Specyfikacja zamawianego sprzętu oraz usług dodatkowych powiązanych z zamówieniem Zadanie Nr 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja zamawianego sprzętu oraz usług dodatkowych powiązanych z zamówieniem Zadanie Nr 1"

Transkrypt

1 Oferwane urządzenie musi psiadać następujące funkcjnalnści raz integrwać wymienine pniżej elementy: Lp Typ zamawian eg Specyfikacja zamawianeg sprzętu raz usług ddatkwych pwiązanych z zamówieniem Zadanie Nr Prducent nazwa /typ / czy spełnia wymagania Załącznik nr a d SIWZ - frmularz cenwy Ilść Cena Wartść Serwer Pdać typ i prducenta raz wypełnić tabelę,w szczególnści pszczególne wymagania: mntaż w szafie typu RACK 9 ; szyny d mntażu w szafie typu Rack 9 wielkść segmentu U prcesr nie grszy niż Intel Xen Mdel E560 Quad-Cre (,4 GHz) płyta główna zaprjektwana i wyprdukwana przez prducenta serwera z mżliwścią instalacji c najmniej dwóch prcesrów; prty PCI-e w knfiguracji: prty PCI-e x8 ( z mżliwścią instalacji wymiennie mdułu x PCIe x6 lub x. PCI-X 64bit) ryginalna pamięć prducenta serwera sumaryczna wielkść - 6GB, typ pamięci - DDR3-333 MHz Registered ECC DIMMs, Dual Rank.5V DDR3 333MHz LP RDIMM w knfiguracji 4 x 4GB DIMM; Pamieć RAM z technlgia ECC, Chipkill, Spare Memry, and Memry Mirrring, wymagane min. 8 sltów na kści pamięci. mduły pamięci muszą psiadać tzw. part number prducenta serwera. Mżliwść instalacji kści pamięci RDIMM lub UDIMM. mżliwść rzbudwy pamięci peracyjnej d 8 mdułów DDR3 DIMM (9 mdułów DIMM na prcesr) d siągnięcia max wielkści pamięci min.9 GB 4 prty PCIe 6 GB 4 x 4 GB napęd DVD RW SATA wewnętrzny; Dyski HDD prducenta serwera pjemnści : 500GB 7,K RPM,5 SATA z mżliwścią bsługi funkcji HOT SWAP 8 Minimum 8 wnęk typu ht swap.5. Mżliwść instalacji dysków SATA, SAS lub SSD. Mżliwść rzbudwy d 6 wnęk na dyski w jednej budwie. zasilacz redundantny ht-swappable min. AC 675W jednczesne zasilenie serwera z dwóch niezależnych źródeł zasilania ( p jednym źródle na każdy mduł) system chłdzenia prcesra ryginalny kntrler Raid SAS/SATA prducenta serwera - wypsażny w minimum 8-prtów d pdłączenia dysków HDD, z pamięcią cache min. 56 MB z bsługą RAID 0,, 0, 5, 50 (pcjnalnie ma umżliwiać twrzenie RAID 6 i 60)

2 prty sieciwe pracujące w trybie 0/00/000 min. prty; Mżliwść instalacji ddatkwych dwóch interfejsów GigabitEthemet niezajmujących sltu PCI-E. w sumie 4 prty GigabitEthemet prt d zdalneg zarządzania sieciweg Wymagany zintegrwany z płytą główną kntrler zdalneg zarządzania zgdny ze standardem IPMI.0 umżliwiający zdalny restart serwera i pełne zarządzanie włącznie z przejęciem zdalnym knsli graficznej raz zdalneg pdłączenia napędów. pdsystem umzliwiający kntrlę pprawnści działania elementów serwera, diagnstykę; Light-Path Diagnstics (persistent withut pwer); zintegrwany z płyta główna mduł TPM. system diagnstyki raz jeg prgramwanie dstarczne przez prducenta serwera pwinn zapewniać: przejmwanie knsli zarządzającej serwera przez Internet zdalny restart lub wyłączenie serwera; definiwanie nwych użytkwników; udstępnianie knsli zarządzającej serwera; mnitrwanie brtów wentylatrów, pzimu napięć zasilania, temperatury prcesra, itp. generwanie raprtów z pracy serwera i zainstalwaneg OS; Prcedura przewidywania awarii bejmująca dyski, pamięć, prcesry, zasilacze, wentylatry, VRM. 4 prty USB ver:.0 ( prty z przdu, z tyłu i prt w śrdku) 5 współpraca w następującymi systemami peracyjnymi (znacza pełne wsparcie dla wymieninych systemów): Red Hat Enterprise Linux 6 Server x64 Editin Red Hat Enterprise Linux 5 Server x64 Editin SUSE LINUX Enterprise Server 0 fr AMD64/EM64T SUSE LINUX Enterprise Server fr AMD64/EM64T Windws Server 003 Standard i Enterprise Editins Windws Server 008 Standard, Enterprise i Datacenter Editins (3-bit/64-bit) Zakres prac wymagany przy instalacji i wstępnej knfiguracji: transprt na własny kszt raz ryzyk d wskazanej siedziby zamawiająceg; instalacja w szafie Rack 9 ; sknfigurwaniu dysków wg. zaleceń zamawiająceg; knfiguracja agregacji prtów na wskazanym przez zamawiająceg urządzeniu zarządzającym (switch), testwanie czekiwanej wydajnści sumwanych prtów d siągnięcia maksymalnej wydajnści; przyłączenie d wskazanych switchów (wymagane kablwanie dstawcy typu patchcrd kat.6 długści 5m i 3m w ilści p 4szt.); szklenie bejmujące swim zakresem pdstawwą bsługę serwera raz jeg prgramwania diagnstyczneg w ilści c najmniej 4h;

3 szczególne wymagania dtyczące gwarancji: gwarancja 36 m-cy typu - n-site next business day reactin call back h ( czas telefnicznej reakcji serwisu d gdzin p zgłszeniu usterki 5 dni w tygdniu przez pracujących gdzin ) świadczenie prducenta sprzętu, że w przypadku nie wywiązywania się z bwiązków gwarancyjnych ferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zbwiązania związane z serwisem gwarancyjnym. RAZEM. W rubrykę nr 4 prszę wpisać w zależnści d pytania : typ, jeg prducenta i ewentualnie numer katalgwy; dpwiedzieć twierdząc lub przecząc na pstawine pytanie ptencjalne mżliwści, nie uzupełniając rubryk kwtwych; w pzstałych punktach przyjąć d wiadmści i stswania zalecenia raz usługi ddatkwe bjęte zamówieniem, nie uzupełniając rubryk kwtwych.. W klumnie nr 6 należy pdać cenę jednstkwą brutt za jednstkę miary daneg asrtymentu; 3. Wszystkie pzycje w pwyższym frmularzu cenwym pwinny być wypełnine ze szczególnym uwzględnieniem klumny nr 4, w której należy pdać prducenta raz typ prpnwaneg w celu weryfikacji ferwaneg z przedmitem zamówienia. Nieuwzględnienie w tabeli chciażby jednej z zamawianych pzycji asrtymentwych spwduje drzucenie ferty. 4. W klumnie nr 7 należy pdać ilczyn ceny jednstkwej brutt (z klumny nr 6) i ilści jednstek miary (z klumny nr 5). 5. Ceny w klumnach 6 i 7 winny być pdane z dkładnścią d dwóch miejsc p przecinku. 6. W pdsumwaniu tabeli wpisać całkwity kmpletny kszt zamówienia brutt. 7. Niezachwanie pwyższej instrukcji skutkwać będzie drzuceniem ferty, z zastrzeżeniem art. 88 pzp.... pdpis upełnmcnineg(ych) przedstawiciela(i) Wyknawcy 3

4 Lp Oferwane urządzenie musi psiadać następujące funkcjnalnści raz integrwać wymienine pniżej elementy: Typ zamawianeg Specyfikacja zamawianeg sprzętu Zadanie Nr Załącznik nr b d SIWZ - frmularz cenwy Prducent nazwa /typ Ilść Cena Wartść Dysk Nas typ Typ prpnwaneg (spełniająceg wymagania SIWZ zad..) Typ HDD d macierzy (zgdny z SIWZ zad..) Dysk Nas typ Typ prpnwaneg (spełniająceg wymagania SIWZ zad..) Typ HDD d macierzy (zgdny z SIWZ zad..) Zasilacz UPS - Typ prpnwaneg zasilacza (spełniająceg wymagania SIWZ zad..3) 4 4 Ruter Typ prpnwaneg rutera (spełniająceg wymagania SIWZ zad..4) 5 Patch panel typ Typ prpnwaneg patch panela (spełniająceg wymagania SIWZ zad..5) 0 6 Patch Crd typ Typ prpnwaneg Patch Crda (spełniająceg wymagania SIWZ zad..6) 00 7 Patch Crd typ Typ prpnwaneg Patch Crda (spełniająceg wymagania SIWZ zad..7) 00. W rubrykę nr 4 prszę wpisać w zależnści d pytania : typ, jeg prducenta i ewentualnie numer katalgwy; dpwiedzieć twierdząc lub przecząc na pstawine pytanie ptencjalne mżliwści, nie uzupełniając rubryk kwtwych; w pzstałych punktach przyjąć d wiadmści i stswania zalecenia raz usługi ddatkwe bjęte zamówieniem, nie uzupełniając rubryk kwtwych.. W klumnie nr 6 należy pdać cenę jednstkwą brutt za jednstkę miary daneg asrtymentu; 3. Wszystkie pzycje w pwyższym frmularzu cenwym pwinny być wypełnine ze szczególnym uwzględnieniem klumny nr 4, w której należy pdać prducenta raz typ prpnwaneg w celu weryfikacji ferwaneg z przedmitem zamówienia. Nieuwzględnienie w tabeli chciażby jednej z zamawianych pzycji asrtymentwych spwduje drzucenie ferty. 4. W klumnie nr 7 należy pdać ilczyn ceny jednstkwej brutt (z klumny nr 6) i ilści jednstek miary (z klumny nr 5). 5. Ceny w klumnach 6 i 7 winny być pdane z dkładnścią d dwóch miejsc p przecinku. 6. W pdsumwaniu tabeli wpisać całkwity kmpletny kszt zamówienia brutt. 7. Niezachwanie pwyższej instrukcji skutkwać będzie drzuceniem ferty, z zastrzeżeniem art. 88 pzp. Razem... pdpis upełnmcnineg(ych) przedstawiciela(i) Wyknawcy 4

5 Lp Oferwane urządzenie musi psiadać następujące funkcjnalnści raz integrwać wymienine pniżej elementy: Typ zamawianeg Specyfikacja zamawianeg sprzętu Zadanie Nr 3 Prducent nazwa /typ Załącznik nr c d SIWZ - frmularz cenwy Ilść Cena Wartść Kmputer typ Prszę pdać prducenta raz typy pszczególnych urządzeń (zgdnie z SIWZ zad. 3.) ) Obudwa ) Płyta główna 3) Prcesr 4) Pamięć 5) Dysk twardy 6) Napęd ptyczny /nagrywarka 7) Karta graficzna 8) Wentylatr 9) Klawiatura 0) Mysz Mnitr LCD typ Prszę pdać prducenta raz typ (zgdnie z SIWZ zad. 3.) 3 Mnitr LCD typ Prszę pdać prducenta raz typ (zgdnie z SIWZ zad. 3.3) 4 Zasilacz UPS typ Prszę pdać prducenta raz typ (zgdnie z SIWZ zad. 3.4) 5 5 Zasilacz UPS typ Prszę pdać prducenta raz typ (zgdnie z SIWZ zad. 3.5) 6 Drukarka typ Prszę pdać prducenta raz typ (zgdnie z SIWZ zad. 3.6) 5 7 Drukarka typ Prszę pdać prducenta raz typ (zgdnie z SIWZ zad. 3.7) 8 Drukarka typ 3 Prszę pdać prducenta raz typ (zgdnie z SIWZ zad. 3.8) 5

6 9 Niszczarka typ Prszę pdać prducenta raz typ (zgdnie z SIWZ zad. 3.9) 0 Skaner typ Prszę pdać prducenta raz typ (zgdnie z SIWZ zad. 3.0) Dysk SSD typ Prszę pdać prducenta raz typ (zgdnie z SIWZ zad. 3.) Raditelefn PMR typ Prszę pdać prducenta raz typ (zgdnie z SIWZ zad. 3.) 3 Ruter 3G typ Prszę pdać prducenta raz typ (zgdnie z SIWZ zad. 3.3) kpl. 4 Mdem 3G Prszę pdać prducenta raz typ (zgdnie z SIWZ zad. 3.4) Razem. W rubrykę nr 4 prszę wpisać w zależnści d pytania : typ, jeg prducenta i ewentualnie numer katalgwy; dpwiedzieć twierdząc lub przecząc na pstawine pytanie ptencjalne mżliwści, nie uzupełniając rubryk kwtwych; w pzstałych punktach przyjąć d wiadmści i stswania zalecenia raz usługi ddatkwe bjęte zamówieniem, nie uzupełniając rubryk kwtwych.. W klumnie nr 6 należy pdać cenę jednstkwą brutt za jednstkę miary daneg asrtymentu; 3. Wszystkie pzycje w pwyższym frmularzu cenwym pwinny być wypełnine ze szczególnym uwzględnieniem klumny nr 4, w której należy pdać prducenta raz typ prpnwaneg w celu weryfikacji ferwaneg z przedmitem zamówienia. Nieuwzględnienie w tabeli chciażby jednej z zamawianych pzycji asrtymentwych spwduje drzucenie ferty. 4. W klumnie nr 7 należy pdać ilczyn ceny jednstkwej brutt (z klumny nr 6) i ilści jednstek miary (z klumny nr 5). 5. Ceny w klumnach 6 i 7 winny być pdane z dkładnścią d dwóch miejsc p przecinku. 6. W pdsumwaniu tabeli wpisać całkwity kmpletny kszt zamówienia brutt. 7. Niezachwanie pwyższej instrukcji skutkwać będzie drzuceniem ferty, z zastrzeżeniem art. 88 pzp.... pdpis upełnmcnineg(ych) przedstawiciela(i) Wyknawcy 6

7 Oferwane urządzenie musi psiadać następujące funkcjnalnści raz integrwać wymienine pniżej elementy: Załącznik nr d d SIWZ - frmularz cenwy Lp Typ zamawianeg prgramwania Specyfikacja zamawianeg sprzętu Zadanie Nr 4 Prducent nazwa /typ Ilść Cena Wartść System peracyjny typ Micrsft Windws 7 Prfessinal 3 bit PL OEM Pakiet biurwy Office typ Micrsft Office Standard 00 MOLP GOV 0 RAZEM. W rubrykę nr 4 prszę wpisać prducenta i ewentualnie numer katalgwy;. W klumnie nr 6 należy pdać cenę jednstkwą brutt za jednstkę miary daneg asrtymentu; 3. Wszystkie pzycje w pwyższym frmularzu cenwym pwinny być wypełnine ze szczególnym uwzględnieniem klumny nr 4, w której należy pdać prducenta raz typ prpnwaneg w celu weryfikacji ferwaneg z przedmitem zamówienia. Nieuwzględnienie w tabeli chciażby jednej z zamawianych pzycji asrtymentwych spwduje drzucenie ferty. 4. W klumnie nr 7 należy pdać ilczyn ceny jednstkwej brutt (z klumny nr 6) i ilści jednstek miary (z klumny nr 5). 5. Ceny w klumnach 6 i 7 winny być pdane z dkładnścią d dwóch miejsc p przecinku. 6. W pdsumwaniu tabeli wpisać całkwity kmpletny kszt zamówienia brutt. 7. Niezachwanie pwyższej instrukcji skutkwać będzie drzuceniem ferty, z zastrzeżeniem art. 88 pzp.... pdpis upełnmcnineg(ych) przedstawiciela(i) Wyknawcy 7

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna nr pstępwania: BZP.2420.31.2013.BD Załącznik nr 5a d SIWZ I. Infrmacje gólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna Przedmitem zamówienia jest: Dstawa, mntaż, pdłączenie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów.

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów. Numer zadania Zadanie 1 Przedmit zamówienia Dstawa kmputerów a/ Stacjnarny zestaw kmputerwy sztuk 4 Opis przedmitu zamówienia Typ: Kmputer stacjnarny. W fercie wymagane jest pdanie mdelu, symblu raz prducenta

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/171/2014 Załącznik nr 2.1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmitem zamówienia jest remnt istniejącej sieci internetwej w DS LAURA i DS Filn w Rzeszwie,

Bardziej szczegółowo

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmitem zamówienia jest dstawa sprzętu, prgramwania narzędziweg raz usług bejmujących wdrżenie Systemu d zarządzania infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy wymiar zawodu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy wymiar zawodu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt Nwy wymiar zawdu współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące dstawy sprzętu kmputerweg dla placówek światy Zapytanie realizwane jest

Bardziej szczegółowo

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dostawa siedmiu sztuk serwerów klasy x86 Zadanie 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk serwerów klasy x86 przeznaczonych do obsługi maszyn wirtualnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Śląskie Centrum Spłeczeństwa Infrmacyjneg Śląska Sieć Punktów Dstępu d Infrmacji (ŚSPI) Opis Przedmitu Zamówienia Maj 2011 r. Załącznik nr 6 Opis przedmitu zamówienia str. 25 Spis zawartści 1. Infrmacje

Bardziej szczegółowo

Dane techniczno-ilościowe dotyczące przedmiotu zamówienia

Dane techniczno-ilościowe dotyczące przedmiotu zamówienia 1. Wymogi ilościowe przedmiotu zamówienia: Dane techniczno-ilościowe dotyczące przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 (dostawa,instalacja i konfiguracja wg. zaleceń zamawiającego serwera plików) 1. Serwer

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Szczegółwy pis przedmitu zamówienia Przedmit zamówienia bejmuje: Załącznik nr 1 d SIWZ d części 1 Dstawę nweg wypsażenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA.. 2 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA... 4 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.nwy-sacz.pl Nwy Sącz: ZP.272.2.2014 Zamówienie na dstawę licencji niegranicznych czasw

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU WIĘZIENNO- USŁUGOWEGO O POMIESZCZENIA. Inwestor: Zakład Karny w Rzeszowie ul. Załęska 76, 35 322 Rzeszów

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU WIĘZIENNO- USŁUGOWEGO O POMIESZCZENIA. Inwestor: Zakład Karny w Rzeszowie ul. Załęska 76, 35 322 Rzeszów FIRMA PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWA VITARO Pracwnia prjektwa Wyknawstw rbót budwlanych Prdukcja parapetów i blatów Suszenie i frakcjnwanie kruszyw Zarządzanie i pśrednictw nieruchmściami 97-500 Radmsk,

Bardziej szczegółowo

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych Załącznik nr 10 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania część C Tryb: przetarg

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. PSE-ST.TELE_VoIP_2015v1 Systemy łączności głosowej VoIP Strona 2 z 29

SPIS TREŚCI. PSE-ST.TELE_VoIP_2015v1 Systemy łączności głosowej VoIP Strona 2 z 29 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI... 3 2. NORMY I ROZPORZĄDZENIA POWOŁANE... 6 3. TECHNICZNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE... 8 3.1 Wymagania gólne... 8 3.2 Wypsażenie... 8 3.3 Wymagania dtyczące

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie do odpowiedzi z dnia 25.05.20011r pytanie 23 i 27.

Uzupełnienie do odpowiedzi z dnia 25.05.20011r pytanie 23 i 27. SP ZOZ.II.1.3./ZP-15-PN/2011 Rzeszów, dnia 27.05.2011r. dot.: przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą 2 szt. automatycznych analizatorów biochemicznych, odczynników

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące sieci LAN

Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące sieci LAN Załącznik nr 1. Opisu przedmitu zamówienia. Szczegółwe wymagania dtyczące sieci LAN NORMY I WYTYCZNE Pdstawą d pracwania zagadnień związanych z kablwaniem strukturalnym są nrmy kablwania strukturalneg:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rewizja 1 CPV 45314320-0 INWESTOR: Świętkrzyski Urząd Wjewódzki w Kielcach 25-516Kielce Opracwał: Tarnów, luty 2015 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1.Przedmit

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską raz ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ I Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ I Miejsce : Sąd Okręgowy w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań 3 szt. Element składowy Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze

Bardziej szczegółowo