Przewodnik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik użytkownika"

Transkrypt

1 Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum

2 2 mertumbank.pl/moblny Aktualzacja: lpec 2015

3 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku (Mertum Bank Moblny) przeznaczona jest zarówno dla Klentów ndywdualnych, jak osób prowadzących dzałalność gospodarczą, spółek osobowych oraz spółek prawa handlowego. Stanow ona jeden ze sposobów dostępu do systemu transakcyjnego nformacyjnego Banku. Mertum Bank Moblny funkcjonuje w trybe 24 godzny na dobę, 7 dn w tygodnu. Celem Przewodnka jest zapoznane Klenta z aplkacją począwszy od jej nstalacj, aż do codzennego użytkowana. Zameszczone nformacje wskazówk pomogą dokładnej poznać wykorzystać możlwośc aplkacj. Przewodnk zawera ops aplkacj według stanu na maj 2014 roku. Zakres usług oferowanych za pomocą aplkacj przez Mertum Bank Moblny będze sukcesywne rozszerzany. O wszelkch zmanach będzemy nformować na stronach nternetowych Banku. Prosmy równeż o wszelke sugeste, które pozwolą nam dalej rozwjać aplkację usług śwadczone w ramach Mertum Banku Moblnego. Pozdrawamy, Zespół Mertum Banku? Przewodnk zawera zdjęca przykładowych ekranów aplkacj. W zależnośc od posadanego urządzena rzeczywste wdok mogą różnć sę od zaprezentowanych w przewodnku. Przewodnk opsuje Aplkację Mertum Bank Moblny. Informacje o pozostałych elektroncznych kanałach dostępu znajdzesz w Przewodnku użytkownka Bankowośc Elektroncznej dostępnym na strone w zakładce Bankowość nternetowa.

4

5 Sps treśc 1. Czym jest Mertum Bank Moblny? 4 2. Na jakch urządzenach można używać aplkacj Mertum Bank Moblny? 4 3. Bezpeczeństwo 5 4. Instalacja aktualzacja aplkacj Mertum Bank Moblny Instalacja dla użytkownków systemu Androd Instalacja dla użytkownków systemu OS 6 5. Aktywacja aplkacj 7 6. Używane aplkacj Logowane wylogowane Poruszane sę po ekranach aplkacj Menu aplkacj Fnanse osobste frmowe w jednym mejscu Obsługa produktów Szczegóły produktów Hstora Najczęścej używane funkcje Transakcje Tworzene przelewu Fotoprzelew Operacje zaplanowane odrzucone Otwerane lokat Kupno sprzedaż walut Przelewy SMS / e-mal / facebook Pozostałe usług Zapłać m Geolokalzacja Praca bez dostępu do Internetu Sterowane głosowe Ustawena Profl Klenta Zmana PIN-u Odborcy Ustawena lmtów Powadomena PUSH Informacje 33 Załącznk 1. Usług obsługwane przez aplkację 34 Załącznk 2. Przykładowe komendy głosowe 36

6 4 mertumbank.pl/moblny 1. Czym jest Mertum Bank Moblny? Mertum Bank Moblny jest aplkacją nstalowaną na urządzenu moblnym, tj. smartfone lub tablece. Aplkacja zapewna dostęp do produktów bankowych posadanych w Mertum Banku. Klent posadający zanstalowaną aplkację Mertum Bank Moblny może z dowolnego mejsca zarządzać swom produktam, wykorzystując take nnowacyjne funkcje, jak np. prezentacja transakcj na mape czy też płatnośc rachunków poprzez zdjęce blanketu faktury. Aplkacja Mertum Bank Moblny przeznaczona jest dla Klentów ndywdualnych, osób prowadzących dzałalność gospodarczą, spółek osobowych oraz spółek prawa handlowego. Funkcjonalność aplkacj umożlwa posadane jednego dostępu do wszystkch Twoch rachunków w Banku nezależne od tego, czy są to rachunk frmowe czy osobste. Do używana aplkacj nezbędne jest posadane aktywnego dostępu do Systemu Bankowośc Elektroncznej Mertum Banku (SBE). Logn hasło do Systemu Bankowośc Elektroncznej jest wykorzystywany m.n. podczas aktywacj aplkacj. Węcej nformacj o Systeme Bankowośc Elektroncznej znajdzesz w Przewodnku użytkownka Bankowośc Elektroncznej dostępnym na strone w zakładce Bankowość nternetowa. 2. Na jakch urządzenach można używać aplkacj Mertum Bank Moblny? Aplkacja Mertum Bank Moblny jest przeznaczona na smartfony korzystające z systemów operacyjnych: Androd od wersj 2.3 nowsze, OS od wersj 8 nowsze. Dla prawdłowej pracy aplkacj, urządzena muszą posadać aktywne połączene z Internetem, przy czym aplkacja dzała równeż (w ogranczonym zakrese) w sytuacj chwlowej utraty połączena z Internetem (węcej nformacj w rozdzale 9). Aplkacja jest dedykowana na smartfony, ale można jej używać równeż na tabletach. Należy lczyć sę z tym, że w przypadku netypowych ekranów wdok aplkacj może być neprawdłowy.

7 Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny 5 3. Bezpeczeństwo Aplkacja Mertum Bank Moblny posada szereg zabezpeczeń, mędzy nnym: ndywdualny kod PIN odblokowujący aplkację, 3-krotne błędne podane PIN-u, lognu lub hasła blokuje dostęp we wszystkch kanałach elektroncznych, aplkacja automatyczne blokuje sę po 10 mnutach bezczynnośc, połączene z Bankem jest szyfrowane. Pamętaj o podstawowych zasadach bezpeczeństwa : ne zapsuj nkomu ne ujawnaj kodu PIN, defnując kod PIN pamętaj, aby był on trudny do odgadnęca ne mogą to być proste kombnacje, jak np. 1234, 8888, 1212 an Twój rok urodzena, nstaluj aplkację tylko z ofcjalnych źródeł (Play frmy Google lub AppStore frmy Apple), korzystaj z rekomendowanych wersj systemu (Androd od wersj 2.3, OS od wersj 8), ne używaj aplkacj na urządzenach z odblokowanym dostępem do plków systemowych (tzw. zrootowanych ), używaj na urządzenu programu antywrusowego pamętaj o jego regularnej aktualzacj, ustaw dodatkowe zabezpeczene (np. PIN) do samego urządzena, ne pozostawaj swojego urządzena bez nadzoru szczególne w mejscach publcznych.!??? W przypadku utraty urządzena z aktywną aplkacją, zablokuj ją poprzez Infolnę Banku. Możesz równeż zablokować cały kanał elektronczny korzystając z Systemu Bankowośc Elektroncznej przez przeglądarkę nternetową (węcej nformacj znajdzesz w Przewodnku użytkownka Bankowośc Elektroncznej dostępnym na strone Co zrobć, gdy zgubę smartfon z aktywną aplkacją? W takej sytuacj zadzwoń na Infolnę Banku celem zablokowana aplkacj. Możesz równeż zablokować cały kanał elektronczny, korzystając z Systemu Bankowośc Elektroncznej przez przeglądarkę nternetową. Czy mogę samodzelne zablokować aplkację? Tak, stneje taka możlwość. Możesz po prostu odnstalować aplkację lub zablokować ją w sposób opsany w rozdzale 6. Czy mogę zmenć już raz nadany PIN? Tak, możesz samodzelne zmenć PIN korzystając z funkcj Zmana PIN-u dostępnej w menu aplkacj.

8 6 mertumbank.pl/moblny 4. Instalacja aktualzacja aplkacj Mertum Bank Moblny Przed pobranem należy sprawdzć czy urządzene moblne, z którego korzystamy, może obsługwać aplkację Mertum Bank Moblny. W tym celu należy upewnć sę, że urządzene posada system operacyjny spełnający krytera opsane w rozdzale 2. Urządzane mus posadać równeż połączene z Internetem. Gdy powyższe warunk są spełnone należy pobrać aplkację. Sposób nstalacj zależy od systemu operacyjnego urządzena moblnego Instalacja dla użytkownków systemu Androd 1. Uruchom na Twom urządzenu aplkację Sklep Play. 2. W polu wyszukwana wpsz Mertum Bank Moblny. 3. Klknj na konę Mertum Bank Moblny. 4. Klknj na przycsk Zanstaluj rozpoczne sę poberane nstalacja. 5. Aplkacja Mertum Bank Moblny będze dostępna w głównym menu urządzena. 6. Aplkację otweramy poprzez klknęce kony Mertum Bank Moblny Instalacja dla użytkownków systemu OS 1. Uruchom na Twom urządzenu aplkację AppStore. 2. Klknj Szukaj, a następne wpsz Mertum Bank Moblny. 3. Klknj Mertum Bank Moblny. 4. Instaluj aplkację na urządzenu. 5. Aplkacja Mertum Bank Moblny jest dostępna w menu urządzena. 6. Aplkację otweramy przez klknęce kony Mertum Bank Moblny.!??? Na jednym urządzenu może być zanstalowana aktywowana tylko jedna aplkacja. Pamętaj, żeby nstalować aplkację tylko z ofcjalnych źródeł. Aplkacja ponformuje Cę, kedy dostępna jest jej nowa wersja. W takm przypadku mussz wykonać aktualzację w sposób analogczny do nstalacj nowej aplkacj. Instalacja aktualzacj ne wymaga ponownej aktywacj. Postępuję zgodne z opsem w przewodnku, ale ne mogę znaleźć aplkacj w markece. Czy to jest normalna sytuacja? Tak. Sytuacja taka może meć mejsce, jeśl Twoje urządzene jest nezgodne z aplkacją. Sprawdź czy Twoje urządzene spełna wymog, które są opsane w rozdzale 2. Próba nstalacj aplkacj kończy sę błędem. Co zrobć? Sprawdź czy masz wystarczającą lość wolnej pamęc (ok. 10 MB). W zależnośc od posadanego urządzena w przypadku braku mejsca może pomóc przenesene klku aplkacj na kartę pamęc. Przy próbe aktualzacj pojawa sę błąd. Co zrobć? Rozwązanem może być odnstalowane ponowna nstalacja aplkacj. W takm przypadku nezbędna będze równeż jej ponowna aktywacja.

9 Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny 7 5. Aktywacja aplkacj Dla przeprowadzena aktywacj nezbędne jest : posadane aktywnego dostępu do Systemu Bankowośc Elektroncznej, logn hasło do Systemu Bankowośc Elektroncznej, aktywne połączene z Internetem. Proces aktywacj można wykonać wyłączne samodzelne za pośrednctwem posadanego urządzena moblnego. Aplkację może aktywować użytkownk korzystający z paketu bezpeczeństwa składającego sę z lognu, hasła kodów SMS. Ne możesz używać aplkacj, jeśl korzystasz z tokenu. Jeżel chcesz korzystać z aplkacj możesz zmenć posadany paket bezpeczeństwa za pośrednctwem Infoln lub składając dyspozycję w Systeme Bankowośc Elektroncznej. Aktywacja przebega w dentyczny sposób bez względu na rodzaj posadanego urządzena. Aktywuj aplkację Mertum Bank Moblny w 5 prostych krokach: 1. Użytkownk uruchama aplkację Mertum Bank Moblny na swom urządzenu. 2. Użytkownk klka Aktywuj aplkację. 3. Użytkownk podaje swój logn oraz hasło, których używa przy logowanu do Systemu Bankowośc Elektroncznej, akceptuje regulamn (po uprzednm zapoznanu sę z jego treścą), a następne klka Zatwerdź. Rysunek 1. Perwszy krok aktywacj podane lognu hasła 4. Kolejnym krokem jest nadane kodu PIN, który będze używany do każdorazowego uruchomena aplkacj Mertum Bank Moblny. PIN może zawerać od 4 do 16 lter lub cyfr. Użytkownk nadaje swój PIN wprowadzając go dwukrotne klkając przycsk Dalej. PIN ustalany jest tylko raz jest tak sam na wszystkch urządzenach użytkownka. Podczas aktywacj kolejnych urządzeń drug krok aktywacj jest pomjany.

10 8 mertumbank.pl/moblny Rysunek 2. Drug krok aktywacj ustawene PIN-u! Pamętaj, aby PIN był trudny do odgadnęca, ne mogą to być proste kombnacje jak np. 1234, 8888, 1212 an Twój rok urodzena. Na urządzenach z systemem OS obsługujących technologę Touch ID prezentowany jest ekran umożlwający włączene logowana do aplkacj z wykorzystanem odcsku palca. Rysunek 3. Ustawene Touch ID Ekran jest prezentowany tylko na urządzenach, na których zapsane zostały wzorce odcsku palca. Logowane za pomocą odcsku palca możesz włączyć lub wyłączyć w każdej chwl w pozycj menu Zmana PIN.

11 Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny 9 5. Kolejnym krokem podczas aktywacj jest zgoda na użyce geolokalzacj. W przypadku akceptacj należy klknąć przycsk Zezwalam. Zgoda na geolokalzację pozwol wykorzystywać dodatkowe walory aplkacj tj. zapsywane współrzędnych prezentację na mape poszczególnych transakcj (węcej nformacj o geolokalzacj w rozdzale 9). Rysunek 4. Trzec krok aktywacj zgoda na geolokalzację Zgoda na geolokalzację może być udzelona późnej oraz w każdej chwl może być wycofana (węcej nformacj w rozdzale 9.) 6. Ostatnm krokem jest połączene aplkacj z kontem Facebook. Połączene to pozwala na wysyłane przelewów znajomym z Facebooka nawet bez znajomośc ch konta (węcej nformacj w rozdzale 8). Rysunek 5. Czwarty krok aktywacj połączene z kontem Facebook

12 10 mertumbank.pl/moblny Na tym aktywacja sę kończy. Następne prezentowany jest ekran do wprowadzena PIN-u w celu zalogowana do aplkacj. 6. Używane aplkacj 6.1. Logowane wylogowane Aplkacja po uruchomenu wymaga podana PIN-u. Rysunek 6. Ekran logowana Podane prawdłowego PIN-u odblokowuje aplkację. Trzykrotne błędne wprowadzene PIN-u skutkuje zablokowanem aplkacj. W przypadku braku aktywnośc przez ok. 10 mnut aplkacja samoczynne blokuje sę wymaga ponownego podana PIN-u. Podobne w przypadku zablokowana urządzena aplkacja równeż wymaga podana PIN-u. W przypadku kedy ne pamętasz PIN-u, możesz skorzystać z opcj Ne pamętam kodu PIN, dostępnej na tym ekrane. Skutkuje to konecznoścą wykonana ponownej aktywacj (zgodne z procedurą opsaną w rozdzale 5) oraz nadanem nowego PIN-u (patrz Rysunek 6).

13 Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny 11 Jeżel ustawone jest logowane z wykorzystanem odcsku palca, prezentowany jest ponższy ekran: Rysunek 7. Logowane z wykorzystanem Touch ID. Trzykrotne błędne odczytane odcsku palca wymusza logowane z wykorzystanem PIN-u. Rysunek 8. Ustawane nowego PIN-u Z tej opcj możesz skorzystać równeż wtedy, kedy chcesz samodzelne zablokować aplkację. W każdej chwl możesz wylogować sę z aplkacj za pomocą przycsku dostępnego w lewym, górnym rogu menu. Dodatkowo, w systeme Androd możesz zamknąć aplkację używając przycsku BACK na głównym ekrane.

14 12 mertumbank.pl/moblny Rysunek 9. Wylogowane z aplkacj Przycsk wylogowana PIN możesz w każdej chwl zmenć korzystając z opcj zmany PIN-u dostępnej w menu aplkacj Poruszane sę po ekranach aplkacj Nawgacja odbywa sę za pomocą gestów znanych z nnych aplkacj. Po uruchomenu, jako perwszy prezentowany jest rachunek, a przełączane pomędzy produktam odbywa sę za pomocą gestu w prawo w lewo. Rysunek 10. Przełączene mędzy produktam

15 Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny 13 Rysunek 11. Przeglądane nformacj W kolejnośc prezentowane są posadane przez Klenta produkty: rachunk osobste lub frmowe, rachunk oszczędnoścowe, karty kredytowe, lokaty, kredyty. Dla każdego rodzaju produktu prezentowane są najczęścej wykorzystywane operacje. Pozostałe operacje dostępne są w menu, w pozycj Płatnośc operacje (węcej nformacj w rozdzale 8). Ponżej produktów prezentowane są nformacje, które równeż możesz przewjać za pomocą gestów w lewo lub w prawo. Szczegóły produktu dostępne są po pocągnęcu w dół lstwy Szczegóły.

16 14 mertumbank.pl/moblny Rysunek 12. Otwerane szczegółowych nformacj o produkce 6.3. Menu aplkacj Menu dostępne jest po wybranu przycsku w lewym górnym rogu ekranu. Rysunek 13. Przycsk menu aplkacj Przycsk menu Zawartość menu jest różna w zależnośc od tego, czy aplkacja jest przed czy też po aktywacj. Poszczególne funkcjonalnośc opsane są dokładnej w następnych rozdzałach.

17 Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny 15 Rysunek 14. Wdok rozwnętego menu Rozwnęte menu 6.4. Fnanse osobste frmowe w jednym mejscu Funkcjonalność aplkacj umożlwa posadane jednego dostępu do wszystkch Twoch rachunków w Banku nezależne od tego, czy są to rachunk frmowe czy osobste. Dla porządku przejrzystośc nformacj, każdy z Klentów, tzn. każda Twoja frma Twoje rachunk osobste pokazywane są w forme odrębnych kontekstów. W górnej częśc menu wyberasz ten kontekst, w którym chcesz aktualne pracować. Rysunek 15. Przełączane kontekstów Wybór kontekstu pracy Aplkacja ne obsługuje autoryzacj operacj w przypadku, kedy Klent frmowy posada kartę podpsów. W takm przypadku operację należy zlecć w Systeme Bankowośc Elektroncznej przez przeglądarkę nternetową.

18 16 mertumbank.pl/moblny 7. Obsługa produktów Przełączane mędzy produktam odbywa sę zgodne z opsem w rozdzale 6. Dostępne funkcjonalnośc zależą od typu produktu Szczegóły produktu W szczegółach znajduje sę zestaw nformacj na temat produktu oraz lsta kart debetowych wydanych do rachunku. Klkając przycsk obok numeru rachunku możesz w prosty sposób przesłać numer za pomocą SMS-a lub e-mal a. W szczegółach znajduje sę równeż dostęp do wycągów, które możesz otworzyć bezpośredno na urządzenu (w formace PDF) lub wysłać na adres e-mal. Jeżel na rachunku lub karce znajdują sę blokady, zobaczysz ch sumę. Klkając w ną wejdzesz do lsty ze szczegółam blokad. Rysunek 16. Funkcje dostępne w szczegółach produktu wysyłka wycągu w e-mal otwarce wycągu na urządzenu W przypadku użyca opcj wysyłk wycągu na e-mal, wycąg jest wysyłany na adres, który masz zapsany w Mertum Banku. Adres e-mal możesz zaktualzować w opcj Profl klenta dostępnej w menu aplkacj.

19 Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Hstora Dostęp do hstor transakcj uzyskasz wchodząc z głównego ekranu produktu lub korzystając z odpowednej pozycj w menu. Aby przełączać sę mędzy hstorą dla różnych produktów ne mussz wracać do głównego menu wystarczy przesunąć nagłówek, którym przełączysz sę na nny produkt. Rysunek 17. Ekran hstor przełączane produktu Incjalne prezentowane jest dzesęć ostatnch transakcj. Aby zobaczyć kolejne transakcje należy przesunąć do góry lstę transakcj. Rysunek 18. Poberane kolejnych transakcj

20 18 mertumbank.pl/moblny Klkając na lśce wybraną transakcję wchodzmy w jej szczegóły. Rysunek 19. Wdok szczegółów transakcj W zależnośc od rodzaju transakcj dostępne są na tym ekrane dodatkowe opcje: wykonaj ponowne przelew zwrotny tworzy przelew na baze aktualne otwartej transakcj, potwerdzene umożlwa wygenerowane wysłane na e-mal potwerdzena transakcj. Jeżel transakcja została wykonana z wykorzystanem geolokalzacj, mejsce jej realzacj zostane zaprezentowane na mape. Wdok wszystkch transakcj na mape uzyskamy klkając na konę na głównym ekrane hstor. Rysunek 20. Wdok transakcj na mape

21 Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny 19 Aby wyszukać konkretne transakcje, w polu wyszukwana należy wpsać np. fragment opsu, nazwę odborcy lub kwotę nacsnąć przycsk z symbolem lupy Najczęścej używane funkcje Na ekrane produktu masz dostęp do najczęścej wykorzystywanych funkcj. Rysunek 21. Ekran produktu najczęścej używane funkcje Ne wszystke funkcje będą dostępne podczas pracy bez dostępu do Internetu. Węcej nformacj o tym trybe znajdzesz w rozdzale 9.

22 20 mertumbank.pl/moblny 8. Transakcje Aplkacja umożlwa realzację: przelewów zwykłych na dowolne rachunk w nnych bankach (tzw. przelew bankowy), przelewów walutowych do banku w Polsce, przelewów pomędzy rachunkam własnym, przelewów do ZUS, przelewów do US przelewów podatkowych, przelewów natychmastowych, przelewów z karty kredytowej, doładowań telefonu, otwerana zrywana lokat, kupna sprzedaży walut, przelewów zwykłych z danym odczytanym ze zdjęca blanketu (tzw. Fotoprzelew), przelewów za pośrednctwem SMS, wadomośc e-mal, Facebooka. Dostęp do poszczególnych rodzajów transakcj możlwy jest z okna produktu lub z menu aplkacj pozycja Płatnośc operacje. Rysunek 22. Ekran grupujący wszystke rodzaje płatnośc operacj

23 Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Tworzene przelewu Rysunek 23. Tworzene przelewu Wybór produktu Dostęp do lsty odborców Blokada środków Opcja przelewu natychmastowego Zamówene potwerdzena W nagłówku przelewu, gestem lewo-prawo wyberany jest produkt, z którego ma być zrealzowany przelew. Klkając przycsk plusa w polu Komu uruchamana jest ksążka z zapsanym Odborcam (węcej o zarządzanu odborcam w rozdzale 10). Na ekrane przelewu możlwe jest wybrane opcj przelewu natychmastowego oraz potwerdzena przelewu. Po wybranu opcj potwerdzena należy podać adres e-mal, na który przesłane zostane potwerdzene w forme załącznka.pdf.

24 22 mertumbank.pl/moblny 8.2. Fotoprzelew Aplkacja umożlwa utworzene przelewu bezpośredno ze zdjęca blanketu lub faktury. Aby aplkacja mogła odczytać dane ze zdjęca należy: prawdłowo ułożyć blanket do zdjęca zgodne z podpowedzam umeszczonym na ekrane, wykonać zdjęce w dobrym ośwetlenu, wykonać neporuszone możlwe ostre zdjęce.! Przed autoryzacją przelewu należy sprawdzć, czy jego dane są zgodne z blanketem wpłaty lub fakturą. Rysunek 24. Wykonane zdjęca blanketu Operacje zaplanowane odrzucone W menu aplkacj dostępna jest opcja Operacje zaplanowane odrzucone. Opcja prowadz do lsty operacj, które jeszcze ne zostały zrealzowane lub zostały odrzucone. Dla operacj oczekującej masz możlwość jej Wycofana lub Skopowana, czyl utworzena podobnej. Dla operacj odrzuconej możesz odczytać powód jej odrzucena oraz skerować ją do ponownej realzacj za pomocą funkcj Wykonaj ponowne. Ekran umożlwa równeż podgląd edycję zleceń stałych. Rysunek 25. Operacje zaplanowane odrzucone

25 Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Lokaty Aplkacja daje wgląd w posadane lokaty oraz umożlwa otwerane zrywane lokat. Lokatę możesz otworzyć Korzystając z funkcj Otwórz lokatę dostępnej w pozycj menu Płatnośc operacje. Rysunek 26. Otwerane lokaty Wybór rachunku, z którego zostaną przelane środk na lokatę Kwota lokat Wybór lokaty Opcja automatycznego odnowena Najperw należy wprowadzć kwotę a następne wybrać lokatę. Na lśce prezentowane są tylko te lokaty, które mogą być otwarte dla wprowadzonej kwoty Kupno sprzedaż walut Dla posadaczy rachunków w walutach obcych aplkacja udostępna funkcję kupna lub sprzedaży waluty. Funkcja ta dostępna jest bezpośredno na ekrane rachunku walutowego lub w menu Płatnośc operacje pod pozycją Kup / sprzedaj walutę. Prezentowane są tylko te waluty, dla których Klent posada rachunk. Rachunk ustawane są w zależnośc od wybranego kerunku transakcj (kupno/sprzedaż) oraz waluty.

26 24 mertumbank.pl/moblny Rysunek 27. Kup / sprzedaj walutę Wybór kerunku transakcj Wybór waluty Rachunek źródłowy Rachunek docelowy Kwota kupowanej lub sprzedawanej waluty Data realzacj Tytuł transakcj 8.6. Przelewy SMS / e-mal / facebook Funkcja przelewów SMS / e-mal / facebook, dostępna w opcj menu Płatnośc operacje umożlwa wysyłane przelewów bez znajomośc numeru rachunku odborcy. Odborca przelewu otrzymuje specjalny, ndywdualny kod, który wraz z numerem swojego rachunku podaje na strone lub w aplkacj Mertum Bank Moblny (opcja Przyjmj penądze ). W zależnośc od wybranego typu przelewu kod przesyłany jest do adresata za pomocą wadomośc SMS, e-mal lub w wadomośc w portalu Facebook. Aby móc wysyłać przelewy Facebook aplkacja mus być połączona z Twom kontem na Facebooku. Możesz ją połączyć z Facebookem podczas aktywacj aplkacj lub w ustawenach Proflu użytkownka. Kody wysyłane do odborców mają ważność 7 dn. W przypadku neodebrana przez odborcę przelewu w cągu 7 dn transakcja zostaje anulowana.

27 Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Pozostałe usług 9.1. Zapłać m Dzęk funkcj Zapłać m masz możlwość wysłana (za pośrednctwem Banku) SMS lub e-mal z prośbą o zapłatę. W treśc wadomośc zawarta jest kwota, cel prośby oraz Twój numer konta. Dodatkowo, masz możlwość automatycznego podzału kwoty na osoby, co może być przydatne np. podczas podzału wspólnego rachunku w restauracj. Funkcja Zapłać m umożlwa równeż wysłane prośby o doładowane telefonu komórkowego. Rysunek 28. Funkcja Zapłać m prośba o zapłatę Wyjścowa kwota (np. rachunku) Dostęp do ksążk teleadresowej Kwota przypadająca na daną osobę Suma kwot przypsanych do osób Wyjścowa kwota jest automatyczne dzelona na kolejne dodawane osoby. Kwoty przypadające na poszczególne osoby możesz samodzelne zmenać, a ch sumę zobaczysz na dole, pod ostatną osobą na lśce. Suma jest zaznaczona na czerwono, jeśl jest różna od kwoty wyjścowej. Możesz dodawać osoby, które masz zapsane w urządzenu które mają wprowadzony numer telefonu lub adres e-mal.

28 26 mertumbank.pl/moblny Rysunek 29. Funkcja Zapłać m prośba o doładowane Dostęp do ksążk teleadresowej 9.2. Geolokalzacja Aplkacja umożlwa prezentację na mape mejsc, w których były zlecane transakcje. W tym celu aplkacja zapsuje współrzędne urządzena w momence autoryzacj operacj. Aby aplkacja mogła zapsywać położene urządzena mussz wyrazć na to zgodę. Zgodę możesz udzelć w trakce aktywacj (zobacz rozdzał 5) lub późnej, korzystając z opcj Profl Klenta dostępnej w menu aplkacj. Rysunek 30. Wdok transakcj na mape Położene jest zapsywane tylko w momence autoryzacj operacj. Aplkacja ne zapsuje położena w nnym momence.

29 Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny 27! O dokładnośc geolokalzacj decyduje precyzja, z jaką Twoje urządzene odczyta swoje położene w momence autoryzacj operacj. W przypadku nektórych urządzeń oprócz zgody w aplkacj koneczne jest równeż udzelene zgody na pozome systemu. Zgoda na zapsywane położena może być w każdej chwl wycofana w Proflu użytkownka dostępnym w menu aplkacj. Pamętaj, że wycofane zgody powoduje usunęce wszystkch zapsanych lokalzacj Praca bez dostępu do Internetu Aplkacja potraf pracować w ogranczonym zakrese równeż bez dostępu do Internetu. Brak dostępu do Internetu jest sygnalzowany przez aplkację za pomocą komunkatu wdocznego w górnej częśc ekranu. Rysunek 31. Wdok ekranu przy braku połączena z Internetem Komunkat o braku połączena z Internetem W przypadku braku połączena z Internetem: prezentowanych jest pęć ostatnch pozycj w hstor, można wpsać dane przelewu, ale jego autoryzacja możlwa jest tylko przy połączenu z Internetem, ne wszystke funkcje są dostępne (np. funkcje Blokady Zmeń lmt na powyższym zdjęcu).! Zwróć uwagę, że dane (np. dostępne środk) prezentowane w sytuacj braku dostępu do Internetu mogą być neaktualne.

30 28 mertumbank.pl/moblny 9.4. Sterowane głosowe Aplkacja umożlwa sterowane głosem. Po użycu przycsku mkrofonu dostępnego w prawym, górnym rogu ekranu uruchamany jest ekran, w którym możesz wydawać polecena. Po nacśnęcu przycsku mkrofonu u dołu ekranu aplkacja zaczyna słuchać poleceń. W zależnośc od polecena aplkacja odpowada głosem, prezentowane są odpowedne nformacje lub uruchamane są właścwe ekrany aplkacj. Rysunek 32. Ekran dalogowy sterowana głosem Korzystając z funkcj głosowych staraj sę mówć wyraźne, prosto do telefonu. Ze względów bezpeczeństwa część nformacj prezentowana jest tylko na ekrane, bez odczytywana na głos. Przykładowe komendy głosowe zawera Załącznk nr 2.

31 Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Ustawena Profl Klenta Profl klenta dostępny jest w menu aplkacj. W ramach proflu klenta możesz zmenć dane teleadresowe oraz możesz udzelć lub cofnąć zgodę na geolokalzację. Rysunek 33. Profl Klenta! Pamętaj o aktualzacj swoch danych. Dane, które zmensz w aplkacj są automatyczne zapsywane równeż w pozostałych systemach Banku Zmana PIN-u Opcja Zmana PIN dostępna jest w menu aplkacj. Przed zmaną PIN-u zostanesz najperw poproszony o podane aktualnego numeru PIN, a następne będzesz mógł ustawć nowy.

32 30 mertumbank.pl/moblny Rysunek 34. Zmana PIN-u! Pamętaj, aby PIN był trudny do odgadnęca, ne mogą to być proste kombnacje jak np. 1234, 8888, 1212 an Twój rok urodzena. Zmenony PIN obowązuje na wszystkch urządzenach użytkownka Odborcy Zarządzane odborcam dostępne jest w menu aplkacj (pozycja Odborcy). Rysunek 35. Zarządzane odborcam Dodawane nowego odborcy

33 Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny 31 Na ekrane zobaczysz w perwszej zakładce wszystkch odborców oraz w osobnych zakładkach tzw. odborców zaufanych nezaufanych. Klkając w konę masz możlwość dodana nowego odborcy. Klkając w odborcę masz możlwość edycj jego danych oraz zmany jego statusu (zaufany/nezaufany). Odborca zaufany to odborca, na rzecz którego realzacja przelewów zleceń odbywa sę bez autoryzacj. Autoryzujesz jedyne sam fakt nadana danemu odborcy statusu Odborcy zaufanego. Odborca nezaufany to odborca, na rzecz którego realzacja przelewów zleceń za każdym razem wymaga autoryzacj Ustawena lmtów Za pomocą funkcj Lmty dostępnej w menu aplkacj masz możlwość podglądu oraz zmany lmtów transakcj wykonywanych za pośrednctwem elektroncznych kanałów dostępu. Opcja zmany lmtów transakcyjnych pozwala na zdefnowane lmtów dla wybranego rachunku. Masz możlwość wyboru rachunku, dla którego lmty chcesz obejrzeć lub zmenć. Możesz zdefnować lmty dla: transakcj jednorazowych, transakcj dzennych, transakcj mesęcznych. Rysunek 36. Zarządzane lmtam Opcja Lmty przeznaczona jest do defnowana lmtów wyłączne dla Klentów ndywdualnych oraz frm, które ne korzystają z kart podpsów. Możesz równeż wywołać połączene telefonczne z Infolną Banku w celu zmany lmtów na kartach płatnczych.

34 32 mertumbank.pl/moblny Powadomena PUSH Korzystając z aplkacj Mertum Bank Moblny możesz odberać na telefone powadomena zawerające nformacje z banku oraz nformacje o zdarzenach fnansowych. Konfguracja powadomeń dostępna jest w menu aplkacj w sekcj Ustawena. Rysunek 37. Ustawena powadomeń

35 Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Informacje Dzęk aplkacj masz dostęp do szeregu aktualnych nformacj na temat Banku produktów, m.n.: aktualnośc, aktualnych taryf opłat prowzj, ofert produktowych, danych kontaktowych Mertum Banku.

36 34 mertumbank.pl/moblny Załącznk 1 Usług obsługwane przez aplkację Funkcje ogólne Aktywacja aplkacj z wykorzystanem lognu hasła do Systemu Bankowośc Elektroncznej Logowane do aplkacj przy pomocy PIN-u Autoryzacja operacj przy pomocy kodów SMS Obsługa rachunków Informacja o posadanych rachunkach Informacja o dostępnych środkach na rachunku Informacja o numerze rachunku z możlwoścą jego wysyłk przy pomocy SMS lub e-mal Pełen wgląd w szczegóły rachunku Hstora operacj na rachunku z możlwoścą jej fltrowana przeszukwana Prezentacja mejsc zlecena transakcj na mape (geolokalzacja) Informacja o blokadach na rachunku Dostęp do wycągów w formace.pdf Obsługa kart debetowych Informacja o posadanych kartach debetowych (prezentowana w szczegółach rachunku, do którego została wydana) Informacja o dostępnych środkach na karce Informacja o blokadach na karce Uruchomene procedury blokady karty w sytuacjach awaryjnych Obsługa kart kredytowych Informacja o posadanych kartach kredytowych Informacja o dostępnym lmce na karce Pełen wgląd w szczegóły karty Hstora operacj na karce z możlwoścą jej fltrowana przeszukwana Informacja o blokadach na karce Dostęp do wycągów w formace.pdf Spłata karty Obsługa lokat Informacja o posadanych lokatach Pełen wgląd w szczegóły lokaty Możlwość otwarca zerwana lokaty Obsługa kredytów Lsta kredytów Harmonogram rat Spłata raty kredytu

37 Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny 35 Funkcja Zapłać m Wysyłka prośby o zapłatę za pomocą SMS lub e-mal Wysyłka prośby o doładowane telefonu za pomocą SMS lub e-mal Transakcje Przelewy beżące oraz z datą przyszłą Przelew bankowy zewnętrzny do banku w Polsce Przelew walutowy zewnętrzny do banku w Polsce Przelew własny mędzy rachunkam Klenta Przelewy ZUS Przelewy US Inne Przelew natychmastowy Fotoprzelew przelew bankowy, którego dane odczytywane są ze zdjęca blanketu Doładowana telefonów komórkowych Kupno sprzedaż walut Przelew SMS / e-mal / Facebook Sterowane głosowe Ustawena Profl klenta Zmana PIN Zarządzane odborcam Ustawena lmtów Ustawena powadomeń PUSH Informacje Opłaty prowzje Informacja o aplkacj Informacje o Banku Kursy walut Aktualnośc

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 moblny.mertumbank.pl Aktualzacja: grudzeń 2013 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Kraków 01.10.2015 D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu Rolnczego m. H. Kołłątaja

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opekunów/promotorów/recenzentów Kraków 13.01.2016 r. Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z bankowości mobilnej przez aplikację należy rozpocząć od aktywacji usługi w Millenecie dla Przedsiębiorstw.

Korzystanie z bankowości mobilnej przez aplikację należy rozpocząć od aktywacji usługi w Millenecie dla Przedsiębiorstw. AKTYWACJA USŁUGI Korzystanie z bankowości mobilnej przez aplikację należy rozpocząć od aktywacji usługi w Millenecie dla Przedsiębiorstw. W tym celu: Zaloguj się do Millenetu dla Przedsiębiorstw Wybierz

Bardziej szczegółowo

CO MOŻNA ZROBIĆ ZA POŚREDNICTWEM Usługi TeleBOŚ? PEŁEN WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI

CO MOŻNA ZROBIĆ ZA POŚREDNICTWEM Usługi TeleBOŚ? PEŁEN WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI CO MOŻNA ZROBIĆ ZA POŚREDNICTWEM Usługi TeleBOŚ? PEŁEN WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI RACHUNKI Informacja o saldzie i dostępnych środkach na rachunku Informacja o przyznanym limicie na rachunku Informacja blokadach

Bardziej szczegółowo

Lista funkcjonalności

Lista funkcjonalności Lista funkcjonalności Bankowość elektroniczna : https://www.meritumbank.pl : 801 980 888, 58 77 88 888, 58 88 80 888 (koszt połączenia wg taryfy operatora) czynne pn. sob.: godz. 8.00 21.00 oraz w niedzielę:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości internetowej. bswschowa24

Przewodnik po usługach bankowości internetowej. bswschowa24 Przewodnik po usługach bankowości internetowej bswschowa24 Nowa bankowość internetowa - bswschowa24 Nowy system bankowości internetowej pod nazwą bswschowa24 wyróżnia się łatwą i przyjazną obsługą w oparciu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA APLIKACJA MOBILNA mskok Usługa Tele-skok: 801 803 800 lub +48 (58) 782 59 00 opłata zgodna z taryfą operatora SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 2 2 SŁOWNIK POJĘĆ... 2 3 APLIKACJA MOBILNA mskok...

Bardziej szczegółowo

Aplikacja mobilna Pekao24

Aplikacja mobilna Pekao24 Aplikacja mobilna Pekao24 Instrukcja krok po kroku System Windows Phone impekao24.pl Co to jest aplikacja mobilna i do czego służy? Aplikacja mobilna Pekao24 to nowoczesna, wygodna i bezpieczna forma dostępu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 Instrukcja nstalacj systemu Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 SPIS TREŚCI INTRUKCJA 1 Instrukcja... 2 1.1 Uwag dotyczące dokumentacj...2 1.2 Dołączone dokumenty...2 1.3 Objaśnene symbol...2 1.4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Aplikacja mobilna Kasa Stefczyka. Klienci indywidualni

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Aplikacja mobilna Kasa Stefczyka. Klienci indywidualni INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Aplikacja mobilna Kasa Stefczyka Klienci indywidualni Data publikacji: 15.05.2017 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Definicje 3 3. Aplikacja mobilna Kasa Stefczyka 3 3.1. Aktywacja Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Nadzoru. Repozytorium Dokumentów. Podręcznik użytkownika

Elektroniczna Platforma Nadzoru. Repozytorium Dokumentów. Podręcznik użytkownika Elektronczna Platforma Nadzoru Repozytorum Dokumentów Podręcznk użytkownka SPIS TREŚCI Sps treśc 1 Legenda 3 2 Archwum Plków 4 2.1 Zabezpeczene Archwum Plków............................. 5 2.2 Struktura

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Użytkownika

Przewodnik dla Użytkownika Przewodnik Portfel SGB 2.0 wersja 20171129 Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników aplikacji mobilnej Portfel SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ING BusinessMobile

Przewodnik po ING BusinessMobile Przewodnik po ING BusinessMobile Spis treści 1. Ogólne... 3 2. Dla kogo?... 3 3. Definicje wybranych pojęć... 3 4. Blokowanie... 3 7. Wniosek o deaktywację / aktywacje bankowości mobilnej dla firmy...

Bardziej szczegółowo

bzwbk.pl Wnioskowanie o produkty kredytowe w BZWBK24 mobile

bzwbk.pl Wnioskowanie o produkty kredytowe w BZWBK24 mobile bzwbk.pl Wnioskowanie o produkty kredytowe w BZWBK24 mobile spis treści 3 3 4 4 4 5 5 6 7 7 8 9 9 Produkty kredytowe w bzwbk24 mobile Warunki Wnioskowanie o produkty kredytowe w bzwbk24 mobile Krok po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania KB tokena

Instrukcja użytkowania KB tokena Instrukcja użytkowania KB tokena Wstęp Co to jest KB token? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie haseł jednorazowych. Token mobilny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

bzwbk.pl PRODUKTY KREDYTOWE NA KLIK W BZWBK24 MOBILE

bzwbk.pl PRODUKTY KREDYTOWE NA KLIK W BZWBK24 MOBILE bzwbk.pl PRODUKTY KREDYTOWE NA KLIK W BZWBK24 MOBILE spis treści 4 5 5 5 6 6 7 8 9 10 10 10 10 11 11 11 Produkty kredytowe na klik w bzwbk24 mobile Warunki Na klik krok po kroku w bzwbk24 - Logowanie -

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 1 grudnia 2014

Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 1 grudnia 2014 Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 1 grudnia 2014 Prawa autorskie do niniejszego dokumentu należą do: I-BS.pl Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4/62, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 641 61 67,68 tel./fax

Bardziej szczegółowo

Połącz sprzęt AGD z przyszłością. Skrócona instrukcja obsługi

Połącz sprzęt AGD z przyszłością. Skrócona instrukcja obsługi Połącz sprzęt G z przyszłoścą. Skrócona nstrukcja obsług 1 Przyszłość zaczyna sę od teraz w Twom domu! Wspanale, że korzystasz z Home onnect * Gratulujemy sprzętu G jutra, który już dzś ułatw codzenne

Bardziej szczegółowo

Aplikacja mobilna Pekao24

Aplikacja mobilna Pekao24 Aplikacja mobilna Pekao24 Instrukcja krok po kroku System ios impekao24.pl Co to jest aplikacja mobilna i do czego służy? Aplikacja mobilna Pekao24 to nowoczesna, wygodna i bezpieczna forma dostępu do

Bardziej szczegółowo

Aplikacja mobilna Pekao24

Aplikacja mobilna Pekao24 Aplikacja mobilna Pekao24 Instrukcja krok po kroku System Android impekao24.pl Co to jest aplikacja mobilna i do czego służy? Aplikacja mobilna Pekao24 to nowoczesna, wygodna i bezpieczna forma dostępu

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Ewolucja Bankowości

CitiDirect Ewolucja Bankowości 1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiDirect EB Mobile CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24

INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24 INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24 Co to jest KB token i token wielofunkcyjny? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Kurs. Wydanie III

Tworzenie stron WWW. Kurs. Wydanie III Idź do Sps treśc Przykładowy rozdzał Katalog ksążek Katalog onlne Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennk nformacje Zamów nformacje o nowoścach Zamów cennk Czytelna Fragmenty ksążek

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

Bankowość Mobilna i Internetowa Szybko i prosto. Tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu

Bankowość Mobilna i Internetowa Szybko i prosto. Tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu Bankowość Mobilna i Internetowa Szybko i prosto Tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu BANKOWOŚĆ INTERNETOWA WPROWADZENIE Millenet to system bankowości internetowej Banku Millennium, który oferuje

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine

ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine 801 321 123 WWW.BGZBNPPARIBAS.PL BANKOWOŚĆ INTERNETOWA PL@NET SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. AKTYWACJA BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ 2. LOGOWANIE

Bardziej szczegółowo

Na dobry początek. PekaoBiznes24

Na dobry początek. PekaoBiznes24 Na dobry początek PekaoBiznes24 Zarządzanie firmowymi finansami może być naprawdę wygodne. Zobacz, jak szybko i prosto można rozpocząć pracę z PekaoBiznes24. Cztery wstępne kroki i gotowe! Możesz już wykonać

Bardziej szczegółowo

bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet

bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet spis treści 4 5 5 5 6 7 8 8 9 9 10 10 10 Produkty na klik Warunki Na klik krok po kroku - Oferta dla Ciebie - Dane - Kredyt - Warunki - Umowa - Umowa smskod

Bardziej szczegółowo

bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet

bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet spis treści 4 5 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 Produkty na klik Warunki Na klik krok po kroku - Zamów produkty - Dane - Kredyt - Warunki i umowa - Warunki i umowa smskod/token

Bardziej szczegółowo

ING BankMobile - aplikacja na Smartfony

ING BankMobile - aplikacja na Smartfony ING BankMobile - aplikacja na Smartfony Błyskawiczny dostęp do Twojego konta. -przejrzysty i przyjazny interfejs -intuicyjna nawigacja -informacja o stanie konta bez konieczności logowania 1 Już dziś dzięki

Bardziej szczegółowo

na zabezpieczeniu z połączeniu

na zabezpieczeniu z połączeniu 2011 Montorng Zabezpeczane obektów Jesteśmy zespołem fachowców, którzy dostarczają wysokej jakośc usług. Nasza dzałalnośćć koncentruje sę przede wszystkm na doskonałym zabezpeczenu państwa dóbr. Dostarczamy

Bardziej szczegółowo

e-serwis Podręcznik dla Klienta

e-serwis Podręcznik dla Klienta e-serwis Podręcznik dla Klienta Z Tobą od A do Z Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Wprowadzenie 3 2 e-serwis 3 2.1 Aktywacja usługi 3 2.2 Pierwsze logowanie 4 2.3 Następne logowanie 4 2.4 Strona główna 4 2.5 Dyspozycje

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A.

System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A. System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A. Logowanie do systemu Aplikacja dostępna jest pod adresem: https://wyciagi.nestbank.pl Informacja o utworzonym dla Państwa koncie w aplikacji, przekazywana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ibosstoken

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

Ty dzwonisz my płacimy

Ty dzwonisz my płacimy dalej zakończ Jak poruszać się po prezentacji? Dzwoniąc na numer poruszasz się po serwisie za pomocą klawiszy na klawiaturze swojego telefonu stacjonarnego Nawigacja w prezentacji odbywa się dokładnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ MOBILNA BANKU BPH PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

BANKOWOŚĆ MOBILNA BANKU BPH PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA BANKOWOŚĆ MOBILNA BANKU BPH PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WSTĘP 2 JAK ZACZĄĆ KORZYSTAĆ 3 BEZPIECZEŃSTWO 4 APLIKACJA BANKU BPH 5 LOGOWANIE 5 NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE 6 POZOSTAŁE 12 BANKOWOŚĆ MOBILNA DOSTĘPNA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE

W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE WYGODNIE JEST MIEĆ DOSTĘP DO KONTA KIEDY CHCESZ AKTYWUJ KARTĘ DO KONTA Podczas dowolnej transakcji w bankomacie/wpłatomacie Płacąc kartą za zakupy z użyciem PIN-u BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po e-środowisku

Przewodnik po e-środowisku Przewodnik po e-środowisku SPIS TREŚCI I ROZDZIAŁ BANKOWOŚĆ INTERNETOWA 1. NAWIGACJA EKRAN GŁÓWNY 2. TRANSAKCJE 2.1 Przelewy 2.2 Zlecenia stałe 2.3 Szablony 2.4 Doładowania telefonów 3. RACHUNKI 3.1 Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010! Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP

Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010! Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP Pewne wkrocz w śwat baz danych z programem Access 2010! Poznaj zasady rządzące systemam baz danych Naucz sę nstalować program Access korzystać z jego możlwośc Dowedz sę, jak defnować modyfkować strukturę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 12 czerwca 2017 r. Spis treści: 1. Pierwsze logowanie do

Bardziej szczegółowo

R-Online. Cały Bank w Twoim komputerze. Przewodnik Użytkownika

R-Online. Cały Bank w Twoim komputerze. Przewodnik Użytkownika R-Online Cały Bank w Twoim komputerze. Przewodnik Użytkownika : I. Wstęp... II. Informacje ogólne... III. Pierwsze logowanie... IV. Rachunki... V. Przelewy... VI. Karty... VII. Kredyty... VIII. Lokaty...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rejestracja/logowanie

Przewodnik. Rejestracja/logowanie Przewodnik Witaj w Panelu Przewodnika. Znajdziesz tu wszystkie informacje dotyczące działania i obsługi serwisu ictw.pl. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, w których krok po kroku

Bardziej szczegółowo

Millenet to takie proste! 3. 5 kroków do systemu Millenet 4. Definiowanie telefonu dla H@sełSMS i aktywny dostęp do usługi 5

Millenet to takie proste! 3. 5 kroków do systemu Millenet 4. Definiowanie telefonu dla H@sełSMS i aktywny dostęp do usługi 5 Spis treści Millenet to takie proste! 3 5 kroków do systemu Millenet 4 Definiowanie telefonu dla H@sełSMS i aktywny dostęp do usługi 5 Do czego służy H@sło2 i H@słaSMS? 5 Zostałeś automatycznie wylogowany?

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Korzystanie z usług bankowych przez Internet za pomocą Systemu Bankowości Elektronicznej I-Bank 1 / 30 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking...

Bardziej szczegółowo

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut Bankowość elektroniczna 2 Aktualizacja: 7 listopada 2013 r. Spis treści I. NEGOCJACJE ON-LINE OPROCENTOWANIA LOKAT ZA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I AKTYWACJI KB TOKENA

INSTRUKCJA INSTALACJI I AKTYWACJI KB TOKENA INSTRUKCJA INSTALACJI I AKTYWACJI KB TOKENA Co to jest KB token i token sprzętowy? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie haseł jednorazowych.

Bardziej szczegółowo

Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP. Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010!

Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP. Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010! Pewne wkrocz w śwat baz danych z programem Access 2010! Poznaj zasady rządzące systemam baz danych Naucz sę nstalować program Access korzystać z jego możlwośc Dowedz sę, jak defnować modyfkować strukturę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury dla TAURON (dedykowanego Dostawcy usług masowych)

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury dla TAURON (dedykowanego Dostawcy usług masowych) Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury dla TAURON (dedykowanego Dostawcy usług masowych) Usługa Moje faktury dla TAURON na czym polega? Usługa Moje faktury dla TAURON to nowoczesny

Bardziej szczegółowo

e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia:

e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia: e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia: 801 10 20 30 Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Wprowadzenie 3 2 e-serwis 3 2.1 Aktywacja usługi 3 2.2 Pierwsze logowanie 4 2.3 Następne logowanie 4 2.4 Strona główna

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking... 2 3. Funkcjonalności systemu MobileBanking... 3 3.1. Obsługa rachunków i transakcji...

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

e-serwis Podręcznik dla Klienta

e-serwis Podręcznik dla Klienta e-serwis Podręcznik dla Klienta Z Tobą od A do Z Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Wprowadzenie 3 2 e-serwis 3 2.1 Aktywacja usługi 3 2.2 Pierwsze logowanie 4 2.3 Następne logowanie 4 2.4 Strona główna 4 2.5 Dyspozycje

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI Komunikat dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rodzaje rachunków opłat dla Serwisu telefonicznego HaloŚląski... 3 Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów.

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Spis treści WSTĘP... 2 LOGOWANIE DO SYSTEMU SEZ@M... 3 SAMODZIELNE

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI W OFERCIE BANKU OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH. Łączna kwota zgromadzonych środków WPŁATOMATY

RACHUNKI W OFERCIE BANKU OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH. Łączna kwota zgromadzonych środków WPŁATOMATY KOMUNIKAT dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty (o którym mowa w obowiązującym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pierwszego logowania do Mobilnego Banku. Strona 1

Instrukcja pierwszego logowania do Mobilnego Banku. Strona 1 Instrukcja pierwszego logowania do Mobilnego Banku Strona 1 Drogi Kliencie, przygotowaliśmy dla Ciebie instrukcję, która w sposób przejrzysty poprowadzi Cię przez pierwsze logowanie do systemu Mobilny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Korzystanie z usług bankowych przez Internet za pomocą programu SABA-MB Mobile Banking grudzień 2014 1 / 30 Spis treści I Wstęp3 II Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking4

Bardziej szczegółowo

Zdalny dostęp. do Funduszy Arka. przewodnik po zmianach. www.arka.pl 061 885 19 19

Zdalny dostęp. do Funduszy Arka. przewodnik po zmianach. www.arka.pl 061 885 19 19 Zdalny dostęp do Funduszy Arka www.arka.pl 061 885 19 19 przewodnik po zmianach Spis treści Zlecenia, jakie możesz składać przez Internet lub telefon............................................ 3 Twój

Bardziej szczegółowo

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny Instrukcja dla użytkownika portalu SERWAL DO CZEGO SŁUŻY SYSTEM SERWAL? Portal SERWAL jest systemem elektronicznych płatności dla obywateli. Dzięki portalowi płatności urząd daje swoim mieszkańcom nową

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Instrukcja aktywacji tokena w systemie millenet dla przedsiębiorstw SPIS TREŚCI I. Token wprowadzenie 2 II. Pierwsze uruchomienie i nadanie PIN-u 4 III. Autoryzacja pojedynczego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PORTALU KARTOWEGO KARTOSFERA 19.06.2017 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 ZANIM ZACZNIESZ KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 3 2. REJESTRACJA I LOGOWANIE W PORTALU KARTOWYM...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZMIANA LIMITÓW TRANSAKCJI INTERNETOWYCH... 3 2.1 WPROWADZANIE WNIOSKU O LIMIT DLA TRANSAKCJI INTERNETOWYCH W SYSTEMIE VISIONA...

Bardziej szczegółowo

Prosimy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa należy zmieniać internetowy kod dostępu co 60 dni.

Prosimy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa należy zmieniać internetowy kod dostępu co 60 dni. Zaloguj się do Internet Banku Zaloguj się przy pomocy internetowego kodu dostępu 1. Wpisz swój identyfikator klienta w pole "identyfikator użytkownika. (Identyfikator klienta jest unikalnym ośmiocyfrowym

Bardziej szczegółowo

Bankowość internetowa Alior Banku

Bankowość internetowa Alior Banku Bankowość internetowa Alior Banku Za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Alior Banku możesz w dowolnym czasie, bez wychodzenia z domu, zrealizować dyspozycje, które do tej pory zlecałeś w oddziale.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników

Podręcznik Użytkownika ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników obowiązuje dla Klientów z segmentu małych firm Spis treści Podręcznik Użytkownika... 1 I. Słownik... 3 II. Udostępnienie systemu ING BankOnLine z funkcjonalnością

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking. Logowanie

CitiDirect Online Banking. Logowanie 1 CitiDirect Online Banking Logowanie CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com Logowanie W przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet

bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet spis treści 4 5 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 Produkty na klik Warunki Na klik krok po kroku - Zamów produkty - Dane - Kredyt - Warunki i umowa - Warunki i umowa smskod/token

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTÓW PRZENOSZONYCH DO ipko biznes

PRZEWODNIK DLA KLIENTÓW PRZENOSZONYCH DO ipko biznes PRZEWODNIK DLA KLIENTÓW PRZENOSZONYCH DO ipko biznes SPIS TREŚCI NOWA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA - ipko biznes... 3 AKTYWACJA ipko biznes PO DNIU POŁĄCZENIA OPERACYJNEGO... 3 LOGOWANIE DO ipko biznes... 3

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferuje Paostwu bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku przez Internet. Usługa SBI która umożliwia klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOSCI INTERNETOWEJ KIRI. BS W POWIATOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBACZOWIE

PORADNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOSCI INTERNETOWEJ KIRI. BS W POWIATOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBACZOWIE PORADNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOSCI INTERNETOWEJ KIRI. BS W POWIATOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBACZOWIE Szanowni Państwo. Mamy przyjemność przedstawić Państwu nowy system bankowości internetowej Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Poniżej przykładowa treść. W Państwa przypadku wskazany będzie inny link aktywacyjny oraz numer ID użytkownika.

Poniżej przykładowa treść. W Państwa przypadku wskazany będzie inny link aktywacyjny oraz numer ID użytkownika. 1. Jak aktywować konto w Banku Faktur? W dniu otrzymania informacji przez pracownika Toyota Leasing o wyrażonej przez Państwa zgodzie na otrzymywanie faktur elektronicznych na adres e-mail podany w formularzu

Bardziej szczegółowo

Prosimy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa należy zmieniać internetowy kod dostępu co 60 dni.

Prosimy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa należy zmieniać internetowy kod dostępu co 60 dni. Zaloguj się do Internet Banku Zaloguj się przy pomocy internetowego kodu dostępu 1. Wpisz swój identyfikator klienta w pole "identyfikator użytkownika. (Identyfikator klienta jest unikalnym ośmiocyfrowym

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcji dostępnych w db powernet

Tabela funkcji dostępnych w db powernet WZ/2015/11/65 WZ/2015/11/65 v. 1.1 v. 1.1 Tabela funkcji dostępnych w db powernet Rachunki Lista rachunków Szczegóły rachunku Dzienne zestawienia operacji Blokady i autoryzacje Operacje bieżące Grupy rachunków

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku e-kantor

Przewodnik po rachunku e-kantor Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis treści I. Otwarcie rachunku e-kantor

Bardziej szczegółowo

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM SEZ@M DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW SPIS TREŚCI Wstęp 2 Logowanie do systemu Sez@m 3 Samodzielne odblokowanie

Bardziej szczegółowo

Logowanie i nowy układ menu

Logowanie i nowy układ menu 1 CitiDirect Online Banking - dostęp poprzez portal CitiDirect EB Logowanie i nowy układ menu CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 20 sierpnia 2015

Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 20 sierpnia 2015 Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 20 sierpnia 2015 Prawa autorskie do niniejszego dokumentu należą do: I-BS.pl Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4/62, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 641 61 67,68 tel./fax

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI W OFERCIE BANKU OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH. Łączna kwota zgromadzonych środków WPŁATOMATY

RACHUNKI W OFERCIE BANKU OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH. Łączna kwota zgromadzonych środków WPŁATOMATY KOMUNIKAT dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty (o którym mowa w obowiązującym

Bardziej szczegółowo

Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa

Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa Do aplikacji zalogujesz się poprzez stronę www.ingbank.pl/partner wybierając w prawym górnym rogu klawisz: Jeśli korzystasz już aktywnie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony)

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony) Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzeży Młodz Młodym ul. Katedralna 4 50-328 Wrocław tel. 882 021 007 mlodzmlodym@archdecezja.wroc.pl, www.sdm2016.wroclaw.pl Wrocław, 24 maja 2016 r. Zapytane ofertowe nr 4/2016/Młodz

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Getin Mobile

Aplikacja Getin Mobile Aplikacja Getin Mobile Getin Mobile to nowoczesna aplikacja mobilna umożliwiająca dostęp do niezbędnych funkcjonalności Twojej bankowości za pomocą telefonu. Dzięki aplikacji z łatwością sprawdzisz saldo

Bardziej szczegółowo

Zakup kredytów i kont Professional

Zakup kredytów i kont Professional Zakup kredytów i kont Professional System płatności za wydruki świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i projektowanych charakterystyk energetycznych jest systemem przedpłatowym (tak jak telefony

Bardziej szczegółowo

Moduł Użytkownika w ING BankOnLine. Opis funkcjonalności systemu ING BankOnLine Moduł Użytkowników

Moduł Użytkownika w ING BankOnLine. Opis funkcjonalności systemu ING BankOnLine Moduł Użytkowników Opis funkcjonalności systemu ING BankOnLine Moduł Użytkowników System ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników pozwala na obsługę rachunków bankowych przez wielu pracowników w firmie. Posiadacz

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp z oo 74-320 Barlinek; ul Gorzowska 64/4 e-mail:biuro@sabaservicepl Autor: BT076B Mariusz Wiśniewski Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Data: Dokument

Bardziej szczegółowo

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków tel. +48 12 688 26 00 e-mail: bok@dotpay.pl PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Wersja 1.29.6.1 SPIS TREŚCI Strona 2 / 15 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

TELEFONEM DZIĘKI IKO MOBILNE

TELEFONEM DZIĘKI IKO MOBILNE PŁAĆ I WYPŁACAJ PŁAĆ I WYPŁACAJ TELEFONEM DZIĘKI IKO PŁATNOŚCI MOBILNE PŁATNOŚCI MOBILNE PKO Bank Polski uruchomił rewolucyjny system płatności mobilnych! Od dzisiaj każdy Klient Banku może korzystać z

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi Play24

Regulamin korzystania z usługi Play24 Regulamin korzystania z usługi Play24 Definicje 1 Wyrazy pisane wielką literą oznaczają: 1. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

M@klernet MOBILE - Instrukcja

M@klernet MOBILE - Instrukcja M@klernet MOBILE - Instrukcja Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 II. LOGOWANIE... 2 II. MENU... 4 IV. SKŁADANIE, ANULOWANIE, MODYFIKACJA ZLECEŃ... 6 1. Składanie zleceń... 6 2. Modyfikowanie i anulowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU 1. PODPISANIE UMOWY Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku Alior Trader przez System Bankowości Internetowej. Aby to zrobić,

Bardziej szczegółowo