Rachunek Kosztów (W4) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Dr Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów - Wykład nr 4 i 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rachunek Kosztów (W4) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Dr Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów - Wykład nr 4 i 5."

Transkrypt

1 - Wykład nr 4 i 5 Projektowanie i wdrażanie systemów Activity Based Costing oraz Activity Based Management (ABC, ABM, działań, zarządzanie działaniami) Dr Marcin Pielaszek Agenda 1. Przesłanki wdrażania ABC 2. Porównanie z modelem tradycyjnym 3. Projektowanie systemów ABC 4. ABM (Activity Based Management) 5. Wdrażanie ABC 1 2 Rosnąca złożoność przedsiębiorstwa Zróżnicowanie: produkty klienci, rynki i kanały dystrybucji Przesłanki wdrażania rachunku kosztów działań (Activity Based Costing) Skomplikowanie: procesy podstawowe procesy innowacyjne i obsługi posprzedażnej procesy wspomagające 3 4 Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1

2 Zmiany w modelu zarządzania przedsiębiorstwem Zmiany w strukturze kosztów Zarząd Pion Sprzedaży Pion Produkcji Pion Rozwoju Dawniej KOSZTY POŚREDNIE Różnorodne i skomplikowane produkty Klienci wymagający dodatkowej obsługi Rosnące koszty przed- i poprodukcyjne Dzisiaj Obsługa klienta Nowy produkt ROBOCIZNA BEZPOŚREDNIA Większe skomplikowanie procesów Nowe systemy zarządzania KOSZTY POŚREDNIE ROBOCIZNA BEZPOŚREDNIA 5 6 duża Wielkość produkcji mała Subsydiowanie wzajemne produktów Badania wykazują, że tradycyjny rachunek kosztów może zaniżać koszty produktów złożonych i produkowanych w małych ilościach! Koszt zawyżony Produkt A mała Złożoność produktu Koszt zaniżony duża Produkt B Źródło: R.Cooper, R.S.Kaplan, Cost&Effects, Boston 1998 Zarządzający muszą wiedzieć, które produkty są rentowne Zysk przedsiębiorstwa (%) 2 50 % 2 00 % 1 50 % 1 00 % 50 % % 5 0 % 7 5 % 1 00 % Produkty uszeregowane od najbardziej do najmniej rentownego Źródło: R.Cooper, R.S.Kaplan, Cost&Effects, Boston Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 2

3 Niewłaściwa informacja do zarządzania 1. Wyniki kalkulacji z księgowości są trudne do racjonalnego wytłumaczenia (np. produkty bardziej złożone są tańsze od mniej skomplikowanych) 2. Kalkulacje księgowe są podważane przez pracowników 3. Kadra zarządzająca i inżynierska przygotowuje własne obliczenia dla podejmowania decyzji 4. Reakcje rynku na ceny przedsiębiorstwa są trudne do wytłumaczenia, np.: konkurencja od dawna sprzedaje takie same produkty po cenach niższych niż koszty wytworzenia w naszym przedsiębiorstwie klienci kupują nasz produkt pomimo nadzwyczajnie wysokiej marży zysku konkurenci oskarżają nas o zaniżanie cen, a nasze koszty wytworzenia wydają się być znacznie niższe niż u konkurentów Porównanie modelu tradycyjnego z rachunkiem kosztów działań 9 10 Rachunek ABC Elementy kosztów Tradycyjny rachunek kosztów Koszty wg rodzajów Procesowe podejście do rachunku kosztów Zarząd Materiały Usługi Pracownicy Urządzenia Pomieszcze-nia n Jednostka organizacyjna (funkcjonalna) 1 Jednostka organizacyjna (funkcjonalna) 2 Pion Sprzedaży Pion Produkcji Pion Rozwoju Produkty, klienci, dostawcy, Produkty Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 3

4 Pierwszy etap określenie obiektów kalkulacji kosztów Elementy kosztów Materiały Usługi Pracownicy Urządzenia Pomieszcze-nia Etapy budowania rachunku kosztów działań n Produkty, klienci, dostawcy, Ostateczne obiekty kalkulacji to nie tylko produkty, ale także: Klienci Kanały dystrybucji Rynki sprzedaży Dostawcy Drugi etap identyfikacja działań Trzeci etap identyfikacja zasobów Materiały Usługi Elementy kosztów n Produkty, klienci, dostawcy, zorganizowana i celowa praca wykonywana w jednostce, np. Wydanie karty kredytowej Informowanie o stanie konta Obsługa transakcji kartą Obsługa wypłat gotówkowych Obsługa przelewów Nadzór wypłat Obsługa skarg i reklamacji Zmiana limitu kredytu Wykonywanie działań jest podstawową przyczyną powstawania kosztów w przedsiębiorstwie Materiały Usługi Elementy kosztów n Produkty, klienci, dostawcy, Pracownicy Urządzenia Pomieszcze-nia Pracownicy Urządzenia Pomieszcze-nia Zasób złożony ekonomiczny zasób wykorzystywany (zużywany) w przedsiębiorstwie w celu wykonywania działań Na koszty zasobu złożonego składają się elementy kosztowe Działania kosztują, gdyż podczas ich wykonywania zużywane są zasoby Aby obliczyć koszty działania należy ustalić: jakie zasoby są zużywane? jaki jest koszt tych zasobów? Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 4

5 Czwarty etap kalkulacja kosztów zasobów Piąty etap kalkulacja kosztów działań Materiały Usługi Elementy kosztów Pracownicy Urządzenia Pomieszcze-nia n Na przykład na koszty pracy praco- wnika mogą się składać takie elementy kosztowe jak: wynagrodzenie podstawowe dodatki i premie ubezpieczenia społeczne i zdrowotne badania medyczne szkolenia posiłki odzież robocza stanowisko pracy Materiały Usługi Elementy kosztów Pracownicy Urządzenia Pomieszcze-nia n Nośniki kosztów zasobów odzwierciedlają przyczynowo-skutkową relację pomiędzy zużywaniem zasobów a wykonywaniem działań Najczęściej stosowane nośniki kosztów zasobów: Pracownicy: roboczogodziny, % zaangażowanie Maszyny: maszynogodziny Pomieszczenia: powierzchnia, kubatura Materiały: szt., kg i inne jednostki Produkty, klienci, dostawcy, Produkty, klienci, dostawcy, Materiały Usługi Szósty etap kalkulacja kosztów obiektów Elementy kosztów Pracownicy Urządzenia Pomieszcze-nia Nośniki kosztów działań odzwierciedlają przyczynowoskutkową relację pomiędzy wykonywaniem działań na obiektami finalnymi Przykłady nośników kosztów dla działania Transportowanie Rodzaj nośnika Nośniki ilości Charakterystyka Mierzą liczbę wykonanych operacji Mierzą zakres wykonywanego działania Mierzą wyniki wykonanych operacji Przykład Liczba przemieszczeń transportowych Liczba kilometrów Liczba transportowanych palet n Produkty, klienci, dostawcy, Wyróżniamy trzy główne typy nośników kosztów działań: nośniki ilości nośniki czasu nośniki intensywności Nośniki czasu Mierzą czas realizacji operacji Czas transportu Nośniki intensywności Nośniki będące kombinacją kilku rodzajów Mierzą względną różnicę nakładów pracy Współczynnik zależny od warunków transportu Liczba palet x liczba km x warunki transportu Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 5

6 Rachunek ABC dostarcza informacji do podejmowania decyzji w procesie zarządzania Zastosowanie ABC w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie Wykonywać jak najlepiej (operacyjne ABM) Źródło: Koszty zasobów i działań Wartość dla akcjonariuszy Usprawnianie działań Zarządzanie rentownością Zarządzanie działaniami (Activity Based Management) Koszty obiektów finalnych Dokonywać jak najlepszych wyborów (strategiczne ABM) Rentowność działań W zarządzaniu informacja z ABC pozwala na efektywne sterowanie rentownością działalności firmy W zarządzaniu informacja z ABC pozwala optymalizować posiadane zasoby i wykonywane działania Najczęściej wykorzystywane zastosowanie informacji z ABC w zarządzaniu: Najczęściej wykorzystywane zastosowanie informacji z ABC w zarządzaniu: Zarządzanie rentownością portfela produktów, Krótkookresowa optymalizacja wykorzystania zasobów w przypadku niepełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych Zarządzanie rentownością portfela klientów, kanałów dystrybucji i rynków, Zarządzanie niewykorzystanym potencjałem, Zarządzanie działaniami nie wnoszącymi wartości w celu optymalizacji kosztu produktu, klienta, kanału dystrybucji, rynku Wprowadzenie nowych produktów, Zarządzanie działaniami przy wykorzystaniu koncepcji hierarchii działań Pozyskiwanie nowych klientów, kanałów dystrybucji i rynków Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 6

7 Subsydiowanie wzajemne produktów Badania wykazują, że tradycyjny rachunek kosztów może zaniżać koszty produktów złożonych i produkowanych w małych ilościach! Zarządzanie rentownością portfela produktów duża Wielkość produkcji mała Koszt zawyżony Produkt A mała Złożoność produktu Koszt zaniżony duża Produkt B Źródło: R.Cooper, R.S.Kaplan, Cost&Effects, Boston Hierarchia działań Zarządzający muszą wiedzieć, które produkty są rentowne Zysk przedsiębiorstwa (%) 2 50 % 2 00 % 1 50 % 1 00 % 50 % % 5 0 % 7 5 % 1 00 % Produkty uszeregowane od najbardziej do najmniej rentownego Źródło: R.Cooper, R.S.Kaplan, Cost&Effects, Boston 1998 Działania Działania na poziomie całej firmy Działania na poziomie asortymentu produktu Działania na poziomie partii produktu Działania na poziomie jednostki produktu Nośniki kosztów Liczba produktów Liczba serii produkcyjnych Wielkość produkcji Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 7

8 Potencjalne decyzje podejmowane w oparciu o rachunek kosztów działań 1. Polityka cenowa Rozważenie możliwości podniesienia ceny na sprzedawane produkty, skuteczne negocjacje z regulatorem ustawowym 2. Wprowadzanie substytutów Zastąpienie produktów tańszymi odpowiednikami 3. Przeprojektowanie produktów Zmiana funkcjonalności produktu Zarządzanie rentownością portfela klientów 4. Zmiana sposobu wytwarzania Eliminacja krótkich serii, operacji szczególnie skomplikowanych itp. 5. Wycofanie produktu Zaprzestanie sprzedaży produktu Przykłady kosztów na poziomie produktu i klienta Koszty klienta Koszty produktu Standardowe operacje technologiczne Standardowa kontrola jakości Transport do centralnego magazynu Reklama produktu Koszty klienta Nietypowe operacje technologiczne na zamówienie Dodatkowa kontrola jakości na zamówienie klienta Transport z magazynu do klienta Reklama skierowana do wybranych klientów Promocje w wybranych punktach sprzedaży Indywidualne warunki gwarancji Indywidualne terminy płatności Część kosztów wynika ze specyficznych relacji przedsiębiorstwa z klientem Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 8

9 Segmentacja klientów Segmentacja klientów według kryterium rentowności Koszty klienta wg działań Raport sprzedaży Klient A za okres 01/04 06/04 Przychody ze sprzedaży netto minus Koszty sprzedanych produktów ( ) Marża brutto Działania Nośnik działania Koszt Wolumen Koszt jednostkowy działania działania [zł/jm] [Jm] [zł] Wizyta u klienta wizyty 40, Sporządzenie zamówienia zamówienia 30, Obsługa zapytań klienta minuty 10, Obsługa zamówienia zamówienia 80, Wystawienie dokumentu przewozu dokumenty 40, Udzielenie kredytu płatności 60, Wystawienie faktury faktury 70, Windykacja należności należności 70, Pakowanie kg 2, Ekspedycja kg 3, Naprawa u klienta naprawy 300, Przyjęcie zwrotów zwroty 100, minus Koszty obsługi klienta (17 920) Marża klienta Źródło: B.Shapiro, K.Rangan, R.Moriarty, E.Ross, Manage Customersfor for Profits (Not (Not Just Just Sales), HBR, HBR, Sept.-Oct Na podst. : J.G.Burch, Cost and Management Accounting: A Modern Approach, West Publishing Co Hierarchia kosztów przy wykorzystaniu rachunku kosztów działań Wzrost ilości klientów oraz zwiększanie skomplikowania procesów powoduje spadek znaczenia nośników na poziomie jednostkowym 35 Źródło: G. K. Świderska, Rachunkowość menedżerska i rachunek kosztów, MAC/Difin, 2003 Ilustracja analizy rentowności klienta z uwzględnieniem różnych poziomów zarządzania Przychód ze sprzedaży brutto SEGMENT A KANAŁ KANAŁ DYSTRYB. DYSTRYB. 1 2 Klienci N Klienci N SEGMENT B Klienci N XXX XXX XXX XXX XXX XXX minus Zmniejszenia kwoty przychodów (upusty, rabaty) (X) (X) (X) (X) (X) (X) Zwroty produktów ** (X) (X) (X) (X) (X) (X) Należności nieściągalne (X) (X) (X) (X) (X) (X) Koszty kredytu kupieckiego (X) (X) (X) (X) (X) (X) Przychód ze sprzedaży netto XX XX XX XX XX XX minus Koszty standardowe wytworzenia sprzedanych produktów (X) (X) (X) (X) (X) (X) Koszty specjalne wytworzenia sprzedanych produktów (X) (X) (X) (X) (X) (X) Marża produktów XX XX XX XX XX XX minus Koszty pojedynczego klienta: Koszty na poziomie zamówienia (X) (X) (X) (X) (X) (X) Koszty na poziomie odbiorcy (X) (X) (X) (X) (X) (X) Marża klientów XX XX XX XX XX XX minus Koszty na poziomie kanału dystrybucji (X) (X) Marża kanałów dystrybucji XX XX minus Koszty na poziomie segmentu rynku (X) (X) Marża segmentów XX XX minus Koszty na poziome przedsiębiorstwa (X) Wynik operacyjny X 36 Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 9

10 Informacja dla potrzeb nowych produktów Nowe produkty Zasoby proste Zasoby złożone Właściwe relacje przyczynowoskutkowe! n Q Badania i rozwój Produkcja i sprzedaż Likwidacja... Koszty prac badawczych, produkcji, wycofania z rynku Wprowadzanie Wzrost Stabilizacja Wycofanie T Klient nie jest zainteresowany płaceniem za wykonywanie działań, które nie wnoszą dla niego wartości dodanej Działania zwiększające wartość dla klienta (value-added, VA) Działania VA i NVA działania wykonywane w przedsiębiorstwie, w wyniku których powstaje produkt o cechach pożądanych przez klienta oraz wymagany przez klienta sposób obsługi Działania niezwiększające wartości dla klienta (nonvalue-added, NVA) działania, których wykonywanie w przedsiębiorstwie nie powoduje powstawania cech produktu mających wartość dla klienta Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 10

11 Zarządzanie kosztami powinno w sposób ciągły przyczyniać się do tworzenia wartości dla klientów działań pozwala na identyfikację działań zwiększających i niezwiększających wartości dla klienta Formuła wskaźnika efektywności kosztowej Wskaźnik efektywności kosztowej = Koszty działań zwiększających wartość dla klienta Całkowite koszty 1 Przedsiębiorstwo powinno dążyć do sytuacji, w której wszystkie ponoszone koszty przyczyniają się do tworzenia wartości dla klientów firmy Działania zwiększające wartości użytkowej produktu dla klienta (VA) Działania zwiększające wartość użytkową produktu dla klienta innowacje (VA) produkcja produktu o pożądanych cechach pożądany sposób obsługi klienta Działania niezwiększające wartości użytkowej produktu dla klienta (NVA) przygotowanie produkcji transport wewnątrz zakładowy przestoje kontrola magazynowanie, składowanie Koszty Koszty Kreowanie wartości dla klienta Strategie budowane wokół działań 1. Intensyfikacja Rozwijanie działań, które są mocną stroną przedsiębiorstwa rozwój, efektywne wykonywanie redukcja, eliminacja Podstawowe działania zwiększające wartość dla klienta Działania niewidoczne dla klienta wspierające proces podstawowy Działania niezwiększające wartości, które muszą być wykonywane Działania niezwiększające wartości dla klienta Działania zmniejszające wartość dla klienta 2. Rozszerzenie Wykorzystanie działań, będących mocną stroną, do opanowania nowych rynków 3. Uzupełnienie Zsynchronizowanie własnych działań z procesami klientów / dostawców 4. Dywersyfikacja Oferowanie własnych działań wspomagających jako usługi dla klientów 5. Przekształcenie Tworzenie nowych działań zwiększających wartość dla klienta Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 11

12 Analiza czynników kosztotwórczych oraz finansowe i niefinasowe mierniki efektywności wspierają... Integracja ABC z systemami informacji niefinansowej (koncepcja czynników kosztotwórczych)... poprawę efektywności wykonywania działań oraz zwiększanie wydajności zasobów Ilustracja zastosowania analizy czynników kosztotwórczych Zarządzanie niewykorzystanym potencjałem Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 12

13 W ABC zasoby możemy podzielić na dwie kategorie: zasoby elastyczne i zasoby zaangażowane działań pozwala na skuteczne zarządzanie niewykorzystanymi zasobami różnych kategorii Podział zasobów z punktu widzenia ciągłości ich zakupu Zasoby zaangażowane: Zasoby nabywane w sposób nieciągły, które nie mogą być elastycznie dopasowywane do zapotrzebowania Pracownik Stałe wynagrodzenie Ubezpieczenie społeczne Stanowisko pracy Maszyna Amortyzacja Planowane remonty Zajmowana powierzchnia Zasoby elastyczne: Zasoby nabywane w sposób ciągły, w miarę zapotrzebowania Pracownik Wynagrodzenie akordowe Praca w nadgodzinach Maszyna Energia elektryczna Materiały eksploatacyjne ABC pozwala na precyzyjne określenie kosztów niewykorzystanego potencjału, dostarczając informacji niefinansowych niezbędnych dla podjęcia decyzji Kierunki zarządzania niewykorzystanym potencjałem na bazie informacji z rachunku kosztów działań 1. Redukcja niewykorzystywanego potencjału Rozważenie możliwości sprzedaży lub likwidacji niewykorzystywanego potencjału 2. Realokacja potencjału w kierunku istniejących działań zwiększających wartość dla klienta Zwiększenie ilości działań oczekiwanych przez klienta Krótkookresowa optymalizacja wykorzystania zasobów w przypadku niepełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych 3. Realokacja potencjału w kierunku nowych produktów i klientów Wykorzystanie potencjału w nowych obszarach działalności przedsiębiorstwa Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 13

14 Tradycyjny rachunek kosztów uzależnia zmienność kosztów od zmian w wielkości produkcji Ilustracja wykorzystania tradycyjnego rachunku kosztów zmiennych do podejmowania decyzji krótkookresowych działań uzależnia zmienność kosztów od zmian w wolumenie nośników kosztów Ilustracja wykorzystania rachunku kosztów działań do podejmowania decyzji krótkookresowych Przekonać zarządzających do zmiany Wdrażanie ABC Wywołać zainteresowanie rachunkiem ABC Zlikwidować bariery: Rachunek ABC jest zbyt skomplikowany Wystarczy unowocześnić obecny system Nie potrzebujemy bardziej dokładnego rachunku kosztów nie jest potrzebny dla zarządzania Pozyskać zaangażowanie zarządzających Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 14

15 Ustalić: Cele wdrożenia Wynik wdrożenia Zakres wdrożenia Zespół wdrożeniowy Harmonogram wdrożenia Budżet kosztów wdrożenia 2. Zaplanowanie wdrożenia 3. Zbieranie informacji Wykorzystać: Istniejące systemy informacyjne i bazy danych Istniejące normy, standardy i procedury Wywiady z pracownikami Ankiety dla pracowników Obserwacje W razie potrzeby dodatkowe badania Na bieżąco sporządzać dokumentację wdrożenia Budowa modelu rachunku ABC 5. Zapewnienie wykorzystania rachunku ABC Określenie wykonywanych działań Określenie zasobów przedsiębiorstwa Identyfikacja powiązań między zasobami i działaniami Identyfikacja nośników kosztów działań Mapa kosztów przepływ kosztów dla kalkulacji kosztów produktów, klientów, odbiorców itp. Szkolenia dla użytkowników Określenie zasad korzystania z baz danych ABC Zdefiniowanie raportów Usprawnianie ABC Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 15

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Agenda. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing, ABC)

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Agenda. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing, ABC) Agenda Rachunek działań (Activity Based Costing, ABC) Dr Marcin Pielaszek 1. Przesłanki wdrażania nowych rozwiązań rachunku 2. Model rachunku działań 3. Ilustracja liczbowa 4. Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Agenda. 2. Zarządzanie rentownością produktów. 3. Zarządzanie rentownością klientów. 5. Zarządzanie działaniami. 7. Zarządzanie zasobami

Agenda. 2. Zarządzanie rentownością produktów. 3. Zarządzanie rentownością klientów. 5. Zarządzanie działaniami. 7. Zarządzanie zasobami Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów Activity Based Management (ABM) Zarządzanie kosztami działań Target Costing Marcin Pielaszek Agenda 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie rentownością produktów 3. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Tradycyjne podejście do kosztów pośrednich

Tradycyjne podejście do kosztów pośrednich Tradycyjne podejście do kosztów pośrednich Koszty bezpośrednie odniesienie wprost na obiekt kalkulacji Koszty pośrednie alokowanie na różne obiekty kalkulacji na podstawie kluczy rozliczeniowych, charakteryzujących

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie 1.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP)

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP) Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP) Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie

Bardziej szczegółowo

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu

Bardziej szczegółowo

Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1

Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1 Plan zajęć w zarządzaniu strategicznym 1. Koncepcja strategicznego zarządzania kosztami 2. docelowych 3. Analiza wartości produktu Marcin Pielaszek 4. jakości 2 Zakres potrzeb informacyjnych wynika z przyjętej

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć Wykład nr 1 Marcin Pielaszek Roboczy plan zajęć Wykład 1. Wprowadzenie, sprawozdawczy rachunek 2. normalnych, rachunek standardowych 3. standardowych, koszty produkcji pomocniczej 4. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa 1.1. Rozwój rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej 1.2. Cel istota i zakres rachunkowości zarządczej

Bardziej szczegółowo

Ustalanie kosztów procesów, produktów i usług z programem ADONIS. Zbigniew Misiak Daria Świderska - Rak Jolanta Rutkowska

Ustalanie kosztów procesów, produktów i usług z programem ADONIS. Zbigniew Misiak Daria Świderska - Rak Jolanta Rutkowska Ustalanie kosztów procesów, produktów i usług z programem ADONIS Zbigniew Misiak Daria Świderska - Rak Jolanta Rutkowska Metody rachunku kosztów Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów A i B metodą tradycyjną

Bardziej szczegółowo

Rachunkowosc menedzerska W1. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunkowość menedżerska (zarządcza) (Wykład nr 1 i 2) Plan prezentacji

Rachunkowosc menedzerska W1. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunkowość menedżerska (zarządcza) (Wykład nr 1 i 2) Plan prezentacji Plan prezentacji Rachunkowość menedżerska (zarządcza) (Wykład nr 1 i 2) Dr Marcin Pielaszek 1. Zagadnienia organizacyjne 2. Wprowadzenie do rachunkowość zarządczej 3. Istotność informacji w rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do pomiaru efektywności oraz podejmowania decyzji w krótkim okresie

Rozdział 9. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do pomiaru efektywności oraz podejmowania decyzji w krótkim okresie Spis treści Wstęp Część I. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa 1.1. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1

Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1 RM Rachunek kosztów docelowych Zarządzający zastanawiają się nad redukcją kosztów w momencie kiedy klienci nie akceptują pożądanej ceny Dr Marcin Pielaszek 2 Target Costing całkowicie zmienia sposób zarządzania

Bardziej szczegółowo

Tradycyjne podejście do rachunku kosztów

Tradycyjne podejście do rachunku kosztów Metoda ABC Prosta produkcja Złożona produkcja Koszty bezpośrednie: 1000 PLN Koszty bezpośrednie: 1000 PLN Tradycyjne podejście do rachunku kosztów Koszty pośrednie do alokacji: 200 PLN Klucz podziałowy:

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie rachunkowości zarządczej

Komputerowe wspomaganie rachunkowości zarządczej Komputerowe wspomaganie rachunkowości zarządczej Informacja dla zarządzania. Tradycyjny rachunek kosztów a rachunek kosztów działań, koncepcja: nośnika kosztów zasobów, nośnika kosztów działań, Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Plan zajęć normalnych, standardowych 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach produktów 2. Prezentacja różnych podejść do planowania rozmiarów

Bardziej szczegółowo

Time-Driven Activity Based Costing. Zarządzanie rentownością przy wykorzystaniu Rachunku Kosztów Działań Opartego Na Czasie

Time-Driven Activity Based Costing. Zarządzanie rentownością przy wykorzystaniu Rachunku Kosztów Działań Opartego Na Czasie Time-Driven Activity Based Costing Zarządzanie rentownością przy wykorzystaniu Rachunku Kosztów Działań Opartego Na Czasie Drastyczne zmiany w otoczeniu Zmiany w strukturze kosztów Koszty pośrednie Materiały

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów działań

Rachunek kosztów działań Rachunek kosztów działań Rachunek kosztów działań ABC (ang. Activity Based Costing) powstał jako odpowiedź na krytykę tradycyjnego rachunku kalkulacyjnego (1987 - Cooper R., Kaplan R. S., How Cost Accounting

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W2) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych.

Rachunek Kosztów (W2) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych. Plan zajęć Rachunek kosztów Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Marcin Pielaszek 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego Przedsiębiorstwo produkcyjne GAMMA wytwarza jeden produkt. Przewiduje się, że sprzedaż w ciągu pięciu miesięcy będzie kształtować się następująco: styczeń 20.000 szt. luty 50.000 szt. marzec 30.000 szt.

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Dr Mariusz Maciejczak Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem, zorganizowanej przez Deloitte&Touche. Warszawa

Bardziej szczegółowo

MĄDROŚĆ STRATEGICZNA, DOSKONAŁOŚĆ OPERACYJNA I ZYSK

MĄDROŚĆ STRATEGICZNA, DOSKONAŁOŚĆ OPERACYJNA I ZYSK Tomasz M. Zieliński MĄDROŚĆ STRATEGICZNA, DOSKONAŁOŚĆ OPERACYJNA I ZYSK ZASOBOWO-PROCESOWY RACHUNEK KOSZTÓW Wydanie 1 Akademia Controllingu Sp. z o.o. Poznań 2017 Spis treści Przedmowa... 13 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów działań sterowany czasem (Time-Driven ABC)

Rachunek kosztów działań sterowany czasem (Time-Driven ABC) Rachunek kosztów działań sterowany czasem (Time-Driven ABC) Spis treści I. Rachunek kosztów działań sterowany czasem (time-driven ABC)... 2 1. Geneza time-driven ABC... 2 2. Ogólna koncepcja TD ABC....

Bardziej szczegółowo

Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1

Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1 Planowanie i kontrola w organizacjach zdecentralizowanych Agenda 1. Budowa systemu planowania i kontroli w organizacji zdecentralizowanej 2. System ośrodków odpowiedzialności 3. owanie Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

Zespół Katedry Rachunkowości MenedŜerskiej SGH 1

Zespół Katedry Rachunkowości MenedŜerskiej SGH 1 Balanced Scorecard ZrównowaŜona Karta Dokonań Opis koncepcji Plan zajęć 1. Definicja 2. Budowa Balanced Scorecard 3. Mapa strategii Dr Marcin Pielaszek 2 Definicja Balanced Scorecard jest zrównowaŝonym

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu. Dział projektowania

Prezes Zarządu. Dział projektowania Studium przypadku - Motoparts Opis przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo MOTOPARTS SA jest producentem plastikowych elementów do samochodów osobowych. W strukturze organizacyjnej (rysunek 1) przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Wydział Ekonomiczno-Rolniczy - SGGW Dr Mariusz Maciejczak LOGISTYKA Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem,

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany

Rachunek kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany Kalkulacja kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany Marcin Pielaszek Kalkulacja jest to proces ustalania kosztu określonego obiektu, np. kosztu wytworzenia konkretnego produktu wytworzenia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Krytyka budżetowania i koncepcje alternatywne

Krytyka budżetowania i koncepcje alternatywne Krytyka budżetowania i koncepcje alternatywne Tradycyjne budżety krótkookresowy, zadaniowy, kontrolny charakter szerokie grono pracowników zaangażowane w tworzenie budżetu tradycyjne metody kalkulacji

Bardziej szczegółowo

POD O EJŚ J CIE I P ROC O ESOW

POD O EJŚ J CIE I P ROC O ESOW Wykład 7. PODEJŚCIE PROCESOWE W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ 1 1. Procesy i ich znaczenie w działalności organizacji: Proces jest to zaprojektowany ciąg logiczny następu- jących po sobie czynności (operacji),

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunkowość zarządcza (Zajęcia nr 1) Agenda. Dr Marcin Pielaszek

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunkowość zarządcza (Zajęcia nr 1) Agenda. Dr Marcin Pielaszek Agenda (Zajęcia nr 1) 1. Zagadnienia organizacyjne 2. Wprowadzenie do rachunkowość zarządczej 3. Istotność informacji kosztowej przy podejmowaniu decyzji Dr Marcin Pielaszek 2 Zagadnienia organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział 1. Współczesne zarządzanie Rozdział 2. Rachunkowość zarządcza Rozdział 3. Podstawy rachunku kosztów i wyników

Spis treści Rozdział 1. Współczesne zarządzanie Rozdział 2. Rachunkowość zarządcza Rozdział 3. Podstawy rachunku kosztów i wyników Spis treści Wstęp Rozdział 1. Współczesne zarządzanie (Jerzy Czarnecki) 1 1.1. Menedżer 1 1.2. Przedsiębiorstwo i biznes 3 1.2.1. Potrzeby klienta 3 1.2.2. Kombinacja zasobów 4 1.2.3. Wiedza i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Krytyka tradycyjnego budżetowania i koncepcje alternatywne

Krytyka tradycyjnego budżetowania i koncepcje alternatywne Krytyka tradycyjnego budżetowania i koncepcje alternatywne Tradycyjne budżety krótkookresowy, zadaniowy, kontrolny charakter szerokie grono pracowników zaangażowane w tworzenie budżetu tradycyjne metody

Bardziej szczegółowo

Tomasz M. Zieliński ODKRYWANIE PRAWDY O ZYSKACH. Teoria i praktyka systemów ABC/M

Tomasz M. Zieliński ODKRYWANIE PRAWDY O ZYSKACH. Teoria i praktyka systemów ABC/M Tomasz M. Zieliński ODKRYWANIE PRAWDY O ZYSKACH Teoria i praktyka systemów ABC/M Akademia Menedżera Sp. z o.o. Poznań, 2007 Prawa autorskie Tomasz M. Zieliński, 2007 Wszelkie prawa zastrzeżone Kopiowanie

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów działań. prowadzenie: dr Adam Chmielewski

Rachunek kosztów działań. prowadzenie: dr Adam Chmielewski Rachunek kosztów działań prowadzenie: dr Adam Chmielewski Koszty we współczesnym otoczeniu rynkowym spadek udziału kosztów bezpośrednich spadek udziału kosztów materiałów spadek udziału kosztów płac bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami logistyki

Zarządzanie kosztami logistyki Zarządzanie kosztami logistyki Opis Synchronizacja wymagań rynku z potencjałem przedsiębiorstwa wymaga racjonalnych decyzji, opartych na dobrze przygotowanych i przetworzonych informacjach. Zmieniające

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje

Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje Rachunek

Bardziej szczegółowo

ABC. czyli. Rachunek Kosztów Działań (dr inż. Michał Troska)

ABC. czyli. Rachunek Kosztów Działań (dr inż. Michał Troska) ABC czyli Rachunek Kosztów Działań (dr inż. Michał Troska) Czym jest ABC? 2 Plan prezentacji ABC a tradycyjne metody kalkulacji kosztów Charakterystyka firmy X Etapy wdrożenia systemu ABC w firmie Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów zmiennych

Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych (ang. variable costing) pozwala podejmować decyzje krótkookresowe będące reakcją na bieżące zmiany w wielkości popytu i sprzedaży dzieli koszty na

Bardziej szczegółowo

Wpoprzedniej części cyklu (nr 11/2009) Studium przypadku Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie MK. 12 www.controlling.infor.

Wpoprzedniej części cyklu (nr 11/2009) Studium przypadku Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie MK. 12 www.controlling.infor. Studium przypadku w przedsiębiorstwie MK Michał Seheńczuk konsultant w departamencie systemów Business Intelligence w ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl Wdrożenie sytemu

Bardziej szczegółowo

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence)

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence) Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Cena w marketingu dr Grzegorz Mazurek PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie informacji z Rachunku Kosztów Działań w budżetowaniu

Wykorzystanie informacji z Rachunku Kosztów Działań w budżetowaniu Agenda 1. Możliwe podejścia w procesie budżetowania wykorzystujące informacje z rachunku kosztów działań: Metoda push Metoda pull Wykorzystanie informacji z Rachunku Kosztów Działań w budżetowaniu 2. Activity

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza Rachunkowość zarządcza Dorota Kuchta www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm 1 Podstawowa literatura Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa

Bardziej szczegółowo

1. WYZNACZANIE CELÓW 2. OCENA (KONTROLA) EFEKTÓW DZIAŁALNOŚCI

1. WYZNACZANIE CELÓW 2. OCENA (KONTROLA) EFEKTÓW DZIAŁALNOŚCI Planowanie i kontrola w organizacjach zdecentralizowanych Agenda 1. Budowa systemu planowania i kontroli w organizacji zdecentralizowanej 2. System ośrodków odpowiedzialności 3. owanie Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych uzasadnionych Rachunek kosztów normalnych: zniwelowanie wpływu różnic w wykorzystaniu zdolności produkcyjnych w wyniku zmian w rozmiarach produkcji

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych

Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów pełnych Produkty wyroby gotowe rzeczowe aktywa obrotowe wytwarzane przez przedsiębiorstwo produkcja w toku niegotowe wyroby gotowe o niezakończonym cyklu wytwarzania produkcją w toku może

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł 1) I. S O B A

Bardziej szczegółowo

8. Implementacja strategii. I-23; Zakład Zarządzania Strategicznego

8. Implementacja strategii. I-23; Zakład Zarządzania Strategicznego 8. Implementacja strategii 8.1. Implementacja strategii - definicja Implementacja strategii jest poszukiwaniem zasobów, których właściwe (odpowiednie do warunków, warunkowe) zastosowanie prowadzi do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wyobraźmy sobie, że zakładamy nowy

Wyobraźmy sobie, że zakładamy nowy Rachunek kosztów działań y w zarządzaniu Studium przypadku As Easy As ABC Kalkulacja kosztów niewykorzystanych zasobów Tomasz M. Zieliński prezes zarządu ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów

Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł 1) I. S O B A Ń S K A ( R E D. ), R A C

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów działań sterowany czasem TD ABC

Rachunek kosztów działań sterowany czasem TD ABC Projektowanie procesów dr Mariusz Maciejczak www.maciejczak.pl Rachunek kosztów działań sterowany czasem TD ABC ABC Rachunek kosztów działań Nośniki kosztów Mierniki częstotliwości i intensywności z jaką

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie Rozdział 1. Organizacja jako kombinacja zasobów (Jerzy S. Czarnecki)... 15

Spis treści. Wprowadzenie Rozdział 1. Organizacja jako kombinacja zasobów (Jerzy S. Czarnecki)... 15 Wprowadzenie... 11 Rozdział 1. Organizacja jako kombinacja zasobów (Jerzy S. Czarnecki).......... 15 1.1. Koszty w zarządzaniu.... 15 1.2. Profesjonalny kierownik.... 19 1.2.1. Profesjonalizm i intuicja................................................

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów. dr Sylwia Machowska - Okrój

Podstawy finansów. dr Sylwia Machowska - Okrój Podstawy finansów dr Sylwia Machowska - Okrój 1 Wykład na podstawie: Rachunkowość zarządcza, red. naukowa Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk, wyd. Oficyna, 2014, rozdział 3 2 Koszty i pojęcia bliskoznaczne

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych (częściowych) Polskie

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników Kalkulacja kosztów Niniejsza prezentacja zawiera treści pochodzące z następujących źródeł: 1) I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009 2) J. Matuszewicz,

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników)

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rachunek kosztów jest ogółem czynności zmierzających do ustalenia i zinterpretowania wyrażonej w pieniądzu wysokości nakładów dokonanych

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań Plan wykładu 1. Wycena rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2. Wycena nieruchomości inwestycyjnych Wybrane zagadnienia z zakresu wyceny aktywów i zobowiązań Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup.

Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup. Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup. Spis treści: O autorach Od redaktorów podręcznika 1. Organizacje i rachunkowość Organizacja

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów

Systemy rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów Tradycyjny rachunek kalkulacyjny kosztów oparty na rozmiarach produkcji kalkulacja doliczeniowa (zleceniowa), doliczanie kosztów wydziałowych kalkulacja podziałowa (procesowa)

Bardziej szczegółowo

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie Grzegorz Jokiel Architektura SAP ERP Struktura organizacji w systemie R/3 Podstawowe zadania modułu SD nawiązywanie kontaktów przetwarzanie zapytań ofertowych

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja kosztów O P E R A C Y J N E I S T R A T E G I C Z N E, C. H. B E C K, W A R S Z A W A 2 0 0 9

Kalkulacja kosztów O P E R A C Y J N E I S T R A T E G I C Z N E, C. H. B E C K, W A R S Z A W A 2 0 0 9 Kalkulacja kosztów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł : 1) I. S O B A Ń S K A ( R E D. ), R A C H U N E K K O

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. CEL RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ.

CZĘŚĆ I. CEL RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ. P r z e r o b o w y r a c h u n e k k o s z t ó w S t r o n a 1 CZĘŚĆ I. CEL RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ. Literatury na temat rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów jest tak dużo, że każdy zainteresowany

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNY MARKETING cz. I

WSPÓŁCZESNY MARKETING cz. I Studia podyplomowe Trening Menedżerski - Wykład WSPÓŁCZESNY MARKETING cz. I Dr Barbara Bielicka e mail: barbara.bielicka@wsb.torun.pl Market ing Rynek i działania tworzące i rozwijające rynek koncepcja

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Decyzje krótkoterminowe

Decyzje krótkoterminowe Decyzje krótkoterminowe Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do podejmowania decyzji i krótkoterminowej oceny ich efektywności Analiza koszty rozmiary produkcji zysk CVP (ang. Cost Volume Profit) Założenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROCESAMI

ZARZĄDZANIE PROCESAMI ZARZĄDZANIE PROCESAMI dr Małgorzata Wiśniewska WIZ Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych ul. Strzelecka, pok. 303A malgorzata.wisniewska@put.poznan.pl Forma zaliczenia przedmiotu Obecność i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Kiedy przeciętna firmazaczyna interesować się szczegółową rentownością swoich produktów Przychody Koszty Szukanie problemów w innych

Bardziej szczegółowo

Rola rachunkowości zarządczej

Rola rachunkowości zarządczej Rola rachunkowości zarządczej Rachunkowość finansowa: zajmuje się pomiarem i ewidencją majątku przedsiębiorstwa, operacji gospodarczych oraz przygotowywaniem na tej podstawie raportów finansowych Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Budżetowanie

Temat 1: Budżetowanie Temat 1: Budżetowanie Zadanie 1.1 Zakupy towarów w przedsiębiorstwie NW w poszczególnych miesiącach wynoszą: luty 2000 zł, marzec 4000 zł, kwiecień 3000 zł. Towary zakupione w danym miesiącu są sprzedawane

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179 Ceny Definicja ceny cena ilość pieniądza, którą płaci się za dobra i usługi w stosunkach towarowo-pieniężnych, których przedmiotem jest zmiana właściciela lub dysponenta będąca wyrazem wartości i zależna

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI Podstawowym założeniem prowadzenia działalności gospodarczej jest osiągnięcie zysków i przetrwania na konkurencyjnym rynku. Osiągnięcie zysków i przetrwanie jest możliwe między

Bardziej szczegółowo

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji Zajęcia nr 1 Sprawozdawczy rachunek 1. Podstawowe definicje 2. Cele rachunku 3. Sprawozdawczy rachunek Marcin Pielaszek a) Prezentacja informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowym b) Etapy sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

Autorzy: ANNA SZYCHTA, ALICJA A. JARUGA, PRZEMYSŁAW KABALSKI

Autorzy: ANNA SZYCHTA, ALICJA A. JARUGA, PRZEMYSŁAW KABALSKI RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Autorzy: ANNA SZYCHTA, ALICJA A. JARUGA, PRZEMYSŁAW KABALSKI O autorach Wstęp Rozdział 1. Istota, rola i rozwój rachunkowości zarządczej Alicja A. Jaruga 1.1. Rachunkowość zarządcza

Bardziej szczegółowo

Zadanie TRAMAG 1 Przedstawienie problemu

Zadanie TRAMAG 1 Przedstawienie problemu Zadanie TRAMAG 1 Przedstawienie problemu Firma TRAMAG jest firmą świadczącą kompleksowe usługi przewozu, przeładunku i magazynowania produktów chemii gospodarczej. Głównym długookresowym celem firmy jest

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 101014 Temat: Certyfikowany kurs dla controllerów finansowych z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji. Organizacja systemu, rachunek kosztów,

Bardziej szczegółowo

O czym będziemy. się uczyć

O czym będziemy. się uczyć 1-1 O czym będziemy się uczyć Rachunkowość zarządcza spełnia dwie role: dostarcza informacji do podejmowania decyzji i kontroli Projektowanie i wykorzystywanie rachunku kosztów Rola specjalisty z zakresu

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych -

Rachunek kosztów pełnych - Rachunek kosztów pełnych - kalkulacja dr Adam Chmielewski Jakie są cele rachunku kosztów? kalkulacja kosztów wycena zapasów ustalanie wyniku finansowego podejmowanie decyzji, np.: cenowych asortymentowych

Bardziej szczegółowo

Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności

Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności Spis treści 1. Ilościowy i wartościowy próg rentowności... 2 2. Zysk operacyjny... 4 3. Analiza wrażliwości zysku... 6 4. Aneks... 8 1 1. Ilościowy

Bardziej szczegółowo

dr Tomasz M. Zieliński ABC Akademia Sp. z o.o. tomasz.zielinski@abcakademia.com.pl

dr Tomasz M. Zieliński ABC Akademia Sp. z o.o. tomasz.zielinski@abcakademia.com.pl dr Tomasz M. Zieliński ABC Akademia Sp. z o.o. tomasz.zielinski@abcakademia.com.pl Green Controlling and Finance - innowacyjny program studiów podyplomowych Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich

Bardziej szczegółowo

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe Koncepcja to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu. Powinny one dotyczyć genezy pomysłu, oceny pojemności potencjalnych rynków zbytu wraz z identyfikacją potencjalnych konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników Kalkulacja kosztów Niniejsza prezentacja zawiera treści pochodzące z następujących źródeł: 1) I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009 2) J. Matuszewicz,

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników Kalkulacja kosztów Niniejsza prezentacja zawiera treści pochodzące z następujących źródeł: 1) I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, warszawa 2009 2) J. Matuszewicz,

Bardziej szczegółowo

Seminarium firmowe FS I, część 2

Seminarium firmowe FS I, część 2 Seminarium firmowe FS I, część 2 Wprowadzenie do przepływów wartości w systemie proalpha , dn. 1. Wstęp... 1 1.1. Cel ćwiczenia... 1 1.2. Wymagania... 1 1.3. Przebieg ćwiczenia... 1 2. Dane

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Analiza odchyleń jako narzędzie kontroli wykonania budżetu

Analiza odchyleń jako narzędzie kontroli wykonania budżetu Analiza odchyleń jako narzędzie kontroli wykonania budżetu Budżetowanie przygotowanie planów finansowych 1/2 W procesie budżetowania, plany operacyjne przedsiębiorstwa są wyrażane w pieniądzu, co pozwala

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie efektywności procesów i działań istota pomiaru, etapy i narzędzia

Podnoszenie efektywności procesów i działań istota pomiaru, etapy i narzędzia Podnoszenie efektywności procesów i działań istota pomiaru, etapy i narzędzia Dr inż. Radosław Ryńca Kraków 12.05.2014 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

W procesie budżetowania najpierw sporządza się część operacyjną budżetu, a po jej zakończeniu przystępuje się do części finansowej.

W procesie budżetowania najpierw sporządza się część operacyjną budżetu, a po jej zakończeniu przystępuje się do części finansowej. Budżetowanie Budżetowanie to: Proces ciągłego analizowania, programowania, realizowania i pomiaru wykonania zadań właściwych poszczególnym komórkom organizacyjnym, mający na celu efektywną kontrolę nad

Bardziej szczegółowo

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona.

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona. BIZNES PLAN/ BIZNES CASE Czas wykonania: 2-4 tygodnie Koszt szacunkowy: w zależności od zakresu, skali projektu, informacji dostarczonych przez zamawiającego Zakres prac: 1. Streszczenie 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

SAPLING S.A. II KWARTAŁ 2017

SAPLING S.A. II KWARTAŁ 2017 RAPORT JEDNOSTKOWY SAPLING S.A. II KWARTAŁ 2017 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje o spółce. 2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. 3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu,

Bardziej szczegółowo