Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku"

Transkrypt

1 Kmunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) pniedziałek, 10 maja 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Bieżące infrmacje Knfraterni Turystycznej Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich: ISBNik: infrmatr Sekcji Biblitek Niepaństwwych Szkół Wyższych przy Zarządzie Głównym SBP: KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE r e l a c j e Turystyka wbec nwych zjawisk w gspdarce światwej knferencja naukwa, Warszawa, kwietnia 2010 rku W dniach kwietnia 2010 rku dbyła się knferencja,,turystyka wbec nwych zjawisk w gspdarce światwej, zrganizwana przez Katedrę Turystyki Szkły Głównej Handlwej pd hnrwym patrnatem Rektra Szkły Głównej Handlwej w Warszawie, Ministra Sprtu i Turystyki RP raz Prezesa Plskiej Organizacji Turystycznej. Celem knferencji był przedyskutwanie szans i zagrżeń, jakie rysują się przed turystyką jak zjawiskiem gspdarczym i spłecznym w warunkach pgłębiającej się glbalizacji, integracji i wzrstu zaintereswania zrównważnym rzwjem. Dyskusja kncentrwała się wkół następujących zagadnień: l. wpływ prcesów integracyjnych na ppyt i pdaż turystyczną rla ugrupwań gspdarcz-plitycznych w kształtwaniu kierunków rzwju turystyki, wpływ regulacji pnadnardwych na funkcjnwanie rynków turystycznych, pzycja knkurencyjna turystycznych rynków wschdzących. 2. Glbalizacja jak czynnik kształtujący rynek turystyczny wpływ plaryzacji i unifikacji kulturwej na rzwój rynku turystyczneg. strategie knkurwania przedsiębirstw turystycznych w dbie glbalizacji, 3. Gspdarka innwacyjna a turystyka perspektywy turystyki w krajach rzwiniętych gspdarcz innwacje w turystyce perspektywa przedsiębirstw i reginów wpływ technlgii infrmatycznych na działalnść przedsiębirstw turystycznych. 4. Bariery spłeczne i cywilizacyjne rzwju turystyki działania preklgiczne i ich skutecznść, nwe ferty w turystyce przyrdniczej. Zaprezentwane pracwania zawierały zarówn teretyczne ujęcia pdjętej prblematyki, jak i pkazywały działania wykrzystujące pjawiające się szanse raz wskazywały bariery rzwju turystyki. Twarzysząca im wymiana pinii ujawniła, że sprstanie glbalnej knkurencji wymaga wprwadzania innwacyjnych rzwiązań na pzimie przedsiębirstw, bszarów recepcji i krajów. Będzie t trudne bez rzetelnej infrmacji statystycznej na temat trendów rzwjwych na rynku turystycznym raz bez upwszechnienia tej wiedzy wśród sób pdejmujących działalnść gspdarczą w turystyce. Opracwania przygtwane na knferencję będą publikwane w mngrafii. Prf. dr hab. Ewa Dziedzic Źródł: Ewa Dziedzic, krespndencja nadesłana Ft. Wjciech Rzwadwski 1

2 2

3 XIII Małplska Giełda Agrturystyczna Kraków, kwietnia 2010 rku Seminaria, kiermasz grdniczy, pkaz flrystyczny, wystawy rękdzieła, pkaz zwierząt z gspdarstw agrturystycznych, degustacje lkalnych przysmaków, występy zespłów flklrystycznych i przede wszystkim kilkadziesiąt stisk z fertą najciekawszych gspdarstw ferujących wypczynek pd gruszą tak wyglądała XIII edycja jednej z najważniejszych imprez prmujących agrturystykę w Małplsce. Głównym celem rganizwanej c rku w Krakwie Giełdy Agrturystycznej jest prmcja turystyki wiejskiej raz przedstawienie atrakcyjnej ferty wypczynku przedsiębirców turystycznych z Plski i nie tylk. W tym rku Giełdzie twarzyszyła knferencja Znaczenie markweg prduktu turystyki wiejskiej w rzwju lkalnych śrdwisk, której skrót przedstawiamy pniżej. Kilka w jednym czyli siła prduktu sieciweg. Leszek Leśniakwski z krakwskieg ddziału Centrum Dradztwa Rlniczeg mówił kmercjalizacji prduktów turystyki wiejskiej. Pdkreślił, że przyszłść agrturystyki t cś więcej niż pjedyncza usługa turystyczna ferwana przez gspdarstwa. - Markwy prdukt t taki, który jest rzpznawalny na rynku mim dużej knkurencji i dstarcza krzyści swjemu właścicielwi. Markwy prdukt w turystyce wiejskiej t zespół usług, przedmitów, atrakcji, bszarów i atmsfery pwdwanej przez ludzi, którzy nadają mu sens w danym miejscu i w związku z bgactwem kulturwym teg miejsca. Bez człwieka ptencjału pięknej miejscwści nie sprzedamy mówił Leśniakwski. - Tylk wówczas gdy ludzie związani z danym bszarem wiejskim są zdlni d twarcia się na innych, pwstaje szansa na pwstanie prduktu turystyki wiejskiej najwyższych walrach- ddał przedstawiciel Centrum. Pdkreślił, że nadal występują prblemy z jakścią usług agrturystycznych. A sama atrakcyjnść turystyki na bszarach wiejskich mże być niewystarczająca, by sprstać wyzwanim na rynkach turystycznych. Odpwiedzą na pdnszenie atrakcyjnści ferty turystyki wiejskiej jest prdukt sieciwy. Dlaczeg? - B sieciwe prdukty mgą się wzajemnie uzupełniać, wpływać na pdnszenie atrakcyjnści daneg bszaru. Turysta czekuje usługi kmplekswej, a t czekiwanie spełnia w największym stpniu prdukt zintegrwany b łączy w sbie różnrdne usługi, rzeczy i wartści. T z jednej strny ferta najbardziej atrakcyjną, a z drugiej nie wymaga trudu pszukiwania wszystkich elementów u różnych właścicieli gspdarstw argumentwał Leszek Leśniakwski. Zauważył też, że wciąż dminuje przeświadczenie wystarczającej frmule turystyki wiejskiej sprwadznej d wymiaru jednstkwej usługi świadcznej przez właściciela. - Nadal mamy spr prów przed łączeniem sił i śrdków. Wynika t z braku zaufania. Ptrzebna jest zmiana myślenia z pzimu prducenta rlneg na pzim przedsiębircy. Pmóc mgą media, placówki dradcze i władze lkalne. Realizacja lkalnych strategii rzwju twrzy warunki d rzwju daneg bszaru właśnie w kierunku atrakcyjnści turystycznej ddał. Pdkreślił też, że jeg zdaniem biura turystyczne, w większym stpniu niż becnie, zainteresują się fertą turystyki wiejskiej reprezentwaną przez zintegrwany prdukt sieciwy niż pjedyncze usługi. Giełda prmuje agrturystykę. Dr Stanisław Legutk z Uniwersytetu Rlniczeg mówił ddziaływaniu Małplskiej Giełdy Agrturystycznej na rzwój markwych prduktów agrturystycznych. Przypmniał, że już d pierwszej edycji, brali w niej udział przedstawiciele reginów z całej Plski i zagranicy m.in. z Słwacji. Od pczątku giełda przeplatana była pkazami rękdzieła ludweg, kiermaszem grdniczym, pkazami lkalnych kapel. Pdsumwał też atuty Małplski i jej ptencjał w zakresie rzwijania tej gałęzi turystyki. - Dziedzictw histryczn-kulturwe Małplski i Plski płudniwej jest niezwykle bgate. Nasze wjewództw jest bardz zróżnicwane pd względem krajbrazwym. Mamy spr znanych prduktów lkalnych takich jak na przykład scypek. T grmny plus turystyki wiejskiej w naszym rejnie mówił dr Legutk. Pdkreślił, że agrturystykę wyróżniają nietypwe atrakcje, niesiągalne w dużych śrdkach turystycznych takie jak uczestnictw w pracach rlniczych czy bliska becnść zwierząt. - Małplska jest również atrakcyjna ze względu na wielść szlaków m.in. Szlak Architektury Drewnianej. Mżna by płączyć g z siecią gspdarstw agrturystycznych, które mgą służyć jak przystanki na tej trasie. Mamy bardz ciekawy szlak Małplska wieś pachnąca ziłami, międzynardwe szlaki turystyki knnej przypmniał. Pdkreślił jedncześnie, że usługi ferwane przez gspdarstwa muszą być urzmaicne. Zdaniem dr Legutki w prmcji ferty agrturystycznej bardz ważne są lkalne prdukty rlne i eklgiczne raz infrmacja atrakcjach turystycznych w reginie. - Gspdarze pwinni psiadać wiedzę, c mżna pkazać gścim, pwinni umieć pwiedzieć histrii reginu mówił. Przedstawił też wyniki badań przeprwadznych przez studentów na temat wiedzy właścicieli gspdarstw agrturystycznych bgactwie kulturwym reginu. Wynika z nich, że, k. 20 prc. właścicieli był bardz dbrze zrientwanych w tym temacie, 60 prc. ptrafił pwiedzieć atrakcjach w klicy w stpniu zadawalającym, a k. 30 prc. nie psiadał pdstawwych infrmacji. Bardz częst gście przyjeżdżający na dpczynek d daneg miejsca czekają na infrmacje i inspiracje ze strny gspdarza. T ważne i wart tym pamiętać pdsumwał swje wystąpienie dr Legutk. Janna Jałwiec Źródł: Turystyka Małplska.pl, data dstępu Zbacz również: XIII Małplska Giełda Agrturystyczna w Krakwie, [w:] Centrum Dradztwa Rlniczeg, Oddział w Krakwie, dkument nline: data dstępu

4 *Tegrczna XIII Małplska Giełda Agrturystyczna rganizwana była przy współudziale: Uniwersytetu Rlniczeg w Krakwie, Małplskieg Stwarzyszenia Dradztwa Rlniczeg, Małplskiej Izby Rlniczej, Małplskieg Ośrdka Dradztwa Rlniczeg, Centrum Dradztwa Rlniczeg O/Kraków, Stwarzyszenia Galicyjskie Gspdarstwa Gścinne raz Góralskieg Stwarzyszenia Agrturystyczneg. NOWOŚCI WYDAWNICZE Zbacz również pzstałe infrmacje nwściach wydawniczych pd adresem: Sprawdź również: Pdróżwanie w Karpaty wczraj i dziś Pdróżwanie w Karpaty wczraj i dziś / pd red. Stanisława A. Srki. Kraków: Wydawnictw Avaln T. Janwski, cp , [1] s.: il.; 24 cm. ISBN Zjawisk turystyki we współczesnej kulturze zachdniej dczekał się wielu analiz teretycznych. Turystyka i przemysł turystyczny są, d c najmniej trzech dekad znaczącą dziedziną badań akademickich, przyciągającą uwagę nie tylk scjlgów czy eknmistów, ale również histryków, etngrafów, czy histryków kultury. Prezentwany w książce materiał, związany z pdróżwaniem w Karpatach, ze względu na swją wielwątkwść zasługuje na szczególną uwagę Czytelników. Każdy przecież przechwuje we wspmnieniach własne pdróże i braz miejsc dwiedzanych w przeszłści. Pdróżwanie bwiem, jak zjawisk kulturwe jest fenmenem nieprzemijającym, niezależnym d prcesów i wydarzeń dziejących się w kreślnym czasie. Zmieniać mgą się warunki pdróży, śrdki transprtu, czy miejsce, d któreg się pdąża. Sama istta przemieszczania się pzstaje jednak niezmienna. Materiały z knferencji naukwej w Sanku, 5 września 2008 rku. Arkusz zamówieniwy wydawnictwa Avaln T. Janwski znajdziesz tutaj: Plska: gegrafia atrakcji turystycznych Plska: gegrafia atrakcji turystycznych / Zygmunt Kruczek. wyd.8. Kraków: Prksenia, 2010, 304 s.; ISBN Książka zawiera pis atrakcji i walrów turystycznych Plski w układzie prblemwym raz reginalnym. Za pdstawę pisu przyjęt reginy administracyjne (becne wjewództwa), a w ich brębie jednstki fizjgraficzne wg pdziału J. Kndrackieg. Pnadt zamieszczn pisy szlaków turystycznych, słwnik pdstawwych terminów i pjęć, liczne mapy, tabele i wykresy, bgaty zestaw literatury raz adresów strn internetwych. Zamówienia realizuje księgarnia internetwa wydawnictwa Prksenia : 4

5 W majwym numerze miesięcznika Htelarstw Od wczasów dchudzających d htelu Hiltn mówią Jan i Filip Wójcikiewiczwie, trójmiejscy htelarze. Dlaczeg nie zainwestwali Panwie w drugi biekt butikwy, taki jak Hanza, ale w htel sieciwy, dlaczeg Hiltn? Dlaczeg Hiltn? Otóż htel Hiltn Gdańsk jest trzy razy większy d Hanzy, ma największe sale knferencyjne w Gdańsku, a także drugie pd względem wielkści SPA w Trójmieście. Glbalizacja pwduje, że tak duże htele miejskie czy bizneswe, które nie działają w ramach zrganizwanej grupy sprzedaży, b taką przecież jest Hiltn Wrldwide, nie mają racji bytu. Wcześniej czy później muszą ulec knkurencji innych biektów sieciwych. Dziś świadczenie usług standardzie pięciu gwiazdek, c wiąże się przecież z pięcigwiazdkwymi ksztami, nie jest już mżliwe bez udziału glbalnej platfrmy sprzedaży. Gście hteli Hiltn, którzy psiadają karty ljalnściwe sieci stanwią w Eurpie d 25 d 70 prc. wszystkich gści. W praktyce znacza t, że są t gście niesiągalni dla wszystkich tych hteli niesieciwych, w sąsiedztwie których znajduje się Hiltn. Od pczątku jest t więc świadma decyzja, która gwarantuje nam dpwiednie przychdy w stsunku d nakładów na inwestycję. Dlaczeg akurat Hiltn? Dlateg, że jest t najlepiej rzpznawalna marka sieci htelwej. W tej branży Hiltn jest jak Cca-Cla. T także niedścigniny wzór standardów htelarskich, który z większym lub mniejszym pwdzeniem próbuje naśladwać każdy htelarz, t synnim luksusu. Wybór był czywisty, dlateg bardz się cieszymy, że Hiltn zdecydwał się na współpracę z nami. W dużej mierze jest t skutek faktu, że mój jciec jest pierwszym prywatnym htelarzem w Plsce. Zaczął swją działalnść w rku 1989, czyli 21 lat temu. Z pewnścią Hiltn wziął t pd uwagę, decydując się na ddanie nam w zarządzanie marki, która należy d nieg. Ten htel jest pierwszym franczyzwym biektem Hiltna w Eurpie Wschdniej i jednym z siedmiu w Eurpie. Dlaczeg zatem franczyza, a nie umwa zarządzanie? Dlateg, że właściciel franczyzy jest na miejscu i sam zarządza htelem. W przypadku, gdy właściciel czy firma ddaje htel w zarządzanie, wiąże się t już z zarządzaniem glbalnym, a tym samym z wyższymi ksztami. Jeżeli ktś, tak jak mój jciec, jest w biznesie d pnad 20 lat i zna się na tym, c rbi, t nrmalne, że chce na tym jak najlepiej zarabiać. Dlateg zdecydwaliśmy się na franczyzę. ( ) Więcej w miesięczniku Htel w filmie Jeśli prawdą jest, że pierwszym plskim filmem, któreg akcja tczy się w htelu jest Pkój nr 13 z Plą Negri i Kazimierzem Junszą-Stempwskim z rku 1917, t pewnie za kilka lat pwinniśmy bchdzić krągły jubileusz debiutu biektu nclegweg w plskim kinie. Zatem mamy i tradycję, i - wbrew biegwym pinim wcale nie mał filmów z mniejszymi lub większymi rlami hteli. Inna sprawa, że znamy je mał. Pierwszych związków rdzącej się na pczątku XX wieku sztuki filmwej z rzwijającym się htelarstwem mżna dszukiwać się w działalnści prminentnej w USA rdziny Astrów. Jej człnkwie psiadali m.in. dwa htele płączne później w znany d dziś nwjrski Waldrf-Astria. Przyłżyli również pnć nie tyle ręki, c pieniędzy, d pwstania Kaufman Astria, jednej z pierwszych i bdaj największej w USA w pierwszych 10 latach XX wieku firmy zajmującej się prdukcją filmwą. Trudn zatem pwiedzieć, czy pierwszym htelem, który wystąpił w pełnmetrażwym filmie był biekt Astrów, czy mże htel Hllywd pwstały w rku 1902 w mieście raczkująceg ngi przemysłu filmweg - Hllywd. Filmów, w których słw htel pjawia się w tytule są na świecie setki. Filmów, w którym htel jest głównym bhaterem, tłem akcji, miejscem jej zawiązania lub finału, czyli gra rlę tylk epizdyczną, są tysiące. Bez trudu mżna zestawić alfabetyczną listę, która zaczynałaby się nie tyle d pierwszej litery alfabetu, c cyfry 1408, która znacza numer pkju, a kńczyła Zawrtem głwy. Równie dbrze mżna filmy takie ułżyć w prządku chrnlgicznym d pczątków kinematgrafii u prgu XX wieku, d luteg 2010 rku, gdy na ekrany wszedł plski serial Htel 52. ( ) Tekst htelach w filmie raz drugi tym jak htele mgą zdyskntwać swje filmwe rle w Htelarstwie nr 5/2010. W najnwszym numerze Htelarstw przedstawia knferencję Htelarstw w Plsce. Dświadczenia lat , wiedza i rzwój d rku Więcej infrmacji: Źródł: Andrzej Szafrański, krespndencja nadesłana

6 EKSPERTYZY i WYNIKI BADAŃ Zbacz również pzstałe ekspertyzy i wyniki badań pd adresem: Sprawdź również: UNWTO: pierwsze wyniki w 2010 rku ptwierdzają pzytywny trend Turystyka międzynardwa stale przybiera na sile, mim trudneg 2009 rku wynika z raprtu Światwej Organizacji Turystyki. Liczba przyjazdów wzrsła w ciągu pierwszych dwóch miesięcy 2010 rku siedem prcent. Wzrst ten był szczególnie dczuwalny w Azji, Afryce i na Bliskim Wschdzie. Na pdstawie tych wyników UNWTO prgnzuje wzrstu ruchu turystyczneg w bieżącym rku trzy d czterech prcent. Siedmiprcentwy wzrst ruchu turystyczneg w pierwszych dwóch miesiącach br. jest kntynuacją statnieg kwartału 2009 rku, kiedy zantwan pierwsze wzrsty (na pzimie dwóch prc.) p 14 miesiącach nieustannych spadków w czasie trudnej sytuacji eknmicznej. Wzrst zantwan w każdym reginie. Liderami kazały się regin Azji i Pacyfiku (+10 prc.) i Afryka (+ siedem prc.). Infrmacje, które przekazały trzy kraje Bliskieg Wschdu, również wskazują na silne dbicie w reginie, chć w prównaniu z bardz niskim pzimem w pierwszych miesiącach Temp wzrstu był tu wlniejsze w Eurpie (+ trzy prc.) raz w bu Amerykach (+ trzy prc.). Spśród 77 miejsc, które przekazały d UNWTO dane dtyczące pzimu ruchy turystyczneg, pzytywne dane przekazał 60 destynacji, w tym 24 z nich mgł pchwalić się dwucyfrwym wynikiem. Były t m.in. Estnia, Izrael, Hng Kng, Japnia, Tajwan, Indnezja, Singapur, Wietnam, Indie, Nepal, Sri Lanka, Nikaragua, Ekwadr, Kenia, Seszele, Mark, Egipt i Arabia Saudyjska. Eksperci przeknują jednak, aby mim tych pzytywneg brazu tych danych, traktwać je strżnie, pnieważ przedstawiane są ne w prównaniu d analgiczneg kresu 2009 rku, czyli jednych z najsłabszych kresów w trakcie trwająceg wówczas kryzysu gspdarczeg. Liczb przyjazdów kreślna zstała na pzimie 119 mln w trakcie dwóch pierwszych miesięcy 2010 rku, c daje siedem prc. więcej niż w 2009 rku, ale nadal mieści się pniżej pzimu z 2008 rku. Prgnzy na cały 2010 rk nie uwzględniły kwietniweg zamknięcia przestrzeni pwietrznej. Jak ceniają eksperci, mim że chmura pyłu dała się we znaki pszczególnym przedsiębirstwm działającym w turystyce i pasażerm, nie wpłynie na znacząc na światwe wyniki (0,3 prc.). Niemniej jednak, mim pzytywnych tendencji zarejestrwanych w pierwszych miesiącach 2010 r., UNWTO strzega, że nadal przed turystyką jest wiele wyzwań. Mim, że wyniki gspdarcze pprawiły się znacznie w statnich miesiącach, musimy być świadmi, jak wiele czynników hamuje wzrst. Ożywienie gspdarcze napędzane jest głównie przez wschdzące gspdarki, pdczas gdy właśnie tam wzrst jest nadal pwlny. Pwdem d niepkju jest również wzrst pzimu bezrbcia w rynkach związanych z turystyką pwiedział Taleb Rifai, sekretarz generalny UNWTO. Szacuje się, że wpływy z turystyki siągnęły w 2009 rku pzim 611 mld eur na całym świecie (w prównaniu 641 mld eur w 2008 rku). Źródł: Dziennik Turystyczny za UNWTO, data dstępu Infrmacje Dziennik Turystyczny: cdzienne infrmacje z branży turystycznej: Baza Traper: definicje, analizy, dane liczbwe i prgnzy: Instytut Turystyki, infrmacje publikacjach: Eurmnitr Internatinal: Bank Danych Reginalnych Główneg Urzędu Statystyczneg: EUROSTAT Urząd Statystyczny Unii Eurpejskiej: UNWTO: Facts and Figures: 6

7 INFORMACJE DLA FACHOWCÓW Zbacz również pzstałe infrmacje dla fachwców pd adresem: Sprawdź również narzędzia infrmacji naukwej pd adresem: Sprawdź terminy najbliższych targów turystycznych pd adresem: Czas stawiać na jakść Jakść jest wspólnym filarem dwóch prjektów strategii rzwju szklnictwa wyższeg raz przygtwanej przez ministerstw refrmy szklnictwa wyższeg - pwiedziała wczraj w Kielcach minister Barbara Kudrycka. Minister nauki i szklnictwa wyższeg uczestniczyła w psiedzeniu plenarnym Knferencji Rektrów Akademickich Szkół Plskich dbywającym się w dn. 6-7 maja [2010 rku] w Kielcach. T ważne, że bie strategie w głównych załżeniach są pdbne i zrientwane na jakść. Czas stawiać na najwyższe standardy kształcenia i badań p kresie, kiedy uczelnie rzwijały się masw, a jakść była częst zaniedbywana pwiedziała minister Kudrycka. - Już teraz, p wprwadzeniu pierwszeg etapu systemwej refrmy w pstaci nwelizacji ustaw, t właśnie jakść badań i dydaktyki będzie premiwana dstępem d ddatkwych źródeł finanswania pdkreśliła prf. Barbara Kudrycka. Klejnym integralnym etapem refrmy będzie pracwanie wspólnej rządwej strategii rzwju szklnictwa wyższeg d 2020 rku. Dyskutwane w tym czasie dwa prjekty dkumentów stanwią isttny wkład d statecznej strategii. Nwelizacje ustaw refrmujących system szklnictwa wyższeg i kariery akademickiej znajdują się na czwartym ddatkwym etapie knsultacji spłecznych i wkrótce, p przyjęciu przez rząd, zstaną skierwane d Sejmu. Dwa prjekty strategii rzwju szklnictwa wyższeg becnie dyskutwane są w śrdwisku akademickim i eksperckim. Źródł: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg, data dstępu Sejm przyjął pprawki Senatu d ustaw refrmujących naukę Sejm przyjął senackie pprawki d pakietu ustaw refrmujących plską naukę. Ustawy zakładają decentralizację finanswania nauki i związanie jej z sektrem gspdarczym, pwłanie Nardweg Centrum Nauki i likwidację najgrzej cenianych jednstek naukwych. W głswaniu Sejmu większść pprawek, które miały charakter redakcyjny i dprecyzwujący, przyjęt niemal jednmyślnie. Jak pinfrmwała PAP minister nauki i szklnictwa wyższeg Barbara Kudrycka, prpzycje Senatu zyskały akceptację resrtu. "Pprawiają ne jakść legislacyjną ustaw, nie zmieniając naszej intencji przeprwadzenia refrmy nauki w Plsce" - pwiedziała minister. Pprawki Senatu dtyczyły pakietu pięciu rządwych ustaw: zasadach finanswania nauki, Nardwym Centrum Badań i Rzwju, Nardwym Centrum Nauki, instytutach badawczych, Plskiej Akademii Nauk raz pselskiej ustawy wprwadzającej przepisy przejściwe. Sejm uchwalił je 18 marca. Wśród pprawek merytrycznych Senatu była m.in. jedna, która dtyczy ustawy Plskiej Akademii Nauk. Przewiduje na, że dyrektr instytutu PAN mże być wybrany na trzy klejne, a nie - jak pierwtnie w ustawie - dwie czterletnie kadencje. Refrma plskiej nauki ma wejść w życie 1 października 2010 rku. Teraz ustawy trafią d pdpisu sby pełniącej bwiązki prezydenta. Źródł: PAP Nauka w Plsce, data dstępu Tabela frankfurcka: blg Praw Turystyczne Jednym z isttnych elementów pisma reklamacyjneg d biura pdróży jest kreślenie wyskści dszkdwania czekiwaneg dla wynagrdzenia szkdy pniesinej w związku z niewyknaniem lub nienależytym wyknaniem usługi turystycznej. W niektórych przypadkach pmcna mże być tzw. tabela frankfurcka. Jest t niefrmalny dkument pracwany na zlecenie Izby Cywilnej Sądu Krajweg w Niemczech, ale ze względu na brak plskieg dpwiednika, craz częściej stswany d bliczenia szkdy pwstałej w wyniku nierzetelnści rganizatra turystyki w naszym kraju. Nie pmże n w sytuacjach gdy d szkdy dszły w wyniku np. kradzieży bagażu, ani w przypadku gdy klient pwłuje się na zmarnwany urlp. Tabela frankfurcka mże być przydatna w przypadku rzbieżnści pmiędzy fertą biura pdróży, a jakścią rzeczywiście świadcznych usług. Omawiany dkument pdzielny jest na cztery główne działy, w których wyliczne zstały niedgdnści związane z nclegiem, wyżywieniem i transprtem raz czwarta część zawierająca pzstałe typwe rzbieżnści z fertą, sptykane w rszczeniach klientów jak np. brak basenu czy leżaków plażwych. Każdrazw w tabeli przedstawina zstała prpzycja prcentweg wynagrdzenia w stsunku d ceny imprezy, nieraz w pewnym przedziale np prc. w zależnści d pwagi uchybienia. 7

8 Niewątpliwie tabela frankfurcka mże stanwić użyteczne narzędzie zarówn dla klientów frmułujących rszczenie bniżenie ceny wycieczki jak i dla sób prwadzących pstępwania reklamacyjne w imieniu rganizatrów turystyki. Dkument nie jest bwiązujący w Plsce ale na jeg pwagę wskazuje chćby fakt umieszczenia tabeli frankfurckiej w vademecum knsumenta wydanym przez Urząd Ochrny Knkurencji i Knsumentów w 2003 rku. Linki d tabeli frankfurckiej: Vademecum knsumenta, Warszawa 2003, s.19 (link: Oryginalny dkument w języku niemieckim (link: Autrem tekstu jest Krzysztf Wilk, twórca blga Praw i Turystyka Źródł: Dziennik Turystyczny, data dstępu Knkurs nagrdę Ministra Sprtu i Turystyki Departament Turystyki infrmuje VIII edycji Knkursu nagrdę Ministra Sprtu i Turystyki za najlepszą pracę magisterską z zakresu gspdarki turystycznej. Celem knkursu jest wyłnienie najlepszych prac magisterskich z zakresu gspdarki turystycznej dtyczące prblematyki związanej z pdnszeniem knkurencyjnści plskiej ferty turystycznej na rynku krajwym i rynkach zagranicznych, wynikające z realizacji przyjętych przez Radę Ministrów strategicznych dkumentów w ziedzinie turystyki. Załączniki: Regulamin: Regulaminu.dc?field=file1 Karta zgłszeniwa d knkursu: O_KONKURSU.dc?field=file1 Źródł: Departament Turystyki MSiT, data dstępu Materiały prmcyjne. Infrmuję, że wydruk plakatu i ultki dstarczymy pcztą (ew. mżemy przekazać na knferencji w dniu 11 maja 2010 rku) z uprzejmą prśbą upwszechnienie wśród studentów. Iwna Szałkwska główny specjalista Zespół Badań i Kształcenia Departamentu Turystyki MSiT tel. (022) Źródł: Iwna Szałkwska, krespndencja nadesłana Bezpłatne szklenie młdzieżwych liderów turystyki PTTK Bcheniec, czerwca 2010 rku Infrmujemy, że zstał jeszcze kilka statnich miejsc na bezpłatnym szkleniu młdzieżwych liderów turystyki. Pdróżujesz? Masz minimum 18 lat i zawsze ciekawił Cię jak przygtwać imprezę turystyczną, rajd, zlt? O tym jak się d teg zabrać, jak zaplanwać trasę wycieczki, dwiesz się pdczas II Ogólnplskieg Frum Młdzieżwych Liderów Turystyki. Frum przeznaczne jest także dla tych, którzy przygdę z turystyką i rganizacją imprez już rzpczęli, chcą rzwinąć swje umiejętnści, mają chtę pznać innych młdych, którzy "bawią" się w turystykę. Impreza dbędzie się w dniach czerwca 2010 rku w Bcheńcu kł Małgszcza. Szklenie jest dfinanswane ze śrdków Ministerstwa Sprtu i Turystyki. Więcej szczegółów: Nagrda Magellana: werdykt pznamy 20 maja 2010 rku Redakcja Magazynu Literackieg KSIĄŻKI zaprasza na wręczenie Nagrdy Magellana, jedyneg w Plsce wyróżnienia dla wydawców publikacji turystycznych i kartgraficznych. Urczystść rzpcznie się 20 maja gdz w Sali Getheg pdczas 55. Międzynardwych Targów Książki. Twarzyszyć jej będzie debata pświęcna najważniejszym trendm na rynku przewdników i kartgrafii. Patrnat medialny nad knkursem sprawują: Onet.pl Pdróże, miesięcznik Pznaj Świat raz serwis Dziennik Turystyczny. Źródł: Rynek Książki.pl, data dstępu

9 Rzpczyna się Tydzień Biblitek 8 maja rzpczęła się 7. edycja Tygdnia Biblitek. Ogólnplską imprezę ppularyzującą książki i czytelnictw rganizuje Stwarzyszenie Biblitekarzy Plskich. Hasł tegrczneg Tygdnia brzmi: "Bibliteka - słwa, dźwięki, brazy". "Tydzień Biblitek rzpczynamy tradycyjnie 8 maja, w Dzień Biblitek i Biblitekarza" - mówi dr Anna Grzecznwska, dyrektr Biura Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich. Jak pdkreśla, akcja cieszy się craz większą ppularnścią i uznaniem śrdwiska biblitekarskieg. Ptwierdzeniem teg jest włączenie jej d ubiegłeg rku d przedsięwzięć prmwanych wspólnie przez śrdwisk biblitekarzy, księgarzy i wydawców. W ramach Tygdnia Biblitek w całej Plsce będą rganizwane m.in. lekcje bibliteczne, warsztaty, prezentacje multimedialne, a takżeseminaria, sptkania z literatami, artystami, pedaggami, wystawy, prmcje książek uznanych autrów i debiutantów, występy teatrów i zespłów muzycznych raz zabawy literackie dla dzieci. C rku akcja dbywa się pd innym hasłem. "Wskazuje n, jakie bszary działalnści biblitek ekspnujemy i c chcemy upwszechnić w świadmści spłecznej" - wyjaśnia dr Grzecznwska. Zwraca przy tym uwagę, że współczesna bibliteka, zwłaszcza bibliteka publiczna, stpniw przestaje być wyłącznie zbirem książek i czaspism drukwanych. Staje się miejscem gdzie czytelnik angażuje swój słuch, a wzrk służy nie tylk rejestracji kształtu liter, ale również dbirwi bgactwa brazów i zdjęć. "Craz częściej bibliteki stają się mediatekami, grmadzącymi treści na różnych nśnikach. Multimedialnść naszych książnic stała się faktem, stąd hasł Tygdnia Biblitek 2010, które pzwala uświadmić czytelnikm nie tylk kierunek, w jakim zmierzają placówki bibliteczne, ale i pkazać knkretne rzwiązania stswane w praktyce. W realizwaniu hasła +Bibliteka - słwa, dźwięki, brazy+ jest miejsce zarówn na pdkreślenie rli internetu, w którym splt tych pjęć realizuje się najpełniej, jak i na dniesienie d bchdzneg Rku Chpinwskieg" - wyjaśnia dr Anna Grzecznwska. C rku Zarząd Główny Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich głasza knkurs na najlepszy prgram działań realizwanych w Tygdniu Biblitek. W ubiegłym rku laureatem knkursu zstała Krśnieńska Bibliteka Publiczna. Tytuł Mistrza Prmcji Czytelnictwa trzymała Miejska Bibliteka Publiczna w Wągrwcu. Nagrdy wręczn 22 kwietnia w Biblitece Nardwej w Warszawie pdczas gali z kazji Światweg Dnia Książki. Stwarzyszenie Biblitekarzy Plskich rganizuje także knkurs na najlepszy plakat Tygdnia Biblitek. W tym rku zwyciężyła praca wyknana przez Tmasza Ryszczyńskieg z Bibliteki Wyższej Szkły Bankwej w Pznaniu. Pd kniec 2008 rku w Plsce był zarejestrwanych 8420 biblitek publicznych i ich filii. Blisk 2/3 gółu biblitek publicznych i ich filii w Plsce stanwią bibliteki wiejskie. Z biblitek krzysta k. 20 prc. Plaków. Dminująca grupę użytkwników biblitek publicznych stanwią sby d 24. rku życia, w większści uczące się lub studiujące, uzupełniające swje wykształcenie. Patrnat hnrwy nad Tygdniem Biblitek bjął minister kultury i dziedzictwa nardweg Bgdan Zdrjewski. ESZ Źródł: PAP - Nauka w Plsce, data dstępu sptkanie Zespłu ds. Bibligrafii Reginalnej przy ZG SBP W nawiązaniu d ustaleń, uprzejmie zapraszam na dwudzieste szóste sptkanie Zespłu ds. Bibligrafii Reginalnej przy ZG SBP [http://www.ebib.inf/cntent/view/2578/61/], które dbędzie się w płączeniu z warsztatami grupy biblitek współtwrzących bazę bibligraficzną PRASA. Sptkanie dbędzie się w dniach r. (pniedziałek-wtrek) w Biblitece Nardwej, Al. Niepdległści 213, sala 200 (parter). Uprzejmie infrmuję, że rganizatrzy nie zwracają ksztów delegacji. Marzena Przybysz Przewdnicząca Zespłu ds. Bibligrafii Reginalnej ZG SBP Więcej warsztatach: Źródł: Elektrniczna Bibliteka, data dstępu Infrmację pszczególnych bibligrafiach reginalnych znajdziesz tutaj: 9

10 Open Access Week w tym rku października Kalicja SPARC (the Schlarly Publishing and Academic Resurces Calitin) głsiła właśnie, że Tydzień Open Access Open Access Week [http://www.penaccessweek.rg/prfiles/blgs/pen-access-week-2010-declared] będzie w tym rku bchdzny d 18 d 24 października. Zachęca się wszystkie instytucje, szczególnie naukwe d rganizwania imprez w tym czasie, wpisywania własnych inicjatyw na listy imprez przygtwane na strnach teg przedsięwzięcia, pszukania inspiracji, skrzystania z prad ekspertów. Alma Swan mówi, że celebracja teg tygdnia mże być tak prsta, jak nszenie pmarańczwych kszulek ze znakiem OA, chdzi przede wszystkim przekaz infrmacji OA, dyskusję tym, czy twieranie zasbów naukwych jest ważne czy nie. Więcej infrmacji na ten temat na strnie przygtwanej specjalnie na ten Tydzień [http://www.penaccessweek.rg/]. Bżena Bednarek-Michalska Źródł: Elektrniczna Bibliteka, data dstępu Prśba wzajemnść Będę wdzięczny niezmiernie za aktywne redagwanie naszeg elektrniczneg czaspisma infrmacyjneg, czyli nadsyłanie infrmacji: planwanych knferencjach i seminariach naukwych (wraz z adresem strny internetwej), nwściach wydawniczych z zakresu nauk turystyce, w tym materiałach pknferencyjnych będę wdzięczny za elektrniczną wersje: kładki raz spisu treści), spsbie ich bezpłatneg pzyskania lub warunkach zakupu, zakńcznych badaniach naukwych, zakńcznych przewdach dktrskich i habilitacyjnych. innych faktach, które mżna zamieścić w krnice dkumentującej działalnść naukw-badawczą w turystyce. Zapewniam rzpwszechnienie infrmacji: w frmie listów elektrnicznych (Kmunikatów Knfraterni Turystycznej SBP), umieszczenie ich na blgu Knfraterni Turystycznej Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich. Serdecznie dziękuję i pzdrawiam Wjciech Rzwadwski Adres Redakcji: Bibliteka Wyższej Szkły Htelarstwa, Gastrnmii i Turystyki, ul Chdakwska 50, Warszawa, tel , fax , * Stale współpracują: Wiesław Alejziak Akademia Wychwania Fizyczneg im. Brnisława Czecha w Krakwie, Wydział Turystyki i Rekreacji raz Wyższa Szkła Infrmatyki i Zarządzania w Rzeszwie, Katedra Gspdarki Turystycznej; Karlina Buczkwska Akademia Wychwania Fizyczneg im. Eugeniusza Piaseckieg w Pznaniu, Wydział Turystyki i Rekreacji, Zakład Kulturwych Pdstaw Turystyki; Mirsław Czerny Centrum Turystyki Wdnej PTTK; Krzysztf M. Mazurski Plitechnika Wrcławska, Wydział Architektury; Katedra Planwania Przestrzenneg raz Wyższa Szkła Zarządzania "Edukacja", Wydział Turystyki w Kłdzku, Katedra Turystyki; Aleksander Panasiuk Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Eknmiki Usług; Katedra Zarządzania Turystyką Knfraternia Turystyczna Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich, działająca pd auspicjami Bibliteki Wyższej Szkły Htelarstwa, Gastrnmii i Turystyki w Warszawie, dkłada wszelkich starań, aby nie rzsyłać niechcianej pczty. Uprzejmie infrmujemy, iż Państwa adres zstał pzyskany bezpśredni z Państwa strny internetwej lub z ficjalnych i gólnie dstępnych baz danych i w związku z tym, w myśl art.10 par. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 rku, świadczeniu usług drgą elektrniczną (Dz. U ) niniejszy nie stanwi przesyłki mającej znamina spamu. Jeżeli jednak nie życzycie sbie Państw dalszych infrmacji na temat naszej ferty prsimy dpwiedź z NIE w tytule. 10

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

3 Nad przebiegiem prac Kapituły czuwa Przedstawiciel Audytora Konkursu i Partnera Merytorycznego KPMG.

3 Nad przebiegiem prac Kapituły czuwa Przedstawiciel Audytora Konkursu i Partnera Merytorycznego KPMG. REGULAMIN KONKURSU LIDER NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII edycja 2008 1 CEL Instytut Nwych Technlgii w Łdzi w ramach wspierania przedsiębirczści raz prmcji Łdzi jak miasta nwych technlgii - rganizuje knkurs Lider

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne ANKIETA Strategia Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022 - Knsultacje spłeczne Szanwni Państw W związku prwadzeniem prac nad pracwaniem Strategii Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022, zwracamy się d Państwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuipasdfghjklzxcvbnmqwerty uipasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasd fghjklzxcvbnmqwertyuipasdfghjklzx cvbnmqwertyuipasdfghjklzxcvbnmq Dyplmacja kulturalna wertyuipasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasdfg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

Jak Powiat wspiera przedsiębiorczość. Dotychczasowe praktyki, plany na przyszłość

Jak Powiat wspiera przedsiębiorczość. Dotychczasowe praktyki, plany na przyszłość Jak Pwiat wspiera przedsiębirczść. Dtychczaswe praktyki, plany na przyszłść Pwiat Drawski płżny jest w płudniw-wschdniej części wjewództwa zachdnipmrskieg. Stanwi serce niezwykłej krainy - Pjezierza Drawskieg

Bardziej szczegółowo

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018 BELVÉDÈRE Kmunikat praswy Beaucaire, 16 grudnia 2014 r. NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znwu w grze 2018 ) - BiG 2018 1 unikatwe pzycjnwanie pretendent d człweg miejsca na rynku win i alkhli

Bardziej szczegółowo

O NAS. TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

O NAS. TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych u j w z r w t s y z r a w t i n w r t k e l e h małyc h c y n d w TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrwni wdnych w Plsce TRMEW O NAS Twarzystw Rzwju Małych Elektrwni Wdnych jest największą i najstarszą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Ministerstw Pracy i Plityki Spłecznej REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Sekretariat Knkursu: Centralny Instytut Ochrny Pracy - Państwwy Instytut Badawczy www.cip.pl/knkurs-bhp ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi PROJEKT MODELOWY Młdzieżwa Rada Prgramwa - decydujmy wspólnie z młdymi Autrka: Miłsz Ukleja, Fundacja Civis Plnus Isttą prjektu jest pwłanie Młdzieżwej Rady Bibliteki działającej przy biblitece, której

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet 7

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet 7 Prgram Operacyjny - Innwacyjna Gspdarka 2007-2013 Prirytet 7 Departament Infrmatyzacji MSWiA 1 Nazwa prirytetu Infrmatyzacja administracji na rzecz przedsiębirstw Cel: budwa elektrnicznej administracji

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Kmrniki Puszczykw KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE Szanwni Państw! W związku z rzpczęciem prac nad przygtwaniem strategii rzwju bszaru na lata

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rbty budwlane Dstawy X Usługi SEKCJA I: Zamawiający I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiająceg Nazwa Urząd Miejski w Łwiczu REGON: _0_ _0_ _0_ _5_ _2_ _5_ _6_ _3_ _6_ Adres Stary

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18.03.2013. Protokół z VI posiedzenia. Rady Towarzystwa Doktorantów. Uniwersytetu Jagiellońskiego. w dniu 18 marca 2013 roku

Kraków, 18.03.2013. Protokół z VI posiedzenia. Rady Towarzystwa Doktorantów. Uniwersytetu Jagiellońskiego. w dniu 18 marca 2013 roku Kraków, 18.03.2013 Prtkół z VI psiedzenia Rady Twarzystwa Dktrantów Uniwersytetu Jagiellńskieg w dniu 18 marca 2013 rku Psiedzenie Rady Twarzystwa Dktrantów Uniwersytetu Jagiellńskieg dbył się w dniu 18

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.udskir.gv.pl Warszawa: Zakwaterwanie, wyżywienie raz transprt dla grupy uczestników urczystści 70.

Bardziej szczegółowo

ABS Investment S.A. Aktywność Bezpieczeństwo Solidność

ABS Investment S.A. Aktywność Bezpieczeństwo Solidność ABS Investment S.A. Aktywnść Bezpieczeństw Slidnść Pierwsze ntwanie akcji spółki na rynku NewCnnect Warszawa, 01.02.2011 r. O nas Działalnść ABS Investment S.A. piera się na czterech głównych liniach bizneswych:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: usługa szkleniwa w zakresie dsknalenia warsztatu

Bardziej szczegółowo

Rośnie przychylność dla elektrowni jądrowej w zachodniopomorskim. Poparcie na Pomorzu niezmiennie wysokie.

Rośnie przychylność dla elektrowni jądrowej w zachodniopomorskim. Poparcie na Pomorzu niezmiennie wysokie. Warszawa, 30 stycznia 2014 r. Rśnie przychylnść dla elektrwni jądrwej w zachdnipmrskim. Pparcie na Pmrzu niezmiennie wyskie. Wyniki badań pinii przeprwadznych jesienią 2013 r. przez TNS Plska na zlecenie

Bardziej szczegółowo

IV kw. 2013. IV kw. 2012. IV kw. 2011

IV kw. 2013. IV kw. 2012. IV kw. 2011 Kwartalne wlumeny inwestycji (mld USD) Średnia stpa kapitalizacji dla wszystkich sektrów Michael Reilly +44 (0)20 7152 5691/ +44 (0)7793 808691 michael.reilly@eur.cushwake.cm 10 marca 2015 r. PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Toruński Zlot Miłośników Astronomii 2012. Oferta dla Sponsorów

Toruński Zlot Miłośników Astronomii 2012. Oferta dla Sponsorów Truński Zlt Miłśników Astrnmii 2012 Oferta dla Spnsrów INFORMACJE OGÓLNE ORGANIZATORZY Truński Zlt Miłśników Astrnmii jest klejną inicjatywą widąceg prtalu astrnmiczneg AstrVisiN.pl, w skład któreg wchdzą

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

PRACE KOMISJI GEOGRAAI PRzEMYSŁU PTG WARSZAWA-KRAKÓW-RZESZÓW 200 l

PRACE KOMISJI GEOGRAAI PRzEMYSŁU PTG WARSZAWA-KRAKÓW-RZESZÓW 200 l NR3 PRACE KOMISJI GEOGRAAI PRzEMYSŁU PTG WARSZAWA-KRAKÓW-RZESZÓW 200 l ZBIGNIEW MAKIELA Przekształcenia Skawińskich ZakJadów Kncentratów Spżywczych jak przejaw prcesu glbalizacji Wa2nym nśnikiem prcesów

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

Grupa Integer.pl wyniki po czterech kwartałach 2012 roku. Przychody i zyski Grupy Integer.pl (mln zł)

Grupa Integer.pl wyniki po czterech kwartałach 2012 roku. Przychody i zyski Grupy Integer.pl (mln zł) Infrmacja praswa Kraków, 1 marca 2013 Grupa Integer.pl wyniki p czterech kwartałach 2012 rku Grupa Integer.pl niezależny peratr pcztw-finanswy raz dstawca innwacyjnych rzwiązań dla sektra e-cmmerce dntwała

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Infrmacje firmie IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. wchdzi w skład międzynardwej grupy finanswej IMPULS-LEASING Internatinal z siedzibą w Szwajcarii. Pza Plską d Hldingu

Bardziej szczegółowo

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro Publikacja współfinanswana ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz przez budżet państwa w ramach pmcy technicznej Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Dtacje na Innwacje Inwestujemy w Waszą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

LIFE 08/NAT/PL/000511

LIFE 08/NAT/PL/000511 Gniądz: Usługa w zakresie przygtwania d druku (tłumaczenie, skład i łamanie) i druk ffsetwy, prawa, przygtwanie d dystrybucji i dystrybucja książki rliku grubdzibym, wydanej w ramach prjektu LIFE 08/NAT/PL/000511

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Wdrżenie i wsparcie rzwiązań Micrsft - Office 365 dla Nardweg Frum Muzyki Numer

Bardziej szczegółowo

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02.

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02. Biur Prjektu: Cnsulting Plus Sp. z.. ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa tel. 22 622 35 19, fax 22 622 35 20 biur@teklaplus.pl OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 41 (293) poniedziałek, 15 listopada 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i

Komunikat R. 8: 2010, nr 41 (293) poniedziałek, 15 listopada 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Kmunikat R. 8: 2010, nr 41 (293) pniedziałek, 15 listpada 2010 rku Zapraszam d dwiedzenia blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje

Bardziej szczegółowo

Projekty rozwojowe. Numer ogłoszenia: 281417-2010; data zamieszczenia: 11.10.2010. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Projekty rozwojowe. Numer ogłoszenia: 281417-2010; data zamieszczenia: 11.10.2010. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Gdańsk: dstawa aparatury d pmiarów EKG w warunkach stacjnarnych i mbilnych, tj. aparatu EKG raz zestawu hlterwskieg w ramach Prjektu Dmwy asystent sób starszych i chrych, współfinanswaneg ze śrdków Unii

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków.

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków. Knkurs dtacyjny na wydarzenie edukacyjn infrmacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nwe praw dpadwe nwy styl życia Dlnślązaków. 1. Cele i uzasadnienie: 1.1. Uzasadnienie knkursu: Regulamin Niska

Bardziej szczegółowo

Młodzież odkrywa dziedzictwo kulturowe swojej społeczności spotkanie międzypokoleniowe w bibliotece

Młodzież odkrywa dziedzictwo kulturowe swojej społeczności spotkanie międzypokoleniowe w bibliotece PROJEKT MODELOWY Młdzież dkrywa dziedzictw kulturwe swjej spłecznści sptkanie międzypkleniwe w biblitece Autrka: Janna Pietrasik Wiceprezeska Zarządu Fundacji Civis Plnus Isttą prpnwaneg prjektu jest dnalezienie

Bardziej szczegółowo

Polityka KE w zakresie redukcji emisji CO 2 i CCS (1)

Polityka KE w zakresie redukcji emisji CO 2 i CCS (1) PGE Górnictw i Energetyka Knwencjnalna S.A. Łódź, 30 maja 2012 Plityka KE w zakresie redukcji emisji CO 2 i CCS (1) 2005 pwstanie EU ETP ZEP - Eurpejskiej Platfrmy Technlgicznej dedykwanej technlgim CCS

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

dynamicznego systemu zakupów: http://zasp.biskupiec.bip.gmina.pl/index.php?id=825

dynamicznego systemu zakupów: http://zasp.biskupiec.bip.gmina.pl/index.php?id=825 Biskupiec: Przeprwadzenie zajęć z matematyki w Zesple Szkln-Przedszklnym nr 1 - Szkła Pdstawwa nr 2 w Biskupcu raz zajęć z bilgii w Zesple Szkół w Kbułtach - Gimnazjum z pdziałem na zadania. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

data zamieszczenia: 26.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

data zamieszczenia: 26.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Gdańsk: wyknanie i dstawa materiałów prmcyjnych, tj. ultek i plakatów w ramach Prjektu Dmwy asystent sób starszych i chrych, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE WARSZTATY EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ DLA STUDENTEK I STUDENTÓW SPRAWOZDANIE Nardwa Agencja Prgramu Młdzież w działaniu raz Plsk-Niemiecka Współpraca Młdzieży przedstawiają raprt z drugiej edycji prjektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Leasing peracyjny samchdu na ptrzeby bieżącej bsługi inwestra typu bus (7 sbwy) bez pcji wykupu. Numer głszenia: 24215-2011; data zamieszczenia: 20.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiatjanwski.pl/bip Janów Lubelski: Organizacja Plenerwej Imprezy Festyn Ludwy Z Klbergiem p Gminie

Bardziej szczegółowo

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015 XV Frum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębirstw 8/06/2015 O PROGRAMIE Prgram Erasmus dla młdych przedsiębirców jest transgranicznym prgramem wymiany, który daje przyszłym i pczątkującym przedsiębircm

Bardziej szczegółowo

Obsługa Rejestracji Wydarzeń. Light Code Register

Obsługa Rejestracji Wydarzeń. Light Code Register Obsługa Rejestracji Wydarzeń Light Cde Register Wrcław 2009 ul. Szczęśliwa 38/6, 53-418 Wrcław, tel. +48 71 72v32 057, fax. +48 71 72 32 088, mail: ferta@lightcde.eu Obsługa Rejestracji Wydarzeń Rynek

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków.

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków. Knkurs dtacyjny na wydarzenie edukacyjn infrmacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nwe praw dpadwe nwy styl życia Dlnślązaków. 1. Cele i uzasadnienie: 1.1. Uzasadnienie knkursu: Regulamin Niska

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług serwiswych dla sprzętu sieciweg wraz z

Bardziej szczegółowo

CO 2. emisje - fundusze KE - projekty. Newsletter Faber Consulting styczeń 2012

CO 2. emisje - fundusze KE - projekty. Newsletter Faber Consulting styczeń 2012 CO 2 OL emisje - fundusze KE - prjekty Newsletter Faber Cnsulting styczeń 2012 Udaneg i radsneg 2012 rku - samych sukcesów, pgdnych dni i zadwlenia w życiu prywatnym raz zawdwym życzy zespół Faber Cnsulting

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

ARRA Group solidny pracodawca

ARRA Group solidny pracodawca Prgram ARRA Grup slidny pracdawca 1 Cel prgramu Celem realizacji Prgramu ARRA Grup slidny pracdawca jest zaprezentwanie jak najszerszym kręgm spłecznym atutów firmy jak wartściweg pracdawcy, z którym wart

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CZASOPISMA ZESZYTY NAUKOWE DOKTORANTÓW WYDZIAŁU DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

REGULAMIN CZASOPISMA ZESZYTY NAUKOWE DOKTORANTÓW WYDZIAŁU DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ REGULAMIN CZASOPISMA ZESZYTY NAUKOWE DOKTORANTÓW WYDZIAŁU DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ 1. Zeszyty Naukwe Dktrantów Wydziału Dwdzenia i Operacji Mrskich Akademii Marynarki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawę dwumanuałweg klawesynu francuskieg dla Nardweg Frum Muzyki we Wrcławiu,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Opracwanie graficzne, redakcja techniczna, krekta językwa, skład

Bardziej szczegółowo

1 nie. Sektor: 1 prywatny. Metryczka respondenta

1 nie. Sektor: 1 prywatny. Metryczka respondenta Scenariusz wywiadu pgłębineg (IDI) d badania sób zarządzających instytucjami tczenia biznesu Czas trwania jedneg IDI maksymalnie - minut Termin realizacji lipiec r. Dzień dbry, nazywam się i jestem ankieterem.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.czerwiensk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.czerwiensk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.czerwiensk.pl Czerwieńsk: Opracwanie gminnej ewidencji zabytków wspólnej dla całeg bszaru funkcjnalneg

Bardziej szczegółowo

Notatka służbowa dotycząca Terenu Centralnego Bis.

Notatka służbowa dotycząca Terenu Centralnego Bis. Warszawa, 28 października 2009 Prf. Jan Szmidt Dziekan Wydziału Elektrniki i Technik Infrmacyjnych PW Ntatka służbwa dtycząca Terenu Centralneg Bis. 1. Kilka infrmacji prządkwych Z inicjatywy trzech dziekanów

Bardziej szczegółowo

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn/bip Olsztyn: świadczenie usług w prjekcie Oficer Łącznikwy Numer głszenia: 268761-2012;

Bardziej szczegółowo

Jaświły: Mój dom, moje środowisko - promocja zachowań Numer ogłoszenia: 17310-2015; data zamieszczenia: 23.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Jaświły: Mój dom, moje środowisko - promocja zachowań Numer ogłoszenia: 17310-2015; data zamieszczenia: 23.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www: zkbiebrza.pl Jaświły: Mój dm, mje śrdwisk - prmcja zachwań Numer głszenia: 17310-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego Mżliwści krzystania ze śrdków Funduszu Prmcji Mięsa Wieprzweg przez hdwców i prducentów trzdy Agencja Rynku Rlneg Pdstawy prawne Fundusz Prmcji Mięsa Wieprzweg zstał pwłany 1 lipca 2009 r., a jeg twrzenie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY XIV LO.ZP/3410-1/2011 Pznań: Szklenie teretyczne i praktyczne uczniów XIV Liceum Ogólnkształcąceg w Pznaniu w zakresie sprtów ltniczych w rku 2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Kmplekswa rganizacja dwóch pikników i dwóch knferencji Numer głszenia: 137486-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy człnkiem: Pmagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: KLIENT, NASZ PARTNER. Nwczesna sprzedaż wg Mdelu DNA Handlwca Infrmatr dla Uczestnika " Stwarzamy mżliwści d rzwju kreując

Bardziej szczegółowo

Biuletyn PREMD. Numer 2(6)/2012

Biuletyn PREMD. Numer 2(6)/2012 Biuletyn PREMD Numer 2(6)/2012 Zapraszamy d zapznania się z klejnym Biuletynem Partnerstwa na Rzecz Rzwju i Edukacji Małych Dzieci (PREMD). Chcielibyśmy, aby Biuletyn stał się źródłem infrmacji nie tylk

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju.

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju. Życirys zawdwy i list mtywacyjny t pdstawwe dkumenty, którymi psługują się sby pszukujące pracy. Nie zawsze muszą ne wyglądać tak sam, jednak pdlegają pewnym standardm, których należy przestrzegać, gdyż

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Przeprwadzenie szklenia z zakresu ftwltaiki dla młdych sób pszukujących pracy, zagrżnych

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 20 (262) poniedziałek, 17 maja 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 20 (262) poniedziałek, 17 maja 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 20 (262) pniedziałek, 17 maja 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biała Pdlaska: Wyjazd szkleniw - integracyjny dla uczestników prjektu systemweg pn.: Uwierz w siebie - dknaj metamrfzy w ramach PAL wychwanków pieczy zastępczej Numer głszenia: 255606-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Prawo do studiowania bez wnoszenia opłat. 1. Limit punktów ECTS w ramach, którego student ma prawo do studiowania bez wnoszenia opłat

Prawo do studiowania bez wnoszenia opłat. 1. Limit punktów ECTS w ramach, którego student ma prawo do studiowania bez wnoszenia opłat Praw d studiwania bez wnszenia płat 1. Limit punktów ECTS w ramach, któreg student ma praw d studiwania bez wnszenia płat a. Limit pdstawwy Zgdnie z przepisami art. 170a ustawy - Praw szklnictwie wyŝszym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ilt.edu.pl Warszawa: Zakup i dstawa bezterminwych licencji prgramwania dtycząceg baz danych Numer

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZAPIECEK ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZAPIECEK ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZAPIECEK ZA ROK 2010 1. Dane stwarzyszenia: nazwa: Stwarzyszenie Lkalna Grupa Działania ZAPIECEK siedziba: Radzyń Pdlaski, ul. Warszawska 8 data rejestracji w KRS:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umww.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umww.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umww.pl Pznań: Sukcesywne świadczenie usługi druku ffsetweg 12 wydań magazynu samrządweg _Mnitr Wielkplski_

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33- Tarnów: Dstawa urządzeń kmputerwych dla Państwwej Wyższej Szkły Zawdwej w Tarnwie Numer głszenia: 111040-2015; data zamieszczenia: 12.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: niebwiązkwe

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Środkowa

Interreg Europa Środkowa Warszawa, 5 listpada 2015 r. Interreg Eurpa Śrdkwa Agnieszka Burda Departament Współpracy Terytrialnej Zagadnienia prezentacji 1. Charakterystyka prgramu 2. Kt mże być partnerem 3. Prirytety i przykłady

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Top Medica

Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Top Medica Karta infrmacyjna grupweg ubezpieczenia na życie i dżycie Tp Medica Inwestycja w spółki z sektra farmaceutyczneg: silna branża zapewniająca wyskie i stabilne zyski duży ptencjał wzrstu ze względu na starzejące

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.zhp.pl Warszawa: Usługa rezerwacji, sprzedaży i dstarczania krajwych i międzynardwych biletów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo