Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące sieci LAN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące sieci LAN"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1. Opisu przedmitu zamówienia. Szczegółwe wymagania dtyczące sieci LAN NORMY I WYTYCZNE Pdstawą d pracwania zagadnień związanych z kablwaniem strukturalnym są nrmy kablwania strukturalneg: ISO/IEC11801:2002 wyd. II EN :2002 wyd. II TIA/EIA 569A PN-EN : 2004 PN-EN : 2002 TIA/EIA 568-B.2-1 Draft specyfikacji JTC 1/25N 981 Wybrane wymagania pwyższych nrm: Okablwanie strukturalne musi być wyknane w pstaci gwiazdy lub gwiazdy hierarchicznej, Maksymalna długść kablwania pzimeg 90m, W strefie kablwania pzimeg mżna instalwać następujące typy kabli: kable skrętkwe 4-parwe 100 Ohm kategrii 5 lub wyższej, kable światłwdwe wielmdwe 2 włóknwe zakańczane w technlgii Światłwód d biurka". Zaleca się planwanie instalacji mżliwie najwyższych bwiązujących kategrii kablwania, w szczególnści dla płączeń pinwych. Punkt Dystrybucyjny bsługuje pwierzchnię całeg piętra lub maksymalnie 1000m 2 ; jeśli na kndygnacji jest niewiele punktów kńcwych, dpuszcza się wykrzystanie punktu dystrybucyjneg umieszczneg na sąsiedniej kndygnacji, W budynku pwinien znaleźć się Główny Punkt Dystrybucyjny (BD) Zaleca się w pmieszczeniach biurwych rzplanwanie punktów lgicznych zagęszczeniu d 6 d 10m 2 na stanwisk biurwe.

2 ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE Załżenia d kncepcji: Stanwisk rbcze = 10m 2, Ze względu na bezpieczeństw transmisji raz w celu zminimalizwania ddziaływania zakłóceń szczególnie w miejscach dużeg natężenia kabli transmisyjnych i nakładania się różnych instalacji prądwych, we wszystkich jednstkach prjekt przewiduje budwę kablwania pzimeg w wersji ekranwanej, Okablwanie pzime ma być prwadzne pdwójnie ekranwanym kablem typu PiMF Kat.6 częsttliwści 250MHz (specyfikacja d 450MHz) i knstrukcji F/FTP w słnie niepalnej LSZH. Średnica żyły 24AWG, średnica zewnętrzna 7,4mm. Parametry kabla nie grsze niż pdane w pniższej tabeli, Wszystkie elementy pasywne składające się na kablwanie strukturalne muszą być znaczne nazwą lub znakiem firmwym teg sameg prducenta kablwania i pchdzić z jednlitej ferty reprezentującej kmpletny system w takim zakresie, aby zstały spełnine warunki niezbędne d uzyskania certyfikatu gwarancyjneg w/w prducenta, Punkt kńcwy PEL party zstał na skśnej płycie człwej z mżliwścią mntażu dwóch ekranwanych mdułów gniazda RJ45 (rys. 1), w uchwycie d sprzętu Msaic (45x45) w systemie natynkwym. Taka knstrukcja zapewnia ptymalny kąt wyprwadzenia kabla przyłączeniweg z gniazda i wydatnie wpływa na trwałść parametrów kanału transmisyjneg. Rys.1. Widk gniazda teleinfrmatyczneg 2xRJ45 (uchwyt Msaic 45) System kablwania ma zstać wyknany zgdnie z bwiązującymi nrmami ISO/IEC drugie wydanie (wrzesień 2002) lub EN drugie wydanie (październik 2002) raz draftem specyfikacji JTC 1/25N 981 uwzględniającym zgdnść systemu kablwania z transmisją 10GBase-T p kablwaniu symetrycznym. Minimalne wymagania elementów kablwania strukturalneg t Kategria 6 (kmpnenty)/ Klasa E (wydajnść całeg systemu) raz gniazd RJ45 jak interfejs kńcwy dla płączeń na ekranwanej skrętce miedzianej 4 parwej. Aby zagwarantwać użytkwnikwi rzeczywiste i pwtarzalne parametry Kategrii 6 raz ptwierdzić zgdnść prpnwaneg rzwiązania z najnwszymi edycjami wspmnianych standardów (wyd r.) i niezależnść d dstawcy kmpnentów wymagane jest, aby prducent lub dstawca psiadali dpwiednie certyfikaty wydane przez niezależne labratria uwzględniające najnwszą metdę kwalifikacji kmpnentów sieciwych (tj. deembedded testing) raz zgdnść systemu z draftem JTC 1/25N 981 w zakresie częsttliwści d min. 625MHz.

3 STRUKTURA SYSTEMU OKABLOWANIA Całść kablwania pzimeg z parteru, pierwszeg, drugieg i trzecieg piętra budynku Starstwa Pwiatweg w Górze zstała sprwadzna d Budynkweg Punktu Dystrybucyjneg (BD) w pkju serwerwni (pkój nr 10) na pierwszym piętrze, Zadaniem instalacji teleinfrmatycznej jest zapewnienie transmisji danych i głsu przez kablwanie Klasy E / Kategrii 6. Instalacja lgiczna bejmuje 50 ekranwane gniazda teleinfrmatyczne mdularne z mdułami gniazd RJ45 Rys. 2 Mduł ekranwany RJ45 SL, Kat.6 OKABLOWANIE POZIOME D każdeg punktu lgiczneg w dprwadzić kabel skrętkwy 4-parwy PiMF F/FTP 250MHz kategrii 6 w pwłce LSZH. Kable rzprwadzić zgdnie z trasami przebić raz kanałów natynkwych i listew na schematach dłącznych d prjektu. Instalacja kablwania strukturalneg pzimeg pwinna być wyknana w parciu ekranwane kmpnenty spełniające wymagania Kategrii 6 (wymagania dtyczące testwania w/w kmpnentów zawarte są w nrmie TIA/EIA 568-B.2-1; certyfikat niezależneg labratrium ma ptwierdzać spełnienie ww. wymagań) raz najnwsze wytyczne draftu specyfikacji JTC 1/25N 981 w zakresie częsttliwści d min. 625MHz. Punkt elektryczn-lgiczny (PEL) występuje w knfiguracji: PEL: gniazd teleinfrmatyczne z dwma ekranwanymi mdułami RJ45 Kategrii 6 (2xRJ45) umieszcznymi w jednej płycie człwej, 3 gniazda elektryczne typu DATA kdwane z blkadą, umieszczne w mdułach natynkwych, jednej ramce i puszce d mntażu natynkweg.

4 Rys. 3 Knfiguracja Punktu Lgiczneg UWAGI: Wymagane cechy ekranwaneg mdułu RJ45 kat.6: budwa zatrzaskwa w pstaci szczelnej elektrmagnetycznie klatki Faradaya, zabezpieczającej d każdej strny gniazd mdularne RJ45 przed wnikaniem zakłóceń elektrmagnetycznych. Obudwa ekranwana ma być instalwana w kńcwym etapie mntażu gniazda i zapewniać pełny (360 O ) kntakt kabla z gniazdem raz bejmwać element rzszyteg kabla i złącza 110 przed zakłóceniami i uszkdzeniami mechanicznymi, ddatkwe zestyki ekranu pmiędzy kablem i mdułem raz mdułem i wtykiem RJ45, wydajnść rzeczywistej kategrii 6; certyfikat De Embedded ma ptwierdzać ww. wydajnść, wydajnść zgdna z wymaganiami JTC 1/25N 981; certyfikat niezależneg labratrium ma ptwierdzać ww. wydajnść, uniwersalne rzszycie kabla mżliwść zarabiania w sekwencji A bądź B, zarabianie mdułu gniazda przy wykrzystaniu narzędzia, które w jednym ruchu terminuje wszystkie pary transmisyjne z rzpltem max. 6mm i tym samym gwarantuje najwyższą pwtarzalnść parametrów, idealny kntakt fizyczny i elektryczny zapewniny przez złcne elementy, zwarta knstrukcja umżliwiającą dużą gęstść upakwania, trwałść mdułu gniazda d min. 750 cykli płączeniwych, trwałść złącza 110 d min. 200 terminacji. Zgdnie z wymaganiami nrm każdy czterparwy kabel (PiMF F/FTP 250MHz) ma być trwale zakńczny na ekranwanym mdule gniazda RJ45 SL umieszcznym w skśnej płycie człwej (uchwyt Msaic) p strnie użytkwnika, natmiast d strny punktu dystrybucyjneg na panelu krswym, gdzie złącza IDC zamntwane są na płytce drukwanej PCB. Mduł jest elementem narażnym na największe zagrżenie i uszkdzenia, pwdujące nieprawidłwe funkcjnwanie systemu. W celu zapewnienia niezawdnści i długterminwej wyskiej jakści działania mdułu pdczas zarabiania knieczne jest zastswanie narzędzia, które

5 umżliwia jednczesne zarbienie wszystkich żył kabla. Jeg knstrukcja pzwala na przyłżenie w krótkim czasie dużej i niezmiennej siły gwarantującej dsknałe pwtarzalne parametry transmisyjne (rzplt rzszyteg kabla na złączu 110 pniżej 6mm), raz zabezpiecza przed ewentualnym uszkdzeniem złącza IDC. Trasy kablwe należy rzprwadzić w krytach kablwych (na krytarzach i pkjach) raz rurkach typu peszel (przebicia) i listwach maskujących (rzprwadzenie d pszczególnych PELi w pmieszczeniach). Gniazda lgiczne 2xRJ45 należy zamntwać natynkw (puszki natynkwe d mntażu sprzętu rzstawie śrub mcujących 45mm) i sadzić w ramkach pjedynczych typu Msaic. Należy zastswać kable teleinfrmatyczne w pwłce niepalnej LSZH. Przy prwadzeniu tras kablwych zachwać bezpieczne dległści d innych instalacji. Ze względu na przyjęte wymiary przepustów kablwych raz zaprjektwane trakty prwadzenia kabli i związane z tym prześwity, wymagane jest zastswanie medium transmisyjneg maksymalnej średnicy zewnętrznej 7.5mm. Nie dpuszcza się kabli większej średnicy zewnętrznej. Uwzględniając również dużą kncentrację przewdów transmisyjnych i pzim ddziaływań pmiędzy nimi jak medium transmisyjne należy zastswać pdwójnie ekranwany kabel typu PiMF F/FTP 250MHz Kat.6 średnicy żyły 24 AWG (pzytywne parametry transmisyjne d 450MHz). Nie dpuszcza się kabli większej średnicy żyły (np. 23AWG). Każda para transmisyjna pwinna być ddzielnie ekranwana flią aluminiwą, natmiast wszystkie pary (skręcne razem między sbą) słnięte ddatkwym wspólnym ekranem (w celu redukcji wzajemneg ddziaływania). Taka knstrukcja pzwala siągnąć najwyższe parametry transmisyjne (zmniejszenie przesłuchu NEXT i PSNEXT) raz zmniejszyć pzim zakłóceń (emisji) d kabla, ale także w dużym stpniu pprawić dprnść na zakłócenia zarówn wyskich, jak i niskich częsttliwści. Kabel ten ma spełniać wymagania stawiane kmpnentm Kategrii 6 przez najnwsze, bwiązujące specyfikacje nrm, równcześnie zapewniając pełną zgdnść z niższymi kategriami kablwania. Specyfikacja kabla wzrcweg jest pdana pniżej:

6 WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO: Opis knstrukcji: Opis: Zgdnść z nrmami: Średnica przewdnika: Średnica zewnętrzna kabla Minimalny prmień gięcia Osłna zewnętrzna: Ekranwanie par: Ogólny ekran: Kabel PiMF F/FTP Kat 6 250MHz ISO/IEC 11801:2002 wyd. II, ISO/IEC :2002, EN :2002 wyd. II, EN , TIA/EIA 568-B.2 (parametry kategrii 6), IEC Cat. C (palnść), IEC część 1 (tksycznść), IEC część 2 (dprnść na kwaśne gazy), IEC część 2 (gęstść zadymienia) drut 24 AWG (Ø 0,52mm) 7,4 mm 45 mm LSZH, klr biały laminwana plastikiem flia aluminiwa laminwana plastikiem flia aluminiwa Charakterystyka elektryczna wartści typwe: Impedancja MHz: Tłumienie: NEXT Opóźnienie: RL: ACR: 100 ±15 Ohm 39dB/100m przy 250MHz; 43dB/100m przy 450MHz 44dB przy 250MHz; 70dB przy 450MHz 450ns/100m przy 250MHz; 450ns/100m przy 450MHz 18,8dB przy 250MHz min. 52dB przy 200MHz; min 27dB przy 450MHz

7 PUNKTY DYSTRYBUCYJNE Prjektwaną instalację kablwania strukturalneg bsługuje Budynkwy Punkt Dystrybucyjny: BD 50 gniazda ekranwane 2xRJ45, kategrii 6 umieszczne na następujących kndygnacjach budynku: Parter 10 x 2RJ45 Piętr I 10 x 2RJ45 Piętr II 30 x 2RJ45 W punkcie dystrybucyjnym BD należy zainstalwać szafę teleinfrmatyczną 19" wyskści 42U głębkści 800mm (na sprzęt pasywny raz aktywny). Szafa zstanie zlkalizwana w pmieszczeniu serwerwni na pierwszym piętrze budynku. Szafa kablwa ma mieć knstrukcję skręcaną i ma być wyknana ze blachy alucynkw-krzemwej raz psiadać katdwą chrnę antykrzyjną. Pnadt kniecznie ma być wypsażna w cztery listwy nśne, drzwi przednie szklne, skrócne drzwi tylne z przepustem szcztkwym wyskści 3U, dwie słny bczne, słnę górną perfrwaną, zaślepkę filtracyjną, cztery regulwane stpki, szynę i kmplet linek uziemiających. Wszystkie drzwi mają być zamykane na zamki (kluczyki dstarczne w kmplecie). Ddatkw szafa ma zawierać panel wentylacyjny z dwma wentylatrami raz listwę zasilającą. Knstrukcja szafy pwinna umżliwiać dwrócenie drzwi tylnych (skrócnych) i wprwadzenie kabli transmisyjnych pprzez przepust szcztkwy 3U d góry szafy. Wypsażenie szafy BD pwinn zawierać (zgdnie ze specyfikacją): 3 paneli krswych 24 prtwych ekranwanych kategrii 6, wyskść 1U (knstrukcja PCB gniazda RJ45 zintegrwane na płycie drukwanej, ciągłść ekranu i szczelnść elektrmagnetyczna zapewnina przez uchwyty ekranu kabla i metalwą pkrywę słnwą, a ptymalne wyprwadzenie kabla bez zagięć i załamań zapewnine przez zintegrwaną z panelem tylną prwadnicę kabla. Panel ma także psiadać pcję uruchmienia w przyszłści inteligentneg zarządzania kablwaniem przez dpsażenie g mduł kmunikacyjny We/ Wy raz nakładkę z czujnikami sensrwymi. 1 panele telefniczny 50 Prtwy, nieekranwany (50x2pary), wyskść 1U (knstrukcja PCB gniazda RJ45 zintegrwane na płycie drukwanej) 1 panel telefniczny 25 Prtwy, nieekranwanych (25x2pary), wyskść 1U (knstrukcja PCB gniazda RJ45 zintegrwane na płycie drukwanej) Panel zasilając-filtrujący 3 zarządzalne przełączniki SNMP 24 prtwe, wypsażne w 4 mduły 2xRJ /100/10Base-T Kmplet ekranwanych kabli krswych Kat.6 wyknanych w technlgii EMT raz wieszaków rganizujących kable. Firewall dstępwy zabezpieczający sieć wewnętrzną d strny Internetu, (Zamawiający dstarczy łącze Internetwe w standardzie Ethernet, z stałym publicznym adresem IP), zgdnie z tabelą:

8 3 interfejsy FastEthernet 10/100 Mbit/s, z mżliwścią Liczba interfejsów rzbudwy d 6. Obsługa prtkłów TACACS +, RADIUS. Twrzenie wirtualnych pdsieci LAN zgdnie z specyfikacją IEEE 802.1q VLAN. Standardy VPN IKE i IPSec. Enkrypcja 56-bit DES, 168-bit 3DES, AES. Mżliwść krewania płączeń VPN typu site-t-site Obsługa prtkłu DHCP. Funkcjnalnść Obsług prtkłów VPN/ SSH i SSL. prgramwania Layer 2 transparent Firewall. Obsługa certyfikatów Simple Certificate Enrllment Prtcl, współpraca z Public Key Infrastructure (PKI). X.509 Certificate Authrities, Micrsft Windws 2000 Certificate Services. NAT, PAT. Wsparcie dla GRE Generic Ruting Encapsulatin Wydajnść Mbps. Obudwa Obudwa typu rack 1U. 3 przełączników: 24x RJ45, Dual persnalisty 2x10/100/1000Ethernet/SFP slt, zgdnie z następującą tabelą: Liczba interfejsów Wymagania sprzętwe Obsługiwane prtkły Zarządzanie i knfiguracja 24 interfejsów 10/100 Base Tx 2 interfejsy dual-persnality 1000 Base Tx/ SFP slt Pamięć DRAM min. 16 MB Pamięć Flash min. 8 MB Ilść bsługiwanych adresów MAC Matryca przełączająca - 16 Gbps Szybkści przełączania pakietów 64-bajtwych - nie mniej niż 6 Mpps Opcjnalnie mżliwść wypsażenia w zasilacz redundantny IDEE 802.1D IEEE 802.1w IGMPv3 snping PVRST+(Per VLAN Rapid Spanning Tree) Unidriectinal Link detectin (UDLD) i aggressive UDLD IEEE s (MSTP), Per-prt bradcast, multicast, and unicast strm cntrl Prywatne VLAN-y,802.1x standard ze wsparciem dla: vice VLAN, Guest VLAN SSHv2 Prt Securitty Autentykacja TACACS + i RADIUS Graficzny interfejs WWW działający z prtkłem http lub https, dstęp d interfejsu CLI ( cmmand linie interface ) zdalnie za pmcą prtkłu telnet lub ssh lub za pmcą prtu knsli. Knfiguracja urządzania przechwywana w pliku w pamięci nieultnej. Knfiguracja urządzenia mżliwa pprzez edycje pliku tekstweg ffline i jeg pnwnie

9 Obudwa załadwane na przełącznik. Zmiany w knfiguracji urządzenia są widczne natychmiastw i nie wymuszają restartu urządzenia, Obudwa metalwa, z mżliwścią mntażu w szafie 19", wyskści 1U Rys. 4. Panel 24 prt ekranwany PCB, kat.6, AMPTRAC Na panelach 24 prtwych ekranwanych należy rzszyć kable z punktów kńcwych, zgdnie z numeracją kreślną wg załącznika. Gniazda kńcwe i prty w panelu pwinny być znaczne w spsób trwały.

10 WYMAGANIA DODATKOWE DLA SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 1.1. Wszystkie elementy systemu kablwania muszą spełniać aktualnie bwiązujące nrmy dla kablwania strukturalneg lub je przewyższać Oferwany system kablwania strukturalneg musi bejmwać kmpletne rzwiązanie dla techniki miedzianej światłwdwej, telekmunikacyjnej raz szaf teleinfrmatycznych z sprzętem. Wszystkie pwyższe elementy muszą stanwić jeden i pełny system kablwania i pchdzić d jedneg prducenta Parametry systemu pwinny być ptwierdzne deklaracjami prducenta raz certyfikatem niezależneg instytutu np. Instytut Łącznści w Warszawie 1.4. Elementy systemu kablwania pwinny szczególnie być nastawine na uniwersalnść, skalwalnść, łatwść w mntażu raz prsttę i przejrzystść całści rzwiązań Mduły RJ45 musi być wyknany w standardzie Keystne Jack; c pzwala na ich mntaż w każdym dstępnym sprzęcie, mduł RJ45 pwinien zapewnić uniwersalnść rzwiązania (taki sam mduł p strnie gniazda i p strnie panela krsweg mdularnej); Mduł RJ45 musi być beznarzędziwe raz wielkrtneg użytku pzwalać na demntaż z kabla skrętkweg a następnie pwtórne zaterminwanie.typ mdułu RJ45 musi być taki sam dla wszystkich mżliwych w danym systemie kategrii (kat5, kat6) i technlgii (ekranwanej i i nieekranwane) ( Jeden standard, jeden typ dla rzwiązania nieekranwaneg i ekranwaneg bez względu na kategrię); 1.6. Główne elementy systemu takie jak Mduł RJ45, kabel skrętkwy,panel Krswy musza psiadać trwałe znaczne LOGO Systemu System pwinien zapewnić jednlitą klrystyka przewdów i mdułów (kat 5 - przewód szary-mduł szary; kat 6 przewód niebieski-mduł niebieski, skrętka kat 7 pmarańczwa) i dstępne różne klry kabli krswych c zapewni użytkwnikwi łatwą administrację systemu; 1.8. System kablwania strukturalneg pwinien pnadt zapewnić kmpletne rzwiązania dla kategrii 6A w wersji ekranwanej i nieekranwane zgdny z niższymi kategriami, celem zapewnienia łatwej migracji systemu na klasę wyższą; 1.9. Panel krswy w jednym standardzie 1U24PORT Mdularny - bjętny na kategrie, dzięki czemu istnieje mżliwść zastswania różnych kategrii i technlgii) System kablwania strukturalneg pwinien być bjęty 25 letnią gwarancją systemwą wystawianą przez prducenta (z c najmniej 15 letnią gwarancją prduktwą wynikającą z prgramu gwarancyjneg prducenta);

11 SIEĆ TELEFONICZNA Przy realizacji łączy telefnicznych zaplanwan wykrzystanie systemu kablwania pzimeg raz paneli telefnicznych systemu 110. Płączenie tych dwóch krswnic sygnałów daje rzwiązanie, które realizuje ptrzebę skierwania sygnału telefniczneg d dpwiednieg gniazda kńcweg przez prste płączenie dpwiednich prtów bydwu paneli kablem krswym. Panel telefniczny systemu 110 t krswnica telefniczna z interfejsem RJ 45 (50 prtów dwuparwych, piny aktywne 36,45). Panele telefniczne pwinny psiadać 50 i 25 prtów RJ45, z mżliwścią rzszycia d dwóch par na każdy prt na płytce drukwanej PCB. Każdy panel telefniczny ma mieć wyskść mntażwą 1U i zawierać zintegrwaną prwadnicę, umżliwiającą na przymcwanie kabli mających zakńczenie na panelu. Zmiana tru telefniczneg d transmisji sprwadza się t dpwiednieg przekrswania sygnału za pmcą kabla zakńczneg złączami RJ45. Transmisja dbywa się p kablwaniu pzimym. Z centrali telefnicznej d głównej przełącznicy telefnicznej należy dprwadzić łącza kablem nieekranwanym (UTP) 100-parwym kategrii 3 w słnie niepalnej LSZH. Kabel rzszyć na panelach telefnicznych wyspecyfikwanych pwyżej. CENTRALA TELEFONICZNA wyskalwany d bsługi 52 użytkwników IP, z mżliwścią rzbudwy d maksymalnie 272 użytkwników (w dwlnej kmbinacji telefnów analgwych, cyfrwych i IP) wypsażny w 16 mdułów d kmpresji głsu z mżliwścią rzbudwy d 128 takich mdułów bsługujący 3 linie ISDN BRI, z mżliwścią rzbudwy d 16 umżliwia pdpięcie w przyszłści 8 łączy PRI wypsażny standardw w 2 przełączane prty Ethernet 10/100 Mbps (L3) wypsażny w 32 kanałwy mduł kmpresji głsu, z mżliwścią rzbudwy d maksymalnie 128 kanałów wykrzystywanych przy nawiązywaniu płączeń pmiędzy telefnami IP a zwykłymi telefnami cyfrwymi lub analgwymi jest w pełni wypsażną centralą PBX z pcjnalną funkcjnalnścią łącznicy telefnicznej współpracuje z terminalami analgwymi, cyfrwymi, telefnami IP (sprzętwymi i prgramwymi) i IP DECT ptrafi zarządzać urządzeniami biurwymi wykrzystując d teg 2 prty przekaźników d bramfnów, systemów grzewania itd. zapewnia mżliwść bsługi sieci VPN umżliwiając bezpieczną łącznść między placówkami i zdalny dstęp przy użyciu prtkłów L2TP i IPSec (bsługa maksymalnie 10 tuneli) psiada wbudwany mstek knferencyjny umżliwiający bsługę knferencji z udziałem maksymalnie 64 sób, z mżliwścią wzbgacenia funkcjnalnść autentykacji (np. pprzez indywidualny numer PIN) uczestników knferencji raz funkcję webweg centrum knferencyjneg (prezentwanie w czasie knferencji

12 treści pprzez strny WWW wraz z pcją głswania) bsługuje systemy zdalne przy użyciu prtkłów SNMP i SMTP bsługuje prtkół RIP-2 umżliwiając dynamiczny ruting danych psiada złącze RS232 dla knfiguracji awaryjnej ma wbudwane wejście audi umżliwiające dtwarzanie przygtwanej zapwiedzi pdczas czekiwania ma gniazd na zewnętrzny klucz hardware wy dla przechwywania licencji, nieprzypisany d żadnej fizycznej części urządzenia feruje 4 slty na karty i mduły rzszerzeń mże być rzbudwany maksymalnie 8 zewnętrznych mdułów rzszerzeń mże być zamntwany w szafie 19 wypsażny w dedykwane prgramwanie d zarządzania systemem p sieci IP uruchamiane na zewnętrznym kmputerze PC, umżliwiające m.in. zapisanie i zarchiwizwanie zdefiniwanych knfiguracji raz zarządzanie systemem w trybie ff-line psiada wbudwany mstek knferencyjny z maksymalną ilścią 64 uczestników knferencji 40 pdstawwych telefnów IP : wyświetlacz 2 linie x 24 znaki 2 przyciski funkcjnalne wyświetlanie na ekranie pisów przycisków sygnalizatr czekujących wiadmści mżliwść aktualizacji prgramwania mżliwść umieszczenia na ścianie lub biurku funkcja lgwania się d sieci z indywidualnym numerem PIN wspiera standardy: G.711, G.729a/B, QS - UDP Prt Selectin, DiffServ i 802.1p/q (VLAN) 5 rzbudwanych telefnów IP : wyświetlacz 5 linii x 29 znaków 10 przycisków funkcjnalnych 24 przyciski prgramwalne na 4 ekranach (6 fizycznych) wyświetlanie na ekranie pisów przycisków funkcja głśnmówiąca w standardzie duplex (głśnik i mikrfn) sygnalizatr czekujących wiadmści wzry 8 dzwnków edytwalnych mżliwść aktualizacji prgramwania mżliwść umieszczenia na ścianie lub biurku funkcja lgwania się d sieci z indywidualnym numerem PIN wspiera standardy: G.711, G.729a/B, QS - UDP Prt Selectin, DiffServ i 802.1p/q (VLAN) jeden zaawanswany telefn IP : wyświetlacz 7 linii x 29 znaków 10 przycisków funkcjnalnych 24 przyciski prgramwalne na 2 ekranach (12 fizycznych)

13 wyświetlanie na ekranie pisów przycisków funkcja głśnmówiąca w standardzie duplex (głśnik i mikrfn) sygnalizatr czekujących wiadmści wzry 8 dzwnków edytwalnych wbudwane aplikacje: lista numerów szybkieg wybierania (104), lgwanie płączeń (przychdzących, wychdzących i utracnych), przeglądarka WAP i WML umżliwia dłączenie przystawki z ddatkwymi 24 prgramwalnymi przyciskami gniazd rzszerzeń na słuchawkwy zestaw nagłwny mżliwść aktualizacji prgramwania mżliwść umieszczenia na ścianie lub biurku funkcja lgwania się d sieci z indywidualnym numerem PIN wspiera standardy: G.711, G.729a/B, QS - UDP Prt Selectin, DiffServ i 802.1p/q (VLAN) aplikacja umżliwiająca katalgwanie i przesłuchiwanie nagranych rzmów: instalwana na serwerze z prgramwaniem Windws XP lub 2000 system pchdzący d teg sameg prducenta c serwer telekmunikacyjny dsłuchiwanie nagrań pprzez kmputer z kartą dźwiękwą na wypsażeniu umżliwia wyszukiwanie rzmów pprzez filtry składające się z takich parametrów jak: czas i data rzpczęcia rzmwy, czas trwania rzmwy, identyfikacji sby łącznej czy numeru sby lub łącznej grupy umżliwia bsługę i administrację pprzez interfejs WWW umżliwia eksprt nagrań w frmacie WAV jak załącznik listu elektrniczneg umżliwia kmpresję rzmów c najmniej w stsunku 4:1 wykrzystując d teg np. standard G kpbs ADPCM umżliwia archiwizację na zewnętrznych nśnikach ptycznych pczta głswa instalwana na serwerze z prgramwaniem Windws XP lub 2000 system pchdzący d teg sameg prducenta c serwer telekmunikacyjny d 30 prtów kmunikacji z serwerem telekmunikacyjnym nielimitwana liczba skrzynek użytkwników ilść czasu nagrań graniczna tylk przez pjemnść dysku mżliwść przesyłania nagrania pprzez list elektrniczny mżliwa integracja z aplikacją d katalgwania i przesłuchiwania nagranych rzmów system bilingwy przystswany d współpracy z wyżej wymieninym systemem Gwarancja: Dstawca rzwiązania zbwiązany jest udzielić c najmniej 36 miesięcznej gwarancji na serwer raz rcznej na telefny.

14 PARAMETRY I WŁAŚCIWOŚCI OKABLOWANIA OKABLOWANIE POZIOME Rdzaj sieci: ekranwana Rdzaj kabla: PiMF F/FTP 250MHz Kategria kmpnentów: Kat. 6 wg EN :2002 wyd.ii Wydajnść systemu: Kl. E wg EN :2002 wyd. II Dcelwy prtkół transmisyjny 10GBase-T (IEEE 802.3an) Pasm przenszenia: 250MHz Ptwierdzny zakres działania 450MHz Typ instalacji: natynkwa Rzprwadzenie kabli na krytarzu: kryta kablwe Dprwadzenie kabli d PEL-a: natynkw Ilść RJ45: 50 Całkwita długść kabla PiMF F/FTP 250MHz: 5000 m (wartść szacunkwa) Płączenie telefniczne: Kabel 100, parwy, UTP, Kat.3 Wymgi dla wyknawcy: Wyknawca winien dyspnwać: 1 pracwnikiem nadzru psiadającym: a) uprawnienia niezbędne d wyknania w sektrze budynków publicznych prac kreślnych w dkumentacji technicznej, wymagane przepisami Prawa Budwlaneg w zakresie kierwania rbtami elektrycznymi (grupy kwalifikacyjne D i E d 1 kv) b)aktualne człnkstw Izby Inżynierów Budwnictwa, c)psiadającym uprawnienia w frmie ważneg terminw (aktualneg c najmniej na dzień składania fert) certyfikatu/zaświadczenia d nadzrwania, instalwania i przekazywania rbót i dkumentacji certyfikacyjnej pwyknawczej daneg systemu kablwania strukturalneg/prjektu pwyknawczeg/

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści Prjekt zstał wyknany przez: Usługi Prjektw Wyknawcze D. W. Klassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błta, Murwaniec, ul. Opalwa 16 www.elk-kmp.pl email: wklassa@tlen.pl tel. (52) 3248504, fax (52) 386

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/171/2014 Załącznik nr 2.1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmitem zamówienia jest remnt istniejącej sieci internetwej w DS LAURA i DS Filn w Rzeszwie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Temat: Specyfikacja Techniczna Systemu Telewizji Dzrwej Inwestr Wjewództw Łódzkie Obiekt: Budynek Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Łódzkieg Al. J. Piłsudskieg 90-051 Łódź Prjektant

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmitem zamówienia jest dstawa sprzętu, prgramwania narzędziweg raz usług bejmujących wdrżenie Systemu d zarządzania infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole. Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole. Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Audyt bezpieczeństwa informacji w infrastrukturze teleinformatycznej oraz wykonanie projektu sieci LAN LOKALIZACJA: OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów.

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów. Numer zadania Zadanie 1 Przedmit zamówienia Dstawa kmputerów a/ Stacjnarny zestaw kmputerwy sztuk 4 Opis przedmitu zamówienia Typ: Kmputer stacjnarny. W fercie wymagane jest pdanie mdelu, symblu raz prducenta

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo