Zadanie SERPOL. Przedstawienie problemu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadanie SERPOL. Przedstawienie problemu"

Transkrypt

1 Zadanie SERPOL Przedstawienie problemu Firma zajmuje się produkcją sera. W ofercie firmy znajdują się dwa rodzaje produktów: ser długo, ser krótko. Celem zadania jest wyznaczenie okresowych i jednostkowych wytworzenia dla każdego rodzaju sera tzn. sera długo dojrzewającego i sera krótko dojrzewającego oraz niewykorzystanych zasobów, ponieważ w analizowanym okresie jednego miesiąca firma nie wykorzystuje w pełni swoich zdolności produkcyjnych. Do rozliczenia stosowana jest metoda zasobowego rachunku działań. W rozpatrywanym okresie wyprodukowano kg sera długo dojrzewającego i kg sera krótko dojrzewającego. Poniesione w tym okresie koszty wyniosły: koszty bezpośrednie materiałów ,00 zł, w tym zł (5 000 hektolitrów (hl) mleka krowiego, jednostkowy koszt zakupu to 120 zł/hl) i zł (1 000 hektolitrów mleka owczego, cena zakupu 135 zł/hl ); koszty pośrednie produkcyjne i nieprodukcyjne ,00 zł. W tabeli 1 zestawiono poniesione koszty pośrednie w przekroju pozycji rodzajowych. Tabela 1 Koszty pośrednie Koszty rodzajowe amortyzacja ,00 zużycie materiałów pomocniczych ,00 Zużycie energii ,00 usługi obce ,00 wynagrodzenia ,00 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,00 ubezpieczenia majątkowe 6 940,00 zł ,00 Przedsiębiorstwo prowadzi ewidencję w przekroju miejsc powstawania, którymi są wyodrębnione w strukturze organizacyjnej jednostki: Dział Zaopatrzenia, Dział Obróbki Surowca, Dział Produkcji, Dział Sprzedaży, Zarząd. Zgodnie z koncepcją zasobowego rachunku działań ewidencja jest zazwyczaj tak prowadzona, że w księdze głównej systemu finansowo księgowego pozycjom w układzie rodzajowym przyporządkowane są pozycje analityczne odpowiadające wyodrębnionym zasobom. W firmie produkującej ser zidentyfikowano podstawowe zasoby: Działu Zaopatrzenia Działu Obróbki Surowca, Działu Produkcyjnego, Działu Sprzedaży, Zarządu, maszyny Działu Obróbki Surowca, maszyny Działu Produkcji, budynek produkcyjny Działu Obróbki Surowca, budynek Działu Produkcyjnego, budynek biurowy,, wyrobów gotowych, samochody cysterny, system informatyczny W tabeli 2 zebrano informacje o kosztach rodzajowych zagregowane w odniesieniu do zasobów i do wyodrębnionych miejsc powstawania. 1

2 Tabela 2 Koszty rodzajowe odniesione do zasobów amortyzacja maszyny Działu Obróbki Surowców ,00 zł budynki Działu Obróbki Surowców 1 500,00 zł maszyny Działu Produkcji ,00 zł budynki Działu Produkcji 4 000,00 zł budynek biurowy: 2 400,00 zł w tym: Dział Zaopatrzenia 600,00 zł Dział Sprzedaży 600,00 zł Zarząd 1 200,00 zł 5 000,00 zł wyrobów gotowych 3 500,00 zł samochody cysterny zł system informatyczny 2 500,00 zł W tym Dział Sprzedaży 1668,00 zł Zarząd 834,00 zł zużycie energii maszyny Działu Obróbki Surowców ,00 zł budynki Działu Obróbki Surowców 1 000,00 zł maszyny Działu Produkcji ,00 zł budynki Działu Produkcji 2 500,00 zł budynek biurowy 500,00 zł w tym: Dział Zaopatrzenia 125,00 zł Dział Sprzedaży 125,00 zł Zarząd 250,00 zł 1 200,00 zł wyrobów gotowych 1 000,00 zł samochody cysterny 9 500,00 zł system informatyczny 400,00 zł W tym Dział Sprzedaży 267,00 zł Zarząd 133,00 zł zużycie materiałów maszyny Działu Obróbki Surowców 4 000,00 zł maszyny Działu Produkcji ,00 zł budynki Działu Produkcji 2 500,00 zł budynek biurowy 1 200,00 zł w tym: Dział Zaopatrzenia 300,00 zł Dział Sprzedaży 300,00 zł Zarząd 600,00 zł 800,00 zł wyrobów gotowych 700,00 zł samochody cysterny 200,00 zł usługi obce maszyny Działu Obróbki Surowców 2 000,00 zł budynki Działu Obróbki Surowców 1 500,00 zł maszyny Działu Produkcji 4 000,00 zł budynki Działu Produkcji 2 000,00 zł budynek biurowy 400,00 zł w tym: Dział Zaopatrzenia 100,00 zł Dział Sprzedaży 100,00 zł Zarząd 200,00 zł 600,00 zł wyrobów gotowych 1 000,00 zł samochody cysterny 700,00 zł system informatyczny 460,00 zł W tym Dział Sprzedaży 307,00 zł Zarząd 153,00 zł wynagrodzenia Działu Obróbki Surowców ,00 zł Działu Produkcji ,00 zł ,00zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 2

3 Działu Zaopatrzenia Działu Sprzedaży 6800,00 zł 6 000,00 zł Działu Zarządu ,00 zł ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Działu Obróbki Surowców Działu Produkcji Działu Zaopatrzenia Działu Sprzedaży Działu Zarządu maszyny Działu Obróbki Surowców maszyny Działu Produkcji budynki Działu Produkcji budynek biurowy wyrobów gotowych samochody cysterny ubezpieczenia majątkowe w tym: Dział Zaopatrzenia Dział Sprzedaży Zarząd 7 000,00 zł ,00 zł 3 000,00 zł 2 960,00 zł 6 400,00 zł 1 000,00 zł 2 000,00 zł 1 000,00 zł 300,00 zł 75,00 zł 75,00 zł 150,00 zł 1 400,00 zł 600,00 zł 640,00 zł ,00 zł 6 940,00 zł Dla każdego zasobu poza miarą finansową należy określić nośnik zasobów, czyli pozafinansową jednostkę miary zużycia zasobu przez i wyrazić w tej jednostce dostępną ilość zasobu. Dla zasobu jako nośnik zasobu przyjęto czas pracy mierzony w godzinach. Pracownicy firmy pracują po 7 godziny dziennie przez 20 dni w miesiącu, stąd dostępność zasobu pracownik w okresie jednego miesiąca wynosi 140 godzin. W Dziale Obróbki Surowców zatrudnionych jest pięciu pracowników, w tym jeden na 1,5 etatu, czyli dostępny łącznie 210 godzin w miesiącu, w Dziale Produkcji odpowiednio jedenastu pracowników, a w Działach: Zaopatrzenia, Sprzedaży i Zarządzie po dwóch pracowników. Działy produkcyjne Obróbki surowca i Produkcji pracują w systemie dwuzmianowym i zdolności produkcyjne maszyn wynoszą 16 godzin dziennie. Dla 20 dni roboczych w miesiącu dostępność linii maszyn produkcyjnych wynosi po 320 godzin w każdym z działów. Dla zasobu budynki produkcyjne i biurowe oraz wyrobów gotowych jako miarę przyjęto rozmiary powierzchni wyrażone w metrach kwadratowych. Powierzchnia pomieszczeń Działu Obróbki Surowca to m 2, a Działu Produkcji m 2, powierzchnia biurowa 200 m 2, a u wyrobów gotowych 400 m 2. Miarą zasobu, na który składają zbiorniki do przechowywania mleka są hektolitry i ich całkowita dostępna objętość wynosi hl. Dostępność samochodów cystern do przewozu mleka od dostawców mierzona jest czasem pracy, który wynosi na jeden samochód 320 godzin, czyli 16 godzin przez 20 dni w miesiącu, przedsiębiorstwo posiada dwa samochody cysterny. System informatyczny zainstalowany jest na dwóch stacjach roboczych w Dziale Sprzedaży dla wsparcia procesów sprzedaży i na jednej stacji roboczej w Zarządzie, gdzie wykorzystywany jest do prowadzenia księgowości i zarządzania organizacją. Każda stacja dostępna jest przez 140 godzin w miesiącu, Działy Sprzedaży, Zarządu i Zaopatrzenia pracują w systemie jednozmianowym. Zasoby wykorzystywane są podczas wykonywania działań. W wyniku obserwacji funkcjonowania firmy i wywiadów przeprowadzonych z jej pracownikami w ramach prowadzonej przez firmę działalności produkcyjnej zdefiniowano następujące. W Dziale Zaopatrzenia dwa : zamawianie i dostarczanie,. Działania wykonywane w ramach procesów zaopatrzenia realizowane są bezpośrednio na rzecz nabywanych, czyli mleka krowiego i mleka owczego. Dla zamawianie i dostarczanie od dostawców do przedsiębiorstwa jako jednostkę nośnika działań przyjęto złożony nośnik będący iloczynem ilości partii i współczynnika złożoności, odwzorowującego większe koszty dostarczenia mleka owczego ze względu na większości odległości od dostawców. Oba rodzaje mleka dostarczane są w partiach liczących po 500 hl mleka, a podczas wykonywania tego dla partii mleka owczego zużywane są trzy razy większe zasoby niż dla partii mleka krowiego. 3

4 Podczas wykonywania zużywane zasoby są proporcjonalne do objętości owanego mleka ( wyraź objętość mleka w tys.hl.) oraz do współczynnika trudności równego 1:3 dla mleka krowiego i owczego odpowiednio. Magazynowanie mleka owczego prowadzi do zużycia większych zasobów ze względu na dłuższy czas przechowywania (zamawiane jest w mniejszej ilości partii) i bardziej rygorystycznymi wymaganiami dotyczącymi warunków owania. W Dziale Obróbki Surowców realizowane są trzy : przygotowanie mleka, ocena jakości surowca, solankowanie oraz neutralne kontrola obróbki surowca. Działanie przygotowania mleka polega na poddaniu mleka trzem procesom obróbki. Pierwszym z nich jest termizacja, co oznacza bardzo krótkie podgrzewanie do temperatury 63 C, ten proces poprawia jakość bakteriologiczną mleka pozostawiając jego dobry smak. Następnie mleko transportowane jest do wirówki, gdzie odpowiednio podnosi się poziom zawartości tłuszczu w mleku w procesie standaryzacji. Kolejny proces to pasteryzacja. Podczas tego procesu mleko ponownie zostaje podgrzewane do temperatury 72 C i gwałtownie ochładzane. Proces ten ma na celu zniszczenie szkodliwych bakterii. Jako nośnik dla przygotowanie mleka przyjęto rozmiary produkcji, czyli całkowita liczba nośników wynosi hl, odpowiednio do produkcji sera długo dojrzewającego zostanie przekazane hl mleka krowiego i mleka owczego, a dla sera krótko dojrzewającego hl mleka krowiego. Działanie ocena jakości surowca polega na bieżącej ocenie jakości i czystości bakteriologicznej wszystkich do produkcji. Jako nośnik dla tego przyjęto czas trwania. W ciągu miesiąca oceny jakości surowca trwały 100 godzin, 45 godzin dla do produkcji sera długo dojrzewającego i 55 godzin dla do produkcji sera krótko dojrzewającego. Podczas krzepnięcia sera do mleka dodawane są kultury bakterii (tzw. zakwas) oraz podpuszczka. Zakwas to specjalnie kultywowane kultury bakterii kwasu mlekowego, które powodują, że laktoza przekształca się w kwas mlekowy. Jest to bardzo ważne dla procesu dojrzewania, smaku oraz terminu ważności sera. Podpuszczka jest dodawana do mleka w celu jego zagęszczenia. Gdy mleko skrzepnie, oddziela się substancje stałe (skrzep) od płynnych (serwatka). Do dalszej produkcji sera przekazywany jest powstały skrzep. Jako nośnik krzepnięcie sera przyjęto całkowitą ilość otrzymanego skrzepu, dla której jako jednostkę miary przyjęto kilogramy. W procesie otrzymano kg skrzepu, do dalszej obróbki dla wytworzenia sera długo dojrzewającego przekazano kg skrzepu i kg dla sera krótko dojrzewającego. W ramach działalności prowadzonej w Dziale Produkcji wyodrębniono : solankowanie sera, dojrzewanie sera, pakowanie oraz neutralne wykonywane na rzecz pozostałych działań produkcyjnych nadzorowanie produkcji. Podczas solankowanie skrzep umieszczany jest w formach serowych nadających serowi ostateczny kształt. Wypełnioną formę umieszcza się pod prasą serową. Po prasowaniu ser umieszcza się w solance. Podczas tego procesu do sera przedostaje się sól, która jest odpowiedzialna za właściwy smak sera i terminy ważności. Nośnik solankowanie jest związany z masą skrzepu poddana działaniu. Całkowita masa skrzepu to kg, z których kg przeznaczono na produkcję sera długo dojrzewającego, a kg krótko dojrzewającego (wagę skrzepu wyraź w tys.kg). Działanie dojrzewanie charakteryzuje się różnymi rodzajami biologicznych przemian zachodzących w serze, które nadają mu specyficzny smak i zapach i może trwać kilka dni, lub nawet 6 lat. Podczas tego etapu należy starannie kontrolować temperaturę oraz wilgotność pomieszczenia, w którym leżakuje ser. Odpowiednia temperatura ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju bakterii, którymi zaprawiono mleko. Ich rozwój zapewni wystarczający poziom kwasowości, dzięki któremu ser ulegnie zakonserwowaniu. Dla dojrzewanie przyjęto złożony nośnik, zasoby wykorzystywane podczas wykonywania tego zależą od masy sera i od czasu trwania dojrzewania. W procesie dojrzewania wytworzono kg sera długo dojrzewającego przez 25 dni i kg sera krótko dojrzewającego przez 5 dni (wagę sera wyraź w tys.kg). Dla pakowanie polegającego na pocięciu sera na kawałki i zapakowaniu w foliowe opakowania przyjęto złożony nośnik równy iloczynowi ilości paczek i współczynnika czasu. Współczynnik czasu związanego z tym, ze ser długo krojony jest w plastry i w związku z tym, czas trwania paczkowanie każdej paczki dla sera długo dojrzewającego jest cztery razy większy niż dla sera krótko dojrzewającego. Ser długo pakowany jest w opakowania po 0,20 kg sera i ser jest pokrojony w plastry, a ser krótko pakowany jest w jednym kawałku w opakowania po 0,25 kg. W dziale Sprzedaży zidentyfikowano dwa : realizacja zleceń klientów, wyrobów gotowych. 4

5 Przyjęto, jako nośnik realizacja zleceń klientów liczbę zamówień. W analizowanym okresie przyjęto łącznie 400 zamówień, 300 zamówień dotyczyło sera długo dojrzewającego, a 100 sera krótko dojrzewającego. Zasoby wyrobów gotowych podczas wykonywania tego rozliczane są proporcjonalnie do rozmiarów produkcji, przy czym należy uwzględnić współczynnik wynikający z dwukrotnie większych wymagań związanych z przechowywaniem paczek sera długo dojrzewającego (wyraź masę sera każdego rodzaju w tys. kg). Koszty zasobów zużywanych podczas wykonywania czynności związanych z zarządzaniem całym przedsiębiorstwem rozliczane są za pomocą kalkulacji doliczeniowej proporcjonalnie do łącznych działań zaopatrzenia, produkcji i sprzedaży. Informacje o wielkości poszczególnych zasobów zużywanych na wykonanie zidentyfikowanych i realizowanych działań przedstawiono w tabeli 3. Tabela 3 Wielkość zasobów zużywanych podczas wykonywania działań w ciągu okresu Działanie maszyny budynki produkcyjne 5 budynek biurowy wyrobów gotowych samochody cysterny system informat. godziny godziny m 2 m 2 hl m 2 godziny godziny Dział Zaopatrzenia dostarczanie Dział Obróbki Surowca przygotowanie mleka ocena jakości surowca krzepnięcie kontrola obróbki solankowanie dojrzewanie sera pakowanie nadzór produkcji Dział Produkcji Dział Sprzedaży realizacja zleceń klientów wyrobów gotowych Zarząd zarządzanie Zgodnie z art. 28 ust.4a UoR jednostki zobligowane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych mają obowiązek szacowania normalnego poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych i ustalania kosztu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i nie uwzględniania tych w koszcie wytworzenia produktów. W modelu rachunku działań koszty niewykorzystanych zasobów powinny pozostać na poziomie zasobów i nie powinny być rozliczane na wykonywane. Dla realizacji celu zadania, czyli wyznaczenia okresowych i jednostkowych wytworzenia dla sera długo dojrzewającego i sera krótko dojrzewającego przeprowadź następującą procedurę: przeprowadź kalkulacje niewykorzystanych zasobów, rozlicz na oba rodzaje produktów zgodnie z koncepcją rachunku działań pośrednie koszty produkcyjne uwzględniając koszty niewykorzystanych zasobów, oblicz koszt wytworzenia dla obu rodzajów sera obejmujący poza uzasadnionymi kosztami pośrednimi produkcyjnymi koszty bezpośrednie, czyli koszty materiałów bezpośrednich - mleka. Oblicz pełny koszt wytworzenia obejmujący rozliczenia na wytwarzane produktów procesów sprzedaży przy wykorzystaniu koncepcji rachunku działań i koszty procesów zarządzania stosując kalkulację doliczeniową stosując klucz proporcjonalny do rozliczonych pośrednich produkcyjnych, zaopatrzenia i sprzedaży. Rozwiąż problem przy wykorzystaniu dwóch narzędzi modułu RKP systemu do zarządzania procesami biznesowymi ADONIS.

6 Przygotowanie danych do wprowadzenia do programu RKP systemu ADONIS W tabeli 4 zbierz informacje o zidentyfikowanych ch i przyjętych dla nich nośnikach działań. Rozmiary produkcji wyraź odpowiednio w hektolitrach, tysiącach kilogramów i tysiącach sztuk opakowań. Tabela 4 Działania i odpowiadające im nośniki działań dostarczanie nośnik łączna Działa Zaopatrzenia mleko krowie nośniki działań mleko owcze łączna ser długo dojrzewa jący ser krótko dojrzewa jący Dział Obróbki Surowca przygotowanie mleka ocena jakości surowca krzepnięcie sera kontrola obróbki Dział Produkcji solankowanie dojrzewanie sera pakowanie nadzór produkcji Dział Sprzedaży realizacja zleceń klientów wyrobów gotowych Wyniki obliczeń współczynników wykorzystania dla zidentyfikowanych działań przedstaw w tabelach 5, 6 i 7. Tabela 5 dostarczanie Współczynniki wykorzystania zasobów przez w dziale zaopatrzenia nośniki zasobu budynek samochód cysterna całkowita liczba nośników współczynnik wykorzystania zasobu przez jednostkę budynek samochód cysterna Tabela 6 Współczynniki wykorzystania zasobów przez w działach produkcyjnych nośniki zasobu całkowita współczynnik wykorzystania liczba zasobu przez jednostkę maszyny budynki nośników maszyny budynki Dział Obróbki Surowców przygotowanie mleka ocena jakości surowca krzepnięcie kontrola obróbki 6

7 Dział Produkcji solankowanie dojrzewanie sera pakowanie nadzór produkcji Tabela 7 realizacja zleceń klientów wyrobów gotowych Współczynniki wykorzystania zasobów przez w dziale sprzedaży nośniki zasobu budynek wyrobów gotowych całkowita liczba nośników system informat. budynek współczynnik wykorzystania zasobu przez jednostkę W tabeli 8 przedstaw wyniki obliczeń procentowych udziałów działań na rzecz obiektów kosztowych. Tabela 8 Procentowe udziały działań na rzecz obiektów kosztowych wyrobów gotowych system informat. dostarczanie nośnik łączna Działa Zaopatrzenia % udziały działań na rzecz obiektów ser mleko mleko długo łączna krowie owcze dojrzewa jący ser krótko dojrzewa jący Dział Obróbki Surowca przygotowanie mleka ocena jakości surowca krzepnięcie sera kontrola obróbki Dział Produkcji solankowanie dojrzewanie sera pakowanie nadzór produkcji Dział Sprzedaży realizacja zleceń klientów wyrobów gotowych Dział zaopatrzenia mleko krowie mleko owcze 7

8 Prezentacja wyników kalkulacji Tabela 9 Ustalenie niewykorzystanych zasobów koszt ilość zasobów jednostkowy udostępnionych wykorzystanych na koszt zasobu zasobów maszyny Dział Zaopatrzenia Dział Obróbki Surowców koszt wykorzystanych zasobów koszt niewykorzystanych zasobów Dział Produkcji maszyny samochód cysterna Dział Sprzedaży Tabela 10 Rachunek działań okresowy koszt bez NWC narzut neutralnego (NWC) na koszty okresowe okresowy koszt z narzutem NWC jednostkowy koszt bez NWC narzut neutralnego (NWC) na koszty jednostkowy jednostkowy koszt z narzutem NWC dostarczanie przygotowanie mleka ocena jakości krzepnięcie maszyny dojrzewanie sera pakowanie realizacja zleceń klientów wyrobów gotowych 8

9 Tabela 11 Rozliczenie pośrednich nieprodukcyjnych zaopatrzenia jednostkowy jednostka nośnika koszt nośnik dla obiektu Mleko krowie Mleko owcze Mleko krowie koszty działań zł Mleko owcze dostarczanie Tabela 12 Pośrednie koszty produkcyjne wytworzenia sera długo dojrzewającego i krótko dojrzewającego nośnik koszty działań dla obiektu zł przygotowanie mleka ocena jakości surowca krzepnięcie solankowanie dojrzewane pakowanie jednostkowy jednostka nośnika koszt ser długo ser krótko ser długo ser krótko Tabela 13 Rozliczenie pośrednich nieprodukcyjnych sprzedaży jednostkowy jednostka nośnika koszt nośnik dla obiektu ser długo ser krótko ser długo koszty działań zł ser krótko realizacja zleceń klientów wyrobów gotowych Tabela 14 Rozliczenie zarządu kalkulacja doliczeniowa Ser długo Ser krótko Koszty zaopatrzenia Koszty pośrednie produkcyjne Koszty sprzedaży współczynnik narzutu Koszty zarządu do rozliczenia 9

10 Tabela 15 Koszt wytworzenia i pełny koszt wytworzenia dla sera długo dojrzewającego i sera krótko dojrzewającego okresowe koszty materiałów bezpośrednich okresowe koszty procesów zaopatrzenia rozliczone na produkty okresowe koszty pośrednie produkcyjne całkowity koszt wytworzenia wielkość produkcji jednostkowy koszt wytworzenia, w tym jednostkowy koszt materiałów bezpośrednich w cenach nabycia jednostkowy koszt pośredni produkcyjny okresowy koszt procesów sprzedaży okresowy koszt procesów zarządzania (kalkulacja doliczeniowa) całkowity koszt pełny wytworzenia jednostkowy koszt pełny ser długo ser krótko 10

Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji

Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji dokumentowanie zdarzeń gospodarczych i pomiar kosztów zdarzenia dotyczące zużycia zasobów majątkowych oraz ilościowe i wartościowe określenie zużycia zasobów

Bardziej szczegółowo

Zadanie TRAMAG 1 Przedstawienie problemu

Zadanie TRAMAG 1 Przedstawienie problemu Zadanie TRAMAG 1 Przedstawienie problemu Firma TRAMAG jest firmą świadczącą kompleksowe usługi przewozu, przeładunku i magazynowania produktów chemii gospodarczej. Głównym długookresowym celem firmy jest

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów

Systemy rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów Tradycyjny rachunek kalkulacyjny kosztów oparty na rozmiarach produkcji kalkulacja doliczeniowa (zleceniowa), doliczanie kosztów wydziałowych kalkulacja podziałowa (procesowa)

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 dr inż. Dorota Kużdowicz Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Ewidencja i rozliczanie kosztów Rachunek kosztów w układzie rodzajowym Rachunek kosztów wg miejsc

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA

RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA Zadania_Kalkulacja podziałowa prosta, współczynnikowa i odjemna Przykład_1 wyprodukowano 80 sztuk wyrobów gotowych i 50 sztuk wyrobów zaawansowanych w 40% z punktu widzenia poniesionych

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych uzasadnionych Rachunek kosztów normalnych: zniwelowanie wpływu różnic w wykorzystaniu zdolności produkcyjnych w wyniku zmian w rozmiarach produkcji

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych *zgodnie z ustawą o rachunkowości (UoR art. 28 ust. 3) Uzasadniona część kosztów pośrednich - definicja zmienne pośrednie koszty produkcji część stałych pośrednich kosztów produkcji,

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu. Dział projektowania

Prezes Zarządu. Dział projektowania Studium przypadku - Motoparts Opis przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo MOTOPARTS SA jest producentem plastikowych elementów do samochodów osobowych. W strukturze organizacyjnej (rysunek 1) przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Plan zajęć normalnych, standardowych 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach produktów 2. Prezentacja różnych podejść do planowania rozmiarów

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych

Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów pełnych Produkty wyroby gotowe rzeczowe aktywa obrotowe wytwarzane przez przedsiębiorstwo produkcja w toku niegotowe wyroby gotowe o niezakończonym cyklu wytwarzania produkcją w toku może

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych

Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych Jakie koszty poniosło przedsiębiorstwo na wytworzenie wyrobów i usług w danym okresie sprawozdawczym? Jaki wynik finansowy osiągnęło przedsiębiorstwo w danym

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych -

Rachunek kosztów pełnych - Rachunek kosztów pełnych - kalkulacja dr Adam Chmielewski Jakie są cele rachunku kosztów? kalkulacja kosztów wycena zapasów ustalanie wyniku finansowego podejmowanie decyzji, np.: cenowych asortymentowych

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W2) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych.

Rachunek Kosztów (W2) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych. Plan zajęć Rachunek kosztów Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Marcin Pielaszek 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach

Bardziej szczegółowo

Tradycyjne podejście do rachunku kosztów

Tradycyjne podejście do rachunku kosztów Metoda ABC Prosta produkcja Złożona produkcja Koszty bezpośrednie: 1000 PLN Koszty bezpośrednie: 1000 PLN Tradycyjne podejście do rachunku kosztów Koszty pośrednie do alokacji: 200 PLN Klucz podziałowy:

Bardziej szczegółowo

Tradycyjne podejście do kosztów pośrednich

Tradycyjne podejście do kosztów pośrednich Tradycyjne podejście do kosztów pośrednich Koszty bezpośrednie odniesienie wprost na obiekt kalkulacji Koszty pośrednie alokowanie na różne obiekty kalkulacji na podstawie kluczy rozliczeniowych, charakteryzujących

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć Wykład nr 1 Marcin Pielaszek Roboczy plan zajęć Wykład 1. Wprowadzenie, sprawozdawczy rachunek 2. normalnych, rachunek standardowych 3. standardowych, koszty produkcji pomocniczej 4. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na wydatek serów dojrzewających

Czynniki wpływające na wydatek serów dojrzewających Czynniki wpływające na wydatek serów dojrzewających Wydatek sera - jest to ilość kilogramów sera otrzymana ze 100 kilogramów mleka Wrz = MS/Mm *100 gdzie : Ms masa sera w kg Mm masa mleka w kg Określenie

Bardziej szczegółowo

Metody kalkulacji kosztu jednostkowego

Metody kalkulacji kosztu jednostkowego Metody kalkulacji kosztu jednostkowego Dane dotyczące produkcji w firmie X w styczniu przedstawiają się następująco: saldo początkowe produkcji w toku 0 liczba wyrobów przekazanych do magazynu 20 000 liczba

Bardziej szczegółowo

Ustalanie kosztów procesów, produktów i usług z programem ADONIS. Zbigniew Misiak Daria Świderska - Rak Jolanta Rutkowska

Ustalanie kosztów procesów, produktów i usług z programem ADONIS. Zbigniew Misiak Daria Świderska - Rak Jolanta Rutkowska Ustalanie kosztów procesów, produktów i usług z programem ADONIS Zbigniew Misiak Daria Świderska - Rak Jolanta Rutkowska Metody rachunku kosztów Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów A i B metodą tradycyjną

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji KALKULACJE KOSZTÓW Jednostką kalkulacyjną jest wyrażony za pomocą odpowiedniej miary produkt pracy (wyrób gotowy, wyrób nie zakończony, usługa) stanowiący przedmiot obliczania jednostkowego kosztu wytworzenia

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników)

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rachunek kosztów jest ogółem czynności zmierzających do ustalenia i zinterpretowania wyrażonej w pieniądzu wysokości nakładów dokonanych

Bardziej szczegółowo

Zakwalifikuj podane pozycje kosztów według właściwych układów klasyfikacyjnych w przedsiębiorstwie szyjącym odzież sportową.

Zakwalifikuj podane pozycje kosztów według właściwych układów klasyfikacyjnych w przedsiębiorstwie szyjącym odzież sportową. Zadania_Klasyfikacje kosztów Zadanie_1 Zakwalifikuj podane pozycje kosztów według właściwych układów klasyfikacyjnych w przedsiębiorstwie szyjącym odzież sportową. Ubezpieczenie transportu zakupionych

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

W procesie budżetowania najpierw sporządza się część operacyjną budżetu, a po jej zakończeniu przystępuje się do części finansowej.

W procesie budżetowania najpierw sporządza się część operacyjną budżetu, a po jej zakończeniu przystępuje się do części finansowej. Budżetowanie Budżetowanie to: Proces ciągłego analizowania, programowania, realizowania i pomiaru wykonania zadań właściwych poszczególnym komórkom organizacyjnym, mający na celu efektywną kontrolę nad

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja podziałowa prosta. gdzie: KC koszt całkowity x wg ilość wyprodukowanych wyrobów gotowych k j koszt jednostkowy

Kalkulacja podziałowa prosta. gdzie: KC koszt całkowity x wg ilość wyprodukowanych wyrobów gotowych k j koszt jednostkowy Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Kalkulacja podziałowa prosta gdzie: KC koszt całkowity

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów. dr Sylwia Machowska - Okrój

Podstawy finansów. dr Sylwia Machowska - Okrój Podstawy finansów dr Sylwia Machowska - Okrój 1 Wykład na podstawie: Rachunkowość zarządcza, red. naukowa Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk, wyd. Oficyna, 2014, rozdział 3 2 Koszty i pojęcia bliskoznaczne

Bardziej szczegółowo

Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW

Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW Etap I Bezpośrednie odniesienie kosztów rodzajowych do funkcji (wiersze 1-4) Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW Wynagrodzenia na podstawie list płac obejmujących narzuty

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć I. Zakres tematyczny zajęć 1. Produkty gotowe - definicja, - wycena 2. Przychody

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład III dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 KALKULACJA KOSZTÓW Kalkulacja kosztów jest to czynność obliczeniowa zmierzająca do ustalenia kosztów przypadających

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników Kalkulacja kosztów Niniejsza prezentacja zawiera treści pochodzące z następujących źródeł: 1) I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009 2) J. Matuszewicz,

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje

Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje Rachunek

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja kosztów O P E R A C Y J N E I S T R A T E G I C Z N E, C. H. B E C K, W A R S Z A W A 2 0 0 9

Kalkulacja kosztów O P E R A C Y J N E I S T R A T E G I C Z N E, C. H. B E C K, W A R S Z A W A 2 0 0 9 Kalkulacja kosztów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł : 1) I. S O B A Ń S K A ( R E D. ), R A C H U N E K K O

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie rachunkowości zarządczej

Komputerowe wspomaganie rachunkowości zarządczej Komputerowe wspomaganie rachunkowości zarządczej Informacja dla zarządzania. Tradycyjny rachunek kosztów a rachunek kosztów działań, koncepcja: nośnika kosztów zasobów, nośnika kosztów działań, Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ Moduł 3 Strona 1 2. Przykład zadania do części praktycznej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników Kalkulacja kosztów Niniejsza prezentacja zawiera treści pochodzące z następujących źródeł: 1) I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009 2) J. Matuszewicz,

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników Kalkulacja kosztów Niniejsza prezentacja zawiera treści pochodzące z następujących źródeł: 1) I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, warszawa 2009 2) J. Matuszewicz,

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

dr Marcin Jędrzejczyk

dr Marcin Jędrzejczyk dr Marcin Jędrzejczyk Kalkulacja jest to czynność obliczeniowa, zmierzająca do ustalenia kwoty kosztów przypadających na przedmiot kalkulacji (na jednostkę wytwarzaną). 2 Aby prawidłowo i dokładnie ustalić

Bardziej szczegółowo

Ilość produkowanych komponentów

Ilość produkowanych komponentów Zad. 1 Przedsiębiorstwo produkcyjne posiada zmechanizowany Zakład będący samodzielnym ośrodkiem kosztów. W ostatnim miesiącu z zakupionych komponentów w zakładzie wykonywane były 2 zlecenia produkcyjne.

Bardziej szczegółowo

Wpoprzedniej części cyklu (nr 11/2009) Studium przypadku Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie MK. 12 www.controlling.infor.

Wpoprzedniej części cyklu (nr 11/2009) Studium przypadku Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie MK. 12 www.controlling.infor. Studium przypadku w przedsiębiorstwie MK Michał Seheńczuk konsultant w departamencie systemów Business Intelligence w ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl Wdrożenie sytemu

Bardziej szczegółowo

ZADANIE KONKURSOWE I etap

ZADANIE KONKURSOWE I etap Katowice, 26.04.2016 r. ZADANIE KONKURSOWE I etap Założenia Przedsiębiorstwo produkuje trzy rodzaje przetworów owocowych: konfiturę wiśniową (250 g), powidła śliwkowe (320 g), mus jabłkowy (1000 g). Produkcja

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany

Rachunek kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany Kalkulacja kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany Marcin Pielaszek Kalkulacja jest to proces ustalania kosztu określonego obiektu, np. kosztu wytworzenia konkretnego produktu wytworzenia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów zmiennych

Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych (ang. variable costing) pozwala podejmować decyzje krótkookresowe będące reakcją na bieżące zmiany w wielkości popytu i sprzedaży dzieli koszty na

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład II dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 KALKULACJA KOSZTÓW Kalkulacja kosztów jest to czynność obliczeniowa zmierzająca do ustalenia kosztów przypadających

Bardziej szczegółowo

Produkcja fazowa. Rodzaje produkcji fazowej: łańcuchowa, równoległa

Produkcja fazowa. Rodzaje produkcji fazowej: łańcuchowa, równoległa Kalkulacja fazowa Produkcja fazowa Organizacja produkcji fazowej produkcja masowa lub wielkoseryjna, przechodząca przez szereg wyodrębnionych faz (etapów, procesów) produkcyjnych po każdej fazie produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

Rachunek kalkulacyjny kosztów. Wykład 4

Rachunek kalkulacyjny kosztów. Wykład 4 Rachunek kalkulacyjny kosztów Wykład 4 Koszt własny sprzedaży??? Koszt własny sprzedaży: Kalkulacja kosztów art.3 ust. 1 pkt 19 uor - rzeczowych aktywach obrotowych - rozumie się przez to materiały nabyte

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów w tradycyjnych rozwiązaniach rachunków kosztów

Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów w tradycyjnych rozwiązaniach rachunków kosztów Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów w tradycyjnych rozwiązaniach rachunków kosztów Czynniki decydujące o poprawności rachunku kalkulacyjnego kosztów produkcji podstawowej Koszty podlegające kalkulacji

Bardziej szczegółowo

TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO

TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO. CHARAKTERYSTYKA TESTU. Test osiągnięć szkolnych sprawdzający wielostopniowy, nieformalny, nauczycielski, pisemny. Test obejmuje sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu?

Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu? Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu? Pytanie Świadczymy dla innych podmiotów usługi produkcyjne - wytwarzamy ich

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i klasyfikacja kosztów

Pojęcie i klasyfikacja kosztów Pojęcie i klasyfikacja kosztów Pojęcie kosztów Istota rachunku kosztów Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych Klasyfikacja kosztów dla celów decyzyjnych Pojęcie kosztów Koszt uprawdopodobnione

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Konwersatorium!!! Listy zadań. Rachunkowość Obecność obowiązkowa (odrabianie zajęć) Aktywność premiowana Kalkulatory projekt?

Rachunek kosztów. Konwersatorium!!! Listy zadań. Rachunkowość Obecność obowiązkowa (odrabianie zajęć) Aktywność premiowana Kalkulatory projekt? Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Rachunek kosztów Konwersatorium!!! Listy zadań Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej Działalność pomocnicza działalność, której celem jest świadczenie usług na rzecz innych wydziałów/jednostek w przedsiębiorstwie usługi/świadczenia

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów działań sterowany czasem TD ABC

Rachunek kosztów działań sterowany czasem TD ABC Projektowanie procesów dr Mariusz Maciejczak www.maciejczak.pl Rachunek kosztów działań sterowany czasem TD ABC ABC Rachunek kosztów działań Nośniki kosztów Mierniki częstotliwości i intensywności z jaką

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 20.10.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 274/19 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 977/2009 z dnia 19 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł 1) I. S O B A

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Do zapasów zaliczyć należy: (1) materiały, czyli przedmioty pracy nabyte w celu całkowitego zużycia w jednym cyklu produkcyjnym lub zużycia na inne potrzeby, na przykład konserwacji

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie elastyczne

Budżetowanie elastyczne Kontrola budżetowa prezentacja na podstawie: T. Wnuk-Pel, Rachunek kosztów standardowych [w:] I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, Warszawa, C.H. Beck 2009, s. 223-279

Bardziej szczegółowo

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Wykorzystywane do optymalizacji efektów przy istniejącym profilu działalności w krótkich okresach czasu. Podstawą analizy są relacje pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów

Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł 1) I. S O B A Ń S K A ( R E D. ), R A C

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Dr Mariusz Maciejczak Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem, zorganizowanej przez Deloitte&Touche. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Wydział Ekonomiczno-Rolniczy - SGGW Dr Mariusz Maciejczak LOGISTYKA Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem,

Bardziej szczegółowo

Produkcja fazowa fazowej wyodrębnionych faz produkcyjnych półfabrykat każdej z faz - jednoasortymentowa lub wieloasortymentowa

Produkcja fazowa fazowej wyodrębnionych faz produkcyjnych półfabrykat każdej z faz - jednoasortymentowa lub wieloasortymentowa Kalkulacja fazowa Produkcja fazowa Organizacja produkcji fazowej produkcja masowa lub wielkoseryjna, przechodząca przez szereg wyodrębnionych faz (etapów, procesów) produkcyjnych po każdej fazie produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Klasyfikacja kosztów

Wykład 1 Klasyfikacja kosztów Wykład 1 Klasyfikacja kosztów dr Robert Piechota Pojęcie kosztów Wyrażone w pieniądzu celowe zużycie środków trwałych, materiałów, paliwa, energii, usług, czasu pracy pracowników oraz niektóre wydatki

Bardziej szczegółowo

Analiza cen kalkulacyjnych i zniekształcenia cenowe

Analiza cen kalkulacyjnych i zniekształcenia cenowe Analiza cen kalkulacyjnych i zniekształcenia cenowe Koszty zmienne Uznaje się że ich poziom ulega zmianie wraz ze zmianą wielkości produkcji Związane są przede wszystkim z: zużyciem surowców i materiałów

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

Rola rachunkowości zarządczej

Rola rachunkowości zarządczej Rola rachunkowości zarządczej Rachunkowość finansowa: zajmuje się pomiarem i ewidencją majątku przedsiębiorstwa, operacji gospodarczych oraz przygotowywaniem na tej podstawie raportów finansowych Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Agenda. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing, ABC)

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Agenda. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing, ABC) Agenda Rachunek działań (Activity Based Costing, ABC) Dr Marcin Pielaszek 1. Przesłanki wdrażania nowych rozwiązań rachunku 2. Model rachunku działań 3. Ilustracja liczbowa 4. Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja podziałowa. 1. Kalkulacja podziałowa prosta 2. Kalkulacja podziałowa współczynnikowa 4. Kalkulacja podziałowa odjemna

Kalkulacja podziałowa. 1. Kalkulacja podziałowa prosta 2. Kalkulacja podziałowa współczynnikowa 4. Kalkulacja podziałowa odjemna Kalkulacja podziałowa 1. Kalkulacja podziałowa prosta 2. Kalkulacja podziałowa współczynnikowa 4. Kalkulacja podziałowa odjemna z poprzedniego wykładu znamy: Czynniki decydujące o poprawności rachunku

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań Plan wykładu 1. Wycena rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2. Wycena nieruchomości inwestycyjnych Wybrane zagadnienia z zakresu wyceny aktywów i zobowiązań Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja podziałowa

Kalkulacja podziałowa Kalkulacja podziałowa stosowana w przedsiębiorstwach wytwarzających jednorodny i nieskomplikowany produkt polega na podzieleniu sumy kosztów danego okresu przez liczbę wyprodukowanych jednostek efektem

Bardziej szczegółowo

Zad.2. Firm poniosła następujące koszty: Produkcja podstawowa 900 zł W tym: faza I 660 zł faza II 240 zł Koszty wydziałowe: 490zł.

Zad.2. Firm poniosła następujące koszty: Produkcja podstawowa 900 zł W tym: faza I 660 zł faza II 240 zł Koszty wydziałowe: 490zł. Zad. 1. Firma X wyprodukowała w okresie sprawozdawczym w wydziale I-200 sztuk półfabrykatów, a w wydziale II-150 sztuk wyrobów gotowych. RóŜnicę ilościową między produkcją wydziału I a wydziału II stanowi

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie wydatków w ramach PO KL

Dokumentowanie wydatków w ramach PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Dokumentowanie wydatków w ramach PO KL KOSZTY POŚREDNIE (tj. część kosztów Beneficjenta, która nie może zostać bezpośrednio przyporządkowana do konkretnego zadania realizowanego

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych Systematyka rachunku kosztów Kryterium - zakres rzeczowy Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych Kryterium - zakres normowania Rachunek kosztów rzeczywistych Rachunek

Bardziej szczegółowo

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy Lista powtórkowa Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 1. Saldo początkowe Środków Trwałych 50 000 zł 2. Na stanie środków trwałych znajduje się komputer, którego wartość

Bardziej szczegółowo

Literatura. Danuta Maciejowska Rachunek kosztów Wyd Naukowe WZ UW, Warszawa 2014

Literatura. Danuta Maciejowska Rachunek kosztów Wyd Naukowe WZ UW, Warszawa 2014 Danuta Maciejowska Rachunek kosztów Wyd Naukowe WZ UW, Warszawa 2014 Literatura Jan Turyna, Beata Pułaska_Turyna Rachunek kosztów i wyników Finans Servis Sp z oo, Warszawa 2000 E.Nowak, M.Wierzbiński Rachunek

Bardziej szczegółowo

Polityka rachunkowości od kuchni

Polityka rachunkowości od kuchni Rafał Pecka Polityka rachunkowości od kuchni czyli jak i dlaczego prowadzić/nie prowadzić działalność odpłatną i gospodarczą w NGO Działalność gospodarcza szansa czy zagrożenie Dlaczego Ustawodawca postanowił

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych (częściowych) Polskie

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych i kosztów standardowych

Rachunek kosztów normalnych i kosztów standardowych Rachunek kosztów normalnych i kosztów standardowych Systemy rachunku kosztów konstrukcja postulowanych kosztów bezpośrednich i pośrednich Rachunek kosztów rzeczywistych Rachunek Kosztów normalnych Rachunek

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie zbiór zadań z komentarzem

Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie zbiór zadań z komentarzem Danuta Małkowska Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie zbiór zadań z komentarzem ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników rachunku kosztów i analizy finansowej

Lista wskaźników rachunku kosztów i analizy finansowej Lista wskaźników rachunku kosztów i analizy finansowej FiM Consulting Sp. z o.o. Ul. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl 1 WPROWADZENIE DO LISTY WSKAŹNIKÓW 1. Wskaźniki - są

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE KALKULACJI: - tradycyjnej - ABC

PORÓWNANIE KALKULACJI: - tradycyjnej - ABC KOŁO NAUKOWE CONTROLLINGU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI PORÓWNANIE KALKULACJI: - tradycyjnej - ABC Spis treści Wstęp... 3 Dane wejściowe... 4 Kalkulacja tradycyjna... 6 Kalkulacja ABC... 8 Porównanie wyników...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej... 4. Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów...

Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej... 4. Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów... Spis treści Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej.... 4 Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów.... 4 Wyniki badania... 6 Rozliczanie produkcji

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Środki trwałe to składniki majątku spółki, które przeznaczone są do długotrwałego użytkowania. Aby element majątku mógł zostać przyjęty i wykazany jako środek trwały, musi on

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie 1.

Bardziej szczegółowo

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji Zajęcia nr 1 Sprawozdawczy rachunek 1. Podstawowe definicje 2. Cele rachunku 3. Sprawozdawczy rachunek Marcin Pielaszek a) Prezentacja informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowym b) Etapy sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

11 lipca 2011 r. Koszty wg rodzaju. dr Katarzyna Trzpioła

11 lipca 2011 r. Koszty wg rodzaju. dr Katarzyna Trzpioła 11 lipca 2011 r. Koszty wg rodzaju dr Katarzyna Trzpioła Wynik finansowy Przychody operacyjne ze sprzedaży produktów ze sprzedaży materiałów ze sprzedaży towarów Koszty operacyjne. działalności produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

Domowy ser podpuszczkowy dojrzewający z dodatkami

Domowy ser podpuszczkowy dojrzewający z dodatkami Domowy ser podpuszczkowy dojrzewający z dodatkami Autor: KreatywnaKasia Przepisów: 124 Ocena: 1640 3-4 os. > 60 min średnie tanie Składniki: 10 litrów niepasteryzowanego mleka 200 ml kefiru z żywymi kulturami

Bardziej szczegółowo

MĄDROŚĆ STRATEGICZNA, DOSKONAŁOŚĆ OPERACYJNA I ZYSK

MĄDROŚĆ STRATEGICZNA, DOSKONAŁOŚĆ OPERACYJNA I ZYSK Tomasz M. Zieliński MĄDROŚĆ STRATEGICZNA, DOSKONAŁOŚĆ OPERACYJNA I ZYSK ZASOBOWO-PROCESOWY RACHUNEK KOSZTÓW Wydanie 1 Akademia Controllingu Sp. z o.o. Poznań 2017 Spis treści Przedmowa... 13 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Bieżący Przyszły. IV I II Wpływy ze sprzedaży bieżącego kwartału * *** Wpływy ze sprzedaży w kwartale poprzednim ** ****

Bieżący Przyszły. IV I II Wpływy ze sprzedaży bieżącego kwartału * *** Wpływy ze sprzedaży w kwartale poprzednim ** **** Zestaw I Zadanie 1. Firma CP jest dystrybutorem profesjonalnych środków czystości. Dane o sprzedaży i zakupach materiałów firmy CP zostały przedstawione w poniższej tabeli: Rok Bieżący Przyszły Kwartał

Bardziej szczegółowo

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r.

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r. Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników 30 marzec 2015 r. ZADANIE Grupa A Przedsiębiorca realizuje inwestycję o wartości 1 500 000 zł, którą jest finansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

W bieżącym miesiącu wystąpiły operacje kosztowe podane w tabeli

W bieżącym miesiącu wystąpiły operacje kosztowe podane w tabeli Zadanie 4.1. W przedsiębiorstwie produkcyjnym (produkcja wyrobów metalowych) ewidencję kosztów działalności podstawowej prowadzi się tylko w układzie rodzajowym na następujących kontach księgi głównej:

Bardziej szczegółowo

Time-Driven Activity Based Costing. Zarządzanie rentownością przy wykorzystaniu Rachunku Kosztów Działań Opartego Na Czasie

Time-Driven Activity Based Costing. Zarządzanie rentownością przy wykorzystaniu Rachunku Kosztów Działań Opartego Na Czasie Time-Driven Activity Based Costing Zarządzanie rentownością przy wykorzystaniu Rachunku Kosztów Działań Opartego Na Czasie Drastyczne zmiany w otoczeniu Zmiany w strukturze kosztów Koszty pośrednie Materiały

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie informacji z Rachunku Kosztów Działań w budżetowaniu

Wykorzystanie informacji z Rachunku Kosztów Działań w budżetowaniu Agenda 1. Możliwe podejścia w procesie budżetowania wykorzystujące informacje z rachunku kosztów działań: Metoda push Metoda pull Wykorzystanie informacji z Rachunku Kosztów Działań w budżetowaniu 2. Activity

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. CEL RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ.

CZĘŚĆ I. CEL RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ. P r z e r o b o w y r a c h u n e k k o s z t ó w S t r o n a 1 CZĘŚĆ I. CEL RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ. Literatury na temat rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów jest tak dużo, że każdy zainteresowany

Bardziej szczegółowo

ABC. czyli. Rachunek Kosztów Działań (dr inż. Michał Troska)

ABC. czyli. Rachunek Kosztów Działań (dr inż. Michał Troska) ABC czyli Rachunek Kosztów Działań (dr inż. Michał Troska) Czym jest ABC? 2 Plan prezentacji ABC a tradycyjne metody kalkulacji kosztów Charakterystyka firmy X Etapy wdrożenia systemu ABC w firmie Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP)

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP) Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP) Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego Przedsiębiorstwo produkcyjne GAMMA wytwarza jeden produkt. Przewiduje się, że sprzedaż w ciągu pięciu miesięcy będzie kształtować się następująco: styczeń 20.000 szt. luty 50.000 szt. marzec 30.000 szt.

Bardziej szczegółowo

Natalia Wata Katarzyna Serafin

Natalia Wata Katarzyna Serafin Natalia Wata Katarzyna Serafin Ceny transferowe, inaczej wewnętrzne, występują w podmiotach powiązanych, bądź w podmiotach zdecentralizowanych, zawierających wewnętrzne jednostki organizacyjne generujące

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rachunkowości - wykład. Temat : Księgowe ustalanie wyniku finansowego

Wprowadzenie do rachunkowości - wykład. Temat : Księgowe ustalanie wyniku finansowego Wprowadzenie do rachunkowości - wykład Temat : Księgowe ustalanie wyniku finansowego Program wykładu: 1. Czynniki determinujące sposób ustalania wyniku finansowego. 2. Warianty ustalania wyniku finansowego

Bardziej szczegółowo