ABC. czyli. Rachunek Kosztów Działań (dr inż. Michał Troska)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ABC. czyli. Rachunek Kosztów Działań (dr inż. Michał Troska)"

Transkrypt

1 ABC czyli Rachunek Kosztów Działań (dr inż. Michał Troska)

2 Czym jest ABC? 2 Plan prezentacji ABC a tradycyjne metody kalkulacji kosztów Charakterystyka firmy X Etapy wdrożenia systemu ABC w firmie Prezentacja rezultatów wdrożenia systemu ABC Analiza zyskowności klientów firmy Zasadnicze problemy podczas implementacji rachunku ABC w praktyce

3 Czym jest ABC? 3 Plan prezentacji ABC a tradycyjne metody kalkulacji kosztów Charakterystyka firmy X Etapy wdrożenia systemu ABC w firmie Prezentacja rezultatów wdrożenia systemu ABC Analiza zyskowności klientów firmy Zasadnicze problemy podczas implementacji rachunku ABC w praktyce

4 ZASOBY PRODUKTY Przedsiębiorstwo DZIAŁANIA 4

5 Każda organizacja składa się z trzech podstawowych elementów: Zasoby (koszty): Działania: Obiekty kosztowe: Posiadane przez firmę, ekonomiczne elementy, używane w trakcie realizacji działań" Praca, czynności wykonywane w firmie" Dostawcy, klienci, produkty, usługi, kontrakty, projekty, na potrzeby których wykonywane są działania Płace, Wyposażenie, Delegacje, Usługi obce, Pomieszczenia, etc. 5 Rozładunek, Realizacja zamówień, szkolenia pracowników, montaż, Planowanie,... Klienci, Produkty, Kanały dystrybucji, Dostawcy etc...

6 Koszty bezpośrednie i pośrednie Koszty bezpośrednie takie, które na podstawie dokumentów da się jednoznacznie przyporządkować do obiektu kosztowego (produkt, wydział, klient, dostawca..) Koszty pośrednie wspólne dla dwóch lub więcej obiektów kosztowych, których nie da się przyporządkować bezpośrednio do obiektów kosztowych 6

7 Activity Based Costing Rachunek Kosztów Działań to... Kosztów Zasobów (pośrednich) Odzwierciedlenie przepływu... poprzez działania do obiektów kosztowych 7 za pośrednictwem..

8 ...NOSNIKÓW KOSZTÓW ZASOBÓW... Mierniki częstotliwości i intensywności z jaką zasoby firmy są konsumowane przez działania lub inne zasoby" Działania Zasoby Praca ludzka (wynagrodzenia) Nośniki kosztów zasobów czas pracy Przyjmowanie zamówień od klienta 8 Przygotowywanie ofert

9 NOSNIKI KOSZTÓW ZASOBÓW DZIAŁANIA 10% Przyjmowanie dostaw ZASÓB Wynagrodzenia pracowników działu zaopatrzenia NOŚNIK KOSZTÓW ZASOBU Procent czasu 20% 10% 15% Rozładowanie ciężarówek Wewnętrzny transport materiałów Planowanie dostaw 20% Wydawanie materiałów 25% Wyjaśnianie błędów dostawców 9

10 NOSNIKI KOSZTÓW ZASOBÓW Koszty Zużycie materiałów Płace z narzutami Energia elektryczna Odzież ochronna Usługi obce Paliwo technologiczne Ubezpieczenia Czynsze Amortyzacja urządzeń Transport Nośniki kosztów zasobów Ilość zużytych materiałów Ilość etatów Moc odbiorników energii Liczba pracowników Ilość wykonanych usług Ilość zużytego paliwa Ubezpieczona powierzchnia Procent zajmowanej powierzchni Czas pracy urządzeń Ilość przejechanych kilometrów 10

11 NOŚNIKI KOSZTÓW ZASOBÓW Rachunek kosztów działań jest pewnego rodzaju pomostem pomiędzy pozycjami księgi głównej a użytkownikami końcowymi Koszty z perspektywy Księgi Głównej Koszty z perspektywy Rachunku Kosztów Działań Działanie Wynagrodzenia Koszt pomieszczeń Sprzęt Ogółem Wynagrodzenia Koszt pomieszczeń Rachunek kosztów działań Przetwarzanie zamówień Zakup materiałów Planowanie zamówień Przemieszczanie materiałów Przygotowanie maszyn Kwalifikacja produktów Utrzymywanie informacji Zmiany konstrukcyjne Sprzęt Wysyłka zamówień Wprowadzanie nowych produktów Badania jakościowe Ogółem Źródło: Na podstawie Cooper, Kaplan, 2000, s.118

12 Activity Based Costing Rachunek Kosztów Działań to... Kosztów Zasobów Odzwierciedlenie przepływu... poprzez działania do obiektów kosztowych 12 za pośrednictwem..

13 i NOŚNIKÓW KOSZTÓW DZIAŁAŃ Mierniki częstotliwości i intensywności z jaką działania konsumowane są przez obiekty kosztowe lub inne działania" Działania Obiekty kosztowe Przyjmowanie zamówień od Klienta Nośniki kosztów działań liczba zamówień Klienci Produkty Usługi 13

14 NOŚNIKI KOSZTÓW DZIAŁAŃ OBIEKTY KOSZTOWE DZIAŁANIE Przyjmowanie zamówień od klienta NOŚNIK KOSZTÓW DZIAŁANIA Liczba zamówień Sieci hurtowni Hurtownie Firmy projektowe 4500 Klienci indywidualni (detaliści) 14

15 15 NOŚNIKI KOSZTÓW DZIAŁAŃ Trzy zasadnicze grupy nośników kosztów działań: ilościowe nośniki operacji (np. liczba produktów, liczba serii, liczba ustawień maszyny, liczba operacji kontroli jakości) informują, jak często wykonywane jest dane działanie nośniki czasu trwania (np. czas przygotowania linii produkcyjnej, liczba godzin robocizny bezpośredniej) informują, ile czasu potrzeba na wykonanie danego działania nośniki intensywności informują o rzeczywistym koszcie zużytych zasobów dla każdorazowego wykonania określonego działania (np. zmiana konstrukcyjna może wiązać się przy każdym jej wprowadzaniu z innym czasem pracy inżynierów, maszyn itp.)

16 NOŚNIKI KOSZTÓW DZIAŁAŃ Nośniki kosztów działań zorientowane na produkty zorientowane na klientów czas pracy maszyn # reklamacji # zamówień # klientów # uruchomień # dostaw # inspekcji (kontroli) # zamówień # konserwacji # pozycji na zamówieniu # zleceń produkcyjnych # zmian w zamówieniach # linii na zleceniu produkcyjnym # zamówień specjalnych 16

17 NOŚNIKI KOSZTÓW DZIAŁAŃ Kategoria działań Reklama publiczna Wysyłka materiałów reklamowych Składanie ofert Sporządzanie zamówień Obsługa zamówień specjalnych Rozładunek Magazynowanie Załadunek Transport do klienta Fakturowanie sprzedaży Udzielanie kredytu Windykacja należności Nośniki kosztów działań Liczba potencjalnych klientów Liczba wysyłek/klientów Liczba złożonych ofert Liczba zamówień Liczba zamówień specjalnych Liczba dostaw/ palet Powierzchnia/ liczba roboczogodzin Ciężar załadunku/ objętość załadunku Odległość/ liczba środków transportu/ objętość Liczba faktur Liczba/kwota udzielonych kredytów Liczba niespłaconych należności 17

18 ABC a tradycyjne metody kalkulacji kosztów ABC odzwierciedla rzeczywisty przebieg procesów w przedsiębiorstwie Metoda tradycyjna Alokowane Zasoby Obiekty kosztowe Konsumowane przez Konsumowane przez ABC Zasoby Działania Produkty Atrybuty Obiekty kosztowe Zamówienia / Dostawcy 18 Klienci

19 Czym jest ABC? 19 Plan prezentacji ABC a tradycyjne metody kalkulacji kosztów Charakterystyka firmy X Etapy wdrożenia systemu ABC w firmie Prezentacja rezultatów wdrożenia systemu ABC Analiza zyskowności klientów firmy Zasadnicze problemy podczas implementacji rachunku ABC w praktyce

20 Przykład liczbowy Wynagrodzenie projektanta Wynagrodzenie monterów 2000 zł zł A B Wielkość produkcji Czas pracy 50% 50% projektanta Czas pracy monterów proporcjonalnie do wielkości produkcji 20

21 Tradycyjnie A B C Wynagrodzenie projektanta 2000 zł Wynagrodzenie monterów zł Wynagrodzenie projektanta 2000 zł zł Wynagrodzenie monterów Wyrób A zł 99% 1% Liczba sztuk Wyrób B Projektowanie Czas pracy 50% Wyrób A 50% 99% Montaż 1% Liczba sztuk Wyrób B zł 120 zł A: * 99% = Koszt jednostkowy: 11880/ 990 =12 B: * 1% = 120 Koszt jednostkowy: 120/ 10 = zł 1100 zł A: 2000 * 50% * 99%=10900 Koszt jednostkowy: 10900/ 990 =11,01 B: 2000 zł * 50% * 1%=1100 Koszt jednostkowy: 1100 / 10 =110 21

22 Przykład liczbowy (2) Przedsiębiorstwo produkuje dwa wyroby W 1 i W 2 Koszty bezpośrednie: 22 Kwoty kosztów bezpośrednich, poniesione na wytworzenie tychże wyrobów, przedstawione zostały w poniższej tabeli: W 1 W 2 Razem materiały bezpośrednie wynagrodzenia bezpośrednie świadczenia na rzecz pracowników Razem koszty bezpośrednie Wielkość produkcji 500 szt szt szt.

23 W związku z produkcją wyrobów W 1 i W 2 wykonywane są cztery działania: - zaopatrzenie w materiały - przygotowanie produkcji - obsługa produkcji - kontrola produkcji Koszty pośrednie: Koszty bezpośrednie wykonania tych działań, wynikające z zaangażowania odpowiednich zasobów, przedstawia tabela: 23 Działanie Koszty Zaopatrzenie w materiały Przygotowanie produkcji Obsługa produkcji Kontrola produkcji Razem

24 Koszty pośrednie (cd): Przedsiębiorstwo, wykonując poszczególne działania, poniosło również koszty pośrednie działań w wysokości zł. Koszty te zostaną rozliczone na poszczególne działania przy użyciu nośnika kosztów zasobów w naszym przypadku będzie to liczba pracowników zaangażowanych przy wykonywaniu działań: Działanie liczba pracowników Narzut kosztów pośrednich działań Zaopatrzenie w materiały Przygotowanie produkcji Obsługa produkcji Kontrola produkcji Razem

25 Działanie Koszty całkowite działań: Koszty działań bezpośrednie Koszty działań pośrednie Koszty działań całkowite Zaopatrzenie w materiały Przygotowanie produkcji Obsługa produkcji Kontrola produkcji Razem Nośniki kosztów działań: Działanie Nośnik kosztów W 1 W 2 Razem Zaopatrzenie w materiały # dostaw Przygotowanie produkcji czas trwania Obsługa produkcji # ustawień maszyn Kontrola produkcji # kontroli

26 Działanie Jednostkowe koszty działań: Wielkość działań Koszty całkowite Koszty jednostkowe Zaopatrzenie w materiały Przygotowanie produkcji Obsługa produkcji Kontrola produkcji Rozliczenie kosztów działań na wyroby: Działanie Koszt jedn. działania Ilość działań W 1 W 2 Koszt działania Ilość działań Koszt działania 26 Zaopatrzenie w materiały Przygotowanie produkcji Obsługa produkcji Kontrola produkcji RAZEM

27 Kalkulacja kosztów wytworzenia wyrobów: Pozycje kosztów Koszty całkowite W 1 W 2 Koszty jednostkowe Koszty całkowite Koszty jednostkowe Koszty bezpośrednie , ,00 w tym: - materiały bezpośrednie , ,00 - wynagrodzenia bezpośrednie , ,00 - świadczenia na rzecz pracowników , ,00 27 Koszty pośrednie , ,00 w tym: - zaopatrzenie w materiały , ,00 - przygotowanie produkcji , ,00 - obsługa produkcji , ,60 - kontrola produkcji , ,00 RAZEM KOSZTY WYTWORZENIA , ,60

28 Metoda tradycyjna: W 1 W 2 materiały bezpośrednie wynagrodzenia bezpośrednie świadczenia na rzecz pracowników Razem koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Klucz rozliczeniowy (wielkość produkcji) 500 szt szt. Narzut Koszt całkowity Koszt jednostkowy 165,33 153,33 ABC 170,80 150,60 28

29 ABC a tradycyjne metody kalkulacji kosztów Koszty wyliczone za pomocą ABC Koszty wyliczone za pomocą tradycyjnej kalkulacji Koszt rzeczywisty 29

30 Przykład dla procesu magazynowania Trad.: Pralka: 500$ +10%*500$ = 550$ ABC: 500$+5$ (przyjęcie)+ 20$ wstawienie + 13 $ (przechowywanie) + 20 $ (wydanie) + 25 $ (opakowanie) + 2 $ (zarządzanie) = 585$ Trad.: Stół: 500$+10%*500$ = 550$ ABC: 500$+4$ (przyjęcie)+ 2$ wstawienie + 1$ (przechowywanie) + 2$ (wydanie) + 4 $ (opakowanie) + 2 $ (zarządzanie) = 515$ 30

31 Korzyści z wprowadzenia systemu ABC Koszty stają się logiczne i zrozumiałe Dostarcza atrybutów działań t.j. czynności składające się nań, mierniki przerobu, czas wykonywania itd.. Usprawnienie działań/procesów firmy Informacja o koszcie danego klienta Informacja o koszcie danego produktu Dostarczanie niezbędnych informacji dla analiz, negocjacji handlowych Uzyskanie przewagi nad konkurencją Eliminacja wad tradycyjnej kalkulacji kosztów Podejmowanie właściwych decyzji 31

32 Dlaczego tradycyjna kalkulacja nie wystarcza? Produkty wzrastająca liczba produktów i ich różnorodność wzrastające wymagania dotyczące jakości/iso9000 skracający się cykl życia produktu presja obniżenia cen Logistyka zwiększająca się liczba kanałów dystrybucji globalizacja Działalność podstawowa presja na obniżenie kosztów wykorzystanie nowoczesnych technologii 32

33 Elementy kosztów wytwarzania ZMIANY W STRUKTURZE KOSZTÓW Koszty pośrednie Materiały Robocizna bezpośrednia Technologia CZAS: 33

34 ABC a tradycyjne metody kalkulacji kosztów Operacja Pozycja Kwota 34 Przychody ze sprzedaży brutto... Minus Zmniejszenie kwoty należności (...) w tym: Wartość zwróconych produktów (...) Przychody ze sprzedaży netto... Minus Koszty sprzedanych produktów (...) Koszty na poziomie jednostki produktu (...) w tym: Koszty na poziomie partii produktu (...) Koszty na poziomie produktów (...) Marża produktu... Minus Koszty klienta (...) w tym: Koszty na poziomie zamówienia (...) Koszty na poziomie odbiorcy (...) Marża klienta... Minus Koszty na poziomie kanału dystrybucji (...) Marża kanału dystrybucji... Minus Koszty na poziomie segmentu rynku (...) Marża segmentowa... Minus Koszty na poziomie przedsiębiorstwa (...) Wynik na działalności operacyjnej...

35 Czym jest ABC? 35 Plan prezentacji ABC a tradycyjne metody kalkulacji kosztów Charakterystyka firmy X Etapy wdrożenia systemu ABC w firmie Prezentacja rezultatów wdrożenia systemu ABC Analiza zyskowności klientów firmy Zasadnicze problemy podczas implementacji rachunku ABC w praktyce

36 Charakterystyka firmy X Spółka córka międzynarodowego holdingu Przedmiotem działalności firmy jest sprzedaż produktów jednostek będących w strukturze holdingu. W zakres oferowanych wyrobów wchodzą: 36 - przewody elektryczne - węże osłonowe - dławnice kablowe - złącza przemysłowe - prowadnice łańcuchowe - inne akcesoria elektryczne.

37 Czym jest ABC? 37 Plan prezentacji ABC a tradycyjne metody kalkulacji kosztów Charakterystyka firmy X Etapy wdrożenia systemu ABC w firmie Prezentacja rezultatów wdrożenia systemu ABC Analiza zyskowności klientów firmy Zasadnicze problemy podczas implementacji rachunku ABC w praktyce

38 Przebieg prac wdrożeniowych 38 ETAPY PRAC CZAS REALIZACJI 1. Planowanie przedsięwzięcia, budowa arkusza Wywiady Październik Poznanie firmy (analiza dokumentów) Listopad Grudzień Szkolenie pracowników firmy (opracowanie prezentacji oraz listu dla pracowników) Styczeń Wywiady Luty Budowa słownika działań i mapy procesów Marzec Projekt systemu ABC Marzec Kwiecień Analiza rentowności klientów firmy, prezentacja otrzymanych wyników Maj Budowa aplikacji Marzec Wrzesień Bieżące prace modernizacyjne...

39 Przykładowe informacje uzyskane w wyniku rozmowy Działanie: prowadzenie dokumentacji płacowej Opis działania: utrzymanie i aktualizacja dokumentacji płacowej każdego pracownika Czynności: przyjmowanie informacji o zmianach, wprowadzanie zmian, redagowanie zmian, utrzymywanie dokumentacji Produkt działania: aktualne teczki dokumentacji płacowej Miara wielkości przerobu:liczba teczek dokumentacji do utrzymania i aktualizacji Klient/użytkownik działania: pracownik, agencje rządowe Czas wykonywania działania: normalnie: 30 minut minimalnie: 20 minut maksymalnie: 90 minut Czynniki kosztotwórcze: fluktuacja kadr, zmiany przepisów 39

40 Poziomy szczegółowości w definiowaniu działań 40

41 41 Słownik

42 Czym jest ABC? 42 Plan prezentacji ABC a tradycyjne metody kalkulacji kosztów Charakterystyka firmy X Etapy wdrożenia systemu ABC w firmie Prezentacja rezultatów wdrożenia systemu ABC Analiza zyskowności klientów firmy Zasadnicze problemy podczas implementacji rachunku ABC w praktyce

43 Wyniki kalkulacji kosztów procesów 43

44 Koszty procesów Zarządzanie relacjami z otoczeniem organizacji Zarządzanie zasobami 7% finansowymi i rzeczowymi 9% Zarządzanie informacją 5% Rozwijanie wizji i strategii 4% Pozyskiwanie klienta 32% Rozwijanie i zarządzanie zasobami ludzkimi 8% Planowanie i dokonywanie zakupów 12% 44 Realizowanie zamówień od klienta 23% Model ABC

45 Koszty wybranych działań i jednostkowe koszty ich produktów struktura Procesy i działania Miara wielkości przerobu Jednostkowy kosztów Nr Nazwa Koszt nazwa [szt] koszt produktu działań Uczestniczenie w meetingach 1.1 i wspieranie misji i strategii ,93 zł 3,8% liczba dni meetingów ,59 zł Składanie wizyt klientom ,74 zł 8,7% liczba wizyt ,11 zł Przygotowywanie oferty ,47 zł 5,0% liczba przygotowanych ofert ,50 zł 3 Realizowanie zamówień od klienta ,61 zł 23,1% liczba zamówień od klientów ,26 zł Obsługiwanie reklamacji od klienta 3 211,18 zł 0,1% liczba rekalmacji od klientów ,01 zł Przygotowywanie cięć do wysyłki ,20 zł 2,4% liczba cięć kabli ,88 zł 4.3 Obsługiwanie dostaw ,94 zł 9,3% liczba przyjętych dostaw ,00 zł Kierowanie spraw do windykacji (czy rezerwy) Prowadzenie spraw sądowych 8 852,38 zł 0,4% KOSZTY PRZEDSIĘBIORSTWA ,14 zł 1,3% liczba spraw do windykacji ,53 zł ,13 zł liczba prowadzonych spraw sądowych ,76 zł 45

46 Czym jest ABC? 46 Plan prezentacji ABC a tradycyjne metody kalkulacji kosztów Charakterystyka firmy X Etapy wdrożenia systemu ABC w firmie Prezentacja rezultatów wdrożenia systemu ABC Analiza zyskowności klientów firmy Zasadnicze problemy podczas implementacji rachunku ABC w praktyce

47 Procent całkowitych zyskóww Rentowność klientów X krzywa wieloryba 180,0% 160,0% 140,0% 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 47 0% 3% 6% 9% 11% 14% 17% 20% 23% 26% 29% 31% 34% 37% 40% Procent wszystkich klientów 43% 46% 48% 51% 54% 57% 60% 63% 66% 68% 71% 74% 77% 80% 83% 85% 88% 91% 94% 97% 100%

48 Rentowność klientów X Jakie czynniki determinują rentowność? WPŁYW ILOŚCI GENEROWANYCH ZLECEŃ Nr klienta Obrót Marża Koszt klienta Zysk/ Strata Liczba zleceń Ilość pozycji Ilość pozycji na zlecenie Liczba ofert , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

49 Rentowność klientów X Jakie czynniki determinują rentowność? WPŁYW ILOŚCI POZYCJI Nr klienta Obrót Marża Koszt klienta Zysk/ Strata Liczba zleceń Ilość pozycji Ilość pozycji na zlecenie Liczba ofert , , , , , , ,81 989, WPŁYW LICZBY ZAPYTAŃ OFERTOWYCH Nr klienta Obrót Marża Koszt klienta Zysk/ Strata Liczba zleceń Ilość pozycji Ilość pozycji na zlecenie Liczba ofert , , , , , , , , , ,9 18

50 Rentowność klientów X Jakie czynniki determinują rentowność? WPŁYW ZALEGŁOŚCI W SPŁACIE NALEŻNOŚCI Nr klienta Obrót Marża Koszt klienta Zysk/ Strata Liczba zleceń Ilość pozycji Liczba ofert Kwota długu , , , , , , , , , , , ,52 746, ,80 ZWROT KOSZTÓW, PIERWSZA STRATA Nr klienta Obrót Marża Koszt klienta Zysk/ Strata Liczba zleceń Ilość pozycji Liczba ofert ,00 657,80 648,06 9, ,50 694,06 694,18-0, ,70 818,79 923,73-104,

51 Rentowność klientów X MAŁE ZLECENIE RZĘDU 300 zł = STRATA ok. 500 zł Nr klienta Obrót Marża Koszt klienta Zysk/ Strata Liczba zleceń Ilość pozycji Ilość pozycji na zlecenie Liczba ofert ,50 154,29 643,08-488, ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 100 zł = STRATA PONAD 600 zł Nr klienta Obrót Marża Koszt klienta Zysk/ Strata Liczba zleceń Ilość pozycji Ilość pozycji na zlecenie Liczba ofert ,67 44,88 664,77-619, ,00 21,80 641,85-620,

52 Rentowność klientów X OFERTA PRO FORMA Nr klienta Obrót Marża Koszt klienta Zysk/ Strata Liczba zleceń Ilość pozycji Ilość pozycji na zlecenie Liczba ofert ,00 0,00 644,80-644, ,00 0, , , NAJMNIEJ RENTOWNI KLIENCI Nr klienta Obrót Marża Koszt klienta Zysk/ Strata Liczba zleceń Ilość pozycji Ilość pozycji na zlecenie Liczba ofert , , , , , , , , ,00 805, , , Niespłacona należność: 3 626,97 zł

53 Czym jest ABC? 53 Plan prezentacji ABC a tradycyjne metody kalkulacji kosztów Charakterystyka firmy X Etapy wdrożenia systemu ABC w firmie Prezentacja rezultatów wdrożenia systemu ABC Analiza zyskowności klientów firmy Zasadnicze problemy podczas implementacji rachunku ABC w praktyce

54 Zasadnicze problemy podczas implementacji rachunku ABC w praktyce Początkowy brak orientacji w realiach funkcjonowania firmy Brak doświadczenia zespołu wdrożeniowego Istniejące różnice w kwalifikacjach pracowników firmy Początkowa obawa pracowników przed rachunkiem ABC jako nowym systemem kontrolnym Brak aplikacji, która pozwoliłaby na gromadzenie i przetwarzanie informacji Problemy w ustaleniu harmonogramu rozmów (zwolnienia, urlopy, inne czynniki) Ograniczenie czasu rozmowy do maksymalnie 2 godz. (kierownicy 3 godz.) Trudności z określeniem poziomu szczegółowości w definiowaniu działań Kłopoty pracowników w definiowaniu wykonywanych działań Różne nazwy tych samych działań (konieczność późniejszej ich agregacji) Problemy osób zatrudnionych w określaniu czasów wykonywania poszczególnych działań (zwłaszcza gdy wykonywane rzadko lub wiele czynników wpływało na czas ich trwania) 54

55 Zasadnicze problemy podczas implementacji rachunku ABC w praktyce Ramowy plan kont w wielu wypadkach nie korespondował z poziomem zidentyfikowanych procesów i działań (uszczegółowienie kont zbyt syntetycznych, zagregowanie kont nadmiernie analitycznych) Nierozstrzygnięta kwestia nieuwzględniania niektórych z pozycji kosztowych w rachunku ABC Brak możliwości uzyskania danych z istniejącego w firmie systemu informacyjnego - uproszczenia w rozliczaniu kosztów na działania, a następnie z aktywności na poszczególne obiekty kosztowe Brak wyraźnego kryterium podziału klientów na grupy Warte podkreślenia: Opór ludzki minimalny - sprowadzał się jedynie do rozmów nad zasadnością wprowadzania metody ABC w przedsiębiorstwie Zbudowany model ABC stanowi jedynie pierwsze przybliżenie tego, jak model ten zachowa się po kilku latach informowania, nauki i adaptacji, co wynika z: 55 przyjętych uproszczeń rozliczenia kosztów działań na poziomie przedsiębiorstwa na końcowe obiekty kosztowe braku wyróżniania w kalkulacji kosztów stałych i zmiennych, a także określenia kosztów niewykorzystanych mocy

56 Zasadnicze problemy podczas implementacji rachunku ABC w praktyce Określenie nośników kosztów działań teoretycznie najlepiej modelujących przepływ kosztów nie nastręczało problemów Co innego zastosowanie ich w praktyce. Nośnik kosztów działań Nr Nazwa działania potencjalny zastosowany Składanie wizyt klientom liczba wizyt liczba zamówień Prezentowanie produktu u klienta liczba prezentacji liczba zamówień Prowadzenie rozmów telefonicznych z klientem ilość/czas trwania rozmów ilość ofert Wystawianie deklaracji zgodności ilość wystawionych deklaracji liczba potencjalnych klientów Przygotowywanie i wysyłanie wezwań do zapłaty ilość wysłanych monitów ilość spraw 56

57 Zasadnicze problemy podczas implementacji rachunku ABC w praktyce Ramowy plan kont w wielu wypadkach nie korespondował z poziomem zidentyfikowanych procesów i działań (uszczegółowienie kont zbyt syntetycznych, zagregowanie kont nadmiernie analitycznych) Nierozstrzygnięta kwestia nieuwzględniania niektórych z pozycji kosztowych w rachunku ABC Brak możliwości uzyskania danych z istniejącego w firmie systemu informacyjnego - uproszczenia w rozliczaniu kosztów na działania, a następnie z aktywności na poszczególne obiekty kosztowe Brak wyraźnego kryterium podziału klientów na grupy Warte podkreślenia: Opór ludzki minimalny - sprowadzał się jedynie do rozmów nad zasadnością wprowadzania metody ABC w przedsiębiorstwie Zbudowany model ABC stanowi jedynie pierwsze przybliżenie tego, jak model ten zachowa się po kilku latach informowania, nauki i adaptacji, co wynika z: 57 przyjętych uproszczeń rozliczenia kosztów działań na poziomie przedsiębiorstwa na końcowe obiekty kosztowe braku wyróżniania w kalkulacji kosztów stałych i zmiennych, a także określenia kosztów niewykorzystanych mocy

Rachunek kosztów działań sterowany czasem TD ABC

Rachunek kosztów działań sterowany czasem TD ABC Projektowanie procesów dr Mariusz Maciejczak www.maciejczak.pl Rachunek kosztów działań sterowany czasem TD ABC ABC Rachunek kosztów działań Nośniki kosztów Mierniki częstotliwości i intensywności z jaką

Bardziej szczegółowo

Tradycyjne podejście do kosztów pośrednich

Tradycyjne podejście do kosztów pośrednich Tradycyjne podejście do kosztów pośrednich Koszty bezpośrednie odniesienie wprost na obiekt kalkulacji Koszty pośrednie alokowanie na różne obiekty kalkulacji na podstawie kluczy rozliczeniowych, charakteryzujących

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Agenda. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing, ABC)

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Agenda. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing, ABC) Agenda Rachunek działań (Activity Based Costing, ABC) Dr Marcin Pielaszek 1. Przesłanki wdrażania nowych rozwiązań rachunku 2. Model rachunku działań 3. Ilustracja liczbowa 4. Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych (częściowych) Polskie

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu. Dział projektowania

Prezes Zarządu. Dział projektowania Studium przypadku - Motoparts Opis przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo MOTOPARTS SA jest producentem plastikowych elementów do samochodów osobowych. W strukturze organizacyjnej (rysunek 1) przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych

Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów pełnych Produkty wyroby gotowe rzeczowe aktywa obrotowe wytwarzane przez przedsiębiorstwo produkcja w toku niegotowe wyroby gotowe o niezakończonym cyklu wytwarzania produkcją w toku może

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji

Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji dokumentowanie zdarzeń gospodarczych i pomiar kosztów zdarzenia dotyczące zużycia zasobów majątkowych oraz ilościowe i wartościowe określenie zużycia zasobów

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów

Systemy rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów Tradycyjny rachunek kalkulacyjny kosztów oparty na rozmiarach produkcji kalkulacja doliczeniowa (zleceniowa), doliczanie kosztów wydziałowych kalkulacja podziałowa (procesowa)

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć Wykład nr 1 Marcin Pielaszek Roboczy plan zajęć Wykład 1. Wprowadzenie, sprawozdawczy rachunek 2. normalnych, rachunek standardowych 3. standardowych, koszty produkcji pomocniczej 4. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego Przedsiębiorstwo produkcyjne GAMMA wytwarza jeden produkt. Przewiduje się, że sprzedaż w ciągu pięciu miesięcy będzie kształtować się następująco: styczeń 20.000 szt. luty 50.000 szt. marzec 30.000 szt.

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Wydział Ekonomiczno-Rolniczy - SGGW Dr Mariusz Maciejczak LOGISTYKA Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem,

Bardziej szczegółowo

Time-Driven Activity Based Costing. Zarządzanie rentownością przy wykorzystaniu Rachunku Kosztów Działań Opartego Na Czasie

Time-Driven Activity Based Costing. Zarządzanie rentownością przy wykorzystaniu Rachunku Kosztów Działań Opartego Na Czasie Time-Driven Activity Based Costing Zarządzanie rentownością przy wykorzystaniu Rachunku Kosztów Działań Opartego Na Czasie Drastyczne zmiany w otoczeniu Zmiany w strukturze kosztów Koszty pośrednie Materiały

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 dr inż. Dorota Kużdowicz Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Ewidencja i rozliczanie kosztów Rachunek kosztów w układzie rodzajowym Rachunek kosztów wg miejsc

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie 1.

Bardziej szczegółowo

ZADANIE KONKURSOWE I etap

ZADANIE KONKURSOWE I etap Katowice, 26.04.2016 r. ZADANIE KONKURSOWE I etap Założenia Przedsiębiorstwo produkuje trzy rodzaje przetworów owocowych: konfiturę wiśniową (250 g), powidła śliwkowe (320 g), mus jabłkowy (1000 g). Produkcja

Bardziej szczegółowo

Tradycyjne podejście do rachunku kosztów

Tradycyjne podejście do rachunku kosztów Metoda ABC Prosta produkcja Złożona produkcja Koszty bezpośrednie: 1000 PLN Koszty bezpośrednie: 1000 PLN Tradycyjne podejście do rachunku kosztów Koszty pośrednie do alokacji: 200 PLN Klucz podziałowy:

Bardziej szczegółowo

Bieżący Przyszły. IV I II Wpływy ze sprzedaży bieżącego kwartału * *** Wpływy ze sprzedaży w kwartale poprzednim ** ****

Bieżący Przyszły. IV I II Wpływy ze sprzedaży bieżącego kwartału * *** Wpływy ze sprzedaży w kwartale poprzednim ** **** Zestaw I Zadanie 1. Firma CP jest dystrybutorem profesjonalnych środków czystości. Dane o sprzedaży i zakupach materiałów firmy CP zostały przedstawione w poniższej tabeli: Rok Bieżący Przyszły Kwartał

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Amortyzacja nieliniowa 1 4/ / / /

Rachunkowość. Amortyzacja nieliniowa 1 4/ / / / Rachunkowość 1/1 Amortyzacja nieliniowa Metody degresywne (a) metoda sumy cyfr rocznych (cena nabycia - wartość końcowa) x zmienna rata mianownik zmiennej raty: 0,5n(n+1) n - liczba okresów użytkowania

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów Działań. Activity Based Costing

Rachunek Kosztów Działań. Activity Based Costing Rachunek Kosztów Działań Activity Based Costing dr Robert Piechota Plan prezentacji 1. Tradycyjne systemy rachunku kosztów 2. Czym jest rachunek ABC? 3. ABC a tradycyjne metody kalkulacji kosztów 4. Etapy

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników)

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rachunek kosztów jest ogółem czynności zmierzających do ustalenia i zinterpretowania wyrażonej w pieniądzu wysokości nakładów dokonanych

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów działań sterowany czasem (Time-Driven ABC)

Rachunek kosztów działań sterowany czasem (Time-Driven ABC) Rachunek kosztów działań sterowany czasem (Time-Driven ABC) Spis treści I. Rachunek kosztów działań sterowany czasem (time-driven ABC)... 2 1. Geneza time-driven ABC... 2 2. Ogólna koncepcja TD ABC....

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych -

Rachunek kosztów pełnych - Rachunek kosztów pełnych - kalkulacja dr Adam Chmielewski Jakie są cele rachunku kosztów? kalkulacja kosztów wycena zapasów ustalanie wyniku finansowego podejmowanie decyzji, np.: cenowych asortymentowych

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP)

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP) Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP) Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Dr Mariusz Maciejczak Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem, zorganizowanej przez Deloitte&Touche. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ustalanie kosztów procesów, produktów i usług z programem ADONIS. Zbigniew Misiak Daria Świderska - Rak Jolanta Rutkowska

Ustalanie kosztów procesów, produktów i usług z programem ADONIS. Zbigniew Misiak Daria Świderska - Rak Jolanta Rutkowska Ustalanie kosztów procesów, produktów i usług z programem ADONIS Zbigniew Misiak Daria Świderska - Rak Jolanta Rutkowska Metody rachunku kosztów Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów A i B metodą tradycyjną

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań Plan wykładu 1. Wycena rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2. Wycena nieruchomości inwestycyjnych Wybrane zagadnienia z zakresu wyceny aktywów i zobowiązań Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

zlecenie 01 zlecenie 02 materiały bezpośrednie robocizna bezpośrednia koszty wydziałowe 300

zlecenie 01 zlecenie 02 materiały bezpośrednie robocizna bezpośrednia koszty wydziałowe 300 Zadanie 1 (rozliczanie kosztów wydziałowych) Firma K zaplanowała koszty na następny okres (w zł): materiały bezpośrednie 10 000 robocizna bezpośrednia 30 000 czynsz za halę fabryczną 10 000 wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Plan zajęć normalnych, standardowych 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach produktów 2. Prezentacja różnych podejść do planowania rozmiarów

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych uzasadnionych Rachunek kosztów normalnych: zniwelowanie wpływu różnic w wykorzystaniu zdolności produkcyjnych w wyniku zmian w rozmiarach produkcji

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji KALKULACJE KOSZTÓW Jednostką kalkulacyjną jest wyrażony za pomocą odpowiedniej miary produkt pracy (wyrób gotowy, wyrób nie zakończony, usługa) stanowiący przedmiot obliczania jednostkowego kosztu wytworzenia

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów dla inżyniera

Rachunek kosztów dla inżyniera Rachunek kosztów dla inżyniera Wykład 3: Rachunek kosztów systematyczny; problemowy; kryteria i podział kosztów; wzorce zachowania się kosztów. Zofia Krokosz-Krynke, Dr inż., MBA zofia.krokosz-krynke@pwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Rola rachunkowości zarządczej

Rola rachunkowości zarządczej Rola rachunkowości zarządczej Rachunkowość finansowa: zajmuje się pomiarem i ewidencją majątku przedsiębiorstwa, operacji gospodarczych oraz przygotowywaniem na tej podstawie raportów finansowych Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO

TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO. CHARAKTERYSTYKA TESTU. Test osiągnięć szkolnych sprawdzający wielostopniowy, nieformalny, nauczycielski, pisemny. Test obejmuje sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Metody kalkulacji kosztu jednostkowego

Metody kalkulacji kosztu jednostkowego Metody kalkulacji kosztu jednostkowego Dane dotyczące produkcji w firmie X w styczniu przedstawiają się następująco: saldo początkowe produkcji w toku 0 liczba wyrobów przekazanych do magazynu 20 000 liczba

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail Wydanie: z 0 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W2) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych.

Rachunek Kosztów (W2) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych. Plan zajęć Rachunek kosztów Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Marcin Pielaszek 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach

Bardziej szczegółowo

Zadanie TRAMAG 1 Przedstawienie problemu

Zadanie TRAMAG 1 Przedstawienie problemu Zadanie TRAMAG 1 Przedstawienie problemu Firma TRAMAG jest firmą świadczącą kompleksowe usługi przewozu, przeładunku i magazynowania produktów chemii gospodarczej. Głównym długookresowym celem firmy jest

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE KALKULACJI: - tradycyjnej - ABC

PORÓWNANIE KALKULACJI: - tradycyjnej - ABC KOŁO NAUKOWE CONTROLLINGU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI PORÓWNANIE KALKULACJI: - tradycyjnej - ABC Spis treści Wstęp... 3 Dane wejściowe... 4 Kalkulacja tradycyjna... 6 Kalkulacja ABC... 8 Porównanie wyników...

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć I. Zakres tematyczny zajęć 1. Produkty gotowe - definicja, - wycena 2. Przychody

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład II dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 KALKULACJA KOSZTÓW Kalkulacja kosztów jest to czynność obliczeniowa zmierzająca do ustalenia kosztów przypadających

Bardziej szczegółowo

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy Lista powtórkowa Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 1. Saldo początkowe Środków Trwałych 50 000 zł 2. Na stanie środków trwałych znajduje się komputer, którego wartość

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie rachunkowości zarządczej

Komputerowe wspomaganie rachunkowości zarządczej Komputerowe wspomaganie rachunkowości zarządczej Informacja dla zarządzania. Tradycyjny rachunek kosztów a rachunek kosztów działań, koncepcja: nośnika kosztów zasobów, nośnika kosztów działań, Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Rachunek kalkulacyjny kosztów. Wykład 4

Rachunek kalkulacyjny kosztów. Wykład 4 Rachunek kalkulacyjny kosztów Wykład 4 Koszt własny sprzedaży??? Koszt własny sprzedaży: Kalkulacja kosztów art.3 ust. 1 pkt 19 uor - rzeczowych aktywach obrotowych - rozumie się przez to materiały nabyte

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów działań

Rachunek kosztów działań Rachunek kosztów działań Rachunek kosztów działań ABC (ang. Activity Based Costing) powstał jako odpowiedź na krytykę tradycyjnego rachunku kalkulacyjnego (1987 - Cooper R., Kaplan R. S., How Cost Accounting

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI Z RACHUNKOWOŚCI

KONSPEKT LEKCJI Z RACHUNKOWOŚCI KONSPEKT LEKCJI Z RACHUNKOWOŚCI opracowany przez Annę Kuczyńską-Cesarz wicedyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawa ul. Stawki 4 I. Temat: Ewidencja i rozliczanie kosztów równolegle

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów dla inżyniera

Rachunek kosztów dla inżyniera Rachunek kosztów dla inżyniera Wykład 3: Rachunek kosztów systematyczny; problemowy; kryteria i podział kosztów; wzorce zachowania się kosztów. Zofia Krokosz-Krynke, Dr inż., MBA zofia.krokosz-krynke@pwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje

Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje Rachunek

Bardziej szczegółowo

Wpoprzedniej części cyklu (nr 11/2009) Studium przypadku Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie MK. 12 www.controlling.infor.

Wpoprzedniej części cyklu (nr 11/2009) Studium przypadku Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie MK. 12 www.controlling.infor. Studium przypadku w przedsiębiorstwie MK Michał Seheńczuk konsultant w departamencie systemów Business Intelligence w ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl Wdrożenie sytemu

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów

Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł 1) I. S O B A Ń S K A ( R E D. ), R A C

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 4 Mierniki i wskaźniki logistyczne Dystrybucja Logistyka przedsiębiorstwa Logistyka marketingowa Logistyka materiałowa Logistyka

Bardziej szczegółowo

Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW

Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW Etap I Bezpośrednie odniesienie kosztów rodzajowych do funkcji (wiersze 1-4) Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW Wynagrodzenia na podstawie list płac obejmujących narzuty

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł 1) I. S O B A

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Budżetowanie

Temat 1: Budżetowanie Temat 1: Budżetowanie Zadanie 1.1 Zakupy towarów w przedsiębiorstwie NW w poszczególnych miesiącach wynoszą: luty 2000 zł, marzec 4000 zł, kwiecień 3000 zł. Towary zakupione w danym miesiącu są sprzedawane

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 1.1. STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW 477 Załącznik nr 1.1. Poniższy przykład ma na celu przybliżenie logiki wynikającej z Wytycznych. Założenia projekcji

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów zmiennych

Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych (ang. variable costing) pozwala podejmować decyzje krótkookresowe będące reakcją na bieżące zmiany w wielkości popytu i sprzedaży dzieli koszty na

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA

RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA Zadania_Kalkulacja podziałowa prosta, współczynnikowa i odjemna Przykład_1 wyprodukowano 80 sztuk wyrobów gotowych i 50 sztuk wyrobów zaawansowanych w 40% z punktu widzenia poniesionych

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki,

BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Strona 1 BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

szt. produkcja rzeczywista

szt. produkcja rzeczywista 128 000 zł 100 000 zł linia budżetu przeliczonego 10 000 szt. produkcja rzeczywista 14 000 szt. produkcja planowana Wydział przedsiębiorstwa produkcyjnego ponosi stałe koszty w wysokości 30 000 zł w miesiącu

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany

Rachunek kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany Kalkulacja kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany Marcin Pielaszek Kalkulacja jest to proces ustalania kosztu określonego obiektu, np. kosztu wytworzenia konkretnego produktu wytworzenia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych *zgodnie z ustawą o rachunkowości (UoR art. 28 ust. 3) Uzasadniona część kosztów pośrednich - definicja zmienne pośrednie koszty produkcji część stałych pośrednich kosztów produkcji,

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników rachunku kosztów i analizy finansowej

Lista wskaźników rachunku kosztów i analizy finansowej Lista wskaźników rachunku kosztów i analizy finansowej FiM Consulting Sp. z o.o. Ul. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl 1 WPROWADZENIE DO LISTY WSKAŹNIKÓW 1. Wskaźniki - są

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II)

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Zadanie 1 W spółce Alfa" wycena obrotu materiałowego prowadzona jest w cenach rzeczywistych ustalonych na poziomie ceny zakupu fakturowanej przez dostawców.

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja kosztów O P E R A C Y J N E I S T R A T E G I C Z N E, C. H. B E C K, W A R S Z A W A 2 0 0 9

Kalkulacja kosztów O P E R A C Y J N E I S T R A T E G I C Z N E, C. H. B E C K, W A R S Z A W A 2 0 0 9 Kalkulacja kosztów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł : 1) I. S O B A Ń S K A ( R E D. ), R A C H U N E K K O

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów. dr Sylwia Machowska - Okrój

Podstawy finansów. dr Sylwia Machowska - Okrój Podstawy finansów dr Sylwia Machowska - Okrój 1 Wykład na podstawie: Rachunkowość zarządcza, red. naukowa Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk, wyd. Oficyna, 2014, rozdział 3 2 Koszty i pojęcia bliskoznaczne

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Rachunkowosc menedzerska W1. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunkowość menedżerska (zarządcza) (Wykład nr 1 i 2) Plan prezentacji

Rachunkowosc menedzerska W1. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunkowość menedżerska (zarządcza) (Wykład nr 1 i 2) Plan prezentacji Plan prezentacji Rachunkowość menedżerska (zarządcza) (Wykład nr 1 i 2) Dr Marcin Pielaszek 1. Zagadnienia organizacyjne 2. Wprowadzenie do rachunkowość zarządczej 3. Istotność informacji w rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZANIE BUDśETU WIODĄCEGO

SPORZĄDZANIE BUDśETU WIODĄCEGO SPORZĄDZANIE BUDśETU WIODĄCEGO 1. BudŜet sprzedaŝy Planowana ilość sprzedaŝy w szt. Planowana cena sprzedaŝy Planowane przychody ze sprzedaŝy I II III I kwartał 2. Zestawienie wpływów gotówkowych ze sprzedaŝy

Bardziej szczegółowo

MĄDROŚĆ STRATEGICZNA, DOSKONAŁOŚĆ OPERACYJNA I ZYSK

MĄDROŚĆ STRATEGICZNA, DOSKONAŁOŚĆ OPERACYJNA I ZYSK Tomasz M. Zieliński MĄDROŚĆ STRATEGICZNA, DOSKONAŁOŚĆ OPERACYJNA I ZYSK ZASOBOWO-PROCESOWY RACHUNEK KOSZTÓW Wydanie 1 Akademia Controllingu Sp. z o.o. Poznań 2017 Spis treści Przedmowa... 13 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

W bieżącym miesiącu wystąpiły operacje kosztowe podane w tabeli

W bieżącym miesiącu wystąpiły operacje kosztowe podane w tabeli Zadanie 4.1. W przedsiębiorstwie produkcyjnym (produkcja wyrobów metalowych) ewidencję kosztów działalności podstawowej prowadzi się tylko w układzie rodzajowym na następujących kontach księgi głównej:

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1.4 do Regulaminu

Załącznik 1.4 do Regulaminu Załącznik 1.4 do Regulaminu BIZNES PLAN w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim nr POKL.07.02.02-30-004/12 realizowanego przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.1 PRZEDMIOT PRZEDSIĘWZIĘCIA KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA, PRZEDMIOT I ZAKRES

BIZNESPLAN 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.1 PRZEDMIOT PRZEDSIĘWZIĘCIA KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA, PRZEDMIOT I ZAKRES Załącznik nr 2 Wzór biznesplanu BIZNESPLAN Reaguj szybko! nr projektu RPLD.10.02.02-10-0012/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Adaptacyjność

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. As Easy As ABC rachunek kosztów działań prosty jak abecadło

Rozdział IV. As Easy As ABC rachunek kosztów działań prosty jak abecadło 4. Rozdział IV As Easy As ABC rachunek kosztów działań prosty jak abecadło Rozdział IV As Easy As ABC rachunek kosztów działań prosty jak abecadło 61 4.1 Procesowy rachunek kosztów Rachunek kosztów działań

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie elastyczne

Budżetowanie elastyczne Kontrola budżetowa prezentacja na podstawie: T. Wnuk-Pel, Rachunek kosztów standardowych [w:] I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, Warszawa, C.H. Beck 2009, s. 223-279

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OMEGA

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OMEGA Edward Radosiński 1. SYSTEM WYTWARZANIA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OMEGA 1.1. Produkcja: a) przedsiębiorstwo - zaliczane do branży przemysłu spożywczego - może jednocześnie wytwarzać trzy asortymenty

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA EKONOMICZNA PROJEKTOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KALKULACJA EKONOMICZNA PROJEKTOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ . (imię i nazwisko bezrobotnego/wnioskodawcy) KALKULACJA EKONOMICZNA PROJEKTOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Krótki opis działalności Projekt opracowany przez Doradców Zawodowych PUP w Jarosławiu na wyłączny

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne AMEX sp. z o.o. z Poznania zajmuje się produkcją odzieży damskiej. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W maju 2010 r. w przedsiębiorstwie miały miejsce

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja systemów rachunku kosztów

Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów generalnie są klasyfikowane według kryterium hierarchiczności czasowej procesów zarządzania. Według tego kryterium wyróŝnia się dwie podstawowe

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/NAZWA FIRMY

BIZNESPLAN IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/NAZWA FIRMY Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach Ścieżki B BIZNESPLAN dla Uczestników Ścieżki B w ramach projektu Adaptacja czy INNkubacja program wsparcia pracowników restrukturyzowanych

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W4) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Dr Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów - Wykład nr 4 i 5.

Rachunek Kosztów (W4) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Dr Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów - Wykład nr 4 i 5. - Wykład nr 4 i 5 Projektowanie i wdrażanie systemów Activity Based Costing oraz Activity Based Management (ABC, ABM, działań, zarządzanie działaniami) Dr Marcin Pielaszek Agenda 1. Przesłanki wdrażania

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Doświadczenie zawodowe i umiejętności wnioskodawcy w kontekście przydatności dla proponowanego przedsięwzięcia

Biznesplan. Doświadczenie zawodowe i umiejętności wnioskodawcy w kontekście przydatności dla proponowanego przedsięwzięcia Biznesplan 1.Dane adresowe planowanej działalności Nazwa firmy... Adres... Telefon... Wykształcenie wnioskodawcy / ukończone szkolenia (rodzaj, uzyskane tytuły). Doświadczenie zawodowe i umiejętności wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa 1. Koszty w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym 2. Ewidencja materiałów i towarów dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa 1.1. Rozwój rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej 1.2. Cel istota i zakres rachunkowości zarządczej

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING LOGISTYCZNY

CONTROLLING LOGISTYCZNY CONTROLLING LOGISTYCZNY Ćwiczenia 2 mgr Dawid Doliński Dawid.Dolinski@edu.wsl.com.pl Tel. 0(61) 850 49 45 lub Dawid.Dolinski@ilim.poznan.pl Koszty logistyczne Zadanie na rozgrzewkę W analizowanym miesiącu

Bardziej szczegółowo

W procesie budżetowania najpierw sporządza się część operacyjną budżetu, a po jej zakończeniu przystępuje się do części finansowej.

W procesie budżetowania najpierw sporządza się część operacyjną budżetu, a po jej zakończeniu przystępuje się do części finansowej. Budżetowanie Budżetowanie to: Proces ciągłego analizowania, programowania, realizowania i pomiaru wykonania zadań właściwych poszczególnym komórkom organizacyjnym, mający na celu efektywną kontrolę nad

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

Seminarium firmowe FS I, część 2

Seminarium firmowe FS I, część 2 Seminarium firmowe FS I, część 2 Wprowadzenie do przepływów wartości w systemie proalpha , dn. 1. Wstęp... 1 1.1. Cel ćwiczenia... 1 1.2. Wymagania... 1 1.3. Przebieg ćwiczenia... 1 2. Dane

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki.. (Imię i nazwisko) Grupa Data Zadanie 1. Spółka z o. o. Moda produkuje odzież roboczą. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu?

Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu? Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu? Pytanie Świadczymy dla innych podmiotów usługi produkcyjne - wytwarzamy ich

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Jerzy T. Skrzypek Wariant porównawczy Rodzajowy układ kosztów Wariant kalkulacyjny Kalkulacyjny układ kosztów Rachunkowość zarządcza Koszty stałe i zmienne Typy rachunku zysków

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rachunkowości - wykład. Temat : Księgowe ustalanie wyniku finansowego

Wprowadzenie do rachunkowości - wykład. Temat : Księgowe ustalanie wyniku finansowego Wprowadzenie do rachunkowości - wykład Temat : Księgowe ustalanie wyniku finansowego Program wykładu: 1. Czynniki determinujące sposób ustalania wyniku finansowego. 2. Warianty ustalania wyniku finansowego

Bardziej szczegółowo