Rachunek kosztów pełnych -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rachunek kosztów pełnych -"

Transkrypt

1 Rachunek kosztów pełnych - kalkulacja dr Adam Chmielewski Jakie są cele rachunku kosztów? kalkulacja kosztów wycena zapasów ustalanie wyniku finansowego podejmowanie decyzji, np.: cenowych asortymentowych pomiar osiągnięć przedsiębiorstwa ośrodków odpowiedzialności zarządzanie kosztami poszukiwanie relacji przyczynowo-skutkowych redukcja kosztów produkcji ogólne zarządu i sprzedaŝy bezpośrednie pośrednie produkt zapasy sprzedane wynik finansowy 1

2 Czym są bezpośrednie i pośrednie? obiekt kosztu to czego koszt jest kalkulowany, np. produkt departament działanie koszt bezpośredni koszt, którego wartość moŝna na podstawie dokumentu źródłowego przypisać do obiektu kosztowego: bezpośrednie bezpośrednie koszt utrzymania maszyny słuŝącej tylko jednemu produktowi (jeśli produkt jest obiektem kosztowym) koszt pośredni koszt, którego alokacja na poszczególne obiekty kosztowe wymaga zastosowania kluczy podziałowych, np.: ogrzewanie hali produkcyjnej klasyfikacja kosztów moŝe być odmienna dla róŝnych obiektów kosztowych!!! koszt wytworzenia produktu (wg 8.3 i 8.4 ustawy o rachunkowości) zmienne stałe bezpośrednie pośrednie + magazynowanie tylko wtedy, gdy jest niezbędne w procesie produkcji (np.: dojrzewanie serów, produkcja chemikaliów) koszt utrzymania wolnych mocy produkcyjnych + koszt zaciągniętych zobowiązań zobowiązania zaciągnięte na rzecz konkretnego produktu długi proces produkcji lub sprzedaŝy Rachunek kosztów pełnych - kalkulacja Fabryka zabawek wytwarza drewniane - huśtawki Styczeń sztuk Jaki jest jednostkowy koszt produkcji samochodu? Ile wyniósł wynik firmy jeśli sprzedano 950 samochodów po 60 za sztukę?

3 Fabryka zabawek wytwarza drewniane - huśtawki Luty nieskończone szt. 00 * 75% Jaki jest jednostkowy koszt produkcji: a) produktu zakończonego? b) produktu niezakończonego? Ile wyniósł wynik firmy jeśli sprzedano 100 samochodów po 60 za sztukę? Fabryka zabawek wytwarza drewniane - huśtawki Marzec nieskończone * 50% Jaki jest jednostkowy koszt produkcji: a) produktu zakończonego? b) produktu niezakończonego? Ile wyniósł wynik firmy jeśli sprzedano 100 samochodów po 60 za sztukę? Fabryka zabawek wytwarza drewniane - huśtawki Kwiecień nieskończone Jaki jest jednostkowy koszt produktu? Ile wyniósł wynik firmy jeśli sprzedano 1100 samochodów po 60 za sztukę? 3

4 Fabryka zabawek wytwarza drewniane - huśtawki Maj małe duŝe DuŜy samochód jest dwa razy większy od małego Jaki jest jednostkowy koszt produkcji : a) małego samochodu? b) duŝego samochodu? Ile wyniósł wynik firmy jeśli sprzedano 800 małych samochodów po 60 za sztukę i 400 duŝych po 110? Fabryka zabawek wytwarza drewniane - huśtawki Czerwiec małe duŝe cięŝarówki Jaki jest jedn. koszt samochodu: a) małego b) duŝego c) cięŝarówki? CięŜarówka wymaga tylu materiałów co duŝy samochód, ale tej samej ilości pracy i kosztów pośrednich co mały. Ile wyniósł wynik firmy jeśli sprzedano wszystkie : małe po 60, duŝe po 110, cięŝarówki po 90? Fabryka zabawek wytwarza drewniane - huśtawki Lipiec małe duŝe * 5% * 50% Jaki jest jedn. koszt samochodu: a) małego b) duŝego? Ile wyniósł wynik firmy jeśli sprzedano wszystkie : małe po 60, duŝe po 110? 4

5 Fabryka wytwarza drewniane - huśtawki i wieszaki Wrzesień ? wieszaki ? małe wieszaki wielkość produkcji Jaki jest jednostkowy koszt małego samochodu i wieszaka? a) rozlicz pośrednie proporcjonalnie do płac b) rozlicz pośrednie proporcjonalnie do materiałów c) rozlicz pośrednie proporcjonalnie do Alokacja kosztów pośrednich Rachunek kosztów pełnych bezpośrednie produkt 1 bezpośrednie produkt bezpośrednie produkt 3 pośrednie przypisanie kosztów alokacja kosztów nośnik kosztów produkt 1 produkt produkt 3 stawka nośnika kosztów kwota powstała poprzez podział całkowitych kosztów działania przez łączną liczbę nośników kosztów tego działania 5

6 Koszty pośrednie pośrednie produkcji koszt związany z procesem produkcji bądź świadczenia usługi, którego na podstawie dokumentu źródłowego nie moŝna przypisać do konkretnego obiektu kosztowego zarządu ( ogólnozakładowe) utrzymania przedsiębiorstwa, nie związane z procesem produkcji, np.: zarząd księgowość informatyka ochrona sprzątanie sprzedaŝy związane z procesem sprzedaŝy, np.: marketing transport produktów do klienta utrzymania punktów sprzedaŝy Alokacja kosztów pośrednich kalkulacja doliczeniowa kalkulacja stosowana do alokacji kosztów pośrednich na: jednostkę wyrobu KALKULACJA JEDNOSTKOWA pośrednie budynek A budynek B budynek C Alokacja kosztów pośrednich kalkulacja doliczeniowa kalkulacja stosowana do alokacji kosztów pośrednich na: zlecenie produkcyjne KALKULACJA ZLECENIOWA pośrednie remont mieszkania Kowalski malowanie biura firmy X remont szkoły nr 98 6

7 Alokacja kosztów pośrednich kalkulacja doliczeniowa kalkulacja stosowana do alokacji kosztów pośrednich na: asortyment produktów KALKULACJA ASORTYMENTOWA pośrednie malowanie ścian tapetowanie układanie glazury Alokacja kosztów pośrednich nośnik kosztów zmienna, np. wielkość działania lub produkcji, która powoduje powstanie kosztu (pociąga za sobą ) wartościowy ilościowy bezpośrednie, bezpośrednie, bezpośrednie ogółem, przychody ze sprzedaŝy maszynogodziny, roboczogodziny, ilość wytworzonych produktów Zoe s Auto Cars studium przypadku Preliminarz kosztów na rok 0XX Wynagrodzenia dwóch mechaników ekspertów ( $ kaŝdy; łącznie roboczogodzin) Wynagrodzenia trzech mechaników specjalistów ( $ kaŝdy; łącznie roboczogodzin) Premie Koszty ogólne Amortyzacja i utrzymanie stanowisk pracy (podnośniki, narzędzia, itd.) Amortyzacja i utrzymanie specjalistycznych narządzi i maszyn (3 600 maszynogodzin) Łączne $ $ $ $ $ $ $ Jaki jest koszt roboczogodziny (stawka nośnika kosztów)? stawka nośnika kosztów $ / ( ) * 1, = 61,0 $ 7

8 Zoe s Auto Cars kalkulacja zleceniowa Kalkulacja kosztów zlecenia CZĘŚCI Część Tłumik Rura wydechowa części Ilość 1 1 Cena jednostkowa 38,00 $ 15,00 $ 38,00 $ 15,00 $ 53,00 $ ROOCIZNA Czynność Wymiana układu wydechowego robocizna Godziny Stawka 61,0 $ 1,40 $ 1,40 $ Łączne 175,40 $ Zoe s Auto Cars proponowane pule kosztów łączne robocizna części pośrednie mechanicy eksperci mechanicy specjaliści maszyny i urządzenia specjalistyczne pozostałe maszyny i wyposaŝenie cost pools Kalkulacja zleceniowa - metodologia zidentyfikuj zlecenie, które ma być obiektem kosztów zidentyfikuj bezpośrednie tego zlecenia wyodrębnij pule kosztów pośrednich i przypisz im odpowiednie kwoty kosztów znajdź klucze podziałowe (nośniki kosztów), według których będą alokowane pośrednie policz stawkę narzutu na kaŝdą jednostkę klucza podziałowego (nośnika kosztów) dokonaj alokacji kosztów pośrednich, przypisz konkretnemu zleceniu odpowiednią kwotę kosztów pośrednich policz łączny koszt zlecenia, uwzględniając bezpośrednie i pośrednie związane z tym zleceniem 8

9 Zoe s Auto Cars stawki kluczy podziałowych Stawki robocizny Wynagrodzenie Premie Łączne Narzut kosztów ogólnych Koszt z narzutem Łączne roboczogodziny Koszt na roboczogodzinę MECHANICY EKSPERCI $ $ $ 0 % $ ,00 $ MECHANICY SPECJ $ $ $ 0 % $ ,67 $ Stawki kosztów pośrednich Koszty Narzut kosztów ogólnych Koszt z narzutem Łączne maszynogodziny Koszty na maszynogodzinę Specjalne narzędzia $ 0 % $ ,00 $ Pozostałe narzędzia $ 0 % $ ,00 $ Zoe s Auto Cars kalkulacja zleceniowa Analiza zapotrzebowania Mechanicy eksperci - roboczogodziny Mechanicy specjaliści - roboczogodziny Łączna liczba godzin Sprzęt specjalistyczny - maszynogodziny Zlecenie Zlecenie Skalkuluj koszt zlecenia uŝywając dotychczasowej metody kalkulacji Kalkulacja kosztu zlecenia stary system kalkulacji kosztów Zlecenie 173 Zlecenie 36 Części 53,00 $ 41,00 $ Robocizna i maszyn 1,40 $ 367,0 $ Łączne 14,34 $ 779,0 $ Zoe s Auto Cars kalkulacja zleceniowa Analiza zapotrzebowania Zlecenie 173 Zlecenie 36 Mechanicy eksperci - roboczogodziny 0 4 Mechanicy specjaliści - roboczogodziny Łączna liczba godzin 6 Sprzęt specjalistyczny - maszynogodziny 0 4 Skalkuluj koszt zlecenia uŝywając nowej metody kalkulacji Kalkulacja kosztu zlecenia nowy system kalkulacji kosztów Zlecenie 173 Zlecenie 36 Części 53,00 $ 41,00 $ Mechanicy - eksperci 0 $ $ Mechanicy - specjaliści Maszyny specjalistyczne 65,34 $ 0 $ 65,34 $ 7,00 $ Pozostałe maszyny 4,00 $ 7,00 $ Łączne 14,34 $ 854,34 $ Porównaj rezultaty. 9

10 Alokacja kosztów pośrednich metoda wspólnego narzutu wszystkie pośrednie są rozliczane za pomocą jednego klucza podziałowego metoda zróŝnicowanych narzutów klucze podziałowe dobierane są do poszczególnych miejsc powstawania kosztów narzuty rzeczywiste narzuty wyliczone na podstawie rzeczywistych danych (wyliczany na koniec okresu) stabilizowane (planowe) narzuty przyjęte na podstawie planów lub danych z poprzednich okresów moŝliwy do uŝycia w kaŝdym momencie (np. kosztorysowanie) kalkulacja raz do roku a nie co miesiąc pozwala uniknąć problemu niewykorzystanych mocy produkcyjnych wymaga analizy odchyleń 10

Wg możliwości odniesienia kosztów na produkt Koszty bezpośrednie/ pośrednie. wielkości produkcji

Wg możliwości odniesienia kosztów na produkt Koszty bezpośrednie/ pośrednie. wielkości produkcji stron a1 Temat 1: EWIDENCJA I KLASYFIKACJA KOSZTÓW Zadanie 1. (klasyfikacja kosztów) Spółka z o.o. TEKU zajmuje się produkcją mebli dla dużych dzieci. Działalność pomocniczą stanowi wydział kotłowni. W

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 1

RACHUNEK KOSZTÓW. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 1 RACHUNEK KOSZTÓW 3. Która z poniżej przedstawionych informacji o kosztach jest najbardziej użyteczna z punktu widzenia podejmowania decyzji długookresowych: a) informacja o kosztach wg rodzaju, b) kształtowanie

Bardziej szczegółowo

STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI

STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYKŁAD 1 (C) Tomasz Wnuk-Pel 1 (C) Tomasz Wnuk-Pel 2 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik-Bartkiewicz Teresa Stolarek Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Polskie modele ewidencji i rozliczania kosztów lat 90-tych

Polskie modele ewidencji i rozliczania kosztów lat 90-tych 1 / 71 Paweł Kazibudzki Polskie modele ewidencji i rozliczania kosztów lat 90-tych Toruń 2007 2 / 71 Notka o Autorze Dr inŝ. Paweł Kazibudzki jest absolwentem Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji KALKULACJE KOSZTÓW Jednostką kalkulacyjną jest wyrażony za pomocą odpowiedniej miary produkt pracy (wyrób gotowy, wyrób nie zakończony, usługa) stanowiący przedmiot obliczania jednostkowego kosztu wytworzenia

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł 1) I. S O B A

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem

ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem dr Tomasz Wnuk-Pel 1 WYKŁAD 1 CASE 1 (ustalanie zysku na sprzedaży) MAXIPROFIT SA jest jednooddziałową firmą produkującą

Bardziej szczegółowo

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Wykorzystywane do optymalizacji efektów przy istniejącym profilu działalności w krótkich okresach czasu. Podstawą analizy są relacje pomiędzy

Bardziej szczegółowo

KOSZTY I PRZYCHODY PRODUKTY

KOSZTY I PRZYCHODY PRODUKTY I PRZYCHODY PRODUKTY dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2014 POJĘCIE KOSZTÓW koszty i straty to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie

Bardziej szczegółowo

Klasyfikowanie kosztów i przychodów 341[02].Z5.01

Klasyfikowanie kosztów i przychodów 341[02].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Piotr Szczypa Klasyfikowanie kosztów i przychodów 341[02].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

LUMAG to polskie, prywatne przedsiębiorstwo. Wdrożenie systemu controllingu w przedsiębiorstwie LUMAG Sp. z o.o. 6 www.controlling.infor.

LUMAG to polskie, prywatne przedsiębiorstwo. Wdrożenie systemu controllingu w przedsiębiorstwie LUMAG Sp. z o.o. 6 www.controlling.infor. Wdrożenie systemu controllingu w przedsiębiorstwie LUMAG Sp. z o.o. Beata Rusek specjalista ds. controllingu w LUMAG Sp. z o.o., finalistka Konkursu Controller Roku 2008 ; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW - EGZAMIN

RACHUNEK KOSZTÓW - EGZAMIN dr Tomasz Wnuk-Pel Katedra Rachunkowości Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki STUDIA PODYPLOMOWE RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING RACHUNEK KOSZTÓW - EGZAMIN imię i nazwisko... należy rozwiązać test

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach

Rachunek kosztów Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach Rachunek kosztów Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach Anna Stronczek Anna Surowiec Joanna Sawicka Elżbieta Marcinkowska Małgorzata Białas UCZELNIE TECHNICZNE C.H. Beck Rachunek kosztów Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa 1. Koszty w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym 2. Ewidencja materiałów i towarów dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Przykład budżetu głównego przedsiębiorstwa produkcyjnego

Przykład budżetu głównego przedsiębiorstwa produkcyjnego Przykład budżetu głównego przedsiębiorstwa produkcyjnego Na podstawie poniższych informacji ogólnych i listy parametrów przy wykorzystaniu formuł programu Excel (bez wpisywania liczb bezpośrednio z klawiatury

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA WYCENA PRODUKTÓW

UPROSZCZONA WYCENA PRODUKTÓW ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 625 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 32 2011 GRZEGORZ BUCIOR Uniwersytet Gdański UPROSZCZONA WYCENA PRODUKTÓW Wprowadzenie Twórcy ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWŚĆ. Prowadzący. Sprawozdawczość i odbiorcy. Odbiorcy rachunkowości. Funkcje rachunkowości

RACHUNKOWŚĆ. Prowadzący. Sprawozdawczość i odbiorcy. Odbiorcy rachunkowości. Funkcje rachunkowości Prowadzący Dr inŝ. Arkadiusz Górski B1 313/314 arkadiusz.gorski@pwr.wroc.pl www.ioz.pwr.wroc.pl RACHUNKOWŚĆ System wartościowego odzwierciedlania zdarzeń gospodarczych. System, którego zadaniem jest opracowanie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET ZADANIOWY ZASADY KALKULACJI KOSZTÓW WYKONYWANYCH ZADAŃ

BUDŻET ZADANIOWY ZASADY KALKULACJI KOSZTÓW WYKONYWANYCH ZADAŃ STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2013, vol. 1, no. 4 (253) Magdalena Kowalczyk Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości magdalena.kowalczyk@ue.poznan.pl BUDŻET ZADANIOWY

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARYS OGÓLNY

RACHUNKOWOŚĆ ZARYS OGÓLNY RACHUNKOWOŚĆ ZARYS OGÓLNY Rachunkowość zajmuje się odzwierciedlaniem zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w podstawowych ogniwach działalności gospodarczej a więc podmiotach typu przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Systematyczny rachunek kosztów jako narzędzie wspomagające pozyskiwanie informacji do celów zarządzania przedsiębiorstwem

Systematyczny rachunek kosztów jako narzędzie wspomagające pozyskiwanie informacji do celów zarządzania przedsiębiorstwem ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 765 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 61 (2013) s. 335 341 Systematyczny rachunek kosztów jako narzędzie wspomagające pozyskiwanie informacji do

Bardziej szczegółowo

KOSZTY OPERACYJNE. dr Marek Masztalerz UKŁADY EWIDENCYJNE KOSZTÓW UKŁAD KALKULACYJNY

KOSZTY OPERACYJNE. dr Marek Masztalerz UKŁADY EWIDENCYJNE KOSZTÓW UKŁAD KALKULACYJNY OPERACYJNE dr Marek Masztalerz UKŁADY EWIDENCYJNE KOSZTÓW UKŁAD RODZAJOWY UKŁAD FUNKCJONALNY UKŁAD KALKULACYJNY MPK koszty proste wg rodzaju koszty funkcji realizowanych przez jednostkę koszty produkcji

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania kosztów i zamówieñ

Zasady rozliczania kosztów i zamówieñ PRIORYTETY ZDROWOTNE NARZÊDZIA OCENY I ANALIZY Zasady rozliczania kosztów i zamówieñ Waldemar Stylo Janina Niedospia³ Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne VESALIUS Kraków 2002 4 Szanowni Państwo! Przed

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BUDŻETOWANIU NA PODSTAWIE RACHUNKU KOSZTÓW DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWACH KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ

WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BUDŻETOWANIU NA PODSTAWIE RACHUNKU KOSZTÓW DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWACH KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 718 FINANSE. RYNKI FINANSOWE. UBEZPIECZENIA NR 53 2012 KRZYSZTOF KONSTANTYN absolwent studiów doktoranckich Uniwersytet Szczeciński WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik-Bartkiewicz Teresa Stolarek Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4

dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 II część wniosku o dofinansowanie BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych 343[01].O1.05

Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych 343[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Aneta Łabędzka Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych 343[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

Bardziej szczegółowo

Jeżeli koncepcja rachunku kosztów działań

Jeżeli koncepcja rachunku kosztów działań Rachunek kosztów działań Koszty w zarządzaniu Studium przypadku As Easy As ABC Zasobowy rachunek kosztów Tomasz M. Zieliński prezes zarządu ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja centrów kosztów według wymogów budżetowania a rachunkowości finansowej w obszarze działalności pomocniczej

Identyfikacja centrów kosztów według wymogów budżetowania a rachunkowości finansowej w obszarze działalności pomocniczej Michał Chalastra * Identyfikacja centrów kosztów według wymogów budżetowania a rachunkowości finansowej w obszarze działalności pomocniczej Wstęp W ogólnym zakresie rachunkowości przedsiębiorstwa funkcjonują

Bardziej szczegółowo