Komunikat R. 8: 2010, nr 42 (294) poniedziałek, 22 listopada 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komunikat R. 8: 2010, nr 42 (294) poniedziałek, 22 listopada 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i"

Transkrypt

1 Kmunikat R. 8: 2010, nr 42 (294) pniedziałek, 22 listpada 2010 rku Zapraszam d dwiedzenia blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Bieżące infrmacje Knfraterni Turystycznej Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich: ISBNik: infrmatr Sekcji Biblitek Niepaństwwych Szkół Wyższych przy Zarządzie Głównym SBP: KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p w i e d z i Zbacz również pzstałe zaprszenia na knferencje pd adresem: Zbacz również terminarz knferencji naukwych pd adresem: Zbacz również terminarz knferencji branżwych pd adresem: Przestrzeń publiczna miast XXIV Knwersatrium wiedzy mieście, Łódź, 7-8 kwietnia 2011 rku Od blisk ćwierć wieku, zwykle tej prze rku, Instytut Gegrafii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkieg zapwiada widącą tematykę klejneg Knwersatrium. Na XXIV sptkaniu w Łdzi w 2011 rku prpnujemy pdjąć dyskusję nad przestrzenią publiczną miast. Przyjmując nie nwą już tezę, że miast jest kreślną frmą rganizacji i zagspdarwania przestrzeni gegraficznej, łatw djść d przeknania, że rganizatrzy tej przestrzeni bk przestrzeni prywatnych, czy kreślnych grup mieszkańców lub właścicieli musieli przewidzieć i zrganizwać również przestrzeń miejską dstępną zarówn dla wszystkich mieszkańców, jak i dla przybyszów z zewnątrz. Przestrzeń tą umwnie nazywać będziemy przestrzenią publiczną. Celem knwersatrium jest wszechstrnne przedyskutwanie prblematyki związanej ze współczesnym pjmwaniem (definiwaniem), rganizacją i funkcjnwaniem przestrzeni publicznej w miastach. Szczególny nacisk pragniemy płżyć na analizę miejskiej przestrzeni publicznej w zakresie: budwy i układu miasta (wielkść, frmy i rzmieszczenie); warunków życia mieszkańców miasta (czy jest związek między wielkścią, frmą i rzmieszczeniem przestrzeni publicznej a warunkami życia w mieście?) kntaktów mieszkańców między sbą raz z przyjezdnymi d miasta (przestrzeń publiczna jak bszar penetracji i asymilacji turystycznej z miastem i jeg mieszkańcami). Pdjęcie dyskusji nad przestrzenią publiczną wynika również z faktu, że p 1989 rku miasta plskie przeżywają intensywny prces reprywatyzacji biektów ale również i przestrzeni miejskiej, c wcuje m.in. craz większymi pwierzchniami miejskimi, które są zamknięte (lub mają graniczną dstępnść publiczną w naszych miastach). Tak szerk zakreślna tematyka przestrzeni publicznej winna zaintereswać przedstawicieli wielu dyscyplin naukwych w tym m.in. urbanistów, scjlgów, eknmistów, kulturznawców., gegrafów miast, gegrafów spłecznych, badaczy turystyki i innych. Liczymy na interdyscyplinarną wymianę pglądów i dyskusję nad tym niewątpliwie aktualnym prblemem nie tylk plskich miast. Wszystkich zaintereswanych tematyką przestrzeni publicznej w miastach zapraszamy d udziału w XXIV Knwersatrium Wiedzy Mieście, które dbędzie się w Łdzi w dniach 7-8 kwietnia 2011 rku. Z wyrazami szacunku Kierwnik naukwy prf. dr hab. Stanisław Liszewski 1

2 Sekretarz naukwy dr hab. Iwna Jażdżewska, prf. UŁ Pbierz zgłszenie: Źródł: Instytut Gegrafii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkieg, data dstępu Warsztaty badawcze z gegrafii turyzmu XXVII seminarium terenwe, Spała, wrzesień 2011 rku Seminarium terenwe pt. Warsztaty badawcze z gegrafii turyzmu jest cykliczną knferencją rganizwaną nieprzerwanie d 1983 r. Każdeg rku sptkania te grupują przedstawicieli różnych dyscyplin naukwych zajmujących się turystyką w Plsce i zagranicą. W pierwszych latach celem seminarium była prezentacja nie publikwanych prac związanych z aktualnymi prblemami badawczymi z zakresu gegrafii turyzmu. Z czasem dszły nwe cele takie jak prezentacje ukńcznych prac z zakresu turystyki, przegląd tematyki prac magisterskich realizwanych w śrdkach kształcących dla ptrzeb turystyki. Od 1997 rku prgram seminarium zstał wzbgacny sesje tematyczne, w czasie których dyskutwane są pjęcia stswane w naukach turystyce. Dtychczas zaprezentwan i przedyskutwan definicje i zakres takich pjęć jak turystyka wiejska, przestrzeń turystyczna, turystyka pielgrzymkwa, atrakcyjnść turystyczna, przemysł turystyczny, prdukt turystyczny, usługi turystyczne, gegrafia htelarstwa, regin turystyczny, agrturystyka i ekturystyka, turystyka i rekreacja raz statni turystyka kulturwa. Stałą częścią każdeg seminarium jest wycieczka studialna p reginie, w którym rganizwane jest sptkanie. Jest na przygtwywana i prwadzna przez pracwników naukwych Instytutu Gegrafii Miast i Turyzmu UŁ. Seminarium terenwe Warsztaty badawcze z gegrafii turyzmu jest jednym z najstarszych w Plsce cyklicznie rganizwanych sptkań naukwców prwadzących badania nad turystyką. Tematyka i cele seminarium. XXVII Seminarium terenwe Warsztaty badawcze z gegrafii turyzmu jest knferencją rganizwaną d 1984 rku skupiającą c rku grn pracwników naukwych z różnych dziedzin zajmujących się turystyką z kraju i zagranicy. Głównymi celami tej knferencji niezmiennie pzstają: prezentacje wyników prac badawczych związanych z szerk rzumianą turystyką przed ich publikwaniem, prezentacje załżeń prac naukwych realizwanych na stpień naukwy (dktraty, habilitacje) z dziedzin związanych z turystyką, prezentacje wyników zakńcznych i brninych w rku dbywania się seminarium prac dktrskich i habilitacyjnych dtyczących turystyki, sesje i dyskusje pjęciwe związane z pjęciami stswanymi w naukach zajmujących się turystyką a także w praktyce. Rbert Wiluś sekretarz naukwy seminarium Instytut Gegrafii Miast i Turyzmu UŁ ul. Kpcińskieg 31, Łódź tel , , fax Źródł: Instytut Gegrafii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkieg, data dstępu KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE r e l a c j e Pdróże Plnii d jczyzny pierwsza gólnplska knferencja naukwa pświęcna turystyce plnijnej Warszawa, 17 listpada 2010 rku relacja 17 listpada 2010 rku z inicjatywy Ministerstwa Sprtu i Turystyki, ALMAMER Wyższej Szkły Eknmicznej w Warszawie raz Stwarzyszenia Wspierania Rzwju Turystyki, dbyła się I Ogólnplska Knferencja Naukwa Turystyka plnijna - stan i ptrzeby. W dyskusji na temat tendencji w ruchu turystycznym Plnii, wzięli udział między innymi przedstawiciele śrdwiska naukweg raz rganizacji zajmujących się rzwjem i prmcją turystyki. Zadania realizwane przez Plską Organizację Turystyczną w tym zakresie przedstawili: Teresa Buczak wicedyrektr Biura Prjektu Prmujmy Plskę Razem, Bgdan Becla dyrektr śrdka POT w Lndynie raz Jan Wawrzyniak dyrektr śrdka POT w Berlinie. D pbrania prezentacja: Turystyka plnijna - stan i perspektywy rzwju / Teresa Buczak Więcej infrmacji: Źródł: Plska Organizacja Turystyczna, data dstępu

3 NOWOŚCI WYDAWNICZE Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji / red. Sławj Tanaś. Łódź: Łódzkie Twarzystw Naukwe, 2010 Trudn wybrazić sbie współczesny rynek usług turystycznych i rekreacyjnych bez wsparcia śrdków naukwych, prwadzących zarówn badania, jak i kształcących kadry na ptrzeby teg rynku. Dydaktyka jest wypadkwą nauki, która ma za zadanie m.in. w spsób usystematyzwany pisywać i wyjaśniać taczającą nas rzeczywistść. Owce badań naukwych są pdstawą edukacji współczesneg spłeczeństwa. Z klei jakść rganizacji i bsługi rynku usług jest skrelwana z jakścią kształcenia przyszłych kadr. Mngrafia Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji ma na celu zaprezentwanie wybranych prblemów badawczych raz zwrócenie uwagi na złżnść i ryginalnść zagadnień dydaktycznych z zakresu turystyki, rekreacji i gspdarki turystycznej, pdejmwanych w państwwych szkłach wyższych. Prgram knferencji Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji (Łódź, ] znajdziesz tutaj: Zamówienia realizuje: Barbara Kurycka, Instytut Gegrafii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkieg, ul. Kpcińskieg 31, Łódź, tel , Źródł: Instytut Gegrafii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkieg, data dstępu Pzycja prawna pdmitów turystycznych a chrna klienta: ujęcie prawnprównawcze Pzycja prawna pdmitów turystycznych a chrna klienta: ujęcie prawnprównawcze / Matylda Gwździcka-Pitrwska. Pznań: Instytut Naukw-Wydawniczy Maiuscula, 2010, 172 s.; tab.; 24 cm. ISBN Ze wstępu. Przedmitem niniejszej mngrafii są wybrane aspekty prawne związane z treścią i zawarciem umwy pdróż, w ujęciu prawn prównawczym i na gruncie analizy plskieg uregulwania tej kwestii, tj. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 rku usługach turystycznych [ ] będącej wdrżeniem knsumenckiej Dyrektywy z dnia 13 czerwca 1991 rku nr WE 90/314 pdróżach i wycieczkach świadcznych w frmie kmbinacji usług turystycznych za cenę zryczałtwaną [ ] raz regulacji prawnej teg zagadnienia w wybranych państwach Unii Eurpejskiej (Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włchy, Hiszpania, Dania i Szwecja). Analizie pddane zstały również przepisy prjektu Kmisji Kdyfikacyjnej Prawa Cywilneg ustawy wprwadzającej tytuł XV 1 z września 1997 rku [ ], zgdnie z którym umwa pdróż miałaby zstać umieszczna w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 rku Kdeks cywilny [ ] p przepisach regulujących instytucję umwy dzieł. [ ] Rzwiązania prawne w zakresie umwy pdróż wymagają usystematyzwania i sklasyfikwania. Z teg względu ważne był ustalenie i uprządkwanie aparatury pjęciwej, związanej z badanym zjawiskiem. W tym celu wykrzystane zstały zarówn wyniki dtychczaswych badań, pświęcne zagadnieniu umwy pdróż, jak i te przeprwadzne przez samą autrkę. Zamówienia realizuje Instytut Naukw-Wydawniczy Maiuscula, ul. Grchwe Łąki 7a/8, Pznań. Źródł: Matylda Gwździcka-Pitrwska, krespndencja nadesłana

4 EKSPERTYZY i WYNIKI BADAŃ Zbacz również pzstałe ekspertyzy i wyniki badań pd adresem: Sprawdź również: Wzrst zaintereswania Plaków dalekimi kierunkami pdróży Wyszukiwarka ltów Skyscanner [http://www.skyscanner.pl/] zabserwwała w październiku wśród użytkwników z Plski wzrst zaintereswania dalekimi celami pdróży. W brębie pierwszej dziesiątki najppularniejszych kierunków ltów Plaków, nie ma wielu zmian w stsunku d września: aż siedem miast pzstał na swich miejscach. Pzycja prtugalskieg Prt wzrsła 3 miejsca, natmiast Lizbny i Malagi spadła jedn. Ciekawie natmiast przedstawia się pzstała część setki najppularniejszych kierunków ltów z Plski. W cmiesięcznym zestawieniu wyszukiwarka ltów Skyscanner zabserwwała wzrst liczby wyszukiwań ltów d dległych miast takich jak: Tki i Meksyk (ba miasta pdskczyły w zestawieniu 10 miejsc w górę), a także pjawienie się w zestawieniu zupełnie nwych miejsc: Buens Aires (które wskczył d razu na miejsce 69), Miami ( na 79), Ls Angeles, Agadir, Kair, Bmbaj, Hawana na dalszych miejscach. Największy spadek liczby wyszukiwań ltów zabserwwan dla miast: Reus, któreg pzycja spadła 26 miejsc, Marsylia [-17], Nicea [-16], Lanzartte [-16], Hng Kng [-13], Chicag [-13], Fuerteventura [-12], Casablanca [-12], Ateny [-12], Wenecja [-10]. Z zestawienia wypadły: Kreta, Ibiza, Dubrwnik, Szanghaj, Reykjavik, Tbilisi, Bari, Bilba, Turyn, Rds, Salniki. - Placy lubią ciepły klimat, i szczególnie widać t p kierunkach ltów, wyszukiwanych w ciągu statnieg miesiąca - zdecydwanie wygrały miejsca, w których temperatury pwyżej 20 C są gwarantwane, pdczas gdy w naszej części Eurpy spdziewać się mżna zimna, deszczu i jesiennej szarugi. Craz gęściejsza siatka płączeń ltniczych z plskich ltnisk ułatwia nam spełnianie marzeń i skraca czas pdróży d słnecznych płudniwych kurrtów. - skmentwała Hanna Fleszar z plskieg ddziału Skyscanner. - Na przykład bilet ltniczy d Miami na Flrydzie ksztuje kł 1600 zł tam i z pwrtem, jeśli pdróż zaplanuje się w lutym. Najczęstsze kierunki ltów wyszukiwane przez Plaków w październiku 2010 rku 1. Lndyn [0] 2. Paryż [0] 3. Barcelna [0] 4. Madryt [0] 5. Rzym [0] 6. Medilan [0] 7. Dublin [0] 8. Prt [+3] 9. Lizbna [-1] 10. Malaga [-1] Źródł: Wiadmści ze Skyscanner, dkument nline: data dstępu Raprt trendów turystycznych Eurmnitr we współpracy z WTM pracwał raprt dtyczący nadchdzących trendów w turystyce. Wyniki raprtu przedstawin na knferencji światwych Targów Turystycznych, która dbyła się w Lndynie w dniach 8-11 listpada [2010 rku]. Amerykanie chcą wypczynku skncentrwaneg na zdrwiu. Według Raprtu światwych trendów turystycznych Amerykanie mają tendencję d rezygnwania z luksuswych, relaksacyjnych frm wypczynku na rzecz wakacji spędzanych w surwszych warunkach, gdzie w trsce swje zdrwie i frmę mają mżliwść uprawiania intensywnych ćwiczeń i sprtów ekstremalnych. Jak dwdzi raprt, taka frma wypczynku, będąca frmą walki ze stresem, zyskała na ppularnści szczególnie wśród zamżnych Amerykanów. Przyczyną wzrstu zaintereswania aktywnym trybem życia jest craz pwszechniejsza tyłść i wynikająca z niej rsnąca ppularnść prgramów fitness. Intensywne uprawianie sprtu pstrzegane jest również jak frma prfilaktyki, by graniczyć wyskie kszty związane z pieką medyczną. Raprt przewiduje, że taka frma wypczynku stwarza wielkie mżliwści rejnm, które mają surwy klimat i górzyste tereny. Daje także mżliwść rzwju tym śrdkm, które w swjej fercie przewidują intensywny prgram ćwiczeń. Wielka Brytania - inwazja inwestrów z Bliskieg Wschdu. Jak infrmuje raprt, wiele firm z Bliskieg Wschdu inwestuje w brytyjskim biznesie turystycznym, czeg dwdem jest między innymi fakt niedawnej sprzedaży Harrds firmie inwestycyjnej należącej d katarskiej rdziny królewskiej. 4

5 Pwdem zaintereswania się wschdnich inwestrów rynkiem brytyjskim jest ustawa z 2009 rku zapewniająca ulgi pdatkwe. Jak wynika z raprtu, istnieje także prawdpdbieństw wykupienia przez zamżnych biznesmenów ze Wschdu takich człwych marek w branży turystycznej jak: Savy, Grsvenr Huse, Claridge's, Berkeley czy Cnnaught. Pjawienie się wschdnich własnści na terenie Anglii mże zwabić wielu pdróżujących z tamtych rejnów. Fakt ten stwarza wiele nwych mżliwści dla branży turystycznej, która dstswując swje usługi d zwyczajów i religii Bliskieg Wschdu (np htele nie sprzedające alkhlu), mże liczyć na znaczne zyski. Eurpa Aplikacje gelkalizacyjne w telefnie. Aplikacje gelkalizacyje partych na technlgii GPS smartphne'y mgą zrewlucjnizwać przemysł turystyczny. Szacuje się, że d rku 2014 ppularnść smartphne'ów siągnie 92 prc., a tym samym zastąpi tradycyjne kmputery jak najpwszechniejsze źródł dstępu d sieci. Według prgnz raprtu rsnące znaczenie telefnów kmórkwych dprwadzi d wyparcia Ggle przez serwisy spłecznściwe takie jak Facebk, które staną się głównym źródłem wszelkich infrmacji, w tym również infrmacji turystycznych. Atrakcyjnść telefnów wzrasta dzięki specjalnym aplikacjm, które ferują wiele różnych usług, np. rezerwację ltów, przewdniki, infrmacje dla turystów czy prgramy pmagające w twrzeniu planów pdróży. Raprt przewiduje, że aby utrzymać się na rynku, rganizatrzy wycieczek będą musieli dstswać swje strny internetwe d wyszukiwarek telefnicznych raz aplikacji. Ważnym krkiem w przyszłść będzie także rzwinięcie mżliwści rezerwacji turystycznych przez różne aplikacje, np. pprzez Facebk na iphnie. Jak przewiduje Eurmnitr, d k 2015 rku 50 prc. pdróżujących będzie krzystać ze smatphne'ów w celu wyszukania infrmacji dtyczących pdróży lub w celu dknania rezerwacji. Afryka - turystyka ksmiczna. Jak infrmuje raprt, wraz z sukcesami RPA w dziedzinie rzwju astrnmii i technlgii ksmicznej, rśnie także zaintereswanie astrturystyką. Fakt ten starają się wykrzystać liczne htele, które w swjej fercie prpnują pkje wypsażne w teleskpy, ncne safari czy kursy astrnmiczne. Atrakcja ncnych bserwacji nieba stwarza turystyce nwe mżliwści, gdyż jak wynika z raprtu, ze względu na wyski wskaźnik zanieczyszczenia tylk 50 prc. naszej ppulacji ma mżliwść djrzenia gwiazd na niebie. Określanie stpnia zanieczyszczenia pzwala na ustalenie najbardziej dpwiednich miejsc d bserwacji, a tym samym wyprmwania ich jak nwych miejscwści turystycznych. Według prgnz astrturystyka będzie kntynuwała swój rzwój wraz ze wzrstem urbanizacji, twrząc zaptrzebwanie na nwe lkalizacje d bserwacji ncneg nieba. Jest również mżliwe, że w przyszłści, dzięki rzwjwi badań i ppularnści turystyki ksmicznej, Afryka stanie się rywalem dla USA, Rsji i Bliskieg Wschdu w walce prt ksmiczny. Ameryka łacińska. Według ustaleń raprtu Ameryka Łacińska, która d tej pry wiązała swój biznes turystyczny z bajecznymi plażami, jak na przykład brazylijska Cpacabana czy meksykańskie Acapulc, stara się skupić uwagę na miejscach, które d tej pry znajdwały się pza zaintereswaniem biur pdróży. Skierwanie turystyki w głąb kraju t główny zamysł tych państw. Wśród prmwanych miejsc znajdują się np. mkradła Pantanal w Brazylii, Puebls Magics w Meksyku czy klumbijskie ruiny w Ciudad Perdida. Te wyłaniające się z sameg serca kraju miejsca cierpią jednak z pwdu słab rzwiniętej infrastruktury i braku usług turystycznych. Rzwój płączeń autbuswych i ltniczych, które umżliwiłby dstęp d tych jeszcze dzikich i niezbadanych terenów byłby nieceninym siągnięciem, dającym mżliwść zarbku licznym htelm i przewźnikm, a tym samym przyczyniłby się d rzwju eknmiczneg rejnu. Azja. Azjatycki rynek turystyczny bierze szturmem marketing zapachwy. Wyjątkwe mżliwści, jakie daje marketing zapachwy wynika ze szczególnie silneg związku pmiędzy zapachem a pamięcią i emcjami. Emitwanie dpwiednich armatów zapewnia wytwrzenie dpwiednieg d danej chwili i pry dnia nastrju, a także pzwala na pwiązanie daneg zapachu z knkretną marką. Rsnąca ppularnść marketingu zapachweg determinuje również rzwój technlgii. Najnwsze siągnięcia pzwalają na pcję przewidującą aż d pięciu różnych zapachów na każdy pkój. Głównym wyzwaniem, jakie sti przed przemysłem turystycznym i htelami t dnalezienie właściweg balansu pmiędzy zapachami naturalnymi a syntetycznymi. Nacisk na rzwijanie ferty zapachwej, sprzyja także Azji, która dzięki różnrdnści swich krajów z ich miejscwymi zapachami, ma mżliwść wyjścia pza standardwe armaty i zaferwać wyjątkwe dznania zmysłwe. Opracwała: Drta Zdrjewska Źródł: TTG Pland, data dstępu Pdsumwanie seznu wakacyjneg 2010 [Tanie-Lty.cm.pl] Centrum Rezerwacji Tanie-Lty.cm.pl [http://www.tanie-lty.cm.pl/] przedstawia raprt dtyczący najppularniejszych w mininym seznie kierunków pdróży ltniczych, preferwanych przez klientów miejsc urlpów wakacyjnych raz ich mtywacji przy wybrze fert turystycznych. Sprawzdanie składa się z dwu części: pdsumwania statystyk sprzedaży biletów ltniczych i mówienia wyników badania ankietweg, przeprwadzneg wśród klientów serwisu. Badani dpwiedzieli m.in. na pytania t gdzie, jak i za ile pdróżwali w tegrczne wakacje. 5

6 Za cele urlpwe klienci serwisu bierali najczęściej ciepłe kraje Płudnia raz plskie wybrzeże. Inaczej wygląda lista kierunków, na które dntwan w seznie najwięcej rezerwacji biletów ltniczych. Tu prym niedmiennie widą: Lndyn, Paryż, Rzym i Nwy Jrk miasta, d których pdróżni udają się nie tylk w celach wypczynkwych. 1. Najczęściej rezerwwane kierunki pdróży ltniczych. Największą ppularnścią wśród rezerwujących bilety w serwisie cieszyły się teg lata następujące kraje: Anglia, Francja, Włchy, Stany Zjednczne, Hiszpania, Prtugalia, Tajlandia, Belgia, Grecja, Turcja, Hlandia raz Szwecja. Najczęstszymi miastami dcelwymi pdróży ltniczych były klejn: Miast Sprzedane bilety (%) 1. Lndyn 10,5 2. Paryż 5,5 3. Rzym 4,5 4. Nwy Jrk 4,5 5. Barcelna 4 6. Bangkk 3 7. Chicag 3 8. Madryt 2,5 9. Lizbna 2,5 10. Bruksela Ateny Malaga Stambuł 1,5 14. Nicea 1,5 15. Amsterdam 1,5 Wschód i Bałkany craz chętniej dwiedzane. Craz większym zaintereswaniem turystów cieszą się republiki pstswieckie, dtąd pwszechnie uznawane za nieciekawe. Mininy sezn letni przyniósł aż pięcikrtny wzrst sprzedaży biletów w tych kierunkach (m.in.: na Ukrainę, Łtwę i d Gruzji), w prównaniu z analgicznym kresem ubiegłeg rku. Rśnie również pwdzenie krajów bałkańskich prócz bezknkurencyjnej Chrwacji, ulubine przez pdróżnych kraje półwyspu t Bułgaria i Macednia (trzykrtny wzrst sprzedaży w prównaniu d seznu 2009). Ppularni przewźnicy i miejsca wyltów. Najczęściej pdróżni wylatywali na wakacje z Prtu Ltniczeg im. Fryderyka Chpina w Warszawie. Ltnisk bsłużył 55% wszystkich wyltów zarezerwwanych na Tanie-Lty.cm.pl. Za nim znalazły się klejn: Kraków (15%), Gdańsk (10%), Pznań (5%), Wrcław (4%), Łódź (2%). Najczęstszymi miejscami przesiadek i zagranicznych wyltów były natmiast ltniska niemieckie: Frankfurt, Mnachium i Dusseldrf. Spśród przewźników regularnych najwięcej ltów bsłużyły PLL LOT raz Lufthansa, a w przypadku tzw. tanich linii Wizz Air i Ryanair. Rezerwujemy bilety pwrtne z wyprzedzeniem. Osby pdróżujące samltami są craz bardziej świadmymi klientami - wiedzą, jak kupwać i szczędzać pieniądze. Zdecydwana większść (85%) rezerwuje lty w dwie strny, które na gół są tańsze niż dwie sbne rezerwacje. Pdróżni skrupulatniej planują swje wyprawy i wykupują bilety dpwiedni wcześnie. Płwa klientów w tym seznie zarezerwwała swje lty na 2-3 miesiące przed dltem. Pzstali t spntaniczni glbtrterzy, rezerwujący bilety ad hc, głównie te bjęte prmcjami (40%). Osby pdróżujące na inne kntynenty planują swje egztyczne wyprawy ze znacznym, nawet rcznym wyprzedzeniem (10%). 2. Pdsumwanie seznu urlpweg wyniki ankiety. Jak wynika z przeprwadznej wśród klientów serwisu ankiety, najważniejszymi kryteriami planwania urlpu są dla klientów: niezapmniane wrażenia i wyski standard a wszystk w jak najniższej cenie. Jednak, pmim deklarwanej szczędnści, teg lata badani wydali na wakacje średni 20% więcej niż w 2009 rku. [ ] Infrmacja badaniu. Badanie przeprwadzn d 14 d 30 września 2010rku. Udział wzięli w nim użytkwnicy serwisu Tanie-Lty.cm.pl (567 sób: 410 kbiet i 157 mężczyzn). Respndenci t w przeważającej części mieszkańcy dużych miast, w wieku d 26 d 45 lat. Pbierz raprt w PDF: Centrum Rezerwacji Tanie-Lty.cm.pl. Tanie-Lty.cm.pl t jeden z liderów rynku rezerwacji ltniczych nline. Od listpada w fercie serwisu znajdują się również wycieczki, rganizwane przez największych turperatrów d blisk 70 krajów na całym świecie. Kntakt: Kamila Kaczmarczyk, specjalista ds. PR i Marketingu, tel. km.: , tel.: , * Cała analiza dstępna tutaj >>>: html, data dstępu

7 Ożywienie branży turystycznej P najgrszych w histrii stratach spwdwanych gólnświatwym kryzysem gspdarczym i finanswym w 2009 rku, przemysł branży turystycznej jest z pwrtem na drdze d sukcesu, wiele szybciej niż czekiwan, a także przecząc wszelkim prgnzm międzynardwych analityków. Pdczas 18. edycji Wrld Travel Mnitr Frum w Pizie, Freitag Rlf, prezes dradztwa IPK Internatinal, pwiedział: - Międzynardwy przemysł świata turystyki pwraca, nawet z większą siłą. W tym rku pdkreślił swją rlę jak jedneg z filarów gspdarki światwej. Według Rlf Freitag t Azja napędza w szczególnści wzrst w skali międzynardwej. Zgdnie z IPK, w 2010 rku crczny gólnświatwy wzrst turystyki krajwej na całym świecie siągnie pzim 5 prc., w turystyce międzynardwej 7 prc., pdczas gdy wzrst międzynardwych przyjazdów szacuje się na 6 d 7 prc. Jednak na całym świecie wskaźniki wzrstu różnią się. W Ameryce Płudniwej becnie rzwój utrzymuje się na pzimie 13 prc., w Azji, Oceanii i na Bliskim Wschdzie 12 prc., a w Afryce wzrst krajwych i międzynardwych ltów, t 7 prc. Natmiast rynki Ameryki Półncnej i Eurpy pzstają w tyle, a wartści nie siągnęły jeszcze pzimów sprzed recesji. W Eurpie z rku na rk stpa wzrstu jest równa 3 prc., pdczas gdy w Ameryce Półncnej jest t tylk 1 prc. Przedstawiny przez IPK Internatinal i spnsrwany przez ITB Berlin, Wrld Travel Mnitr Frum w Pizie grmadzi 50 ekspertów turystyki i naukwców z całeg świata, którzy prezentują kierunki i najnwsze statystyki trendów w turystyce międzynardwej. Opracwała: Anna Drąg Źródł: TTG Pland, data dstępu Bm mim kryzysu Mim kryzysweg rku 2009 bm htelarski nie dść, że nie słabł, t jeszcze przyśpieszył. Od lipca ubiegłeg rku d lipca 2010 liczba hteli zwiększyła się 162 biekty d 1796 wynika z najnwszych danych GUS. T największy skk w histrii plskieg htelarstwa. Liczba gści w pierwszym półrczu zwiększyła się 10 prc. Główny Urząd Statystyczny raz d rku pdaje stan liczbwy plskiej bazy nclegwej na dzień 31 lipca. T stanwi ptem punkt dniesienia dla większści analiz dtyczących dynamiki rzwju rynku nclegweg w Plsce. Z najnwszych danych GUS wynika, że w lipcu 2010 rku działał w Plsce 7206 wszystkich biektów zbirweg zakwaterwania (w ), dyspnujących 610 tys. miejsc nclegwych ( ,5 tys.). Liczba hteli rśnie craz szybciej. Liczba hteli wzrsła w tym kresie 10 prc. d Dyspnwały ne łącznie 176 tys. miejsc, 10,5 tys. więcej niż rk wcześniej. Ale największą dynamikę dntwały tzw. inne biekty htelarskie (zamki, pałace, zajazdy, wille, rezydencje itp. świadczące takie same usługi jak htele, ale nie mgące nazywać się htelami, b nie zdecydwały się przejść prcesu kategryzacyjneg). Był ich 1011, 25 prc. więcej niż w 2009 (809), dyspnwały 47,5 tys. miejsc nclegwych. I te dwie kategrie w praktyce generują cały wzrst plskiej bazy nclegwej, b liczba biektów w pzstałych kategriach (schrniska, śrdki wczaswe, klnijne, kempingi, biwaki itd.) z rku na rk spada. Tak dynamiczny wzrst liczby hteli mże stanwić pewne zaskczenie, pnieważ rk 2009 był kresem największeg kryzysu w całej histrii plskiej branży htelarskiej. Na rynek wchdziły jeszcze... Rafał Szubstarski Cały artykuł znajdziesz tutaj: data dstępu Infrmacje Dziennik Turystyczny: cdzienne infrmacje z branży turystycznej: Baza Traper: definicje, analizy, dane liczbwe i prgnzy: Instytut Turystyki, infrmacje publikacjach: Eurmnitr Internatinal: Bank Danych Reginalnych Główneg Urzędu Statystyczneg: EUROSTAT Urząd Statystyczny Unii Eurpejskiej: UNWTO: Facts and Figures: 7

8 INFORMACJE DLA FACHOWCÓW Zbacz również pzstałe infrmacje dla fachwców pd adresem: Sprawdź również narzędzia infrmacji naukwej pd adresem: Sprawdź terminy najbliższych targów turystycznych pd adresem: ResearchGATE: największa sieć akademicka Raz rzdmuchana fala prtali internetwych chyba nigdy się nie skńczy. Z N-K na Facebka, b mdniej, zstawiając Grn, b ekskluzywniej. Przy kazji pdziałamy na Twitterze, szybki wgląd na t, c prpnuje Stumble, n i statecznie jesteśmy umysłw wyjałwieni, a klejne gdziny naszeg życia mżemy ddać d grupy:,,internecie! Oddaj mój czas!. Na szczęście pwstał ResearchGATE. Szybk. Na dzień dzisiejszy ResearchGATE t największa sieć akademicka zrzeszająca pnad 600 tysięcy naukwców ze 196 krajów. Prtal pwstał w 2008 rku z inicjatywy dwóch niemieckich studentów medycyny. Główną myślą był usprawnienie współpracy naukwej w ramach szerk rzumianeg śrdwiska akademickieg. Wybraźcie sbie, że plski naukwiec jest zaangażwany w pracę naukwą, która ma na celu udwdnić, który adenwirus będzie najbardziej przydatny w najnwszym mdelu terapii genwej. P latach ciężkiej pracy w labratriach, tnach przeczytanych książek, kilgramach zbadaneg materiału, w kńcu hucznie publikuje swje,,przełmwe wyniki. Jak wielkie jest jeg zdziwienie, gdy miesiąc przed nim na ten sam pmysł wpadł naukwiec z Japnii, który w swjej najnwszej pracy prezentuje identyczne rezultaty badań. Główne idee, które twarzyszyły Ijadwi Madischwi, twórcy ResearchGATE, bejmwały nie tylk zapbieganie takim brzydkim dublm, ale także umżliwienie naukwcm uczenia się d siebie samych.,,researchgate pzwlą na siągnięcie szybszych wyników, więc nie tylk zaszczędza spr czasu, ale przede wszystkim pieniędzy, twierdzi dr Madisch. Już mżemy sbie wybrazić, że dzięki ResearchGATE przełm w leczeniu raka nastąpi nie w prgnzwanym 2015, a kł 2012 rku. C więc sti za tak wielką,,cudwnścią teg prtalu? Obszernie. W ramach tradycyjnych reguł spłecznści internetwej ResearchGATE umżliwia w pierwszej klejnści stwrzenie prfesjnalnej wizytówki akademickiej, która prócz facebkwej pwtórki z rzrywki, bejmuje również własną biblitekę, badania naukwe, publikacje, blg, uczestnictw w knferencjach i grupach naukwych U naszych znajmych, których tak naprawdę nazywa się tutaj,,partnerami naukwymi, nie znajdziemy sterty słdkich zdjęć i infrmacji tym, że właśnie,,jacek dnalazł zagubiną świnkę na farmie Kasi. Naukwcy pdbnym prfilu zaintereswań są pukładani wedle czytelnej siatki kntaktów, która graficznie brazuje dkładne pwiązania pmiędzy pszczególnymi użytkwnikami. Innwacyjnie. C najważniejsze, ResearchGATE t przede wszystkim największe bezpłatne źródł artykułów naukwych w sieci. Prtal bejmuje 7 pkaźnych baz danych, które w sumie dają użytkwnikm dstęp d pnad 35 milinów publikacji raz wgląd d 20 tysięcy czaspism naukwych. Wszystk jest dkładnie sparwane z inteligentną wyszukiwarką, która p wprwadzeniu terminu wyszukiwawczeg, sugeruje najbardziej trafne pwiązania w brębie wizytówek użytkwników, publikacji, grup, dyskusji raz czaspism. Klejnym innwacyjnym pmysłem jest tzw. Similar Abstract Search Engine (SASE), który pmaga w publikacji własnych prac naukwych. P wprwadzeniu abstraktu autrskiej publikacji, wyszukiwarka dpaswuje g d najbardziej dpwiednich magazynów naukwych, które mgą zgdzić się na jej publikację. Ddatkw ResearchGATE t centrum infrmacji nadchdzących knferencjach i wydarzeniach naukwych. Użytkwnik mże zadeklarwać swój udział lub dinfrmwać się w kwestii prgramu raz zaprsznych gści. Prtal stawia na rzwój kariery naukwej, tak więc użytkwnicy mgą nie tylk prwadzić swje badania nline, ale również przeglądać dstępne ferty pracy, które pchdzą z międzynardwych uczelni, krpracji infrmatycznych lub nawet stacji telewizyjnych. Ptencjalny aplikant wszelkie frmalnści związane z rekrutacją załatwia czywiście za pśrednictwem sieci. Pdsumwując, ResearchGATE dzięki innwacyjnym aplikacjm granicza zbędny wysiłek naukwy, usprawnia współpracę zawdwą raz umżliwia szybszą wymianę wiedzy. Ddatkw infrmuje, namawia d twrzenia raz przyspiesza karierę naukwą. A jak z teg wszystkieg krzysta plska nauka? Plsk. Już 2 lata temu za sprawą Stanisława Szlufika, młdeg studenta medycyny Warszawskieg Uniwersytetu Medyczneg, zstała utwrzna grupa nazwie Researchers in Pland. Szablnwść nazwy t paradksalnie jej najważniejsza cecha, pnieważ plasuje się w ramach wielkieg kannu grup reprezentujących naukwców z m.in. Czech, Ukrainy, Włch, Indii, Egiptu czy Kanady. Każda z nich t swista wizytówka śrdwiska naukweg daneg kraju. Plska prezentuje się nie bez pltu! W przeciągu miesiąca grupa ursła pnad 80%, a becna dyskusja braca się wkół mżliwści stypendialnych dla młdych na- 8

9 ukwców. Cytując prf. Jarsława Barskieg, dyrektra CMD przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym,,,jest ptrzeba stwrzenia plskiej 'mafii' naukwej na świecie, która wspierałaby krajanów przy nawiązywaniu współpracy naukwej. Rzwijając ten apel wart zwrócić uwagę na liczbę i rangę instytucji, które wsparły prmcję ResearchGATE na terenie naszeg kraju. Infrmacja sieci jest dstępna na większści witryn internetwych plskich plitechnik, biblitek uniwersyteckich czy wydziałów PAN. Niedług w ramach prtalu pwstaną spłecznści internetwe prezentujące zarówn badania naukwe, jak i samych pracwników plskich instytucji badawczych. Na prtalu jest becnie zarejestrwanych pnad 5 tysięcy plskich naukwców, którzy w większści przebywają za granicą. Pierwszy raz mamy mżliwść wglądu w ich badania, a c najważniejsze, skmunikwania się z nimi w celu nawiązania ptencjalnej współpracy. Niedsknale. ResearchGATE t wielka idea, ale też wielka dpwiedzialnść. Prtal musi przywiązywać szczególną uwagę d zachwania praw autrskich i patentwych danych naukwców. Pnadt nadal brakuje mu wiele d miana dsknałeg śrdka współpracy naukwej. Niektóre artykuły nie są dstępne, a czekiwanie na ich publikwanie trwa p prstu zbyt dług. Praża też brak bardziej interaktywnych metd prezentwania infrmacji. Brakuje materiałów audi-wizualnych, mżliwści wideknferencji czy bardziej innwacyjnych spsbów kmunikacji. Niemniej jednak, wymienine braki nie dstraszyły ptężnej rzeszy prminentnych inwestrów zza ceanu, którzy, tak jak w przypadku Facebka, zamierzają wpmpwać miliny dlarów w rzbudwanie prtalu. Petyck dpinając, wracam d wstępneg wyjałwienia współczesneg Internauty, który w ramach zagspdarwania swjeg wlneg czasu, ma nareszcie mżliwść zrównważenia swjej wirtualnej diety. Nareszcie mamy spłecznść dla Naukwców, spłecznść dla Studentów, która chć jeszcze raczkuje, zaczyna rbić spre zamieszanie n-line! Szymn Krawiec Źródł: Prtal Spraw Zagranicznych, dkument nline: data dstępu Sprawdź: ResearchGate, dkument nline: data dstępu Prezydent wręczył nminacje prfesrskie Stwarzanie szans na budwę Plski nwczesnej raz uczestnictw w knkurencji na zdrwych zasadach t zadania dla ucznych - mówił prezydent Brnisław Kmrwski pdczas czwartkwej urczystści wręczenia nminacji prfesrskich. Urczystść dbyła się w Pałacu Prezydenckim, z udziałem m.in. minister nauki i szklnictwa wyższeg Barbary Kudryckiej i prezesa Plskiej Akademii Nauk Michała Kleibera. Prezydent Kmrwski, wręczając nminacje pdkreślił, że za każdym z prfesrskich tytułów sti wytężna praca, rzwój sbisty i niełatwa drga kariery naukwej. Nminacja prfesrska t nie tylk ukrnwanie siągnięć uczneg, lecz także twieranie nwych szans na budwę teg, c jest Plsce niesłychanie ptrzebne - nwczesneg pdejścia d kwestii funkcjnwania nauki plskiej, szans na mdernizację kraju, przyspieszenie rzwju - pwiedział prezydent. Zaznaczył, że niekiedy kariera wiąże się z zazdrściami alb z pdziwem, niekniecznie d kńca szczerym. Ale tak już jest. Kariera t również sprstanie trudnemu wyzwaniu, jakim jest uczestnictw, na zdrwych zasadach, w knkurencji. Knkurencja jest rzeczą dbrą, m.in. jeśli znacza zdbywanie klejnych etapów wtajemniczenia w nauce - pwiedział Brnisław Kmrwski. Nminacje prfesrskie trzymał 89 ucznych w kategriach: nauki bilgiczne, nauki chemiczne, nauki eknmiczne, nauki farmaceutyczne, nauki fizyczne, nauki humanistyczne, nauki medyczne, nauki kulturze fizycznej, nauki Ziemi, nauki prawne, nauki weterynaryjne, nauki rlnicze, nauki techniczne. Źródł: PAP: Nauka w Plsce, data dstępu Zbacz również: Prezydent wręczył nminacje prfesrskie, dkument nline: data dstępu Knkurs fert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rk 2011 Departamentu Turystyki głasza twarty knkurs fert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rk Załączniki: Ogłszenie: Wzór ferty: Źródł: Ministerstw Sprtu i Turystyki, data dstępu

10 Najlepsze magisterki wybrane Kapituła Knkursu nagrdę Ministra Sprtu i Turystyki za najlepszą pracę magisterską z zakresu gspdarki turystycznej wyłniła laureatów ósmej edycji Knkursu. Jednmyślnie zdecydwan przyznać pierwszą, drugą i dwie trzecie nagrdy raz jedn wyróżnienie w Knkursie. Pierwszą nagrdę trzymała Kamila Kbusińska za pracę magisterską Rla prduktu w knkurwaniu gspdarstw agrturystycznych (na przykładzie wjewództwa dlnśląskieg i lubelskieg) napisaną pd kierunkiem dr Lucyny Przezbórskiej na Uniwersytecie Przyrdniczym w Pznaniu. Drugą nagrdę w knkursie trzymała Agnieszka Grzybwska za pracę Analiza instrumentów marketingwych wykrzystywanych w prmcji turystycznej wjewództwa dlnśląskieg napisaną pd kierunkiem dr inż. Marzeny Lemanwicz w Szkle Głównej Gspdarstwa Wiejskieg w Warszawie. Trzecie miejsce ex aequ trzymała Justyna Czachara za pracę Autrska kncepcja Szlaku Kulinarneg SMAKI BIESZCZDÓW metdy prmcji napisaną pd kierunkiem prf. nadzw. dr hab. inż. Jana Krupy w Wyższej Szkle Infrmatyki i Zarządzania w Rzeszwie raz Michał Lechnwski za pracę Człnkstw rganizatra turystyki w Plskiej Izbie Turystyki a pzim chrny praw knsumentów na przykładzie analizy warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych napisaną pd kierunkiem dr Pitra Cybuli w Akademii Wychwania Fizyczneg w Krakwie. Wyróżnienie przyznan Marcie Panwicz za pracę magisterską Dziedzictw kulinarne Pdhala jak element reginalneg prduktu turystyczneg na przykładzie gminy Bukwina Tatrzańska napisaną pd kierunkiem prf. nadzw. dr hab. Jacka Kaczmarka na Uniwersytecie Łódzkim. Pnadt Izba Gspdarcza Htelarstwa Plskieg jak partner przy realizacji tegrcznej edycji knkursu ufundwała ddatkwą nagrdę dla zdbywcy pierwszeg miejsca w frmie pbytu weekendweg dla dwóch sób w warszawskim htelu Grand. Źródł: Dziennik Turystyczny, data dstępu Zbacz również: Ogłszenie Wyników Knkursu nagrdę Ministra Sprtu i Turystyki za najlepszą pracę magisterską z zakresu gspdarki turystycznej, Ministerstw Sprtu i Turystyki, dkument nline: Turystyki-za-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-gspdarki-turystycznej-?retpag=/, data dstępu Plskich turystów-krajznawców prtret własny wystawa z kazji jubileuszu Plskieg Twarzystwa Turystyczn-Krajznawczeg Warszawa, d 15 stycznia 2011 rku W dniu 15 listpada 2010 rku dbył się wernisaż wystawy Plskich turystów krajznawców prtret własny zrganizwanej z kazji jubileuszu Plskieg Twarzystwa Turystyczn-Krajznawczeg. PTTK t najstarsze w Plsce stwarzyszenie skupiające turystów i krajznawców. Pwstał sześćdziesiąt lat temu z płączenia Plskieg Twarzystwa Tatrzańskieg (1873) raz Plskieg Twarzystwa Krajznawczeg (1906). Wiele się zmienił d teg czasu, twarzystw upwszechnił krajznawstw i turystykę kwalifikwaną we wszystkich jej frmach, wypracwał krajznawczy prgram turystyki raz stwrzył warunki ułatwiające turystm i krajznawcm wędrwanie p kraju i pza jeg granicami. Efektm tej hericznej pracy, turystm i ich brazwi na przestrzeni statnich 60 lat pświęcna zstała wystawa prezentwana w siedzibie Muzeum Sprtu i Turystyki w Warszawie. Zaprezentwane na niej zstały wybrane ftgrafie turystyczne a twarzyszyć im będą ekspnaty związane z histrią PTTK. Ekspzycja ma być nie tylk prtretem plskich turystówkrajznawców, lecz także złżnym im swistym pdziękwaniem za sześćdziesiąt lat wspólnych wędrówek i radści. Wystawę będzie mżna glądać w gdzinach pracy Muzeum d 15 stycznia 2011 rku. Źródł: Muzeum Sprtu i Turystyki, dkument nline: data dstępu Muzeum Sprtu i Turystyki, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, Warszawa, tel.: , fax: , 10

11 Spóźniny prtkół: nagrdzn najsmaczniejsze książki Jan Akielaszek, właściciel wrcławskiej Oficyny Wydawniczej W klrach tęczy, przekazał nam prtkół datwany 8 września z psiedzenia jury Targów Książki Kulinarnej, jakie dbyły się w dniach września w Pznaniu w ramach Międzynardwych Tagów Pznańskich Plagra Jury bradwał w składzie: 1. dr Andrzej Byrt, prezes Międzynardwych Targów Pznańskich, hnrwy przewdniczący jury, fundatr nagród i dyplmów 2. red. Jan Akielaszek, prezydent Światwych Targów Książki Kulinarnej, fundatr nagród i dyplmów 3. red. Ryszard Mulek, sekretarz jury 4. Tadeusz Hupa, szef kuchni Htelu Wrcław, psiadacz pięciu rekrdów Guinnesa 5. red. Maciej Rślicki, przedstawiciel Światweg Frum Mediów Plnijnych 6. red. Krzysztf Kucharski, krytyk kulinarny. 7. Andrzej Stania, właściciel Zakładów Wędliniarskich w Świerklanach. 8. Przedstawiciele krespndenci Plskieg Związku Łwieckieg, Banku HSBC, dziennikarze zajmujący się kulinariami. Jury pstanwił przyznać trzy równrzędne nagrdy Grand Prix za: 1. Kuchnię literacką autrstwa Jana Tmkwskieg i Barbary Jakimwicz Klein (Świat Książki) 2. Kuchnię żydwską autrstwa G.A. Dubis (Rea) 3. Bale nblistów. Od klasycznych menu p współczesne przepisy, autrstwa Helene Bdin (Wydawnictw EP Publishing s.c. w Kcku) - książkę wydan w języku plskim, angielskim, szwedzkim, niemieckim Przyznan też trzy nagrdy równrzędne ufundwane przez prezydenta Światwych Targów Książki Kulinarnej Jana Akielaszka: 1. Kuchnia królów Plski na zamku w Malbrku, autrstwa Bgdana Gałązki (Oficyna Wydawnicza Mulic) 2. Mje wypieki autrstwa Drty Świątkwskiej (Agencja Wydawnicza Egrs) 3. Miód. Ptrawy na każdą kazję (Wydawnictw RM) (fran) Źródł: Rynek.książki.pl, data dstępu Stanwisk Izby Gspdarczej Htelarstwa Plskieg w sprawie rzprządzenia kategryzacyjneg Izba Gspdarcza Htelarstwa Plskieg publikwała swje stanwisk w sprawie prpnwanych zmian w prjekcie zmian rzprządzenia dt. biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie. Stanwisk dstępne jest tutaj: aktualnsci/art,63,wsplne-stanwisk-htelarzy-ws-rzprzadzenia-kategryzacyjneg-.html Źródł: Praw turystyczne: Pitr Cybula, data dstępu Prśba wzajemnść Będę wdzięczny niezmiernie za aktywne redagwanie naszeg elektrniczneg czaspisma infrmacyjneg, czyli nadsyłanie infrmacji: planwanych knferencjach i seminariach naukwych (wraz z adresem strny internetwej), nwściach wydawniczych z zakresu nauk turystyce, w tym materiałach pknferencyjnych będę wdzięczny za elektrniczną wersje: kładki raz spisu treści), spsbie ich bezpłatneg pzyskania lub warunkach zakupu, zakńcznych badaniach naukwych, zakńcznych przewdach dktrskich i habilitacyjnych. innych faktach, które mżna zamieścić w krnice dkumentującej działalnść naukw-badawczą w turystyce. Zapewniam rzpwszechnienie infrmacji: w frmie listów elektrnicznych (Kmunikatów Knfraterni Turystycznej SBP), umieszczenie ich na blgu Knfraterni Turystycznej Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich. Serdecznie dziękuję i pzdrawiam Wjciech Rzwadwski 11

12 Adres redakcji kmunikatów Knfraterni Turystycznej SBP. Redaktr: Wjciech Rzwadwski. Bibliteka Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa, ul. 17 Stycznia 32, Warszawa, tel , , fax , . * * Stale współpracują: Wiesław Alejziak Akademia Wychwania Fizyczneg im. Brnisława Czecha w Krakwie, Wydział Turystyki i Rekreacji raz Wyższa Szkła Infrmatyki i Zarządzania w Rzeszwie, Katedra Gspdarki Turystycznej; Karlina Buczkwska Akademia Wychwania Fizyczneg im. Eugeniusza Piaseckieg w Pznaniu, Wydział Turystyki i Rekreacji, Zakład Kulturwych Pdstaw Turystyki; Julian Bystrzanwski Wyższa Szkła Organizacji Turystyki i Htelarstwa; Mirsław Czerny Centrum Turystyki Wdnej PTTK; Krzysztf M. Mazurski Plitechnika Wrcławska, Wydział Architektury; Katedra Planwania Przestrzenneg raz Wyższa Szkła Zarządzania Edukacja, Wydział Turystyki w Kłdzku, Katedra Turystyki; Aleksander Panasiuk Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Eknmiki Usług; Katedra Zarządzania Turystyką Knfraternia Turystyczna Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich, działająca pd auspicjami Bibliteki Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa w Warszawie, dkłada wszelkich starań, aby nie rzsyłać niechcianej pczty. Uprzejmie infrmujemy, iż Państwa adres zstał pzyskany bezpśredni z Państwa strny internetwej lub z ficjalnych i gólnie dstępnych baz danych i w związku z tym, w myśl art.10 par. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 rku, świadczeniu usług drgą elektrniczną (Dz. U ) niniejszy nie stanwi przesyłki mającej znamina spamu. Jeżeli jednak nie życzycie sbie Państw dalszych infrmacji na temat naszej ferty prsimy dpwiedź z NIE w tytule. 12

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015 XV Frum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębirstw 8/06/2015 O PROGRAMIE Prgram Erasmus dla młdych przedsiębirców jest transgranicznym prgramem wymiany, który daje przyszłym i pczątkującym przedsiębircm

Bardziej szczegółowo

3 Nad przebiegiem prac Kapituły czuwa Przedstawiciel Audytora Konkursu i Partnera Merytorycznego KPMG.

3 Nad przebiegiem prac Kapituły czuwa Przedstawiciel Audytora Konkursu i Partnera Merytorycznego KPMG. REGULAMIN KONKURSU LIDER NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII edycja 2008 1 CEL Instytut Nwych Technlgii w Łdzi w ramach wspierania przedsiębirczści raz prmcji Łdzi jak miasta nwych technlgii - rganizuje knkurs Lider

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuipasdfghjklzxcvbnmqwerty uipasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasd fghjklzxcvbnmqwertyuipasdfghjklzx cvbnmqwertyuipasdfghjklzxcvbnmq Dyplmacja kulturalna wertyuipasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasdfg

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE WARSZTATY EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ DLA STUDENTEK I STUDENTÓW SPRAWOZDANIE Nardwa Agencja Prgramu Młdzież w działaniu raz Plsk-Niemiecka Współpraca Młdzieży przedstawiają raprt z drugiej edycji prjektu

Bardziej szczegółowo

Obsługa Rejestracji Wydarzeń. Light Code Register

Obsługa Rejestracji Wydarzeń. Light Code Register Obsługa Rejestracji Wydarzeń Light Cde Register Wrcław 2009 ul. Szczęśliwa 38/6, 53-418 Wrcław, tel. +48 71 72v32 057, fax. +48 71 72 32 088, mail: ferta@lightcde.eu Obsługa Rejestracji Wydarzeń Rynek

Bardziej szczegółowo

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer 1 Największy serwis spłeczn ecznściwy ciwy z kategrii Health 2.0 dla Benhauer Benhauer jest dynamicznie rzwijającą się spółką działająca na plskim i zagranicznym rynku usług internetwych. Załżycielem i

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Infrmacje firmie IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. wchdzi w skład międzynardwej grupy finanswej IMPULS-LEASING Internatinal z siedzibą w Szwajcarii. Pza Plską d Hldingu

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

IV kw. 2013. IV kw. 2012. IV kw. 2011

IV kw. 2013. IV kw. 2012. IV kw. 2011 Kwartalne wlumeny inwestycji (mld USD) Średnia stpa kapitalizacji dla wszystkich sektrów Michael Reilly +44 (0)20 7152 5691/ +44 (0)7793 808691 michael.reilly@eur.cushwake.cm 10 marca 2015 r. PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 41 (293) poniedziałek, 15 listopada 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i

Komunikat R. 8: 2010, nr 41 (293) poniedziałek, 15 listopada 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Kmunikat R. 8: 2010, nr 41 (293) pniedziałek, 15 listpada 2010 rku Zapraszam d dwiedzenia blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi PROJEKT MODELOWY Młdzieżwa Rada Prgramwa - decydujmy wspólnie z młdymi Autrka: Miłsz Ukleja, Fundacja Civis Plnus Isttą prjektu jest pwłanie Młdzieżwej Rady Bibliteki działającej przy biblitece, której

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018 BELVÉDÈRE Kmunikat praswy Beaucaire, 16 grudnia 2014 r. NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znwu w grze 2018 ) - BiG 2018 1 unikatwe pzycjnwanie pretendent d człweg miejsca na rynku win i alkhli

Bardziej szczegółowo

Prawo do studiowania bez wnoszenia opłat. 1. Limit punktów ECTS w ramach, którego student ma prawo do studiowania bez wnoszenia opłat

Prawo do studiowania bez wnoszenia opłat. 1. Limit punktów ECTS w ramach, którego student ma prawo do studiowania bez wnoszenia opłat Praw d studiwania bez wnszenia płat 1. Limit punktów ECTS w ramach, któreg student ma praw d studiwania bez wnszenia płat a. Limit pdstawwy Zgdnie z przepisami art. 170a ustawy - Praw szklnictwie wyŝszym

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

Młodzież odkrywa dziedzictwo kulturowe swojej społeczności spotkanie międzypokoleniowe w bibliotece

Młodzież odkrywa dziedzictwo kulturowe swojej społeczności spotkanie międzypokoleniowe w bibliotece PROJEKT MODELOWY Młdzież dkrywa dziedzictw kulturwe swjej spłecznści sptkanie międzypkleniwe w biblitece Autrka: Janna Pietrasik Wiceprezeska Zarządu Fundacji Civis Plnus Isttą prpnwaneg prjektu jest dnalezienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Ministerstw Pracy i Plityki Spłecznej REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Sekretariat Knkursu: Centralny Instytut Ochrny Pracy - Państwwy Instytut Badawczy www.cip.pl/knkurs-bhp ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

O NAS. TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

O NAS. TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych u j w z r w t s y z r a w t i n w r t k e l e h małyc h c y n d w TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrwni wdnych w Plsce TRMEW O NAS Twarzystw Rzwju Małych Elektrwni Wdnych jest największą i najstarszą

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 20 (262) poniedziałek, 17 maja 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 20 (262) poniedziałek, 17 maja 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 20 (262) pniedziałek, 17 maja 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 Drgi Trenerze, Bardz cieszymy się ze współpracy z Tbą w ramach prgramu Kluby Sprtwe Orange! Wierzymy, że pprzez Twją pracę i sprtwą pasję

Bardziej szczegółowo

Toruński Zlot Miłośników Astronomii 2012. Oferta dla Sponsorów

Toruński Zlot Miłośników Astronomii 2012. Oferta dla Sponsorów Truński Zlt Miłśników Astrnmii 2012 Oferta dla Spnsrów INFORMACJE OGÓLNE ORGANIZATORZY Truński Zlt Miłśników Astrnmii jest klejną inicjatywą widąceg prtalu astrnmiczneg AstrVisiN.pl, w skład któreg wchdzą

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne ANKIETA Strategia Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022 - Knsultacje spłeczne Szanwni Państw W związku prwadzeniem prac nad pracwaniem Strategii Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022, zwracamy się d Państwa

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

XVII Konferencja IPMA Polska

XVII Konferencja IPMA Polska XVII Knferencja IPMA Plska SKUTECZNE SPOSOBY NA TRUDNE PROJEKTY Oferta współpracy knferencja.ipma.pl Zarządzanie prjektami w Plsce Szanwni Państw! Ostatnia dekada t w Plsce czas niezwykle dynamiczneg rzwju

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY

EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY WSTĘP Eurpejska Federacja Franczyzy, EFF, zstała utwrzna 23 września 1972 r. Jej człnkami są krajwe stwarzyszenia franczyzwe lub federacje franczyzwe z terenu

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Rehabilitacji studia podyplomowe. Studia Podyplomowe: Odnowa Biologiczna. Charakterystyka studiów :

Wyższa Szkoła Rehabilitacji studia podyplomowe. Studia Podyplomowe: Odnowa Biologiczna. Charakterystyka studiów : Wyższa Szkła Rehabilitacji studia pdyplmwe Studia Pdyplmwe: Odnwa Bilgiczna Charakterystyka studiów : Studia pdyplmwe z Odnwy bilgicznej przygtwują abslwentów d pracy w gabinetach dnwy bilgicznej i SPA,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Auto-Spa. Marzec 2013 r.

Prezentacja Grupy Auto-Spa. Marzec 2013 r. Prezentacja Grupy Aut-Spa Marzec 2013 r. Przedmit działalnści Od jesieni 2008 rku Grupa Aut-Spa buduje, zarządza i rzwija sieć sambsługwych myjni bezdtykwych, Celem Grupy jest zbudwanie największej sieci

Bardziej szczegółowo

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn/bip Olsztyn: świadczenie usług w prjekcie Oficer Łącznikwy Numer głszenia: 268761-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet 7

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet 7 Prgram Operacyjny - Innwacyjna Gspdarka 2007-2013 Prirytet 7 Departament Infrmatyzacji MSWiA 1 Nazwa prirytetu Infrmatyzacja administracji na rzecz przedsiębirstw Cel: budwa elektrnicznej administracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału Regulamin uczestnictwa w prjekcie realizwaneg przez Stwarzyszenie Centrum Prmcji Ekrzwju w ramach Prgram Operacyjneg Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 1. Cele Prjektu 1. Cel Główny: wzmcnienie ptencjału

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

CO 2. emisje - fundusze KE - projekty. Newsletter Faber Consulting styczeń 2012

CO 2. emisje - fundusze KE - projekty. Newsletter Faber Consulting styczeń 2012 CO 2 OL emisje - fundusze KE - prjekty Newsletter Faber Cnsulting styczeń 2012 Udaneg i radsneg 2012 rku - samych sukcesów, pgdnych dni i zadwlenia w życiu prywatnym raz zawdwym życzy zespół Faber Cnsulting

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH www.zss-zary.pl e-mail: zss-zary@wp.pltel. KRS 0000322913 Pl. Inwalidów 12 68-200 Żary NIP Bank BPH 66106000760000320001358293

Bardziej szczegółowo

Sopot, 8 stycznia 2015r.

Sopot, 8 stycznia 2015r. Spt, 8 stycznia 2015r. Organizatr eliminacji rejnwych Wjewódzkieg Knkursu Recytatrskieg Pezji Plskiej Kartuskie Centrum Kultury w Kartzuach ul. Klasztrna 1 Z nadzieją na kntynuację współpracy przy rganizacji

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Diagnostyka kliniczna w fizjoterapii

Studia Podyplomowe: Diagnostyka kliniczna w fizjoterapii Wyższa Szkła Rehabilitacji studia pdyplmwe Studia Pdyplmwe: Diagnstyka kliniczna w fizjterapii Charakterystyka studiów : Studia kierwane są d abslwentów fizjterapii, którzy chcą dsknalić swją wiedzę medyczną

Bardziej szczegółowo

Raport z badań Why I came back to learn?" Dlaczego zdecydowałem się na powrót do nauki w UTW CC?

Raport z badań Why I came back to learn? Dlaczego zdecydowałem się na powrót do nauki w UTW CC? Raprt z badań Why I came back t learn?" Dlaczeg zdecydwałem się na pwrót d nauki w UTW CC? Głównym celem badania była dpwiedź na pstawiny prblem badawczy: Dlaczeg zdecydwałem się na pwrót d nauki w UTW

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 25 (267) poniedziałek, 21 czerwca 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p r o s z e n i a

Komunikat R. 8: 2010, nr 25 (267) poniedziałek, 21 czerwca 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p r o s z e n i a Kmunikat R. 8: 2010, nr 25 (267) pniedziałek, 21 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Środkowa

Interreg Europa Środkowa Warszawa, 5 listpada 2015 r. Interreg Eurpa Śrdkwa Agnieszka Burda Departament Współpracy Terytrialnej Zagadnienia prezentacji 1. Charakterystyka prgramu 2. Kt mże być partnerem 3. Prirytety i przykłady

Bardziej szczegółowo

U R Z Ę D U. nowy wymiar komunikacji dla

U R Z Ę D U. nowy wymiar komunikacji dla nwy wymiar kmunikacji dla U R Z Ę D U VidCm.pl Sp. z.. tel. +48 (32) 450 20 85 fax +48 (32) 450 20 86 biur@vidcm.pl www.vidcm.pl 40-156 Katwice; Al. Krfanteg 125a KRS0000253137, Sąd Rej. w K-cach, Wydz.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Regulamin knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Zasady gólne i cel knkursu 1. Organizatrem knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM dalej jak Knkurs jest Fundacja Banku Zachdnieg WBK we współpracy

Bardziej szczegółowo

Kluczowe przesłania. III Europejska Konferencja Wodna. Bruksela, 24 25 maja 2012. Centrum Konferencyjne Charlemagne w Brukseli. Sala Alcide de Gasperi

Kluczowe przesłania. III Europejska Konferencja Wodna. Bruksela, 24 25 maja 2012. Centrum Konferencyjne Charlemagne w Brukseli. Sala Alcide de Gasperi III Eurpejska Knferencja Wdna Bruksela, 24 25 maja 2012 Centrum Knferencyjne Charlemagne w Brukseli Sala Alcide de Gasperi Kluczwe przesłania Organizwane przez na rzecz O knferencji Trzecia Eurpejska Knferencja

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju.

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju. Życirys zawdwy i list mtywacyjny t pdstawwe dkumenty, którymi psługują się sby pszukujące pracy. Nie zawsze muszą ne wyglądać tak sam, jednak pdlegają pewnym standardm, których należy przestrzegać, gdyż

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Top Medica

Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Top Medica Karta infrmacyjna grupweg ubezpieczenia na życie i dżycie Tp Medica Inwestycja w spółki z sektra farmaceutyczneg: silna branża zapewniająca wyskie i stabilne zyski duży ptencjał wzrstu ze względu na starzejące

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

Administracja Publiczna 2.0

Administracja Publiczna 2.0 Administracja Publiczna 2.0 Agenda Czynniki rzwju e-administracji e-administracja w Plsce Ścieżka rzwju systemów infrmatycznych stswanych w administracji publicznej Działania Cmarch zmierzające d realizacji

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A.

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wrcław, 15.10.2010r. ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wstęp Blue Tax Grup S.A. działa na rynku usług dradcz-finanswych d 1992 rku. Spółka specjalizuje się w dradztwie bizneswym w takich

Bardziej szczegółowo

FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE ORGANIZATORZY WSPÓŁORGANIZATORZY PARTNERZY WSPIERAJĄCY

FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE ORGANIZATORZY WSPÓŁORGANIZATORZY PARTNERZY WSPIERAJĄCY Biur Praswe tel. + 48 502 772 363; e-mail: artmedis@artmedis.pl RAMOWY PROGRAM FORUM - 04.02.2015r. FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE gólnplska knferencja naukwa pt. Budwnictw infrastrukturalne miejskie w prgramach

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rk szklny 2015/2016 1. Pdstawa prawna 1) Ustawa z dnia 07 września 1991 rku systemie

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 44 (296) poniedziałek, 6 grudnia 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i

Komunikat R. 8: 2010, nr 44 (296) poniedziałek, 6 grudnia 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Kmunikat R. 8: 2010, nr 44 (296) pniedziałek, 6 grudnia 2010 rku Zapraszam d dwiedzenia blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik d Uchwały Nr 48/2016 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 28 stycznia 2016 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 28 stycznia 2016 r. Oś prirytetwa

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia Instrukcja bsługi aplikacji internetwej Oświatwe wskaźniki dniesienia Spis treści 1. Szybki start... 1 2. Opis aplikacji... 2 A. Wyszukiwanie... 2 B. Ogólne infrmacje wybranej JST... 3 C. Wskaźniki dniesienia...

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Leasing peracyjny samchdu na ptrzeby bieżącej bsługi inwestra typu bus (7 sbwy) bez pcji wykupu. Numer głszenia: 24215-2011; data zamieszczenia: 20.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Gimnastyka korekcyjna i rehabilitacja / Fizjoterapia wad postawy ciała

Studia Podyplomowe: Gimnastyka korekcyjna i rehabilitacja / Fizjoterapia wad postawy ciała Wyższa Szkła Rehabilitacji studia pdyplmwe Studia Pdyplmwe: Gimnastyka krekcyjna i rehabilitacja / Fizjterapia wad pstawy ciała Charakterystyka studiów : Celem studiów jest umżliwienie nauczycielm, fizjterapeutm

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy człnkiem: Pmagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: KLIENT, NASZ PARTNER. Nwczesna sprzedaż wg Mdelu DNA Handlwca Infrmatr dla Uczestnika " Stwarzamy mżliwści d rzwju kreując

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 IM. PROF. ODONA BUJWIDA W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Pdstawa prawna: Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) pniedziałek, 10 maja 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Notatka służbowa dotycząca Terenu Centralnego Bis.

Notatka służbowa dotycząca Terenu Centralnego Bis. Warszawa, 28 października 2009 Prf. Jan Szmidt Dziekan Wydziału Elektrniki i Technik Infrmacyjnych PW Ntatka służbwa dtycząca Terenu Centralneg Bis. 1. Kilka infrmacji prządkwych Z inicjatywy trzech dziekanów

Bardziej szczegółowo

Biuletyn PREMD. Numer 2(6)/2012

Biuletyn PREMD. Numer 2(6)/2012 Biuletyn PREMD Numer 2(6)/2012 Zapraszamy d zapznania się z klejnym Biuletynem Partnerstwa na Rzecz Rzwju i Edukacji Małych Dzieci (PREMD). Chcielibyśmy, aby Biuletyn stał się źródłem infrmacji nie tylk

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji.

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: świadczenie usług gastrnmiczn-htelarskich na ptrzeby rganizacji: Rady Naukwej

Bardziej szczegółowo

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro Publikacja współfinanswana ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz przez budżet państwa w ramach pmcy technicznej Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Dtacje na Innwacje Inwestujemy w Waszą

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu.

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu. OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNY MENEDŻER warsztaty 5-6.11.2015 raz 26.11.2015 Truń Bardziej niż cklwiek inneg przygtwywanie się jest sekretem d sukcesu. - Henry Frd Stsujemy: Jesteśmy człnkiem: 1 Szanwni Państw,

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6.

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. I. Rekrutacja d przedszkli i ddziałów przedszklnych przy szkłach pdstawwych w Zespłach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. 1. Kntynuacja edukacji przedszklnej dzieci uczęszczających d przedszkli w rku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02.

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02. Biur Prjektu: Cnsulting Plus Sp. z.. ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa tel. 22 622 35 19, fax 22 622 35 20 biur@teklaplus.pl OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię Infrmacja Praswa Knstancin Jezirna, 23 stycznia 2014 r. Plskie Sieci Elektrenergetyczne wdrażają zaktualizwaną strategię Od stycznia 2014 r. PSE realizują zaktualizwaną Strategię Spółki. W dkumencie, zatwierdznym

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY ZA SIERPIEŃ 2011 R.

RAPORT MIESIĘCZNY ZA SIERPIEŃ 2011 R. RAPORT MIESIĘCZNY ZA SIERPIEŃ 2011 R. Zarząd Spółki Stpklatka S.A. (dalej Spółka, Emitent) z siedzibą w Szczecinie działając w parciu pstanwienia Załącznika Nr 1 d Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.zhp.pl Warszawa: Usługa rezerwacji, sprzedaży i dstarczania krajwych i międzynardwych biletów

Bardziej szczegółowo

Grupa Michelin publikuje wyniki za 2014 rok

Grupa Michelin publikuje wyniki za 2014 rok INFORMACJA PRASOWA 11 luteg 2015 r. Grupa Michelin publikuje wyniki za 2014 rk Grupa Michelin dntwała w 2014 rku zysk peracyjny z wyłączeniem zdarzeń jednrazwych na pzimie 2,17 mld eur. Zgdnie z czekiwaniami

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo!

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo! Szanwni Państw! Przekazuję Państwu fertę szkleń i prgramów rzwjwych dla rad pedaggicznych. W naszej fercie wskazujemy bszary, w których ptrafimy Państwa wspierać, jednak każda nasza knkretna prpzycja jest

Bardziej szczegółowo

Coaching wzajemny Sesje coachingowe świadczone sobie nawzajem przez uczestników Szkół w Akademii TROP.

Coaching wzajemny Sesje coachingowe świadczone sobie nawzajem przez uczestników Szkół w Akademii TROP. Słwniczek SWAT: Akademia TROP Szkły Grupy TROP, pcząwszy d Szkły Trenerów Biznesu, Szkły Cachów, Mderatrów Zmiany Kulturwej, Mediatrów, Liderów i Animatrów w Sieci, Ewaluatrów na seminariach dtyczących

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństw, żebyśmy tym spsbem pdłżyły im przyszłść zasbniejszą w siłę, dprną przeciwk wszelkim trudnścim i bólm,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo