Grupa Michelin publikuje wyniki za 2014 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Michelin publikuje wyniki za 2014 rok"

Transkrypt

1 INFORMACJA PRASOWA 11 luteg 2015 r. Grupa Michelin publikuje wyniki za 2014 rk Grupa Michelin dntwała w 2014 rku zysk peracyjny z wyłączeniem zdarzeń jednrazwych na pzimie 2,17 mld eur. Zgdnie z czekiwaniami Grupa Michelin utrzymała stabilne wlumeny sprzedaży. Pnad 722 mln eur ddatnich przepływów pieniężnych, mim zrealizwanych akwizycji. Rekmendwana dywidenda w wyskści 2,5 eur na akcję. Perspektywa na 2015 rk W 2015 rku ppyt na pny z segmentu samchdów sbwych i dstawczych raz ciężarwych pwinien nadal rsnąć w Ameryce Półncnej i w Chinach, jak również w Eurpie, gdzie jednak będzie utrzymywał się na niec niższym pzimie. Na nwych rynkach wzrst będzie zgdny z trendami rynkwymi, a w Azji Płudniw- Wschdniej rynek będzie się dradzał. Klienci segmentu pn przemysłwych będą skłnni d dalszeg graniczenia zapasów. Spdziewany jest spadek sprzedaży pn pierwszeg wypsażenia w segmencie rlniczym, pdczas gdy segment pn budwlanych, pierwszeg wypsażenia raz infrastrukturalnych będzie nadal nieznacznie wzrastał. Celem Michelin jest wzrst wlumenów sprzedaży zgdnie z aktualnymi trendami panującymi na rynkach, na których Grupa prwadzi swją działalnść. Ddatkw, Grupa w 2015 rku stawia sbie za cel wzrst zysku przed uwzględnieniem zdarzeń jednstkwych, uzyskanie wskaźnika ROCE na pzimie 11% raz przepływów pieniężnych w wyskści kł 700 mln eur przy nakładach inwestycyjnych rzędu 1,7 1,8 mld eur. (W MILIONACH EURO) SPRZEDAŻ NETTO ZYSK OPERACYJNY PRZED UWZGLĘDNIENIEM POZYCJI JEDNORAZOWYCH Z CZEGO: EFEKT WALUTOWY -145 MARŻA OPERACYJNA PRZED UWZGLĘDNIENIEM POZYCJI JEDNORAZOWYCH 11,1% 11,0% OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH ORAZ ICH DYSTRYBUCJA 10,5% 10,2% OPONY CIĘŻAROWE I ICH DYSTRYBUCJA 8,1% 7,8% DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTYCZNA 19,3% 20,6% ZYSK OPERACYJNY PO UWZGLĘDNIENIU POZYCJI JEDNORAZOWYCH ZYSK NETTO NAKŁADY INWESTYCYJNE ZADŁUŻENIE NETTO / 5

2 ZADŁUŻENIE NETTO/KAPITAŁ WŁASNY 7% 2% WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW WOLNE ŚRODKI PIENIĘŻNE ROCE 11,1% 11,9% LICZBA PRACOWNIKÓW Wlne śrdki pieniężne wypracwane w działalnści peracyjnej minus wydatki inwestycyjne 2 Stan na 31 grudnia 2014 Przegląd rynków Wlumen sprzedaży pn d samchdów sbwych i dstawczych 2014 % zmiana rk d rku EUROPA* PÓŁNOCNA (BEZ INDII) Pierwsze wypsażenie - 16% + 2% Rynek wymiany + 6% 4 kwartał 2014 EUROPA* % zmiana rk d rku PÓŁNOCNA Pierwsze wypsażenie - 9% + 12% Rynek wymiany - 7% + 6% * W tym Rsja raz Turcja PIERWSZE WYPOSAŻENIE W Eurpie 3-prc. wzrst ppytu dzwierciedlał skumulwany efekt 5-prc. wzrstu w krajach Eurpy Zachdniej (kmpensując niską sprzedaż z pczątku 2013 rku) raz 12-prc. spadku w Eurpie Wschdniej (w tym 25-prc. spadek w 4 kwartale) wynikająceg z trudnej sytuacji geplitycznej i eknmicznej. W Ameryce Półncnej rynek rzwijał się prężnie, rsnąc 5-prc. rk d rku. Wzrst napędzał trwały ppyt na rynku samchdów raz sprzyjające warunki eknmiczne. W Azji (z wyłączeniem Indii) rynek wzrósł w sumie 4-prc. W Chinach rynek w dalszym ciągu rósł dynamicznie 9-prc. rk d rku mim że sytuacja eknmiczna reginu spwdwała wytracenie dtychczasweg tempa wzrstu w drugiej płwie rku. W Ameryce Płudniwej 16-prc. spadek ppytu w prównaniu z 2013 rkiem wynikał ze słabej sytuacji eknmicznej w Brazylii i Argentynie. RYNEK WYMIANY W Eurpie rynek wzrósł niec pnad 1-prc. w całym rku. Ppyt w Zachdniej Eurpie rósł 2- prc. pmim 8-prcentweg spadku w 4 kwartale z pwdu niskieg ppytu na pny zimwe. Rynek pn zimwych był stabilny w ciągu rku niektóre z knkurencyjnych firm rzpczęły dstawy pn d dealerów już w czerwcu, jednak ciepła pgda jesienią spwdwała nagły i stry spadek ppytu, a w efekcie dealerzy zstali ze sprymi zapasami niektórych marek. W Eurpie Wschdniej rynkiem wstrząsnęły plityczne i eknmiczne prblemy w Rsji, których rezultatem był 3-prc. spadek rk d rku. W Ameryce Półncnej rynek wzrósł 6-prc., dzięki zwiększaniu zapasu pn imprtwanych z Chin w dpwiedzi na planwanie wprwadzenie bwiązku celneg, jak również stabilnemu ppytwi na pny zimwe w Kanadzie raz chłnnemu rynkwi w Meksyku. W Azji (z wyłączeniem Indii), ppyt rósł w sumie 4-prc. W Chinach wzrst wyniósł 8-prc. rk d rku by spwlnić w drugiej płwie rku z pwdu słabszej sytuacji eknmicznej. Z klei rynek 2 / 5

3 Japński wzrósł 2-prc. a ppyt napędzał głównie zwiększne zaptrzebwanie na pny zimwe. W Ameryce Płudniwej ppyt wzrósł 5-prc napędzany głównie przez rynek brazylijski. Wlumen sprzedaży: pny d samchdów ciężarwych 2014 EUROPA** % zmiana rk d rku PÓŁNOCNA Pierwsze wypsażenie * Rynek wymiany* - 9% + 16% + 8% - 21% 4 kwartał 2014 EUROPA** % zmiana rk d rku PÓŁNOCNA Pierwsze wypsażenie * Rynek wymiany* - 15% + 25% - 2% - 34% - 10% - 2% *Opny radialne i diagnalne **W tym Rsja raz Turcja PIERWSZE WYPOSAŻENIE W Eurpie dntwan znaczący 9-prcentwy wzrst rynku, mim spadku sprzedaży w Eurpie Zachdniej (-4 prc.) z pwdu niekrzystnych warunków eknmicznych i plitycznych raz wprwadzenia nwych nrm emisji spalin Eur VI. Spadek dntwan również w Eurpie Wschdniej przyczyną była niekrzystna sytuacja plityczna i eknmiczna. W Ameryce Półncnej rynek nadal rzwijał się gwałtwnie (wzrst 16%), stymulwany przez ppyt w segmencie pn pierwszeg wypsażenia. W Azji (z wyłączeniem Indii) ppyt na pny radialne i diagnalne wzrósł 1-prc. W Chinach 1-prc. wzrst rynku był efektem pprawy wydajnści sektra transprtweg raz mniejszeg zaptrzebwania na pny ze strny segmentu autbusweg z pwdu silnej knkurencji ze strny przewźników klejwych. Na rynkach Ameryki Płudniwej ppyt bniżył się gwałtwnie 21-prc w skali rku i 34-prc w samym tylk czwartym kwartale 2014 rku, p gwałtwnym wzrście z 2013 rku spwdwanym zaptrzebwaniem ze strny sektra rlniczeg. RYNEK WYMIANY W Eurpie rynek wymiany wzrósł 1% w ciągu rku. W Eurpie Zachdniej wzrst stymulwany był pprzez sytuację w przemyśle transprtwym raz budwaniu zapasów magazynwych przez dilerów. W Eurpie Wschdniej ppyt spadł szczególnie silnie w czwartym kwartale rku. W 2014 rku dntwan również gwałtwny wzrst zaptrzebwania na pny z segmentu pdstawweg. Rynek Ameryki Półncnej nadal rzwijał się gwałtwnie, rsnąc 8-prc. rk d rku. W czwartym kwartale zantwał natmiast spadek rk d rku z pwdu wyskiej bazy prównawczej. Czynniki makreknmiczne raz trendy w przemyśle transprtwym pzstały stabilne, pdczas gdy udział rynkwy pn imprtwanych zwiększył się, zwłaszcza w Meksyku. Wlumen sprzedaży w Azji (z wyłączeniem Indii) wzrósł 1-prc. W Chinach rynek wzrósł 1-prc. pmim spwlnienia w segmencie transprtu twarów i przy stabilnej sytuacji segmentu przewzów pasażerskich. W Japnii wlumen wzrósł 6-prc, głównie dzięki większemu ppytwi na pny zimwe pd kniec rku. W Ameryce Płudniwej wlumen sprzedaży wzrósł 4-prc. przy bardziej wymagających warunkach spłeczn-eknmicznych. 3 / 5

4 OPONY SPECJALISTYCZNE OPONY PRZEMYSŁOWE ppyt na duże pny przemysłwe spadł gwałtwnie w prównaniu z 2013 rkiem, na skutek m. in. zmniejszenia stanów magazynwych i graniczenia nakładów inwestycyjnych przez spółki wydbywcze, które były dpwiedzią na spadek cen surwców. Ppyt na rynku pierwszeg wypsażenia drdził się gwałtwnie w krajach rzwiniętych p tym jak w ubiegłym rku zapasy magazynwe były graniczane przez przedsiębirstwa. OPONY ROLNICZE ppyt na rynku pierwszeg wypsażenia w krajach rzwiniętych i w Ameryce Półncnej słabł gwałtwnie m. in. z pwdu spadających cen zbóż raz zniesieniu przywilejów pdatkwych w USA. Z klei wlumen sprzedaży na rynku wymiany był stabilny w Eurpie (chć niec słabł w drugiej płwie rku), ale w Ameryce Półncnej był znacząc niższy. OPONY DO JEDNOŚLADÓW w Eurpie rynek pn mtcyklwych rzwijał się, czemu sprzyjały temu krzystne warunki atmsferyczne. Z klei w Ameryce półncnej ppyt spadł rk d rku. OPONY LOTNICZE ppyt na rynku samltów kmercyjnych wzrósł w prównaniu z pprzednim rkiem wskutek zwiększania się pasażerskieg ruchu ltniczeg. Sprzedaż nett i wyniki peracyjne w 2014 Sprzedaż nett w 2014 rku wynisła mln eur w prównaniu d mln eur rk wcześniej. Zysk peracyjny przed uwzględnieniem pzycji jednrazwych wyniósł mln eur w prównaniu d mln eur w Zysk nett za 2014 rk wyniósł mln eur. Pmim utrzymania wyskich wydatków inwestycyjnych w 2014 rku raz zrealizwanych przejęć, Grupa Michelin siągnęła wlne przepływy pieniężne na pzimie 722 mln eur. Na dzień 31 grudnia 2014 rku, wskaźnik zadłużenia nett d kapitałów własnych wynsił 7% przy długu nett na pzimie 707 mln eur. Na kniec pprzednieg rku wskaźnik wynsił 2%, a dług 142 mln eur. INFORMACJE O SEGMENTACH W MLN EURO SPRZEDAŻ NETTO ZYSK OPERACYJNY PRZED UWZGLĘDNIENIEM POZYCJI JEDNORAZOWYCH MARŻA OPERACYJNA PRZED UWZGLĘDNIENIEM POZYCJI JEDNORAZOWYCH OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH ORAZ DYSTRYBUCJA ,5% 10,2% OPONY CIĘŻAROWE I DYSTRYBUCJA ,1% 7,8% DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTYCZNA ,3% 20,6% GRUPA ,1% 11,0% 4 / 5

5 OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH ORAZ DYSTRYBUCJA Sprzedaż nett w segmencie pn d samchdów sbwych raz dystrybucji wynisła mln eur (p uwzględnieniu negatywneg wpływu wahań kursów walutwych na pzimie 1,3%) w prównaniu d mln eur w Zysk peracyjny przed uwzględnieniem pzycji jednrazwych wyniósł mln eur (stanwiąc 10,5% sprzedaży nett) w prównaniu d mln eur (10,2%) w rku OPONY CIĘŻAROWE I DYSTRYBUCJA Sprzedaż nett w segmencie pn ciężarwych i dystrybucji wynisła mln eur w prównaniu d mln eur w Zysk peracyjny przed uwzględnieniem pzycji jednrazwych wyniósł 495 mln eur, stanwiąc 8,1% sprzedaży nett, w prównaniu d 503 mln eur raz 7,8% rk wcześniej. DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTYCZNA Sprzedaż nett w segmencie pn specjalistycznych wynisła mln eur w prównaniu d mln eur w Cmpagnie Générale des Etablissements Michelin Cmpagnie Générale des Etablissements Michelin przedstawił zysk za rk finanswy 2014 w wyskści 555 mln eur w prównaniu z 303 mln w 2013 rku. Sprawzdanie finanswe zstał przedstawine Radzie Nadzrczej Grupy Michelin pdczas psiedzenia 5 luteg 2015 rku. Raprt audytra zstał zaprezentwany 9 luteg 2014 r. Dyrektrzy Zarządzający zwłają Rczne Walne Zgrmadzenie Akcjnariuszy w piątek 22 maja 2015 r. w Clermnt-Ferrand gdz. 9:00. Akcjnariusze zstaną pprszeni rzpatrzenie wypłaty dywidendy w wyskści 2,50 eur za akcję, czyli na takim samym pzimie jak w ubiegłym rku. Dkładny pis najważniejszych wydarzeń w 2014 znajduje się na strnie internetwej Michelin pd adresem: Michelin jest liderem technlgicznym światwej branży pn. Grupa Michelin prdukuje, sprzedaje i prmuje prdukty i usługi w dziedzinie mbilnści są t pny d samchdów sbwych, ciężarwych, samltów, rwerów, sprzętu rlniczeg i budwlaneg, mtcykli, a także przewdniki, mapy, atlasy i usługi internetwe (ViaMichelin.cm). Siedzibą Grupy jest Clermnt-Ferrand we Francji. Firma zatrudnia na świecie pnad 100 tys. sób i jest becna w 170 krajach. Michelin ma 67 zakładów prdukcyjnych w 17 krajach. W Plsce Grupa Michelin ma fabrykę pn w Olsztynie raz Dyrekcję Handlwą w Warszawie. Ddatkwych infrmacji udzielają: Ewa Knpka, rzecznik praswy Michelin Plska, tel Maciej Szczepaniak, NBS Cmmunicatins, tel , Maria Bankiet-Kamińska, NBS Cmmunicatins, tel , 5 / 5

RAPORT BIEŻĄCY 154/2006

RAPORT BIEŻĄCY 154/2006 RAPORT BIEŻĄCY 154/2006 Warszawa, 25 października 2006 r. Kmisja Papierów Wartściwych i Giełd Plac Pwstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartściwych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Warszawa Plska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R.

INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R. INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R. Zgdnie z 87 rzprządzenia Ministra Finansów z dnia 19 luteg 2009 r. w sprawie infrmacji bieżących

Bardziej szczegółowo

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018 BELVÉDÈRE Kmunikat praswy Beaucaire, 16 grudnia 2014 r. NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znwu w grze 2018 ) - BiG 2018 1 unikatwe pzycjnwanie pretendent d człweg miejsca na rynku win i alkhli

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2007 r.

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2007 r. Sprawzdanie Zarządu Grupy Kapitałwej W.KRUK za I półrcze 2007 r. W I półrczu 2007 w skład Grupy Kapitałwej W.Kruk wchdziły następujące spółki: W.KRUK - spółka dminująca DCG Sp. z.. - spółka zależna 100

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2008 r.

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2008 r. Sprawzdanie Zarządu Grupy Kapitałwej W.KRUK za I półrcze 2008 r. W I półrczu 2008 w skład Grupy Kapitałwej W.Kruk wchdziły następujące spółki: W.KRUK S.A. - spółka dminująca DCG S.A. - spółka zależna 100

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) poniedziałek, 19 lipca 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p r o s z e n i a

Komunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) poniedziałek, 19 lipca 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p r o s z e n i a Kmunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) pniedziałek, 19 lipca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) pniedziałek, 10 maja 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU

PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU KONCEPCJE, DZIAŁANIA Agata Kaczanwska, Aleksandra Wójtwicz Uniwersytet Eknmiczny we Wrcławiu Streszczenie Wprwadzenie na rynek nwych prduktów wiąże się z szeregiem

Bardziej szczegółowo

Horyzonty. TEMAT NUMERU Michelin Travel Partner BIULETYN AKCJONARIUSZY MICHELIN

Horyzonty. TEMAT NUMERU Michelin Travel Partner BIULETYN AKCJONARIUSZY MICHELIN WIDZIANE OD WEWNĄTRZ Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem OPE Strona 3 O TYM SIĘ MÓWI Witamy na Rocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Strona 6 JAK NAJBLIŻEJ WAS Nabór kandydatów do Komitetu

Bardziej szczegółowo

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR Cykl sptkań prezentujących rezultaty prjektu na wdrżenie CSR Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system sp. z.. realizuje prjekt Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system spłecznie dpwiedzialnym

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Forum Inwestycyjne. Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego. Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego

Forum Inwestycyjne. Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego. Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego Zygmunt Berdychwski, Przewdniczący Rady Prgramwej Frum Eknmiczneg Pnieważ gólny pzim inwestycji uważany jest za punkt wyjścia dla wielu strategii rzwju gspdarczeg, a pbudzanie prcesów inwestycyjnych jest

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo