Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015"

Transkrypt

1 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV. CENY TOWARÓW I USŁUG 4 V. HANDEL ZAGRANICZNY.. 5 VI. POLSKO-CZESKA WYMIANA HANDLOWA.. 6 VII. CZESKI IMPORT ŻYWNOŚCI Z POLSKI... 8 VIII. ZATRUDNIENIE W PRZEMYŚLE SAMOCHODOWYM... 9 IX. SIECI DYSTRYBUCYJNE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH X. INWESTYCJE W REPUBLICE CZESKIEJ W 2014 ROKU XI. KAPITAŁ ZAGRANICZNY W CZECHACH XII. NIEDOBÓR WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW XIII. DOTACJE PAŃSTWOWE DO TERMOIZOLACJI BUDYNKÓW

2 I. Produkcja przemysłowa Produkcja przemysłowa w Republice Czeskiej w lutym 2015 r., w stosunku międzyrocznym wzrosła o 4,5%, a w stosunku do miesiąca poprzedniego o 0,6%. Największy międzyroczny wzrost odnotowano w produkcji pojazdów silnikowych, przyczep i naczep (o 6,9%), w produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, gazu i ciepła (o 6,5%) oraz w produkcji urządzeń elektrycznych (o 8,3%). Największy międzyroczny spadek odnotowano w sektorze wydobywczym (o 9,5%), w produkcji podstawowych wyrobów farmaceutycznych (o 5,9%) oraz w produkcji komputerów, urządzeń elektrycznych i optycznych (o 2,1%). Przychody z działalności przemysłowej w lutym 2015 r. w cenach bieżących, w stosunku międzyrocznym, były wyższe o 3,5%, a przychody z eksportu bezpośredniego przedsiębiorstw przemysłowych o 6,5%. nowych zamówień w przemyśle międzyrocznie była wyższa o 10,0%; w tym wartość zamówień zagranicznych o 11,7%, a zamówień krajowych o 6,5%. Średnia liczba zatrudnionych w przemyśle czeskim w lutym 2015 r. (bez pracowników agencyjnych), w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników, była międzyrocznie wyższa o 3,2%. Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto w przedsiębiorstwach przemysłowych wzrosło nominalnie o 2,0% i wyniosło CZK (ok. 936 EUR). Przemysł (wskaźniki międzyroczne dane wstępne) Dynamika w cenach stałych (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) Wyszczególnienie grudzień styczeń luty styczeńluty Przemysł Republiki Czeskiej (B+C+D) 107,3 102,9 104,5 103,7 B) Wydobycie i eksploatacja 95,6 95,9 90,5 93,2 C) Przemysł przetwórczy 109,8 103,6 104,8 104,1 D) Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła 97,8 101,0 106,5 103,6 II. Budownictwo Produkcja budowlana na rynku czeskim w lutym 2015 roku, w stosunku międzyrocznym, wzrosła w cenach stałych o 6,0%, a w stosunku do miesiąca poprzedniego o 0,6%. produkcji w budownictwie ogólnym była wyższa o 4,7%, a w budownictwie inżynieryjnym o 10,7%. produkcji budowlanej w pierwszych dwóch miesiącach 2015 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2008 (roku największej koniunktury w budownictwie czeskim), była niższa o 29,0%. 2

3 Średnia liczba zatrudnionych w budownictwie czeskim w lutym 2015 r. (bez pracowników agencyjnych), w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników, w stosunku międzyrocznym, była niższa o 1,7%. Średnie miesięczne wynagrodzenie w tej branży wzrosło o 5,0% i wyniosło CZK (ok EUR). Liczba wydanych zezwoleń budowlanych w lutym 2015 r., w stosunku międzyrocznym, wzrosła o 2,4%, a orientacyjna wartość robót objętych tymi zezwoleniami obniżyła się o 14,6%. Produkcja budowlana (wskaźniki międzyroczne - dane wstępne) Wyszczególnienie Produkcja budowlana ogółem w tym: w budownictwie ogólnym w budownictwie inżynieryjnym Rozpoczęte realizacje mieszkań w tym: w budownictwie jednorodzinnym w budownictwie wielorodzinnym Zakończone realizacje mieszkań w tym: w budownictwie jednorodzinnym w budownictwie wielorodzinnym Dynamika w cenach stałych (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) grudzień ,0 94,0 90,4 110,5 99,7 103,1 85,5 75,8 117,7 styczeń ,8 105,5 107,3 70,0 114,3 45,9 113,8 93,5 198,0 luty ,0 104,7 110,7 127,5 103,7 394,1 76,5 99,7 51,9 styczeń-luty ,9 105,1 109,2 92,9 108,7 89,7 92,4 96,5 86,1 III. Bezrobocie Na koniec marca 2015 roku w Republice Czeskiej bez pracy było 525 tys. osób, tj. o 22,8 tys. mniej niż na koniec miesiąca poprzedniego oraz o 83,0 tys. mniej niż na koniec marca 2014 r. Stopa bezrobocia na r. wyniosła 7,2%. Wśród mężczyzn stopa bezrobocia utrzymywała się na poziomie 7,3%, a wśród kobiet na poziomie 7,1%. Największe bezrobocie odnotowano w powiatach: Bruntal (12,9%), Most (12,7%), Usti nad Łabą (12,2%), Karwina (12,0%), Jesenik (11,1%) oraz Ostrawa-Miasto (10,9%). Najniższe w powiatach miasta Pragi (od 3,2% do 4,2%) oraz w powiatach: Rychnov nad Kneznou i Mlada Boleslav (po 4,1%), Benesov (4,2%) oraz Rokycany (4,3%). W ewidencji czeskich urzędów pracy, wg stanu na 31 marca 2015 roku, było wolnych miejsc pracy. Na jedno wolne miejsce przypadało średnio 6,9 bezrobotnych, z tego najwięcej w powiatach: Bruntal (33,4%), Usti nad Łabą (25,4), Karwina (25,2), Most (23,9) oraz Jesenik i Chomutov (po 23,0). Zasiłek dla bezrobotnych w marcu 2015 r. wypłacono osobom ubiegającym się o zatrudnienie, tj. 22,1% ogółu bezrobotnych (w lutym ,6%, w marcu ,6%). 3

4 IV. Ceny towarów i usług Ceny konsumpcyjne na rynku czeskim w marcu 2015 roku w stosunku do marca roku ubiegłego wzrosły o 0,2%, a w stosunku do miesiąca poprzedniego o 0,1%. Największy wpływ na międzyroczny wzrost cen w marcu, miały ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, które ogółem wzrosły o 4,4%. Znaczący wzrost cen miał miejsce również w dziale opłat mieszkaniowych, gdzie odnotowano wzrost opłat za gaz (o 4,5%), wodę (o 3,4%), ścieki (o 2,8%), opłat czynszowych (o 0,9%) oraz centralnego ogrzewania (o 1,2%), przy niewielkim spadku cen energii elektrycznej (o 0,3%). W stosunku do marca roku poprzedniego, wzrosły również ceny ubezpieczeń (o 2,6%), usług finansowych (o 6,8%), odzieży (o 2,6%), obuwia (o 10,1%) oraz wyjazdów urlopowych z usługami kompleksowymi (o 5,0%). Spadek cen odnotowano natomiast w zakresie usług transportowych (o 4,2%), usług pocztowych i telekomunikacyjnych (o 2,1%) oraz usług zdrowotnych (o 7,0%). Niewielki spadek cen dotyczył również artykułów spożywczych: w przypadku owoców ceny były niższe o 5,2%, warzyw o 6,7%, pieczywa o 1,1%, mięsa wieprzowego o 5,4%, mleka i serów o 5,3% oraz olejów jadalnych o 6,6%. Ogółem ceny towarów w stosunku międzyrocznym obniżyły się w lutym o 0,2%, a ceny usług wzrosły o 0,7%. Stopa inflacji w marcu 2015 r. mierzona wzrostem średnich cen konsumpcyjnych z ostatnich 12 miesięcy w stosunku do średnich cen z poprzednich 12 miesięcy, wyniosła 0,3%. Ceny towarów i usług (wskaźniki, stopa inflacji) Wyszczególnienie Analogiczny okres roku Średnia poprzedniego = 100 Stopa roku inflacji* 01/15 02/15 03/ =100 Ogółem w tym: 100,1 100,1 100,2 123,3 100,3 Artykuły spożywcze i napoje bezalkoholowe 98,5 98,5 98,1 132,9 100,6 Napoje alkoholowe i tytoń 102,3 103,7 104,4 160,7 102,6 Odzież i obuwie 104,5 104,2 104,7 85,4 103,6 Czynsze, woda, energia, paliwa 101,2 101,2 101,1 144,2 99,5 Wyposażenie mieszkań, sprzęt AGD, naprawy 100,1 99,9 99,8 93,9 99,7 Służba zdrowia 93,8 93,3 93,0 151,1 97,4 Transport 95,4 94,2 85,8 107,4 99,0 Poczta i telekomunikacja 97,9 97,9 97,9 80,2 96,7 Kultura i rekreacja 100,8 100,8 100,8 99,2 100,5 Edukacja 101,4 101,1 101,1 122,6 101,3 Wyżywienie i zakwaterowanie 101,8 101,6 101,6 130,7 101,7 Pozostałe towary i usługi 102,2 102,9 102,2 120,4 101,8 *relacja średnich wskaźników bazowych (rok 2005=100) za ostatnie 12 miesięcy oraz poprzednie 12 miesięcy 4

5 V. Handel zagraniczny W pierwszych dwóch miesiącach 2015 roku, obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w stosunku międzyrocznym wzrosły o 4,7%. Eksport był wyższy o 4,1% i wyniósł 21,9 mld EUR, a import o 5,3% i wyniósł 19,2 mld EUR. Nadwyżka handlowa RCz w stosunku międzyrocznym obniżyła się o 4,2% i wyniosła 2,7 mld EUR. Wzrost nadwyżki handlowej odnotowano jedynie w grupie napojów i tytoniu oraz surowców z wyjątkiem paliw w pozostałych grupach towarowych, gdzie tradycyjnie Republika Czeska uzyskuje dodatni bilans handlowy, nadwyżka wykazywała tendencje spadkowe. Tak więc w grupie maszyn i środków transportu obniżyła się o 408,2 mln EUR, w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych o 103,2 mln EUR, a w grupie różnych wyrobów przemysłowych o 58,9 mln EUR. Wzrost deficytu handlowego odnotowano w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 55,2 mln EUR) oraz w grupie żywności i zwierząt żywych (o 3,0 mln EUR), a jego spadek w grupie paliw mineralnych i smarów (o 478,2 mln EUR) oraz w grupie wyrobów pozostałych (o 9,0 mln EUR). Obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w okresie styczeń-luty 2014/2015 r. (w mln) Wyszczególnienie STYCZEŃ-LUTY 2014 STYCZEŃ-LUTY 2015 DYNAMIKA W % Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo eksportu importu CZK ,2 106,4 EUR ,1 105,3 USD ,7 88,7 W okresie pierwszych dwóch miesięcy 2015 r. największy wzrost wartości czeskiego eksportu miał miejsce w grupie maszyn i środków transportu (o 625,6 mln EUR, tj. o 5,4%), w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 136,9 mln EUR, tj. o 5,6%), w grupie paliw mineralnych i smarów (o 104,8 mln EUR, tj. o 19,5%) oraz w grupie wyrobów pozostałych (o 30,7 mln EUR, tj. o 72,6%). Największy spadek wartości eksportu odnotowano w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 71,7 mln EUR, tj. o 12,7%), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 27,3 mln EUR, tj. 1,9%) oraz w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 11,9 mln EUR, tj. o 18,4%). Największy wzrost wartości importu odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o mln EUR, tj. o 13,5%), w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 195,8 mln EUR, tj. o 10,5%), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 27,9 mln EUR, tj. 1,3%) oraz w grupie żywności i zwierząt żywych (o 26,6 mln EUR, tj. o 3,0%, a największy międzyroczny spadek w grupie paliw mineralnych i smarów (o 373,4 mln EUR, tj. o 22,7%), w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 79,2 mln EUR, tj. o 14,8%) oraz w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 8,0 mln EUR, tj. o 18,9%). 1 Głównymi pozycjami czeskiego eksportu w pierwszych dwóch miesiącach 2015 r. były samochody osobowe (11,3% eksportu ogółem), części i akcesoria samochodowe (8,2%) oraz 1 Strukturę towarową czeskiego handlu zagranicznego przedstawia załącznik nr 1 5

6 urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (5,1%); następnie aparaty i urządzenia telefoniczne (2,6%), druty i kable izolowane (1,7%), rowery trzykołowe, skutery, samochodziki i podobne zabawki na kołach (1,5%), meble do siedzenia (1,5%), elektryczny sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny (1,5%), urządzenia elektryczne do przełączania lub zabezpieczania obwodów elektrycznych (1,4%) oraz nowe opony z gumy (1,2%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 35,9% czeskiego eksportu ogółem, a ich łączna wartość w stosunku międzyrocznym wzrosła o 3,9%. Do największych grup towarowych w czeskim imporcie w omawianym okresie, należały: części i akcesoria samochodowe (5,8%), urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (4,5%) oraz aparaty i urządzenia telefoniczne (3,5%); następnie ropa naftowa (2,5%), leki (2,4%), części i akcesoria do maszyn i urządzeń biurowych (2,0%), samochody osobowe (1,9%), gaz ziemny (1,8%), zespolone obwody elektryczne (1,6%) oraz druty i kable izolowane (1,5%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 27,6% czeskiego importu ogółem, a ich łączna wartość była międzyrocznie wyższa o 2,5%. Największą nadwyżkę handlową w okresie pierwszych dwóch miesięcy 2015 r. Republika Czeska uzyskiwała w handlu z Niemcami (2 229 mln EUR), Słowacją (873 mln EUR), Wielką Brytanią (817 mln EUR), Francją (527 mln EUR) oraz Austrią (345 mln EUR), a największy deficyt w handlu z Chinami ( mln EUR), Koreą Południową (-421 mln EUR), Polską (-245 mln EUR), Japonią (- 180 mln) oraz Rosją (- 160 mln EUR). VI. Polsko-czeska wymiana handlowa Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w okresie pierwszych dwóch miesięcy 2015 r., w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, były o 7,6% wyższe i wyniosły mln EUR. czeskiego eksportu do Polski wzrosła o 2,7% i wyniosła 1 254,3 mln EUR, a wartość importu o 12,1% i wyniosła 1 499,8 mln EUR. Czeski deficyt w handlu z Polską wzrósł o 110% i wyniósł 245,5 mln EUR. 2 W czeskim eksporcie do Polski największy wzrost wartościowy odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 58,2 mln EUR, tj. o 13,0%), w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 24,2 mln EUR, tj. o 8,1%) oraz w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 16,6 mln EUR, tj. o 16,2%). Największy spadek eksportu odnotowano w grupie paliw mineralnych i smarów (o 18,3 mln EUR, tj. o 46,0%),w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 15,9 mln EUR, tj. o 11,5%), w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 12,0 mln EUR, tj. o 19,5%) oraz w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 10,8 mln EUR, tj. o 49,4%). 3 W czeskim imporcie z Polski największy wzrost wartościowy odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 141,7 mln EUR, tj. o 36,8%), w grupie wyrobów 2 Wg danych Ministerstwa Gospodarki, polsko-czeskie obroty handlowe w okresie od stycznia do lutego 2015 r. w stosunku międzyrocznym wzrosły o 3,9% i wyniosły mln EUR. Polski eksport do Czech wzrósł o 5,5% i wyniósł mln EUR, a import o 0,8% i wyniósł 919,5 mln EUR. Wg tych danych, Polska w omawianym okresie uzyskała nadwyżkę handlową z Czechami w wysokości 825 mln EUR. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nadwyżka wzrosła o 84,3 mln EUR, tj. o 11,4%. 3 Strukturę towarową czesko-polskiej wymiany handlowej, wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego przedstawia załącznik nr 2 6

7 przemysłowych rynkowych (o 19,9 mln EUR, tj. o 5,3%), w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 19,3 mln EUR, tj. o 16,0%) oraz w grupie napojów i tytoniu (o 12,7 mln EUR, tj. o 159%). Największy spadek importu odnotowano w grupie paliw mineralnych i smarów (o 15,1 mln EUR, tj. o 16,8%), w grupie wyrobów pozostałych (o 7,9 mln EUR, tj. o 63,7%) oraz w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 7,0 mln EUR, tj. o 5,1%). Największy deficyt w handlu z Polską w okresie pierwszych dwóch miesięcy 2015 roku Republika Czeska odnotowała w grupie żywności i zwierząt żywych (-75,9 mln EUR), następnie w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (-74,7 mln EUR), w grupie paliw mineralnych i smarów (-53,1 mln EUR), w grupie różnych wyrobów przemysłowych (-21,5 mln EUR) oraz w grupie napojów i tytoniu (-13,0 mln EUR). Największą nadwyżkę uzyskano w grupie surowców z wyjątkiem paliw (+8,4 mln EUR) oraz w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (+5,3 mln EUR), Czesko - polska wymiana handlowa w okresie styczeń-luty 2014/2015 (w mln EUR) , , , , ,8 I - II 2014 I - II ,5 Czeski eksport do Polski Czeski import z Polski Saldo wymiany Źródło: Czeski Urząd Statystyczny W czeskim eksporcie do Polski największy udział w omawianym okresie miały samochody osobowe (9,6%) oraz części i akcesoria samochodowe (5,5%); następnie urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (3,0%), aparaty i urządzenia telefoniczne (3,0%), podpaski higieniczne, tampony, pieluszki i podobne artykuły sanitarne (1,7%), druty i kable izolowane (1,6%), meble do siedzenia (1,5%), cynk nieobrobiony (1,3%), węglowodory cykliczne (1,1%) oraz olej rzepakowy (1,0%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 29,2% czeskiego eksportu do Polski ogółem, a ich łączna wartość była międzyrocznie wyższa o 12,0%. W imporcie z Polski dominowały części i akcesoria samochodowe (8,0%), silniki spalinowe tłokowe z zapłonem iskrowym (7,4%) oraz drut miedziany (3,5%); następnie silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (3,1%), meble do siedzenia (2,6%), druty i kable izolowane (2,3%), węgiel kamienny (1,9%), monitory, projektory i odbiorniki TV (1,4%), aparaty telefoniczne i ich części (1,3%) oraz przetworzone oleje mineralne (1,2%). 7

8 Na ww. 10 grup towarowych przypadało 32,7% czeskiego importu z Polski ogółem, a ich łączna wartość była międzyrocznie wyższa o 111%. W okresie pierwszych dwóch miesięcy 2015 r., Polska była trzecim największym partnerem handlowym Republiki Czeskiej pod względem importu (udział 7,8%), po Niemczech (25,7%) i Chinach (14,2%), a przed Słowacją (5,1%), Włochami (3,7%), Francją (3,2%), Niderlandami (3,0%) i Federacją Rosyjską (3,0%), jak też trzecim pod względem eksportu (5,7%) po Niemczech (32,7%) i Słowacji (8,5%), a przed Wielką Brytanią (5,6%), Francją (5,2%), Austrią (4,1%) i Włochami (3,8%). Jak wynika z danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, dynamiczny wzrost dodatniego dla Polski salda wymiany handlowej w pierwszych dwóch miesiącach 2015 r., spowodowany był głównie przejściem z zeszłorocznej czeskiej nadwyżki w grupie maszyn i środków transportu (+62,8 mln EUR) w deficyt, który w pierwszych dwóch miesiącach br. osiągnął wartość 21,5 mln EUR. Zmalała również czeska nadwyżka w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 8,9 mln EUR), w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 9,4 mln EUR) oraz w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 5,5 mln EUR), a równocześnie pogłębił się czeski deficyt w grupie żywności i zwierząt żywych (o 13,7 mln EUR) oraz w grupie napojów i tytoniu (o 11,3 mln EUR). Z ważniejszych dla polskiego eksportu do Czech pozycji towarowych, relatywnie wysoką dynamikę w omawianym okresie wykazywały: części i akcesoria samochodowe (110%), silniki spalinowe z zapłonem iskrowym (128%), silniki spalinowe z zapłonem samoczynnym (653%), meble do siedzenia (115%), monitory i projektory i odbiorniki TV (635%) oraz aparaty telefoniczne oraz ich części (121%). Międzyroczny spadek dynamiki w czeskim imporcie z Polski odnotowano natomiast w przypadku drutu miedzianego (87%), drutów i kabli izolowanych (92%), węgla kamiennego (89%), przetworzonych olejów ropy naftowej (75%), odpadów i złomu żelaza i stali (87%) oraz wyrobów płaskich z żelaza i stali (75%). Ponadprzeciętną dynamikę w czeskim eksporcie do Polski, z ważniejszych pozycji towarowych, wykazywały części i akcesoria samochodowe (113%), maszyny i urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (121%), urządzenia telefoniczne oraz ich części (145%), druty i kable izolowane (130%), cynk nieobrobiony (172%) oraz części do maszyn biurowych (118%). Spadek dynamiki eksportu odnotowano natomiast w przypadku samochodów osobowych (96%), węglowodorów cyklicznych (60%), oleju rzepakowego (55%), rowerów trzykołowych, skuterów, samochodzików i podobnych zabawek na kołach (86%) oraz aktywnych środków do czyszczenia i prania (87%). VII. Czeski import żywności z Polski Według wstępnych danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, wartość czeskiego importu żywności z Polski w okresie pierwszych dwóch miesięcy 2015 r., w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosła o 4,5% i wyniosła 150,5 mln EUR. Największy udział w czeskim imporcie z naszego kraju miało w tym okresie mięso i wyroby mięsne (26,3%), kawa, herbata, kakao, przyprawy i wyroby z nich (18,2%),wyroby mleczne i jaja (15,4%), zboża i wyroby ze zbóż (11,1%), warzywa i owoce (10,4%) oraz różne wyroby jadalne i przyprawy (8,5%). Najniższy udział miały zwierzęta żywe (0,7%), cukier, wyroby z cukru i miodu (2,1%) oraz ryby (2,8%). 8

9 Jak wynika z tabeli poniżej, w porównaniu do pierwszych dwóch miesięcy roku poprzedniego, wzrost importu z Polski odnotowano w przypadku mięsa i wyrobów mięsnych (20,5%), kawy, herbaty, kakao i wyrobów z nich (o 56,3%) oraz zwierząt żywych (o 233%). W pozostałych grupach towarowych odnotowano stagnację lub spadek importu; w tym największy w imporcie cukru i wyrobów z cukru i miodu, wyrobów jadalnych i przypraw oraz ryb i wyrobów rybnych. W czeskim imporcie mięsa i wyrobów mięsnych z Polski odnotowano wzrost w imporcie mięsa drobiowego (o 23,7%) i wieprzowego (o 27,1%), a spadek w imporcie mięsa wołowego (o 9,7%). W grupie wyrobów mlecznych i jaj, wzrost odnotowano w imporcie jaj (o 42,2%), a spadek w imporcie serów i twarogów (o 21,6%), masła i pozostałych tłuszczów z mleka (o 20,5%) oraz mleka i śmietany (o 18,7%). Kod SITC Czeski import żywności z Polski w styczniu 2015 roku Nazwa grupy towarowej (w tys. EUR) Dynamika () () 0 Żywność i zwierzęta żywe ogółem - w tym: ,5 100,0 01 Mięso i wyroby mięsne ,5 26,3 07 Kawa, herbata, kakao i wyroby z nich ,3 18,2 02 Wyroby mleczne i jaja ,6 15,4 04 Zboża i wyroby ze zbóż ,0 11,1 05 Warzywa i owoce ,9 10,4 09 Różne wyroby jadalne i przyprawy ,4 8,5 08 Pasze dla zwierząt ,2 4,6 03 Ryby, skorupiaki i mięczaki ,1 2,8 06 Cukier, wyroby z cukru i miodu ,2 2,1 00 Zwierzęta żywe ,3 0,7 VIII. Zatrudnienie w przemyśle samochodowym W ubiegłym roku w Czechach wzrosła liczba osób zatrudnionych w przemyśle samochodowym o ponad trzy procent. Najwięcej wzrosła liczba pracowników zajmujących się rozwojem technologii samochodowej. Również na początku bieżącego roku odnotowano wzrost zatrudnienia w tej dziedzinie. Według danych Związku Przemysłu Samochodowego (AutoSAP), średnie wynagrodzenie w tej branży jest wyższe niż wynosi średnia krajowa. Średnia pensja w Republice Czeskiej w 2014 roku wynosiła CZK (tj. ok PLN), natomiast średnia pensja w branży samochodowej niecałe 32 tys. CZK. W sektorze samochodowym w ubiegłym roku zatrudnionych było osób. Liczba ta może być jeszcze wyższa, ponieważ statystyki prowadzone przez AutoSAP nie uwzględniają pracowników agencyjnych, których siła robocza chętnie wykorzystywana jest przez firmy samochodowe w przypadkach okresowego wzrostu popytu. Liczba pracowników agencyjnych 9

10 pracujących w przemyśle samochodowym, według oceny AutoSAP, może wynosić około 5 tys. W 2014 r. w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrosła liczba zatrudnionych w branży samochodowej o 3,3%. O 4,6% wzrosła liczba osób odpowiedzialnych za badania i rozwój nowych technologii dla przemysłu samochodowego. W ostatnich latach zaobserwowano również tendencję do przesuwania placówek badawczych do Czech, a zakładów produkcyjnych na wschód. W ostatnich 5 latach liczba zatrudnionych w firmach zrzeszonych w AutoSAP wzrosła o ponad 7,5 tys. Liczba osób zatrudnionych w przemyśle samochodowym nie osiągnęła jednak jeszcze stanu sprzed kryzysu gospodarczego. Powodem jest wzrost liczby pracowników agencyjnych. Zatrudniając pracowników agencyjnych można szybko reagować na krótkotrwały wzrost zapotrzebowania, by w razie konieczności szybko zwiększyć produkcję, bez zatrudniania pracowników we własnym zakładzie na umowę o pracę. Wzrost liczby osób zatrudnionych w branży samochodowej oraz wysokie wynagrodzenia są efektem ożywienia przemysłu samochodowego nie tylko w Czechach, ale również w całej Unii Europejskiej. IX. Sieci dystrybucyjne materiałów budowlanych w Czechach dużych sieci w czeskim rynku dystrybucji materiałów budowlanych wynosi obecnie 40%. Pozostałą część rynku zajmują lokalni sprzedawcy. Największym dystrybutorem materiałów budowlanych, pod względem udziału w rynku i obrotów, jest firma Dektrade (15,8%), Pro-doma (7,8%), oraz Raab Karcher (4,8%) - następne pozycje zajmują: Stavmat IN (3,3%), Woodcote i BEK (2,6%), Izomat Praha (2,1%) oraz Stavospol (2%). Najwięcej punktów sprzedaży posiada firma Pro-Doma (59), Dektrade (53) i Raab Karcher (49) następnie: Woodcote i BEK (24), Stavmat IN (23), Izomat Praha (18) oraz Stavospol (12). Ogólne obroty handlowe w zakresie materiałów budowlanych na rynku czeskim wynoszą ok. 45 mld CZK (tj. ok. 1,6 mld EUR) z czego obroty ww. dużych sieci dystrybucyjnych wynoszą łącznie 17,2 mld CZK, pozostałą część obrotów, czyli 27,8 mld CZK, stanowią obroty lokalnych sprzedawców. Ogólna liczba punktów sprzedaży 7 największych sieci materiałów budowlanych wynosi 238, natomiast lokalni sprzedawcy posiadają łącznie sklepów. Średni roczny obrót w przeliczeniu na jeden punkt sprzedaży w przypadku dużych marketów budowlanych wynosi 68,8 mln CZK, a w przypadku lokalnych 22,2 mln CZK. X. Inwestycje w Republice Czeskiej w 2014 roku. Agencja CzechInvest w ubiegłym roku była pośrednikiem w przypadku 147 krajowych i zagranicznych inwestycji o łącznej wartości 87 mld CZK (ok. 12,9 mld PLN*). Suma ta jest prawie dwa razy większa niż w 2013 roku. Przewiduje się, że inwestycje stworzą

11 nowych miejsc pracy, najwięcej w województwach: morawsko-śląskim i usteckim. Największa liczba inwestycji napłynęła do przemysłu samochodowego. Wzrost liczby inwestycji z zagranicy spowodowany jest głównie ożywieniem europejskiego rynku, a w szczególności rozwojem branży samochodowej. Według danych Ministerstwa Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej, to właśnie Czechy były dla inwestorów najbardziej atrakcyjnym krajem w Europie Środkowej. W 2014 r. największa liczba inwestycji (50) była związana z przemysłem samochodowym, w osiemnastu przypadkach inwestowano w przemysł metalurgiczny, a trzynaście inwestycji miało miejsce w przemyśle maszynowym. Najwięcej inwestowano w województwie morawsko-śląskim (26 projektów). Zarówno w województwie południowo-morawskim jak i usteckim rozpoczęto realizację 19 projektów. Przeważali inwestorzy czescy głównie z branży maszynowej, tekstylnej oraz spożywczej. Najwięcej inwestorów z zagranicy pochodziło z Niemiec i Stanów Zjednoczonych, ale największą kwotę zainwestowały spółki z Korei Południowej (łącznie 25,8 mld CZK). Do największych inwestycji w Czechach należy budowa fabryki opon w strefie przemysłowej Triangle niedaleko miasta Žatec. W projekt ten koreańska firma Nexen Tire Corporation zainwestowała ponad 22 mld CZK. Obecnie parlament czeski przygotowuje nowelizację ustawy o zachętach inwestycyjnych, która powinna przyciągać jeszcze większą liczbę inwestorów. Również agencja CzechInvest planuje wprowadzić o wiele bardziej aktywną strategię działania w celu zachęcenia większej liczby przedsiębiorców do inwestycji w Republice Czeskiej. Inwestor Nexen Tire Corporation Brose CZ Continental Automotive Czech Republic Hyundai Mobis AL INVEST Břidličná, Pila Štětí Labe Wood KARSIT HOLDING, Mölnlycke Health Care ProcedurePak Lovochemie, a. s. Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) Lista dziesięciu największych inwestycji w 2014 roku w Czechach. Nazwa oddziału w Czechach Nexen Tire Corporation Czech Brose CZ Continental Automotive Czech Republic Mobis Automotive Czech AL INVEST Břidličná, Branża Kraj pochodzeni a inwestycji w mln CZK Liczba miejsc pracy Produkcja opon Korea Płd Produkcja pojazdów silnikowych Produkcja pojazdów silnikowych Produkcja pojazdów silnikowych Województwo Usteckie Niemcy Morawsko-śląskie Holandia Korea Płd Kralovohradeckie 935 Morawsko-śląskie Metalurgia Czechy Morawsko-śląskie Labe Wood Papiernicza Austria Usteckie KARSIT HOLDING, Mölnlycke Health Care ProcedurePak Produkcja pojazdów silnikowych Czechy Kralovohradeckie Biotechnologia Szwecja Morawsko-śląskie Lovochemie Chemiczna Czechy /- Usteckie Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) Produkcja pojazdów silnikowych Austria Libereckie 11

12 XI. Kapitał zagraniczny w Czechach Jak wynika z danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, gospodarka tego kraju jest bardziej uzależniona od kapitału zagranicznego niż gospodarki innych krajów UE. Co trzecia osoba zatrudniona w tym kraju, pracuje w firmie z przewagą kapitału zagranicznego. Spółki kontrolowane przez zagranicznych właścicieli wytwarzają aż 42% wartości dodanej przedsiębiorstw. Z państw członkowskich UE, większy udział zagranicznych właścicieli w spółkach krajowych jest tylko w Irlandii (57,1%), na Węgrzech (51,7%), w Rumunii (45,5%), w Luksemburgu (42,9%) oraz w Estonii (42,2%). Z drugiej strony, zagraniczni właściciele wnoszą na czeski rynek swoje know-how i są bardziej efektywni niż przedsiębiorcy krajowi. Średnio, w spółkach kontrolowanych przez kapitał obcy, wartość dodana na jednego zatrudnionego wynosi 936 tys. CZK (ok. 138 tys. PLN), natomiast w spółkach kontrolowanych przez Czechów 573 tys. CZK. Niestety, znaczną część zainwestowanych środków inwestorzy zagraniczni zabierają do krajów swego pochodzenia. wypłaconych dywidend w 2014 r. przez zagranicznych właścicieli, wyniosła 201 mld CZK. przedsiębiorstw kontrolowanych przez kapitał zagraniczny w wytworzonej wartości dodanej w Republice Czeskiej w 2014 r. Sektor gospodarki właścicieli właścicieli dodana zagranicznych czeskich w mld CZK Przemysł przetwórczy ,6 42,2 Sprzedaż hurtowa, detaliczna, naprawa pojazdów ,4 61,6 Pozostałe usługi rynkowe ,9 71,1 Usługi budowlane ,9 85,1 Transport i logistyka ,0 74,0 Usługi telekomunikacyjne i informatyczne ,6 35,4 Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i 136 9,0 91,0 ciepła Wydobycie i eksploatacja surowców 40 47,4 52,6 Usługi hotelowe i gastronomiczne 39 22,8 77,2 Usługi wodociągowe i kanalizacyjne 34 40,8 59,2 XII. Niedobór wykwalifikowanych pracowników Według danych firmy Hays, od połowy ubiegłego roku wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie informatyki oraz rozwoju nowych technologii. Odnotowano również wzrost wynagrodzeń informatyków. Absolwenci kierunków informatycznych należą do najlepiej wynagradzanych absolwentów szkół wyższych w Republice Czeskiej. Z drugiej strony proces rekrutacyjny nie jest łatwy, a firmy stawiają coraz wyższe wymagania. Ocenia się umiejętności techniczne, znajomość języków obcych oraz doświadczenie w konkretniej dziedzinie. Obecnie w Czechach rozwija się głównie przemysł samochodowy, a więc wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w tej branży. Ze względu na brak doświadczonych pracowników, prace w firmach samochodach otrzymują również najświeżsi absolwenci 12

13 kierunków technicznych. Brakuje specjalistów zajmujących się rozwojem nowych technologii, a firmy coraz chętniej zatrudniają niedawnych studentów, nawet bez doświadczenia zawodowego. Często też organizują dla nich własne kursy i szkolenia. Kolejną posadą, którą można zdobyć bez większego doświadczenia zawodowego, jest posada menadżera handlowego. Handlowcy mogą liczyć na wynagrodzenia o różnej wysokości, w zależności od umiejętności. Nie są wyjątkiem pensje rzędu 250 tys. CZK (tj. ok. 37 tys. PLN) miesięcznie. Bezrobocie w Czechach w styczniu 2015 roku wynosiło 7,7%, a w lutym spadło na 7,5%. Bez pracy na początku roku było osób. Liczba wolnych miejsc pracy wynosi Przewiduje się, że bezrobocie w najbliższych miesiącach będzie nadal spadać. XIII. Dotacje państwowe do termoizolacji budynków Od pierwszego kwietnia br. wznowiony zostanie program dotacji do termoizolacji budynków mieszkalnych pod nazwą,,zielone Światło Dla Oszczędności (ZŚDO). W porównaniu do poprzednich wersji tego programu, obecnie planuje się rozszerzyć liczbę osób mogących uzyskać dotację o właścicieli domów wielorodzinnych. Na finansowanie programu w 2015 r. przeznaczono 500 mln CZK (ok. 74,5 mln PLN). Całkowita wartość dotacji do 2020 r. ma wynieść ok. 5 mld CZK. Środki jw. są przeznaczone dla właścicieli bloków mieszkalnych, domów wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Pragi. Dla pozostałych nieruchomości, środki na te cele pochodzić będą z funduszy europejskich. Jedyne ograniczenie dotyczy terminu oddania obiektu do użytku, który nie może być późniejszy niż w lipcu 2007 r. W latach ubiegłych program ZŚDO był przeznaczony jedynie dla właścicieli domów jednorodzinnych. Od tego roku postanowiono rozszerzyć zakres beneficjentów, ponieważ z ubiegłorocznego budżetu pozostało niewykorzystanych około 0,5 mld CZK. Jeżeli w tym roku zgłosi się więcej chętnych, nie jest wykluczone, że budżet na rok 2015 zostanie powiększony o kolejne 200, a nawet 300 mln CZK. W poprzednich latach osoba, która ubiegała się o dotację musiała wykonać kompleksowe docieplenie budynku, tzn. konieczne było docieplenie elewacji oraz wymiana okien i drzwi zewnętrznych. W tym roku będzie można zyskać środki na częściowe docieplenie, np. tylko na wyminę okien i drzwi lub tylko na docieplenie fasady. Następnym udogodnieniem w roku bieżącym, będzie skrócenie czasu na rozpatrzenie wniosku o udzielenie dofinansowania do trzech tygodni. Po zakończeniu remontu i przekazaniu niezbędnych dokumentów przez właściciela nieruchomości, należność z funduszu ma być wypłacona również do trzech tygodni. W ubiegłych latach na wypłaty trzeba było czekać nawet kilka miesięcy. Nie bez znaczenia jest kolejna pozytywna zmiana. Dotychczas prace budowlane finansowane z programu mogły wykonywać tylko firmy posiadające specjalne certyfikaty, przy zastosowaniu materiałów z listy zatwierdzonej przez Ministerstwo Środowiska. W tym roku dwa wyżej wymienione wymogi stanowić będą jedynie zalecenie. Oznacza to możliwość stosowania szerszej gamy materiałów termoizolacyjnych oraz udziału większej liczby wykonawców. 13

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSPODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W I KW. 2015 R.... 2 II. PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU I KWARTAŁ 2007 R. Warszawa, 24 kwietnia 2007 r. Spis treści strona Wstęp... 1 Podstawowe wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008

Raport o stanie sektora. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 pod redakcją Aleksandra Żołnierskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU ROK 2007 Warszawa, 29 stycznia 2008 r. 2 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju Spis treści strona Wstęp... 1 Dynamika

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach działania 2.1 ZPORR Diagnoza i prognozy makroekonomiczne dla województwa

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY nr 01/2015 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Styczeń 2015 r.

BIULETYN INFORMACYJNY nr 01/2015 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Styczeń 2015 r. BIULETYN INFORMACYJNY nr 01/2015 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Styczeń 2015 r. I. GOSPODARKA IRLANDII 1. Pozycja Irlandii w rankingu magazynu Forbes na najlepsze miejsce

Bardziej szczegółowo

Maj - Czerwiec 2015 Nr 5-6 / 2015. Biuletyn Informacyjny Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Sankt-Petersburgu

Maj - Czerwiec 2015 Nr 5-6 / 2015. Biuletyn Informacyjny Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Sankt-Petersburgu Maj - Czerwiec 2015 Nr 5-6 / 2015...Petersburg Biuletyn Informacyjny Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Sankt-Petersburgu Szanowni Państwo! Spis treści: Przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, grudzień 2006 r. SYNTEZA... 2 1. Rola i znaczenie firm z udziałem

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2008 Nr 2 (38) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Stan i perspektywy polskiej gospodarki... 3 Jerzy Borowski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 2. Wnioski 3. Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4. Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7

Spis treści. Wstęp 2. Wnioski 3. Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4. Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7 Spis treści Wstęp 2 Wnioski 3 Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4 Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7 Wpływ sytuacji gospodarczej na regionalny rynek pracy 19 1 Wstęp Druga część opracowania

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Publikacja pod redakcją

Bardziej szczegółowo

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 Załącznik nr 1 do Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014 2016. URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 POZNAŃ 2013 2 SPIS TREŚCI RAPORT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Branże: lotnicza, chemiczna, IT, jakość życia, OZE Opracowanie powstało w ramach realizacji projektu Tworzenie i rozwój

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING

Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING Wykonawca:... Pieczęć firmowa, data oraz podpis wykonawcy Przyjmuję i zatwierdzam załączony dokument Plan Rozwoju Eksportu sporządzono 14.03.2011 16.05.2011 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RYNEK WEWNĘTRZNY W 2013 R.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RYNEK WEWNĘTRZNY W 2013 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RYNEK WEWNĘTRZNY W 2013 R. Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2014 2 Opracowanie publikacji Główny Urząd Statystyczny Departament Handlu i Usług zespół Wydziału Handlu

Bardziej szczegółowo

RYNEK WEWNĘTRZNY W 2012 R.

RYNEK WEWNĘTRZNY W 2012 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RYNEK WEWNĘTRZNY W 2012 R. Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2013 2 Opracowanie publikacji Główny Urząd Statystyczny Departament Handlu i Usług zespół Wydziału Handlu

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora

Raport o stanie sektora Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Warszawa 2014 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Redakcja: Paulina

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2004 ROKU

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2004 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI i PRACY BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2004 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ EKONOMICZNYCH Warszawa, czerwiec 2005 r. 1 SPIS TREŚCI SYNTEZA...

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2002 ROKU

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2002 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2002 ROKU DEPARTAM ENT ANALIZ I PROGNOZ EKONOM ICZNYCH Warszawa, maj 2003 r. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2009 Nr 2 (42) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Polska gospodarka wobec zawirowań globalnych... 3 Jan Dziewulski

Bardziej szczegółowo

RYNEK WEWNĘTRZNY W 2011 R.

RYNEK WEWNĘTRZNY W 2011 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RYNEK WEWNĘTRZNY W 2011 R. Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2012 2 Opracowanie publikacji GUS, Departament Handlu i Usług zespół Wydziału Handlu Wewnętrznego: Izabella

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 2. 3. Przekształcenia strukturalne i system własności 18

Przedmowa 2. 3. Przekształcenia strukturalne i system własności 18 PRZEDMOWA Republika Chorwacji jest małym krajem i jej udział w światowym obrocie towarowym wynosi zaledwie 0,2%, ale kraj ten posiada, oprócz walorów turystycznych, istotne zalety gospodarcze, biorąc pod

Bardziej szczegółowo

Przewodnik eksportera po rynku Republiki Irlandii

Przewodnik eksportera po rynku Republiki Irlandii Przewodnik eksportera po rynku Republiki Irlandii SPIS TREŚCI 1. Współpraca gospodarcza Polski z Republiką Irlandii...2 1.1. Specyfika rynku...2 1.2. Wymiana handlowa...2 1.3. Możliwości eksportowe branż

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo