Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Zastosowanie oprogramowania Adonis firmy BOC w procesie dydaktycznym na Wydziale Zarządzania UW mgr Daria Świderska-Rak dr

2 Wydział Zarządzania UW 1972 powstanie Wydziału w tym okresie wypromowano prawie 20 tys. absolwentów, 175 doktorów, 33 doktorów habilitowanych aktualna liczba studentów około 0 doktorantów 200 studentów zagranicznych pozostali to słuchacze studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych

3 Studia I stopnia od 2007/2008 Dyplomowe Studia MenedŜerskie erskie stacjonarne (dzienne) niestacjonarne (wieczorowe) niestacjonarne (zaoczne) Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno- MenedŜerskie erskie stacjonarne (dzienne) czas trwania: 3 lata 6 semestrów

4 Studia II stopnia Specjalności bankowość, ubezpieczenia i rynek kapitałowy e-biznes marketing rachunkowość i finanse zarządzanie międzynarodowe zarządzanie przedsiębiorstwem - w tym specjalizacja Zarządzanie w turystyce zarządzanie publiczne rozwój potencjału społecznego czas trwania: 2 lata 4 semestry

5 Kontynuacja z rekrutacji przed 2007/2008 Magisterskie Studia Dzienne Magisterskie Studia Wieczorowe jednolite, pięcioletnie Magisterskie Studia Rachunkowości i Finansów MenedŜerskie Studia Magisterskie uzupełniające, dwuletnie

6 Podyplomowe Studia Specjalności: MenedŜerskie audyt i kontrola wewnętrzna rachunkowości ci i podatków zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków w Unii Europejskiej ogólnomened lnomenedŝerskieerskie czas trwania: 2 semestry

7 Pozostałe Studia Doktoranckie Dzienne Studia Doktoranckie Zaoczne Studia Doktoranckie Master of Business Administration International Business Program

8 Wykorzystanie oprogramowania Adonis w procesie dydaktycznym rok akademicki przedmiot ilość godzin rodzaj studiów studenci 2001/2002 Modelowanie procesów finansowych MSRiF /2003 Modelowanie procesów finansowych Komputerowe wspomaganie księgowości MSRiF DSM /2004 Modelowanie procesów finansowych Komputerowe wspomaganie księgowości Modelowanie procesów biznesowych 30 MSRiF DSM MSD* MSRiF Magisterskie Studia Rachunkowości i Finansów DSM Dyplomowe Studia MenedŜerskie MSD Magisterskie Studia Dzienne * - wykład do wyboru

9 rok akademicki przedmiot ilość godzin rodzaj studiów studenci 2004/2005 Modelowanie procesów finansowych* Modelowanie procesów w projektowaniu systemów gospodarczych Komputerowe systemy zarządzania 21 MSRiF MSM EB JSEM /2006 Modelowanie procesów finansowych Modelowanie procesów w projektowaniu syst.gospodarczych Komputerowe wspomaganie rachunkowości Komputerowe systemy zarządzania Narzędzia i ich dobór przy projektowaniu MSRiF MSM EB MSD MSW JSEM PSM ZPI * wprowadzenie modułu Analiza kosztów procesów MSM EB Magisterskie Studia MenedŜerskie E-biznes JSEM Jednoczesne Studia Ekonomiczno-Magisterskie PSM ZPI Podyplomowe Studia MenedŜerskie Zarządzanie Projektami Informatycznymi

10 rok akademicki przedmiot ilość godzin rodzaj studiów studenci 2006/2007 Modelowanie procesów finansowych Modelowanie procesów w projektowaniu syst.gospodarczych Komputerowe wspomaganie rachunkowości Komputerowe systemy zarządzania Narzędzia i ich dobór przy projektowaniu 21 MSRiF MSM EB MSD MSW JSEM PSM ZPI /2008 Modelowanie procesów finansowych Modelowanie procesów w projektowaniu syst.gospodarczych Komputerowe wspomaganie rachunkowości Komputerowe systemy zarządzania Modelowanie procesów w projektowaniu syst.gospodarczych MSRiF MSM EB MSD MSW JSEM PSM ZPI razem 2450 studentów

11 Stosowane wersje oprogramowania 2001/2002 Adonis v.3.04 wersja jednostanowiskowa z polskim interfejsem od 2003/2004 Adonis v.3.6 PL wersja klient- serwer Oracle db z polskim interfejsem od 2008/2009 Adonis v.3.9 ADOscore v.2.0

12 Proces dydaktyczny Zajęcia prowadzone są z podziałem na specjalizacje: menedŝerskie rachunkowo-finansowe Bez względu na profil studiów przedmiot prowadzony jest w dwóch blokach: część teoretyczna przedstawienie problematyki związanej z jednym z aktualnie dominujących kierunków w nowoczesnym zarządzaniu PODEJŚCIEM PROCESOWYM część praktyczna modelowanie procesów biznesowych i analiza wyników przy wykorzystaniu narzędzia Adonis

13 Kierunki menedŝerskie - teoria Ewolucja podejścia procesowego w biznesie Definicja procesu biznesowego Cechy charakterystyczne procesu Etapy wdroŝenia zarządzania procesowego

14 Kierunki menedŝerskie - teoria Ewolucja podejścia procesowego w biznesie - historia podejścia procesowego trzy etapy tzw. fale I FALA podział na czynności II FALA identyfikacja i projektowanie procesów III FALA zarządzanie procesami biznesowymi

15 Kierunki menedŝerskie - teoria Definicja procesu biznesowego PROCES, PROCES BIZNESOWY definicje PROCES I CZYNNOŚĆ - rozróŝnienie pojęć Procesy w przedsiębiorstwie i ich klasyfikacja Dekompozycja procesów

16 Kierunki menedŝerskie - teoria Cechy charakterystyczne procesu Przebieg procesu (mapa procesu) Mierniki efektywności procesów Strony zainteresowane procesem Właściciel procesu

17 Kierunki menedŝerskie - teoria Etapy wdroŝenia zarządzania procesowego faza definiowania procesów faza modelowania procesów stanu obecnego faza analiz modeli stanu obecnego i modelowania procesów docelowych faza wdroŝenia i kontynuacji zmian Podstawowe róŝnice r pomiędzy organizacją zorientowana funkcjonalnie a procesowo

18 Kierunki menedŝerskie - teoria Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie procesami Przedstawienie firmy BOC Profil działalności Oddziały Klienci referencyjni

19 Kierunki menedŝerskie część praktyczna studenci na podstawie case u dostarczonego przez wykładowcę przedstawiającego funkcjonowanie oddziału banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego tworzą : model środowiska pracy Model mapy procesów Modele przebiegu procesów biznesowych Po parametryzacji modeli przeprowadzana jest symulacja dwiema metodami: Analiza ścieŝki Analiza obciąŝenia Analiza otrzymanych wyników, przedstawienie nowych rozwiązań optymalizujących przebieg procesów

20 Kierunki rachunkowo- finansowe - teoria Podejście procesowe do zarządzania Definicja procesu biznesowego Cechy charakterystyczne procesu biznesowego Rachunek kosztów działań Narzędzia informatyczne wspierające zastosowanie metody rachunku kosztów procesu

21 rachunek kosztów działań activity based costing (ABC) kosztów zasobów odzwierciedlenie przepływu poprzez działania do obiektów kosztowych

22 Kierunki rachunkowo-finansowe - teoria Rachunek kosztów działań (ABC) Geneza rachunku kosztu działań Podstawowe pojęcia związane z rachunkiem kosztów działań obiekt kosztów zasoby działanie proces Etapy procedury kalkulacji ABC Realizacja metody rachunków kosztu działań w systemie ADONIS

23 Etapy procedury kalkulacji metody ABC ustalenie zasobów zuŝywanych do wytwarzania produktów identyfikacja działań prowadzących do zuŝycia zasobów ustalenie nośników kosztów zasobów rozliczenie kosztów zasobów na działania ustalenie jednostkowych kosztów w działań ustalenie nośnik ników w kosztów w działań rozliczenie kosztów w działań na obiekty kalkulacja jednostkowych kosztów wytworzenia

24 Realizacja metody rachunków kosztu działań w systemie ADONIS nośnik kosztów procesów ilość wykonań procesów czasy czynności koszty stałe czynności dyspozycyjność płaca godzinowa czasy czynności NWI koszty stałe NWI przegląd procesów raport centrum kosztów macierz 3c kalkulacja obiektów kosztów

25 Kierunki rachunkowo- finansowe część praktyczna na podstawie case u dostarczonego przez wykładowcę dotyczącego wytworzenia trzech produktów realizacja kolejnych kroków procedury kalkulacji kosztów metodą ABC identyfikacja działania prowadzących do zuŝycia podanych zasobów rozliczenie koszty zasobów na poszczególne działania budowa modele odpowiednich procesów biznesowych przeprowadzenie obliczenia kosztu realizacji procesów przy wykorzystaniu funkcji rachunku kosztu procesów : przeprowadzenie kalkulacji kosztu wytworzenia poszczególnych produktów porównanie uzyskanych wyników z wynikami obliczeń przy zastosowaniu tradycyjnej metody kalkulacji z wykorzystaniem kluczy rozliczeniowych

26 Zaliczenie w części teoretycznej krótkie otwarte pytania z kaŝdej z 4 części wykładu w części praktycznej wymodelowanie procesu biznesowego przeprowadzenie symulacji interpretacja wyników

27 Publikacje 1. Jan Turyna,,, Daria Świderska-Rak, Modelowanie procesów finansowych w organizacji gospodarczej, Zastosowanie Informatyki w Rachunkowości i Finansach, red. Bernard Kubiak, Antoni Korowicki,, Wydawca Polskie Towarzystwo Informatyczne, Gdańsk- 2003, str , 186, 2. Jan Turyna,,, Daria Świderska-Rak, Wykorzystanie narzędzi technologii informacyjnej do modelowania procesów finansowych, Human-Computer Computer-Interaction w reorganizacji procesów gospodarczych i tworzeniu zintegrowanych systemów informacyjnych, red. Bernard Kubiak, Antoni Korowicki,, Wyd. Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Gdańsk 2003, str Jan Turyna,,,, Narzędzia technologii informatycznej w zarządzaniu kosztami według metodologii ABC/M, Informatyka narzędziem zarządzania w XXI wieku, red. Jerzy Kisielnicki,, Wyd. Polsko-Japońskiej WyŜszej Szkoły Technik Komputerowych, Warszawa 2003, str ,, Modelowanie procesów biznesowych definicje, cele, narzędzia, Informatyka narzędziem współczesnego zarządzania, red. Jerzy Kisielnicki,, Wyd. Polsko-Japońskiej WyŜszej Szkoły Technik Komputerowych, Warszawa 2004, str Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS,, Problemy Zarządzania dzania,, 1/2005 (7), 2005, str Jan Turyna,,, Daria Świderska-Rak, Usage of IT Tools in Financial Process Modelling, Globalisation and its Impact to Society, Regions and States,, ed. T.Siwek, V.Baar, University of Ostrava 2006

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS JOLANTA RUTKOWSKA Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski W artykule dzięki wyjaśnieniu terminu procesu biznesowego,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Podyplomowe Studia Menedżerskie Zarządzanie Wdrożeniami Zintegrowanych Systemów Informatycznych ang. Integrated Information Systems Implementation Management Kierownik Studiów Podyplomowych: Dr Tomasz

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 1 Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 2 Spis treści WYŻSZE STUDIA MENEDŻERSKIE Informator dla Kandydatów 2012/2013 Politechnika Warszawska Informacja o

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia niestacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE RACHUNKOWOŚCI NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE

NAUCZANIE RACHUNKOWOŚCI NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE УДК 657 Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу NAUCZANIE RACHUNKOWOŚCI NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE K. Winiarska,

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE Stopień I Studia licencjackie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

1 System ERP jako model zintegrowanego systemu informatycznego

1 System ERP jako model zintegrowanego systemu informatycznego Rozdział 30 Szkolenie użytkowników jako działanie krytyczne w projekcie wdrożeniowym systemu ERP Streszczenie. Celem rozdziału jest prezentacja własnej koncepcji szkolenia użytkowników systemu ERP. Jako

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 STOSUNKI Informacje o wydziale Wydział Stosunków Międzynarodowych ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1,

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING marzec/maj 2015 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy menedżerowie

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING wrzesień/listopad 2014 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA Kraków 2009 Rekrutację na prezentowane kierunki prowadzi WYDZIAŁ ROZWOJU REGIONALNEGO w Dębicy UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Krakowie Dębica 39-200 ul. Kościuszki 32

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING listopad/grudzień 2014 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z zarządzania procesami biznesowymi

Laboratorium z zarządzania procesami biznesowymi Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Laboratorium z zarządzania procesami biznesowymi dr Andrzej Sobczak Agenda spotkania Kwestie organizacyjne Organizacja zajęć Zaliczenie Programy

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce PROWADZĄCY: dr inż. Alicja Gębczyńska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Plan studiów i program nauczania studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie

Plan studiów i program nauczania studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego Plan studiów i program nauczania studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie Warszawa, 2008 SPIS TREŚCI 1. ZAŁOśENIA PLANÓW STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo