Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US"

Transkrypt

1 Rachunki Decyzyjne Katedra Rachunkowości US

2 Rachunki Decyzyjne Wykorzystywane do optymalizacji efektów przy istniejącym profilu działalności w krótkich okresach czasu. Podstawą analizy są relacje pomiędzy rozmiarami produkcji, kosztami i zyskiem.

3 Optymalizacja rozmiarów produkcji Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę Wybór: wytworzyć czy kupić Wybór technologii produkcji Specjalne zamówienie

4 Optymalizacja rozmiarów produkcji Decyzje polegają na zaplanowaniu optymalnej struktury asortymentowej produkcji z uwzględnieniem optymalnej alokacji ograniczonych zasobów pomiędzy rodzaje produktów. Celem jest uzyskanie maksymalnego zysku lub minimalnych kosztów

5 Optymalizacja rozmiarów produkcji Czynniki warunkujące prawidłowość założeń produkcyjnych -zewnętrzne: a) popyt na wytwarzane przez firmę produkty, b) popyt na produkty substytucyjne, c) konkurencję, d) dostępność czynników produkcji. -wewnętrzne: a) posiadane moce produkcyjne, b) technologia, c) kwalifikacje zatrudnionych.

6 Optymalizacja rozmiarów produkcji W rachunku kosztów zmiennych wielkością stałą na jednostkę produktu jest nadwyżka cenowa (marża pokrycia, marża brutto). Maksymalizacja tej nadwyżki, jest równoznaczna z maksymalizacją zysku. Z=Mb - Ks gdzie: Mb -nadwyżka cenowa (marża pokrycia, marża brutto), Ks -koszty stałe w okresie

7 Optymalizacja rozmiarów produkcji Sytuacja braku ograniczeń jest w praktyce rzadko spotykana i dlatego częściej spotyka się sytuację występowania tzw. zasobów rzadkich, ograniczających produkcję, do których należy zaliczyć także czynniki jakościowe, na przykład w przypadku rezygnacji z produktu, który miał stałych odbiorców.

8 Optymalizacja rozmiarów produkcji W celu znalezienia optymalnego rozwiązania należy rozróżnić następujące warianty: występuje jeden czynnik ograniczający, występują dwa lub więcej ograniczeń, z jednym dominującym, istnieje wiele różnych ograniczeń o różnym znaczeniu dla różnych produktów.

9 Optymalizacja rozmiarów produkcji Wariant I Przykład Czynnik ograniczający - surowiec 6000 kg Produkty Cena w zł Koszty zmienne w zł Marża brutto w zł/szt. Zużycie surowca w kg/szt. Marża brutto w zł/kg A ,25 16 B ,80 15 C ,00 35 Sprawdzenie: MbA = 16 zł/kg x 6000 kg = zł MbB = 15 zł/kg x 6000 kg = zł MbC = 35 zł/kg x 6000 kg = zł

10 Optymalizacja rozmiarów produkcji Wariant II Przykład Dane planowane dla dwóch typów wyrobów A i B wytwarzanych z tego samego surowca i na tych samych maszynach przedstawia się następująco: Produkty Cena w zł Koszt zmienny jednostkowy Marża brutto w zł Zużycie mgodz. na jednostkę wyrobu Zużycie surowca na jednsotkę wyrobu A ,5 2,00 B ,0 1,25 Zdolność produkcyjna mgodz. Dostępne surowce kg. Koszty stałe zł.

11 Optymalizacja rozmiarów produkcji Wariant II Rozwiązanie I. Analiza czynników ograniczających - maszynogodziny: 5000 mgodz mgodz mgodz. A= = szt.; B= =2500 szt. 0,5 mgodz./szt. 2 mgodz./szt. - surowiec: kg kg kg A= = szt.; B= =20000 szt. 2 kg/szt. 1,25 kg/szt.

12 Optymalizacja rozmiarów produkcji Wariant II Rozwiązanie II. Ustalenie marży brutto na jednostkę czynnika ograniczającego : 100 zł/szt. 250 zł/szt. A: MbA= = 200 zł/mgodz.; B: MbB= = 125 zł/mgodz. 0,5 mgodz./szt. 2 mgodz./szt. III. Ustalenie globalnej marży brutto: A: MbA= 200 zł/mgodz. x 5000 mgodz. = zł B: MbB= 125 zł/mgodz. x 5000 mgodz. = zł IV. Ustalenie globalnego zysku: A: Z= zł zł = zł B: Z= zł zł = zł

13 Optymalizacja rozmiarów produkcji Wariant II Przykład 2 Przedsiębiorstwo może produkować trzy asortymenty wyrobów: A, B i C. Miesięczne zdolności produkcyjne wynoszą 2000 maszynogodzin. Analiza rynku wykazała ograniczenia ze strony popytu, które wynoszą dla asortymentu A szt., B szt., C szt. Podstawowe informacje o asortymentach: Wyszczególnienie A B C Jednostkowa cena sprzedaży Jednostkowy koszt zmienny Norma czasu wytwarzania ( w mgodz.) 0,8 0,5 0,2 Koszty stałe wynoszą zł Na podstawie powyższych danych określić, które asortymenty firma powinna produkować w celu uzyskania maksymalnego zysku. Ustalić kwotę zysku.

14 Optymalizacja rozmiarów produkcji Wariant II Rozwiązanie Ocena asortymentów według marży brutto przypadającej na jedną maszynogodzinę Wyszczególnienie A B C Norma czasu wytwarzania ( w mgodz.) 0,8 0,5 0,2 Liczba wyrobów wytworzonych w ciągu 1 1, mgodz. (szt.) Marża brutto na 1 mgodz. (zł) Ranking wyrobów III II I Ustalenie maksymalnych rozmiarów produkcji analizując ograniczenia ze strony zdolności produkcyjnych: A: 2000 mgodz. 0,8 mgodz./szt. = 2500 szt. B: 2000 mgodz. 0,5 mgodz./szt. = 4000 szt. C: 2000 mgodz. 0,2 mgodz./szt. = szt.

15 Optymalizacja rozmiarów produkcji Wariant II Rozwiązanie cd Ustalenie zysku z poszczególnych asortymentów bez ograniczeń ze strony popytu. Wyszczególnienie A B C Liczba wyrobów Jednostkowa marża brutto (zł/szt.) Marża brutto Koszty stałe Wynik Ranking III II I

16 Optymalizacja rozmiarów produkcji Wariant II Rozwiązanie cd Ustalenie zysku z poszczególnych asortymentów z uwzględnieniem ograniczeń ze strony popytu. Wyszczególnienie A B C Liczba wyrobów Jednostkowa marża brutto (zł/szt.) Marża brutto Koszty stałe Wynik Ranking III II I Wolne moce produkcyjne: 10000szt szt. = 1000 szt wyrobu C 1000 szt. x 0,2 mgodz./szt. = 200 mgodz. 200 mgodz. x 2 szt./mgodz. = 400 szt. wyrobu B 400 szt. x 40 zł = zł Z= zł (A) zł (B) = zł

17 Optymalizacja rozmiarów produkcji Wariant III Przykład Planowane wielkości rzeczowo-finansowe: Produkty A B Cena sprzedaży Koszty zmienne Marża brutto Normatywny czas obróbki maszynowej (mgodz./szt.) według zespołów maszyn: I zespół II zespół III zespół 1 2 1,5 Dyspozycyjny tygodniowy czas pracy maszyn (mgodz.) I zespół 40 II zespół 42 III zespół 36 Koszty stałe produkcji w skali tygodnia 9000 zł

18 Optymalizacja rozmiarów produkcji Wariant III Rozwiązanie Funkcja celu maksymalizacja zysku Z=400A+900B > max Nierówności wyrażające ograniczenia produkcji A+4B = 40 mgodz. 2A+B = 42 mgodz. 1,5A+3B = 36 mgodz. Rozwiązanie wyznaczają punkty 1, 2, 3 i 4

19 Optymalizacja rozmiarów produkcji Wariant III Rozwiązanie Punkt 1: A 0 szt., B 10 szt. Z(s) = 10 szt. x 900 zł/szt zł =0 Punkt 2: A+4B = 40 1,5A+3B = 36 A = 40-4B 1,5(40-4B)+3B = B+3B = 36 3B = 24 B = 8 szt. 2 A = 40-4x8 = = 8 szt. Z(s) = 8 szt. x 400 zł/szt. + 8 szt x 900 zł/szt zł = 1400 zła

20 Optymalizacja rozmiarów produkcji Wariant III Rozwiązanie Punkt 3: 2A+B = 42 1,5A+3B = 36 B = 42-2A 1,5A + 3(42-2A) = 36 1,5A A = ,5A = 90 3 A = 20 szt. B = 42-2x20 = = 2 szt. Z(s) = 20 szt. x 400 zł/szt. + 2 szt x 900 zł/szt zł = 800 zł Punkt 4: A 21 szt., B 0 szt. Z(s) = 21 szt. x 400 zł/szt zł =-600 (strata)

21 Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę Decyzja o rezygnacji z produktu powinna się opierać na porównaniu dotychczasowej straty na produkcie z kosztami stałymi, jakimi produkt ten jest obciążony. I. Strata jest większa od kosztów stałych rozliczonych na produkt II. Strata jest mniejsza od kosztów stałych zaprzestać wytwarzania rozpatrywanego wyrobu produkcję należy utrzymać

22 Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę Przykład Rachunek wyniku finansowego przedsiębiorstwa Z (dane w tys. zł): Produkty K L M Razem Przychody ze sprzedaży Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Koszty ogólnozakładowe Koszty sprzedaży Razem koszty sprzedanych produktów Zysk ( + ) strata (-) na sprzedaży Zakłada się, że koszt wytworzenia produktów oraz koszty sprzedaży zawierają w sobie elementy zmienne i stałe, natomiast koszty ogólnozakładowe są w całości stałe.

23 Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę Przykład cd Inne dane (w zł na sztukę): Produkty K L M Cena sprzedaży 10 37,5 25 Koszty zmienne wytwarzania 5 12,0 8 Koszty zmienne sprzedaży 1 2,5 2 Nadwyżka cenowa 4 23,0 15 Liczba produktów (szt.) Problem decyzyjny: Czy zrezygnować z produkcji wyrobu K, jako nierentownego? Jak wpłynęłoby to na wynik finansowy przedsiębiorstwa?

24 Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę Rozwiązanie Ustalenie kosztów stałych zaabsorbowanych przez produkty (w tys. zł): Produkty K L M Koszt wytworzenia w tym: koszty zmienne koszty stałe Koszty sprzedaży w tym: koszty zmienne koszty stałe Koszty ogólnozakładowe stałe Razem koszty stałe Jeśli zaprzestaniemy produkować wyrób K, to wynik finansowy wyniesie 43 tys. zł, w porównaniu z 91 tys. zł w wariancie wyjściowym.

25 Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę Rozwiązanie cd Wprowadzając do przykładu dodatkowe założenia, że: 1. moce produkcyjne zaangażowane na rzecz produktu K można wykorzystać do produkcji wyrobu L o najwyższej nadwyżce cenowej (37,5-14,5 = 23 zł/szt.), 2. nie istnieją żadne ograniczenia tej produkcji, 3. posiadane maszyny i zatrudnieni pracownicy przystosują się do wytwarzania wyrobu L bez dodatkowych nakładów, 4. "zwolnione" moce pozwolą wyprodukować 6000 szt. wyrobów L, wynik finansowy można poprawić odpowiednio:

26 Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę Rozwiązanie cd Rachunek wyniku finansowego po zmianach (w tys. zł): Produkty L M Razem Przychody Koszty zmienne wytworzenia Koszty zmienne sprzedaży Razem koszty zmienne Marża brutto Koszty stałe Zysk ( + ) strata (-) Wnioski: Porównując zysk w wariancie wyjściowym z zyskiem po zmianach programu produkcyjnego stwierdzamy jego poprawę o 90 tys. zł ( 181 tys. zł - 91 tys. zł ).

27 Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę Przykład (rezygnacja z części działalności) Spółka "Uroda" prowadzi trzy salony usługowe: fryzjerski, kosmetyczny i solarium, zlokalizowane w jednym budynku.kalkulacja pełnych kosztów działalności w zestawieniu z przychodami wykazała, że solarium przynosi straty. Miesięczny rachunek wyniku finansowego solarium przedstawia się następująco: Przychody Koszty zmienne: wynagrodzenia bezpośrednie zużycie energii 900 zużycie materiałów bezpośrednich razem Marża brutto Koszty stałe: amortyzacja urządzeń ubezpieczenia 850 konserwacje i naprawy 700 koszty pomieszczeń 500 wynagrodzenia nadzoru z narzutami 300 rozliczone koszty ogólne spółki razem Zysk (strata) (850) Właściciele spółki zlecili analizę następującego problemu: Czy należałoby zamknąć solarium i jak taka decyzja wpłynęłaby na wynik finansowy spółki?

28 Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę Rozwiązanie I. Analiza wykazała, że w efekcie likwidacji solarium spółka: 1. nie osiągnie przychodów w kwocie zł 2. nie poniesie kosztów zmiennych w kwocie 5150 zł 3. nie poniesie części kosztów stałych (po uwzględnieniu dodatkowych założeń): a) amortyzacja zmniejszy się o zł na skutek likwidacji większości urządzeń, jednak nie wszystkich, b) spółka nie odnowi umowy na ubezpieczenie usług solarium, c) pozostaną niewielkie koszty konserwacji nie sprzedanych urządzeń zł, d) zmniejszą się koszty utrzymania pomieszczeń o 300 zł, e) zlikwidowany zostanie etat kierownika solarium, f) zmniejszą się koszty ogólne spółki w dziale zaopatrzenia o 250 zł.

29 Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę Rozwiązanie cd Porównawcze zestawienie kosztów stałych w zł Kontynuacja Zamknięcie działalności solarium Różnica solarium Amortyzacja Ubezpieczenie Naprawy i konserwacje Koszty pomieszczeń Wynagrodzenie nadzoru z narzutem Rozliczone koszty ogólne Razem II. Z powyższej analizy wynika, że na skutek zamknięcia solarium nie pokryte koszty stałe wyniosą zł w stosunku do 850 zł w aktualnej sytuacji. Tym samym wynik finansowy pogorszy się o 2050 zł. III. Dodatkowo można się spodziewać zmniejszenia liczby klientów w innych działach spółki, jako efekt braku kompletu usług "upiększających". Specjaliści oszacowali utraconą marżę z tego tytułu na kwotę 500 zł. IV. Łączna strata wyniesie zł (2 900 zł zł) i będzie większa od aktualnej straty na usługach solarium o 2550 zł.

30 Założenia: Wybór: wytworzyć czy kupić - przedsiębiorstwo otrzymuje zewnętrzną ofertę na wytworzenie pewnych części własnego produktu finalnego, - moce produkcyjne pozwalają na produkcję tych części we własnym zakresie Problem decyzyjny Cena zakupu Koszt wytworzenia

31 Przykład Założenia: Wybór: wytworzyć czy kupić Spółka REX wytwarza rakiety tenisowe. Problem decyzyjny: Czy produkować torby do rakiet, czy skorzystać z oferty zewnętrznej na dostawę każdej potrzebnej liczby toreb, po cenie 41 zł za sztukę? Pożądana liczba toreb w roku bieżącym szt. Kosztami istotnymi dla produkcji toreb są: materiały bezpośrednie i robocizna bezpośrednia, zmienne koszty wydziałowe (zużycie energii elektrycznej) oraz stałe koszty wydziałowe (związane z leasingiem specjalnej maszyny, która przy normalnej eksploatacji umożliwia produkcję toreb rakietowych w ciągu roku). Poza tym występują koszty związane z utrzymaniem linii produkcyjnej, dla której aktualnie nie ma innego zatrudnienia.

32 Przykład cd Założenia: Wybór: wytworzyć czy kupić Plan kosztów dotyczących produkcji toreb Koszty, które można odnieść wprost na torby: na 1 szt. w zł na szt. w zł Materiały bezpośrednie 20, Robocizna bezpośrednia 10, Zmienne koszty wydziałowe 7, Stałe koszty wydziałowe Razem 37, Koszty stałe linii produkcyjnej zł (koszty te będą poniesione niezależnie od podjętej decyzji).

33 Rozwiązanie Wybór: wytworzyć czy kupić Koszty produkcji Koszty kupna Różnica szt szt. w zł w zł w zł Materiały bezpośrednie Robocizna bezpośrednia Zmienne koszty wydziałowe Stałe koszty wydziałowe Koszty linii produkcyjnej Razem Decyzja: Wytworzyć (dla produkcji szt)

34 Koszt Rozwiązanie Wybór: wytworzyć czy kupić Wyznaczyć wielkość produkcji bądź zamówienia zrównującego zysk dwóch różnych wariantów decyzyjnych. Korzystniejsze nabycie x Korzystniejsza produkcja Koszty nabycia Koszty wytworzenia Rozmiary produkcji Wyznaczamy x': 41x' = 37,5x' ,5x' = x' = sztuki

35 Wybór wariantu technologicznego W działalności jednostek gospodarczych występuje potrzeba dokonywania wyboru technologii dla realizacji określonego celu produkcyjnego. Każda z alternatywnych technologii wiąże się z pewną strukturą kosztów stałych i zmiennych. Zastosowanie nowocześniejszej, a tym samym droższej maszyny może zwiększyć koszty stałe (np. większa amortyzacja). Sprzedaż (produkcję) zrównującą opłacalność dwóch wariantów można ustalić matematycznie: a) wartościowo b) ilościowo P = K K P s1 z2 2 K K P P - sprzedaż (przychody) Ks - koszty stałe wariantu technologicznego s2 z1 1 K z P x = -udział kosztów zmiennych w przychodzie K k x - ilościowe rozmiary sprzedaży k z - jednostkowe koszty zmienne s1 z2 K k s2 z1 1 i 2 - warianty technologiczne

36 Wybór wariantu technologicznego Koszt Wariant 2 Wariant 1 Ks1 Ks2 Produkcja Korzystniejszy wariant 2 P Korzystniejszy wariant 1 100%

37 Wybór wariantu technologicznego Przykład Spółka MAX zastanawia się nad wyborem jedynego z dwóch możliwych wariantów procesu produkcyjnego dla wytworzenia produktu R. Dane wyjściowe (w zł): Wariant 1 2 Cena sprzedaży produktu Koszty zmienne produktu Koszty stałe wytwarzania

38 Wybór wariantu technologicznego Rozwiązanie Sprzedaż zrównująca opłacalność obu wariantów wyrażona przychodem: P = = = zl ,7 0, Jest to jednoznaczne ze sprzedażą jednostek Przy sprzedaży poniżej jednostek korzystniejszy będzie wariant 2, natomiast przy sprzedaży powyżej jednostek większy zysk osiągnie spółka stosując wariant 1.

39 Wybór wariantu technologicznego Sytuacja kiedy występują więcej niż dwie alternatywy rozwiązań technologicznych Koszty A X 1 X 2 X 3 B K I K II K III Produkcja

40 Przyjęcie specjalnego zamówienia Przyjęcie dodatkowego (specjalnego) zamówienia, po niższych cenach, występuje w sytuacji, kiedy jednostka gospodarcza realizuje określony program produkcyjny, nie wykorzystując przy tym w pełni swoich zdolności produkcyjnych. Przesłanki: 1. Wykorzystanie zdolności produkcyjnej należy do istotnych czynników powiększających marżę brutto, przeznaczoną na pokrycie kosztów stałych i zysk. 2. Jeśli dotychczasowa sprzedaż pokrywa wszystkie koszty stałe, to cena ta może być niższa od dotąd stosowanej na dany produkt

41 Przyjęcie specjalnego zamówienia Przykład Przedsiębiorstwo A produkujące fotele biurowe, w skali miesiąca nie wykorzystuje 40 godzin czasu dyspozycyjnego maszyn i pracowników. Przedsiębiorstwo B, urządzające nowe biura, zwróciło się z pilną ofertą na produkcję 20 foteli, przy czym skłonne jest zapłacić cenę o 30% niższą od stosowanej przez producenta. Problem decyzyjny: Czy należy przyjąć to zamówienie? Jaki będzie jego wpływ na wynik finansowy? Sprawozdanie ze sprzedaży za ostatni miesiąc (w zł): Przychody ze sprzedaży (90 foteli x 600 zł/szt.) Koszty wytworzenia - zmienne (90 foteli x 320 zł/szt ) stałe Koszty sprzedaży i ogólnozakładowe - stałe Razem koszty Zysk (+) strata (-)

42 Przyjęcie specjalnego zamówienia Rozwiązanie Rachunek przewidywany wyniku na sprzedaży (po przyjęciu specjalnego zamówienia): Przychody ze sprzedaży ( zł + 20 szt. x 420 zt/szt. *) Koszty zmienne ( zł + 20 szt. x 320 zł/szt. ) Marża brutto Koszty stałe Zysk (+), strata (-) *) Nowa cena: 600zł/szt. - 0,3-600 zł/szt. = 420 zł/szt. Dodatkowy zysk, możliwy do osiągnięcia, wynosi 2 tys. zł (10,5 tys. zł - 8,5 tys. zł). Zamówienie należy przyjąć.

TEORIA DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE

TEORIA DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE TEORIA DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE 1. Rozwiązywanie problemów decyzji krótkoterminowych Relacje między rozmiarami produkcji, kosztami i zyskiem wykorzystuje się w procesie badania opłacalności różnych wariantów

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE

PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE OPTYMALNA STRUKTURA PRODUKCJI Na podstawie: J. Wermut, Rachunkowość zarządcza, ODDK, Gdańsk 2013 1 DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE Decyzje krótkookresowe to takie, które dotyczą

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów zmiennych

Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych (ang. variable costing) pozwala podejmować decyzje krótkookresowe będące reakcją na bieżące zmiany w wielkości popytu i sprzedaży dzieli koszty na

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945 Zadanie 1 (Procesowy rachunek kosztów) W zakładach mleczarskich koszty pośrednie

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych (częściowych) Polskie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie 1.

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład VII dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 PRÓG RENTOWNOŚCI PRODUKCJA JEDNOASORTYMENTOWA przychody Sx PRw margines bezpieczeństwa margines bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Plan zajęć normalnych, standardowych 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach produktów 2. Prezentacja różnych podejść do planowania rozmiarów

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza wykład 3

Rachunkowość zarządcza wykład 3 Rachunkowość zarządcza wykład 3 Czym będziemy się zajmować na dzisiejszych zajęciach? Analiza progu rentowności Ilościowy i wartościowy próg rentowości Marża brutto, strefa bezpieczeństwa, dźwignia operacyjna

Bardziej szczegółowo

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179 Ceny Definicja ceny cena ilość pieniądza, którą płaci się za dobra i usługi w stosunkach towarowo-pieniężnych, których przedmiotem jest zmiana właściciela lub dysponenta będąca wyrazem wartości i zależna

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i wynikami. dr Robert Piechota

Zarządzanie kosztami i wynikami. dr Robert Piechota Zarządzanie kosztami i wynikami dr Robert Piechota Wykład 2 Analiza progu rentowności W zarządzaniu przedsiębiorstwem konieczna jest ciągła ocena zależności między przychodami, kosztami i zyskiem. Narzędziem

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja programu produkcji

Optymalizacja programu produkcji ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I USŁUGAMI Ćwiczenie 3 Optymalizacja programu produkcji Co i ile produkować i sprzedawać, aby zmaksymalizować zysk? Programowanie produkcji ZADANIE odpowiedź na pytania Co produkować?

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych

Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów pełnych Produkty wyroby gotowe rzeczowe aktywa obrotowe wytwarzane przez przedsiębiorstwo produkcja w toku niegotowe wyroby gotowe o niezakończonym cyklu wytwarzania produkcją w toku może

Bardziej szczegółowo

Decyzje krótkoterminowe

Decyzje krótkoterminowe Decyzje krótkoterminowe Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do podejmowania decyzji i krótkoterminowej oceny ich efektywności Analiza koszty rozmiary produkcji zysk CVP (ang. Cost Volume Profit) Założenia

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów

Systemy rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów Tradycyjny rachunek kalkulacyjny kosztów oparty na rozmiarach produkcji kalkulacja doliczeniowa (zleceniowa), doliczanie kosztów wydziałowych kalkulacja podziałowa (procesowa)

Bardziej szczegółowo

Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW

Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW Etap I Bezpośrednie odniesienie kosztów rodzajowych do funkcji (wiersze 1-4) Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW Wynagrodzenia na podstawie list płac obejmujących narzuty

Bardziej szczegółowo

W procesie budżetowania najpierw sporządza się część operacyjną budżetu, a po jej zakończeniu przystępuje się do części finansowej.

W procesie budżetowania najpierw sporządza się część operacyjną budżetu, a po jej zakończeniu przystępuje się do części finansowej. Budżetowanie Budżetowanie to: Proces ciągłego analizowania, programowania, realizowania i pomiaru wykonania zadań właściwych poszczególnym komórkom organizacyjnym, mający na celu efektywną kontrolę nad

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych -

Rachunek kosztów pełnych - Rachunek kosztów pełnych - kalkulacja dr Adam Chmielewski Jakie są cele rachunku kosztów? kalkulacja kosztów wycena zapasów ustalanie wyniku finansowego podejmowanie decyzji, np.: cenowych asortymentowych

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza Rachunkowość zarządcza Dorota Kuchta www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm 1 Podstawowa literatura Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji KALKULACJE KOSZTÓW Jednostką kalkulacyjną jest wyrażony za pomocą odpowiedniej miary produkt pracy (wyrób gotowy, wyrób nie zakończony, usługa) stanowiący przedmiot obliczania jednostkowego kosztu wytworzenia

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników)

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rachunek kosztów jest ogółem czynności zmierzających do ustalenia i zinterpretowania wyrażonej w pieniądzu wysokości nakładów dokonanych

Bardziej szczegółowo

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja Zadanie 5.1 - Amortyzacja Firma AIR zakupiła i oddała pod koniec grudnia roku do używania nową linię produkcyjną do produkcji reflektorów ksenonowych do samochodów. nowej linii wyniosła 13.200 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Część I Kilka słów wstępu streszczanie tego, co znajdziesz w literaturze ekonomicznej.

Część I Kilka słów wstępu streszczanie tego, co znajdziesz w literaturze ekonomicznej. METODY WYLICZANIA CEN. /odcinek I / Część I Kilka słów wstępu streszczanie tego, co znajdziesz w literaturze ekonomicznej. Poprawnie wyznaczony poziom cen twojej produkcji lub usług, to podstawa sukcesu

Bardziej szczegółowo

Analiza progu rentowności

Analiza progu rentowności Analiza progu rentowności mgr Małgorzata Macuda Aby przedsiębiorstwo mogło osiągnąć zysk, muszą być zachowane odpowiednie relacje między przychodami ze sprzedaży i kosztami, tzn. przychody powinny być

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem

Bardziej szczegółowo

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę.

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę. Poniżej znajdują się przykłady rozwiązań tylko niektórych, spośród prezentowanych na zajęciach, zadań. Wszystkie pochodzą z podręcznika autorstwa Kotowskiej, Sitko i Uziębło. Kolokwium swoim zakresem obejmuje

Bardziej szczegółowo

W poprzedniej prezentacji: Strategia

W poprzedniej prezentacji: Strategia Krok 5. Plan techniczny Jerzy T. Skrzypek W poprzedniej prezentacji: Strategia 1 Prezentacja zawiera zasady opracowania strategii 2 Źródło: książka Biznesplan w 10 krokach 1 Prezentacja zawiera zasady

Bardziej szczegółowo

ACCOUNTICA Miesięcznik

ACCOUNTICA Miesięcznik ACCOUNTICA Miesięcznik Nr 22/Grudzień 2010/www.gierusz.com.pl Spis treści: 1. Rozwiązywanie krótkookresowych problemów decyzyjnych za pomocą rachunku kosztów zmiennych cz II- mgr Katarzyna Gierusz Artykuł

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. CEL RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ.

CZĘŚĆ I. CEL RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ. P r z e r o b o w y r a c h u n e k k o s z t ó w S t r o n a 1 CZĘŚĆ I. CEL RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ. Literatury na temat rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów jest tak dużo, że każdy zainteresowany

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Klasyfikacja kosztów

Wykład 1 Klasyfikacja kosztów Wykład 1 Klasyfikacja kosztów dr Robert Piechota Pojęcie kosztów Wyrażone w pieniądzu celowe zużycie środków trwałych, materiałów, paliwa, energii, usług, czasu pracy pracowników oraz niektóre wydatki

Bardziej szczegółowo

PROCESY I CONTROLLING W LOGISTYCE. Analiza progu rentowności AUTOR: ADAM KOLIŃSKI PROCESY I CONTROLLING W LOGISTYCE. Analiza progu rentowności

PROCESY I CONTROLLING W LOGISTYCE. Analiza progu rentowności AUTOR: ADAM KOLIŃSKI PROCESY I CONTROLLING W LOGISTYCE. Analiza progu rentowności 1 PROCESY I CONTROLLING W LOGISTYCE Próg rentowności 2 Przychody Koszty Strefa Zysku Przychody ze sprzedaży Koszty Stałe + Koszty Zmienne Koszty Zmienne Koszty Stałe S K c Próg rentowności BEP Wielkość

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

Jak w praktyce księgować takie usługi? Pytanie

Jak w praktyce księgować takie usługi? Pytanie Jak w praktyce księgować takie usługi? Pytanie Spółka z o.o. wykonuje usługi kamieniarsko-posadzkarskie. Spółka prowadzi magazyn materiałów, które zużywa na bieżąco wystawiając WZ jako wydanie i zużycie

Bardziej szczegółowo

Bieżący Przyszły. IV I II Wpływy ze sprzedaży bieżącego kwartału * *** Wpływy ze sprzedaży w kwartale poprzednim ** ****

Bieżący Przyszły. IV I II Wpływy ze sprzedaży bieżącego kwartału * *** Wpływy ze sprzedaży w kwartale poprzednim ** **** Zestaw I Zadanie 1. Firma CP jest dystrybutorem profesjonalnych środków czystości. Dane o sprzedaży i zakupach materiałów firmy CP zostały przedstawione w poniższej tabeli: Rok Bieżący Przyszły Kwartał

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza ćwiczenia 1

Rachunkowość zarządcza ćwiczenia 1 Rachunkowość zarządcza ćwiczenia 1 1 Zbiór zadań opracowany na podstawie materiałów własnych oraz zbiorów zadań z rachunkowości zarządczej autorów: M.Ossowski, J.Wermut, P.Lech. Strona 1 Informacje o prowadzącym:

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów dla inżyniera

Rachunek kosztów dla inżyniera Rachunek kosztów dla inżyniera Wykład 11. Produkcja pomocnicza koszty produkcji pomocniczej, rozliczanie kosztów produkcji pomocniczej, ceny transferowe Zofia Krokosz-Krynke, Dr inż., MBA zofia.krokosz-krynke@pwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 dr inż. Dorota Kużdowicz Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Ewidencja i rozliczanie kosztów Rachunek kosztów w układzie rodzajowym Rachunek kosztów wg miejsc

Bardziej szczegółowo

KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH. I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji

KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH. I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH Opracowanie: mgr inż. Dorota Bargieł-Kurowska I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji Producent, podejmując decyzję:

Bardziej szczegółowo

Tabela L. Kalkulacja kosztów kanalizacji i oczyszczalni - istniejące [w zł] Tabela M. Kalkulacja kosztów kanalizacji nowoprojektowanej [w zł]

Tabela L. Kalkulacja kosztów kanalizacji i oczyszczalni - istniejące [w zł] Tabela M. Kalkulacja kosztów kanalizacji nowoprojektowanej [w zł] Tabela L. Kalkulacja kosztów kanalizacji i oczyszczalni - istniejące [w zł] 1. Amortyzacja 3 342 229 3 616 921 3 686 442 3 741 535 3 810 113 3 810 113 3 810 113 3 810 113 3 810 113 3 901 884 3 825 732

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO EKONOMII MENEDŻERSKIEJ.

WPROWADZENIE DO EKONOMII MENEDŻERSKIEJ. Wykład 1 Wprowadzenie do ekonomii menedżerskiej 1 WPROWADZENIE DO EKONOMII MENEDŻERSKIEJ. PODEJMOWANIE OPTYMALNYCH DECYZJI NA PODSTAWIE ANALIZY MARGINALNEJ. 1. EKONOMIA MENEDŻERSKA ekonomia menedżerska

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA Scenariusz lekcji opracowany przez Annę Kuczyńską-Cesarz wicedyrektora Zespołu szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie Cele lekcji: ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań Plan wykładu 1. Wycena rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2. Wycena nieruchomości inwestycyjnych Wybrane zagadnienia z zakresu wyceny aktywów i zobowiązań Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja systemów rachunku kosztów

Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów generalnie są klasyfikowane według kryterium hierarchiczności czasowej procesów zarządzania. Według tego kryterium wyróŝnia się dwie podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zadania z rachunkowości zarządczej

Zadania z rachunkowości zarządczej Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania Przemysław Lech Zadania z rachunkowości zarządczej Sopot 2006 Przemysław Lech 1 RACHUNEK KOSZTÓW PEŁNYCH... 3 1.1 OGÓLNY SCHEMAT ROZLICZANIA KOSZTÓW... 3 1.2 ROZLICZENIA

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja podziałowa prosta. gdzie: KC koszt całkowity x wg ilość wyprodukowanych wyrobów gotowych k j koszt jednostkowy

Kalkulacja podziałowa prosta. gdzie: KC koszt całkowity x wg ilość wyprodukowanych wyrobów gotowych k j koszt jednostkowy Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Kalkulacja podziałowa prosta gdzie: KC koszt całkowity

Bardziej szczegółowo

C-5 Cena. Produkt / usługa/ towar Jednostka miary

C-5 Cena. Produkt / usługa/ towar Jednostka miary C-5 Cena, C-6 Prognoza sprzedaży, C-7 Przychody C-5 Cena Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Dane dotyczące poszczególnych lat powinny

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO

TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO. CHARAKTERYSTYKA TESTU. Test osiągnięć szkolnych sprawdzający wielostopniowy, nieformalny, nauczycielski, pisemny. Test obejmuje sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2008 DO 31.12.2008

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 Sprawozdanie sporządzono za okres 01.01.2008 do 31.12.2008 zgodnie z obowiązującą Ustawą o Rachunkowości. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

BP tabela C5-C7. C-5 Cena

BP tabela C5-C7. C-5 Cena BP tabela C5-C7 C-5 Cena, C-6 Prognoza sprzedaży, C-7 Przychody C-5 Cena Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Dane dotyczące poszczególnych

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA MENEDŻERSKA

EKONOMIA MENEDŻERSKA EKONOMIA MENEDŻERSKA Koszt całkowity produkcji - Jest to suma kosztów stałych całkowitych i kosztów zmiennych całkowitych. K c = K s + K z Koszty stałe produkcji (K s ) to koszty, które nie zmieniają się

Bardziej szczegółowo

Definicja rachunkowości zarządczej

Definicja rachunkowości zarządczej Definicja rachunkowości zarządczej system informacyjny wspierający zarządzanie proces generowania informacji finansowych i niefinansowych do potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem, a w szczególności w celu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Jerzy T. Skrzypek Wariant porównawczy Rodzajowy układ kosztów Wariant kalkulacyjny Kalkulacyjny układ kosztów Rachunkowość zarządcza Koszty stałe i zmienne Typy rachunku zysków

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład III dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 KALKULACJA KOSZTÓW Kalkulacja kosztów jest to czynność obliczeniowa zmierzająca do ustalenia kosztów przypadających

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI Z RACHUNKOWOŚCI

KONSPEKT LEKCJI Z RACHUNKOWOŚCI KONSPEKT LEKCJI Z RACHUNKOWOŚCI opracowany przez Annę Kuczyńską-Cesarz wicedyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawa ul. Stawki 4 I. Temat: Ewidencja i rozliczanie kosztów równolegle

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. pod nazwą...

BIZNES PLAN. pod nazwą... Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE ZADANIE 1 Proszę podać definicję przychodu oraz sposób obliczania przychodów (można

Bardziej szczegółowo

Koszty w przedsiębiorstwie

Koszty w przedsiębiorstwie Koszty w przedsiębiorstwie zużycie posiadanych zasobów Co to jest koszt? spadek aktywów bądź wzrost zobowiązań (zużycie obcych zasobów) poniesiony celowo dla osiągnięcia przychodu ujęty w mierniku pieniężnym

Bardziej szczegółowo

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r.

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. + RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Rachunek zysków i strat (wszystkie dane

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN pod nazwą...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Cele polityki cenowej

Cele polityki cenowej DECYZJE CENOWE Cele polityki cenowej Kształtowanie poziomu sprzedaŝy, Kształtowanie poziomu zysku, Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa, Kształtowanie pozycji konkurencyjnej, Przetrwanie na rynku. 2/30

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów dla inżyniera

Rachunek kosztów dla inżyniera Rachunek kosztów dla inżyniera Wykład 9. Proces planowania kosztów (budżetowanie) jak powstaje budżet - od prognozy sprzedaży do budżetu gotówki budżetowanie w jednostce produkcyjnej budżetowanie w jednostce

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2013 Szczecin, 27 maja 2013 KOD UCZESTNIKA:...

KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2013 Szczecin, 27 maja 2013 KOD UCZESTNIKA:... KATEGORIA: STUDIA LICENCJACKIE KOD UCZESTNIKA:... CZĘŚĆ I PYTANIA TESTOWE Z JEDNĄ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDZIĄ (prawidłowa odpowiedź 1 pkt max. 15 pkt) Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź: 1. Ustal koszt jednostki

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Pozytywna zmiana. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki,

BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Pozytywna zmiana. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU Pozytywna zmiana Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kierunkowych Student nabywa wiedzę dotyczącą pozyskiwania informacji finansowych dla celów podejmowania decyzji.

Odniesienie do efektów kierunkowych Student nabywa wiedzę dotyczącą pozyskiwania informacji finansowych dla celów podejmowania decyzji. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Jednostka Kierunek Obszary kształcenia RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Z:12029W0 Katedra Analizy Ekonomicznej i Finansów Zarządzanie (4 semestralne) Nauki społeczne Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów dla inżyniera

Rachunek kosztów dla inżyniera Rachunek kosztów dla inżyniera Wykład 3: Rachunek kosztów systematyczny; problemowy; kryteria i podział kosztów; wzorce zachowania się kosztów. Zofia Krokosz-Krynke, Dr inż., MBA zofia.krokosz-krynke@pwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów dla inżyniera

Rachunek kosztów dla inżyniera Rachunek kosztów dla inżyniera Wykład 8. Rachunek kosztów normatywnych analiza odchyleń kosztów rzeczywistych od kosztów normatywnych Zofia Krokosz-Krynke, Dr inż., MBA zofia.krokosz-krynke@pwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" Olsztyn 2010 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI Olsztyn 2010 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 010 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Olsztyn 010 rok Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

O czym będziemy. się uczyć

O czym będziemy. się uczyć 1-1 O czym będziemy się uczyć Rachunkowość zarządcza spełnia dwie role: dostarcza informacji do podejmowania decyzji i kontroli Projektowanie i wykorzystywanie rachunku kosztów Rola specjalisty z zakresu

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Noty objasniające do sprawozdania z dochodow całkowitych KOMPAP S.A. ZA 2009 ROK

Noty objasniające do sprawozdania z dochodow całkowitych KOMPAP S.A. ZA 2009 ROK Noty objasniające do sprawozdania z dochodow całkowitych KOMPAP S.A. ZA 2009 ROK 1.PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Sprzedaż towarów i materiałów 10 990 8 938 Sprzedaż produktów 7 771 12 500 Przychody z tytułu świadczonych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki BIZNESPLAN Uczestnika projektu :... /imię i nazwisko/ ubiegającego

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Budżetowanie

Temat 1: Budżetowanie Temat 1: Budżetowanie Zadanie 1.1 Zakupy towarów w przedsiębiorstwie NW w poszczególnych miesiącach wynoszą: luty 2000 zł, marzec 4000 zł, kwiecień 3000 zł. Towary zakupione w danym miesiącu są sprzedawane

Bardziej szczegółowo

Teoria produkcji i wyboru producenta Lista 8

Teoria produkcji i wyboru producenta Lista 8 Definicje Teoria produkcji i wyboru producenta Lista 8 krótki i długi okres stałe i zmienne czynniki produkcyjne produkt krzywa produktu całkowitego produkt krańcowy prawo malejącego produktu krańcowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i wynikami. Prowadzący: dr Robert Piechota

Zarządzanie kosztami i wynikami. Prowadzący: dr Robert Piechota Zarządzanie kosztami i wynikami Prowadzący: dr Robert Piechota Literatura 1. A. Jarugowa, W.A. Nowak, A. Szychta: Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania. Wyd. Absolwent, Łódź 2001. 2. R. Piechota:

Bardziej szczegółowo

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy Lista powtórkowa Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 1. Saldo początkowe Środków Trwałych 50 000 zł 2. Na stanie środków trwałych znajduje się komputer, którego wartość

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Natalia Wata Katarzyna Serafin

Natalia Wata Katarzyna Serafin Natalia Wata Katarzyna Serafin Ceny transferowe, inaczej wewnętrzne, występują w podmiotach powiązanych, bądź w podmiotach zdecentralizowanych, zawierających wewnętrzne jednostki organizacyjne generujące

Bardziej szczegółowo

Lista 7 i 8 Zysk księgowy i alternatywny Koszty alternatywne Koszty i utargi krańcowe Koszty produkcji w krótkim i długim okresie czasu

Lista 7 i 8 Zysk księgowy i alternatywny Koszty alternatywne Koszty i utargi krańcowe Koszty produkcji w krótkim i długim okresie czasu Zadanie 1. Pan Smith prowadzi prywatny biznes. W ubiegłym roku jego utarg wyniósł 55000, a koszty bezpośrednie 27000. Kapitał finansowy włożony w działalność zakładu wynosił przez cały rok 25000. Stopa

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II)

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Zadanie 1 W spółce Alfa" wycena obrotu materiałowego prowadzona jest w cenach rzeczywistych ustalonych na poziomie ceny zakupu fakturowanej przez dostawców.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA EKONOMICZNA PROJEKTOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KALKULACJA EKONOMICZNA PROJEKTOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ . (imię i nazwisko bezrobotnego/wnioskodawcy) KALKULACJA EKONOMICZNA PROJEKTOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Krótki opis działalności Projekt opracowany przez Doradców Zawodowych PUP w Jarosławiu na wyłączny

Bardziej szczegółowo

Etapy ewidencji i rozliczania kosztów

Etapy ewidencji i rozliczania kosztów Etapy ewidencji i rozliczania kosztów S L A J D Y 1-1 2 Z A W I E R A J Ą T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z K S I Ą Ż K I J. M A T U S I E W I C Z, R A C H U N E K K O S Z T Ó W, F I N A N S - S E R V

Bardziej szczegółowo

Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy.

Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy. Wydział Zarządzania Rachunkowość finansowa Prowadzący: mgr Z. Niesyn Referat: Czynniki kształtujące wynik finansowy. Autor: Barbara Standarska Warszawa 14.12.2011 Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy.

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład VIII dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 CENA Cena to wyraŝona w pieniądzu wartość towaru lub usługi. cena oparta jest na kosztach produkcji (A. Smith,,

Bardziej szczegółowo

Taryfa Wyszczególnienie Taryfa nowa Zmiana % obowiązująca. Taryfowa grupa Rodzaj cen i stawek Wielkość cen i stawek opłat odbiorców

Taryfa Wyszczególnienie Taryfa nowa Zmiana % obowiązująca. Taryfowa grupa Rodzaj cen i stawek Wielkość cen i stawek opłat odbiorców TBEL. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę. L.p. Taryfa Wyszczególnienie Taryfa nowa Zmiana %

Bardziej szczegółowo

TEORIA KOSZTÓW 2006-01-16. Dr Marek JARZĘBIŃSKI, KOSZTY PRODUKCJI UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI 1. Pojęcia podstawowe. Pojęcia podstawowe c.d.

TEORIA KOSZTÓW 2006-01-16. Dr Marek JARZĘBIŃSKI, KOSZTY PRODUKCJI UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI 1. Pojęcia podstawowe. Pojęcia podstawowe c.d. Pojęcia podstawowe TEORIA KOSZTÓW Koszty księgowe (explicite) faktyczne, udokumentowane wydatki pieniężne Zakup surowców, płace, opłaty za energię etc. Amortyzacja odpisy z wartości środków trwałych TEMAT

Bardziej szczegółowo