DUQUE DATA COLLECTION FOR DELIVERY PORODY - zbieranie danych w projekcie DUQuE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DUQUE DATA COLLECTION FOR DELIVERY PORODY - zbieranie danych w projekcie DUQuE"

Transkrypt

1 Ne Incluson Defncje Poród Krytera włączena Urodzene dzecka. DUQUE DATA COLLECTION FOR PORODY - zberane danych w projekce DUQuE Pacjentk w weku 15 lat węcej z rozpoznanem podstawowym porodu według klasyfkacj ICD-9 lub ICD-10 oraz - perwszy poród - poród mędzy 37 a 42 tygodnem cąży - cąża pojedyncza - położene główkowe - cąża nepowkłana Identyfkacja (wyszukwane) hstor chorób pacjentek do włączena do projektu DUQuE Warunek wstępny Kobety rodzące stanową dużą część pacjentek przyjmowanych do oddzału położnczego łatwo je zdentyfkować.proszę postępować zgodne z wytycznym (koneczny) ponżej, aby zapewnć włączene 35 kolejnych (następujących po sobe) rodzących kobet ch dzec zgodne z podanym kryteram włączającym wyłączającym oraz z zachowanem całej wartośc naukowej projektu DUQuE. Dzękujemy! Zdentyfkuj wszystke pacjentk w weku 15 lat powyżej, wypsane ze szptala z kodem ICD-9 lub ICD-10 oznaczającym poród Zacznj od ostatnego wypsu ze szptala przeglądaj wsteczne pozostałe przypadk. Odszukaj przeglądnj hstorę choroby pacjentk, odpowadając na kolejne pytana. Przegląd dokumentacj szptalnej kontynuuj do momentu zakwalfkowana 35 pacjentek do badana. Proszę zapoznać sę z "Manual for chart revewers" w celu uzyskana dalszych nformacj na temat doboru próby pacjentów do badana. Pacjentka z rozpoznanem podstawowym porodu według klasyfkacj ICD-9 lub ICD-10 Ne Pacjentka wyłączona z badana Pacjentka w weku 15 lat lub powyżej Ne Pacjentka wyłączona z badana Perwszy poród Ne Pacjentka wyłączona z badana Wek cążowy mędzy 37 a 42 tygodnem Ne Pacjentka wyłączona z badana Cąża pojedyncza Ne Pacjentka wyłączona z badana Położene główkowe płodu Ne Pacjentka wyłączona z badana Cąża zagrożona, tzn. pacjentka: 1) z cukrzycą (także cążową) lub HIV lub WZW typu B lub nnym chorobam wątroby LUB 2) która przebyła krwotok na wczesnym etape cąży LUB 3) u której występowały nepowścąglwe wymoty podczas cąży (ne uwzględnać wymotów o newelkm naslenu) LUB 4) z nadcśnenem tętnczym w czase cąży (należy uwzględnć stan przedrzucawkowy lub rzucawkę) LUB 5) z chorobam żył lub z zakażenem dróg moczowych lub układu moczowopłcowego podczas cąży LUB 6) z nadmernym przyrostem masy cała lub ze zbyt małą masą cała lub nedożywenem w czase cąży LUB 7) przenesona z nnego szptala w czase porodu LUB 8) z neprawdłowym wynkam badań przesewowych w czase cąży Pacjentka wyłączona z badana Pacjentka została zakwalfkowana do przeglądu hstor choroby (N=35). Przejdź do arkusza odpowedz na zawarte tam pytana w oparcu o przegląd hstor choroby. Powtarzaj procedurę aż do uzyskana danych 35 pacjentek.

2 Numer (oznaczene) pola Nazwa zmennej Kategore odpowedz DUQUE DATA COLLECTION SHEET FOR Porody - tabela danych w projekce DUQuE Defncje uwag Wskazówk dotyczące wpsywana odpowedz J01 INFORMACJE O KRAJU I SZPITALU Szptal J0101 Kraj Kraj: proszę wybrać kraj J0102 Numer (oznaczene) pola J02 Nazwa szptala Nazwa zmennej Kategore odpowedz 1 Czechy 2 Welka Brytana 3 Francja 4 Nemcy 5 Polska 6 Portugala 7 Hszpana 8 Turcja Proszę wpsać nazwę szptala Tekst Proszę wpsać nazwę szptala Defncje uwag Wpsz kod od 1 do 8 Nazwa szptala Wskazówk dodatkowe DANE DEMOGRAFICZNE PACJENTKI 01 Patent d I0201 Data urodzena pacjentk Proszę podać datę urodzena pacjentk DD:MM:YY Data urodzena (DD-MM-YYYY) 9 Not specfed Ne określono / brak daty Wpsz datę urodzena lub J03 PRZYJĘCIE MATKI DO SZPITALA J0301 Data godzna przyjęca do szptala Te pola POWINNY być wypełnone - w przypadku wszystkch pacjentek należy podać datę godznę przyjęca

3 J04 PORÓD - MATKA 01 J0401 Data godzna rozpoczęca regularnych skurczy prowadzących do urodzena dzecka Te pola POWINNY być wypełnone - w przypadku wszystkch pacjentek pownna być odnotowana godzna rozpoczęca regularnych skurczy prowadzących do urodzena dzecka. Rozpoczęce regularnych skurczy może równeż wystąpć w domu. Za początek właścwego porodu uważa sę moment, kedy szyjka maccy zaczyna sę stopnowo rozwerać. J0402 Rozpoczęce porodu Jak rozpoczął sę poród? J0403 J0404 Planowany sposób rozwązana Data godzna rozpoczęca porodu 0 Spontanczne 1 Indukcja porodu (sztuczna stymulacja porodu) W jak sposób specjalśc planowal rozwązać poród? 0 Słam natury 1 Cęce cesarske Te pola POWINNY być wypełnone - w przypadku wszystkch pacjentek pownna być odnotowana godzna rozpoczęca porodu. W przypadku porodu słam natury za rozpoczęce porodu uważa sę rozwarce szyjk maccy na 3-4 cm. W przypadku cesarskego cęca za rozpoczęce porodu uważa sę moment nacęca. J0405 Zlecone zneczulene zewnątrzoponowe Czy zlecono zneczulene zewnątrzoponowe? Jeśl zlecono zneczulene zewnątrzoponowe, proszę podać datę godznę

4 J0406 Data godzna podana zneczulena zewnątrzoponowego Jeśl zastosowano zneczulene zewnątrzoponowe, proszę okreslć datę godznę podana J0407 Poród W jak sposób dzecko zostało urodzone? 0 Dzecko urodzone słam natury bez użyca narzędz (brak kodów ICD wskazujących na użyce jakegokolwek narzędza w czase porodu - na żadnym z jego etapów) 1 Dzecko urodzone przez kanał rodny z użycem narzędz (w dokumentacj odnotowano kod ICD wskazujący na użyce narzędza w czase porodu - na dowolnym jego etape) Wpsz kod od 0 do 3 lub 2 Dzecko urodzone przez kanał rodny, ale ne wadomy czy z użycem narzędza czy ne 3 Cęce cesarske J0408 Wynk porodu Jak był wynk porodu (stan dzecka w momence urodzena)? 0 Dzecko żywe 1 Dzecko martwourodzone 2 Dzecko urodzone bez oznak życa, ale zresuscytowane J0409 Data godzna urodzena dzecka Data godzna urodzena dzecka. Te pola MUSZĄ być wypełnone Wpsz kod od 0 do 2 lub J0410 Pęknęce krocza trzecego lub czwartego stopna Czy doszło do pęknęca krocza trzecego lub czwartego stopna? J0411 Nacęce krocza Czy u matk nacęto krocze? J0412 Transfuzja krw Czy przetaczano matce krew po porodze w czase jej pobytu w szptalu? ml Jeśl tak, proszę podać le przetoczono krw w ml Ilość ml przetoczonej krw

5 J05 DZIECKO 01 J0501 ph pępownowe Czy zmerzono odnotowano ph krw pępownowej (żylnej /lub aortalnej)? J0502 Pępownowa wartość ph Jeśl tak; jake było ph krw pępownowej żylnej? 0 ph krw żylnej < 7 1 ph krw żylnej 7 Jeśl tak; jake było ph krw pępownowej tętnczej? 0 Tętncze ph < 7 1 Tętncze ph 7 J0503 Skala Apgar w 5. mnuce Czy odnotowano wynk w skal Apgar w 5. mnuce? J0504 Wynk na skal Apgar w 5. mnuce In case the Apgar score at 5 mnutes was recorded, please specfy the value Jeśl odnotowano wynk w skal Apgar w 5. mnuce, to proszę podać lczbę 1 punktów Apgar w 5 mn = 1 2 Apgar w 5 mn = 2 3 Apgar w 5 mn = 3 4 Apgar w 5 mn = 4 5 Apgar w 5 mn = 5 6 Apgar w 5 mn = 6 7 Apgar w 5 mn = 7 8 Apgar w 5 mn = 8 9 Apgar w 5 mn = 9 10 Apgar w 5 mn = 10 J0505 Wek cążowy Proszę określć czas trwana cąży w tygodnach tygodne Wek cążowy w tygodnach 9 Wpsz kod od 1 do 10 Wpsz lczbę tygodn lub 9 J0506 Masa długość dzecka po urodzenu Proszę podać masę urodzenową długość noworodka (odpowedno w gramach centymetrach) gram Masa urodzenowa w gramach lbs Masa urodzenowa w funtach 9 Masa urodzenowa neznana cm Długość po urodzenu w cm nches Długość po urodzenu w calach 99 Długość po urodzenu neznana Wpsz masę w gramach lub Wpsz długość w cm lub 9

6 J06 INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPISU MATKI I DZIECKA ZE SZPITALA 01 J0601 Wyłączne karmene persą Przy wypse dzecko było wyłączne karmone persą przez matkę, przez mamkę lub karmone mlekem odcąganym z pers. Dopuszczalne jest przyjmowane kropl lub syropu z wtamnam, mnerałam I lekam. (defncja WHO) 2 Matka odmówła karmena persą 4 Dla pacjentek, które zmarły lub zostały przenesone do nnego szptala Wpsz kod od 0 do 9 J0602 MATKA: data wypsu lub zgonu Data wypsu pownna być podana dla wszystkch pacjentek. Należy uwzględnć datę przenesena do nnego szptala (z wyjątkem pacjentów przenesonych do nnego szptala np. na jeden dzeń w celu przeprowadzena określonego leczena). Datę zgonu należy wpsać TYLKO w przypadku zgonu w szptalu. DD-MM-YYYY Data wypsu ((DD:MM:YYYY) wypsu matk DD-MM-YYYY Data zgonu (DD:MM:YYYY) 99 Ne było zgonu lub brak daty zgonu J0603 DZIECKO: data wypsu lub zgonu Data wypsu pownna być podana dla wszystkch pacjentów. Należy uwzględnć datę przenesena do nnego szptala (z wyjątkem pacjentów przenesonych do nnego szptala np. na jeden dzeń w celu przeprowadzena określonego leczena). Datę zgonu należy wpsać TYLKO w przypadku zgonu w szptalu. DD-MM-YYYY Data wypsu ((DD:MM:YYYY) wypsu dzecka DD-MM-YYYY Data zgonu (DD:MM:YYYY) 99 Ne było zgonu lub brak daty zgonu

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 mertumbank.pl/moblny Aktualzacja: lpec 2015 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu Podstawy statystyczne unwersalna funkcjonalność scorngu Leszek Boguszewsk Barbara Gelńska Przy Katedrze Statystyk Unwersytetu Gdańskego II edycja Konferencj Naukowej Interdyscyplnarne wykorzystane metod

Bardziej szczegółowo

System obiegu informacji o pacjencie

System obiegu informacji o pacjencie Załącznik Nr 2 System obiegu informacji o pacjencie 1 Funkcjonalności Ogólne... 3 2 e - Rejestracja... 5 3 Rejestracja... 7 4 Poradnia... 12 5 Izba Przyjęć/SOR... 15 6 Oddział... 22 7 Anestezjologia...

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie siedlisk przyrodniczych na podstawie danych opisu taksacyjnego lasu

Rozpoznawanie siedlisk przyrodniczych na podstawie danych opisu taksacyjnego lasu Paweł Pawlaczyk, Jacek Herbch, Jan Holeksa, Jerzy Szwagrzyk, Krzysztof Śwerkosz Rozpoznawane sedlsk przyrodnczych na podstawe danych opsu taksacyjnego lasu grudzeń 2003 Opracowane wykonane przez zespół

Bardziej szczegółowo

MODEL OŚMIONOŻNEGO ROBOTA SAPERSKIEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5. MODEL OF OCTOPOD SAPPER ROBOT IN CATIA v5 ENVIROMENT

MODEL OŚMIONOŻNEGO ROBOTA SAPERSKIEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5. MODEL OF OCTOPOD SAPPER ROBOT IN CATIA v5 ENVIROMENT Góra Marta, dr nż. emal: mgora@m6.mech.pk.edu.pl Petruszka Krzysztof, nż. emal: krzysztof.petruszka88@gmal.com Trzmel Adam, mgr nż. emal: trzmel.adam@gmal.com Poltechnka Krakowska, Wydzał Mechanczny MODEL

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje grupy ekspertów powołanych przez PTG w zakresie perinatalnej transmisji HIV

Rekomendacje grupy ekspertów powołanych przez PTG w zakresie perinatalnej transmisji HIV Rekomendacje grupy ekspertów powołanych przez PTG w zakresie perinatalnej transmisji HIV Przewodniczacy: dr hab. prof. UZ Tomasz Niemiec Czlonkowie: Prof. Jan Kotarski Prof. Sanislaw Radowicki Dr hab.

Bardziej szczegółowo

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód URZĄD KOMSJ NADZORU UBEZPEZEŃ FUNDUSZY EMERYTALNYH Analza rezerw na newypłacone odszkodowana śwadczena z tytułu ubezpeczeń pozostałych osobowych maątkowych w oparcu o trókąty szkód Departament Systemów

Bardziej szczegółowo

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006 [Informaton on standardsaton] P02 11-04- Jaap Hogelng ISSO Char CEN-BT WG173 on EPBD Holanda wwwbuldngsplatformeu Dyrektywa wymaga od Krajów Członkowskch UE wprowadzenu regulacj w następujących kwestach:

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP Szczegółowe Zasady Prowadzena Rozlczeń Transakcj przez KDPW_CCP (stan prawny od 5 czerwca 2013 r. ) Rozdzał perwszy Uczestnctwo w KDPW_CCP 1 1. Poszczególne termny, którym posługują sę nnejsze postanowena,

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 187 14053 Poz. 1259 1259 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Dagnostów Laboratoryjnych Dagnosta Laboratoryjny Rok 6, numer 1 (16) kweceñ / maj 008 GAZETA GAZETA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH BEZP ATNA BEZP ATNA Na trakce do samorz¹du

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) STANDARDY POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ SPRAWOWANEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

5) ciąża fizjologiczna ciążę przebiegającą w sposób prawidłowy;

5) ciąża fizjologiczna ciążę przebiegającą w sposób prawidłowy; STANDARDY POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ SPRAWOWANEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ CIĄŻY, FIZJOLOGICZNEGO PORODU, POŁOGU ORAZ OPIEKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. Standardy postępowania oraz procedury medyczne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji MEDTRONIC OPRACOWANIE: Prof. nadz. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii

Bardziej szczegółowo

MZ/Szp-11 karta statystyczna szpitalna ogólna

MZ/Szp-11 karta statystyczna szpitalna ogólna MZ/Szp-11 karta statystyczna szpitalna ogólna Części systemu resortowych kodów Regon (I) Kod ident. jedn. org. (V) Kod położenia jednostki organizacyjnej TERYT Księga Główna Data wystawienia skierowania

Bardziej szczegółowo

Informator dla przyszłych mam

Informator dla przyszłych mam Informator dla przyszłych mam Ciąża, poród, połóg Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne Suplementacje Świadczenia profilaktyczne i działania z zakresu promocji zdrowia Pozycja Badania, suplementacje,

Bardziej szczegółowo

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Agata Gnadkowska * Wpływ płynnośc obrotu na kształtowane sę stopy zwrotu z akcj notowanych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe Wstęp Płynność aktywów na rynku kaptałowym rozumana jest przez nwestorów

Bardziej szczegółowo

Konsensus Polski. - aktualizacja styczeń 2009

Konsensus Polski. - aktualizacja styczeń 2009 Profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej Konsensus Polski - aktualizacja styczeń 2009 Zalecenia oparte na dowodach z badań naukowych oraz opiniach polskich ekspertów Warszawa styczeń

Bardziej szczegółowo

Jestem mamą w Polsce. Informator dla migrantek, które oczekują dziecka w Polsce

Jestem mamą w Polsce. Informator dla migrantek, które oczekują dziecka w Polsce Jestem mamą w Polsce Informator dla migrantek, które oczekują dziecka w Polsce Jestem mamą w Polsce. Informator dla migrantek, które oczekują dziecka w Polsce. Redakcja: Agnieszka Kosowicz, Marta Piegat-Kaczmarczyk

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Krzysztof Dmytrów * Marusz Doszyń ** Unwersytet Szczecńsk PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZYSZŁEJ MATKI. Co powinna wiedzieć kobieta w ciąży. i jakie są jej prawa związane z porodem. (projekt)

INFORMATOR DLA PRZYSZŁEJ MATKI. Co powinna wiedzieć kobieta w ciąży. i jakie są jej prawa związane z porodem. (projekt) INFORMATOR DLA PRZYSZŁEJ MATKI Co powinna wiedzieć kobieta w ciąży i jakie są jej prawa związane z porodem (projekt) Istnieją liczne foldery, poradniki dotyczące różnych zagadnień związanych z ciążą, głównie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik poświadczania przyczyn zgonów w Europie

Podręcznik poświadczania przyczyn zgonów w Europie Włoski Krajowy Instytut Statystyczny Centralny Dyrektoriat Badań Instytucji Społecznych, Zdrowia i Świadczeń Opiekuńczych Wydział Przyczyn Zgonów Podręcznik poświadczania przyczyn zgonów w Europie WERSJA

Bardziej szczegółowo

Wywiad z ordynatorem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Pierwsza wizyta w gabinecie ginekologicznym Moda na świadome macierzyństwo Rady położnej

Wywiad z ordynatorem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Pierwsza wizyta w gabinecie ginekologicznym Moda na świadome macierzyństwo Rady położnej NR 1 (1) WIOSNA 2013 PO PIERWSZE PACJENT MAGAZYN PACJENTA CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE Temat numeru ZDROWIE KOBIETY Wywiad z ordynatorem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Pierwsza wizyta w gabinecie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA Pod redakcją Bogdana Wojtyniaka Pawła Goryńskiego i Bożeny Moskalewicz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny Warszawa 212

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pravafenix 40 mg/160 mg, kapsułki twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka twarda zawiera 40 mg soli sodowej prawastatyny

Bardziej szczegółowo