OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna"

Transkrypt

1 nr pstępwania: BZP BD Załącznik nr 5a d SIWZ I. Infrmacje gólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna Przedmitem zamówienia jest: Dstawa, mntaż, pdłączenie, uruchmienie i knfiguracja sprzętu serwerw-sieciweg d numerycznych bliczeń równległych w Instytucie Fizyki Dświadczalnej na Wydziale Fizyki i Astrnmii Uniwersytetu Wrcławskieg. II. Infrmacje szczegółwe Zamówienie dtyczy dstawy, mntażu, pdłączenia, knfiguracji i instalacji 1. Serwera bliczeniweg składająceg się z: a) Jednstki bliczeniw-dyskwej 1 sztuka b) Jednstki bliczeniwej 2 sztuki c) Zasilacza UPS 3000VAA rack 3U 1 sztuka 2. Stacji rbczych z mnitrami 2 sztuki 3. Integracji dstarczaneg sprzętu z istniejącą infrastrukturą Zamawiająceg zgdnie ze szczegółwymi parametrami technicznymi. III. Gwarancja, serwis Wymagana gwarancja na urządzenia minimum 3 lata typu n-site z 24-gdzinnym serwisem. Jeżeli naprawa przekracza 7 dni, wyknawca zbwiązany jest dstarczyć, zainstalwać i sknfigurwać sprzęt zastępczy minimum takich samych parametrach technicznych. IV. Szczegółwe wymagania dtyczące dstawy 1. Przedmit zamówienia będzie fabrycznie nwy, sprawny technicznie i zstanie przetestwany przez Wyknawcę przed dstarczeniem Zamawiającemu. 1

2 2. Przedmit zamówienia zstanie dstarczny przez Wyknawcę d wskazaneg przez Zamawiająceg miejsca. 3. Wyknawca uzgdni telefnicznie dkładną datę i gdzinę dstawy. 4. Wyknawca dstarczy raz przekaże sprzęt i urządzenia, dkumentację, płyty instalacyjne. 5. Zstanie sprządzny i pdpisany prtkół dbiru sprzętu zgdnie z treścią umwy. 6. Wyknawca przekaże, w frmie zestawienia w wersji elektrnicznej, wykaz dstarczneg sprzętu wraz z jeg numerami seryjnymi. Szczegółwe parametry techniczne Wyknawca zbwiązany jest d wypełnienia frmularza ferty technicznej przez wpisanie w miejscach wyszczególninych nazwy prducenta i mdelu ferwaneg urządzenia, w spsób umżliwiający jednznaczną weryfikację jeg parametrów technicznych. * Tak/Nie - nieptrzebne należy skreślić O ile nie zaznaczn inaczej, wszelkie zapisy Knfiguracji minimalnej Zamawiająceg należy traktwać jak parametry minimalne. Wszystkie ferwane urządzenia elektryczne muszą spełnić wymgi niezbędne d znaczenia prduktu znakiem CE. W przypadku ferwania sprzętu równważneg d sprzętu wyspecyfikwaneg przez zamawiająceg, sprzęt równważny musi charakteryzwać się nie grszymi parametrami technicznymi niż sprzęt wyspecyfikwany przez Zamawiająceg. Parametry raz mdel i prducent ferwaneg sprzętu Ilść LP. Parametry techniczne urządzenia -minimalne wymagania I. II. III. IV. 1. Serwer bliczeniwy składający się z: a) Jednstki bliczeniw-dyskwej (1 szt.) Platfrma z mżliwścią zainstalwani min 24 dysków 3.5 SAS2/SATA3 Ht-Swap, urządzenie dstarczne z wszelkimi akcesriami niezbędnymi d instalacji standardwych dysków Obudwa rack, max 4U 4x1Gbit Ethernet IPMI/BMC Ht-swap drive bay dla 2x 2.5" dysków Prducent:.. Mdel: Prducent:.. Mdel: 1 2

3 Minimum 1 prcesr siągający dla systemu 2- prcesrweg minimum 380 punktów w teście SPECfp2006 Rate. Wyniki testów dla ferwaneg prcesra muszą być publikwane na strnie Minimum RAM 8*8Gb Reg ECC 1600MHz, mżliwść rzbudwy d min 256GB RAM Złącze zewnętrzne 2 x SAS2 Zarządzanie IPMI 2.0, KVM ver LAN, Media ver LAN. Jeśli siągnięcie pełnej funkcjnalnści wymaga ddatkwych licencji należy je również dstarczyć w cenie zamówienia. Dyski (min 12 szt.) HDD 3.5 2TB NL SAS2 dual prt, 7200RPM, 6Gbit/s 2 dyski HDD 500GB SATA 2,5" Ht-Swap Redundantne zasilanie min 2 x 800W, wentylatry z mżliwścią wymiany bez przerywania pracy systemu. Sprzętwy kntrler RAID SAS2/SATA3 bsługujący min. pzimy RAID 0,1,5,6,10,50,60, wypsażny w min. 512MB pamięci Cache z gwarancją pdtrzymania zawartści w wypadku braku zasilania przez min 72 gdziny. Mżliwść dłączenia min. 240 dysków SAS2 Oprgramwanie: brak limitu pjemnści macierzy bsługiwane prtkły NAS: CIFS/NFS3/NFS4/WebDav/FTP; bsługiwane prtkły SAN: ISCSI, FC, SRP bsługa prtkłu RSYNC współpraca z ferwanym mdelem UPS z mżliwścią autmatyczneg zamykania systemu w przypadku awarii zasilania mżliwść pracy w trybie klastra niezawdnściweg Nielimitwana liczba kpii migawkwych (Snapsht) utwrznych w ramach macierzy wlumenów. Mżliwść zarządzania i mnitrwania macierzy za pmcą interfejsu http i knsli ssh, wysyłanie pwiadmień awariach. Jeśli pwyższe funkcjnalnści wymagają ddatkwych licencji, należy takie licencje uwzględnić w fercie i dstarczyć wraz z urządzeniem. Prducent: Mdel:. ilść punktów teście:.. ilść prcesrów:. Ilść pamięci RAM: Prducent: Mdel:. Mżliwść rzbudwy: Rdzaj licencji jeśli wymagana:..... Prducent:... Mdel: Ilść: Prducent: Mdel:.. Mc zasilaczy:. Ilść:.. Mżliwść wymiany bez przerywania pracy: Prducent:.. Mdel:. Obsługiwane pzimy RAID: Jeśli tak t pdać ferwaną licencję: 3

4 b) Jednstki bliczeniwej (2 szt.) Obudwa rack, max 2U Mżliwść zainstalwania w serwerze min. 4 chłdznych pasywnie kart Intel PHI / Nvidia Tesla Mżliwść instalacji min 8 dysków ht-swap 2,5 Minimum 2 prcesry siągające dla systemu 2- prcesrweg minimum 630 punktów w teście SPECfp2006 Rate. Wyniki testów dla ferwaneg prcesra muszą być publikwane na strnie Minimum RAM 128 GB Reg ECC 1600MHz w knfiguracji zapewniającej ptymalną wydajnść systemu Minimum 1*HDD 1 TB SATA 2,5" d zastswań serwerwych Minimum 1 *SSD 400GB SATA, trwałść gwarantującą mżliwść zapisu min. 800TB w kresie udzielnej przez prducenta dysku gwarancji Minimum 4 slty PCI-e 3.0 x 16, 1 slt PCI-e 3.0 x8 i 1 slt PCI-e x4 Redundantne zasilanie, min 2 x 1800W, sprawnść min 92% Redundantne wentylatry, mżliwść wymiany bez przerywania pracy systemu Zarządzanie IPMI 2.0, KVM ver LAN, Media ver LAN. Jeśli siągnięcie pełnej funkcjnalnści wymaga ddatkwych licencji należy je również dstarczyć w cenie zamówienia c) UPS 3000VA rack 2U (1 szt.) Mc wyjściwa min 3000VA, 2700W Prty kmunikacyjne RS232 i USB Maks. Czas przełączenia na baterię 5ms Min 8 gniazd wyjściwych 10A, 1 gniazd wyjściwe 16A Prducent:.. Mdel: Prducent:.. Mdel: Prducent:... Mdel:. liczba punktów w teście:. Ilść pamięci RAM:.. Prducent: Mdel:.. Prducent:. Mdel: Liczba dysków:.. Prducent:. Mdel: Liczba dysków: Liczba sltów PCI-e 3.0 x 16:, PCI-e 3.0 x8:., 1 slt PCI-e x4:... Mc zasilaczy:., ilść:.., sprawnść:. Pdać rdzaj licencji jeżeli ptrzebna:. Prducent: Mdel:. Mc wyjściwa: Prty kmunikacyjne:.. Czas przełączania: 2 1 4

5 Czas pdtrzymania dla bciążenia nminalneg min 3 min., dla bciążenia 50% 10 min. Mżliwść dłączenia zestawów baterii zewnętrznych 2. Stacja rbcza z mnitrem (2 szt) Obudwa typu Twer z zasilaniem min 550W Maks. emisja dźwięku w stanie spczynku 18 LpAm Prcesr siągający w teście SPECint2006= minimum 50 punktów, a w teście SPECfp_rate2006= minimum 170 punktów Testy dstępne na strnie 8 GB RAM (2x4GB DDR MHZ ECC) Płyta główna z min. 2 sltami PCI Express x 16 (elektrycznie) - umżliwiającą rzbudwę ddatkwa kartę graficzną, 2 x PCI Express x1 1 x 2TB SATA 1 x min 100GB SSD wytrzymałści minimum 200 TB zapisanych danych w kresie gwarancji Mnitr LCD, min przekątna ekranu 23, technlgia matrycy LCD IPS, pdświetlenie LED, rzdzielczść min 1920x1080, jasnść min 250 cd/m^2, prty VGA, DVI-D i DisplayPrt, 2-prtwy hub USB 2.0, regulacja pchylenia ekranu w zakresie -5 d +30 stpni, pwłka antydblaskwa 3. Integracja dstarczaneg sprzętu z istniejącą infrastrukturą kmputerwą Zamawiająceg Liczba gniazd 10A:, liczba gniazd 16A:.. Czas pdtrzymania dla bciążenia nminalneg:., dla bciążenia 50%:. Prducent: Mdel:. Typ budwy:. Mc zasilacza:. Typ chłdzenia:.. Emisja dźwięku w stanie spczynku: Prducent:. Mdel:.. Punkty w testach: SPECint2006=.., SPECfp_rate2006=.. Ilść pamięci RAM:, Prducent: Mdel:. Prducent: Mdel: liczba prtów: PCI Express x16:, PCI Express x1:... Prducent: Mdel: Prducent:, Mdel: Prducent:.. Mdel:.. 2 Dstawa raz mntaż sprzętu w siedzibie Zamawiająceg Instalacja i knfiguracja systemów peracyjnych Linux Knfiguracja i udstępnienie dstarcznych zasbów bliczeniw-dyskwych zgdnie z zaleceniami Zamawiająceg. Integracja z eksplatwanym przez Zamawiająceg systemem rezerwacji zasbów i przetwarzania wsadweg PBS/Trque Kmpilacja pakietów źródłwych i instalacja na węzłach bliczeniwych prgramwania SIESTA, VASP, Wien2k z wykrzystaniem wszystkich ptymalizacji 5

6 dstępnych dla ferwanych mdeli prcesrów w celu siągnięcia maksymalnej wydajnści bliczeniwej. Kdy źródłwe i licencje prgramwania psiada Zamawiający. Przeszklenie 2 pracwników Zamawiająceg w zakresie administracji i bieżącej eksplatacji zaferwanych systemów Sprządzenie dkumentacji pwyknawczej * nieptrzebne skreślić Ptwierdzam, że ferwany sprzęt spełnia WSZYSTKIE wyżej wymienine parametry i wymagania raz że feruję wyżej wymienine warunki dstawy, gwarancji, serwisu (miejscwść, data).... (pieczęć i pdpis sób uprawninych d pdejmwania zbwiązań) 6

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Z możliwością instalacji w standardowej szafie RACK 19 (maksymalnie 5U). Możliwość instalacji łącznie 8 dysków twardych Hot-Plug 2,5

Z możliwością instalacji w standardowej szafie RACK 19 (maksymalnie 5U). Możliwość instalacji łącznie 8 dysków twardych Hot-Plug 2,5 Załącznik nr 9 do SIWZ SERWER aplikacyjno-bazodanowy 5 szt. Serwer Aplikacyjno-Bazodanowy Nazwa producenta i model (*). Opis wymagań minimalnych 1. Obudowa Z możliwością instalacji w standardowej szafie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Serwer 1 szt. Obudowa Płyta główna Chipset płyty głównej Procesor Ilość zainstalowanych procesorów Pamięć RAM Minimalne wymagania Typu Rack

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia... 2

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia... 2 Załącznik nr 7 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego pn. " Kompleksowa informatyzacja Gminy Popielów celem zapewnienia mieszkańcom

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Specyfikacja 1.1 Serwer Łącznie 2 szt. Oferowany model... Producent... LP. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1 Obudowa Typ procesora

Bardziej szczegółowo

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres umowy

Szczegółowy zakres umowy Załącznik do projektu umowy nr BDGzp-2120B-71/NS/15 Szczegółowy zakres umowy 1. Przełączniki sieciowe 5 szt. Sprzedawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje przełączniki dostępowe będące rozbudową Pośredniczących

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Typ Procesor Chipset Załącznik nr 1 do specyfikacji Wymagane minimalne parametry techniczne stacji komputerowej Komputer

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyczne Edukacji, 00-918 Warszawa, Al. Szucha 25

Centrum Informatyczne Edukacji, 00-918 Warszawa, Al. Szucha 25 Załącznik nr 4 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Oferowanego Sprzętu Wymagania ogólne: 1. Z uwagi na jednolitość platformy sprzętowej, oczekiwany pojedynczy punkt kontaktu serwisu producenta (jednolite wsparcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. ZESTAW SERWERÓW dla Wydziału Ksiąg Wieczystych SR Zamość, składający się z SERWERA APLIKACJI - szt. 1 i SERWERA BAZ DANYCH - szt. 1 - wymagania minimalne Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ 1

Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Przedmiot dostawy: dwa serwery i macierz dyskowa Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Wymagany zestaw parametrów technicznych zamówienia Zamierzone cele: zbudowanie wydajnej i bezawaryjnej infrastruktury dla wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I ZESTAW KOMPUTEROWY

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I ZESTAW KOMPUTEROWY Załącznik Nr 1 CZĘŚĆ I ZESTAW KOMPUTEROWY Lp. 1. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Ekran Przekątna: min. 21,5 jasność jest na poziomie 250 cd/m2 Rozdzielczość: min. 1920x1080

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS Ilość 8 sztuk Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie sprzętowym 1.1 Moc pozorna minimum

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji

Załącznik nr 1 do specyfikacji Załącznik nr 1 do specyfikacji CZĘŚĆ A Urządzenie typu Network-attached storage o następujących parametrach minimalnych Dyski 4 dyski SATA 2 o pojemności 3TB - 7200 obr./min, wymieniane podczas pracy Możliwość

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowo-sieciowej wraz z dostawą oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych Załącznik nr 10 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania część C Tryb: przetarg

Bardziej szczegółowo