ARCHITEKTURA KOMPUTERÓW. Reprezentacja danych w komputerach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARCHITEKTURA KOMPUTERÓW. Reprezentacja danych w komputerach"

Transkrypt

1 Reprezentacja danych w komputerach dr inż. Wiesław Pamuła

2 Literatura 2. J.Biernat: Architektura komputerów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław Null L., Lobor J.:Struktura organizacyjna i architektura systemów komputerowych, Helion Gliwice Stallings W.: Organizacja i architektura systemu komputerowego WNT Warszawa A.Skorupski: Podstawy budowy i działania komputerów, WKŁ Warszawa D.A.Patterson, L.Hennessy: Computer architecture. San Mateo CA USA, Morgan Kaufman Publishers 1998.

3 JEDNOSTKI INFORMACJI Dla opisu działania powszechnie produkowanych układów komputera przyjęto dwu symbolowy alfabet 0, 1. bit elementarna jednostka informacji bajt wektor 8 bitów (łańcuch) nibble lub tetrada 4 bity słowo rozmiar dostosowany do podstawowej jednostki przetwarzanej przez procesor słowo maszynowe od 16 do 64 bitów słowo podwójne (long word lub double word) 2 słowa stanowiące przetwarzaną jednostkę słowo poczwórne (quad word)

4 RODZAJE DANYCH ARCHITEKTURA KOMPUTERÓW Można wyróżnić 3 grupy danych przetwarzanych przez komputer: rozkazy zawierają kody operacji i identyfikatory argumentów dla operacji dane systemowe informacja dla zapewnienia poprawnego gospodarowania zasobami komputera dane użytkowe informacje wykorzystywane w programach realizowanych przez komputer

5 ROZKAZY Projektant architektury komputera definiuje strukturę i rozmiar rozkazów. Rozmiar stanowi wielokrotność słowa maszynowego procesora. struktura rozkazu zbiór pól zawierających identyfikatory działań, które ma wykonać procesor klasa operacji rodzaj operacji identyfikatory przestrzeń kodowa liczba różnych rozkazów, które można zakodować przez bity słowa rozkazu 2 n liczba różnych rozkazów ortogonalność listy rozkazów (rodzaje zadań, sposoby adresowania) kody złożone wykorzystujące więcej niż jedno słowo maszynowe

6 ROZKAZY przykłady: 6 bitów 2 bity 4 bity 4 bity dodawanie rejestrowe rejestr 1 rejestr 2 8 bitów 8 bitów 8 bitów skok młodszy adres starszy adres

7 DANE SYSTEMOWE ARCHITEKTURA KOMPUTERÓW Posiadają strukturę zdefiniowaną na poziomie architektury komputera. Użyteczne dla wspomagania realizacji wielozadaniowej pracy komputera. stos bufor typu LIFO kolejka bufor typu FIFO tablica systemowa blok danych zawierających informacje o stanie procesora lub procesu wykonywanego przez komputer Zapis i odczyt zawartości danych systemowych realizowany jest przez specjalizowane układy komputera.

8 STOS Wydzielony obszar pamięci komputera. Ograniczony. LIFO last in first out - ostatni wpisany pierwszy odczytany wskaźnik stosu zawiera adres szczytu stosu przepełnienie stosu - próba zapisu na zapełniony stos wyczerpanie stosu - próba odczytu pustego stosu przykłady zastosowania: zachowanie stanu licznika programu podczas wejścia do obsługi przerwania zachowanie stanu licznika rozkazów podczas wywołania podprogramu zapamiętanie zmiennych roboczych użytkownika

9 STOS Działanie przepełnienie push push wskaźnik stosu wskaźnik stosu pop dana1 dana2 dana3 dana1 dana2 dana3 wskaźnik stosu dana1 dana2 dana3 pop wyczerpanie

10 KOLEJKA Wydzielony obszar pamięci. FIFO - first in first out - pierwszy wpisany pierwszy odczytany wskaźnik początku kolejki określa położenie danej do pobrania z bufora wskaźnik końca kolejki określa miejsce gdzie można wpisać następną daną nieprawidłowe wyznaczanie wskaźników może prowadzić do zapętlenia kolejki

11 DANE UŻYTKOWE ARCHITEKTURA KOMPUTERÓW Dane użytkowe rozróżniane są przez kontekst wykorzystania. Oprogramowanie wykorzystuje następujące typy danych: skalarne reprezentacja wielkości jednowymiarowych strukturalne zbiory danych skalarnych wskaźnikowe argumenty trybów adresowania danych w obszarze pamięci komputera Typy danych użytkowych definiowane są na poziomie języka programowania

12 TYPY SKALARNE ARCHITEKTURA KOMPUTERÓW przykłady wyliczeniowe opisowe znaki alfanumeryczne stałe logiczne znaczniki liczby stałoprzecinkowe porządkowe całkowite wymierne liczby rzeczywiste zmiennoprzecinkowe logarytmiczne

13 TYPY STRUKTURALNE ARCHITEKTURA KOMPUTERÓW przykłady wektory i tablice łańcuchy liczby zespolone rekordy struktury danych różnych typów zbiory nieuporządkowane zestawy danych

14 TYPY WSKAŹNIKOWE ARCHITEKTURA KOMPUTERÓW przykłady wskazują miejsce przechowywania danych w pamięci komputera adresy zmiennych deskryptory wskaźniki do adresów danych wskaźniki do tablic adresów danych wielopoziomowe adresowanie posrednie pamięć danych adres w tablicy tablica adresów danych adres danej dana

15 ZAPIS DANYCH ARCHITEKTURA KOMPUTERÓW Dane zapisane są w postaci wektorów bitowych. Interpretując wektor jako liczbę binarną każdą daną można przedstawić w postaci liczby i zapisać w wybranym systemie liczenia. Zapis binarny wykorzystuje symbole 0 i 1 kolejne pozycje zapisu są potęgami liczby 2. Grupując liczby binarne w tetrady można każdą tetradę przedstawić z użyciem symboli szesnastkowego systemu liczenia. Kolejne pozycje reprezentacji są potęgami liczby 16. symbole szesnastkowe: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.

16 ASCII American Standard Code for Information Interchange. KOD NUL SOH STX ETX EOT ENQ ACK BEL BS HT LF VT FF CR SO SI 0001 DLE DC1 DC2 DC3 DC4 NAK SYN ETB CAN EM SUB ESC FS GS RS US 0010 SP! # $ % & ( ) * +, -. / : ; < = >? A B C D E F G H I J K L M N O 0101 P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ ` a b c d e f g h i j k l m n o 0111 p q r s t u v w x y z { } ~ DEL UNICODE ISO/IEC : bitowe rozszerzenie kodu ASCII uzupełniony o kody alfabetów narodowych

17 LICZBY STAŁOPRZECINKOWE Zapis pozycyjny L n i 0 a i 2 i n liczba pozycji liczby (pozycje ułamkowe mają ujemne indeksy) Liczba może być zapisana na kilku słowach maszynowych wtedy ważny jest sposób zapisu kolejności słów liczby w pamięci BIG ENDIAN - bardziej znacząca część liczby zapisana pod mniejszym adresem w pamięci wcześniej (MOTOROLA) LITTLE ENDIAN - części liczby zapisane kolejno od najmłodszej do najstarszej w pamięci komputera (INTEL)

18 LICZBY UJEMNE Zapisy liczb ujemnych znak moduł znak U1 znak U2 ARCHITEKTURA KOMPUTERÓW reprezentacja liczb ujemnych przez dopełnienie U1=(2 n -1) L n liczba pozycji zapisu U2=2 n - L U1 negacja modułu liczby L U2 = U1+1 lub negacja kolejnych cyfr modułu liczby L od lewej do prawej do najmłodszej jedynki, która pozostaje nie zanegowana

19 LICZBY ZMIENNOPRZECINKOWE IEEE 754 (-1) S mantysa 2 cecha s - bit znaku mantysa - określa precyzję zapisu 1<m<2 znormalizowana cecha - określa zakres liczb S cecha (przesunięcie k) mantysa znormalizowana ukryta (1) MSB Format bit znaku mantysa cecha przesunięcie (k) pojedyńcza 1 bit (bit 31) 23 bits (bit 0 do 22) 8 bits (bit 23 do 30) = 127 podwójna 1 bit (bit 63) 52 bits (bit 0 do 51) 11 bits (bit 52 do 62) = 1023

20 LICZBY ZMIENNOPRZECINKOWE IEEE 754 obiekty specjalne obiekt liczba znormalizowana zero nieznormalizowana liczba +/- NaN (nie liczba) cecha (1 254) (255) (255) mantysa różne od 0 0 różne od 0 0 różne od 0 wykorzystywane w sprawdzaniu poprawności wykonania operacji na liczbach zmiennoprzecinkowych

21 KODOWANIE INFORMACJI kody detekcyjne z kontrolą parzystości Grey a z jedynkami kody korekcyjne Hamming a R-S

22 CRC Cyclic Redundancy Check reszta z dzielenia przez wielomian generacyjny sprawdzany w celu określenia poprawności przesyłu informacji

23 OPERACJE NA DANYCH ARCHITEKTURA KOMPUTERÓW operacje logiczne iloczyn suma suma modulo 2 XOR przesunięcia logiczne, arytmetyczne, cykliczne wskaźniki stanu wykonania operacji zero przeniesienie, przeniesienie połówkowe, znak przekroczenie zakresu

1. System pozycyjny zapisu liczb

1. System pozycyjny zapisu liczb W.K.: Kody i liczby 1. System pozycyjny zapisu liczb Oznaczenia: R - podstawa pozycyjnego systemu liczenia (liczba naturalna) L - wartość liczby a i - cyfra ; a i {0,1,.., R-1} Zapis liczby (łańcuch cyfr):

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów. dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.

Architektura komputerów. dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow. Architektura komputerów dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl 1 Podział komputerów Honeywell-Bull DPS 7 mainframe Komputery główne

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER?

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? KRZYSZTOF WOJTUSZKIEWICZ URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? Projekt okładki: Michał Rosiński Redakcja: Matylda Pawłowska Skład komputerowy: Krzysztof Świstak Książka przeznaczona

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO INFORMATYKI WYKŁADY

WPROWADZENIE DO INFORMATYKI WYKŁADY WPROWADZENIE DO INFORMATYKI WYKŁADY 2001 DEFINICJE W. Turski: Informatyka nauka o przetwarzaniu informacji przy użyciu środków technicznych. INFORMACJA ŚRODKI I PRZETWARZANIE TECHNICZNE INFORmacja + automatyka

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Informacje ogólne Wykład: 10 * h TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Wprowadzenie do TI Krzysztof Michalak email: krzysztof.michalak@ue.wroc.pl http://kti.ae.wroc.pl http://citi-lab.pl Egzamin: - w sesji Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów 1

Architektura komputerów 1 Literatura Architektura komputerów 1 dr inż. Piotr Zielniewicz Instytut Informatyki tel. (61) 665 23 76 e-mail: Piotr.Zielniewicz@cs.put.poznan.pl P. Metzger, Anatomia PC, Helion, 2003 J. Biernat, Architektura

Bardziej szczegółowo

Notatki do wykładu z architektury komputerów

Notatki do wykładu z architektury komputerów Notatki do wykładu z architektury komputerów Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski 6 lutego 2007 Architektura a organizacja komputera Architektura komputera, według Stallingsa [1],

Bardziej szczegółowo

Notatki do wykładu z architektury komputerów

Notatki do wykładu z architektury komputerów Notatki do wykładu z architektury komputerów Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski 17 lutego 2008 Architektura a organizacja komputera Architektura komputera, według Stallingsa [1],

Bardziej szczegółowo

Spis treści KODOWANIE DANYCH I METODY WERYFIKACJI POPRAWNOŚCI KODOWANIA PI04. Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna

Spis treści KODOWANIE DANYCH I METODY WERYFIKACJI POPRAWNOŚCI KODOWANIA PI04. Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna Tytuł ćwiczenia KODOWANIE DANYCH I METODY

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 Zastosowanie systemów liczbowych w informacji cyfrowej

Moduł 2 Zastosowanie systemów liczbowych w informacji cyfrowej Moduł 2 Zastosowanie systemów liczbowych w informacji cyfrowej 1. Pozycyjne systemy liczbowe 2. Zasady zapisu liczb w pozycyjnych systemach liczbowych 3. Podstawowe działania na liczbach binarnych 4. Liczby

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady Materiały dydaktyczne Systemy automatyki okrętowej Semestr VI Wykłady 1 Temat: Przetworniki analogowe / cyfrowe Większość urządzeń pomiarowych lub rejestratorów sygnałów w systemach pomiarowych kontaktujących

Bardziej szczegółowo

Jerzy Wróbel (red.), Janusz Bonarowski, Grzegorz Linkiewicz, Stanisław Skotnicki. Techniki komputerowe

Jerzy Wróbel (red.), Janusz Bonarowski, Grzegorz Linkiewicz, Stanisław Skotnicki. Techniki komputerowe Jerzy Wróbel (red.), Janusz Bonarowski, Grzegorz Linkiewicz, Stanisław Skotnicki Techniki komputerowe Warszawa 2010 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C

PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! Przykładowe aplikacje i rozwiązanie zawarte w tym podręczniku należy traktować jako uproszczone i niekompletne

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI I PARADYGMATY PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY

JĘZYKI I PARADYGMATY PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY JĘZYKI I PARADYGMATY JĘZYKI I PROGRAMOWANIA PARADYGMATY PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY Plan Translatory Zmienne Wiązania Wiązanie typu Wiązanie pamięci Sprawdzanie zgodności typów Języki silnie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia informatyki

Narzędzia informatyki Narzędzia informatyki dr inż. Anna Kobusińska Anna.Kobusinska@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/akobusinska Literatura Duch W., Fascynujący świat komputerów, Nakom, Poznań 1997 Skorupski P., Podstawy

Bardziej szczegółowo

1. Protokoły komunikacyjne w sieciach przemysłowych

1. Protokoły komunikacyjne w sieciach przemysłowych 1. Protokoły komunikacyjne w sieciach przemysłowych Protokoły komunikacyjne to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia komunikacyjne w celu nawiązania

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z Systemów Operacyjnych DOS - Windows - UNIX.

Materiały pomocnicze do laboratorium z Systemów Operacyjnych DOS - Windows - UNIX. Gdańsk, 1999 r. Podyplomowe Studium Podstaw Informatyki Uniwersytet Gdański http://www.univ.gda.pl/pspi59.htm Janusz Młodzianowski Jacek Paczkowski Materiały pomocnicze do laboratorium z Systemów Operacyjnych

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ANALIZY NUMERYCZNEJ

ELEMENTY ANALIZY NUMERYCZNEJ ELEMENTY ANALIZY NUMERYCZNEJ Andrzej Marciniak Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Prezentacja multimedialna przygotowana za pomocą systemu Corel Presentations 11 i X3 Copyright 2004-2011 by Andrzej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EJ. wersja oprogramowania 01.1 marzec 2009

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EJ. wersja oprogramowania 01.1 marzec 2009 Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EJ wersja oprogramowania 01.1 marzec 2009 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach prosimy kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych:

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych: Zmienna i typ Pascal typy danych Zmienna to obiekt, który może przybierać różne wartości. Typ zmiennej to zakres wartości, które może przybierać zmienna. Deklarujemy je w nagłówku poprzedzając słowem kluczowym

Bardziej szczegółowo

Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1

Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1 Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1 Java jest językiem stosowanym w Internecie. Aby zrozumieć jego ważność, można przyjąć, że ma on tak samo duże znaczenie dla programowania w Internecie, jak C++ dla programowania

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens

Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów Reprezentacja liczb. Kodowanie rozkazów.

Architektura komputerów Reprezentacja liczb. Kodowanie rozkazów. Architektura komputerów Reprezentacja liczb. Kodowanie rozkazów. Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C++

Podstawy programowania w języku C++ Podstawy programowania w języku C++ Część trzecia Jednostki leksykalne i proste typy danych Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym.

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. 42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. Proces - to jedno z najbardziej podstawowych pojęć w informatyce. Z definicji jest to po prostu egzemplarz wykonywanego

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku. Dla początkujących oraz średnio zaawansowanych programistów wersja: 1.0 (27.10.2010)

Programowanie w języku. Dla początkujących oraz średnio zaawansowanych programistów wersja: 1.0 (27.10.2010) Programowanie w języku C Dla początkujących oraz średnio zaawansowanych programistów wersja: 1.0 (27.10.2010) 1 Spis treści 1 Wprowadzenie...5 1.1 Informacje od autora...5 1.2 Jak napisana jest ta książka?...5

Bardziej szczegółowo