Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 79/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 13 grudnia 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 79/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 13 grudnia 2013 r."

Transkrypt

1 Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r. lub śwadczena psychatryczne dla dorosłych zgodne z załącznkem nr, l.p., kolumna 3, rozporządzena ) zajęca rehabltacyjne zgodne z odrębnym przepsam; 2) dostęp do gwarantow zgodne z 6 3) całodobowa opeka lekarska; 4) wps w rejestrze podmotów wykonujących dzałalność lecznczą cz. VIII kodu resortowego: zba przyjęć szptala 4900 lub osobny dzał przyjęć oraz co najmnej jeden gabnet przyjęć, o których mowa w rozporządzenu Mnstra Zdrowa z dna 26 czerwca 202 r. w sprawe szczegółowych wymagań, jakm pownny odpowadać pomeszczena urządzena podmotu wykonującego dzałalność lecznczą (Dz. U. poz. 739); 5)wps w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 4920 Apteka szptalna/zakładowa/dzał farmacj (art. 87 ust. 2a 4 ustawy z dna 6 wrześna 200 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 27, z późn. zm.). ) lekarz specjalsta psychatr - równoważnk etatu przelczenowego na 20 łóżek*; 2) psycholog klnczny w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr, l.p., kolumna 3, pkt 3 rozporządzena, 3) mnmum psycholog - równoważnk etatu przelczenowego na 20 łóżek*; 4) pelęgnark - lczba zgodne z odrębnym przepsam**** ) średn czas leczena ponżej 40 dn (sprawozdane MZ - 03 lub MZ 30 za rok poprzedn); 2) lczba hosptalzow długotermnowo (rezydenc) - do 0%; 3) udzelane ujętych w proflowane programy terap np: leczena chorób afektywnych, zaburzeń snu, leczena depresj lekoopornej, nterwencja kryzysowa, leczene perwszego epzodu schzofren; 4) realzacja wysokospecjalstycznych metod dagnostycznych (elektrofzjologczne, neuroobrazowe, neuropsychologczne)-w lokalzacj 5) dostęp do nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole śwadczena psychatryczne dla dzec młodzeży śwadczena psychatryczne dla chorych somatyczne dla dzec dla chorych somatyczne, dla chorych na gruźlcę zgodne z załącznkem nr, l.p. 2, kolumna 3, rozporządzena ) dostęp do gwarantow zgodne z 6 2) całodobowa opeka lekarska; 3) wps w rejestrze podmotów wykonujących dzałalność lecznczą cz. VIII kodu resortowego: zba przyjęć szptala 4900 lub osobny dzał przyjęć oraz co najmnej jeden gabnet przyjęć, o których mowa w rozporządzenu Mnstra Zdrowa z dna 26 czerwca 202 r. w sprawe szczegółowych wymagań, jakm pownny odpowadać pomeszczena urządzena podmotu wykonującego dzałalność lecznczą (Dz. U. poz. 739); 4)wps w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 4920 Apteka szptalna/zakładowa/dzał farmacj (art. 87 ust. 2a 4 ustawy z dna 6 wrześna 200 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 27, z późn. zm.). zgodne z załącznkem nr, l.p. 3, kolumna 3, rozporządzena ) zajęca rehabltacyjne zgodne z odrębnym przepsam; 2) dostęp do gwarantow zgodne z 6 3) całodobowa opeka lekarska; 4)wps w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 4920 Apteka szptalna/zakładowa/dzał farmacj (art. 87 ust. 2a 4 ustawy z dna 6 wrześna 200 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 27, z późn. zm.). ) lekarz specjalsta psychatr dzec młodzeży lub specjalsta psychatra - równoważnk etatu przelczenowego na 6 łóżek*; 2) psycholog klnczny w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr, l.p. 2, kolumna 3, pkt 3 rozporządzena 3) psychoterapeuta w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr, l.p. 2, kolumna 3, pkt 3 rozporządzena 4) pelęgnark - lczba zgodne z odrębnym przepsam**** ) śwadczena ujęte w proflowany program terap - np. programy leczene perwszego epzodu schzofren, leczena zaburzeń odżywana; 2) kompleksowy program terap z systematyczną psychoterapą ndywdualną, grupową rodznną; 3) realzacja wysokospecjalstycznych metod dagnostycznych (elektrofzjologczne, neuroobrazowe, neuropsychologczne)- w lokalzacj; 4) dostęp do wysokospecjalstycznych konsultacj lekarskch np. w zakrese genetyk, mmunolog w przypadkach uzasadnonych szczególnym proflem u 5)dostęp do nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole ) lekarz specjalsta psychatr - równoważnk etatu przelczenowego na 20 łóżek*; 2) psycholog klnczny lub psychoterapeuta w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr, l.p. 3, kolumna 3, pkt 3 rozporządzena o śwadczenach gwarantow PSY; 3) lekarz specjalsta chorób wewnętrznych (dotyczy 470) lub specjalsta chorób płuc (dotyczy 474) w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr, l.p. 3, kolumna 3, pkt 4 rozporządzena o śwadczenach gwarantow PSY; 4) pelęgnark - lczba zgodne z odrębnym przepsam**** ) udzelane ujętych w proflowane programy terap; 2) realzacja wysokospecjalstycznych metod dagnostycznych (elektrofzjologczne, neuroobrazowe, neuropsychologczne)- w lokalzacj; Strona

2 Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r. lub śwadczena psychatryczne dla przewlekle dorosłych chorych 476 dla przewlekle chorych zgodne z załącznkem nr, l.p. 4, kolumna 3, rozporządzena ) zajęca rehabltacyjne zgodne z odrębnym przepsam; 2) dostęp do gwarantow zgodne z 6 3) całodobowa opeka lekarska; 4)wps w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 4920 Apteka szptalna/zakładowa/dzał farmacj (art. 87 ust. 2a 4 ustawy z dna 6 wrześna 200 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 27, z późn. zm.). ) lekarz specjalsta psychatr w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr, l.p. 4, kolumna 3, pkt 2) psycholog klnczny - w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr, l.p. 4, kolumna 3, pkt 3 3) terapeuta zajęcowy - równoważnk etatu przelczenowego na 20 łóżek*; 4) pelęgnark - lczba zgodne z odrębnym przepsam**** śwadczena psychogeratryczne śwadczena rehabltacj psychatrycznej psychogeratryczny rehabltacj psychatrycznej zgodne z załącznkem nr, l.p. 5, kolumna 3, rozporządzena ) zajęca rehabltacyjne zgodne z odrębnym przepsam; 2) dostęp do gwarantow zgodne z 6 3) całodobowa opeka lekarska; 4) wps w rejestrze podmotów wykonujących dzałalność lecznczą cz. VIII kodu resortowego: zba przyjęć szptala 4900 lub osobny dzał przyjęć oraz co najmnej jeden gabnet przyjęć, o których mowa w rozporządzenu Mnstra Zdrowa z dna 26 czerwca 202 r. w sprawe szczegółowych wymagań, jakm pownny odpowadać pomeszczena urządzena podmotu wykonującego dzałalność lecznczą (Dz. U. poz. 739); 4)wps w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 4920 Apteka szptalna/zakładowa/dzał farmacj (art. 87 ust. 2a 4 ustawy z dna 6 wrześna 200 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 27, z późn. zm.). zgodne z załącznkem nr, l.p. 6, kolumna 3, rozporządzena ) program rehabltacj wynkający ze specyfk u; 2) zajęca rehabltacyjne zgodne z odrębnym przepsam; 3) dostęp do gwarantow zgodne z 6 3) całodobowa opeka lekarska; 4)wps w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 4920 Apteka szptalna/zakładowa/dzał farmacj (art. 87 ust. 2a 4 ustawy z dna 6 wrześna 200 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 27, z późn. zm.). ) psycholog klnczny - w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr, l.p. 5, kolumna 3, pkt 3 2) psychoterapeuta - w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr, l.p. 5, kolumna 3, pkt 3 3) lekarz specjalsta chorób wewnętrznych lub lekarz specjalsta w dzedzne geratr - w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr, l.p. 5, kolumna 3, pkt 4 4) fzjoterapeuta - równoważnk etatu przelczenowego na 80 łóżek; 5) pelęgnark - lczba zgodne z odrębnym przepsam**** ) kompleksowy program terap z systematyczną psychoterapą ndywdualną, grupową rodznną; 2) realzacja wysokospecjalstycznych metod dagnostycznych (elektrofzjologczne, neuroobrazowe, neuropsychologczne)- w lokalzacj 3)dostęp do nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole ) psycholog klnczny w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr, l.p. 6, kolumna 3, pkt 3 2) psychoterapeuta w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr, l.p. 6, kolumna 3, pkt 3 3) pelęgnark - lczba zgodne z odrębnym przepsam**** ) realzacja ne mnej nż 3 proflow programów rehabltacyjnych adresow do różnych potrzeb pacjentów ch rodzn; 2) realzacja wysokospecjalstycznych metod dagnostycznych (elektrofzjologczne, neuroobrazowe, neuropsychologczne)- w lokalzacj 3)dostęp do nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole Strona 2

3 Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r. lub leczene zaburzeń nerwcowych dla dorosłych śwadczena psychatryczne dla dorosłych leczene zaburzeń nerwcowych dla dzec młodzeży leczene elektrowstrząsam chorych z zaburzenam psychcznym (EW) ze wskazań życowych zaburzeń nerwcowych zaburzeń nerwcowych dla dzec :, dla dzec, rehabltacj psychatrycznej, leczena zaburzeń nerwcowych, leczena zaburzeń nerwcowych dla dzec, dla chorych somatyczne, psychogeratryczny, dla przewlekle chorych ) lekarz specjalsta psychatr - równoważnk etatu przelczenowego na 6 łóżek*; 2) psychoterapeuta w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr, l.p. 7, kolumna 3, pkt 2 zgodne z załącznkem nr, l.p. 7, kolumna 3, rozporządzena 3) psycholog klnczny w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr, l.p. 7, kolumna 3, pkt 3 4) pelęgnark - lczba zgodne z odrębnym przepsam**** ) udzelane ujętych w proflowane programy terap; ) śwadczena gwarantowane dostęp do gwarantow zgodne z 6 2) realzacja wysokospecjalstycznych metod dagnostycznych (elektrofzjologczne, neuroobrazowe, rozporządzena, w tym program terapeutyczny z systematyczną psychoterapą ndywdualną grupową; neuropsychologczne)- w lokalzacj 2) całodobowa opeka lekarska. 3)dostęp do nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole zgodne z załącznkem nr, l.p. 8, kolumna 3, rozporządzena ) dostęp do gwarantow zgodne z 6 rozporządzena, w tym program terapeutyczny z systematyczną psychoterapą ndywdualną grupową; 2) całodobowa opeka lekarska. zgodne z załącznkem nr, l.p. 8 do rozporządzena ) Realzacja wyłączne w ramach określonych w załącznku nr, l.p. 8 do rozporządzena 2) zapewnene pomeszczena do wykonywana zabegu EW; 3) sprzęt wyroby medyczne: a) aparat do EW, b) kardomontor, c) ssak elektryczny, d) elektrody jednorazowe, e) cewnk do górnych dróg oddechowych, f) rurka ustno-gardlowa; 4) zapewnene dostępu do: a) podstawowych badań z dagnostyk laboratoryjnej, obrazowej elektrofzjologcznej, b) konsultacj specjalstycznych (kardologcznych, neurologcznych, nternstycznych). ) lekarz specjalsta psychatr - równoważnk etatu przelczenowego na 6 łóżek*; 2) psychoterapeuta w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr, l.p. 8, kolumna 3, pkt 2 3) psycholog klnczny w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr, l.p. 8, kolumna 3, pkt 3 4) pelęgnark - lczba zgodne z odrębnym przepsam**** Strona 3

4 Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r. lub śwadczena psychatr sądowej w warunkach podstawowego śwadczena psychatryczne dla dorosłych zabezpeczena śwadczena psychatr sądowej w warunkach wzmocnonego zabezpeczena śwadczena psychatr sądowej w warunkach wzmocnonego zabezpeczena dla neletnch psychatr 4730 sądowej 4732 psychatr sądowej o wzmocnonym zabezpeczenu psychatr sądowej o 4733 wzmocnonym zabezpeczenu dla dzec zgodne z załącznkem nr, l.p. 9, kolumna 3, rozporządzena ) dostęp do gwarantow zgodne z 6 rozporządzena, w tym program terapeutyczny, w którym połowa ywań to śwadczena z psychoterap, 6 godzn dzenne zow zajęć; 2) całodobowa opeka lekarska; 3) wps w rejestrze podmotów wykonujących dzałalność lecznczą cz. VIII kodu resortowego: zba przyjęć szptala 4900 lub osobny dzał przyjęć oraz co najmnej jeden gabnet przyjęć, o których mowa w rozporządzenu Mnstra Zdrowa z dna 26 czerwca 202 r. w sprawe szczegółowych wymagań, jakm pownny odpowadać pomeszczena urządzena podmotu wykonującego dzałalność lecznczą (Dz. U. poz. 739); 3)wps w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 4920 Apteka szptalna/zakładowa/dzał farmacj (art. 87 ust. 2a 4 ustawy z dna 6 wrześna 200 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 27, z późn. zm.). zgodne z załącznkem nr, l.p. 0, kolumna 3, rozporządzena ) dostęp do gwarantow zgodne z 6 rozporządzena, w tym program terapeutyczny, w którym połowa ywań to śwadczena z psychoterap, 6 godzn dzenne zow zajęć (grupy); 2) całodobowa opeka lekarska; 3) wps w rejestrze podmotów wykonujących dzałalność lecznczą cz. VIII kodu resortowego: zba przyjęć szptala 4900 lub osobny dzał przyjęć oraz co najmnej jeden gabnet przyjęć, o których mowa w rozporządzenu Mnstra Zdrowa z dna 26 czerwca 202 r. w sprawe szczegółowych wymagań, jakm pownny odpowadać pomeszczena urządzena podmotu wykonującego dzałalność lecznczą (Dz. U. poz. 739); 3)wps w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 4920 Apteka szptalna/zakładowa/dzał farmacj (art. 87 ust. 2a 4 ustawy z dna 6 wrześna 200 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 27, z późn. zm.); 4) zabezpeczene zgodne z przepsam odrębnym. zgodne z załącznkem nr, l.p., kolumna 3, rozporządzena ) dostęp do gwarantow zgodne z 6 rozporządzena,w tym program terapeutyczny, w którym połowa ywań to śwadczena z psychoterap, 6 godzn dzenne zow zajęć; 2) całodobowa opeka lekarska; 3) wps w rejestrze podmotów wykonujących dzałalność lecznczą cz. VIII kodu resortowego: zba przyjęć szptala 4900 lub osobny dzał przyjęć oraz co najmnej jeden gabnet przyjęć, o których mowa w rozporządzenu Mnstra Zdrowa z dna 26 czerwca 202 r. w sprawe szczegółowych wymagań, jakm pownny odpowadać pomeszczena urządzena podmotu wykonującego dzałalność lecznczą (Dz. U. poz. 739); 3)wps w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 4920 Apteka szptalna/zakładowa/dzał farmacj (art. 87 ust. 2a 4 ustawy z dna 6 wrześna 200 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 27, z późn. zm.); 5) zabezpeczene zgodne z przepsam odrębnym. ) lekarz specjalsta psychatr - równoważnk etatu przelczenowego na 20 łóżek*; 2) mnmum lekarz psychatra lub w trakce specjalzacj z psychatr - równoważnk etatu przelczenowego na 20 łóżek*; 3) psycholog klnczny lub psychoterapeuta w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr, l.p. 9, kolumna 3, pkt 3 4) pelęgnark - lczba zgodne z odrębnym przepsam**** nne wyspecjalzowane programy terap, w tym ponad połowa ywań to śwadczena z psychoterap, 7 godzn dzenne zow zajęć (grupy) ) lekarz specjalsta psychatr - równoważnk etatu przelczenowego na 20 łóżek*; 2) mnmum lekarz psychatra lub lekarz w trakce specjalzacj z psychatr - równoważnk etatu przelczenowego na 20 łóżek*; 3) psychoterapeuta w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr, l.p. 0, kolumna 3, pkt 3 4) pelęgnark - lczba zgodne z odrębnym przepsam**** nne wyspecjalzowane programy terap, w tym ponad połowa ywań to śwadczena z psychoterap, 7 godzn dzenne zow zajęć ) lekarz specjalsta psychatr - równoważnk etatu przelczenowego na 20 łóżek*; 2) mnmum lekarz psychatra dzec młodzeży lub lekarz w trakce specjalzacj z psychatr dzec młodzeży - równoważnk etatu przelczenowego na 20 łóżek*; 3) psychoterapeuta w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr, l.p., kolumna 3, pkt 3 4) pelęgnark - lczba zgodne z odrębnym przepsam**** nne wyspecjalzowane programy terap, w tym ponad połowa ywań to śwadczena z psychoterap, 7 godzn dzenne zow zajęć Strona 4

5 Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r. lub śwadczena opekuńczo leczncze psychatryczn e dla dorosłych śwadczena psychatryczne dla dorosłych śwadczena opekuńczo leczncze psychatryczne dla dzec młodzeży śwadczena pelęgnacyjno opekuńcze psychatryczne dla dorosłych śwadczena pelęgnacyjno opekuńcze psychatryczne dla dzec młodzeży śwadczena dla osób z zaburzenam psychcznym w hostelu śwadczena w opece domowej/ rodznnej leczene alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacj) zakład / opekuńczo lecznczy zakład / opekuńczo lecznczy dla dzec zakład / pelęgnacyjno - opekuńczy zakład / pelęgnacyjno - opekuńczy dla dzec, hostel dla osób z zaburzenam psychcznym, hostel dla osób z zaburzenam psychcznym dla dzec opeka domowa/ rodznna, zespół opek domowej przy zakłądze / oddzale pelęgnacyjnoopekuńczym lub opekuńczolecznczym m / ośrodek leczena alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacj), zgodne z załącznkem nr, l.p. 2, kolumna 3, rozporządzena ) realzacja gwarantow zgodne z załącznkem nr, l.p. 2, kolumna 2; 2) zajęca rehabltacyjne zgodne z odrębnym przepsam; 3) dostęp do gwarantow zgodne z 6 rozporządzena. zgodne z załącznkem nr, l.p. 3, kolumna 3, rozporządzena ) realzacja gwarantow zgodne z załącznkem nr, l.p. 3, kolumna 2 2) zajęca rehabltacyjne zgodne z odrębnym przepsam; 3) dostęp do gwarantow zgodne z 6 rozporządzena. zgodne z załącznkem nr, l.p. 4, kolumna 3, rozporządzena ) realzacja gwarantow zgodne z załącznkem nr, l.p. 4, kolumna 2 2) zajęca rehabltacyjne zgodne z odrębnym przepsam; 3) dostęp do gwarantow zgodne z 6 rozporządzena. ) fzjoterapeuta - równoważnk etatu przelczenowego na 80 łóżek; 2) pelęgnark - lczba zgodne z odrębnym przepsam**** dostęp do nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole ) fzjoterapeuta - równoważnk etatu przelczenowego na 80 łóżek; 2) pelęgnark - lczba zgodne z odrębnym przepsam**** dostęp do nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole ) fzjoterapeuta - równoważnk etatu przelczenowego na 80 łóżek; 2) pelęgnark - lczba zgodne z odrębnym przepsam**** dostęp do nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole ) fzjoterapeuta - równoważnk etatu przelczenowego na 80 łóżek; zgodne z załącznkem nr, l.p. 5, kolumna 3, rozporządzena 2) pelęgnark - lczba zgodne z odrębnym przepsam**** ) realzacja gwarantow zgodne z załącznkem nr, l.p. 5, kolumna 2 dostęp do nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole 2) zajęca rehabltacyjne zgodne z odrębnym przepsam; 3) dostęp do gwarantow zgodne z 6 rozporządzena. ) psycholog klnczny - równoważnk etatu przelczenowego*; zgodne z załącznkem nr, l.p. 6, kolumna 3, rozporządzena 2) psychoterapeuta w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr, l.p. 6, kolumna 3, pkt 2 rozporządzena ) program psychoterapeutyczny rehabltacyjny zgodne z załącznkem nr, l.p. 6, kolumna 2 2) całodobowa opeka terapeuty w przypadku dla dzec, zgodne z załącznkem nr, l.p. 6, kolumna 3, rozporządzena 3) dostęp do gwarantow zgodne z 6 rozporządzena zgodne z załącznkem nr, l.p. 7, kolumna 3, rozporządzena wzyta w mejscu pobytu pacjenta: - pelęgnarska, ne rzadzej nż 2 razy w tygodnu; - lekarska ne rzadzej nż raz na 2 tygodne, zgodne z załącznkem nr, l.p. 7, kolumna 3, rozporządzena. zgodne z załącznkem nr 2, l.p., kolumna 3, rozporządzena ) dostęp do gwarantow zgodne z 6 2) dostęp do specjalstycznych badań, w tym badane pozomu substancj, zgodne z załącznkem nr 2, l.p., kolumna 3, 3) całodobowa opeka lekarska ) lekarz specjalsta psychatr - równoważnk etatu przelczenowego na 20 łóżek*; 2) specjalsta psychoterap uzależneń w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 2, l.p., kolumna 3, pkt 3 3) pelęgnark - lczba zgodne z odrębnym przepsam**** ) program motywujący do dalszego leczena z zapewnenem jego kontynuacj w oddzale leczena uzależneń/oddzale terap uzależnena od alkoholu, znajdującym sę w strukturze zakładu; 2) realzacja wysokospecjalstycznych metod dagnostycznych (elektrofzjologcznych, neuroobrazowych, neuropsychologcznych)- w lokalzacj leczene zespołów abstynencyjnych po substancjach (detoksykacj) 4748 / ośrodek leczena zespołów abstynencyjnych po substancjach (detoksykacj) zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 2, kolumna 3, rozporządzena ) dostęp do gwarantow zgodne z 6 2) dostęp do specjalstycznych badań, w tym badane pozomu substancj, zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 2, kolumna 3, 3) całodobowa opeka lekarska. ) lekarz specjalsta psychatr - równoważnk etatu przelczenowego na 20 łóżek*; 2) specjalsta psychoterap uzależneń w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 2, kolumna 3, pkt 3 3) pelęgnark - lczba zgodne z odrębnym przepsam**** ) program motywujący do dalszego leczena z zapewnenem jego kontynuacj w oddzale leczena uzależneń/oddzale terap uzależnena od alkoholu, znajdującym sę w strukturze zakładu; 2) realzacja wysokospecjalstycznych metod dagnostycznych (elektrofzjologcznych, neuroobrazowych, neuropsychologcznych)- w lokalzacj leczene uzależneń stacjonarne / ośrodek leczena uzależneń lub ośrodek leczena uzależneń blżej nescharakteryzowa nych zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 3, kolumna 3, rozporządzena Strona 5

6 Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r lub leczene uzależneń stacjonarne śwadczena psychatryczne dla dorosłych / ośrodek leczena uzależneń lub ośrodek leczena 2740 dostęp do gwarantow zgodne z 6 rozporządzena, w tym program terapeutyczny, uzależneń blżej w którym połowa ywań to śwadczena z psychoterap, 5 godzn dzenne nescharakteryzowa zow zajęć (grupy nne); nych kompleksowy program terap, w tym ponad połowa ywań to śwadczena z psychoterap, 6 godzn dzenne zow zajęć (grupy nne) Strona 6

7 Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r. lub śwadczena terap uzależnena od alkoholu stacjonarne śwadczena psychatryczne dla dorosłych krótkotermnowe śwadczena terap uzależnena od substancj / ośrodek terap uzależnena od alkoholu lub ośrodek leczena uzależneń blżej nescharakteryzowa nych / ośrodek terap uzależnena od substancj lub ośrodek leczena uzależneń blżej nescharakteryzowa nych zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 4, kolumna 3, rozporządzena dostęp do gwarantow zgodne z 6 rozporządzena, w tym program terapeutyczny, w którym połowa ywań to śwadczena z psychoterap, 5 godzn dzenne zow zajęć; zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 5, kolumna 3, rozporządzena dostęp do gwarantow zgodne z 6 rozporządzena, w tym program terapeutyczny, w którym połowa ywań to śwadczena z psychoterap,5 godzn dzenne zow zajęć; kompleksowy program terap, w tym ponad połowa ywań to śwadczena z psychoterap, 6 godzn dzenne zow zajęć (grupy nne) ) mnmum psycholog - równoważnk etatu przelczenowego na 40 łóżek; 2) specjalsta psychoterap uzależneń - równoważnk etatu przelczenowego na 5 łóżek (równowaznk etatu zawera wymar czasu pracy zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 5, kolumna 3, pkt 3) nstruktor terap uzależnena - równoważnk etatu przelczenowego na 20 łóżek*; kompleksowy program terap, w tym ponad połowa ywań to śwadczena z psychoterap, 6 godzn dzenne zow zajęć (grupy nne) śwadczena terap dla uzależnonych od substancj ze współstnejącym nnym zaburzenam psychcznym, główne psychotycznym (podwójna dagnoza) / ośrodek terap dla uzależnonych od substancj ze współstnejącym zaburzenam psychotycznym lub ośrodek leczena uzależneń blżej nescharakteryzowa nych zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 6, kolumna 3, rozporządzena dostęp do gwarantow zgodne z 6 rozporządzena, w tym program terapeutyczny, w którym połowa ywań to śwadczena z psychoterap,5 godzn dzenne zow zajęć (grupy nne); psycholog klnczny w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 6, kolumna 3, pkt 5 rozporządzena kompleksowy program terap, w tym ponad połowa ywań to śwadczena z psychoterap, 6 godzn dzenne zow zajęć (grupy nne) śwadczena rehabltacyjne dla uzależnonych od substancj / ośrodek rehabltacyjny dla uzależnonych od substancj lub ośrodek leczena uzależneń blżej nescharakteryzowa nych zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 7, kolumna 3, rozporządzena dostęp do gwarntow zgodne z 6 rozporządzena, w tym program terapeutyczny, w którym połowa ywań to śwadczena z psychoterap,5 godzn dzenne zow zajęć; psycholog klnczny w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 7, kolumna 3, pkt 5 rozporządzena ) kompleksowy program terap, w tym ponad połowa ywań to śwadczena z psychoterap, 6 godzn dzenne zow zajęć; 2) program edukacj prozdrowotnej obejmujący proflaktykę zachowań ryzykownych dotyczących np. żółtaczk, HIV, AIDS; 3) program postrehabltacyjny lub specjalstyczny program dla dzec młodzeży z uzależnenem wraz z programem psychoedukacyjnym dla rodzców śwadczena rehabltacj dla uzależnonych od substancj ze współstnejącym nnym zaburzenam psychcznym, główne psychotycznym (podwójna dagnoza) / ośrodek rehabltacj dla uzależnonych od substancj ze współstnejącym zaburzenam psychotycznym lub ośrodek leczena uzależneń blżej nescharakteryzowa nych zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 8, kolumna 3, rozporządzena dostęp do gwarantow zgodne z 6 rozporządzena, w tym program terapeutyczny, w którym połowa ywań to śwadczena z psychoterap,5 godzn dzenne zow zajęć; ) lekarz specjalsta psychatr w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 8, kolumna 3, pkt 2) psycholog klnczny w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 8, kolumna 3, pkt 5 rozporządzena. kompleksowy program terap, w tym ponad połowa ywań to śwadczena z psychoterap, 6 godzn dzenne zow zajęć (grupy nne) Strona 7

8 Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r. lub śwadczena odwykowe w warunkach wzmocnonego zabezpeczena śwadczena psychatryczne dla dorosłych śwadczena odwykowe w warunkach wzmocnonego zabezpeczena dla neletnch odwykowy o wzmocnonym zabezpeczenu odwykowy o wzmocnonym zabezpeczenu dla dzec zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 9, kolumna 3, rozporządzena ) dostęp do gwarantow zgodne z 6 rozporządzena, w tym program terapeutyczny, w którym połowa ywań to śwadczena z psychoterap, 4 godzny dzenne zow zajęć; 2) zabezpeczene zgodne z przepsam odrębnym. zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 0, kolumna 3, rozporządzena ) dostęp do gwarantow zgodne z 6 rozporządzena, w tym połowa ywań to śwadczena z psychoterap, 4 godzny dzenne zow zajęć; 2) zabezpeczene zgodne z przepsam odrębnym ) lekarz specjalsta psychatr - równoważnk etatu przelczenowego na 20 łóżek*; 2) specjalsta psychoterap uzależneń w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 9, kolumna 3, pkt 2 3) psycholog klnczny w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 9, kolumna 3, pkt 4 4) pelęgnark - lczba zgodne z odrębnym przepsam**** kompleksowy program terap w tym: - ponad połowa ywań to śwadczena z psychoterap, 6 godzn dzenne zow zajęć (grupy) ) lekarz specjalsta psychatr - równoważnk etatu przelczenowego na 20 łóżek*; 2) specjalsta psychoterap uzależneń w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 0, kolumna 3, pkt 2 3) psycholog klnczny w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 0, kolumna 3, pkt 4 4) pelęgnark - lczba zgodne z odrębnym przepsam**** kompleksowy program terap w tym: - ponad połowa ywań to śwadczena z psychoterap, 6 godzn dzenne zow zajęć (grupy) śwadczena dla uzależnonych od alkoholu udzelane w hostelu śwadczena dla uzależnonych od substancj udzelane w hostelu hostel dla uzależnonych od alkoholu hostel dla uzależnonych od substancj zgodne z załącznkem nr 2, l.p., kolumna 3, rozporządzena ) program postrehabltacyjny zgodne z załącznkem nr 2, l.p., kolumna 2, 2 )dostęp do gwarantow zgodne z 7 rozporządzena. zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 2, kolumna 3, rozporządzena ) program postrehabltacyjny zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 2, kolumna 2, 2) dostęp do gwarantow zgodne z 7 rozporządzena. ) specjalsta psychoterap uzależneń w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 2, l.p., kolumna 3, pkt rozporządzena ) proflow programów terap z systematyczną psychoterapą ndywdualną grupową; 2) programów aktywzacj życowej 3) nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole specjalsta psychoterap uzależneń w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 2, kolumna 3, pkt rozporządzena ) proflow programów terap z systematyczną psychoterapą ndywdualną grupową; 2) programów aktywzacj życowej 3) nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole śwadczena w zbe przyjęć 4900 zba przyjęć szptala zgodne z załącznkem nr 3, l.p., kolumna 3, rozporządzena zapewnene dagnostyk konsultacj specjalstycznych zgodne z załącznkem nr 3, l.p., kolumna 3, rozporządzena śwadczena dzenne psychatryczne dla dorosłych 2700 dzenny (ogólny) zgodne z załącznkem nr 4, l.p., kolumna 3, rozporządzena ) śwadczena gwarantowane zgodne z załącznkem nr 4, l.p., kolumna 2, rozporządzena zajęca rehabltacyjne zgodne z odrębnym przepsam; 2) dostęp do gwarantow zgodne z 7 3) pomeszczena do psychoterap terap zajęcowej, zgodne z załącznkem nr 4, l.p., kolumna 3, rozporządzena. ) psycholog klnczny w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 4, l.p., kolumna 3, ust., pkt 3 2) psychoterapeuta w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 4, l.p., kolumna 3, ust., pkt 3 rozporządzena. ) śwadczena ujęte w specjalny program terap np. leczena chorób afektywnych; 2) dostęp do wysokospecjalstycznych metod dagnostycznych (elektrofzjologcznych, neuroobrazowych, neuropsychologcznych) 3)dostęp do nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole śwadczena dzenne psychatryczne rehabltacyjne dla dorosłych 2702 dzenny rehabltacyjny zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 2, kolumna 3, rozporządzena ) śwadczena gwarantowane zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 2, kolumna 2, 2) zajęca rehabltacyjne zgodne z odrębnym przepsam; 3)dostęp do gwarantow zgodne z 7 4) pomeszczena do psychoterap terap zajęcowej, zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 2, kolumna 3, rozporządzena. ) psycholog klnczny w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 2, kolumna 3,ust., pkt 3 2) psychoterapeuta w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 2, kolumna 3, ust., pkt 3 rozporządzena. ) programy rehabltacyjne adresowane do różnych potrzeb pacjentów; 2) dostęp do wysokospecjalstycznych metod dagnostycznych (elektrofzjologcznych, neuroobrazowych, neuropsychologcznych) 3)dostęp do nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole Strona 8

9 Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r. lub śwadczena dzenne psychatryczne rehabltacyjne dla dzec młodzeży śwadczena psychatryczne dla dorosłych śwadczena dzenne rehabltacyjne dla osób z całoścowym zaburzenam rozwojowym dzenny dla dzec, dzenny rehabltacyjny dla dzec dzenny dla osób z autyzmem dzecęcym zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 3, kolumna 3, rozporządzena ) śwadczena gwarantowane zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 3, kolumna 2, 2) zajęca rehabltacyjne zgodne z odrębnym przepsam; 3) dostęp do gwarntow zgodne z 7 4) pomeszczena do psychoterap terap zajęcowej, zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 3, kolumna 3, rozporządzena. zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 4, kolumna 3, rozporządzena ) śwadczena gwarantowane zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 4, kolumna 2, rozporządzena 2) zajęca rehabltacyjne zgodne z odrębnym przepsam; 3) dostęp do gwarantow zgodne z 7 4) spełnene pozostałych warunków zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 4, kolumna 3, ust..2 rozporządzena ) psycholog klnczny w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 3, kolumna 3, ust., pkt 3 2) psychoterapeuta - w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 3, kolumna 3, ust., pkt 3 rozporządzena ) wyspecjalzowany program terap np. dla osób z autyzmem; 2) dostęp do wysokospecjalstycznych metod dagnostycznych (elektrofzjologcznych, neuroobrazowych, neuropsychologcznych) 3)dostęp do nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole psycholog klnczny w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 4, kolumna 3, pkt 3 rozporządzena dostęp do nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole śwadczena dzenne psychatryczne geratryczne 2704 dzenny geratryczny zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 5, kolumna 3, rozporządzena ) śwadczena gwarantowane zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 5, kolumna 2, rozporządzena 2) zajęca rehabltacyjne zgodne z odrębnym przepsam; 3) dostęp do gwarantow zgodne z 7 4) pomeszczena do psychoterap terap zajęcowej, zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 5, kolumna 3, rozporządzena. ) lekarz specjalsta psychatr - równoważnk etatu przelczenowego na 24 mejsca*; 2) psycholog klnczny w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 5, kolumna 3, ust., pkt 3 3) psychoterapeuta w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 5, kolumna 3,ust., pkt 3 rozporządzena. ) programy rehabltacyjne adresowane do różnych potrzeb pacjentów; 2) dostęp do wysokospecjalstycznych metod dagnostycznych (elektrofzjologcznych, neuroobrazowych, neuropsychologcznych) 3)dostęp do nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole śwadczena dzenne leczena zaburzeń nerwcowych 2706 dzenny zaburzeń nerwcowych zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 6, kolumna 3, rozporządzena ) dostęp do gwarantow zgodne z 7 rozporządzena, w tym śwadczena terapeutyczne w forme co najmnej 2 sesj psychoterap ndywdualnej lub dzenne; ; 3) gabnety do psychoterap ndywdualnej, zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 6, kolumna 3, ust. 2 4) pomeszczena do prowadzena psychoterap, zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 6, kolumna 3, ust. 2 rozporządzena. ) lekarz specjalsta psychatr z certyfkatem psychoterapeuty w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 6, kolumna 3,ust., pkt 2) psychoterapeuta w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 6, kolumna 3, ust., pkt 2 3) w zespole superwzor ) proflowane programy terap z systematyczną psychoterapą ndywdualną grupową; 2) przynajmnej 2 pomeszczena do prowadzena psychoterap, dla 25 pacjentów; 3) wysokospecjalstycznych metod dagnostycznych (elektrofzjologcznych, neuroobrazowych, neuropsychologcznych) śwadczena dzenne terap uzależnena od alkoholu 272 dzenny terap uzależnena od alkoholu zgodne z załącznkem nr 5, l.p., kolumna 3, rozporządzena ) dostęp do gwarantow zgodne z 7 rozporządzena, w tym 5 godzn dzenne zow zajęć terapeutycznych; 2) gabnety do psychoterap ndywdualnej, zgodne z załącznkem nr 5, l.p., kolumna 3, ust. 2 3) pomeszczena do prowadzena psychoterap, zgodne z załącznkem nr 5, l.p., kolumna 3, ust. 2 rozporządzena. ) lekarz specjalsta psychatr w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 5, l.p., kolumna 3, ust., pkt 2) specjalsta psychoterap uzależneń w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 5, l.p., kolumna 3, ust., pkt 2 rozporządzena ) kompleksowy program terap z opsem: założeń, celu, form realzacj, czasu trwana, oceny; 2) 6 godzn dzenne zow zajęć terapeutycznych; 3) dostęp do nnych wyspecjalzow programów terapeutycznych np: w zakrese post - rehabltacj 4) nterwencj pracownka socjalnegom pracownk socjalny w zespole Strona 9

10 Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r. lub śwadczena dzenne terap uzależnena od śwadczena dzenne leczena uzależneń śwadczena psychatryczne dla dorosłych substancj dzenny terap uzależnena od substancj 274 dzenny 275 terap uzależnena substancj dla dzec 2740 ośrodek leczena uzależneń blżej nescharakteryzowa nych zgodne z załącznkem nr 5, l.p. 2, kolumna 3, rozporządzena ) dostęp do gwarantow zgodne z 7 rozporządzena, w tym 5 godzn dzenne zow zajęć terapeutycznych; 2) gabnety do psychoterap ndywdualnej, zgodne z załącznkem nr 5, l.p. 2, kolumna 3, ust.2 3) pomeszczena do prowadzena psychoterap, zgodne z załącznkem nr 5, l.p. 2, kolumna 3,ust. 2 rozporządzena. zgodne z załącznkem nr 5, l.p. 3, kolumna 3, rozporządzena ) dostęp do gwarantow zgodne z 7 rozporządzena, w tym 5 godzn dzenne zow zajęć terapeutycznych;; 2) gabnety do psychoterap ndywdualnej, zgodne z załącznkem nr 5, l.p. 3, kolumna 3, ust. 2 3) pomeszczena do prowadzena psychoterap, zgodne z załącznkem nr 5, l.p. 3, kolumna 3,ust. 2 ) lekarz specjalsta psychatr w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 5, l.p. 2, kolumna 3, ust., pkt 2) specjalsta psychoterap uzależneń w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 5, l.p. 2, kolumna 3,ust. pkt 2 3) psycholog klnczny w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 5, l.p. 2, kolumna 3, ust., pkt 5 rozporządzena ) kompleksowy program terap z opsem: założeń, celu, form realzacj, czasu trwana, oceny; 2) 6 godzn dzenne zow zajęć terapeutycznych; 3) dostęp do nnych wyspecjalzow programów terapeutycznych np: w zakrese postrehabltacj proflaktyk nawrotów 4) dostęp do nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole ) lekarz specjalsta psychatr w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 5, l.p. 3, kolumna 3, ust., pkt 2) specjalsta psychoterap uzależneń w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 5, l.p. 3, kolumna 3, ust., pkt 3 3) psycholog klnczny w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 5, l.p. 3, kolumna 3, ust., pkt 5 rozporządzena ) kompleksowy program terap z opsem: założeń, celu, form realzacj, czasu trwana, oceny; 2) 6 godzn dzenne zow zajęć terapeutycznych; 3) dostęp do nnych wyspecjalzow programów terapeutycznych np: w zakrese postrehabltacj proflaktyk nawrotów 4) dostęp do nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole zgodne z załącznkem nr 6, l.p., 2, 3, kolumna 3, rozporządzena ) lekarz specjalsta psychatr zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy lub 2) lekarz specjalsta psychatr zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy lub 3) lekarz psychatra lub lekarz w trakce specjalzacj z psychatr zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** śwadczena psychatryczne ambulatoryjne dla dorosłych poradna zdrowa psychcznego, poradna psychogeratryczna, poradna psychosomatyczna ) terapeutyczna 2) kontrolna psychologczna psychologczna ndywdualnej rodznnej sesja wsparca psychospołecznego wzyta domowa/ środowskowa zgodne z załącznkem nr 6, l.p., 2, 3, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p., 2, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p., 2, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p., kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p., kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p., kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p., 2, 3, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p., 2, 3, kolumna 3, rozporządzena poradna: ) czynna co najmnej: 3 razy w tygodnu, ne mnej nż 2 godzn tygodnowo łączne, w tym raz w tygodnu w przedzale czasowym od 4.00 do 20.00, mnmum przez 4 godzny bez przerwy; 2) lekarz udzela w wymarze ne mnejszym nż 3/4 czasu pracy poradn tygodnowo, zgodne z załącznkem nr 6, l.p., 2, 3, kolumna 3, 3) psycholog udzela w wymarze ne mnej nż /3 czasu pracy poradn tygodnowo, zgodne z załącznkem nr 6, l.p., 2, 3, kolumna 3, rozporządzena ) gwarantow zgodne z 8 rozporządzena ) lekarz specjalsta psychatr zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy lub 2) lekarz specjalsta psychatr zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy lub 3) lekarz psychatra lub lekarz w trakce specjalzacj z psychatr zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** ) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy lub 2) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** ) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy lub 2) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** psychoterapeuta zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** ) psychoterapeuta zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** 2 psychoterapeutów zatrudnonych w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** lekarz specjalsta psychatr lub psycholog klnczny lub psychoterapeuta, zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** lekarz specjalsta psychatr lub psycholog klnczny, w zespole z pelęgnarką w poradn: ) realzującej wszystke śwadczena jednostkowe, zawarte w zał. nr, lp. 4 przedmotowego zarządzena; 2) realzującej program psychoterapeutyczny; 3) realzującej program opek czynnej; 4) zatrudnającej ponadto pelęgnarkę; ) u dzennego, Zespołu Leczena Środowskowego (ZLŚ),u całodobowego (znajdujących sę w strukturach acyjnych śwadczenodawcy oraz realzujących śwadczena w ramach kontraktu z NFZ); 2) nterwencj pracownka socjalnego 3) konsultacj specjalstycznych :kardologcznych, dabetologcznych, neurologcznych pracownk socjalny w zespole Strona 0

11 Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r. lub śwadczena psychatryczne ambulatoryjne dla dzec młodzeży śwadczena psychatryczne dla dorosłych 70 poradna zdrowa psychcznego dla dzec, ) terapeutyczna 2) kontrolna psychologczna psychologczna ndywdualnej rodznnej sesja wsparca psychospołecznego kompleksowo - konsultacyjna dla osób z autyzmem dzecęcym program terapeutyczno - rehabltacyjny dla osób z autyzmem dzecęcym wzyta domowa/ środowskowa zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 4, 5, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 4, 5, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 4, 5, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 4, 5, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 4, 5, kolumna 3, zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 4, 5, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 4, 5, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 4, 5, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 4, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 4, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 4, 5, kolumna 3, rozporządzena ) lekarz specjalsta psychatr dla dzec młodzeży lub specjalsta psychatra zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy lub 2) lekarz specjalsta psychatr dla dzec młodzeży lub specjalsta psychatra zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** ) lekarz specjalsta psychatr dla dzec młodzeży lub specjalsta psychatra zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy lub 2) lekarz specjalsta psychatr dla dzec młodzeży lub specjalsta psychatra zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,25 wymaru zatrudnena, proporcjonalne do równoważnka pełnego wymaru zatrudnena lekarza w poradn*** psycholog klnczny lub psycholog w trakce specjalzacj z psycholog klncznej zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,25 wymaru zatrudnena, proporcjonalne do równoważnka pełnego wymaru zatrudnena lekarza w poradn*** psychoterapeuta zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** ) psychoterapeuta zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** 2 psychoterapeutów zatrudnonych w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** lekarz specjalsta psychatr dla dzec młodzeży lub lekarz specjalsta psychatr lub psycholog klnczny lub psychoterapeuta, zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** lekarz specjalsta psychatr dla dzec młodzeży lub lekarz specjalsta psychatr lub psycholog klnczny, w zespole z pelęgnarką poradna: ) czynna co najmnej: w poradn: 3 razy w tygodnu, ne mnej nż 2 godzn tygodnowo łączne, w tym raz w tygodnu w przedzale ) realzującej wszystke śwadczena jednostkowe, zawarte w zał. nr, lp. 42 przedmotowego zarządzena; czasowym od 4.00 do 20.00, mnmum przez 4 godzny bez przerwy; 2) realzującej program psychoterapeutyczny; 2) lekarz udzela w wymarze ne mnejszym nż 3/4 czasu pracy poradn tygodnowo, 3) realzującej program opek czynnej; zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 4, 5, kolumna 3, 4) zatrudnającej ponadto pelęgnarkę 3) psycholog udzela w wymarze ne mnej nż /3 czasu pracy poradn tygodnowo, zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 4, 5, kolumna 3, rozporządzena. ) u dzennego, Zespołu Leczena Środowskowego (ZLŚ), u całodobowego (znajdujących sę w strukturach acyjnych śwadczenodawcy oraz realzujących śwadczena w ramach kontraktu z NFZ); 2) nterwencj pracownka socjalnego dostęp do gwarantow zgodne z 8 rozporządzena 3) konsultacj neurologcznych, pedatrycznych pracownk socjalny w zespole Strona

12 Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r. lub leczene śwadczena nerwc psychatryczne dla dorosłych 706 poradna leczena nerwc zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 6, kolumna 3, rozporządzena ) terapeutyczna 2) zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 6, kolumna 3, rozporządzena kontrolna psychologczna zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 6, kolumna 3, rozporządzena psychologczna zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 6, kolumna 3, rozporządzena ndywdualnej zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 6, kolumna 3, rozporządzena rodznnej zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 6, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 6, kolumna 3, rozporządzena sesja wsparca psychospołecznego zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 6, kolumna 3, rozporządzena ) lekarz specjalsta psychatr zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy lub 2) lekarz specjalsta psychatrzatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** ) lekarz specjalsta psychatr zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy lub 2) lekarz specjalsta psychatr zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** ) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy lub 2) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** ) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy lub 2) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** psychoterapeuta zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy***, w poradn zapewnającej dostęp do konsultacj superwzora psychoterapeuta zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy***, w poradn zapewnającej dostęp do konsultacj superwzora 2 psychoterapeutów zatrudnonych w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy***, w poradn zapewnającej dostęp do konsultacj superwzora lekarz specjalsta psychatr lub psycholog klnczny lub psychoterapeuta, zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** poradna: w poradn: ) czynna co najmnej: ) realzującej program psychoterapeutyczny; 3 razy w tygodnu, ne mnej nż 2 godzn tygodnowo łączne, w tym raz w tygodnu w przedzale 2) realzującej program opek czynnej; czasowym od 4.00 do 20.00, mnmum przez 4 godzny bez przerwy; 3) zatrudnającej ponadto pelęgnarkę 2) lekarz udzela w wymarze ne mnejszym nż 3/4 czasu pracy poradn tygodnowo, zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 6, kolumna 3, rozporządzena ) u dzennego, Zespołu Leczena Środowskowego (ZLŚ), u całodobowego; 3) psycholog udzela w wymarze ne mnej nż /3 czasu pracy poradn tygodnowo, zgodne (znajdujących sę w strukturach acyjnych śwadczenodawcy oraz realzujących śwadczena w z załącznkem nr 6, l.p. 6, kolumna 3, rozporządzena ramach kontraktu z NFZ) oraz dostęp do gwarantow zgodne z 8 rozporządzena 2) nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole Strona 2

13 Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r. lub śwadczena seksuologczne śwadczena patolog psychatryczne współżyca dla dorosłych 780 poradna seksuologczna patolog współżyca zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 7, kolumna 3, rozporządzena ) terapeutyczna 2) zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 7, kolumna 3, rozporządzena kontrolna psychologczna zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 7, kolumna 3, rozporządzena psychologczna zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 7, kolumna 3, rozporządzena ndywdualnej zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 7, kolumna 3, rozporządzena rodznnej zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 7, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 7, kolumna 3, rozporządzena sesja wsparca psychospołecznego zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 7, kolumna 3, rozporządzena poradna: ) czynna co najmnej: 3 razy w tygodnu, ne mnej nż 2 godzn tygodnowo łączne, w tym raz w tygodnu w przedzale czasowym od 4.00 do 20.00, mnmum przez 4 godzny bez przerwy; 2) lekarz udzela w wymarze ne mnejszym nż 3/4 czasu pracy poradn tygodnowo, zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 7, kolumna 3, 3) psycholog udzela w wymarze ne mnejszym nż /3 czasu pracy poradn tygodnowo, zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 7, kolumna 3, rozporządzena. ) lekarz specjalsta seksuolog zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy lub 2) lekarz specjalsta seksuolog zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** ) lekarz specjalsta seksuolog zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy lub 2) lekarz specjalsta seksuolog zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** ) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy lub 2) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** ) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy lub 2) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** psychoterapeuta zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** - w poradn zapewnającej dostęp do konsultacj superwzora psychoterapeuta zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** - w poradn zapewnającej dostęp do konsultacj superwzora 2 psychoterapeutów zatrudnonych w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** - w poradn zapewnającej dostęp do konsultacj superwzora lekarz specjalsta seksuolog lub psycholog klnczny lub psychoterapeuta, zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** w poradn: ) realzującej program psychoterapeutyczny; 2) zatrudnającej ponadto pelęgnarkę - konsultacj endokrynologcznych, urologcznych, gnekologcznych. dostęp do gwarantow zgodne z 8 rozporządzena program terap zaburzeń preferencj seksualnych 780 poradna seksuolog patolog współżyca zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 8, kolumna 3, rozporządzena ) dostęp do gwarantow zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 8, kolumna 2, 2) dostęp do gwarantow zgodne z 8 rozporządzena. Strona 3

14 Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r. lub śwadczena psychatryczne psychologczne dla dorosłych poradna psychologczna 790 poradna 79 psychologczna dla dzec psychologczna psychologczna ndywdualnej rodznnej sesja wsparca psychospołecznego zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 9, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 9, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 9, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 9, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 9, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 9, kolumna 3, rozporządzena poradna: ) czynna co najmnej: 3 razy w tygodnu, ne mnej nż 2 godzn tygodnowo łączne, w tym raz w tygodnu w przedzale czasowym od 4.00 do 20.00, mnmum przez 4 godzny bez przerwy; 2) psycholog udzela w wymarze ne mnejszym nż 3/4 czasu pracy poradn tygodnowo, zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 9, kolumna 3, rozporządzena dostęp do gwarantow zgodne z 8 rozporządzena ) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy lub 2) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** ) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy lub 2) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** psychoterapeuta zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy***, w poradn zapewnającej dostęp do konsultacj superwzora psychoterapeuta zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy***, w poradn zapewnającej dostęp do konsultacj superwzora 2 psychoterapeutów zatrudnonych w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy***, w poradn zapewnającej dostęp do konsultacj superwzora psycholog klnczny lub psychoterapeuta, zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** w poradn: ) realzującej program psychoterapeutyczny; 2) realzującej program opek czynnej; 3) zatrudnającej ponadto pelęgnarkę ) u dzennego, Zespołu Leczena Środowskowego (ZLŚ); u całodobowego (znajdujących sę w strukturach acyjnych śwadczenodawcy oraz realzujących śwadczena w ramach kontraktu z NFZ); 2) nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole Strona 4

15 Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r. lub śwadczena dla osób z autyzmem dzecęcym lub nnym śwadczena psychatryczne dla dorosłych całoścowym zaburzenam rozwoju poradna dla osób z 708 autyzmem dzecęcym kompleksowo - konsultacyjna dla osób z autyzmem dzecęcym program terapeutyczno - rehabltacyjny dla osób z autyzmem dzecęcym zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 0, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 0, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 0, kolumna 3, rozporządzena poradna: ) czynna co najmnej: 3 razy w tygodnu, ne mnej nż 2 godzn tygodnowo łączne, w tym raz w tygodnu w przedzale czasowym od 4.00 do 20.00, mnmum przez 4 godzny bez przerwy; 2) lekarz udzela w wymarze ne mnejszym nż /3 czasu pracy poradn tygodnowo, zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 0, kolumna 3, 3) psycholog udzela w wymarze ne mnejszym nż 3/4 czasu pracy poradn tygodnowo, zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 0, kolumna 3, rozporządzena dostęp do gwarantow zgodne z 8 rozporządzena w poradn: - realzującej program opek czynnej ) Zespołu Leczena Środowskowego (ZLŚ) znajdującego sę w strukturach acyjnych śwadczenodawcy oraz realzujących śwadczena w ramach kontraktu z NFZ; 2) nterwencj pracownka socjalnego; 3) konsultacj neurologcznych, pedatrycznych pracownk socjalny w zespole wzyta/ domowa/ srodowskowa zgodne z załącznkem nr 6, l.p., 2, kolumna 3, rozporządzena ) lekarz specjalsta psychatr; 2) psycholog klnczny; 3) zespół przeszkolony w zakrese dagnostyk terap osób z autyzmem: specjalsta psychatra, psycholog klnczny, pedagog specjalny, logopeda leczene środowskowe (domowe) Zespół Leczena Środowskowego (domowego), Zespół Leczena Środowskowego (domowego) dla dzec, Zespół Leczena środowskowego (domowego) dla osób z autyzmem ) terapeutyczna 2) kontrolna psychologczna psychologczna wzyta terapeuty środowskowego ndywdualnej rodznnej sesja wsparca psychospołecznego zgodne z załącznkem nr 6, l.p., 2, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p., 2, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p., 2, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p., 2, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p., 2, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p., kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p., kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p., kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p., 2, kolumna 3, rozporządzena dostęp do gwarantow zgodne z 8 rozporządzena ) lekarz specjalsta psychatr zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy lub 2) lekarz specjalsta psychatr zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy lub 3) lekarz psychatra lub lekarz w trakce specjalzacj z psychatr zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** ) lekarz specjalsta psychatr zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy lub 2) lekarz specjalsta psychatr zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy lub 3) lekarz psychatra lub lekarz w trakce specjalzacj z psychatr zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** ) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy lub 2) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** ) psycholog klnczny; 2) logopeda, pedagog specjalny - dla osób z autyzmem psychoterapeuta zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy***, w zespole zapewnającym dostęp do konsultacj superwzora psychoterapeuta zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy***, w zespole zapewnającym dostęp do konsultacj superwzora 2 psychoterapeutów zatrudnonych w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy***, w zespole zapewnającym dostęp do konsultacj superwzora lekarz specjalsta psychatr lub psycholog klnczny lub psychoterapeuta, zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** w zespole: realzującej wszystke śwadczena jednostkowe, zawarte w zał. nr, lp. 48 przedmotowego zarządzena; ) u dzennego, poradn: zdrowa psychcznego lub psychogeratrycznej lub psychosomatycznej, u całodobowego (znajdujących sę w strukturach acyjnych śwadczenodawcy oraz realzujących śwadczena w ramach kontraktu z NFZ) oraz 2) superwzj, 3) nterwencj pracownka socjalnego, 4) konsultacj specjalstycznych: kardologcznych, dabetologcznych, neurologcznych pracownk socjalny w zespole Strona 5

16 Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r. lub leczene śwadczena uzależneń psychatryczne dla dorosłych 740 poradna leczena uzależneń lekarz specjalsta psychatr zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** zgodne z załącznkem nr 7, l.p., kolumna 3, rozporządzena /wzyta LU ) specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy lub 2) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** terapeutyczna zgodne z załącznkem nr 7, l.p., kolumna 3, rozporządzena lekarz specjalsta psychatr zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy *** /wzyta LU ) specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy lub terapeutyczna zgodne z załącznkem nr 7, l.p., kolumna 3, rozporządzena 2) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** wzyta LU nstruktora zgodne z załącznkem nr 7, l.p., kolumna 3, rozporządzena terap uzależneń ndywdualnej zgodne z załącznkem nr 7, l.p., kolumna 3, rozporządzena specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** ) psychoterapeuta lub specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 zgodne z załącznkem nr 7, l.p., kolumna 3, rozporządzena rodznnej wymaru czasu pracy*** ) specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** lub zgodne z załącznkem nr 7, l.p., kolumna 3, rozporządzena 2) psychoterapeuta zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** sesja psychoedukacyjna zgodne z załącznkem nr 7, l.p., kolumna 3, rozporządzena specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** poradna czynna co najmnej: 3 razy w tygodnu, ne mnej nż 2 godzn tygodnowo łączne, w tym raz w tygodnu w przedzale czasowym od 4.00 do 20.00, mnmum przez 4 godzny bez przerw ) kompleksowy program terap uzależnena od alkoholu lub od substancj w wymarze 6 godzn zow zajęć terap w tygodnu; 2) program zaawansowany psychoterap uzależnena od alkoholu lub od substancj ; 3) nne specjalstyczne programy, np. dla ofar sprawców przemocy, program CANDIS; dostęp do gwarantow zgodne z 8 rozporządzena, w tym program terapeutyczny uzależnena od alkoholu lub od substancj współuzależnena w wymarze 4 godzn mnmum zow zajęć terap w tygodnu ) superwzj; 2) u dzennego lub u całodobowego, leczena substytucyjnego (znajdujących sę w strukturach acyjnych śwadczenodawcy oraz realzujących śwadczena w ramach kontraktu z NFZ); 3) nterwencj pracownka socjalnego. pracownk socjalny w zespole śwadczena antynkotynowe 742 poradna antynkotynowa zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 2, kolumna 3, rozporządzena /wzyta LU terapeutyczna zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 2, kolumna 3, rozporządzena /wzyta LU terapeutyczna zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 2, kolumna 3, rozporządzena wzyta LU nstruktora zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 2, kolumna 3, rozporządzena terap uzależneń zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 2, kolumna 3, rozporządzena ndywdualnej zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 2, kolumna 3, rozporządzena rodznnej zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 2, kolumna 3, rozporządzena sesja zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 2, kolumna 3, rozporządzena psychoedukacyjna poradna czynna co najmnej: 3 razy w tygodnu, ne mnej nż 2 godzn tygodnowo łączne, w tym raz w tygodnu w przedzale czasowym od 4.00 do 20.00, mnmum przez 4 godzny bez przerwy dostęp do gwarantow zgodne z 8 rozporządzena, w tym program terapeutyczny uzależnena od nkotyny; lekarz specjalsta psychatr zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** ) specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy lub 2) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** lekarz specjalsta psychatr zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** ) specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy lub 2) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** ) psychoterapeuta lub specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** ) specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** lub 2) psychoterapeuta zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** ) superwzj; 2) u dzennego lub u całodobowego (znajdujących sę w strukturach acyjnych śwadczenodawcy oraz realzujących śwadczena w ramach kontraktu z NFZ). Strona 6

17 Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r. lub śwadczena terap uzależnena śwadczena od alkoholu psychatryczne współuzależnena dla dorosłych śwadczena terap uzależneń dla dzec młodzeży poradna terap uzależnena od alkoholu współuzależnena poradna terap uzależnena współuzależnena od alkoholu dla dzec; poradna terap uzależnena od substancj dla dzec lekarz specjalsta psychatr zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 3, kolumna 3, rozporządzena /wzyta LU ) specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy lub 2) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** terapeutyczna zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 3, kolumna 3, rozporządzena lekarz specjalsta psychatr zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy *** /wzyta LU ) specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy lub terapeutyczna zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 3, kolumna 3, rozporządzena 2) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** wzyta LU nstruktora zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 3, kolumna 3, rozporządzena terap uzależneń ndywdualnej zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 3, kolumna 3, rozporządzena specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** ) psychoterapeuta lub specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 3, kolumna 3, rozporządzena rodznnej wymaru czasu pracy*** ) specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** lub zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 3, kolumna 3, rozporządzena 2) psychoterapeuta zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** sesja psychoedukacyjna zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 3, kolumna 3, rozporządzena specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** ) kompleksowy program terap uzależnena od alkoholu lub od substancj w wymarze 6 poradna czynna co najmnej: godzn zow zajęć terap w tygodnu; 3 razy w tygodnu, ne mnej nż 2 godzn tygodnowo łączne, w tym raz w przedzale czasowym od 2) program zaawansowany psychoterap uzależnena od alkoholu lub od substancj ; 4.00 do 20.00, mnmum przez 4 godzny bez przerwy; 3) nne specjalstyczne programy, np. dla ofar sprawców przemocy, program CANDIS; dostęp do gwarantow zgodne z 8 rozporządzena, w tym program terapeutyczny uzależnena od alkoholu lub od substancj współuzależnena w wymarze 4 godzn mnmum zow zajęć terap w tygodnu; zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 4, kolumna 3, rozporządzena /wzyta LU terapeutyczna zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 4, kolumna 3, rozporządzena /wzyta LU terapeutyczna zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 4, kolumna 3, rozporządzena wzyta LU nstruktora zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 4, kolumna 3, rozporządzena terap uzależneń zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 4, kolumna 3, rozporządzena ndywdualnej rodznnej zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 4, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 4, kolumna 3, rozporządzena sesja psychoedukacyjna zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 4, kolumna 3, rozporządzena poradna czynna co najmnej: 3 razy w tygodnu, ne mnej nż 2 godzn tygodnowo łączne, w tym raz w tygodnu w przedzale czasowym od 4.00 do 20.00, mnmum przez 4 godzny bez przerwy; dostęp do gwarantow zgodne z 8 rozporządzena, w tym program terapeutyczny uzależnena od alkoholu lub od substancj współuzależnena w wymarze 4 godzn mnmum zow zajęć terap w tygodnu; ) superwzj; 2) u dzennego lub u całodobowego (znajdujących sę w strukturach acyjnych śwadczenodawcy oraz realzujących śwadczena w ramach kontraktu z NFZ); 3) nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole lekarz specjalsta psychatr zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy *** ) specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy lub 2) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** lekarz specjalsta psychatr zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy ) specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** lub 2) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** ) psychoterapeuta lub specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** ) specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** lub 2) psychoterapeuta zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** ) kompleksowy program terap uzależnena od alkoholu lub od substancj w wymarze 6 godzn zow zajęć terap w tygodnu; 2) program zaawansowany psychoterap uzależnena od alkoholu lub od substancj ; 3) nne specjalstyczne programy, np. dla ofar sprawców przemocy, program CANDIS; ) superwzj; 2) u dzennego lub u całodobowego (znajdujących sę w strukturach acyjnych śwadczenodawcy oraz realzujących śwadczena w ramach kontraktu z NFZ); 3) nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole Strona 7

18 Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r. lub śwadczena terap uzależnena od substancj śwadczena psychatryczne nnych dla nż dorosłych alkohol program leczena substytucyjnego poradna terap uzależnena od substancj ; poradna terap uzależnena od substancj dla dzec poradna leczena uzależneń; poradna terap uzależnena od substancj ; dzenny terap uzależnena od substancj ; ośrodek leczena uzależneń, blżej nescharakteryzowa nych zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 5, 6, kolumna 3, rozporządzena /wzyta LU terapeutyczna zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 5, 6, kolumna 3, rozporządzena /wzyta LU terapeutyczna zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 5, 6, kolumna 3, rozporządzena wzyta LU nstruktora zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 5, 6, kolumna 3, rozporządzena terap uzależneń zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 5, 6, kolumna 3, rozporządzena ndywdualnej zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 5, 6, kolumna 3, rozporządzena rodznnej zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 5, 6, kolumna 3, rozporządzena sesja zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 5, 6, kolumna 3, rozporządzena psychoedukacyjna poradna czynna co najmnej: 3 razy w tygodnu, ne mnej nż 2 godzn tygodnowo łączne, w tym raz w tygodnu w przedzale czasowym od 4.00 do 20.00, mnmum przez 4 godzny bez przerwy; dostęp do gwarantow zgodne z 8 rozporządzena, w tym program terapeutyczny uzależnena od alkoholu lub od substancj współuzależnena w wymarze 4 godzn mnmum zow zajęć terap w tygodnu; zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 7 do rozporządzena ) Realzacja zgodne z załącznkem nr 7 l.p. 7 lub w ramach określonych w załącznku nr 5, l.p. 2 albo 3 lub załącznku nr 7 l.p. 5 albo 6 do rozporządzena 2 ) a) gwarantow zgodne z 8 rozporządzena, w tym śwadczena terapeutyczne: psychoterapa w wymarze co najmnej 2 godzn tygodnowo b) badań umożlwających kontrolę abstynencj, * podwojony wymar czasu pracy w stosunku do wymaru określonego w kolumne 7 ** maksymalne do lczby łóżek/ mejsc zarejestrow *** wymar czasu pracy odnos sę do etatu przelczenowego **** lczba odpowadająca normom zatrudnena ustalonym zgodne z przepsam wydanym na podstawe ustawy z dna 5 kwetna 20 r. o dzałalnośc leczenczej (Dz. U. z 203 r., poz. 27, j.t.) kody nadane na podstawe rozporządzena Mnstra Zdrowa z dna 7 maja 202 r. w sprawe systemu resortowych kodów dentyfkacyjnych oraz szczegółowego sposobu ch nadawana (Dz. U., poz. 594); * dopuszcza sę ane zakresów wym. w kol. 3 w nnych ach org. nż wym. w kol. 4 5, pod warunkem, że realzują one śwadczena zgodne z proflem danego lekarz specjalsta psychatr zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** ) specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** lub 2) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** lekarz specjalsta psychatr zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** ) specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** lub 2) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** ) psychoterapeuta lub specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy ) specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy***lub 2) psychoterapeuta zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** ) kompleksowy program terap uzależnena od alkoholu lub od substancj w wymarze 6 godzn zow zajęć terap w tygodnu; 2) program zaawansowany psychoterap uzależnena od alkoholu lub od substancj ; 3) nne specjalstyczne programy, np. dla ofar sprawców przemocy, program CANDIS; 4) program leczena substytucyjnego, zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 5, kolumna 2, pkt 8 9 rozporządzena ) superwzj; 2) u dzennego lub u całodobowego (znajdujacych sę w strukturach acyjnych śwadczenodawcy oraz realzujących śwadczena w ramach kontraktu z NFZ); 3) nterwencj pracownka socjalnego. pracownk socjalny w zespole Dostęp do: )nterwencj pracownka socjalnego, 2) u detoksykacyjnego (znajdujących sę w strukturach acyjnych śwadczenodawcy oraz realzujących śwadczena w ramach kontraktu z NFZ) pracownk socjalny w zespole Strona 8

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień P R O J E K T Z D N I A 1 0. 0 7. 2 0 1 3 R. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2013.1386 2013.12.21 zm. Dz.U.2013.1610 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 listopada 2013 r.

Dz.U.2013.1386 2013.12.21 zm. Dz.U.2013.1610 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 listopada 2013 r. Dz.U.2013.1386 2013.12.21 zm. Dz.U.2013.1610 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 28 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Koszyk świadczeń gwarantowanych

Koszyk świadczeń gwarantowanych nowe propozycje sierpień 2007 nr 8 cena 9,50 zł miesięcznik: edukacja profilaktyka zdrowie problemy pomoc społeczna fot. witold morawski & sxc Koszyk świadczeń gwarantowanych Standardy mają przynosić korzyści

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza.

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza. RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR 10 '413/0081/10 2 dna 18/10/2010 fn wo./nt dzałana/ nrr&pjrok) PROGRAM ROZWOJU OBS..TA 2007 2013 ZNAK SPRAWY UM10-6930-UM1040106/10 ROW-IV.0911-6-12/10 NR IDENTYFIKACYJNY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dniaqo5.2012 r. Nr yii/.i.l../12 2012-05- 2 5. r. OO-909 Warszawa

Warszawa, dniaqo5.2012 r. Nr yii/.i.l../12 2012-05- 2 5. r. OO-909 Warszawa qr Warszawa, dnaqo5.202 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA Nr yii/..l../2 202-05- 2 5 r. OO-909 Warszawa Do wszystkch zanteresowanych Dotyczy: postępowana fu/62!vii-5 I/ZO/PN/AE/DOS/K/202 Nawązując do ogłoszena

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 88/2005 Parametry kryteriów oceny ofert oraz ich wagi punktowe

załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 88/2005 Parametry kryteriów oceny ofert oraz ich wagi punktowe załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 88/00 Parametry kryteriów oceny ofert oraz ich wagi punktowe Tabela Nr 1. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne lp kryterium cecha parametru parametr

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica Załącznik do Uchwały Nr... Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica 1 SPIS TREŚCI Wstęp......3 I. Sytuacja epidemiologiczna w jednostkach psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2015 Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014)

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-19 Sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim Poczdam, 8 grudnia 2011 roku 1 Nowe zadania dla samorządów terytorialnych wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr X/136/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 września 2011r. POWIAT ALEKSANDROWSKI POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Aleksandrów Kujawski

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ Kod Nazwa ** Kod Nazwa KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ owa komórce, w ramac sprawozdawanyc Z03 do 10 dni F00-F09, F13.3, F13.4, F1x.5-F1x.9, F84 do 56 dni 1 04..021.02 F20-F39 do 70 dni psyciatryczne dla oddział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-30 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pegasys, 135 mkrogramów, roztwór do wstrzykwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda folka zawera 135 mkrogramów pegnterferonu

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. PRZEWODNIK Tarnów, grudzień 2014 Urząd Miasta Tarnowa Wydział Zdrowia SPIS TREŚCI I. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIII/ 68 /12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2012 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Czas realizacji: 2012r. 2015r. Projekt

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY POMOSTOWE. Kto jest pracownikiem wykonującym prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze?

EMERYTURY POMOSTOWE. Kto jest pracownikiem wykonującym prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze? EMERYTURY POMOSTOWE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Od 1 styczna 2009 r. osoby urodzone po 1948 r., które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Białystok, sierpień 2011 1 Spis treści: Wstęp... 4 I. Psychiatryczna opieka ambulatoryjna...

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2015

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały nr 3154/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego na lata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ załącznik nr 1 do uchwały Zarządu KSTU nr 4/2012

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ załącznik nr 1 do uchwały Zarządu KSTU nr 4/2012 I. Postanowienie ogólne 1. Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie: a) ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. I.Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. I.Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu I.Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny zwany dalej Regulaminem, określa organizację i porządek procesu

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE I N F O R M A T O R O P I E K A Z D R O W O T N A W P O W I E C I E O L E S K I M W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE Przedkładamy Państwu

Bardziej szczegółowo