobiu o 8,5%, a mleka o 12,7%. Według szacunkowych danych Urzędu, od grudnia 2010 r. do listopada 2011, import żywca wołowego był międzyrocznie wyższy o 30,3% i wyniósł t., eksport wzrósł o 5,8% do t. Eksportowano przeważnie na Słowację i do Niderlandów, a importowano z Austrii, Chorwacji i Niemiec. Import mięsa wołowego nieznacznie spadł o 0,1% do t., a 12

13 eksport wzrósł o 37,4% do t. Importowano głównie z Polski, Niemiec, Austrii i Irlandii, a eksportowano m.in. na Słowację, do Niemiec, Polski i Turcji. Import trzody chlewnej obniżył się o 7,8% do t., natomiast eksport wzrósł o 11,7% do t. Importowano głównie z Danii, Niemiec i Niderlandów, a eksportowano głównie na Węgry i Słowację. Import mięsa wieprzowego wzrósł o 8,0% do t., a eksport o 9,5% do t. Importowano głównie z Niemiec, a eksportowano przede wszystkim na Słowację. Import żywego drobiu obniżył się o 9,5% do t., a eksport wzrósł o 20,6% do t. Importowano przeważnie ze Słowacji i Niemiec, a eksportowano głównie do Niemiec i Polski. Import mięsa drobiowego wyniósł t. i był międzyrocznie wyższy o 17%, a eksport wzrósł o 0,2% do t. Importowano głównie z Polski i Brazylii, a eksportowano przede wszystkim na Słowację. Import mleka i wyrobów mlecznych w porównaniu z 2010 r. nie uległ zmianie i wyniósł t., a eksport wzrósł o 8,4% do t. Importowano głównie z Niemiec, Słowacji i Polski, a eksportowano głównie do Niemiec i na Słowację. XI. Ustawa o odpowiedzialności karnej osób prawnych Dnia 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia o odpowiedzialności karnej osób prawnych i postępowaniach wobec nich (Dz.U. nr 418/2011). Ustawa ta wprowadza po raz pierwszy w Republice Czeskiej odpowiedzialność osób prawnych za działania i decyzje ich właścicieli, osób z nimi zarządzających i je kontrolujących lub ich pracowników. Osoba prawna będzie mogła zostać ukarana nawet w przypadku niezidentyfikowania konkretnego sprawcy czynu karalnego. Odpowiedzialność karna osoby prawnej nie wyklucza odpowiedzialności karnej osoby fizycznej. Osoby prawne będą ścigane np.: za oszustwa oraz fałszerstwa wyników finansowych, przyjęcie lub wręczenie łapówek, oszustwa kredytowe, itp. Ustawa wprowadza możliwość ukarania osoby prawnej poprzez nałożenie kary pieniężnej w wysokości do 2 mln CZK/dzień, przepadek majątku, zakaz działalności (do 20 lat) lub ostatecznie, również likwidację osoby prawnej oraz podanie treści wyroku do publicznej wiadomości. Osoba prawna podlega przepisom tej ustawy, jeżeli ma w Republice Czeskiej siedzibę, przedsiębiorstwo lub oddział, posiada tu majątek lub prowadzi w Republice Czeskiej działalność. W związku z wprowadzeniem powyższych przepisów zostały również zmienione przepisy o Rejestrze Karnym - bowiem informacje o wyrokach sądowych na podstawie ww. ustawy będą w nim ogłaszane. Jednocześnie na osoby prawne został nałożony obowiązek składania odpisu z Rejestru Karnego w wielu już istniejących procedurach, w tym również w zakresie zamówień publicznych. 13

14 XII. Wzrost produkcji w przemyśle motoryzacyjnym w Republice Czeskiej Według danych Stowarzyszenia Przemysłu Motoryzacyjnego, w 2011 roku wyprodukowano w Republice Czeskiej samochodów, tj. o 11,44% więcej niż rok wcześniej. Zrealizowano tak oczekiwania dotyczące przekroczenia bariery miliona wyprodukowanych egzemplarzy rocznie i jak informuje Stowarzyszenie, koncerny nadal dysponują możliwością zwiększenia zdolności produkcyjnych. W 2011 r. produkcja samochodów osobowych spółki Skoda Auto wzrosła o 16,8% do sztuk, natomiast fabryka Hyundai odnotowała wzrost o 25,5% do sztuk. Rekordowa okazała się produkcja autobusów, która wzrosła o 31% do szt. Wzrost produkcji w Spółce Iveco Czech Republic wyniósł 36,4% do pojazdów, w fabryce SOR Libchavy o 13,6% do 543 szt. Jedyny czeski producent motocykli Jawa Moto odnotował zwiększenie produkcji o 48% do szt. W ubiegłym roku gorsze wyniki dotyczyły tylko produkcji samochodów ciężarowych, która obniżyła się o 8,3%. Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego oczekuje, że tegoroczna produkcja samochodów będzie nieco wyższa. Przewidywany jest spadek dynamiki wzrostu produkcji, jednak czeski sektor motoryzacyjny utrzyma 20% udział w krajowej produkcji przemysłowej i eksporcie. XIII. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Czech Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego łączna wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), które napłynęły do Republiki Czeskiej od 1993 r., wyniosła blisko 2,5 bln CZK (ok. 100 mld EUR). Stanowi to równowartość 2/3 rocznego Produktu Krajowego Brutto. Kulminacyjny napływ kapitału zagranicznego do RCz, spowodowany procesem prywatyzacji, miał miejsce w 2000 r. Początkowo największy napływ BIZ do RCz odnotowano w przemyśle przetwórczym, obecnie kapitał zagraniczny ma dominujący udział w sektorze finansowym (90%), przemyśle samochodowym (90%), rafineryjnym i koksowniczym (88%) oraz gumowym i tworzyw sztucznych (64%). W pierwszej fazie udziały w czeskich firmach zyskiwali głównie przedsiębiorcy europejscy. Przykładowo w 2001 r. niemiecki koncern energetyczny RWE zainwestował 4,1 mld euro w 79% udziałów firmy Transgas oraz 40-49% udziałów w ośmiu spółkach dystrybucyjnych, co było wówczas największą transakcją prywatyzacyjną w Europie Środkowo-Wschodniej. Po wejściu Czech do Unii Europejskiej coraz więcej kapitału zaczęło napływać z krajów pozaeuropejskich, m.in. z Japonii i Tajwanu. W okresie ostatnich 15 lat w RCz udział inwestorów zagranicznych w krajowej produkcji wzrósł sześciokrotnie, z 7,3% do 42,5%. W 1995 r. firmy te wytworzyły niecałe 5% ogólnej wartości dodanej brutto w czeskiej gospodarce, a w 2009 r. już 30,6%. Obecnie zagraniczni inwestorzy coraz mniej środków przeznaczają na reinwestycje, natomiast zyski odprowadzane przez czeskie spółki-córki sukcesywnie wzrastają. Kwoty na wypłatę 14

15 dywidend dla zagranicznych firm-matek w ciągu ostatnich 3 lat wyniosły mld CZK rocznie, przy czym w 1999 r. było to zaledwie 7 mld CZK. Znaczenie firm z kapitałem zagranicznym w czeskiej gospodarce (wybrane wskaźniki w procentach) Wskaźniki/Rok Produkcja 7,3 23,3 34,8 42,5 Wartość dodana brutto 4,8 15,3 23,7 30,6 Płace i wynagrodzenia 5,5 17,2 26,7 33,0 Zysk firm netto* 8,0 37,8 48,8 60,0 *bez osób fizycznych prowadzących samodzielną działalność gospodarczą XIV. Stoisko WPHI na targach elektroniki i elektrotechniki AMPER Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze uprzejmie informuje, że w ramach swej działalności promocyjnej w 2012 roku organizuje stoisko informacyjnopromocyjne na targach elektroniki i elektrotechniki AMPER w Brnie. Przedsiębiorcy polscy zainteresowani promocją swoich wyrobów i usług, proszeni są o nadsyłanie materiałów informacyjno-promocyjnych w formie broszur, ulotek, katalogów itp. na podany niżej adres. Otrzymane materiały zostaną bezpłatnie zaprezentowane na stoisku Wydziału. Termin targów: marca 2012 r. Miejsce: Charakterystyka: Centrum Wystawiennicze Brno Największa impreza targowo-wystawiennicza w branży elektrotechnicznej i elektronicznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Dane statystyczne z 2011 r.: Powierzchnia wystawiennicza: m² Liczba wystawców: 580 z 26 krajów Liczba wystawców zagranicznych: 126 Liczba zwiedzających: Organizator: Terinvest s.r.o. Veletržní správa- Americká 27, Praha 2 Americká 31, Praha 2 Adres na który należy przesłać materiały reklamowe: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze Loretánské nám. 109/ Praha 1 - Hradčany Republika Czeska W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Wydziałem tel: fax:

16 XV. Stoisko WPHI na Międzynarodowych Targach Budowlanych IBF - Polskie Stoisko Narodowe Informujemy uprzejmie, że Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze organizuje stoisko informacyjno-promocyjne na Międzynarodowych Targach Budowlanych IBF, które przebiegać będą w Brnie w dniach od 24 do 28 kwietnia 2012 r. Dla polskich firm zainteresowanych udziałem w targach w ramach wspólnego stoiska narodowego, przygotowana jest specjalna oferta promocyjna - szczegóły oferty na naszych stronach internetowych: Międzynarodowe targi budowlane IBF od wielu lat zaliczane są do najważniejszych imprez targowych w branży budowlanej w Europie Środkowej i Wschodniej. W bieżącym roku targom IBF towarzyszyć będą międzynarodowe targami technologii sanitarnej, ogrzewania, klimatyzacji, automatyki budowlanej, mebli i wyposażenia wnętrz, możliwości inwestycyjnych, technologii komunalnych i ochrony środowiska. W roku 2011 w targach IBF i towarzyszących wzięło udział wystawców z 24 krajów świata. Targi odwiedziło osób z 37 krajów świata. Łączna powierzchnia wystawiennicza wyniosła m². Polskę reprezentowało 22 wystawców, którzy obok wystawców z Niemiec oraz Słowacji, stanowili najliczniejszą grupę. Zapraszamy do wspólnego uczestnictwa w targach 16

17 Grupa SITC WPHI Praga, luty 2012 Załącznik nr 1 STRUKTURA TOWAROWA CZESKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ W OKRESIE STYCZEŃ GRUDZIEŃ 2011 ROKU (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego) (w mln EUR) CZESKI EKSPORT CZESKI IMPORT WYSZCZEGÓLNIENIE I - XII 2010 I - XII 2011 Wartość Wartość Dynamika 2011/2010 I - XII 2010 I - XII 2011 Wartość Wartość Dynamika 2011/2010 Saldo I - XII 2010 Saldo I - XII 2011 Ogółem w tym: ,6 100, ,7 100,0 116, ,1 100, ,1 100,0 113, , ,6 0 Żywność i zwierzęta żywe 3 020,9 3, ,0 3,2 122, ,1 4, ,3 4,6 111, , ,3 1 Napoje i tytoń 663,8 0,7 702,6 0,6 105,8 569,6 0,6 665,0 0,6 116,7 94,2 37,6 2 Surowce z wyjątkiem paliw 3 006,1 3, ,5 2,8 109, ,9 2, ,6 3,0 127,7 445,2 24,9 3 Paliwa mineralne i smary 3 719,6 3, ,0 3,7 117, ,9 9, ,7 10,6 125, , ,7 4 Tłuszcze roślinne i zwierzęce 181,6 0,2 193,4 0,2 106,5 161,2 0,2 237,4 0,2 147,3 20,4-44,0 5 Chemikalia i wyroby pochodne 6 501,6 6, ,2 6,3 113, ,0 10, ,3 11,0 116, , ,1 6 Wyroby przemysłowe rynkowe ,9 17, ,0 17,7 119, ,6 17, ,3 18,2 116,1 197,3 869,7 7 Maszyny i środki transportu ,1 54, ,5 54,4 115, ,0 43, ,6 41,8 109, , ,9 8 Różne wyroby przemysłowe ,0 11, ,9 10,9 114, ,2 10, ,1 9,9 109, , ,8 9 Wyroby pozostałe 118,0 0,1 141,6 0,1 120,0 132,6 0,0 218,8 0,0 165,0-14,6-77,2 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 17

18 Załącznik nr 2 Największe pozycje towarowe w czeskim eksporcie w 2011 roku Największe pozycje towarowe w czeskim imporcie w 2011 roku L.p kod CN Czeski eksport ogółem - w tym: Nazwa grupy towarowej Wartość w EUR Dynamika ,00 116,2 kod CN Czeski import ogółem - w tym: Nazwa grupy towarowej Wartość w EUR Dynamika ,00 113, Pojazdy samochodowe do przewozu osób ,53 117, Maszyny do automatycznego przetwarzania danych ,78 123, Części i akcesoria samochodowe ,42 114, Części i akcesoria samochodowe ,60 116, Maszyny do automatycznego przetwarzania danych ,17 107, Oleje ropy naftowej surowe ,68 119, Aparaty telefoniczne ,17 151, Gaz ziemny ,42 119, Monitory i rzutniki, aparatura odbiorcza dla telewizji ,06 95, Aparaty telefoniczne ,19 145, Druty i kable izolowany ,57 110, Części i akcesoria do maszyn i urządzeń ,19 97, Opony pneumatyczne, nowe, gumowe ,44 115, Leki ,16 107, Energia elektryczna ,26 133, Pojazdy samochodowe do przewozu osób ,77 105, Meble do siedzenia oraz ich części: ,19 111, Elektroniczne układy scalone ,70 105, Urządzenia elektryczne zabezpieczające ,19 113, Części aparatury odbiorczej radiowej i telewizyjnej ,56 81, Części i akcesoria do maszyn i urządzeń ,14 139, Oleje ropy naftowej inne niż surowe ,54 142, Rowery trzykołowe, skutery, i podobne zabawki ,09 122, Druty i kable izolowany ,46 120, Pompy do cieczy ,08 120, Energia elektryczna ,18 155, Maszyny drukarskie oraz części i akcesoria: ,96 102, Maszyny drukarskie oraz części i akcesoria: ,01 90, Pozostałe artykuły z żeliwa lub stali: ,93 126, Urządzenia elektryczne zabezpieczające ,96 112, Klimatyzatory ,92 113, Monitory i rzutniki, aparatura odbiorcza dla telewizji ,87 129, Elektryczny sprzęt oświetleniowy ,91 122, Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych ,87 110, Silniki elektryczne i prądnice ,86 125, Diody, tranzystory i podobne elementy ,83 37, Elektroniczne układy scalone ,83 128, Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali ,81 120, Oleje ropy naftowej inne niż surowe ,78 130, Opony pneumatyczne, nowe, gumowe ,75 129, Razem ,47 120, Razem ,32 113,4 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 18

19 Załącznik nr 3 L.p. Najwięksi partnerzy Republiki Czeskiej w eksporcie w 2011 roku Kraje Czeski eksport ogółem w tym: Wartość w EUR w % Dynamika ,00 116,2 L.p. Najwięksi partnerzy Republiki Czeskiej w imporcie w 2011 roku Kraje Czeski import ogółem w tym: Wartość w EUR w % Dynamika ,00 113,8 1 Niemcy ,17 115,5 1 Niemcy ,59 114,5 2 Słowacja ,97 121,3 2 Chiny ,46 115,4 3 Polska ,27 119,2 3 Polska ,55 116,5 4 Francja ,47 119,2 4 Słowacja ,67 123,6 5 Austria ,59 112,8 5 Rosja ,34 112,8 6 Wielka Brytania ,52 106,6 6 Włochy ,91 113,9 7 Włochy ,14 108,9 7 Austria ,34 113,0 8 Niderlandy ,51 110,6 8 Niderlandy ,27 115,3 9 Rosja ,22 140,6 9 Francja ,26 112,2 10 Belgia ,39 112,6 10 Węgry ,19 114,8 11 Węgry ,27 114,6 11 Japonia ,04 95,5 12 Hiszpania ,14 104,2 12 USA ,95 99,7 13 USA ,95 129,4 13 Wielka Brytania ,89 105,5 14 Szwajcaria ,70 119,3 14 Belgia ,79 111,5 15 Szwecja ,64 117,0 15 Korea Południowa ,78 120,7 16 Rumunia ,10 113,6 16 Hiszpania ,64 102,6 17 Chiny ,03 130,5 17 Azerbejdżan ,14 137,0 18 Ukraina ,85 139,7 18 Szwajcaria ,07 114,1 19 Turcja ,84 124,0 19 Ukraina ,93 122,2 20 Dania ,77 113,5 20 Szwecja ,92 112, Razem ,53 118, Razem ,70 113,7 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 19

20 Grupa SITC WPHI Praga, luty 2012 Załącznik nr 4 STRUKTURA TOWAROWA CZESKO-POLSKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ W OKRESIE STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2011 ROKU (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego) (w mln EUR) CZESKI EKSPORT DO POLSKI CZESKI IMPORT Z POLSKI WYSZCZEGÓLNIENIE I - XII 2010 I - XII 2011 Wartość Wartość Dynamika 2011/2010 I - XII 2010 I - XII 2011 Wartość Wartość Dynamika 2011/2010 Saldo I - XII 2010 Saldo I - XII 2011 Ogółem w tym: 6 128,8 100, ,7 100,0 119, ,3 100, ,7 100,0 116,5 19,5 183,0 0 Żywność i zwierzęta żywe 328,2 5,4 406,5 5,6 123,9 703,1 11,5 804,2 11,3 114,4-374,9-397,7 1 Napoje i tytoń 35,8 0,6 40,6 0,6 113,4 82,7 1,4 101,2 1,4 122,4-46,9-60,6 2 Surowce z wyjątkiem paliw 301,9 4,9 390,0 5,3 129,2 184,3 3,0 237,9 3,3 129,1 117,6 152,1 3 Paliwa mineralne i smary 382,4 6,2 421,4 5,8 110,2 560,4 9,2 726,9 10,2 129,7-178,0-305,5 4 Tłuszcze roślinne i zwierzęce 20,8 0,3 57,5 0,8 276,4 11,3 0,2 21,1 0,3 186,7 9,5 36,4 5 Chemikalia i wyroby pochodne 849,1 13,9 906,0 12,4 106,7 556,1 9,1 698,5 9,8 125,6 293,0 207,5 6 Wyroby przemysłowe rynkowe 1 491,4 24, ,8 26,9 131, ,1 27, ,6 29,2 123,7-186,7-113,8 7 Maszyny i środki transportu 2 211,9 36, ,6 34,9 115, ,1 27, ,4 25,1 104,6 504,8 759,2 8 Różne wyroby przemysłowe 505,1 8,2 570,4 7,8 112,9 625,5 10,2 663,9 9,3 106,1-120,4-93,5 9 Wyroby pozostałe 2,2 0,0 1,9 0,0 86,4 0,7 0,0 3,0 0,0 428,6 1,5-1,1 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 20

21 Załącznik nr 5 Największe pozycje towarowe w czeskim eksporcie do Polski w 2011 roku Największe pozycje towarowe w czeskim imporcie z Polski w 2011 roku L. p kod CN Nazwa grupy towarowej Czeski eksport do Polski ogółem w tym: Wartość w EUR Dynamika ,00 119,2 kod CN Nazwa grupy towarowej Czeski import z Polski ogółem w tym: Wartość w EUR Dynamika ,00 116, Pojazdy samochodowe do przewozu osób ,91 99, Części i akcesoria samochodowe ,07 100, Części i akcesoria samochodowe ,58 116, Drut miedziany ,02 108, Węgiel kamienny ,13 128, Węgiel kamienny ,64 158, Maszyny do automatycznego przetwarzania danych ,01 129, Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym ,61 84, Monitory i rzutniki, aparatura odbiorcza dla telewizji ,65 140, Druty i kable izolowane ,37 113, Węglowodory cykliczne ,85 129, Meble do siedzenia ,97 101, Pozostałe sztaby i pręty z żeliwa lub stali ,84 194, Oleje ropy naftowej inne niż surowe ,84 138, Druty i kable izolowane ,79 154, Energia elektryczna ,66 211, Opony nowe z gumy ,57 103, Koks i półkoks z węgla ,54 69, Papier toaletowy i podobny papier, ,54 118, Pozostałe sztaby i pręty z żeliwa lub stali ,45 194, Odpady miedzi i złom: ,48 109, Konstrukcje z żeliwa lub stali ,40 133, Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali ,45 185, Sztaby i pręty, walcowane na gorąco ,34 157, Organiczne środki powierzchniowo czynne ,40 79, Odpady i złom żeliwa i stali ,31 148, Polimery styrenu, w formach podstawowych ,26 130, Sery i twarogi ,23 107, Sztaby i pręty, walcowane na gorąco ,21 434, Wyroby walc. płaskie z żeliwa lub stali ,14 185, Meble do siedzenia ,14 121, Papier toaletowy i podobny papier, ,07 112, Pompy do cieczy ,12 146, Części urządzeń odbiorczych RTV ,05 182, Aparaty telefoniczne ,06 169, Traktory ,01 168, Odpady aluminium i złom: ,02 163, Aluminium nieobrobione plastycznie ,01 107, Traktory ,88 78, Pozostałe meble i ich części ,99 98, Łącznie ,89 146, łącznie ,73 134,1 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 21

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Luty 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. CENY TOWARÓW I USŁUG... 4 IV. BEZROBOCIE...

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11 Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br. 2016-09-16 08:58:11 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w pierwszych 7 miesiącach br. były o 4,0% r/r wyższe i

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46 Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł. 2016 r. 2016-08-16 09:09:46 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w I półroczu 2016 r. były wyższe o 6,1% r/r i wyniosły 9

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r.

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w 2014r., w porównaniu z rokiem poprzednim, były o 7,1% wyższe i wyniosły 16 584 mln

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Marzec 2011 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W 2010 ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Grudzień 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Styczeń 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03 Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) 2010-12-14 14:30:03 2 Wartość polskiego eksportu towarowego na Litwę w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. stanowiła 977.410.625 EUR (+9,9%), wartość importu

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Styczeń 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49 Handel zagraniczny Polska-Japonia 2013-09-02 07:48:49 2 W 2012 r. w handlu pomiędzy Polską i Japonią odnotowano znaczny spadek obrotów do poziomu 2,7 mld USD (w porównaniu z 3,3 mld USD w 2011 r.). Wynik

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny PAŹDZIERNIK 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze 14 listopada 2013 r. Republika Czeska - 10,5 mln obywateli - PKB per capita 2012 (79% średniej UE 27) - PKB

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał :33:23

Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał :33:23 Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał 2012 2012-06-26 11:33:23 2 I kwartał 2012 (I kwartał 2012*) Import i eksport Grecji W I kwartale 2012 roku import Grecji wyniósł nieco ponad 10 mld, podczas

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Październik SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Marzec 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna Według wstępnych danych fińskiego Urzędu Celnego w roku 215 wartość fińskiego eksportu wyniosła 53,8 mld EUR, co oznacza spadek o 4 % w stosunku do roku 214. Wartość importu zmniejszyła się o 6 % i osiągnęła

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014 SPIS TREŚCI: I. CZESKI PRZEMYSŁ W 2013 R... 2 II. CZESKIE BUDOWNICTWO W 2013 R... 2 III.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSPODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W I KW. 2015 R.... 2 II. PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Grudzień 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :16:26

Co kupić, a co sprzedać :16:26 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 11:16:26 2 Głównymi partnerami handlowymi Bułgarii w UE są Niemcy, Włochy, Rumunia, Grecja, Francja, Belgia i Hiszpania, eksport do tych krajów stanowi 75,3 proc. eksportu

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku Handel zagraniczny Polski w 2012 roku JANUSZ PIECHOCIŃSKI Luty 2013 Obroty towarowe Polski z zagranicą w latach 2000-2013 mld EUR 160 Redukcja deficytu w latach 2008-2012 o ponad 60%, tj. o 16,5 mld EUR.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO.. 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 III. BUDOWNICTWO..

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Listopad SPIS TREŚCI: I. PKB W TRZECIM KWARTALE ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO... 3

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W 2013 ROKU 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 3 III.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W III KWARTALE 2014 R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information & Foreign Investment Agency

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information & Foreign Investment Agency LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH W POLSCE GRUDZIEŃ 2004 ü Największy napływ kapitału zagranicznego do Polski od 2000 roku. ü Polska nadal w czołówce przyjmujących BIZ w regionie Europy Środkowej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE GOSPODARKI BIAŁORUSI ZA 2013 r. (WSTĘPNE DANE - w oparciu o źródła białoruskie) Mińsk, dnia 03.03.2014 r. L.P. P a r a m e t r Dane 1. Produkt krajowy brutto*** 636

Bardziej szczegółowo

Kapitał zagraniczny. w województwie lubelskim i Lublinie

Kapitał zagraniczny. w województwie lubelskim i Lublinie Kapitał zagraniczny w województwie lubelskim i Lublinie SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO... 4 PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO WG PRZEDZIAŁÓW ZATRUDNIENIENIA...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Czerwiec 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Warszawa, 2011.12.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,7%. W

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny SIERPIEŃ 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.06.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.10.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Warszawa, 2015.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,3%. Największy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r.

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. Moskwa, sierpnia 2012 r. Amb/M/WE/AН/ /12 Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wg danych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

P O L S K A maja 2014 r.

P O L S K A maja 2014 r. P O L S K A 1989 2014 30 maja 2014 r. Podział administracyjny Polski Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, w wyniku której obowiązuje trójstopniowy podział kraju na województwa,

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 2 Opracowanie nt. wymiany handlowej Grecji - wg danych Narodowego Urzędu Statystycznego Grecji za lata 2008-2009. WYMIANA HANDLOWA GRECJI [1] Od szeregu lat

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH

RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r. Warszawa, 2012.03.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r. Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE!

DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE! DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE! Według ostatecznych danych (GUS) w 2013 roku wartość polskiego eksportu

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.01.2016 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. 1 Kraje OECD: należące do Unii Europejskiej: Austria (AT), Belgia (BE), Dania (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francja (FR), Grecja (EL), Hiszpania

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R.

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r. Warszawa, 2014.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Przemysł motoryzacyjny w Polsce inwestycje, trendy i kierunki rozwoju Anna Polak - Kocińska Wiceprezes PAIiIZ S.A. Zawiercie, 28-29.05.2014 Średnie

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.04.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Warszawa, 2009.01.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Wyszczególnienie XII 2008 I-XII 2008 XII 2007= XI 2008= I-XII 2007= O G Ó Ł E M 103,3 99,9 104,2 Żywność, napoje bezalkoholowe

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. 2 T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) Wykres 01. STRUKTURA LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2013

Bardziej szczegółowo

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą.

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. Stosunki gospodarcze między Polską i Litwą regulują przepisy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami Projekcja listopadowa na tle

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Maj 2012 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RCZ W I KW. 2012 R.... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Sierpień 2012 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RCZ W II KW. 2012 R.... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III.

Bardziej szczegółowo

cen towarów i usług konsumpcyjnych

cen towarów i usług konsumpcyjnych Warszawa, 2014.03.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Pełen tekst raportu:

Pełen tekst raportu: 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotowała: Agnieszka Górniak Pełen tekst raportu: WWW.MOG.MALOPOLSKA.PL Małopolskie Obserwatorium Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 ROKU

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 ROKU MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Departament Rynków Rolnych Warszawa, 12.11.2014r. POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 ROKU Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r.

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wzrost PKB w 2011r. wyniósł 4,3%. Uwarunkowany

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.09.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2015 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W 2014 R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 ROKU

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 ROKU MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 28.08.2014 Departament Rynków Rolnych POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 ROKU Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Według danych GUS z 2014 roku w Polsce siedzibę miało 1437 przedsiębiorstw, które posiadały za granicą udziały w 3194 podmiotach.

Według danych GUS z 2014 roku w Polsce siedzibę miało 1437 przedsiębiorstw, które posiadały za granicą udziały w 3194 podmiotach. 2004-2015, mln eur Według danych GUS z 2014 roku w Polsce siedzibę miało 1437 przedsiębiorstw, które posiadały za granicą udziały w 3194 podmiotach. 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Żródło: NBP Lokalizacje

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 12/ 19 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo