Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 79/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 13 grudnia 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 79/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 13 grudnia 2013 r."

Transkrypt

1 Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r. lub śwadczena psychatryczne dla dorosłych zgodne z załącznkem nr, l.p., kolumna 3, rozporządzena ) zajęca rehabltacyjne zgodne z odrębnym przepsam; 2) dostęp do gwarantow zgodne z 6 3) całodobowa opeka lekarska; 4) wps w rejestrze podmotów wykonujących dzałalność lecznczą cz. VIII kodu resortowego: zba przyjęć szptala 4900 lub osobny dzał przyjęć oraz co najmnej jeden gabnet przyjęć, o których mowa w rozporządzenu Mnstra Zdrowa z dna 26 czerwca 202 r. w sprawe szczegółowych wymagań, jakm pownny odpowadać pomeszczena urządzena podmotu wykonującego dzałalność lecznczą (Dz. U. poz. 739); 5)wps w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 4920 Apteka szptalna/zakładowa/dzał farmacj (art. 87 ust. 2a 4 ustawy z dna 6 wrześna 200 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 27, z późn. zm.). ) lekarz specjalsta psychatr - równoważnk etatu przelczenowego na 20 łóżek*; 2) psycholog klnczny w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr, l.p., kolumna 3, pkt 3 rozporządzena, 3) mnmum psycholog - równoważnk etatu przelczenowego na 20 łóżek*; 4) pelęgnark - lczba zgodne z odrębnym przepsam**** ) średn czas leczena ponżej 40 dn (sprawozdane MZ - 03 lub MZ 30 za rok poprzedn); 2) lczba hosptalzow długotermnowo (rezydenc) - do 0%; 3) udzelane ujętych w proflowane programy terap np: leczena chorób afektywnych, zaburzeń snu, leczena depresj lekoopornej, nterwencja kryzysowa, leczene perwszego epzodu schzofren; 4) realzacja wysokospecjalstycznych metod dagnostycznych (elektrofzjologczne, neuroobrazowe, neuropsychologczne)-w lokalzacj 5) dostęp do nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole śwadczena psychatryczne dla dzec młodzeży śwadczena psychatryczne dla chorych somatyczne dla dzec dla chorych somatyczne, dla chorych na gruźlcę zgodne z załącznkem nr, l.p. 2, kolumna 3, rozporządzena ) dostęp do gwarantow zgodne z 6 2) całodobowa opeka lekarska; 3) wps w rejestrze podmotów wykonujących dzałalność lecznczą cz. VIII kodu resortowego: zba przyjęć szptala 4900 lub osobny dzał przyjęć oraz co najmnej jeden gabnet przyjęć, o których mowa w rozporządzenu Mnstra Zdrowa z dna 26 czerwca 202 r. w sprawe szczegółowych wymagań, jakm pownny odpowadać pomeszczena urządzena podmotu wykonującego dzałalność lecznczą (Dz. U. poz. 739); 4)wps w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 4920 Apteka szptalna/zakładowa/dzał farmacj (art. 87 ust. 2a 4 ustawy z dna 6 wrześna 200 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 27, z późn. zm.). zgodne z załącznkem nr, l.p. 3, kolumna 3, rozporządzena ) zajęca rehabltacyjne zgodne z odrębnym przepsam; 2) dostęp do gwarantow zgodne z 6 3) całodobowa opeka lekarska; 4)wps w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 4920 Apteka szptalna/zakładowa/dzał farmacj (art. 87 ust. 2a 4 ustawy z dna 6 wrześna 200 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 27, z późn. zm.). ) lekarz specjalsta psychatr dzec młodzeży lub specjalsta psychatra - równoważnk etatu przelczenowego na 6 łóżek*; 2) psycholog klnczny w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr, l.p. 2, kolumna 3, pkt 3 rozporządzena 3) psychoterapeuta w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr, l.p. 2, kolumna 3, pkt 3 rozporządzena 4) pelęgnark - lczba zgodne z odrębnym przepsam**** ) śwadczena ujęte w proflowany program terap - np. programy leczene perwszego epzodu schzofren, leczena zaburzeń odżywana; 2) kompleksowy program terap z systematyczną psychoterapą ndywdualną, grupową rodznną; 3) realzacja wysokospecjalstycznych metod dagnostycznych (elektrofzjologczne, neuroobrazowe, neuropsychologczne)- w lokalzacj; 4) dostęp do wysokospecjalstycznych konsultacj lekarskch np. w zakrese genetyk, mmunolog w przypadkach uzasadnonych szczególnym proflem u 5)dostęp do nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole ) lekarz specjalsta psychatr - równoważnk etatu przelczenowego na 20 łóżek*; 2) psycholog klnczny lub psychoterapeuta w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr, l.p. 3, kolumna 3, pkt 3 rozporządzena o śwadczenach gwarantow PSY; 3) lekarz specjalsta chorób wewnętrznych (dotyczy 470) lub specjalsta chorób płuc (dotyczy 474) w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr, l.p. 3, kolumna 3, pkt 4 rozporządzena o śwadczenach gwarantow PSY; 4) pelęgnark - lczba zgodne z odrębnym przepsam**** ) udzelane ujętych w proflowane programy terap; 2) realzacja wysokospecjalstycznych metod dagnostycznych (elektrofzjologczne, neuroobrazowe, neuropsychologczne)- w lokalzacj; Strona

2 Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r. lub śwadczena psychatryczne dla przewlekle dorosłych chorych 476 dla przewlekle chorych zgodne z załącznkem nr, l.p. 4, kolumna 3, rozporządzena ) zajęca rehabltacyjne zgodne z odrębnym przepsam; 2) dostęp do gwarantow zgodne z 6 3) całodobowa opeka lekarska; 4)wps w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 4920 Apteka szptalna/zakładowa/dzał farmacj (art. 87 ust. 2a 4 ustawy z dna 6 wrześna 200 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 27, z późn. zm.). ) lekarz specjalsta psychatr w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr, l.p. 4, kolumna 3, pkt 2) psycholog klnczny - w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr, l.p. 4, kolumna 3, pkt 3 3) terapeuta zajęcowy - równoważnk etatu przelczenowego na 20 łóżek*; 4) pelęgnark - lczba zgodne z odrębnym przepsam**** śwadczena psychogeratryczne śwadczena rehabltacj psychatrycznej psychogeratryczny rehabltacj psychatrycznej zgodne z załącznkem nr, l.p. 5, kolumna 3, rozporządzena ) zajęca rehabltacyjne zgodne z odrębnym przepsam; 2) dostęp do gwarantow zgodne z 6 3) całodobowa opeka lekarska; 4) wps w rejestrze podmotów wykonujących dzałalność lecznczą cz. VIII kodu resortowego: zba przyjęć szptala 4900 lub osobny dzał przyjęć oraz co najmnej jeden gabnet przyjęć, o których mowa w rozporządzenu Mnstra Zdrowa z dna 26 czerwca 202 r. w sprawe szczegółowych wymagań, jakm pownny odpowadać pomeszczena urządzena podmotu wykonującego dzałalność lecznczą (Dz. U. poz. 739); 4)wps w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 4920 Apteka szptalna/zakładowa/dzał farmacj (art. 87 ust. 2a 4 ustawy z dna 6 wrześna 200 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 27, z późn. zm.). zgodne z załącznkem nr, l.p. 6, kolumna 3, rozporządzena ) program rehabltacj wynkający ze specyfk u; 2) zajęca rehabltacyjne zgodne z odrębnym przepsam; 3) dostęp do gwarantow zgodne z 6 3) całodobowa opeka lekarska; 4)wps w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 4920 Apteka szptalna/zakładowa/dzał farmacj (art. 87 ust. 2a 4 ustawy z dna 6 wrześna 200 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 27, z późn. zm.). ) psycholog klnczny - w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr, l.p. 5, kolumna 3, pkt 3 2) psychoterapeuta - w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr, l.p. 5, kolumna 3, pkt 3 3) lekarz specjalsta chorób wewnętrznych lub lekarz specjalsta w dzedzne geratr - w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr, l.p. 5, kolumna 3, pkt 4 4) fzjoterapeuta - równoważnk etatu przelczenowego na 80 łóżek; 5) pelęgnark - lczba zgodne z odrębnym przepsam**** ) kompleksowy program terap z systematyczną psychoterapą ndywdualną, grupową rodznną; 2) realzacja wysokospecjalstycznych metod dagnostycznych (elektrofzjologczne, neuroobrazowe, neuropsychologczne)- w lokalzacj 3)dostęp do nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole ) psycholog klnczny w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr, l.p. 6, kolumna 3, pkt 3 2) psychoterapeuta w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr, l.p. 6, kolumna 3, pkt 3 3) pelęgnark - lczba zgodne z odrębnym przepsam**** ) realzacja ne mnej nż 3 proflow programów rehabltacyjnych adresow do różnych potrzeb pacjentów ch rodzn; 2) realzacja wysokospecjalstycznych metod dagnostycznych (elektrofzjologczne, neuroobrazowe, neuropsychologczne)- w lokalzacj 3)dostęp do nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole Strona 2

3 Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r. lub leczene zaburzeń nerwcowych dla dorosłych śwadczena psychatryczne dla dorosłych leczene zaburzeń nerwcowych dla dzec młodzeży leczene elektrowstrząsam chorych z zaburzenam psychcznym (EW) ze wskazań życowych zaburzeń nerwcowych zaburzeń nerwcowych dla dzec :, dla dzec, rehabltacj psychatrycznej, leczena zaburzeń nerwcowych, leczena zaburzeń nerwcowych dla dzec, dla chorych somatyczne, psychogeratryczny, dla przewlekle chorych ) lekarz specjalsta psychatr - równoważnk etatu przelczenowego na 6 łóżek*; 2) psychoterapeuta w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr, l.p. 7, kolumna 3, pkt 2 zgodne z załącznkem nr, l.p. 7, kolumna 3, rozporządzena 3) psycholog klnczny w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr, l.p. 7, kolumna 3, pkt 3 4) pelęgnark - lczba zgodne z odrębnym przepsam**** ) udzelane ujętych w proflowane programy terap; ) śwadczena gwarantowane dostęp do gwarantow zgodne z 6 2) realzacja wysokospecjalstycznych metod dagnostycznych (elektrofzjologczne, neuroobrazowe, rozporządzena, w tym program terapeutyczny z systematyczną psychoterapą ndywdualną grupową; neuropsychologczne)- w lokalzacj 2) całodobowa opeka lekarska. 3)dostęp do nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole zgodne z załącznkem nr, l.p. 8, kolumna 3, rozporządzena ) dostęp do gwarantow zgodne z 6 rozporządzena, w tym program terapeutyczny z systematyczną psychoterapą ndywdualną grupową; 2) całodobowa opeka lekarska. zgodne z załącznkem nr, l.p. 8 do rozporządzena ) Realzacja wyłączne w ramach określonych w załącznku nr, l.p. 8 do rozporządzena 2) zapewnene pomeszczena do wykonywana zabegu EW; 3) sprzęt wyroby medyczne: a) aparat do EW, b) kardomontor, c) ssak elektryczny, d) elektrody jednorazowe, e) cewnk do górnych dróg oddechowych, f) rurka ustno-gardlowa; 4) zapewnene dostępu do: a) podstawowych badań z dagnostyk laboratoryjnej, obrazowej elektrofzjologcznej, b) konsultacj specjalstycznych (kardologcznych, neurologcznych, nternstycznych). ) lekarz specjalsta psychatr - równoważnk etatu przelczenowego na 6 łóżek*; 2) psychoterapeuta w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr, l.p. 8, kolumna 3, pkt 2 3) psycholog klnczny w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr, l.p. 8, kolumna 3, pkt 3 4) pelęgnark - lczba zgodne z odrębnym przepsam**** Strona 3

4 Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r. lub śwadczena psychatr sądowej w warunkach podstawowego śwadczena psychatryczne dla dorosłych zabezpeczena śwadczena psychatr sądowej w warunkach wzmocnonego zabezpeczena śwadczena psychatr sądowej w warunkach wzmocnonego zabezpeczena dla neletnch psychatr 4730 sądowej 4732 psychatr sądowej o wzmocnonym zabezpeczenu psychatr sądowej o 4733 wzmocnonym zabezpeczenu dla dzec zgodne z załącznkem nr, l.p. 9, kolumna 3, rozporządzena ) dostęp do gwarantow zgodne z 6 rozporządzena, w tym program terapeutyczny, w którym połowa ywań to śwadczena z psychoterap, 6 godzn dzenne zow zajęć; 2) całodobowa opeka lekarska; 3) wps w rejestrze podmotów wykonujących dzałalność lecznczą cz. VIII kodu resortowego: zba przyjęć szptala 4900 lub osobny dzał przyjęć oraz co najmnej jeden gabnet przyjęć, o których mowa w rozporządzenu Mnstra Zdrowa z dna 26 czerwca 202 r. w sprawe szczegółowych wymagań, jakm pownny odpowadać pomeszczena urządzena podmotu wykonującego dzałalność lecznczą (Dz. U. poz. 739); 3)wps w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 4920 Apteka szptalna/zakładowa/dzał farmacj (art. 87 ust. 2a 4 ustawy z dna 6 wrześna 200 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 27, z późn. zm.). zgodne z załącznkem nr, l.p. 0, kolumna 3, rozporządzena ) dostęp do gwarantow zgodne z 6 rozporządzena, w tym program terapeutyczny, w którym połowa ywań to śwadczena z psychoterap, 6 godzn dzenne zow zajęć (grupy); 2) całodobowa opeka lekarska; 3) wps w rejestrze podmotów wykonujących dzałalność lecznczą cz. VIII kodu resortowego: zba przyjęć szptala 4900 lub osobny dzał przyjęć oraz co najmnej jeden gabnet przyjęć, o których mowa w rozporządzenu Mnstra Zdrowa z dna 26 czerwca 202 r. w sprawe szczegółowych wymagań, jakm pownny odpowadać pomeszczena urządzena podmotu wykonującego dzałalność lecznczą (Dz. U. poz. 739); 3)wps w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 4920 Apteka szptalna/zakładowa/dzał farmacj (art. 87 ust. 2a 4 ustawy z dna 6 wrześna 200 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 27, z późn. zm.); 4) zabezpeczene zgodne z przepsam odrębnym. zgodne z załącznkem nr, l.p., kolumna 3, rozporządzena ) dostęp do gwarantow zgodne z 6 rozporządzena,w tym program terapeutyczny, w którym połowa ywań to śwadczena z psychoterap, 6 godzn dzenne zow zajęć; 2) całodobowa opeka lekarska; 3) wps w rejestrze podmotów wykonujących dzałalność lecznczą cz. VIII kodu resortowego: zba przyjęć szptala 4900 lub osobny dzał przyjęć oraz co najmnej jeden gabnet przyjęć, o których mowa w rozporządzenu Mnstra Zdrowa z dna 26 czerwca 202 r. w sprawe szczegółowych wymagań, jakm pownny odpowadać pomeszczena urządzena podmotu wykonującego dzałalność lecznczą (Dz. U. poz. 739); 3)wps w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 4920 Apteka szptalna/zakładowa/dzał farmacj (art. 87 ust. 2a 4 ustawy z dna 6 wrześna 200 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 27, z późn. zm.); 5) zabezpeczene zgodne z przepsam odrębnym. ) lekarz specjalsta psychatr - równoważnk etatu przelczenowego na 20 łóżek*; 2) mnmum lekarz psychatra lub w trakce specjalzacj z psychatr - równoważnk etatu przelczenowego na 20 łóżek*; 3) psycholog klnczny lub psychoterapeuta w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr, l.p. 9, kolumna 3, pkt 3 4) pelęgnark - lczba zgodne z odrębnym przepsam**** nne wyspecjalzowane programy terap, w tym ponad połowa ywań to śwadczena z psychoterap, 7 godzn dzenne zow zajęć (grupy) ) lekarz specjalsta psychatr - równoważnk etatu przelczenowego na 20 łóżek*; 2) mnmum lekarz psychatra lub lekarz w trakce specjalzacj z psychatr - równoważnk etatu przelczenowego na 20 łóżek*; 3) psychoterapeuta w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr, l.p. 0, kolumna 3, pkt 3 4) pelęgnark - lczba zgodne z odrębnym przepsam**** nne wyspecjalzowane programy terap, w tym ponad połowa ywań to śwadczena z psychoterap, 7 godzn dzenne zow zajęć ) lekarz specjalsta psychatr - równoważnk etatu przelczenowego na 20 łóżek*; 2) mnmum lekarz psychatra dzec młodzeży lub lekarz w trakce specjalzacj z psychatr dzec młodzeży - równoważnk etatu przelczenowego na 20 łóżek*; 3) psychoterapeuta w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr, l.p., kolumna 3, pkt 3 4) pelęgnark - lczba zgodne z odrębnym przepsam**** nne wyspecjalzowane programy terap, w tym ponad połowa ywań to śwadczena z psychoterap, 7 godzn dzenne zow zajęć Strona 4

5 Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r. lub śwadczena opekuńczo leczncze psychatryczn e dla dorosłych śwadczena psychatryczne dla dorosłych śwadczena opekuńczo leczncze psychatryczne dla dzec młodzeży śwadczena pelęgnacyjno opekuńcze psychatryczne dla dorosłych śwadczena pelęgnacyjno opekuńcze psychatryczne dla dzec młodzeży śwadczena dla osób z zaburzenam psychcznym w hostelu śwadczena w opece domowej/ rodznnej leczene alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacj) zakład / opekuńczo lecznczy zakład / opekuńczo lecznczy dla dzec zakład / pelęgnacyjno - opekuńczy zakład / pelęgnacyjno - opekuńczy dla dzec, hostel dla osób z zaburzenam psychcznym, hostel dla osób z zaburzenam psychcznym dla dzec opeka domowa/ rodznna, zespół opek domowej przy zakłądze / oddzale pelęgnacyjnoopekuńczym lub opekuńczolecznczym m / ośrodek leczena alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacj), zgodne z załącznkem nr, l.p. 2, kolumna 3, rozporządzena ) realzacja gwarantow zgodne z załącznkem nr, l.p. 2, kolumna 2; 2) zajęca rehabltacyjne zgodne z odrębnym przepsam; 3) dostęp do gwarantow zgodne z 6 rozporządzena. zgodne z załącznkem nr, l.p. 3, kolumna 3, rozporządzena ) realzacja gwarantow zgodne z załącznkem nr, l.p. 3, kolumna 2 2) zajęca rehabltacyjne zgodne z odrębnym przepsam; 3) dostęp do gwarantow zgodne z 6 rozporządzena. zgodne z załącznkem nr, l.p. 4, kolumna 3, rozporządzena ) realzacja gwarantow zgodne z załącznkem nr, l.p. 4, kolumna 2 2) zajęca rehabltacyjne zgodne z odrębnym przepsam; 3) dostęp do gwarantow zgodne z 6 rozporządzena. ) fzjoterapeuta - równoważnk etatu przelczenowego na 80 łóżek; 2) pelęgnark - lczba zgodne z odrębnym przepsam**** dostęp do nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole ) fzjoterapeuta - równoważnk etatu przelczenowego na 80 łóżek; 2) pelęgnark - lczba zgodne z odrębnym przepsam**** dostęp do nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole ) fzjoterapeuta - równoważnk etatu przelczenowego na 80 łóżek; 2) pelęgnark - lczba zgodne z odrębnym przepsam**** dostęp do nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole ) fzjoterapeuta - równoważnk etatu przelczenowego na 80 łóżek; zgodne z załącznkem nr, l.p. 5, kolumna 3, rozporządzena 2) pelęgnark - lczba zgodne z odrębnym przepsam**** ) realzacja gwarantow zgodne z załącznkem nr, l.p. 5, kolumna 2 dostęp do nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole 2) zajęca rehabltacyjne zgodne z odrębnym przepsam; 3) dostęp do gwarantow zgodne z 6 rozporządzena. ) psycholog klnczny - równoważnk etatu przelczenowego*; zgodne z załącznkem nr, l.p. 6, kolumna 3, rozporządzena 2) psychoterapeuta w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr, l.p. 6, kolumna 3, pkt 2 rozporządzena ) program psychoterapeutyczny rehabltacyjny zgodne z załącznkem nr, l.p. 6, kolumna 2 2) całodobowa opeka terapeuty w przypadku dla dzec, zgodne z załącznkem nr, l.p. 6, kolumna 3, rozporządzena 3) dostęp do gwarantow zgodne z 6 rozporządzena zgodne z załącznkem nr, l.p. 7, kolumna 3, rozporządzena wzyta w mejscu pobytu pacjenta: - pelęgnarska, ne rzadzej nż 2 razy w tygodnu; - lekarska ne rzadzej nż raz na 2 tygodne, zgodne z załącznkem nr, l.p. 7, kolumna 3, rozporządzena. zgodne z załącznkem nr 2, l.p., kolumna 3, rozporządzena ) dostęp do gwarantow zgodne z 6 2) dostęp do specjalstycznych badań, w tym badane pozomu substancj, zgodne z załącznkem nr 2, l.p., kolumna 3, 3) całodobowa opeka lekarska ) lekarz specjalsta psychatr - równoważnk etatu przelczenowego na 20 łóżek*; 2) specjalsta psychoterap uzależneń w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 2, l.p., kolumna 3, pkt 3 3) pelęgnark - lczba zgodne z odrębnym przepsam**** ) program motywujący do dalszego leczena z zapewnenem jego kontynuacj w oddzale leczena uzależneń/oddzale terap uzależnena od alkoholu, znajdującym sę w strukturze zakładu; 2) realzacja wysokospecjalstycznych metod dagnostycznych (elektrofzjologcznych, neuroobrazowych, neuropsychologcznych)- w lokalzacj leczene zespołów abstynencyjnych po substancjach (detoksykacj) 4748 / ośrodek leczena zespołów abstynencyjnych po substancjach (detoksykacj) zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 2, kolumna 3, rozporządzena ) dostęp do gwarantow zgodne z 6 2) dostęp do specjalstycznych badań, w tym badane pozomu substancj, zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 2, kolumna 3, 3) całodobowa opeka lekarska. ) lekarz specjalsta psychatr - równoważnk etatu przelczenowego na 20 łóżek*; 2) specjalsta psychoterap uzależneń w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 2, kolumna 3, pkt 3 3) pelęgnark - lczba zgodne z odrębnym przepsam**** ) program motywujący do dalszego leczena z zapewnenem jego kontynuacj w oddzale leczena uzależneń/oddzale terap uzależnena od alkoholu, znajdującym sę w strukturze zakładu; 2) realzacja wysokospecjalstycznych metod dagnostycznych (elektrofzjologcznych, neuroobrazowych, neuropsychologcznych)- w lokalzacj leczene uzależneń stacjonarne / ośrodek leczena uzależneń lub ośrodek leczena uzależneń blżej nescharakteryzowa nych zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 3, kolumna 3, rozporządzena Strona 5

6 Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r lub leczene uzależneń stacjonarne śwadczena psychatryczne dla dorosłych / ośrodek leczena uzależneń lub ośrodek leczena 2740 dostęp do gwarantow zgodne z 6 rozporządzena, w tym program terapeutyczny, uzależneń blżej w którym połowa ywań to śwadczena z psychoterap, 5 godzn dzenne nescharakteryzowa zow zajęć (grupy nne); nych kompleksowy program terap, w tym ponad połowa ywań to śwadczena z psychoterap, 6 godzn dzenne zow zajęć (grupy nne) Strona 6

7 Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r. lub śwadczena terap uzależnena od alkoholu stacjonarne śwadczena psychatryczne dla dorosłych krótkotermnowe śwadczena terap uzależnena od substancj / ośrodek terap uzależnena od alkoholu lub ośrodek leczena uzależneń blżej nescharakteryzowa nych / ośrodek terap uzależnena od substancj lub ośrodek leczena uzależneń blżej nescharakteryzowa nych zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 4, kolumna 3, rozporządzena dostęp do gwarantow zgodne z 6 rozporządzena, w tym program terapeutyczny, w którym połowa ywań to śwadczena z psychoterap, 5 godzn dzenne zow zajęć; zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 5, kolumna 3, rozporządzena dostęp do gwarantow zgodne z 6 rozporządzena, w tym program terapeutyczny, w którym połowa ywań to śwadczena z psychoterap,5 godzn dzenne zow zajęć; kompleksowy program terap, w tym ponad połowa ywań to śwadczena z psychoterap, 6 godzn dzenne zow zajęć (grupy nne) ) mnmum psycholog - równoważnk etatu przelczenowego na 40 łóżek; 2) specjalsta psychoterap uzależneń - równoważnk etatu przelczenowego na 5 łóżek (równowaznk etatu zawera wymar czasu pracy zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 5, kolumna 3, pkt 3) nstruktor terap uzależnena - równoważnk etatu przelczenowego na 20 łóżek*; kompleksowy program terap, w tym ponad połowa ywań to śwadczena z psychoterap, 6 godzn dzenne zow zajęć (grupy nne) śwadczena terap dla uzależnonych od substancj ze współstnejącym nnym zaburzenam psychcznym, główne psychotycznym (podwójna dagnoza) / ośrodek terap dla uzależnonych od substancj ze współstnejącym zaburzenam psychotycznym lub ośrodek leczena uzależneń blżej nescharakteryzowa nych zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 6, kolumna 3, rozporządzena dostęp do gwarantow zgodne z 6 rozporządzena, w tym program terapeutyczny, w którym połowa ywań to śwadczena z psychoterap,5 godzn dzenne zow zajęć (grupy nne); psycholog klnczny w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 6, kolumna 3, pkt 5 rozporządzena kompleksowy program terap, w tym ponad połowa ywań to śwadczena z psychoterap, 6 godzn dzenne zow zajęć (grupy nne) śwadczena rehabltacyjne dla uzależnonych od substancj / ośrodek rehabltacyjny dla uzależnonych od substancj lub ośrodek leczena uzależneń blżej nescharakteryzowa nych zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 7, kolumna 3, rozporządzena dostęp do gwarntow zgodne z 6 rozporządzena, w tym program terapeutyczny, w którym połowa ywań to śwadczena z psychoterap,5 godzn dzenne zow zajęć; psycholog klnczny w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 7, kolumna 3, pkt 5 rozporządzena ) kompleksowy program terap, w tym ponad połowa ywań to śwadczena z psychoterap, 6 godzn dzenne zow zajęć; 2) program edukacj prozdrowotnej obejmujący proflaktykę zachowań ryzykownych dotyczących np. żółtaczk, HIV, AIDS; 3) program postrehabltacyjny lub specjalstyczny program dla dzec młodzeży z uzależnenem wraz z programem psychoedukacyjnym dla rodzców śwadczena rehabltacj dla uzależnonych od substancj ze współstnejącym nnym zaburzenam psychcznym, główne psychotycznym (podwójna dagnoza) / ośrodek rehabltacj dla uzależnonych od substancj ze współstnejącym zaburzenam psychotycznym lub ośrodek leczena uzależneń blżej nescharakteryzowa nych zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 8, kolumna 3, rozporządzena dostęp do gwarantow zgodne z 6 rozporządzena, w tym program terapeutyczny, w którym połowa ywań to śwadczena z psychoterap,5 godzn dzenne zow zajęć; ) lekarz specjalsta psychatr w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 8, kolumna 3, pkt 2) psycholog klnczny w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 8, kolumna 3, pkt 5 rozporządzena. kompleksowy program terap, w tym ponad połowa ywań to śwadczena z psychoterap, 6 godzn dzenne zow zajęć (grupy nne) Strona 7

8 Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r. lub śwadczena odwykowe w warunkach wzmocnonego zabezpeczena śwadczena psychatryczne dla dorosłych śwadczena odwykowe w warunkach wzmocnonego zabezpeczena dla neletnch odwykowy o wzmocnonym zabezpeczenu odwykowy o wzmocnonym zabezpeczenu dla dzec zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 9, kolumna 3, rozporządzena ) dostęp do gwarantow zgodne z 6 rozporządzena, w tym program terapeutyczny, w którym połowa ywań to śwadczena z psychoterap, 4 godzny dzenne zow zajęć; 2) zabezpeczene zgodne z przepsam odrębnym. zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 0, kolumna 3, rozporządzena ) dostęp do gwarantow zgodne z 6 rozporządzena, w tym połowa ywań to śwadczena z psychoterap, 4 godzny dzenne zow zajęć; 2) zabezpeczene zgodne z przepsam odrębnym ) lekarz specjalsta psychatr - równoważnk etatu przelczenowego na 20 łóżek*; 2) specjalsta psychoterap uzależneń w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 9, kolumna 3, pkt 2 3) psycholog klnczny w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 9, kolumna 3, pkt 4 4) pelęgnark - lczba zgodne z odrębnym przepsam**** kompleksowy program terap w tym: - ponad połowa ywań to śwadczena z psychoterap, 6 godzn dzenne zow zajęć (grupy) ) lekarz specjalsta psychatr - równoważnk etatu przelczenowego na 20 łóżek*; 2) specjalsta psychoterap uzależneń w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 0, kolumna 3, pkt 2 3) psycholog klnczny w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 0, kolumna 3, pkt 4 4) pelęgnark - lczba zgodne z odrębnym przepsam**** kompleksowy program terap w tym: - ponad połowa ywań to śwadczena z psychoterap, 6 godzn dzenne zow zajęć (grupy) śwadczena dla uzależnonych od alkoholu udzelane w hostelu śwadczena dla uzależnonych od substancj udzelane w hostelu hostel dla uzależnonych od alkoholu hostel dla uzależnonych od substancj zgodne z załącznkem nr 2, l.p., kolumna 3, rozporządzena ) program postrehabltacyjny zgodne z załącznkem nr 2, l.p., kolumna 2, 2 )dostęp do gwarantow zgodne z 7 rozporządzena. zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 2, kolumna 3, rozporządzena ) program postrehabltacyjny zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 2, kolumna 2, 2) dostęp do gwarantow zgodne z 7 rozporządzena. ) specjalsta psychoterap uzależneń w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 2, l.p., kolumna 3, pkt rozporządzena ) proflow programów terap z systematyczną psychoterapą ndywdualną grupową; 2) programów aktywzacj życowej 3) nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole specjalsta psychoterap uzależneń w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 2, l.p. 2, kolumna 3, pkt rozporządzena ) proflow programów terap z systematyczną psychoterapą ndywdualną grupową; 2) programów aktywzacj życowej 3) nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole śwadczena w zbe przyjęć 4900 zba przyjęć szptala zgodne z załącznkem nr 3, l.p., kolumna 3, rozporządzena zapewnene dagnostyk konsultacj specjalstycznych zgodne z załącznkem nr 3, l.p., kolumna 3, rozporządzena śwadczena dzenne psychatryczne dla dorosłych 2700 dzenny (ogólny) zgodne z załącznkem nr 4, l.p., kolumna 3, rozporządzena ) śwadczena gwarantowane zgodne z załącznkem nr 4, l.p., kolumna 2, rozporządzena zajęca rehabltacyjne zgodne z odrębnym przepsam; 2) dostęp do gwarantow zgodne z 7 3) pomeszczena do psychoterap terap zajęcowej, zgodne z załącznkem nr 4, l.p., kolumna 3, rozporządzena. ) psycholog klnczny w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 4, l.p., kolumna 3, ust., pkt 3 2) psychoterapeuta w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 4, l.p., kolumna 3, ust., pkt 3 rozporządzena. ) śwadczena ujęte w specjalny program terap np. leczena chorób afektywnych; 2) dostęp do wysokospecjalstycznych metod dagnostycznych (elektrofzjologcznych, neuroobrazowych, neuropsychologcznych) 3)dostęp do nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole śwadczena dzenne psychatryczne rehabltacyjne dla dorosłych 2702 dzenny rehabltacyjny zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 2, kolumna 3, rozporządzena ) śwadczena gwarantowane zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 2, kolumna 2, 2) zajęca rehabltacyjne zgodne z odrębnym przepsam; 3)dostęp do gwarantow zgodne z 7 4) pomeszczena do psychoterap terap zajęcowej, zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 2, kolumna 3, rozporządzena. ) psycholog klnczny w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 2, kolumna 3,ust., pkt 3 2) psychoterapeuta w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 2, kolumna 3, ust., pkt 3 rozporządzena. ) programy rehabltacyjne adresowane do różnych potrzeb pacjentów; 2) dostęp do wysokospecjalstycznych metod dagnostycznych (elektrofzjologcznych, neuroobrazowych, neuropsychologcznych) 3)dostęp do nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole Strona 8

9 Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r. lub śwadczena dzenne psychatryczne rehabltacyjne dla dzec młodzeży śwadczena psychatryczne dla dorosłych śwadczena dzenne rehabltacyjne dla osób z całoścowym zaburzenam rozwojowym dzenny dla dzec, dzenny rehabltacyjny dla dzec dzenny dla osób z autyzmem dzecęcym zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 3, kolumna 3, rozporządzena ) śwadczena gwarantowane zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 3, kolumna 2, 2) zajęca rehabltacyjne zgodne z odrębnym przepsam; 3) dostęp do gwarntow zgodne z 7 4) pomeszczena do psychoterap terap zajęcowej, zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 3, kolumna 3, rozporządzena. zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 4, kolumna 3, rozporządzena ) śwadczena gwarantowane zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 4, kolumna 2, rozporządzena 2) zajęca rehabltacyjne zgodne z odrębnym przepsam; 3) dostęp do gwarantow zgodne z 7 4) spełnene pozostałych warunków zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 4, kolumna 3, ust..2 rozporządzena ) psycholog klnczny w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 3, kolumna 3, ust., pkt 3 2) psychoterapeuta - w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 3, kolumna 3, ust., pkt 3 rozporządzena ) wyspecjalzowany program terap np. dla osób z autyzmem; 2) dostęp do wysokospecjalstycznych metod dagnostycznych (elektrofzjologcznych, neuroobrazowych, neuropsychologcznych) 3)dostęp do nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole psycholog klnczny w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 4, kolumna 3, pkt 3 rozporządzena dostęp do nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole śwadczena dzenne psychatryczne geratryczne 2704 dzenny geratryczny zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 5, kolumna 3, rozporządzena ) śwadczena gwarantowane zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 5, kolumna 2, rozporządzena 2) zajęca rehabltacyjne zgodne z odrębnym przepsam; 3) dostęp do gwarantow zgodne z 7 4) pomeszczena do psychoterap terap zajęcowej, zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 5, kolumna 3, rozporządzena. ) lekarz specjalsta psychatr - równoważnk etatu przelczenowego na 24 mejsca*; 2) psycholog klnczny w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 5, kolumna 3, ust., pkt 3 3) psychoterapeuta w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 5, kolumna 3,ust., pkt 3 rozporządzena. ) programy rehabltacyjne adresowane do różnych potrzeb pacjentów; 2) dostęp do wysokospecjalstycznych metod dagnostycznych (elektrofzjologcznych, neuroobrazowych, neuropsychologcznych) 3)dostęp do nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole śwadczena dzenne leczena zaburzeń nerwcowych 2706 dzenny zaburzeń nerwcowych zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 6, kolumna 3, rozporządzena ) dostęp do gwarantow zgodne z 7 rozporządzena, w tym śwadczena terapeutyczne w forme co najmnej 2 sesj psychoterap ndywdualnej lub dzenne; ; 3) gabnety do psychoterap ndywdualnej, zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 6, kolumna 3, ust. 2 4) pomeszczena do prowadzena psychoterap, zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 6, kolumna 3, ust. 2 rozporządzena. ) lekarz specjalsta psychatr z certyfkatem psychoterapeuty w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 6, kolumna 3,ust., pkt 2) psychoterapeuta w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 4, l.p. 6, kolumna 3, ust., pkt 2 3) w zespole superwzor ) proflowane programy terap z systematyczną psychoterapą ndywdualną grupową; 2) przynajmnej 2 pomeszczena do prowadzena psychoterap, dla 25 pacjentów; 3) wysokospecjalstycznych metod dagnostycznych (elektrofzjologcznych, neuroobrazowych, neuropsychologcznych) śwadczena dzenne terap uzależnena od alkoholu 272 dzenny terap uzależnena od alkoholu zgodne z załącznkem nr 5, l.p., kolumna 3, rozporządzena ) dostęp do gwarantow zgodne z 7 rozporządzena, w tym 5 godzn dzenne zow zajęć terapeutycznych; 2) gabnety do psychoterap ndywdualnej, zgodne z załącznkem nr 5, l.p., kolumna 3, ust. 2 3) pomeszczena do prowadzena psychoterap, zgodne z załącznkem nr 5, l.p., kolumna 3, ust. 2 rozporządzena. ) lekarz specjalsta psychatr w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 5, l.p., kolumna 3, ust., pkt 2) specjalsta psychoterap uzależneń w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 5, l.p., kolumna 3, ust., pkt 2 rozporządzena ) kompleksowy program terap z opsem: założeń, celu, form realzacj, czasu trwana, oceny; 2) 6 godzn dzenne zow zajęć terapeutycznych; 3) dostęp do nnych wyspecjalzow programów terapeutycznych np: w zakrese post - rehabltacj 4) nterwencj pracownka socjalnegom pracownk socjalny w zespole Strona 9

10 Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r. lub śwadczena dzenne terap uzależnena od śwadczena dzenne leczena uzależneń śwadczena psychatryczne dla dorosłych substancj dzenny terap uzależnena od substancj 274 dzenny 275 terap uzależnena substancj dla dzec 2740 ośrodek leczena uzależneń blżej nescharakteryzowa nych zgodne z załącznkem nr 5, l.p. 2, kolumna 3, rozporządzena ) dostęp do gwarantow zgodne z 7 rozporządzena, w tym 5 godzn dzenne zow zajęć terapeutycznych; 2) gabnety do psychoterap ndywdualnej, zgodne z załącznkem nr 5, l.p. 2, kolumna 3, ust.2 3) pomeszczena do prowadzena psychoterap, zgodne z załącznkem nr 5, l.p. 2, kolumna 3,ust. 2 rozporządzena. zgodne z załącznkem nr 5, l.p. 3, kolumna 3, rozporządzena ) dostęp do gwarantow zgodne z 7 rozporządzena, w tym 5 godzn dzenne zow zajęć terapeutycznych;; 2) gabnety do psychoterap ndywdualnej, zgodne z załącznkem nr 5, l.p. 3, kolumna 3, ust. 2 3) pomeszczena do prowadzena psychoterap, zgodne z załącznkem nr 5, l.p. 3, kolumna 3,ust. 2 ) lekarz specjalsta psychatr w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 5, l.p. 2, kolumna 3, ust., pkt 2) specjalsta psychoterap uzależneń w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 5, l.p. 2, kolumna 3,ust. pkt 2 3) psycholog klnczny w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 5, l.p. 2, kolumna 3, ust., pkt 5 rozporządzena ) kompleksowy program terap z opsem: założeń, celu, form realzacj, czasu trwana, oceny; 2) 6 godzn dzenne zow zajęć terapeutycznych; 3) dostęp do nnych wyspecjalzow programów terapeutycznych np: w zakrese postrehabltacj proflaktyk nawrotów 4) dostęp do nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole ) lekarz specjalsta psychatr w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 5, l.p. 3, kolumna 3, ust., pkt 2) specjalsta psychoterap uzależneń w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 5, l.p. 3, kolumna 3, ust., pkt 3 3) psycholog klnczny w wymarze czasu pracy zgodne z załącznkem nr 5, l.p. 3, kolumna 3, ust., pkt 5 rozporządzena ) kompleksowy program terap z opsem: założeń, celu, form realzacj, czasu trwana, oceny; 2) 6 godzn dzenne zow zajęć terapeutycznych; 3) dostęp do nnych wyspecjalzow programów terapeutycznych np: w zakrese postrehabltacj proflaktyk nawrotów 4) dostęp do nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole zgodne z załącznkem nr 6, l.p., 2, 3, kolumna 3, rozporządzena ) lekarz specjalsta psychatr zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy lub 2) lekarz specjalsta psychatr zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy lub 3) lekarz psychatra lub lekarz w trakce specjalzacj z psychatr zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** śwadczena psychatryczne ambulatoryjne dla dorosłych poradna zdrowa psychcznego, poradna psychogeratryczna, poradna psychosomatyczna ) terapeutyczna 2) kontrolna psychologczna psychologczna ndywdualnej rodznnej sesja wsparca psychospołecznego wzyta domowa/ środowskowa zgodne z załącznkem nr 6, l.p., 2, 3, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p., 2, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p., 2, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p., kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p., kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p., kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p., 2, 3, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p., 2, 3, kolumna 3, rozporządzena poradna: ) czynna co najmnej: 3 razy w tygodnu, ne mnej nż 2 godzn tygodnowo łączne, w tym raz w tygodnu w przedzale czasowym od 4.00 do 20.00, mnmum przez 4 godzny bez przerwy; 2) lekarz udzela w wymarze ne mnejszym nż 3/4 czasu pracy poradn tygodnowo, zgodne z załącznkem nr 6, l.p., 2, 3, kolumna 3, 3) psycholog udzela w wymarze ne mnej nż /3 czasu pracy poradn tygodnowo, zgodne z załącznkem nr 6, l.p., 2, 3, kolumna 3, rozporządzena ) gwarantow zgodne z 8 rozporządzena ) lekarz specjalsta psychatr zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy lub 2) lekarz specjalsta psychatr zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy lub 3) lekarz psychatra lub lekarz w trakce specjalzacj z psychatr zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** ) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy lub 2) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** ) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy lub 2) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** psychoterapeuta zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** ) psychoterapeuta zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** 2 psychoterapeutów zatrudnonych w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** lekarz specjalsta psychatr lub psycholog klnczny lub psychoterapeuta, zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** lekarz specjalsta psychatr lub psycholog klnczny, w zespole z pelęgnarką w poradn: ) realzującej wszystke śwadczena jednostkowe, zawarte w zał. nr, lp. 4 przedmotowego zarządzena; 2) realzującej program psychoterapeutyczny; 3) realzującej program opek czynnej; 4) zatrudnającej ponadto pelęgnarkę; ) u dzennego, Zespołu Leczena Środowskowego (ZLŚ),u całodobowego (znajdujących sę w strukturach acyjnych śwadczenodawcy oraz realzujących śwadczena w ramach kontraktu z NFZ); 2) nterwencj pracownka socjalnego 3) konsultacj specjalstycznych :kardologcznych, dabetologcznych, neurologcznych pracownk socjalny w zespole Strona 0

11 Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r. lub śwadczena psychatryczne ambulatoryjne dla dzec młodzeży śwadczena psychatryczne dla dorosłych 70 poradna zdrowa psychcznego dla dzec, ) terapeutyczna 2) kontrolna psychologczna psychologczna ndywdualnej rodznnej sesja wsparca psychospołecznego kompleksowo - konsultacyjna dla osób z autyzmem dzecęcym program terapeutyczno - rehabltacyjny dla osób z autyzmem dzecęcym wzyta domowa/ środowskowa zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 4, 5, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 4, 5, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 4, 5, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 4, 5, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 4, 5, kolumna 3, zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 4, 5, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 4, 5, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 4, 5, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 4, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 4, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 4, 5, kolumna 3, rozporządzena ) lekarz specjalsta psychatr dla dzec młodzeży lub specjalsta psychatra zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy lub 2) lekarz specjalsta psychatr dla dzec młodzeży lub specjalsta psychatra zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** ) lekarz specjalsta psychatr dla dzec młodzeży lub specjalsta psychatra zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy lub 2) lekarz specjalsta psychatr dla dzec młodzeży lub specjalsta psychatra zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,25 wymaru zatrudnena, proporcjonalne do równoważnka pełnego wymaru zatrudnena lekarza w poradn*** psycholog klnczny lub psycholog w trakce specjalzacj z psycholog klncznej zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,25 wymaru zatrudnena, proporcjonalne do równoważnka pełnego wymaru zatrudnena lekarza w poradn*** psychoterapeuta zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** ) psychoterapeuta zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** 2 psychoterapeutów zatrudnonych w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** lekarz specjalsta psychatr dla dzec młodzeży lub lekarz specjalsta psychatr lub psycholog klnczny lub psychoterapeuta, zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** lekarz specjalsta psychatr dla dzec młodzeży lub lekarz specjalsta psychatr lub psycholog klnczny, w zespole z pelęgnarką poradna: ) czynna co najmnej: w poradn: 3 razy w tygodnu, ne mnej nż 2 godzn tygodnowo łączne, w tym raz w tygodnu w przedzale ) realzującej wszystke śwadczena jednostkowe, zawarte w zał. nr, lp. 42 przedmotowego zarządzena; czasowym od 4.00 do 20.00, mnmum przez 4 godzny bez przerwy; 2) realzującej program psychoterapeutyczny; 2) lekarz udzela w wymarze ne mnejszym nż 3/4 czasu pracy poradn tygodnowo, 3) realzującej program opek czynnej; zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 4, 5, kolumna 3, 4) zatrudnającej ponadto pelęgnarkę 3) psycholog udzela w wymarze ne mnej nż /3 czasu pracy poradn tygodnowo, zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 4, 5, kolumna 3, rozporządzena. ) u dzennego, Zespołu Leczena Środowskowego (ZLŚ), u całodobowego (znajdujących sę w strukturach acyjnych śwadczenodawcy oraz realzujących śwadczena w ramach kontraktu z NFZ); 2) nterwencj pracownka socjalnego dostęp do gwarantow zgodne z 8 rozporządzena 3) konsultacj neurologcznych, pedatrycznych pracownk socjalny w zespole Strona

12 Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r. lub leczene śwadczena nerwc psychatryczne dla dorosłych 706 poradna leczena nerwc zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 6, kolumna 3, rozporządzena ) terapeutyczna 2) zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 6, kolumna 3, rozporządzena kontrolna psychologczna zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 6, kolumna 3, rozporządzena psychologczna zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 6, kolumna 3, rozporządzena ndywdualnej zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 6, kolumna 3, rozporządzena rodznnej zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 6, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 6, kolumna 3, rozporządzena sesja wsparca psychospołecznego zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 6, kolumna 3, rozporządzena ) lekarz specjalsta psychatr zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy lub 2) lekarz specjalsta psychatrzatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** ) lekarz specjalsta psychatr zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy lub 2) lekarz specjalsta psychatr zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** ) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy lub 2) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** ) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy lub 2) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** psychoterapeuta zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy***, w poradn zapewnającej dostęp do konsultacj superwzora psychoterapeuta zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy***, w poradn zapewnającej dostęp do konsultacj superwzora 2 psychoterapeutów zatrudnonych w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy***, w poradn zapewnającej dostęp do konsultacj superwzora lekarz specjalsta psychatr lub psycholog klnczny lub psychoterapeuta, zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** poradna: w poradn: ) czynna co najmnej: ) realzującej program psychoterapeutyczny; 3 razy w tygodnu, ne mnej nż 2 godzn tygodnowo łączne, w tym raz w tygodnu w przedzale 2) realzującej program opek czynnej; czasowym od 4.00 do 20.00, mnmum przez 4 godzny bez przerwy; 3) zatrudnającej ponadto pelęgnarkę 2) lekarz udzela w wymarze ne mnejszym nż 3/4 czasu pracy poradn tygodnowo, zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 6, kolumna 3, rozporządzena ) u dzennego, Zespołu Leczena Środowskowego (ZLŚ), u całodobowego; 3) psycholog udzela w wymarze ne mnej nż /3 czasu pracy poradn tygodnowo, zgodne (znajdujących sę w strukturach acyjnych śwadczenodawcy oraz realzujących śwadczena w z załącznkem nr 6, l.p. 6, kolumna 3, rozporządzena ramach kontraktu z NFZ) oraz dostęp do gwarantow zgodne z 8 rozporządzena 2) nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole Strona 2

13 Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r. lub śwadczena seksuologczne śwadczena patolog psychatryczne współżyca dla dorosłych 780 poradna seksuologczna patolog współżyca zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 7, kolumna 3, rozporządzena ) terapeutyczna 2) zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 7, kolumna 3, rozporządzena kontrolna psychologczna zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 7, kolumna 3, rozporządzena psychologczna zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 7, kolumna 3, rozporządzena ndywdualnej zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 7, kolumna 3, rozporządzena rodznnej zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 7, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 7, kolumna 3, rozporządzena sesja wsparca psychospołecznego zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 7, kolumna 3, rozporządzena poradna: ) czynna co najmnej: 3 razy w tygodnu, ne mnej nż 2 godzn tygodnowo łączne, w tym raz w tygodnu w przedzale czasowym od 4.00 do 20.00, mnmum przez 4 godzny bez przerwy; 2) lekarz udzela w wymarze ne mnejszym nż 3/4 czasu pracy poradn tygodnowo, zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 7, kolumna 3, 3) psycholog udzela w wymarze ne mnejszym nż /3 czasu pracy poradn tygodnowo, zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 7, kolumna 3, rozporządzena. ) lekarz specjalsta seksuolog zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy lub 2) lekarz specjalsta seksuolog zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** ) lekarz specjalsta seksuolog zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy lub 2) lekarz specjalsta seksuolog zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** ) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy lub 2) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** ) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy lub 2) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** psychoterapeuta zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** - w poradn zapewnającej dostęp do konsultacj superwzora psychoterapeuta zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** - w poradn zapewnającej dostęp do konsultacj superwzora 2 psychoterapeutów zatrudnonych w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** - w poradn zapewnającej dostęp do konsultacj superwzora lekarz specjalsta seksuolog lub psycholog klnczny lub psychoterapeuta, zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** w poradn: ) realzującej program psychoterapeutyczny; 2) zatrudnającej ponadto pelęgnarkę - konsultacj endokrynologcznych, urologcznych, gnekologcznych. dostęp do gwarantow zgodne z 8 rozporządzena program terap zaburzeń preferencj seksualnych 780 poradna seksuolog patolog współżyca zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 8, kolumna 3, rozporządzena ) dostęp do gwarantow zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 8, kolumna 2, 2) dostęp do gwarantow zgodne z 8 rozporządzena. Strona 3

14 Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r. lub śwadczena psychatryczne psychologczne dla dorosłych poradna psychologczna 790 poradna 79 psychologczna dla dzec psychologczna psychologczna ndywdualnej rodznnej sesja wsparca psychospołecznego zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 9, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 9, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 9, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 9, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 9, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 9, kolumna 3, rozporządzena poradna: ) czynna co najmnej: 3 razy w tygodnu, ne mnej nż 2 godzn tygodnowo łączne, w tym raz w tygodnu w przedzale czasowym od 4.00 do 20.00, mnmum przez 4 godzny bez przerwy; 2) psycholog udzela w wymarze ne mnejszym nż 3/4 czasu pracy poradn tygodnowo, zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 9, kolumna 3, rozporządzena dostęp do gwarantow zgodne z 8 rozporządzena ) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy lub 2) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** ) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy lub 2) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** psychoterapeuta zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy***, w poradn zapewnającej dostęp do konsultacj superwzora psychoterapeuta zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy***, w poradn zapewnającej dostęp do konsultacj superwzora 2 psychoterapeutów zatrudnonych w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy***, w poradn zapewnającej dostęp do konsultacj superwzora psycholog klnczny lub psychoterapeuta, zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** w poradn: ) realzującej program psychoterapeutyczny; 2) realzującej program opek czynnej; 3) zatrudnającej ponadto pelęgnarkę ) u dzennego, Zespołu Leczena Środowskowego (ZLŚ); u całodobowego (znajdujących sę w strukturach acyjnych śwadczenodawcy oraz realzujących śwadczena w ramach kontraktu z NFZ); 2) nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole Strona 4

15 Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r. lub śwadczena dla osób z autyzmem dzecęcym lub nnym śwadczena psychatryczne dla dorosłych całoścowym zaburzenam rozwoju poradna dla osób z 708 autyzmem dzecęcym kompleksowo - konsultacyjna dla osób z autyzmem dzecęcym program terapeutyczno - rehabltacyjny dla osób z autyzmem dzecęcym zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 0, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 0, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 0, kolumna 3, rozporządzena poradna: ) czynna co najmnej: 3 razy w tygodnu, ne mnej nż 2 godzn tygodnowo łączne, w tym raz w tygodnu w przedzale czasowym od 4.00 do 20.00, mnmum przez 4 godzny bez przerwy; 2) lekarz udzela w wymarze ne mnejszym nż /3 czasu pracy poradn tygodnowo, zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 0, kolumna 3, 3) psycholog udzela w wymarze ne mnejszym nż 3/4 czasu pracy poradn tygodnowo, zgodne z załącznkem nr 6, l.p. 0, kolumna 3, rozporządzena dostęp do gwarantow zgodne z 8 rozporządzena w poradn: - realzującej program opek czynnej ) Zespołu Leczena Środowskowego (ZLŚ) znajdującego sę w strukturach acyjnych śwadczenodawcy oraz realzujących śwadczena w ramach kontraktu z NFZ; 2) nterwencj pracownka socjalnego; 3) konsultacj neurologcznych, pedatrycznych pracownk socjalny w zespole wzyta/ domowa/ srodowskowa zgodne z załącznkem nr 6, l.p., 2, kolumna 3, rozporządzena ) lekarz specjalsta psychatr; 2) psycholog klnczny; 3) zespół przeszkolony w zakrese dagnostyk terap osób z autyzmem: specjalsta psychatra, psycholog klnczny, pedagog specjalny, logopeda leczene środowskowe (domowe) Zespół Leczena Środowskowego (domowego), Zespół Leczena Środowskowego (domowego) dla dzec, Zespół Leczena środowskowego (domowego) dla osób z autyzmem ) terapeutyczna 2) kontrolna psychologczna psychologczna wzyta terapeuty środowskowego ndywdualnej rodznnej sesja wsparca psychospołecznego zgodne z załącznkem nr 6, l.p., 2, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p., 2, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p., 2, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p., 2, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p., 2, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p., kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p., kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p., kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 6, l.p., 2, kolumna 3, rozporządzena dostęp do gwarantow zgodne z 8 rozporządzena ) lekarz specjalsta psychatr zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy lub 2) lekarz specjalsta psychatr zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy lub 3) lekarz psychatra lub lekarz w trakce specjalzacj z psychatr zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** ) lekarz specjalsta psychatr zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy lub 2) lekarz specjalsta psychatr zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy lub 3) lekarz psychatra lub lekarz w trakce specjalzacj z psychatr zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** ) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy lub 2) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** ) psycholog klnczny; 2) logopeda, pedagog specjalny - dla osób z autyzmem psychoterapeuta zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy***, w zespole zapewnającym dostęp do konsultacj superwzora psychoterapeuta zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy***, w zespole zapewnającym dostęp do konsultacj superwzora 2 psychoterapeutów zatrudnonych w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy***, w zespole zapewnającym dostęp do konsultacj superwzora lekarz specjalsta psychatr lub psycholog klnczny lub psychoterapeuta, zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** w zespole: realzującej wszystke śwadczena jednostkowe, zawarte w zał. nr, lp. 48 przedmotowego zarządzena; ) u dzennego, poradn: zdrowa psychcznego lub psychogeratrycznej lub psychosomatycznej, u całodobowego (znajdujących sę w strukturach acyjnych śwadczenodawcy oraz realzujących śwadczena w ramach kontraktu z NFZ) oraz 2) superwzj, 3) nterwencj pracownka socjalnego, 4) konsultacj specjalstycznych: kardologcznych, dabetologcznych, neurologcznych pracownk socjalny w zespole Strona 5

16 Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r. lub leczene śwadczena uzależneń psychatryczne dla dorosłych 740 poradna leczena uzależneń lekarz specjalsta psychatr zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** zgodne z załącznkem nr 7, l.p., kolumna 3, rozporządzena /wzyta LU ) specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy lub 2) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** terapeutyczna zgodne z załącznkem nr 7, l.p., kolumna 3, rozporządzena lekarz specjalsta psychatr zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy *** /wzyta LU ) specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy lub terapeutyczna zgodne z załącznkem nr 7, l.p., kolumna 3, rozporządzena 2) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** wzyta LU nstruktora zgodne z załącznkem nr 7, l.p., kolumna 3, rozporządzena terap uzależneń ndywdualnej zgodne z załącznkem nr 7, l.p., kolumna 3, rozporządzena specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** ) psychoterapeuta lub specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 zgodne z załącznkem nr 7, l.p., kolumna 3, rozporządzena rodznnej wymaru czasu pracy*** ) specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** lub zgodne z załącznkem nr 7, l.p., kolumna 3, rozporządzena 2) psychoterapeuta zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** sesja psychoedukacyjna zgodne z załącznkem nr 7, l.p., kolumna 3, rozporządzena specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** poradna czynna co najmnej: 3 razy w tygodnu, ne mnej nż 2 godzn tygodnowo łączne, w tym raz w tygodnu w przedzale czasowym od 4.00 do 20.00, mnmum przez 4 godzny bez przerw ) kompleksowy program terap uzależnena od alkoholu lub od substancj w wymarze 6 godzn zow zajęć terap w tygodnu; 2) program zaawansowany psychoterap uzależnena od alkoholu lub od substancj ; 3) nne specjalstyczne programy, np. dla ofar sprawców przemocy, program CANDIS; dostęp do gwarantow zgodne z 8 rozporządzena, w tym program terapeutyczny uzależnena od alkoholu lub od substancj współuzależnena w wymarze 4 godzn mnmum zow zajęć terap w tygodnu ) superwzj; 2) u dzennego lub u całodobowego, leczena substytucyjnego (znajdujących sę w strukturach acyjnych śwadczenodawcy oraz realzujących śwadczena w ramach kontraktu z NFZ); 3) nterwencj pracownka socjalnego. pracownk socjalny w zespole śwadczena antynkotynowe 742 poradna antynkotynowa zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 2, kolumna 3, rozporządzena /wzyta LU terapeutyczna zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 2, kolumna 3, rozporządzena /wzyta LU terapeutyczna zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 2, kolumna 3, rozporządzena wzyta LU nstruktora zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 2, kolumna 3, rozporządzena terap uzależneń zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 2, kolumna 3, rozporządzena ndywdualnej zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 2, kolumna 3, rozporządzena rodznnej zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 2, kolumna 3, rozporządzena sesja zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 2, kolumna 3, rozporządzena psychoedukacyjna poradna czynna co najmnej: 3 razy w tygodnu, ne mnej nż 2 godzn tygodnowo łączne, w tym raz w tygodnu w przedzale czasowym od 4.00 do 20.00, mnmum przez 4 godzny bez przerwy dostęp do gwarantow zgodne z 8 rozporządzena, w tym program terapeutyczny uzależnena od nkotyny; lekarz specjalsta psychatr zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** ) specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy lub 2) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** lekarz specjalsta psychatr zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** ) specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy lub 2) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** ) psychoterapeuta lub specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** ) specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** lub 2) psychoterapeuta zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** ) superwzj; 2) u dzennego lub u całodobowego (znajdujących sę w strukturach acyjnych śwadczenodawcy oraz realzujących śwadczena w ramach kontraktu z NFZ). Strona 6

17 Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r. lub śwadczena terap uzależnena śwadczena od alkoholu psychatryczne współuzależnena dla dorosłych śwadczena terap uzależneń dla dzec młodzeży poradna terap uzależnena od alkoholu współuzależnena poradna terap uzależnena współuzależnena od alkoholu dla dzec; poradna terap uzależnena od substancj dla dzec lekarz specjalsta psychatr zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 3, kolumna 3, rozporządzena /wzyta LU ) specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy lub 2) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** terapeutyczna zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 3, kolumna 3, rozporządzena lekarz specjalsta psychatr zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy *** /wzyta LU ) specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy lub terapeutyczna zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 3, kolumna 3, rozporządzena 2) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** wzyta LU nstruktora zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 3, kolumna 3, rozporządzena terap uzależneń ndywdualnej zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 3, kolumna 3, rozporządzena specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** ) psychoterapeuta lub specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 3, kolumna 3, rozporządzena rodznnej wymaru czasu pracy*** ) specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** lub zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 3, kolumna 3, rozporządzena 2) psychoterapeuta zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** sesja psychoedukacyjna zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 3, kolumna 3, rozporządzena specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** ) kompleksowy program terap uzależnena od alkoholu lub od substancj w wymarze 6 poradna czynna co najmnej: godzn zow zajęć terap w tygodnu; 3 razy w tygodnu, ne mnej nż 2 godzn tygodnowo łączne, w tym raz w przedzale czasowym od 2) program zaawansowany psychoterap uzależnena od alkoholu lub od substancj ; 4.00 do 20.00, mnmum przez 4 godzny bez przerwy; 3) nne specjalstyczne programy, np. dla ofar sprawców przemocy, program CANDIS; dostęp do gwarantow zgodne z 8 rozporządzena, w tym program terapeutyczny uzależnena od alkoholu lub od substancj współuzależnena w wymarze 4 godzn mnmum zow zajęć terap w tygodnu; zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 4, kolumna 3, rozporządzena /wzyta LU terapeutyczna zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 4, kolumna 3, rozporządzena /wzyta LU terapeutyczna zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 4, kolumna 3, rozporządzena wzyta LU nstruktora zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 4, kolumna 3, rozporządzena terap uzależneń zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 4, kolumna 3, rozporządzena ndywdualnej rodznnej zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 4, kolumna 3, rozporządzena zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 4, kolumna 3, rozporządzena sesja psychoedukacyjna zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 4, kolumna 3, rozporządzena poradna czynna co najmnej: 3 razy w tygodnu, ne mnej nż 2 godzn tygodnowo łączne, w tym raz w tygodnu w przedzale czasowym od 4.00 do 20.00, mnmum przez 4 godzny bez przerwy; dostęp do gwarantow zgodne z 8 rozporządzena, w tym program terapeutyczny uzależnena od alkoholu lub od substancj współuzależnena w wymarze 4 godzn mnmum zow zajęć terap w tygodnu; ) superwzj; 2) u dzennego lub u całodobowego (znajdujących sę w strukturach acyjnych śwadczenodawcy oraz realzujących śwadczena w ramach kontraktu z NFZ); 3) nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole lekarz specjalsta psychatr zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy *** ) specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy lub 2) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** lekarz specjalsta psychatr zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy ) specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** lub 2) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** ) psychoterapeuta lub specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** ) specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** lub 2) psychoterapeuta zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** ) kompleksowy program terap uzależnena od alkoholu lub od substancj w wymarze 6 godzn zow zajęć terap w tygodnu; 2) program zaawansowany psychoterap uzależnena od alkoholu lub od substancj ; 3) nne specjalstyczne programy, np. dla ofar sprawców przemocy, program CANDIS; ) superwzj; 2) u dzennego lub u całodobowego (znajdujących sę w strukturach acyjnych śwadczenodawcy oraz realzujących śwadczena w ramach kontraktu z NFZ); 3) nterwencj pracownka socjalnego pracownk socjalny w zespole Strona 7

18 Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r. lub śwadczena terap uzależnena od substancj śwadczena psychatryczne nnych dla nż dorosłych alkohol program leczena substytucyjnego poradna terap uzależnena od substancj ; poradna terap uzależnena od substancj dla dzec poradna leczena uzależneń; poradna terap uzależnena od substancj ; dzenny terap uzależnena od substancj ; ośrodek leczena uzależneń, blżej nescharakteryzowa nych zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 5, 6, kolumna 3, rozporządzena /wzyta LU terapeutyczna zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 5, 6, kolumna 3, rozporządzena /wzyta LU terapeutyczna zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 5, 6, kolumna 3, rozporządzena wzyta LU nstruktora zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 5, 6, kolumna 3, rozporządzena terap uzależneń zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 5, 6, kolumna 3, rozporządzena ndywdualnej zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 5, 6, kolumna 3, rozporządzena rodznnej zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 5, 6, kolumna 3, rozporządzena sesja zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 5, 6, kolumna 3, rozporządzena psychoedukacyjna poradna czynna co najmnej: 3 razy w tygodnu, ne mnej nż 2 godzn tygodnowo łączne, w tym raz w tygodnu w przedzale czasowym od 4.00 do 20.00, mnmum przez 4 godzny bez przerwy; dostęp do gwarantow zgodne z 8 rozporządzena, w tym program terapeutyczny uzależnena od alkoholu lub od substancj współuzależnena w wymarze 4 godzn mnmum zow zajęć terap w tygodnu; zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 7 do rozporządzena ) Realzacja zgodne z załącznkem nr 7 l.p. 7 lub w ramach określonych w załącznku nr 5, l.p. 2 albo 3 lub załącznku nr 7 l.p. 5 albo 6 do rozporządzena 2 ) a) gwarantow zgodne z 8 rozporządzena, w tym śwadczena terapeutyczne: psychoterapa w wymarze co najmnej 2 godzn tygodnowo b) badań umożlwających kontrolę abstynencj, * podwojony wymar czasu pracy w stosunku do wymaru określonego w kolumne 7 ** maksymalne do lczby łóżek/ mejsc zarejestrow *** wymar czasu pracy odnos sę do etatu przelczenowego **** lczba odpowadająca normom zatrudnena ustalonym zgodne z przepsam wydanym na podstawe ustawy z dna 5 kwetna 20 r. o dzałalnośc leczenczej (Dz. U. z 203 r., poz. 27, j.t.) kody nadane na podstawe rozporządzena Mnstra Zdrowa z dna 7 maja 202 r. w sprawe systemu resortowych kodów dentyfkacyjnych oraz szczegółowego sposobu ch nadawana (Dz. U., poz. 594); * dopuszcza sę ane zakresów wym. w kol. 3 w nnych ach org. nż wym. w kol. 4 5, pod warunkem, że realzują one śwadczena zgodne z proflem danego lekarz specjalsta psychatr zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** ) specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** lub 2) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** lekarz specjalsta psychatr zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** ) specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** lub 2) psycholog klnczny zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** ) psychoterapeuta lub specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy ) specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy***lub 2) psychoterapeuta zatrudnony w równoważnku ne mnej nż 0,5 wymaru czasu pracy*** specjalsta psychoterap uzależneń zatrudnony w równoważnku pełnego wymaru czasu pracy*** ) kompleksowy program terap uzależnena od alkoholu lub od substancj w wymarze 6 godzn zow zajęć terap w tygodnu; 2) program zaawansowany psychoterap uzależnena od alkoholu lub od substancj ; 3) nne specjalstyczne programy, np. dla ofar sprawców przemocy, program CANDIS; 4) program leczena substytucyjnego, zgodne z załącznkem nr 7, l.p. 5, kolumna 2, pkt 8 9 rozporządzena ) superwzj; 2) u dzennego lub u całodobowego (znajdujacych sę w strukturach acyjnych śwadczenodawcy oraz realzujących śwadczena w ramach kontraktu z NFZ); 3) nterwencj pracownka socjalnego. pracownk socjalny w zespole Dostęp do: )nterwencj pracownka socjalnego, 2) u detoksykacyjnego (znajdujących sę w strukturach acyjnych śwadczenodawcy oraz realzujących śwadczena w ramach kontraktu z NFZ) pracownk socjalny w zespole Strona 8

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Lp Zakres Świadczenie jednostkowe Projekt Taryfy Uwagi dodatkowe 1 świadczenia psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl OBWIESZCZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 R. W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji

Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji(!! www.aotmit.gov.pl( OBWIESZCZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 29 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 2 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 2 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 65/2011/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 17 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 65/2011/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 17 października 2011 r. Zarządzenie Nr 65/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

LECZENI Z POWODU ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH, UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

LECZENI Z POWODU ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH, UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA LECZENI Z POWODU ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH, UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA UWAGI WSTĘPNE Dane przedstawone w rozdzale w układze terytoralnym opracowane

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ Lp. Kod zakresu świadczeń kontraktowanych (nowy) Nazwa zakresu świadczeń komórka organizacyjna w której może być kontraktowany zakres swiadczeń Załączniki do zarządzenia nr 50/DSOZ/2008 Prezesa Narodowego

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Prezesa Funduszu nr 9/2004 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Tab. 1.3 opieka długoterminowa poziom skalujący szczegółowe parametry oceny możliwe odpowiedzi m treść waga skalująca (S)

Tab. 1.3 opieka długoterminowa poziom skalujący szczegółowe parametry oceny możliwe odpowiedzi m treść waga skalująca (S) Załącznik do zarządzenia nr 56/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 sierpnia 2008 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Nr 25/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

praktyczne Zajęcia teoretyczne Ćwiczenia w placówkach ochrony zdrowia z nauczycielem akademickim

praktyczne Zajęcia teoretyczne Ćwiczenia w placówkach ochrony zdrowia z nauczycielem akademickim Lp. Przedmot ZAJĘCIA TEORETYCZNE PLAN NAUCZANIA STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK: POŁOŻNICTWO studa stacjonarne Rok I Od roku akademckego 2016/2017 łączne 4 830 godzn /190 pkt /. Rada Wydzału Medycznego 15 wrześna

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Nr 84 / 2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil oraz rodzaj komórki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

Standardy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Standardy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursu dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL odlask 86- tell083)3/^^9 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL.ZARÓW1E 86 KRS 0000043936 Sprawozdane

Bardziej szczegółowo

za rok 2011 Rodzaj poradni

za rok 2011 Rodzaj poradni MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA, ul. STANISŁAWA DUBOIS 5A, 00-184 WARSZAWA Nazwa jednostki macierzystej Adresat MZ-15 Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica,

Bardziej szczegółowo

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99);

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99); Dziennik Ustaw 51 Poz. 1386 Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ Kod Nazwa ** Kod Nazwa KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ owa komórce, w ramac sprawozdawanyc Z03 do 10 dni F00-F09, F13.3, F13.4, F1x.5-F1x.9, F84 do 56 dni 1 04..021.02 F20-F39 do 70 dni psyciatryczne dla oddział

Bardziej szczegółowo

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII)

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej MZ-15 Adresat Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica, nr kod, miejscowość województwo Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 2 Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r. Dz.U.2007.120.826 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dna 14 czerwca 2007 r. w sprawe dopuszczalnych pozomów hałasu w środowsku (Dz. U. z dna 5 lpca 2007 r.) Na podstawe art. 113 ust. 1 ustawy z dna

Bardziej szczegółowo

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej Nazwa i adres poradni / gabinetu a/ nazwa: ulica, nr: kod, miejscowość: województwo: MZ-15 sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Przekazać do dnia 2014.02.28 Za pomocą portalu http//csioz.gov.pl (z danymi za rok 2013)

Przekazać do dnia 2014.02.28 Za pomocą portalu http//csioz.gov.pl (z danymi za rok 2013) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń Załącznik nr 7 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza.

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza. RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR 10 '413/0081/10 2 dna 18/10/2010 fn wo./nt dzałana/ nrr&pjrok) PROGRAM ROZWOJU OBS..TA 2007 2013 ZNAK SPRAWY UM10-6930-UM1040106/10 ROW-IV.0911-6-12/10 NR IDENTYFIKACYJNY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna Załącznik nr 6 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego) oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

Ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu. świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) nasennych (F13.3); (F10.4); lekarz specjalista w dziedzinie chorób

Ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu. świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) nasennych (F13.3); (F10.4); lekarz specjalista w dziedzinie chorób Dziennik Ustaw 22 Poz. 1386 Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2014 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2014 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w latach 2004-2014 Poziom nakładów na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w okresie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1386 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1386 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1386 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 14 października 2008 r.

Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 14 października 2008 r. Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Gliwicach "Nasz Dom" ul. Derkacza 10

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Gliwicach Nasz Dom ul. Derkacza 10 SSR Jolanta Żak Wydzał V Rodznny Neletnch Sądu Rejonowego w Glwcach Glwce, dna 30 marca 20 l O roku Sprawozdane z kontrol przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Glwcach "Nasz Dom" ul. Derkacza 10 Część

Bardziej szczegółowo

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015)

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego i, Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0 upalne lato 2014 2.0 strona 1/5 Regulamn promocj upalne lato 2014 2.0 1. Organzatorem promocj upalne lato 2014 2.0, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2013 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia29 kwietnia 2011 r. Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim Poczdam, 8 grudnia 2011 roku 1 Nowe zadania dla samorządów terytorialnych wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. Dz.U.2009.140.1146 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ. 2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2013

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ. 2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2013 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w latach 2004 2013 Poziom nakładów na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w okresie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 79/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 13 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 79/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 13 grudnia 2013 r. NFZ.2013.79 2013.12.31 zm. NFZ.2013.94 1 ZARZĄDZENIE NR 79/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia..(poz. ) WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 1 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 79/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 13 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 79/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 13 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 79/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

UCHwAtrA Nr \li non ZARZ4DU POWIATU RADOMSKIEGO z dnia 4 grudnia 2013 r.

UCHwAtrA Nr \li non ZARZ4DU POWIATU RADOMSKIEGO z dnia 4 grudnia 2013 r. UCHwAtrA Nr \li non ZARZ4DU POWIATU RADOMSKIEGO z dna 4 grudna 2013 r. w sprawe ogloszena konkursu ofert na realzacjp zadañ publcznych w zakrese wsperana rodzny systemu pecry zastppczejw latach 2014-2018

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji fiber xmas 2015

Regulamin promocji fiber xmas 2015 fber xmas 2015 strona 1/5 Regulamn promocj fber xmas 2015 1. Organzatorem promocj fber xmas 2015, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna 2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Pośrednie formy opieki psychiatrycznej

Pośrednie formy opieki psychiatrycznej Terapia środowiskowa- leczenie domowe w schizofrenii Pośrednie formy opieki psychiatrycznej Leczenie środowiskowe zespół leczenia środowiskowego Wspieranie zdrowienia po przebytym epizodzie schizofrenii

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 7 Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ)

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) Załącznk nr 1C do Umowy nr.. z dna.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymane Systemu Kop Zapasowych (USKZ) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usług Usługodawca zobowązany jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji zimowa piętnastka

Regulamin promocji zimowa piętnastka zmowa pętnastka strona 1/5 Regulamn promocj zmowa pętnastka 1. Organzatorem promocj zmowa pętnastka, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Białystok, listopad 2009 W 2008 roku funkcjonowały w województwie podlaskim

Bardziej szczegółowo

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014)

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-19 Sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 kwietnia 2011 r. 583 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12. OGŁOSZENIE Zgodne z Uchwałą Nr XXXIII/421/2013 Rady Mejskej w Busku-Zdroju z dna 14 lstopada 2013 r. w sprawe zatwerdzena taryf za zborowe zaopatrzene w wodę zborowe odprowadzane śceków dla Mejskego Przedsęborstwa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 3 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIAZAYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE SYPNIEWO NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIAZAYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE SYPNIEWO NA ROK 2009 Zalacznk Nr 1 do Uchwaly Nr XX/90/2008r Rady Gmny Sypnewo z dna 29 grudna 2008r GMNNY PROGRAM PROFLAKTYK ROZWAZAYWANA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMNE SYPNEWO NA ROK 2009 Po klku latach funkcjonowana znowelzowanej

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 4 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWST WPZN 423189/BSZI13 Warszawa, 2013 -Q-4 Pan Marek Mchalak Rzecznk Praw Dzecka Szanowny Pane, w odpowedz na Pana wystąpene z dna 28 czerwca 2013 r. (znak: ZEW/500127-1/2013/MP),

Bardziej szczegółowo

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania Dziennik Ustaw 35 Poz. 1386 Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Program pilotażowy. Punkt Wsparcia Środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi na bazie Środowiskowego Domu Samopomocy

Program pilotażowy. Punkt Wsparcia Środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi na bazie Środowiskowego Domu Samopomocy Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1608/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 października 2008r. Program pilotażowy Punkt Wsparcia Środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi 1 I. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja dla położnych w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego 2014-2016

Specjalizacja dla położnych w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego 2014-2016 17. 10. 2014r. 18. 10. 2014 r. 19. 10. 2014 r. Elementy psycholog (5h) Pelęgnowana(5h) pelęgnowana(10h) z onkolog gnekologcznej (5h) (uwaga zajęca odbędą sę od godz. 13.00) z onkolog gnekologcznej (10h)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 7 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 7 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2294 ZARZĄDZENIE NR 186 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2294 ZARZĄDZENIE NR 186 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dna 27 czerwca 2014 r. Poz. 2294 ZARZĄDZENIE NR 186 WOJEWODY WARMIŃSKOMAZURSKIEGO z dna 26 czerwca 2014 r. w sprawe ogłoszena Rejestru jednostek

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/371/2000 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 grudnia 2000 r.

Uchwała Nr XXXVIII/371/2000 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 grudnia 2000 r. Ucwała Nr XXXVIII/371/2000 Rady Masta Ośwęcm z dna 29 grudna 2000 r. w sprawe: ucwalena Samorządowego programu na rzecz osób masta Ośwęcm w 2001 roku. Na podstawe art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dna 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2013/2014 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2010/2011 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 346 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 346 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.03.29 15:15:36 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 346 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Nazwy zadań ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Nazwy zadań ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do Zarządzenia nr 22/2014 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 17 stycznia 2014 r. Zasady finansowania realizacji zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne NARKOTYKI Placówki ambulatoryjne dzienne 1. TRiDPU Powrót z U Poradnia Profilaktyki Środowiskowej Kontakt ul. Elektoralna 26 00 892 Warszawa tel. (22) 620 64 35 Czynne: pon. czw. 9.00 19.00; pt. 9.00 18.00

Bardziej szczegółowo

z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień P R O J E K T Z D N I A 1 0. 0 7. 2 0 1 3 R. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-30 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014 Warszawa, dna2/styczna 2014 r, RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Małgorzata Olsze wska BM-WP 005.6. 20 14 Pan Marek Zółkowsk Przewodnczący Komsj Gospodark

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień Dz.U.2013.1386 2013.12.21 zm. Dz.U.2013.1610 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 28 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 50/15 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie z dnia 21 kwietnia 2015 roku Wysokość opłat za udzielane świadczenia

Bardziej szczegółowo

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach)

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach) Nazwa i adres samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej MSW Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-36 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały:

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały: Oddzialy psychiatryczne szpitalne - Opieka całodobowa Opieka całodobowa Psychiatryczne oddziały szpitalne Psychiatryczne leczenie szpitalne powinno być stosowane tylko w przypadkach ciężkich zaburzeń psychicznych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Organy Szpitala

Rozdział 2 Organy Szpitala Załącznik do uchwały Nr XVII/315/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DR J. BEDNARZA w ŚWIECIU Rozdział

Bardziej szczegółowo

Koszyk świadczeń gwarantowanych

Koszyk świadczeń gwarantowanych nowe propozycje sierpień 2007 nr 8 cena 9,50 zł miesięcznik: edukacja profilaktyka zdrowie problemy pomoc społeczna fot. witold morawski & sxc Koszyk świadczeń gwarantowanych Standardy mają przynosić korzyści

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Emerytura z FUS ustalana na dotychczasowych zasadach to śwadczene

Bardziej szczegółowo

Oszacowanie skutków finansowych ważniejszych działań określonych w projekcie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Oszacowanie skutków finansowych ważniejszych działań określonych w projekcie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Załącznik do OSR Oszacowanie skutków finansowych ważniejszych działań określonych w projekcie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (zadania będą realizowane w ciągu 5 lat począwszy od 2009

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w latach 2004 2012 Poziom nakładów na opiekę psychiatryczna i leczenie uzależnień w okresie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012 RADA GMNY JELEŚNA Uchwała Nr XXV 11/176/2012 Rada Gmny Jeleśna z dna 11 grudna 2012 w sprawe zatwerdzena taryfy na odprowadzane śceków dostarczane wody przedstawonej przez Zakład Gospodark Komunalnej w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PORADNI TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU FENIX PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PORADNI TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU FENIX PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM REGULAMIN ORGANIZACYJNY PORADNI TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU FENIX PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne.... 3 Rozdział II.

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2013.1386 2013.12.21 zm. Dz.U.2013.1610 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 listopada 2013 r.

Dz.U.2013.1386 2013.12.21 zm. Dz.U.2013.1610 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 listopada 2013 r. Dz.U.2013.1386 2013.12.21 zm. Dz.U.2013.1610 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 29 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 29 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 101 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.05.17 16:21:14 +02'00' 5886 Poz. 583 583 v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. Dz.U.2012.734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2431 UCHWAŁA NR XI/214/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo