ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania nr ZP 2/WILiŚ/2011, CRZP 67/002/D/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania nr ZP 2/WILiŚ/2011, CRZP 67/002/D/11"

Transkrypt

1 Innwacyjne źródł węgla dla wspmagania denitryfikacji w kmunalnych czyszczalniach ścieków Prjekt współfinanswany ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Plitechnika Gdańska Wydział InŜynierii Lądwej i Śrdwiska Gdańsk, dnia r. Wyknawcy birący udział w pstępwaniu głsznym w Biuletynie UZP w dniu r. nr głszenia i na strnie internetwej raz w siedzibie Zamawiająceg ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA d pstępwania nr ZP 2/WILiŚ/2011, CRZP 67/002/D/11 Dtyczy: pstępwania udzielenie zamówienia publiczneg prwadzneg w trybie przetargu niegraniczneg na dstawę stacji dzwania zewnętrzneg źródła węgla rganiczneg dla wspmagania denitryfikacji w kmunalnych czyszczalniach ścieków na ptrzeby prjektu Innwacyjne źródł węgla dla wspmagania denitryfikacji w kmunalnych czyszczalniach ścieków Na pdstawie art. 38 ust. 4 ustawy Praw zamówień publicznych Zamawiający, Plitechnika Gdańska Wydział InŜynierii Lądwej i Śrdwiska infrmuje, iŝdknał zmiany treści Specyfikacji Isttnych Warunków Zamówienia. Zmiana SIWZ spwdwana jest zapytaniem Wyknawcy. W pisie przedmitu zamówienia (rzdział III SIWZ str.12 i 13 tabela) System sterwania był: System sterwania Szafka Budwa stjąca na zewnątrz, dprna na agresywne śrdwisk czyszczalni ścieków. 1 kpl.

2 Urządzenia zasilane z szafy sterwniczej (urządzenia te nie naleŝą d zakresu dstawy szafy sterwniczej) Urządzenia i kable naleŝące d zakresu dstawy szafy wymiary: wyskść 1000mm, szerkść 750mm, gł.: 420 mm materiał: pliester z pdwójnymi drzwiami, elementy sterwnicze na drzwiach wewnętrznych, szafa zamykana na klucz wypsaŝna w ckół ułatwiający psadwienie szafy na pdłŝu (przytwierdzenie d płyty betnwej), minimalna wyskść ckłu 400mm klasa bezpieczeństwa min. IP55 zasilanie 3 fazwe, zakładana mc 4 kw. kabel zasilający szafę: giętki przewód w izlacji PCV 5x 2,5mm 2, długść 60m, zakńczny wtyczką 16A/5p. Kabel układany w rurkach z twrzywa sztuczneg lub w peszlu. mieszadł 0,75 kw, (znajduje się w strefie Ex), (część A) pmpa 0,75 kw (znajduje się w strefie Ex), (część A) lampa 150W (znajduje się w strefie Ex), (część A) przetwrnik pmiarwy sndy ph zasilanie 24 VDC (znajduje się w strefie Ex), (część B) przetwrnik pmiarwy sndy NO3 zasilanie 230 VAC, 50 VA (pza strefą Ex) (część B) zasilanie mieszadła 0,75 kw: specjalny przewód sterwniczy dla zastswań w strefach zagrŝnych wybuchem, 4 x 1,5 mm 2, długść 15 m zasilanie pmpy 0,75 kw: specjalny przewód sterwniczy dla zastswań w strefach zagrŝnych wybuchem, 4 x 1,5 mm 2 w ekranie, długść 15 m, zasilanie lampy: specjalny przewód sterwniczy dla zastswań w strefach zagrŝnych wybuchem, 3 x 1,5 mm 2, długść 15 m, wyłącznik instalacyjny w wyknaniu przeciwwybuchwym, pdłączenie przetwrnika pmiarweg w strefie Ex: zasilanie - specjalny przewód sterwniczy dla zastswań w strefach zagrŝnych wybuchem, 3 x 1,5 mm 2, długść 15 m, bariera bezpieczeństwa (bwód iskrbezpieczny), pmiar analgwy - specjalny przewód sterwniczy dla zastswań w strefach zagrŝnych wybuchem, 4x0,75 mm 2 w ekranie, długść 15 m, bariera bezpieczeństwa dla dwóch pmiarów analgwych (bwód iskrbezpieczny), trzy czujniki pzimu (bistabilne) w wyknaniu przeciwwybuchwym, mcwanie czujnika na gwint M27x2, pdłączenie kaŝdeg czujnika: specjalny przewód sterwniczy dla zastswań w strefach zagrŝnych wybuchem, 4 x 0,75 mm 2 w ekranie, długść 15 m, bariera bezpieczeństwa (bwód iskrbezpieczny), kable biegnące d strefy Ex układane w dwóch rurach ze stali cynkwanej, średnica minimum 6/4, grubść ścianek minimum 2,6mm, sbn kable zasilające i sbn kable pmiarwe, długść dcinka k. 10m, wyknanie krytek kablwych i ułŝenie kabli w brębie kntenera, pdłączenie przetwrnika pmiarweg pza strefą Ex: zasilanie - giętki przewód sterwniczy w izlacji PCV,

3 3 x 1,5 mm 2, długść 60m, pmiar analgwy - giętki przewód sterwniczy w izlacji PCV, 2 x 2 x 0,75 mm 2 w ekranie, długść 60m,kable układane w rurkach z twrzywa sztuczneg lub w peszlu. winn być: System sterwania Szafka Budwa stjąca na zewnątrz, dprna na agresywne śrdwisk czyszczalni ścieków. wymiary: wyskść 1000mm, szerkść 750mm, gł.: 420 mm materiał: pliester z pdwójnymi drzwiami, elementy sterwnicze na drzwiach wewnętrznych, szafa zamykana na klucz wypsaŝna w ckół ułatwiający psadwienie szafy na pdłŝu (przytwierdzenie d płyty betnwej), minimalna wyskść ckłu 400mm klasa bezpieczeństwa min. IP55 zasilanie 3 fazwe, zakładana mc 4 kw. kabel zasilający szafę: giętki przewód w izlacji PCV 5x 2,5mm 2, długść 60m, zakńczny wtyczką 16A/5p. Kabel układany w rurkach z twrzywa sztuczneg lub w peszlu. Urządzenia zasilane z szafy sterwniczej (urządzenia te nie naleŝą d zakresu dstawy szafy sterwniczej) Urządzenia i kable naleŝące d zakresu dstawy szafy mieszadł 0,75 kw, (znajduje się w strefie Ex- strefa zagrŝenia wybuchem 1 ), (część A) pmpa 0,75 kw (znajduje się w strefie Ex), (część A- jest zagrŝna wybuchem 1 ) lampa 150W (znajduje się w strefie Ex,- strefa zagrŝna wybuchem), (część A) przetwrnik pmiarwy sndy ph zasilanie 24 VDC (znajduje się w strefie Ex, - strefa zagrŝna wybuchem 1 ), (część B) przetwrnik pmiarwy sndy NO3 zasilanie 230 VAC, 50 VA (pza strefą Ex) (część B) zasilanie mieszadła 0,75 kw: specjalny przewód sterwniczy dla zastswań w strefach zagrŝnych wybuchem, 4 x 1,5 mm 2, długść 15 m zasilanie pmpy 0,75 kw: specjalny przewód sterwniczy dla zastswań w strefach zagrŝnych wybuchem, 4 x 1,5 mm 2 w ekranie, długść 15 m, zasilanie lampy: specjalny przewód sterwniczy dla zastswań w strefach zagrŝnych wybuchem, 3 x 1,5 mm 2, długść 15 m, wyłącznik instalacyjny w wyknaniu przeciwwybuchwym, pdłączenie przetwrnika pmiarweg w strefie Ex: zasilanie - specjalny przewód sterwniczy dla zastswań w strefach zagrŝnych wybuchem, 3 x 1,5 mm 2, długść 15 m, bariera bezpieczeństwa (bwód iskrbezpieczny musi psiadać dpwiednie certyfikaty), pmiar analgwy - specjalny przewód sterwniczy dla zastswań w strefach zagrŝnych 1 kpl.

4 wybuchem, 4x0,75 mm 2 w ekranie, długść 15 m, bariera bezpieczeństwa dla dwóch pmiarów analgwych (bwód iskrbezpieczny parametry urządzeń muszą być zgdne z wymaganiami dla układu d pmiaru dczynu(pis w części B punkt 4.2),urządzenia muszą psiadać dpwiednie certyfikaty trzy czujniki pzimu (bistabilne, z elektrdą detekcyjną w pstaci krótkieg pręta, z mŝliwścią regulacji czułści i histerezy czujnika) w wyknaniu przeciwwybuchwym (iskrbezpiecznym Xi), mcwanie czujnika na gwint M27x2, pdłączenie kaŝdeg czujnika: specjalny przewód sterwniczy dla zastswań w strefach zagrŝnych wybuchem, 4 x 0,75 mm 2 w ekranie, długść 15 m, bariera bezpieczeństwa (bwód iskrbezpieczny - separatr binarny w wyknaniu iskrbezpiecznym; parametry dstswane d parametrów czujnika pzimu, z dpwiednimi certyfikatami) kable biegnące d strefy Ex układane w dwóch rurach ze stali cynkwanej, średnica minimum 6/4, grubść ścianek minimum 2,6mm, sbn kable zasilające i sbn kable pmiarwe, długść dcinka k. 10m, wyknanie krytek kablwych i ułŝenie kabli w brębie kntenera, pdłączenie przetwrnika pmiarweg pza strefą Ex: zasilanie - giętki przewód sterwniczy w izlacji PCV, 3 x 1,5 mm 2, długść 60m, pmiar analgwy - giętki przewód sterwniczy w izlacji PCV, 2 x 2 x 0,75 mm 2 w ekranie, długść 60m,kable układane w rurkach z twrzywa sztuczneg lub w peszlu. Zmianie ulega załącznik nr 6 C d SIWZ był:

5 Załącznik nr 6C d SIWZ......, dnia r (pieczątka Wyknawcy) Nr pstępwania: ZP 2/WILiŚ/2011 CRZP 67/002/D/11 OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część C System sterwania Parametry techniczne ferwaneg przedmitu zamówienia lub ptwierdzenie spełnienia wymagań pprzez wpisanie słwa TAK *, prducent i numer katalgwy ferwaneg przedmitu zamówienia. Wymagane parametry techniczne Szafa 1 kpl prducent mdel. rk prdukcji Budwa: Stjąca na zewnątrz, dprna na agresywne śrdwisk czyszczalni ścieków Wymiary: wys. 1000mm, szer.750mm, gł.420mm Materiał: pliester 4. Pdwójne drzwi, elementy sterwnicze na drzwiach wewnętrznych, szafa zamykana na klucz WypsaŜna w ckół ułatwiający psadwienie szafy na pdłŝu (przytwierdzenie d płyty betnwej), minimalna wyskść ckłu 400mm 6. Klasa bezpieczeństwa min. IP55 7. Zasilanie 3 fazwe, zakładana mc 4 kw. 8. Kabel zasilający szafę: giętki przewód w izlacji PCV 5x 2,5mm 2, długść 60m, zakńczny wtyczką 16A/5p. Kabel układany w rurkach z twrzywa sztuczneg lub w peszlu.

6 Uradzenia zasilane z szafy sterwniczej (urządzenia te nie naleŝą d zakresu dstawy szafy sterwniczej): Mieszadł 0,75 kw,(znajduje się w strefie Ex),(część A) Pmpa 0,75 kw (znajduje się w strefie Ex), (część A) Lampa 150W (znajduje się w strefie Ex), (część A) 4. Przetwrnik pmiarwy sndy ph zasilanie 24 VDC (znajduje się w strefie Ex), (część B) Przetwrnik pmiarwy sndy NO3 zasilanie 230 VAC, 50 VA (pza strefą Ex) (część B) Urządzenia i kable naleŝące d zakresu dstawy szafy: Zasilanie mieszadła 0,75 kw: specjalny przewód sterwniczy dla zastswań w strefach zagrŝnych wybuchem, 4 x 1,5 mm 2, długść 15 m Zasilanie pmpy 0,75 kw: specjalny przewód sterwniczy dla zastswań w strefach zagrŝnych wybuchem, 4 x 1,5 mm 2 w ekranie, długść 15 m, Zasilanie lampy: specjalny przewód sterwniczy dla zastswań w strefach zagrŝnych wybuchem, 3 x 1,5 mm 2, długść 15 m, wyłącznik instalacyjny w wyknaniu przeciwwybuchwym, Pdłączenie przetwrnika pmiarweg w strefie Ex: zasilanie - specjalny przewód sterwniczy dla zastswań w strefach zagrŝnych wybuchem, 3 x 1,5 mm 2, długść 15 m, bariera bezpieczeństwa (bwód iskrbezpieczny), pmiar analgwy - specjalny przewód sterwniczy dla zastswań w strefach zagrŝnych wybuchem, 4x0,75 mm 2 w ekranie, długść 15 m, bariera bezpieczeństwa dla dwóch pmiarów analgwych (bwód iskrbezpieczny), Trzy czujniki pzimu (bistabilne) w wyknaniu przeciwwybuchwym, mcwanie czujnika na gwint M27x2, pdłączenie kaŝdeg czujnika: specjalny przewód sterwniczy dla zastswań w strefach zagrŝnych wybuchem, 4 x 0,75 mm 2 w ekranie, długść 15 m, bariera bezpieczeństwa (bwód iskrbezpieczny), Kable biegnące d strefy Ex układane w dwóch rurach ze stali cynkwanej, średnica minimum 6/4, grubść ścianek minimum 2,6mm, sbn kable zasilające i sbn kable pmiarwe, długść dcinka k. 10m, 7. Wyknanie krekt kablwych i ułŝenie kabli w brębie kntenera, 8. Pdłączenie przetwrnika pmiarweg pza strefą Ex: zasilanie - giętki przewód sterwniczy w izlacji PCV,3 x 1,5 mm 2, długść 60m, pmiar analgwy - giętki przewód sterwniczy w izlacji PCV, 2 x 2 x 0,75 mm 2 w ekranie, długść 60m,kable układane w rurkach z twrzywa sztuczneg lub w peszlu.

7 4. 6. WypsaŜenie szafy sterwniczej: Sterwnik PLC d sterwania układem dzwania zewnętrzneg źródła węgla: napięcie zasilania 24 VDC, zasby sterwnika : 16 wejść binarnych, 12 wyjść binarnych, 4 wejścia analgwe, 2 wyjścia analgwe, zegar czasu rzeczywisteg, Falwnik zasilający pmpę dzwania (mc pmpy 0,75 kw), mŝliwść zdalneg lub ręczneg zadawania częsttliwści wyjściwej falwnika, Zasilacz 24 VDC, wydajnść 4A z akumulatrami d ptrzymania pracy sterwnika PLC w przypadku zaniku zasilania, czas pdtrzymania k. 4 minuty, Wyłącznik główny szafy Gniazd zasilania 230 VDC, 6 A, Przełącznik blkady pracy autmatycznej, 7. Jeden wyłącznik bezpieczeństwa na zewnętrznej części szafy sterwniczej, 8. Dwie lampy sygnalizujące stan układu sterwania Obwdy sterwnicze d lkalneg i zdalneg załączania mieszadła i pmpy, (przełącznik praca Lkalna/Zdalna, przycisk START, przycisk STOP, lampka ptwierdzająca pracę napędu, Aparaty zabezpieczające zasilanie mieszadła, falwnika pmpy, świetlenia i pzstałych elementów szafy sterwniczej, Kmputer przenśny typu laptp stanwiący integralną część systemu sterwania bez systemu peracyjneg (system Windws XP Prfesinal dstarczy Zamawiający) parametrach: wydajnść - laptp x86 z prcesrem 2- rdzeniwym wydajnści minimum 6600 punktów w benchmarku Cinebench R10 xcpu, ze sprzętwym wsparciem technlgii wirtualizacji Intel-VT lub AMD- V, pamięć - minimum 4 GB DDR3, dysk twardy - minimum 320 GB, 7200 RPM klrwa matryca LCD - ekran matwy (nie błyszczący), min 15" max 15,6" TFT, rzdzielczść nminalna minimum 1366x768 karta grafiki - wbudwana karta graficzna z bsługą OpenGL x,directx 10.x kmunikacja - wbudwana sieciwa minimum 10/100/1000Base-T, wbudwana bezprzewdwa zgdna z IEEE 8011g i IEEE 8011n, wbudwana bsługa

8 1 4. technlgii Bluetth, klawiatura w układzie QWERTY umŝliwiająca pprawną pracę i dstęp d widcznych na niej znaków przy krzystaniu z układu plskieg prgramisty złącza wbudwane - min 1 złącze zewnętrzneg mnitra, min 1 złącze HDMI lub Dispaly Prt, min 1 złącze ExpressCard, minimum 3 złącza USB, złącze RS232 (wbudwane), wbudwany czytnik kart, bezpieczeństw - slt zgdny z Kensingtne lck, klawiatura dprna na zalanie, mechanizm zabezpieczający dysk twardy p wykryciu gwałtwneg ruchu zasilanie - minimum 6 kmrwa bateria, czas pracy minimum 4h Kmputer dcelw będzie wypsaŝny w bezprzewdwy mdem internetwy stałym adresie IP, przewidywany transfer danych t 600 MBajtów miesięcznie (mdem nie stanwi przedmitu zamówienia-zstanie dstarczny przez Zamawiająceg) Wymagania dla układu sterwania: Autmatyczna (wg ustalneg z Zamawiającym algrytmu) regulacja wydajnści pmpy dzującej zewnętrzne źródł węgla w zaleŝnści d aktualneg stęŝenia aztanów w bireaktrze, Ustawienie pracy stacji w trybie ręcznym(z mŝliwścią nastawy wielkści stałeg wydatku pmpy dzującej), MŜliwść ustawienia pracy mieszadła w trybie autmatycznym (regulwany czas pracy/przerwy), MŜliwść wysłania pwiadmienia bniŝeniu się pzimu medium w zbirniku pniŝej załŝnej wielkści (wg wskazań ddzielneg czujnika pzimu) MŜliwść wysłania pwiadmienia przekrczeniu górnej wartści temperatury medium w zbirniku (wg wskazań ph-metru), 6. MŜliwść wysłania pwiadmienia zaniku napięcia 7. Rejestracja czasu pracy urządzeń 8. Rejestracja sygnałów z czujników pzimu w zbirniku Przeliczenie wielkści przepływu medium w parciu parametry pracy pmpy dzującej Wyznaczanie rzeczywistej wydajnści pmpy dzującej na pdstawie zarejestrwanych wielkści (czas pracy pmpy, częsttliwść zasilania pmpy, zmiana pzimu w zbirniku),

9 Wymagania dla wizualizacji na kmputerze PC: Pwinna być przygtwana w prgramie InTuch (wymóg ten wynika z zastswania prgramu InTuch w innych, dtychczas eksplatwanych systemach wizualizacji zestawów badawczych, i Zamawiający psiada pewne dświadczenie w uŝytkwaniu wspmnianeg prgramwania) Ddatkwy kmplet wizualizacji InTuch d zainstalwania na kmputerze ddalnym (wizualizacja ma umŝliwić zdalny dstęp d układu sterwania, pełne sterwanie i rejestrację prcesu przy płączeniu internetwym nline) Wizualizacja pwinna być stale dstępna z zewnątrz przez internet, bezprzewdwy, kmputer musi być zabezpieczny przed atakami złśliweg prgramwania (prgramwanie antywiruswe dstarczy Zamawiający) 4. Rejestracja pmiarów analgwych i stanów binarnych, Wprwadzania nastaw parametrów związanych z pracą układem sterwania stacji dzwania zewnętrzneg źródła węgla, 6. Sygnalizacja stanów awaryjnych, MŜliwść ustawienia częsttliwści pmiaru aztanów, ph i temperatury, Przenszenia zarejestrwanych danych d plików dyskwych; dane pwinny być zapisywane w frmacie przystswanym d dczytu przez prgram Ms Excel; pwinna istnieć mŝliwść wybru danych, kresu czasweg rejestracji (np. 1 dzień) i kresu próbkwania (np. dane dczytywane c 1 sekundę), Wygląd wizualizacji: Na ekranie głównym wizualizacji pwinien być pkazany schemat stacji dzwania zewnętrzneg źródła węgla z uwzględnieniem: analizatra NO 3 (w bireaktrze czyszczalni), zbirnika (pmpa dzująca, mieszadł, pmiar ph i temperatury raz stan napełnienia), stanu zasilania szafy sterującej, trybu pracy stacji (autmatyczny/ręczny), stanu urządzeń wyknawczych (włączny/wyłączny), infrmacji sytuacjach alarmwych (niski pzim medium w zbirniku, wyska temperatura, awarie urządzeń wyknawczych), przyciski d sterwania ręczneg elementami wyknawczymi,

10 Wizualizacja pwinna psiadać następujące kna ddatkwe: Wykresy :kn d przeglądania rejestracji przebiegów czaswych wszystkich pmiarów analgwych i sygnałów binarnych (praca mieszadła, pzimy w zbirniku), Regulatr :kn z nastawami regulatrów PID dzwania zewnętrzneg źródła węgla, Alarmy :kn przeglądania histrii alarmów i stanów strzegawczych, Nastawy : kn d kreślania charakterystyki wydajnści pmpy, czasów pracy mieszadła, Dane : kn d przenszenia zarejestrwanych danych d plików dyskwych; dane pwinny być zapisywane w frmacie przystswanym d dczytu przez prgram Ms Excel, wybór danych, przedziału czasweg rejestracji, kresu próbkwania Wymagania ddatkwe: Wyknanie prjektu instalacji elektrycznej szafki Wyknanie instalacji bsługi wizualizacja P ukńczeniu prac mntaŝwych wyknawca wykna pmiary kntrlne w bwiązującym zakresie (w szczególnści skutecznść chrny przeciwpraŝeniwej). Transprt przedmitu zamówienia d czyszczalni Wschód w Gdańsku, ul. Benzynwa 26, Gdańsk TAK *Wyknawca zbwiązany jest d wskazania kaŝdeg z wymaganych parametrów kreślnych w wyŝej wymieninej tabeli, bądź przez ptwierdzenie wymaganeg parametru plegające na wpisaniu słwa TAK bądź pprzez wpisanie knkretneg parametru. Wyknawca zbwiązany jest takŝe d pdania prducenta i numeru katalgweg ferwaneg przedmitu zamówienia (pdpis i pieczątka sby/sób upwaŝninych d reprezentwania Wyknawcy) winn być:

11 Załącznik nr 6C d SIWZ......, dnia r (pieczątka Wyknawcy) Nr pstępwania: ZP 2/WILiŚ/2011 CRZP 67/002/D/11 OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część C System sterwania Parametry techniczne ferwaneg przedmitu zamówienia lub ptwierdzenie spełnienia wymagań pprzez wpisanie słwa TAK *, prducent i numer katalgwy ferwaneg przedmitu zamówienia. Wymagane parametry techniczne Szafa 1 kpl prducent mdel. rk prdukcji Budwa: Stjąca na zewnątrz, dprna na agresywne śrdwisk czyszczalni ścieków Wymiary: wys. 1000mm, szer.750mm, gł.420mm Materiał: pliester 4. Pdwójne drzwi, elementy sterwnicze na drzwiach wewnętrznych, szafa zamykana na klucz WypsaŜna w ckół ułatwiający psadwienie szafy na pdłŝu (przytwierdzenie d płyty betnwej), minimalna wyskść ckłu 400mm 6. Klasa bezpieczeństwa min. IP55 7. Zasilanie 3 fazwe, zakładana mc 4 kw. 8. Kabel zasilający szafę: giętki przewód w izlacji PCV 5x 2,5mm 2, długść 60m, zakńczny wtyczką 16A/5p. Kabel układany w rurkach z twrzywa sztuczneg lub w peszlu.

12 Uradzenia zasilane z szafy sterwniczej (urządzenia te nie naleŝą d zakresu dstawy szafy sterwniczej): Mieszadł 0,75 kw,(znajduje się w strefie Ex-strefa zagrŝenia wybuchem 1 ),(część A) Pmpa 0,75 kw (znajduje się w strefie Ex), (część A strefa zagrŝenia wybuchem 1 ) 4. Lampa 150W (znajduje się w strefie Ex strefa zagrŝenia wybuchem 1 ), (część A) Przetwrnik pmiarwy sndy ph zasilanie 24 VDC (znajduje się w strefie Ex strefa zagrŝenia wybuchem 1 ), (część B) Przetwrnik pmiarwy sndy NO3 zasilanie 230 VAC, 50 VA (pza strefą Ex) (część B) 4. Urządzenia i kable naleŝące d zakresu dstawy szafy: Zasilanie mieszadła 0,75 kw: specjalny przewód sterwniczy dla zastswań w strefach zagrŝnych wybuchem, 4 x 1,5 mm 2, długść 15 m Zasilanie pmpy 0,75 kw: specjalny przewód sterwniczy dla zastswań w strefach zagrŝnych wybuchem, 4 x 1,5 mm 2 w ekranie, długść 15 m, Zasilanie lampy: specjalny przewód sterwniczy dla zastswań w strefach zagrŝnych wybuchem, 3 x 1,5 mm 2, długść 15 m, wyłącznik instalacyjny w wyknaniu przeciwwybuchwym, Pdłączenie przetwrnika pmiarweg w strefie Ex: zasilanie - specjalny przewód sterwniczy dla zastswań w strefach zagrŝnych wybuchem, 3 x 1,5 mm 2, długść 15 m, bariera bezpieczeństwa (bwód iskrbezpieczny musi psiadać dpwiednie certyfikaty), pmiar analgwy - specjalny przewód sterwniczy dla zastswań w strefach zagrŝnych wybuchem, 4x0,75 mm 2 w ekranie, długść 15 m, bariera bezpieczeństwa dla dwóch pmiarów analgwych (bwód iskrbezpieczny parametry urządzeń muszą być zgdne z wymaganiami dla układu d pmiaru dczynu(pis w częścib punkt 4.2),urządzenia muszą psiadać dpwiednie certyfikaty), Trzy czujniki pzimu (bistabilne, z elektrdą detekcyjną w pstaci krótkieg pręta, z mŝliwścią regulacji i czułści i histerezy czujnika) w wyknaniu przeciwwybuchwym, mcwanie czujnika na gwint M27x2, pdłączenie kaŝdeg czujnika: specjalny przewód sterwniczy dla zastswań w strefach zagrŝnych wybuchem, 4 x 0,75 mm 2 w ekranie, długść 15 m, bariera bezpieczeństwa (bwód iskrbezpieczny separatr binarny w wyknaniu iskrbezpiecznym; parametry dstswane d parametrów czujnika pzimu, z dpwiednimi certyfikatami),

13 6. Kable biegnące d strefy Ex układane w dwóch rurach ze stali cynkwanej, średnica minimum 6/4, grubść ścianek minimum 2,6mm, sbn kable zasilające i sbn kable pmiarwe, długść dcinka k. 10m, 7. Wyknanie krekt kablwych i ułŝenie kabli w brębie kntenera, Pdłączenie przetwrnika pmiarweg pza strefą Ex: zasilanie - giętki przewód sterwniczy w izlacji PCV,3 x 1,5 mm 2, długść 60m, pmiar analgwy - giętki przewód sterwniczy w izlacji PCV, 2 x 2 x 0,75 mm 2 w ekranie, długść 60m,kable układane w rurkach z twrzywa sztuczneg lub w peszlu. WypsaŜenie szafy sterwniczej: Sterwnik PLC d sterwania układem dzwania zewnętrzneg źródła węgla: napięcie zasilania 24 VDC, zasby sterwnika : 16 wejść binarnych, 12 wyjść binarnych, 4 wejścia analgwe, 2 wyjścia analgwe, zegar czasu rzeczywisteg, Falwnik zasilający pmpę dzwania (mc pmpy 0,75 kw), mŝliwść zdalneg lub ręczneg zadawania częsttliwści wyjściwej falwnika, Zasilacz 24 VDC, wydajnść 4A z akumulatrami d ptrzymania pracy sterwnika PLC w przypadku zaniku zasilania, czas pdtrzymania k. 4 minuty, Wyłącznik główny szafy Gniazd zasilania 230 VDC, 6 A, Przełącznik blkady pracy autmatycznej, 7. Jeden wyłącznik bezpieczeństwa na zewnętrznej części szafy sterwniczej, 8. Dwie lampy sygnalizujące stan układu sterwania Obwdy sterwnicze d lkalneg i zdalneg załączania mieszadła i pmpy, (przełącznik praca Lkalna/Zdalna, przycisk START, przycisk STOP, lampka ptwierdzająca pracę napędu, Aparaty zabezpieczające zasilanie mieszadła, falwnika pmpy, świetlenia i pzstałych elementów szafy sterwniczej, Kmputer przenśny typu laptp stanwiący integralną część systemu sterwania bez systemu peracyjneg (system Windws XP Prfesinal dstarczy Zamawiający) parametrach: wydajnść - laptp x86 z prcesrem 2- rdzeniwym wydajnści minimum 6600 punktów w benchmarku Cinebench R10 xcpu, ze sprzętwym wsparciem

14 technlgii wirtualizacji Intel-VT lub AMD- V, pamięć - minimum 4 GB DDR3, dysk twardy - minimum 320 GB, 7200 RPM klrwa matryca LCD - ekran matwy (nie błyszczący), min 15" max 15,6" TFT, rzdzielczść nminalna minimum 1366x768 karta grafiki - wbudwana karta graficzna z bsługą OpenGL x,directx 10.x kmunikacja - wbudwana sieciwa minimum 10/100/1000Base-T, wbudwana bezprzewdwa zgdna z IEEE 8011g i IEEE 8011n, wbudwana bsługa technlgii Bluetth, klawiatura w układzie QWERTY umŝliwiająca pprawną pracę i dstęp d widcznych na niej znaków przy krzystaniu z układu plskieg prgramisty złącza wbudwane - min 1 złącze zewnętrzneg mnitra, min 1 złącze HDMI lub Dispaly Prt, min 1 złącze ExpressCard, minimum 3 złącza USB, złącze RS232 (wbudwane), wbudwany czytnik kart, bezpieczeństw - slt zgdny z Kensingtne lck, klawiatura dprna na zalanie, mechanizm zabezpieczający dysk twardy p wykryciu gwałtwneg ruchu zasilanie - minimum 6 kmrwa bateria, czas pracy minimum 4h 1 4. Kmputer dcelw będzie wypsaŝny w bezprzewdwy mdem internetwy stałym adresie IP, przewidywany transfer danych t 600 MBajtów miesięcznie (mdem nie stanwi przedmitu zamówienia-zstanie dstarczny przez Zamawiająceg) Wymagania dla układu sterwania: Autmatyczna (wg ustalneg z Zamawiającym algrytmu) regulacja wydajnści pmpy dzującej zewnętrzne źródł węgla w zaleŝnści d aktualneg stęŝenia aztanów w bireaktrze, Ustawienie pracy stacji w trybie ręcznym(z mŝliwścią nastawy wielkści stałeg wydatku pmpy dzującej), MŜliwść ustawienia pracy mieszadła w trybie autmatycznym (regulwany czas pracy/przerwy), MŜliwść wysłania pwiadmienia bniŝeniu się pzimu medium w zbirniku pniŝej załŝnej wielkści (wg wskazań ddzielneg czujnika pzimu) MŜliwść wysłania pwiadmienia przekrczeniu górnej wartści temperatury medium w zbirniku (wg wskazań ph-metru),

15 6. MŜliwść wysłania pwiadmienia zaniku napięcia 7. Rejestracja czasu pracy urządzeń 8. Rejestracja sygnałów z czujników pzimu w zbirniku Przeliczenie wielkści przepływu medium w parciu parametry pracy pmpy dzującej Wyznaczanie rzeczywistej wydajnści pmpy dzującej na pdstawie zarejestrwanych wielkści (czas pracy pmpy, częsttliwść zasilania pmpy, zmiana pzimu w zbirniku), Wymagania dla wizualizacji na kmputerze PC: Pwinna być przygtwana w prgramie InTuch (wymóg ten wynika z zastswania prgramu InTuch w innych, dtychczas eksplatwanych systemach wizualizacji zestawów badawczych, i Zamawiający psiada pewne dświadczenie w uŝytkwaniu wspmnianeg prgramwania) Ddatkwy kmplet wizualizacji InTuch d zainstalwania na kmputerze ddalnym (wizualizacja ma umŝliwić zdalny dstęp d układu sterwania, pełne sterwanie i rejestrację prcesu przy płączeniu internetwym nline) Wizualizacja pwinna być stale dstępna z zewnątrz przez internet, bezprzewdwy, kmputer musi być zabezpieczny przed atakami złśliweg prgramwania (prgramwanie antywiruswe dstarczy Zamawiający) 4. Rejestracja pmiarów analgwych i stanów binarnych, Wprwadzania nastaw parametrów związanych z pracą układem sterwania stacji dzwania zewnętrzneg źródła węgla, 6. Sygnalizacja stanów awaryjnych, MŜliwść ustawienia częsttliwści pmiaru aztanów, ph i temperatury, Przenszenia zarejestrwanych danych d plików dyskwych; dane pwinny być zapisywane w frmacie przystswanym d dczytu przez prgram Ms Excel; pwinna istnieć mŝliwść wybru danych, kresu czasweg rejestracji (np. 1 dzień) i kresu próbkwania (np. dane dczytywane c 1 sekundę), Wygląd wizualizacji: Na ekranie głównym wizualizacji pwinien być pkazany schemat stacji dzwania zewnętrzneg źródła węgla z uwzględnieniem: analizatra NO 3 (w bireaktrze czyszczalni), zbirnika (pmpa dzująca, mieszadł, pmiar ph i temperatury raz stan napełnienia),

16 stanu zasilania szafy sterującej, trybu pracy stacji (autmatyczny/ręczny), stanu urządzeń wyknawczych (włączny/wyłączny), infrmacji sytuacjach alarmwych (niski pzim medium w zbirniku, wyska temperatura, awarie urządzeń wyknawczych), przyciski d sterwania ręczneg elementami wyknawczymi, Wizualizacja pwinna psiadać następujące kna ddatkwe: Wykresy :kn d przeglądania rejestracji przebiegów czaswych wszystkich pmiarów analgwych i sygnałów binarnych (praca mieszadła, pzimy w zbirniku), Regulatr :kn z nastawami regulatrów PID dzwania zewnętrzneg źródła węgla, Alarmy :kn przeglądania histrii alarmów i stanów strzegawczych, Nastawy : kn d kreślania charakterystyki wydajnści pmpy, czasów pracy mieszadła, Dane : kn d przenszenia zarejestrwanych danych d plików dyskwych; dane pwinny być zapisywane w frmacie przystswanym d dczytu przez prgram Ms Excel, wybór danych, przedziału czasweg rejestracji, kresu próbkwania Wymagania ddatkwe: Wyknanie prjektu instalacji elektrycznej szafki Wyknanie instalacji bsługi wizualizacja P ukńczeniu prac mntaŝwych wyknawca wykna pmiary kntrlne w bwiązującym zakresie (w szczególnści skutecznść chrny przeciwpraŝeniwej). Transprt przedmitu zamówienia d czyszczalni Wschód w Gdańsku, ul. Benzynwa 26, Gdańsk TAK *Wyknawca zbwiązany jest d wskazania kaŝdeg z wymaganych parametrów kreślnych w wyŝej wymieninej tabeli, bądź przez ptwierdzenie wymaganeg parametru plegające na wpisaniu słwa TAK bądź pprzez wpisanie knkretneg parametru. Wyknawca zbwiązany jest takŝe d pdania prducenta i numeru katalgweg ferwaneg przedmitu zamówienia (pdpis i pieczątka sby/sób upwaŝninych d reprezentwania Wyknawcy)

17 Wprwadzne zmiany mają mc wiąŝącą i stanwią integralną część SIWZ. Dziekan Wydziału InŜynierii Lądwej i Śrdwiska dr hab. inŝ. Ireneusz Kreja... ( pdpis kierwnika jednstki)

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu.

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Specyfikacja dtycząca mdernizacji przepmpwni ścieków należącej d czyszczalni ścieków w Pdrzeczu. 1. Przepmpwnia ścieków PS Gimnazjum. Brzezna P1 1. Demntaż istniejących klan stpwych Szt.2 2. Mntaż nwy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamwienia/ Olsztyn: Sprzedaż wraz z dstawą laptpów na ptrzeby realizacji zadania naukw-techniczneg

Bardziej szczegółowo

Projekty rozwojowe. Numer ogłoszenia: 281417-2010; data zamieszczenia: 11.10.2010. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Projekty rozwojowe. Numer ogłoszenia: 281417-2010; data zamieszczenia: 11.10.2010. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Gdańsk: dstawa aparatury d pmiarów EKG w warunkach stacjnarnych i mbilnych, tj. aparatu EKG raz zestawu hlterwskieg w ramach Prjektu Dmwy asystent sób starszych i chrych, współfinanswaneg ze śrdków Unii

Bardziej szczegółowo

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS Adres : Dawidwska 10 05-500 Piaseczn-Zamienie Prdukcja: Cherkezky-Turcja Tel : +48 22 332 22 79 Fax: +48 22 332 22 76 Km. + 48 608 208 208 Web : www.elknplska.pl e-mail: biur@elknplska.pl Mbilny system

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Dstawa i uruchmienie detektrów gazów (przyrządwania d urządzenia MOVPE) - WF-37-62/12

Bardziej szczegółowo

Kielce: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego Numer ogłoszenia: 232039-2014; data zamieszczenia: 05.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Kielce: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego Numer ogłoszenia: 232039-2014; data zamieszczenia: 05.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Kielce: Dstawa sprzętu i prgramwania kmputerweg Numer głszenia: 232039-2014; data zamieszczenia: 05.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa zasilaczy awaryjnych do serwera oraz akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego, serwerów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Dostawa zasilaczy awaryjnych do serwera oraz akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego, serwerów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Dstawa zasilaczy awaryjnych d serwera raz akcesriów kmputerwych, sprzętu kmputerweg, serwerów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+ UOD-DEM-1-501/001

Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+ UOD-DEM-1-501/001 Wsparcie badań naukwych i prac rzwjwych w skali demnstracyjnej DEMONSTRATOR+ Nr Umwy Tytuł prjektu UOD-DEM-1-501/001 Nwczesny demnstratr symulatra dla peratrów pjazdów szynwych zwiększający efektywnść

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Sprzedaż i dstawa laptpów d jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie Numer głszenia: 133171-2011; data zamieszczenia: 10.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa sprzętu kmputerweg wraz z prgramwaniem, kmputerów przenśnych, mnchrmatycznej

Bardziej szczegółowo

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów.

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów. Numer zadania Zadanie 1 Przedmit zamówienia Dstawa kmputerów a/ Stacjnarny zestaw kmputerwy sztuk 4 Opis przedmitu zamówienia Typ: Kmputer stacjnarny. W fercie wymagane jest pdanie mdelu, symblu raz prducenta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Wyknanie materiałów prmcyjnych na ptrzebę prmcji prjektu pn.: Rzbudwa Inkubatra

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipaw.walbrzych.eu/bip/strona/ipaw/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipaw.walbrzych.eu/bip/strona/ipaw/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ipaw.walbrzych.eu/bip/strna/ipaw/ Wałbrzych: Dstawa sprzętu kmputerweg i prgramwania dla Instytucji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) III Część Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) III Część Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (SIWZ) III Część Opis Przedmitu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmit zamówienia: Przedmitem zamówienia jest dstawa fabrycznie nweg samchdu sbweg typu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa urządzeń wielfunkcyjnych, kmputerów przenśnych, tabletu, kmputerów biurkwych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalplanki.pl Gdańsk: Dstawę wraz z instalacją i uruchmieniem aparatury RTG raz aparatów medycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: uk-sroda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: uk-sroda.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: uk-srda.pl/ Śrda Wielkplska: Zakup i dstawa używaneg samchdu ciężarweg z hakwcem raz śmieciarki d wywzu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.icho.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.icho.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ich.edu.pl Warszawa: Dstawa sprzętu kmputerweg dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: uk-sroda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: uk-sroda.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: uk-srda.pl/ Śrda Wielkplska: Zakup i dstawa używaneg samchdu ciężarweg z hakwcem raz śmieciarki d wywzu

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa materiałów na Targi Pracy w 2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Dostawa materiałów na Targi Pracy w 2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Dstawa materiałów na Targi Pracy w 2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

data zamieszczenia: 26.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

data zamieszczenia: 26.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Gdańsk: wyknanie i dstawa materiałów prmcyjnych, tj. ultek i plakatów w ramach Prjektu Dmwy asystent sób starszych i chrych, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna

Bardziej szczegółowo

ramach Projektu Domowy asystent osób starszych i chorych, współfinansowanego ze środków Unii

ramach Projektu Domowy asystent osób starszych i chorych, współfinansowanego ze środków Unii Gdańsk: dstawa akcesriów kmputerwych, czytnika klru raz telewizra dla ptrzeb kalibracji w ramach Prjektu Dmwy asystent sób starszych i chrych, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Prgramu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56. Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Pwstańców Wielkplskich 72 70-111 Szczecin Znak sprawy: ZP/220/86/15 Szczecin: Dstawa i mntaż 6 sztuk łóżek d intensywnej pieki medycznej, aparatury i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne,1650.html Lublin: Dstawa materiałów prmcyjnych w ramach prjektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Pełnienie funkcji redaktra strny internetwej www.plska-szkla.pl. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Wrocław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 89580-2015; data zamieszczenia: 20.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 89580-2015; data zamieszczenia: 20.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.asp.wrc.pl Wrcław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Numer głszenia: 89580-2015; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Dstawa zestawu materiałów d budwy układu dzwania i regulacji ciśnienia CO, NH3

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kfk.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kfk.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kfk.rg.pl Warszawa: Wyknanie, druk, pakwanie raz dstarczenie d siedziby Zamawiająceg materiałów reklamw

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp2.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp2.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsp2.edu.pl Brzesk: Dstawa wypsażenia pracwni elektrtechniki i elektrniki - część II - aparatura

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Usługa druku dwóch publikacji zawierających raprty z przeprwadznych badań ewaluacyjnych Numer głszenia: 127270-2014; data zamieszczenia: 14.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Sprzedaż, szklenie, dstawa, mntaż i uruchmienie w siedzibie Zamawiająceg fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Łochów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer ogłoszenia: 501134-2013; data zamieszczenia: 04.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łochów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer ogłoszenia: 501134-2013; data zamieszczenia: 04.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminalchw.pl Łchów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer głszenia: 501134-2013; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dstawa fabrycznie nweg samchdu sbweg wypsażneg w silnik benzynwy. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, ul. Zgierska 47, 91-

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, ul. Zgierska 47, 91- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kmpspldz.pl Łódź: Dstawa sprzętu teleinfrmatyczneg dla Kmendy Miejskiej PSP w Łdzi Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. Warszawa: Dstarczenie usługi utrzymania i rzwju aplikacji dedykwanych d wsparcia bieŝącej działalnści Zakładu Certyfikacji raz Zakładu Aprbat Technicznych ITB. Numer głszenia: 1936-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, Warszawa: DOSTAWA KOMORY RĘKAWICOWEJ DO PRACY W ATMOSFERZE N2/Ar/He BEZ OBECNOŚCI O2 I H2O (PONIŻEJ 1PPM ) WYPOSAŻONEJ W AUTOMATYCZNY SYSTEM OCZYSZCZANIA ATMOSFERY dla Instytutu Chemii Organicznej PAN

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.zdii.pl/ Łódź: Dstawa leju napędweg Numer głszenia: 166498-2012; data zamieszczenia: 22.05.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ug.brzezno.ibip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ug.brzezno.ibip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ug.brzezn.ibip.pl Brzeźn: Zakup średnieg samchdu ratwnicz-gaśniczeg dla OSP w Brzeżnie Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamowienia-publiczne-0

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamowienia-publiczne-0 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamwienia-publiczne-0 Katwice: Opracwanie graficzne, wyknanie raz druk plakatów prmcyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa zestawów komputerowych i drukarek Numer ogłoszenia: 274175-2011; data zamieszczenia: 19.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: dostawa zestawów komputerowych i drukarek Numer ogłoszenia: 274175-2011; data zamieszczenia: 19.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: dstawa zestawów kmputerwych i drukarek Numer głszenia: 274175-2011; data zamieszczenia: 19.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp2.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp2.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsp2.edu.pl Brzesk: Dstawa wypsażenia pracwni elektrtechniki i elektrniki - część II - aparatura

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.wup-rzeszw.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Dstawa sprzętu kmputerweg i prgramwania Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii Panel ftwltaiczny mcy 190W wyknany w technlgii mnkrystalicznej Średni w skali rku panel dstarczy 169kWh energii Panele przeznaczne są d stswania jak źródł energii w systemach autnmicznych jak i w dużych

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Warszawa: mdernizacja istniejącej infrastruktury serwerwej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chpina w Warszawie Numer głszenia: 181676-2014; data zamieszczenia: 29.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa i mntaż regałów stacjnarnych półkwych (metalwych) raz szafy aktwej d

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

Środa Wielkopolska: Dostawa oleju napędowego Numer ogłoszenia: 372162-2014; data zamieszczenia: 12.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Środa Wielkopolska: Dostawa oleju napędowego Numer ogłoszenia: 372162-2014; data zamieszczenia: 12.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: uk-srda.pl Śrda Wielkplska: Dstawa leju napędweg Numer głszenia: 372162-2014; data zamieszczenia: 12.11.2014

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al.

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al. Warszawa: Dstawa licencji prgramwania d wirtualizacji wraz ze wsparciem technicznym Numer głszenia: 77897-2015; data zamieszczenia: 28.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ms.gv.pl Warszawa: Publikacje głszeń prmujących Prgram Infrastruktura i Śrdwisk raz fundusze EOG

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.plin.pl Warszawa: Usługi cateringwe na ptrzeby realizacji prjektu Żydwskie dziedzictw kulturwe Numer

Bardziej szczegółowo

Zadanie 5 Dostawa sprzętu chłodniczego. Lp. Nazwa przedmiotu Ilość

Zadanie 5 Dostawa sprzętu chłodniczego. Lp. Nazwa przedmiotu Ilość ZAŁĄCZNIK NR 3.5 DO SIWZ.. Pieczęć Wyknawcy Zadanie 5 Dstawa sprzętu chłdniczeg Lp. Nazwa przedmitu Ilść 1 Lada chłdnicza 2 szt. 2 Witryna d napjów 1 szt. 3 Dystrybutr d bitej śmietany 1 szt. 4 Dystrybutr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.nwy-sacz.pl Nwy Sącz: ZP.272.27.2014 Zamówienie na dstawę sprzętu kmputerweg z prgramwaniem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalwa Wla: Sprzedaż i dstawa prgramwania, pdręczników i pmcy dydaktycznych dla Zespłu Szkół Pnadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kściuszki w Stalwej Wli w ramach realizacji prjektu pn: SZKOŁA DOBREJ EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stawymilickie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stawymilickie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.stawymilickie.pl Milicz: DOSTAWA KOMPUTERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DO PRACY BIUROWEJ. Numer pstępwania:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.warminsko-mazurska.ohp.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.warminsko-mazurska.ohp. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.warminsk-mazurska.hp.pl/ Olsztyn: Dstawa artykułów spżywczych i napi - pczęstunków, na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD ZP.2.2014 Żary, 26.09.2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

PWP Energia odnawialna szansą Suwalszczyzny Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PWP Energia odnawialna szansą Suwalszczyzny Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zst.suwalki.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa: Dstawa prgramwania serwerweg i licencji dla stacji rbczych d Ministerstwa Nauki i Szklnictwa Wyższeg Numer głszenia: 106243-2015; data zamieszczenia: 16.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1991-1-2, PN-EN 1992-1-2, PN-EN

PN-EN 1991-1-2, PN-EN 1992-1-2, PN-EN Warszawa: Usługi infrmatyczne w zakresie pracwania prgramwania uŝytkweg wspmagająceg prcesy prjektwania elementów i rzwiązań knstrukcyjnych raz prgramów bliczeniwych. Oprgramwanie d bliczeń wg Eurkdów:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.szczecin.rdos.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.szczecin.rdos.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.szczecin.rds.gv.pl/zamwienia Szczecin: dstawa tablic infrmacyjnych regulaminwych i urzędwych dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Dstawa i mntaż mikrskpu stereskpweg wraz z kamerą Numer głszenia: 209316-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Opracwanie prjektu, wyknanie, umieszczenie nadruku raz dstawa artykułów

Bardziej szczegółowo

Lublin: DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU MIGRACJE POWROTOWE- NAUKA I PRAKTYKA II

Lublin: DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU MIGRACJE POWROTOWE- NAUKA I PRAKTYKA II Lublin: DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU MIGRACJE POWROTOWE- NAUKA I PRAKTYKA II Numer głszenia: 62939-2013; data zamieszczenia: 25.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytw.cm.pl Bytów: Budwa abnenckiej kntenerwej stacji transfrmatrwej 15/0,4 kv wraz z pwiązaniami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.plin.pl/pl/glszenia-przetargi-praca Warszawa: Przeprjektwanie, wyknanie, zainstalwanie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katwice: Przywracanie wartści użytkwej sygnalizacji alarmwania ppż. w budynku Śląskieg Urzędu Wjewódzkieg w Tychach ul. Przemysłwa 61 - archiwum Numer głszenia: 247244-2011; data zamieszczenia: 17.08.2011

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Dostawa samochodu ciężarowo - osobowego Numer ogłoszenia: 46428-2013; data zamieszczenia: 04.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Dostawa samochodu ciężarowo - osobowego Numer ogłoszenia: 46428-2013; data zamieszczenia: 04.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/przetargi_2013_lista.html Skierniewice: Dstawa samchdu ciężarw - sbweg Numer głszenia: 46428-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Rydzyna: Ubezpieczenie majątku raz interesu majątkweg Gminy Rydzyna w latach 2015-2018

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Świadczenie usług drukwania książek, czaspism raz materiałów edukacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wyknanie, hsting, bsługa techniczna i redakcyjna strny internetwej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI ZESPOŁU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BUDYNKU BGK NA POTRZEBY LOKALU GASTRONOMICZNEGO BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, AL. JEROZOLIMSKIE 7 W WARSZAWIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Gdańsk: Przetarg niegraniczny na świadczenie usług htelarskich w zakresie sptkań i knferencji, plegających na rezerwacji i udstępnieniu sal szkleniwych wraz z usługą gastrnmiczną i nclegwą dla Plitechniki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

Prudnik: ATRAKCJE EUROREGIONU PRADZIAD-SKARBY SAKRALNE Numer ogłoszenia: 102974-2011; data zamieszczenia: 06.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Prudnik: ATRAKCJE EUROREGIONU PRADZIAD-SKARBY SAKRALNE Numer ogłoszenia: 102974-2011; data zamieszczenia: 06.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Prudnik: ATRAKCJE EUROREGIONU PRADZIAD-SKARBY SAKRALNE Numer głszenia: 102974-2011; data zamieszczenia: 06.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umww.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umww.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umww.pl Pznań: Sukcesywne świadczenie usługi druku ffsetweg 12 wydań magazynu samrządweg _Mnitr Wielkplski_

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Tarnów: Dstawa prgramwania dla Państwwej WyŜszej Szkły Zawdwej w Tarnwie Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dolnoslaskiewopr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dolnoslaskiewopr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dlnslaskiewpr.pl Wrcław: Zakup łdzi kabinwej typu RIB wraz z przyczepą pdłdziwą z ddatkwym wypsażeniem.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.szczecin.rdos.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.szczecin.rdos.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.szczecin.rds.gv.pl/zamwienia Szczecin: wyknanie zabiegów chrnnych wynikających z planów chrny lub

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Wyknanie zabudwy stiska wystawienniczeg na targach Berlin Air Shw 2014.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Transfer filmów z taśm: 8 mm, 16 mm i 35 mm na nśniki cyfrwe (Digitalizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.itb.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.itb.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.itb.pl Warszawa: Wywóz nieczystści stałych, dpadów pbadawczych, gruzu z terenu Oddziału Mazwieckieg

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6. Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Pwstańców Wielkplskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/53/15 Szczecin: Dstawa mebli medycznych, krzeseł, kanap, tabretów raz regałów archiwizacyjnych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glwna.php?idpm=2 Ożarów Mazwiecki: Usługa dtycząca przygtwania, dstawy i pdania psiłków w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: Dstawa etykiet samprzylepnych z kdem kreskwym, przeznacznych d znakwania

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji.

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: świadczenie usług gastrnmiczn-htelarskich na ptrzeby rganizacji: Rady Naukwej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo