Systemy rachunku kosztów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy rachunku kosztów"

Transkrypt

1 Systemy rachunku kosztów Tradycyjny rachunek kalkulacyjny kosztów oparty na rozmiarach produkcji kalkulacja doliczeniowa (zleceniowa), doliczanie kosztów wydziałowych kalkulacja podziałowa (procesowa) Zarządzanie kosztami nowych produktów i technologii rachunek kosztów docelowych rachunek kosztów Kaizen Podejście procesowe w rachunku kosztów działań rachunek kosztów działań Activity Based Costing 1

2 Kalkulacja kosztów produktów Zadanie kalkulacji kosztów produktów: wycena produkowanych dóbr lub świadczonych usług według kosztu ich wytworzenia Ustalenie kosztu jednostkowego produktu ma na celu: umożliwienie właściwej wyceny składników majątkowych, np. wyrobów gotowych kontrolę ponoszonych kosztów określenie rentowności poszczególnych produktów Obiekt kalkulacji: jednoznacznie określone i dające się wyrazić liczbowo produkty pracy zwykle przypisuje się koszt wytworzenia odpowiednio dobranej jednostce fizycznej produktu (np. sztuka, tona, kilogram, m 2...) 2

3 Kalkulacja a organizacja procesu wytwarzania Formy organizacji produkcji: niepotokowa wykonywanie określonej operacji na całej partii produkcyjnej potokowa zadania produkcyjne wykonywane są w sposób płynny i ciągły Typy produkcji: produkcja masowa dany asortyment wytwarzany w dużych ilościach w sposób ciągły, stale wznawiana produkcja seryjna dany asortyment wytwarzany w ilościowo ograniczonych i z góry ustalonych seriach wyróżnia się produkcję wielkoseryjną, średnioseryjną i małoseryjną produkcja jednostkowa obejmuje wytwarzanie pojedynczych powtarzalnych lub niepowtarzalnych wyrobów 3

4 Metody kalkulacji w tradycyjnym rachunku kosztów Kalkulacja doliczeniowa stosowana w przedsiębiorstwach wytwarzających w kolejnych okresach różnorodne produkty produkcja ma charakter jednostkowy lub seryjny niepowtarzalny proces produkcyjny i wykorzystanie zasobów ustalane każdorazowo indywidualnie Kalkulacja podziałowa stosowana w przedsiębiorstwach wytwarzających jednorodny produkt produkcja ma charakter masowy produkowany jest jeden asortyment wyrobów z tego samego surowca produkowane są różne wyroby przy zastosowaniu tych samych urządzeń i technologii 4

5 Założenia kalkulacji doliczeniowej odrębnie kalkuluje się koszt danego obiektu kalkulacji (produktu finalnego, np. pojedynczego produktu, serii) dla każdego obiektu kalkulacji otwiera się karty kalkulacyjne do gromadzenia kosztów koszty bezpośrednie odnosi się wprost na dany obiekt kalkulacji i rejestruje na podstawie dokumentów źródłowych koszty pośrednie są alokowane na podstawie kluczy rozliczeniowych tradycyjnie przyjmowane klucze rozliczeniowe bazują na założeniu, że poziom kosztów pośrednich ulega zmianie na skutek zmian wielkości produkcji najprostszy sposób: jeden wspólny klucz rozliczeniowy dla wszystkich kosztów pośrednich inny sposób: rozliczanie kosztów pośrednich w przekroju wydziałów 5

6 Odmiany kalkulacji doliczeniowej Kalkulacja zleceniowa stosowana indywidualnie do każdego otwartego na zamówienie zlecenia produkcyjnego dotyczącego jednego wyrobu lub usługi, albo konkretnej serii produkcyjnej Kalkulacja asortymentowa stosowana w jednostkach wytwarzających produkcję średnioseryjną lub wieloseryjną stosowana okresowo dla każdego produkowanego w okresie asortymentu, bez względu na liczbę zleceń produkcyjnych 6

7 Przepływ kosztów w kalkulacji doliczeniowej Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie odniesienie kosztów bezpośrednich odniesienie kosztów bezpośrednich OBIEKT KOSZTÓW Materiały pośrednie Płace pośrednie Amortyzacja OBIEKT KOSZTÓW alokacja kosztów pośrednich produkt, zlecenie, seria lub asortyment Energia elektryczna wydział Pozostałe koszty wydziałowe 7

8 Pomiar kosztów w kalkulacji doliczeniowej Pomiar zużycia materiałów bezpośrednich dokumentowane np. w systemie komputerowym lub dowodem pobrania materiałów, w którym określony jest rodzaj i ilość materiałów pobranych z magazynu i zidentyfikowane zostaje zlecenie do obciążenia Pomiar zużycia robocizny bezpośredniej na podstawie np. elektronicznych lub manualnych kart pracy, w których ustalona jest wartość płacy bezpośredniej obciążająca konkretne zlecenie Pomiar kosztów pośrednich produkcyjnych na każdy obiekt kosztów (wydział produkcyjny) alokowane są koszty zużytych zasobów, z wyodrębnieniem kosztów rodzajowych suma kosztów wydziałowych poniesionych w danym okresie jest odnoszona przy wykorzystaniu kluczy rozliczeniowych na karty kalkulacyjne zleceń produkcyjnych 8

9 Klucze rozliczeniowe kosztów pośrednich Najczęściej stosowane klucze rozliczeniowe: ilość lub waga produkowanych wyrobów płace bezpośrednie roboczogodziny pracy bezpośredniej czas pracy maszyn i urządzeń (maszynogodziny) Współczynnik narzutu kosztów pośrednich Współczynnik narzutu kosztów pośrednich = Koszty pośrednie produkcyjne Liczba klucza rozliczeniowego kosztów Koszty pośrednie alokowane na obiekt kosztów Koszty pośrednie alokowane na obiekt kosztów = Współczynnik narzutu kosztów pośrednich x Wykorzystana ilość nośnika kosztów 9

10 Przykład: karta kalkulacyjna zlecenia Karta kalkulacyjna zlecenia Nr zlecenia 2531 Pozycja: szt. koszul z nadrukiem Data rozpoczęcia... Data zakończenia... Ilość sztuk... POZYCJE KALKULACYJNE Materiały bezpośrednie Nr dowodu pobrania Ilość Cena jednostkowa Wartość Materiał tekstylny Materiał usztywniający RW RW mb 40 mb Płace bezpośrednie Nr dowodu Czas Stawka godzinowa Wartość Krojenie wg formy Szycie godz. 44 godz. 10 zł/godz. 10 zł/godz Pośrednie koszty produkcyjne Nośnik kosztów Liczba nośnika kosztów Stawka narzutu na jednostkę nośnika Wartość Wydział I roboczogodziny 60 rh 8 zł/rh 480 RAZEM

11 Założenia kalkulacji podziałowej cechą charakterystyczną kalkulacji podziałowej jest ciągłość procesu produkcyjnego proces produkcyjny może przechodzić przez jeden lub kilka wydziałów kalkuluje się koszt poniesiony w danym okresie na jednostkę wytworzonej produkcji przy ustalaniu kosztu jednostkowego wyróżnia się pozycje kalkulacyjne: materiały bezpośrednie płace bezpośrednie pośrednie koszty produkcyjne 11

12 Przepływ kosztów w kalkulacji podziałowej Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie Pośrednie koszty produkcyjne Produkcja w toku Wydział A Produkcja w toku Wydział B OBIEKT KOSZTÓW wyrób gotowy 12

13 Odmiany kalkulacji podziałowej Kalkulacja podziałowa prosta polega na podzieleniu w danym okresie kosztów przez sumę wytworzonych jednostek kalkulacji np. wyrobów gotowych Jednostkowy koszt wytworzenia = Koszty wytworzenia poniesione w danym okresie Liczba jednostek kalkulacji ma zastosowanie w przedsiębiorstwach, produkujących masowo jeden wyrób lub różne wyroby, które w jednakowym stopniu wykorzystują zasoby przedsiębiorstwa Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami ma zastosowanie przy produkcji niejednorodnej, gdy produkowane wyroby w różnym stopniu wykorzystują zasoby przedsiębiorstwa wymaga zastosowania współczynników, które wyrażają różnice w kosztach między produktami 13

14 Przykład kalkulacji podziałowej prostej -nie wystąpił zapas RAPORT PRODUKCJI WYDZIAŁ A Pozycje kalkulacyjne Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie Pośrednie koszty produkcyjne Koszty transferowane do wydziału B Koszty okresu Produkcja 100 sztuk Koszt na jednostkę produkcji RAPORT PRODUKCJI WYDZIAŁ B Pozycje kalkulacyjne Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie Pośrednie koszty produkcyjne Koszty transferowane z wydziału A Wyroby gotowe przekazane do magazynu Koszty okresu Produkcja 100 sztuk Koszt na jednostkę produkcji

15 Przykład kalkulacji podziałowej prostej - występuje produkcja w toku Pytanie: jaka część poniesionych kosztów dotyczy produkcji zakończonej a jaka produkcji w toku? należy ustalić procentowy stopień zaawansowania procesu produkcyjnego przeliczyć wyroby niezakończone na wyroby gotowe otrzymujemy informację o wyprodukowanej w danym okresie ilości tzw. jednostek przeliczeniowych wyrobów gotowych Jednostki przeliczeniowe to ekwiwalentna ilość jednostek, które mogłyby być przetworzone w 100%, przy danym zaangażowaniu środków produkcji w rozpatrywanym okresie Ekwiwalentna wielkość produkcji to wielkość produkcji w danym okresie wynikająca z sumy jednostek przeliczeniowych i jednostek zakończonych 15

16 Zasady sporządzania kalkulacji podziałowej ze współczynnikami ustalić współczynnik dla każdego wyrobu ustalić liczbę umownych jednostek współczynnikowych jako iloczynu jednostek fizycznych i odpowiadających im współczynników ustalić koszt wytworzenia umownej jednostki współczynnikowej (umownego przedmiotu kalkulacji), który otrzymamy przez podzielenie kosztów produkcji przez liczbę umownych jednostek kalkulacyjnych obliczyć jednostkowy koszt wytworzenia wyrobów (obiektu kalkulacji), które otrzymujemy jako iloczyn kosztu wytworzenia umownej jednostki współczynnikowej przez odpowiadający mu współczynnik 16

17 Przykład kalkulacji podziałowej ze współczynnikami Przedsiębiorstwo produkuje czekoladę w tabliczkach 100 g i 150 g. Przeciętna produkcja miesięczna to tabliczek 100 g oraz tabliczek 150 g. Miesięczne koszty wytworzenia wynoszą zł, z tego: surowiec zł koszty przerobu zł Jaki jest koszt wytworzenia tabliczek czekolady? Obiekt kalkulacji Jednostki fizyczne Liczba jednostek współczynnikowych Współczynnik Koszt jednostki współczynnikowej Koszt obiektu kalkulacji Koszty wytworzonej produkcji Tabliczka 100 g ,0 Tabliczka 150 g ,5 Razem

18 Przykład kalkulacji podziałowej ze współczynnikami (1) - różne współczynniki dla pozycji kalkulacyjnych kosztów Przedsiębiorstwo wytwarza produkt A i produkt B. Produkty różnią się wagą i pracochłonnością. należy ustalić odrębne współczynniki przeliczeniowe dla kosztów materiałów bezpośrednich i kosztów przerobu Zakładamy, że ustalone zostały współczynniki przeliczeniowe i koszty w danym okresie dla poszczególnych pozycji kalkulacyjnych: Materiały bezpośrednie Koszty przerobu Produkt A 1 3 Produkt B 2 4 Koszty poniesione w ciągu okresu Kalkulacja ekwiwalentnych jednostek produkcji: Produkt A: 200 szt. przerobionych w 100% = 200 Produkt B: 60 szt. przerobionych w 100% = szt. przerobionych w 40% = 40 18

19 Przykład kalkulacji podziałowej ze współczynnikami (2) - różne współczynniki dla pozycji kalkulacyjnych kosztów Pozycje kalkulac./ obiekt kalkulacji Jednostki ekwiwalentne Liczba jednostek współczynnikowych Współczynnik (kol. 2 x 3) Koszt jednostki współczynnikowej* Koszt jednostkowy (kol. 3 x 5) Koszt jednostek ekwiwalentnych (kol. 2 x 6) Materiały bezpośrednie Produkt A 200 1, Produkt B 100 2, Razem Koszty przerobu Produkt A 200 3, Produkt B 100 4, Razem *koszty produkcyjne/liczba jednostek współczynnikowych 19

20 Przykład kalkulacji podziałowej ze współczynnikami (3) - różne współczynniki dla pozycji kalkulacyjnych kosztów Rozliczenie kosztów okresu: Produkt A: 200 szt. przerobionych w 100% to: 200 szt. x (100+24) = Produkt B: 60 szt. przerobionych w 100% to: 60 szt. x (200+32) = szt. przerobionych w 40% to: 40 szt. x (200+32) = Razem koszty okresu:

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji KALKULACJE KOSZTÓW Jednostką kalkulacyjną jest wyrażony za pomocą odpowiedniej miary produkt pracy (wyrób gotowy, wyrób nie zakończony, usługa) stanowiący przedmiot obliczania jednostkowego kosztu wytworzenia

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 1

RACHUNEK KOSZTÓW. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 1 RACHUNEK KOSZTÓW 3. Która z poniżej przedstawionych informacji o kosztach jest najbardziej użyteczna z punktu widzenia podejmowania decyzji długookresowych: a) informacja o kosztach wg rodzaju, b) kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Wg możliwości odniesienia kosztów na produkt Koszty bezpośrednie/ pośrednie. wielkości produkcji

Wg możliwości odniesienia kosztów na produkt Koszty bezpośrednie/ pośrednie. wielkości produkcji stron a1 Temat 1: EWIDENCJA I KLASYFIKACJA KOSZTÓW Zadanie 1. (klasyfikacja kosztów) Spółka z o.o. TEKU zajmuje się produkcją mebli dla dużych dzieci. Działalność pomocniczą stanowi wydział kotłowni. W

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik-Bartkiewicz Teresa Stolarek Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI

STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYKŁAD 1 (C) Tomasz Wnuk-Pel 1 (C) Tomasz Wnuk-Pel 2 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach

Rachunek kosztów Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach Rachunek kosztów Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach Anna Stronczek Anna Surowiec Joanna Sawicka Elżbieta Marcinkowska Małgorzata Białas UCZELNIE TECHNICZNE C.H. Beck Rachunek kosztów Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

BUDŻET ZADANIOWY ZASADY KALKULACJI KOSZTÓW WYKONYWANYCH ZADAŃ

BUDŻET ZADANIOWY ZASADY KALKULACJI KOSZTÓW WYKONYWANYCH ZADAŃ STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2013, vol. 1, no. 4 (253) Magdalena Kowalczyk Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości magdalena.kowalczyk@ue.poznan.pl BUDŻET ZADANIOWY

Bardziej szczegółowo

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem

ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem dr Tomasz Wnuk-Pel 1 WYKŁAD 1 CASE 1 (ustalanie zysku na sprzedaży) MAXIPROFIT SA jest jednooddziałową firmą produkującą

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł 1) I. S O B A

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych 343[01].O1.05

Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych 343[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Aneta Łabędzka Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych 343[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

Bardziej szczegółowo

Polskie modele ewidencji i rozliczania kosztów lat 90-tych

Polskie modele ewidencji i rozliczania kosztów lat 90-tych 1 / 71 Paweł Kazibudzki Polskie modele ewidencji i rozliczania kosztów lat 90-tych Toruń 2007 2 / 71 Notka o Autorze Dr inŝ. Paweł Kazibudzki jest absolwentem Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Grzybowska Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne rozwiązania w zakładzie produkcyjnym w programie Madar 7

Nowoczesne rozwiązania w zakładzie produkcyjnym w programie Madar 7 Nowoczesne rozwiązania w zakładzie produkcyjnym w programie Madar 7 MADAR www.madar.com.pl Zabrze 2011 Spis treści Spis Treści 2 1 Specyfika zakładu produkcyjnego 4 1.1 Zamienniki, półprodukty i załączniki

Bardziej szczegółowo

Moduł 7. Dokumentacja finansowa stanowiska komputerowego

Moduł 7. Dokumentacja finansowa stanowiska komputerowego Moduł 7 Dokumentacja finansowa stanowiska komputerowego 1. Normy i procedury stosowane w kosztorysach 2. Zasady tworzenia kosztorysów stanowiska komputerowego i zestawów komputerowych 3. Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Systematyczny rachunek kosztów jako narzędzie wspomagające pozyskiwanie informacji do celów zarządzania przedsiębiorstwem

Systematyczny rachunek kosztów jako narzędzie wspomagające pozyskiwanie informacji do celów zarządzania przedsiębiorstwem ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 765 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 61 (2013) s. 335 341 Systematyczny rachunek kosztów jako narzędzie wspomagające pozyskiwanie informacji do

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania kosztów i zamówieñ

Zasady rozliczania kosztów i zamówieñ PRIORYTETY ZDROWOTNE NARZÊDZIA OCENY I ANALIZY Zasady rozliczania kosztów i zamówieñ Waldemar Stylo Janina Niedospia³ Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne VESALIUS Kraków 2002 4 Szanowni Państwo! Przed

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 5. ustalania wyniku finansowego

WYKŁAD 5. ustalania wyniku finansowego WYKŁAD 5 Temat: Zagadnienia: Zasady funkcjonowania kont wynikowych i ustalania wyniku finansowego 1. Pojecie i istota operacji wynikowych 2. Zasady ustalania wyniku finansowego 3. Elementy wyniku finansowego

Bardziej szczegółowo

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Wykorzystywane do optymalizacji efektów przy istniejącym profilu działalności w krótkich okresach czasu. Podstawą analizy są relacje pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik-Bartkiewicz Teresa Stolarek Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Cele rachunkowości znać stan majątku firmy lub przedsipębiorstwa itp. Rachunkowość to system ewidencyjny którego podstawowym zadaniem jest

Cele rachunkowości znać stan majątku firmy lub przedsipębiorstwa itp. Rachunkowość to system ewidencyjny którego podstawowym zadaniem jest Cele rachunkowości znać stan majątku firmy lub przedsipębiorstwa itp. Rachunkowość to system ewidencyjny którego podstawowym zadaniem jest dostarczanie wszystkich niezbędnych informacji na temat prowadzonej

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA WYCENA PRODUKTÓW

UPROSZCZONA WYCENA PRODUKTÓW ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 625 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 32 2011 GRZEGORZ BUCIOR Uniwersytet Gdański UPROSZCZONA WYCENA PRODUKTÓW Wprowadzenie Twórcy ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Henryk Dąbrowski Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Podjęcie działalności gospodarczej wymaga zaangażowania składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 13. Ewidencja materiałów i towarów

Rozdział 13. Ewidencja materiałów i towarów Rozdział 13. Ewidencja materiałów i towarów Klasyfikacja materiałów i towarów Materiały są rzeczowym składnikiem majątku obrotowego jednostki gospodarczej, nabytym od obcych kontrahentów krajowych lub

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja centrów kosztów według wymogów budżetowania a rachunkowości finansowej w obszarze działalności pomocniczej

Identyfikacja centrów kosztów według wymogów budżetowania a rachunkowości finansowej w obszarze działalności pomocniczej Michał Chalastra * Identyfikacja centrów kosztów według wymogów budżetowania a rachunkowości finansowej w obszarze działalności pomocniczej Wstęp W ogólnym zakresie rachunkowości przedsiębiorstwa funkcjonują

Bardziej szczegółowo

Przykład budżetu głównego przedsiębiorstwa produkcyjnego

Przykład budżetu głównego przedsiębiorstwa produkcyjnego Przykład budżetu głównego przedsiębiorstwa produkcyjnego Na podstawie poniższych informacji ogólnych i listy parametrów przy wykorzystaniu formuł programu Excel (bez wpisywania liczb bezpośrednio z klawiatury

Bardziej szczegółowo