Przewodnik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik użytkownika"

Transkrypt

1 Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum

2 2 mertumbank.pl/moblny Aktualzacja: lpec 2015

3 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku (Mertum Bank Moblny) przeznaczona jest zarówno dla Klentów ndywdualnych, jak osób prowadzących dzałalność gospodarczą, spółek osobowych oraz spółek prawa handlowego. Stanow ona jeden ze sposobów dostępu do systemu transakcyjnego nformacyjnego Banku. Mertum Bank Moblny funkcjonuje w trybe 24 godzny na dobę, 7 dn w tygodnu. Celem Przewodnka jest zapoznane Klenta z aplkacją począwszy od jej nstalacj, aż do codzennego użytkowana. Zameszczone nformacje wskazówk pomogą dokładnej poznać wykorzystać możlwośc aplkacj. Przewodnk zawera ops aplkacj według stanu na maj 2014 roku. Zakres usług oferowanych za pomocą aplkacj przez Mertum Bank Moblny będze sukcesywne rozszerzany. O wszelkch zmanach będzemy nformować na stronach nternetowych Banku. Prosmy równeż o wszelke sugeste, które pozwolą nam dalej rozwjać aplkację usług śwadczone w ramach Mertum Banku Moblnego. Pozdrawamy, Zespół Mertum Banku? Przewodnk zawera zdjęca przykładowych ekranów aplkacj. W zależnośc od posadanego urządzena rzeczywste wdok mogą różnć sę od zaprezentowanych w przewodnku. Przewodnk opsuje Aplkację Mertum Bank Moblny. Informacje o pozostałych elektroncznych kanałach dostępu znajdzesz w Przewodnku użytkownka Bankowośc Elektroncznej dostępnym na strone w zakładce Bankowość nternetowa.

4

5 Sps treśc 1. Czym jest Mertum Bank Moblny? 4 2. Na jakch urządzenach można używać aplkacj Mertum Bank Moblny? 4 3. Bezpeczeństwo 5 4. Instalacja aktualzacja aplkacj Mertum Bank Moblny Instalacja dla użytkownków systemu Androd Instalacja dla użytkownków systemu OS 6 5. Aktywacja aplkacj 7 6. Używane aplkacj Logowane wylogowane Poruszane sę po ekranach aplkacj Menu aplkacj Fnanse osobste frmowe w jednym mejscu Obsługa produktów Szczegóły produktów Hstora Najczęścej używane funkcje Transakcje Tworzene przelewu Fotoprzelew Operacje zaplanowane odrzucone Otwerane lokat Kupno sprzedaż walut Przelewy SMS / e-mal / facebook Pozostałe usług Zapłać m Geolokalzacja Praca bez dostępu do Internetu Sterowane głosowe Ustawena Profl Klenta Zmana PIN-u Odborcy Ustawena lmtów Powadomena PUSH Informacje 33 Załącznk 1. Usług obsługwane przez aplkację 34 Załącznk 2. Przykładowe komendy głosowe 36

6 4 mertumbank.pl/moblny 1. Czym jest Mertum Bank Moblny? Mertum Bank Moblny jest aplkacją nstalowaną na urządzenu moblnym, tj. smartfone lub tablece. Aplkacja zapewna dostęp do produktów bankowych posadanych w Mertum Banku. Klent posadający zanstalowaną aplkację Mertum Bank Moblny może z dowolnego mejsca zarządzać swom produktam, wykorzystując take nnowacyjne funkcje, jak np. prezentacja transakcj na mape czy też płatnośc rachunków poprzez zdjęce blanketu faktury. Aplkacja Mertum Bank Moblny przeznaczona jest dla Klentów ndywdualnych, osób prowadzących dzałalność gospodarczą, spółek osobowych oraz spółek prawa handlowego. Funkcjonalność aplkacj umożlwa posadane jednego dostępu do wszystkch Twoch rachunków w Banku nezależne od tego, czy są to rachunk frmowe czy osobste. Do używana aplkacj nezbędne jest posadane aktywnego dostępu do Systemu Bankowośc Elektroncznej Mertum Banku (SBE). Logn hasło do Systemu Bankowośc Elektroncznej jest wykorzystywany m.n. podczas aktywacj aplkacj. Węcej nformacj o Systeme Bankowośc Elektroncznej znajdzesz w Przewodnku użytkownka Bankowośc Elektroncznej dostępnym na strone w zakładce Bankowość nternetowa. 2. Na jakch urządzenach można używać aplkacj Mertum Bank Moblny? Aplkacja Mertum Bank Moblny jest przeznaczona na smartfony korzystające z systemów operacyjnych: Androd od wersj 2.3 nowsze, OS od wersj 8 nowsze. Dla prawdłowej pracy aplkacj, urządzena muszą posadać aktywne połączene z Internetem, przy czym aplkacja dzała równeż (w ogranczonym zakrese) w sytuacj chwlowej utraty połączena z Internetem (węcej nformacj w rozdzale 9). Aplkacja jest dedykowana na smartfony, ale można jej używać równeż na tabletach. Należy lczyć sę z tym, że w przypadku netypowych ekranów wdok aplkacj może być neprawdłowy.

7 Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny 5 3. Bezpeczeństwo Aplkacja Mertum Bank Moblny posada szereg zabezpeczeń, mędzy nnym: ndywdualny kod PIN odblokowujący aplkację, 3-krotne błędne podane PIN-u, lognu lub hasła blokuje dostęp we wszystkch kanałach elektroncznych, aplkacja automatyczne blokuje sę po 10 mnutach bezczynnośc, połączene z Bankem jest szyfrowane. Pamętaj o podstawowych zasadach bezpeczeństwa : ne zapsuj nkomu ne ujawnaj kodu PIN, defnując kod PIN pamętaj, aby był on trudny do odgadnęca ne mogą to być proste kombnacje, jak np. 1234, 8888, 1212 an Twój rok urodzena, nstaluj aplkację tylko z ofcjalnych źródeł (Play frmy Google lub AppStore frmy Apple), korzystaj z rekomendowanych wersj systemu (Androd od wersj 2.3, OS od wersj 8), ne używaj aplkacj na urządzenach z odblokowanym dostępem do plków systemowych (tzw. zrootowanych ), używaj na urządzenu programu antywrusowego pamętaj o jego regularnej aktualzacj, ustaw dodatkowe zabezpeczene (np. PIN) do samego urządzena, ne pozostawaj swojego urządzena bez nadzoru szczególne w mejscach publcznych.!??? W przypadku utraty urządzena z aktywną aplkacją, zablokuj ją poprzez Infolnę Banku. Możesz równeż zablokować cały kanał elektronczny korzystając z Systemu Bankowośc Elektroncznej przez przeglądarkę nternetową (węcej nformacj znajdzesz w Przewodnku użytkownka Bankowośc Elektroncznej dostępnym na strone Co zrobć, gdy zgubę smartfon z aktywną aplkacją? W takej sytuacj zadzwoń na Infolnę Banku celem zablokowana aplkacj. Możesz równeż zablokować cały kanał elektronczny, korzystając z Systemu Bankowośc Elektroncznej przez przeglądarkę nternetową. Czy mogę samodzelne zablokować aplkację? Tak, stneje taka możlwość. Możesz po prostu odnstalować aplkację lub zablokować ją w sposób opsany w rozdzale 6. Czy mogę zmenć już raz nadany PIN? Tak, możesz samodzelne zmenć PIN korzystając z funkcj Zmana PIN-u dostępnej w menu aplkacj.

8 6 mertumbank.pl/moblny 4. Instalacja aktualzacja aplkacj Mertum Bank Moblny Przed pobranem należy sprawdzć czy urządzene moblne, z którego korzystamy, może obsługwać aplkację Mertum Bank Moblny. W tym celu należy upewnć sę, że urządzene posada system operacyjny spełnający krytera opsane w rozdzale 2. Urządzane mus posadać równeż połączene z Internetem. Gdy powyższe warunk są spełnone należy pobrać aplkację. Sposób nstalacj zależy od systemu operacyjnego urządzena moblnego Instalacja dla użytkownków systemu Androd 1. Uruchom na Twom urządzenu aplkację Sklep Play. 2. W polu wyszukwana wpsz Mertum Bank Moblny. 3. Klknj na konę Mertum Bank Moblny. 4. Klknj na przycsk Zanstaluj rozpoczne sę poberane nstalacja. 5. Aplkacja Mertum Bank Moblny będze dostępna w głównym menu urządzena. 6. Aplkację otweramy poprzez klknęce kony Mertum Bank Moblny Instalacja dla użytkownków systemu OS 1. Uruchom na Twom urządzenu aplkację AppStore. 2. Klknj Szukaj, a następne wpsz Mertum Bank Moblny. 3. Klknj Mertum Bank Moblny. 4. Instaluj aplkację na urządzenu. 5. Aplkacja Mertum Bank Moblny jest dostępna w menu urządzena. 6. Aplkację otweramy przez klknęce kony Mertum Bank Moblny.!??? Na jednym urządzenu może być zanstalowana aktywowana tylko jedna aplkacja. Pamętaj, żeby nstalować aplkację tylko z ofcjalnych źródeł. Aplkacja ponformuje Cę, kedy dostępna jest jej nowa wersja. W takm przypadku mussz wykonać aktualzację w sposób analogczny do nstalacj nowej aplkacj. Instalacja aktualzacj ne wymaga ponownej aktywacj. Postępuję zgodne z opsem w przewodnku, ale ne mogę znaleźć aplkacj w markece. Czy to jest normalna sytuacja? Tak. Sytuacja taka może meć mejsce, jeśl Twoje urządzene jest nezgodne z aplkacją. Sprawdź czy Twoje urządzene spełna wymog, które są opsane w rozdzale 2. Próba nstalacj aplkacj kończy sę błędem. Co zrobć? Sprawdź czy masz wystarczającą lość wolnej pamęc (ok. 10 MB). W zależnośc od posadanego urządzena w przypadku braku mejsca może pomóc przenesene klku aplkacj na kartę pamęc. Przy próbe aktualzacj pojawa sę błąd. Co zrobć? Rozwązanem może być odnstalowane ponowna nstalacja aplkacj. W takm przypadku nezbędna będze równeż jej ponowna aktywacja.

9 Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny 7 5. Aktywacja aplkacj Dla przeprowadzena aktywacj nezbędne jest : posadane aktywnego dostępu do Systemu Bankowośc Elektroncznej, logn hasło do Systemu Bankowośc Elektroncznej, aktywne połączene z Internetem. Proces aktywacj można wykonać wyłączne samodzelne za pośrednctwem posadanego urządzena moblnego. Aplkację może aktywować użytkownk korzystający z paketu bezpeczeństwa składającego sę z lognu, hasła kodów SMS. Ne możesz używać aplkacj, jeśl korzystasz z tokenu. Jeżel chcesz korzystać z aplkacj możesz zmenć posadany paket bezpeczeństwa za pośrednctwem Infoln lub składając dyspozycję w Systeme Bankowośc Elektroncznej. Aktywacja przebega w dentyczny sposób bez względu na rodzaj posadanego urządzena. Aktywuj aplkację Mertum Bank Moblny w 5 prostych krokach: 1. Użytkownk uruchama aplkację Mertum Bank Moblny na swom urządzenu. 2. Użytkownk klka Aktywuj aplkację. 3. Użytkownk podaje swój logn oraz hasło, których używa przy logowanu do Systemu Bankowośc Elektroncznej, akceptuje regulamn (po uprzednm zapoznanu sę z jego treścą), a następne klka Zatwerdź. Rysunek 1. Perwszy krok aktywacj podane lognu hasła 4. Kolejnym krokem jest nadane kodu PIN, który będze używany do każdorazowego uruchomena aplkacj Mertum Bank Moblny. PIN może zawerać od 4 do 16 lter lub cyfr. Użytkownk nadaje swój PIN wprowadzając go dwukrotne klkając przycsk Dalej. PIN ustalany jest tylko raz jest tak sam na wszystkch urządzenach użytkownka. Podczas aktywacj kolejnych urządzeń drug krok aktywacj jest pomjany.

10 8 mertumbank.pl/moblny Rysunek 2. Drug krok aktywacj ustawene PIN-u! Pamętaj, aby PIN był trudny do odgadnęca, ne mogą to być proste kombnacje jak np. 1234, 8888, 1212 an Twój rok urodzena. Na urządzenach z systemem OS obsługujących technologę Touch ID prezentowany jest ekran umożlwający włączene logowana do aplkacj z wykorzystanem odcsku palca. Rysunek 3. Ustawene Touch ID Ekran jest prezentowany tylko na urządzenach, na których zapsane zostały wzorce odcsku palca. Logowane za pomocą odcsku palca możesz włączyć lub wyłączyć w każdej chwl w pozycj menu Zmana PIN.

11 Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny 9 5. Kolejnym krokem podczas aktywacj jest zgoda na użyce geolokalzacj. W przypadku akceptacj należy klknąć przycsk Zezwalam. Zgoda na geolokalzację pozwol wykorzystywać dodatkowe walory aplkacj tj. zapsywane współrzędnych prezentację na mape poszczególnych transakcj (węcej nformacj o geolokalzacj w rozdzale 9). Rysunek 4. Trzec krok aktywacj zgoda na geolokalzację Zgoda na geolokalzację może być udzelona późnej oraz w każdej chwl może być wycofana (węcej nformacj w rozdzale 9.) 6. Ostatnm krokem jest połączene aplkacj z kontem Facebook. Połączene to pozwala na wysyłane przelewów znajomym z Facebooka nawet bez znajomośc ch konta (węcej nformacj w rozdzale 8). Rysunek 5. Czwarty krok aktywacj połączene z kontem Facebook

12 10 mertumbank.pl/moblny Na tym aktywacja sę kończy. Następne prezentowany jest ekran do wprowadzena PIN-u w celu zalogowana do aplkacj. 6. Używane aplkacj 6.1. Logowane wylogowane Aplkacja po uruchomenu wymaga podana PIN-u. Rysunek 6. Ekran logowana Podane prawdłowego PIN-u odblokowuje aplkację. Trzykrotne błędne wprowadzene PIN-u skutkuje zablokowanem aplkacj. W przypadku braku aktywnośc przez ok. 10 mnut aplkacja samoczynne blokuje sę wymaga ponownego podana PIN-u. Podobne w przypadku zablokowana urządzena aplkacja równeż wymaga podana PIN-u. W przypadku kedy ne pamętasz PIN-u, możesz skorzystać z opcj Ne pamętam kodu PIN, dostępnej na tym ekrane. Skutkuje to konecznoścą wykonana ponownej aktywacj (zgodne z procedurą opsaną w rozdzale 5) oraz nadanem nowego PIN-u (patrz Rysunek 6).

13 Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny 11 Jeżel ustawone jest logowane z wykorzystanem odcsku palca, prezentowany jest ponższy ekran: Rysunek 7. Logowane z wykorzystanem Touch ID. Trzykrotne błędne odczytane odcsku palca wymusza logowane z wykorzystanem PIN-u. Rysunek 8. Ustawane nowego PIN-u Z tej opcj możesz skorzystać równeż wtedy, kedy chcesz samodzelne zablokować aplkację. W każdej chwl możesz wylogować sę z aplkacj za pomocą przycsku dostępnego w lewym, górnym rogu menu. Dodatkowo, w systeme Androd możesz zamknąć aplkację używając przycsku BACK na głównym ekrane.

14 12 mertumbank.pl/moblny Rysunek 9. Wylogowane z aplkacj Przycsk wylogowana PIN możesz w każdej chwl zmenć korzystając z opcj zmany PIN-u dostępnej w menu aplkacj Poruszane sę po ekranach aplkacj Nawgacja odbywa sę za pomocą gestów znanych z nnych aplkacj. Po uruchomenu, jako perwszy prezentowany jest rachunek, a przełączane pomędzy produktam odbywa sę za pomocą gestu w prawo w lewo. Rysunek 10. Przełączene mędzy produktam

15 Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny 13 Rysunek 11. Przeglądane nformacj W kolejnośc prezentowane są posadane przez Klenta produkty: rachunk osobste lub frmowe, rachunk oszczędnoścowe, karty kredytowe, lokaty, kredyty. Dla każdego rodzaju produktu prezentowane są najczęścej wykorzystywane operacje. Pozostałe operacje dostępne są w menu, w pozycj Płatnośc operacje (węcej nformacj w rozdzale 8). Ponżej produktów prezentowane są nformacje, które równeż możesz przewjać za pomocą gestów w lewo lub w prawo. Szczegóły produktu dostępne są po pocągnęcu w dół lstwy Szczegóły.

16 14 mertumbank.pl/moblny Rysunek 12. Otwerane szczegółowych nformacj o produkce 6.3. Menu aplkacj Menu dostępne jest po wybranu przycsku w lewym górnym rogu ekranu. Rysunek 13. Przycsk menu aplkacj Przycsk menu Zawartość menu jest różna w zależnośc od tego, czy aplkacja jest przed czy też po aktywacj. Poszczególne funkcjonalnośc opsane są dokładnej w następnych rozdzałach.

17 Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny 15 Rysunek 14. Wdok rozwnętego menu Rozwnęte menu 6.4. Fnanse osobste frmowe w jednym mejscu Funkcjonalność aplkacj umożlwa posadane jednego dostępu do wszystkch Twoch rachunków w Banku nezależne od tego, czy są to rachunk frmowe czy osobste. Dla porządku przejrzystośc nformacj, każdy z Klentów, tzn. każda Twoja frma Twoje rachunk osobste pokazywane są w forme odrębnych kontekstów. W górnej częśc menu wyberasz ten kontekst, w którym chcesz aktualne pracować. Rysunek 15. Przełączane kontekstów Wybór kontekstu pracy Aplkacja ne obsługuje autoryzacj operacj w przypadku, kedy Klent frmowy posada kartę podpsów. W takm przypadku operację należy zlecć w Systeme Bankowośc Elektroncznej przez przeglądarkę nternetową.

18 16 mertumbank.pl/moblny 7. Obsługa produktów Przełączane mędzy produktam odbywa sę zgodne z opsem w rozdzale 6. Dostępne funkcjonalnośc zależą od typu produktu Szczegóły produktu W szczegółach znajduje sę zestaw nformacj na temat produktu oraz lsta kart debetowych wydanych do rachunku. Klkając przycsk obok numeru rachunku możesz w prosty sposób przesłać numer za pomocą SMS-a lub e-mal a. W szczegółach znajduje sę równeż dostęp do wycągów, które możesz otworzyć bezpośredno na urządzenu (w formace PDF) lub wysłać na adres e-mal. Jeżel na rachunku lub karce znajdują sę blokady, zobaczysz ch sumę. Klkając w ną wejdzesz do lsty ze szczegółam blokad. Rysunek 16. Funkcje dostępne w szczegółach produktu wysyłka wycągu w e-mal otwarce wycągu na urządzenu W przypadku użyca opcj wysyłk wycągu na e-mal, wycąg jest wysyłany na adres, który masz zapsany w Mertum Banku. Adres e-mal możesz zaktualzować w opcj Profl klenta dostępnej w menu aplkacj.

19 Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Hstora Dostęp do hstor transakcj uzyskasz wchodząc z głównego ekranu produktu lub korzystając z odpowednej pozycj w menu. Aby przełączać sę mędzy hstorą dla różnych produktów ne mussz wracać do głównego menu wystarczy przesunąć nagłówek, którym przełączysz sę na nny produkt. Rysunek 17. Ekran hstor przełączane produktu Incjalne prezentowane jest dzesęć ostatnch transakcj. Aby zobaczyć kolejne transakcje należy przesunąć do góry lstę transakcj. Rysunek 18. Poberane kolejnych transakcj

20 18 mertumbank.pl/moblny Klkając na lśce wybraną transakcję wchodzmy w jej szczegóły. Rysunek 19. Wdok szczegółów transakcj W zależnośc od rodzaju transakcj dostępne są na tym ekrane dodatkowe opcje: wykonaj ponowne przelew zwrotny tworzy przelew na baze aktualne otwartej transakcj, potwerdzene umożlwa wygenerowane wysłane na e-mal potwerdzena transakcj. Jeżel transakcja została wykonana z wykorzystanem geolokalzacj, mejsce jej realzacj zostane zaprezentowane na mape. Wdok wszystkch transakcj na mape uzyskamy klkając na konę na głównym ekrane hstor. Rysunek 20. Wdok transakcj na mape

21 Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny 19 Aby wyszukać konkretne transakcje, w polu wyszukwana należy wpsać np. fragment opsu, nazwę odborcy lub kwotę nacsnąć przycsk z symbolem lupy Najczęścej używane funkcje Na ekrane produktu masz dostęp do najczęścej wykorzystywanych funkcj. Rysunek 21. Ekran produktu najczęścej używane funkcje Ne wszystke funkcje będą dostępne podczas pracy bez dostępu do Internetu. Węcej nformacj o tym trybe znajdzesz w rozdzale 9.

22 20 mertumbank.pl/moblny 8. Transakcje Aplkacja umożlwa realzację: przelewów zwykłych na dowolne rachunk w nnych bankach (tzw. przelew bankowy), przelewów walutowych do banku w Polsce, przelewów pomędzy rachunkam własnym, przelewów do ZUS, przelewów do US przelewów podatkowych, przelewów natychmastowych, przelewów z karty kredytowej, doładowań telefonu, otwerana zrywana lokat, kupna sprzedaży walut, przelewów zwykłych z danym odczytanym ze zdjęca blanketu (tzw. Fotoprzelew), przelewów za pośrednctwem SMS, wadomośc e-mal, Facebooka. Dostęp do poszczególnych rodzajów transakcj możlwy jest z okna produktu lub z menu aplkacj pozycja Płatnośc operacje. Rysunek 22. Ekran grupujący wszystke rodzaje płatnośc operacj

23 Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Tworzene przelewu Rysunek 23. Tworzene przelewu Wybór produktu Dostęp do lsty odborców Blokada środków Opcja przelewu natychmastowego Zamówene potwerdzena W nagłówku przelewu, gestem lewo-prawo wyberany jest produkt, z którego ma być zrealzowany przelew. Klkając przycsk plusa w polu Komu uruchamana jest ksążka z zapsanym Odborcam (węcej o zarządzanu odborcam w rozdzale 10). Na ekrane przelewu możlwe jest wybrane opcj przelewu natychmastowego oraz potwerdzena przelewu. Po wybranu opcj potwerdzena należy podać adres e-mal, na który przesłane zostane potwerdzene w forme załącznka.pdf.

24 22 mertumbank.pl/moblny 8.2. Fotoprzelew Aplkacja umożlwa utworzene przelewu bezpośredno ze zdjęca blanketu lub faktury. Aby aplkacja mogła odczytać dane ze zdjęca należy: prawdłowo ułożyć blanket do zdjęca zgodne z podpowedzam umeszczonym na ekrane, wykonać zdjęce w dobrym ośwetlenu, wykonać neporuszone możlwe ostre zdjęce.! Przed autoryzacją przelewu należy sprawdzć, czy jego dane są zgodne z blanketem wpłaty lub fakturą. Rysunek 24. Wykonane zdjęca blanketu Operacje zaplanowane odrzucone W menu aplkacj dostępna jest opcja Operacje zaplanowane odrzucone. Opcja prowadz do lsty operacj, które jeszcze ne zostały zrealzowane lub zostały odrzucone. Dla operacj oczekującej masz możlwość jej Wycofana lub Skopowana, czyl utworzena podobnej. Dla operacj odrzuconej możesz odczytać powód jej odrzucena oraz skerować ją do ponownej realzacj za pomocą funkcj Wykonaj ponowne. Ekran umożlwa równeż podgląd edycję zleceń stałych. Rysunek 25. Operacje zaplanowane odrzucone

25 Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Lokaty Aplkacja daje wgląd w posadane lokaty oraz umożlwa otwerane zrywane lokat. Lokatę możesz otworzyć Korzystając z funkcj Otwórz lokatę dostępnej w pozycj menu Płatnośc operacje. Rysunek 26. Otwerane lokaty Wybór rachunku, z którego zostaną przelane środk na lokatę Kwota lokat Wybór lokaty Opcja automatycznego odnowena Najperw należy wprowadzć kwotę a następne wybrać lokatę. Na lśce prezentowane są tylko te lokaty, które mogą być otwarte dla wprowadzonej kwoty Kupno sprzedaż walut Dla posadaczy rachunków w walutach obcych aplkacja udostępna funkcję kupna lub sprzedaży waluty. Funkcja ta dostępna jest bezpośredno na ekrane rachunku walutowego lub w menu Płatnośc operacje pod pozycją Kup / sprzedaj walutę. Prezentowane są tylko te waluty, dla których Klent posada rachunk. Rachunk ustawane są w zależnośc od wybranego kerunku transakcj (kupno/sprzedaż) oraz waluty.

26 24 mertumbank.pl/moblny Rysunek 27. Kup / sprzedaj walutę Wybór kerunku transakcj Wybór waluty Rachunek źródłowy Rachunek docelowy Kwota kupowanej lub sprzedawanej waluty Data realzacj Tytuł transakcj 8.6. Przelewy SMS / e-mal / facebook Funkcja przelewów SMS / e-mal / facebook, dostępna w opcj menu Płatnośc operacje umożlwa wysyłane przelewów bez znajomośc numeru rachunku odborcy. Odborca przelewu otrzymuje specjalny, ndywdualny kod, który wraz z numerem swojego rachunku podaje na strone lub w aplkacj Mertum Bank Moblny (opcja Przyjmj penądze ). W zależnośc od wybranego typu przelewu kod przesyłany jest do adresata za pomocą wadomośc SMS, e-mal lub w wadomośc w portalu Facebook. Aby móc wysyłać przelewy Facebook aplkacja mus być połączona z Twom kontem na Facebooku. Możesz ją połączyć z Facebookem podczas aktywacj aplkacj lub w ustawenach Proflu użytkownka. Kody wysyłane do odborców mają ważność 7 dn. W przypadku neodebrana przez odborcę przelewu w cągu 7 dn transakcja zostaje anulowana.

27 Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Pozostałe usług 9.1. Zapłać m Dzęk funkcj Zapłać m masz możlwość wysłana (za pośrednctwem Banku) SMS lub e-mal z prośbą o zapłatę. W treśc wadomośc zawarta jest kwota, cel prośby oraz Twój numer konta. Dodatkowo, masz możlwość automatycznego podzału kwoty na osoby, co może być przydatne np. podczas podzału wspólnego rachunku w restauracj. Funkcja Zapłać m umożlwa równeż wysłane prośby o doładowane telefonu komórkowego. Rysunek 28. Funkcja Zapłać m prośba o zapłatę Wyjścowa kwota (np. rachunku) Dostęp do ksążk teleadresowej Kwota przypadająca na daną osobę Suma kwot przypsanych do osób Wyjścowa kwota jest automatyczne dzelona na kolejne dodawane osoby. Kwoty przypadające na poszczególne osoby możesz samodzelne zmenać, a ch sumę zobaczysz na dole, pod ostatną osobą na lśce. Suma jest zaznaczona na czerwono, jeśl jest różna od kwoty wyjścowej. Możesz dodawać osoby, które masz zapsane w urządzenu które mają wprowadzony numer telefonu lub adres e-mal.

28 26 mertumbank.pl/moblny Rysunek 29. Funkcja Zapłać m prośba o doładowane Dostęp do ksążk teleadresowej 9.2. Geolokalzacja Aplkacja umożlwa prezentację na mape mejsc, w których były zlecane transakcje. W tym celu aplkacja zapsuje współrzędne urządzena w momence autoryzacj operacj. Aby aplkacja mogła zapsywać położene urządzena mussz wyrazć na to zgodę. Zgodę możesz udzelć w trakce aktywacj (zobacz rozdzał 5) lub późnej, korzystając z opcj Profl Klenta dostępnej w menu aplkacj. Rysunek 30. Wdok transakcj na mape Położene jest zapsywane tylko w momence autoryzacj operacj. Aplkacja ne zapsuje położena w nnym momence.

29 Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny 27! O dokładnośc geolokalzacj decyduje precyzja, z jaką Twoje urządzene odczyta swoje położene w momence autoryzacj operacj. W przypadku nektórych urządzeń oprócz zgody w aplkacj koneczne jest równeż udzelene zgody na pozome systemu. Zgoda na zapsywane położena może być w każdej chwl wycofana w Proflu użytkownka dostępnym w menu aplkacj. Pamętaj, że wycofane zgody powoduje usunęce wszystkch zapsanych lokalzacj Praca bez dostępu do Internetu Aplkacja potraf pracować w ogranczonym zakrese równeż bez dostępu do Internetu. Brak dostępu do Internetu jest sygnalzowany przez aplkację za pomocą komunkatu wdocznego w górnej częśc ekranu. Rysunek 31. Wdok ekranu przy braku połączena z Internetem Komunkat o braku połączena z Internetem W przypadku braku połączena z Internetem: prezentowanych jest pęć ostatnch pozycj w hstor, można wpsać dane przelewu, ale jego autoryzacja możlwa jest tylko przy połączenu z Internetem, ne wszystke funkcje są dostępne (np. funkcje Blokady Zmeń lmt na powyższym zdjęcu).! Zwróć uwagę, że dane (np. dostępne środk) prezentowane w sytuacj braku dostępu do Internetu mogą być neaktualne.

30 28 mertumbank.pl/moblny 9.4. Sterowane głosowe Aplkacja umożlwa sterowane głosem. Po użycu przycsku mkrofonu dostępnego w prawym, górnym rogu ekranu uruchamany jest ekran, w którym możesz wydawać polecena. Po nacśnęcu przycsku mkrofonu u dołu ekranu aplkacja zaczyna słuchać poleceń. W zależnośc od polecena aplkacja odpowada głosem, prezentowane są odpowedne nformacje lub uruchamane są właścwe ekrany aplkacj. Rysunek 32. Ekran dalogowy sterowana głosem Korzystając z funkcj głosowych staraj sę mówć wyraźne, prosto do telefonu. Ze względów bezpeczeństwa część nformacj prezentowana jest tylko na ekrane, bez odczytywana na głos. Przykładowe komendy głosowe zawera Załącznk nr 2.

31 Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Ustawena Profl Klenta Profl klenta dostępny jest w menu aplkacj. W ramach proflu klenta możesz zmenć dane teleadresowe oraz możesz udzelć lub cofnąć zgodę na geolokalzację. Rysunek 33. Profl Klenta! Pamętaj o aktualzacj swoch danych. Dane, które zmensz w aplkacj są automatyczne zapsywane równeż w pozostałych systemach Banku Zmana PIN-u Opcja Zmana PIN dostępna jest w menu aplkacj. Przed zmaną PIN-u zostanesz najperw poproszony o podane aktualnego numeru PIN, a następne będzesz mógł ustawć nowy.

32 30 mertumbank.pl/moblny Rysunek 34. Zmana PIN-u! Pamętaj, aby PIN był trudny do odgadnęca, ne mogą to być proste kombnacje jak np. 1234, 8888, 1212 an Twój rok urodzena. Zmenony PIN obowązuje na wszystkch urządzenach użytkownka Odborcy Zarządzane odborcam dostępne jest w menu aplkacj (pozycja Odborcy). Rysunek 35. Zarządzane odborcam Dodawane nowego odborcy

33 Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny 31 Na ekrane zobaczysz w perwszej zakładce wszystkch odborców oraz w osobnych zakładkach tzw. odborców zaufanych nezaufanych. Klkając w konę masz możlwość dodana nowego odborcy. Klkając w odborcę masz możlwość edycj jego danych oraz zmany jego statusu (zaufany/nezaufany). Odborca zaufany to odborca, na rzecz którego realzacja przelewów zleceń odbywa sę bez autoryzacj. Autoryzujesz jedyne sam fakt nadana danemu odborcy statusu Odborcy zaufanego. Odborca nezaufany to odborca, na rzecz którego realzacja przelewów zleceń za każdym razem wymaga autoryzacj Ustawena lmtów Za pomocą funkcj Lmty dostępnej w menu aplkacj masz możlwość podglądu oraz zmany lmtów transakcj wykonywanych za pośrednctwem elektroncznych kanałów dostępu. Opcja zmany lmtów transakcyjnych pozwala na zdefnowane lmtów dla wybranego rachunku. Masz możlwość wyboru rachunku, dla którego lmty chcesz obejrzeć lub zmenć. Możesz zdefnować lmty dla: transakcj jednorazowych, transakcj dzennych, transakcj mesęcznych. Rysunek 36. Zarządzane lmtam Opcja Lmty przeznaczona jest do defnowana lmtów wyłączne dla Klentów ndywdualnych oraz frm, które ne korzystają z kart podpsów. Możesz równeż wywołać połączene telefonczne z Infolną Banku w celu zmany lmtów na kartach płatnczych.

34 32 mertumbank.pl/moblny Powadomena PUSH Korzystając z aplkacj Mertum Bank Moblny możesz odberać na telefone powadomena zawerające nformacje z banku oraz nformacje o zdarzenach fnansowych. Konfguracja powadomeń dostępna jest w menu aplkacj w sekcj Ustawena. Rysunek 37. Ustawena powadomeń

35 Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Informacje Dzęk aplkacj masz dostęp do szeregu aktualnych nformacj na temat Banku produktów, m.n.: aktualnośc, aktualnych taryf opłat prowzj, ofert produktowych, danych kontaktowych Mertum Banku.

36 34 mertumbank.pl/moblny Załącznk 1 Usług obsługwane przez aplkację Funkcje ogólne Aktywacja aplkacj z wykorzystanem lognu hasła do Systemu Bankowośc Elektroncznej Logowane do aplkacj przy pomocy PIN-u Autoryzacja operacj przy pomocy kodów SMS Obsługa rachunków Informacja o posadanych rachunkach Informacja o dostępnych środkach na rachunku Informacja o numerze rachunku z możlwoścą jego wysyłk przy pomocy SMS lub e-mal Pełen wgląd w szczegóły rachunku Hstora operacj na rachunku z możlwoścą jej fltrowana przeszukwana Prezentacja mejsc zlecena transakcj na mape (geolokalzacja) Informacja o blokadach na rachunku Dostęp do wycągów w formace.pdf Obsługa kart debetowych Informacja o posadanych kartach debetowych (prezentowana w szczegółach rachunku, do którego została wydana) Informacja o dostępnych środkach na karce Informacja o blokadach na karce Uruchomene procedury blokady karty w sytuacjach awaryjnych Obsługa kart kredytowych Informacja o posadanych kartach kredytowych Informacja o dostępnym lmce na karce Pełen wgląd w szczegóły karty Hstora operacj na karce z możlwoścą jej fltrowana przeszukwana Informacja o blokadach na karce Dostęp do wycągów w formace.pdf Spłata karty Obsługa lokat Informacja o posadanych lokatach Pełen wgląd w szczegóły lokaty Możlwość otwarca zerwana lokaty Obsługa kredytów Lsta kredytów Harmonogram rat Spłata raty kredytu

37 Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny 35 Funkcja Zapłać m Wysyłka prośby o zapłatę za pomocą SMS lub e-mal Wysyłka prośby o doładowane telefonu za pomocą SMS lub e-mal Transakcje Przelewy beżące oraz z datą przyszłą Przelew bankowy zewnętrzny do banku w Polsce Przelew walutowy zewnętrzny do banku w Polsce Przelew własny mędzy rachunkam Klenta Przelewy ZUS Przelewy US Inne Przelew natychmastowy Fotoprzelew przelew bankowy, którego dane odczytywane są ze zdjęca blanketu Doładowana telefonów komórkowych Kupno sprzedaż walut Przelew SMS / e-mal / Facebook Sterowane głosowe Ustawena Profl klenta Zmana PIN Zarządzane odborcam Ustawena lmtów Ustawena powadomeń PUSH Informacje Opłaty prowzje Informacja o aplkacj Informacje o Banku Kursy walut Aktualnośc

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP Szczegółowe Zasady Prowadzena Rozlczeń Transakcj przez KDPW_CCP (stan prawny od 5 czerwca 2013 r. ) Rozdzał perwszy Uczestnctwo w KDPW_CCP 1 1. Poszczególne termny, którym posługują sę nnejsze postanowena,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika Spis treści Wstęp... 4 O tym dokumencie... 4 Przyjęte oznaczenia... 4 Cel

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 1.Wstęp...4 2.Instalacja...5 2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)...5 2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu...5 2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej...5 2.4 Uaktualnienie...5

Bardziej szczegółowo

Rachunek brokerski w 5 krokach

Rachunek brokerski w 5 krokach Biuro Maklerskie Rachunek brokerski w 5 krokach w Systemie Bankowości Internetowej SPIS TREŚCI 1. Zasilenie rachunku brokerskiego 2. Obsługa zleceń giełdowych 3. Monitor powiadomień 4. Zmiana sposobu autoryzacji

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

Pomoc Pocztowy24Biznes

Pomoc Pocztowy24Biznes Pomoc Pocztowy24Biznes Spis treści 1. Lista rachunków str. 2 2. Lista operacji str. 3 3. Grupy rachunków str. 4 4. Autoryzacja dokumentów str. 5 5. Historia dokumentów str. 7 6. Folder dokumentów str.

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 Comarch ERP Optima Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego Wersja dokumentu 1.0 Spis treści 1. O PLATFORMIE IPKO DEALER... 3 2. KORZYSTANIE Z PLATFORMY IPKO DEALER... 3 2.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu Futuro Flexo.

Instrukcja obsługi panelu Futuro Flexo. Instrukcja obsługi panelu Futuro Flexo. 1. Logowanie do usługi 2 2. Informacje w panelu 3 2.1. Autowylogowanie 3 2.2. Informacje o kliencie i usłudze 3 2.3. Wykorzystanie limitu ruchu 4 3. Menu panelu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 Gratulujemy i cieszymy się, że postanowiłeś dołączyć do grona Klientów mbanku czerpiących korzyści finansowe z dobrodziejstw rynku kapitałowego w

Bardziej szczegółowo

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Uwagi ogólne...4 O programie...4 Wymagania systemowe...5 Instalowanie programu...5 Strona internetowa programu...5 1. Początek pracy z programem...6 Dane Twojej firmy...6 Dane ogólne...6 Działalność...7

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH Umowa zawarta w dniu w..pomiędzy: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu Dumpingowiec

Instrukcja programu Dumpingowiec Instrukcja programu Dumpingowiec Autor: Przemysław Rokicki ul. Wł. Łokietka 47d/16, 81-736 Sopot NIP: 585-135-80-17 Tel. 0501-383-783, e-mail: biuro@dumpingowiec.pl Wersja instrukcji z dnia 2012-07-13

Bardziej szczegółowo

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOHO System Obsługi Hotelu Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 7 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 8 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

SOFTECH Sp. z o. o. ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa Infolinia handlowa: 22 610 77 42 www.gastro.pl. Wydanie drugie

SOFTECH Sp. z o. o. ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa Infolinia handlowa: 22 610 77 42 www.gastro.pl. Wydanie drugie SOFTECH Sp. z o. o. ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa www.gastro.pl Wydanie drugie Spis treści 1. Wymagania systemowe... 4 1.1. Co otrzymujemy?... 4 2. Konfiguracja oprogramowania Gastro... 5 2.1.

Bardziej szczegółowo