PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU WIĘZIENNO- USŁUGOWEGO O POMIESZCZENIA. Inwestor: Zakład Karny w Rzeszowie ul. Załęska 76, Rzeszów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU WIĘZIENNO- USŁUGOWEGO O POMIESZCZENIA. Inwestor: Zakład Karny w Rzeszowie ul. Załęska 76, 35 322 Rzeszów"

Transkrypt

1 FIRMA PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWA VITARO Pracwnia prjektwa Wyknawstw rbót budwlanych Prdukcja parapetów i blatów Suszenie i frakcjnwanie kruszyw Zarządzanie i pśrednictw nieruchmściami Radmsk, ul. 11 Listpada 11d/15 tel./fax: (044) tel. km.: (+48) Inwestr: Zakład Karny w Rzeszwie ul. Załęska 76, Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY nr Egzemplarz Obiekt Adres Zawartść ROZBUDOWA BUDYNKU WIĘZIENNO- USŁUGOWEGO O POMIESZCZENIA NA POTRZEBY CZYNNOŚCI PROCESOWYCH I SALI WIDZEŃ W ZAKŁADZIE KARNYM W RZESZOWIE UL. ZAŁĘSKA 76 UL. ZAŁĘSKA 76, RZESZÓW DZ. NR EW. 270/13, OBRĘB 220, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: RZESZÓW TOM IVc Prjekt branżwy: branża elektryczna Zintegrwany system zarządzania i kmunikacji. Instalacja telewizji kablwej PROJEKT ZOSTAŁ WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ Branża Elektryczna Prjektant Data Pdpis II 2014

2 OŚWIADCZENIE (zgdne z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Praw Budwlane Dz. U. nr 89/94 pz. 414 z późniejszymi zmianami) Praca prjektwa p.t. rzbudwa budynku więzienn- usługweg pmieszczenia na ptrzeby czynnści prceswych i sali widzeń w zakładzie karnym w Rzeszwie ul. Załęska 76 jest sprządzna prawidłw, zgdnie z bwiązującymi przepisami, zawartymi umwą i jest kmpletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wszelkie dstępstwa d rzwiązań typwych przyjętych w dkumentacji prjektwej dknane bez zgdy zwalniają prjektanta d dpwiedzialnści prawnej z tytułu skutku wynikłeg z dknanej zmiany. Prjektant:

3 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. Strna tytułwa. 2. Spis zawartści prjektu. 3. Oświadczenie. 4. Uprawnienia budwlane i wpis d ŁOIIB. 5. Opis techniczny. SPIS RYSUNKÓW Rysunek nr 1 rzut parteru rzmieszczenie pszczególnych elementów instalacji, Rysunek nr 2 rzut I piętra - rzmieszczenie pszczególnych elementów instalacji, Rysunek nr 3 rzut II piętra rzmieszczenie pszczególnych elementów instalacji, Rysunek nr 4 - schemat rzwinięty. 1.2 Zintegrwany System Zarządzania i Kmunikacji. Systemy bezpieczeństwa zainstalwane w brębie zakładu karneg muszą być zarządzane z pzimu centralneg prgramwania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS). System pwinien umżliwić nie tylk infrmację zdarzeniach alarmwych, ale również zarządzanie pszczególnymi systemami składwymi. Prjektwany system bezpieczeństwa dla prjektwaneg budynku zstał pracwany z myślą uniemżliwienie przedstania się sób niepwłanych na teren biektu. System SMS musi być w pełni z integrwany z rzwiązaniami mnitringu CCTV IP z funkcją analityki, systemem interkmwym raz mnitringiem parametrów śrdwiskwych na pzimie sftwarwym. Pdstawą pniższeg pracwania są:

4 Wytyczne inwestra w zakresie aranżacji i wykrzystania pszczególnych pmieszczeń; Pdkłady budwlane raz architektura budynku; Ogólne załżenia wynikające z dpwiednich nrm i przepisów: EN w zakresie Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu; EN w zakresie Kntrli Dstępu; EN w zakresie Dystrybucji Alarmów. PN - EN w zakresie Systemów Telewizji Dzrwej. Zintegrwany System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) pwinien być party na strukturze sieci IP z centralnym serwerem aplikacyjnym raz rzprszną strukturą elementów kntrlnych, wykrzystującą standardwe łącza kablwania strukturalneg, zarówn miedzianeg jak i światłwdweg. Taka knfiguracja daje mżliwść łatwej i bezprblemwej rzbudwy, bez ingerencji w resztę pracująceg systemu. Mduł zarządzania, integrujący funkcjnalnści Systemu Kntrli Dstępu, Systemu SSWiN, mnitringu wizyjneg CCTV IP, systemu interkmweg, mnitringu parametrów śrdwiskwych w serwerwni. Wymagania systemu SMS, które musi spełnić system aby zapewnić pełne bezpieczeństw biektu: Hasł dstępwe d systemu ma składać się przynajmniej z 6 znaków, z których przynajmniej jeden t cyfra a inny t wielka litera. Pdstawwa licencja systemu musi dawać praw jednczesnej pracy czterech użytkwników. Zarządzanie uprawnieniami i persnalizacja stanwiska pracy musi być przypisywana

5 pszczególnym prfilm użytkwnika. Platfrma musi ferwać czytelny i intuicyjny interfejs użytkwnika GUI. W ustawieniach parametrów systemwych, każdy mduł bsługi pszczególnych systemów (kntrli dstępu, SSWiN itp.) musi mieć dmienny klr tła, c pdpwiada jednznacznie użytkwnikwi, w której części menu się znajduje. P wprwadzeniu zmian knfiguracyjnych system nie mże wymagać resetwania pszczególnych jednstek, wystarczające jest zapisanie zmian na serwerze głównym, c jest zaletą systemu bazdanweg. Kmunikacja między serwerem a stacją rbczą (stanwisk wizualizacji, punkt zdalneg zarządzania, terminal mdyfikacji parametrów) musi się dbywać przez sieć TCP/IP. Jednstką główną systemu jest Serwer Redundantny KEYPROCESSOR w standardzie RACK, który ma zstać zamntwany w szafie PD w pmieszczeniu serwera. Serwer jest dstępny z pełną redundancją zasilania raz ddatkwą pamięcią, prcesrem i dyskami twardymi. Charakterystyczne parametry serwera:, System peracyjny Prcesr Dysk twardy Pamięci Interfejsy Zasilanie Linux Intel Xen E5620 2x146 GB, SAS RAID1 d 16 GB DDR 3 (1066 / 1333 MHz) Dmyślnie 2 GB 4x SAS (dyski wewnętrzne), d 2x HDD z DVD-rm lub 4x HDD bez DVD-rm Pdwójna redundancja, wymieniane na grąc, We VAC, 500 W

6 Kntrler sieciwy IPU 8 Lkalny sterwnik sieciwy pzwala na pdłączenie elementów wyknawczych systemu kntrli dstępu i kntrlerów wejścia/wyjścia. Kmunikacja z serwerem dbywa się za pmcą łącz systemu kablwania strukturalneg. Ddatkw ma mżliwść rejestracji w pamięci, c najmniej 5000 zdarzeń. P pnwnym pdłączeniu g d serwera następuje autmatyczna, wzajemna synchrnizacja. Parametry charakterystyczne kntrlera: Pamięć RAM i FLASH 16 MB (d transakcji, bufrwane na wypadek braku kmunikacji z serwerem); Napięcie zasilania (VDC): ; Wymiary jednstki (DxSxW) (mm): 240x120x30 Mntaż: szyna DIN 35 mm Okablwanie: kabel UTP kat. 5e Dwukierunkwy knwerter RS232 na RS485/RS422: Jednstka zasilacza 8-24 V DC (mżliwść pdłączenia akumulatra). Prty przyłączeniwe: Ethernet: 1 (standardwy IP) prt kmunikacyjny RS232 prt diagnstyczny RS232 8 prtów kmunikacji p Prfibus rdzaj złącza: RJ45 Mduł wejść/wyjść ORBIT I/O Mduły wejść/wyjść mają za zadanie zbieranie infrmacji d pszczególnych elementów systemu i sterwanie nimi. Elementy, które będą pdłączne d mdułów ORBIT I/O: - przyciski kaswania wezwania - sterwanie lampkami - elementy chrny napadwej - sterwanie zamkami krat - elementy centralnej blkady krat (zwry + kntaktrny) - przyciski wejścia/wyjścia przy kratach

7 Jednstka główna systemu pwinna charakteryzwać się parametrami nie grszymi niż: - Serwer interkmwy IP - umżliwia uzyskiwanie płączenia ze stacjami IP, a także telefnami SIP/VIP. Umżliwia sterwanie drzwiami i bramami, sygnałami alarmwymi, integracja wide. - Umżliwia dbieranie i przekazywanie płączeń d publicznej sieci telefnicznej np. pprzez VIP. - Umżliwia jedncześnie pdłączenie stacji IP, cyfrwych jak również analgwych bez ddatkwych urządzeń dzięki zastswaniu dpwiednich kart. - Mżliwść przekazywania dźwięku w paśmie częsttliwści 16kHz Przy kratach raz w pmieszczeniach bjętych systemem przywławczym prjektuje się cyfrwy panel interkmwy wandaldprny z głśnikiem i mikrfnem przedstawinej charakterystyce: Umżliwia kmunikwanie się w trybie głśnmówiącym w technlgii OpenDuplex Obudwa z zatrzaskami mcującymi Mikrfn: Dkólny mikrfn elektretwy Wbudwany głśnik: 8 mów, ciśnienie akustyczne 85 db/ 1 W/ 1 m Pdłączenie ddatkweg głśnika >= 8 mów Wzmacniacz: Wbudwany wzmacniacz mcy 1,5 W Wejście: 10 wejść dla zmiennych styków, maks mów Wyjście: 6 wyjść przekaźnikwych 60 V / 1 A Wilgtnść względna przy której mże pracwać urządzenie: 95% Temperatura pracy: d 0 d 50 C Stpień chrny : IP 54

8 Stacja nabiurkwa typu master z mikrfnem na gęsiej szyjce umieszczna na stanwisku mnitringu pwinna charakteryzwać się parametrami nie grszymi niż: Wyświetlacz: białe pdświetlenie, pełny graficzny 64 x 84 DOT, 8 linii x 14 znaków, Stpień chrny: IP 50, dprna na kurz, brud, agresywne pwietrze Klawiatura: typ siliknwa z pwłką plastikwą Specjalny typ membrany dla ptymalneg brzmienia dźwięku, ciśnienie akustyczne: 85 db Wbudwany wzmacniacz 2,5 W Opcjnalne zasilanie zewnętrzne: V AC / V DC lub PE Pzycyjny przełącznik: czujnik grawitacji Przesyłanie dźwięku z jakścią 16kHz Zestawienie materiałów L.p. Typ Nazwa j.m. Ilść Redundantna jednstka główna iprtect z Szt. 1 licencją Large Business, zawiera: redundantny serwer w standardzie 19" wraz z UPS 750VA (firmy APC), wraz z prgramwaniem iprtect Aurra w wesji Large Business 2 C-EE811ABT.C EE811 cyfrwa 2 przewdwa stacja z Szt. 2 wyświetlaczem graficznym, niebieska 3 C-WS203VD.C Cyfrwa stacja naścienna - metalwa, Szt. 26 wandaldprna, trzy przyciski 4 C- Zestaw mntażwy - pdtynkwy dla wersji Szt. 26 WSFB50VSS metalwej - stacja wandaldprna i mduł rzszerzeń, frmat- pełen wymiar, 5 KP-MS-LG Licencja na Mnitring śrdwiskwy Szt iprtect Licencja pdglądu kamery dla 1 serwera Szt. 3 IP-DVR iprtect Licencja dla systemu Intercmweg dla Szt. 2 1 serwera Funkcja iprtect, supprt Szt. 1

9 Funkcja iprtect, raprty sprzętwe Szt Funkcja iprtect, audyt Szt Mduł iprtect dla 64 prcedur Szt Kntrler sieciwy ipu 8 Szt Zasilacz na szynę DIN Szt Zasilacz AD55A (12V/3,5 A) Szt PL Bateria 7 Ah dla mdułuipu-8/steller/orbit/plyx Szt PL Obudwa chrnna KeyPrcessr Szt Zamek COMETA C 204l Szt Kntaktrn na kratach Szt Zasilacz 12V/10A/PA18 d zasilania zamków Szt. 1 Przewód F/UTP kat. 5e mb 320

10 1.3 Instalacja telewizji kablwej. W budynku zstała zaprjektwana instalacja telewizji kablwej. System składać się będzie z anten TV, wzmacniacza sygnału raz rzgałęźników. Sygnał dprwadzny będzie z anten znajdujących sie na dachu d wzmacniacza sygnału WWK-1062 TELKOM-TELMOR znajdująceg się w pmieszczeniu serwera. Instalacja zaprjektwana jest jak instalacja gwiaździsta. W celu rzgałęzienia sygnału główneg ze wzmacniacza należy użyć rzgałęźnika RM-4F. Rzgałęźnik RM-4F raz wzmacniacz sygnału należy umieścić we wspólnej budwie TPR-6 w pmieszczeniu serwera. W celu dprwadzenia sygnału na pszczególne piętra budynku należy na każdym piętrze w szachcie teletechnicznym umieścić rzgałęźnik Multitap MUK-110 TELMOR. W celu dstarczenia sygnału d pszczególnych pmieszczeń należy użyć gniazda telewizyjneg pdtynkweg. W celu płączenia wszystkich elementów instalacji należy użyć przewdu XWDXpek. 75-1,05/5.0. Dkładne rzmieszczenie gniazd RTV zstał przedstawine na planie sytuacyjnym. Nazwa Ilść 1 Wzmacniacz WWK-1062 TELKOM-TELMOR szt. 1 2 Rzgałęźnik małstratny RM-4F szt. 1 3 Antena szerkpasmwa YAGI UDA UHF szt. 2 4 Skrzynka TPR-6 szt. 1 5 Multitap MUK-110 TELMOR, złącza F szt. 3 6 Gniazd RTV pdtynkwe szt. 1 7 Przewód współsiwy XWDXpek. 75-1,05/5.0 mb 40 8 Antena UKF szt. 1

11 ŻYŁOWE STACJE DSP Z WYŚWIETLACZEM GRAFICZNYM SERIA 811 Stacje główne z nwą technlgią cyfrweg przetwarzania sygnału przeznaczne d pracy w trybie głśnmówiącym, nawet z dużej dległści, wypsażne w wyświetlacz d identyfikacji dzwniąceg raz wyświetlania kmunikatów (np. alarmów).

12 Wersja 1.0/ Całkwicie cyfrwe 2-żyłwe stacje DSP SERIA 811 Dynamiczny raz pnadczaswy wygląd stacji interkmu serii 811 pasuje dsknale d nwczesneg śrdwiska biurweg. Wyświetlacz graficzny wyświetlający 8 wierszy p 14 znaków przekazuje wiele infrmacji. Za pmcą menu mżna przywłać raz przeszukiwać listę numerów lub listę funkcji. Na wyświetlaczu pkazywany jest numer raz nazwisk dzwniąceg, a także kmunikaty, typy płączeń raz stany, np. alarmy. Jaskrawa lampka w klrze czerwnym sygnalizuje, czy stacja jest aktywna. Zintegrwany wzmacniacz umżliwia ustawienie różnej głśnści dla prwadznych rzmów, dźwięków, dbiru muzyki, itp. Technlgia DSP, w parciu którą zstały zbudwane stacje interkmu serii 811, daje dstęp d takich funkcji jak mnitring głśnika / mikrfnu i mnitring dźwięku (nie dtyczy stacji z mikrfnem na wsprniku elastycznym). Stacje są także przygtwane d bsługi pjawiających się w przyszłści funkcji (aktualizacja d nwych wersji) raz psiadają jedn wejście i wyjście pzwalające dwlnie się prgramwać. 1. EE 811 Biurkwa stacja główna w nwczesnej ergnmicznej budwie wyknana z plastiku ABS. Stacja psiada wzmcniną klawiaturę siliknwą (klawiatura standardwa raz sześć ddatkwych przycisków funkcyjnych), wyświetlacz z kmpensacją temperatury (8 linii p 16 znaków każda), mikrfn elektretwy, głśnik, czerwną didę sygnalizacji aktywnści, kabel płączeniwy dł. 3 m. Stacja ma mżliwść pracy jak mikrtelefn (stacja umieszczna na biurku pracuje jak stacja biurkwa dsknałej zrzumiałści mwy, natmiast p pdniesieniu jak mikrtelefn ze zredukwanym pzimem głśnści). Przełącznik pzycji mże być także użyty d sterwania innymi funkcjami, np. przekazywaniem płączeń. Stacja umżliwia dłączenie mikrtelefnu standardweg, zestawu nagłwneg lub mikrfnu na wsprniku elastycznym. C&C Partners Telecm Sp. z.. ul. 17 Stycznia 119, Leszn tel fax EE 872 Biurkwa stacja główna przeznaczna d pracy w pmieszczeniach sterujących z mikrfnem na wsprniku elastycznym z funkcją eliminacji hałasu raz specjalną, skśną pdstawką. Brak mżliwści pracy jak mikrtelefn. Funkcje technlgii DSP, takie jak mnitring głśnika / mikrfnu i mnitring dźwięku w tym mdelu nie są dstępne ze względu na użycie mikrfnu na wsprniku elastycznym. Ze względu na stały pstęp dane techniczne mgą ulec zmianie bez stswneg strzeżenia

13 C&C Partners Telecm Sp. z.. ul. 17 Stycznia 119, Leszn tel fax Dane techniczne krzyści SERIA 811 DANE TECHNICZNE Stpień chrny: IP 50, dprnść na pył, kurz raz pdmuchy pwietrza Klawiatura: siliknwa z pwłką plastikwą siła załączenia: 1,3 N, 1x10 6 cykli Obudwa: dprna na wstrząsy, plastik ABS Mikrfn EE 811: dkólny elektretwy, maks. dległść d mikrfnu pdczas mówienia 7 m EE 872: elektretwy kardiidalny z funkcją eliminacji hałasu, maks. dległść d mikrfnu pdczas mówienia 3 10 cm Głśnik: specjalny typ membrany zapewniającej ptymalną jakść dźwięku, ciśnienie akustyczne 85 db / 1 W / 1 m, 50 Ω mżliwść dłączenia głśnika zewnętrzneg 8 Ω, dla głśników <50 Ω wymagane zewnętrzne źródł zasilania Wzmacniacz: zintegrwany wzmacniacz 1,5 W Wyświetlacz: graficzny 64 x 84 punktów, 8 linii x 14 znaków, pdświetlany, kmpensacja temperatury Wejście: 1 wejście d dłączenia styków separwanych galwanicznie, maks. 1 kω* Wyjście: 1 wyjście typu twarty klektr (30 VDC / 50 ma)* Pasm przenszenia: Hz Temperatura pracy: C Temperatura przechwywania: C Wilgtnść względna: maks. 95% Złącze: RJ11 d 6-stykwych gniazd mdułwych Okablwanie: w gwiazdę, 2-żyłwa skrętka Zasilanie: z centrali interkmu pcjnalnie: zewnętrzne dla większych długści linii lub głśnika zewnętrzneg (12-24 VAC lub VDC, 500 ma) Sygnalizacja: 2B + D (2 x 64 kb/s dla głsu, 16 kb/s dla danych) Wymiary: EE 811: 66 x 240 x 58 mm EE 872: 179 x 240 x 58 mm (mikrfn na wsprniku elastycznym 430 mm) Masa (z pakwaniem): EE 811: 458 g EE 872: 777 g Klry: wszystkie mdele dstępne w klrze półprzezrczystym niebieskim (RAL 5022) raz czarnym (RAL 9011) ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1 stacja interkmu zawierająca: kabel płączeniwy d dł. 3 m z wtykami na bu kńcach skrócną instrukcję instalacji raz instrukcję bsługi KORZYŚCI Nwczesna i ergnmiczna knstrukcja, dstępne w klrze czarnym lub półprzezrczystym niebieskim Dsknała zrzumiałść mwy, nawet z dużej dległści (maks. 7 m) Okablwanie 2-żyłwe, w gwiazdę, w pełni cyfrwa transmisja głsu i danych Pełne wykrzystanie funkcji technlgii DSP, przygtwane d nwych funkcji, które pjawią się w przyszłści Mnitring dźwięku, regulwany czas integracji raz pzim graniczny (nie dtyczy stacji z mikrfnem na wsprniku elastycznym) Mnitring głśnika / mikrfnu (nie dtyczy stacji z mikrfnem na wsprniku elastycznym) Wbudwany wzmacniacz mcy wyjściwej 1,5 W Złącze RJ11 d dłączenia kabla płączeniweg Mżliwść dłączenia mikrtelefnu standardweg, zestawu nagłwneg lub mikrfnu na wsprniku elastycznym Mżliwść przełączenia złącza d dłączenia głśnika zewnętrzneg d pracy jak wejście lub wyjście typu twarty klektr za pmcą wewnętrznej zwry (przygtwane d przylutwania w wyjściu przekaźnikwym) * Zmiana mże być przeprwadzna wyłącznie przez autryzwany persnel serwiswy! Mdel EE 811 psiada funkcję mikrtelefnu przełącznik pzycyjny mże być użyty d sterwania innymi funkcjami, np. przekazywanie płączeń W pełni graficzny wyświetlacz (8 wierszy p 14 znaków każdy, przewijanie płączeń i kmunikatów, przeszukiwanie listy numerów i listy funkcji za pmcą przycisków funkcyjnych. WYMAGANIA SYSTEMOWE Centrala GE 200 z kartą G2-GED-4 (wszystkie wersje prgramwania) Centrala GE 700 z prgramwaniem w wersji min. Pr 04.0 i z kartą G7-GED-4 (prgramwanie w wersji min. V02.2) lub centrala GE 700 z prgramwaniem w wersji min. Pr 05.3 i z kartą G7-GED-DSP D uruchmienia bsługi funkcji DSP jest wymagane prgramwanie w wersji min. Pr 05.0A. DŁUGOŚĆ LINII Średnica żyły 0,5 mm 0,6 mm 0,8 mm AWG F-YAY (kabel instalacyjny PVC, * 2000 m 2000 m 100 nf/km) J-02YS(ST)Y (kabel kat. 5, 1500 m 2000 m 3000 m słna plietylenwa, 45 nf/km) J-02YS(ST)Y (jak wyżej) 3000 m 3000 m 3000 m z zasilaniem zewnętrznym * brak danych ten rdzaj kabla nie jest dstępny z tą średnicą. Pdana długść linii dnsi się d stacji standardwych bez ddatkweg głśnika. Jeśli jest używany głśnik ddatkwy <50 Ω, wymagane jest zewnętrzne źródł zasilania. Ze względu na stały pstęp dane techniczne mgą ulec zmianie bez stswneg strzeżenia Wersja 1.0/0303

14 C&C Partners Telecm Sp. z.. ul. 17 Stycznia 119, Leszn tel fax Instalacja SERIA 811 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Należy zachwać śrdki strżnści związane z zapbieganiem wyładwanim elektrstatycznym. Instalacja stacji mże być wyknywana wyłącznie przez autryzwany persnel serwiswy. INSTRUKCJE MONTAŻU Nie narażać stacji na działanie ekstremalnych temperatur (pniżej 0 C raz pwyżej +50 C). Stacja biurkwa EE 811 mże być umieszczana wyłącznie na płaskich pwierzchniach ze względu na tryb głśnmówiący. Kąt pchylenia nie mże być większy niż 30. Pulpit sterwania musi stać samdzielnie, tzn. nie na np. półce lub pd tackami na dkumenty. Nie ustawiać pulpitu sterwania bezpśredni bk stacji bazwej telefnu bezprzewdweg. TESTY STACJI Testy stacji są uruchamiane w następujący spsób: Przytrzymać naciśnięty przycisk, nacisnąć przycisk żądaneg testu (np. dla testu 1), zwlnić przycisk raz przycisk testu, aby uruchmić wybrany test. Test jest wyłączany przez przywłanie testu X. Przycisk : test wyświetlacza test pzwala sprawdzić pprawnść działania wyświetlacza na wyświetlaczu pwinien pjawić się braz testwy (linie ukśne). Przycisk : test przycisków test pzwala sprawdzić prawidłwść działania przycisków. Przycisk : test jakści transmisji na wyświetlaczu pjawia się numer z zakresu 0 99 (99 = najlepsza jakść). Przycisk : test jakści linii na wyświetlaczu pjawia się cyfra z zakresu 0 3 (3 = najlepsza jakść). Testy stacji, które nie zstały wymienine pwyżej, służą d celów fabrycznych. Nie należy ich uruchamiać, pnieważ mgą wpływać na działanie stacji. SCHEMATY POŁĄCZEŃ STACJI EE 811 SCHEMATY POŁĄCZEŃ STACJI EE 872 Dłączenie: mikrtelefnu standardweg, zestawu nagłwneg lub mikrfnu na wsprniku elastycznym Złącze mdułwe 6/6 Widk z tyłu budwy Dłączenie Wtyk RJ11 6/4 mikrfnu na wsprniku elastycznym Wtyk RJ11 6/4 Centrala abnencka Opcjnalnie: zewnętrzne, źródł zasilania dla większych długści linii Zasilacz zewnętrzny VAC lub VDC, 500 ma Centrala abnencka Uwaga: d dłączenia głśnika zewnętrzneg jest wymagany 6-żyłwy kabel płączeniwy interkmu (typ: X-ASKERJ11)! Głśnik zewnętrzny 50 Ω - zasilanie z centrali interkmu 8 Ω - wymagany zasilacz zewnętrzny Złącze mdułwe 6/6 Widk z tyłu budwy Opcjnalnie: zewnętrzne, źródł zasilania dla większych długści linii Zasilacz zewnętrzny VAC lub VDC, 500 ma Centrala abnencka Centrala abnencka Uwaga: d dłączenia głśnika zewnętrzneg jest wymagany 6-żyłwy kabel płączeniwy interkmu (typ: X-ASKERJ11)! Głśnik zewnętrzny 50 Ω - zasilanie z centrali interkmu 8 Ω - wymagany zasilacz zewnętrzny Ze względu na stały pstęp dane techniczne mgą ulec zmianie bez stswneg strzeżenia Wersja 1.0/0303

15 KARTA KATALOGOWA WERSJA WSTĘPNA Seria WS 200V D / WS 210V D Cyfrwe stacje naścienne serii WS 200V/ WS 210 V Stacje pmcnicze wandaldprne (WS 200V), dpwiedni stacje awaryjne (WS 210V) zaprjektwane dla bszarów z wyskimi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa. Technlgia zapewnia dsknałą jakść raz zrzumienie głsu niezależnie d hałasu tczenia. Stały mnitring funkcji zapewnia infrmwanie statusie w trakcie eksplatacji,a panel przedni ze stali nierdzewnej grubści 3 mm z zabezpieczeniem przed manipulwaniem raz specjalnymi śrubkami chrniącymi przed aktami wandalizmu. 1. WS 20xV D (na zdjęciu WS 202V D) Cyfrwa stacja z 3 prgramwalnymi przyciskami bezpśrednieg wybierania numeru raz plami piswymi (pdświetlanymi), mikrfnem elektretwym z wielfunkcyjną didą LED, dwma głśnikami impendancji 8 mów, 3 wejściami dla zmiennych styków raz 2 wyjściami przekaźnikwymi (płączenie jak styki załączalne lub rzwierne ), stykami antysabtażwymi, stpniem chr-ny IP 65 raz IK 07, wyknana ze stali nierdzewnej. 2. WS 20xV D CM (na zdjęciu WS 203V D CM) Stacja cyfrwa pdbna d WS 20xV D wypsażna w klrwą kamerę wide z knfigurwalnym białym pdświetleniem raz zintegrwanym grzewaczem; mże być bsługiwana jak kamera sieciwa IP (frmat wide M-JPEG z maks. rzdzielczścią 640 x 480 pikseli), bądź jak kamera analgwa z systemem PAL lub NTSC; regulwana pd kątem 30 pzim/ pinw. Kmpaktwa knstrukcja zapbiega przedstaniu się strumieni wdy, brudu lub kurzu stpień chrny IP 65. Każdemu przyciskwi mżna przypisać numer przywłania, a dpwiednie ple piswe mże być wypełnine indywidualnie. Czerwny przycisk przywłania awaryjnegw stacjach serii WS 210V jest łatw widczny ze znacznej dległści i mże być szybk aktywwany w sytuacjach awaryjnych. 3. WS 21xV D (na zdjęciu WS 211V D) Cyfrwa stacja z 2 prgramwalnymi przyciskami bezpśrednieg wybierania numeru raz plami piswymi (pdświetlanymi), mikrfnem elektretwym z wielfunkcyjną didą LED, dwma głśnikami impendancji 8 mów, 3 wejściami dla zmiennych styków raz 2 wyjściami przekaźnikwymi (płączenie jak styki załączalne lub rzwierne ), stykami antysabtażwymi, stpniem chr-ny IP 65 raz IK 07, wyknana ze stali nierdzewnej. 4. WS 21xV D CM (na zdjęciu WS 212V D CM) Stacja cyfrwa pdbna d WS 21xV D wypsażna w klrwą kamerę wide z knfigurwalnym białym pdświetleniem raz zintegrwanym grzewaczem; mże być bsługiwana jak kamera sieciwa IP (frmat wide M-JPEG z maks. rzdzielczścią 640 x 480 pikseli), bądź jak kamera analgwa z systemem PAL lub NTSC; regulwana pd kątem 30 pzim/ pinw. Karta katalgwa - wersja 0.1/0909 Mgą występwać błędy i pminięcia Prdukty mgą ulec zmianie ze względu na udsknalenia techniczne bez wcześniejszeg pwiadmienia. STR. 1 5

16 KARTA KATALOGOWA Parametry techniczne Krzyści WS 200V D / WS 210V D D WERSJA WSTĘPNA PARAMETRY TECHNICZNE Stpień chrny IP: IP 65, IK 07 Panel przedni: Stal nierdzewna, grubść 3 mm Mikrfn: Dkólny mikrfn elektretwy umżliwiający prwadzenie rzmwy z dległści maks. 7 m Głśnik: Specjalny typ membrany w celu uzyskania ptymalnej jakści dźwięku, ciśnienie akustyczne: 85 db/ 1 W/ 1 m, 2 x 8 mów Wzmacniacz: Zintegrwany wzmacniacz klasy D mcy 2,5 W Wejście: Wyjście: 3 wejścia dla zmiennych styków 2 wyjścia przekaźnikwe (styki przełączne) 30 V / 1 A Wyjście linii: W celu pdłączenia mdułu głśnikweg (wraz z funkcją MUTE) Wykrywanie sabtażu: Przełącznik antysabtażwy (styk rzwierny ) Wskazywanie przywływania: Wielfunkcyjna dida LED (klry: czerwny, zielny, niebieski) Przycisk przywływania: Pdświetlane przyciski bezpśrednieg wybierania numeru z plem piswym tylk dla serii WS 210V: duży czerwny przycisk przywłania awaryjneg Zakres częsttliwści: Hz Zakres temperatury rbczej: Od 20 C d 70 C Zakres temperatury przechwywania: Od 20 C d 70 C Wilgtnść względna: Pdłączanie: Maks. 95% bez kndensacji - Dłączalne przyłącza śrubwe - Gniazd rzszerzeń dla np. WSAM 50P D ME Kamera: IP uplink, RJ45, BNC, 75 mów Źródł zasilania: Z serwera interkmweg Zewnętrzneg źródła zasilania V AC lub V DC Uwaga: Obsługa z wyskim pzimem głśnści, pełne pdświetlenie tklawiatury mgą być ylk zagwarantwane z zewnętrznym źrdłem zasilania! Bez zewnętrzneg zasilania funkcje te są sterwane przez mnitring napięcia (znacza t, że zależnie d długści linii dpwiedni wyglądać będzie pdświetlenie przycisku) W przypadku stacji ze zintegrwaną kamerą, zewnętrzne źródł zasilania jest bwiązkwe! Okablwanie: Rzprwadzane gwiaździście, 2-żyłwe, skręcne Mdulacja sygnału: 2B + D (transmisja głsu - 2 x 64 kbit/s, transmisja danych - 16 kbit/s) Mcwanie: Mcwanie pdtynkwe: zestaw d mntażu pdtynkweg WSFB 50V Mcwanie pwierzchniwe: zestaw d mntażu pwierzchniweg WSSH 50V Wymiary: Z zestawem d mntażu pdtynkweg: 164 mm (szer.), 279 mm (wys.), 14 mm (głęb.) Z zestawem d mntażu pwierzchniweg: 164 mm (szer.), 279 mm (wys.), 50 mm (głęb.) (bez kamery kpułkwej) KORZYŚCI Wandaldprna Prgramwalne przyciski bezpśrednieg wybierania numeru (pdświetlane) Pla piswe (pdświetlane) Kamera hybrydwa Ogólne dane: 1/4-calwa klrwa matryca CMOS Obiektyw: 2,8 mm, ze stałą gniskwą Autmatyczna regulacja parametrów nasycenia bieli, barwy, kntrastu raz jasnści Regulwany pd kątem d 30 pzim/ pinw Strumień wide IP: Rzdzielczść: 320 x 240 lub 640 x 480 Frmat wide: Mtin JPEG (MJPEG) Prędkść dświeżania: d 30 klatek na sekundę Prtkły: HTTP, ARP, UDP, TCP, IP, ICMP, DHCP (klient) Ethernet: 10/100 MBit/s, tryb pełneg dupleksu/ półdupleksu Standardwy frmat URL/http w celu wyświetlania/ integracji z systemami innych prducentów (np. przeglądarkami internetwymi, itd.). Mżliwść zapamiętywania pięciu klatek wywłanych zdarzeniem na zasadzie zrzutu ekranu Analgwy sygnał wide CVBS: Obsługiwane systemy brazu: PAL raz NTSC Rzdzielczść PAL: 720 x 576 Rzdzielczść NTSC: 720 x 480 Pdświetlenie kamery/ pdgrzewacz kamery: Białe pdświetlenie LED raz pdgrzewacz kamery są knfigurwane autmatycznie lub ręcznie Knfiguracja: Pprzez interfejs internetwy lub CCT DŁUGOŚĆ LINII Typ kabla 24 V AC 30 V DC 26 V DC Kabel sieciwy Ethernet, np. Cat m m 900 m Rezystancja pętli: 190 Ω / km Pjemnść: 48 nf / km Kabel telekmunikacyjny, np m m 800 m F-YAY; Ø 0,6 / 0,8 mm; AWG: 22 / 20 Rezystancja pętli: >135 / >73 Ω / km Pjemnść: 100 nf / km Wskazana długść linii jest bwiązująca dla standardwych stacji bez ddatkweg zewnętrzneg głśnika. Z takimi długściami linii mżliwy jest maksymalny pzim głśnści wartści 9. WYMAGANIA SYSTEMOWE PEŁNY ZAKRES OBSŁUGI ORAZ STACJE Z KAMERĄ tylk z mdelem GE 300 / GE 800: GE 800 (min. PRO ) z G8-GED GE 300 (min. PRO ) z G3-GED Oprgramwanie knfiguracyjne, min. CCT KOMPATYBILNOŚĆ WSTECZNA z mdelem GE 200 / GE 700: Stpień chrny IP 65 raz IK 07 Obsługuje funkcje DSP, np. OpenDuplex, mnitring audi, Oprgramwanie serwera interkmweg min. PRO 5.0 nadzrwanie mikrfnu/ głśnika, itd. Wykrywany jak EE 811A, EE 811 lub EE 711 (zależnie d prgramwania Pr) dlateg też, mgą być WYPOSAŻENIE tylk używane z zakresem funkcji dla dpwiedniej stacji. Stacja interkmwa z kamerą nie jest kmpatybilna wstecznie Terminal interkmwy Firmware - Pbranie nie jest mżliwe Śrubki służące d mcwania Skrócna instrukcja bsługi Źródł zasilania centrali Karta katalgwa - wersja 0.1/0909 Mgą występwać błędy i pminięcia Prdukty mgą ulec zmianie ze względu na udsknalenia techniczne bez wcześniejszeg pwiadmienia. STR. 2 5

17 KARTA KATALOGOWA WS 200V D / WS 210VD D WERSJA WSTĘPNA Instalacja ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Pdczas twierania stacji należy zachwać śrdki strżnści ESD. Stacje mgą być twierane tylk przez autryzwanych pracwników serwisu. ZALECENIA DOTYCZĄCE MONTAŻU Nie należy wystawiać stacji na działanie wyskich temperatur (pniżej -20 C lub pwyżej +70 C). W przypadku mntażu pdtynkweg wymagany jest zestaw d mntażu WSFB 50V (dstępny sbn). W przypadku mntażu pwierzchniweg wymagany jest zestaw d mntażu WSSH 50V (dstępny sbn). POŁĄCZENIE Gniazd rzszerzeń, np. dla mdułu czytnika dstępu Zwrka Źródł zasilania: Zewnętrzne źródł zasilania MONITOR PODŚWIETLENIE LS KAMERA Źródł zasilania z serwera interkmweg Szczeliny służące d wsunięcia etykiet przycisków Służy d mcwania taśm kablwych OUT 1 OUT 1 OUT 2 GND MUTE LINE EM LINE+ EP EM+ EP+ PWR1 Abnent Serwer interkmwy (A, B) PWR2 A B IN 3 GND IN 1 IN 2 OUT 2 Zewnętrzny mduł głśnikwy Zewnętrzne źródł zasilania 15 V DC 35 V DC lub 12 V AC 24 V AC Zestaw głśnmówiący: Mikrfn Głśnik Kamera (WS 200V D CM, WS 210V D CM): 15 V DC 35 V DC 12 V AC 24 V AC Śrubka zabezpieczająca AC/DC+ AC Przełącznik dla analgweg sygnału wide: DC PAL NTSC UPLINK DOWNLINK Sygnał wide IP Analgwy sygnał wide Karta katalgwa - wersja 0.1/0909 Mgą występwać błędy i pminięcia Prdukty mgą ulec zmianie ze względu na udsknalenia techniczne bez wcześniejszeg pwiadmienia. STR. 3 5

18 KARTA KATALOGOWA Instalacja WS 200V D / WS 210V D WERSJA WSTĘPNA WYMIARY PANELU PRZEDNIEGO Grubść panelu przednieg: 3 mm Wymiary w mm, bez dwzrwania skali! 160 (6.3) 140 (5.5) WYMIARY KAMERY KOPUŁKOWEJ Wymiary w mm, bez dwzrwania skali! 20 4x Ø 7 (0.28) KONFIGURACJA PRZYCISKÓW Seria WS 200V: Wybieranie numeru w serwerze interkmwym: Przycisk 5 WEWNĘTRZNE KONTURY MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ ZALEŻNIE Przycisk 0 * *** ** Przycisk 4 OD WERSJI STACJI 255 (10.05) 275 (10.84) * Wersja 1-przyciskwa (WS 201x) ** Wersja 2-przyciskwa (WS 202x) *** Wersja 3-przyciskwa (WS 203x) Seria WS 210V: Wybieranie numeru w serwerze interkmwym: Przycisk 4 Przycisk 0 * ** * Wersja 1-przyciskwa (WS 211x) ** Wersja 2-przyciskwa (WS 212x) Karta katalgwa - wersja 0.1/0909 Mgą występwać błędy i pminięcia Prdukty mgą ulec zmianie ze względu na udsknalenia techniczne bez wcześniejszeg pwiadmienia. STR. 4 5

19 KARTA KATALOGOWA WS 200V D / WS 210V D WERSJA WSTĘPNA COMMEND Silna sieć partnerska na całym świecie Eurpa Ameryka POLSKA C&C Partners Telecm Sp. z.. Tel.: STANY ZJEDNOCZONE KANADA AMERYKA ŁACIŃSKA Cmmend Inc. Tel.: FRANCJA Cmmend France S.A.S. Tel.: Azja HISZPANIA PORTUGALIA WŁOCHY HOLANDIA BELGIA AUSTRIA CHORWACJA SERBIA SŁOWENIA ROSJA Cmmend Iberica S.L. Tel.: Cmmend Italia S.R.L. Tel.: Cmmend Nederland B.V. Tel.: Cmmend Österreich GmbH Tel.: CHINY MALEZJA SINGAPUR Cmmend Business Hub China Islectra China Tel.: Cmmend Business Hub Malaysia Islectra (M) Sdn Bhd Tel.: Cmmend Business Hub Asia Islectra Far East Pte. Ltd Tel.: Bliski Wschód SŁOWACJA CZECHY WLK. BRYTANIA IRLANDIA SZWAJCARIA SZWECJA NORWEGIA FINLANDIA DANIA ISLANDIA Cmmend Slvakia spl. s r.. Tel.: Cmmend UK Ltd Tel.: Cmmend AG Tel.: JNT Sund System AB Tel.: IZRAEL Oceania AUSTRALIA NOWA ZELANDIA Pzstałe kraje Sberlphne Ltd Tel.: Cmmend Australia Tel.: NIEMCY LUKSEMBURG ROSJA Schneider Intercm GmbH Tel.: Cmmend Internatinal GmbH Tel.: Karta katalgwa - wersja 0.1/0909 Mgą występwać błędy i pminięcia Prdukty mgą ulec zmianie ze względu na udsknalenia techniczne bez wcześniejszeg pwiadmienia. STR. 5 5

20 iprtect TM Aurra Struktura licencjnwania C&C Partners Telecm sp, z.. Ul. 17 stycznia 119, Leszn

21 iprtect TM AURORA zakres licencji Small Business iprtect Aurra Mduł pdstawwy iprtect Aurra Kntrla Dstępu, max liczba czytników kart w wersji n-line iprtect Aurra System Telewizji Dzrwej IP, max. liczba kamer Mduły dmyślne Rzbudwa iprtect Aurra System SSWiN, liczba linii centrali iprtect Aurra Mduł Interkmwy, liczba central 0 1 iprtect Aurra Mduł rzszerzny Mduł iprtect Aurra, liczba jednczesnych uŝytkwników Mduł iprtect Aurra, liczba inteligentnych kntrlerów Plyx ND Mduł iprtect Aurra, Liczba zarejestrwanych kart Mduł iprtect Aurra, Liczba prcedur Mduł iprtect Aurra, Rzpznawanie tablic Mduł iprtect Aurra, KeyBadge Mduł iprtect Aurra, Parking Firmwy Mduł iprtect Aurra, Accunt parking iprtect Aurra Funkcjnalnści Funkcjnalnść iprtect Aurra, KeyMap (interaktywne mapy) Funkcjnalnść iprtect Aurra, Rejestracja gści 1 6 Funkcjnalnść iprtect Aurra, My iprtect 0 8 Funkcjnalnść iprtect Aurra, Pętle lgiczne - mduł dmyślny - mduł pcjnalny

22 iprtect TM AURORA zakres licencji Medium Business iprtect Aurra Mduł pdstawwy iprtect Aurra Kntrla Dstępu, Max. liczba czytników kart w wersji n-line iprtect Aurra Kntrla Dstępu, Max. liczba czytników kart w wersji ff-line iprtect Aurra System Telewizji Dzrwej IP, Max. liczba kamer Mduły dmyślne Rzbudwa iprtect Aurra System SSWiN, liczba linii centrali iprtect Aurra Mduł Interkmwy, liczba central 0 4 iprtect Aurra Ochrna Osób, liczba dbirników 0 8 iprtect Aurra Zarządzanie Parkingiem, liczba terminali 0 32 iprtect Aurra Rejestracja Czasu Pracy, liczba pracwników iprtect Aurra Mduł rzszerzny Mduł iprtect Aurra, liczba jednczesnych uŝytkwników 4 12 Mduł iprtect Aurra, liczba inteligentnych kntrlerów ND Mduł iprtect Aurra, liczba kart Mduł iprtect Aurra, liczba prcedur Mduł iprtect Aurra, rzpznawanie tablic Mduł iprtect Aurra, KeyBadge Mduł iprtect Aurra, Parking firmwy Mduł iprtect Aurra, Parking kmercyjny Mduł iprtect Aurra, Residence parking Mduł iprtect Aurra, Validatin nde 0 16 Mduł iprtect Aurra, Kkpit zarządzania Mduł iprtect Aurra, Licencja POS 0 16 Mduł iprtect Aurra, Cld stand-by iprtect Aurra Funkcjnalnści Funkcjnalnść iprtect Aurra, KeyMap (interaktywne mapy) 5 15 Funkcjnalnść iprtect Aurra, Rejestracja gści Funkcjnalnść iprtect Aurra, My iprtect 8 32 Funkcjnalnść iprtect Aurra, Pętle lgiczne Funkcjnalnść iprtect Aurra, wsparcie Funkcjnalnść iprtect Aurra, Audyt Funkcjnalnść iprtect Aurra, Grupa raprtów sprzętwych Funkcjnalnść iprtect Aurra, Hryzntalny pdział bazy danych Funkcjnalnść iprtect Aurra, Dystrybucja alarmów Funkcjnalnść iprtect Aurra, Infbx mduł dmyślny - mduł pcjnalny

23 iprtect TM AURORA zakres licencji Large Business iprtect Aurra Mduł pdstawwy iprtect Aurra Kntrla Dstępu, Max. liczba czytników kart w wersji n-line iprtect Aurra Kntrla Dstępu, Max. liczba czytników kart w wersji ff-line iprtect Aurra System Telewizji Dzrwej IP, Max. liczba kamer Mduły dmyślne Rzbudwa 32 > 0 > 4 > iprtect Aurra System SSWiN, liczba linii centrali 128 > iprtect Aurra Mduł Interkmwy, liczba central 0 16 iprtect Aurra Ochrna Osób, liczba dbirników 0 > iprtect Aurra Zarządzanie Parkingiem, liczba terminali 0 > iprtect Aurra Rejestracja Czasu Pracy, liczba pracwników iprtect Aurra Mduł rzszerzny Mduł iprtect Aurra, liczba jednczesnych uŝytkwników 4 60 Mduł iprtect Aurra, liczba inteligentnych kntrlerów ND+ 1 > Mduł iprtect Aurra, liczba kart 2000 > Mduł iprtect Aurra, liczba prcedur 64 > Mduł iprtect Aurra, rzpznawanie tablic Mduł iprtect Aurra, KeyBadge Mduł iprtect Aurra, Parking firmwy Mduł iprtect Aurra, Parking kmercyjny Mduł iprtect Aurra, Residence parking Mduł iprtect Aurra, Validatin nde 0 32 Mduł iprtect Aurra, Kkpit zarządzania Mduł iprtect Aurra, Licencja POS 0 16 Mduł iprtect Aurra, Cld stand-by O iprtect Aurra Funkcjnalnści Funkcjnalnść iprtect Aurra, KeyMap (interaktywne mapy) Funkcjnalnść iprtect Aurra, Rejestracja gści Funkcjnalnść iprtect Aurra, My iprtect Funkcjnalnść iprtect Aurra, Pętle lgiczne Funkcjnalnść iprtect Aurra, wsparcie Funkcjnalnść iprtect Aurra, Audyt Funkcjnalnść iprtect Aurra, Grupa raprtów sprzętwych Funkcjnalnść iprtect Aurra, Hryzntalny pdział bazy danych Funkcjnalnść iprtect Aurra, Dystrybucja alarmów Funkcjnalnść iprtect Aurra, Infbx mduł dmyślny - mduł pcjnalny

24 ipu-8 (iprtect Prcessing Unit) Inteligentny kntrler sieciwy Pdczas wybru zintegrwaneg systemu zarządzania bezpieczeństwem iprtect zasadnicze zna- TM czenie ma jeg funkcjnalnść, elastycznść i trwałść. Isnteligentny kntrler sieciwy ipu-8 spełnia wszystkie wymagania stawiane najn-wcześniejszym urządzenim teg typu. Kntrler sieciwy ipu- 8 pracuje na platfrmie µlinux i mże współpracwać jedynie z systemem iprtect w wersji 6.03 lub wyższej. Zapewnia t dużą stabilnść raz ciągłść pracy kntrlera. ipu-8 spełnia wszystkie wymagania nakreślne przez nrmy CE raz FFC. Bufrwanie i przetwarzanie danych ipu-8 kmunikuje się z centralnym systemem pprzez infrastrukturę LAN/WAN. Kiedy zdarzy się prblem w kmunikacji sieciwej knieczne mże kazać się bufrwanie danych. System, który pzwala na nie zapisane transakcje, jest nie d zaakceptwania. Właśnie dla teg ipu-8 gwarantuje, że wszystkie bufrwane transakcje dtrą d systemu centralneg. ipu-8 mże pracwać na zasilaniu awaryjnym (bufrwym) c zapewnia jeg ciągłą pracę w każdych warunkach. ipu-8 na bieżąc kntrluje stan zasilania sieciweg raz akumulatra, c pzwala na wczesne wykrycie ewentualnych prblemów. Funkcjnalnść dalekieg zasięgu ipu-8 kmunikuje się z serwerem pprzez prtkół TCP/IP. Dzięki temu ipu-8 mże być pdłączny pprzez niemal każdą istniejąca sieć bez kniecznści instalacji dedykwaneg kablwania nawet w bardz rzległych sieciach jak Internet (VPN). Dzięki temu elementy systemu mgą być rzrzucne bardz dalek d siebie i ciągle stanwić jeden w pełni funkcjnalny system. Lkalna inteligencja Kntrler sieciwy ipu-8 sam pdejmuje decyzje, bezkniecznści kmunikacji z serwerem. Urządzenie psiada własną pamięć prgramu, kart, zdarzeń, itp. Drzwi twierają się natychmiast p zbliżeniu karty z dpwiednimi uprawnieniami d czytnika. ipu-8 mże również decydwać wyknaniu zaprgramwanych akcji na wypadek zaistnienia alarmu, sabtażu, zaistnienia sygnału na wejściu, itp. Dzięki zaawanswanej knfiguracji sprzętwej, ipu-8 mże bsługiwać wszystkie pdłączne d nieg peryferia (jednstki ORBIT a przez nie czytniki) przez wiele dni, zachwując wszystkie dane w swjej pamięci. Ta grmnazaleta ma szczególne znaczenie w przypadku awarii płączeń,zasilania, itp. Mżna ją również wykrzystywać w systemach rzprsznych, gdzie ipu-8 pdłączny jest d serwera za pmcą mdemu płączenie nie musi być ciągłe, a mże być nawiązywane w zaprgramwanych dstępach czasu. Wszystkie parametry pracy kntrlera ipu-8 ustalane są za pmcą prgramwania iprtect TM. W jednstce ipu-8 zaimplementwane jest prgramwanie diagnstyczne pzwalające na przetestwanie wszystkich pdłącznych urządzeń. Dzięki temu czas instalacji jest krótki, przez c jej kszt jest niski. Jednstka ipu-8 jest urządzeniem bezbsługwym, elementy elektrniczne zalane są w żywicy syntetycznej.

25 DANE TECHNICZNE Obudwa Wersja Wymiary Zastswanie Zasilanie Odprnść na zwarcia Typ zasilania Napięcie Pbór mcy Ddatkwe zasilanie Śrdwisk pracy Temperatura Wilgtnść Czytniki Liczba Płączenie Wejścia / Wyjścia Liczba Płączenie Wymiana danych ORBIT Serwer PC/ Laptp Didy LED System System peracyjny Interfejs sieciwy Wejścia tamperów Didy diagnstyczne Prfil aluminiwy, elementy zalane w żywicy syntetycznej 240 x 120 x 30 mm Na szynę DIN 35mm (NEN-EN 50022) Tak Dedykwany zasilacz ,6 24 V DC 3 W Miejsce na akumulatr 12V, 2Ah -20 C +60 C 0% 90% nie skndenswana Max. 16 czytników pdłącznych pprzez ORBT-1 i ORBIT-2 Przez ORBIT-1 8 czytników Przez ORBIT-2 16 czytników Max. 96 na jednstkę ipu-8 (STELLAR) Przez ORBIT-I/O (12 wejść/wyjść), ORBIT-1 (4 wejścia/2wyjścia), ORBIT-2 (8 wejść/4 wyjścia) 8 prtów d pdłączenia jednstek ORBIT-1, ORBIT-2 lub ORBIT-I/O, gniazd RJ45, Prfibus, max. długść kabla UTP CAT m 1 prt kmunikacyjny d płączenia z serwerem, RJ45,( Ethernet (TCP/IP)) 1 prt diagnstyczny d pdłączenia z kmputerem PC, RJ45 Rs232 4 didy LED dla infrmacji stanie wymiany danych µlinux 10/100/1000Mb 2 Dla każdeg wejścia raz wyjścia w urządzeniu MIWI-URMET Sp. z Łódź, ul. Pjezierska 90 A, tel. (042) , fax (042)

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowy, zarządzalny 6-portowy przełącznik Gigabit Ethernet z 1 portem GbE SFP Seria KGD-600

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowy, zarządzalny 6-portowy przełącznik Gigabit Ethernet z 1 portem GbE SFP Seria KGD-600 Aktywne Rzwiązania Sieciwe Przemysłwy, zarządzalny 6-prtwy przełącznik Gigabit Ethernet z 1 prtem GbE SFP Seria KGD-600 Aktywne Rzwiązania Sieciwe Cechy kluczwe: 5 prtów 10/100/1000 Mb/s Gigabit Ethernet

Bardziej szczegółowo

System interkomowy. Stacja naścienna medyczna. serii WS 800F D MD

System interkomowy. Stacja naścienna medyczna. serii WS 800F D MD Stacja naścienna medyczna serii WS 800F D MD Ta seria wielofunkcyjnych stacji głównych została opracowana pod kątem zastosowania ich w środowiskach szpitalnych. Rozmowa bezobsługowa zapewnia komfortową

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowe przełączniki 8-portowe Gigabit Ethernet z 2 slotami SFP oraz 4 portami PoE Seria KGD-802, KGD-802-P

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowe przełączniki 8-portowe Gigabit Ethernet z 2 slotami SFP oraz 4 portami PoE Seria KGD-802, KGD-802-P Aktywne Rzwiązania Sieciwe Przemysłwe przełączniki 8-prtwe Gigabit Ethernet z 2 sltami SFP raz 4 prtami PE Seria KGD-802, KGD-802-P Aktywne Rzwiązania Sieciwe Cechy kluczwe: Obsługa 8 sltów RJ45 10/100/1000

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna nr pstępwania: BZP.2420.31.2013.BD Załącznik nr 5a d SIWZ I. Infrmacje gólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna Przedmitem zamówienia jest: Dstawa, mntaż, pdłączenie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan SterwnikI wentylatra kminkweg Ekfan DC DC PLUS KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA STEROWNIKÓW DC / DC PLUS 1. Ogólna charakterystyka sterwników Sterwniki DC raz DC PLUS przeznaczne są d sterwania wentylatrami

Bardziej szczegółowo

System interkomowy. Stacje naścienne IP. serii WS 810F / WS 800F serii WS 810P / WS 800P

System interkomowy. Stacje naścienne IP. serii WS 810F / WS 800F serii WS 810P / WS 800P 1 2 3 4 Stacje naścienne IP serii WS 810F / WS 800F serii WS 810P / WS 800P Wielofunkcyjne stacje główne stosowane w pomieszczeniach jak i na zewnątrz budynków, które wykonane są z wysokiej jakości poliwęglanu.

Bardziej szczegółowo

LAMP LED 6 x REBEL IP 68

LAMP LED 6 x REBEL IP 68 PX 3 LAMP LED x REBEL IP 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis gólny.... Warunki bezpieczeństwa... 3. Infrmacje na temat wersji... 3 4. Opis mdelu... 4 5. Schemat pdłączenia... 5. Wymiary... 7 7. Dane

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL

WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA WENTYLATORÓW KOMINKOWYCH TYPU TERMINAL 1. Ogólna charakterystyka wentylatra Wentylatr Terminal jest przeznaczny d zwiększenia efektywnści

Bardziej szczegółowo

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów.

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów. Numer zadania Zadanie 1 Przedmit zamówienia Dstawa kmputerów a/ Stacjnarny zestaw kmputerwy sztuk 4 Opis przedmitu zamówienia Typ: Kmputer stacjnarny. W fercie wymagane jest pdanie mdelu, symblu raz prducenta

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 /2011 / CRM Załącznik nr 5 ZAŁOŻENIA TECHNICZNE POUFNE Łódź, 30.07.2011 RTS Widzew Łódź S.A. Wszelkie prawa zastrzeżne. SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 INFRASTRUKTURA SERWEROWA...

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1a, znak sprawy DZ-2501/226/15 Opis przedmitu zamówienia 1. Zestaw nr 1 (zadanie 1): Kmputer przenśny d zastswań biurwych, multimedialnych i bliczeniwych: Prcesr zgdny z architekturą x86_64

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

System interkomowy. Cyfrowe stacje naścienne Seria WS 810F / WS 810P. Seria WS 810 D

System interkomowy. Cyfrowe stacje naścienne Seria WS 810F / WS 810P. Seria WS 810 D 1 2 Cyfrowe stacje naścienne Seria WS 810F / WS 810P Seria WS 810 D Wielofunkcyjne stacje główne z kolorowym wyświetlaczem TFT, do użytku w budynkach oraz na otwartej przestrzeni, posiadające konstrukcję

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja zamawianego sprzętu oraz usług dodatkowych powiązanych z zamówieniem Zadanie Nr 1

Specyfikacja zamawianego sprzętu oraz usług dodatkowych powiązanych z zamówieniem Zadanie Nr 1 Oferwane urządzenie musi psiadać następujące funkcjnalnści raz integrwać wymienine pniżej elementy: Lp Typ zamawian eg Specyfikacja zamawianeg sprzętu raz usług ddatkwych pwiązanych z zamówieniem Zadanie

Bardziej szczegółowo

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii Panel ftwltaiczny mcy 190W wyknany w technlgii mnkrystalicznej Średni w skali rku panel dstarczy 169kWh energii Panele przeznaczne są d stswania jak źródł energii w systemach autnmicznych jak i w dużych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu.

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Specyfikacja dtycząca mdernizacji przepmpwni ścieków należącej d czyszczalni ścieków w Pdrzeczu. 1. Przepmpwnia ścieków PS Gimnazjum. Brzezna P1 1. Demntaż istniejących klan stpwych Szt.2 2. Mntaż nwy

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

System interkomowy. Cyfrowe 2-żyłowe stacje DSP z wyświetlaczem graficznym SERIA 311

System interkomowy. Cyfrowe 2-żyłowe stacje DSP z wyświetlaczem graficznym SERIA 311 Cyfrowe 2-żyłowe stacje DSP z wyświetlaczem graficznym SERIA 311 Stacje główne z nową technologią cyfrowego przetwarzania sygnału przeznaczone do pracy w trybie głośnomówiącym, nawet z dużej odległości,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo

System interkomowy. Analogowe stacje naścienne. Seria WS 800F/ WS 500F Seria WS 800P/ WS 500P

System interkomowy. Analogowe stacje naścienne. Seria WS 800F/ WS 500F Seria WS 800P/ WS 500P 1 2 3 4 Analogowe stacje naścienne Seria WS 800F/ WS 500F Seria WS 800P/ WS 500P Wielofunkcyjne stacje główne wykonane są w konstrukcji poliwęglanowej stosowane w pomieszczeniach jak i na zewnątrz budynków.

Bardziej szczegółowo

System interkomowy. Cyfrowe stacje do montażu ściennego. Seria WS 200V D CM Seria WS 210V D CM

System interkomowy. Cyfrowe stacje do montażu ściennego. Seria WS 200V D CM Seria WS 210V D CM 1 2 Cyfrowe stacje do montażu ściennego Seria WS 200V D CM Seria WS 210V D CM Odporne na dewastację podstacje (seria WS 200V) oraz stacje alarmowe (seria WS 210V) z wbudowaną, kolorową kamerą wideo, zaprojektowaną

Bardziej szczegółowo

System interkomowy. Stacje naścienne IP. Seria WS 200V I CM Seria WS 210V I CM

System interkomowy. Stacje naścienne IP. Seria WS 200V I CM Seria WS 210V I CM 1 2 Stacje naścienne IP Seria WS 200V I CM Seria WS 210V I CM Odporne na dewastację podstacje (seria WS 200V) oraz stacje alarmowe (seria WS 210V) z wbudowaną, kolorową kamerą wideo, zaprojektowaną do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Ul. Kamiennogórska 26 60-179 Poznań

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Ul. Kamiennogórska 26 60-179 Poznań SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 SPIS RYSUNKÓW...1 1. Dane gólne....2 1.1. Pdstawa pracwania prjektu....2 1.2. Przedmit prjektu....2 1.3. Zakres rzeczwy prjektu....2 1.4. Charakterystyka biektu....2 1.5. Ochrna

Bardziej szczegółowo

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS Adres : Dawidwska 10 05-500 Piaseczn-Zamienie Prdukcja: Cherkezky-Turcja Tel : +48 22 332 22 79 Fax: +48 22 332 22 76 Km. + 48 608 208 208 Web : www.elknplska.pl e-mail: biur@elknplska.pl Mbilny system

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Windows do pracy w sieci

Konfiguracja Windows do pracy w sieci Knfiguracja Windws d pracy w sieci Aby kmputer mógł współpracwać z innymi urządzeniami w sieci kmputerwej, musi psiadać dpwiednie składniki sprzętwe raz prgramwe. Składnikiem sprzętwym najczęściej jest

Bardziej szczegółowo

PV-RPDVR. Oznaczenia przykładowego rejestratora RP16400H:

PV-RPDVR. Oznaczenia przykładowego rejestratora RP16400H: PV-RPDVR Rejestratr hybrydwy PV-RACK PRO DVR (PV-RPDVR) zaprjektwany d pracy w trybie ciągłym, slidnej knstrukcji, bazujący na budwie przemysłwej RACK 19" 4U wyknanej z blachy stalwej 1mm. Zalecany d systemów

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF SMAY SP. z.. 31-587 Kraków, ul. Ciepłwnicza 29 tel. (0-12) 378 18 00 fax. (0-12) 378 18 88 www.smay.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Nawiewnik z filtrem abslutnym NAF s DTR - nawiewnik z filtrem abslutnym

Bardziej szczegółowo

Aparat Gaśniczy AGC Master i Aparat Gaśniczy AGC Slave

Aparat Gaśniczy AGC Master i Aparat Gaśniczy AGC Slave Aparat Gaśniczy AGC Master i Aparat Gaśniczy AGC Slave Urządzenie chrnine patentem AGC Systems,, Tel./Fax: +48 22 464 82 86 e-mail: pczta@agcsystems.pl; website: www.agcsystems.pl Warszawa 2013 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła typu powietrze / woda Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, wody basenowej i ogrzewanie budynku

Pompy ciepła typu powietrze / woda Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, wody basenowej i ogrzewanie budynku Pmpy ciepła typu pwietrze / wda Pdgrzewanie ciepłej wdy użytkwej, wdy basenwej i grzewanie budynku Eknmia Oszczędnść dla budżetu dmweg dzięki najniższym ksztm wytwarzania ciepła Eklgia Brak lkalnej emisji

Bardziej szczegółowo

Prezentuje. Zamrażarki niskotemperaturowe. -45ºC & -86ºC Szafowe & Skrzyniowe od 370 do 830 litrów

Prezentuje. Zamrażarki niskotemperaturowe. -45ºC & -86ºC Szafowe & Skrzyniowe od 370 do 830 litrów Prezentuje Zamrażarki nisktemperaturwe -45ºC & -86ºC Szafwe & Skrzyniwe d 370 d 830 litrów Raki d przechwywania TYP Rzmiar bksu Bks / Rak Ilść całkwita we wnętrzu zamrażarki Otwierane z bku 2 / 50mm 20

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania nr ZP 2/WILiŚ/2011, CRZP 67/002/D/11

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania nr ZP 2/WILiŚ/2011, CRZP 67/002/D/11 Innwacyjne źródł węgla dla wspmagania denitryfikacji w kmunalnych czyszczalniach ścieków Prjekt współfinanswany ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 d SIWZ Labratrium dnawialnych źródeł energii pis funkcjnalny: Wypsażenie labratrium dnawialnych źródeł energii umżliwia mdelwanie, prwadzenie prac badawcz-rzwjwych raz działań prmcyjn-edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Poznaj mój punkt widzenia dzięki Midland XTC-400

Poznaj mój punkt widzenia dzięki Midland XTC-400 Pznaj mój punkt widzenia dzięki Midland XTC-400 Dzielenie się emcjami, zdjęciami, czy filmami na prtalach spłecznściwych t trend, który nie przemija. Ptrzeba przumiewania się z innymi raz skrócenie kanału

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Adapter OBD v2. Wersja oprogramowania: NEVO DiegoG Pełna zgodność z Adapterem OBD v2 2.0B

Instrukcja obsługi. Adapter OBD v2. Wersja oprogramowania: NEVO DiegoG Pełna zgodność z Adapterem OBD v2 2.0B Instrukcja bsługi Adapter OBD v2 Wersja prgramwania: NEVO-4.0.4.0 DiegG3-3.0.8.0 Pełna zgdnść z Adapterem OBD v2 2.0B Strna 2 z 7 1 Opis Adapter OBD v2 umżliwia kmunikację ze sterwnikiem benzynwym wykrzystując

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny sejf na dokumenty. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 777734. Wersja 07/09 1. PRZEZNACZENIE

Elektroniczny sejf na dokumenty. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 777734. Wersja 07/09 1. PRZEZNACZENIE Elektrniczny sejf na dkumenty Instrukcja bsługi Nr prduktu: 777734 Wersja 07/09 1. PRZEZNACZENIE Elektrniczna skrzynka depzytwa ma na celu chrnić ważne dkumenty i cenne rzeczy. Zbudwana jest z slidnej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa

ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z.. w Siedlcach, ul. Leśna 8 08-110 Siedlce, Wyknawca: Knsrcjum ILF CONSULTING ENGINEERS Plska Sp. z.. ul. Pstępu 15B, 02-676 Warszawa ILF BERATENDE

Bardziej szczegółowo

Iloœæ faz Napiêcie Czêstotliwoœæ Pobór mocy Natê enie RPM Tmax Nazwa /typ [il.] [V] [Hz] [kw] [A] [1/min]

Iloœæ faz Napiêcie Czêstotliwoœæ Pobór mocy Natê enie RPM Tmax Nazwa /typ [il.] [V] [Hz] [kw] [A] [1/min] ALFA AC Vent Wydajnœæ pwietrza d 800 d 6000 m /h Nagrzewnica wdna, nagrzewnica elektryczna, ch³dnica bezpœrednieg dparwania Zintegrwany system sterwania ze zdalnym sterwnikiem przewdwym Kmpaktwa knstrukcja

Bardziej szczegółowo

MCLNP-6-3-15/15 Warszawa, dn. 16.07.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy drukarki 3D

MCLNP-6-3-15/15 Warszawa, dn. 16.07.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy drukarki 3D Prjekt Mazwieckie Centrum Labratryjne Nauk Przyrdniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki d gspdarki dzięki wzmcnieniu infrastruktury badawcz-rzwjwej MCLNP-6-3-15/15 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

MCLNP-6-16-15/15 Warszawa, dn. 25.06.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy aparatury do laboratorium energooszczędności i mikroklimatu

MCLNP-6-16-15/15 Warszawa, dn. 25.06.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy aparatury do laboratorium energooszczędności i mikroklimatu MCLNP-6-16-15/15 Warszawa, dn. 25.06.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dstawy aparatury d labratrium energszczędnści i mikrklimatu w Warszawie realizuje prjekt Mazwieckie Centrum Labratryjne Nauk

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows Knfiguracja przeglądarki Internet Explrer 6.0 i instalacja kmpnentu w śrdwisku systemów Windws Jak sknfigurwać przeglądarkę Internet Explrer 6.0? Krzystając z menu wybieramy Narzędzia, a następnie Opcje

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 CPV: 32.41.00.00-0 lkalna sieć kmputerwa CPV: 32.41.80.00-6 sieć radiwa I. Przedmitem zamówienia jest wyknanie sieci teleinfrmatycznej w Mediatece w budynku Akademii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Tablica komunikacyjna LED McCrypt

Tablica komunikacyjna LED McCrypt Tablica kmunikacyjna LED McCrypt Instrukcja bsługi Nr prduktu: 591275 Wersja 02/12 1. Przeznaczenie Ta elektrniczna tablica przewijająca wiadmści przyciąga wzrk w każdej sytuacji. Mżesz utwrzyć własny

Bardziej szczegółowo

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Standardy proceduralne i dokumentacyjne

Standardy proceduralne i dokumentacyjne śrdwiska T CPD MF Standardy prceduralne i dkumentacyjne dentyfikatr Rdzaj S.PR.OP.SR Standard prcedur peracyjnych dla serwerów. nfrastrukturalne Serwerów Wszystkie Prceduralny V Dkument pisuje standard

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI ZESPOŁU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BUDYNKU BGK NA POTRZEBY LOKALU GASTRONOMICZNEGO BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, AL. JEROZOLIMSKIE 7 W WARSZAWIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego CERTO prgram kmputerwy zgdny z wytycznymi prgramu dpłat z NFOŚiGW d budwnictwa energszczędneg W związku z wejściem w życie Prgramu Prirytetweg (w skrócie: PP) Efektywne wykrzystanie energii Dpłaty d kredytów

Bardziej szczegółowo

EMBLA S4500 oraz RemLogic System Polisomnograficzny PSG do diagnostyki snu oraz zaburzeń oddychania w czasie snu SBD

EMBLA S4500 oraz RemLogic System Polisomnograficzny PSG do diagnostyki snu oraz zaburzeń oddychania w czasie snu SBD EMBLA S4500 raz RemLgic System Plismngraficzny PSG d diagnstyki snu raz zaburzeń ddychania w czasie snu SBD Wielletnie dświadczenie prducenta EMBLA (dawna nazwa prducenta: Flaga, Medcare), wyska jakść

Bardziej szczegółowo

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi RAPORT Analizy Finanswej Rzliczenia JGP Instrukcja bsługi CmpuGrup Medical Plska Sp. z.. (dawniej UHC Sp. z..), ul. D Dysa 9, 20-149 Lublin, T +48 81 444 20 15, F +48 81 444 20 18, www.cmpugrup.pl - 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji liniowych promienników kwarcowych TIS ENGINEERING. Modele szeregu S1A010 S3F180

Instrukcja instalacji liniowych promienników kwarcowych TIS ENGINEERING. Modele szeregu S1A010 S3F180 Instrukcja instalacji liniwych prmienników kwarcwych TIS ENGINEERING Mdele szeregu S1A010 S3F180 UWAGI Prszę przeczytać niniejszą instrukcję przed instalacją urządzenia. Prjekty rzmieszczenia, dbru dpwiednich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM

INSTRUKCJA OBSŁUGI RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM Zakład elektrniczny TATAREK Jerzy Tatarek INSTRUKCJA OBSŁUGI RT-08 RT08/2010/v.1.3 TITANIUM REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM v.1.3 (21.04.09 prgram d 1v3) Regulatr steruje biegiem grzewczym

Bardziej szczegółowo

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych Załącznik nr 1 d OPZ Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR d wybranych systemów zewnętrznych Spis treści 1. OPIS I SPECYFIKACJA INTERFEJSU DO SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH... 2 1.1. Integracja z systemami dziedzinwymi...

Bardziej szczegółowo

Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+ UOD-DEM-1-501/001

Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+ UOD-DEM-1-501/001 Wsparcie badań naukwych i prac rzwjwych w skali demnstracyjnej DEMONSTRATOR+ Nr Umwy Tytuł prjektu UOD-DEM-1-501/001 Nwczesny demnstratr symulatra dla peratrów pjazdów szynwych zwiększający efektywnść

Bardziej szczegółowo

Dział II opis przedmiotu zamówienia Urządzenia do Przedszkola Lp. Nazwa urządzenia Ilość

Dział II opis przedmiotu zamówienia Urządzenia do Przedszkola Lp. Nazwa urządzenia Ilość Dział II pis przedmitu zamówienia Urządzenia d Przedszkla Lp. Nazwa urządzenia Ilść 1. Laptp: Prcesr (2 rdzeniwy, 4 wątkwy, 2,4 GHz, 3 MB cache) 4 GB szybkiej pamięci RAM DDR3 1600 MHz Dysk twardy pjemnści

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o Zamówieniu (przetarg nieograniczony) (Powyżej 14 tys. Euro)

Ogłoszenie o Zamówieniu (przetarg nieograniczony) (Powyżej 14 tys. Euro) W SPRAWIE : Ogłszenie Zamówieniu (przetarg niegraniczny) (Pwyżej 14 tys. Eur) Nabycie suszarki d dzianin z mdułem d apretur (Zadanie 7) Nabycie systemu dzysku ciepła dpadweg (Zadanie 10) Objętej prjektem

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską raz ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM.

Bardziej szczegółowo

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH e Plicja w służbie spłeczeństw u wjewództwa śląskieg Załącznik nr 2 d głszenia DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH PRIORYTET II. SPOŁECZEŃSTW O INFORMACYJNE REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Kielce: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego Numer ogłoszenia: 232039-2014; data zamieszczenia: 05.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Kielce: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego Numer ogłoszenia: 232039-2014; data zamieszczenia: 05.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Kielce: Dstawa sprzętu i prgramwania kmputerweg Numer głszenia: 232039-2014; data zamieszczenia: 05.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Piecyka z termoobiegiem RED Grovn. RED Grovn. wersja 1.12

Instrukcja obsługi Piecyka z termoobiegiem RED Grovn. RED Grovn. wersja 1.12 Instrukcja bsługi Piecyka z termbiegiem RED Grvn Wersja 1.10 RED Grvn 1 / 11 1. Wstęp 1.1 Spis treści 1. Wstęp 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 02 Spis treści Budwa piecyka Dane techniczne Zabezpieczenia piecyka Bezpieczeństw

Bardziej szczegółowo

Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące sieci LAN

Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące sieci LAN Załącznik nr 1. Opisu przedmitu zamówienia. Szczegółwe wymagania dtyczące sieci LAN NORMY I WYTYCZNE Pdstawą d pracwania zagadnień związanych z kablwaniem strukturalnym są nrmy kablwania strukturalneg:

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską raz ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM.

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne oferowanego sprzętu, oprogramowania i usług:

Parametry techniczne oferowanego sprzętu, oprogramowania i usług: Zał. nr 9 Parametry techniczne ferwaneg sprzętu, prgramwania i usług: Lp. Nazwa Typ Minimalne wymagania 1. Zestaw typu A Jednstka centralna Typ Zastswanie Wydajnść Pamięć peracyjna RAM Parametry pamieci

Bardziej szczegółowo

PL www.planitfusion.pl

PL www.planitfusion.pl www.planitfusin.pl PL 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI 3 2. WYMAGANIA SPRZĘTOWE 5 3. INSTALACJA KLUCZA SPRZĘTOWEGO 6 4. MENU INSTALACYJNE PŁYTY CD 7 Opis menu instalacyjneg 7 Menu Instalacja 7 Składniki

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z poważaniem Wojciech Szczęsny Serwis GEMED

Szanowni Państwo, Z poważaniem Wojciech Szczęsny Serwis GEMED Szanwni Państw, Rdzina aparatów Excel była najbardziej ppularnym prduktem prducenta GE Healthcare/Datex-Ohmeda w histrii. Pierwsze aparaty anestezjlgiczne tej linii pjawiły się w Państwa szpitalach już

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Szczegółwa specyfikacja techniczna przedmitu zamówienia Załącznik nr 9 pn. "Dstawa sprzętu kmputerweg w ramach prjektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrwemu w Gminie Nwy Wiśnicz" Kmputer wraz z mnitrem,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/34/10 Załącznik nr 2 d frmularza ferty Przedmit zamówienia: dstawa urządzeń sieciwych, szaf serwerwych raz kablwania dla Instytutu Łącznści Państwweg Instytutu Badawczeg w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER Załącznik nr 4a d SIWZ DATA CENTER S t r n a 1 Zadanie 13 Data Center Tabela - Karta prduktu (wymagania Data Center) Lp. Zwartść karty Opis 1 Specyfikacja Przedmit zamówienia bejmuje zapewnienie przez

Bardziej szczegółowo

Czujnik Termoelektryczny

Czujnik Termoelektryczny Czujnik Termelektryczny płaszczwy ze śrubą dciskwą, Typ TTP-0x Karta katalgwa TTP-0x, Edycja 0 Zastswanie Zakres pmiarwy: -0.. +600 C Ogólna budwa maszyn i urządzeń Pmiar temperatury łżysk Wszystkie gałęzie

Bardziej szczegółowo

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników AgrClumbus unikalny system świetlenia kurników COLUMBUS ul. J.H. Dąbrwskieg 227, 60-574 Pznań Kim jesteśmy? Firmą specjalizującą się w sterwaniu świetleniem. Naszą ambicją jest ptymalizacja świetlenia

Bardziej szczegółowo

RGB16- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB16- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy SMD super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz służy

Bardziej szczegółowo

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace. Moduł Płace i Kadry składa się z siedmiu działów:

Kadry i Płace. Moduł Płace i Kadry składa się z siedmiu działów: Kadry i Płace Obsługa działu kadrw-płacweg wymaga stałej aktualizacji wewnętrznych przepisów dstswanych d zmieniająceg się prawa. Przeprwadzana samdzielnie jest uciążliwa i wymaga spędzenia wielu gdzin

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strna 1 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup stanwisk dstępwych, kart inteligentnych, czytników kart raz mnitrów wielkfrmatwych na ptrzeby zintegrwaneg systemu infrmatyczneg pwiadamiania ratunkweg,

Bardziej szczegółowo

PUMATECH - MASZYNY DO PRZETWARZANIA GUMY

PUMATECH - MASZYNY DO PRZETWARZANIA GUMY PUMATECH - MASZYNY DO PRZETWARZANIA GUMY Maszyny d cięcia PumaCut20 Autmatyczna maszyna d cięcia pasów nadająca się szczególnie cięcia pasów gumy (surwych lub pdbnych) dwlnej długści. Maszyna psiada sekcję

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń w sieci

Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń w sieci Wykrywanie i usuwanie uszkdzeń w sieci Aby sieć działała pprawnie, knieczne jest: wyknanie kablwania pprawne zmntwanie i pdłączenie sprzętu zainstalwanie i sknfigurwanie prgramwania Dpier gdy wszystkie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Śląskie Centrum Spłeczeństwa Infrmacyjneg Śląska Sieć Punktów Dstępu d Infrmacji (ŚSPI) Opis Przedmitu Zamówienia Maj 2011 r. Załącznik nr 6 Opis przedmitu zamówienia str. 25 Spis zawartści 1. Infrmacje

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMÓW STAG UŻYTKOWNICY POLECJĄ

OPIS SYSTEMÓW STAG UŻYTKOWNICY POLECJĄ UŻYTKOWNICY POLECJĄ LINIA STANDARD Linia sterwników przeznaczna d samchdów kilkuletnich nieskmplikwanym sterwaniu silnika, gdzie niema zbyt mcn wygórwanych wymagań technlgicznych c d instalacji gazwych.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) Załącznik Nr 1 d WZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Mdernizacja instalacji dpylania spalin z ktłów Ciepłwni Centralnej ADRES OBIEKTU: Ciepłwnia Centralna przy ul. Gałczyńskieg

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl Baza Aktów Własnych Opis prduktu Zastswanie, Wykaz funkcjnalnści, Cennik www.abcpr.pl Spis treści Zastswanie... 3 Wykaz pdstawwych funkcjnalnści... 4 Cennik... 5 Wymagania techniczne... 5 Szczegółwy pis

Bardziej szczegółowo

RT-09 MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Z PODAJNIKIEM

RT-09 MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Z PODAJNIKIEM Data przyjęcia Data wyknania Pdpis UWAGI Zakład elektrniczny TATAREK Jerzy Tatarek INSTRUKCJA OBSŁUGI RT-09 MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Z PODAJNIKIEM Prg Man + Aut Start Stp - Regulatr

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Rzeszów: Świadczenie usług telekmunikacyjnych z telefnów stacjnarnych w zakresie płączeń telefnicznych lkalnych, strefwych, międzystrefwych, międzynardwych, d sieci kmórkwych raz usługi faxwe na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

RT-02B MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA MIAŁOWEGO C.O. 1. Podstawowe parametry regulatora

RT-02B MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA MIAŁOWEGO C.O. 1. Podstawowe parametry regulatora MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA MIAŁOWEGO C.O. RT-02B 1. Pdstawwe parametry regulatra Zasilanie 230V/50Hz Pbór mcy bez bciążenia 10W Maksymalna mc przyłączeniwa 1260VA Temp. tczenia 040 C

Bardziej szczegółowo

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 2 1. WSTĘP 1.1 Przedmit Szczegółwej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmitem niniejszej Szczegółwej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo