Zestaw ćwiczeń z arkusza kalkulacyjnego. dla klas liceum i technikum wszystkich rodzajów szkół. w Zespole Szkół nr 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestaw ćwiczeń z arkusza kalkulacyjnego. dla klas liceum i technikum wszystkich rodzajów szkół. w Zespole Szkół nr 1"

Transkrypt

1 Zestaw ćwiczeń z arkusza kalkulacyjneg dla klas liceum i technikum wszystkich rdzajów szkół w Zesple Szkół nr 1 Wszystkie ćwiczenia należy wyknać w jednym skrszycie. Klejnym arkuszm w skrszycie nadać dpwiedni nazwy Ćw. 1, Ćw., itd.

2 Ćwiczenie 1 Krzystając z arkusza kalkulacyjneg, blicz ple trapezu, któreg wyskść i długść bu pdstaw są dane. D kmórek B4, C4, D4 wpisz dane (dpwiedni, 3, 5), a d kmórki E4 frmułę bliczającą ple trapezu. Opisz dane, wpisując d kmórki: B3 - tekst Pdstawa 1 C3 - tekst Pdstawa D3 - tekst Wyskść E3 - teks Ple Rzbuduj arkusz tak, aby służył d bliczania pół następnych 10 trapezów - dane dpwiedni większe 1 d pprzednich,3,5 ; 3,4,6 ; 4,5,7 itd. Ćwiczenie D arkusza kalkulacyjneg wprwadź listę 10 uczniów wraz z ich średnią wg wzru umieszczneg pniżej. Za pmcą dpwiedniej funkcji arkusza utwórz frmuły i użyj frmatwania warunkweg: rzpznającą prymusów średnia pwyżej 4,75; frmatwanie warunkwe klr zielny ; rzpznającą średniaków średnia pwyżej 3,75; frmatwanie warunkwe klr niebieski ; rzpznającą słabeuszy średnia pwyżej,75; frmatwanie warunkwe klr żółty ; rzpznających nieudaczników średnia pwyżej,00; frmatwanie warunkwe brak klru; średnia pniżej,00; brak wpisu. Następnie blicza średnią wszystkich uczniów i krzystając z frmatwania warunkweg zaznacz średnie w następujące klry: średnia 5 i wyżej czerwny średnia 4 granatwy średnia 3 pmarańczwy A B C 1 Nazwisk i imię Średnia Tytuł.. 10 Ćwiczenie 3 Psłuż się arkuszem kalkulacyjnym d bliczenia wartści wyrażeń arytmetycznych: a) 1 0,3 :,5 1,4 ( 0,6) :1, +,3 ( 3) c) ,4 (3,5 + ( 1)) :1,5 b) Ćwiczenie d) cs30 + sin 45 + tg15 sin 30 + tg30 Krzystając z arkusza kalkulacyjneg, pracuj tabelę przeliczającą temperaturę pdaną w skali Celsjusza na temperaturę w skali Fahrenheita i Kelvina. Skrzystaj ze wzrów: 9 C F = + 3, K = C + 73, 5 gdzie: C znacza temperaturę w skali Celsjusza, F w skali Fahrenheita, K w skali Kelvina. D tabeli wpisz następujące temperatury w skali Celsjusza: 1; 4,5; -15; 34; 5; -6; -15; 11; 34; 56; 3;

3 Ćwiczenie 5 3 Sprządź w arkuszu tabele bliczające wartści funkcji y = x + 1, a następnie sprządź wykres liniwy dla tej funkcji w przedziale argumentów d 3 d 3 z rzsądnie zaplanwanym krkiem bliczeń (c 1). Następnie ddaj d tabeli dwa wiersze i wyknaj dla tych samych argumentów bliczenia dla funkcji 3 y = x + 1 i y = x + 1 raz ppraw wykres ddając pzstałe dwie funkcje. 3 Ćwiczenie 6 Ciał prusza się ruchem jednstajnie przyspiesznym z prędkścią pczątkwą ν = 0. pracuj arkusz kalkulacyjny bliczający, jaką drgę przebędzie ciał w ciągu pierwszych pięciu sekund ruchu. Wykrzystaj wzór: 1 S =ν 0t + at, gdzie: S drga, ν 0 - prędkść pczątkwa, a przyśpieszenie, t czas ruchu. Ćwiczenie 7 Kupujesz częst słdycze. W sklepie, gdzie rbisz zakupy, dwiedziałeś się, że przy zakupie 10 sztuk słdyczy trzymasz d sprzedawcy rabat w wyskści 10%. Wykrzystaj arkusz kalkulacyjny d bliczenia, ile zapłacisz, jeżeli rbiłeś zakupy wg pniższej listy: Twar Ilść [szt] Cena Wartść Rabat Wartść z rabatem Wafel 14 0,70 zł Batn 13 1,0 zł Ciastk 19 0,65 zł Czeklada 0,0 zł D bliczenia rabatu użyj funkcji warunkwej: rabat = 10% wartści twaru przy liczbie 10 sztuk i więcej, natmiast pniżej 10 sztuk rabat = 0. Ćwiczenie 8 Chcesz wpłacić d banku pewną kwtę pieniędzy. Masz d wybru 4 kresy lkaty: 3-miesięczny, 6-miesięczny, rczny i dwuletni (prcentwanie pdane jest w skali rku). Oblicz za pmcą arkusza kalkulacyjneg wyskść dsetek dla pszczególnych lkat raz kńcwą kwtę wypłaty. Wykrzystaj pniższy prjekt arkusza. Kwta Czas Prcent Odsetki Wypłata 1000 zł 3 mies. 18% 1000 zł 6 mies. 19% 1000 zł 1 rk 0% 1000 zł lata % 4

4 Ćwiczenie 9 Raprt dzienny Hurtwni wców i warzyw "Kasia" Jedns Nazwa twaru tka miary Ilść Cena zakupu Kiwi szt. 30 0,5 Banany kg 1,1 Pmarańcze kg 13 3,10 Jabłka kg,80 Wingrna kg 5 8,50 Cytryny kg 6 3,10 Pmidry kg 5 7,0 Kapusta szt. 3 1,0 Kalafir szt. 1 3,50 Marchew kg 0 0,70 Ogórki kg 18 3,00 Rzdkiewki pęczek 9 0,50 Razem Cena sprzedaży Wartść w cenie zakupu Wartść w cenie sprzedaży Zysk Plecenia d wyknania: 1. bliczyć cenę sprzedaży - cena sprzedaży jest 15% wyższa d ceny zakupu;. bliczyć wartść twarów w cenie zakupu - wartść t cena * ilść; 3. bliczyć wartść twarów w cenie sprzedaży; 4. bliczyć zysk jaki właściciel sklepu siągnie p sprzedaży wszystkich twarów; 5. bliczyć średnią cenę sprzedaży wców i warzyw; 6. przedstaw na wykresie wartść zysku dla każdeg twaru; 7. sfrmatwać dane w tabeli, bramwać i wycieniwać klumnę zysk. Ćwiczenie 10 Każdy z graczy rzuca kstką razy. Mamy 15 graczy. Wykrzystując arkusz kalkulacyjny sprządź tabelę z dpwiednimi frmułami liczącymi: 1. symulacja rzutów;. suma czek wyrzucnych; 3. ddatkwa premia za każdą wyrzucną "6" w pstaci 5 pkt.; 4. ddatkwa premia za wyrzucne razem 10 czek (suma z dwóch rzutów) 3 pkt.; 5. bliczyć sumę punktów zdbytych przez zawdników; 6. bliczyć średnią ilść wyrzucnych czek przez zawdników; 7. wyznaczyć, ile razy zstała wyrzucna: 6, 5, 4, 3,, 1. Ćwiczenie 11 Stan magazynu sprzętu RTV Typ sprzętu Marka Cena Ilść Telewizr Otake Telewizr Panasnic Telewizr Sny Telewizr JVC Magnetwid Sny Radimagnetfn Daew 30 5 Telewizr Sany Magnetwid JVC Telewizr Unimr Radimagnetfn Curtis Magnetwid Otake Radimagnetfn Panasnic Telewizr Ryal Radimagnetfn JVC Magnetwid Sharp Radimagnetfn Sharp Radimagnetfn Watsn Magnetwid Panasnic Radimagnetfn Sny Magnetwid Sny

5 Plecenia d wyknania: 1. bliczyć wartść twaru w magazynie;. bliczyć ilść telewizrów, radimagnetfnów i magnetwidów; 3. bliczyć wartść (cena *ilść) twarów, których cena jest wyższa niż PLN; 4. psrtwać dane w tabeli wg grup, a następnie wg cen; 5. bliczyć średnią cenę sprzętu w pszczególnych grupach; 6. wyświetlić wszystkie sprzęty firmy SONY; 7. wyświetlić wszystkie telewizry, których cena waha się między PLN; 8. wyświetlić magnetwidy Firmy SONY i PANASONIC. Ćwiczenie 1 W klasie mamy 10 uczniów, rejestrujemy ceny semestralne z 10 przedmitów: j. plski, j. angielski, j. niemiecki, matematyka, histria, bilgia, gegrafia, fizyka, chemia, infrmatyka. Wykrzystując arkusz kalkulacyjny wprwadź dane d tabeli i wyknaj następujące zadania: 1. bliczyć średnią cen dla każdeg ucznia;. zliczyć ilści pszczególnych cen dla pszczególnych uczniów; 3. bliczyć średnią cen dla każdeg przedmitu; 4. zliczyć ilści pszczególnych cen dla pszczególnych przedmitów; 5. bliczyć średnią cen dla klasy; 6. zliczyć ilść sób, których średnia cen przekracza 4,5; 7. wyświetlić wszystkie sby, których średnia cen przekracza 4,5. Ćwiczenie 13 Spółki giełdwe Lp. Nazwa spółki Daty ntwań spółek 5.II 6.II 7.II 8.II 9.II 10.II 11.II 1.II 1. Agra 61, 6,8 6,9 6,4 61,8 6,5 61,3 60,9. Budimex 18,5 18,6 17,9 18,1 18,4 19, 18,6 18,5 3. Amica 3, 3,8 3,7 3,9 4,1 3,9 4, 3,8 4. Elektrim 33,9 33,5 33,9 34, 34,5 33,7 33,9 34,1 5. Irena 19,4 18,6 18,4 19, 19,4 18,9 19,5 19,7 6. PKN Orlen 17,5 17,85 17,5 18,0 17,3 17,9 18, 18,4 7. Optimus 74,5 70,5 67,9 68,6 7,3 76, 7,9 75,6 8. Orbis,7 3,5 3,4 3,9 4,3 5,1 3,6 3,9 9. Plar 1,3 13, 13,1 13,9 13,6 14, 14,3 13,8 10. Exbud 4,0 4,6 4, 4,9 5,4 5,8 4,9 5,8 11. BIG 4,85 4,6 4,9 5, 5,7 5,1 4,8 4,6 1. Cmpland 9,5 93,4 95,0 96, 94,8 96,4 98,0 96,8 13. Handlwy 49,0 49,5 49,9 47,9 48,6 49, 50,8 51, 14. Farmacl 17,5 17,6 17,9 17, 17,5 17,9 18,6 18,4 15. Jelfa 39,6 36,4 36,9 37, 38,5 38,0 39,0 39, 16. Warta 14,0 16,0 16,8 13,0 135,0 139,0 135,0 136,0 Plecenia d wyknania: 1. wyknaj frmatwanie tabeli i danych w niej zawartych, tytuł umieść na śrdku;. bliczyć średnie ceny spółek ntwanych na giełdzie w pdanym kresie; 3. wyznaczyć maksymalną cenę w pdanym kresie; 4. wyznaczyć wartść minimalną spółki na giełdzie w pdanym kresie; 5. zliczyć spółki, których średnia cena jest niższa 0 zł; 6. wyknaj niezbędne peracje d bliczenia średnieg wzrstu lub spadku; 7. stwrzyć wykres przedstawiający dynamikę wzrstu cen spółek; 8. bliczyć średnią cenę spółek ntwanych na giełdzie, spśród tych, których cena jest wyższa niż 0 zł; 9. bliczyć kapitał jaki byśmy psiadali kupując 100 akcji każdej spółki; 10. zliczyć spółki, których cena jest niższa niż 15 zł; 11. zaprezentwać na wykresie wszystkie pdane spółki. 6

6 Ćwiczenie 14 Rczni Przebi Marka Mdel Klr Cena k eg Vlkswagen Glf II Biały Frd Fiesta Czarny Fiat 16p Srebrny Audi 800s Biały Audi 00s Czarny Fiat Brava Biały Frd Sierra Srebrny Vlkswagen Glf IV Srebrny Vlkswagen Glf III Biały Frd Mnde Czarny Fiat Brav Czarny Audi 10s Biały Fiat Czarny Frd Tranzit Biały Fiat Seicent Srebrny Plecenia d wyknania: 1. wyświetlić wszystkie samchdy, których cena jest zawarta w kreślnym przedziale cenwym;. wyświetlić samchdy kreślneg klru; 3. wyświetlić samchdy kreślneg klru, kreślnej marki i w pdanym przedziale cenwym; 4. Wyświetlić samchdy kreślneg mdelu, w kreślnym przedziale cenwym, których przebieg jest mniejszy niż km; 5. bliczyć średnią cenę samchdów na giełdzie; 6. wyświetlić samchdy z kreślneg rcznika; 7. bliczyć średni przebieg prezentwanych pjazdów; 8. bliczyć wiek pjazdów; 9. bliczyć średni wiek pjazdów; 10. zliczyć ile samchdów ma przebieg mniejszy niż km, a ile więcej niż km; 11. zaprezentwać dane na wykresie: cena i przebieg pjazdu; 1. zliczyć ilść samchdów w pszczególnych rcznikach; 13. bliczyć średnią cenę dla pszczególnych marek samchdów; 14. bliczyć średni przebieg dla pszczególnych rczników; 15. bliczyć średni wiek dla pszczególnych marek samchdów; 16. wyznacz najwyższą cenę w pszczególnych rcznikach; 17. wyznacz najniższy przebieg w pszczególnych rcznikach. Ćwiczenie 15 Właśnie zamierzasz kupić kmputer. Sprzedawca pdał ci jedynie ceny pszczególnych elementów składwych wg pniższeg zestawienia. Za pmcą arkusza kalkulacyjneg blicz cenę kńcwą kmputera. Za miesiąc mże nastąpić pdwyżka cen tych elementów 0%. Oblicz w tym samym arkuszu, ile będą ksztwać pszczególne elementy i cały kmputer p pdwyżce. Lp. Element Cena [zł] Nwa cena [zł] 1 Prcesr 450,00 zł Płyta główna 400,00 zł 3 Pmięć 10,00 zł 4 Dysk twardy 380,00 zł 5 Stacja dyskietek 80,00 zł 6 Obudwa 105,00 zł 7 Klawiatura 35,00 zł 8 Mysz 30,00 zł 9 Mnitr 1 000,00 zł 10 Drukarka 580,00 zł suma Ćwiczenie 16 Wyknaj tabliczkę mnżenia krzystając z funkcji liczącej ilczyn dwóch kmórek raz wykrzystującej znak $(dlara). 7

7 Ćwiczenie 17 Wyknaj bliczenia i wykresy następujących funkcji (na wspólnym wykresie): y = sin(x) y = cs(x) y=sin(x)=cs(x) W przedziale argumentów d 3,3 d 3,3 z krkiem bliczeń c 0,3. Ćwiczenie 18 W arkuszu kalkulacyjnym utwrzyć zestawienie dmwych wydatków w kresie jedneg tygdnia. Arkusz pwinien sumwać tygdniwe wydatki na kreślny cel (artykuły spżywcze, używki, dzież, śrdki czystści, rzrywka, inne), sumwać wydatki każdeg dnia tygdnia, łącznie z całeg tygdnia. Zestawienie przedstawić na wykresie. Ćwiczenie Utwórz arkusz kalkulacyjny, który będzie bliczał kredyt według następujących zasad: Kwta kredytu 0000,00 zł Czas kredytwania 3 lata Oprcentwanie w skali rku d faktyczneg zadłużenia,5% Raty stałe Odsetki malejące Kredyt ma być bliczany miesięcznie (ddzielnie rata, dsetki i razem) Ćwiczenie 0 Zbuduj pniższy arkusz, zdefiniuj frmaty: finanswy i daty. Spółka Ntwania z dnia Wartść 18 list list 5 list 8 list 30 list Średnia Maksymalna Minimalna Tnsil zł zł 6000 zł zł zł Próchnik zł zł zł zł zł Krsn zł zł zł zł zł BSK 1100 zł 1300 zł 1000 zł 1300 zł 1300 zł BPH zł zł zł zł zł Żywiec zł zł 7000 zł zł zł KGHM 1000 zł zł 1900 zł 0800 zł 150 zł Dębica zł zł zł zł zł Plifarb 1400 zł 000 zł 00 zł 3000 zł 00 zł Kable zł zł zł zł zł Wedel 5000 zł 7000 zł zł zł zł 1. Wypełnij danymi, plicz średnią, maksymalną i minimalną dla każdej spółki.. Psrtuj tabelę wg klucza średni kurs. 3. Ddaj klumnę ZYSK i blicz zysk (wartść maksymalna minus wartść minimalna) w prcentach dla każdej spółki. 4. Ddaj jeszcze jedną klumnę KOMUNIKAT i wpisz d niej kmunikat Inwestwać jeśli zysk jest większy niż 15%, natmiast w przeciwnym wypadku ma być wypisany kmunikat Nie inwestwać raz przy pmcy frmatwania warunkweg zaznacz na klr żółty Inwestwać na klr czerwny Nie inwestwać. 5. Zbuduj wykres: - Liniwy - Dla kresu badania (tj. d 18 list d 30 list) - Dla sześciu firm - Opisz wykres: tytuły i legenda. 8

8 Ćwiczenie 1 Utwórz pniższy arkusz. Kurs EUR: 3,95 Twar Cena w EUR Cena w zł Namit 56 Rwer 45 Peleryna 57 Buty 198 Mapa,5 Budzik 3,13 Saperka 11,91 Nóż 44,3 RAZEM ŚREDNIA NAJMNIEJ NAJWIĘCEJ 1. Plicz ceny w zł, sumę w EUR i zł.. Znajdź średnią, najmniejszą i największą cenę w EUR i zł. Ćwiczenie 1. Utwórz arkusz, któreg pierwsza klumna ma nazwę Lp., druga klumna jest zatytułwana Nazwisk i imię, trzecia Data zatrudnienia.. Wypełnij arkusz 10 nazwiskami pracwników firmy. 3. Ddaj następną klumnę Staż pracy i blicz ilść lat zatrudnienia każdeg pracwnika (d pełnych lat) 4. Następna klumna zatytułwana Stawka pdstawwa ma być wypełnina wartściami pdstawwej pensji każdeg pracwnika 5. Dalsze klumny mają być zatytułwane: Premia, Ddatek stażwy, wypłata brutt, zus, pdatek dchdwy, ptrącenia, wypłata nett. 6. Sprządź listę płac według następujących reguł /używając d bliczeń frmuł i funkcji dstępnych w prgramie/: Premia: prcent d stawki pdstawwej Ddatek stażwy: prcent razy lata pracy razy stawka pdstawwa (wypłacany jest tylk tym pracwnikm, którzy pracują więcej niż lata d teg celu użyj dpwiedniej funkcji) Wypłata brutt: suma stawki pdstawwej, premii i ddatku stażweg ZUS: prcent z wypłaty brutt Pdatek dchdwy: prcent z wypłaty brutt Wypłata nett: wypłata brutt minus zus i pdatek dchdwy 7. Każdą klumnę należy sumwać 8. Wszystkie klumny sfrmatwać tak aby: Data zatrudnienia: Wszystkie kwty: w złtówkach i dwa miejsca p przecinku 9. Krzystając z frmatwania warunkweg ustaw wypłaty nett w następujących klrach Klr żółty pracwnicy zarabiający więcej niż 1000 zł Klr niebieski pracwnicy zarabiający d 800 zł d 1000 zł Klr czerwny pracwnicy zarabiający mniej niż 800 zł Dane d arkusza Stawka pdstawwa wpisz klejn następujące kwty: 500, 00, 1600, 1500, 1300, 150, 100, 1100, 1000, 950 Premia 15% Ddatek stażwy 5% ZUS 38,34% Pdatek dchdwy 1% 9

9 Ćwiczenie 3 Załżenia: W firmie handlwej HURT-DETAL spółka z.. w Łukwie sprządzn na dzień r. Spis z natury, w którym wyszczególnin następujące składniki majątku i źródła ich finanswania: 1) Pawiln handlwy zł ) Kasy licząc-rejestrujące 3000 zł 3) Meble sklepwe (kres użytkwania pwyżej jedneg rku): a) Regały 3500 zł b) Lady 500 zł 4) Artykuły chemiczne 6000 zł 5) Kapitał udziałwy zł 6) Oprgramwanie kmputerwe 4000 zł 7) Gtówka w kasie 1000 zł 8) Zbwiązania wbec dstawców: a) Spółka z.. TOP 0000 zł b) Spółka cywilna KORA zł 9) Papier d pakwania twarów 400 zł 10) Artykuły spżywcze zł 11) Kmputer 8000 zł 1) Samchód dstawczy zł 13) Artykuły gspdarstwa dmweg 1000 zł 14) Śrdki na rachunku bankwym zł 15) Budynek magazynu zł 16) Należnść d dbirców: a) Spółka z.. X 1000 zł b) Spółka z.. Y 100 zł c) Spółka z.. Z 3000 zł 17) Kredyt krótkterminwy 1000 zł 18) Zbwiązania wbec budżetu z tytułu: a) Pdatek dchdwy 100 zł b) Pdatek VAT 400 zł 19) Zbwiązania wbec pracwników (płace) 500 zł 0) Wynik finanswy za I kwartał (zysk) 5300 zł Plecenie: Na pdstawie pwyższych danych: 1. Przeprwadzić klasyfikację pszczególnych składników majątku, grupując je według pzycji w bilansie;. Zestawić uprszczny bilans na dzień r.; 3. Ustalić prcent udziału kapitału udziałweg w finanswaniu całeg majątku spółki. 10

Arkusz kalkulacyjny zestaw zadań

Arkusz kalkulacyjny zestaw zadań 1 Zadanie 1 Arkusz kalkulacyjny zestaw zadań Raport dzienny Hurtowni owoców i warzyw "Kasia" Nazwa towaru Jednostka miary Ilość Cena zakupu Cena sprzedaży Wartość w cenie zakupu Wartość w cenie sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach.

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach. MS Access - TDane b. Sugerwany spsób rzwiązania prblemów. Pmc dla TDane - ćwiczenie 26. Istnieje kilka spsbów umieszczania wykresów w raprtach i frmularzach. A. B. Przygtuj kwerendę (lub wykrzystaj kwerendę

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana.

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana. Zmiany w prgramie Uczniwie Optivum NET+ w wersji 14.01.0000 (2014-03-18) Strna startwa Kafelek Sprawdziany ddan mżliwść wyświetlania pisu zakresu materiału z jakieg ma dbyć się sprawdzian lub kartkówka.

Bardziej szczegółowo

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji.

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji. III. Deklaracja DJ Sekcja A. Adresat i miejsce składania deklaracji. Uwaga! Ple uzupełnine autmatycznie. Sekcja B. Oklicznści pwdujące kniecznść złżenia deklaracji. Wsekcji B, należy w jednym z dstępnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia Instrukcja bsługi aplikacji internetwej Oświatwe wskaźniki dniesienia Spis treści 1. Szybki start... 1 2. Opis aplikacji... 2 A. Wyszukiwanie... 2 B. Ogólne infrmacje wybranej JST... 3 C. Wskaźniki dniesienia...

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Operatory odległości (część 2) obliczanie map kosztów

Operatory odległości (część 2) obliczanie map kosztów Operatry dległści (część 2) bliczanie map ksztów Celem zajęć jest zapznanie się ze spsbem twrzenia mapy ksztów raz wyznaczeni mapy czasu pdróży d centrum miasta. Wykrzystane t zstanie d rzwinięcia analizy

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Infrmacje firmie IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. wchdzi w skład międzynardwej grupy finanswej IMPULS-LEASING Internatinal z siedzibą w Szwajcarii. Pza Plską d Hldingu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie Regulamin Prmcji Kieruj się na szczędzanie 1. Organizatr Prmcji Organizatrem Prmcji Kieruj się na szczędzanie jest Tyta Bank Plska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pstępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE Deklaracje elektrniczne nline są dstępne pd adresem internetwym https://deklaracje.mp.krakw.pl Deklaracje pwinny być wypełniane za pmcą przeglądarki

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q 1/2011 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji SANWIL S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/54/9/08

Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji SANWIL S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/54/9/08 Przemyśl, dnia 14 luteg 2008 rku Kmisja Nadzru Finansweg 00-950 Warszawa Pl. Pwstańców Warszawy 1 Aneks nr 1 d Prspektu Emisyjneg Akcji SANWIL S.A. zatwierdzneg Decyzją Kmisji Nadzru Finansweg Nr DEM/410/54/9/08

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Łaziska Górne: Świadczenie usług transprtwych samchdami ciężarwymi samwyładwczymi raz samchdem wypsażnym w urządzenie hakwe i dźwig zakabinwy (HDS) wraz z przyczepą Numer głszenia: 8534-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa sprzętu kmputerweg wraz z prgramwaniem, kmputerów przenśnych, mnchrmatycznej

Bardziej szczegółowo

Zaprojektuj arkusz kalkulacyjny, który dla wszystkich osób zatrudnionych w firmie obliczy:

Zaprojektuj arkusz kalkulacyjny, który dla wszystkich osób zatrudnionych w firmie obliczy: Excel Ćwiczenia Zagadnienie 1 W małej firmie pracuje 10 osób (nazwiska i imiona możesz sobie wymyślić). Każda z nich posiada swoją stawkę godzinową (płacę brutto za 1 godzinę pracy w firmie) oraz ilość

Bardziej szczegółowo

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, Warszawa: Wyknanie przebudwy wybranych pmieszczeń w Muzeum Histrii Żydów Plskich w Warszawie, plegającej na zmianie spsbu ich gaszenia z SUG Tryskacze na SUG Gazwy. Numer głszenia: 351410-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010 INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010 BZ WBK Asset Management S.A., pl. Wlnści 16, 61-739 Pznań, telefn: (+48) 61 855 73 77 BZ WBK Asset Management

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q4-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q4-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q4-2015 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA IV KWARTAŁ 2015 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Pznań, 20 października 2011 r. w Pznaniu WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROLNICTWA IR. VI-4.431-1-9/11 Prtkół z kntrli przeprwadznej w śrdku szklenia Firmy Szkleniw - Usługwej PROFIT"

Bardziej szczegółowo

Statystyka - wprowadzenie

Statystyka - wprowadzenie Statystyka - wprwadzenie Obecnie pjęcia statystyka używamy aby mówić : zbirze danych liczbwych ukazujących kształtwanie się kreślneg zjawiska jak pewne charakterystyki liczbwe pwstałe ze badań nad zbirwścią

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept Prgram dla praktyki lekarskiej Instrukcja drukwania recept Cpyright Ericpl Telecm sp. z.. 2011 Spis treści Spis treści... 2 Wystawianie recept... 3 Mdyfikacja wypisanych recept... 5 Drukwanie recepty...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Stargard Szczeciński: Dstawa znaków drgwych pinwych i elementów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał SMS Spis treści Przedmwa... Błąd! Nie zdefiniwan zakładki. Infrmacje pdręczniku... 3 1 Krzystanie z plusbank24 przez

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ I. INFORMACJE PODSTAWOWE

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ I. INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 1 d Instrukcji kredytwania działalnści rlniczej w BS Tychy BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Kredytbirca Imię i nazwisk...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: Świadczenie pwszechnych usług pcztwych dla przesyłek wadze d 50 gram raz pwyżej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

Test 2. Mierzone wielkości fizyczne wysokość masa. masa walizki. temperatura powietrza. Użyte przyrządy waga taśma miernicza

Test 2. Mierzone wielkości fizyczne wysokość masa. masa walizki. temperatura powietrza. Użyte przyrządy waga taśma miernicza Test 2 1. (3 p.) W tabeli zamieszczn przykłady spsbów przekazywania ciepła w życiu cdziennym i nazwy prcesów przekazywania ciepła. Dpasuj d wymieninych przykładów dpwiednie nazwy prcesów, wstawiając znak

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnwka.pl Hajnówka: Mdernizacja Hajnwskieg Dmu Kultury II Etap w ramach prjektu Kulturalni +

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q1-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q1-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q1-2015 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRUDZIĄDZU ul. Parkowa 22, 86-300 Grudziądz, tel. (056)6438400, fax. (056)6433001; www.pup.grudziadz.com.

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRUDZIĄDZU ul. Parkowa 22, 86-300 Grudziądz, tel. (056)6438400, fax. (056)6433001; www.pup.grudziadz.com. POWIATOWY URZĄD PRACY W GRUDZIĄDZU ul. Parkwa 22, 86-300 Grudziądz, tel. (056)6438400, fax. (056)6433001; www.pup.grudziadz.cm.pl Grudziądz, 20 października 2014 rku NOK.331.30.14 Dtyczy: Zadanych pytań

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dochodu rodziny: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. (Dz. U. z 2015 poz. 114 t. j.)

Ustalanie dochodu rodziny: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. (Dz. U. z 2015 poz. 114 t. j.) Ustalanie dchdu rdziny: ustawa z dnia 28 listpada 2003 r. świadczeniach rdzinnych Czym jest dchód rdziny? (Dz. U. z 2015 pz. 114 t. j.) Dchód rdziny w rzumieniu ustawy świadczeniach rdzinnych t przeciętny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Writer edytor tekstowy.

Writer edytor tekstowy. Writer edytr tekstwy. Uruchmienie prgramu następuje z pzimu menu Start : Ekran pwitalny prgramu Writer: Ćwiczenie 1: Dstswywanie śrdwiska pracy Prszę zapznać się z wyglądem widku startweg. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłszenie zamówieniu Ogłszenie zamówieniu Grdzisk Mazwiecki: Przedmit zamówienia jest dwóz uczniów niepełnsprawnych z Gminy Grdzisk Mazwiecki.ZP-341/78/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi BZP Nr 402368

Bardziej szczegółowo

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego Mżliwści krzystania ze śrdków Funduszu Prmcji Mięsa Wieprzweg przez hdwców i prducentów trzdy Agencja Rynku Rlneg Pdstawy prawne Fundusz Prmcji Mięsa Wieprzweg zstał pwłany 1 lipca 2009 r., a jeg twrzenie,

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dn. 23.09.2014 r. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo,

Szczecin, dn. 23.09.2014 r. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo, Szczecin, dn. 23.09.2014 r. Zapytanie fertwe Szanwni Państw, Pmrski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zaprasza d złżenia ferty na wyknanie i dstarczenie materiałów szkleniwych w ramach prjektu pn. Pstaw

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem siedmiu samchdów sbwych dla Mazwieckiej Jednstki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Al. Niepodległości 44, 23-210 Kraśnik,

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Al. Niepodległości 44, 23-210 Kraśnik, Kraśnik: LEASING OPERACYJNY PRZY DOSTAWIE CYFROWEGO PROJEKTORA KINOWEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM Numer głszenia: 274463-2011; data zamieszczenia: 19.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ POKL.08.01.01-06-001/12. dotyczące realizacji usługi o wartości przekraczającej 14 000 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ POKL.08.01.01-06-001/12. dotyczące realizacji usługi o wartości przekraczającej 14 000 EURO ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ POKL.08.01.01-06-001/12 dtyczące realizacji usługi wartści przekraczającej 14 000 EURO Lublin: zapewnienie nclegów i wyżywienia uczestnikm kursu w ramach prjektu POKL.08.01.01-06-001/12

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 1/228 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał Internet Część 2 z 2 2/228 Spis treści 6. Lkaty... 6 6.1 Lista lkat... 7 6.2 Szczegóły lkaty... 8 6.3 Załóż lkatę...

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren Akademii Morskiej w Gdyni

Regulamin korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren Akademii Morskiej w Gdyni Regulamin krzystania z systemu kntrli wjazdu na teren Akademii Mrskiej w Gdyni (wprwadzny zarządzeniem nr 25 Rektr AM z 28.06.2012 Zmiany w zarządzeniu nr 35 Rektra AM z 19.09.2012r.) Tekst jednlity Użyte

Bardziej szczegółowo

***************************************************************************

*************************************************************************** *************************************************************************** REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI LOKALOWYMI SPÓŁDZIELNI I USTALANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI ***************************************************************************

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30- Kraków: Usługi transprtwe na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej Krakwie (w rganizacji) w rku 2013 Numer głszenia: 412932-2012; data zamieszczenia: 23.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Cennik w firmie Galileusz Sopot obowiązujący od 01.09.2015. Zawartość

Cennik w firmie Galileusz Sopot obowiązujący od 01.09.2015. Zawartość www.galileusz.cm.pl/spt Cennik w firmie Galileusz Spt bwiązujący d 01.09.2015 Zawartść Ceny zajęć regularnych na pzimie szkły pdstawwej... 1 Ceny zajęć spradycznych na pzimie szkły pdstawwej... 1 Ceny

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1:.Powtórka. kurs HTML

to jest tresc...

Lekcja 1:.Powtórka. <head> <title>kurs HTML</title> </head> <body> <p>to jest tresc...</p> </body> Lekcja 1:.Pwtórka I Dkument pdzielny jest na dwie sekcje - head (nagłówek) i bdy (część główna dkumentu). W nagłówku, pmiędzy znacznikami umieszcza się infrmacje, które nie są widczne na

Bardziej szczegółowo

Centrum Studiów Podyplomowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zaprasza na szkolenia we wrześniu 2011 r.

Centrum Studiów Podyplomowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zaprasza na szkolenia we wrześniu 2011 r. Centrum Studiów Pdyplmwych Krakwskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Mdrzewskieg zaprasza na szklenia we wrześniu 2011 r. 21 września 2011 Zasady prwadzenia pdatkwej księgi przychdów i 1. Zasady prwadzenia

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych. w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami

REGULAMIN. Konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych. w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami REGULAMIN Knkurs eklgiczny dla szkół pdstawwych w zakresie prawidłweg pstępwania ze zużytymi bateriami I. Słwnik 1. Organizatr - REMONDIS Electrrecycling Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zawdzie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiatjanwski.pl/bip Janów Lubelski: Przedmitem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH W PROGRAMIE MICROSOFT POWERPOINT

TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH W PROGRAMIE MICROSOFT POWERPOINT TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH W PROGRAMIE MICROSOFT POWERPOINT Ćwiczenie 1. Twrzenie prezentacji świątecznej. POMOC Zapznaj się z paskiem narzędzi: Frmatwanie: Zapznaj się z menu prgramu PwerPint:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Kielce: Rzbudwa istniejąceg systemu z dstawą i mntażem urządzeń ptrzebnych d pracy systemu lkalizacji i zarządzania karetkami ŚCRMiTS. Numer głszenia: 101971-2011; data zamieszczenia: 30.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawa sprzętu kmputerweg dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 41053-2015;

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych Źródła finanswania działalnści gspdarczej sób niepełnsprawnych Chcesz załżyć własną firmę? jesteś sbą niepełnsprawną? Nie wiesz, skąd wziąć fundusze na realizację przedsięwzięcia? Przeczytaj nasz pradnik!

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego Pmpy ciepła W naszym klimacie bardz isttną gałęzią energetyki jest energetyka cieplna czyli grzewanie. W miesiącach letnich kwestia ta jest mniej isttna, jednak z nadejściem jesieni jej znaczenie rśnie.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Sekcja IV podaje rodzaje kontroli, jakim może być poddany Beneficjent, a których przedmiotem będą właściwe dokumenty potwierdzające.

Sekcja IV podaje rodzaje kontroli, jakim może być poddany Beneficjent, a których przedmiotem będą właściwe dokumenty potwierdzające. ZAŁĄCZNIK III ZASADY FINANSOWE I UMOWNE I. WPROWADZENIE Niniejszy Załącznik uzupełnia zasady związane z wykrzystaniem przyznaneg dfinanswania w ramach różnych kategrii budżetu, mających zastswanie w Prjekcie,

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJE (0) Sygnatura IPTPP4/443-469/14-4/OS Data 2014.09.02 Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

INTERPRETACJE (0) Sygnatura IPTPP4/443-469/14-4/OS Data 2014.09.02 Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Sygnatura IPTPP4/443-469/14-4/OS Data 2014.09.02 Autr: Dyrektr Izby Skarbwej w Łdzi INTERPRETACJE (0) Istta interpretacji Praw d dliczenia pełnej kwty pdatku naliczneg przy zakupie przedmitweg pjazdu.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Ostróda: usługa ubezpieczenia majątku, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia kmunikacyjne Zakładu Unieszkdliwiania Odpadów Kmunalnych RUDNO Sp. z.. Numer głszenia: 71144-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA Strna 1 z 15 1. Mduł Księga Pdatkwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Pdatkwa bejmuje funkcjnalnie bsługę księgwą firmy, rzliczającej się na pdstawie księgi przychdów i rzchdów lub na pdstawie ewidencji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dolnoslaska.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dolnoslaska.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dlnslaska.hp.pl Wrcław: Drugi przetarg - dstawa leju pałweg d Ośrdka Szklenia i Wychwania OHP w Ząbkwicach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie1. Zakładanie nowego okresu obrachunkowego. Ćwiczenie2. Ustalanie parametrów firmy moduł księgowy

Ćwiczenie1. Zakładanie nowego okresu obrachunkowego. Ćwiczenie2. Ustalanie parametrów firmy moduł księgowy Ćwiczenie 4 Mduł KSIĘGA HANDLOWA Strna 1 z 16 1. Mduł Księga Handlwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Handlwa t system kmputerwy pzwalający na prwadzenie ksiąg rachunkwych zgdnie z wymgami ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie czterech kursów w zakresie pielęgnacji zieleni,

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL - ĆWICZENIA

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL - ĆWICZENIA Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL - ĆWICZENIA Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zakatek.org.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zakatek.org.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.zakatek.rg.pl/ Pznań: dwżenie uczniów niepełnsprawnych Stwarzyszenia Na Tak Spłecznej Pdstawwej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL 5.2.1

ZAPYTANIE OFERTOWE. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL 5.2.1 ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę wyknania i dstawy tablic urzędwych, gdła i tablic infrmacyjnych zewnętrznych w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczucin: Zaciągnięcie kredytu długterminweg w wyskści 1 860 000,00 zł na sfinanswanie planwaneg deficytu budżetu Numer głszenia: 169960-2015; data zamieszczenia: 08.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłszenie publikwane w BZP Numer głszenia: 165283-2012; data zamieszczenia: 30.07.2012 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Przeprwadzenie kampanii reklamwej Muzeum Sztuki Nwczesnej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

dynamicznego systemu zakupów: http://zasp.biskupiec.bip.gmina.pl/index.php?id=825

dynamicznego systemu zakupów: http://zasp.biskupiec.bip.gmina.pl/index.php?id=825 Biskupiec: Przeprwadzenie zajęć z matematyki w Zesple Szkln-Przedszklnym nr 1 - Szkła Pdstawwa nr 2 w Biskupcu raz zajęć z bilgii w Zesple Szkół w Kbułtach - Gimnazjum z pdziałem na zadania. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michow

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michow Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michw Michów: Przedmitem zamówienia jest usługa udzielenia długterminweg kredytu bankweg,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

PSO matematyka III gimnazjum. Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

PSO matematyka III gimnazjum. Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny PSO matematyka III gimnazjum Szczegółwe wymagania edukacyjne na pszczególne ceny POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K knieczny cena dpuszczająca DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE pjęcie liczby naturalnej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice, woj. Świętchłwice: Dstawa wrków fliwych, treb reklamwych raz zapinek Numer głszenia: 16864-2011; data zamieszczenia: 03.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

LAMP LED 6 x REBEL IP 68

LAMP LED 6 x REBEL IP 68 PX 3 LAMP LED x REBEL IP 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis gólny.... Warunki bezpieczeństwa... 3. Infrmacje na temat wersji... 3 4. Opis mdelu... 4 5. Schemat pdłączenia... 5. Wymiary... 7 7. Dane

Bardziej szczegółowo

wg cen nabycia; skutki finansowe wzrostu lub obniżenia ich wartości zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych

wg cen nabycia; skutki finansowe wzrostu lub obniżenia ich wartości zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2013 Wykazane w bilansie aktywa i pasywa wycenin następującymi metdami Przyjęte metdy wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mgps.kzminwlkp.pl, www.kzminwlkp.pl Kźmin Wielkplski: Przetarg niegraniczny na wyknanie usług piekuńczych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po e-sklepie

Przewodnik po e-sklepie Przewdnik p e-sklepie Prezentujemy Państwu pniżej kmplekswą instrukcję pruszania się p naszym nwym e-sklepie. >> www.pgb-plska.cm 1. Lgwanie Aby zalgwać się d sklepu prsimy wybrać link e-sklep w prawej,

Bardziej szczegółowo