Bieżący Przyszły. IV I II Wpływy ze sprzedaży bieżącego kwartału * *** Wpływy ze sprzedaży w kwartale poprzednim ** ****

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bieżący Przyszły. IV I II Wpływy ze sprzedaży bieżącego kwartału * *** Wpływy ze sprzedaży w kwartale poprzednim ** ****"

Transkrypt

1 Zestaw I Zadanie 1. Firma CP jest dystrybutorem profesjonalnych środków czystości. Dane o sprzedaży i zakupach materiałów firmy CP zostały przedstawione w poniższej tabeli: Rok Bieżący Przyszły Kwartał IV I II III IV Przychody Zakupy towarów Zebrano również następujące informacje: 1. Firma CP zazwyczaj otrzymuje wpływy gotówkowe równe 65% przychodów ze sprzedaży w kwartale, w którym była zrealizowana sprzedaż, 35% w kwartale następnym. 2. Firma CP płaci 80% kwoty należności zobowiązań w kwartale ich zaciągnięcia i 20% w kwartale następnym. 3. Koszty operacyjne wynoszą zł kwartalnie ( zł to amortyzacja). Koszty zmienne sprzedaży wynoszą 15% sprzedaży. Koszty operacyjne stanowią wydatki w kwartale, w którym powstają. ta informacja nie jest potrzebna do rozwiązania poleceń od 1 do 3 4. Firma CP wypłaca dywidendy w każdym kwartale. ta informacja nie jest potrzebna do rozwiązania poleceń od 1 do 3 5. Na początek czwartego kwartału bieżącego roku firma CP nie ma zobowiązań ani należności. Polecenia 1. Sporządź budżet wpływów z tytułu sprzedaży na pierwsze półrocze przyszłego roku z podziałem na kwartały. 2. Sporządź budżet należności na pierwsze półrocze przyszłego roku z podziałem na kwartały 3. Sporządź budżet wydatków z tytułu zakupu towarów na pierwsze półrocze przyszłego roku z podziałem na kwartały. Rozwiązanie Budżet wpływów ze sprzedaży Bieżący Przyszły IV I II Wpływy ze sprzedaży bieżącego kwartału * *** Wpływy ze sprzedaży w kwartale poprzednim ** **** *65% x = **35% x = ***65% x = ****35% x = Budżet należności Bieżący Przyszły IV I II Należności na początek kwartału Zrealizowana sprzedaż (wzrost należności) Spłata należności = wpływy w kwartale (zmniejszenie należności) Należności na koniec kwartału Budżet wydatków z tytułu zakupu towarów Bieżący Przyszły IV I II Zakupy towarów (wzrost zobowiązań) Wydatki z tytułu zakupów w kwartale bieżącym Wydatki z tytułu zakupów w kwartale poprzednim Wydatki z tytułu zakupu towarów razem

2 Zadanie 2. Spółka Lentex Innovations S.A. zajmuje się montażem tabletów, które w montowni są składane z podzespołów wytwarzanych przez kooperanta Spółki w południowej Azji. Aktualnie wytwarzane są dwa modele tabletów z systemem operacyjnym Android: model X 100 oraz model X Pro Model X Pro 1000 jest przeznaczony dla bardziej wymagających użytkowników i cechuje się wyższą niezawodnością funkcjonowania oraz lepszymi parametrami technicznymi. Montaż obydwu modeli tabletów prowadzona jest na tej samej linii montażowej, jednak uruchomienie serii jest realizowane odrębnie dla każdego modelu. Dostawy komponentów są realizowane odrębnie dla obydwu modeli; z jednej strony część komponentów jest inna, z drugiej strony nawet te komponenty, które są wspólne, dostarczane są w ramach odrębnych dostaw w celu zapewnienia wyższej jakości modelu X Pro Spółka Lentex Innovations S.A. dba o zapewnienie wysokiej jakości tabletów, w związku z czym kontrola jakości realizowana jest dwuetapowo. Przed uruchomieniem montażu testowane są poszczególne podzespoły w celu sprawdzenie, czy nie występują w nich usterki, które spowodowałyby wadliwe funkcjonowanie tabletu i konieczność prowadzenia naprawy wyrobu gotowego. Po zakończeniu montażu kontroli jakości poddawane są gotowe tablety w celu sprawdzenia poprawności montażu. Koszty związane z dostawami podzespołów, testowaniem podzespołów, uruchomieniem produkcji oraz kontrolą jakości po zakończeniu montażu stanowią koszty pośrednie produkcji/montażu i w stosowanym dotychczas tradycyjnym rachunku kosztów są rozliczane w oparciu o klucz rozliczeniowy jaki stanowi suma kosztów bezpośrednich. Prezes Zarządu Spółki był w ostatnim roku słuchaczem Podyplomowych Studiów Rachunkowości Zarządczej i po ich odbyciu postanowił wdrożyć w zarządzanej przez siebie firmie rachunek kosztów działań. W związku z powyższym zlecił pracownikom Działu Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analiz Ekonomicznych przygotowanie informacji niezbędnych do rozliczenia kosztów pośrednich w oparciu o zasady rachunku kosztów działań (Activity Based Costing). W poniższej tabeli zestawione są informacje ilościowe i wartościowe dotyczące działalności Lentex Innovations S.A. ilość sztuk Tablet X 100 Tablet X Pro 1000 Razem materiały bezpośrednie płace bezpośrednie Koszty bezpośrednie razem Koszty pośrednie: dostawy podzespołów kontrola jakości podzespołów przygotowanie produkcji kontrola jakości wyrobów gotowych Razem koszty pośrednie liczba dostaw liczba testów przedprodukcyjnych liczba serii produkcyjnych liczba godzin testów kontroli jakości wyrobów gotowych Polecenie: W oparciu o przedstawione w powyższej tabeli dane dokonaj kalkulacji jednostkowego kosztu wytworzenia modelu X 100 oraz modelu X Pro 1000 według zasad: a) tradycyjnej kalkulacji doliczeniowej (klucz podziałowy kosztów pośrednich stanowi suma kosztów bezpośrednich) b) kalkulacji według zasad rachunku kosztów działań. 2

3 Rozwiązanie Tradycyjna kalkulacja doliczeniowa wskaźnik narzutu kosztów pośrednich = koszty pośrednie / suma kosztów bezpośrednich wskaźnik narzutu kosztów pośrednich = / = 0,80 (80%) Narzut kosztów pośrednich na produkty = wskaźnik narzutu x koszty bezpośrednie przypadające na dany rodzaj produktów Narzut kosztów pośrednich na Tablety X 100 = 0,80 x = Narzut kosztów pośrednich na Tablety X Pro 1000 = 0,80 x = Koszty wytworzenia: Tablet X 100 Tablet X Pro 1000 materiały bezpośrednie płace bezpośrednie koszty bezpośrednie razem narzut kosztów pośrednich koszty wytworzenia razem ilość sztuk jednostkowy koszt wytworzenia 288,00 360,00 Metoda ABC (rachunek kosztów działań) Ustalenie kosztów działań wielkość działania koszt działań koszt jednostkowego działania (koszt działań / wielkość działań) liczba dostaw ,00 liczba testów przedprodukcyjnych ,00 liczba serii produkcyjnych ,00 liczba godzin testów kontroli jakości wyrobów gotowych ,00 Rozliczenie kosztów działań na produkty dostawy podzespołów kontrola jakości podzespołów przygotowanie produkcji kontrola jakości wyrobów gotowych Koszty pośrednie razem Koszty wytworzenia: Tablet X 100 Tablet X Pro 1000 materiały bezpośrednie płace bezpośrednie koszty bezpośrednie razem narzut kosztów pośrednich koszty wytworzenia razem ilość sztuk jednostkowy koszt wytworzenia 221,33 860,00 3

4 Zadanie 3. Przedsiębiorstwo GazTech" działające na terenie Warszawy wytwarza piece gazowe w jednym asortymencie. Kwartalne zdolności produkcyjne wynoszą szt. Cena wyrobu jest równa zł. Jednostkowe koszty materiałów bezpośrednich wytworzenia wynoszą 600 zł, koszty zmiennych płac bezpośrednich 400 zł, koszty zmienne pośrednie 200 zł a stałe koszty wytworzenia zł kwartalnie. Jednostkowe koszty sprzedaży (dostawa wyrobu do klienta wraz z montażem) wynoszą 400 zł. Na nadchodzący kwartał przedsiębiorstwo zebrało zamówienia łącznie na 800 szt. wraz z transportem i montażem. Kwartalne koszty ogólne firmy wynoszą zł. Załóżmy, że: 1) sytuacja 1 - przedsiębiorstwo otrzymało na nadchodzący kwartał dodatkowe zamówienie na 50 szt. wyrobów po cenie zł z dostawą i montażem; 2) sytuacja 2 - przedsiębiorstwo otrzymało ofertę od pewnego kontrahenta na dostarczenie w nadchodzącym kwartale 300 produktów (z dostawą i montażem) po preferencyjnej cenie zł. Oceń opłacalność dodatkowych zamówień w sytuacji 1 i 2 (każdą sytuację należy traktować w oderwaniu od drugiej), podaj rekomendację czy przyjąć dodatkowe wskaż jakie założenia przyjęłaś/eś przy podjęciu decyzji. Rozwiązanie Koszt zmienny wytworzenia pieca gazowego (wraz z kosztami dostawy do klienta i montażu) = 600 zł zł zł zł = zł Zdolności produkcyjne = szt. Zebrane zamówienia = 800 szt. Sytuacja 1 Dodatkowe zamówienie może być zrealizowane w ramach dostępnych wolnych mocy produkcyjnych, tym samym zrealizowana dodatkowa marża zwiększy wynik przedsiębiorstwa. Marża na 1 piecu w ramach dodatkowego zamówienia = zł zł = 200 zł Dodatkowa marża na 50 szt. = 50 szt. x 200 zł/szt. = zł Odpowiedź: należy przyjąć dodatkowe zamówienie, jego przyjęcie zwiększy wynik firmy o zł Sytuacja 2 Dodatkowe zamówienie przekracza dostępne wolne moce produkcyjne. Jego przyjęcie spowodowałoby rezygnację ze sprzedaży 100 szt. pieców (z 800 szt. na które już zebrano zamówienia). Marża na 1 piecu w ramach dodatkowego zamówienia = zł zł = 300 zł Marża na 1 piecu w ramach już zebranych zamówień = zł zł = zł Dodatkowa marża z tytułu dodatkowego zamówienia 300 pieców = 300 szt. x 300 zł/szt. = zł Utrata marży z tytułu rezygnacji z już zebranych zamówień na 100 pieców = 100 szt. x zł/szt. = zł Odpowiedź: należy odrzucić dodatkową ofertę, ponieważ marża tracona z tytułu rezygnacji z już zebranych zamówień na 100 pieców (trzeba byłoby z nich zrealizować, żeby przyjąć dodatkową ofertę na 300 szt.) jest wyższa niż marża jaką można zrealizować na dodatkowym zamówieniu 300 pieców. Przyjęcie oferty pogorszyłoby wynik firmy o zł 4

5 Zadanie 4. Przedsiębiorstwo ŚMIG produkuje dwa wyroby. Koszty stałe operacyjne przedsiębiorstwa wynoszą zł. Koszty finansowe (odsetek) wynoszą zł. Pozycja Wyrób A Wyrób B Produkcja i sprzedaż (w szt.) Cena sprzedaży Zmienny koszt jednostkowy Wyznacz i zinterpretuj: 1) przeciętny próg rentowności; 2) strefę bezpieczeństwa; 3) wskaźnik strefy bezpieczeństwa 4) ilościowy próg rentowności dla produktu B 5) minimalny próg rentowności. Rozwiązanie Pozycja Wyrób A Wyrób B Razem Produkcja i sprzedaż (w szt.) Cena sprzedaży Zmienny koszt jednostkowy Przychody razem Koszty zmienne razem Marża brutto razem Marża brutto na 1 szt Stopa marży brutto 40% (0,40) 75% (0,75) 54% (0,54) Udział wyrobów w łącznej marży brutto 44,44% 55,56% Ad. 1) przeciętny próg rentowności = koszty stałe / przeciętna stopa marży brutto przeciętny próg rentowności = zł / 0,54 = zł Ad. 2) Strefa bezpieczeństwa = aktualna sprzedaż sprzedaż w progu rentowności Strefa bezpieczeństwa = zł zł = zł Ad. 3) Wskaźnik strefy bezpieczeństwa = strefa bezpieczeństwa / aktualna sprzedaż Wskaźnik strefy bezpieczeństwa = zł / zł = 0,20 (20%) Ad. 4) Koszty stałe przyporządkowane do wyrobów B proporcjonalnie do udziału tych wyrobów w łącznej marży brutto Koszty stałe przyporządkowane do wyrobów B = zł x 44,44% = zł Próg rentowności ilościowy = koszty stałe / jednostkowa marża brutto Próg rentowności ilościowy dla wyrobów B = zł / 40 zł/szt = 480 szt. 5

6 Ad. 5) Minimalny próg rentowności (czyli możliwie najszybciej osiągnięty) wystąpi w sytuacji, gdy najpierw będzie realizowana produkcja i sprzedaż tych produktów, które mają najwyższą stopę marży brutto. Czyli w tym zadaniu są to produkty B. Jeżeli sprzedaż wszystkich produktów B nie wystarczy do osiągnięcia progu rentowności (czyli marża brutto zrealizowana na ich sprzedaży nie wystarczy pokrycia wszystkich kosztów stałych, to jest zł) rozpocznie się sprzedaż produktów A. Próg rentowności (minimalny) zostanie osiągnięty, gdy skumulowana (łączna marża) na sprzedaży produktów B i A pokryje koszty stałe w wysokości zł. Próg rentowności będzie równy skumulowanym przychodom osiągniętym przy tej wielkości sprzedaży. Produkty Ilość marża na 1 szt. marża razem marża skumulowana przychody przychody skumulowane B szt. 30 zł zł* zł zł zł A 330 szt.**** 40 zł zł*** zł** zł***** zł *Sprzedaż wszystkich produktów B generuje marżę brutto na poziomie zł. Oznacza to, że brakuje jeszcze marży brutto w wysokości zł, żeby pokryć wszystkie koszty stałe czyli żeby osiągnąć próg rentowności **Rozwiązujemy to niejako od końca szukamy bowiem poziomu sprzedaży wyrobów A, dla którego uzyskamy łączną (skumulowaną) marżę równą zł wtedy bowiem zostanie osiągnięty próg rentowności ***Taką marżę należy uzyskać ze sprzedaży produktów A, żeby skumulowana marża wyniosła zł (wtedy osiągniemy próg rentowności). Ponieważ na sprzedaży produktów B już wygenerowano marżę zł, zatem do osiągnięcia poziomu skumulowanej marży zł potrzebne jest uzyskanie zł marży brutto na sprzedaży produktów A. Wówczas skumulowana marża będzie równa kosztom stałym, czyli osiągnięty zostanie próg rentowności ****Musimy sprzedać wyroby A w takiej ilości, żeby marża zrealizowana na ich sprzedaży wyniosła zł. Skoro na 1 szt. produktu A generowana jest marża brutto równa 40 zł, zatem żeby wygenerować zł marży brutto należy sprzedać / 40 = 330 szt. produktów A *****Sprzedaż 330 szt. produktów A (po 100 zł/szt.) oznacza przychody ze sprzedaży produktów A na poziomie zł Minimalny próg rentowności zostanie osiągnięty przy poziomie sprzedaży równym zł (co oznacza sprzedaż 1000 szt. produktów B po 40 zł/szt. i 330 szt. produktów A po 100 zł/szt.). Nie oznacza to oczywiście, że firma nie będzie sprzedawała więcej produktów minimalny próg rentowności wskazuje jedynie poziom sprzedaży, który pozwala pokryć koszty stałe przy założeniu, że sprzedaż jest realizowana w najbardziej korzystny sposób, to jest od najbardziej zyskownych produktów (czyli tych, które mają jak najwyższą stopę marży brutto). 6

7 Zestaw II Zadanie 1. Przedsiębiorstwo odzieżowe Lampart" w okresie od marca do maja bieżącego roku będzie szyło stroje kąpielowe dla dużego odbiorcy hurtowego. Na życzenie odbiorcy stroje będą zdobione niewielkim haftem logo odbiorcy. Kierownictwo rozważa opłacalność wynajęcia hafciarki, którą obsługiwałby jeden z pracowników krojowni (w ramach dotychczasowego czasu pracy, który - zdaniem kierownictwa - jest nie w pełni zagospodarowany). Rozwiązaniem alternatywnym jest zlecenie haftu przedsiębiorstwu z zewnątrz. Na podstawie poniższych danych: a) planowana wielkość produkcji sztuk; b) koszty wynajęcia hafciarki na okres od marca do maja zł; c) powierzchnia, jaką ewentualnie będzie zajmowała hafciarka, stanowi 5% powierzchni całego budynku zakładu, a koszty utrzymania całości budynku wynoszą zł miesięcznie; d) trzymiesięczne wynagrodzenie (wraz z narzutami i pochodnymi) pracownika, który będzie obsługiwał hafciarkę zł; e) planowane zużycie materiałów 0,40 zł/szt.; f) energii w wypadku realizacji procesu na miejscu" - 0,10 zł/szt.; g) koszt usługi haftowania na zewnątrz" - 0,70 zł/szt. Polecenie Wskaż kierownictwu właściwą decyzję, uzasadnij i napisz jakie założenia przyjęłaś/przyjąłeś. Czy i jak zmieniłyby sytuacja, gdyby wolną powierzchnię jaką ewentualnie będzie zajmowała hafciarka można by wynająć klientowi zewnętrznemu za 400 zł miesięcznie. Każdą z sytuacji potraktuj osobno. Rozwiązanie Koszty istotne Pozycja kosztów istotnych Wynajęcie hafciarki Zlecenie usługi na zewnątrz zużycie materiałów 0,40 zł/szt. x szt. = zł energia zużyta przez hafciarkę 0,10 zł/szt. x szt. = zł wynajęcie hafciarki zł zlecenie usługi haftowania na zewnątrz 0,70 zł/szt. x szt. = zł Koszty istotne razem zł zł Pozostałe koszty wymienione w zadaniu są nieistotne: powierzchnia jaką zajęłaby hafciarka jest powierzchnią niewykorzystywaną (skoro można ją komuś wynająć w wariancie drugim) czyli firma i tak i tak ponosi koszty utrzymania całego zakładu zatem nie rozliczamy tych kosztów przy porównywaniu kosztów istotnych, gdyż są one nieistotne z perspektywy tej decyzji; wynagrodzenie pracownika jest pozycją nieistotną wg założeń pracownik będzie obsługiwał hafciarkę w ramach swoich obowiązków, gdyż czas jego pracy nie jest w pełni zagospodarowany oznacza to, że niezależnie od tego czy będzie hafciarka czy nie, dany pracownik i tak zarobi tyle samo Zatem decyzja powinna brzmieć: bardziej opłacalne jest wynajęcie hafciarki niż zlecenie usługi na zewnątrz (taka sama decyzja byłaby, gdyby ktoś uznał, że w ramach zlecenia usługi na zewnątrz trzeba dodatkowo pokryć koszty materiałów z zadania to nie wynika, gdyż jest mowa o koszcie usługi haftowania na zewnątrz, który co do zasady uwzględnia koszty materiałów ale jakby ktoś wskazał te koszty jako również ponoszone, wówczas koszt materiałów stanowiłby pozycję nieistotną co dodatkowo zwiększyłoby opłacalność wynajęcia hafciarki i realizacji procesu haftowania własnymi siłami). Wariant drugi W przypadku możliwości wynajęcia wolnej powierzchni (przy zleceniu haftowania na zewnątrz) koszty istotne zlecenia usługi na zewnątrz należałoby pomniejszyć o dodatkową korzyść uzyskiwaną z tytułu wynajmu, to jest o 400 zł x 3 miesiące = zł. Odpowiedź: W takiej sytuacji koszty istotne haftowania we własnym zakresie wyniosłyby zł, a koszty istotne haftu na zewnątrz (pomniejszone o dodatkowe korzyści) wyniosłyby zł, zatem bardziej opłacalne byłoby zlecenie faktu na zewnątrz. Jeżeli ktoś uznałby koszty materiałów za pozycję nieistotną (przyjmując sobie założenie o którym napisano przy rozwiązaniu wariantu bazowego), wówczas pomimo tego wynajmu powierzchni i tak bardziej opłacalne byłoby realizowane haftu we własnym zakresie. 7

8 Zadanie 2. Spółka Lentex Innovations S.A. zajmuje się montażem tabletów, które w montowni są składane z podzespołów wytwarzanych przez kooperanta Spółki w południowej Azji. Aktualnie wytwarzane są dwa modele tabletów z systemem operacyjnym Android: model X 100 oraz model X Pro Model X Pro 1000 jest przeznaczony dla bardziej wymagających użytkowników i cechuje się wyższą niezawodnością funkcjonowania oraz lepszymi parametrami technicznymi. Montaż obydwu modeli tabletów prowadzona jest na tej samej linii montażowej, jednak uruchomienie serii jest realizowane odrębnie dla każdego modelu. Dostawy komponentów są realizowane odrębnie dla obydwu modeli; z jednej strony część komponentów jest inna, z drugiej strony nawet te komponenty, które są wspólne, dostarczane są w ramach odrębnych dostaw w celu zapewnienia wyższej jakości modelu X Pro Spółka Lentex Innovations S.A. dba o zapewnienie wysokiej jakości tabletów, w związku z czym kontrola jakości realizowana jest dwuetapowo. Przed uruchomieniem montażu testowane są poszczególne podzespoły w celu sprawdzenie, czy nie występują w nich usterki, które spowodowałyby wadliwe funkcjonowanie tabletu i konieczność prowadzenia naprawy wyrobu gotowego. Po zakończeniu montażu kontroli jakości poddawane są gotowe tablety w celu sprawdzenia poprawności montażu. Koszty związane z dostawami podzespołów, testowaniem podzespołów, uruchomieniem produkcji oraz kontrolą jakości po zakończeniu montażu stanowią koszty pośrednie produkcji/montażu i w stosowanym dotychczas tradycyjnym rachunku kosztów są rozliczane w oparciu o klucz rozliczeniowy jaki stanowi suma kosztów płac bezpośrednich. Prezes Zarządu Spółki był w ostatnim roku słuchaczem Podyplomowych Studiów Rachunkowości Zarządczej i po ich odbyciu postanowił wdrożyć w zarządzanej przez siebie firmie rachunek kosztów działań. W związku z powyższym zlecił pracownikom Działu Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analiz Ekonomicznych przygotowanie informacji niezbędnych do rozliczenia kosztów pośrednich w oparciu o zasady rachunku kosztów działań (Activity Based Costing). W poniższej tabeli zestawione są informacje ilościowe i wartościowe dotyczące działalności Lentex Innovations S.A. ilość sztuk Tablet X 100 Tablet X Pro 1000 Razem materiały bezpośrednie płace bezpośrednie Koszty bezpośrednie razem Koszty pośrednie: dostawy podzespołów kontrola jakości podzespołów przygotowanie produkcji kontrola jakości wyrobów gotowych Razem koszty pośrednie liczba dostaw liczba testów przedprodukcyjnych liczba serii produkcyjnych liczba godzin testów kontroli jakości wyrobów gotowych Polecenie: W oparciu o przedstawione w powyższej tabeli dane dokonaj kalkulacji jednostkowego kosztu wytworzenia modelu X 100 oraz modelu X Pro 1000 według zasad: c) tradycyjnej kalkulacji doliczeniowej (klucz podziałowy kosztów pośrednich stanowi suma kosztów płac bezpośrednich) d) kalkulacji według zasad rachunku kosztów działań. 8

9 Rozwiązanie Tradycyjna kalkulacja doliczeniowa wskaźnik narzutu kosztów pośrednich = koszty pośrednie / suma kosztów płac bezpośrednich wskaźnik narzutu kosztów pośrednich = / = 2,40 (240%) Narzut kosztów pośrednich na produkty = wskaźnik narzutu x koszty płac bezpośrednich przypadające na dany rodzaj produktów Narzut kosztów pośrednich na Tablety X 100 = 2,40 x = Narzut kosztów pośrednich na Tablety X Pro 1000 = 2,40 x = Koszty wytworzenia: Tablet X 100 Tablet X Pro 1000 materiały bezpośrednie płace bezpośrednie koszty bezpośrednie razem narzut kosztów pośrednich koszty wytworzenia razem ilość sztuk jednostkowy koszt wytworzenia 304,00 380,00 Metoda ABC (rachunek kosztów działań) Ustalenie kosztów działań wielkość działania koszt działań liczba dostaw ,00 liczba testów przedprodukcyjnych ,00 liczba serii produkcyjnych ,00 liczba godzin testów kontroli jakości wyrobów gotowych ,00 koszt jednostkowego działania (koszt działań / wielkość działań) Rozliczenie kosztów działań na produkty dostawy podzespołów kontrola jakości podzespołów przygotowanie produkcji kontrola jakości wyrobów gotowych Koszty pośrednie razem Koszty wytworzenia: Tablet X 100 Tablet X Pro 1000 materiały bezpośrednie płace bezpośrednie koszty bezpośrednie razem narzut kosztów pośrednich koszty wytworzenia razem ilość sztuk jednostkowy koszt wytworzenia 218,00 810,00 9

10 Zadanie 3. Przedsiębiorstwo CBA produkuje dwa wyroby. Koszty stałe operacyjne przedsiębiorstwa wynoszą zł. Koszty finansowe (odsetek) wynoszą Pozycja Wyrób A Wyrób B Produkcja i sprzedaż (w szt.) Cena sprzedaży Zmienny koszt jednostkowy Wyznacz i zinterpretuj: 1) przeciętny próg rentowności; 2) strefę bezpieczeństwa; 3) wskaźnik strefy bezpieczeństwa 4) ilościowy próg rentowności dla wyrobu A. 5) maksymalny próg rentowości. Rozwiązanie Pozycja Wyrób A Wyrób B Razem Produkcja i sprzedaż (w szt.) Cena sprzedaży Zmienny koszt jednostkowy Przychody razem Koszty zmienne razem Marża brutto razem Marża brutto na 1 szt Stopa marży brutto 50% (0,50) 25% (0,25( 41,66% (0,4166) Udział wyrobów w łącznej marży brutto 80% 20% Ad. 1) przeciętny próg rentowności = koszty stałe / przeciętna stopa marży brutto przeciętny próg rentowności = zł / 0,4166 = zł Ad. 2) Strefa bezpieczeństwa = aktualna sprzedaż sprzedaż w progu rentowności Strefa bezpieczeństwa = zł zł = zł Ad. 3) Wskaźnik strefy bezpieczeństwa = strefa bezpieczeństwa / aktualna sprzedaż Wskaźnik strefy bezpieczeństwa = zł / zł = 0,10 (10%) Ad. 4) Koszty stałe przyporządkowane do wyrobów A proporcjonalnie do udziału tych wyrobów w łącznej marży brutto Koszty stałe przyporządkowane do wyrobów A = zł x 80% = zł Próg rentowności ilościowy = koszty stałe / jednostkowa marża brutto Próg rentowności ilościowy dla wyrobów A = zł / 80 zł/szt = 900 szt. 10

11 Ad. 5) Maksymalny próg rentowności (czyli możliwie najpóźniej osiągnięty) wystąpi w sytuacji, gdy najpierw będzie realizowana produkcja i sprzedaż tych produktów, które mają najniższą stopę marży brutto. Czyli w tym zadaniu są to produkty B. Jeżeli sprzedaż wszystkich produktów B nie wystarczy do osiągnięcia progu rentowności (czyli marża brutto zrealizowana na ich sprzedaży nie wystarczy pokrycia wszystkich kosztów stałych, to jest zł) rozpocznie się sprzedaż produktów A. Próg rentowności (minimalny) zostanie osiągnięty, gdy skumulowana (łączna marża) na sprzedaży produktów B i A pokryje koszty stałe w wysokości zł. Próg rentowności będzie równy skumulowanym przychodom osiągniętym przy tej wielkości sprzedaży. Produkty Ilość marża na 1 szt. marża razem marża skumulowana przychody przychody skumulowane B szt. 20 zł zł* zł zł zł A 875 szt.**** 80 zł zł*** zł** zł***** zł *Sprzedaż wszystkich produktów B generuje marżę brutto na poziomie zł. Oznacza to, że brakuje jeszcze marży brutto w wysokości zł, żeby pokryć wszystkie koszty stałe czyli żeby osiągnąć próg rentowności **Rozwiązujemy to niejako od końca szukamy bowiem poziomu sprzedaży wyrobów A, dla którego uzyskamy łączną (skumulowaną) marżę równą zł wtedy bowiem zostanie osiągnięty próg rentowności ***Taką marżę należy uzyskać ze sprzedaży produktów A, żeby skumulowana marża wyniosła zł (wtedy osiągniemy próg rentowności). Ponieważ na sprzedaży produktów B już wygenerowano marżę brutto równą zł, zatem na produktach A trzeba osiągnąć marżę brutto równą zł, żeby łączna (skumulowana) marża brutto wyniosła zł czyli żeby pkryć wszystkie koszty stałe ****Musimy sprzedać wyroby A w takiej ilości, żeby marża zrealizowana na ich sprzedaży wyniosła zł. Skoro na 1 szt. produktu A generowana jest marża brutto równa 80 zł, zatem żeby wygenerować zł marży brutto należy sprzedać / 80 = 875 szt. produktów A *****Sprzedaż 875 szt. produktów A (po 160 zł/szt.) oznacza przychody ze sprzedaży produktów A na poziomie zł Maksymalny próg rentowności zostanie osiągnięty przy poziomie sprzedaży równym zł (co oznacza sprzedaż 1000 szt. produktów B po 80 zł/szt. i 875 szt. produktów A po 160 zł/szt.). Nie oznacza to oczywiście, że firma nie będzie sprzedawała więcej produktów maksymalny próg rentowności wskazuje jedynie poziom sprzedaży, który pozwala pokryć koszty stałe przy założeniu, że sprzedaż jest realizowana w najmniej korzystny sposób, to jest od najmniej zyskownych produktów (czyli tych, które mają jak najniższą stopę marży brutto). 11

12 Zadanie 4. Firma CP jest dystrybutorem profesjonalnych środków czystości. Dane o sprzedaży i zakupach materiałów firmy CP zostały przedstawione w poniższej tabeli: Rok Bieżący Przyszły Kwartał IV I II III IV Przychody Zakupy towarów Zebrano również następujące informacje: 1. Firma CP zazwyczaj otrzymuje wpływy gotówkowe równe 70% przychodów ze sprzedaży w kwartale, w którym była zrealizowana sprzedaż, 30% w kwartale następnym, 2. Firma CP płaci 60% kwoty należności zobowiązań w kwartale ich zaciągnięcia i 40% w kwartale następnym. 3. Koszty operacyjne wynoszą zł kwartalnie ( zł to amortyzacja). Koszty zmienne sprzedaży wynoszą 15% sprzedaży. Koszty operacyjne stanowią wydatki w kwartale, w którym powstają. ta informacja nie jest potrzebna do rozwiązania poleceń od 1 do 3 4. Firma CP wypłaca dywidendy w każdym kwartale. ta informacja nie jest potrzebna do rozwiązania poleceń od 1 do 3 5. Na początek czwartego kwartału bieżącego roku firma CP nie ma zobowiązań ani należności. Polecenia 1. Sporządź budżet wpływów z tytułu sprzedaży na pierwsze półrocze przyszłego roku z podziałem na kwartały. 2. Sporządź budżet należności na pierwsze półrocze przyszłego roku z podziałem na kwartały 3. Sporządź budżet wydatków z tytułu zakupu towarów na pierwsze półrocze przyszłego roku z podziałem na kwartały. Rozwiązanie Budżet wpływów ze sprzedaży Bieżący Przyszły IV I II Wpływy ze sprzedaży bieżącego kwartału * ** Wpływy ze sprzedaży w kwartale poprzednim 75000*** **** *70% x = **30% x = ***70% x = ****30% x = Budżet należności Bieżący Przyszły IV I II Należności na początek kwartału Zrealizowana sprzedaż (wzrost należności) Spłata należności = wpływy w kwartale (zmniejszenie należności) Należności na koniec kwartału Budżet wydatków z tytułu zakupu towarów Bieżący Przyszły IV I II Zakupy towarów (wzrost zobowiązań) Wydatki z tytułu zakupów w kwartale bieżącym Wydatki z tytułu zakupów w kwartale poprzednim Wydatki z tytułu zakupu towarów razem

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych (częściowych) Polskie

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945 Zadanie 1 (Procesowy rachunek kosztów) W zakładach mleczarskich koszty pośrednie

Bardziej szczegółowo

ZADANIE KONKURSOWE I etap

ZADANIE KONKURSOWE I etap Katowice, 26.04.2016 r. ZADANIE KONKURSOWE I etap Założenia Przedsiębiorstwo produkuje trzy rodzaje przetworów owocowych: konfiturę wiśniową (250 g), powidła śliwkowe (320 g), mus jabłkowy (1000 g). Produkcja

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów zmiennych

Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych (ang. variable costing) pozwala podejmować decyzje krótkookresowe będące reakcją na bieżące zmiany w wielkości popytu i sprzedaży dzieli koszty na

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych uzasadnionych Rachunek kosztów normalnych: zniwelowanie wpływu różnic w wykorzystaniu zdolności produkcyjnych w wyniku zmian w rozmiarach produkcji

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych

Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów pełnych Produkty wyroby gotowe rzeczowe aktywa obrotowe wytwarzane przez przedsiębiorstwo produkcja w toku niegotowe wyroby gotowe o niezakończonym cyklu wytwarzania produkcją w toku może

Bardziej szczegółowo

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę.

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę. Poniżej znajdują się przykłady rozwiązań tylko niektórych, spośród prezentowanych na zajęciach, zadań. Wszystkie pochodzą z podręcznika autorstwa Kotowskiej, Sitko i Uziębło. Kolokwium swoim zakresem obejmuje

Bardziej szczegółowo

Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności

Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności Spis treści 1. Ilościowy i wartościowy próg rentowności... 2 2. Zysk operacyjny... 4 3. Analiza wrażliwości zysku... 6 4. Aneks... 8 1 1. Ilościowy

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza Rachunkowość zarządcza Dorota Kuchta www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm 1 Podstawowa literatura Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład II dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 KALKULACJA KOSZTÓW Kalkulacja kosztów jest to czynność obliczeniowa zmierzająca do ustalenia kosztów przypadających

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów

Systemy rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów Tradycyjny rachunek kalkulacyjny kosztów oparty na rozmiarach produkcji kalkulacja doliczeniowa (zleceniowa), doliczanie kosztów wydziałowych kalkulacja podziałowa (procesowa)

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć Wykład nr 1 Marcin Pielaszek Roboczy plan zajęć Wykład 1. Wprowadzenie, sprawozdawczy rachunek 2. normalnych, rachunek standardowych 3. standardowych, koszty produkcji pomocniczej 4. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE KALKULACJI: - tradycyjnej - ABC

PORÓWNANIE KALKULACJI: - tradycyjnej - ABC KOŁO NAUKOWE CONTROLLINGU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI PORÓWNANIE KALKULACJI: - tradycyjnej - ABC Spis treści Wstęp... 3 Dane wejściowe... 4 Kalkulacja tradycyjna... 6 Kalkulacja ABC... 8 Porównanie wyników...

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Plan zajęć normalnych, standardowych 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach produktów 2. Prezentacja różnych podejść do planowania rozmiarów

Bardziej szczegółowo

zlecenie 01 zlecenie 02 materiały bezpośrednie robocizna bezpośrednia koszty wydziałowe 300

zlecenie 01 zlecenie 02 materiały bezpośrednie robocizna bezpośrednia koszty wydziałowe 300 Zadanie 1 (rozliczanie kosztów wydziałowych) Firma K zaplanowała koszty na następny okres (w zł): materiały bezpośrednie 10 000 robocizna bezpośrednia 30 000 czynsz za halę fabryczną 10 000 wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

Ilość produkowanych komponentów

Ilość produkowanych komponentów Zad. 1 Przedsiębiorstwo produkcyjne posiada zmechanizowany Zakład będący samodzielnym ośrodkiem kosztów. W ostatnim miesiącu z zakupionych komponentów w zakładzie wykonywane były 2 zlecenia produkcyjne.

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 dr inż. Dorota Kużdowicz Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Ewidencja i rozliczanie kosztów Rachunek kosztów w układzie rodzajowym Rachunek kosztów wg miejsc

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji KALKULACJE KOSZTÓW Jednostką kalkulacyjną jest wyrażony za pomocą odpowiedniej miary produkt pracy (wyrób gotowy, wyrób nie zakończony, usługa) stanowiący przedmiot obliczania jednostkowego kosztu wytworzenia

Bardziej szczegółowo

Metody kalkulacji kosztu jednostkowego

Metody kalkulacji kosztu jednostkowego Metody kalkulacji kosztu jednostkowego Dane dotyczące produkcji w firmie X w styczniu przedstawiają się następująco: saldo początkowe produkcji w toku 0 liczba wyrobów przekazanych do magazynu 20 000 liczba

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW - EGZAMIN

RACHUNEK KOSZTÓW - EGZAMIN dr Tomasz Wnuk-Pel Katedra Rachunkowości Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki STUDIA PODYPLOMOWE RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING RACHUNEK KOSZTÓW - EGZAMIN imię i nazwisko... należy rozwiązać test

Bardziej szczegółowo

Analiza progu rentowności

Analiza progu rentowności Analiza progu rentowności Aby przedsiębiorstwo mogło osiągnąć zysk, muszą być zachowane odpowiednie relacje między przychodami ze sprzedaży i kosztami, tzn. przychody powinny być wyższe od poniesionych

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE

PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE OPTYMALNA STRUKTURA PRODUKCJI Na podstawie: J. Wermut, Rachunkowość zarządcza, ODDK, Gdańsk 2013 1 DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE Decyzje krótkookresowe to takie, które dotyczą

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA

RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA Zadania_Kalkulacja podziałowa prosta, współczynnikowa i odjemna Przykład_1 wyprodukowano 80 sztuk wyrobów gotowych i 50 sztuk wyrobów zaawansowanych w 40% z punktu widzenia poniesionych

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W3

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W3 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W3 dr inż. Dorota Kużdowicz Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Rachunki kosztów Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych Rachunki decyzyjne Rachunek

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania RACHUNEK KOSZTÓW I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA (5)

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania RACHUNEK KOSZTÓW I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA (5) Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania RACHUNEK KOSZTÓW I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA (5) Część V: rachunki decyzyjne na bazie kosztów istotnych i kosztów utraconych korzyści prof. zw. dr. hab. Jan Turyna

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W2) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych.

Rachunek Kosztów (W2) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych. Plan zajęć Rachunek kosztów Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Marcin Pielaszek 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego Przedsiębiorstwo produkcyjne GAMMA wytwarza jeden produkt. Przewiduje się, że sprzedaż w ciągu pięciu miesięcy będzie kształtować się następująco: styczeń 20.000 szt. luty 50.000 szt. marzec 30.000 szt.

Bardziej szczegółowo

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Wykorzystywane do optymalizacji efektów przy istniejącym profilu działalności w krótkich okresach czasu. Podstawą analizy są relacje pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników)

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rachunek kosztów jest ogółem czynności zmierzających do ustalenia i zinterpretowania wyrażonej w pieniądzu wysokości nakładów dokonanych

Bardziej szczegółowo

Analiza cen kalkulacyjnych i zniekształcenia cenowe

Analiza cen kalkulacyjnych i zniekształcenia cenowe Analiza cen kalkulacyjnych i zniekształcenia cenowe Koszty zmienne Uznaje się że ich poziom ulega zmianie wraz ze zmianą wielkości produkcji Związane są przede wszystkim z: zużyciem surowców i materiałów

Bardziej szczegółowo

Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1

Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1 Planowanie i kontrola w organizacjach zdecentralizowanych Agenda 1. Budowa systemu planowania i kontroli w organizacji zdecentralizowanej 2. System ośrodków odpowiedzialności 3. owanie Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. Karolina Bondarowska

WYBRANE ELEMENTY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. Karolina Bondarowska WYBRANE ELEMENTY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Karolina Bondarowska PODSTAWOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Bilans wartościowe odpowiednio uszeregowane zestawienie majątku (aktywów) jednostki gospodarczej ze źródłami

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć I. Zakres tematyczny zajęć 1. Produkty gotowe - definicja, - wycena 2. Przychody

Bardziej szczegółowo

TEORIA DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE

TEORIA DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE TEORIA DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE 1. Rozwiązywanie problemów decyzji krótkoterminowych Relacje między rozmiarami produkcji, kosztami i zyskiem wykorzystuje się w procesie badania opłacalności różnych wariantów

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Budżetowanie

Temat 1: Budżetowanie Temat 1: Budżetowanie Zadanie 1.1 Zakupy towarów w przedsiębiorstwie NW w poszczególnych miesiącach wynoszą: luty 2000 zł, marzec 4000 zł, kwiecień 3000 zł. Towary zakupione w danym miesiącu są sprzedawane

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja podziałowa prosta. gdzie: KC koszt całkowity x wg ilość wyprodukowanych wyrobów gotowych k j koszt jednostkowy

Kalkulacja podziałowa prosta. gdzie: KC koszt całkowity x wg ilość wyprodukowanych wyrobów gotowych k j koszt jednostkowy Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Kalkulacja podziałowa prosta gdzie: KC koszt całkowity

Bardziej szczegółowo

Decyzje krótkoterminowe

Decyzje krótkoterminowe Decyzje krótkoterminowe Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do podejmowania decyzji i krótkoterminowej oceny ich efektywności Analiza koszty rozmiary produkcji zysk CVP (ang. Cost Volume Profit) Założenia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe założenia analizy progu rentowności

Podstawowe założenia analizy progu rentowności Podstawowe założenia analizy progu rentowności 1 Koszty całkowite zależą liniowo od rozmiarów produkcji koszty zmienne są proporcjonalnie zmienne, a stałe bezwzględnie stałe Wielkość sprzedaży równa wielkości

Bardziej szczegółowo

Tradycyjne podejście do rachunku kosztów

Tradycyjne podejście do rachunku kosztów Metoda ABC Prosta produkcja Złożona produkcja Koszty bezpośrednie: 1000 PLN Koszty bezpośrednie: 1000 PLN Tradycyjne podejście do rachunku kosztów Koszty pośrednie do alokacji: 200 PLN Klucz podziałowy:

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań Plan wykładu 1. Wycena rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2. Wycena nieruchomości inwestycyjnych Wybrane zagadnienia z zakresu wyceny aktywów i zobowiązań Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład III dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 KALKULACJA KOSZTÓW Kalkulacja kosztów jest to czynność obliczeniowa zmierzająca do ustalenia kosztów przypadających

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany

Rachunek kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany Kalkulacja kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany Marcin Pielaszek Kalkulacja jest to proces ustalania kosztu określonego obiektu, np. kosztu wytworzenia konkretnego produktu wytworzenia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ - Ćwiczenia #6

RACHUNKOWOŚĆ - Ćwiczenia #6 Instytut Rachunkowości Kolegium Zarządzania i Finansów 110560 RACHUNKOWOŚĆ - Ćwiczenia #6 dr Michał Kaczmarski Adiunkt https://www.e-sgh.pl/michal_kaczmarski/110560 Warszawa, 10 maja 2018 r. Agenda 1.

Bardziej szczegółowo

Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1

Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1 RM Rachunek kosztów docelowych Zarządzający zastanawiają się nad redukcją kosztów w momencie kiedy klienci nie akceptują pożądanej ceny Dr Marcin Pielaszek 2 Target Costing całkowicie zmienia sposób zarządzania

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja kosztów O P E R A C Y J N E I S T R A T E G I C Z N E, C. H. B E C K, W A R S Z A W A 2 0 0 9

Kalkulacja kosztów O P E R A C Y J N E I S T R A T E G I C Z N E, C. H. B E C K, W A R S Z A W A 2 0 0 9 Kalkulacja kosztów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł : 1) I. S O B A Ń S K A ( R E D. ), R A C H U N E K K O

Bardziej szczegółowo

szt. produkcja rzeczywista

szt. produkcja rzeczywista 128 000 zł 100 000 zł linia budżetu przeliczonego 10 000 szt. produkcja rzeczywista 14 000 szt. produkcja planowana Wydział przedsiębiorstwa produkcyjnego ponosi stałe koszty w wysokości 30 000 zł w miesiącu

Bardziej szczegółowo

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179 Ceny Definicja ceny cena ilość pieniądza, którą płaci się za dobra i usługi w stosunkach towarowo-pieniężnych, których przedmiotem jest zmiana właściciela lub dysponenta będąca wyrazem wartości i zależna

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników Kalkulacja kosztów Niniejsza prezentacja zawiera treści pochodzące z następujących źródeł: 1) I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009 2) J. Matuszewicz,

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników Kalkulacja kosztów Niniejsza prezentacja zawiera treści pochodzące z następujących źródeł: 1) I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, warszawa 2009 2) J. Matuszewicz,

Bardziej szczegółowo

Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę

Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę 1 *Nadwyżka cenowa TR TVC = wynik finansowy + TFC Wynik finansowy = Nadwyżka cenowa - TFC 2 Decyzja o rezygnacji z produktu powinna się opierać na porównaniu

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 1

RACHUNEK KOSZTÓW. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 1 RACHUNEK KOSZTÓW 3. Która z poniżej przedstawionych informacji o kosztach jest najbardziej użyteczna z punktu widzenia podejmowania decyzji długookresowych: a) informacja o kosztach wg rodzaju, b) kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów. dr Sylwia Machowska - Okrój

Podstawy finansów. dr Sylwia Machowska - Okrój Podstawy finansów dr Sylwia Machowska - Okrój 1 Wykład na podstawie: Rachunkowość zarządcza, red. naukowa Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk, wyd. Oficyna, 2014, rozdział 3 2 Koszty i pojęcia bliskoznaczne

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych -

Rachunek kosztów pełnych - Rachunek kosztów pełnych - kalkulacja dr Adam Chmielewski Jakie są cele rachunku kosztów? kalkulacja kosztów wycena zapasów ustalanie wyniku finansowego podejmowanie decyzji, np.: cenowych asortymentowych

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych *zgodnie z ustawą o rachunkowości (UoR art. 28 ust. 3) Uzasadniona część kosztów pośrednich - definicja zmienne pośrednie koszty produkcji część stałych pośrednich kosztów produkcji,

Bardziej szczegółowo

Zakwalifikuj podane pozycje kosztów według właściwych układów klasyfikacyjnych w przedsiębiorstwie szyjącym odzież sportową.

Zakwalifikuj podane pozycje kosztów według właściwych układów klasyfikacyjnych w przedsiębiorstwie szyjącym odzież sportową. Zadania_Klasyfikacje kosztów Zadanie_1 Zakwalifikuj podane pozycje kosztów według właściwych układów klasyfikacyjnych w przedsiębiorstwie szyjącym odzież sportową. Ubezpieczenie transportu zakupionych

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników Kalkulacja kosztów Niniejsza prezentacja zawiera treści pochodzące z następujących źródeł: 1) I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009 2) J. Matuszewicz,

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów (i wyników)

Systemy rachunku kosztów (i wyników) Systemy rachunku kosztów (i wyników) System rachunku kosztów sposób patrzenia na koszty w przedsiębiorstwie i ujmowania i kalkulowania; model kosztów Podział systemów zorientowane na maksymalizowanie zysku

Bardziej szczegółowo

Lista 7 i 8 Zysk księgowy i alternatywny Koszty alternatywne Koszty i utargi krańcowe Koszty produkcji w krótkim i długim okresie czasu

Lista 7 i 8 Zysk księgowy i alternatywny Koszty alternatywne Koszty i utargi krańcowe Koszty produkcji w krótkim i długim okresie czasu Zadanie 1. Pan Smith prowadzi prywatny biznes. W ubiegłym roku jego utarg wyniósł 55000, a koszty bezpośrednie 27000. Kapitał finansowy włożony w działalność zakładu wynosił przez cały rok 25000. Stopa

Bardziej szczegółowo

BILANSOWE UJĘCIE KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

BILANSOWE UJĘCIE KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW BILANSOWE UJĘCIE KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW 1. Moment ujęcia kosztów wynagrodzeń i składek ZUS w księgach rachunkowych Termin, w którym pracodawca zobowiązany jest wypłacić wynagrodzenia zatrudnionym

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji Rachunkowość menedżerska (zarządcza) (Zajęcia nr 1) Dr Marcin Pielaszek 1. Zagadnienia organizacyjne 2. Wprowadzenie do rachunkowość zarządczej 3. Istotność informacji w rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zadanie 110/80 (treść w Rachunkowość zarządcza zbiór zadań dla zaawansowanych). Rentowność produktów i tradycyjny rachunek kosztów

Zadanie 110/80 (treść w Rachunkowość zarządcza zbiór zadań dla zaawansowanych). Rentowność produktów i tradycyjny rachunek kosztów Zadanie 110/80 (treść w Rachunkowość zarządcza zbiór zadań dla zaawansowanych). Rentowność produktów i tradycyjny rachunek kosztów 1. Ustalenie poziomu kosztów Wyszczególnienie Produkt X Produkt Y Produkt

Bardziej szczegółowo

ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO

ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO MARŻA BRUTTO Marża i narzut dotyczą tego ile właściciel sklepu zarabia na sprzedaży 1 sztuki pojedynczej pozycji. Marża brutto i zysk brutto odnoszą się do tego ile zarabia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5. Dr Marcin Jędrzejczyk

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5. Dr Marcin Jędrzejczyk PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5 Dr Marcin Jędrzejczyk KOSZTY ROZLICZANE W CZASIE Rozliczenia międzyokresowe czynne: Konta układu rodzajowego Rozliczenie kosztów RMK Konta układu kalkulacyjnego (1) (2)

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu?

Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu? Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu? Pytanie Świadczymy dla innych podmiotów usługi produkcyjne - wytwarzamy ich

Bardziej szczegółowo

Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW

Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW Etap I Bezpośrednie odniesienie kosztów rodzajowych do funkcji (wiersze 1-4) Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW Wynagrodzenia na podstawie list płac obejmujących narzuty

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie 1.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OMEGA

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OMEGA Edward Radosiński 1. SYSTEM WYTWARZANIA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OMEGA 1.1. Produkcja: a) przedsiębiorstwo - zaliczane do branży przemysłu spożywczego - może jednocześnie wytwarzać trzy asortymenty

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kierunkowych Student nabywa wiedzę dotyczącą pozyskiwania informacji finansowych dla celów podejmowania decyzji.

Odniesienie do efektów kierunkowych Student nabywa wiedzę dotyczącą pozyskiwania informacji finansowych dla celów podejmowania decyzji. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Jednostka Kierunek Obszary kształcenia RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Z:12029W0 Katedra Analizy Ekonomicznej i Finansów Zarządzanie (4 semestralne) Nauki społeczne Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza wykład 3

Rachunkowość zarządcza wykład 3 Rachunkowość zarządcza wykład 3 Czym będziemy się zajmować na dzisiejszych zajęciach? Analiza progu rentowności Ilościowy i wartościowy próg rentowości Marża brutto, strefa bezpieczeństwa, dźwignia operacyjna

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 3-7. Wynik finansowy

Ćwiczenia 3-7. Wynik finansowy Ćwiczenia do przedmiotu Rachunkowość finansowa [1205600050] Ćwiczenia 37. Wynik finansowy Zadanie 3. (M. Paszula) Dokonaj ewidencji poniższych zdarzeń gospodarczych, przyjmując do ewidencji kosztów działalności

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II)

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Zadanie 1 W spółce Alfa" wycena obrotu materiałowego prowadzona jest w cenach rzeczywistych ustalonych na poziomie ceny zakupu fakturowanej przez dostawców.

Bardziej szczegółowo

szt. produkcja rzeczywista

szt. produkcja rzeczywista 128 000 zł 100 000 zł linia budżetu przeliczonego 10 000 szt. produkcja rzeczywista 14 000 szt. produkcja planowana Wydział przedsiębiorstwa produkcyjnego ponosi stałe koszty w wysokości 30 000 zł w miesiącu

Bardziej szczegółowo

Tradycyjne podejście do kosztów pośrednich

Tradycyjne podejście do kosztów pośrednich Tradycyjne podejście do kosztów pośrednich Koszty bezpośrednie odniesienie wprost na obiekt kalkulacji Koszty pośrednie alokowanie na różne obiekty kalkulacji na podstawie kluczy rozliczeniowych, charakteryzujących

Bardziej szczegółowo

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy Lista powtórkowa Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 1. Saldo początkowe Środków Trwałych 50 000 zł 2. Na stanie środków trwałych znajduje się komputer, którego wartość

Bardziej szczegółowo

Finansowa ocena decyzji menedżerskich

Finansowa ocena decyzji menedżerskich Prof. dr hab. inż. Wiesław Pluta Kierownik Katedry Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Finansowa ocena decyzji menedżerskich 1. Czy zysk netto jest właściwym finansowym

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu. Dział projektowania

Prezes Zarządu. Dział projektowania Studium przypadku - Motoparts Opis przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo MOTOPARTS SA jest producentem plastikowych elementów do samochodów osobowych. W strukturze organizacyjnej (rysunek 1) przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa 1.1. Rozwój rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej 1.2. Cel istota i zakres rachunkowości zarządczej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i wynikami. dr Robert Piechota

Zarządzanie kosztami i wynikami. dr Robert Piechota Zarządzanie kosztami i wynikami dr Robert Piechota Wykład 2 Analiza progu rentowności W zarządzaniu przedsiębiorstwem konieczna jest ciągła ocena zależności między przychodami, kosztami i zyskiem. Narzędziem

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład VIII dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 CENA Cena to wyraŝona w pieniądzu wartość towaru lub usługi. cena oparta jest na kosztach produkcji (A. Smith,,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Agenda. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing, ABC)

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Agenda. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing, ABC) Agenda Rachunek działań (Activity Based Costing, ABC) Dr Marcin Pielaszek 1. Przesłanki wdrażania nowych rozwiązań rachunku 2. Model rachunku działań 3. Ilustracja liczbowa 4. Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji

Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji dokumentowanie zdarzeń gospodarczych i pomiar kosztów zdarzenia dotyczące zużycia zasobów majątkowych oraz ilościowe i wartościowe określenie zużycia zasobów

Bardziej szczegółowo

Płynność w ujęciu dynamicznym: Wskaźniki struktury przepływów pieniężnych, Wskaźniki wydajności pieniężnej, Wskaźniki wystarczalności pieniężnej.

Płynność w ujęciu dynamicznym: Wskaźniki struktury przepływów pieniężnych, Wskaźniki wydajności pieniężnej, Wskaźniki wystarczalności pieniężnej. ĆWICZENIA 9. [2] Rozdz. 4., [7] Rozdz. 3.2 Ocena w ujęciu statycznym: Pojęcie i znaczenie finansowej, zdolności płatniczej, wypłacalności. Czynniki determinujące płynność finansową. Konsekwencje nad, pogorszenia,

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja systemów rachunku kosztów

Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów generalnie są klasyfikowane według kryterium hierarchiczności czasowej procesów zarządzania. Według tego kryterium wyróŝnia się dwie podstawowe

Bardziej szczegółowo

Przykład budżetu głównego przedsiębiorstwa produkcyjnego

Przykład budżetu głównego przedsiębiorstwa produkcyjnego Przykład budżetu głównego przedsiębiorstwa produkcyjnego Na podstawie poniższych informacji ogólnych i listy parametrów przy wykorzystaniu formuł programu Excel (bez wpisywania liczb bezpośrednio z klawiatury

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 16 maja 2006 roku

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 16 maja 2006 roku ANEKS, ZATWIERDZONY DECYZJĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 18 MAJA 2006 r., DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI POLNORD S.A. ZATWIERDZONEGO DECYZJIĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. dr Krzysztof Grochowski

Rachunkowość zarządcza. dr Krzysztof Grochowski Rachunkowość zarządcza dr Krzysztof Grochowski kgrochowski76@gmail.com RACHUNKOWOŚĆ RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Rachunkowość finansowa stanowi oparty na dokumentach zamknięty system ewidencji

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

W procesie budżetowania najpierw sporządza się część operacyjną budżetu, a po jej zakończeniu przystępuje się do części finansowej.

W procesie budżetowania najpierw sporządza się część operacyjną budżetu, a po jej zakończeniu przystępuje się do części finansowej. Budżetowanie Budżetowanie to: Proces ciągłego analizowania, programowania, realizowania i pomiaru wykonania zadań właściwych poszczególnym komórkom organizacyjnym, mający na celu efektywną kontrolę nad

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład VII dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 PRÓG RENTOWNOŚCI PRODUKCJA JEDNOASORTYMENTOWA przychody Sx PRw margines bezpieczeństwa margines bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZANIE BUDśETU WIODĄCEGO

SPORZĄDZANIE BUDśETU WIODĄCEGO SPORZĄDZANIE BUDśETU WIODĄCEGO 1. BudŜet sprzedaŝy Planowana ilość sprzedaŝy w szt. Planowana cena sprzedaŝy Planowane przychody ze sprzedaŝy I II III I kwartał 2. Zestawienie wpływów gotówkowych ze sprzedaŝy

Bardziej szczegółowo

Wszyscy o controllingu wiedzą dużo, ale czy śledzą dynamiczny rozwój tego systemu. Co to jest controlling?

Wszyscy o controllingu wiedzą dużo, ale czy śledzą dynamiczny rozwój tego systemu. Co to jest controlling? 1 Wszyscy o controllingu wiedzą dużo, ale czy śledzą dynamiczny rozwój tego systemu. Co to jest controlling? Jedna z definicji controllingu mówi; Controlling - jest to metoda planowania, kontrolowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ZASADY RACHUNKOWOŚCI Joanna Piecyk ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKRYPT CZĘŚĆ II Wydanie IV Wrocław 2005 1. ZAKUP I SPRZEDAŻ NA PODSTAWIE FA VAT 1.1. Istota podatku vat Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i usług we

Bardziej szczegółowo

szt. produkcja rzeczywista

szt. produkcja rzeczywista 128 000 zł 100 000 zł linia budżetu przeliczonego 10 000 szt. produkcja rzeczywista 14 000 szt. produkcja planowana Wydział przedsiębiorstwa produkcyjnego ponosi stałe koszty w wysokości 30 000 zł w miesiącu

Bardziej szczegółowo

Zestaw E Nazwisko i imię:... Grupa...

Zestaw E Nazwisko i imię:... Grupa... Zestaw E Nazwisko i imię:... Grupa... Zadanie 1: test wyboru (12 punktów) Do każdych 10 z poniższych pytań podane są cztery odpowiedzi (a, b, c, d), z których żadna, jedna lub więcej jest prawidłowych.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza finansowa projektu dr hab. Grzegorz Głód Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 22 maja 2017 r. Co to jest projekt? To działanie: - zorientowane na cel, - kompleksowe,

Bardziej szczegółowo