PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU WIĘZIENNO- USŁUGOWEGO O POMIESZCZENIA. Inwestor: Zakład Karny w Rzeszowie ul. Załęska 76, Rzeszów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU WIĘZIENNO- USŁUGOWEGO O POMIESZCZENIA. Inwestor: Zakład Karny w Rzeszowie ul. Załęska 76, 35 322 Rzeszów"

Transkrypt

1 FIRMA PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWA VITARO Pracwnia prjektwa Wyknawstw rbót budwlanych Prdukcja parapetów i blatów Suszenie i frakcjnwanie kruszyw Zarządzanie i pśrednictw nieruchmściami Radmsk, ul. 11 Listpada 11d/15 tel./fax: (044) tel. km.: (+48) Inwestr: Zakład Karny w Rzeszwie ul. Załęska 76, Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY nr Egzemplarz Obiekt Adres Zawartść ROZBUDOWA BUDYNKU WIĘZIENNO- USŁUGOWEGO O POMIESZCZENIA NA POTRZEBY CZYNNOŚCI PROCESOWYCH I SALI WIDZEŃ W ZAKŁADZIE KARNYM W RZESZOWIE UL. ZAŁĘSKA 76 UL. ZAŁĘSKA 76, RZESZÓW DZ. NR EW. 270/13, OBRĘB 220, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: RZESZÓW TOM IVc Prjekt branżwy: branża elektryczna Zintegrwany system zarządzania i kmunikacji. Instalacja telewizji kablwej PROJEKT ZOSTAŁ WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ Branża Elektryczna Prjektant Data Pdpis II 2014

2 OŚWIADCZENIE (zgdne z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Praw Budwlane Dz. U. nr 89/94 pz. 414 z późniejszymi zmianami) Praca prjektwa p.t. rzbudwa budynku więzienn- usługweg pmieszczenia na ptrzeby czynnści prceswych i sali widzeń w zakładzie karnym w Rzeszwie ul. Załęska 76 jest sprządzna prawidłw, zgdnie z bwiązującymi przepisami, zawartymi umwą i jest kmpletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wszelkie dstępstwa d rzwiązań typwych przyjętych w dkumentacji prjektwej dknane bez zgdy zwalniają prjektanta d dpwiedzialnści prawnej z tytułu skutku wynikłeg z dknanej zmiany. Prjektant:

3 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. Strna tytułwa. 2. Spis zawartści prjektu. 3. Oświadczenie. 4. Uprawnienia budwlane i wpis d ŁOIIB. 5. Opis techniczny. SPIS RYSUNKÓW Rysunek nr 1 rzut parteru rzmieszczenie pszczególnych elementów instalacji, Rysunek nr 2 rzut I piętra - rzmieszczenie pszczególnych elementów instalacji, Rysunek nr 3 rzut II piętra rzmieszczenie pszczególnych elementów instalacji, Rysunek nr 4 - schemat rzwinięty. 1.2 Zintegrwany System Zarządzania i Kmunikacji. Systemy bezpieczeństwa zainstalwane w brębie zakładu karneg muszą być zarządzane z pzimu centralneg prgramwania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS). System pwinien umżliwić nie tylk infrmację zdarzeniach alarmwych, ale również zarządzanie pszczególnymi systemami składwymi. Prjektwany system bezpieczeństwa dla prjektwaneg budynku zstał pracwany z myślą uniemżliwienie przedstania się sób niepwłanych na teren biektu. System SMS musi być w pełni z integrwany z rzwiązaniami mnitringu CCTV IP z funkcją analityki, systemem interkmwym raz mnitringiem parametrów śrdwiskwych na pzimie sftwarwym. Pdstawą pniższeg pracwania są:

4 Wytyczne inwestra w zakresie aranżacji i wykrzystania pszczególnych pmieszczeń; Pdkłady budwlane raz architektura budynku; Ogólne załżenia wynikające z dpwiednich nrm i przepisów: EN w zakresie Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu; EN w zakresie Kntrli Dstępu; EN w zakresie Dystrybucji Alarmów. PN - EN w zakresie Systemów Telewizji Dzrwej. Zintegrwany System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) pwinien być party na strukturze sieci IP z centralnym serwerem aplikacyjnym raz rzprszną strukturą elementów kntrlnych, wykrzystującą standardwe łącza kablwania strukturalneg, zarówn miedzianeg jak i światłwdweg. Taka knfiguracja daje mżliwść łatwej i bezprblemwej rzbudwy, bez ingerencji w resztę pracująceg systemu. Mduł zarządzania, integrujący funkcjnalnści Systemu Kntrli Dstępu, Systemu SSWiN, mnitringu wizyjneg CCTV IP, systemu interkmweg, mnitringu parametrów śrdwiskwych w serwerwni. Wymagania systemu SMS, które musi spełnić system aby zapewnić pełne bezpieczeństw biektu: Hasł dstępwe d systemu ma składać się przynajmniej z 6 znaków, z których przynajmniej jeden t cyfra a inny t wielka litera. Pdstawwa licencja systemu musi dawać praw jednczesnej pracy czterech użytkwników. Zarządzanie uprawnieniami i persnalizacja stanwiska pracy musi być przypisywana

5 pszczególnym prfilm użytkwnika. Platfrma musi ferwać czytelny i intuicyjny interfejs użytkwnika GUI. W ustawieniach parametrów systemwych, każdy mduł bsługi pszczególnych systemów (kntrli dstępu, SSWiN itp.) musi mieć dmienny klr tła, c pdpwiada jednznacznie użytkwnikwi, w której części menu się znajduje. P wprwadzeniu zmian knfiguracyjnych system nie mże wymagać resetwania pszczególnych jednstek, wystarczające jest zapisanie zmian na serwerze głównym, c jest zaletą systemu bazdanweg. Kmunikacja między serwerem a stacją rbczą (stanwisk wizualizacji, punkt zdalneg zarządzania, terminal mdyfikacji parametrów) musi się dbywać przez sieć TCP/IP. Jednstką główną systemu jest Serwer Redundantny KEYPROCESSOR w standardzie RACK, który ma zstać zamntwany w szafie PD w pmieszczeniu serwera. Serwer jest dstępny z pełną redundancją zasilania raz ddatkwą pamięcią, prcesrem i dyskami twardymi. Charakterystyczne parametry serwera:, System peracyjny Prcesr Dysk twardy Pamięci Interfejsy Zasilanie Linux Intel Xen E5620 2x146 GB, SAS RAID1 d 16 GB DDR 3 (1066 / 1333 MHz) Dmyślnie 2 GB 4x SAS (dyski wewnętrzne), d 2x HDD z DVD-rm lub 4x HDD bez DVD-rm Pdwójna redundancja, wymieniane na grąc, We VAC, 500 W

6 Kntrler sieciwy IPU 8 Lkalny sterwnik sieciwy pzwala na pdłączenie elementów wyknawczych systemu kntrli dstępu i kntrlerów wejścia/wyjścia. Kmunikacja z serwerem dbywa się za pmcą łącz systemu kablwania strukturalneg. Ddatkw ma mżliwść rejestracji w pamięci, c najmniej 5000 zdarzeń. P pnwnym pdłączeniu g d serwera następuje autmatyczna, wzajemna synchrnizacja. Parametry charakterystyczne kntrlera: Pamięć RAM i FLASH 16 MB (d transakcji, bufrwane na wypadek braku kmunikacji z serwerem); Napięcie zasilania (VDC): ; Wymiary jednstki (DxSxW) (mm): 240x120x30 Mntaż: szyna DIN 35 mm Okablwanie: kabel UTP kat. 5e Dwukierunkwy knwerter RS232 na RS485/RS422: Jednstka zasilacza 8-24 V DC (mżliwść pdłączenia akumulatra). Prty przyłączeniwe: Ethernet: 1 (standardwy IP) prt kmunikacyjny RS232 prt diagnstyczny RS232 8 prtów kmunikacji p Prfibus rdzaj złącza: RJ45 Mduł wejść/wyjść ORBIT I/O Mduły wejść/wyjść mają za zadanie zbieranie infrmacji d pszczególnych elementów systemu i sterwanie nimi. Elementy, które będą pdłączne d mdułów ORBIT I/O: - przyciski kaswania wezwania - sterwanie lampkami - elementy chrny napadwej - sterwanie zamkami krat - elementy centralnej blkady krat (zwry + kntaktrny) - przyciski wejścia/wyjścia przy kratach

7 Jednstka główna systemu pwinna charakteryzwać się parametrami nie grszymi niż: - Serwer interkmwy IP - umżliwia uzyskiwanie płączenia ze stacjami IP, a także telefnami SIP/VIP. Umżliwia sterwanie drzwiami i bramami, sygnałami alarmwymi, integracja wide. - Umżliwia dbieranie i przekazywanie płączeń d publicznej sieci telefnicznej np. pprzez VIP. - Umżliwia jedncześnie pdłączenie stacji IP, cyfrwych jak również analgwych bez ddatkwych urządzeń dzięki zastswaniu dpwiednich kart. - Mżliwść przekazywania dźwięku w paśmie częsttliwści 16kHz Przy kratach raz w pmieszczeniach bjętych systemem przywławczym prjektuje się cyfrwy panel interkmwy wandaldprny z głśnikiem i mikrfnem przedstawinej charakterystyce: Umżliwia kmunikwanie się w trybie głśnmówiącym w technlgii OpenDuplex Obudwa z zatrzaskami mcującymi Mikrfn: Dkólny mikrfn elektretwy Wbudwany głśnik: 8 mów, ciśnienie akustyczne 85 db/ 1 W/ 1 m Pdłączenie ddatkweg głśnika >= 8 mów Wzmacniacz: Wbudwany wzmacniacz mcy 1,5 W Wejście: 10 wejść dla zmiennych styków, maks mów Wyjście: 6 wyjść przekaźnikwych 60 V / 1 A Wilgtnść względna przy której mże pracwać urządzenie: 95% Temperatura pracy: d 0 d 50 C Stpień chrny : IP 54

8 Stacja nabiurkwa typu master z mikrfnem na gęsiej szyjce umieszczna na stanwisku mnitringu pwinna charakteryzwać się parametrami nie grszymi niż: Wyświetlacz: białe pdświetlenie, pełny graficzny 64 x 84 DOT, 8 linii x 14 znaków, Stpień chrny: IP 50, dprna na kurz, brud, agresywne pwietrze Klawiatura: typ siliknwa z pwłką plastikwą Specjalny typ membrany dla ptymalneg brzmienia dźwięku, ciśnienie akustyczne: 85 db Wbudwany wzmacniacz 2,5 W Opcjnalne zasilanie zewnętrzne: V AC / V DC lub PE Pzycyjny przełącznik: czujnik grawitacji Przesyłanie dźwięku z jakścią 16kHz Zestawienie materiałów L.p. Typ Nazwa j.m. Ilść Redundantna jednstka główna iprtect z Szt. 1 licencją Large Business, zawiera: redundantny serwer w standardzie 19" wraz z UPS 750VA (firmy APC), wraz z prgramwaniem iprtect Aurra w wesji Large Business 2 C-EE811ABT.C EE811 cyfrwa 2 przewdwa stacja z Szt. 2 wyświetlaczem graficznym, niebieska 3 C-WS203VD.C Cyfrwa stacja naścienna - metalwa, Szt. 26 wandaldprna, trzy przyciski 4 C- Zestaw mntażwy - pdtynkwy dla wersji Szt. 26 WSFB50VSS metalwej - stacja wandaldprna i mduł rzszerzeń, frmat- pełen wymiar, 5 KP-MS-LG Licencja na Mnitring śrdwiskwy Szt iprtect Licencja pdglądu kamery dla 1 serwera Szt. 3 IP-DVR iprtect Licencja dla systemu Intercmweg dla Szt. 2 1 serwera Funkcja iprtect, supprt Szt. 1

9 Funkcja iprtect, raprty sprzętwe Szt Funkcja iprtect, audyt Szt Mduł iprtect dla 64 prcedur Szt Kntrler sieciwy ipu 8 Szt Zasilacz na szynę DIN Szt Zasilacz AD55A (12V/3,5 A) Szt PL Bateria 7 Ah dla mdułuipu-8/steller/orbit/plyx Szt PL Obudwa chrnna KeyPrcessr Szt Zamek COMETA C 204l Szt Kntaktrn na kratach Szt Zasilacz 12V/10A/PA18 d zasilania zamków Szt. 1 Przewód F/UTP kat. 5e mb 320

10 1.3 Instalacja telewizji kablwej. W budynku zstała zaprjektwana instalacja telewizji kablwej. System składać się będzie z anten TV, wzmacniacza sygnału raz rzgałęźników. Sygnał dprwadzny będzie z anten znajdujących sie na dachu d wzmacniacza sygnału WWK-1062 TELKOM-TELMOR znajdująceg się w pmieszczeniu serwera. Instalacja zaprjektwana jest jak instalacja gwiaździsta. W celu rzgałęzienia sygnału główneg ze wzmacniacza należy użyć rzgałęźnika RM-4F. Rzgałęźnik RM-4F raz wzmacniacz sygnału należy umieścić we wspólnej budwie TPR-6 w pmieszczeniu serwera. W celu dprwadzenia sygnału na pszczególne piętra budynku należy na każdym piętrze w szachcie teletechnicznym umieścić rzgałęźnik Multitap MUK-110 TELMOR. W celu dstarczenia sygnału d pszczególnych pmieszczeń należy użyć gniazda telewizyjneg pdtynkweg. W celu płączenia wszystkich elementów instalacji należy użyć przewdu XWDXpek. 75-1,05/5.0. Dkładne rzmieszczenie gniazd RTV zstał przedstawine na planie sytuacyjnym. Nazwa Ilść 1 Wzmacniacz WWK-1062 TELKOM-TELMOR szt. 1 2 Rzgałęźnik małstratny RM-4F szt. 1 3 Antena szerkpasmwa YAGI UDA UHF szt. 2 4 Skrzynka TPR-6 szt. 1 5 Multitap MUK-110 TELMOR, złącza F szt. 3 6 Gniazd RTV pdtynkwe szt. 1 7 Przewód współsiwy XWDXpek. 75-1,05/5.0 mb 40 8 Antena UKF szt. 1

11 ŻYŁOWE STACJE DSP Z WYŚWIETLACZEM GRAFICZNYM SERIA 811 Stacje główne z nwą technlgią cyfrweg przetwarzania sygnału przeznaczne d pracy w trybie głśnmówiącym, nawet z dużej dległści, wypsażne w wyświetlacz d identyfikacji dzwniąceg raz wyświetlania kmunikatów (np. alarmów).

12 Wersja 1.0/ Całkwicie cyfrwe 2-żyłwe stacje DSP SERIA 811 Dynamiczny raz pnadczaswy wygląd stacji interkmu serii 811 pasuje dsknale d nwczesneg śrdwiska biurweg. Wyświetlacz graficzny wyświetlający 8 wierszy p 14 znaków przekazuje wiele infrmacji. Za pmcą menu mżna przywłać raz przeszukiwać listę numerów lub listę funkcji. Na wyświetlaczu pkazywany jest numer raz nazwisk dzwniąceg, a także kmunikaty, typy płączeń raz stany, np. alarmy. Jaskrawa lampka w klrze czerwnym sygnalizuje, czy stacja jest aktywna. Zintegrwany wzmacniacz umżliwia ustawienie różnej głśnści dla prwadznych rzmów, dźwięków, dbiru muzyki, itp. Technlgia DSP, w parciu którą zstały zbudwane stacje interkmu serii 811, daje dstęp d takich funkcji jak mnitring głśnika / mikrfnu i mnitring dźwięku (nie dtyczy stacji z mikrfnem na wsprniku elastycznym). Stacje są także przygtwane d bsługi pjawiających się w przyszłści funkcji (aktualizacja d nwych wersji) raz psiadają jedn wejście i wyjście pzwalające dwlnie się prgramwać. 1. EE 811 Biurkwa stacja główna w nwczesnej ergnmicznej budwie wyknana z plastiku ABS. Stacja psiada wzmcniną klawiaturę siliknwą (klawiatura standardwa raz sześć ddatkwych przycisków funkcyjnych), wyświetlacz z kmpensacją temperatury (8 linii p 16 znaków każda), mikrfn elektretwy, głśnik, czerwną didę sygnalizacji aktywnści, kabel płączeniwy dł. 3 m. Stacja ma mżliwść pracy jak mikrtelefn (stacja umieszczna na biurku pracuje jak stacja biurkwa dsknałej zrzumiałści mwy, natmiast p pdniesieniu jak mikrtelefn ze zredukwanym pzimem głśnści). Przełącznik pzycji mże być także użyty d sterwania innymi funkcjami, np. przekazywaniem płączeń. Stacja umżliwia dłączenie mikrtelefnu standardweg, zestawu nagłwneg lub mikrfnu na wsprniku elastycznym. C&C Partners Telecm Sp. z.. ul. 17 Stycznia 119, Leszn tel fax EE 872 Biurkwa stacja główna przeznaczna d pracy w pmieszczeniach sterujących z mikrfnem na wsprniku elastycznym z funkcją eliminacji hałasu raz specjalną, skśną pdstawką. Brak mżliwści pracy jak mikrtelefn. Funkcje technlgii DSP, takie jak mnitring głśnika / mikrfnu i mnitring dźwięku w tym mdelu nie są dstępne ze względu na użycie mikrfnu na wsprniku elastycznym. Ze względu na stały pstęp dane techniczne mgą ulec zmianie bez stswneg strzeżenia

13 C&C Partners Telecm Sp. z.. ul. 17 Stycznia 119, Leszn tel fax Dane techniczne krzyści SERIA 811 DANE TECHNICZNE Stpień chrny: IP 50, dprnść na pył, kurz raz pdmuchy pwietrza Klawiatura: siliknwa z pwłką plastikwą siła załączenia: 1,3 N, 1x10 6 cykli Obudwa: dprna na wstrząsy, plastik ABS Mikrfn EE 811: dkólny elektretwy, maks. dległść d mikrfnu pdczas mówienia 7 m EE 872: elektretwy kardiidalny z funkcją eliminacji hałasu, maks. dległść d mikrfnu pdczas mówienia 3 10 cm Głśnik: specjalny typ membrany zapewniającej ptymalną jakść dźwięku, ciśnienie akustyczne 85 db / 1 W / 1 m, 50 Ω mżliwść dłączenia głśnika zewnętrzneg 8 Ω, dla głśników <50 Ω wymagane zewnętrzne źródł zasilania Wzmacniacz: zintegrwany wzmacniacz 1,5 W Wyświetlacz: graficzny 64 x 84 punktów, 8 linii x 14 znaków, pdświetlany, kmpensacja temperatury Wejście: 1 wejście d dłączenia styków separwanych galwanicznie, maks. 1 kω* Wyjście: 1 wyjście typu twarty klektr (30 VDC / 50 ma)* Pasm przenszenia: Hz Temperatura pracy: C Temperatura przechwywania: C Wilgtnść względna: maks. 95% Złącze: RJ11 d 6-stykwych gniazd mdułwych Okablwanie: w gwiazdę, 2-żyłwa skrętka Zasilanie: z centrali interkmu pcjnalnie: zewnętrzne dla większych długści linii lub głśnika zewnętrzneg (12-24 VAC lub VDC, 500 ma) Sygnalizacja: 2B + D (2 x 64 kb/s dla głsu, 16 kb/s dla danych) Wymiary: EE 811: 66 x 240 x 58 mm EE 872: 179 x 240 x 58 mm (mikrfn na wsprniku elastycznym 430 mm) Masa (z pakwaniem): EE 811: 458 g EE 872: 777 g Klry: wszystkie mdele dstępne w klrze półprzezrczystym niebieskim (RAL 5022) raz czarnym (RAL 9011) ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1 stacja interkmu zawierająca: kabel płączeniwy d dł. 3 m z wtykami na bu kńcach skrócną instrukcję instalacji raz instrukcję bsługi KORZYŚCI Nwczesna i ergnmiczna knstrukcja, dstępne w klrze czarnym lub półprzezrczystym niebieskim Dsknała zrzumiałść mwy, nawet z dużej dległści (maks. 7 m) Okablwanie 2-żyłwe, w gwiazdę, w pełni cyfrwa transmisja głsu i danych Pełne wykrzystanie funkcji technlgii DSP, przygtwane d nwych funkcji, które pjawią się w przyszłści Mnitring dźwięku, regulwany czas integracji raz pzim graniczny (nie dtyczy stacji z mikrfnem na wsprniku elastycznym) Mnitring głśnika / mikrfnu (nie dtyczy stacji z mikrfnem na wsprniku elastycznym) Wbudwany wzmacniacz mcy wyjściwej 1,5 W Złącze RJ11 d dłączenia kabla płączeniweg Mżliwść dłączenia mikrtelefnu standardweg, zestawu nagłwneg lub mikrfnu na wsprniku elastycznym Mżliwść przełączenia złącza d dłączenia głśnika zewnętrzneg d pracy jak wejście lub wyjście typu twarty klektr za pmcą wewnętrznej zwry (przygtwane d przylutwania w wyjściu przekaźnikwym) * Zmiana mże być przeprwadzna wyłącznie przez autryzwany persnel serwiswy! Mdel EE 811 psiada funkcję mikrtelefnu przełącznik pzycyjny mże być użyty d sterwania innymi funkcjami, np. przekazywanie płączeń W pełni graficzny wyświetlacz (8 wierszy p 14 znaków każdy, przewijanie płączeń i kmunikatów, przeszukiwanie listy numerów i listy funkcji za pmcą przycisków funkcyjnych. WYMAGANIA SYSTEMOWE Centrala GE 200 z kartą G2-GED-4 (wszystkie wersje prgramwania) Centrala GE 700 z prgramwaniem w wersji min. Pr 04.0 i z kartą G7-GED-4 (prgramwanie w wersji min. V02.2) lub centrala GE 700 z prgramwaniem w wersji min. Pr 05.3 i z kartą G7-GED-DSP D uruchmienia bsługi funkcji DSP jest wymagane prgramwanie w wersji min. Pr 05.0A. DŁUGOŚĆ LINII Średnica żyły 0,5 mm 0,6 mm 0,8 mm AWG F-YAY (kabel instalacyjny PVC, * 2000 m 2000 m 100 nf/km) J-02YS(ST)Y (kabel kat. 5, 1500 m 2000 m 3000 m słna plietylenwa, 45 nf/km) J-02YS(ST)Y (jak wyżej) 3000 m 3000 m 3000 m z zasilaniem zewnętrznym * brak danych ten rdzaj kabla nie jest dstępny z tą średnicą. Pdana długść linii dnsi się d stacji standardwych bez ddatkweg głśnika. Jeśli jest używany głśnik ddatkwy <50 Ω, wymagane jest zewnętrzne źródł zasilania. Ze względu na stały pstęp dane techniczne mgą ulec zmianie bez stswneg strzeżenia Wersja 1.0/0303

14 C&C Partners Telecm Sp. z.. ul. 17 Stycznia 119, Leszn tel fax Instalacja SERIA 811 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Należy zachwać śrdki strżnści związane z zapbieganiem wyładwanim elektrstatycznym. Instalacja stacji mże być wyknywana wyłącznie przez autryzwany persnel serwiswy. INSTRUKCJE MONTAŻU Nie narażać stacji na działanie ekstremalnych temperatur (pniżej 0 C raz pwyżej +50 C). Stacja biurkwa EE 811 mże być umieszczana wyłącznie na płaskich pwierzchniach ze względu na tryb głśnmówiący. Kąt pchylenia nie mże być większy niż 30. Pulpit sterwania musi stać samdzielnie, tzn. nie na np. półce lub pd tackami na dkumenty. Nie ustawiać pulpitu sterwania bezpśredni bk stacji bazwej telefnu bezprzewdweg. TESTY STACJI Testy stacji są uruchamiane w następujący spsób: Przytrzymać naciśnięty przycisk, nacisnąć przycisk żądaneg testu (np. dla testu 1), zwlnić przycisk raz przycisk testu, aby uruchmić wybrany test. Test jest wyłączany przez przywłanie testu X. Przycisk : test wyświetlacza test pzwala sprawdzić pprawnść działania wyświetlacza na wyświetlaczu pwinien pjawić się braz testwy (linie ukśne). Przycisk : test przycisków test pzwala sprawdzić prawidłwść działania przycisków. Przycisk : test jakści transmisji na wyświetlaczu pjawia się numer z zakresu 0 99 (99 = najlepsza jakść). Przycisk : test jakści linii na wyświetlaczu pjawia się cyfra z zakresu 0 3 (3 = najlepsza jakść). Testy stacji, które nie zstały wymienine pwyżej, służą d celów fabrycznych. Nie należy ich uruchamiać, pnieważ mgą wpływać na działanie stacji. SCHEMATY POŁĄCZEŃ STACJI EE 811 SCHEMATY POŁĄCZEŃ STACJI EE 872 Dłączenie: mikrtelefnu standardweg, zestawu nagłwneg lub mikrfnu na wsprniku elastycznym Złącze mdułwe 6/6 Widk z tyłu budwy Dłączenie Wtyk RJ11 6/4 mikrfnu na wsprniku elastycznym Wtyk RJ11 6/4 Centrala abnencka Opcjnalnie: zewnętrzne, źródł zasilania dla większych długści linii Zasilacz zewnętrzny VAC lub VDC, 500 ma Centrala abnencka Uwaga: d dłączenia głśnika zewnętrzneg jest wymagany 6-żyłwy kabel płączeniwy interkmu (typ: X-ASKERJ11)! Głśnik zewnętrzny 50 Ω - zasilanie z centrali interkmu 8 Ω - wymagany zasilacz zewnętrzny Złącze mdułwe 6/6 Widk z tyłu budwy Opcjnalnie: zewnętrzne, źródł zasilania dla większych długści linii Zasilacz zewnętrzny VAC lub VDC, 500 ma Centrala abnencka Centrala abnencka Uwaga: d dłączenia głśnika zewnętrzneg jest wymagany 6-żyłwy kabel płączeniwy interkmu (typ: X-ASKERJ11)! Głśnik zewnętrzny 50 Ω - zasilanie z centrali interkmu 8 Ω - wymagany zasilacz zewnętrzny Ze względu na stały pstęp dane techniczne mgą ulec zmianie bez stswneg strzeżenia Wersja 1.0/0303

15 KARTA KATALOGOWA WERSJA WSTĘPNA Seria WS 200V D / WS 210V D Cyfrwe stacje naścienne serii WS 200V/ WS 210 V Stacje pmcnicze wandaldprne (WS 200V), dpwiedni stacje awaryjne (WS 210V) zaprjektwane dla bszarów z wyskimi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa. Technlgia zapewnia dsknałą jakść raz zrzumienie głsu niezależnie d hałasu tczenia. Stały mnitring funkcji zapewnia infrmwanie statusie w trakcie eksplatacji,a panel przedni ze stali nierdzewnej grubści 3 mm z zabezpieczeniem przed manipulwaniem raz specjalnymi śrubkami chrniącymi przed aktami wandalizmu. 1. WS 20xV D (na zdjęciu WS 202V D) Cyfrwa stacja z 3 prgramwalnymi przyciskami bezpśrednieg wybierania numeru raz plami piswymi (pdświetlanymi), mikrfnem elektretwym z wielfunkcyjną didą LED, dwma głśnikami impendancji 8 mów, 3 wejściami dla zmiennych styków raz 2 wyjściami przekaźnikwymi (płączenie jak styki załączalne lub rzwierne ), stykami antysabtażwymi, stpniem chr-ny IP 65 raz IK 07, wyknana ze stali nierdzewnej. 2. WS 20xV D CM (na zdjęciu WS 203V D CM) Stacja cyfrwa pdbna d WS 20xV D wypsażna w klrwą kamerę wide z knfigurwalnym białym pdświetleniem raz zintegrwanym grzewaczem; mże być bsługiwana jak kamera sieciwa IP (frmat wide M-JPEG z maks. rzdzielczścią 640 x 480 pikseli), bądź jak kamera analgwa z systemem PAL lub NTSC; regulwana pd kątem 30 pzim/ pinw. Kmpaktwa knstrukcja zapbiega przedstaniu się strumieni wdy, brudu lub kurzu stpień chrny IP 65. Każdemu przyciskwi mżna przypisać numer przywłania, a dpwiednie ple piswe mże być wypełnine indywidualnie. Czerwny przycisk przywłania awaryjnegw stacjach serii WS 210V jest łatw widczny ze znacznej dległści i mże być szybk aktywwany w sytuacjach awaryjnych. 3. WS 21xV D (na zdjęciu WS 211V D) Cyfrwa stacja z 2 prgramwalnymi przyciskami bezpśrednieg wybierania numeru raz plami piswymi (pdświetlanymi), mikrfnem elektretwym z wielfunkcyjną didą LED, dwma głśnikami impendancji 8 mów, 3 wejściami dla zmiennych styków raz 2 wyjściami przekaźnikwymi (płączenie jak styki załączalne lub rzwierne ), stykami antysabtażwymi, stpniem chr-ny IP 65 raz IK 07, wyknana ze stali nierdzewnej. 4. WS 21xV D CM (na zdjęciu WS 212V D CM) Stacja cyfrwa pdbna d WS 21xV D wypsażna w klrwą kamerę wide z knfigurwalnym białym pdświetleniem raz zintegrwanym grzewaczem; mże być bsługiwana jak kamera sieciwa IP (frmat wide M-JPEG z maks. rzdzielczścią 640 x 480 pikseli), bądź jak kamera analgwa z systemem PAL lub NTSC; regulwana pd kątem 30 pzim/ pinw. Karta katalgwa - wersja 0.1/0909 Mgą występwać błędy i pminięcia Prdukty mgą ulec zmianie ze względu na udsknalenia techniczne bez wcześniejszeg pwiadmienia. STR. 1 5

16 KARTA KATALOGOWA Parametry techniczne Krzyści WS 200V D / WS 210V D D WERSJA WSTĘPNA PARAMETRY TECHNICZNE Stpień chrny IP: IP 65, IK 07 Panel przedni: Stal nierdzewna, grubść 3 mm Mikrfn: Dkólny mikrfn elektretwy umżliwiający prwadzenie rzmwy z dległści maks. 7 m Głśnik: Specjalny typ membrany w celu uzyskania ptymalnej jakści dźwięku, ciśnienie akustyczne: 85 db/ 1 W/ 1 m, 2 x 8 mów Wzmacniacz: Zintegrwany wzmacniacz klasy D mcy 2,5 W Wejście: Wyjście: 3 wejścia dla zmiennych styków 2 wyjścia przekaźnikwe (styki przełączne) 30 V / 1 A Wyjście linii: W celu pdłączenia mdułu głśnikweg (wraz z funkcją MUTE) Wykrywanie sabtażu: Przełącznik antysabtażwy (styk rzwierny ) Wskazywanie przywływania: Wielfunkcyjna dida LED (klry: czerwny, zielny, niebieski) Przycisk przywływania: Pdświetlane przyciski bezpśrednieg wybierania numeru z plem piswym tylk dla serii WS 210V: duży czerwny przycisk przywłania awaryjneg Zakres częsttliwści: Hz Zakres temperatury rbczej: Od 20 C d 70 C Zakres temperatury przechwywania: Od 20 C d 70 C Wilgtnść względna: Pdłączanie: Maks. 95% bez kndensacji - Dłączalne przyłącza śrubwe - Gniazd rzszerzeń dla np. WSAM 50P D ME Kamera: IP uplink, RJ45, BNC, 75 mów Źródł zasilania: Z serwera interkmweg Zewnętrzneg źródła zasilania V AC lub V DC Uwaga: Obsługa z wyskim pzimem głśnści, pełne pdświetlenie tklawiatury mgą być ylk zagwarantwane z zewnętrznym źrdłem zasilania! Bez zewnętrzneg zasilania funkcje te są sterwane przez mnitring napięcia (znacza t, że zależnie d długści linii dpwiedni wyglądać będzie pdświetlenie przycisku) W przypadku stacji ze zintegrwaną kamerą, zewnętrzne źródł zasilania jest bwiązkwe! Okablwanie: Rzprwadzane gwiaździście, 2-żyłwe, skręcne Mdulacja sygnału: 2B + D (transmisja głsu - 2 x 64 kbit/s, transmisja danych - 16 kbit/s) Mcwanie: Mcwanie pdtynkwe: zestaw d mntażu pdtynkweg WSFB 50V Mcwanie pwierzchniwe: zestaw d mntażu pwierzchniweg WSSH 50V Wymiary: Z zestawem d mntażu pdtynkweg: 164 mm (szer.), 279 mm (wys.), 14 mm (głęb.) Z zestawem d mntażu pwierzchniweg: 164 mm (szer.), 279 mm (wys.), 50 mm (głęb.) (bez kamery kpułkwej) KORZYŚCI Wandaldprna Prgramwalne przyciski bezpśrednieg wybierania numeru (pdświetlane) Pla piswe (pdświetlane) Kamera hybrydwa Ogólne dane: 1/4-calwa klrwa matryca CMOS Obiektyw: 2,8 mm, ze stałą gniskwą Autmatyczna regulacja parametrów nasycenia bieli, barwy, kntrastu raz jasnści Regulwany pd kątem d 30 pzim/ pinw Strumień wide IP: Rzdzielczść: 320 x 240 lub 640 x 480 Frmat wide: Mtin JPEG (MJPEG) Prędkść dświeżania: d 30 klatek na sekundę Prtkły: HTTP, ARP, UDP, TCP, IP, ICMP, DHCP (klient) Ethernet: 10/100 MBit/s, tryb pełneg dupleksu/ półdupleksu Standardwy frmat URL/http w celu wyświetlania/ integracji z systemami innych prducentów (np. przeglądarkami internetwymi, itd.). Mżliwść zapamiętywania pięciu klatek wywłanych zdarzeniem na zasadzie zrzutu ekranu Analgwy sygnał wide CVBS: Obsługiwane systemy brazu: PAL raz NTSC Rzdzielczść PAL: 720 x 576 Rzdzielczść NTSC: 720 x 480 Pdświetlenie kamery/ pdgrzewacz kamery: Białe pdświetlenie LED raz pdgrzewacz kamery są knfigurwane autmatycznie lub ręcznie Knfiguracja: Pprzez interfejs internetwy lub CCT DŁUGOŚĆ LINII Typ kabla 24 V AC 30 V DC 26 V DC Kabel sieciwy Ethernet, np. Cat m m 900 m Rezystancja pętli: 190 Ω / km Pjemnść: 48 nf / km Kabel telekmunikacyjny, np m m 800 m F-YAY; Ø 0,6 / 0,8 mm; AWG: 22 / 20 Rezystancja pętli: >135 / >73 Ω / km Pjemnść: 100 nf / km Wskazana długść linii jest bwiązująca dla standardwych stacji bez ddatkweg zewnętrzneg głśnika. Z takimi długściami linii mżliwy jest maksymalny pzim głśnści wartści 9. WYMAGANIA SYSTEMOWE PEŁNY ZAKRES OBSŁUGI ORAZ STACJE Z KAMERĄ tylk z mdelem GE 300 / GE 800: GE 800 (min. PRO ) z G8-GED GE 300 (min. PRO ) z G3-GED Oprgramwanie knfiguracyjne, min. CCT KOMPATYBILNOŚĆ WSTECZNA z mdelem GE 200 / GE 700: Stpień chrny IP 65 raz IK 07 Obsługuje funkcje DSP, np. OpenDuplex, mnitring audi, Oprgramwanie serwera interkmweg min. PRO 5.0 nadzrwanie mikrfnu/ głśnika, itd. Wykrywany jak EE 811A, EE 811 lub EE 711 (zależnie d prgramwania Pr) dlateg też, mgą być WYPOSAŻENIE tylk używane z zakresem funkcji dla dpwiedniej stacji. Stacja interkmwa z kamerą nie jest kmpatybilna wstecznie Terminal interkmwy Firmware - Pbranie nie jest mżliwe Śrubki służące d mcwania Skrócna instrukcja bsługi Źródł zasilania centrali Karta katalgwa - wersja 0.1/0909 Mgą występwać błędy i pminięcia Prdukty mgą ulec zmianie ze względu na udsknalenia techniczne bez wcześniejszeg pwiadmienia. STR. 2 5

17 KARTA KATALOGOWA WS 200V D / WS 210VD D WERSJA WSTĘPNA Instalacja ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Pdczas twierania stacji należy zachwać śrdki strżnści ESD. Stacje mgą być twierane tylk przez autryzwanych pracwników serwisu. ZALECENIA DOTYCZĄCE MONTAŻU Nie należy wystawiać stacji na działanie wyskich temperatur (pniżej -20 C lub pwyżej +70 C). W przypadku mntażu pdtynkweg wymagany jest zestaw d mntażu WSFB 50V (dstępny sbn). W przypadku mntażu pwierzchniweg wymagany jest zestaw d mntażu WSSH 50V (dstępny sbn). POŁĄCZENIE Gniazd rzszerzeń, np. dla mdułu czytnika dstępu Zwrka Źródł zasilania: Zewnętrzne źródł zasilania MONITOR PODŚWIETLENIE LS KAMERA Źródł zasilania z serwera interkmweg Szczeliny służące d wsunięcia etykiet przycisków Służy d mcwania taśm kablwych OUT 1 OUT 1 OUT 2 GND MUTE LINE EM LINE+ EP EM+ EP+ PWR1 Abnent Serwer interkmwy (A, B) PWR2 A B IN 3 GND IN 1 IN 2 OUT 2 Zewnętrzny mduł głśnikwy Zewnętrzne źródł zasilania 15 V DC 35 V DC lub 12 V AC 24 V AC Zestaw głśnmówiący: Mikrfn Głśnik Kamera (WS 200V D CM, WS 210V D CM): 15 V DC 35 V DC 12 V AC 24 V AC Śrubka zabezpieczająca AC/DC+ AC Przełącznik dla analgweg sygnału wide: DC PAL NTSC UPLINK DOWNLINK Sygnał wide IP Analgwy sygnał wide Karta katalgwa - wersja 0.1/0909 Mgą występwać błędy i pminięcia Prdukty mgą ulec zmianie ze względu na udsknalenia techniczne bez wcześniejszeg pwiadmienia. STR. 3 5

18 KARTA KATALOGOWA Instalacja WS 200V D / WS 210V D WERSJA WSTĘPNA WYMIARY PANELU PRZEDNIEGO Grubść panelu przednieg: 3 mm Wymiary w mm, bez dwzrwania skali! 160 (6.3) 140 (5.5) WYMIARY KAMERY KOPUŁKOWEJ Wymiary w mm, bez dwzrwania skali! 20 4x Ø 7 (0.28) KONFIGURACJA PRZYCISKÓW Seria WS 200V: Wybieranie numeru w serwerze interkmwym: Przycisk 5 WEWNĘTRZNE KONTURY MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ ZALEŻNIE Przycisk 0 * *** ** Przycisk 4 OD WERSJI STACJI 255 (10.05) 275 (10.84) * Wersja 1-przyciskwa (WS 201x) ** Wersja 2-przyciskwa (WS 202x) *** Wersja 3-przyciskwa (WS 203x) Seria WS 210V: Wybieranie numeru w serwerze interkmwym: Przycisk 4 Przycisk 0 * ** * Wersja 1-przyciskwa (WS 211x) ** Wersja 2-przyciskwa (WS 212x) Karta katalgwa - wersja 0.1/0909 Mgą występwać błędy i pminięcia Prdukty mgą ulec zmianie ze względu na udsknalenia techniczne bez wcześniejszeg pwiadmienia. STR. 4 5

19 KARTA KATALOGOWA WS 200V D / WS 210V D WERSJA WSTĘPNA COMMEND Silna sieć partnerska na całym świecie Eurpa Ameryka POLSKA C&C Partners Telecm Sp. z.. Tel.: STANY ZJEDNOCZONE KANADA AMERYKA ŁACIŃSKA Cmmend Inc. Tel.: FRANCJA Cmmend France S.A.S. Tel.: Azja HISZPANIA PORTUGALIA WŁOCHY HOLANDIA BELGIA AUSTRIA CHORWACJA SERBIA SŁOWENIA ROSJA Cmmend Iberica S.L. Tel.: Cmmend Italia S.R.L. Tel.: Cmmend Nederland B.V. Tel.: Cmmend Österreich GmbH Tel.: CHINY MALEZJA SINGAPUR Cmmend Business Hub China Islectra China Tel.: Cmmend Business Hub Malaysia Islectra (M) Sdn Bhd Tel.: Cmmend Business Hub Asia Islectra Far East Pte. Ltd Tel.: Bliski Wschód SŁOWACJA CZECHY WLK. BRYTANIA IRLANDIA SZWAJCARIA SZWECJA NORWEGIA FINLANDIA DANIA ISLANDIA Cmmend Slvakia spl. s r.. Tel.: Cmmend UK Ltd Tel.: Cmmend AG Tel.: JNT Sund System AB Tel.: IZRAEL Oceania AUSTRALIA NOWA ZELANDIA Pzstałe kraje Sberlphne Ltd Tel.: Cmmend Australia Tel.: NIEMCY LUKSEMBURG ROSJA Schneider Intercm GmbH Tel.: Cmmend Internatinal GmbH Tel.: Karta katalgwa - wersja 0.1/0909 Mgą występwać błędy i pminięcia Prdukty mgą ulec zmianie ze względu na udsknalenia techniczne bez wcześniejszeg pwiadmienia. STR. 5 5

20 iprtect TM Aurra Struktura licencjnwania C&C Partners Telecm sp, z.. Ul. 17 stycznia 119, Leszn

21 iprtect TM AURORA zakres licencji Small Business iprtect Aurra Mduł pdstawwy iprtect Aurra Kntrla Dstępu, max liczba czytników kart w wersji n-line iprtect Aurra System Telewizji Dzrwej IP, max. liczba kamer Mduły dmyślne Rzbudwa iprtect Aurra System SSWiN, liczba linii centrali iprtect Aurra Mduł Interkmwy, liczba central 0 1 iprtect Aurra Mduł rzszerzny Mduł iprtect Aurra, liczba jednczesnych uŝytkwników Mduł iprtect Aurra, liczba inteligentnych kntrlerów Plyx ND Mduł iprtect Aurra, Liczba zarejestrwanych kart Mduł iprtect Aurra, Liczba prcedur Mduł iprtect Aurra, Rzpznawanie tablic Mduł iprtect Aurra, KeyBadge Mduł iprtect Aurra, Parking Firmwy Mduł iprtect Aurra, Accunt parking iprtect Aurra Funkcjnalnści Funkcjnalnść iprtect Aurra, KeyMap (interaktywne mapy) Funkcjnalnść iprtect Aurra, Rejestracja gści 1 6 Funkcjnalnść iprtect Aurra, My iprtect 0 8 Funkcjnalnść iprtect Aurra, Pętle lgiczne - mduł dmyślny - mduł pcjnalny

22 iprtect TM AURORA zakres licencji Medium Business iprtect Aurra Mduł pdstawwy iprtect Aurra Kntrla Dstępu, Max. liczba czytników kart w wersji n-line iprtect Aurra Kntrla Dstępu, Max. liczba czytników kart w wersji ff-line iprtect Aurra System Telewizji Dzrwej IP, Max. liczba kamer Mduły dmyślne Rzbudwa iprtect Aurra System SSWiN, liczba linii centrali iprtect Aurra Mduł Interkmwy, liczba central 0 4 iprtect Aurra Ochrna Osób, liczba dbirników 0 8 iprtect Aurra Zarządzanie Parkingiem, liczba terminali 0 32 iprtect Aurra Rejestracja Czasu Pracy, liczba pracwników iprtect Aurra Mduł rzszerzny Mduł iprtect Aurra, liczba jednczesnych uŝytkwników 4 12 Mduł iprtect Aurra, liczba inteligentnych kntrlerów ND Mduł iprtect Aurra, liczba kart Mduł iprtect Aurra, liczba prcedur Mduł iprtect Aurra, rzpznawanie tablic Mduł iprtect Aurra, KeyBadge Mduł iprtect Aurra, Parking firmwy Mduł iprtect Aurra, Parking kmercyjny Mduł iprtect Aurra, Residence parking Mduł iprtect Aurra, Validatin nde 0 16 Mduł iprtect Aurra, Kkpit zarządzania Mduł iprtect Aurra, Licencja POS 0 16 Mduł iprtect Aurra, Cld stand-by iprtect Aurra Funkcjnalnści Funkcjnalnść iprtect Aurra, KeyMap (interaktywne mapy) 5 15 Funkcjnalnść iprtect Aurra, Rejestracja gści Funkcjnalnść iprtect Aurra, My iprtect 8 32 Funkcjnalnść iprtect Aurra, Pętle lgiczne Funkcjnalnść iprtect Aurra, wsparcie Funkcjnalnść iprtect Aurra, Audyt Funkcjnalnść iprtect Aurra, Grupa raprtów sprzętwych Funkcjnalnść iprtect Aurra, Hryzntalny pdział bazy danych Funkcjnalnść iprtect Aurra, Dystrybucja alarmów Funkcjnalnść iprtect Aurra, Infbx mduł dmyślny - mduł pcjnalny

23 iprtect TM AURORA zakres licencji Large Business iprtect Aurra Mduł pdstawwy iprtect Aurra Kntrla Dstępu, Max. liczba czytników kart w wersji n-line iprtect Aurra Kntrla Dstępu, Max. liczba czytników kart w wersji ff-line iprtect Aurra System Telewizji Dzrwej IP, Max. liczba kamer Mduły dmyślne Rzbudwa 32 > 0 > 4 > iprtect Aurra System SSWiN, liczba linii centrali 128 > iprtect Aurra Mduł Interkmwy, liczba central 0 16 iprtect Aurra Ochrna Osób, liczba dbirników 0 > iprtect Aurra Zarządzanie Parkingiem, liczba terminali 0 > iprtect Aurra Rejestracja Czasu Pracy, liczba pracwników iprtect Aurra Mduł rzszerzny Mduł iprtect Aurra, liczba jednczesnych uŝytkwników 4 60 Mduł iprtect Aurra, liczba inteligentnych kntrlerów ND+ 1 > Mduł iprtect Aurra, liczba kart 2000 > Mduł iprtect Aurra, liczba prcedur 64 > Mduł iprtect Aurra, rzpznawanie tablic Mduł iprtect Aurra, KeyBadge Mduł iprtect Aurra, Parking firmwy Mduł iprtect Aurra, Parking kmercyjny Mduł iprtect Aurra, Residence parking Mduł iprtect Aurra, Validatin nde 0 32 Mduł iprtect Aurra, Kkpit zarządzania Mduł iprtect Aurra, Licencja POS 0 16 Mduł iprtect Aurra, Cld stand-by O iprtect Aurra Funkcjnalnści Funkcjnalnść iprtect Aurra, KeyMap (interaktywne mapy) Funkcjnalnść iprtect Aurra, Rejestracja gści Funkcjnalnść iprtect Aurra, My iprtect Funkcjnalnść iprtect Aurra, Pętle lgiczne Funkcjnalnść iprtect Aurra, wsparcie Funkcjnalnść iprtect Aurra, Audyt Funkcjnalnść iprtect Aurra, Grupa raprtów sprzętwych Funkcjnalnść iprtect Aurra, Hryzntalny pdział bazy danych Funkcjnalnść iprtect Aurra, Dystrybucja alarmów Funkcjnalnść iprtect Aurra, Infbx mduł dmyślny - mduł pcjnalny

24 ipu-8 (iprtect Prcessing Unit) Inteligentny kntrler sieciwy Pdczas wybru zintegrwaneg systemu zarządzania bezpieczeństwem iprtect zasadnicze zna- TM czenie ma jeg funkcjnalnść, elastycznść i trwałść. Isnteligentny kntrler sieciwy ipu-8 spełnia wszystkie wymagania stawiane najn-wcześniejszym urządzenim teg typu. Kntrler sieciwy ipu- 8 pracuje na platfrmie µlinux i mże współpracwać jedynie z systemem iprtect w wersji 6.03 lub wyższej. Zapewnia t dużą stabilnść raz ciągłść pracy kntrlera. ipu-8 spełnia wszystkie wymagania nakreślne przez nrmy CE raz FFC. Bufrwanie i przetwarzanie danych ipu-8 kmunikuje się z centralnym systemem pprzez infrastrukturę LAN/WAN. Kiedy zdarzy się prblem w kmunikacji sieciwej knieczne mże kazać się bufrwanie danych. System, który pzwala na nie zapisane transakcje, jest nie d zaakceptwania. Właśnie dla teg ipu-8 gwarantuje, że wszystkie bufrwane transakcje dtrą d systemu centralneg. ipu-8 mże pracwać na zasilaniu awaryjnym (bufrwym) c zapewnia jeg ciągłą pracę w każdych warunkach. ipu-8 na bieżąc kntrluje stan zasilania sieciweg raz akumulatra, c pzwala na wczesne wykrycie ewentualnych prblemów. Funkcjnalnść dalekieg zasięgu ipu-8 kmunikuje się z serwerem pprzez prtkół TCP/IP. Dzięki temu ipu-8 mże być pdłączny pprzez niemal każdą istniejąca sieć bez kniecznści instalacji dedykwaneg kablwania nawet w bardz rzległych sieciach jak Internet (VPN). Dzięki temu elementy systemu mgą być rzrzucne bardz dalek d siebie i ciągle stanwić jeden w pełni funkcjnalny system. Lkalna inteligencja Kntrler sieciwy ipu-8 sam pdejmuje decyzje, bezkniecznści kmunikacji z serwerem. Urządzenie psiada własną pamięć prgramu, kart, zdarzeń, itp. Drzwi twierają się natychmiast p zbliżeniu karty z dpwiednimi uprawnieniami d czytnika. ipu-8 mże również decydwać wyknaniu zaprgramwanych akcji na wypadek zaistnienia alarmu, sabtażu, zaistnienia sygnału na wejściu, itp. Dzięki zaawanswanej knfiguracji sprzętwej, ipu-8 mże bsługiwać wszystkie pdłączne d nieg peryferia (jednstki ORBIT a przez nie czytniki) przez wiele dni, zachwując wszystkie dane w swjej pamięci. Ta grmnazaleta ma szczególne znaczenie w przypadku awarii płączeń,zasilania, itp. Mżna ją również wykrzystywać w systemach rzprsznych, gdzie ipu-8 pdłączny jest d serwera za pmcą mdemu płączenie nie musi być ciągłe, a mże być nawiązywane w zaprgramwanych dstępach czasu. Wszystkie parametry pracy kntrlera ipu-8 ustalane są za pmcą prgramwania iprtect TM. W jednstce ipu-8 zaimplementwane jest prgramwanie diagnstyczne pzwalające na przetestwanie wszystkich pdłącznych urządzeń. Dzięki temu czas instalacji jest krótki, przez c jej kszt jest niski. Jednstka ipu-8 jest urządzeniem bezbsługwym, elementy elektrniczne zalane są w żywicy syntetycznej.

25 DANE TECHNICZNE Obudwa Wersja Wymiary Zastswanie Zasilanie Odprnść na zwarcia Typ zasilania Napięcie Pbór mcy Ddatkwe zasilanie Śrdwisk pracy Temperatura Wilgtnść Czytniki Liczba Płączenie Wejścia / Wyjścia Liczba Płączenie Wymiana danych ORBIT Serwer PC/ Laptp Didy LED System System peracyjny Interfejs sieciwy Wejścia tamperów Didy diagnstyczne Prfil aluminiwy, elementy zalane w żywicy syntetycznej 240 x 120 x 30 mm Na szynę DIN 35mm (NEN-EN 50022) Tak Dedykwany zasilacz ,6 24 V DC 3 W Miejsce na akumulatr 12V, 2Ah -20 C +60 C 0% 90% nie skndenswana Max. 16 czytników pdłącznych pprzez ORBT-1 i ORBIT-2 Przez ORBIT-1 8 czytników Przez ORBIT-2 16 czytników Max. 96 na jednstkę ipu-8 (STELLAR) Przez ORBIT-I/O (12 wejść/wyjść), ORBIT-1 (4 wejścia/2wyjścia), ORBIT-2 (8 wejść/4 wyjścia) 8 prtów d pdłączenia jednstek ORBIT-1, ORBIT-2 lub ORBIT-I/O, gniazd RJ45, Prfibus, max. długść kabla UTP CAT m 1 prt kmunikacyjny d płączenia z serwerem, RJ45,( Ethernet (TCP/IP)) 1 prt diagnstyczny d pdłączenia z kmputerem PC, RJ45 Rs232 4 didy LED dla infrmacji stanie wymiany danych µlinux 10/100/1000Mb 2 Dla każdeg wejścia raz wyjścia w urządzeniu MIWI-URMET Sp. z Łódź, ul. Pjezierska 90 A, tel. (042) , fax (042)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA.. 2 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA... 4 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/171/2014 Załącznik nr 2.1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmitem zamówienia jest remnt istniejącej sieci internetwej w DS LAURA i DS Filn w Rzeszwie,

Bardziej szczegółowo

Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące sieci LAN

Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące sieci LAN Załącznik nr 1. Opisu przedmitu zamówienia. Szczegółwe wymagania dtyczące sieci LAN NORMY I WYTYCZNE Pdstawą d pracwania zagadnień związanych z kablwaniem strukturalnym są nrmy kablwania strukturalneg:

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Śląskie Centrum Spłeczeństwa Infrmacyjneg Śląska Sieć Punktów Dstępu d Infrmacji (ŚSPI) Opis Przedmitu Zamówienia Maj 2011 r. Załącznik nr 6 Opis przedmitu zamówienia str. 25 Spis zawartści 1. Infrmacje

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści Prjekt zstał wyknany przez: Usługi Prjektw Wyknawcze D. W. Klassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błta, Murwaniec, ul. Opalwa 16 www.elk-kmp.pl email: wklassa@tlen.pl tel. (52) 3248504, fax (52) 386

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmitem zamówienia jest dstawa sprzętu, prgramwania narzędziweg raz usług bejmujących wdrżenie Systemu d zarządzania infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rewizja 1 CPV 45314320-0 INWESTOR: Świętkrzyski Urząd Wjewódzki w Kielcach 25-516Kielce Opracwał: Tarnów, luty 2015 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1.Przedmit

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Szczegółwy pis przedmitu zamówienia Przedmit zamówienia bejmuje: Załącznik nr 1 d SIWZ d części 1 Dstawę nweg wypsażenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor Przegląd funkcjnalnści w klejnych wersjach systemu taryfikacyjneg (3.60 4.04), pis systemu Biling-Online, pis prgramu Klektr Katwice, 2009 Wydanie 1.0 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Załącznik nr 1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Wdrżenie systemu pcztweg Exchange 2013 wraz z migracją danych raz dstarczenie licencji dstępwych d Exchange 2013, systemu peracyjneg

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Temat: Specyfikacja Techniczna Systemu Telewizji Dzrwej Inwestr Wjewództw Łódzkie Obiekt: Budynek Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Łódzkieg Al. J. Piłsudskieg 90-051 Łódź Prjektant

Bardziej szczegółowo

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14 i SPIS TREŚCI 1 ROZPOCZYNAMY 3 1.1 InInstalacja i aktywacja 3 1.2 O tym pdręczniku 9 2. STRONY 12 2.1 Start 12 2.2 Utwór 14 2.3 Prjekt (Studi One Prfessinal) 15 2.4 Szybkie przełączanie 16 3. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy wymiar zawodu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy wymiar zawodu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt Nwy wymiar zawdu współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące dstawy sprzętu kmputerweg dla placówek światy Zapytanie realizwane jest

Bardziej szczegółowo

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów.

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów. Numer zadania Zadanie 1 Przedmit zamówienia Dstawa kmputerów a/ Stacjnarny zestaw kmputerwy sztuk 4 Opis przedmitu zamówienia Typ: Kmputer stacjnarny. W fercie wymagane jest pdanie mdelu, symblu raz prducenta

Bardziej szczegółowo

Informatyka ekonomiczna. III. Sieci komputerowe 1. rozdz. 1 s. 17-22; rozdz. 3 s.82-87] 1. Podstawowe elementy sieci [Clark, rozdz.

Informatyka ekonomiczna. III. Sieci komputerowe 1. rozdz. 1 s. 17-22; rozdz. 3 s.82-87] 1. Podstawowe elementy sieci [Clark, rozdz. III. Sieci kmputerwe 1 Spis treści 1. Pdstawwe elementy sieci [Clark, rzdz. 8, 9] 2. Tplgia sieci LAN [Niedzielska, rzdz. 3.3] 3. Łączenie sieci 4. Internet, intranet, ekstranet 5. ZagrŜenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Andrzej A. Żaboklicki

Andrzej A. Żaboklicki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE GAZOWE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA

Bardziej szczegółowo