Ustalanie kosztów procesów, produktów i usług z programem ADONIS. Zbigniew Misiak Daria Świderska - Rak Jolanta Rutkowska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ustalanie kosztów procesów, produktów i usług z programem ADONIS. Zbigniew Misiak Daria Świderska - Rak Jolanta Rutkowska"

Transkrypt

1 Ustalanie kosztów procesów, produktów i usług z programem ADONIS Zbigniew Misiak Daria Świderska - Rak Jolanta Rutkowska

2 Metody rachunku kosztów Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów A i B metodą tradycyjną i rachunku kosztów działań Koszty wytworzenia produktów przy zastosowaniu modułu RKP systemu ADONIS Zastosowanie modułu RKP systemu ADONIS do kalkulacji kosztów wytworzenia produktów A i B

3 Metody rachunku kosztów Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów A i B metodą tradycyjną i rachunku kosztów działań Koszty wytworzenia produktów przy zastosowaniu modułu RKP systemu ADONIS Zastosowanie modułu RKP systemu ADONIS do kalkulacji kosztów wytworzenia produktów A i B

4 badanie firmy Deloitte pomiędzy marcem a majem 2009 roku racjonalizacja kosztów - standardowa praktyka stosowana przez wiele firm w Polsce

5 oszczędności uzyskiwane są najczęściej w wyniku usprawniania procesów biznesowych i organizacji

6 Jak obliczać koszty? koncepcje modelowego odwzorowania procesu kształtowania się kosztów - modele rachunku kosztów rachunek kosztów pełnych rachunek kosztów zmiennych rachunek kosztów standardowych ZASOBY PRODUKTY rachunek kosztów celu rachunek cyklu życia rachunek kosztów działań

7 bezpośrednia przyczyna zużywania zasobów - nie fakt wytworzenia produktu, ale wykonywanie działań (procesów) w wyniku, których produkty zostają wytworzone ZASOBY PRODUKTY nośnik kosztów zasobów rachunek kosztów działań (activity based costing ABC) gospodarka amerykańska R.Cooper, R.S.Kaplan DZIAŁANIA nośnik kosztów działań rachunek kosztów procesów (Prozesskostenrechnung RKP) gospodarka niemiecka P.Horvath, R.Mayer różnice zakres przedmiotowy: rodzaje uwzględnianych kosztów metodyczne różnice : różnice w poziomach agregacji działań, struktura podmiotów kosztowych, podział na koszty stałe i zmienne

8 Metody rachunku kosztów Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów A i B metodą tradycyjną i rachunku kosztów działań Koszty wytworzenia produktów przy zastosowaniu modułu RKP systemu ADONIS Zastosowanie modułu RKP systemu ADONIS do kalkulacji kosztów wytworzenia produktów Ai B

9 Przykład: Firma ZDROWE GOTOWANIE jednostka produkt A produkt B wielkość produkcji szt materiały bezpośrednie zł/szt robocizna bezpośrednia zł/szt 4 4 wielkość partii szt ilość partii 1 10 pojemnik transportowy szt Ilość pojemników zasoby koszty zasobów amortyzacja energia usługi obce czynsz wyn.prac.pośred pośrednie razem jednakowe koszty bezpośrednie dla obu produktów produkt A produkt B

10 Koszty wytworzenia produktu A i B metoda tradycyjna produkt A produkt B Produkt A Produkt B wielkość produkcji (szt) materiały bezpośrednie robocizna bezpośrednia koszty pośrednie całkowite koszty wytworzenia jednostkowe koszty wytworzenia 21,25 21,25 Koszty pośrednie alokowane proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich

11 Koszty wytworzenia produktów A i B metoda ABC (dwuetapowa) ZASOBY nośnik kosztów zasobów DZIAŁANIA PRODUKTY nośnik kosztów działań koszty pośrednie amortyzacja energia usługi obce czynsz wynagrodzenie pracowników pośrednich działania pośrednie przygotowanie produkcji testowanie prototypów transport wewnętrzny komputerowe sterowanie produkcja nadzór technologiczny produkt A produkt B

12 Rozliczenie kosztów zasobów ZASOBY amortyzacja energia usługi obce czynsz wynagrodzenia pracowników pośrednich nośnik kosztów zasobów koszt sprzętu liczba kwh bezpośrednio powierzchnia m 2 czas pracy/ godziny DZIAŁANIA przygotowanie technologii test prototypów transport wewnętrzny komputerowe sterowanie produkcją nadzór technologiczny

13 Nośniki kosztów zasobów zasoby koszty zasobów nośnik kosztu zasobów ilość nośników jednostkowy koszt zasobu amortyzacja koszt sprzętu energia kwh ,5 zł/kwh usługi obce bezpośrednio czynsz powierzchnia m zł/m 2 wyn.prac.pośred godziny zł/h razem

14 Alokacja kosztów zasobów na działania ilość nośników zasobów jednost. koszt zasobu przygotow. technologii test prototyp. transport wewn. komput. sterowanie produkcją nadzór technol. nośnik kosztu zasobów amortyzacja koszt energia 1, kwh usługi obce koszt czynsz m 2 rob.pośred godziny zasoby koszt zasobu przygotow. technologii test prototyp. transport wewn. komput. sterowanie produkcją nadzór technol. amortyzacja energia usługi obce czynsz rob.pośred

15 Rozliczenie kosztów działań DZIAŁANIA przygotowanie technologii test prototypów transport wewnętrzny nośnik kosztów działań godziny liczba testów ilość pojemników PRODUKTY produkt A komputerowe sterowanie produkcją nadzór technologiczny liczba partii liczba typów asortymentów produkt B

16 Nośniki kosztów działań produkt A produkt B działania koszt działania nośnik kosztów działań Całkowita ilość nośników działań Produkt A ilość nośników działań Produkt B ilość nośników działań przygotowanie technologii godziny testowanie prototypów ilość testów transport wewnętrzny komputer. sterowanie produkcją nadzór technologiczny ilość pojemników ilość partii ilość typów asortymentu 2 1 1

17 Koszt pośrednie wytworzenia produktów A i B produkt A produkt B działania jednostkowy koszt działania Produkt A Produkt B przygotowanie technologii 20, , ,67 testowanie prototypów 32, transport wewnętrzny 19,17 191,67 958,33 komputer. sterowanie produkcją 290,91 290, ,09 nadzór technologiczny , ,09

18 Koszt pośrednie wytworzenia jednostki produktu A i B działania Produkt A Produkt B produkt A przygotowanie technologii 1,01 5,04 testowanie prototypów 0,66 2,60 transport wewnętrzny 0,19 0,95 komputer. sterowanie produkcją 0,30 2,90 produkt B nadzór technologiczny 0,42 0,42 koszty pośrednie 2,59 11,91 materiały bezpośrednie robocizna bezpośrednia 4 4 całkowity koszt jednostki produktu 16,59 25,91

19 Porównanie wyników produkt A produkt B metoda tradycyjna metoda kosztów działań ABC 21,25 zł 21,25 zł 16,59 zł 25,91 zł Wnioski im bardziej złożony sposób powstania produktów tym więcej działań powodujących koszty pośrednie w metodzie ABC wysokie koszty wytwarzania produktów kompleksowych są alokowane tylko do tych produktów kalkulacja kosztów zgodna z rzeczywistym miejscem ich powstaniem

20 Metody rachunku kosztów Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów A i B metodą tradycyjną i rachunku kosztów działań Koszty wytworzenia produktów przy zastosowaniu modułu RKP systemu ADONIS Zastosowanie modułu RKP systemu ADONIS do kalkulacji kosztów wytworzenia produktów A i B

21 Koszty wytworzenia produktów przy zastosowaniu modułu RKP systemu ADONIS Przypisanie kosztów zasobów do działań zdefiniowanie rodzajów kosztów w modelu Rodzaje kosztów przyporządkowanie rodzajów kosztów do zdefiniowanych zasobów w modelu Zasobów ( zasób standardowy i osobowy ) przyporządkowanie zasobów do Centrum Kosztów w modelu Centrum kosztów i przydzielenie wartości zasobów przypisanie dla zdefiniowanych działań w modelu Mapy procesów odpowiedniego centrum kosztów i określenie wartości zużywanych zasobów określenie całkowitych i jednostkowych kosztów działania

22 Przypisanie działań do obiektów kosztowych zdefiniowanie w modelu Nośników kosztów nośników kosztów działań dla działań zdefiniowanych w modelu Mapy procesów i określenie ich całkowitej ilości przyporządkowanie dla każdego działania odpowiedniego nośnika odwzorowanie w modelu Mapy procesów relacji pomiędzy poszczególnymi działaniami wykonywanymi dla wytworzenia danego obiektu kosztowego (produktu) działanie modelowane poprzez obiekt proces częściowy rozróżnienie : procesów częściowych zależnych i neutralnych (niezależnych od ilości wykonań procesów) określenie całkowitych i jednostkowych kosztów wytworzenia produktu

23 określenie ilości nośników działań (%) realizowanych na rzecz procesu wyższego poziomu lub produktu wspólne Centrum kosztów dla zasobów wykorzystywanych przez wykonanie działań zależnych i realizowanych dla nich neutralnych

24 Metody rachunku kosztów Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów A i B metodą tradycyjną i rachunku kosztów działań Koszty wytworzenia produktów przy zastosowaniu modułu RKP systemu ADONIS Zastosowanie modułu RKP systemu ADONIS do kalkulacji kosztów wytworzenia produktów A i B

25 Koszt wytworzenia produktów A i B moduł RKP ADONIS utworzenie dwóch Centrum kosztów Pośrednie i Bezpośrednie przypisanie do Centrum Pośrednie wszystkich zasobów zużywanych przez działania pośrednie

26 dla każdego działania przypisanie odpowiedniego Centrum Kosztów i nośnika kosztów działań

27 dla każdego działania określenie zużywanych przez nie zasobów odpowiedniego rodzaju

28 kalkulacja kosztów wykonania danego działania

29 produkt A powiązanie działań siecią powiązań odzwierciedlającą wzajemne relacje pomiędzy działaniami a produktami przypisanie odpowiedniej ilości nośników działań wykonywanych na rzecz danego produktu (obiektu kosztów) produkt B

30 kalkulacja całkowitych i jednostkowych kosztów wytworzenia produktu A i B 16,59 zł 25,91 zł produkt A produkt B

31 uwzględnienie działania neutralnego (niezależnego od ilości wykonań) nadzór ogólny przypisanie zasobów zużywanych przez to działanie do Centrum Pośrednie i do działania

32 kalkulacja przydzielonych kosztów działania neutralnego do każdego działania zależnego na rzecz którego jest wykonywane działanie netralne

33 kalkulacja całkowitych i jednostkowych kosztów wytworzenia produktu A i B przy uwzględnieniu kosztów działań neutralnych 16,59 zł 16,69 zł 25,91 zł 26,31 zł produkt A produkt B

34 Wnioski zastosowanie modułu RKP systemu ADONIS tworzenie informacji o pełnych kosztach produktów finalnych zgodnie z kalkulacją według metody ABC i RKP udostępnienie przejrzystej struktury wszystkich składników wpływających na koszty wytworzenia ( poznanie przyczyn powstawania kosztów ) możliwość prowadzenia dodatkowych badań analitycznych dotyczących badania rentowności produktów duża elastyczność modeli kosztów związana z łatwością modyfikacji i zmian redukcja strat, a nie cięcie kosztów baza informacyjna dla racjonalizacji i redukcji kosztów procesów czy optymalizacji przebiegu procesów biznesowych

35

RACHUNEK KOSZTÓW. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 1

RACHUNEK KOSZTÓW. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 1 RACHUNEK KOSZTÓW 3. Która z poniżej przedstawionych informacji o kosztach jest najbardziej użyteczna z punktu widzenia podejmowania decyzji długookresowych: a) informacja o kosztach wg rodzaju, b) kształtowanie

Bardziej szczegółowo

STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI

STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYKŁAD 1 (C) Tomasz Wnuk-Pel 1 (C) Tomasz Wnuk-Pel 2 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł 1) I. S O B A

Bardziej szczegółowo

LUMAG to polskie, prywatne przedsiębiorstwo. Wdrożenie systemu controllingu w przedsiębiorstwie LUMAG Sp. z o.o. 6 www.controlling.infor.

LUMAG to polskie, prywatne przedsiębiorstwo. Wdrożenie systemu controllingu w przedsiębiorstwie LUMAG Sp. z o.o. 6 www.controlling.infor. Wdrożenie systemu controllingu w przedsiębiorstwie LUMAG Sp. z o.o. Beata Rusek specjalista ds. controllingu w LUMAG Sp. z o.o., finalistka Konkursu Controller Roku 2008 ; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BUDŻETOWANIU NA PODSTAWIE RACHUNKU KOSZTÓW DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWACH KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ

WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BUDŻETOWANIU NA PODSTAWIE RACHUNKU KOSZTÓW DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWACH KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 718 FINANSE. RYNKI FINANSOWE. UBEZPIECZENIA NR 53 2012 KRZYSZTOF KONSTANTYN absolwent studiów doktoranckich Uniwersytet Szczeciński WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania cz. 2

Systemy zarządzania cz. 2 Systemy zarządzania cz. 2 Powtórzenie Usprawnienia organizacji - Narzędzia wspierające reorganizację - Referencyjne modele gospodarcze - Połączenie między modelowaniem biznesu a parametryzacją systemu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET ZADANIOWY ZASADY KALKULACJI KOSZTÓW WYKONYWANYCH ZADAŃ

BUDŻET ZADANIOWY ZASADY KALKULACJI KOSZTÓW WYKONYWANYCH ZADAŃ STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2013, vol. 1, no. 4 (253) Magdalena Kowalczyk Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości magdalena.kowalczyk@ue.poznan.pl BUDŻET ZADANIOWY

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie i analiza odchyleń kosztów w przedsiębiorstwie zarządzanym procesowo

Budżetowanie i analiza odchyleń kosztów w przedsiębiorstwie zarządzanym procesowo ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 803 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 66 (2014) s. 61 73 Budżetowanie i analiza odchyleń kosztów w przedsiębiorstwie zarządzanym procesowo studium

Bardziej szczegółowo

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Wykorzystywane do optymalizacji efektów przy istniejącym profilu działalności w krótkich okresach czasu. Podstawą analizy są relacje pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja centrów kosztów według wymogów budżetowania a rachunkowości finansowej w obszarze działalności pomocniczej

Identyfikacja centrów kosztów według wymogów budżetowania a rachunkowości finansowej w obszarze działalności pomocniczej Michał Chalastra * Identyfikacja centrów kosztów według wymogów budżetowania a rachunkowości finansowej w obszarze działalności pomocniczej Wstęp W ogólnym zakresie rachunkowości przedsiębiorstwa funkcjonują

Bardziej szczegółowo

Wg możliwości odniesienia kosztów na produkt Koszty bezpośrednie/ pośrednie. wielkości produkcji

Wg możliwości odniesienia kosztów na produkt Koszty bezpośrednie/ pośrednie. wielkości produkcji stron a1 Temat 1: EWIDENCJA I KLASYFIKACJA KOSZTÓW Zadanie 1. (klasyfikacja kosztów) Spółka z o.o. TEKU zajmuje się produkcją mebli dla dużych dzieci. Działalność pomocniczą stanowi wydział kotłowni. W

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING kwiecień/czerwiec 2015 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji Business Navigator (wersja 3.0)

Charakterystyka aplikacji Business Navigator (wersja 3.0) Charakterystyka aplikacji Business Navigator (wersja 3.0) Spis treści Spis treści... 2 O programie... 3 Technologia... 4 Moduł: Hurtownia danych... 5 Moduł: Modelowanie procesów (BPM)... 7 Moduł: Rachunek

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania kosztów i zamówieñ

Zasady rozliczania kosztów i zamówieñ PRIORYTETY ZDROWOTNE NARZÊDZIA OCENY I ANALIZY Zasady rozliczania kosztów i zamówieñ Waldemar Stylo Janina Niedospia³ Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne VESALIUS Kraków 2002 4 Szanowni Państwo! Przed

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING styczeń/luty 2015 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy menedżerowie

Bardziej szczegółowo

Aby poznać pełną definicję zasobowego rachunku

Aby poznać pełną definicję zasobowego rachunku Studium przypadku w przedsiębiorstwie MK Michał Seheńczuk konsultant w departamencie systemów Business Intelligence w ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl Czym jest zasobowy

Bardziej szczegółowo

Znaczenie i sposoby rozliczania kosztów logistycznych

Znaczenie i sposoby rozliczania kosztów logistycznych ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 765 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 61 (2013) s. 325 334 Znaczenie i sposoby rozliczania kosztów logistycznych Katarzyna Michałowska Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

IX. PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH 1. ELEMENTY WEJŚCIA I WYJŚCIA W SYSTEMIE PRODUKCYJNYM. System produkcyjny składa się z 5 elementów: wektora

IX. PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH 1. ELEMENTY WEJŚCIA I WYJŚCIA W SYSTEMIE PRODUKCYJNYM. System produkcyjny składa się z 5 elementów: wektora IX. PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH 1. ELEMENTY WEJŚCIA I WYJŚCIA W SYSTEMIE PRODUKCYJNYM. System produkcyjny składa się z 5 elementów: wektora wejścia X- wszystkie czynniki produkcji wektora wyjścia

Bardziej szczegółowo

System zarządzania procesami biznesowymi ADONIS

System zarządzania procesami biznesowymi ADONIS System zarządzania procesami biznesowymi ADONIS Funkcjonalność i scenariusze zastosowań BOC Wien Bäckerstr. 5/3 A - 1010 Wien Tel.: +43-1-5132736-0 Fax: +43-1-5132736-5 http://www.boc-eu.com Email: boc@boc-eu.com

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej część II

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej część II Materiały szkoleniowe z tematu pn. Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej część II szkolenie dla osób kierujących komórkami właściwymi ds. budżetu

Bardziej szczegółowo

Jeżeli koncepcja rachunku kosztów działań

Jeżeli koncepcja rachunku kosztów działań Rachunek kosztów działań Koszty w zarządzaniu Studium przypadku As Easy As ABC Zasobowy rachunek kosztów Tomasz M. Zieliński prezes zarządu ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE CZASU PRACY JAKO PARAMETRU ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZASOBÓW

WYKORZYSTANIE CZASU PRACY JAKO PARAMETRU ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZASOBÓW B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 2 2006 Michał KOWALSKI* Dorota KUCHTA* WYKORZYSTANIE CZASU PRACY JAKO PARAMETRU ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZASOBÓW W artykule przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej część II

Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej część II Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej część II - szkolenie dla osób kierujących komórkami właściwymi ds. budżetu i finansów Szkolenia są realizowane

Bardziej szczegółowo

Koszty cyklu życia (LCC) w gospodarce odpadami komunalnymi. Dr Joanna Kulczycka, IGSMiE PAN, Kraków

Koszty cyklu życia (LCC) w gospodarce odpadami komunalnymi. Dr Joanna Kulczycka, IGSMiE PAN, Kraków Koszty cyklu życia (LCC) w gospodarce odpadami komunalnymi Dr Joanna Kulczycka, IGSMiE PAN, Kraków Zarządzanie odpadami Zarządzanie odpadami stanowi jeden z najtrudniejszych problemów środowiskowych i

Bardziej szczegółowo

1 Miejsce procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem

1 Miejsce procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem Wstęp W dzisiejszym zmiennym i dynamicznym otoczeniu rynkowym tylko najsprawniejsze przedsiębiorstwa mają szansę w starciu z globalną konkurencją. Skuteczne i efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem w

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach

Rachunek kosztów Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach Rachunek kosztów Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach Anna Stronczek Anna Surowiec Joanna Sawicka Elżbieta Marcinkowska Małgorzata Białas UCZELNIE TECHNICZNE C.H. Beck Rachunek kosztów Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Proces Produkcyjny w SAP Business One

Proces Produkcyjny w SAP Business One Proces Produkcyjny w SAP Business One Najlepsze Nowe Rozwiązanie 1 Spis Treści 3... O Firmie 3... Esencja obu Rozwiązań 3... Stworzony dla Produkcji 4... Rozwiązania dla Biznesu 4... Globalny ale Lokalny

Bardziej szczegółowo

Systemy logistyczne na rynku mięsnym

Systemy logistyczne na rynku mięsnym 84 temat wydania Systemy logistyczne na rynku mięsnym Logistyka produkcji to system wsparcia procesu produkcji we wszelkie niezbędne zasoby (materiały, informacje, zasoby ludzkie i pieniężne) drogą integracji

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Jarosław Lesinski* WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Wstęp Ceny transferowe są wykorzystywane w przedsiębiorstwach posiadających złożoną

Bardziej szczegółowo