Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej"

Transkrypt

1 Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej

2 Działalność pomocnicza działalność, której celem jest świadczenie usług na rzecz innych wydziałów/jednostek w przedsiębiorstwie usługi/świadczenia wewnętrzne mogą być sprzedawane na zewnątrz jeśli wytwarzane są w ilościach przekraczających potrzeby jednostek wewnętrznych usługi te świadczone są przez wydziały produkcji pomocniczej/podmioty pomocnicze

3 Kryteria wyodrębniania wydziałów pomocniczych działalności danego wydziału jest mierzalna koszty świadczeń można wycenić usługi są świadczone dla większej liczby wydziałów koszty danego wydziału są wysokie lub podlegają silnym wahaniom okresowym jeśli nie, to: wydziały takie łączy się w większe jednostki, lub traktuje się je jako wydziały ogólnoprodukcyjne z kosztami rejestrowanymi na koncie koszty zarządu J. Matuszewicz, Rachunek kosztów, Finans-Servis, Warszawa 2009, s. 55

4 Typowe wydziały pomocnicze wydziały energetyczne wydziały transportowe wydziały remontowe wydziały świadczące usługi bytowe wydziały wytwórcze laboratoria badawcze magazyny surowców i materiałów itd.

5 Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej odbiorcą świadczeń wewnętrznych nie jest produkt, a konkretne jednostki w przedsiębiorstwie koszty działalności pomocniczej/świadczenia wewnętrzne odnosi się najpierw na wydziały podstawowe, dla których świadczą one usługi działalność podstawową, a następnie koszty działalności podstawowej rozlicza się na produkty/usługi

6 Alokacja kosztów działalności pomocniczej świadczenia na własne potrzeby wydz. pomocniczego nie są wyodrębniane i są kosztami funkcjonowania wydziału świadczenia wzajemne między wydz. pomocniczymi podlegają rozliczeniu lub takie rozliczenie nie jest przeprowadzane w zależności od metody świadczenia na rzecz wydz. podstawowych wspomagają proces podstawowy i są uwzględniane w koszcie wytworzenia świadczenia na rzecz ogólnego zarządu i sprzedaży obciążają koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu świadczenia sprzedane odbiorcom zewnętrznym obciążają koszt wytworzenia sprzedanych produktów i uwzględnia się przychody z ich sprzedaży świadczenia działalności socjalnej i świadczenia nieodpłatne pozostałe koszty operacyjne świadczenia związane ze zdarzeniami nadzwyczajnymi straty nadzwyczajne świadczenia wykonane na rzecz budowy lub instalacji środków trwałych powiększają wartość początkową środków trwałych G. Świderska (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, Warszawa 2003, t. 1, s

7 Świadczenia wewnętrzne wszystkie dobra wytworzone przez podmioty pomocnicze, poza środkami trwałymi, są zużywane w okresie sprawozdawczym i nie są aktywowane środki trwałe wytworzone przez wydziały pomocnicze na koniec okresu mogą być aktywowane (środki trwałe w budowie) i są wyceniane w koszcie wytworzenia zgodnie z metodą stosowaną do skalkulowania kosztów wytworzenia produktów świadczenia wewnętrzne zużywane w ciągu okresu są wyceniane w celu prawidłowej kalkulacji kosztów wytworzenia produktów i ustalenia wyniku operacyjnego okresu I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009, s

8 Ewidencja kosztów działalności pomocniczej konto 530 produkcja pomocnicza koszty bezpośrednie i pośrednie konto 530 na koniec okresu nie może wykazywać salda wszystkie koszty muszą być rozliczone ewidencja analityczna do konta produkcja pomocnicza koszty poszczególnych wydziałów w ramach wydzielonych kont kosztów wydziałów pozycje analityczne wskazujące cel poniesienia kosztów oraz dodatkowo przedmioty kalkulacji lub ich grupy J. Matuszewicz, Rachunek kosztów, Finans-Servis, Warszawa 2009, s. 59

9 Rozliczenie kosztów rodzajowych Koszty działalności pomocniczej Koszty działalności podstawowej Koszty zakupu Koszty wydziałowe Rozliczenia międzyokresowe kosztów Koszty sprzedaży Koszty zarządu

10 Etapy rozliczania kosztów działalności pomocniczej I. ustalenie kosztów wydziału pomocniczego II. rozliczenie świadczeń wzajemnych pomiędzy wydziałami pomocniczymi (w zależności od metody) III. rozliczenie odpowiedniej sumy kosztów wydziałów pomocniczych na wydziały produkcji podstawowej oraz na działalność pozaprodukcyjną (np. koszty zarządu)

11 Wycena świadczeń wewnętrznych/kalkulacja kosztów działalności pomocniczej przeprowadzona według identycznych zasad przyjętych w przedsiębiorstwie i określona w polityce rachunkowości zapewnia porównywalność danych o kosztach i wiarygodność informacji wymaga zastosowania określonej metody w zależności od złożoności procesu wymiany wewnętrznej I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 341

12 Metody kalkulacji i rozliczania świadczeń wewnętrznych metody stosowane do wyceny produktów finalnych - jednorodne dobro metoda podziałowa prosta * koszty podmiotu pomocniczego/ilość dobra = koszt jednostkowy * ilość zużytych dóbr przez odbiorcę x koszt jednostkowy dobra = koszty obciążające odbiorcę - różnorodne świadczenia na zlecenia odbiorców metoda doliczeniowa zleceniowa; koszty zleceń w podmiocie pomocniczym obciążają podmiot-odbiorcę - wszystkie dobra wytworzone na rzecz jednego odbiorcy całość kosztów wydziału pomocniczego obciąża odbiorcę I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009, s

13 Metody kalkulacji i rozliczania świadczeń wewnętrznych metoda bezpośrednia - pomijane są koszty świadczeń wzajemnych pomiędzy wydziałami pomocniczymi - koszty działalności pomocniczej odnosi się bezpośrednio na odbiorców świadczeń: wydziały działalności podstawowej i ogólny zarząd - liczy się stawkę kosztów na jednostkę świadczenia (koszty bezpośrednie oraz rozliczone koszty pośrednie według klucza jeśli występuje podział)

14 Metody kalkulacji i rozliczania świadczeń wewnętrznych metoda stopniowa zakłada stałą i jednokierunkową kolejność rozliczania świadczeń wzajemnych w pierwszej kolejności rozlicza się wydział, który (w założeniu) nie otrzymuje świadczeń z innych wydziałów pomocniczych; wydział ten tylko świadczy usługi na rzecz innych wydziałów rozliczone koszty podmiotu pierwszego obciążają wszystkich odbiorców jego świadczeń wydział pomocniczy, którego koszty rozlicza się na końcu jest uznawany, za wydział, który jest tylko odbiorcą świadczeń i nie świadczy usług dla podmiotów pomocniczych G. Świderska (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, Warszawa 2003, t. 1, s

15 Schemat rozliczania świadczeń w metodzie stopniowej Wydział pomocniczy I Wydział pomocniczy II Wydział podstawowy I Wydział podstawowy II Ogólny zarząd G. Świderska (red.)m Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, SK w Polsce, Warszawa 2008, s. 63

16 Metody kalkulacji i rozliczania świadczeń wewnętrznych metoda układu równań uwzględnia wszystkie świadczenia wzajemne w kosztach wydziałów pomocniczych za pomocą układu n równań z n niewiadomymi, gdzie n jest liczbą wydziałów pomocniczych, dla których kalkulowane są koszty metoda wiarygodna ale przy wielu wydziałach pomocniczych skomplikowana G. Świderska (red.)m Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, SK w Polsce, Warszawa 2008, s. 64

17 Metody kalkulacji i rozliczania świadczeń wewnętrznych metoda kolejnych przybliżeń (iteracyjna) wielokrotne rozliczanie kosztów świadczeń wzajemnych na podstawie procentowej struktury rozchodu wszystkich świadczeń; rozliczenie przeprowadza się do momentu, w którym nierozliczona na wydziały podstawowe część świadczeń jest nieistotna kolejność rozliczania komórek pomocniczych nie ma znaczenia czasochłonna alternatywa dla metody układu równań daje identyczne wyniki G. Świderska (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin,

18 Metody kalkulacji i rozliczania świadczeń wewnętrznych metoda stawek częściowo planowanych, częściowo rzeczywistych wzajemne świadczenia (wszystkie lub niektóre) między wydziałami pomocniczymi jest rozliczane za pomocą stawek planowanych pozostałe świadczenia są rozliczane za pomocą stawek częściowo rzeczywistych uwzględniających świadczenia wzajemne w kwocie do rozliczenia G. Świderska (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, Warszawa 2003, t. 1, s

19 Metody kalkulacji i rozliczania świadczeń wewnętrznych metoda stawek planowanych rozliczenie świadczeń działalności pomocniczej (wzajemne też) po stawkach planowanych rozliczenie odchyleń między kosztami rzeczywistymi na planowanymi działalności pomocniczej proporcjonalnie do świadczeń bez uwzględnienia świadczeń wzajemnych pomiędzy wydziałami pomocniczymi pozwala ocenić efekty działalności wydziałów przyjęte jest, że odbiorca świadczeń nie ponosi odpowiedzialności z ich koszty a tylko za pobraną ilość odbiorca obciążany jest kosztami według stawek planowanych, za odchylenia od kosztu planowanego odpowiedzialny jest dostawca świadczeń G. Świderska (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, Warszawa 2003, t. 1, s

UCHWAŁA NR 19-2/99 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 1999 r. Wprowadzić plan kont dla budżetu powiatu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

UCHWAŁA NR 19-2/99 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 1999 r. Wprowadzić plan kont dla budżetu powiatu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1. UCHWAŁA NR 19-2/99 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu Powiatu Kłodzkiego Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład IX dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 Ach, ta nomenklatura!... planowanych... przyszłościowych... apriorycznych... postulowanych Rachunek kosztów......

Bardziej szczegółowo

Bankowy plan kont z komentarzem (aktualizacja), zmiany w polityce rachunkowości, zamknięcie roku 2015 - wybrane zagadnienia

Bankowy plan kont z komentarzem (aktualizacja), zmiany w polityce rachunkowości, zamknięcie roku 2015 - wybrane zagadnienia ZRBS/42/2015 Warszawa, dnia 05.06.2015 r. Szanowni Państwo, Zarząd Banku Spółdzielczego Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka realizując swoją statutową działalność zwraca się do banków

Bardziej szczegółowo

Wiodący producent przekaźników elektromagnetycznych

Wiodący producent przekaźników elektromagnetycznych Wiodący producent przekaźników elektromagnetycznych Relpol S.A. jest znanym europejskim producentem przekaźników, działającym w branży od 1958 roku. Produkty Relpol S.A. stosowane są w obszarach: automatyki

Bardziej szczegółowo

Jak należy ewidencjonować ten zakup oraz dokonywać amortyzacji w związku z przekroczeniem przez ten program wartości 3 500 zł?

Jak należy ewidencjonować ten zakup oraz dokonywać amortyzacji w związku z przekroczeniem przez ten program wartości 3 500 zł? Jak należy ewidencjonować ten zakup oraz dokonywać amortyzacji w związku z przekroczeniem przez ten program wartości 3 500 zł? Pytanie Jesteśmy jednostką budżetową samorządu terytorialnego, zakupiliśmy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Cele rachunkowości znać stan majątku firmy lub przedsipębiorstwa itp. Rachunkowość to system ewidencyjny którego podstawowym zadaniem jest

Cele rachunkowości znać stan majątku firmy lub przedsipębiorstwa itp. Rachunkowość to system ewidencyjny którego podstawowym zadaniem jest Cele rachunkowości znać stan majątku firmy lub przedsipębiorstwa itp. Rachunkowość to system ewidencyjny którego podstawowym zadaniem jest dostarczanie wszystkich niezbędnych informacji na temat prowadzonej

Bardziej szczegółowo

CENNIK opłat za przekazy pocztowe i usługi finansowe płatnicze w Poczcie Polskiej S.A. w obrocie krajowym i zagranicznym

CENNIK opłat za przekazy pocztowe i usługi finansowe płatnicze w Poczcie Polskiej S.A. w obrocie krajowym i zagranicznym Załącznik Nr 2 do Decyzji nr 20/2014/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 31 marca 2014 r. CENNIK opłat za przekazy pocztowe i usługi finansowe płatnicze w Poczcie Polskiej S.A. w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARYS OGÓLNY

RACHUNKOWOŚĆ ZARYS OGÓLNY RACHUNKOWOŚĆ ZARYS OGÓLNY Rachunkowość zajmuje się odzwierciedlaniem zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w podstawowych ogniwach działalności gospodarczej a więc podmiotach typu przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Activity Based Costing, Activity Based Management, Rentowność klienta, Koszty dostawców, Target costing. Farmakon S.A.

Activity Based Costing, Activity Based Management, Rentowność klienta, Koszty dostawców, Target costing. Farmakon S.A. Farmakon S.A. Firma Farmakon S.A. zajmuje się wytwarzaniem leków w formie tabletek. Obecnie produkowane są cztery rodzaje leków: dwa rodzaje leków sprzedawanych bez recepty: tabletki przeciwbólowe i tabletki

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne Rozwiązania IT

Nowoczesne Rozwiązania IT S t r o n a 1 Nowoczesne Rozwiązania IT 22 Lata doświadczenia w produkcji oprogramowania Produkcja.NET ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIE MRP DLA FIRM PRODUKCYJNYCH Kiosk Warsztatowy Dlaczego nasz Tryb system rejestracji

Bardziej szczegółowo

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1 Zakładanie adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze dla uczniów w szkół ponadgimnazjalnych 1 Wstęp Podstawy prawne podejmowania działalności gospodarczej Rodzaje działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA! plusy i minusy od czego zacząć procedury związane z otworzeniem własnej firmy KAMIL DERENDARZ

WŁASNA FIRMA! plusy i minusy od czego zacząć procedury związane z otworzeniem własnej firmy KAMIL DERENDARZ WŁASNA FIRMA! plusy i minusy od czego zacząć procedury związane z otworzeniem własnej firmy KAMIL DERENDARZ CZERWIEC 2015 PLAN SPOTKANIA 1. Aktualne prawo dotyczące rejestrów działalności gospodarczych

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont BIBLIOTEKA INFORLEX JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony i kont Spis treści Typowe zapisy strony i kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 1. Typowe zapisy strony i kont bilansowych...

Bardziej szczegółowo

132 Piotr Gołasa STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU

132 Piotr Gołasa STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU 132 Piotr Gołasa STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 6 Piotr Gołasa Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie GOSPODARSTWA ROLNE JAKO PRODUCENCI SUBSTRATÓW

Bardziej szczegółowo

Wg możliwości odniesienia kosztów na produkt Koszty bezpośrednie/ pośrednie. wielkości produkcji

Wg możliwości odniesienia kosztów na produkt Koszty bezpośrednie/ pośrednie. wielkości produkcji stron a1 Temat 1: EWIDENCJA I KLASYFIKACJA KOSZTÓW Zadanie 1. (klasyfikacja kosztów) Spółka z o.o. TEKU zajmuje się produkcją mebli dla dużych dzieci. Działalność pomocniczą stanowi wydział kotłowni. W

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 2 3 4 KOMENTARZ DO RAPORTU DO KPW ZA I KWARTAŁ 2005 r. I. Raport kwartalny za I kwartał 2005 roku został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku i Ustawy

Bardziej szczegółowo

IX. PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH 1. ELEMENTY WEJŚCIA I WYJŚCIA W SYSTEMIE PRODUKCYJNYM. System produkcyjny składa się z 5 elementów: wektora

IX. PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH 1. ELEMENTY WEJŚCIA I WYJŚCIA W SYSTEMIE PRODUKCYJNYM. System produkcyjny składa się z 5 elementów: wektora IX. PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH 1. ELEMENTY WEJŚCIA I WYJŚCIA W SYSTEMIE PRODUKCYJNYM. System produkcyjny składa się z 5 elementów: wektora wejścia X- wszystkie czynniki produkcji wektora wyjścia

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia Microsoft Dynamics analiza wdrożenia System Microsoft Dynamics AX, rozbudowany o rozwiązania przygotowane pod kątem wymagań branży farmaceutycznej, kompleksowo wspiera Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

KOSZTY OPERACYJNE. dr Marek Masztalerz UKŁADY EWIDENCYJNE KOSZTÓW UKŁAD KALKULACYJNY

KOSZTY OPERACYJNE. dr Marek Masztalerz UKŁADY EWIDENCYJNE KOSZTÓW UKŁAD KALKULACYJNY OPERACYJNE dr Marek Masztalerz UKŁADY EWIDENCYJNE KOSZTÓW UKŁAD RODZAJOWY UKŁAD FUNKCJONALNY UKŁAD KALKULACYJNY MPK koszty proste wg rodzaju koszty funkcji realizowanych przez jednostkę koszty produkcji

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. II KWARTAŁ 2014 ROKU Bydgoszcz, 12.08. 2014 r. Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za II kwartał roku 2014 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Orczykowski Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo