Zestaw ćwiczeń z arkusza kalkulacyjnego. dla klas liceum i technikum wszystkich rodzajów szkół. w Zespole Szkół nr 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestaw ćwiczeń z arkusza kalkulacyjnego. dla klas liceum i technikum wszystkich rodzajów szkół. w Zespole Szkół nr 1"

Transkrypt

1 Zestaw ćwiczeń z arkusza kalkulacyjneg dla klas liceum i technikum wszystkich rdzajów szkół w Zesple Szkół nr 1 Wszystkie ćwiczenia należy wyknać w jednym skrszycie. Klejnym arkuszm w skrszycie nadać dpwiedni nazwy Ćw. 1, Ćw., itd.

2 Ćwiczenie 1 Krzystając z arkusza kalkulacyjneg, blicz ple trapezu, któreg wyskść i długść bu pdstaw są dane. D kmórek B4, C4, D4 wpisz dane (dpwiedni, 3, 5), a d kmórki E4 frmułę bliczającą ple trapezu. Opisz dane, wpisując d kmórki: B3 - tekst Pdstawa 1 C3 - tekst Pdstawa D3 - tekst Wyskść E3 - teks Ple Rzbuduj arkusz tak, aby służył d bliczania pół następnych 10 trapezów - dane dpwiedni większe 1 d pprzednich,3,5 ; 3,4,6 ; 4,5,7 itd. Ćwiczenie D arkusza kalkulacyjneg wprwadź listę 10 uczniów wraz z ich średnią wg wzru umieszczneg pniżej. Za pmcą dpwiedniej funkcji arkusza utwórz frmuły i użyj frmatwania warunkweg: rzpznającą prymusów średnia pwyżej 4,75; frmatwanie warunkwe klr zielny ; rzpznającą średniaków średnia pwyżej 3,75; frmatwanie warunkwe klr niebieski ; rzpznającą słabeuszy średnia pwyżej,75; frmatwanie warunkwe klr żółty ; rzpznających nieudaczników średnia pwyżej,00; frmatwanie warunkwe brak klru; średnia pniżej,00; brak wpisu. Następnie blicza średnią wszystkich uczniów i krzystając z frmatwania warunkweg zaznacz średnie w następujące klry: średnia 5 i wyżej czerwny średnia 4 granatwy średnia 3 pmarańczwy A B C 1 Nazwisk i imię Średnia Tytuł.. 10 Ćwiczenie 3 Psłuż się arkuszem kalkulacyjnym d bliczenia wartści wyrażeń arytmetycznych: a) 1 0,3 :,5 1,4 ( 0,6) :1, +,3 ( 3) c) ,4 (3,5 + ( 1)) :1,5 b) Ćwiczenie d) cs30 + sin 45 + tg15 sin 30 + tg30 Krzystając z arkusza kalkulacyjneg, pracuj tabelę przeliczającą temperaturę pdaną w skali Celsjusza na temperaturę w skali Fahrenheita i Kelvina. Skrzystaj ze wzrów: 9 C F = + 3, K = C + 73, 5 gdzie: C znacza temperaturę w skali Celsjusza, F w skali Fahrenheita, K w skali Kelvina. D tabeli wpisz następujące temperatury w skali Celsjusza: 1; 4,5; -15; 34; 5; -6; -15; 11; 34; 56; 3;

3 Ćwiczenie 5 3 Sprządź w arkuszu tabele bliczające wartści funkcji y = x + 1, a następnie sprządź wykres liniwy dla tej funkcji w przedziale argumentów d 3 d 3 z rzsądnie zaplanwanym krkiem bliczeń (c 1). Następnie ddaj d tabeli dwa wiersze i wyknaj dla tych samych argumentów bliczenia dla funkcji 3 y = x + 1 i y = x + 1 raz ppraw wykres ddając pzstałe dwie funkcje. 3 Ćwiczenie 6 Ciał prusza się ruchem jednstajnie przyspiesznym z prędkścią pczątkwą ν = 0. pracuj arkusz kalkulacyjny bliczający, jaką drgę przebędzie ciał w ciągu pierwszych pięciu sekund ruchu. Wykrzystaj wzór: 1 S =ν 0t + at, gdzie: S drga, ν 0 - prędkść pczątkwa, a przyśpieszenie, t czas ruchu. Ćwiczenie 7 Kupujesz częst słdycze. W sklepie, gdzie rbisz zakupy, dwiedziałeś się, że przy zakupie 10 sztuk słdyczy trzymasz d sprzedawcy rabat w wyskści 10%. Wykrzystaj arkusz kalkulacyjny d bliczenia, ile zapłacisz, jeżeli rbiłeś zakupy wg pniższej listy: Twar Ilść [szt] Cena Wartść Rabat Wartść z rabatem Wafel 14 0,70 zł Batn 13 1,0 zł Ciastk 19 0,65 zł Czeklada 0,0 zł D bliczenia rabatu użyj funkcji warunkwej: rabat = 10% wartści twaru przy liczbie 10 sztuk i więcej, natmiast pniżej 10 sztuk rabat = 0. Ćwiczenie 8 Chcesz wpłacić d banku pewną kwtę pieniędzy. Masz d wybru 4 kresy lkaty: 3-miesięczny, 6-miesięczny, rczny i dwuletni (prcentwanie pdane jest w skali rku). Oblicz za pmcą arkusza kalkulacyjneg wyskść dsetek dla pszczególnych lkat raz kńcwą kwtę wypłaty. Wykrzystaj pniższy prjekt arkusza. Kwta Czas Prcent Odsetki Wypłata 1000 zł 3 mies. 18% 1000 zł 6 mies. 19% 1000 zł 1 rk 0% 1000 zł lata % 4

4 Ćwiczenie 9 Raprt dzienny Hurtwni wców i warzyw "Kasia" Jedns Nazwa twaru tka miary Ilść Cena zakupu Kiwi szt. 30 0,5 Banany kg 1,1 Pmarańcze kg 13 3,10 Jabłka kg,80 Wingrna kg 5 8,50 Cytryny kg 6 3,10 Pmidry kg 5 7,0 Kapusta szt. 3 1,0 Kalafir szt. 1 3,50 Marchew kg 0 0,70 Ogórki kg 18 3,00 Rzdkiewki pęczek 9 0,50 Razem Cena sprzedaży Wartść w cenie zakupu Wartść w cenie sprzedaży Zysk Plecenia d wyknania: 1. bliczyć cenę sprzedaży - cena sprzedaży jest 15% wyższa d ceny zakupu;. bliczyć wartść twarów w cenie zakupu - wartść t cena * ilść; 3. bliczyć wartść twarów w cenie sprzedaży; 4. bliczyć zysk jaki właściciel sklepu siągnie p sprzedaży wszystkich twarów; 5. bliczyć średnią cenę sprzedaży wców i warzyw; 6. przedstaw na wykresie wartść zysku dla każdeg twaru; 7. sfrmatwać dane w tabeli, bramwać i wycieniwać klumnę zysk. Ćwiczenie 10 Każdy z graczy rzuca kstką razy. Mamy 15 graczy. Wykrzystując arkusz kalkulacyjny sprządź tabelę z dpwiednimi frmułami liczącymi: 1. symulacja rzutów;. suma czek wyrzucnych; 3. ddatkwa premia za każdą wyrzucną "6" w pstaci 5 pkt.; 4. ddatkwa premia za wyrzucne razem 10 czek (suma z dwóch rzutów) 3 pkt.; 5. bliczyć sumę punktów zdbytych przez zawdników; 6. bliczyć średnią ilść wyrzucnych czek przez zawdników; 7. wyznaczyć, ile razy zstała wyrzucna: 6, 5, 4, 3,, 1. Ćwiczenie 11 Stan magazynu sprzętu RTV Typ sprzętu Marka Cena Ilść Telewizr Otake Telewizr Panasnic Telewizr Sny Telewizr JVC Magnetwid Sny Radimagnetfn Daew 30 5 Telewizr Sany Magnetwid JVC Telewizr Unimr Radimagnetfn Curtis Magnetwid Otake Radimagnetfn Panasnic Telewizr Ryal Radimagnetfn JVC Magnetwid Sharp Radimagnetfn Sharp Radimagnetfn Watsn Magnetwid Panasnic Radimagnetfn Sny Magnetwid Sny

5 Plecenia d wyknania: 1. bliczyć wartść twaru w magazynie;. bliczyć ilść telewizrów, radimagnetfnów i magnetwidów; 3. bliczyć wartść (cena *ilść) twarów, których cena jest wyższa niż PLN; 4. psrtwać dane w tabeli wg grup, a następnie wg cen; 5. bliczyć średnią cenę sprzętu w pszczególnych grupach; 6. wyświetlić wszystkie sprzęty firmy SONY; 7. wyświetlić wszystkie telewizry, których cena waha się między PLN; 8. wyświetlić magnetwidy Firmy SONY i PANASONIC. Ćwiczenie 1 W klasie mamy 10 uczniów, rejestrujemy ceny semestralne z 10 przedmitów: j. plski, j. angielski, j. niemiecki, matematyka, histria, bilgia, gegrafia, fizyka, chemia, infrmatyka. Wykrzystując arkusz kalkulacyjny wprwadź dane d tabeli i wyknaj następujące zadania: 1. bliczyć średnią cen dla każdeg ucznia;. zliczyć ilści pszczególnych cen dla pszczególnych uczniów; 3. bliczyć średnią cen dla każdeg przedmitu; 4. zliczyć ilści pszczególnych cen dla pszczególnych przedmitów; 5. bliczyć średnią cen dla klasy; 6. zliczyć ilść sób, których średnia cen przekracza 4,5; 7. wyświetlić wszystkie sby, których średnia cen przekracza 4,5. Ćwiczenie 13 Spółki giełdwe Lp. Nazwa spółki Daty ntwań spółek 5.II 6.II 7.II 8.II 9.II 10.II 11.II 1.II 1. Agra 61, 6,8 6,9 6,4 61,8 6,5 61,3 60,9. Budimex 18,5 18,6 17,9 18,1 18,4 19, 18,6 18,5 3. Amica 3, 3,8 3,7 3,9 4,1 3,9 4, 3,8 4. Elektrim 33,9 33,5 33,9 34, 34,5 33,7 33,9 34,1 5. Irena 19,4 18,6 18,4 19, 19,4 18,9 19,5 19,7 6. PKN Orlen 17,5 17,85 17,5 18,0 17,3 17,9 18, 18,4 7. Optimus 74,5 70,5 67,9 68,6 7,3 76, 7,9 75,6 8. Orbis,7 3,5 3,4 3,9 4,3 5,1 3,6 3,9 9. Plar 1,3 13, 13,1 13,9 13,6 14, 14,3 13,8 10. Exbud 4,0 4,6 4, 4,9 5,4 5,8 4,9 5,8 11. BIG 4,85 4,6 4,9 5, 5,7 5,1 4,8 4,6 1. Cmpland 9,5 93,4 95,0 96, 94,8 96,4 98,0 96,8 13. Handlwy 49,0 49,5 49,9 47,9 48,6 49, 50,8 51, 14. Farmacl 17,5 17,6 17,9 17, 17,5 17,9 18,6 18,4 15. Jelfa 39,6 36,4 36,9 37, 38,5 38,0 39,0 39, 16. Warta 14,0 16,0 16,8 13,0 135,0 139,0 135,0 136,0 Plecenia d wyknania: 1. wyknaj frmatwanie tabeli i danych w niej zawartych, tytuł umieść na śrdku;. bliczyć średnie ceny spółek ntwanych na giełdzie w pdanym kresie; 3. wyznaczyć maksymalną cenę w pdanym kresie; 4. wyznaczyć wartść minimalną spółki na giełdzie w pdanym kresie; 5. zliczyć spółki, których średnia cena jest niższa 0 zł; 6. wyknaj niezbędne peracje d bliczenia średnieg wzrstu lub spadku; 7. stwrzyć wykres przedstawiający dynamikę wzrstu cen spółek; 8. bliczyć średnią cenę spółek ntwanych na giełdzie, spśród tych, których cena jest wyższa niż 0 zł; 9. bliczyć kapitał jaki byśmy psiadali kupując 100 akcji każdej spółki; 10. zliczyć spółki, których cena jest niższa niż 15 zł; 11. zaprezentwać na wykresie wszystkie pdane spółki. 6

6 Ćwiczenie 14 Rczni Przebi Marka Mdel Klr Cena k eg Vlkswagen Glf II Biały Frd Fiesta Czarny Fiat 16p Srebrny Audi 800s Biały Audi 00s Czarny Fiat Brava Biały Frd Sierra Srebrny Vlkswagen Glf IV Srebrny Vlkswagen Glf III Biały Frd Mnde Czarny Fiat Brav Czarny Audi 10s Biały Fiat Czarny Frd Tranzit Biały Fiat Seicent Srebrny Plecenia d wyknania: 1. wyświetlić wszystkie samchdy, których cena jest zawarta w kreślnym przedziale cenwym;. wyświetlić samchdy kreślneg klru; 3. wyświetlić samchdy kreślneg klru, kreślnej marki i w pdanym przedziale cenwym; 4. Wyświetlić samchdy kreślneg mdelu, w kreślnym przedziale cenwym, których przebieg jest mniejszy niż km; 5. bliczyć średnią cenę samchdów na giełdzie; 6. wyświetlić samchdy z kreślneg rcznika; 7. bliczyć średni przebieg prezentwanych pjazdów; 8. bliczyć wiek pjazdów; 9. bliczyć średni wiek pjazdów; 10. zliczyć ile samchdów ma przebieg mniejszy niż km, a ile więcej niż km; 11. zaprezentwać dane na wykresie: cena i przebieg pjazdu; 1. zliczyć ilść samchdów w pszczególnych rcznikach; 13. bliczyć średnią cenę dla pszczególnych marek samchdów; 14. bliczyć średni przebieg dla pszczególnych rczników; 15. bliczyć średni wiek dla pszczególnych marek samchdów; 16. wyznacz najwyższą cenę w pszczególnych rcznikach; 17. wyznacz najniższy przebieg w pszczególnych rcznikach. Ćwiczenie 15 Właśnie zamierzasz kupić kmputer. Sprzedawca pdał ci jedynie ceny pszczególnych elementów składwych wg pniższeg zestawienia. Za pmcą arkusza kalkulacyjneg blicz cenę kńcwą kmputera. Za miesiąc mże nastąpić pdwyżka cen tych elementów 0%. Oblicz w tym samym arkuszu, ile będą ksztwać pszczególne elementy i cały kmputer p pdwyżce. Lp. Element Cena [zł] Nwa cena [zł] 1 Prcesr 450,00 zł Płyta główna 400,00 zł 3 Pmięć 10,00 zł 4 Dysk twardy 380,00 zł 5 Stacja dyskietek 80,00 zł 6 Obudwa 105,00 zł 7 Klawiatura 35,00 zł 8 Mysz 30,00 zł 9 Mnitr 1 000,00 zł 10 Drukarka 580,00 zł suma Ćwiczenie 16 Wyknaj tabliczkę mnżenia krzystając z funkcji liczącej ilczyn dwóch kmórek raz wykrzystującej znak $(dlara). 7

7 Ćwiczenie 17 Wyknaj bliczenia i wykresy następujących funkcji (na wspólnym wykresie): y = sin(x) y = cs(x) y=sin(x)=cs(x) W przedziale argumentów d 3,3 d 3,3 z krkiem bliczeń c 0,3. Ćwiczenie 18 W arkuszu kalkulacyjnym utwrzyć zestawienie dmwych wydatków w kresie jedneg tygdnia. Arkusz pwinien sumwać tygdniwe wydatki na kreślny cel (artykuły spżywcze, używki, dzież, śrdki czystści, rzrywka, inne), sumwać wydatki każdeg dnia tygdnia, łącznie z całeg tygdnia. Zestawienie przedstawić na wykresie. Ćwiczenie Utwórz arkusz kalkulacyjny, który będzie bliczał kredyt według następujących zasad: Kwta kredytu 0000,00 zł Czas kredytwania 3 lata Oprcentwanie w skali rku d faktyczneg zadłużenia,5% Raty stałe Odsetki malejące Kredyt ma być bliczany miesięcznie (ddzielnie rata, dsetki i razem) Ćwiczenie 0 Zbuduj pniższy arkusz, zdefiniuj frmaty: finanswy i daty. Spółka Ntwania z dnia Wartść 18 list list 5 list 8 list 30 list Średnia Maksymalna Minimalna Tnsil zł zł 6000 zł zł zł Próchnik zł zł zł zł zł Krsn zł zł zł zł zł BSK 1100 zł 1300 zł 1000 zł 1300 zł 1300 zł BPH zł zł zł zł zł Żywiec zł zł 7000 zł zł zł KGHM 1000 zł zł 1900 zł 0800 zł 150 zł Dębica zł zł zł zł zł Plifarb 1400 zł 000 zł 00 zł 3000 zł 00 zł Kable zł zł zł zł zł Wedel 5000 zł 7000 zł zł zł zł 1. Wypełnij danymi, plicz średnią, maksymalną i minimalną dla każdej spółki.. Psrtuj tabelę wg klucza średni kurs. 3. Ddaj klumnę ZYSK i blicz zysk (wartść maksymalna minus wartść minimalna) w prcentach dla każdej spółki. 4. Ddaj jeszcze jedną klumnę KOMUNIKAT i wpisz d niej kmunikat Inwestwać jeśli zysk jest większy niż 15%, natmiast w przeciwnym wypadku ma być wypisany kmunikat Nie inwestwać raz przy pmcy frmatwania warunkweg zaznacz na klr żółty Inwestwać na klr czerwny Nie inwestwać. 5. Zbuduj wykres: - Liniwy - Dla kresu badania (tj. d 18 list d 30 list) - Dla sześciu firm - Opisz wykres: tytuły i legenda. 8

8 Ćwiczenie 1 Utwórz pniższy arkusz. Kurs EUR: 3,95 Twar Cena w EUR Cena w zł Namit 56 Rwer 45 Peleryna 57 Buty 198 Mapa,5 Budzik 3,13 Saperka 11,91 Nóż 44,3 RAZEM ŚREDNIA NAJMNIEJ NAJWIĘCEJ 1. Plicz ceny w zł, sumę w EUR i zł.. Znajdź średnią, najmniejszą i największą cenę w EUR i zł. Ćwiczenie 1. Utwórz arkusz, któreg pierwsza klumna ma nazwę Lp., druga klumna jest zatytułwana Nazwisk i imię, trzecia Data zatrudnienia.. Wypełnij arkusz 10 nazwiskami pracwników firmy. 3. Ddaj następną klumnę Staż pracy i blicz ilść lat zatrudnienia każdeg pracwnika (d pełnych lat) 4. Następna klumna zatytułwana Stawka pdstawwa ma być wypełnina wartściami pdstawwej pensji każdeg pracwnika 5. Dalsze klumny mają być zatytułwane: Premia, Ddatek stażwy, wypłata brutt, zus, pdatek dchdwy, ptrącenia, wypłata nett. 6. Sprządź listę płac według następujących reguł /używając d bliczeń frmuł i funkcji dstępnych w prgramie/: Premia: prcent d stawki pdstawwej Ddatek stażwy: prcent razy lata pracy razy stawka pdstawwa (wypłacany jest tylk tym pracwnikm, którzy pracują więcej niż lata d teg celu użyj dpwiedniej funkcji) Wypłata brutt: suma stawki pdstawwej, premii i ddatku stażweg ZUS: prcent z wypłaty brutt Pdatek dchdwy: prcent z wypłaty brutt Wypłata nett: wypłata brutt minus zus i pdatek dchdwy 7. Każdą klumnę należy sumwać 8. Wszystkie klumny sfrmatwać tak aby: Data zatrudnienia: Wszystkie kwty: w złtówkach i dwa miejsca p przecinku 9. Krzystając z frmatwania warunkweg ustaw wypłaty nett w następujących klrach Klr żółty pracwnicy zarabiający więcej niż 1000 zł Klr niebieski pracwnicy zarabiający d 800 zł d 1000 zł Klr czerwny pracwnicy zarabiający mniej niż 800 zł Dane d arkusza Stawka pdstawwa wpisz klejn następujące kwty: 500, 00, 1600, 1500, 1300, 150, 100, 1100, 1000, 950 Premia 15% Ddatek stażwy 5% ZUS 38,34% Pdatek dchdwy 1% 9

9 Ćwiczenie 3 Załżenia: W firmie handlwej HURT-DETAL spółka z.. w Łukwie sprządzn na dzień r. Spis z natury, w którym wyszczególnin następujące składniki majątku i źródła ich finanswania: 1) Pawiln handlwy zł ) Kasy licząc-rejestrujące 3000 zł 3) Meble sklepwe (kres użytkwania pwyżej jedneg rku): a) Regały 3500 zł b) Lady 500 zł 4) Artykuły chemiczne 6000 zł 5) Kapitał udziałwy zł 6) Oprgramwanie kmputerwe 4000 zł 7) Gtówka w kasie 1000 zł 8) Zbwiązania wbec dstawców: a) Spółka z.. TOP 0000 zł b) Spółka cywilna KORA zł 9) Papier d pakwania twarów 400 zł 10) Artykuły spżywcze zł 11) Kmputer 8000 zł 1) Samchód dstawczy zł 13) Artykuły gspdarstwa dmweg 1000 zł 14) Śrdki na rachunku bankwym zł 15) Budynek magazynu zł 16) Należnść d dbirców: a) Spółka z.. X 1000 zł b) Spółka z.. Y 100 zł c) Spółka z.. Z 3000 zł 17) Kredyt krótkterminwy 1000 zł 18) Zbwiązania wbec budżetu z tytułu: a) Pdatek dchdwy 100 zł b) Pdatek VAT 400 zł 19) Zbwiązania wbec pracwników (płace) 500 zł 0) Wynik finanswy za I kwartał (zysk) 5300 zł Plecenie: Na pdstawie pwyższych danych: 1. Przeprwadzić klasyfikację pszczególnych składników majątku, grupując je według pzycji w bilansie;. Zestawić uprszczny bilans na dzień r.; 3. Ustalić prcent udziału kapitału udziałweg w finanswaniu całeg majątku spółki. 10

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał SMS Spis treści Przedmwa... Błąd! Nie zdefiniwan zakładki. Infrmacje pdręczniku... 3 1 Krzystanie z plusbank24 przez

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE...

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE... ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE...... str.2 2. INSTRUMENTY POCHODNE......... str.11 3. INNE............ str.13 4. KRÓTKA SPRZEDAŻ......... str.15 5. WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH... str.18 6. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji. ZAPYTANIE OFERTOWE Plska Knfederacja Pracdawców Prywatnych Lewiatan, w ramach prjektu Pprawa wizerunku przedsiębirców, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu otomoto

Regulamin serwisu otomoto Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS System bsługi sprawzdawczści Instrukcja pmcnicza d przygtwania sprawzdania LE ITS wersja 5.13.1 Autrzy: Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Jakość stron WWW. Analiza śladów użytkowników.

Jakość stron WWW. Analiza śladów użytkowników. Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. Dmitrij Żatuchin Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. Spis treści. 1. Dane służące d analizy wyników badań użytecznści. 2. Metryki użytecznści. 3. Zastswanie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo