Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące sieci LAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące sieci LAN"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1. Opisu przedmitu zamówienia. Szczegółwe wymagania dtyczące sieci LAN NORMY I WYTYCZNE Pdstawą d pracwania zagadnień związanych z kablwaniem strukturalnym są nrmy kablwania strukturalneg: ISO/IEC11801:2002 wyd. II EN :2002 wyd. II TIA/EIA 569A PN-EN : 2004 PN-EN : 2002 TIA/EIA 568-B.2-1 Draft specyfikacji JTC 1/25N 981 Wybrane wymagania pwyższych nrm: Okablwanie strukturalne musi być wyknane w pstaci gwiazdy lub gwiazdy hierarchicznej, Maksymalna długść kablwania pzimeg 90m, W strefie kablwania pzimeg mżna instalwać następujące typy kabli: kable skrętkwe 4-parwe 100 Ohm kategrii 5 lub wyższej, kable światłwdwe wielmdwe 2 włóknwe zakańczane w technlgii Światłwód d biurka". Zaleca się planwanie instalacji mżliwie najwyższych bwiązujących kategrii kablwania, w szczególnści dla płączeń pinwych. Punkt Dystrybucyjny bsługuje pwierzchnię całeg piętra lub maksymalnie 1000m 2 ; jeśli na kndygnacji jest niewiele punktów kńcwych, dpuszcza się wykrzystanie punktu dystrybucyjneg umieszczneg na sąsiedniej kndygnacji, W budynku pwinien znaleźć się Główny Punkt Dystrybucyjny (BD) Zaleca się w pmieszczeniach biurwych rzplanwanie punktów lgicznych zagęszczeniu d 6 d 10m 2 na stanwisk biurwe.

2 ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE Załżenia d kncepcji: Stanwisk rbcze = 10m 2, Ze względu na bezpieczeństw transmisji raz w celu zminimalizwania ddziaływania zakłóceń szczególnie w miejscach dużeg natężenia kabli transmisyjnych i nakładania się różnych instalacji prądwych, we wszystkich jednstkach prjekt przewiduje budwę kablwania pzimeg w wersji ekranwanej, Okablwanie pzime ma być prwadzne pdwójnie ekranwanym kablem typu PiMF Kat.6 częsttliwści 250MHz (specyfikacja d 450MHz) i knstrukcji F/FTP w słnie niepalnej LSZH. Średnica żyły 24AWG, średnica zewnętrzna 7,4mm. Parametry kabla nie grsze niż pdane w pniższej tabeli, Wszystkie elementy pasywne składające się na kablwanie strukturalne muszą być znaczne nazwą lub znakiem firmwym teg sameg prducenta kablwania i pchdzić z jednlitej ferty reprezentującej kmpletny system w takim zakresie, aby zstały spełnine warunki niezbędne d uzyskania certyfikatu gwarancyjneg w/w prducenta, Punkt kńcwy PEL party zstał na skśnej płycie człwej z mżliwścią mntażu dwóch ekranwanych mdułów gniazda RJ45 (rys. 1), w uchwycie d sprzętu Msaic (45x45) w systemie natynkwym. Taka knstrukcja zapewnia ptymalny kąt wyprwadzenia kabla przyłączeniweg z gniazda i wydatnie wpływa na trwałść parametrów kanału transmisyjneg. Rys.1. Widk gniazda teleinfrmatyczneg 2xRJ45 (uchwyt Msaic 45) System kablwania ma zstać wyknany zgdnie z bwiązującymi nrmami ISO/IEC drugie wydanie (wrzesień 2002) lub EN drugie wydanie (październik 2002) raz draftem specyfikacji JTC 1/25N 981 uwzględniającym zgdnść systemu kablwania z transmisją 10GBase-T p kablwaniu symetrycznym. Minimalne wymagania elementów kablwania strukturalneg t Kategria 6 (kmpnenty)/ Klasa E (wydajnść całeg systemu) raz gniazd RJ45 jak interfejs kńcwy dla płączeń na ekranwanej skrętce miedzianej 4 parwej. Aby zagwarantwać użytkwnikwi rzeczywiste i pwtarzalne parametry Kategrii 6 raz ptwierdzić zgdnść prpnwaneg rzwiązania z najnwszymi edycjami wspmnianych standardów (wyd r.) i niezależnść d dstawcy kmpnentów wymagane jest, aby prducent lub dstawca psiadali dpwiednie certyfikaty wydane przez niezależne labratria uwzględniające najnwszą metdę kwalifikacji kmpnentów sieciwych (tj. deembedded testing) raz zgdnść systemu z draftem JTC 1/25N 981 w zakresie częsttliwści d min. 625MHz.

3 STRUKTURA SYSTEMU OKABLOWANIA Całść kablwania pzimeg z parteru, pierwszeg, drugieg i trzecieg piętra budynku Starstwa Pwiatweg w Górze zstała sprwadzna d Budynkweg Punktu Dystrybucyjneg (BD) w pkju serwerwni (pkój nr 10) na pierwszym piętrze, Zadaniem instalacji teleinfrmatycznej jest zapewnienie transmisji danych i głsu przez kablwanie Klasy E / Kategrii 6. Instalacja lgiczna bejmuje 50 ekranwane gniazda teleinfrmatyczne mdularne z mdułami gniazd RJ45 Rys. 2 Mduł ekranwany RJ45 SL, Kat.6 OKABLOWANIE POZIOME D każdeg punktu lgiczneg w dprwadzić kabel skrętkwy 4-parwy PiMF F/FTP 250MHz kategrii 6 w pwłce LSZH. Kable rzprwadzić zgdnie z trasami przebić raz kanałów natynkwych i listew na schematach dłącznych d prjektu. Instalacja kablwania strukturalneg pzimeg pwinna być wyknana w parciu ekranwane kmpnenty spełniające wymagania Kategrii 6 (wymagania dtyczące testwania w/w kmpnentów zawarte są w nrmie TIA/EIA 568-B.2-1; certyfikat niezależneg labratrium ma ptwierdzać spełnienie ww. wymagań) raz najnwsze wytyczne draftu specyfikacji JTC 1/25N 981 w zakresie częsttliwści d min. 625MHz. Punkt elektryczn-lgiczny (PEL) występuje w knfiguracji: PEL: gniazd teleinfrmatyczne z dwma ekranwanymi mdułami RJ45 Kategrii 6 (2xRJ45) umieszcznymi w jednej płycie człwej, 3 gniazda elektryczne typu DATA kdwane z blkadą, umieszczne w mdułach natynkwych, jednej ramce i puszce d mntażu natynkweg.

4 Rys. 3 Knfiguracja Punktu Lgiczneg UWAGI: Wymagane cechy ekranwaneg mdułu RJ45 kat.6: budwa zatrzaskwa w pstaci szczelnej elektrmagnetycznie klatki Faradaya, zabezpieczającej d każdej strny gniazd mdularne RJ45 przed wnikaniem zakłóceń elektrmagnetycznych. Obudwa ekranwana ma być instalwana w kńcwym etapie mntażu gniazda i zapewniać pełny (360 O ) kntakt kabla z gniazdem raz bejmwać element rzszyteg kabla i złącza 110 przed zakłóceniami i uszkdzeniami mechanicznymi, ddatkwe zestyki ekranu pmiędzy kablem i mdułem raz mdułem i wtykiem RJ45, wydajnść rzeczywistej kategrii 6; certyfikat De Embedded ma ptwierdzać ww. wydajnść, wydajnść zgdna z wymaganiami JTC 1/25N 981; certyfikat niezależneg labratrium ma ptwierdzać ww. wydajnść, uniwersalne rzszycie kabla mżliwść zarabiania w sekwencji A bądź B, zarabianie mdułu gniazda przy wykrzystaniu narzędzia, które w jednym ruchu terminuje wszystkie pary transmisyjne z rzpltem max. 6mm i tym samym gwarantuje najwyższą pwtarzalnść parametrów, idealny kntakt fizyczny i elektryczny zapewniny przez złcne elementy, zwarta knstrukcja umżliwiającą dużą gęstść upakwania, trwałść mdułu gniazda d min. 750 cykli płączeniwych, trwałść złącza 110 d min. 200 terminacji. Zgdnie z wymaganiami nrm każdy czterparwy kabel (PiMF F/FTP 250MHz) ma być trwale zakńczny na ekranwanym mdule gniazda RJ45 SL umieszcznym w skśnej płycie człwej (uchwyt Msaic) p strnie użytkwnika, natmiast d strny punktu dystrybucyjneg na panelu krswym, gdzie złącza IDC zamntwane są na płytce drukwanej PCB. Mduł jest elementem narażnym na największe zagrżenie i uszkdzenia, pwdujące nieprawidłwe funkcjnwanie systemu. W celu zapewnienia niezawdnści i długterminwej wyskiej jakści działania mdułu pdczas zarabiania knieczne jest zastswanie narzędzia, które

5 umżliwia jednczesne zarbienie wszystkich żył kabla. Jeg knstrukcja pzwala na przyłżenie w krótkim czasie dużej i niezmiennej siły gwarantującej dsknałe pwtarzalne parametry transmisyjne (rzplt rzszyteg kabla na złączu 110 pniżej 6mm), raz zabezpiecza przed ewentualnym uszkdzeniem złącza IDC. Trasy kablwe należy rzprwadzić w krytach kablwych (na krytarzach i pkjach) raz rurkach typu peszel (przebicia) i listwach maskujących (rzprwadzenie d pszczególnych PELi w pmieszczeniach). Gniazda lgiczne 2xRJ45 należy zamntwać natynkw (puszki natynkwe d mntażu sprzętu rzstawie śrub mcujących 45mm) i sadzić w ramkach pjedynczych typu Msaic. Należy zastswać kable teleinfrmatyczne w pwłce niepalnej LSZH. Przy prwadzeniu tras kablwych zachwać bezpieczne dległści d innych instalacji. Ze względu na przyjęte wymiary przepustów kablwych raz zaprjektwane trakty prwadzenia kabli i związane z tym prześwity, wymagane jest zastswanie medium transmisyjneg maksymalnej średnicy zewnętrznej 7.5mm. Nie dpuszcza się kabli większej średnicy zewnętrznej. Uwzględniając również dużą kncentrację przewdów transmisyjnych i pzim ddziaływań pmiędzy nimi jak medium transmisyjne należy zastswać pdwójnie ekranwany kabel typu PiMF F/FTP 250MHz Kat.6 średnicy żyły 24 AWG (pzytywne parametry transmisyjne d 450MHz). Nie dpuszcza się kabli większej średnicy żyły (np. 23AWG). Każda para transmisyjna pwinna być ddzielnie ekranwana flią aluminiwą, natmiast wszystkie pary (skręcne razem między sbą) słnięte ddatkwym wspólnym ekranem (w celu redukcji wzajemneg ddziaływania). Taka knstrukcja pzwala siągnąć najwyższe parametry transmisyjne (zmniejszenie przesłuchu NEXT i PSNEXT) raz zmniejszyć pzim zakłóceń (emisji) d kabla, ale także w dużym stpniu pprawić dprnść na zakłócenia zarówn wyskich, jak i niskich częsttliwści. Kabel ten ma spełniać wymagania stawiane kmpnentm Kategrii 6 przez najnwsze, bwiązujące specyfikacje nrm, równcześnie zapewniając pełną zgdnść z niższymi kategriami kablwania. Specyfikacja kabla wzrcweg jest pdana pniżej:

6 WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO: Opis knstrukcji: Opis: Zgdnść z nrmami: Średnica przewdnika: Średnica zewnętrzna kabla Minimalny prmień gięcia Osłna zewnętrzna: Ekranwanie par: Ogólny ekran: Kabel PiMF F/FTP Kat 6 250MHz ISO/IEC 11801:2002 wyd. II, ISO/IEC :2002, EN :2002 wyd. II, EN , TIA/EIA 568-B.2 (parametry kategrii 6), IEC Cat. C (palnść), IEC część 1 (tksycznść), IEC część 2 (dprnść na kwaśne gazy), IEC część 2 (gęstść zadymienia) drut 24 AWG (Ø 0,52mm) 7,4 mm 45 mm LSZH, klr biały laminwana plastikiem flia aluminiwa laminwana plastikiem flia aluminiwa Charakterystyka elektryczna wartści typwe: Impedancja MHz: Tłumienie: NEXT Opóźnienie: RL: ACR: 100 ±15 Ohm 39dB/100m przy 250MHz; 43dB/100m przy 450MHz 44dB przy 250MHz; 70dB przy 450MHz 450ns/100m przy 250MHz; 450ns/100m przy 450MHz 18,8dB przy 250MHz min. 52dB przy 200MHz; min 27dB przy 450MHz

7 PUNKTY DYSTRYBUCYJNE Prjektwaną instalację kablwania strukturalneg bsługuje Budynkwy Punkt Dystrybucyjny: BD 50 gniazda ekranwane 2xRJ45, kategrii 6 umieszczne na następujących kndygnacjach budynku: Parter 10 x 2RJ45 Piętr I 10 x 2RJ45 Piętr II 30 x 2RJ45 W punkcie dystrybucyjnym BD należy zainstalwać szafę teleinfrmatyczną 19" wyskści 42U głębkści 800mm (na sprzęt pasywny raz aktywny). Szafa zstanie zlkalizwana w pmieszczeniu serwerwni na pierwszym piętrze budynku. Szafa kablwa ma mieć knstrukcję skręcaną i ma być wyknana ze blachy alucynkw-krzemwej raz psiadać katdwą chrnę antykrzyjną. Pnadt kniecznie ma być wypsażna w cztery listwy nśne, drzwi przednie szklne, skrócne drzwi tylne z przepustem szcztkwym wyskści 3U, dwie słny bczne, słnę górną perfrwaną, zaślepkę filtracyjną, cztery regulwane stpki, szynę i kmplet linek uziemiających. Wszystkie drzwi mają być zamykane na zamki (kluczyki dstarczne w kmplecie). Ddatkw szafa ma zawierać panel wentylacyjny z dwma wentylatrami raz listwę zasilającą. Knstrukcja szafy pwinna umżliwiać dwrócenie drzwi tylnych (skrócnych) i wprwadzenie kabli transmisyjnych pprzez przepust szcztkwy 3U d góry szafy. Wypsażenie szafy BD pwinn zawierać (zgdnie ze specyfikacją): 3 paneli krswych 24 prtwych ekranwanych kategrii 6, wyskść 1U (knstrukcja PCB gniazda RJ45 zintegrwane na płycie drukwanej, ciągłść ekranu i szczelnść elektrmagnetyczna zapewnina przez uchwyty ekranu kabla i metalwą pkrywę słnwą, a ptymalne wyprwadzenie kabla bez zagięć i załamań zapewnine przez zintegrwaną z panelem tylną prwadnicę kabla. Panel ma także psiadać pcję uruchmienia w przyszłści inteligentneg zarządzania kablwaniem przez dpsażenie g mduł kmunikacyjny We/ Wy raz nakładkę z czujnikami sensrwymi. 1 panele telefniczny 50 Prtwy, nieekranwany (50x2pary), wyskść 1U (knstrukcja PCB gniazda RJ45 zintegrwane na płycie drukwanej) 1 panel telefniczny 25 Prtwy, nieekranwanych (25x2pary), wyskść 1U (knstrukcja PCB gniazda RJ45 zintegrwane na płycie drukwanej) Panel zasilając-filtrujący 3 zarządzalne przełączniki SNMP 24 prtwe, wypsażne w 4 mduły 2xRJ /100/10Base-T Kmplet ekranwanych kabli krswych Kat.6 wyknanych w technlgii EMT raz wieszaków rganizujących kable. Firewall dstępwy zabezpieczający sieć wewnętrzną d strny Internetu, (Zamawiający dstarczy łącze Internetwe w standardzie Ethernet, z stałym publicznym adresem IP), zgdnie z tabelą:

8 3 interfejsy FastEthernet 10/100 Mbit/s, z mżliwścią Liczba interfejsów rzbudwy d 6. Obsługa prtkłów TACACS +, RADIUS. Twrzenie wirtualnych pdsieci LAN zgdnie z specyfikacją IEEE 802.1q VLAN. Standardy VPN IKE i IPSec. Enkrypcja 56-bit DES, 168-bit 3DES, AES. Mżliwść krewania płączeń VPN typu site-t-site Obsługa prtkłu DHCP. Funkcjnalnść Obsług prtkłów VPN/ SSH i SSL. prgramwania Layer 2 transparent Firewall. Obsługa certyfikatów Simple Certificate Enrllment Prtcl, współpraca z Public Key Infrastructure (PKI). X.509 Certificate Authrities, Micrsft Windws 2000 Certificate Services. NAT, PAT. Wsparcie dla GRE Generic Ruting Encapsulatin Wydajnść Mbps. Obudwa Obudwa typu rack 1U. 3 przełączników: 24x RJ45, Dual persnalisty 2x10/100/1000Ethernet/SFP slt, zgdnie z następującą tabelą: Liczba interfejsów Wymagania sprzętwe Obsługiwane prtkły Zarządzanie i knfiguracja 24 interfejsów 10/100 Base Tx 2 interfejsy dual-persnality 1000 Base Tx/ SFP slt Pamięć DRAM min. 16 MB Pamięć Flash min. 8 MB Ilść bsługiwanych adresów MAC Matryca przełączająca - 16 Gbps Szybkści przełączania pakietów 64-bajtwych - nie mniej niż 6 Mpps Opcjnalnie mżliwść wypsażenia w zasilacz redundantny IDEE 802.1D IEEE 802.1w IGMPv3 snping PVRST+(Per VLAN Rapid Spanning Tree) Unidriectinal Link detectin (UDLD) i aggressive UDLD IEEE s (MSTP), Per-prt bradcast, multicast, and unicast strm cntrl Prywatne VLAN-y,802.1x standard ze wsparciem dla: vice VLAN, Guest VLAN SSHv2 Prt Securitty Autentykacja TACACS + i RADIUS Graficzny interfejs WWW działający z prtkłem http lub https, dstęp d interfejsu CLI ( cmmand linie interface ) zdalnie za pmcą prtkłu telnet lub ssh lub za pmcą prtu knsli. Knfiguracja urządzania przechwywana w pliku w pamięci nieultnej. Knfiguracja urządzenia mżliwa pprzez edycje pliku tekstweg ffline i jeg pnwnie

9 Obudwa załadwane na przełącznik. Zmiany w knfiguracji urządzenia są widczne natychmiastw i nie wymuszają restartu urządzenia, Obudwa metalwa, z mżliwścią mntażu w szafie 19", wyskści 1U Rys. 4. Panel 24 prt ekranwany PCB, kat.6, AMPTRAC Na panelach 24 prtwych ekranwanych należy rzszyć kable z punktów kńcwych, zgdnie z numeracją kreślną wg załącznika. Gniazda kńcwe i prty w panelu pwinny być znaczne w spsób trwały.

10 WYMAGANIA DODATKOWE DLA SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 1.1. Wszystkie elementy systemu kablwania muszą spełniać aktualnie bwiązujące nrmy dla kablwania strukturalneg lub je przewyższać Oferwany system kablwania strukturalneg musi bejmwać kmpletne rzwiązanie dla techniki miedzianej światłwdwej, telekmunikacyjnej raz szaf teleinfrmatycznych z sprzętem. Wszystkie pwyższe elementy muszą stanwić jeden i pełny system kablwania i pchdzić d jedneg prducenta Parametry systemu pwinny być ptwierdzne deklaracjami prducenta raz certyfikatem niezależneg instytutu np. Instytut Łącznści w Warszawie 1.4. Elementy systemu kablwania pwinny szczególnie być nastawine na uniwersalnść, skalwalnść, łatwść w mntażu raz prsttę i przejrzystść całści rzwiązań Mduły RJ45 musi być wyknany w standardzie Keystne Jack; c pzwala na ich mntaż w każdym dstępnym sprzęcie, mduł RJ45 pwinien zapewnić uniwersalnść rzwiązania (taki sam mduł p strnie gniazda i p strnie panela krsweg mdularnej); Mduł RJ45 musi być beznarzędziwe raz wielkrtneg użytku pzwalać na demntaż z kabla skrętkweg a następnie pwtórne zaterminwanie.typ mdułu RJ45 musi być taki sam dla wszystkich mżliwych w danym systemie kategrii (kat5, kat6) i technlgii (ekranwanej i i nieekranwane) ( Jeden standard, jeden typ dla rzwiązania nieekranwaneg i ekranwaneg bez względu na kategrię); 1.6. Główne elementy systemu takie jak Mduł RJ45, kabel skrętkwy,panel Krswy musza psiadać trwałe znaczne LOGO Systemu System pwinien zapewnić jednlitą klrystyka przewdów i mdułów (kat 5 - przewód szary-mduł szary; kat 6 przewód niebieski-mduł niebieski, skrętka kat 7 pmarańczwa) i dstępne różne klry kabli krswych c zapewni użytkwnikwi łatwą administrację systemu; 1.8. System kablwania strukturalneg pwinien pnadt zapewnić kmpletne rzwiązania dla kategrii 6A w wersji ekranwanej i nieekranwane zgdny z niższymi kategriami, celem zapewnienia łatwej migracji systemu na klasę wyższą; 1.9. Panel krswy w jednym standardzie 1U24PORT Mdularny - bjętny na kategrie, dzięki czemu istnieje mżliwść zastswania różnych kategrii i technlgii) System kablwania strukturalneg pwinien być bjęty 25 letnią gwarancją systemwą wystawianą przez prducenta (z c najmniej 15 letnią gwarancją prduktwą wynikającą z prgramu gwarancyjneg prducenta);

11 SIEĆ TELEFONICZNA Przy realizacji łączy telefnicznych zaplanwan wykrzystanie systemu kablwania pzimeg raz paneli telefnicznych systemu 110. Płączenie tych dwóch krswnic sygnałów daje rzwiązanie, które realizuje ptrzebę skierwania sygnału telefniczneg d dpwiednieg gniazda kńcweg przez prste płączenie dpwiednich prtów bydwu paneli kablem krswym. Panel telefniczny systemu 110 t krswnica telefniczna z interfejsem RJ 45 (50 prtów dwuparwych, piny aktywne 36,45). Panele telefniczne pwinny psiadać 50 i 25 prtów RJ45, z mżliwścią rzszycia d dwóch par na każdy prt na płytce drukwanej PCB. Każdy panel telefniczny ma mieć wyskść mntażwą 1U i zawierać zintegrwaną prwadnicę, umżliwiającą na przymcwanie kabli mających zakńczenie na panelu. Zmiana tru telefniczneg d transmisji sprwadza się t dpwiednieg przekrswania sygnału za pmcą kabla zakńczneg złączami RJ45. Transmisja dbywa się p kablwaniu pzimym. Z centrali telefnicznej d głównej przełącznicy telefnicznej należy dprwadzić łącza kablem nieekranwanym (UTP) 100-parwym kategrii 3 w słnie niepalnej LSZH. Kabel rzszyć na panelach telefnicznych wyspecyfikwanych pwyżej. CENTRALA TELEFONICZNA wyskalwany d bsługi 52 użytkwników IP, z mżliwścią rzbudwy d maksymalnie 272 użytkwników (w dwlnej kmbinacji telefnów analgwych, cyfrwych i IP) wypsażny w 16 mdułów d kmpresji głsu z mżliwścią rzbudwy d 128 takich mdułów bsługujący 3 linie ISDN BRI, z mżliwścią rzbudwy d 16 umżliwia pdpięcie w przyszłści 8 łączy PRI wypsażny standardw w 2 przełączane prty Ethernet 10/100 Mbps (L3) wypsażny w 32 kanałwy mduł kmpresji głsu, z mżliwścią rzbudwy d maksymalnie 128 kanałów wykrzystywanych przy nawiązywaniu płączeń pmiędzy telefnami IP a zwykłymi telefnami cyfrwymi lub analgwymi jest w pełni wypsażną centralą PBX z pcjnalną funkcjnalnścią łącznicy telefnicznej współpracuje z terminalami analgwymi, cyfrwymi, telefnami IP (sprzętwymi i prgramwymi) i IP DECT ptrafi zarządzać urządzeniami biurwymi wykrzystując d teg 2 prty przekaźników d bramfnów, systemów grzewania itd. zapewnia mżliwść bsługi sieci VPN umżliwiając bezpieczną łącznść między placówkami i zdalny dstęp przy użyciu prtkłów L2TP i IPSec (bsługa maksymalnie 10 tuneli) psiada wbudwany mstek knferencyjny umżliwiający bsługę knferencji z udziałem maksymalnie 64 sób, z mżliwścią wzbgacenia funkcjnalnść autentykacji (np. pprzez indywidualny numer PIN) uczestników knferencji raz funkcję webweg centrum knferencyjneg (prezentwanie w czasie knferencji

12 treści pprzez strny WWW wraz z pcją głswania) bsługuje systemy zdalne przy użyciu prtkłów SNMP i SMTP bsługuje prtkół RIP-2 umżliwiając dynamiczny ruting danych psiada złącze RS232 dla knfiguracji awaryjnej ma wbudwane wejście audi umżliwiające dtwarzanie przygtwanej zapwiedzi pdczas czekiwania ma gniazd na zewnętrzny klucz hardware wy dla przechwywania licencji, nieprzypisany d żadnej fizycznej części urządzenia feruje 4 slty na karty i mduły rzszerzeń mże być rzbudwany maksymalnie 8 zewnętrznych mdułów rzszerzeń mże być zamntwany w szafie 19 wypsażny w dedykwane prgramwanie d zarządzania systemem p sieci IP uruchamiane na zewnętrznym kmputerze PC, umżliwiające m.in. zapisanie i zarchiwizwanie zdefiniwanych knfiguracji raz zarządzanie systemem w trybie ff-line psiada wbudwany mstek knferencyjny z maksymalną ilścią 64 uczestników knferencji 40 pdstawwych telefnów IP : wyświetlacz 2 linie x 24 znaki 2 przyciski funkcjnalne wyświetlanie na ekranie pisów przycisków sygnalizatr czekujących wiadmści mżliwść aktualizacji prgramwania mżliwść umieszczenia na ścianie lub biurku funkcja lgwania się d sieci z indywidualnym numerem PIN wspiera standardy: G.711, G.729a/B, QS - UDP Prt Selectin, DiffServ i 802.1p/q (VLAN) 5 rzbudwanych telefnów IP : wyświetlacz 5 linii x 29 znaków 10 przycisków funkcjnalnych 24 przyciski prgramwalne na 4 ekranach (6 fizycznych) wyświetlanie na ekranie pisów przycisków funkcja głśnmówiąca w standardzie duplex (głśnik i mikrfn) sygnalizatr czekujących wiadmści wzry 8 dzwnków edytwalnych mżliwść aktualizacji prgramwania mżliwść umieszczenia na ścianie lub biurku funkcja lgwania się d sieci z indywidualnym numerem PIN wspiera standardy: G.711, G.729a/B, QS - UDP Prt Selectin, DiffServ i 802.1p/q (VLAN) jeden zaawanswany telefn IP : wyświetlacz 7 linii x 29 znaków 10 przycisków funkcjnalnych 24 przyciski prgramwalne na 2 ekranach (12 fizycznych)

13 wyświetlanie na ekranie pisów przycisków funkcja głśnmówiąca w standardzie duplex (głśnik i mikrfn) sygnalizatr czekujących wiadmści wzry 8 dzwnków edytwalnych wbudwane aplikacje: lista numerów szybkieg wybierania (104), lgwanie płączeń (przychdzących, wychdzących i utracnych), przeglądarka WAP i WML umżliwia dłączenie przystawki z ddatkwymi 24 prgramwalnymi przyciskami gniazd rzszerzeń na słuchawkwy zestaw nagłwny mżliwść aktualizacji prgramwania mżliwść umieszczenia na ścianie lub biurku funkcja lgwania się d sieci z indywidualnym numerem PIN wspiera standardy: G.711, G.729a/B, QS - UDP Prt Selectin, DiffServ i 802.1p/q (VLAN) aplikacja umżliwiająca katalgwanie i przesłuchiwanie nagranych rzmów: instalwana na serwerze z prgramwaniem Windws XP lub 2000 system pchdzący d teg sameg prducenta c serwer telekmunikacyjny dsłuchiwanie nagrań pprzez kmputer z kartą dźwiękwą na wypsażeniu umżliwia wyszukiwanie rzmów pprzez filtry składające się z takich parametrów jak: czas i data rzpczęcia rzmwy, czas trwania rzmwy, identyfikacji sby łącznej czy numeru sby lub łącznej grupy umżliwia bsługę i administrację pprzez interfejs WWW umżliwia eksprt nagrań w frmacie WAV jak załącznik listu elektrniczneg umżliwia kmpresję rzmów c najmniej w stsunku 4:1 wykrzystując d teg np. standard G kpbs ADPCM umżliwia archiwizację na zewnętrznych nśnikach ptycznych pczta głswa instalwana na serwerze z prgramwaniem Windws XP lub 2000 system pchdzący d teg sameg prducenta c serwer telekmunikacyjny d 30 prtów kmunikacji z serwerem telekmunikacyjnym nielimitwana liczba skrzynek użytkwników ilść czasu nagrań graniczna tylk przez pjemnść dysku mżliwść przesyłania nagrania pprzez list elektrniczny mżliwa integracja z aplikacją d katalgwania i przesłuchiwania nagranych rzmów system bilingwy przystswany d współpracy z wyżej wymieninym systemem Gwarancja: Dstawca rzwiązania zbwiązany jest udzielić c najmniej 36 miesięcznej gwarancji na serwer raz rcznej na telefny.

14 PARAMETRY I WŁAŚCIWOŚCI OKABLOWANIA OKABLOWANIE POZIOME Rdzaj sieci: ekranwana Rdzaj kabla: PiMF F/FTP 250MHz Kategria kmpnentów: Kat. 6 wg EN :2002 wyd.ii Wydajnść systemu: Kl. E wg EN :2002 wyd. II Dcelwy prtkół transmisyjny 10GBase-T (IEEE 802.3an) Pasm przenszenia: 250MHz Ptwierdzny zakres działania 450MHz Typ instalacji: natynkwa Rzprwadzenie kabli na krytarzu: kryta kablwe Dprwadzenie kabli d PEL-a: natynkw Ilść RJ45: 50 Całkwita długść kabla PiMF F/FTP 250MHz: 5000 m (wartść szacunkwa) Płączenie telefniczne: Kabel 100, parwy, UTP, Kat.3 Wymgi dla wyknawcy: Wyknawca winien dyspnwać: 1 pracwnikiem nadzru psiadającym: a) uprawnienia niezbędne d wyknania w sektrze budynków publicznych prac kreślnych w dkumentacji technicznej, wymagane przepisami Prawa Budwlaneg w zakresie kierwania rbtami elektrycznymi (grupy kwalifikacyjne D i E d 1 kv) b)aktualne człnkstw Izby Inżynierów Budwnictwa, c)psiadającym uprawnienia w frmie ważneg terminw (aktualneg c najmniej na dzień składania fert) certyfikatu/zaświadczenia d nadzrwania, instalwania i przekazywania rbót i dkumentacji certyfikacyjnej pwyknawczej daneg systemu kablwania strukturalneg/prjektu pwyknawczeg/

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 CPV: 32.41.00.00-0 lkalna sieć kmputerwa CPV: 32.41.80.00-6 sieć radiwa I. Przedmitem zamówienia jest wyknanie sieci teleinfrmatycznej w Mediatece w budynku Akademii

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU...3 2. PODSTAWY OPRACOWANIA...3 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA..4 4. OPIS STRUKTURY SYSTEMU OKABLOWANIA...5 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA BUDYNKU HALI NR 1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA BUDYNKU HALI NR 1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA BUDYNKU HALI NR 1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ INSTALACJA OKOBLOWANIA STRUKTURALNEGO (LOGICZNA, TELEFONICZNA) ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

LABORATORIUM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 1 Knfiguracja

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/34/10 Załącznik nr 2 d frmularza ferty Przedmit zamówienia: dstawa urządzeń sieciwych, szaf serwerwych raz kablwania dla Instytutu Łącznści Państwweg Instytutu Badawczeg w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI Załącznik nr 22 d OPZ WYMAGANIA NADRZĘDNE DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Instalacja CCTV przy wykrzystaniu kablwania strukturalneg w budynku Starstwa Pwiatweg w Kielcach ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA.. 2 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA... 4 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

W kolumnie (3) wypełnić pola słowami TAK lub NIE W kolumnie (2) znak W oznacza parametr wymagalny, znak O oznacza parametr opcjonalny punktowany.

W kolumnie (3) wypełnić pola słowami TAK lub NIE W kolumnie (2) znak W oznacza parametr wymagalny, znak O oznacza parametr opcjonalny punktowany. Specyfikacja Techniczna Część pasywna klumnie (3) pla słwami TAK lub NIE klumnie (2) znak znacza parametr wymagalny, znak O znacza parametr pcjnalny punktwany. Prducent ferwaneg systemu kablwania(wymienić):

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO

SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. UWAGI OGÓLNE... 3 4. DEMONTAŻE... 4 5. ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA... 4 6. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna nr pstępwania: BZP.2420.31.2013.BD Załącznik nr 5a d SIWZ I. Infrmacje gólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna Przedmitem zamówienia jest: Dstawa, mntaż, pdłączenie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest projektu budowlanego instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla oddziału ostrych zaburzeń psychicznych Szpitala

Przedmiotem opracowania jest projektu budowlanego instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla oddziału ostrych zaburzeń psychicznych Szpitala 2 SPIS RYSUNKÓW 1. IE-1 Schemat strukturalny układu zasilania napięciem 400/230V - budynku ddziału strych zaburzeń psychicznych 2. IE-2 Schemat strukturalny tablicy głównej RG-400/230V 3. IE-3 Schemat

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 /2011 / CRM Załącznik nr 5 ZAŁOŻENIA TECHNICZNE POUFNE Łódź, 30.07.2011 RTS Widzew Łódź S.A. Wszelkie prawa zastrzeżne. SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 INFRASTRUKTURA SERWEROWA...

Bardziej szczegółowo

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści Prjekt zstał wyknany przez: Usługi Prjektw Wyknawcze D. W. Klassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błta, Murwaniec, ul. Opalwa 16 www.elk-kmp.pl email: wklassa@tlen.pl tel. (52) 3248504, fax (52) 386

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA 3 4. CZĘŚĆ TECHNICZNA KNALIZACJI TELETECHNICZNEJ... 6 1.1 Zagspdarwanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1a, znak sprawy DZ-2501/226/15 Opis przedmitu zamówienia 1. Zestaw nr 1 (zadanie 1): Kmputer przenśny d zastswań biurwych, multimedialnych i bliczeniwych: Prcesr zgdny z architekturą x86_64

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja zamawianego sprzętu oraz usług dodatkowych powiązanych z zamówieniem Zadanie Nr 1

Specyfikacja zamawianego sprzętu oraz usług dodatkowych powiązanych z zamówieniem Zadanie Nr 1 Oferwane urządzenie musi psiadać następujące funkcjnalnści raz integrwać wymienine pniżej elementy: Lp Typ zamawian eg Specyfikacja zamawianeg sprzętu raz usług ddatkwych pwiązanych z zamówieniem Zadanie

Bardziej szczegółowo

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów.

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów. Numer zadania Zadanie 1 Przedmit zamówienia Dstawa kmputerów a/ Stacjnarny zestaw kmputerwy sztuk 4 Opis przedmitu zamówienia Typ: Kmputer stacjnarny. W fercie wymagane jest pdanie mdelu, symblu raz prducenta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Przeprwadzenie kampanii reklamwej Muzeum Sztuki Nwczesnej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych Załącznik nr 1 d OPZ Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR d wybranych systemów zewnętrznych Spis treści 1. OPIS I SPECYFIKACJA INTERFEJSU DO SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH... 2 1.1. Integracja z systemami dziedzinwymi...

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl Baza Aktów Własnych Opis prduktu Zastswanie, Wykaz funkcjnalnści, Cennik www.abcpr.pl Spis treści Zastswanie... 3 Wykaz pdstawwych funkcjnalnści... 4 Cennik... 5 Wymagania techniczne... 5 Szczegółwy pis

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU. UL. LUBAŃSKA 11-12, 59-900 ZGORZELEC

INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU. UL. LUBAŃSKA 11-12, 59-900 ZGORZELEC Temat: OBIEKT BUDOWA NOWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SZPITALNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU 53-900 ZGORZELEC, UL. LUBAŃSKA 11/12 INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wzz.wrc.pl Wrcław: rbty budwlane plegające na przebudwie i mntażu wewnętrznej instalacji i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF SMAY SP. z.. 31-587 Kraków, ul. Ciepłwnicza 29 tel. (0-12) 378 18 00 fax. (0-12) 378 18 88 www.smay.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Nawiewnik z filtrem abslutnym NAF s DTR - nawiewnik z filtrem abslutnym

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Rzeszów: Świadczenie usług telekmunikacyjnych z telefnów stacjnarnych w zakresie płączeń telefnicznych lkalnych, strefwych, międzystrefwych, międzynardwych, d sieci kmórkwych raz usługi faxwe na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

zgodny ze standardem IEEE 802.3u (styk RJ45), d) routery dostarczone przez Wykonawcę muszą

zgodny ze standardem IEEE 802.3u (styk RJ45), d) routery dostarczone przez Wykonawcę muszą Białystk: Usługi transmisji danych w parciu wirtualną sieć prywatną VPN na rzecz Miejskieg Ośrdka Pmcy Rdzinie w Białymstku Numer głszenia: 324375-2010; data zamieszczenia: 16.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU przewodu grzejnego PSB typu 07-5801-XXXX

INSTRUKCJA MONTAŻU przewodu grzejnego PSB typu 07-5801-XXXX Przewód grzejny PSB typ 07-5801-XXXX INSTRUKCJA MONTAŻU przewdu grzejneg PSB typu 07-5801-XXXX Spis treści 1. Zastswanie.. str. 1 2. Dane techniczne.... str. 1 3. Zasady bezpieczeństwa..... str. 2 4. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowy, zarządzalny 6-portowy przełącznik Gigabit Ethernet z 1 portem GbE SFP Seria KGD-600

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowy, zarządzalny 6-portowy przełącznik Gigabit Ethernet z 1 portem GbE SFP Seria KGD-600 Aktywne Rzwiązania Sieciwe Przemysłwy, zarządzalny 6-prtwy przełącznik Gigabit Ethernet z 1 prtem GbE SFP Seria KGD-600 Aktywne Rzwiązania Sieciwe Cechy kluczwe: 5 prtów 10/100/1000 Mb/s Gigabit Ethernet

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1B KARTA USŁUGI Utrzymanie Sieci LAN/WAN (USLW)

ZAŁĄCZNIK NR 1B KARTA USŁUGI Utrzymanie Sieci LAN/WAN (USLW) Załącznik nr 1B d Umwy nr.. dnia 2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1B KARTA USŁUGI Utrzymanie Sieci LAN/WAN (USLW) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługdawca zbwiązany jest d zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 d SIWZ Labratrium dnawialnych źródeł energii pis funkcjnalny: Wypsażenie labratrium dnawialnych źródeł energii umżliwia mdelwanie, prwadzenie prac badawcz-rzwjwych raz działań prmcyjn-edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

W kolumnie (3) wypełnić pola słowami TAK lub NIE W kolumnie (2) znak W oznacza parametr wymagalny, znak O oznacza parametr opcjonalny punktowany.

W kolumnie (3) wypełnić pola słowami TAK lub NIE W kolumnie (2) znak W oznacza parametr wymagalny, znak O oznacza parametr opcjonalny punktowany. Specyfikacja Techniczna Część pasywna klumnie (3) pla słwami TAK lub NIE klumnie znak znacza parametr wymagalny, znak znacza parametr pcjnalny punktwany. Prducent ferwaneg systemu kablwania(wymienić):

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe

Aktywne Rozwiązania Sieciowe EE 1022 Przełącznik Fast Ethernet Warstwy 2 z IP Stacking, z chłdzeniem pasywnym, Small Frm EE 1022 firmy Edge-cre t wysce wydajny Fast Ethernetwy przełącznik warstwy 2/4, jest wypsażny w 10 prtów: 8x

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego CERTO prgram kmputerwy zgdny z wytycznymi prgramu dpłat z NFOŚiGW d budwnictwa energszczędneg W związku z wejściem w życie Prgramu Prirytetweg (w skrócie: PP) Efektywne wykrzystanie energii Dpłaty d kredytów

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Zaproszenia do złożenia oferty

Załącznik nr 1. do Zaproszenia do złożenia oferty Załącznik nr 1 d Zaprszenia d złżenia ferty Szczegółwy pis przedmitu zamówienia (SOPZ) na: Stwrzenie i implementację systemu infrmatyczneg zawierająceg Centralny rejestr sób psiadających uprawnienia zawdwe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) Załącznik Nr 1 d WZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Mdernizacja instalacji dpylania spalin z ktłów Ciepłwni Centralnej ADRES OBIEKTU: Ciepłwnia Centralna przy ul. Gałczyńskieg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pppptwck.pl/ Otwck: Przedmitem zamówienia jest Budwa pdjazdu dla sób niepełnsprawnych wraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu.

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Specyfikacja dtycząca mdernizacji przepmpwni ścieków należącej d czyszczalni ścieków w Pdrzeczu. 1. Przepmpwnia ścieków PS Gimnazjum. Brzezna P1 1. Demntaż istniejących klan stpwych Szt.2 2. Mntaż nwy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO BUILDING & COMPUTER SOLUTIONS Sp. Jawna 09-402 Płck, ul. Górna 15 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO dla Inwestycji pt.: Budwa sieci kmputerwej dla: Samdzielny

Bardziej szczegółowo

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS Adres : Dawidwska 10 05-500 Piaseczn-Zamienie Prdukcja: Cherkezky-Turcja Tel : +48 22 332 22 79 Fax: +48 22 332 22 76 Km. + 48 608 208 208 Web : www.elknplska.pl e-mail: biur@elknplska.pl Mbilny system

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Kable krosowe i po³¹czeniowe

Kable krosowe i po³¹czeniowe Kable krswe i p³¹czeniwe Kabel J-K45 - J-K45 Cechy u ytkwe: Kabel krswy spe³nia wymagania kategrii 5e. Przeznaczny d p³¹czeñ z urz¹dzeniami kñcwymi (tzw. kabel przy³¹czeniwy) lub z urz¹dzeniami aktywnymi

Bardziej szczegółowo

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH Kartuzy: Realizacja PAKIETU STARTOWEGO Zamówienie realizwane jest w ramach prjektu Udany start w drsłe życie współfinanswaneg przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Prgramu

Bardziej szczegółowo

LAMP LED 6 x REBEL IP 68

LAMP LED 6 x REBEL IP 68 PX 3 LAMP LED x REBEL IP 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis gólny.... Warunki bezpieczeństwa... 3. Infrmacje na temat wersji... 3 4. Opis mdelu... 4 5. Schemat pdłączenia... 5. Wymiary... 7 7. Dane

Bardziej szczegółowo

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan SterwnikI wentylatra kminkweg Ekfan DC DC PLUS KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA STEROWNIKÓW DC / DC PLUS 1. Ogólna charakterystyka sterwników Sterwniki DC raz DC PLUS przeznaczne są d sterwania wentylatrami

Bardziej szczegółowo

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH e Plicja w służbie spłeczeństw u wjewództwa śląskieg Załącznik nr 2 d głszenia DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH PRIORYTET II. SPOŁECZEŃSTW O INFORMACYJNE REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows Knfiguracja przeglądarki Internet Explrer 6.0 i instalacja kmpnentu w śrdwisku systemów Windws Jak sknfigurwać przeglądarkę Internet Explrer 6.0? Krzystając z menu wybieramy Narzędzia, a następnie Opcje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Utrzymywanie Bazy danych Intranet, świadczenie usług telefnicznych PSTN raz sieci

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, Warszawa: DOSTAWA KOMORY RĘKAWICOWEJ DO PRACY W ATMOSFERZE N2/Ar/He BEZ OBECNOŚCI O2 I H2O (PONIŻEJ 1PPM ) WYPOSAŻONEJ W AUTOMATYCZNY SYSTEM OCZYSZCZANIA ATMOSFERY dla Instytutu Chemii Organicznej PAN

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.wroc.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.wroc.pl Wrcław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA, ZP-21/11/2010 Numer głszenia: 381084-2010; data zamieszczenia: 24.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Głogowie INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Starostwo Powiatowe w Głogowie INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO IMPOLNET Migda, Migda, Chyba Spółka jawna 30-017 Kraków, ul. Racławicka 58 Tel.: (012) 638 51 05 NIP 677-20-74-467 E-mail: info@impolnet.com Obiekt Starostwo Powiatowe w Głogowie TEMAT INSTALACJA OKABLOWANIA

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt systemowy Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.11.2014 Nwy Sącz, dnia 13.10.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

Czujnik Termoelektryczny

Czujnik Termoelektryczny Czujnik Termelektryczny wielpunktwy, Typ TTP- Karta katalgwa TTP-, Edycja 0 Zastswanie Zakres pmiarwy: -0.. +00 C Mnitrwanie prfilu temperatury w dużych zbirnikach Przemysł energetyczny Przemysł petrchemiczny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Przeprwadzenie kursów zawdwych w ramach prjektu systemweg Redukcja

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Łaziska Górne: Świadczenie usług transprtwych samchdami ciężarwymi samwyładwczymi raz samchdem wypsażnym w urządzenie hakwe i dźwig zakabinwy (HDS) wraz z przyczepą Numer głszenia: 8534-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowe przełączniki 8-portowe Gigabit Ethernet z 2 slotami SFP oraz 4 portami PoE Seria KGD-802, KGD-802-P

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowe przełączniki 8-portowe Gigabit Ethernet z 2 slotami SFP oraz 4 portami PoE Seria KGD-802, KGD-802-P Aktywne Rzwiązania Sieciwe Przemysłwe przełączniki 8-prtwe Gigabit Ethernet z 2 sltami SFP raz 4 prtami PE Seria KGD-802, KGD-802-P Aktywne Rzwiązania Sieciwe Cechy kluczwe: Obsługa 8 sltów RJ45 10/100/1000

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrh.pl Wałbrzych: Budwa piętra nad częścią Hali nr 2 Wałbrzyskieg Rynku Hurtweg S.A. przy ul. Wysckieg

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Śląskie Centrum Spłeczeństwa Infrmacyjneg Śląska Sieć Punktów Dstępu d Infrmacji (ŚSPI) Opis Przedmitu Zamówienia Maj 2011 r. Załącznik nr 6 Opis przedmitu zamówienia str. 25 Spis zawartści 1. Infrmacje

Bardziej szczegółowo

CIEPŁA RAMKA, PSI ( Ψ ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE

CIEPŁA RAMKA, PSI ( Ψ ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE CIEPŁA RAMKA, PSI ( ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE Ciepła ramka - mdne słw, słw klucz. Energszczędny wytrych twierający sprzedawcm drgę d prtfeli klientów. Czym jest ciepła ramka, d czeg służy i czy w góle jej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD ZP.2.2014 Żary, 26.09.2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Transfer filmów z taśm: 8 mm, 16 mm i 35 mm na nśniki cyfrwe (Digitalizacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) III Część Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) III Część Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (SIWZ) III Część Opis Przedmitu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmit zamówienia: Przedmitem zamówienia jest dstawa fabrycznie nweg samchdu sbweg typu

Bardziej szczegółowo

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 d SIWZ Opis przedmitu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW UMEBLOWANIE LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO Pniższy pis przedstawia minimalne wymagania dtyczące wypsażenia meblweg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie rbót remntwych wraz z zabezpieczeniem ppż pmieszczeń bibliteki w siedzibie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strna 1 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup stanwisk dstępwych, kart inteligentnych, czytników kart raz mnitrów wielkfrmatwych na ptrzeby zintegrwaneg systemu infrmatyczneg pwiadamiania ratunkweg,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szkolabaletowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szkolabaletowa.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szklabaletwa.pl Gdańsk: Remnt pmieszczeń i przystswanie dróg ewakuacyjnych d warunków pżarwych w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. Łwicz: Dstawa pdzespłów d rzbudwy serwera DELL R510 raz dstawa sprzętu kmputerweg Numer głszenia: 349970-2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o Zamówieniu (przetarg nieograniczony) (Powyżej 14 tys. Euro)

Ogłoszenie o Zamówieniu (przetarg nieograniczony) (Powyżej 14 tys. Euro) W SPRAWIE : Ogłszenie Zamówieniu (przetarg niegraniczny) (Pwyżej 14 tys. Eur) Nabycie suszarki d dzianin z mdułem d apretur (Zadanie 7) Nabycie systemu dzysku ciepła dpadweg (Zadanie 10) Objętej prjektem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PROJEKT SIECI WSCHOWA

WSTĘPNY PROJEKT SIECI WSCHOWA WSTĘPNY PROJEKT SIECI WSCHOWA 19 KWIETNIA 2015 NOWY SZPITAL WE WSCHOWE 1. Rzkład ddziałów i budynków Plan szpitala prezentuje się następując: I. Budynek, w którym znajdują się ddziały: Gineklgiczn Płżniczy

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo