Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015"

Transkrypt

1 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV. CENY TOWARÓW I USŁUG 4 V. HANDEL ZAGRANICZNY.. 5 VI. POLSKO-CZESKA WYMIANA HANDLOWA.. 6 VII. CZESKI IMPORT ŻYWNOŚCI Z POLSKI... 8 VIII. ZATRUDNIENIE W PRZEMYŚLE SAMOCHODOWYM... 9 IX. SIECI DYSTRYBUCYJNE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH X. INWESTYCJE W REPUBLICE CZESKIEJ W 2014 ROKU XI. KAPITAŁ ZAGRANICZNY W CZECHACH XII. NIEDOBÓR WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW XIII. DOTACJE PAŃSTWOWE DO TERMOIZOLACJI BUDYNKÓW

2 I. Produkcja przemysłowa Produkcja przemysłowa w Republice Czeskiej w lutym 2015 r., w stosunku międzyrocznym wzrosła o 4,5%, a w stosunku do miesiąca poprzedniego o 0,6%. Największy międzyroczny wzrost odnotowano w produkcji pojazdów silnikowych, przyczep i naczep (o 6,9%), w produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, gazu i ciepła (o 6,5%) oraz w produkcji urządzeń elektrycznych (o 8,3%). Największy międzyroczny spadek odnotowano w sektorze wydobywczym (o 9,5%), w produkcji podstawowych wyrobów farmaceutycznych (o 5,9%) oraz w produkcji komputerów, urządzeń elektrycznych i optycznych (o 2,1%). Przychody z działalności przemysłowej w lutym 2015 r. w cenach bieżących, w stosunku międzyrocznym, były wyższe o 3,5%, a przychody z eksportu bezpośredniego przedsiębiorstw przemysłowych o 6,5%. nowych zamówień w przemyśle międzyrocznie była wyższa o 10,0%; w tym wartość zamówień zagranicznych o 11,7%, a zamówień krajowych o 6,5%. Średnia liczba zatrudnionych w przemyśle czeskim w lutym 2015 r. (bez pracowników agencyjnych), w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników, była międzyrocznie wyższa o 3,2%. Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto w przedsiębiorstwach przemysłowych wzrosło nominalnie o 2,0% i wyniosło CZK (ok. 936 EUR). Przemysł (wskaźniki międzyroczne dane wstępne) Dynamika w cenach stałych (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) Wyszczególnienie grudzień styczeń luty styczeńluty Przemysł Republiki Czeskiej (B+C+D) 107,3 102,9 104,5 103,7 B) Wydobycie i eksploatacja 95,6 95,9 90,5 93,2 C) Przemysł przetwórczy 109,8 103,6 104,8 104,1 D) Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła 97,8 101,0 106,5 103,6 II. Budownictwo Produkcja budowlana na rynku czeskim w lutym 2015 roku, w stosunku międzyrocznym, wzrosła w cenach stałych o 6,0%, a w stosunku do miesiąca poprzedniego o 0,6%. produkcji w budownictwie ogólnym była wyższa o 4,7%, a w budownictwie inżynieryjnym o 10,7%. produkcji budowlanej w pierwszych dwóch miesiącach 2015 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2008 (roku największej koniunktury w budownictwie czeskim), była niższa o 29,0%. 2

3 Średnia liczba zatrudnionych w budownictwie czeskim w lutym 2015 r. (bez pracowników agencyjnych), w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników, w stosunku międzyrocznym, była niższa o 1,7%. Średnie miesięczne wynagrodzenie w tej branży wzrosło o 5,0% i wyniosło CZK (ok EUR). Liczba wydanych zezwoleń budowlanych w lutym 2015 r., w stosunku międzyrocznym, wzrosła o 2,4%, a orientacyjna wartość robót objętych tymi zezwoleniami obniżyła się o 14,6%. Produkcja budowlana (wskaźniki międzyroczne - dane wstępne) Wyszczególnienie Produkcja budowlana ogółem w tym: w budownictwie ogólnym w budownictwie inżynieryjnym Rozpoczęte realizacje mieszkań w tym: w budownictwie jednorodzinnym w budownictwie wielorodzinnym Zakończone realizacje mieszkań w tym: w budownictwie jednorodzinnym w budownictwie wielorodzinnym Dynamika w cenach stałych (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) grudzień ,0 94,0 90,4 110,5 99,7 103,1 85,5 75,8 117,7 styczeń ,8 105,5 107,3 70,0 114,3 45,9 113,8 93,5 198,0 luty ,0 104,7 110,7 127,5 103,7 394,1 76,5 99,7 51,9 styczeń-luty ,9 105,1 109,2 92,9 108,7 89,7 92,4 96,5 86,1 III. Bezrobocie Na koniec marca 2015 roku w Republice Czeskiej bez pracy było 525 tys. osób, tj. o 22,8 tys. mniej niż na koniec miesiąca poprzedniego oraz o 83,0 tys. mniej niż na koniec marca 2014 r. Stopa bezrobocia na r. wyniosła 7,2%. Wśród mężczyzn stopa bezrobocia utrzymywała się na poziomie 7,3%, a wśród kobiet na poziomie 7,1%. Największe bezrobocie odnotowano w powiatach: Bruntal (12,9%), Most (12,7%), Usti nad Łabą (12,2%), Karwina (12,0%), Jesenik (11,1%) oraz Ostrawa-Miasto (10,9%). Najniższe w powiatach miasta Pragi (od 3,2% do 4,2%) oraz w powiatach: Rychnov nad Kneznou i Mlada Boleslav (po 4,1%), Benesov (4,2%) oraz Rokycany (4,3%). W ewidencji czeskich urzędów pracy, wg stanu na 31 marca 2015 roku, było wolnych miejsc pracy. Na jedno wolne miejsce przypadało średnio 6,9 bezrobotnych, z tego najwięcej w powiatach: Bruntal (33,4%), Usti nad Łabą (25,4), Karwina (25,2), Most (23,9) oraz Jesenik i Chomutov (po 23,0). Zasiłek dla bezrobotnych w marcu 2015 r. wypłacono osobom ubiegającym się o zatrudnienie, tj. 22,1% ogółu bezrobotnych (w lutym ,6%, w marcu ,6%). 3

4 IV. Ceny towarów i usług Ceny konsumpcyjne na rynku czeskim w marcu 2015 roku w stosunku do marca roku ubiegłego wzrosły o 0,2%, a w stosunku do miesiąca poprzedniego o 0,1%. Największy wpływ na międzyroczny wzrost cen w marcu, miały ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, które ogółem wzrosły o 4,4%. Znaczący wzrost cen miał miejsce również w dziale opłat mieszkaniowych, gdzie odnotowano wzrost opłat za gaz (o 4,5%), wodę (o 3,4%), ścieki (o 2,8%), opłat czynszowych (o 0,9%) oraz centralnego ogrzewania (o 1,2%), przy niewielkim spadku cen energii elektrycznej (o 0,3%). W stosunku do marca roku poprzedniego, wzrosły również ceny ubezpieczeń (o 2,6%), usług finansowych (o 6,8%), odzieży (o 2,6%), obuwia (o 10,1%) oraz wyjazdów urlopowych z usługami kompleksowymi (o 5,0%). Spadek cen odnotowano natomiast w zakresie usług transportowych (o 4,2%), usług pocztowych i telekomunikacyjnych (o 2,1%) oraz usług zdrowotnych (o 7,0%). Niewielki spadek cen dotyczył również artykułów spożywczych: w przypadku owoców ceny były niższe o 5,2%, warzyw o 6,7%, pieczywa o 1,1%, mięsa wieprzowego o 5,4%, mleka i serów o 5,3% oraz olejów jadalnych o 6,6%. Ogółem ceny towarów w stosunku międzyrocznym obniżyły się w lutym o 0,2%, a ceny usług wzrosły o 0,7%. Stopa inflacji w marcu 2015 r. mierzona wzrostem średnich cen konsumpcyjnych z ostatnich 12 miesięcy w stosunku do średnich cen z poprzednich 12 miesięcy, wyniosła 0,3%. Ceny towarów i usług (wskaźniki, stopa inflacji) Wyszczególnienie Analogiczny okres roku Średnia poprzedniego = 100 Stopa roku inflacji* 01/15 02/15 03/ =100 Ogółem w tym: 100,1 100,1 100,2 123,3 100,3 Artykuły spożywcze i napoje bezalkoholowe 98,5 98,5 98,1 132,9 100,6 Napoje alkoholowe i tytoń 102,3 103,7 104,4 160,7 102,6 Odzież i obuwie 104,5 104,2 104,7 85,4 103,6 Czynsze, woda, energia, paliwa 101,2 101,2 101,1 144,2 99,5 Wyposażenie mieszkań, sprzęt AGD, naprawy 100,1 99,9 99,8 93,9 99,7 Służba zdrowia 93,8 93,3 93,0 151,1 97,4 Transport 95,4 94,2 85,8 107,4 99,0 Poczta i telekomunikacja 97,9 97,9 97,9 80,2 96,7 Kultura i rekreacja 100,8 100,8 100,8 99,2 100,5 Edukacja 101,4 101,1 101,1 122,6 101,3 Wyżywienie i zakwaterowanie 101,8 101,6 101,6 130,7 101,7 Pozostałe towary i usługi 102,2 102,9 102,2 120,4 101,8 *relacja średnich wskaźników bazowych (rok 2005=100) za ostatnie 12 miesięcy oraz poprzednie 12 miesięcy 4

5 V. Handel zagraniczny W pierwszych dwóch miesiącach 2015 roku, obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w stosunku międzyrocznym wzrosły o 4,7%. Eksport był wyższy o 4,1% i wyniósł 21,9 mld EUR, a import o 5,3% i wyniósł 19,2 mld EUR. Nadwyżka handlowa RCz w stosunku międzyrocznym obniżyła się o 4,2% i wyniosła 2,7 mld EUR. Wzrost nadwyżki handlowej odnotowano jedynie w grupie napojów i tytoniu oraz surowców z wyjątkiem paliw w pozostałych grupach towarowych, gdzie tradycyjnie Republika Czeska uzyskuje dodatni bilans handlowy, nadwyżka wykazywała tendencje spadkowe. Tak więc w grupie maszyn i środków transportu obniżyła się o 408,2 mln EUR, w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych o 103,2 mln EUR, a w grupie różnych wyrobów przemysłowych o 58,9 mln EUR. Wzrost deficytu handlowego odnotowano w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 55,2 mln EUR) oraz w grupie żywności i zwierząt żywych (o 3,0 mln EUR), a jego spadek w grupie paliw mineralnych i smarów (o 478,2 mln EUR) oraz w grupie wyrobów pozostałych (o 9,0 mln EUR). Obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w okresie styczeń-luty 2014/2015 r. (w mln) Wyszczególnienie STYCZEŃ-LUTY 2014 STYCZEŃ-LUTY 2015 DYNAMIKA W % Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo eksportu importu CZK ,2 106,4 EUR ,1 105,3 USD ,7 88,7 W okresie pierwszych dwóch miesięcy 2015 r. największy wzrost wartości czeskiego eksportu miał miejsce w grupie maszyn i środków transportu (o 625,6 mln EUR, tj. o 5,4%), w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 136,9 mln EUR, tj. o 5,6%), w grupie paliw mineralnych i smarów (o 104,8 mln EUR, tj. o 19,5%) oraz w grupie wyrobów pozostałych (o 30,7 mln EUR, tj. o 72,6%). Największy spadek wartości eksportu odnotowano w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 71,7 mln EUR, tj. o 12,7%), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 27,3 mln EUR, tj. 1,9%) oraz w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 11,9 mln EUR, tj. o 18,4%). Największy wzrost wartości importu odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o mln EUR, tj. o 13,5%), w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 195,8 mln EUR, tj. o 10,5%), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 27,9 mln EUR, tj. 1,3%) oraz w grupie żywności i zwierząt żywych (o 26,6 mln EUR, tj. o 3,0%, a największy międzyroczny spadek w grupie paliw mineralnych i smarów (o 373,4 mln EUR, tj. o 22,7%), w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 79,2 mln EUR, tj. o 14,8%) oraz w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 8,0 mln EUR, tj. o 18,9%). 1 Głównymi pozycjami czeskiego eksportu w pierwszych dwóch miesiącach 2015 r. były samochody osobowe (11,3% eksportu ogółem), części i akcesoria samochodowe (8,2%) oraz 1 Strukturę towarową czeskiego handlu zagranicznego przedstawia załącznik nr 1 5

6 urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (5,1%); następnie aparaty i urządzenia telefoniczne (2,6%), druty i kable izolowane (1,7%), rowery trzykołowe, skutery, samochodziki i podobne zabawki na kołach (1,5%), meble do siedzenia (1,5%), elektryczny sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny (1,5%), urządzenia elektryczne do przełączania lub zabezpieczania obwodów elektrycznych (1,4%) oraz nowe opony z gumy (1,2%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 35,9% czeskiego eksportu ogółem, a ich łączna wartość w stosunku międzyrocznym wzrosła o 3,9%. Do największych grup towarowych w czeskim imporcie w omawianym okresie, należały: części i akcesoria samochodowe (5,8%), urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (4,5%) oraz aparaty i urządzenia telefoniczne (3,5%); następnie ropa naftowa (2,5%), leki (2,4%), części i akcesoria do maszyn i urządzeń biurowych (2,0%), samochody osobowe (1,9%), gaz ziemny (1,8%), zespolone obwody elektryczne (1,6%) oraz druty i kable izolowane (1,5%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 27,6% czeskiego importu ogółem, a ich łączna wartość była międzyrocznie wyższa o 2,5%. Największą nadwyżkę handlową w okresie pierwszych dwóch miesięcy 2015 r. Republika Czeska uzyskiwała w handlu z Niemcami (2 229 mln EUR), Słowacją (873 mln EUR), Wielką Brytanią (817 mln EUR), Francją (527 mln EUR) oraz Austrią (345 mln EUR), a największy deficyt w handlu z Chinami ( mln EUR), Koreą Południową (-421 mln EUR), Polską (-245 mln EUR), Japonią (- 180 mln) oraz Rosją (- 160 mln EUR). VI. Polsko-czeska wymiana handlowa Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w okresie pierwszych dwóch miesięcy 2015 r., w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, były o 7,6% wyższe i wyniosły mln EUR. czeskiego eksportu do Polski wzrosła o 2,7% i wyniosła 1 254,3 mln EUR, a wartość importu o 12,1% i wyniosła 1 499,8 mln EUR. Czeski deficyt w handlu z Polską wzrósł o 110% i wyniósł 245,5 mln EUR. 2 W czeskim eksporcie do Polski największy wzrost wartościowy odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 58,2 mln EUR, tj. o 13,0%), w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 24,2 mln EUR, tj. o 8,1%) oraz w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 16,6 mln EUR, tj. o 16,2%). Największy spadek eksportu odnotowano w grupie paliw mineralnych i smarów (o 18,3 mln EUR, tj. o 46,0%),w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 15,9 mln EUR, tj. o 11,5%), w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 12,0 mln EUR, tj. o 19,5%) oraz w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 10,8 mln EUR, tj. o 49,4%). 3 W czeskim imporcie z Polski największy wzrost wartościowy odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 141,7 mln EUR, tj. o 36,8%), w grupie wyrobów 2 Wg danych Ministerstwa Gospodarki, polsko-czeskie obroty handlowe w okresie od stycznia do lutego 2015 r. w stosunku międzyrocznym wzrosły o 3,9% i wyniosły mln EUR. Polski eksport do Czech wzrósł o 5,5% i wyniósł mln EUR, a import o 0,8% i wyniósł 919,5 mln EUR. Wg tych danych, Polska w omawianym okresie uzyskała nadwyżkę handlową z Czechami w wysokości 825 mln EUR. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nadwyżka wzrosła o 84,3 mln EUR, tj. o 11,4%. 3 Strukturę towarową czesko-polskiej wymiany handlowej, wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego przedstawia załącznik nr 2 6

7 przemysłowych rynkowych (o 19,9 mln EUR, tj. o 5,3%), w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 19,3 mln EUR, tj. o 16,0%) oraz w grupie napojów i tytoniu (o 12,7 mln EUR, tj. o 159%). Największy spadek importu odnotowano w grupie paliw mineralnych i smarów (o 15,1 mln EUR, tj. o 16,8%), w grupie wyrobów pozostałych (o 7,9 mln EUR, tj. o 63,7%) oraz w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 7,0 mln EUR, tj. o 5,1%). Największy deficyt w handlu z Polską w okresie pierwszych dwóch miesięcy 2015 roku Republika Czeska odnotowała w grupie żywności i zwierząt żywych (-75,9 mln EUR), następnie w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (-74,7 mln EUR), w grupie paliw mineralnych i smarów (-53,1 mln EUR), w grupie różnych wyrobów przemysłowych (-21,5 mln EUR) oraz w grupie napojów i tytoniu (-13,0 mln EUR). Największą nadwyżkę uzyskano w grupie surowców z wyjątkiem paliw (+8,4 mln EUR) oraz w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (+5,3 mln EUR), Czesko - polska wymiana handlowa w okresie styczeń-luty 2014/2015 (w mln EUR) , , , , ,8 I - II 2014 I - II ,5 Czeski eksport do Polski Czeski import z Polski Saldo wymiany Źródło: Czeski Urząd Statystyczny W czeskim eksporcie do Polski największy udział w omawianym okresie miały samochody osobowe (9,6%) oraz części i akcesoria samochodowe (5,5%); następnie urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (3,0%), aparaty i urządzenia telefoniczne (3,0%), podpaski higieniczne, tampony, pieluszki i podobne artykuły sanitarne (1,7%), druty i kable izolowane (1,6%), meble do siedzenia (1,5%), cynk nieobrobiony (1,3%), węglowodory cykliczne (1,1%) oraz olej rzepakowy (1,0%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 29,2% czeskiego eksportu do Polski ogółem, a ich łączna wartość była międzyrocznie wyższa o 12,0%. W imporcie z Polski dominowały części i akcesoria samochodowe (8,0%), silniki spalinowe tłokowe z zapłonem iskrowym (7,4%) oraz drut miedziany (3,5%); następnie silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (3,1%), meble do siedzenia (2,6%), druty i kable izolowane (2,3%), węgiel kamienny (1,9%), monitory, projektory i odbiorniki TV (1,4%), aparaty telefoniczne i ich części (1,3%) oraz przetworzone oleje mineralne (1,2%). 7

8 Na ww. 10 grup towarowych przypadało 32,7% czeskiego importu z Polski ogółem, a ich łączna wartość była międzyrocznie wyższa o 111%. W okresie pierwszych dwóch miesięcy 2015 r., Polska była trzecim największym partnerem handlowym Republiki Czeskiej pod względem importu (udział 7,8%), po Niemczech (25,7%) i Chinach (14,2%), a przed Słowacją (5,1%), Włochami (3,7%), Francją (3,2%), Niderlandami (3,0%) i Federacją Rosyjską (3,0%), jak też trzecim pod względem eksportu (5,7%) po Niemczech (32,7%) i Słowacji (8,5%), a przed Wielką Brytanią (5,6%), Francją (5,2%), Austrią (4,1%) i Włochami (3,8%). Jak wynika z danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, dynamiczny wzrost dodatniego dla Polski salda wymiany handlowej w pierwszych dwóch miesiącach 2015 r., spowodowany był głównie przejściem z zeszłorocznej czeskiej nadwyżki w grupie maszyn i środków transportu (+62,8 mln EUR) w deficyt, który w pierwszych dwóch miesiącach br. osiągnął wartość 21,5 mln EUR. Zmalała również czeska nadwyżka w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 8,9 mln EUR), w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 9,4 mln EUR) oraz w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 5,5 mln EUR), a równocześnie pogłębił się czeski deficyt w grupie żywności i zwierząt żywych (o 13,7 mln EUR) oraz w grupie napojów i tytoniu (o 11,3 mln EUR). Z ważniejszych dla polskiego eksportu do Czech pozycji towarowych, relatywnie wysoką dynamikę w omawianym okresie wykazywały: części i akcesoria samochodowe (110%), silniki spalinowe z zapłonem iskrowym (128%), silniki spalinowe z zapłonem samoczynnym (653%), meble do siedzenia (115%), monitory i projektory i odbiorniki TV (635%) oraz aparaty telefoniczne oraz ich części (121%). Międzyroczny spadek dynamiki w czeskim imporcie z Polski odnotowano natomiast w przypadku drutu miedzianego (87%), drutów i kabli izolowanych (92%), węgla kamiennego (89%), przetworzonych olejów ropy naftowej (75%), odpadów i złomu żelaza i stali (87%) oraz wyrobów płaskich z żelaza i stali (75%). Ponadprzeciętną dynamikę w czeskim eksporcie do Polski, z ważniejszych pozycji towarowych, wykazywały części i akcesoria samochodowe (113%), maszyny i urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (121%), urządzenia telefoniczne oraz ich części (145%), druty i kable izolowane (130%), cynk nieobrobiony (172%) oraz części do maszyn biurowych (118%). Spadek dynamiki eksportu odnotowano natomiast w przypadku samochodów osobowych (96%), węglowodorów cyklicznych (60%), oleju rzepakowego (55%), rowerów trzykołowych, skuterów, samochodzików i podobnych zabawek na kołach (86%) oraz aktywnych środków do czyszczenia i prania (87%). VII. Czeski import żywności z Polski Według wstępnych danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, wartość czeskiego importu żywności z Polski w okresie pierwszych dwóch miesięcy 2015 r., w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosła o 4,5% i wyniosła 150,5 mln EUR. Największy udział w czeskim imporcie z naszego kraju miało w tym okresie mięso i wyroby mięsne (26,3%), kawa, herbata, kakao, przyprawy i wyroby z nich (18,2%),wyroby mleczne i jaja (15,4%), zboża i wyroby ze zbóż (11,1%), warzywa i owoce (10,4%) oraz różne wyroby jadalne i przyprawy (8,5%). Najniższy udział miały zwierzęta żywe (0,7%), cukier, wyroby z cukru i miodu (2,1%) oraz ryby (2,8%). 8

9 Jak wynika z tabeli poniżej, w porównaniu do pierwszych dwóch miesięcy roku poprzedniego, wzrost importu z Polski odnotowano w przypadku mięsa i wyrobów mięsnych (20,5%), kawy, herbaty, kakao i wyrobów z nich (o 56,3%) oraz zwierząt żywych (o 233%). W pozostałych grupach towarowych odnotowano stagnację lub spadek importu; w tym największy w imporcie cukru i wyrobów z cukru i miodu, wyrobów jadalnych i przypraw oraz ryb i wyrobów rybnych. W czeskim imporcie mięsa i wyrobów mięsnych z Polski odnotowano wzrost w imporcie mięsa drobiowego (o 23,7%) i wieprzowego (o 27,1%), a spadek w imporcie mięsa wołowego (o 9,7%). W grupie wyrobów mlecznych i jaj, wzrost odnotowano w imporcie jaj (o 42,2%), a spadek w imporcie serów i twarogów (o 21,6%), masła i pozostałych tłuszczów z mleka (o 20,5%) oraz mleka i śmietany (o 18,7%). Kod SITC Czeski import żywności z Polski w styczniu 2015 roku Nazwa grupy towarowej (w tys. EUR) Dynamika () () 0 Żywność i zwierzęta żywe ogółem - w tym: ,5 100,0 01 Mięso i wyroby mięsne ,5 26,3 07 Kawa, herbata, kakao i wyroby z nich ,3 18,2 02 Wyroby mleczne i jaja ,6 15,4 04 Zboża i wyroby ze zbóż ,0 11,1 05 Warzywa i owoce ,9 10,4 09 Różne wyroby jadalne i przyprawy ,4 8,5 08 Pasze dla zwierząt ,2 4,6 03 Ryby, skorupiaki i mięczaki ,1 2,8 06 Cukier, wyroby z cukru i miodu ,2 2,1 00 Zwierzęta żywe ,3 0,7 VIII. Zatrudnienie w przemyśle samochodowym W ubiegłym roku w Czechach wzrosła liczba osób zatrudnionych w przemyśle samochodowym o ponad trzy procent. Najwięcej wzrosła liczba pracowników zajmujących się rozwojem technologii samochodowej. Również na początku bieżącego roku odnotowano wzrost zatrudnienia w tej dziedzinie. Według danych Związku Przemysłu Samochodowego (AutoSAP), średnie wynagrodzenie w tej branży jest wyższe niż wynosi średnia krajowa. Średnia pensja w Republice Czeskiej w 2014 roku wynosiła CZK (tj. ok PLN), natomiast średnia pensja w branży samochodowej niecałe 32 tys. CZK. W sektorze samochodowym w ubiegłym roku zatrudnionych było osób. Liczba ta może być jeszcze wyższa, ponieważ statystyki prowadzone przez AutoSAP nie uwzględniają pracowników agencyjnych, których siła robocza chętnie wykorzystywana jest przez firmy samochodowe w przypadkach okresowego wzrostu popytu. Liczba pracowników agencyjnych 9

10 pracujących w przemyśle samochodowym, według oceny AutoSAP, może wynosić około 5 tys. W 2014 r. w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrosła liczba zatrudnionych w branży samochodowej o 3,3%. O 4,6% wzrosła liczba osób odpowiedzialnych za badania i rozwój nowych technologii dla przemysłu samochodowego. W ostatnich latach zaobserwowano również tendencję do przesuwania placówek badawczych do Czech, a zakładów produkcyjnych na wschód. W ostatnich 5 latach liczba zatrudnionych w firmach zrzeszonych w AutoSAP wzrosła o ponad 7,5 tys. Liczba osób zatrudnionych w przemyśle samochodowym nie osiągnęła jednak jeszcze stanu sprzed kryzysu gospodarczego. Powodem jest wzrost liczby pracowników agencyjnych. Zatrudniając pracowników agencyjnych można szybko reagować na krótkotrwały wzrost zapotrzebowania, by w razie konieczności szybko zwiększyć produkcję, bez zatrudniania pracowników we własnym zakładzie na umowę o pracę. Wzrost liczby osób zatrudnionych w branży samochodowej oraz wysokie wynagrodzenia są efektem ożywienia przemysłu samochodowego nie tylko w Czechach, ale również w całej Unii Europejskiej. IX. Sieci dystrybucyjne materiałów budowlanych w Czechach dużych sieci w czeskim rynku dystrybucji materiałów budowlanych wynosi obecnie 40%. Pozostałą część rynku zajmują lokalni sprzedawcy. Największym dystrybutorem materiałów budowlanych, pod względem udziału w rynku i obrotów, jest firma Dektrade (15,8%), Pro-doma (7,8%), oraz Raab Karcher (4,8%) - następne pozycje zajmują: Stavmat IN (3,3%), Woodcote i BEK (2,6%), Izomat Praha (2,1%) oraz Stavospol (2%). Najwięcej punktów sprzedaży posiada firma Pro-Doma (59), Dektrade (53) i Raab Karcher (49) następnie: Woodcote i BEK (24), Stavmat IN (23), Izomat Praha (18) oraz Stavospol (12). Ogólne obroty handlowe w zakresie materiałów budowlanych na rynku czeskim wynoszą ok. 45 mld CZK (tj. ok. 1,6 mld EUR) z czego obroty ww. dużych sieci dystrybucyjnych wynoszą łącznie 17,2 mld CZK, pozostałą część obrotów, czyli 27,8 mld CZK, stanowią obroty lokalnych sprzedawców. Ogólna liczba punktów sprzedaży 7 największych sieci materiałów budowlanych wynosi 238, natomiast lokalni sprzedawcy posiadają łącznie sklepów. Średni roczny obrót w przeliczeniu na jeden punkt sprzedaży w przypadku dużych marketów budowlanych wynosi 68,8 mln CZK, a w przypadku lokalnych 22,2 mln CZK. X. Inwestycje w Republice Czeskiej w 2014 roku. Agencja CzechInvest w ubiegłym roku była pośrednikiem w przypadku 147 krajowych i zagranicznych inwestycji o łącznej wartości 87 mld CZK (ok. 12,9 mld PLN*). Suma ta jest prawie dwa razy większa niż w 2013 roku. Przewiduje się, że inwestycje stworzą

11 nowych miejsc pracy, najwięcej w województwach: morawsko-śląskim i usteckim. Największa liczba inwestycji napłynęła do przemysłu samochodowego. Wzrost liczby inwestycji z zagranicy spowodowany jest głównie ożywieniem europejskiego rynku, a w szczególności rozwojem branży samochodowej. Według danych Ministerstwa Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej, to właśnie Czechy były dla inwestorów najbardziej atrakcyjnym krajem w Europie Środkowej. W 2014 r. największa liczba inwestycji (50) była związana z przemysłem samochodowym, w osiemnastu przypadkach inwestowano w przemysł metalurgiczny, a trzynaście inwestycji miało miejsce w przemyśle maszynowym. Najwięcej inwestowano w województwie morawsko-śląskim (26 projektów). Zarówno w województwie południowo-morawskim jak i usteckim rozpoczęto realizację 19 projektów. Przeważali inwestorzy czescy głównie z branży maszynowej, tekstylnej oraz spożywczej. Najwięcej inwestorów z zagranicy pochodziło z Niemiec i Stanów Zjednoczonych, ale największą kwotę zainwestowały spółki z Korei Południowej (łącznie 25,8 mld CZK). Do największych inwestycji w Czechach należy budowa fabryki opon w strefie przemysłowej Triangle niedaleko miasta Žatec. W projekt ten koreańska firma Nexen Tire Corporation zainwestowała ponad 22 mld CZK. Obecnie parlament czeski przygotowuje nowelizację ustawy o zachętach inwestycyjnych, która powinna przyciągać jeszcze większą liczbę inwestorów. Również agencja CzechInvest planuje wprowadzić o wiele bardziej aktywną strategię działania w celu zachęcenia większej liczby przedsiębiorców do inwestycji w Republice Czeskiej. Inwestor Nexen Tire Corporation Brose CZ Continental Automotive Czech Republic Hyundai Mobis AL INVEST Břidličná, Pila Štětí Labe Wood KARSIT HOLDING, Mölnlycke Health Care ProcedurePak Lovochemie, a. s. Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) Lista dziesięciu największych inwestycji w 2014 roku w Czechach. Nazwa oddziału w Czechach Nexen Tire Corporation Czech Brose CZ Continental Automotive Czech Republic Mobis Automotive Czech AL INVEST Břidličná, Branża Kraj pochodzeni a inwestycji w mln CZK Liczba miejsc pracy Produkcja opon Korea Płd Produkcja pojazdów silnikowych Produkcja pojazdów silnikowych Produkcja pojazdów silnikowych Województwo Usteckie Niemcy Morawsko-śląskie Holandia Korea Płd Kralovohradeckie 935 Morawsko-śląskie Metalurgia Czechy Morawsko-śląskie Labe Wood Papiernicza Austria Usteckie KARSIT HOLDING, Mölnlycke Health Care ProcedurePak Produkcja pojazdów silnikowych Czechy Kralovohradeckie Biotechnologia Szwecja Morawsko-śląskie Lovochemie Chemiczna Czechy /- Usteckie Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) Produkcja pojazdów silnikowych Austria Libereckie 11

12 XI. Kapitał zagraniczny w Czechach Jak wynika z danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, gospodarka tego kraju jest bardziej uzależniona od kapitału zagranicznego niż gospodarki innych krajów UE. Co trzecia osoba zatrudniona w tym kraju, pracuje w firmie z przewagą kapitału zagranicznego. Spółki kontrolowane przez zagranicznych właścicieli wytwarzają aż 42% wartości dodanej przedsiębiorstw. Z państw członkowskich UE, większy udział zagranicznych właścicieli w spółkach krajowych jest tylko w Irlandii (57,1%), na Węgrzech (51,7%), w Rumunii (45,5%), w Luksemburgu (42,9%) oraz w Estonii (42,2%). Z drugiej strony, zagraniczni właściciele wnoszą na czeski rynek swoje know-how i są bardziej efektywni niż przedsiębiorcy krajowi. Średnio, w spółkach kontrolowanych przez kapitał obcy, wartość dodana na jednego zatrudnionego wynosi 936 tys. CZK (ok. 138 tys. PLN), natomiast w spółkach kontrolowanych przez Czechów 573 tys. CZK. Niestety, znaczną część zainwestowanych środków inwestorzy zagraniczni zabierają do krajów swego pochodzenia. wypłaconych dywidend w 2014 r. przez zagranicznych właścicieli, wyniosła 201 mld CZK. przedsiębiorstw kontrolowanych przez kapitał zagraniczny w wytworzonej wartości dodanej w Republice Czeskiej w 2014 r. Sektor gospodarki właścicieli właścicieli dodana zagranicznych czeskich w mld CZK Przemysł przetwórczy ,6 42,2 Sprzedaż hurtowa, detaliczna, naprawa pojazdów ,4 61,6 Pozostałe usługi rynkowe ,9 71,1 Usługi budowlane ,9 85,1 Transport i logistyka ,0 74,0 Usługi telekomunikacyjne i informatyczne ,6 35,4 Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i 136 9,0 91,0 ciepła Wydobycie i eksploatacja surowców 40 47,4 52,6 Usługi hotelowe i gastronomiczne 39 22,8 77,2 Usługi wodociągowe i kanalizacyjne 34 40,8 59,2 XII. Niedobór wykwalifikowanych pracowników Według danych firmy Hays, od połowy ubiegłego roku wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie informatyki oraz rozwoju nowych technologii. Odnotowano również wzrost wynagrodzeń informatyków. Absolwenci kierunków informatycznych należą do najlepiej wynagradzanych absolwentów szkół wyższych w Republice Czeskiej. Z drugiej strony proces rekrutacyjny nie jest łatwy, a firmy stawiają coraz wyższe wymagania. Ocenia się umiejętności techniczne, znajomość języków obcych oraz doświadczenie w konkretniej dziedzinie. Obecnie w Czechach rozwija się głównie przemysł samochodowy, a więc wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w tej branży. Ze względu na brak doświadczonych pracowników, prace w firmach samochodach otrzymują również najświeżsi absolwenci 12

13 kierunków technicznych. Brakuje specjalistów zajmujących się rozwojem nowych technologii, a firmy coraz chętniej zatrudniają niedawnych studentów, nawet bez doświadczenia zawodowego. Często też organizują dla nich własne kursy i szkolenia. Kolejną posadą, którą można zdobyć bez większego doświadczenia zawodowego, jest posada menadżera handlowego. Handlowcy mogą liczyć na wynagrodzenia o różnej wysokości, w zależności od umiejętności. Nie są wyjątkiem pensje rzędu 250 tys. CZK (tj. ok. 37 tys. PLN) miesięcznie. Bezrobocie w Czechach w styczniu 2015 roku wynosiło 7,7%, a w lutym spadło na 7,5%. Bez pracy na początku roku było osób. Liczba wolnych miejsc pracy wynosi Przewiduje się, że bezrobocie w najbliższych miesiącach będzie nadal spadać. XIII. Dotacje państwowe do termoizolacji budynków Od pierwszego kwietnia br. wznowiony zostanie program dotacji do termoizolacji budynków mieszkalnych pod nazwą,,zielone Światło Dla Oszczędności (ZŚDO). W porównaniu do poprzednich wersji tego programu, obecnie planuje się rozszerzyć liczbę osób mogących uzyskać dotację o właścicieli domów wielorodzinnych. Na finansowanie programu w 2015 r. przeznaczono 500 mln CZK (ok. 74,5 mln PLN). Całkowita wartość dotacji do 2020 r. ma wynieść ok. 5 mld CZK. Środki jw. są przeznaczone dla właścicieli bloków mieszkalnych, domów wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Pragi. Dla pozostałych nieruchomości, środki na te cele pochodzić będą z funduszy europejskich. Jedyne ograniczenie dotyczy terminu oddania obiektu do użytku, który nie może być późniejszy niż w lipcu 2007 r. W latach ubiegłych program ZŚDO był przeznaczony jedynie dla właścicieli domów jednorodzinnych. Od tego roku postanowiono rozszerzyć zakres beneficjentów, ponieważ z ubiegłorocznego budżetu pozostało niewykorzystanych około 0,5 mld CZK. Jeżeli w tym roku zgłosi się więcej chętnych, nie jest wykluczone, że budżet na rok 2015 zostanie powiększony o kolejne 200, a nawet 300 mln CZK. W poprzednich latach osoba, która ubiegała się o dotację musiała wykonać kompleksowe docieplenie budynku, tzn. konieczne było docieplenie elewacji oraz wymiana okien i drzwi zewnętrznych. W tym roku będzie można zyskać środki na częściowe docieplenie, np. tylko na wyminę okien i drzwi lub tylko na docieplenie fasady. Następnym udogodnieniem w roku bieżącym, będzie skrócenie czasu na rozpatrzenie wniosku o udzielenie dofinansowania do trzech tygodni. Po zakończeniu remontu i przekazaniu niezbędnych dokumentów przez właściciela nieruchomości, należność z funduszu ma być wypłacona również do trzech tygodni. W ubiegłych latach na wypłaty trzeba było czekać nawet kilka miesięcy. Nie bez znaczenia jest kolejna pozytywna zmiana. Dotychczas prace budowlane finansowane z programu mogły wykonywać tylko firmy posiadające specjalne certyfikaty, przy zastosowaniu materiałów z listy zatwierdzonej przez Ministerstwo Środowiska. W tym roku dwa wyżej wymienione wymogi stanowić będą jedynie zalecenie. Oznacza to możliwość stosowania szerszej gamy materiałów termoizolacyjnych oraz udziału większej liczby wykonawców. 13

14 Podobnie jak w latach poprzednich z funduszu ZŚDO będzie można uzyskać dotacje na zakup nowego kotła energooszczędnego lub na budowę tzw. domu pasywnego. Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej planuje w przyszłym roku rozszerzyć program ZŚDO wspierając instalację panelów solarnych na dachach domów jednorodzinnych. 14

15 Grupa SITC WPHI Praga, kwiecień 2015 Załącznik nr 1 STRUKTURA TOWAROWA CZESKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ W OKRESIE STYCZEŃ-LUTY 2015 ROKU (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego) (w mln EUR) CZESKI EKSPORT CZESKI IMPORT WYSZCZEGÓLNIENIE I - II 2014 I - II 2015 Dynamika 2015/2014 I - II 2014 I - II 2015 Dynamika 2015/2014 Saldo I - II 2014 Saldo I - II 2015 Ogółem w tym: ,2 100, ,7 100,0 104, ,5 100, ,0 100,0 105, , ,7 0 Żywność i zwierzęta żywe 773,8 3,7 797,4 3,6 103,0 895,9 4,9 922,5 4,8 103,0-122,1-125,1 1 Napoje i tytoń 121,2 0,6 162,7 0,7 134,2 90,5 0,5 111,7 0,6 123,4 30,7 51,0 2 Surowce z wyjątkiem paliw 565,0 2,7 493,3 2,2 87,3 536,1 2,9 456,9 2,4 85,2 28,9 36,4 3 Paliwa mineralne i smary 537,8 2,6 642,6 2,9 119, ,1 9, ,7 6,6 77, ,3-631,1 4 Tłuszcze roślinne i zwierzęce 64,5 0,3 52,6 0,2 81,6 42,3 0,2 34,3 0,2 81,1 22,2 18,3 5 Chemikalia i wyroby pochodne 1 405,9 6, ,6 6,3 98, ,7 11, ,6 11,4 101,3-761,8-817,0 6 Wyroby przemysłowe rynkowe 3 587,8 17, ,1 16,4 100, ,2 18, ,7 17,7 103,3 298,6 195,4 7 Maszyny i środki transportu ,2 54, ,8 55,5 105, ,9 42, ,7 45,2 113, , ,1 8 Różne wyroby przemysłowe 2 430,7 11, ,6 11,7 105, ,3 10, ,1 10,7 110,5 559,4 500,5 9 Wyroby pozostałe 42,3 0,2 73,0 0,3 172,6 51,5 0,0 72,8 0,0 141,4-9,2 0,2 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 15

16 Grupa SITC WPHI Praga, kwiecień 2015 Załącznik nr 2 STRUKTURA TOWAROWA CZESKO-POLSKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ W OKRESIE STYCZEŃ-LUTY 2015 ROKU (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego) (w mln EUR) CZESKI EKSPORT DO POLSKI CZESKI IMPORT Z POLSKI WYSZCZEGÓLNIENIE I - II 2014 I - II 2015 Dynamika 2015/2014 I - II 2014 I - II 2015 Dynamika 2015/2014 Saldo I - II 2014 Saldo I - II2015 Ogółem w tym: 1 220,8 100, ,3 100,0 102, ,6 100, ,8 100,0 112,1-116,8-245,5 0 Żywność i zwierzęta żywe 81,8 6,7 74,6 5,9 91,2 144,0 10,8 150,5 10,0 104,5-62,2-75,9 1 Napoje i tytoń 6,3 0,5 7,7 0,6 122,2 8,0 0,6 20,7 1,4 258,8-1,7-13,0 2 Surowce z wyjątkiem paliw 61,4 5,0 49,4 3,9 80,5 47,5 3,6 41,0 2,7 86,3 13,9 8,4 3 Paliwa mineralne i smary 39,8 3,3 21,5 1,7 54,0 89,7 6,7 74,6 5,0 83,2-49,9-53,1 4 Tłuszcze roślinne i zwierzęce 26,7 2,2 15,9 1,3 59,6 14,4 1,1 13,0 0,9 90,3 12,3 2,9 5 Chemikalia i wyroby pochodne 151,8 12,4 135,9 10,8 89,5 137,6 10,3 130,6 8,7 94,9 14,2 5,3 6 Wyroby przemysłowe rynkowe 299,0 24,5 323,2 25,8 108,1 378,0 28,3 397,9 26,5 105,3-79,0-74,7 7 Maszyny i środki transportu 447,8 36,7 506,0 40,3 113,0 385,0 28,8 526,7 35,1 136,8 62,8-20,7 8 Różne wyroby przemysłowe 102,2 8,4 118,8 9,5 116,2 121,0 9,0 140,3 9,4 116,0-18,8-21,5 9 Wyroby pozostałe 4,0 0,3 1,3 0,1 32,5 12,4 0,0 4,5 0,0 36,3-8,4-3,2 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 16

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r.

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w 2014r., w porównaniu z rokiem poprzednim, były o 7,1% wyższe i wyniosły 16 584 mln

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11 Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br. 2016-09-16 08:58:11 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w pierwszych 7 miesiącach br. były o 4,0% r/r wyższe i

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46 Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł. 2016 r. 2016-08-16 09:09:46 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w I półroczu 2016 r. były wyższe o 6,1% r/r i wyniosły 9

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Luty 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. CENY TOWARÓW I USŁUG... 4 IV. BEZROBOCIE...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSPODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W I KW. 2015 R.... 2 II. PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Grudzień 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Marzec 2011 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W 2010 ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W III KWARTALE 2014 R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO.. 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 III. BUDOWNICTWO..

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny PAŹDZIERNIK 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Grudzień 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014 SPIS TREŚCI: I. CZESKI PRZEMYSŁ W 2013 R... 2 II. CZESKIE BUDOWNICTWO W 2013 R... 2 III.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2015 SPIS TREŚCI: I. WZROST PKB W CZECHACH W III KWARTALE BR.. 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 3 III. BEZROBOCIE 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. II. BUDOWNICTWO.. III. BEZROBOCIE IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień SPIS TREŚCI: I. DYNAMICZNY WZROST GOSPODARCZY CZECH W II KW. R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2015 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W 2014 R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.06.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny MAJ 2013 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.10.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.08.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.09.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Warszawa, 2015.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,3%. Największy

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.04.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

cen towarów i usług konsumpcyjnych

cen towarów i usług konsumpcyjnych Warszawa, 2014.03.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny WPHI Praga, wrzesień Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Wrzesień SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE...

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Warszawa, 2011.12.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,7%. W

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Warszawa, 2014.06.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r. Warszawa, 2013.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Styczeń 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Styczeń 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny październik 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny październik 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny październik SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. III. BUDOWNICTWO.. BEZROBOCIE 2 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.01.2016 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Warszawa, 2009.01.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Wyszczególnienie XII 2008 I-XII 2008 XII 2007= XI 2008= I-XII 2007= O G Ó Ł E M 103,3 99,9 104,2 Żywność, napoje bezalkoholowe

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej dr Iwona Szczepaniak, dr Łukasz Ambroziak Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Józefów,

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna Według wstępnych danych fińskiego Urzędu Celnego w roku 215 wartość fińskiego eksportu wyniosła 53,8 mld EUR, co oznacza spadek o 4 % w stosunku do roku 214. Wartość importu zmniejszyła się o 6 % i osiągnęła

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Czerwiec 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 2 Opracowanie nt. wymiany handlowej Grecji - wg danych Narodowego Urzędu Statystycznego Grecji za lata 2008-2009. WYMIANA HANDLOWA GRECJI [1] Od szeregu lat

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.11.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49 Handel zagraniczny Polska-Japonia 2013-09-02 07:48:49 2 W 2012 r. w handlu pomiędzy Polską i Japonią odnotowano znaczny spadek obrotów do poziomu 2,7 mld USD (w porównaniu z 3,3 mld USD w 2011 r.). Wynik

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2016

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2016 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2016 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE........

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r. Warszawa, 2014.04.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka czeska w I połowie 2015 r.

Gospodarka czeska w I połowie 2015 r. Gospodarka czeska w I połowie r. WZROST GOSPODARCZY Czeska gospodarka rośnie znacznie szybciej niż oczekiwano. W II kwartale br. odnotowano wzrost o 0,9% w porównaniu do poprzedniego kwartału i aż o 4,4%

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.07.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r. Warszawa, 2012.04.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,5%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

P O L S K A maja 2014 r.

P O L S K A maja 2014 r. P O L S K A 1989 2014 30 maja 2014 r. Podział administracyjny Polski Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, w wyniku której obowiązuje trójstopniowy podział kraju na województwa,

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze 14 listopada 2013 r. Republika Czeska - 10,5 mln obywateli - PKB per capita 2012 (79% średniej UE 27) - PKB

Bardziej szczegółowo

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r.

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. Moskwa, sierpnia 2012 r. Amb/M/WE/AН/ /12 Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wg danych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03 Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) 2010-12-14 14:30:03 2 Wartość polskiego eksportu towarowego na Litwę w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. stanowiła 977.410.625 EUR (+9,9%), wartość importu

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą.

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. Stosunki gospodarcze między Polską i Litwą regulują przepisy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny WRZESIEŃ 2013 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W II. KW. 2013... 2 II. PRZEMYSŁ... 3 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r :25:18

SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r :25:18 SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r. 2016-07-26 12:25:18 2 SYTUACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r.

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wzrost PKB w 2011r. wyniósł 4,3%. Uwarunkowany

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. 2 T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) Wykres 01. STRUKTURA LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2013

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Sektor rolny i handel zagraniczny we Francji 2013-02-11 10:08:01

Sektor rolny i handel zagraniczny we Francji 2013-02-11 10:08:01 Sektor rolny i handel zagraniczny we Francji 2013-02-11 10:08:01 2 Francuski sektor rolniczy jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki tego kraju i zajmuje kluczowe miejsce w handlu zagranicznym

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE!

DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE! DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE! Według ostatecznych danych (GUS) w 2013 roku wartość polskiego eksportu

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :16:26

Co kupić, a co sprzedać :16:26 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 11:16:26 2 Głównymi partnerami handlowymi Bułgarii w UE są Niemcy, Włochy, Rumunia, Grecja, Francja, Belgia i Hiszpania, eksport do tych krajów stanowi 75,3 proc. eksportu

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 28.05.2015 Departament Rynków Rolnych POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU Według wstępnych danych (GUS)

Bardziej szczegółowo

Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19

Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19 Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19 2 Według wstępnych danych agencji Bord Bia irlandzki eksport żywności i napojów w 2014 r. osiągnął wartość 10,5

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień SPIS TREŚCI: I. PERSPEKTYWY ROZWOJU GOSPODARI CZESKIEJ.. 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 3

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał :33:23

Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał :33:23 Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał 2012 2012-06-26 11:33:23 2 I kwartał 2012 (I kwartał 2012*) Import i eksport Grecji W I kwartale 2012 roku import Grecji wyniósł nieco ponad 10 mld, podczas

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2016

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2016 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2016 SPIS TREŚCI: I. II. WZROST PKB W CZECHACH W 2015 R.. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 3 III. BUDOWNICTWO..

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 1. Podstawy towaroznawstwa 13 1.1. Zakres towaroznawstwa 13 1.2. Klasyf ikacja towarów 15 1.3. Kryteria podziału towarów (PKWiU) 15 1.4. Normalizacja

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Sektor spożywczy w Polsce

Sektor spożywczy w Polsce Sektor spożywczy w Polsce Departament Informacji Gospodarczej Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Warszawa 2011 C h a r a k t e r y s t y k a i s t r u k t u r a r y n k u Sektor

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE GOSPODARKI BIAŁORUSI ZA 2013 r. (WSTĘPNE DANE - w oparciu o źródła białoruskie) Mińsk, dnia 03.03.2014 r. L.P. P a r a m e t r Dane 1. Produkt krajowy brutto*** 636

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Czeski rynek FMCG. Adam Suchanek Dyrektor, CzechTrade Warszawa adam.suchanek@czechtrade.cz. www.czechtrade.cz

Czeski rynek FMCG. Adam Suchanek Dyrektor, CzechTrade Warszawa adam.suchanek@czechtrade.cz. www.czechtrade.cz Czeski rynek FMCG Adam Suchanek Dyrektor, CzechTrade Warszawa adam.suchanek@czechtrade.cz www.czechtrade.cz 25.11.2014 Podstawowe dane statystyczne 10,5 mln obywateli PKB per capita 2013: Zmiana PKB 2013:

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Lipiec 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Przemysł maszynowy w Republice Czeskiej 2015-12-02 11:11:35

Przemysł maszynowy w Republice Czeskiej 2015-12-02 11:11:35 Przemysł maszynowy w Republice Czeskiej 2015-12-02 11:11:35 2 Przemysł maszynowy jest tradycyjnie jednym z filarów czeskiej gospodarki. Najbliższe lata zapowiadają dostosowania sektora do wyzwań związanych

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 2 Od lat Królestwo Belgii jest ważnym partnerem handlowym Polski. W polskich dostawach do tego kraju dominują maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny oraz pojazdy -

Bardziej szczegółowo

Rynek węgla kamiennego w Republice Czeskiej

Rynek węgla kamiennego w Republice Czeskiej Rynek węgla kamiennego w Republice Czeskiej Na terytorium Republiki Czeskiej znajdują się łożyska węgla kamiennego zarówno koksującego jak i energetycznego. Znaczenie dla czeskiego wydobycia ma obecnie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo