OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI"

Transkrypt

1 3/27/2011 Ewa Kusideł 1 OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI

2 3/27/2011 Inwestycje i ryzyko na rynku nieruchomości 2 Inwestycja Inwestycja Nakład na zwiększenie lub tworzenie majątku trwałego Wydatki przedsiębiorstwa, które mogą być użyte do produkcji innych dóbr i usług Wyrzeczenie się obecnych, pewnych korzyści na rzecz niepewnych korzyści w przyszłości

3 3/27/2011 Inwestycje i ryzyko na rynku nieruchomości 3 Efektywność inwestycji Stosunek poniesionych nakładów do efektów uzyskanych dzięki tym nakładom Przykład. Efektywność projektów nakierowanych na wzrost liczby miejsc pracy Działanie Poziom wydatków określonych w umowach (decyzjach) Liczba miejsc pracy netto wg badania CAPI Koszt jednego miejsca pracy netto wg badania CAPI SPO WKP PLN SPO WKP PLN SPO WKP PLN

4 3/27/2011 Inwestycje i ryzyko na rynku nieruchomości 4 Stopa zwrotu z inwestycji Stopa zwrotu to zysk osiągany w trakcie eksploatacji projektu w porównaniu do wartości kapitału służącego sfinansowaniu początkowych nakładów inwestycyjnych Stopa zwrotu = zysk netto / zaangażowany kapitał W przypadku inwestycji kapitałowych stopę zwrotu z kapitału (zaangażowanego np. w zakup nieruchomości, akcji itp.) określimy jako: FV PV R t PV gdzie: PV bieżąca wartość inwestycji (present value) FV przyszła wartość inwestycji (future value) UWAGA! Powyższy wzór jest niczym więcej, jak wzorem na wyliczenie przyrostu procentowego (względnego)

5 3/27/2011 Inwestycje i ryzyko na rynku nieruchomości 5 Obliczanie przyrostów procentowych (stopy zwrotu) cen nieruchomości Przykład 1. Jaką stopę zwrotu uzyskał nabywca mieszkania, które zakupił za 1813 zł/ m 2, a sprzedał za 4025 zł za m 2. Odpowiedź: względna, czyli procentowa zmiana cen wynosiła: ( )/1813=1,22=122%. Cena nieruchomości wzrosła o 122%, czyli pomijając inne koszty taka jest stopa zwrotu inwestora. Przykład 2. Z arkusza dot. nieruchomości gruntowych odczytujemy, że działki w J. Górze były wyceniane na 82,1 zł, zaś we Wrocławiu na 472 zł (dane z czerwca 2009 r), to bezwzględna różnica tych cen wynosi 390 zł, czyli działki w J. Górze są o 390 zł tańsze niż we Wrocławiu. W kategoriach względnych (procentowych) powiemy, że działki w J. Górze są o 83% tańsze niż we Wrocławiu. Gdybyśmy oceniali względny wzrost cen działek we Wrocławiu w porównaniu do Jeleniej Góry, to stwierdzilibyśmy, że wynosi on 475%. Przykład 3 (do przykładu rozważanego w pliku Analiza cen nieruchomości w przestrzeni) Współczynnik zmienności cen nieruchomości w województwie dolnośląskim wynosi 72%, zaś w kujawsko-pomorskim 31%. Na tej podstawie możemy stwierdzić, że współczynnik zmienności w kujawsko-pomorskim jest niższy od dolnośląskiego o 41 pp. (72%-31%=41pp), lub w kategoriach procentowych jest niższy o (31-72)/72=0,58=58%. Pamiętajmy, że przy wyliczaniu zmian procentowych, czyli względnych na podstawie wzoru : (a-b)/b, należy uwzględnić właściwą podstawę porównań, czyli b. Wynika ona zarówno z logiki sformułowanego problemu (pytając o zmianę w stosunku do dolnośląskiego sugerujemy, że dolnośląskie stanowi podstawę porównań), jak i logiki wyliczeń, gdzie w liczniku należy tak ułożyć liczby, aby pokazywały właściwy kierunek zmiany (jeśli chcemy stwierdzić o ile ceny w kujawsko-pomorskim są niższe niż w dolnośląskim, należy tak ułożyć liczby w liczniku, aby dawały minus czyli 31-72, a nie 72-31).

6 3/27/2011 Inwestycje i ryzyko na rynku nieruchomości 6 Oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji (oczekiwany zysk) : R n t 1 n R t Gdzie: R t stopa zwrotu w okresie t n- liczba okresów

7 3/27/2011 Inwestycje i ryzyko na rynku nieruchomości 7 Przykład obliczania stopy zwrotu z inwestycji Załóżmy, że Inwestor I zainwestował na giełdzie kwotę złotych kupując akcje firmy X i po 330 dniach sprzedał je za złotych. Oznacza to, że bezwzględna stopa zwrotu z inwestycji wyniosła złotych, zaś względna stopa zwrotu wyniosła 5% wartości zaangażowanego kapitału. Załóżmy teraz, że Inwestor II kupił akcje firmy Y za kwotę złotych i po 310 dniach sprzedał je za kwotę złotych. Jego zysk wyniósł zł., czyli 14,43% od zaangażowanego kapitału. Na podstawie:

8 3/27/2011 Inwestycje i ryzyko na rynku nieruchomości 8 Przykład obliczania stopy zwrotu -ćd Jak porównać wyniki obu inwestorów? Który z nich był efektywniejszy w zarządzaniu swoim kapitałem? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Inwestor I z nominalnym zyskiem wynoszącym 15% był lepszy od Inwestora II, który osiągnął "tylko" 14.43%. Po dokładniejszej analizie, zauważamy, że choć Inwestor II uzyskał tylko 14.43% od zaangażowanego kapitału, to jednak wartość tą osiągnął szybciej, bo tylko po 310 dniach trwania inwestycji, o 20 dni szybciej w porównaniu do Inwestora I.

9 3/27/2011 Inwestycje i ryzyko na rynku nieruchomości 9 Przykład obliczania stopy zwrotu -ćd Aby przytoczone wyżej inwestycje dało się poprawnie porównać należy sprowadzić zyski obu inwestorów do jednego mianownika, w tym wypadku przeliczyć na skalę jednego roku. Najłatwiej uczynić to rozwiązując następującą proporcję: 15%-330 x -365 X=16,59%, co oznacza, że roczna stopa zwrotu inwestora, który zarobił 15% w ciągu 330 dni wynosi 16,59%. Policz, ile wynosi roczna stopa zwrotu inwestora II

10 3/27/2011 Inwestycje i ryzyko na rynku nieruchomości 10 Opłacalność inwestycji Z czysto biznesowego punktu widzenia, aby inwestycja się opłacała powinna dać stopę zwrotu wyższą niż stopa zwrotu bez ryzyka.

11 3/27/2011 Inwestycje i ryzyko na rynku nieruchomości 11 Wartość przyszła pieniądza dla rocznej kapitalizacji odsetek (future value with annual interest compounding) FV n =PV(1+r) n FV future value after n years, PV present value, r- nominal interest rate, n number of years. Przykład 1: PV=1000 zł, r=10%, n=2 years FV=1000(1+0,1) 2 =1210 zł. Formuła w Excelu: =1000*(1+0,1)^2 Przykład 2. Obligacje skarbowe o terminie zapadalności powyżej roku. ession=76abbc9b3468d1b3cdf41457ca24e1c4

12 3/27/2011 Inwestycje i ryzyko na rynku nieruchomości 12 Efektywna stopa procentowa (effective rate of interest) r e =(1+r/m) m -1 Przykład. Bank A oferuje 10 % roczną stopę procentową z roczną kapitalizacją odsetek. Bank B oferuje 10 % roczną stopę procentową z kwartalną kapitalizacją odsetek. W przypadku banku A stopa nominalna jest równa efektywnej, czyli 10%. W przypadku banku B stopa efektywna wynosi r e =(1+0,1/4) 4-1= 0, =10,38%. Formuła w Excelu: =(1+0,1/4)^4-1 Przykład 2. Oprocentowanie obligacji trzyletnich z półroczną wypłatą odsetek (kiedyś co trzy miesiące) msession=76abbc9b3468d1b3cdf41457ca24e1c4

13 3/27/2011 Inwestycje i ryzyko na rynku nieruchomości 13 Wartość przyszła pieniądza dla kapitalizacji odsetek m razy w roku (future value with interest compounding m times per year) FV n =PV(1+r/m) nxm FV future value after n years, PV present value, m number of capitalization in one year. Przykład. PV=1000 zł, r=10%, n=2 years, m=4. FV=1000(1+0,1/4) 4*2 = 1218,4 zł. Formuła w Excelu: =1000*(1+0,025)^(4*2)= 1218,403

14 3/27/2011 Inwestycje i ryzyko na rynku nieruchomości 14 Finansowanie inwestycji z kredytu Obliczanie raty kredytu PMT, funkcja Excela - oblicza kwotę spłaty pożyczki przy założeniu stałych spłat okresowych i stałej stopy procentowej. Składnia PMT(stopa; liczba_rat; wa; [wp]; [typ]) Stopa Argument wymagany. Stopa procentowa pożyczki. Liczba_rat Argument wymagany. Całkowita liczba spłat w ramach pożyczki. Wa Argument wymagany. Wartość bieżąca, czyli całkowita kwota będąca wartością serii przyszłych płatności (nazywana także kapitałem). Wp Argument opcjonalny. Przyszła wartość, czyli saldo kasowe, które ma zostać osiągnięte po dokonaniu ostatniej płatności. Jeśli argument wp zostanie pominięty, zostanie przyjęta wartość 0 (zero), co będzie oznaczało, że przyszła wartość pożyczki wynosi 0. Typ Argument opcjonalny. Liczba 0 (zero) albo 1, która wskazuje, kiedy płatność jest należna. Wartość wynosi 0 (lub jest pominięty) gdy płatność przypada na koniec okresu, 1, gdy na początek. Inne funkcje, w szczególności IPMT znajdują się w pliku pomocy arkusza.

15 3/27/2011 Inwestycje i ryzyko na rynku nieruchomości 15 Przykład wyliczania kwoty raty kredytu Dane do zadania: kwota kredytu zł, liczba lat spłaty kredytu: 20, oprocentowanie roczne: 5%. Ile będzie wynosiła stała miesięczna rata kredytu? Po zapłaceniu ostatniej raty, ile będzie wynosiła ogólna kwota którą wpłaciłeś do banku? Jeżeli stać cię na płacenie raty rzędu 500 zł miesięcznie, jaką kwotę kredytu możesz wziąć przy innych warunkach nie zmienionych?\ Ile wynoszą odsetki od kapitału, które zwiększają wielkość nakładów na projekt w pierwszym roku jego realizacji?

Jerzy A. Dzieża. Instrumenty o stałym dochodzie

Jerzy A. Dzieża. Instrumenty o stałym dochodzie Jerzy A. Dzieża Instrumenty o stałym dochodzie Spis treści Rozdział. Elementy arytmetyki finansowej...................... Wartość pieniądza w czasie - jedna płatność................... 2... Kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

Wartość pieniądza w czasie (time value of money)

Wartość pieniądza w czasie (time value of money) Opracował Marcin Reszka Doradca Inwestycyjny nr 335 marcin@reszka.edu.pl Zeszyt I Wartość pieniądza w czasie (time value of money) Wszystkie prawa zastrzeżone. Nie zezwala się na kopiowania bez pisemnej

Bardziej szczegółowo

Wartość przyszła pieniądza

Wartość przyszła pieniądza O koszcie kredytu nie można mówić jedynie na podstawie wysokości płaconych odsetek. Dla pożyczającego pieniądze najważniejszą kwestią jest kwota, jaką będzie musiał zapłacić za korzystanie z cudzych środków

Bardziej szczegółowo

Nazwa funkcji (parametry) Opis Parametry

Nazwa funkcji (parametry) Opis Parametry DB(koszt;odzysk;czas_życia;okres;miesiąc) DDB(koszt;odzysk;czas_życia;okres;współczynnik) Zwraca amortyzację środka trwałego w podanym okresie, obliczoną z wykorzystaniem metody równomiernie malejącego

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa DSFRiU

Matematyka finansowa DSFRiU Matematyka finansowa DSFRiU notatki do użytku wewnętrznego dr Leszek Rudak Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Podręczniki 1. M. Podgórska, J. Klimkowska, Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Wykład 3. Podstawowe obliczenia finansowe w Matlabie. Obligacje Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK Kurs letni dla studentów studiów zamawianych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości

Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości Maciej Wolny I. Kalkulacja wartości pieniądza w czasie... 1 II. Nominalna, efektywna i realna stopa procentowa... 4 III. Spłata kredytów w równych i różnych

Bardziej szczegółowo

CZY RATA MOJEGO KREDYTU NIE JEST ZA WYSOKA?

CZY RATA MOJEGO KREDYTU NIE JEST ZA WYSOKA? Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Piotr Śliwka CZY RATA MOJEGO KREDYTU NIE JEST ZA WYSOKA? Podstawy matematyki Finansowej Warszawa 2013 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe Błażej Wajszczuk Paweł Mielnicki Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe 1 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe elementy charakterystyki obligacji 3 1.1. Definicja 3 1.2. Czas do wykupu 4 1.3. Kupon i

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Obligacje i akcje Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykładu Matematyka bankowa 1 i 2

Zadania do wykładu Matematyka bankowa 1 i 2 Zadania do wykładu Matematyka bankowa 1 i 2 Dorota Klim Department of Nonlinear Analysis, Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Łódź, Banacha 22, 90-238 Łódź, Poland E-mail address:

Bardziej szczegółowo

Analiza opłacalności inwestycji v.

Analiza opłacalności inwestycji v. Analiza opłacalności inwestycji v. 2.0 Michał Strzeszewski, 1997 1998 Spis treści 1. Cel artykułu...1 2. Wstęp...1 3. Prosty okres zwrotu...2 4. Inflacja...2 5. Wartość pieniądza w czasie...2 6. Dyskontowanie...3

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Właściciele małych i średnich firm zwykle nie doceniają znaczenia zarządzania finansami uważając, że problem ten dotyczy jedynie dużych przedsiębiorstw, a o finansach przypominają

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa

Matematyka finansowa Matematyka finansowa 26 kwietnia 2013 roku 1. Stopy procentowe. NSP - nominalna stopa procentowa - zwykle określona w skali roku. Jeśli rok dzieli się na n równych podokresów (miesięcy, kwartałów, tygodni,

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności inwestycji SPIS TREŚCI

Ocena efektywności inwestycji SPIS TREŚCI Ocena efektywności inwestycji Jacek Mizerka SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 2 2. MIERNIKI EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI... 3 2.1. WARTOŚĆ ZAKTUALIZOWANA NETTO (NPV)... 3 2.2. WEWNĘTRZNA STOPA ZWROTU (IRR)...

Bardziej szczegółowo

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com Homo Economicus V Spotkanie III Instrumenty Pochodne Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi Kto pyta nie błądzi Agenda Istota rynku instrumentów

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Funkcje w MS Excel. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Funkcje w MS Excel. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Funkcje w MS Excel Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie Funkcje matematyczne Funkcje logiczne Funkcje finansowe Podsumowanie 2/27 Wprowadzenie Funkcje: Są elementami

Bardziej szczegółowo

Ze względu na rodzaj instrumentów finansowych występujących na rynku, rynek finansowy podzielić możemy na:

Ze względu na rodzaj instrumentów finansowych występujących na rynku, rynek finansowy podzielić możemy na: Rozdział 1 Rynek finansowy Rynek finansowy to rynek, na którym dokonuje się sprzedaży i kupna instrumentów finansowych. Instrument finansowy(financial instrument) to kontrakt między dwiema stronami opisujący

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji finansowych

Wprowadzenie do inwestycji finansowych Krzysztof Jajuga Wprowadzenie do inwestycji finansowych Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 49

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Wykład 4 Prawda ekonomiczna Pieniądz, który mamy realnie w ręku, dziś jest wart więcej niż oczekiwana wartość tej samej

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kapitałowe

Inwestycje kapitałowe Tomasz Horemski Inwestycje kapitałowe Podstawowe informacje o zasadach dokonywania inwestycji kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych Podstawy wyceny papierów wartościowych i

Bardziej szczegółowo

Raport. Nr 81. Dodatnia stopa procentowa a problem spłat wieloletniego kredytu bankowego w warunkach wysokiej inflacji. Listopad 1995 Jerzy Żyżynski

Raport. Nr 81. Dodatnia stopa procentowa a problem spłat wieloletniego kredytu bankowego w warunkach wysokiej inflacji. Listopad 1995 Jerzy Żyżynski KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Dodatnia stopa procentowa a problem spłat wieloletniego kredytu bankowego w warunkach wysokiej inflacji Listopad 1995 Jerzy Żyżynski

Bardziej szczegółowo

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Przykład analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego WSTĘP Teoria i praktyka wypracowały wiele metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie zadań egzaminacyjnych. marzec 2010

Rozwiązanie zadań egzaminacyjnych. marzec 2010 Rozwiązanie zadań egzaminacyjnych I etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego marzec 2010 Opracował: Marcin Reszka Doradca Inwestycyjny nr 335 Wszystkie prawa zastrzeżone. Nie zezwala się na kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE. 12.1. Wartość przedsiębiorstwa

12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE. 12.1. Wartość przedsiębiorstwa Wartość przedsiębiorstwa i papiery wartościowe 12 149 12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE 12.1. Wartość przedsiębiorstwa W ostatnich latach mamy coraz częściej do czynienia z wyceną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty o stałym dochodzie

Instrumenty o stałym dochodzie Jerzy A. Dzieża Wydział Matematyki Stosowanej Akademia Górniczo-Hutnicza al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków http://www.agh.edu.pl dzieza@agh.edu.pl Instrumenty o stałym dochodzie 1 grudnia 2006 roku Spis

Bardziej szczegółowo

METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH

METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH Autor: Leszek Pstraś ("Rynek Energii" - luty 2014) Słowa kluczowe: fotowoltaika, PV, analiza rentowności Streszczenie. Spośród wszystkich odnawialnych

Bardziej szczegółowo