Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku"

Transkrypt

1 Kmunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) pniedziałek, 10 maja 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Bieżące infrmacje Knfraterni Turystycznej Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich: ISBNik: infrmatr Sekcji Biblitek Niepaństwwych Szkół Wyższych przy Zarządzie Głównym SBP: KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE r e l a c j e Turystyka wbec nwych zjawisk w gspdarce światwej knferencja naukwa, Warszawa, kwietnia 2010 rku W dniach kwietnia 2010 rku dbyła się knferencja,,turystyka wbec nwych zjawisk w gspdarce światwej, zrganizwana przez Katedrę Turystyki Szkły Głównej Handlwej pd hnrwym patrnatem Rektra Szkły Głównej Handlwej w Warszawie, Ministra Sprtu i Turystyki RP raz Prezesa Plskiej Organizacji Turystycznej. Celem knferencji był przedyskutwanie szans i zagrżeń, jakie rysują się przed turystyką jak zjawiskiem gspdarczym i spłecznym w warunkach pgłębiającej się glbalizacji, integracji i wzrstu zaintereswania zrównważnym rzwjem. Dyskusja kncentrwała się wkół następujących zagadnień: l. wpływ prcesów integracyjnych na ppyt i pdaż turystyczną rla ugrupwań gspdarcz-plitycznych w kształtwaniu kierunków rzwju turystyki, wpływ regulacji pnadnardwych na funkcjnwanie rynków turystycznych, pzycja knkurencyjna turystycznych rynków wschdzących. 2. Glbalizacja jak czynnik kształtujący rynek turystyczny wpływ plaryzacji i unifikacji kulturwej na rzwój rynku turystyczneg. strategie knkurwania przedsiębirstw turystycznych w dbie glbalizacji, 3. Gspdarka innwacyjna a turystyka perspektywy turystyki w krajach rzwiniętych gspdarcz innwacje w turystyce perspektywa przedsiębirstw i reginów wpływ technlgii infrmatycznych na działalnść przedsiębirstw turystycznych. 4. Bariery spłeczne i cywilizacyjne rzwju turystyki działania preklgiczne i ich skutecznść, nwe ferty w turystyce przyrdniczej. Zaprezentwane pracwania zawierały zarówn teretyczne ujęcia pdjętej prblematyki, jak i pkazywały działania wykrzystujące pjawiające się szanse raz wskazywały bariery rzwju turystyki. Twarzysząca im wymiana pinii ujawniła, że sprstanie glbalnej knkurencji wymaga wprwadzania innwacyjnych rzwiązań na pzimie przedsiębirstw, bszarów recepcji i krajów. Będzie t trudne bez rzetelnej infrmacji statystycznej na temat trendów rzwjwych na rynku turystycznym raz bez upwszechnienia tej wiedzy wśród sób pdejmujących działalnść gspdarczą w turystyce. Opracwania przygtwane na knferencję będą publikwane w mngrafii. Prf. dr hab. Ewa Dziedzic Źródł: Ewa Dziedzic, krespndencja nadesłana Ft. Wjciech Rzwadwski 1

2 2

3 XIII Małplska Giełda Agrturystyczna Kraków, kwietnia 2010 rku Seminaria, kiermasz grdniczy, pkaz flrystyczny, wystawy rękdzieła, pkaz zwierząt z gspdarstw agrturystycznych, degustacje lkalnych przysmaków, występy zespłów flklrystycznych i przede wszystkim kilkadziesiąt stisk z fertą najciekawszych gspdarstw ferujących wypczynek pd gruszą tak wyglądała XIII edycja jednej z najważniejszych imprez prmujących agrturystykę w Małplsce. Głównym celem rganizwanej c rku w Krakwie Giełdy Agrturystycznej jest prmcja turystyki wiejskiej raz przedstawienie atrakcyjnej ferty wypczynku przedsiębirców turystycznych z Plski i nie tylk. W tym rku Giełdzie twarzyszyła knferencja Znaczenie markweg prduktu turystyki wiejskiej w rzwju lkalnych śrdwisk, której skrót przedstawiamy pniżej. Kilka w jednym czyli siła prduktu sieciweg. Leszek Leśniakwski z krakwskieg ddziału Centrum Dradztwa Rlniczeg mówił kmercjalizacji prduktów turystyki wiejskiej. Pdkreślił, że przyszłść agrturystyki t cś więcej niż pjedyncza usługa turystyczna ferwana przez gspdarstwa. - Markwy prdukt t taki, który jest rzpznawalny na rynku mim dużej knkurencji i dstarcza krzyści swjemu właścicielwi. Markwy prdukt w turystyce wiejskiej t zespół usług, przedmitów, atrakcji, bszarów i atmsfery pwdwanej przez ludzi, którzy nadają mu sens w danym miejscu i w związku z bgactwem kulturwym teg miejsca. Bez człwieka ptencjału pięknej miejscwści nie sprzedamy mówił Leśniakwski. - Tylk wówczas gdy ludzie związani z danym bszarem wiejskim są zdlni d twarcia się na innych, pwstaje szansa na pwstanie prduktu turystyki wiejskiej najwyższych walrach- ddał przedstawiciel Centrum. Pdkreślił, że nadal występują prblemy z jakścią usług agrturystycznych. A sama atrakcyjnść turystyki na bszarach wiejskich mże być niewystarczająca, by sprstać wyzwanim na rynkach turystycznych. Odpwiedzą na pdnszenie atrakcyjnści ferty turystyki wiejskiej jest prdukt sieciwy. Dlaczeg? - B sieciwe prdukty mgą się wzajemnie uzupełniać, wpływać na pdnszenie atrakcyjnści daneg bszaru. Turysta czekuje usługi kmplekswej, a t czekiwanie spełnia w największym stpniu prdukt zintegrwany b łączy w sbie różnrdne usługi, rzeczy i wartści. T z jednej strny ferta najbardziej atrakcyjną, a z drugiej nie wymaga trudu pszukiwania wszystkich elementów u różnych właścicieli gspdarstw argumentwał Leszek Leśniakwski. Zauważył też, że wciąż dminuje przeświadczenie wystarczającej frmule turystyki wiejskiej sprwadznej d wymiaru jednstkwej usługi świadcznej przez właściciela. - Nadal mamy spr prów przed łączeniem sił i śrdków. Wynika t z braku zaufania. Ptrzebna jest zmiana myślenia z pzimu prducenta rlneg na pzim przedsiębircy. Pmóc mgą media, placówki dradcze i władze lkalne. Realizacja lkalnych strategii rzwju twrzy warunki d rzwju daneg bszaru właśnie w kierunku atrakcyjnści turystycznej ddał. Pdkreślił też, że jeg zdaniem biura turystyczne, w większym stpniu niż becnie, zainteresują się fertą turystyki wiejskiej reprezentwaną przez zintegrwany prdukt sieciwy niż pjedyncze usługi. Giełda prmuje agrturystykę. Dr Stanisław Legutk z Uniwersytetu Rlniczeg mówił ddziaływaniu Małplskiej Giełdy Agrturystycznej na rzwój markwych prduktów agrturystycznych. Przypmniał, że już d pierwszej edycji, brali w niej udział przedstawiciele reginów z całej Plski i zagranicy m.in. z Słwacji. Od pczątku giełda przeplatana była pkazami rękdzieła ludweg, kiermaszem grdniczym, pkazami lkalnych kapel. Pdsumwał też atuty Małplski i jej ptencjał w zakresie rzwijania tej gałęzi turystyki. - Dziedzictw histryczn-kulturwe Małplski i Plski płudniwej jest niezwykle bgate. Nasze wjewództw jest bardz zróżnicwane pd względem krajbrazwym. Mamy spr znanych prduktów lkalnych takich jak na przykład scypek. T grmny plus turystyki wiejskiej w naszym rejnie mówił dr Legutk. Pdkreślił, że agrturystykę wyróżniają nietypwe atrakcje, niesiągalne w dużych śrdkach turystycznych takie jak uczestnictw w pracach rlniczych czy bliska becnść zwierząt. - Małplska jest również atrakcyjna ze względu na wielść szlaków m.in. Szlak Architektury Drewnianej. Mżna by płączyć g z siecią gspdarstw agrturystycznych, które mgą służyć jak przystanki na tej trasie. Mamy bardz ciekawy szlak Małplska wieś pachnąca ziłami, międzynardwe szlaki turystyki knnej przypmniał. Pdkreślił jedncześnie, że usługi ferwane przez gspdarstwa muszą być urzmaicne. Zdaniem dr Legutki w prmcji ferty agrturystycznej bardz ważne są lkalne prdukty rlne i eklgiczne raz infrmacja atrakcjach turystycznych w reginie. - Gspdarze pwinni psiadać wiedzę, c mżna pkazać gścim, pwinni umieć pwiedzieć histrii reginu mówił. Przedstawił też wyniki badań przeprwadznych przez studentów na temat wiedzy właścicieli gspdarstw agrturystycznych bgactwie kulturwym reginu. Wynika z nich, że, k. 20 prc. właścicieli był bardz dbrze zrientwanych w tym temacie, 60 prc. ptrafił pwiedzieć atrakcjach w klicy w stpniu zadawalającym, a k. 30 prc. nie psiadał pdstawwych infrmacji. Bardz częst gście przyjeżdżający na dpczynek d daneg miejsca czekają na infrmacje i inspiracje ze strny gspdarza. T ważne i wart tym pamiętać pdsumwał swje wystąpienie dr Legutk. Janna Jałwiec Źródł: Turystyka Małplska.pl, data dstępu Zbacz również: XIII Małplska Giełda Agrturystyczna w Krakwie, [w:] Centrum Dradztwa Rlniczeg, Oddział w Krakwie, dkument nline: data dstępu

4 *Tegrczna XIII Małplska Giełda Agrturystyczna rganizwana była przy współudziale: Uniwersytetu Rlniczeg w Krakwie, Małplskieg Stwarzyszenia Dradztwa Rlniczeg, Małplskiej Izby Rlniczej, Małplskieg Ośrdka Dradztwa Rlniczeg, Centrum Dradztwa Rlniczeg O/Kraków, Stwarzyszenia Galicyjskie Gspdarstwa Gścinne raz Góralskieg Stwarzyszenia Agrturystyczneg. NOWOŚCI WYDAWNICZE Zbacz również pzstałe infrmacje nwściach wydawniczych pd adresem: Sprawdź również: Pdróżwanie w Karpaty wczraj i dziś Pdróżwanie w Karpaty wczraj i dziś / pd red. Stanisława A. Srki. Kraków: Wydawnictw Avaln T. Janwski, cp , [1] s.: il.; 24 cm. ISBN Zjawisk turystyki we współczesnej kulturze zachdniej dczekał się wielu analiz teretycznych. Turystyka i przemysł turystyczny są, d c najmniej trzech dekad znaczącą dziedziną badań akademickich, przyciągającą uwagę nie tylk scjlgów czy eknmistów, ale również histryków, etngrafów, czy histryków kultury. Prezentwany w książce materiał, związany z pdróżwaniem w Karpatach, ze względu na swją wielwątkwść zasługuje na szczególną uwagę Czytelników. Każdy przecież przechwuje we wspmnieniach własne pdróże i braz miejsc dwiedzanych w przeszłści. Pdróżwanie bwiem, jak zjawisk kulturwe jest fenmenem nieprzemijającym, niezależnym d prcesów i wydarzeń dziejących się w kreślnym czasie. Zmieniać mgą się warunki pdróży, śrdki transprtu, czy miejsce, d któreg się pdąża. Sama istta przemieszczania się pzstaje jednak niezmienna. Materiały z knferencji naukwej w Sanku, 5 września 2008 rku. Arkusz zamówieniwy wydawnictwa Avaln T. Janwski znajdziesz tutaj: Plska: gegrafia atrakcji turystycznych Plska: gegrafia atrakcji turystycznych / Zygmunt Kruczek. wyd.8. Kraków: Prksenia, 2010, 304 s.; ISBN Książka zawiera pis atrakcji i walrów turystycznych Plski w układzie prblemwym raz reginalnym. Za pdstawę pisu przyjęt reginy administracyjne (becne wjewództwa), a w ich brębie jednstki fizjgraficzne wg pdziału J. Kndrackieg. Pnadt zamieszczn pisy szlaków turystycznych, słwnik pdstawwych terminów i pjęć, liczne mapy, tabele i wykresy, bgaty zestaw literatury raz adresów strn internetwych. Zamówienia realizuje księgarnia internetwa wydawnictwa Prksenia : 4

5 W majwym numerze miesięcznika Htelarstw Od wczasów dchudzających d htelu Hiltn mówią Jan i Filip Wójcikiewiczwie, trójmiejscy htelarze. Dlaczeg nie zainwestwali Panwie w drugi biekt butikwy, taki jak Hanza, ale w htel sieciwy, dlaczeg Hiltn? Dlaczeg Hiltn? Otóż htel Hiltn Gdańsk jest trzy razy większy d Hanzy, ma największe sale knferencyjne w Gdańsku, a także drugie pd względem wielkści SPA w Trójmieście. Glbalizacja pwduje, że tak duże htele miejskie czy bizneswe, które nie działają w ramach zrganizwanej grupy sprzedaży, b taką przecież jest Hiltn Wrldwide, nie mają racji bytu. Wcześniej czy później muszą ulec knkurencji innych biektów sieciwych. Dziś świadczenie usług standardzie pięciu gwiazdek, c wiąże się przecież z pięcigwiazdkwymi ksztami, nie jest już mżliwe bez udziału glbalnej platfrmy sprzedaży. Gście hteli Hiltn, którzy psiadają karty ljalnściwe sieci stanwią w Eurpie d 25 d 70 prc. wszystkich gści. W praktyce znacza t, że są t gście niesiągalni dla wszystkich tych hteli niesieciwych, w sąsiedztwie których znajduje się Hiltn. Od pczątku jest t więc świadma decyzja, która gwarantuje nam dpwiednie przychdy w stsunku d nakładów na inwestycję. Dlaczeg akurat Hiltn? Dlateg, że jest t najlepiej rzpznawalna marka sieci htelwej. W tej branży Hiltn jest jak Cca-Cla. T także niedścigniny wzór standardów htelarskich, który z większym lub mniejszym pwdzeniem próbuje naśladwać każdy htelarz, t synnim luksusu. Wybór był czywisty, dlateg bardz się cieszymy, że Hiltn zdecydwał się na współpracę z nami. W dużej mierze jest t skutek faktu, że mój jciec jest pierwszym prywatnym htelarzem w Plsce. Zaczął swją działalnść w rku 1989, czyli 21 lat temu. Z pewnścią Hiltn wziął t pd uwagę, decydując się na ddanie nam w zarządzanie marki, która należy d nieg. Ten htel jest pierwszym franczyzwym biektem Hiltna w Eurpie Wschdniej i jednym z siedmiu w Eurpie. Dlaczeg zatem franczyza, a nie umwa zarządzanie? Dlateg, że właściciel franczyzy jest na miejscu i sam zarządza htelem. W przypadku, gdy właściciel czy firma ddaje htel w zarządzanie, wiąże się t już z zarządzaniem glbalnym, a tym samym z wyższymi ksztami. Jeżeli ktś, tak jak mój jciec, jest w biznesie d pnad 20 lat i zna się na tym, c rbi, t nrmalne, że chce na tym jak najlepiej zarabiać. Dlateg zdecydwaliśmy się na franczyzę. ( ) Więcej w miesięczniku Htel w filmie Jeśli prawdą jest, że pierwszym plskim filmem, któreg akcja tczy się w htelu jest Pkój nr 13 z Plą Negri i Kazimierzem Junszą-Stempwskim z rku 1917, t pewnie za kilka lat pwinniśmy bchdzić krągły jubileusz debiutu biektu nclegweg w plskim kinie. Zatem mamy i tradycję, i - wbrew biegwym pinim wcale nie mał filmów z mniejszymi lub większymi rlami hteli. Inna sprawa, że znamy je mał. Pierwszych związków rdzącej się na pczątku XX wieku sztuki filmwej z rzwijającym się htelarstwem mżna dszukiwać się w działalnści prminentnej w USA rdziny Astrów. Jej człnkwie psiadali m.in. dwa htele płączne później w znany d dziś nwjrski Waldrf-Astria. Przyłżyli również pnć nie tyle ręki, c pieniędzy, d pwstania Kaufman Astria, jednej z pierwszych i bdaj największej w USA w pierwszych 10 latach XX wieku firmy zajmującej się prdukcją filmwą. Trudn zatem pwiedzieć, czy pierwszym htelem, który wystąpił w pełnmetrażwym filmie był biekt Astrów, czy mże htel Hllywd pwstały w rku 1902 w mieście raczkująceg ngi przemysłu filmweg - Hllywd. Filmów, w których słw htel pjawia się w tytule są na świecie setki. Filmów, w którym htel jest głównym bhaterem, tłem akcji, miejscem jej zawiązania lub finału, czyli gra rlę tylk epizdyczną, są tysiące. Bez trudu mżna zestawić alfabetyczną listę, która zaczynałaby się nie tyle d pierwszej litery alfabetu, c cyfry 1408, która znacza numer pkju, a kńczyła Zawrtem głwy. Równie dbrze mżna filmy takie ułżyć w prządku chrnlgicznym d pczątków kinematgrafii u prgu XX wieku, d luteg 2010 rku, gdy na ekrany wszedł plski serial Htel 52. ( ) Tekst htelach w filmie raz drugi tym jak htele mgą zdyskntwać swje filmwe rle w Htelarstwie nr 5/2010. W najnwszym numerze Htelarstw przedstawia knferencję Htelarstw w Plsce. Dświadczenia lat , wiedza i rzwój d rku Więcej infrmacji: Źródł: Andrzej Szafrański, krespndencja nadesłana

6 EKSPERTYZY i WYNIKI BADAŃ Zbacz również pzstałe ekspertyzy i wyniki badań pd adresem: Sprawdź również: UNWTO: pierwsze wyniki w 2010 rku ptwierdzają pzytywny trend Turystyka międzynardwa stale przybiera na sile, mim trudneg 2009 rku wynika z raprtu Światwej Organizacji Turystyki. Liczba przyjazdów wzrsła w ciągu pierwszych dwóch miesięcy 2010 rku siedem prcent. Wzrst ten był szczególnie dczuwalny w Azji, Afryce i na Bliskim Wschdzie. Na pdstawie tych wyników UNWTO prgnzuje wzrstu ruchu turystyczneg w bieżącym rku trzy d czterech prcent. Siedmiprcentwy wzrst ruchu turystyczneg w pierwszych dwóch miesiącach br. jest kntynuacją statnieg kwartału 2009 rku, kiedy zantwan pierwsze wzrsty (na pzimie dwóch prc.) p 14 miesiącach nieustannych spadków w czasie trudnej sytuacji eknmicznej. Wzrst zantwan w każdym reginie. Liderami kazały się regin Azji i Pacyfiku (+10 prc.) i Afryka (+ siedem prc.). Infrmacje, które przekazały trzy kraje Bliskieg Wschdu, również wskazują na silne dbicie w reginie, chć w prównaniu z bardz niskim pzimem w pierwszych miesiącach Temp wzrstu był tu wlniejsze w Eurpie (+ trzy prc.) raz w bu Amerykach (+ trzy prc.). Spśród 77 miejsc, które przekazały d UNWTO dane dtyczące pzimu ruchy turystyczneg, pzytywne dane przekazał 60 destynacji, w tym 24 z nich mgł pchwalić się dwucyfrwym wynikiem. Były t m.in. Estnia, Izrael, Hng Kng, Japnia, Tajwan, Indnezja, Singapur, Wietnam, Indie, Nepal, Sri Lanka, Nikaragua, Ekwadr, Kenia, Seszele, Mark, Egipt i Arabia Saudyjska. Eksperci przeknują jednak, aby mim tych pzytywneg brazu tych danych, traktwać je strżnie, pnieważ przedstawiane są ne w prównaniu d analgiczneg kresu 2009 rku, czyli jednych z najsłabszych kresów w trakcie trwająceg wówczas kryzysu gspdarczeg. Liczb przyjazdów kreślna zstała na pzimie 119 mln w trakcie dwóch pierwszych miesięcy 2010 rku, c daje siedem prc. więcej niż w 2009 rku, ale nadal mieści się pniżej pzimu z 2008 rku. Prgnzy na cały 2010 rk nie uwzględniły kwietniweg zamknięcia przestrzeni pwietrznej. Jak ceniają eksperci, mim że chmura pyłu dała się we znaki pszczególnym przedsiębirstwm działającym w turystyce i pasażerm, nie wpłynie na znacząc na światwe wyniki (0,3 prc.). Niemniej jednak, mim pzytywnych tendencji zarejestrwanych w pierwszych miesiącach 2010 r., UNWTO strzega, że nadal przed turystyką jest wiele wyzwań. Mim, że wyniki gspdarcze pprawiły się znacznie w statnich miesiącach, musimy być świadmi, jak wiele czynników hamuje wzrst. Ożywienie gspdarcze napędzane jest głównie przez wschdzące gspdarki, pdczas gdy właśnie tam wzrst jest nadal pwlny. Pwdem d niepkju jest również wzrst pzimu bezrbcia w rynkach związanych z turystyką pwiedział Taleb Rifai, sekretarz generalny UNWTO. Szacuje się, że wpływy z turystyki siągnęły w 2009 rku pzim 611 mld eur na całym świecie (w prównaniu 641 mld eur w 2008 rku). Źródł: Dziennik Turystyczny za UNWTO, data dstępu Infrmacje Dziennik Turystyczny: cdzienne infrmacje z branży turystycznej: Baza Traper: definicje, analizy, dane liczbwe i prgnzy: Instytut Turystyki, infrmacje publikacjach: Eurmnitr Internatinal: Bank Danych Reginalnych Główneg Urzędu Statystyczneg: EUROSTAT Urząd Statystyczny Unii Eurpejskiej: UNWTO: Facts and Figures: 6

7 INFORMACJE DLA FACHOWCÓW Zbacz również pzstałe infrmacje dla fachwców pd adresem: Sprawdź również narzędzia infrmacji naukwej pd adresem: Sprawdź terminy najbliższych targów turystycznych pd adresem: Czas stawiać na jakść Jakść jest wspólnym filarem dwóch prjektów strategii rzwju szklnictwa wyższeg raz przygtwanej przez ministerstw refrmy szklnictwa wyższeg - pwiedziała wczraj w Kielcach minister Barbara Kudrycka. Minister nauki i szklnictwa wyższeg uczestniczyła w psiedzeniu plenarnym Knferencji Rektrów Akademickich Szkół Plskich dbywającym się w dn. 6-7 maja [2010 rku] w Kielcach. T ważne, że bie strategie w głównych załżeniach są pdbne i zrientwane na jakść. Czas stawiać na najwyższe standardy kształcenia i badań p kresie, kiedy uczelnie rzwijały się masw, a jakść była częst zaniedbywana pwiedziała minister Kudrycka. - Już teraz, p wprwadzeniu pierwszeg etapu systemwej refrmy w pstaci nwelizacji ustaw, t właśnie jakść badań i dydaktyki będzie premiwana dstępem d ddatkwych źródeł finanswania pdkreśliła prf. Barbara Kudrycka. Klejnym integralnym etapem refrmy będzie pracwanie wspólnej rządwej strategii rzwju szklnictwa wyższeg d 2020 rku. Dyskutwane w tym czasie dwa prjekty dkumentów stanwią isttny wkład d statecznej strategii. Nwelizacje ustaw refrmujących system szklnictwa wyższeg i kariery akademickiej znajdują się na czwartym ddatkwym etapie knsultacji spłecznych i wkrótce, p przyjęciu przez rząd, zstaną skierwane d Sejmu. Dwa prjekty strategii rzwju szklnictwa wyższeg becnie dyskutwane są w śrdwisku akademickim i eksperckim. Źródł: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg, data dstępu Sejm przyjął pprawki Senatu d ustaw refrmujących naukę Sejm przyjął senackie pprawki d pakietu ustaw refrmujących plską naukę. Ustawy zakładają decentralizację finanswania nauki i związanie jej z sektrem gspdarczym, pwłanie Nardweg Centrum Nauki i likwidację najgrzej cenianych jednstek naukwych. W głswaniu Sejmu większść pprawek, które miały charakter redakcyjny i dprecyzwujący, przyjęt niemal jednmyślnie. Jak pinfrmwała PAP minister nauki i szklnictwa wyższeg Barbara Kudrycka, prpzycje Senatu zyskały akceptację resrtu. "Pprawiają ne jakść legislacyjną ustaw, nie zmieniając naszej intencji przeprwadzenia refrmy nauki w Plsce" - pwiedziała minister. Pprawki Senatu dtyczyły pakietu pięciu rządwych ustaw: zasadach finanswania nauki, Nardwym Centrum Badań i Rzwju, Nardwym Centrum Nauki, instytutach badawczych, Plskiej Akademii Nauk raz pselskiej ustawy wprwadzającej przepisy przejściwe. Sejm uchwalił je 18 marca. Wśród pprawek merytrycznych Senatu była m.in. jedna, która dtyczy ustawy Plskiej Akademii Nauk. Przewiduje na, że dyrektr instytutu PAN mże być wybrany na trzy klejne, a nie - jak pierwtnie w ustawie - dwie czterletnie kadencje. Refrma plskiej nauki ma wejść w życie 1 października 2010 rku. Teraz ustawy trafią d pdpisu sby pełniącej bwiązki prezydenta. Źródł: PAP Nauka w Plsce, data dstępu Tabela frankfurcka: blg Praw Turystyczne Jednym z isttnych elementów pisma reklamacyjneg d biura pdróży jest kreślenie wyskści dszkdwania czekiwaneg dla wynagrdzenia szkdy pniesinej w związku z niewyknaniem lub nienależytym wyknaniem usługi turystycznej. W niektórych przypadkach pmcna mże być tzw. tabela frankfurcka. Jest t niefrmalny dkument pracwany na zlecenie Izby Cywilnej Sądu Krajweg w Niemczech, ale ze względu na brak plskieg dpwiednika, craz częściej stswany d bliczenia szkdy pwstałej w wyniku nierzetelnści rganizatra turystyki w naszym kraju. Nie pmże n w sytuacjach gdy d szkdy dszły w wyniku np. kradzieży bagażu, ani w przypadku gdy klient pwłuje się na zmarnwany urlp. Tabela frankfurcka mże być przydatna w przypadku rzbieżnści pmiędzy fertą biura pdróży, a jakścią rzeczywiście świadcznych usług. Omawiany dkument pdzielny jest na cztery główne działy, w których wyliczne zstały niedgdnści związane z nclegiem, wyżywieniem i transprtem raz czwarta część zawierająca pzstałe typwe rzbieżnści z fertą, sptykane w rszczeniach klientów jak np. brak basenu czy leżaków plażwych. Każdrazw w tabeli przedstawina zstała prpzycja prcentweg wynagrdzenia w stsunku d ceny imprezy, nieraz w pewnym przedziale np prc. w zależnści d pwagi uchybienia. 7

8 Niewątpliwie tabela frankfurcka mże stanwić użyteczne narzędzie zarówn dla klientów frmułujących rszczenie bniżenie ceny wycieczki jak i dla sób prwadzących pstępwania reklamacyjne w imieniu rganizatrów turystyki. Dkument nie jest bwiązujący w Plsce ale na jeg pwagę wskazuje chćby fakt umieszczenia tabeli frankfurckiej w vademecum knsumenta wydanym przez Urząd Ochrny Knkurencji i Knsumentów w 2003 rku. Linki d tabeli frankfurckiej: Vademecum knsumenta, Warszawa 2003, s.19 (link: Oryginalny dkument w języku niemieckim (link: Autrem tekstu jest Krzysztf Wilk, twórca blga Praw i Turystyka Źródł: Dziennik Turystyczny, data dstępu Knkurs nagrdę Ministra Sprtu i Turystyki Departament Turystyki infrmuje VIII edycji Knkursu nagrdę Ministra Sprtu i Turystyki za najlepszą pracę magisterską z zakresu gspdarki turystycznej. Celem knkursu jest wyłnienie najlepszych prac magisterskich z zakresu gspdarki turystycznej dtyczące prblematyki związanej z pdnszeniem knkurencyjnści plskiej ferty turystycznej na rynku krajwym i rynkach zagranicznych, wynikające z realizacji przyjętych przez Radę Ministrów strategicznych dkumentów w ziedzinie turystyki. Załączniki: Regulamin: Regulaminu.dc?field=file1 Karta zgłszeniwa d knkursu: O_KONKURSU.dc?field=file1 Źródł: Departament Turystyki MSiT, data dstępu Materiały prmcyjne. Infrmuję, że wydruk plakatu i ultki dstarczymy pcztą (ew. mżemy przekazać na knferencji w dniu 11 maja 2010 rku) z uprzejmą prśbą upwszechnienie wśród studentów. Iwna Szałkwska główny specjalista Zespół Badań i Kształcenia Departamentu Turystyki MSiT tel. (022) Źródł: Iwna Szałkwska, krespndencja nadesłana Bezpłatne szklenie młdzieżwych liderów turystyki PTTK Bcheniec, czerwca 2010 rku Infrmujemy, że zstał jeszcze kilka statnich miejsc na bezpłatnym szkleniu młdzieżwych liderów turystyki. Pdróżujesz? Masz minimum 18 lat i zawsze ciekawił Cię jak przygtwać imprezę turystyczną, rajd, zlt? O tym jak się d teg zabrać, jak zaplanwać trasę wycieczki, dwiesz się pdczas II Ogólnplskieg Frum Młdzieżwych Liderów Turystyki. Frum przeznaczne jest także dla tych, którzy przygdę z turystyką i rganizacją imprez już rzpczęli, chcą rzwinąć swje umiejętnści, mają chtę pznać innych młdych, którzy "bawią" się w turystykę. Impreza dbędzie się w dniach czerwca 2010 rku w Bcheńcu kł Małgszcza. Szklenie jest dfinanswane ze śrdków Ministerstwa Sprtu i Turystyki. Więcej szczegółów: Nagrda Magellana: werdykt pznamy 20 maja 2010 rku Redakcja Magazynu Literackieg KSIĄŻKI zaprasza na wręczenie Nagrdy Magellana, jedyneg w Plsce wyróżnienia dla wydawców publikacji turystycznych i kartgraficznych. Urczystść rzpcznie się 20 maja gdz w Sali Getheg pdczas 55. Międzynardwych Targów Książki. Twarzyszyć jej będzie debata pświęcna najważniejszym trendm na rynku przewdników i kartgrafii. Patrnat medialny nad knkursem sprawują: Onet.pl Pdróże, miesięcznik Pznaj Świat raz serwis Dziennik Turystyczny. Źródł: Rynek Książki.pl, data dstępu

9 Rzpczyna się Tydzień Biblitek 8 maja rzpczęła się 7. edycja Tygdnia Biblitek. Ogólnplską imprezę ppularyzującą książki i czytelnictw rganizuje Stwarzyszenie Biblitekarzy Plskich. Hasł tegrczneg Tygdnia brzmi: "Bibliteka - słwa, dźwięki, brazy". "Tydzień Biblitek rzpczynamy tradycyjnie 8 maja, w Dzień Biblitek i Biblitekarza" - mówi dr Anna Grzecznwska, dyrektr Biura Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich. Jak pdkreśla, akcja cieszy się craz większą ppularnścią i uznaniem śrdwiska biblitekarskieg. Ptwierdzeniem teg jest włączenie jej d ubiegłeg rku d przedsięwzięć prmwanych wspólnie przez śrdwisk biblitekarzy, księgarzy i wydawców. W ramach Tygdnia Biblitek w całej Plsce będą rganizwane m.in. lekcje bibliteczne, warsztaty, prezentacje multimedialne, a takżeseminaria, sptkania z literatami, artystami, pedaggami, wystawy, prmcje książek uznanych autrów i debiutantów, występy teatrów i zespłów muzycznych raz zabawy literackie dla dzieci. C rku akcja dbywa się pd innym hasłem. "Wskazuje n, jakie bszary działalnści biblitek ekspnujemy i c chcemy upwszechnić w świadmści spłecznej" - wyjaśnia dr Grzecznwska. Zwraca przy tym uwagę, że współczesna bibliteka, zwłaszcza bibliteka publiczna, stpniw przestaje być wyłącznie zbirem książek i czaspism drukwanych. Staje się miejscem gdzie czytelnik angażuje swój słuch, a wzrk służy nie tylk rejestracji kształtu liter, ale również dbirwi bgactwa brazów i zdjęć. "Craz częściej bibliteki stają się mediatekami, grmadzącymi treści na różnych nśnikach. Multimedialnść naszych książnic stała się faktem, stąd hasł Tygdnia Biblitek 2010, które pzwala uświadmić czytelnikm nie tylk kierunek, w jakim zmierzają placówki bibliteczne, ale i pkazać knkretne rzwiązania stswane w praktyce. W realizwaniu hasła +Bibliteka - słwa, dźwięki, brazy+ jest miejsce zarówn na pdkreślenie rli internetu, w którym splt tych pjęć realizuje się najpełniej, jak i na dniesienie d bchdzneg Rku Chpinwskieg" - wyjaśnia dr Anna Grzecznwska. C rku Zarząd Główny Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich głasza knkurs na najlepszy prgram działań realizwanych w Tygdniu Biblitek. W ubiegłym rku laureatem knkursu zstała Krśnieńska Bibliteka Publiczna. Tytuł Mistrza Prmcji Czytelnictwa trzymała Miejska Bibliteka Publiczna w Wągrwcu. Nagrdy wręczn 22 kwietnia w Biblitece Nardwej w Warszawie pdczas gali z kazji Światweg Dnia Książki. Stwarzyszenie Biblitekarzy Plskich rganizuje także knkurs na najlepszy plakat Tygdnia Biblitek. W tym rku zwyciężyła praca wyknana przez Tmasza Ryszczyńskieg z Bibliteki Wyższej Szkły Bankwej w Pznaniu. Pd kniec 2008 rku w Plsce był zarejestrwanych 8420 biblitek publicznych i ich filii. Blisk 2/3 gółu biblitek publicznych i ich filii w Plsce stanwią bibliteki wiejskie. Z biblitek krzysta k. 20 prc. Plaków. Dminująca grupę użytkwników biblitek publicznych stanwią sby d 24. rku życia, w większści uczące się lub studiujące, uzupełniające swje wykształcenie. Patrnat hnrwy nad Tygdniem Biblitek bjął minister kultury i dziedzictwa nardweg Bgdan Zdrjewski. ESZ Źródł: PAP - Nauka w Plsce, data dstępu sptkanie Zespłu ds. Bibligrafii Reginalnej przy ZG SBP W nawiązaniu d ustaleń, uprzejmie zapraszam na dwudzieste szóste sptkanie Zespłu ds. Bibligrafii Reginalnej przy ZG SBP [http://www.ebib.inf/cntent/view/2578/61/], które dbędzie się w płączeniu z warsztatami grupy biblitek współtwrzących bazę bibligraficzną PRASA. Sptkanie dbędzie się w dniach r. (pniedziałek-wtrek) w Biblitece Nardwej, Al. Niepdległści 213, sala 200 (parter). Uprzejmie infrmuję, że rganizatrzy nie zwracają ksztów delegacji. Marzena Przybysz Przewdnicząca Zespłu ds. Bibligrafii Reginalnej ZG SBP Więcej warsztatach: Źródł: Elektrniczna Bibliteka, data dstępu Infrmację pszczególnych bibligrafiach reginalnych znajdziesz tutaj: 9

10 Open Access Week w tym rku października Kalicja SPARC (the Schlarly Publishing and Academic Resurces Calitin) głsiła właśnie, że Tydzień Open Access Open Access Week [http://www.penaccessweek.rg/prfiles/blgs/pen-access-week-2010-declared] będzie w tym rku bchdzny d 18 d 24 października. Zachęca się wszystkie instytucje, szczególnie naukwe d rganizwania imprez w tym czasie, wpisywania własnych inicjatyw na listy imprez przygtwane na strnach teg przedsięwzięcia, pszukania inspiracji, skrzystania z prad ekspertów. Alma Swan mówi, że celebracja teg tygdnia mże być tak prsta, jak nszenie pmarańczwych kszulek ze znakiem OA, chdzi przede wszystkim przekaz infrmacji OA, dyskusję tym, czy twieranie zasbów naukwych jest ważne czy nie. Więcej infrmacji na ten temat na strnie przygtwanej specjalnie na ten Tydzień [http://www.penaccessweek.rg/]. Bżena Bednarek-Michalska Źródł: Elektrniczna Bibliteka, data dstępu Prśba wzajemnść Będę wdzięczny niezmiernie za aktywne redagwanie naszeg elektrniczneg czaspisma infrmacyjneg, czyli nadsyłanie infrmacji: planwanych knferencjach i seminariach naukwych (wraz z adresem strny internetwej), nwściach wydawniczych z zakresu nauk turystyce, w tym materiałach pknferencyjnych będę wdzięczny za elektrniczną wersje: kładki raz spisu treści), spsbie ich bezpłatneg pzyskania lub warunkach zakupu, zakńcznych badaniach naukwych, zakńcznych przewdach dktrskich i habilitacyjnych. innych faktach, które mżna zamieścić w krnice dkumentującej działalnść naukw-badawczą w turystyce. Zapewniam rzpwszechnienie infrmacji: w frmie listów elektrnicznych (Kmunikatów Knfraterni Turystycznej SBP), umieszczenie ich na blgu Knfraterni Turystycznej Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich. Serdecznie dziękuję i pzdrawiam Wjciech Rzwadwski Adres Redakcji: Bibliteka Wyższej Szkły Htelarstwa, Gastrnmii i Turystyki, ul Chdakwska 50, Warszawa, tel , fax , * Stale współpracują: Wiesław Alejziak Akademia Wychwania Fizyczneg im. Brnisława Czecha w Krakwie, Wydział Turystyki i Rekreacji raz Wyższa Szkła Infrmatyki i Zarządzania w Rzeszwie, Katedra Gspdarki Turystycznej; Karlina Buczkwska Akademia Wychwania Fizyczneg im. Eugeniusza Piaseckieg w Pznaniu, Wydział Turystyki i Rekreacji, Zakład Kulturwych Pdstaw Turystyki; Mirsław Czerny Centrum Turystyki Wdnej PTTK; Krzysztf M. Mazurski Plitechnika Wrcławska, Wydział Architektury; Katedra Planwania Przestrzenneg raz Wyższa Szkła Zarządzania "Edukacja", Wydział Turystyki w Kłdzku, Katedra Turystyki; Aleksander Panasiuk Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Eknmiki Usług; Katedra Zarządzania Turystyką Knfraternia Turystyczna Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich, działająca pd auspicjami Bibliteki Wyższej Szkły Htelarstwa, Gastrnmii i Turystyki w Warszawie, dkłada wszelkich starań, aby nie rzsyłać niechcianej pczty. Uprzejmie infrmujemy, iż Państwa adres zstał pzyskany bezpśredni z Państwa strny internetwej lub z ficjalnych i gólnie dstępnych baz danych i w związku z tym, w myśl art.10 par. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 rku, świadczeniu usług drgą elektrniczną (Dz. U ) niniejszy nie stanwi przesyłki mającej znamina spamu. Jeżeli jednak nie życzycie sbie Państw dalszych infrmacji na temat naszej ferty prsimy dpwiedź z NIE w tytule. 10

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 Załącznik d uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nwa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rzwju Aglmeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 5 wrzesień 2012 Spis treści Spis treści...2 I. Wprwadzenie...4

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW W nawiązaniu d artykułu "Nasza drga d ISO 9001", który ukazał się w numerze 8(57) Gazety Uczelnianej w maju 2001 r. pragnę przedstawić kilka faktów związanych

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? 01 wstęp CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? Badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek (maj 2012) Hubert Brwski WARSZAWA, MAJ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA ZAMAWIAJĄCY GMINA MIASTA GDYNI Warszawa - Gdynia marzec sierpień 2007 Strategia Rzwju

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011 Drdzy Dradcy EFA! W pierwszym numerze newslettera teg rku najważniejszą infrmacją jest zapwiadany na 4 kwartał teg rku start nweg pzimu certyfikacji w ramach Eurpean Financial Planner (EFP). Jak wiemy

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek Hubert Brwski WARSZAWA, STYCZEŃ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja Wlnści jest

Bardziej szczegółowo

Najtęższe glowy w laboratoriach gigantów przemysłowych my /q dzień. i noc jak dogodzić pokoleniu Młodych Lwów". Teraz MY - Pokolenie Z

Najtęższe glowy w laboratoriach gigantów przemysłowych my /q dzień. i noc jak dogodzić pokoleniu Młodych Lwów. Teraz MY - Pokolenie Z Temat kładkwy Większść czytelników MT t sby urdzne p rku 1990-ym, zaliczane d Pklenia Z. Ptrzeby, gusta, nawyki Zetów wyznaczają trendy rzwjwe cywilizacji technlgicznej. Na kilkudziesięciu strnach teg

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015. Lokalna Grupa Działania. Bractwo Kuźnic

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015. Lokalna Grupa Działania. Bractwo Kuźnic LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015 Lkalna Grupa Działania Bractw Kuźnic Styczeń 2009 Niniejsze pracwanie zstał przygtwane przez: 40-045 Katwice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Forum Inwestycyjne. Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego. Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego

Forum Inwestycyjne. Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego. Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego Zygmunt Berdychwski, Przewdniczący Rady Prgramwej Frum Eknmiczneg Pnieważ gólny pzim inwestycji uważany jest za punkt wyjścia dla wielu strategii rzwju gspdarczeg, a pbudzanie prcesów inwestycyjnych jest

Bardziej szczegółowo