RAPORT KOŃCOWY. ze stażu odbytego w ramach projektu: Innowacyjni Informatycy studia na kierunku zamawianym Informatyka DANE STAŻYSTY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT KOŃCOWY. ze stażu odbytego w ramach projektu: Innowacyjni Informatycy studia na kierunku zamawianym Informatyka DANE STAŻYSTY"

Transkrypt

1 RAPORT KOŃCOWY ze stażu dbyteg w ramach prjektu: Innwacyjni Infrmatycy studia na kierunku zamawianym Infrmatyka Imię: Jan Nazwisk: Kwalski DANE STAŻYSTY DANE PRZYJMUJĄCEGO STAŻYSTĘ 1. Nazwa firmy: ABC 2. Adres firmy: ul. 1 Maja 50, Katwice 3. Opiekun stażysty: Adam Nwak, Infrmatyk. (Imię, nazwisk, stanwisk) ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH STAŻU Temat zadania: Opracwanie prtalu firmy ABC. Ptwierdzam należyte wyknanie zadania będąceg przedmitem umwy staż. Pniższy pis rzwiązania uznaję za kmpletny i pprawny... (pdpis piekuna stażu).. (pdpis sby uprawninej w Firmie/Instytucji przyjmującej raz pieczątka Firmy/Instytucji)

2 OPIS ROZWIĄZANIA ZADANIA 1 Mje zadanie stażwe plegał na pracwaniu prtalu firmy ABC. Zadanie t zrealizwałem w następujących etapach: 1. Opracwanie specyfikacji prtalu, 2. Wybór narzędzia CMS, 3. Instalacja i knfiguracja wybraneg narzędzia CMS (wraz z ddatkami), 4. Stwrzenie prtalu, 5. Przenszenie treści infrmacyjnych na nwą wersję prtalu, 6. Optymalizacja prtalu pd kątem wyszukiwarek. 1. Opracwanie specyfikacji prtalu Na pczątku przeprwadziłem rzmwy z dyrekcją, pracwnikami firmy raz klientami, w celu ustalenia kncepcji funkcjnwania nweg prtalu. Ustaliliśmy, że dtychczaswy prtal jest nieczytelny, infrmacje na nim zamieszczane nie są uprządkwane, wiele infrmacji jest nieaktualnych, knstrukcja dtychczaswej strny nie pzwala na łatwe dtarcie d infrmacji, zamieszczane infrmacje są niepełne, pwtarzają się w kilku zakładkach, c wprwadza w błąd dbirców, layut dtychczasweg prtalu jest przestarzały, brak mu spójnej kncepcji, przejrzystści. Pracwnicy niechętnie kierują dbirców na strnę www firmy, gdyż nie stanwi na dbreg i aktualneg źródła infrmacji. Obsługą aktualneg zaplecza CMS-a ptrafi zająć się tylk 2 pracwników, gdyż d pczątku istnienia strny nie budwan struktury jej zaplecza, a artykuły zamieszczan w spsób nieuprządkwany, w związku z czym inni pracwnicy firmy nie ptrafią aktualizwać danych pmim znajmści bsługi nwszych wersji CMS Jmla. Użytkwnicy (klienci) wskazują, że infrmacje na strnie firmy są niepełne i trudn je dszukać, strna jest nieczytelna ze względu na nieuprządkwaną szatę graficzną, nadmiar banerów i zróżnicwane frmy ekspzycji artykułów. Nwy prtal pwinien spełniać następujące czekiwania: stanwić wizytówkę firmy, być elementem identyfikacji wizualnej, psiadać prstą, czytelną i nwczesną strukturę; umżliwić dstęp d szerkich infrmacji na temat ferty firmy. Isttnym elementem jest stwrzenie prtalu z wykrzystaniem CMS-a bsługiwaneg w spsób prsty i edycji artykułów na zasadzie edytra tekstweg, zbudwana na kilku isttnych kategriach, c umżliwi przypisanie ich bsługi d knkretnych pracwników, którzy będą je aktualizwać. Przyjęliśmy następujące załżenia: - pwstanie całkiem nwa strna, - stara strna stanwić będzie archiwum, - zaprjektwany zstanie layut, - dkna się pdziału i usystematyzwania zamieszczanych treści, - prtal pzstanie na dtychczaswym serwerze, - wykrzystana zstanie dtychczaswa dmena, - zamieszczane treści będą jednlicie frmatwane.

3 Aby graniczyć kszty d stwrzenia nweg prtalu wykrzystany zstanie darmwy CMS, treści nie będą całkwicie kpiwane ze stareg prtalu, wybrane zstają aktualne raz najbardziej isttne infrmacje. Pzstała część infrmacji będzie utwrzna d pdstaw. Na pdstawie pwyższych infrmacji pracwałem specyfikację prtalu, dłączną w załączniku 1 specyfikacja.dcx. Uwzględniłem w niej: grupę dcelwą prtalu, wymagania funkcjnalne raz niefunkcjnalne. 2. Wybór narzędzia CMS W celu wybrania dpwiednieg, darmweg narzędzia CMS z dstępnych na rynku rzwiązań przeprwadziłem ich analizę prównawczą (tabela 1). Tabela 1: Prównanie narzędzi CMS CMS Instalacja Obsługa Plski Supprt Plski interface Ddatki Znajmść przez instytucje Narzędzie dla firm WrdPress Bardz prsta Bardz prsta Tak Tak Duż Nie Raczej nie Jmla Bardz prsta Bardz prsta Tak Tak Duż Tak Tak Drupal Prsta Prsta SilverStripe Średnia Prsta MODx Ciężka Ciężka Tak (mały) Tak (mały) Tak (mały) Tak Duż Nie Tak Tak Średni Nie Nie Tak Średni Nie Nie dtcms Średnia Prsta Brak Brak Mał Nie Nie Zapznałem się także z piniami użytkwników na temat pszczególnych narzędzi CMS. Pniżej znajduje się kilka z nich: WrdPress zbyt częste aktualizacje silnika, ciężki d bsługi, niewielka frma - która jest zaletą w przypadku blga, mże nie sprawdzić się, gdy planujemy większy serwis, Jmla ppularny w Plsce, duża ilść ddatków, łatwść w knfiguracji, dlateg zstał wybrany d dalszej prac (był stswany wcześniej przez pracwników), Drupal - brak plskieg wsparcia, mał intuicyjny i niewygdny panel administracyjny,

4 SilverStripe - dść tprny interface, wymagane PHP 5.x, bywa zasb- i pamięciżerny, MODx - CMS dla webmasterów i prgramistów, dtcms brak plskiej wersji językwej, bardz tprny interface. P zapznaniu się z infrmacjami dtyczącymi narzędzi CMS, wybrałem Jmla. Knkurencyjny dla niej jest WrdPress, który zstał drzucny ze względu na brak znajmści przez firmę teg narzędzia raz zbyt małe jeg mżliwści. P wybraniu narzędzia dknałem także przeglądu mdułów i kmpnentów. Zstały przeze mnie wybrane i przetestwane: AcyMailing rzbudwany newsletter, umżliwiający na bieżąc infrmwać sby zapisane aktualnych wydarzeniach. Kmpnent ten umżliwi instytucji bezprblemwe infrmwanie za pmcą najważniejszych wydarzeniach. DJ-image slider zaawanswany rtatr banerów. Mduł zstał wykrzystany, jak graficzna infrmacja najnwszych wydarzeniach instytucji kultury. JCE pakiet rzbudwujący mżliwści edycyjne artykułów. Instalacja pakietu umżliwi prstsze, szybsze i bardziej efektywniejsze pisanie artykułów. JEvents kalendarz umżliwiający ddawanie różnrdnych imprez d wyznacznej daty. Mduł ten wykrzystuje kalendarium. Dzięki czemu w łatwy spsób mżna śledzić nadchdzące wydarzenia związane z instytucją kultury. Phca Dwnlad kmpnent umżliwiający zamieszczanie plików na serwerze w celu umżliwiającym późniejsze pbranie pliku. Kmpnent ten wykrzystuje pbieralnia. Xmap mduł d twrzenia mapy strn. Mduł w łatwy spsób pmaga utwrzyć mapę strny instytucji kultury. 3. Instalacja i knfiguracja wybraneg narzędzia CMS (wraz z ddatkami) Przed instalacją Jmli przygtwałem serwer testwy wraz z testwą dmeną (rys.1).

5 Rys. 1: Przygtwanie serwera i dmeny Sprawdziłem także parametry serwera i prównałem je z parametrami narzędzi CMS-a czy będą prawidłw współgrały (rys.2). Rys. 2: Dane dtyczące śrdwiska Jmli wraz z parametrami serwera W celu instalacji i knfiguracji Jmli wyknałem następujące czynnści: - przegranie plików Jmla na serwer (FTP) instytucji kultury, - utwrzenie w phpmyadmin bazy danych ptrzebnej d prawidłwej instalacji CMS, - krkwa instalacja Jmli ver. 1.6 (uzupełniane zdefiniwanie składników), - zabezpieczenie plików instalacyjnych (usunięcie i mdyfikacja plików instalacyjnych), - sprawdzenie pprawnści instalacji Jmli.

6 Zainstalwałem Jmlę na serwerze wraz z wybranymi ddatkami. Ograniczyłem dstęp d ważnych flderów (ustawienie dpwiednich atrybutów - chmd). Sprawdziłem pprawnść działania pszczególnych kmpnentów i mdułów) (rys.3). Rys. 3: Struktura plików na serwerze instytucji kultury. Przewdnik p instalacji i knfiguracji systemu CMS Jmla znajduje się w załączniku 2 instalacja.dcx.

7 4. Stwrzenie prtalu Twrzny przeze mnie prtal miał dpwiadać załżnym celm i zwiększać swją użytecznść infrmacyjną. Dknałem segregacji isttnych infrmacji pprzez dpwiednie zastswanie pdziałów w pasku nawigacji. Wszystkie miejsca wykrzystywane przez tekst dpwiedni sfrmatwałem i dbrałem klrystycznie, aby treści były łatw czytelne. Prtal pdzieliłem na 3 zasadnicze części, każda z nich spełnia dpwiednie zadanie: Header część dpwiedzialna za reklamę, infrmację w pstaci banera raz łącznść z prtalami (nk, facebk), Bdy ciał strny w nim zawarte są wszystkie treści udstępniane przez firmę (artykuły) raz newsletter, Fter stpka zawiera miejsce na baner reklamwy i dane kntaktwe. Przygtwałem także makiety prtalu dłączne w załączniku 3 makiety.dcx. W załącznym d raprtu flderze załącznik 4 - szabln prtalu zamieściłem zstały wszystkie pliki, które były wykrzystane d utwrzenia graficznej jak i prgramistycznej części CMS-a. Są t: css images javascript favicn.ic template_preview template_thumbnail templatedetails index.html index.php D stwrzenia szablnu wykrzystałem edytr Crimsn Editr wraz z pakietem Adbe (wersja 30-dniwa). P pracwaniu layut-u pcięłem g na plasterki, klejn dpwiedni zakdwałem w pstaci xhtml + php (plik index.html i index.php). Klejnym krkiem był utwrzenie miniatury, pdglądu raz favicn w prgramie graficznym. Następnie pisałem pszczególne mduły w pliku templatedetails raz utwrzyłem ddatki wykrzystujące javascript. Utwrzne przeze mnie pliki graficzne zstały dłączne w flderze załącznik 5 pliki graficzne. Wygląd utwrznej strny przedstawia załącznik 6 gtwa_strna.jpg. 5. Przenszenie treści infrmacyjnych na nwą wersję prtalu Na nwy prtal przenisłem treści dtyczące infrmacji firmie (kntakt, histria, itp.) raz 50 najnwszych artykułów dtyczących jej prduktów. Wszystkie artykuły przensiłem ręcznie ze stareg prtalu firmy, gdyż wersje CMS nie pzwalały na

8 prawidłwe przeknwertwanie bazy danych. Wykaz przeniesinych treści znajduje się w załączniku 6 zamieszczne_artykuły.jpg. Następnie uzupełniłem treścią, grafiką raz plikami pszczególne mduły i kmpnenty (dj-image slider, acymailin, reklamy, phca dwnlader). Wszystkie przeniesine treści pszczególnych kategrii, mdułów jak i kmpnentów dstępne są w flderze załącznik 7 - baza danych.

9 6. Optymalizacja prtalu pd kątem wyszukiwarek Optymalizację prtalu pd kątem wyszukiwarek zacząłem d zamieszczenia dpwiednich metadanych w Jmli (panel administracyjny) raz kdzie CMS-a w strefie head (streszczenie witryny, słwa kluczwe witryny). D prawidłweg wykrywania witryny w wyszukiwarkach zstały ddane dpwiednie słwa kluczwe. Efekty mich działań zawarte są w załączniku 8 metadane.dcx. Odpwiednie sknfigurwanie przeze mnie witryny w ggle.pl daje prawidłwe rezultaty wyszukiwania. Wyświetla się nie tylk strna główna, ale również jej najważniejsze kategrie tj: Kntakt Kalendarz imprez Archiwum Aktualne imprezy Wyniki przykładwych zapytań zawart w załączniku 9 ggle.dcx (Miejscwść, data) (Pdpis stażysty) 1 Prszę pdać pis spsbu rzwiązania zadania prjektweg, bez ujawniania danych Firmy/ Instytucji, w której dbywał się staż. D udkumentwania zadania, mżna dłączyć załączniki w frmie papierwej bądź elektrnicznej (na płytach CD/DVD) np. case study, fragment kdu, gtwy prgram, itp.

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Skrypt ogłoszeniowy NOTICE v1.2

Skrypt ogłoszeniowy NOTICE v1.2 Skrypt głszeniwy NOTICE v1.2 Created by Kamil Wyremski wyremski.pl Opis skryptu: Skrypt pzwala na stwrzenie strny z głszeniami. Dstępnych jest bardz wiele pcji knfiguracyjnych, dzięki czemu mżna dstswać

Bardziej szczegółowo

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor Przegląd funkcjnalnści w klejnych wersjach systemu taryfikacyjneg (3.60 4.04), pis systemu Biling-Online, pis prgramu Klektr Katwice, 2009 Wydanie 1.0 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Zaproszenia do złożenia oferty

Załącznik nr 1. do Zaproszenia do złożenia oferty Załącznik nr 1 d Zaprszenia d złżenia ferty Szczegółwy pis przedmitu zamówienia (SOPZ) na: Stwrzenie i implementację systemu infrmatyczneg zawierająceg Centralny rejestr sób psiadających uprawnienia zawdwe

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY: G.271.B.4.2014. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

NR SPRAWY: G.271.B.4.2014. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia NR SPRAWY: G.271.B.4.2014 Załącznik nr 1 d SIWZ Szczegółwy pis przedmitu zamówienia Przedmitem zamówienia jest rganizacja i przeprwadzenie szkleń, dstawa licencji i wdrżenie systemów infrmatycznych zintegrwanych

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 2011.01.05/1PL

ZAPYTANIE OFERTOWE 2011.01.05/1PL Prjekt: e-pmiar Ptencjału Ludzkieg (WND-POIG.08.01.00-22-324/09) ZAPYTANIE OFERTOWE 2011.01.05/1PL W związku z realizacją prjektu e-pmiar Ptencjału Ludzkieg zapraszamy Państwa d złżenia ferty na wyknanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik uŝytkownika

Podręcznik uŝytkownika Pdręcznik uŝytkwnika Pdręcznik uŝytkwnika 2004 2007 embeds sp. z.. All rights reserved. śaden fragment niniejszej dkumentacji nie mŝe być w jakiklwiek spsób pwielany lub przetwarzany (tłumaczny, przekształcany

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Dokument nr 3 Produkty epuap specyfikacja funkcjonalna. Wersja 1.1 (robocza), 1 luty 2010 rok

Dokument nr 3 Produkty epuap specyfikacja funkcjonalna. Wersja 1.1 (robocza), 1 luty 2010 rok LINIA WSPÓŁPRACY PRODUKTY EPUAP Dkument nr 3 Prdukty epuap specyfikacja funkcjnalna. Wersja 1.1 (rbcza), 1 luty 2010 rk Prdukty epuap specyfikacja funkcjnalna Autr MSWiA Wersja dkumentu 1.1 Liczba strn

Bardziej szczegółowo

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej Opis aplikacji zarządzanie treścią witryny internetwej SENTE Systemy Infrmatyczne Sp. z.. ul. Supińskieg 1 52-317 Wrcław tel. 071 78 47 900 e-mail: ffice@sente.pl http://www.sente.pl/ t aplikacja internetwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości kształcenia e-learningowego w wybranych obszarach

Analiza możliwości kształcenia e-learningowego w wybranych obszarach Raprt Analiza mżliwści kształcenia e-learningweg w wybranych bszarach [Warszawa 2013] 2 Publikacja współfinanswana ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Prjekt Efektywni 50+

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską raz ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM.

Bardziej szczegółowo

Strategia komunikacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Strategia komunikacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Strategia kmunikacji Prgramu Operacyjneg Infrastruktura i Śrdwisk na lata 2014-2020 z dnia 2 lipca 2015 r. Wersja 1.0 2 Spis treści Wstęp. 4 1. Określenie sytuacji wyjściwej.. 4 1.1. Diagnza....... 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Załącznik nr 1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Wdrżenie systemu pcztweg Exchange 2013 wraz z migracją danych raz dstarczenie licencji dstępwych d Exchange 2013, systemu peracyjneg

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu. Projekt realizacji

Załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu. Projekt realizacji Nr pstępwania: WiP/2014/1 Załącznik nr 5 d głszenia zamówieniu Prjekt realizacji narzędzi/systemów infrmatycznych Platfrmy Dialgu i Knsultacji Urzędu Miasta Krakwa z Organizacjami Pzarządwymi, a także

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy, zawartości i organizacji systemu monitoringu, rankingowania, zasobów materialnych i niematerialnych szkolnictwa wyższego w Polsce

Koncepcja budowy, zawartości i organizacji systemu monitoringu, rankingowania, zasobów materialnych i niematerialnych szkolnictwa wyższego w Polsce 33 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Kncepcja budwy, zawartści i rganizacji systemu mnitringu, rankingwania,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Wstęp do dokumentacji wdrożeniowej

Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Wstęp do dokumentacji wdrożeniowej Międzyuniwersyteckie Centrum Infrmatyzacji USOS 5.3 http://muci.edu.pl Uniwersytecki System Obsługi Studiów Wstęp d dkumentacji wdrżeniwej Mariusz Czerniak, UMK Janina Mincer-Daszkiewicz, UW 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Śląskie Centrum Spłeczeństwa Infrmacyjneg Śląska Sieć Punktów Dstępu d Infrmacji (ŚSPI) Opis Przedmitu Zamówienia Maj 2011 r. Załącznik nr 6 Opis przedmitu zamówienia str. 25 Spis zawartści 1. Infrmacje

Bardziej szczegółowo