str. 6 U H ON OROWAN O DWÓCH POLAKÓW str. 3 Ponadto w tym wydaniu: 0.50 Multicultural Carnival 2015 na deszczowo 21 CZERWIEC 201 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "str. 6 U H ON OROWAN O DWÓCH POLAKÓW str. 3 Ponadto w tym wydaniu: 0.50 Multicultural Carnival 2015 na deszczowo 21 CZERWIEC 201 5"

Transkrypt

1 TŁUMACZENIE LOKALNEJ PRASY ANGIELSKIEJ ORAZ WIADOMOŚCI POLONIJNE Z HRABSTWA BEDFORDSHIRE.tygodnk.co.uk NAKŁAD numer 1 6 CENA: 0.50 str CZERWIEC Ponadto tym ydanu: - BIULETYN PARAFIALNY - CZTERY LATA ZA NAPAŚĆ - ŚMIERĆ NA POSTERUNKU - KARA ZA BRAK SMYCZY - ZMIANY W PRAWACH JAZDY U H ON OROWAN O DWÓCH POLAKÓW - NAPAD W CENTRUM BEDFORD - OKRADŁA EMERYTA - OPUSZCZONA HIGH STREET - ORAZ DZIESIĄTKI INNYCH str. 6 Multcultural Carnval 2015 na deszczoo Aktualne nformacje z hrabsta, zasze śeże, zasze na czase. Doedz sę co pszczy trae rodzmym języku!

2 2 TYGODNIK BEDFORDSHIRE Nagroda za udaremnene napadu W ostatnm czase znaczne zrosła Właśccel sklepu z Bedford otrzymandaty odstraszają od Ald lczba kar za nepradłoe parkoane pod sklepem Ald przy Bonds Lane Bgglesade. Meszkańcy terdzą, że często kary te nakładane są nespraedle. Welu klentó supermarketu skuteczne ołało sę od nałożonych kar, ale jest też ele osób, które zapłacły mandat mmo że uażały, ż jest on nesłuszny. - Moja córka zaparkoała tam na pęć mnut, chodząc jednym ejścem, ychodząc nnym terdz Tna Hancock. - Wrócła na ten sam parkng późnej tego samego dna została ukarana 40-funtoą karą za parkoane przez osem godzn. Ołała sę od kary, ale cąż sę bo, bo 40 funtó to dużo penędzy. Frma, która proadz parkng Parkng Eye bron soch decyzj zapena, że zachęca nektóre osoby ołyana sę od kary, kedy zachodzą jakeś okolcznośc stanoące uspraedlene. Mmo to po ostatnej ser kar część kupujących zamerza zrezygnoać z odedzana sklepu Ald. - Dostałem ostatno da mandaty to mne znechęca zakupó Ald mó Max Cooper. Rzecznk sklepu terdz, że keroncto ne edzało nc o nepradłoo nakładanych karach. - Jeśl któryś z klentó uaża, że został ukarany nesłuszne, óczas zachęcam składana ołań mó rzecznk. Śmerć na posterunku W sobotę, 1 3 czerca, na posterunku Luton zmarł młody mężczyzna. Śledzto spra-e śmerc 25-latka proadz enętrzna komsja nadzoru polcj. Około 8:45 rano, sobotę1 3 czerca, polcjanc zatrzymal młodego mężczyznę Luton. Poodem była przemoc moa, której sę puścł. Podejrzany został zatrzymany areszce komendze polcj Luton. Tam poczuł sę źle, a następne sterdzono, że ne żyje. Nezależna komsja zajmująca sę nadzorem nad pracą polcj, IPCC (Independent Polce Complants Comsson nezależna komsja spra zażaleń na polcję) zgodne z procedurą została ponformoana o zdarzenu. Rozpoczęto chodzene, które ma yjaśnć okolcznośc śmerc zatrzymanego. Do momentu formalnego rozpoczęca śledzta, komsja strzymała udzelane jakchkolek nformacj na temat zdarzena. Zastępca komendanta polcj Bedford-shre, Jon Boutcher, mó, że tym trud-nym momence myśl jego jego kolegó są z rodzną zmarłego. Jak daje, tej chl ne ma żadnych danych, które mogłyby su-geroać, że śmerć była ynkem dzałana funkcjonaruszy. Zaznacza jednak, że na ra-ze ne są ykluczane żadne aranty pol-cjanc są przekonan, że pełne transparent-ne śledzto pozol yjaśnć przyczyny tej smutnej straty. Zastępca komendanta daje, że z racj śledzta proadzonego przez IPCC sprae okolcznośc śmerc zatrzymanego, udzelane jakchkolek nformacj tym momence byłoby neodpoedne. mał lst pochalny od polcj. Udało mu sę unemożlć napad na sklep z bżuterą. Napastnk został aresztoany. 7 styczna Ruslan Krde szedł sklepu jublera z metaloym prętem ręku. Próboał ukraść penądze bżuterę, następne zaatakoał łaśccela sklepu, Henry ego Sena. Ten zdążył jednak zaołać o pomoc. Błyskaczne zareagoał sąsad, Paul Verna. Proadz on stosko z prasą kaarnę przy Church Arcade. Przybegł na ratunek próboał rozbroć przytrzymać napastnka. Mmo, ż sam otrzymał klka cosó metaloym prętem, udało mu sę Protest przy Yarl s Wood Ne ustaje szum okół centrum Yarl s Wood. Od mesęcy ele osób maga sę zamknęca tego ośrodka dla mgrantó. W pątek, 6 czerca, odbył sę duży protest, którym udzał zęl mędzy nnym poltycy aktorzy. W cągu ostatnch klku mesęcy na ja yszło ele faktó, skazujących na łamane praa Yarl s Wood. Donesena móą mędzy nnym o brutalnym pobcu nternoanych, którzy proadzl pokojoy protest. Turystom z Ind straż granczna ne uerzyła, że przybyl Welkej Brytan celach turystycznych. Nagrana z ukrytych kamer, które ykonal reporterzy Channel 4 pokazują rasstoske agresyne zachoana praconkó ośrodka. Te nformacje, cerające opn publcznej, znaczne zększyły oburzene społeczeństa. To z kole spooało, że lość uczestnkó protestu, organzoanego przez organzację Women for Refugee Women (Kobety dla Kobet-Uchodź-có) przekroczyła najśmelsze oczekana. Sophe Radce z WFRW mó, że zaskoczyła ją lczba protestujących. Jak terdz, jest to odpoedn czas na protest, gdyż ludze mel możlość edzeć sę, co dzeje sę za płotem. Oburzene yołuje fakt, że ludze poszukujący azylu traktoan są jak przestęp-cy. Sophe Radce daje, że protesty ne ustaną aż zamknęca ośrodka. Szczególne oburzene yołuje fakt, że Ne chcą solaró Meszkańcy Wrestlngorth protestują przecko farme solarnej, która ma postać poblżu ch mejscoośc, mnej nż 1 00 metró od głónej ulcy. Jak nos tygodnk Bedfordshre on Sunday, farma ma zajmoać około 200. Wrestlngorth zostało ybrane przez UK Solar Provder jako mejsce dealne postaena farmy solarnej, która małaby zajmoać poerzchnę o 33 procent ększą nż sama oska. Projekt jest proadzony przez CarlaNklasa Wentzela, którego rodzna posada zemę poblżu Water End. Pommo proadzonych konsultacj społecznych, by przekonać meszkańcó osk pomysłu farm, ludze ydają sę neprzejednan. Welu z nch przeraża ogromna skala przedsęzęca. Farma ma zajmoać aż 200 akró poerzchn. - To fatalny pomysł, by farma postała tak blsko głónej drog terdz Ncola Adkns, pomaga- obezładnć bandytę zatrzymać go czasu przybyca polcj. Ruslan Krde został skazany na ponad da lata ęzena za napad posadane bron. Odagę Paula Verna cenl polcjanc. Nagrodę otrzymał czase uroczystośc, na której śród nagrodzonych był jedynym cylem. Sam bohater mó, że nagroda była dla nego szo-kem. Jak terdz, to spanałe uczuce, ale zrobł po prostu to, co trzeba było zrobć, by obronć czło-eka. Dodaje, że bardzej jest dumny ze sojego dzeęcoletnego syna, który, gdy usłyszał o yda-rzenu, poszedł sklepu Henry ego trzymyał mu toarzysta plnując, czy szystko jest porządku. Szef polcj Bedfordshre, Colette Paul lśce poch-alnym nagrodzonych za odagę yrazła uzna-ne róneż dla Paula Verna. ele spośród przetrzymyanych Yarl s Wood kobet to osoby prześlaane, ofary przemocy gałtó. Wśród nch są kobety cężarne. Zdanem organzatoró protestu, takch sytuacjach należy pomóc uchodźcom udzelć azylu. W przypadku deportacj, ojczystym kraju czeka je często potorny los. Sham Chakrabat z organzacj Lberty, zajmującej sę obroną pra człoeka, uznaje Yarl s Wood za poód stydu dla narodu pełnego mgrantó. Dodaje, że każdym nnym mejscu mgranc są ypuszczan cągu 1 4 dn jeśl ne posta sę m zarzutó krymnalnych. W Yarl s Wood jest naczej. Dlatego naołuje zamknęca ośrodka uolnena przetrzymyanych tam osób. Wśród protestujących znalazły sę znane osobstośc. Obecn byl mędzy nnym komk Jose Long aktorka Romola Gara. Ne zabrakło też poltykó z różnych stron sceny poltycznej. Do protestujących przemaała lderka part Zelonych Natale Bennett, a także konseratyny parlamentarzysta Rchard Fuller. Oboje naołyal zamknęca ośrodka. Poseł Fuller przypomnał, że to, ż ktoś ne jest stane uodnć sądze że jest ofarą tortur lub gałtu, ne oznacza że ną rzeczyśce ne jest. W czase demonstracj szło ncydentu grupa protestujących uszkodzła fragment ogrodzena ośrodka. Na mejsce ezano polcję. Prezes organzacj WFRW, Natasha Walter poedzała, że planach był pokojoy protest, a członkoe jej organzacj opuścl mejsce zdarzena, zanm szło uszkodzena płotu. jąca proadzenu kampan przecko planom. Farma będze mała ogromny pły zaróno na meszkańcó, jak przyrodę. Te tereny są ykorzystyane przez elu ludz celach rekreacyjnych, meszkańcy yproadzają tam psy, jeżdżą na konach. Przez buę farm na tym terene straclbyśmy tak cenną przestrzeń. Wnosek o buę jeszcze ne został złożony lokalnych ładz, ale Ncola ne jest jedyną osobą z góry zgłaszającą soje obekcje. - Ne słyszałem jeszcze an jednego słoa poperającego buę farmy mó nny meszkanec s, Hugh Wllams. - Będzemy tracć cenne rolncze tereny, tak ażne dla regonó ejskch. Meszkańcó spomaga nezależny radny Adam Zerny. Okolcę odedzł też parlamentarzysta z okręgu North East Bedfordshre, Alstar Burt, który róneż ma nadzeję, że nestorzy rozmyślą sę ne złożą nosku o buę farmy. Redaktorzy Bedfordshre on Sunday ne czekal sę nestety odpoedz od UK Solar Provder. Za Bedfordshre on Sunday AM

3 TYGODNIK BEDFORDSHIRE 3 Polacy yróżnen Drugm kandydatem ysunętym przez śrosko polonjne był Adam Dzuba. To dzęk zaangażoanu Adama od elu lat stojący runą Dom Polsk znou zaczął dzałać. Odbyają sę nm pątkoe eczory Karaoke, sobotne dyskotek nedzelne eczory poetycke. Oprócz tego Dom Polsk to także nauka języka angelskego, nauka tańca ele nnych atrakcyjnych zajęć kursó. Na gal rozdana nagród Bedfordshre Communty Aards odbyającej sę 1 3-go czerca roku pojał sę polsk akcent. Andrzej Gasenca Adam Dzuba zostal uhonoroan specjalnym statuetkam za szczególny kład jak noszą społeczność lokalną. Nagrody ręczył osobśce członek brytyjskego parlamentu dzałacz społeczny, Rchard Fuller. Redakcja Tygodnka gratuluje laureatom Na scene stanęło klkanaśce osób. Przeodncząca stoarzyszena Bedfordshre Communty Aards June Kura ychalała Andrzeja Gąsencę za dzałalność zązaną ze społecznym Radem Bedford, spomnała jaką nebagatelną rolę odgrya ono ntegracj Polsko-Brytyjskej z jak elkm pośęcenem Andrzeja jest ono zązane. nagród dzękuje obu panom za zaangażoane pośęcena dla bra Polon naszym hrabste. Mamy nadzeję, że starczy m sł cerplośc jeszcze na ele, ele lat polonjnej dzałalnośc. Ceszymy sę, że ch zaangażoane zostało cenone przez brytyjską organzację mamy nadzeję, że przyszłym roku polskch kandydató będze ęcej. Pekarna przyjme pracy Galera Msz-Masz W każdą sobotę o 1 2:00 Zaprasza Woletta Wysocka Już od dóch lat stal słuchacze Rada Bedford mogą edzeć sę o kalendarum beżących ydarzeń, tym szelkego rodzaju śąt. Woletta udzela także na antene porad na różne zycoe tematy, poczynając jak zbyć określony beneft, poprzez grzebane zmarłych, po znalezene noego partnera. Słuchacze mogą aktyne uczestnczyć audycjach Wolety, bądź poprzez raego czata, bądź zapraszan przez ną studa. Woletta jest najytralszym redaktorem Rada Bedford, a obecne naet jego Redaktorem Naczelnym. Pobno neszły ksądz Andrzej poedzał, że nesłuchane jej audycj można zalczyć grzechó cążkch, których trudno o odpust. Ne grzesz ęc łącz Galerę M9sz-Masz każdą sobotę kładne połudne! Mejsce pracy: St Neots, Cambrdgeshre (25 mnut od Bedford) Płaca: Garancja płacy mnmalnej Godzny: 48h tygodnoo Nedzela Pątek od 20:00 5:00/6:00 rano Praca na kontrakt stały Dośadczene na pobnym stanosku mle dzane, aczkolek nekoneczne, gdyż zapenamy całe szkolene. Szukamy osoby pracotej entuzjastyczne nastaonej. Oboązkem praconka będze pomoc pekarzo jego produkcj, jak róneż szystke nezbędne czynnośc zązane z procesem ypeku. Backers Best Surjt Nandha 1 0 Moores Walk PE1 9 1 AG St Neots Zameść bezpłatne ogłoszene na portalu Tygodnka a możle, że ukaże sę ono ersj drukoanej. Czytają nas tysące Polakó Bedfordshre, masz okazję trzeć nch. W sprae płatnej reklamy dzoń na

4 4 TYGODNIK BEDFORDSHIRE Beg młośnkó Bedford Ogromna lczba ludz pojała sę na starce 1 0-klometroego begu pod nazą Love Bedford. Nedzelny beg mał charakter charytatyny. Na uczestnkó begu cąż czekają nagrody. Wystarczy, że znajdą sebe na zdjęcach z eekenej mprezy. Setk osób ystartoało begu przez masto, by ten sposób esprzeć szczytne cele. Trasa begu odła przez najładnejsze mejsca Bedford zakończyła sę Russel Park, mejscu, gdze odbyał sę tegoroczny Festal Latacó. Zycęzcą begu kategor mężczyzn został Alex Davy z klubu lekkoatletycznego Leeds. Wśród kobet tryumfoała Alce Burgn z klubu Bedford and County Athletcs Club. Ale to ne konec emocj zązanych z yścgem. BedfordBID organzacja zrzeszająca bedfordzkch przedsęborcó chce datkoo nagrodzć begaczy. Każdy, kto zauaży sebe na zdjęcach zameszczonych na strone może stać 25-funtoy voucher na zakupy. Wystarczy zaznaczyć sebe na zdjęcu przesłać soje selfe jako poterdzene tożsamośc. Zdjęca można ysyłać na adres: lub Próba gałtu na A6 Polcja poszukuje śadkó próby gałtu, której szło ponedzałek, 8-go czerca, eczorem zatoczce autostrady A6. Do kobety, która zatrzymała sę zatoczce na trase A6 poblżu Oakley, podszedł neznany mężczyzna. Zaczął napastoać kobetę próboał zepchnąć ją na poblske pole. - Ofara ykazała sę ogromną odagą złała odeprzeć atak napastnka relacjonuje detekty Crag Las. - Traktujemy to zdarzene jako próbę gałtu prosmy śadkó o zgłaszane sę na polcję. To ażne, abyśmy szybko zdentyfkoal spracę, by postrzymać go przed popełnenem nnej ohydnej zbrodn. Napastnk został opsany jako ok. 35-, 40-letn mężczyzna, około 1 80 cm zrostu, brze zbuany, z zepsutym zębam. Mał proste brudne blond łosy nosł cemne ubrane. Jechał cemnym roerem górskm. Napaść z nożem W ponedzałek poblżu Fenlake Road znalezono mężczyznę z lcznym ranam kłutym. Ranny został odezony szptala Bedford. Jak ustalła polcja, mężczyzny dącego aleją pomędzy Hocklffe Road Fenlake Road podszedł neznany spraca, który go klkakrotne dźgnął okradł. Na szczęśce rany były poerzchone mężczyzna prapobne krótce róc zdroa. Polcja pros o kontakt osoby, które dzały napaść lub cokolek podejrzanego tej okolcy. Śledzto sprae ypadku Otarte zostało śledzto sprae śmerc trzech osób. W zeszłym mesącu dójka nastolatkó matka dójk dzec zgnęl ypadku drogoym. Na starej drodze A421, 29 maja tego roku, szło ypadku drogoego. Polcja odebrała zgłoszene tuż po północy natychmast ruszyła na mejsce zdarzena. Tam nestety okazało sę, że trzy osoby zgnęły na mejscu. Aby yjaśnć kładne okolcznośc zdarzena, rozpoczęto śledzto. Rozpraa ma sę odbyć 1 2 styczna Blscy ofar składają na mejscu ypadku katy zapalają zncze. Zmany praach jazdy Z dnem 8 czerca ażność tracą paperoe załącznk pra jazdy. Wszystke nformacje tam zapsane będą przechoyane yłączne elektroncznej baze danych. Ruch ten ma ogranczyć burokrację obnżyć koszty. W raz z noym zoram kumentó praa jazdy proadzono paperoy załącznk (Counterpart Drvng Lcense). Zapsyano na nm nformacje o punktach karnych czy kategore pojazdó, które mógł proadzć keroca. Od 8 czerca załącznk tracą ażność. Cały czas ażne pozostaje prao jazdy ze zdjęcem. Według agencj rząej DVLA (Drver and Vehcle Lcensng Agency) zajmującej sę praam jazdy rejestracją pojazdó, ruch ten ma zredukoać koszty ogranczyć burokrację. Wszystke nformacje zaarte tychczas na paperoych załącznkach znajdą sę baze danych. Kerocy będą mel nej stęp. Będze też możle ygeneroane kodu stępu (check-code), który może być przydatny uodnena sojej hstor czy śadczena np. pracodacy lub ubezpeczycelo. W tym samym celu arto jednak zachoać róneż ersję paperoą. DVLA przygotoała lstę odpoedz na najczęścej zadaane tej sprae pytana. Co kładne dzeje sę z paperoym załącznkem praa jazdy? Z dnem 8 czerca załącznk zostaje uneażnony. Czym zastąpone będą paperoe załącznk? Informacje zaarte tych kumentach będą stępne onlne. Na potrzeby uodnena sojej hstor możle będze ygeneroane kodu stępu np. dla pracodacy czy ypożyczaln pojazdó. Baza stępna jest pod adresem.gov.uk/ve-drvng-lcence. Czy ponno sę zachoać paperoy załącznk praa jazdy? Od 8 czerca załącznk ten ne ma żadnej mocy pranej można go bez konsekencj znszczyć. Zachoać jednak trzeba samo prao jazdy. Ne trzeba podejmoać żadnych dzałań można po prostu zachoać obyda kumenty. Jednak orygnalny załącznk może być przydatny arto spradzć, jake kumenty będą ymagane np. przy zatrudnanu samochodu. lub ypożyczanu Co sę stane, gdy stanę punkty karne? Od 8 czerca szystke punkty karne będą rejestroane yłączne elektronczne, ne będą zapsyane an drukoane na prae jazdy. W przypadku popełnena ykroczena koneczne jest zapłacene mandatu okazane praa jazdy są, jednak sądy naczej będą postępoać z kumentam. W przypadku pra jazdy plastkoych sąd zatrzyma załącznk zróc jedyne samo prao jazdy. W przypadku praa jazdy paperoego, sąd zróc je kerocy, jednak ne psze nego żadnych nformacj. Jak mogę spradzć nformacje zapsane baze onlne? Wejdź na stronę DVLA, sers Praa Jazdy (Drvng Lcense). Tam też można ygeneroać kod stępu. Do spradzena nformacj potrzebne będą: numer praa jazdy, numer ubezpeczena oraz kod pocztoy. Jak zmany płyną na testy teoretyczne lub praktyczne? Ne ma potrzeby zaberana załącznka praa jazdy na testy lub jazdy. Należy zabrać prao jazdy. Ne mogę ygeneroać kodu stępu (checkcode). Co robć? Skontaktuj sę z DVLA pod numerem telefonu Agencja zameścła róneż nstrukcję, jak ustępnć soje nformacje, gdy zajdze taka potrzeba. Czy zmany płyają na paperoe prao jazdy? Paperoe prao jazdy ydane przed proadzenem kumentó plastkoych pozostaje ażne ne może być nszczone. Jeżel nastąp zmana danych (nazsko, adres) lub odnoene praa jazdy, tyczyć ono będze tylko plastkoego praa jazdy. Dlaczego proadzono tę zmanę? Jest to element rząego programu Red Tape Challenge (alka z przerostem burokracj). Chodz też o obnżene kosztó. W roku DVLA ymenła 445 tysęcy załącznkó. Każda ymana to dla kerocy koszt 20 funtó. Za: Bedfordshre on Sunday - MM Nezależny raport o sytuacj Yarl's Wood Klka dn temu przy ośrodku dla uchodźcó Yarl's Wood odbyły sę protesty obrone godnośc przetrzymyanych tam kobet. Nezależna organzacja Independent Montorng Board (IMB) zbadała sytuację Yarl's Wood. W opublkoanym raporce skazano problemy z opeką nad osadzonym. Brakuje zaróno odpoednego zoru, jak opek medycznej. Nagmnne jest róneż przekraczany maksymalny czas, jak uchodźcy mogą spędzć takm ośrodku. Z raportu opublkoanego przez IMB ynka, że kobety są przetrzymyane ośrodku Yarl's Wood zbyt długo. Są tam róneż poażne brak opece, głóne medycznej. Autorzy raportu podkreślają szkodly efekt, jak długe, datku neokreślone czase przetrzymyane ma pły na osoby tam przebyające. Wzyają też, by skończyć z zatrzymyanem ośrodku kobet cężarnych. Ośrodek Yarl's Wood ma być mejscem, gdze kobety są zatrzymane czasu ch deportacj lub czasu rozpatrzena nosku o azyl czy też przypadkach kalfkujących sę tz. szybkej śceżk. Tymczasem edług IMB 68 kobet było tam przetrzymyanych przez ponad pół roku, a jedna z nch przez 800 dn. Jednym z noskó raportu jest ezane zolnena osób z problemam psychcznym. Okazało sę boem, że u osób z poażnym zaburzenam mentalnym objay chorób naslają sę skutek osadzena. Wśród zatrzymanych ośrodku zdecyane przeażają kobety. Raport IMB jednoznaczne skazuje na plną potrzebę zatrudnena ększej lośc praconkó tej płc. Wynka to z tego, że obec kobet, u których sterdzono ryzyko popełnena samobójsta, przydzelony jest stały zór. Opekunk są z taką osobą każdej chl naet toalece czy pod pryszncem. W raporce cenane są ysłk frmy Serco, proadzącej ośrodek, zakrese zatrudnana kobetopekunek. Jednocześne jednak zya sę ja pojena starań zatrudnanu żeńskego personelu. IMB cena grupy organzacje dzałające na rzecz Yarl's Wood, jednak yraża raporce poażne zanepokojene pozomem opek medycznej. Problemem są brak kadroe oraz brak łaścego zarządzana. Około jednej trzecej stanosk pelęgnarskch jest olna, a głóne zarzuty przetrzymyanych tam osób to lekceażący stosunek pelęgnarek nch. Jeden z przykładó to zlecene badana kr celach dagnostycznych. Na jego ykonane chory czekał od 1 7 grudna 5 styczna.

5 Noy budynek dla przedszkolakó Pefl przyznał sę nytygodnik BEDFORDSHIRE 5 Clnt Glbert z Bedford przyznał sę Przedszkolak ze Stotfold śętoały szeregu przestępst seksualnych na otarce noego budynku dzecach. Zarzuty obejmoały napady przedszkola. na tle seksualnym oraz posadane rozposzechnane dzecęcej Przedszkole Pppn Pre-School, meszczące sę Roecroft Loer School pornograf. Pefla aresztoano przy Buttercup Road, przeproadza sę marcu tego roku. noego budynku. Pozol to na rozój obu placóek przedszkola Roecroft. 1 7 czerca przed sądem koronnym Luton, 21 -letn Clnt Glbert przyznał sę Do Pppn uczęszcza około 1 50 du trzy- staanych mu zarzutó. Oskarżono go o latkó. Przedszkole stało sę ntegralną przestępsta seksualne na dzecach. Od częścą społecznośc szkolnej, a także marca marca puścł sę bardzo stotnym mejscem dla pracujących napaśc seksualnej na pęcoro dzec sume dzeęć razy. Posadał róneż rodzcó. rozposzechnał materały o treśc Zaróno dzec, rodzce, jak praconcy pornografcznej z udzalem dzec. To zapsy przedszkola bardzo ne mogl sę już z komputera, spradzane ramach nnego śledzta, pozolły na jego aresztoane. czekać noej sedzby. Detekty Tanya Shotbolt mó, że to było skomplkoane chodzene. Szokujące było, jak sposób mężczyzna zbyał zaufane rodzn, aby zyskać stęp dzec. Następne som chorym czynam chalł sę nternece. Detekty ceszy sę, że oskarżony przyznał sę ny, gdyż Pppn zaczynało funkcjonoane ponad 50 oszczędzło to rodznom pokrzydzonych dzec przechodzene ponone przez koszmar lat temu, od małej grupy 24 dzec. - Jesteśmy bardzo szczęśl, że jesteśmy już noym, celoym budynku przyznaje Rose Sharp, dyrektorka przedszkola. Mam nadzeję, że teraz będzemy służyć naszemu społeczeństu przez następnych ele lat. Zastępca komendanta polcj Bedfordshre odznaczony Jon Boutcher, zastępca komendanta polcj Bedfordshre, został odznaczony Medalem Polcyjnym Króloej (Queen's Polce Medal). Odznaczene otrzymał ramach urodznoej lsty odznaczeń. Na lśce osób odznaczonych z okazj urodzn króloej znalazł sę mędzy nnym zastępca komendanta polcj Bedfordshre, Jon Boutcher. W nedługm czase, zązku z planoanym przejścem na emeryturę komendanta Colette Paul, będze pełnł tymczasoo jej oboązk. Móąc o som odznaczenu Boutcher zaznaczył, że jest z nego bardzo dumny, choć ne uaża, by szczególne na ten zaszczyt zasłużył. Mó, że ykonuje pracę, którą kocha ceszy go, że jego ysłk zostały cenone. Graffcarze za kratk Pęcoosoboy gang amatoró grafft został skazany. Przez dzesęć lat regularne szpecl mury ścany pocągó. Sąd ydał suroe yrok ęzena dla andal. Artystyczna karera pęcu andal trała dzesęć lat. W tym czase elokrotne oszpecl budynk pocąg. Ich grafft to najczęścej ulgarne napsy, czasem zamaloyal całe szyby kabn motornczych pocągach. Tak ybryk oznaczał yłączene pojazdu z ruchu, czasem na klka dn. Trudno ustalć kładną artość yrządzonych przez chulganó szkód, jednak moa tu o setkach tysęcy funtó. Postaene zarzutó przeproadzene procesu było możle dzęk om, które staranne zebral praconcy Thameslnk na stacjach Bedford ckleood, oraz BTP Brtsh Transport Polce. Medal przyjął menu szystkch soch byłych obecnych spółpraconkó. Zanm rozpoczął pracę Bedfordshre, Jon Boutcher spędzł ększość sojej 30letnej karery Polcj Metropoltarnej jako detekty Kennngton Brxton. Następne przenósł sę grupy zajmującej sę zalczanem przestępczośc zorganzoanej, potem lotnej grupy chytającej bandytó napadających z broną Londyne. Kolejnym etapem karery był ydzał antyterrorystyczny Ne Scotland Yard. Komendant polcj Bedfordshre, Colette Paul mó, że odznaczene Jona Boutchera sprało jej dużą satysfakcję. Ceszy sę, że cenono jego zaangażoane pracę na rzecz bezpeczeństa lokalnej społecznośc. Jak daje, jest szczególne dumna z tego, że odegrała rolę ścągnęcu Jona Boutchera Bedfordshre. Detekty Ross McAlpne z BTP mó, że graffcarze uażają sę za artystó, ale tak napradę to co robą jest czystym andalzmem. Oczyszczene pomaloanej ścany to nerzadko koszt klku tysęcy funtó. Jak podkreśla detekty, maloane kole ne jest neszkodlym ybrykem, yrok ponen zadzałać odstraszającą na nnych amatoró farby sprayu. BTP ma dalszym cągu ścśle spółpracoać z przeoźnkam kolejoym polcją, aby zmnmalzoać lczbę tego typu zachoań. Karl Watson z Thameslnk daje, że zasądzone yrok jasno oddają cężką pracę pośęcene praconkó alce z andalam staranach o zapenene podróży czystych bezpecznych agonach. Zaznacza, że koneczność ycofana pocągu z kursoana automatyczne skutkuje dezorganzacją ruchu utrudnenam dla pasażeró. Spośród pątk chulganó dóch otrzymało yrok 20 mesęcy ęzena, a trzech 1 6 mesęcy. czase rozpray sąej. Oczyśce, nc ne może cofnąć krzydy, jaką dzecom yrządzono. Jego lubeżne akty poażne zranły całe rodzny, przede szystkm same ofary. Dla ch rodzn pekło zaczęło sę, gdy spraa yszła na ja. Detekty Shotbolt zapena, że polcja daje m szelke możle sparce tym trudnym czase. W śledzte yznaczen funkcjonarusze spółpracoal z nnym służbam celu zebrana odó upenena sę, że spradzono każdy możly kąt. Zdjęca flmy z udzałem dzec były rozsyłane przez nternet po całym śece. Detekty Shotbolt przyznaje, że to jedne z najbardzej poruszających materałó, jake dzała pracując przy spraach przestępst na tle seksualnym na dzecach. Dla nej bezpeczeństo dzec to najażnejsza spraa zrob szystko, aby ykorzenć szelke formy przemocy obec najmłodszych. Clnt Glbert pozostaje areszce od momentu zatrzymana, 30 marca Pozostane areszce momentu ogłoszena yroku. Ma to nastąpć 29 lpca sądze koronnym Luton. Wyrok za konope Młody hoca konop z Arseley usłyszał yrok sądze koronnym Luton. Za proadzene hol otrzymał karę 9 mesęcy ęzena zaeszenu. Dodatkoo czekają go prace społeczne pokryce kosztó procesu. Hola otrzymane z nej narkotyk mały być sposobem na kłopoty fnansoe. W ketnu roku Arseley zauażono pożar. Wezan strażacy eszl meszkana, z którego ybyał sę ogeń. W środku nkogo ne było, jednak znalezono krzak konop ndyjskch różnym stadum zrostu. Mmo neelkej skal, hola było brze zorganzoana, ne brakoało specjalnych lamp systemu naadnana. Przygotoana była róneż suszarna. Właśccelem meszkana okazał sę 23letn Matthe Hood. W momence pożaru hola pozalała na uzyskane ponad pół klograma suszu. Mężczyzna przyznał sę proadzena hol. Jak poedzał, poodem były tarapaty fnansoe. Lczył na to, ze sprzedaż narkotyku pozol mu stanąć na nog po utrace pracy. Zdanem sędzego, hola rośln była edentne proadzona z zamarem pozyskana suszu celu sprzedaży. Wyrok to 9 mesęcy ęzena zaeszenu na 1 8 mesęcy. Dodatkoo ma przepracoać społeczne 1 00 godzn, a także pokryć koszty procesu ysokośc funtó.

6 6 TYGODNIK BEDFORDSHIRE Multkulturoa parada karnaałoa Parady karnaałoe to stały element brytyjskej kultury. Faktem jest, że meszkańcy Wysp lubą sę bać. I starzają ku temu gros okazj. Nezależne od pory roku, którym Króloa Brytyjska przyszła na śat jej urodzny obchodzone są zasze lece. Tradycja ta sęga początkó angelskego rojalzmu. Każda okazja cepłych mesącach jest ykorzystyana by sę bać śętoać. Obchodzone całej Angl czercoe parady karnaałoe ne są ęc yjątkem. Wyjątkoa jest jednakże parada karnaałoa Bedford, poneaż naszym meśce odbya sę po raz perszy. Oczyśce mpreza zorganzoana przez Queen's Park Communty Orchard ne rónuje rozmachem organzoanemu co da lata Rver Festval, jednak bedfordzka nauguracja pozytyne zaskoczyła założycel. Pommo śce brytyjskej pogody na mpreze zjało sę nadspodzeane ele osób. Incjacja karnaału rozpoczęła sę pochodem mającym sój początek przy sklepe Tesco na Mdland Road centrum masta. Klkaset osób dumnym szeregu przeszła ulcam masta śetlcy śątyn Gudara. Pochód oterało dóch bębnarzy, następne szły organzacje pożytku publcznego trzymając rękach sercu blską Płyne Wsła... ale goźdzem ch ystępu były przepękne stroje lue, których dze-c ystąpły. Publczność mała możlość obejrzena prezentacj ne tylko polskch okalne utalentoanych dzec, śpeano po angelsku jak na multkulturalną mprezę przystało także językach mnej rozumanych. Do dyspozycj najmłodszych gośc ustaono dmuchane atrakcje, było maloane tarzy, lody, czy ata cukroa. Dorośl mogl skosztoać ndyjskch potra zgodnych z relgą Skhó, egańskch o ostrym smaku. W loter rozlosoano ele atrakcyjnych nagród rzeczoych, można było poroztransparenty. W paradze zęły udzał maać z ofceram Polcj, BPHA, czy także dzec z klku bedfordzkch szkół. Urzędu Masta. Soje stosko mał także klub płkarsk Whte Eagles. Bałe Orły były Na czas przemarszu Polcja zamknęła jedną z ększych atrakcj popołudna, ulce dla ruchu kołoego. Pommo rzę- zbudzły zanteresoane prasy brytyjsstego deszczu humory szystkm - skej a naet poltycznych notabl Welkej psały, panoała przyjacelska ser- Brytan. Nestety spesząc sę na ażny deczna atmosfera. Edentne mesz- mecz ne mogl zostać końca mprezy. kańcy Bedfordu są już przyzyczajen kapryśnej pogody neele sobe Nezmerne ceszy fakt uczestnczena z nej robąc. ydarzenu Polon. Do tej pory rodacy bardzo rzadko odedzal mprezy nena scene festynu odbyło sę klka polskojęzyczne. Na karnaale pojało sę mó ofcjel masta, a także organzacj klkudzesęcu Polakó, co może jeszcze społecznych uczestnczących mpre- ne zala z nóg, jest jednak śetnym ze. Od strony polonjnej moglśmy stępem ntegracyjnym. Jako Tygodnk obejrzeć śetny ystęp grupy muzy- Ra Bedford nadal będzemy nformoczno-tanecznej Prometn zancjo- ać o ydarzenach odbyających sę anej klka lat temu przez Małgorzatę naszym meśce mając nadzeję na coraz Brady. Nasze pocechy zaśpeały głębsze przenkane sę naszych kultur. Mędzynaroa konferencja o tematyce UFO Wszyscy pasjonac pozazemskch cylzacj będą mel nepotarzalną okazję by sę spotkać podyskutoać. 8-go serpna Najmnejsza Telezja Na Śece organzuje kongres pośęcony tematyce UFO. Spotkane odbędze sę sal malnoej POSK godznach 1 8:00-22:00 Przez cztery godzny uczestncy konferencj będą mogl ysłuchać klku mócó badających pozazemske cylzacje. Wśród nch pojaą sę także autorytety tej dzedzne. Welka Brytana jest kolebką ufolog; to łaśne połudnoej Angl pojaa sę 80% szystkch kręgó zbożoych na śece, połudnoa Angla to Stonehenge kręg Salsbury, Londyne meszka najększa lość badaczy UFO, autoró bestseleró Sc-F pseunauk. Wyspy Brytyjske to najększe kluby pasjonató UFO na śece - po raz perszy jednak odbędze sę tu konferencja języku polskm. Ra Bedford Tygodnk Bedfordshre zostało zaszczyconych patronatem medalnym mprezy. W zązku z tym organzujemy transport zboroy Londynu. Wszyscy zanteresoan proszen są o kontakt z Redakcją celu sporządzena lsty przygotoana pojazdu. Ubrana, zabak, narzędza, sztućce, gadżety nne perły Zapraszamy sklepu elektroncznego na Queen's Parku na noe stosko z rzeczam użyanym godznach 9:00 1 9:00 codzenne oprócz nedzel 28 Ford End Rd, MK40 4JW

7 BIULETYN PARAFIALNY POLSKIEJ PARAFII W BEDFORD LETCHWORTH I HITCHIN Tel/Fax: ( ) Dom: (01 234) (Ks G. Aleksandrocz) (Ks C. Komosńsk) Wydaje duszpasterz polsk Ks. Grzegorz Aleksandrocz.ppb.org.uk (Ks Cezary) jest pobny drzea. Ono ma dług czas na zrost, zanm pojaą sę na nm ooce. Tak łato odczytać Eangelę yłączne jako A naet óczas, gdy ogrodnk ceszy sę zesta norm ukazujących deał człoeka tym drzeem, gdy zrya jego ooce, ne jego odnesenu Boga, ludz śata. dz sę, że nektóre z nch są małe lub Ten, kto tak odbera ymagana Jezusa, bo- znszczone przez robak. Człoek jrzały leśne ran głoę o realny kształt chrześcjań- śród elu spanałych oocó może yskego życa, ne mogąc sę zgodzć na to, co dać take, których on sam sę stydz, które jest, skoro ponno być zupełne naczej. śadczą o jakejś jego nejrzałośc. DojChrześcjane ponn być spraedl, rzałość ne jest artoścą stałą. Zdarza sę, pramón, cerpl, młosern, przeba- że ludze zdumeający otoczene są czający, kochający, bezntereson, odażn, aktynoścą sukcesam jakmś momence mądrzy, ubodzy, raśn, tp. Take boem przeżyają głębok kryzys stają sę jak drzeymagana staa Jezus som ucznom. Sęk o neurodzajne. Otoczene często potępa tym, że daleko m realzacj tych yma- takego człoeka, ale czy potępa go Jezus? gań stu procentach. Welu spółczesnych Dojrzałość ne jest olna od kryzysó, tylko faryzeuszy chrześcjańskch ma o to pretensje sobe neco łatej spokojnej z nm radz. W dzsejszych grzesznkó celnkó żyją- Eangel trzeba strzec pękny deał człocych Koścele. Czy te pretensje ma róneż eka jrzałego, pozostającego harmon Jezus? Oto pytane zasadncze! Kto uażne ze Stórcą, sobą otoczenem, ale trzeba czyta Dobrą Nonę, odkryje, że Mstrz z Na- przede szystkm strzec realzm drog ozaretu ne ma pretensj o neskonałość so- dącej tej jrzałośc. Wszyscy ucznoe ch ucznó. Czasem deneruje sę na nch, Jezusa są drodze żaden z nch tu na zeże czegoś ne rozumeją, myśląc zbyt przy- m ne jest stu procentach skonały. O jezemne, lub z poodu słabośc ch ary, gdy go artośc decyduje to, czy tą drogą ębardzej ufają śadczenu semu rozu- druje, czy na nej sto, czy też zmęczony jej mo nż Jemu. Ne ma natomast nch trudem zarócł schodz stronę coraz pretensj o to, że ne są moralne skonal. ększej nejrzałośc. Ze zdumeającą cerploścą pomaga m OGŁOSZENIA PARAFIALNE: odkryać ch nejrzałość ędroać drogą 1. Są nabyca: Gość Nedzelny, Mały skonalena przez następne mesące lata. Gość Nedzelny cene Ł1.50 oraz RóżaTa długomyślność Jezusa jest ścśle zązana nec, Tak Rodzne Anoł Stróż cene Ł z Jego elkm szacunkem dla praa rozoju We torek 23 czerca o godz duchoego, które jest pobne pra rzą- odbędze sę Zebrane Rady Duszpasterskej dzących życem przyrodze. Ileż przypo- naszej paraf. 3. W nedzelę 28 czerca po eśc Jezusa sęga łaśne tych pra, by Mszy ś eczornej (g ) odbędze sę objać człoeko potrzebę cerplego dą- Katecheza Sakr. Berzmoana. 4. Po żena jrzałośc, która oocuje często Mszy ś. są pobrana formularze MÓJ pero pod konec życa. Człoek jest jak AKTUALNY ADRES zapsana sę pazarno rzucone zemę, które czeka długa raf lub podana sojego aktualnego adreprzygoda zrostu, aż nadejdze czas jrze- su. Przypomnam, że osoby, które ne są zaana pełnych kłosó. Rolnk mus umeć cze- psane paraf ne będą mogły otrzymyać kać. Ne można meć pretensj zboża potrzebnych zaśadczeń jakchkolek maju, ż ne nadaje sę ono żna. Po- spraach. ZAPOWIEDZI: Sakrament Małbne jest z człoekem od strony życa żeństa zamerzają zarzeć następujące duchoego. Można jedyne obseroać, czy pary narzeczonych: PANOCHA Potr ŚWIErośne. Czas oocoana nadejdze. Człoek RAD Barbara, FAULKNER Steven James Prao rozoju TYGODNIK BEDFORDSHIRE 7 PILARSKA Anna, SZADKOWSKI Marek WACH Joanna, SOBCZYŃSKI Marcn Adam CEGLEWSKA Nna Katarzyna, ZIELIŃSKI Artur ŚLEDŹ Małgorzata, BARAN Mate-usz GNYP Katarzyna, PHILPOT Andre Nathan RUTKOWSKA Llana Mara, ORZECHOWSKI Kazmerz SIWIAK Natala Monka, PUDLIK Marcn Jan ESTEVEZ Rvero Mara, CIOŁKO Zbgne Mrosła HORBA Dorota oraz NYCZ Danel SOLARZ Iona Barbara. Kto by edzał o przeszkodach zachodzących mędzy tym osobam zoboązany jest mne ponformoać. 5. W przyszłym mesącu 3 lpca przypada perszy pątek mesąca. Zachęcam dzec Komunjne rozpoczęca 9 perszych pątkó mesąca przystępując Spoedz ś Komun ś. Spoedź dla dzec odbędze sę od godz godz Msza ś pątek o godz Polecane Strony nternetoe:.xpotr.pl.dno-serca.pl.adamszustak.pl 6. W kruchce koścoła są podane nformacje tyczące, kto może być ojcem chrzestnym czy matką chrzestną a kto ne może nm być. Wymagana te są określone Prae Kanoncznym Koścoła Rzymsko Katolckego oboązują zaróno duchonych jak śeckch. 7.Wzyty ksędza u chorych szptalach lub Nursng Home mogą sę odbyać tylko za zgodą chorego lub jego rodzny edług noych przepsó tutejszego praa. Proszę ęc zgłaszać bezpośredno mne, abym mógł odedzć tych chorych udzelając m Sakramentó śętych. Osoby obłożne chore, które życzyłyby sobe udzelana Sakramentó śętych Persze Pątk Mesąca proszę róneż o zgłoszene mne. 8. Po Walnym Zebranu naszej paraf, które odbyło sę Domu Polskm dnu 5 paźdzernka został ukonstytuoany noy Zarząd naszej paraf - Rada Admnstracyjna (Ekonomczna) LPMK Bedford: Przeodnczący Rady Parafalnej (Prezes) - Pan PAWLIK ZOFIA Sekretarz - Pan HAREMZA AGNIESZKA Skarbnk - Pan ALLAN EWA Referent GIFT AID - Pan DZIUBA ADAM Pozostal członkoe Rady Parafalnej: MAJOREK JANUSZ, RUDNICKA BOGUMIŁA, PIOTROWSKI KRZYSZTOF, DZIUBA MONIKA ROGOZ RENATA. Noo ybranej Radze Parafalnej życzymy oocnej zgodnej spółpracy dla bra naszej polskej paraf Bedford.

8 8 TYGODNIK BEDFORDSHIRE Tydzeń zdroego żyena szkole Prory Bedford System nformatyczny dla strażakó ne dzała Wdrożony kosztem około 300 tysęcy system mał zarządzać Dzec ze szkoły Prory zęły udzał funtó zgłoszenam straży pożarnej. Nestety, Tygodnu Zdroego Żyena. dzś ne dzała poprane. Oprócz poznaana przyjaznej dla zdroa kuchn, uczyły sę róneż, W straży pożarnej drożono system, który mał jak proadzć aktyny tryb życa. uspranć zarządzane ezanam o pomoc. Mały przy tym mnósto śetne W założenu mał być połączony z systemem zorganzoanej zabay. Essex County celu zększena efekty- tem systemu plan jego pełnego drożena. Zakłada on możlość przenesene zarządzana na noy system paźdzernku. Poja-ły sę obay, że ta data jest zbyt optymsty-czna, a każde dalsze przesunęce daty uruchomena może spooać zagroże-na dla obyatel, którzy oczekać będą pomocy strażakó. W szkole podstaoej Prory zorganzoano Tydzeń Zdroego Żyena. W jego ramach dla dzec przygotoano cały achlarz różnych zajęć, mpreza boem móła o zdroym trybe życa ogóle. Poza zasadam, jakm ponnśmy keroać sę kuchn, ucznoe poznaal róneż różnego rodzaju ćczena gmnastyczne zabay. Razem z praconcam Caterlnk, przygotoującym na co dzeń posłk dla ucznó, dzec uczyły sę przyrządzać zdroe potray, tym desery. Ponadto odbyło sę ele ger zaba, na przykład yścg orkach na płkach czy ćczena Ta-Ch. Anta Hemsley ze szkoły Prory bardzo ceszy sę, że przekazyane nformacj o zdroym trybe życa tak cekae połączono z zabaą. Jest przekonana, że dzęk temu dzec ele zapamętają, chętne zaszczepą noe, zdroe nayk soch rodznnych mach śród przyjacół. nośc. Jak tąd jednak ne ma możlośc korzystana z tego narzędza przez cągnące sę od styczna problemy eku dzecęcego Essex. Zdanem zązkó zaoych strażakó (FBU, Fre Brgade Unon), od czasu proadzena systemu strażacy hrabste Essex byl cągu perszych dóch mesęcy skeroan na ponad 1 00 ymyślonych nterencj. Przeodnczący oddzału FBU Essex, Rccar la Torre, opsał sytuację jako lokalny problem. Bedfordshre czeka na jego rozązane, aby kontynuoać drożene systemu. Rzecznk straży pożarnej Bedfordshre mó, że tutejs strażacy czekają na pełne drożene przetestoane systemu Essex. Ważne jest rozązane szystkch problemó pełn efektyne funkcjonoane systemu, zanm jego nstalacja zaczne sę Bedfordshre. Na raze ne amo, kedy to nastąp. Z poodu dużej lczby problemó techncznych, służby Essex porócły sojego starego systemu czasu, aż noy będze pełn funkcjonalny. Jak nformuje rzecznk straży pożarnej Essex, przygotoany jest już razem z producen- Bedfordshre on Sunday uzyskał nformację ze sojego źródła, że obecne dzałający system nedługo może przestać dzałać. Ugodzony grzebenem służbą polcjant raz ze soją dzeczyną racał pocągem z Londynu. Wagon był pełen ludz racających mó po nocy spędzonej stolcy. W Luton pocągu sadł 1 8-letn Rccar Bater-James. Dosadł sę polcjanta jego toarzyszk zapalł skręta. To ne spobało sę ofcero oraz nnemu mężczyźne, którzy zażądal, by nastolatek przestał palć. Ten ne tylko ne posłuchał uag, ale też staał sę coraz bardzej agresyny. W końcu szło szamotanny, której ranny został polcjant. Został on ugodzony tarz metaloym grzebenem. Jeden z zębó grzebena bł sę polczek funkcjonarusza, przebjając go na ylot. Na szczęśce rana okazała sę negroźna. Natomast na perone Bedford już czekal poamen o zajścu polcjanc, którzy aresztoal młodego napastnka zaraz po przyjeźdze pocągu. Za soje agresyne zachoane uszkodzene cała polcjanta 1 8-latek odpoadał przed sądem Luton. Rozpraa zakończyła sę uznanem oskarżonego nnym skazanem go na 1 8 mesęcy odsadk zakładze dla młocanych przestępcó. Okazało sę, że ne był to perszy yrok skazujący dla młodego mężczyzny. Już cześnej, jako młody nastolatek, był karany za przemoc. 1 8 mesęcy przesedz zakładze dla młocanych przestępcó nastolatek, który metaloym grzebenem ugodzł polcjanta po służbe. Jeden z zębó grzebena przebł polczek funkcjonarusza. Do zdarzena szło nocy 1 lstopada ubegłego roku, pocągu pomędzy Luton a Bedford. Wyrok zapadł e torek, 16 czerca. Do ydarzeń, które proadzły młodego mężczyznę przed oblcze sądu, szło 1 lstopada ubegłego roku. Będący poza Spotkane przyszłych studentó na Unersytece Unerstet Bedfordshre będze gospodarzem konencj UCAS. W dnach czerca uczelnę odedz naet 1 0 tysęcy ucznó absolentó szkół średnch. Dudnoą konencję na Unersytece Bedfordshre organzuje UCAS (Unverstes and Colleges Admssons Servce organzacja zajmująca sę głóne ustępnanem nformacj o stępe studó). Imprezy to penego rodzaju targ edukacyjne. Ponad 1 50 nstytucj edukacyjnych przyśle soch reprezentantó, którzy będą mogl odpoedzeć na pytana od potencjalnych studentó. Można też będze sę spotkać z radcam, którzy opoedzą o życu studenta, a także pomogą zapoznać sę z nnym możloścam. W czase spotkań będze można porozmaać o olontarace, planach na roczne akacje czy pracy zaoej. Podczas konencj odbędze sę ele prezentacj. Będą one opoadać o życu na uczelnach, kosztach czy cekaych kerunkach studó. Najększe unersytety Oxford Cambrdge przedstaą proces rekrutacj, nne zaprezentują na przykład korzyśc, jake można uzyskać kończąc studa prancze. W planach jest też rozmoa o stuanu Szkocj. Dokładny plan mprezy rozdaany będze uczestnkom przy ejścu. Udzał konencj może być przydatny każdemu, kto zastanaa sę nad kolejnym krokem som życu po zakończenu penego etapu edukacj. Jest też okazją rozryk czase mprezy odbya sę festal z udzałem zespołó z lokalnych szkół. Występoać ma też lokalny zespół The Toffees. Taka organzacja pozol lepej poczuć smak studenckego życa. Rzecznczka oddzału Bedfordshre zązku FBU mó, że naet jeśl coś jest opsyane jako najyższej klasy narzędze, nekoneczne to oznacza, że zostało kładne przetestoane że można na nm pełn polegać. Jak daje rzecznczka, jasne jest, że Essex drożono system bez głębnych testó. Ma jednak nadzeję, że Bedfordshre odpoedne nosk zostaną ycągnęte. Rzecznk straży pożarnej Bedfordshre terdz, że ne ma żadnego ryzyka przedłużonym korzystanu z obecnego systemu. Jest on pradze przeznaczony ymany, jednak można z nego sobodne korzystać na nm polegać. Trają ustalena tyczące odpornośc systemu, aby zapenć, by służby ratoncze mogły każdej sytuacj reagoać z odpoedną skutecznoścą. Okradła emeryta Na 1 8 mesęcy ęzena zaeszenu została skazana meszkanka Bedford, która zuchały sposób okradła starszego mężczyznę. Ukradła z jego mu portfel z dużą loścą gotók kart. 27-letna Melssa De Martno okradła starszego mężczyznę, który cześnej zapłacł jej za sprzątane mu. Emeryt chcał pomóc kobece, która przekonyała, że potrzebuje penędzy. Jak sę okazało dzeń późnej 7 lutego ykorzystała ufność mężczyzny, by go okraść. W nocy zaczęła bjać sę drz jego mu, magając sę puszczena środka. Kedy mężczyzna odmół, 27-latka targnęła meszkana, skąd zabrała portfel z zaartoścą kart 255 funtó gotóce. 1 6 czerca sąd Luton uznał oskarżoną nną zarzucanych czynó. Została skazana na 1 8 mesęcy zaeszenu na da lata, przymusoą 9mesęczną terapę narkotykoą, 1 2 mesęcy zoru 3 mesące zakazu opuszczana meszkana określonych godznach. Ma też zapłacć zaśćuczynene dla ofary.

9 61 -letn mężczyzna oskarżony o usłoane mordersta Za usłoane zabójsta zatrzymany został 61 -letn meszkanec Luton. Ofara to młody mężczyzna pchnęty nożem. Do zdarzena szło nad ranem 1 6 czerca Cambrdge. Według relacj śadkó, okolcach East Road cześne rano e torek, 1 6 czerca, słychać było głośne zameszane. Droga została zamknęta, polcjanc ogrodzl teren od skrzyżoana East Road z Mll Road aż skrzyżoana z St Matthe's Street. Zamknęto też Broad Street, Dover Street Norfolk Street. Śledczy pracoal godzny 1 0. Do tego czasu trały poażne utrudnena ruchu samochodó, oprócz zamknętego obszaru kork torzyły sę róneż na Hlls Road Nemarket Road. Młody mężczyzna, eku około lat, został pchnęty nożem. Podejrzany o napaść jest 61 -letn meszkanec Cambrdge. Ranny mężczyzna trafł szpatala Addenbrooke's z poażnym, zagrażającym życu obrażenam. Były radny Wootton ne stał sę sądze Były radny Wootton, Paul Prescod, ne stał sę sądze na rozprae. Mał nej uczestnczyć jako oskarżony o przestępsta seksualne. Sędza ydał nakaz aresztoana. Sędza proadzący rozpraę ydał nakaz aresztoana oskarżonego. Kolejny termn yznaczono na najblższy torek, 23 czerca. W sądze koronnym Luton, na 1 6 czerca zaplanoana była rozpraa, na której jako oskarżony mał sę stać Paul Prescod. Były radny z Wootton ne pojał sę jednak sądze. Jego obrońca tłumaczył klenta, że być może ne zdaał on sobe spray z termnu rozpray. Rozpraa, której mało jść 1 6 czerca, mała być stępnym przesluchanem procese, którym Paul Prescod jest oskarżony o pęć napaśc na tle seksualnym. Oskarżony jako radny z ramena Demokrató reprezentoał Wootton ubegłego roku. Lega Honoroa dla eterana z Harrold Major Ron Rogers został uhonoroany orderem Leg Honoroej. Major brał udzał Ląanu Normand późnejszych alkach aż końca ojny. Meszkający Harrold Bedfordshre major Ron Rogers ma dzś 97 lat. Decyzją francuskego rządu, szyscy żyjący eteran alk Normand zostal odznaczen orderem Leg Honoroej. W ten sposób upamętnono bohatersto uczestnkó D-Day. Decyzja podjęta została zeszłym roku, 70. roczncę ląana alantó. Major Rogers brał udzał tych alkach jako kaptan. Major Rogers przyjął order z rąk Helen Nells, Lorda-Porucznka Jej Króleskej Mośc. Uroczystość odbyła sę 6 czerca Turvey House. W alkach o Normandę Ron Rogers brał udzał stopnu kaptana. 6 czerca roku yląał na plaży Sord Beach jako zastępca ódcy Kompan A, Perszego Batalonu Regmentu z Suffolk. W cągu następnych dóch mesęcy trały ntensyne alk. Jedna z operacj, której kaptan brał udzał, przynosła mu pochałę przełożonego forme tz. ymenena raporce (Mentoned n Dspatches). 1 3 serpna, z poodu rany został eakuoany Angl. W stycznu roku kaptan porócł na front. Przed zakończenem ojny został aansoany stopna majora. Pokój zastał go nemeckm Bremen. Akcja edukacyjna polcj Bgglesade Polcjanc zorganzoal Bgglesaed pknk rodznny. Podczas spotkana z meszkańcam ysłuchal ch uag, a także udzelal rad kestach bezpeczeństa. We torek, 1 6 czerca Bgglesade pojał sę moblny posterunek polcj Bedfordshre. Przybyl polcjanc, którzy spotykal sę z meszkańcam. W czase rozmó z przechodnam, czy odedzając ludz meszkających okolcach centrum, funkcjonarusze mel okazję poznać lokalne potrzeby. Ne szczędzl także brych rad kestach takch, jak zapobegane kradzeżom czy bezpeczeństo osób. Można było skorzystać z okazj zabezpeczyć cenne przedmoty poprzez ch odpoedne, neczne neusualne oznakoane. Zabeg ten ceszył sę dużą popularnoścą śród łaśccel roeró. Jak mó serżant Garry Kdd, to akurat śetny czas, aby uchronć sój pojazd przed kradzeżą. Od czerca tra przeceż Tydzeń Roeru. Dzęk znakoanu przedmotó, zdanem serżanta Kdda, udaje sę zmnejszyć lczbę kradzeży. Ponadto przypadku odzyskana łupó, łato bezbłędne można oddać je praotym łaśccelom.. MM Za Bedfordshre on Sunday TYGODNIK BEDFORDSHIRE 9 Napad centrum Bedford W nedzelę, 1 4 czerca nad ranem, trójka napastnkó zaatakoała mężczyznę. Został on pobty neprzytomny zostaony na zem. Polcja poszukuje spracó. Około 4 nad ranem nedzelę, 1 4 czerca, szło brutalnego napadu. Na Mdland Road, centrum masta, trzej młodz mężczyźn zaatakoal przechodna. W ynku pobca stracł on przytomność. Gdy sę ocknął, zauażył brak telefonu smartatcha. Według nformacj polcj, trójka napastnkó to bal, dudzestoklkuletn mężczyźn. Jak tąd funkcjonaruszom ne udało sę sterdzć, czy znknęce łasnośc ofary mało bezpośredn zązek z napadem pobcem. Ne ulega jednak ątplośc, że był to nesprookoany atak, a jego ofara pozostaona bezbronna na pastę losu. Polcja pros o kontakt osoby, które przebyały rejone Mdland Road nedzelę około 4 rano, lub też edzą coś o napadze. Śledzto proadz Sajd Saddque. Opuszczona Hgh Street Na Hgh Street Bedford zamknęto ko-lejny sklep. Jest tam już dzesęć opusz-czonych lokal. Meszkańcy pytają rad-nych, co masto zamerza zrobć z tym problemem. Nedano sój bznes zamknęła Laura Ashley. Wcześnej Cash Converters przeneśl sój punkt na Greenhll Street. Tym samym na Hgh Street aż dzesęć lokal, których ponny dzałać frmy, sto pustych. Meszkańcy Bedford uażają, że rada ponna zająć sę tematem, gdyż obecne okolca ta ygląda na zanedbaną. Radny Roger Rgby, który kedyś proadzł łasny bznes, spekuluje, ż przyczyną tego stanu rzeczy mogą być ysoke opłaty, jakch żądają od najmujących łaśccele. To z penoścą odstra-sza potencjalnych najemcó. Pytane co z tym problemem może zrobć samorząd? Radny pro-ponuje, żeby przedstacele ładz masta usedl rozmó z łaśccelam lokal. Jak mó, oczy-śce szystko zależy od ch brej ol, jednak arto spróboać, a propozycja ponna yjść ze strony rady. Meszkańcy najblższej okolcy uażają, że jeżel ne nastąpą poażne zmany, ulca strac sój charakter. W odpoedz na lczne ezana burmstrz Hodgson mó, że ne ma praa dyktoać staek najmu, zatem skupa sę na dzałanach tam, gdze może płynąć na sytuację. Dodaje, że projekt retalzacj Hgh Street zaangażoano 3,5 mlona funtó z zenętrznych źródeł. Jednym z jego celó było przyrócene użytku budynkó, które ustaczne stały opuszczone. Chrstna Roe z BedfordBID (grupa skupające około 500 przedsęborcó ynajmujących lokale centrum Bedford) mó, że z dzesęcu posad-łośc yglądających na puste, jedna została sprzedana, trzy są ystaone na sprzedaż lub ynajem a trzy remonce. Dodaje, że rozma-al z Laurą Ashley oraz łaśccelem lokalu, jed-nak to nch należy ypracoane porozume-na, na które będą mogły zgodzć sę obe strony.

10 1 0 TYGODNIK BEDFORDSHIRE Apelacja lekarza-pefla Były lekarz-pefl ze szptala Addenbrooke's spędz ęzenu 1 6 lat, za-mast 22. Tak yrok zapadł po rozpra-e apelacyjnej poprzedn pątek. 42-letn Myles Bradbury został grudnu skazany na 22 lata ęzena za ykorzystyane młodych chłopcó podczas pracy pedatry na oddzale hematolog. Lekarz ołał sę od yroku po rozprae apelacyjnej zmnejszono mu yrok 1 6 lat. Jak przyznaje Renu Daly z kancelar Hudgell Solctors, reprezentująca ększość poszkoanych rodzn, zmnejszene yroku jest rozczaroujące, ale paraksalne sytuacja jest dużo lepsza. A to z poodu zredukoana, ale zaostrzena kary. Bradbury mus odsedzeć mnmum 1 0 lat zanm będze mógł sę ubegać o przedtermnoe zolnene. Zaostrzone będą też krytera zolnena. Ofaram lekarza byl chłopcy eku lat. Wszyscy cerpel na poażne choroby, nektórzy krótce zmarl. Lekarzo Kara za brak smyczy Właśccelka 11 -letnego sznaucera jest zastraszana przez urzędnkó z Bedford Borough Councl terdz Nck Freeman, prank, który podjął sę obrony kobety. 62-latka została ukarana za yproadzane sojego pupla bez smyczy na terene cmentarza Foster Hll Road Cemetery. Lynette Teedale została zatrzymana na spacerze ubegłym mesącu przez urzędnka, który ponformoał kobetę, że łame ona prao pozalając begać sojemu mnaturoemu sznaucero bez smyczy. Kobeta tłumaczyła, że przy ejścu na teren cmentarza ne znalazła żadnej nformacj na ten temat ne edzała, że należy trzymać psa na smyczy. Mmo to urząd przysłał pocztą nformację o karze umonej ysokośc 50 funtó. Co ęcej, lśce znalazło sę też ostrzeżene, że jeśl mandat ne zostane ureguloany cągu 1 4 dn, kara zostane podyższona 75 funtó. Jeśl to ne zadzała łaśccelka psa odmó zapłacena, spraa zostane skeroana sądu. Tam już będze grozć da tysące funtó jak nformuje psmo założene kartotek krymnalnej. Pan Teedale opoedzała o soch perype-tach na antene rada BBC. postaono zarzuty napastoana seksualnego, podglądacta posadana pornograf dzecęcej. Ustalono, że opraca nagryał soje ofary kamerą ukrytą długopse. Dopuszczał sę róneż obec nch czynnośc seksualnych, naet tedy, kedy ch rodzce znajal sę tym samym pokoju. Proces apelacyjny był kolejnym cosem dla ofar ch rodzn. Porócły spomnena danych ydarzeń, które yarły ogromny pły na dzec ch rodzcó. Welu rodzcó dzś obna sebe za to, że ne strzegl żadnych nepokojących sygnałó zaufal lekarzo. Nektórzy natomast zauażyl znaczącą zmanę osoboośc soch dzec, których część ymaga specjalstycznej konsultacj terap. Dzec cerpą z poodu depresj, koszmaró nocnych, stresu, napadó złośc stydu. Nc dznego, że elu rodzcó stracło też zaufane lekarzy. Kedy sędza perszej nstancj odczytyał yrok, określł Bradbury'ego jako zmnego, yrachoanego potora, ykorzystującego chłopcó, którzy cerpel mędzy nnym z poodu nootoró. Usłyszał to Nck Freeman, znany jako Pan Kruczek prank, który postanoł reprezentoać paną Tee-dale. Freeman jest znany z proadzena po-bnych spra. W ubegłym roku alczył z urzędem York Cty Councl, który nelegalne skrzesł lne autobusoe ukarał kero-có na ponad 1,4 mlona funtó. Po prote-stach urząd dał za ygraną postanoł zró-cć penądze. - Ne lubę ngdy ne lubłem zastraszana tłumaczy Freeman, który spraę łaśccelk psa proadz pro bono. - Lynette jest zykłą osobą, zastraszoną przez lokalne ładze. Teraz ładze muszą zmerzyć sę ze mną. Fakty móą same za sebe ne było tam żadnego znaku. Skąd zatem pan Teedale mogła edzeć, że łame prao, kedy ne było tam nczego, co mogłoby ją o tym ponformoać. Prank jest też oburzony sterdzenem, że odmoa zapłacena kary skończy sę oskarżenem krymnalnym. - Przeceż to spraa cylna argumentuje. Kobeta chcała już ustąpć zapłacć karę, bo ne stać jej na eentualną przegraną sądze. Jednak prank namaa ją alk. Złaszcza, że zrobła zdjęca, na których dać, że ne było żadnej nformacj przy ejścu na cmentarz. Informacja taka pojała sę za to trzy dn późnej. Daj mężczyźn napadnęc przez bandę Polcja proadz chodzene sprae ataku na dóch mężczyzn. W ponedzałek nad ranem zostal napadnęc przez klkuosoboą bandę poturboan. Dzeń otarty straży Kempston Padający sobotę deszcz ne postrzymał prae 300 osób, które uczestnczyły dnu otartym straży pożarnej Kempston. Podczas mprezy zebrano ponad tysąc funtó na potrzeby straży. Jak przyznaje komendant straży Kempston Andy Draper, pogoda była rozczaroująca, jednak ne rozczaroal ludze, którzy tłumne przybyl jednostk dnu otartym straży, mmo sąpącego deszczu. Każdy, kto przybył, spędzł cekae czas mógł poznać soch strażakó, zedzć jednostkę, a naet użyć nektórych sprzętó, których na co dzeń użyają strażacy ratoncy. Dzeom pobało sę szczególne lane ody strażackm ężam. Dużo emocj zbudzła cekaa konkurencja próba podnesena jajka za pomocą sprzętu hydraulcznego, zazyczaj użyanego przez ratonkó ualnana ofar ypadkó samochoych. Ten sprzęt może być zaróno bardzo mocny, by odgąć blachę samochodu, a jednocześne bardzo delkatny na tyle, by ne znszczyć jajka, przy dużej ze ostrożnośc. Podczas tego lata będze można uczestnczyć elu takch dnach otartych na terene różnych jednostek całym hrabste Bedfordshre. Na strone.bedsfre.com znajduje sę szczegółoa lsta jednostek termnó mprez. Zranona przez roerzystę Polcja apeluje o nformacje śadkó neprzyjemnego zdarzena, którego szło 8 czerca Bedford. Kobeta, która przechodzła Longholme Way została zranona roerem przez neznanego mężczyznę. Poszukany przez polcję roerzysta to cemnoskóry mężczyzna, po trzydzestce, mający ok cm zrostu, atletycznej buy cała, z krótkm czarnym łosam. Jak ustalła polcja, mał protezę praej nog, od kolana dół, z metaloą stopą. Mał na sobe pomarańczoą koszulkę. AM Poruszał sę roerem górskm. daj mężczyźn przechodzl koło parkngu przy Lurke Street Bedford. Banda złożona z około czterech osób napadła na nch, przerócła poturboała. Następne napastncy ucekl stronę Mll Street. Napadnęc od-neśl W nocy z nedzel na ponedza- neelke obrażena. Chocaż łek , mędzy godzną 2:00 a 2:30, szczęśle ne okazały sę one zbyt poażne, to jednak ymagały opatrzena na pogotou. Polcja apeluje o kontakt osób, które czase napadu przebyały okolcy Lurke Street zauażyły coś podejrzanego lub sam napad. Kontakt pod numerem 1 01 lub SMS na numer Spraę proadz Jay Watts. AM Sponsoruj nasz Tygodnk zameszczając płatną reklamę, spomóż naszą ncjatyę; dzęk Tobe Tygodnk będze nadal ukazyał sę. Ne bądź obojętny, przyłącz sę nas!

11 TYGODNIK BEDFORDSHIRE 11 Drodzy Czytelncy Tak jak zapoadałem poprzednm numerze podejmuje starana, by Tygodnk z mnejszą lub ększą częstotloścą sę jednak ukazyał. Ne ukryam, że zązane jest to z ponoszenem przeze mne osobśce olbrzymch kosztó fnansoych, gdyż reklamodacó jak ne było, tak ne ma. Przygotoane ydrukoane nakładu zajmuje dzesątk roboczogodzn tygodnoo klkaset funtó szterlngó. Jestem o tyle korzystnej sytuacj fnansoej, że mam bardzo nske koszty łasne życa, brak jakchkolek nałogó nkłe potrzeby konsumpcyjne. Kocham też psać, a tłumaczene tekstó z angelskego stale podnos moje zlnośc lngstyczne. Praca gazece to ne ukryam także peen prestż; spotykam sę z eloma nteresującym ludźm, jestem zapraszany na cekae mprezy, goszczę honoroo elu organzacjach stoarzyszenach. Ludze bznesu poltyk zabegają o moje zględy. Jest to odskoczna od pracy, która polega na napraanu za grosze nerzadko śmec dla nezykle często nedzęcznych klentó. Może to naet najstotnejszy czynnk płyający na kontynuację bardzo defcytoego projektu. Neco mne smuc fakt, że tak mało osób Bedford podzela moje zante- Mężczyzna też może być ofarą Polcja Bedfordshre zalcza mt, jakoby mężczyzna mógł być tylko spracą gałtu. Statystyk pokazują, że panoe stanoą klkanaśce procent ofar przestępst na tle seksualnym. W ramach Tygodna Zdroa Mężczyzn polcja proadz akcję nformacyjną, która ma uśamć stotę skalę problemu. Spośród 11 7 przypadkó przemocy na tle seksualnym zgłoszonych ubegłym roku 31 maja, 27 to przypadk, których mężczyzna był ofarą. To nemal 1 7 procent. Detekty-nspektor Jenn McIntyre-Smth, proadząca jednostkę zajmującą sę śledztam tego typu spraach uaża, że bardzo stotny jest zrost śamośc społeczeństa. Zrozumene stoty przestępst na tle seksualnym jest coraz ększe, a to ośmela ofary zgłaszana sę na polcję. Wele mtó na temat gałtu przestępst seksualnych jest już śamośc społeczeństa zrozumałych, jednak ele jest cąż zrobena. Nestety, cąż częste jest przekonane, że mężczyzna ne może być ofarą przemocy seksualnej, że może być tylko napastnkem. DI McIntyre-Smth e jednak, że tego typu przestępsta tykają mężczyzn, czy to zązkach Czy esz, że... Najdroższą substancją na naszej planece jest anty-matera. 1 gram kosztuje obecne 62,5 blona la-ró. Antymatera mogłaby być stosoana np. jako napęd statkó kosmcznych, ale koszt jej yprodukoana jest tak duży, że nkt jej ne produkuje. Drugą najdroższą substancją śata jest Kalforn sztuczne ytorzony perastek użyany medy-cyne napromenoana guzó złoślych. 1 gram kosztuje 27 mlonó USD. Trzecą najdroższą substancją jest dament (1 gram kosztuje 55 tys. USD. Dopero na 1 5. mejscu plasuje sę złoto, którego 1 gram kosztuje 56,73 lara. resoana chce sę angażoać pracę dla de samego zaszczytu, a ne dla penędzy. Cóż... Sądzę, że ele osób przyjechało tu jednak tylko za penędzm nc poza zarabanem ch ne nteresuje. Chcą nacułać jak najęcej czmychnąć kraju. Na emgracj spędzłem sporą część mojego życa, łato sę aklmatyzuję dzęk przebyanu za grancą moje korzene jakby skurczyły sę. Mne sę Bedford bardzo poba, pók co jest mom mem brze sę tutaj czuję. Plany też sę łato dezaktualzują. Jeszcze nedano małem rodznę planoałem zakup mu, zaszłym tygodnu ogłoszono yrok rozoy, jestem spłukany. Życe nauczyło mne ostatno jednego, by realzoać marzena ne odkładać ch na lepsze czasy. Kocham psać, ęc pszę, kocham podróżoać, ęc każdego pensa ydaję na kolejne podróże. O I chyba reszce jestem szczęśly. Recepta na szczęśce oczyśce ne jest unersalna, każdy mus sobe ją sam ypsać. Jedno jest jednak pene: róbce ęcej rzeczy dla sebe samych, a ne dla samych penędzy. Zamast oglądać kolejny Klan, czy Złoto-polskch ruszce tyłk zróbce coś pożytecznego. Dla nnych, ale przede szystkm dla sebe. Ktoś kedyś napsał, że altruzm jest zyczajne najsubtelnejszą formą egozmu. Redaktor Naczelny Dad Schalk jednopłcoych, czy przypadku gałtu na neznajomym. Jed-nak róneż kobety mogą być odpoedzalne za popełnene takego przestępsta. Ważne jest zrozumene, że mężczyzna będący ofarą ne jest za to odpoedzalny ne czuł sę nny. Żadna ofara ne ponna czuć sę nna, nezależne od eku, płc czy pochodzena społecznego. Tydzeń Zdroa Mężczyzny kończy sę Dnu Ojca. Polcja ykorzystuje tę okazję, aby uśamć panó o ch praach zachęcć, aby c, którzy są ofaram przestępst na tle seksualnym zgłaszal je na polcję. Nestety, gałty przemoc na tle seksualnym to przestępsta, które często ne są zgłaszane przez ofary. DI McIntyre-Smth zapena, że każde zgłoszene gałtu czy przemocy jest traktoane z najyższą poagą, a funkcjonarusze zrobą szystko, co ch mocy, aby postać spracę przed sądem. Oprócz tego polcja oferuje ndydualne sparce dla ofar zaróno śród kobet, jak mężczyzn. Pomoc ta jest realzoana przez Bedfordshre's Sexual Assault Referral Centre oraz Independent Sexual Volence Advsor. Aby pomoc była skuteczna, potrzebne jest zaufane polcj zgłaszane przestępst, których szło apeluje DI McIntyre-Smth. Ne moagłm uerzyć że aśłce młgoam zozuremć co cztyam. Fenoemen sły lukdzego mógzu. Weułdg odykcra na Unertesyce Cmabrgde, ne żane jaekj kleojonśc ułżoone są letry ryaze. Najażnjszeą rzczeą jset żbey pertsza otsanta letra błya na aśłcym mejcsu. Rszeta mżoe być uożołna gdzekloek a tak cąż mżemoy to bez porbelmu perzytczać. Dzeje sę tak daltgeo bo ldzuk mzóg ne cztya kadeżj poejdnczyej ltery, ale słoa jkao cłaśoć. Neasmote? tak... Jak zasze mśylaałm że otrogarfa jset żana...! Materały znalezone na

12 1 2 TYGODNIK BEDFORDSHIRE Hołd zamoranemu Byłeś śadkem pomóż polcj Polcja poszukuje śadkó klku zajść, tylnym ejścem. Na szczęśce ucekl, gdy polcjanto których szło ostatnm czase hrab- tylnych drz zblżył sę łaśccel mu. Neszl W czartek polcjanc z hrabsta Bedfordshre złożyl hołd ofcero poległemu na służbe osem lat temu. PC Jon Henry został zamorany 11 czerca 2007 roku Luton. Aby upamętnć roczncę tragcznych ydarzeń sprzed ośmu lat, stars ofceroe polcj złożyl katy przy tablcy pamątkoej przy George Street Luton. Opuszczono też flagę połoy masztu. - To ażne, aby sły polcyjne, a także społeczność Bedfordshre, uczcl pamęć Jona Henry ego, który zapłacł najyższą cenę pełnąc służbę, by chronć meszkańcó hrabsta mół zastępca naczelnka polcj Mark Collns, który tego dna spotkał sę też z rodzną poległego funkcjonarusza. Jon Henry był młodym człoekem, z bardzo młodą rodzną. Nasze serca cąż są z nm. Polcja Bedfordshre jest pełna odażnych beznteresonych ludz, z oddanem chronących meszkańcó alczących z przestępczoścą. Rocznca traged jest też okazją refleksj nad odagą szystkch naszych funkcjonaruszy, którzy codzenne cężko pracują, by utrzymać bezpeczeństo Bedfordshre. Henry polcj służył trzy lata. Da lata przed soją tragczną śmercą ożenł sę, mał też maleńką córeczkę. Rano, około 7:1 8, 11 czerca 2007 roku, tuż po rozpoczęcu sojej zmany, polcjant odpoedzał na zgłoszene alarmoe na George Street centrum Luton. Mężczyzna myjący okna został dźgnęty nożem. Ofcer Henry podszedł podejrzanego od tyłu spróboał zaaresztoać. Jednak został ugodzony nożem klatkę persoą. Kedy upadł ranny na zemę, napastnk ugodzł go po raz drug. Wtedy nny mężczyzna myjący okna uderzył podejrzanego ste Bedfordshre. Stróże praa proszą o nformacje szystkch, którzy edzą coś o jakmkolek naruszenu praa. Oto nektóre ze spra, którym zajmuje sę polcja. Polcja proadz chodzene sprae aktu andalzmu, którego szło 6 czerca, około godz. 7 po połudnu. W Parku Road North Bedford neznany spraca znszczył lusterka klku samochodó ucekł poblskego parku. Polcja szuka róneż śadkó próby łamana mu przy West Hll Aspley Guse. 9 czerca, około godz rano nebesk samochód z dużym tylnym spolerem zatrzymał sę przed budynkem. Z auta yskoczył mężczyzna, który głośno zapukał drz szybko odjechał. Około pęcu mnut późnej c sam spracy próboal sę stać budynku Roerem na szczyt Trzech mężczyzn dóch fryzjeró pelęgnarz mają zamar konać czegoś, co ydaje sę nemożle. W środę, 1 8 czerca, chcą jechać roeram na szczyt czartej najyższej góry UK. Zadane, którego podjęl sę śmałkoe może być ne lada yzanem naet dla yczynoych roerzystó. Smon Russell-Roberts, łaśccel salonu Ton and Guy Harpur Centre Bedford, stylsta Kevn Bllngs oraz pelęgnarz Paul Russell-Roberts postanol konać tej trudnej rzeczy, mmo że od 20 lat ne jeźdzl roeram. Co ęcej, sterdzl, że konają tego cągu 24 godzn. A szystko to celach charytatynych. Grupa zbera ten sposób fundusze dla Macmllan Cancer Support (sparce osób alczących z rakem), Stroke Assocaton (Toarzysto Udaru Mózgu) organzacj charytatynej zajmującej sę dzećm Varety Club. Aby esprzeć akcję należy odedzć stronę justgvng.com/4g4m24hr-tg/. Mnster u olontaruszy Zaszczyty od króloej Trenerka nurkoana, emerytoany polcjant trener Sea Cadets znaleźl sę na urodznoej lśce zaszczytó króloej Elżbety II. Queen's Brthday Honours to yróżnena przyznaane coroczne dnu urodzn króloej. Alstar Burt jest sekretarzem stanu mn- ofcjalnych Poseł Alstar Burt odedzł organzację olontaruszy Carers Bedford. Wzyta odbyła sę czase Tygodna Opekuna uśetnła dzesątą roczncę stnena organzacj. sterste zdroa odpoedzalnym za opekę społeczną. Z okazj dzesątej roczncy dzałana organzacj Carers odedzł ch Bedford. Wzyta mała mejsce czase Tygodna Opekuna, którym pamętamy o tych, którzy beznteresone opekują sę tym osobam, które ne są stane same zatroszczyć sę o sebe. Poseł poznał olontaruszy ch hstore. Hasłem tegorocznego Tygodna Opekuna jest Buane Społecznośc Przyjaznych Opekunom. Dlatego olontarusze skupl sę na pokazanu soch osągnęć e spółpracy ze szptalem. Jej celem jest uczynene szptala przyjaznym dla opekunó olontaruszy. Członkoe organzacj pochall sę Paketem Informacyjnym Opekuna, który postał e spółpracy ze szptalem. Opoadal też o sojej pracy zakrese sperana młodych olontaruszy. Organzacja Carers organzuje Bedfordshre około 20 mprez czase Tygodna Opekuna. Wolontarusze uczestnczący nch będą mel okazję łączyć programu Karta Rabatoa Opekuna-Wolontarusza (Carer Dscount Card). To noy projekt uruchomony przez organzację Carers. Jak mó Helen Sattethate, dyrektor zarządzający Carers, planoane jest naązane kontaktu ze sklepam, centram rekreacyjnym nnym przedsęborstam. Jest to możlość yrażena sojego sparca dla olontaruszy podzękoana za pracę, którą beznteresone ykonują dla społeczeństa. Susan Bell, meszkająca przy Poplar Avenue Bedford, została uhonoroana Medalem Imperum Brytyjskego (BEM). 64-letna meszkanka Bedford od ponad 25 lat jest trenerką nurkoana klube Bedford Eagles Dvng Club. - Kedy moja córka mała dzeęć lat, zapsałam ją klubu spomna pan Bell. - Tam poedzel m, że poszukują kogoś datkoego pomocy. Zgodzłam sę teraz, 25 lat późnej, ja cąż tam jestem. Od tego czasu zbyłam kalfkacje trenerske pozomu drugego. Drugą osobą z naszego hrabsta, uhonoroaną medalem, jest Alan Jones, który jest olontaruszem organzacj Sea Cadets. 68-letn meszkanec Bedford przyznał, że był szoku kedy usłyszał amość o odznaczenu. - Myślę, że ten zaszczyt odzercedla cężką pracę elu ludz Sea Cadets przyznaje pan Jones. - To spanała organzacja, która ele oferuje młodym ludzom. Lonel Steart został z kole członkem Orderu mperum Brytyjskego (MBE). 73-letn meszkanec Kempston został uhonoroany za soją pracę sekretarza Krajoego Stoarzyszena Emerytoanych Polcjantó, przeodnczącego panelu North Bedfordshre Crme Preventon oraz członka zarządu Alcohol Servces for the Communty. A to tylko nektóre z funkcj, jake pełn Lonel Steart. - Wolontarat jest ść uzależnający przyznaje pan Steart. - Ma to ogromny pły na moje życe. Poznałem elu ludz z różnych śrosk jeśl mam być szczery absolutne to kocham. łamyacze mel ok lat. Byl ubran cemnonebeske bluzy. Polcja szuka śadkó zdarzena. Wszyscy, którzy edzą coś na temat, proszen są o kontakt. Stróże praa proszą o zgłaszane sę osób, które dzały zajśce punkce z kebabem przy Mdland Road Bedford. W ponedzałek, 8 czerca, po godz. 20 szło sprzeczk pomędzy grupą pęcu mężczyzn pochodzena azjatyckego a dema osobam z obsług. Azjac są podejrzan o zneażane, a potem napaść na praconkó sklepu. Wychodząc mężczyźn stłukl szybę drz. Za Bedfordshre on Sunday AM UK GRADED STOCK Ltd poszukuje na stanosko Mantenance Engneer Zajmujemy sę obrotem toaró z drobnym defektam. Kupujemy secach handloych zrócone przez klentó bra odsprzedajemy detalstom. Poszukujemy "złotej rączk", która poradz sobe z drobnym napraam elektrycznym mechancznym artykułó gospodarsta moego, ocen zasadność ekonomczną napray, samodzelne roząże problemy ze sprzętem. Nasz magazyn położony jest Bedford, oferujemy cekaą rozjającą pracę, na kontrakt którego aruk fnansoe będą dużej merze zależeć od zlnośc kandydata. Prosmy o kontakt: tel Unt 3 Manor Park, Wndsor Road, Bedford MK42 9SU Ostrzeżene! W zązku z pojaającym sę opnam pragnemy ośadczyć, że nnejsza gazeta posada ostre kraędze mogące poranć narządy rodne. Wbre ęc obegoym sugestom terdzącym o najlepszym zastosoanu paperu użytego druku stanoczo odradzamy ykorzystyana go podcerana sę. Redakcja

13 Szptal Bedford perszej czterdzestce UK Według Comparatve Health Knoledge System (CHKS) szptal Bedford znalazł sę perszej czterdzestce śród ocenanych jednostek. Dodatkoo za ocenę jakośc danych znalazł sę śród pęcu najlepszych lecznc Angl. Comparatve Health Knoledge System (CHKS) to odący kraju staca nformacj na temat służby zdroa oraz systemó popray jakośc. Co roku przyznaje nagrodę Top 40 Hosptals dla czterdzestu najlepszych szptal. Po raz trzynasty znalazł sę tam szptal Bedford. W konkurse ocenane jest bezpeczeństo, skuteczność leczena, ydajność, opne pacjentó oraz jakość opek. Ocenono 1 22 placók. Oprócz tej nagrody przyznano róneż Data Qualty Aard (nagroda za jakość danych). Tu szptal Bedford znalazł sę eltarnej grupe pęcu najlepszych jednostek. W tej kategor ocenano 1 37 placóek. Nagrodę podczas gal, która odbyła sę 1 9 maja Londyne odebrała Colette Marshall, dyrektor medyczny placók. Jak mó, z nagrody jest dumna gratuluje jej każdemu praconko szptala, gdyż zaszczyt ten to zasługa ch cężkej pracy. Nagroda jest tym cennejsza, że otrzymana trzynasty raz z rzędu. Tylko nelczne szptale mogą sę pochalć takm ynkem. Grono pęcu najlepszych placóek kategor jakośc danych to ąska elta. Warto zaznaczyć, ze szptal Bedford był ocenany tej kategor po raz perszy. Basen Bedford Heghts zagrożony basenu to dla nch ogromna LA Ftness zostane przejęte przez Pure Gym. Oznacza to prapobne zamknęce płyaln Bedford Heghts. Użytkoncy są zanepokojen tą perspektyą. Pure Gym, odąca frma, znana z przystępnych cen na soch obektach, zeszłym tygodnu kupła LA Ftness. Wartość transakcj to około 80 mlonó funtó. Zamary frmy to przekształcene ększośc obektó Pure Gym. Jeśl tego jdze, rezultatem będze zamknęce szystkch tz. mokrych przestrzen a ęc płyaln czy saun. Użytkoncy płyaln martą sę, że zostaną pozbaen sojej ulubonej formy aktynośc fzycznej. Proadzone są tu zajęca mędzy nnym aqua-aerobcu, który dla elu osób jest ne tylko rozryką, ale formą rehabltacj. Meszkańcy zgodne uznają, że tak obrót spra byłby przykładem elkej frmy, która zabera meszkańcom ażne dla nch obekty. Strata Prace na torach Sporych opóźneń mogą spodzeać sę pasażeroe kole Bedfordshre. Poodem są prace proadzone na torach. W nedzelę, 21 czerca, naczej kursoać będze pocąg Thameslnk z Brghton Londynu. Zamast St Pancras Internatonal, jedze on Lonn Blackfrars. Stamtąd też ruszać będze drogę porotną. Od pątku, 1 9 czerca, ponedzałku, 22 czerca, na odcnku od stacj St Albans Cty St Pancras/Blackfrars kursoać będą autobusy zastępcze. Dodatkoo nedzelę, 21 czerca, trasa autobusó będze przedłużona obejme odcnek od St Pancras Internatonal Harpenden. W tym samym czase autokary zastąpą pocąg East Mdland Trans na trase Luton St Pancras Internatonl. Pocąg Thameslnk Gatck Brghton będą kursoały z St Pancras Internatonal sobotę, a z Blackfrars nedzelę. Autobusy zastępcze pojaą sę pomędzy Tulse Hll Suttan, przez skrzyżoane Mtcham z poodu dalszych prac tym rejone. Balet młodych płkarzy Płkarze klubu Russell Raders z Ampthll rozpoczęl netypoe trenng. Pod okem Kez Jolly będą ćczyć... balet. Jednym ze sponsoró klubu Russell Raders jest szkoła baletoa Vacan Ballet's. Proadz ją Keza Jolly, mama jednego z płkarzy drużyny dzecęcej. Oprócz sparca fnansoego, szkoła proadz zajęca dla młodych płkarzy. Na sal uczą sę on podsta baletu. Właśccelka szkoły poedzała, że kedy usłyszała, że klub poszukuje sponsora, postanoła spomóc drużynę. Poneaż mała cześnejsze śadczene pracy ze sportocam, zaproponoała, że przeproadz szkoda. Rzecznk Pure Gym uspokaja jednak nastroje. Poterdza, że taka możlość rzeczyśce stneje. Jednak dzęk ysokej jakośc przystępnym cenom różne zajęca ftness mają być stępne dla ększej lczby osób. Dyrektor zarządzający Pure Gym, Humprey Cobbold mó, że transakcja jest zgodna zaróno z nteresem jego frmy oraz LA Ftness, jak elu okolcznych meszkańcó, którzy potrzebują stępu zajęć przystępnych cenach. Jak zauaża, obecne panuje ogólny zrost zapotrzeboana na nedroge, ysokej jakośc centra ftness. Na rynku dzała już duża grupa stacó, a tym samym panuje slna konkurencja. Martn Long, dyrektor LA Ftness daje, że po przejęcu użytkoncy tej frmy będą mel stęp ysokej jakośc usług stnejących noych obektach. Zapena, że jest przekonany, ż tychczaso klenc LA Ftness będą zaolen z oferty, jaką daje noy łaśccel sec. Steve Hughes, dyrektor regonalny Netork Ral yjaśna, że czase eekendu czerca ukończonych będze klka projektó modernzacyjnych. Korzyśc dla pasażeró to przede szystkm ększa nezaodność sec kolejoej, a przyszłośc częstsze szybsze połączena. Jak daje pan Hughes, ukończene szystkch prac cągu jednego eekendu zmnmalzuje problemy, z jakm borykać sę będą podróżn. Zapena też, że Netork Ral pracuje nad tym, żeby stępne były alterna-tyne trasy podróży. Dzękuje róneż pasa-żerom za cerplość yrozumałość. Rober Perkns, przedstacel Thameslnk, mó, że przeoźnk zdaje sobe spraę z negod-nośc, jake remonty spraą elu pasażerom czase eekendu. Zaznacza jednak, że korzyśc z ch przeproadzena będą znaczące. Chodz choćby o przygotoane nfrastruktury noego taboru, który Thameslnk proadz na tory przyszłym roku. Zaznacza jednak, że pasażeroe muszą kładne spradzć nformacje o utrudnenach zmanach ruchu. Należy też uzględnć możle opóźnena mogą one chodzć naet 75 mnut. Dlatego trzeba zaplanoać ęcej czasu na podróże. dla młodych płkarzy serę trenngó. Jako śadczona trenerka e, że balet daje sportocom ele korzyśc. Z trenngó ceszą sę też trenerzy młodych płkarzy. Jeden z nch, Robn Hll mó, że ne obaają sę żadnych żartó na temat szkoły baletoej, która sponsoruje klub płkarsk. Zaznacza, że balet ma ele spólnego z płką nożną pod zględem przygotoań fzycznych. Uaża propozycję za bardzo korzystny układ. Z pracy ze sportocam seszy sę też Keza Jolly. Jak mó, ma nadzeję, że uda sę zorganzoać ęcej sesj trenngoych. Szczególne zaolona była z tego, że chłopcy czerpal z trenngó co najmnej tyle samo raśc co ona. Za Bedfordshre on Sunday. MM TYGODNIK BEDFORDSHIRE 1 3 Prace na M1 Rozpoczynają sę prace przy bue noego skrzyżoana na M1. W okolcy Dunstable postane ęzeł, który ma połączyć tę drogę z obodncą A5. Rozązane to ma zredukoać kork na M1. Skrzyżoane 11 A jest częścą połączene dróg A5 M1. Ten art 1 61 mlonó funtó projekt ma spomóc rozój regonu zredukoać kork tym regone. Bua drog rozpoczęła sę już marcu, teraz natomast ruszą prace przy bue ęzła. Planoana data rozpoczęca robót to 1 7 czerca. Karen Green, keronk projektu Hghays England mó, że skrzyżoane to kluczoy element modernzacj dróg tym regone. Noe połączene ma służyć jako obodnca dla Dunstable, ma zększyć bezpeczeństo upłynnć ruch na A5, a także ogranczyć ruch przez centrum Dunstable. Karen Green daje, że prace będą proadzone na M1 pomędzy skrzyżoanam Zapena jednak, że ykonaca spółpracuje ścśle z lokalnym ładzam, aby zmnmalzoać problemy dla kerocó ynkające z proadzena prac. Droga ma być gotoa osną Będze to dujezdnoy odcnek o długośc 2,8 ml. Z poodu buy skrzyżoana zamknęty zostane pas numer 3 na drodze M1 mędzy skrzyżoanam obu kerunkach. Ruch jednak nadal będze odbyał sę trzema pasam ykorzystane zostaną da persze pasy pobocze. Instalacja oznakoana robót odbyać będze sę nocy, zaczynając od środy 1 7 czerca ponedzałku, 22 czerca. Pasy będą tymczasoo zamykane, proadzony zostane też lmt prędkośc na tym odcnku 50 ml na godznę. Roboty zaczną sę na jezdn północnej, następne będą proadzone na jezdn połudnoej. Skazany za mordersto składa apelację Meszkane Potton spędzł za kratkam nemal de dekady. Został skazany za zabójsto, lecz ngdy ne przyznał sę ny. Gdy okazało sę, że proadzący jego spraę detekty to yjątkoo skorumpoany funkcjonarusz, złożył apelację. Kevn Lane został skazany roku za zamorane handlarza samochodó Roberta Maglla. W 1 994, Chorleyood, został zastrzelony. Wyglądało to jak egzekucja. Oskarżony przez cały czas utrzymyał, że jest nenny. Obecne na ja yszło, że funkcjonarusz, który proadzł spraę mordersta, jest potorne skorumpoany. Kevn Lane postanoł złożyć apelację. Zdanem obrońcy Lane'a, przeszłość detektya to ne tylko korupcja, ale róneż dużo poażnejsze przestępsta krymnalne. Pojały sę ody, że proadzł on fabrykę konop ndyjskch. Kradł sadzonk, ykorzystyał też polcyjne ra przechytyana rozmó mędzy funkcjonaruszam. W momence aresztoana ofcer mał na sobe elegancj zegarek, który cześnej był odem nnej sprae krymnalnej proadzonej z udzałem oskarżanego teraz polcjanta. Zegarek znkł późnej z magazynu odó. Pojały sę ody, że neodpoedne zachoane czarnej ocy szeregach polcj sęga czasó spray Lane'a. Zapsy jego rozmó z prankam skazują, że albo kłamał, albo mał stęp akt, których ne mał praa dzeć. Z czasó procesu pojaają sę spomnena detektya jako człoeka bardzo zdetermnoanego czymś przybtego, załamanego. Akat pana Lane'a uadna zatem, że yrok za mordersto był nepeny. Sąd Korony zgodzł sę na apelację, która może trać około dóch dn.

14 1 4 TYGODNIK BEDFORDSHIRE Znudzł sę już stary sprzęt? Ne yrzucaj, daj użyać nnym! KOMIS RTV KOMPUTERÓW na Queen's Parku to gotóka od ręk oraz najyższe ceny skupu meśce. Zadzoń konkurencj spradź sam! NAPRAWIAMY TELEWIZORY, ZAKU PI ON Y SPRZĘ T TE STU J E M Y, H-F I KOMPUTERY U S U WAM Y ZN ALE ZI O N E D E F E KTY I O D S P RZE D AJ E M Y Z N I E WI E LKĄ M ARŻĄ. N I E CH CI E S ZY N AS TĘ P N E G O U ŻYTKO WN I KA " LCD TV HD Ready, 3XHDMI TOSHIBA L ,6" ekran LED 5/4GB/500GB 1 50 noy Ford End Road MK40 4JW Bedford lub Od ponedzałku soboty 9:00-1 9:00 22" FullHD PC Montor " /Intel Atom DualCore/2GB/1 60GB 1 00 Wymana rozbtego ekranu laptope 1 5"6 LED - 60 Instalacja systemu raz ze steronkam, aktualzacjam oraz lcencjonoanym oprogramoanem antyrusoym - 30 Wymana gnazda zaslana/usb/jack laptope - 30 Dajemy 30 dn rękojm na szystke ukryte ady sprzętu

15 TYGODNIK BEDFORDSHIRE 1 5 Polcja Bedfordshre pod okem mnstersta Zązk chcą lvng age Mnstersto spra enętrznych przyśle ekpę śledczych Bedfordshre. Mają on spradzć kondycję fnansoą polcj. Wszystko z poodu konecznośc cęca kosztó najblższych latach. Specjalna grupa z mnstersta spra enętrznych przybędze Bedfordshre. Ich zadane to kładna analza sytuacj fnansoej polcj hrabsta, by przygotoać sę nadchodzącego cęca kosztó. Koneczne będze uzyskane około 1 7,5 mlona funtó oszczędnośc roczne, aż roku fnansoego 201 9/20. Dzałana te są efektem ynku referendum, którym meszkańcy Bedfordshre ypoedzel sę przecko podnoszenu podatku lokalnego przeznaczonego na stróżó praa. Efektem mało być zększene budżetu polcj o 4,5 mlona funtó, skończyło sę jednak na 600 tysącach funtó, które trzeba zapłacć jako koszt zmany deklaracj podatkoych. Mke Pennng, mnster odpoedzalny za polcję, mó, że zyta nspektoró to perszy krok. Dzęk nej mnstersto będze mało pełnejszy obraz sytuacj polcj hrabsta pozna yzana, z jakm sę merzy. Urzędncy mnstersta przyznają, że polcja Bedfordshre zmerzy sę ze szczególnym yzanem, choćby z zględu na skalę cęć, jake trzeba będze poczynć. Jak dają, możlośc poszukana oszczędnośc są bardzo ogranczone. Polcja już jest służbą o bardzo nskch kosztach pracy. W porónanu z nnym służbam, polcja ydaje mnej, róneż na funkcjonaruszy. Jest to nelczna grupa, z bardzo skromnym rezeram fnansoym. W datku Bedfordshre jest obszarem o ysokej przestępczośc, a funkcjonarusze merzą sę z zagrożenam bardzo poażnym, jak na soją lczebność. Keronk oskarżony o molestoane Event manager jednego z hotel Bedford stanął przed sądem. Praconce oskarżają go o molestoane seksualne. Donesene złożyły trzy byłe podładne. przełożony zaczął ją masoać tykać. Gdy starała sę ucec, napastnk próboał zagrodzć jej yjśce. Poszkoanej udało sę opuścć salę. Da tygodne późnej oskarżony usłoał ją pocałoać. Tego samego dna, edług zeznań jednej z poszkoanych, oskarżony zaczął tykać kolejną praconcę. Ostatn ze zgłoszonych czynó mał mejsce czercu roku. Oskarżony pod pozorem odezena kobety na stację po zakończenu jej zmany, tykał ją próboał ją pocałoać. Kobety złożyły zeznana na polcj. Oskarżonego po raz perszy przesłuchano 1 2 rześna ubegłego roku. W czase procesu Rabh odrzucł oskarżena terdząc, że to zemsta kobet na nm za zolnene z pracy lub obae o jej utratę. Proces rozpoczął sę ponedzałek, 8 czerca Luton. Chaok Rabh jest oskarżony o ykorzystane zależnośc służboej napastoane trzech praconc hotelu. Do zdarzeń szło maju czercu ubegłego roku. Oskarżony pracoał óczas hotelu jako keronk odpoedzalny za przygotoane konferencj nnych ydarzeń. Wszystke poszkoane to młode kobety, które pracoały na zmany. Do perszego zgłoszonego przypadku szło na początku maja ubegłego roku. Młoda praconca została zaproszona przez keronka sal, rzekomo celu omóena przebegu zmany. Tam Proces tra. Kara za sfałszoane nebeskego znaczka Sąd suroo potraktoał fałszerza. Za pomocą komputera zmodyfkoał on kument upranający parkoana mejscach dla nepełnospranych. Sąd suroo potraktoał fałszerza. Za pomocą komputera zmodyfkoał on kument upranający parkoana mejscach dla nepełnospranych. Clve Dean z Ravensden stanął przed sądem Luton 3 czerca. Oskarżony został o sfałszoane tz. blue badge, czyl nebeskego znaczka upranającego parkoana na mejscach dla nepełnospranych. W czase rutynoego patrolu spostrzegł to funkcjonarusz CEO (Cvl Enforcement Offcer, funkcjonarusz zajmujący sę ruchem drogoym, ale ne będący polcjantem). Nezłoczne zatrzymał znaczek przekazał go odpoednemu ydzało celu spradzena autentycznośc. Okazało sę, że karta była podróbką, na której zmodyfkoano datę ażnośc. Właśccel tłu- maczył sę, że tak kument mu przysługał, jednak odmóono mu jego przedłużena po upłynęcu termnu ażnośc. Zdanem urzędnkó, spraność ruchoa Clve'a Deana poprała sę ne potrzebuje on już specjalnych pra na parkngach. Sąd uznał oskarżonego nnym ukarał go grzyną ysokośc funtó. W jego kartotece pojał sę róneż zaps o yroku za fałszersto. Radny Mchael Headley zauaża, że neupranone korzystane ze specjalnych mejsc parkngoych jest poażnym utrudnenem dla osób, które ch napradę potrzebują. Tym samym suroy yrok sądu jest jak najbardzej słuszny. Stano też, zdanem radnego, jasny sygnał, że tego typu przestępsta będą traktoane bardzo suroo. W całej sprae radny zraca uagę na spostrzegaczość profesjonalzm funkcjonarusza, który zauażył podejrzany kument. Wyrok za bójkę pod pubem The Rose Daj szkoccy praconcy frmy sprzątającej pobl sojego kolegę. Potłuczony ze złamaną protezą dentystyczną trafł szptala. Sąd ydał yrok 21 mesęcy Scott Reynolds James Bron, jako praconcy frmy zajmującej sę yozem neczystośc, trafl Bedfordshre zeszłym roku. Frma ta posada punkt Bgglesade, a jego nadzorcą jest Mchael Carns. Razem odedzl on pub The Rose. Tam Szkoc pokłócl sę z jednym z klentó pubu zostal yproszen. Pan Carns zabał pube chlę dłużej, przepraszając za ch zachoane. C, już na ulcy, dal sę z kolejną sprzeczkę. Wyszedłszy z pubu, Mchale Carns próboał ch rozdzelć. Wtedy koledzy zrócl sę przecko nemu, przerócl na zemę zaczęl go kopać. Złamal jego protezę dentystyczną poranl. Został odezony szptala. Napastncy próboal ucec, szybko jednak zostal zatrzyman. Sąd uznał ch nnych ataku, którego skutkem były obrażena pana Carnsa skaza każdego z nch na 21 mesęcy pozbaena olnośc. Sędza uznał zachoane obu skazanych za yjątkoo brutalne. GMB, organzacja zązkoa, maga sę od Rady Central Bedfordshre, aby proadzła jako mnmalną płacę tz. lvng age czyl stakę, która umożla samodzelne utrzymane. Zmanam melby też być objęc praconcy kontrakto. Jak tąd rada ne odpoedzała na apel o spotkane rozmoy. Rośne lczna przedsęborcó organzacj, które deklarują, że będą ypłacać praconkem kotę, która pozol na samodzelne utrzymane. Na dzś jest to 7,85 funta za godznę. Lczba praodacó, którzy ne schodzą ponżej tego mnmum, zrosła ponad dukrotne roku Na lśce jest ponad 1 30 samorządó z Angl Wal. Jednak cąż ele osób zaraba ponżej tej koty. Borąc pod uagę, że około 3/4 praconkó lokalnych ładz to kobety, spraa zaczyna tyczyć rónego traktoana. Wele podstaoych czynnośc jest zlecanych na zenątrz. Często z takch sytuacjach zarobk praconkó są na bardzo nskm pozome, znaczne ponżej lvng age. Eksperc podkreślają, że rodznom coraz trudnej ązać konec z końcem z poodu zrostu cen. Łato też takej sytuacj paść spralę zadłużena. W raze kryzysu monetarnego, bylby on narażen na załamane moego budżetu. Dodatkoo statystyk pokazują, że takch rodznach znaczne częścej pojaają sę problemy zdrootne zaróno fzyczne jak psychczne. Wzrost cen (pala, meszkanja td) pooduje, że coraz ęcej rodzn ma problem z zakupem żynośc. Jedna z rekomendacj sugeruje drażane lvng age jednostkach samorząych. To ma za zadane rozbudzć handel, co konsekencj może skłonć przedsęborcó pójśca tę łaśne stronę. GMB ystąpła z noskem o spotkane z Przeodnczącą Rady Central Bedfordshre, celu przedyskutoana tych planó. Unersytecka spółpraca Da unersytety z slnym poązanam z bznesem rozpoczęły spółpracę, by zększyć soją atrakcyjność zakrese przedsęborczośc. Aston Unversty Cranfeld Unversty chcą spólne storzyć dla studentó noe, yjątkoe możlośc edukacyjne zakrese bznesu, zarządzana nżyner. Propozycja zaera m.n. stypenda podyplomoe, spólne projekty badacze. Planoany jest też rozój noych programó studó spólny stęp opracoań naukoych. Cztery lata za napaść Mężczyzna, który lutym napadł na starszą kobetę, cztery lata da mesące przesedz ęzenu. Sąd Luton ydał tak yrok czartek, 4 czerca, po czterodnoym procese. 41 -letn Darus Braznskas napadł na 86-letną kobetę alejce poblżu Sansbury s przy Dunstable Road. Do zdarzena szło 27 lutego, przed godzną 1 5. Napastnk popchnął kobetę na zemę, chycł jej torebkę ycągnął 1 5 funtó z keszen płaszcza leżącej ofary. Następne ucekł. Tymczasem starsza pan trafła szptala. Okazało sę, że upadek był na tyle poażny, że musała przejść operację bodra. Polcjanc rozpoczęl akcję poszukana napastnka. Z pomocą przyszła nooczesna technologa. Okazało sę, że uceczkę mężczyzny nagrały kamery montorngu. Zdjęca rozesłano lokalnych medó. Cztery dn późnej operator montorngu, rozpoznał Braznskasa, który znajał sę przy ejścu tej samej alejk. Operator natychmast ezał polcję, która to aresztoała poszukanego napastnka. Braznskas ne przyznał sę napaśc, ale sąd Luton uznał go nnym skazał na cztery lata da mesące ęzena.

16 Unt 3 Manor Park, Wndsor Road, Bedford MK42 9SU PUBLISHER ALL RIGHT RESERVED COPYING WITHOUT PERMITION PROHIBITED Head Edtor : Davd Schalk Promote Your Ideas Ltd 28 Ford End Road MK40 4JW Bedford Edtor/ Translator: Agneszka Muraska Advertsement:

UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Masta Płocka z dna 29 grudna 2011 roku sprae ustalena Regulamnu przyznaana przekazyana stypendó mejskch dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock zameldoanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku Uchała Nr 279/XVIII/2011 Rady Masta Płocka z dna 29 grudna 2011 roku sprae ustalena Regulamnu przyznaana przekazyana stypendó mejskch dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock zameldoanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania wykraczające Wymagania dopełniające Wymagania rozszerzające Wymagania podstawowe Wymagania konieczne

Wymagania wykraczające Wymagania dopełniające Wymagania rozszerzające Wymagania podstawowe Wymagania konieczne PSO KLASA III ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Wymagana ykraczające Wymagana dopełnające Wymagana rozszerzające Wymagana podstaoe Wymagana koneczne Sprane obsługuje komputer, posługuje sę myszą klaaturą, poprane nazya

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W BRONIEWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W BRONIEWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Samorząd Ucznowsk Szkoły Podstawowej m. Janusza Korczaka Bronewce 3 88-160 Jankowo e-mal: su.spbronewce@gmal.com http://www.spbronewce.republka.pl/su.html PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 4 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWST WPZN 423189/BSZI13 Warszawa, 2013 -Q-4 Pan Marek Mchalak Rzecznk Praw Dzecka Szanowny Pane, w odpowedz na Pana wystąpene z dna 28 czerwca 2013 r. (znak: ZEW/500127-1/2013/MP),

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Kraków 01.10.2015 D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu Rolnczego m. H. Kołłątaja

Bardziej szczegółowo

Piesi jako ofiary śmiertelnych wypadków analiza kryminalistyczna

Piesi jako ofiary śmiertelnych wypadków analiza kryminalistyczna Pes jako ofary śmertelnych wypadków analza krymnalstyczna Potr Kodryck, Monka Kodrycka Pozom bezpeczeństwa ruchu drogowego klasyfkuje Polskę na jednym z ostatnch mejsc wśród krajów europejskch. Wskaźnk

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole Drog Gmnazjalsto, Wkrótce w nauka w szkole w jak sposób je jedno z z w pracodawców. zasadnczych szkole racjonalnego wyboru przestrz W prowadzona przy pomocy systemu elektroncznego. Rekrutacja wspomagana

Bardziej szczegółowo

Opublikowany w Serwis Miasta i Gminy Trzcianka (http://www.trzcianka.pl)

Opublikowany w Serwis Miasta i Gminy Trzcianka (http://www.trzcianka.pl) Opublkoany Sers Masta Gmny Trzcanka (http://.trzcanka.pl) Strona głóna > Ludze kultury Andrzej Begosk Członek Zązku Polskch Artystó Fotografkó, absolent Wydzału Hstorycznego UAM Poznanu. Od 1980r. zajmuje

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony)

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony) Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzeży Młodz Młodym ul. Katedralna 4 50-328 Wrocław tel. 882 021 007 mlodzmlodym@archdecezja.wroc.pl, www.sdm2016.wroclaw.pl Wrocław, 24 maja 2016 r. Zapytane ofertowe nr 4/2016/Młodz

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

COMENIUS 2009-2011 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W ZAWIERCIU

COMENIUS 2009-2011 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W ZAWIERCIU COMENIUS 2009-2011 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W ZAWIERCIU WIZYTA NA ŁOTWIE 04.06-09.06.2011 Łota jedno z państ nadbałtyckch. Członek Un Europejskej NATO. Od strony lądoej granczy

Bardziej szczegółowo

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r.

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r. Mnster Edukacj arodowej Pan Katarzyna HALL Mnsterstwo Edukacj arodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 arszawa Dna 03 czerwca 2009 r. TEMAT: Propozycja zmany art. 30a ustawy Karta auczycela w forme lstu otwartego

Bardziej szczegółowo

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014 Warszawa, dna2/styczna 2014 r, RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Małgorzata Olsze wska BM-WP 005.6. 20 14 Pan Marek Zółkowsk Przewodnczący Komsj Gospodark

Bardziej szczegółowo

Biblioteki w Devon Kwestionariusz konsultacyjny

Biblioteki w Devon Kwestionariusz konsultacyjny Bblotek Devon Kestorusz konsultacyny Chcelbyśmy pozć państa poglądy temat proponnych zman dotyczących obu dzała usług bblotych hrabste Devon. Opraclśmy sedem prop, które mał pły ły zakres czynnkó, m.n.:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Gliwicach "Nasz Dom" ul. Derkacza 10

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Gliwicach Nasz Dom ul. Derkacza 10 SSR Jolanta Żak Wydzał V Rodznny Neletnch Sądu Rejonowego w Glwcach Glwce, dna 30 marca 20 l O roku Sprawozdane z kontrol przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Glwcach "Nasz Dom" ul. Derkacza 10 Część

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM PRZEDMOTOWY SYSTEM OCENANA Z JĘZYKA ANGELSKEGO W GMNAZJUM CZYTANE Ocena/Klasa 1 2 3 4 5 6 -myl ltery angelske z polskm -znekształca wyrazy w prostym tekśce - ne rozume ze znaną leksyką - w trakce czytana

Bardziej szczegółowo

Regulamin. udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz

Regulamin. udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz Załącznk Nr 1do Zarządzena nr 9 /2014 z dna 19.03.2014 r. Lubuskego Wojewódzkego Konserwatora Zabytków w Zelonej Górze Regulamn udostępnana korzystana ze zborów archwum Lubuskego Wojewódzkego Konserwatora

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opekunów/promotorów/recenzentów Kraków 13.01.2016 r. Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja gier sprawiedliwych i niesprawiedliwych poprzez. określanie prawdopodobieństwa.

Konstrukcja gier sprawiedliwych i niesprawiedliwych poprzez. określanie prawdopodobieństwa. Fundacja Centrum Edukacj Obyatelskej, ul. Noakoskego 10, 00-666 Warszaa, e-mal: ceo@ceo.org.l; Akadema ucznoska, Tel. 22 825 04 96, e-mal: au@ceo.org.l; ęcej nformacj:.akademaucznoska.l 1 Konstrukcja ger

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe i praca w chmurze oraz przygotowanie na ich potrzeby materiałów graficznych i zdjęciowych

Media społecznościowe i praca w chmurze oraz przygotowanie na ich potrzeby materiałów graficznych i zdjęciowych 2 S Ł O W O - G R A F I K A - F I L M Meda społecznoścowe praca w chmurze oraz przygotowane na ch potrzeby materałów grafcznych zdjęcowych Artur Kurkewcz Web 2.0 tak określa sę serwsy nternetowe, których

Bardziej szczegółowo

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 1.Numer dentyfkacj Podatkowej składającego nformację Załącznk Nr 1 do Uchwały Rady Gmny Masta Szadek Nr XXX/298/2005 z dna 29 lstopada 2005 r. R - 1 NFORMACJA W SPRAWE PODATKU ROLNEGO na 2. Rok Podstawa

Bardziej szczegółowo

Hale. sukcesu. w technologii. www.ingmina.pl

Hale. sukcesu. w technologii. www.ingmina.pl Hale technolog sukcesu 25 Rozmoa z Robertem Korszem, prezesem f rmy ARKADA SYSTEM Sp. z o.o. leżącej do grupy kaptałoej UTECH Hale technolog sukcesu Jak ocena Pan polske budoncto obektó sportoych? Uażam,

Bardziej szczegółowo

WikiWS For Business Sharks

WikiWS For Business Sharks WkWS For Busness Sharks Ops zadana konkursowego Zadane Opracowane algorytmu automatyczne przetwarzającego zdjęce odręczne narysowanego dagramu na tablcy lub kartce do postac wektorowej zapsanej w formace

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. wg listy obecności

PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. wg listy obecności PROTOKÓŁ z posedzena plenarnego Komsj Wspólnej Rządu Samorządu Terytoralnego I. Termn obrad: 26 czerca 2013 IIflMI II. Mejsce obrad: Sala Kolumnoa Kancelara Prezesa Rady Mnstro III. Obecn na posedzenu:

Bardziej szczegółowo

Szkolimy z pasją. tel.(012)2623040; 0601457926; 0602581731 www.aiki-management.pl

Szkolimy z pasją. tel.(012)2623040; 0601457926; 0602581731 www.aiki-management.pl Szkolmy z pasją Warsztaty Samura Game Godność Przywództwo Integracja Komunkacja Budowane Zespołu Honor Samura Game www.samuragame.org jest unkalną rzucającą wyzwane symulacją z obszaru budowana zespołu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. na lata 2014-2017

Koncepcja pracy. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na lata 2014-2017 I. Podstawa prawna opracowana koncepcj: 1. Ustawa z dna 7 wrześna 1991 r. o systeme ośwaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ W OLINKOWO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ W OLINKOWO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ W OLINKOWO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Plan został zatwerdzony przez Radę Pedagogczną w dnu.27. 08. 2014r. 1. Emla Skorska - dyrektor 2. Weronka Śwerk

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia wstępne

I. Postanowienia wstępne Załącznk do uchały Nr 574/XXXIX/09 Rady Masta Płocka z dna 25 serpna 2009 roku REGULAMIN przyznaana przekazyana stypendó mejskch dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock zameldoanych

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 79/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 13 grudnia 2013 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 79/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 13 grudnia 2013 r. Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r. lub 2 3 4 5 6 7 8 04..02.02 śwadczena psychatryczne dla dorosłych zgodne z załącznkem nr, l.p., kolumna 3, rozporządzena ) zajęca rehabltacyjne zgodne z odrębnym przepsam;

Bardziej szczegółowo

ą 1. W rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r.

ą 1. W rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r. łącność, Projekt dna fl marca 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1 dna 2014r. menające roporądene sprae pretargu, aukcj ora konkursu na reerację cęstotlośc lub asobó orbtalnych Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/371/2000 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 grudnia 2000 r.

Uchwała Nr XXXVIII/371/2000 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 grudnia 2000 r. Ucwała Nr XXXVIII/371/2000 Rady Masta Ośwęcm z dna 29 grudna 2000 r. w sprawe: ucwalena Samorządowego programu na rzecz osób masta Ośwęcm w 2001 roku. Na podstawe art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dna 8 marca

Bardziej szczegółowo

WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE (klasa I LO) Wymagania na ocenę dostateczną. Uczeń: *omawia zasady ustroju zawarte w konstytucji

WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE (klasa I LO) Wymagania na ocenę dostateczną. Uczeń: *omawia zasady ustroju zawarte w konstytucji WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE (klasa I LO) Dzał Temat (rozumany jako lekcja) Wymagana dopuszczającą Wymagana dostateczną Wymagana dobrą Wymagana bardzo dobrą Wymagana celującą 1. Rzeczpos polta Polska jako demokrat

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. w sprawie realizacji. XXII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego BUKOWIŃSKIE SPOTKANIA

POROZUMIENIE. w sprawie realizacji. XXII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego BUKOWIŃSKIE SPOTKANIA POROZUMIENIE w sprawe realzacj XXII Mędzynarodowego Festwalu Folklorystycznego BUKOWIŃSKIE SPOTKANIA w Polsce, w Rumun, na Węgrzech, na Słowacj na Ukrane zawarte 05. 02. 2011 roku pomędzy: Prezydentem

Bardziej szczegółowo

BADANIA OPERACYJNE. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. dr Adam Sojda

BADANIA OPERACYJNE. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. dr Adam Sojda BADANIA OPERACYJNE Podejmowane decyzj w warunkach nepewnośc dr Adam Sojda Teora podejmowana decyzj gry z naturą Wynk dzałana zależy ne tylko od tego, jaką podejmujemy decyzję, ale równeż od tego, jak wystąp

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ AMI, zma 010/011 mgr Krzysztof Rykaczewsk System zalczeń Wydzał Matematyk Informatyk UMK SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ z Analzy Matematycznej I, 010/011 (na podst. L.G., K.L., J.M., K.R.) Nnejszy dokument dotyczy

Bardziej szczegółowo

Łódzkie ONY NARODOWĄ STRATEGIĄ SPOJNOŚCI. Łódś, c/nic 14 kwietnia 20]Ir.

Łódzkie ONY NARODOWĄ STRATEGIĄ SPOJNOŚCI. Łódś, c/nic 14 kwietnia 20]Ir. ku y.4 storzene 2013. Łódź ONY NARODOWĄ STRATEGIĄ SPOJNOŚCI Łódzke Projekt spółfnansoany przez Unę Europejską z Europejskego Funduszu Rozoju Regonalnego Łódś, c/nc 14 ketna 20]Ir. OGLOSZENIE O ZAMÓWENIU

Bardziej szczegółowo

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się KOMISJA EUROPEJSKA NOTATKA Bruksela, 18 styczna 2013 r. Nowe europejske prawo jazdy w celu wększej ochrony, bezpeczeństwa swobodnego przemeszczana sę W dnu 19 styczna 2013 r., w ramach wejśca w życe trzecej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ)

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) Załącznk nr 1C do Umowy nr.. z dna.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymane Systemu Kop Zapasowych (USKZ) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usług Usługodawca zobowązany jest

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI NOWE PODEJŒCIE

GOSPODARKA ODPADAMI NOWE PODEJŒCIE Œwadomoœæ obow¹zków wynkaj¹cych z ustaw reguluj¹cych gospodarkê odpadam jest znkoma zarówno wœród przedsêborców, jak konsumentów, a przece nektóre ustawy obow¹zuj¹ ju od 7 lat. Byæ mo e równe dlatego Mnsterstwo

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Biuletyn Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1 2 Szanon Spółdzelcy, meszkańcy GSM Noym Starym Sączu. Mamy przyjemność przedstać Państu Buletyn Informacyjny Grodzkej Spółdzeln Meszkanoej zaerający podstaoe beżące nformacje o sytuacj fnsoej Spółdzeln,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji zimowa piętnastka

Regulamin promocji zimowa piętnastka zmowa pętnastka strona 1/5 Regulamn promocj zmowa pętnastka 1. Organzatorem promocj zmowa pętnastka, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie Skarbnk Hufca ZHP Kraków Nowa Huta phm. Marek Balon HO Kraków, dn. 21.10.2013r. Sprawozdane Skarbnka Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013 Wprowadzene W dnu 24.09.2011r. odbył sę Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

Bardziej szczegółowo

PLASTUSIOWE WIEŚCI W NUMERZE: Andrzejki i Mikołajki Nowy Orlik przy naszej szkole Skoki narciarskie sezon otwarty Kolory jak wpływają na nasze życie?

PLASTUSIOWE WIEŚCI W NUMERZE: Andrzejki i Mikołajki Nowy Orlik przy naszej szkole Skoki narciarskie sezon otwarty Kolory jak wpływają na nasze życie? PLASTUSIOWE WIEŚCI Gazetka Szkoły Podstaoej nr 1 m. Mar Konackej Łomankach Nr 2, lstopad/grudzeń 2011 r. W NUMERZE: Andrzejk Mkołajk Noy Orlk przy naszej szkole Skok narcarske sezon otarty Kolory jak płyają

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gmny (mejscowość). dna Uwaga: 1. Osoba składająca ośwadczene obowązana jest do zgodnego z prawdą, starannego zupełnego wypełnena każdej z rubryk. 2. Jeżel poszczególne rubryk

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH WSPARCIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM I BEZDOMNYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WYKAZ PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH WSPARCIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM I BEZDOMNYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WYKAZ PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH WSPARCIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM I BEZDOMNYM NA TERE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Stan na 14.10.2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Adresac pomocy: Lczba K- Wydaane Wydaane Lp Naza

Bardziej szczegółowo

Piotr Ruczkowski, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych. Ustrój prawny kas Stefczyka w latach 1920 1939*

Piotr Ruczkowski, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych. Ustrój prawny kas Stefczyka w latach 1920 1939* Potr Ruczkosk, Ustrój prany kas Stefczyka latach 1920 1939, Rocznk Samorządoy 2013, tom 2, ISSN: 2300-2662, ss. 138-180. Potr Ruczkosk, Wyższa Szkoła Ekonom, Praa Nauk Medycznych m. prof. E. Lpńskego Kelcach,

Bardziej szczegółowo

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA Krzysztof Serżęga Wyższa Szkoła Informatyk Zarządzana w Rzeszowe Streszczene Artykuł porusza temat zwązany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL odlask 86- tell083)3/^^9 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL.ZARÓW1E 86 KRS 0000043936 Sprawozdane

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI NA NIEPEWNOŚĆ WYNIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO

WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI NA NIEPEWNOŚĆ WYNIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO Walenty OWIECZKO WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI A IEPEWOŚĆ WYIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO STRESZCZEIE W artykule przedstaono ynk analzy nepenośc pomaru ybranych cech obektu obrazu cyfroego. Wyznaczono

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY URBACT CZERWIEC 2015

BIULETYN INFORMACYJNY URBACT CZERWIEC 2015 BIULETYN INFORMACYJNY URBACT CZERWIEC 2015 WYDARZENIA 2 DNI OTWARTE 2015 Szanon Państo! W Bruksel dnach paźdzernka odbędze sę 12-15 13. Europejsk Tydzeń Regonó Mast (13th European Week of Regons and Ctes).

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji fiber xmas 2015

Regulamin promocji fiber xmas 2015 fber xmas 2015 strona 1/5 Regulamn promocj fber xmas 2015 1. Organzatorem promocj fber xmas 2015, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna 2015

Bardziej szczegółowo

AZOTÓW ORGAN SAMORZĄDU ROBOTNICZEGO ZAKŁADÓW AZOTOWYCH KĘDZIERZYN" W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

AZOTÓW ORGAN SAMORZĄDU ROBOTNICZEGO ZAKŁADÓW AZOTOWYCH KĘDZIERZYN W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU AZOTÓW ORGAN SAMORZĄDU ROBOTNICZEGO ZAKŁADÓW AZOTOWYCH KĘDZIERZYN" W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU TRYBUNA ROZMAWIA Z... ADAMEM GURGULEM z-cą dyrektora ds. techncznych BARIERA 6 MILIARDÓW Warunk, kótrych przyszło

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kansy, Towarzystwo Naukowe Płockie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Internet w służbie samorządu

Andrzej Kansy, Towarzystwo Naukowe Płockie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Internet w służbie samorządu Andrzej Kansy, Internet służbe samorządu, Rocznk Samorządoy 2013, tom 2, ISSN: 2300-2662, ss. 98-114. Andrzej Kansy, Toarzysto Naukoe Płocke, Szkoła Wyższa m. Pała Włodkoca Płocku Internet służbe samorządu

Bardziej szczegółowo

Proces narodzin i śmierci

Proces narodzin i śmierci Proces narodzn śmerc Jeżel w ewnej oulacj nowe osobnk ojawają sę w sosób losowy, rzy czym gęstość zdarzeń na jednostkę czasu jest stała w czase wynos λ, oraz lczba osobnków n, które ojawły sę od chwl do

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez MDK im. K. I. Gałczyńskiego rok szkolny 2013/2014

Kalendarz imprez MDK im. K. I. Gałczyńskiego rok szkolny 2013/2014 Kalendarz mprez m. K. I. Gałczyńskego rok szkolny 2013/2014 KONKURSY Lp. TYTUŁ IMPREZY TERMIN ADRESAT ORGANIZATOR 1. Wedźmy wedźmnk konkurs kukełek, pacynek, lalek krakowske klasy I-III 2. Pamętajce o

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do nowej emerytury oraz jej wysokość określa ustawa z dna 17 grudna 1998 r.

Bardziej szczegółowo

DUSZOCHWAT. W sercu Proboszcza. Miesięcznik Parafii p.w. Św. Andrzeja Boboli w Bydgoszczy

DUSZOCHWAT. W sercu Proboszcza. Miesięcznik Parafii p.w. Św. Andrzeja Boboli w Bydgoszczy Wglę tym roku organzuje NSZZ Soldarność razem z O. Jezutam. Ubogch bezdomnych zapraszamy 24 grudna, o godz. 13,00 do Oratorum Jana Pała II TY który ukazałeś drogę do Betlejem pasterzom mędrcom skaż synom

Bardziej szczegółowo

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie.

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie. Zaps nformacj, systemy pozycyjne 1 Lteratura Jerzy Grębosz, Symfona C++ standard. Harvey M. Detl, Paul J. Detl, Arkana C++. Programowane. Zaps nformacj w komputerach Wszystke elementy danych przetwarzane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12. OGŁOSZENIE Zgodne z Uchwałą Nr XXXIII/421/2013 Rady Mejskej w Busku-Zdroju z dna 14 lstopada 2013 r. w sprawe zatwerdzena taryf za zborowe zaopatrzene w wodę zborowe odprowadzane śceków dla Mejskego Przedsęborstwa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Racborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmotu: Termnologa ekonomczna prawncza 2. Kod przedmotu: FGB-23 3. Okres ważnośc karty: 2015-2018 4. Forma kształcena: studa perwszego

Bardziej szczegółowo

MARILYN MONROE NA PARNASIE

MARILYN MONROE NA PARNASIE ORGANIZATOR PROJEKTU Gmnazjum Parnas ul.wagonoa 12 53-609, Wrocła Wydane specjalne 03/15 PARTNER SPIS TREŚCI REDAKCJA str. 1-2 Okem gośc: Drz Otarte Pryatnym Gmnazjum Językoym Parnas relacjach przyszłych

Bardziej szczegółowo

Określanie mocy cylindra C w zaleŝności od ostrości wzroku V 0 Ostrość wzroku V 0 7/5 6/5 5/5 4/5 3/5 2/5 Moc cylindra C 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 > 2

Określanie mocy cylindra C w zaleŝności od ostrości wzroku V 0 Ostrość wzroku V 0 7/5 6/5 5/5 4/5 3/5 2/5 Moc cylindra C 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 > 2 T A R C Z A Z E G A R O W A ASTYGMATYZM 1.Pojęca ogólne a) astygmatyzm prosty (najbardzej zgodny z pozomem) - najbardzej płask połudnk tzn. o najmnejszej mocy jest pozomy b) astygmatyzm odwrotny (najbardzej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0 upalne lato 2014 2.0 strona 1/5 Regulamn promocj upalne lato 2014 2.0 1. Organzatorem promocj upalne lato 2014 2.0, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa

Bardziej szczegółowo

NAPĘDZANI PRZEZ INFORMATYKĘ

NAPĘDZANI PRZEZ INFORMATYKĘ NAPĘDZANI PRZEZ INFORMATYKĘ ROZIĄZANIA DLA SEKTORA MASZYN I URZĄDZEŃ ŹRÓDŁA ZROSTU SEKTORA MASZYN I URZĄDZEŃ Zmenne arunk rynkoe cągła neprzedyalność sytuacj bznesoej sprały, że fy z maszyn urządzeń są

Bardziej szczegółowo

Zadania szczegółowe (CO?)

Zadania szczegółowe (CO?) AUSZ EWALUACYJNY EALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ CELU DUGIEGO "SZOŁA JEST DLA UCZNIÓW BEZPIECZNYM MIEJSCEM NAUI" POGAMU SZOŁA UCZĄCA SIĘ W OU SZOLNYM 2013/14 Zadana szczegółowe Wyposażene ucznów w wedzę umejętnośc

Bardziej szczegółowo

0 0,2 0, p 0,1 0,2 0,5 0, p 0,3 0,1 0,2 0,4

0 0,2 0, p 0,1 0,2 0,5 0, p 0,3 0,1 0,2 0,4 Zad. 1. Dana jest unkcja prawdopodobeństwa zmennej losowej X -5-1 3 8 p 1 1 c 1 Wyznaczyć: a. stałą c b. wykres unkcj prawdopodobeństwa jej hstogram c. dystrybuantę jej wykres d. prawdopodobeństwa: P (

Bardziej szczegółowo

DUQUE DATA COLLECTION FOR DELIVERY PORODY - zbieranie danych w projekcie DUQuE

DUQUE DATA COLLECTION FOR DELIVERY PORODY - zbieranie danych w projekcie DUQuE Ne Incluson Defncje Poród Krytera włączena Urodzene dzecka. DUQUE DATA COLLECTION FOR PORODY - zberane danych w projekce DUQuE Pacjentk w weku 15 lat węcej z rozpoznanem podstawowym porodu według klasyfkacj

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza.

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza. RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR 10 '413/0081/10 2 dna 18/10/2010 fn wo./nt dzałana/ nrr&pjrok) PROGRAM ROZWOJU OBS..TA 2007 2013 ZNAK SPRAWY UM10-6930-UM1040106/10 ROW-IV.0911-6-12/10 NR IDENTYFIKACYJNY

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja dla położnych w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego 2014-2016

Specjalizacja dla położnych w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego 2014-2016 17. 10. 2014r. 18. 10. 2014 r. 19. 10. 2014 r. Elementy psycholog (5h) Pelęgnowana(5h) pelęgnowana(10h) z onkolog gnekologcznej (5h) (uwaga zajęca odbędą sę od godz. 13.00) z onkolog gnekologcznej (10h)

Bardziej szczegółowo

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00 Współczynnk przenkana cepła U v. 4.00 1 WYMAGANIA Maksymalne wartośc współczynnków przenkana cepła U dla ścan, stropów, stropodachów, oken drzw balkonowych podano w załącznku do Rozporządzena Mnstra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 moblny.mertumbank.pl Aktualzacja: grudzeń 2013 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

Ciepło topnienia lodu

Ciepło topnienia lodu Cepło topnena lodu CELE SPIS TREŚCI Obseracja procesu ymany energ toarzyszącego zmane stanu skupena - topnenu. Pomary zman temperatury ody trakce topnena proadzonej do nej znanej masy lodu. Uzyskane dane

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 mertumbank.pl/moblny Aktualzacja: lpec 2015 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC 1 2 3 1 2 2 1 3 MPEC wydaje warunk technczne 4 5 6 10 9 8 7 11 12 13 14 15 KONIEC 17 16 4 5 Chcesz wedzeć, czy masz możlwość przyłączena budynku Możlwośc dofnansowana wymany peców węglowych do sec mejskej?

Bardziej szczegółowo

System M/M/1/L. λ = H 0 µ 1 λ 0 H 1 µ 2 λ 1 H 2 µ 3 λ 2 µ L+1 λ L H L+1. Jeli załoymy, e λ. i dla i = 1, 2,, L+1 oraz

System M/M/1/L. λ = H 0 µ 1 λ 0 H 1 µ 2 λ 1 H 2 µ 3 λ 2 µ L+1 λ L H L+1. Jeli załoymy, e λ. i dla i = 1, 2,, L+1 oraz System M/M// System ten w odrónenu do wczenej omawanych systemów osada kolejk. Jednak jest ona ogranczona, jej maksymalna ojemno jest wartoc skoczon

Bardziej szczegółowo

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak Ocena jakoścowo-cenowych strateg konkurowana w polskm handlu produktam rolno-spożywczym dr Iwona Szczepanak Ekonomczne, społeczne nstytucjonalne czynnk wzrostu w sektorze rolno-spożywczym w Europe Cechocnek,

Bardziej szczegółowo

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja)

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja) Analza danych Dane trenngowe testowe. Algorytm k najblższych sąsadów. Jakub Wróblewsk jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajeca.jakubw.pl/ OGÓLNY SCHEMAT Mamy dany zbór danych podzelony na klasy decyzyjne, oraz

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpeczeń Społecznych EMERYTURY I RENTY Z ZUS USTALANE NA PODSTAWIE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI Do kogo skerowana jest ulotka? Nnejsza ulotka

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozgrywek Śląskiej Ligi Biznesowej

Regulamin rozgrywek Śląskiej Ligi Biznesowej S t r o n a Regulamn rozgrywek Śląskej Lg Bznesowej Postanowena ogólne. Organzatoram rozgrywek Śląskej Lg Bznesowej są Fundacja Edukacj Przedsęborczej z sedzbą w Chorzowe oraz Górnośląska Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Edukacja medialna w nauczaniu zintegrowanym

Edukacja medialna w nauczaniu zintegrowanym Edukacja medalna w nauczanu zntegrowanym Modyfkacja Programu Z Ekoludkem w szkole H. Ktlńskej -Pęta DKW-4014-166/99 Opracowała mgr Bożena Ślpek Edukacja medalna W nauczanu zntegrowanym edukacja czytelncza

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁASZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁASZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁASZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Tytuł podręcznka Autor 0 Wychowane przedszkolne,,abc smyka Roczne przygotowane przedszkolne. Małgorzata Żaba Żabńska MAC Edukacja

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zmany w plane zajęć będą sygnalzowane kolorem czerwonym. AKTUALIZACJA 9.09.2015 CYKL SZEŚCIOLETNI WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY I WYDZIAŁ RYTMIKI Klasa I Zasady

Bardziej szczegółowo

W stronę pedagogiki Celestyna Freineta. Wspomnienia z Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli

W stronę pedagogiki Celestyna Freineta. Wspomnienia z Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli Hanna Wasleska W stronę pedagogk Celestyna Freneta. Wspomnena z Ogólnopolskej Konferencj Nauczycel Supraślu Przezycężać grance, lkdoać barery poszukanu optymalnej koncepcj edukacyjnej Postałem sój kameń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radiowy silnik nastawczy 1187 00

Instrukcja obsługi. Radiowy silnik nastawczy 1187 00 Instrukcja obsług Radowy slnk nastawczy 1187 00 Sps treśc Informacje o nnejszej nstrukcj... 2 Wdok urządzena... 3 Montaż... 3 Demontaż... 3 Zaslane... 4 Wkładane bater... 4 Postępowane w raze zanku napęca

Bardziej szczegółowo

Postawa obronna w przypadku ataku psa

Postawa obronna w przypadku ataku psa Zadanie 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁASZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁASZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁASZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Tytuł podręcznka Autor 0 Wychowane przedszkolne relga Odkrywam sebe. Szkoła tuż-tuż Wesława Żaba - Żabńska Mac Edukacja Jestem

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analza zagadneń różnczkowych 1. Układy równań lnowych P. F. Góra http://th-www.f.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letn 2006/07 Podstawowe fakty Równane Ax = b, x,

Bardziej szczegółowo

1. SPRAWDZENIE WYSTEPOWANIA RYZYKA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ORAZ KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ

1. SPRAWDZENIE WYSTEPOWANIA RYZYKA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ORAZ KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ Ćwczene nr 1 cz.3 Dyfuzja pary wodnej zachodz w kerunku od środowska o wyższej temperaturze do środowska chłodnejszego. Para wodna dyfundująca przez przegrody budowlane w okrese zmowym napotyka na coraz

Bardziej szczegółowo

RENTA RODZINNA. Po kim może być przyznana renta rodzinna?

RENTA RODZINNA. Po kim może być przyznana renta rodzinna? RENTA RODZINNA Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do renty rodznnej oraz jej wysokość określa ustawa z dna 17 grudna 1998 r. o emeryturach rentach z Funduszu Ubezpeczeń

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH I NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO Z TERENU GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY

Projekt systemowy AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH I NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO Z TERENU GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY Lpowec Koścelny, 11.10.2013 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowana o udzelene zamówena publcznego: Zorganzowane przeprowadzene szkoleń welodnowych w ramach projektu Aktywzacja

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA I Spotkanie 1, dn. 05.10.2010

EKONOMETRIA I Spotkanie 1, dn. 05.10.2010 EKONOMETRIA I Spotkane, dn. 5..2 Dr Katarzyna Beń Program ramowy: http://www.sgh.waw.pl/nstytuty/e/oferta_dydaktyczna/ekonometra_stacjonarne_nest acjonarne/ Zadana, dane do zadań, ważne nformacje: http://www.e-sgh.pl/ben/ekonometra

Bardziej szczegółowo

Zadane 1: Wyznacz średne ruchome 3-okresowe z następujących danych obrazujących zużyce energ elektrycznej [kwh] w pewnym zakładze w mesącach styczeń - lpec 1998 r.: 400; 410; 430; 40; 400; 380; 370. Zadane

Bardziej szczegółowo

na zabezpieczeniu z połączeniu

na zabezpieczeniu z połączeniu 2011 Montorng Zabezpeczane obektów Jesteśmy zespołem fachowców, którzy dostarczają wysokej jakośc usług. Nasza dzałalnośćć koncentruje sę przede wszystkm na doskonałym zabezpeczenu państwa dóbr. Dostarczamy

Bardziej szczegółowo