O NAS. TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O NAS. TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych"

Transkrypt

1 u j w z r w t s y z r a w t i n w r t k e l e h małyc h c y n d w

2 TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrwni wdnych w Plsce TRMEW O NAS Twarzystw Rzwju Małych Elektrwni Wdnych jest największą i najstarszą rganizacją nn prfit spśród całej branży OZE w Plsce, która skupia właścicieli i sympatyków małych elektrwni wdnych. Histria stwarzyszenia sięga pczątku lat 80-tych, zaś frmalny charakter uzyskał n w rku 1988, kiedy z inicjatywy ówczesneg prezesa Mariana Hffmanna zstał zarejestrwane stwarzyszenie. Z biegiem czasu nastąpił znaczny rzwój rganizacji i becnie zrzeszamy pnad 450 człnków, którymi są sby fizyczne raz przedsiębirstwa. Stwarzyszenie prwadzi swją działalnść zarówn w skali gólnplskiej jak i reginalnej, a także psiada rzbudwaną sieć kntaktów z krajwymi raz eurpejskimi śrdkami naukwymi, firmami i instytucjami branżwymi. TRMEW ściśle współpracuje między innymi z Eurpejskim Stwarzyszeniem Małej Energetyki Wdnej (ESHA), Twarzystwem Elektrwni Wdnych (TEW) raz Stwarzyszeniem Energii Odnawialnej (SEO). TRMEW jest także człnkiem Plskiej Rady Krdynacyjnej OZE. Wielletnia działalnść Twarzystwa Rzwju Małych Elektrwni Wdnych sprawiła, że jest n znaną i rzpznawaną marką w plskim śrdwisku rządwym i samrządwym, akademickim raz gspdarczym. Działalnść naszej rganizacji kncentruje się na: reprezentwaniu małej energetyki wdnej na arenie plitycznej prmcji i budwaniu pzytywneg wizerunku branży MEW integracji śrdwiska MEW pprzez rganizwanie sptkań branżwych, knferencji raz szkleń działalnści edukacyjnej w zakresie małej energetyki wdnej

3 NASZA MISJA Od pczątku działalnści Stwarzyszenia TRMEW jeg misją był reprezentwanie branży hydrenergetyki, integrwanie właścicieli małych elektrwni wdnych, a także aktywne uczestnictw przy twrzeniu prawa mająceg wpływ na funkcjnwanie i rzwój całej branży. Naszym celem jest: działanie na rzecz energetyki wdnej jak branży Odnawialnych Źródeł Energii zwiększanie wykrzystania ptencjału energetyczneg rzek pprzez adaptację starych siłwni wdnych, wykrzystanie budwli hydrtechnicznych pwstałych w wyniku prac meliracyjnych raz biektów realizwanych w ramach prgramu mikrretencji i przez mdernizację istniejących elektrwni wdnych, pprawiającą ich sprawnść siągnięcie przez Plskę w perspektywie rku 2050 wskaźników wykrzystania ptencjału hydrenergetyczneg na pzimie 43% (aktualna średnia dla Unii Eurpejskiej) Wykrzystanie techniczneg ptencjału hydrenergetyczneg w wybranych krajach EU: Prgnza rzwju:

4 Przykładwe elektrwnie wdne w Plsce MEW TRYNKA Mała elektrwnia wdna Trynka zasilana z kanału Trynka sti w dnie Wisły. Elektrwnia jest zlkalizwana w najstarszej, zabytkwej części Grudziądza przy bramie wdnej na terenie Zespłu Parków Krajbrazwych Chełmińskieg i Nadwiślańskieg i bszaru Natura W budynku przy elektrwni mieści się siedziba TRMEW. SPECYFIKACJA TECHNICZNA Średnia wyskść piętrzenia: 5,5 m Przepływ średni: 0,65 m3/s Mc generatra: 55 kw Rdzaj turbiny: Średnica wirnika: Prędkść br. turbiny: Prdukcja energii elektr.: pinwa turbina Kaplana 700 mm 400 br. / min kwh / rk MEW BIELECKIE MŁYNY Mała elektrwnia wdna w miejscwści Bieleckie Młyny w pbliżu Kielc jest zlkalizwana na rzece Czarna Nida. Jest t jedna z pierwszych elektrwni wdnych w Plsce, w których zastswan przyjazną dla ryb śrubę Archimedesa. Inwestycja MEW Bieleckie Młyny zstała zrealizwana na terenie Specjalnych Obszarów Chrninych - Natura 2000 raz Obszarów Chrnineg Krajbrazu. SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wyskść piętrzenia: 1,5 m Przepływ średni: 3,2 m3/s Mc generatra: 38 kw Średnica turbiny: Rdzaj turbiny: Max. prędkść br. turbiny: Prdukcja energii elektrycznej: 2800 mm śruba Archimedesa 25 br. / min KWh / rk

5 TRMEW Aktualnie w Plsce pracuje 750 elektrwni wdnych (URE, dane z dnia: ) POTENCJAŁ HYDROENERGETYCZNY POLSKI Większść plskich zasbów hydrenergetycznych skupinych jest w bszarze drzecza Wisły, zwłaszcza jej prawbrzeżnych dpływów. Dgdne warunki d budwy małych elektrwni wdnych istnieją w Karpatach, Sudetach, na Rztczu, a także na rzekach Przymrza. Również isttne znaczenie ma ptencjał Odry. W latach 50. ubiegłeg wieku w Plsce funkcjnwał kł 6,5 tys. siłwni wdnych. Dziś jest ich zaledwie 750 i pnad 81% ptencjału techniczneg na terenie naszeg kraju jest niewykrzystane. Według becnych szacunków na terenie Plski istnieje kł 7,5 tys. biektów hydrtechnicznych, które nie są wykrzystywane w celach energetycznych. Plska psiada zatem sprzyjające uwarunkwania d rzwju energetyki wdnej, zwłaszcza w zakresie MEW, jednak temp uruchmiania nwych mcy wytwórczych jest w dalszym ciągu zbyt niskie. Ptencjał hydrenergetyczny w Plsce Histria energetyki wdnej w Plsce GWh / rk Ptencjał hydrenergetyczny teretyczny techniczny Rk Liczba biektów Wisła z dpływami: Wisła Dpływy lewbrzeżne Dpływy prawbrzeżne Odra z dpływami Odra Dpływy lewbrzeżne Dpływy prawbrzeżne Rzeki Przymrza Razem w tym: MEW (<10 MW) Ptencjał nieuwzględniny * kł biektów ( w tym młyny, tartaki, kaszarnie, elektrwnie) - szacunki mówią 25 tyś. piętrzeń r r biektów (6330 w eksplatacji) ( prf. A.Hffman) 1982 r biektów ( 300 w eksplatacji ) ptencjalnych miejsc instalacji na istniejących lub planwanych biektach hydrtechnicznych 1026 lkalizacji ptencjale GWh/a ( 200 MW ) zalecenia rewitalizacji istniejących elektrwni lub budwy nwych biektów ( < 5MW ) Rzprządzenie nr Prezesa Rady Ministrów - generała Wjciecha Jaruzelskieg - zezwlenie na uruchmienie MEWprzez sby prywatne 2006 r. 676 MEW ( <10 MW ) łącznej mcy 270 MW, d rku 1983 przybył 370 biektów lącznej mcy kłó 120 MW 2012 r. 750 Elektrwni Wdnych ( URE r ) * < 100k kw / km Skntaktuj się z nami: TOWARZYSTWO ROZWOJU MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH ul. Królwej Jadwigi Grudziądz Tel Fax

6 W 1925 rku na terenie Plski funkcjnwał pnad 8000 siłwni wdnych TRMEW FORMY DZIAŁALNOŚCI TRMEW edukacja Warsztaty ABC małych elektrwni wdnych przeprwadzne dla pnad 800 uczestników Szklenia specjalistyczne dtyczące uprawnień elektrycznych, związanych z bsługą i nadzrem nad urządzeniami elektrycznymi Studia pdyplmwe wykłady prwadzne przez przedstawicieli TRMEW w całej Plsce prmcja Magazyn Energetyka Wdna czaspism wydawane przez TRMEW Ekspzycja TRMEW na targach Plek, RENEXPO, Green Pwer, Enex i innych prelekcje na wielu knferencjach i seminariach pświęcne tematyce MEW Hydr Pwer Sessin prezentacja nwczesnych technlgii, dedykwana dla przedstawicieli RDOŚ, RZGW, uczelni technicznych raz inwestrów HIDROENERGIA 2012 współrganizatr eurpejskieg kngresu naukweg raz targów pświęcnych MEW legislacja Knsultacje spłeczne prjektów ustaw i rzprządzeń Uczestnictw w pracach kmisji sejmwej ds. energetyki Uczestnictw w zespłach rbczych pwłanych przez Ministra Gspdarki dtyczących pracwania zasad udstępniania stpni wdnych należących d Skarbu Państwa INTEGRACJA CZŁONKÓW TRMEW Grupa negcjacyjna wspólna platfrma sprzedaży energii elektrycznej raz praw majątkwych d świadectw pchdzenia Grupwe ubezpieczenia MEW - kmplekswy prgram ubezpieczeniwy w tym ubezpieczenie utraty przychdów Crczne sptkania człnków pdczas Walneg Zebrania Człnków płączne z targami i knferencjami technicznymi Frum na strnie internetwej twarzystwa

7 WYDAWNICTWA TRMEW Dane kntaktwe: Redakcja tel. : Prenumerata i reklama Opracwanie graficzne Energetyka Wdna t kwartalnik Twarzystwa Rzwju Małych Elektrwni Wdnych, wydawany w nakładzie 3000 egzemplarzy. Pmysł stwrzenia nweg magazynu zrdził się ze względu na brak na plskim rynku wydawniczym czaspisma, które kmpleksw bejmwałby tematykę hydrenergetyki. W Energetyce Wdnej prezentwane są zagadnienia dtyczące wszystkich technlgii umżliwiających wytwarzanie energii elektrycznej z wdy. Prirytetem redakcji czaspisma jest biektywna prezentacja aspektów związanych z budwą i eksplatacją elektrwni wdnych, przy jednczesnym umżliwieniu wypwiedzenia się wszystkim strnm zaangażwanym w ten prces. Treści zawarte w kwartalniku mają pnadt rzwijać świadmść eklgiczną spłeczeństwa pprzez prezentwanie dbrych praktyk i przykładów z kraju i ze świata. Dzięki temu zdbyta przez innych wiedza i dświadczenie, mgą być wykrzystane na rdzimym gruncie w celu zaspkjenia ptrzeb spłeczeństwa z jednczesnym pszanwaniem śrdwiska naturalneg. W czaspiśmie Energetyka Wdna znajdują się następujące działy tematyczne: Aktualnści, Praktyka, Praw, Prjekty, Wiedza i Eklgia. Kwartalnik jest skierwany przede wszystkim d ptencjalnych inwestrów, firm branżwych, właścicieli elektrwni wdnych, firm knsultingwych raz kancelarii prawnych. Trafia także d stwarzyszeń, rganizacji preklgicznych i innych, wydawnictw branżwych, uczelni wyższych, administracji rządwej raz samrządwej wszystkich szczebli. Jeg dbircami są również sby zaintereswane OZE, a w szczególnści energetyką wdną. Więcej infrmacji na temat kwartalnika znajdą Państw na strnie internetwej:

8 Dane kntaktwe: Twarzystw Rzwju Małych Elektrwni Wdnych ul. Królwej Jadwigi Grudziądz Telefn: Fax:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

ARRA Group solidny pracodawca

ARRA Group solidny pracodawca Prgram ARRA Grup slidny pracdawca 1 Cel prgramu Celem realizacji Prgramu ARRA Grup slidny pracdawca jest zaprezentwanie jak najszerszym kręgm spłecznym atutów firmy jak wartściweg pracdawcy, z którym wart

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania Instrumenty wsparcia finansweg dla układów OZE przegląd mżliwści kredytwych / dfinanswania Imię i nazwisk prezentera: mgr Janna Kawa - NEXUM Data prezentacji: 19-04-2013 r. Plityka Państwa w zakresie finanswania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW Knferencja skierwana d człnków i ich zastępców plskiej delegacji w Kmitecie Reginów WARSZAWA, 27-28 WRZEŚNIA 2012 Zasada pmcniczści jak

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cykl szkleń Skntaktj się z nami: Warszawa Małgrzata Tryc tel. +48 22 579 8242 malgrzata.tryc@pl.ey.cm Awans na wyższe stanwisk jest natralną ścieżką w rzwj kariery. Prezes zarząd,

Bardziej szczegółowo

Kazdy jest komus potrzebny

Kazdy jest komus potrzebny Kazdy jest kmus ptrzebny edycja 3 Brszura dla nauczycieli szkól pdstawwych klas IV-VI kazdy jest kmus ptrzebny Sprawiedliwść Prfesr Annie Świderkównie Gdyby wszyscy mieli p cztery jabłka gdyby wszyscy

Bardziej szczegółowo

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu? Zatrudnienie i Prgram Rejestracji Pracwników (WRS) Czy Wielka Brytania twrzyła swój rynek pracy już d pierwszeg dnia p rzszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 rku bywatele plscy mają takie same praw d pracy na

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo