POLNORD S.A. Wyniki finansowe za 2011 r. Cele na 2012 r. CC Group Small& MidCapConference2 nd Edition Warszawa, marca 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLNORD S.A. Wyniki finansowe za 2011 r. Cele na 2012 r. CC Group Small& MidCapConference2 nd Edition Warszawa, 22-23 marca 2012"

Transkrypt

1 POLNORD S.A. Wyniki finansowe za 2011 r. Cele na 2012 r. CC Group Small& MidCapConference2 nd Edition Warszawa, marca 2012

2 AGENDA Wyniki finansowe Zadłużenie do spłaty a dodatkowe źródła gotówki Sprzedaż mieszkań Ustawa o ochronie praw nabywcy działania Polnord Przegląd projektów mieszkaniowych Projekty komercyjne Kurs akcji Polnord nieuzasadnione dyskonto do rynku 2

3 WYNIKI FINANSOWE GRUPY POLNORD Wyszczególnienie (tys. zł) Zmiana % 4Q2011 4Q2010 Zmiana % Przychody ze sprzedaży ,4% ,4% Koszt własny sprzedaży ,4% ,2% Zysk (strata) brutto ze sprzedaży ,1% ,1% Aktualizacja wyceny nieruchomości inwestycyjnych ,3% ,2% Wynik ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych ,0% Koszty sprzedaży ,1% ,2% Koszty ogólnego zarządu ,9% ,5% Pozostałe przychody operacyjne ,0% ,3% Pozostałe koszty operacyjne ,7% ,7% Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej ,7% ,6% Przychody finansowe ,0% ,0% Koszty finansowe ,0% ,4% Zysk ze zbycia jednostki zależnej ,7% ,0% Udział w zysku jednostki stowarzyszonej ,8% ,2% Odpis z tytułu utraty wartości firmy ,8% ,0% Zysk (strata) brutto ,6% ,5% Podatek dochodowy ,0% ,7% Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej ,8% ,2% Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej ,0% ,9% Zysk (strata netto za rok obrotowy ,4% ,3% 3

4 POZYCJE ONE-OFFW WYNIKACH 4Q 2011 mln zł Opublikowane: Pozycje One-Offs: Po korekcie: Przychody 132,8 132,8 Zysk brutto na sprzedaży 21,1-10,8 mln zł odpis aktualizujący wartość zapasów Sopocka Rezydencja - 0,4 mln zł odpis aktualizujący wartość zapasów City Park - 0,2 mln zł odpis zaktywowanych kosztów projektu przy ul. Przywidzkiej w Gdańsku 32,5 Rentowność brutto na sprzedaży 15,9% 24,5% EBIT -1,9 4-8,0 mln zł, w tym: - 3,6 mln zł odpis zaktywowanych kosztów (pwu i podatki), dot. działki w Wilanowie, - 2,2 mln zł korekta należności (dotyczy Fadesa Polnord), - 2,2 mln zł odpis zaktywowanych kosztów poniesionych w związku z projektem Wyspa Spichrzów Rentowność EBIT -1,4% 13,2% Zysk brutto -11,2-8,8 mln zł, w tym: - 5,2 mln zł odpis wartości akcji DSS SA, - 3,6 mln zł odpis zaktywowanych odsetek w spółce Polnord Łódź 3 Rentowność brutto -8,4% 12,8% Zysk netto 10,8 Wyniki opublikowane: + 22,9 mln zł odwróconej rezerwy na CIT Wyniki po korekcie: -3,2 mln zł podatku (19%) od zysku brutto po korektach Rentowność netto: 8,1% 10,4% Razem korekty: 28,2 mln zł (bez korekt podatkowych) w całości bez wpływu na przyszły CF Grupy Polnord 17,5 17,0 13,8

5 WOLUMENY WYDAWANYCH MIESZKAŃ szt Wydania mieszkań Warszawa Szczecin Trójmiasto Olsztyn Łódź Wydania roczne (prawa skala) szt Q2010 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q Razem: Uwaga: Wydania mieszkań bez ważenia udziałem w projektach w 2011 przekazanych zostało 912 mieszkań, z czego w 4Q 479 szt., czyli 52% całorocznej liczby wydań planowana liczba przekazań, równa 825 mieszkaniom, została przekroczona o ok. 10% spośród mieszkań przekazanych klientom w 4Q lokali stanowiły mieszkania z pierwszego projektu Spółki w Szczecinie: Ku Słońcu I 5

6 ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY ZA 4Q ,0 25,0 20,0 15,0 2,0 0,6 0,3 0,1 0,1 0,2-0,3-0,4 3,8-10,8 6,2 1,6 3,6 1 Projekt Ilość WA Ostoja Wilanów 258 SZC Ku Słońcu 98 GDA Ostoja Myśliwska 63 WA Dobry Dom 35 10,0 5,0 14,0 15,9 21,1 WA Kryształ Wilanowa 8 WA Królewskie Przedmieście 5 0,0 OLT Tęczowy Las 4 ŁDZ City Park 3 GDA Srebrzysta Podkowa 2 GDA Wilanowska V 2 wynik brutto ze sprzedaży efektem wydania 479 mieszkań na 11 projektach, w 5 lokalizacjach GDY Apartamenty Albatros 1 Razem 1 : bez ważenia udziałem projektów 1 6

7 ZYSKOWNOŚĆ Rentowność brutto ze sprzedaży 35% 25% 21,0% 28,3% bez korekt 1 22,9% 26,7% 22,1% bez korekt 2 24,5% 15% 13,0% 15,9% 5% -5% Uwagi: 1. korekta o rozwiązaną w 4Q2010 rezerwę w projekcie Ostoja Wilanów, w tym: na należności od ubezpieczyciela 2. korekty wyniku brutto ze sprzedaży odpis na Sopot, Łódź i Przywidzką rentowność brutto ze sprzedaży w 4Q 2011 znacznie obniżona z powodu odpisu w wysokości 10,8 mln zł na projekcie Sopocka Rezydencja oraz 0,6 mln zł na innych projektach 7

8 ZAPASY Zapasy Zmiana 4Q11/3Q11 [mln zł] [mln zł] Mieszkania zakończone -14,4 119,2 Projekty w toku -27,0 184,1 Bank ziemi¹ -35,2 856,0 Pozostałe -3,0 14,0 Razem -79, ,3 1wartość banku ziemi nie obejmuje gruntów zakwalifikowanych jako nieruchomości inwestycyjne wartości zawierają aktywowane odsetki od kredytów na zakup gruntów Mieszkania zakończone WA Ostoja Wilanów (49%) 192 SZC -Ku Słońcu I 124 GDA - Ostoja Myśliwska 55 WA Dobry Dom 38 WA Królewskie Przedmieście (33%) 34 LDZ City Park 31 WA Kryształ Wilanowa 6 OLT Tęczowy Las 6 GDA Wilanowska V (50%) 4 GDY Apartamenty Albatros 2 Razem 492 Projekty w toku WA Ostoja Wilanów (49%) 324 SZC Ku Słońcu II 315 WR Osiedle Innova 239 WA Śródmieście Wilanów 170 SOP Sopocka Rezydencja 162 GDA Dwa Potoki 144 GDA Ostoja Myśliwska 124 OLT Tęczowy Las 91 LDZ City Park 88 Razem * bez ważenia udziałem wszystkie składniki zapasów, wykazywane są(z uwzględnieniem zasad MSR 2) po historycznym koszcie wytworzenia szt.* szt.* 8

9 ZADŁUŻENIE ODSETKOWE NETTO dług netto [mln zł] dług netto/kapitały własne [%] (prawa skala) 800,0 100,0% 700,0 667,3 718,0 731,1 723,5 661,6 650,3 90,0% 600,0 80,0% 70,0% 500,0 60,0% 400,0 50,0% 300,0 40,0% 200,0 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q ,0% zadłużenie odsetkowe netto na = 650,3 mln zł, w tym: zadłużenie odsetkowe = 703,1 mln zł, gotówka = 52,8 mln zł 9

10 ZADŁUŻENIE ODSETKOWE WYMAGALNE DO SPŁATY W ROKU 2012 Rozbicie kwoty łącznej na części składowe zamierzenia Polnord w zakresie zarządzania długiem 400,0 350,0 300,0 69,6 kredyt na rachunku bieżącym 8,9 kredyty realizacyjne, spłacane z wpływów z poszczególnych projektów kredyty inwestycyjne pod grunty z zaplanowanym projektem 250,0 73,5 kredyty inwestycyjne, bez projektu 200,0 150,0 100,0 50,0 362,2 60,2 25 mln zł zrolowane pod koniec marca, reszta do rolowania w terminie zapadalności 29,5 120,5 obligacje zamienne, gotowość do spłaty w 4Q 2012 Spłata mln zł plus kredyty realizacyjne, spłacane na bieżąco z projektów 0,0 Zadłużenie do spłaty w 2012 Obligacje zwykłe zabezpieczone Zadłużenie kredytowe Obligacje zamienne Realnie do spłaty 10

11 DODATKOWE ŹRÓDŁA GOTÓWKI 2012 POZA ŚRODKAMI POCHODZĄCYMI Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 szacunkowe wpływy z tytułu możliwej sprzedaży biurowców: B1 i B3 (kwota netto, po spłaceniu kredytów dedykowanym tym projektom) sprzedaż wybranych aktywów, w tym: przy ul. Haffnera w Sopocie, Kotwicznikóww Gdańsku, Sikorskiego w Warszawie 50,0 50,0 z tytułu wierzytelności wobec MPWiK w Warszawie. Dwa wezwania: na 10 i 60 mln zł, pozew na kolejne 60 mln zł w przygotowaniu 100,0 130,0 w efekcie sprzedaży drugiej wierzytelności w stosunku do Miasta Warszawy, po wyroku NSA 80,0 410,0 Spłata zadłużenia wyłącznie ze źródeł pozaoperacyjnych: bez wpływu na dynamikę działań operacyjnych POLNORD 120,0-150,0 11

12 SPRZEDAŻ MIESZKAŃ Ilość podpisanych nowych umów sprzedaży q09 2q09 3q09 4q09 1q10 2q10 3q10 4q10 1q11 2q11 3q11 4q sprzedaż netto 2011 = 1.083lokale, przy czym: 4Q 2011 = 289 szt., 1-3Q 2011 = 794 szt. sprzedaż brutto 2012vs. 2011: styczeń = 89 vs. 52 lokale, luty = 75 vs. 116 lokali, marzec = 72 (do 21.03) vs. 144 lokale liczba sprzedanych mieszkań w 2011 r. o 33% większa od roku 2010 i o 108% od roku

13 AKTYWNA SPRZEDAŻ W ZMIENNYM OTOCZENIU RYNKOWYM Wyzwania rynkowe w 2011 Działania zaradcze Polnord podaż przekraczająca popyt selektywny spadek cen działanie Rekomendacji T wejście w życie części zapisów Rekomendacji S ograniczenie programu Rodzina na Swoim obawy potencjalnych nabywców związane z sytuacją makro wejście w życie ustawy o ochronie praw nabywcy inwestycje przeprojektowane, dostosowane do potrzeb rynku nowa, elastyczna oferta dopasowana do nowych tendencji popytowych ostrożne uruchamianie kolejnych projektów, mniejsze podetapy optymalizacja wewnętrznej struktury i organizacji sprzedaży, działań marketingowych i sposobu obsługi Klienta. szt Sprzedaż mieszkań (netto) ,7% +23,0% q10 4q11 Istotny wzrost sprzedaży mieszkań w 2011 dzięki podjętym wyprzedzająco działaniom zaradczym POLNORD drugim deweloperem w Polsce pod względem sprzedaży mieszkań (z obecnych na GPW) Roczna dynamika sprzedaży Polnord wyższa o 32 pkt proc. niż średnia rynkowa (wg Reas) 13

14 DYNAMIKA SPRZEDAŻY = ELASTYCZNA OFERTA + EFEKTYWANA SPRZEDAŻ Liczba sprzedanych mieszkań/ 1 zatrudnionego Koszty SG&A [tys. zł]/ 1 sprzedane mieszkanie -29,2% +72,5% GK Polnord 5,12 (891 mieszk./174 os.) GK Polnord 8,83 (1.183 mieszk./134 os.) GK Polnord 76,5 GK Polnord 54, istotna poprawa kompetencji Grupy Polnord w obszarze sprzedaży wymierne efekty nowego marketing-mix wprowadzonego przez Zarząd na wniosek nowego Dyrektora Sprzedaży wprowadzenie efektywnego systemu motywacyjnego w obszarze sprzedaży oraz ukierunkowanie całej organizacji na troskę o potrzeby Klienta kluczem do sukcesu rynkowego Polnord w 2011 r. 14

15 USTAWA O OCHRONIE PRAW NABYWCY WEJŚCIE W ŻYCIE: 29 KWIETNIA 2012 Nowe obowiązki dewelopera wg Ustawy środki wpłacane przez klienta gromadzone na zamkniętych lub otwartych mieszkaniowych rachunkach powierniczych zabezpieczenie środków poprzez gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, przy rachunkach otwartych umowa deweloperska w formie aktu notarialnego prospekty informacyjne projektów, zawierające m.in.: przedstawienie sytuacji finansowej dewelopera, plan finansowania przedsięwzięcia, opis inwestycji oraz jej okolicy, harmonogram prac przy otwartym rachunku powierniczym podział budowy na przynajmniej cztery fazy (nie więcej niż dziesięć) prawo nabywcy do odstąpienia od umowy w określonych przypadkach Usługi jakich miałby podjąć się Bank (ważny uczestnik procesu, zgodnie z Ustawą) prowadzenie i rozliczanie mieszkaniowych rachunków powierniczych r. otwarty dostęp dla dewelopera po zakończeniu każdej fazy budowy r. zamknięty dostęp dla dewelopera dopiero po zakończeniu całego budynku i wydaniu mieszkań Sytuacja w przeddzień wejścia ustawy w życie deweloperzy i banki narzekają na nieprecyzyjne zapisy ustawy trudności z praktycznym wprowadzaniem postanowień ustawy w życie brak rynkowej oferty banków, szczególnie na prowadzenie rachunków otwartych PZFP oraz ZBP zgłosiły postulat pilnej nowelizacji Ustawy (poprzez doprecyzowanie zapisów) trwa stan oczekiwania i zawieszenia 15

16 DZIAŁANIA POLNORD - USTAWA O OCHRONIE PRAW NABYWCY WEJŚCIE W ŻYCIE: 29 KWIETNIA 2012 Jakich projektów dotyczy Ustawa? Czy istnieją potencjalne ryzyka dla Polnord? Eliminacja średnioterminowego ryzyka przez Polnord Skutki dla sprzedaży Polnord w 2012r. projektów, których sprzedaż rozpocznie się po tak, jak dla całej branży deweloperskiej w Polsce brak przepisów i wytycznych wykonawczych, dotyczących zapisów Ustawy wyczekująca postawa sektora bankowego, brak oferty rachunków otwartych włączenie do sprzedaży w pierwszych czterech miesiącach 2012 r. całorocznej oferty, tj.: 14 nowych projektów, nowych mieszkań w ofercie skuteczna eliminacja ryzyka legislacyjnego możliwość włączenia rachunków powierniczych na każdym etapie inwestycji możliwy krótkoterminowy spadek wskaźnika efektywności sprzedaży (przyspieszone rozpoczęcie projektów) mniejsza konkurencja ze strony mniejszych, lokalnych deweloperów 16

17 PROJEKTY MIESZKANIOWE W POLSCE Sopocka Rezydencja City Park - Etap 3 Ostoja Myśliwska - Etap 1b Osiedle Innova - Etapy 1,2 Os. Tęczowy Las - Etap 2 bud. 4 Dwa Potoki - Etap 1 Osiedle Innova - Etap 3 Śródmieście Wilanów - Etap 1 Ostoja Wilanów 7 Ku Słońcu - Etap mieszkania 88 mieszkań 124 mieszkania 141 mieszkań 91 mieszkań 144 mieszkania 98 mieszkań 170 mieszkań 324 mieszkania 315 mieszkań Dwa Potoki - kolejne etapy O. Tęczowy Las - bud. 5 Osiedle Innova - Etapy 4, 5 City Park - Etap 4 Śródmieście Wilanów - Etap 2 W Dolinie O. Tęczowy Las - bud. 6 Osiedle Innova - Etapy 6,7 Ostoja Wilanów - Etap 6 bud. C2 Mieszkania w budowie i planowane w szt. 334 mieszkania 103 mieszkania 184 mieszkania 115 mieszkań 165 mieszkań 178 mieszkań 149 mieszkań 120 mieszkań 220 mieszkań 4q11 1q12 2q12 3q12 4q12 1q13 2q13 3q13 4q

18 PROJEKTY ZAKOŃCZONE W 4Q 2011 Ku Słońcu (Etap 1) lokalizacja: Szczecin rozp: 1q10 12,3 tys. PUM 222 lokale do sprzedaży: 92 szt. Ostoja Myśliwska (Etap 1a) lokalizacja: Gdańsk rozp. 2q10; 6,4 tys. PUM 118 lokali do sprzedaży: 23szt. łącznie zakończone: 28,6 tys. PUM, 502 lokale 18 Uwaga: Sprzedaż uwzględnia stan na r., dane bez ważenia udziałem w projektach

19 PROJEKTY W BUDOWIE Ostoja Wilanów (Etap 7) Śródmieście Wilanów (Etap 1) Dwa Potoki (Etap 1) Ku Słońcu (Etap 2) lokalizacja: Warszawa lokalizacja: Warszawa lokalizacja: Gdańsk lokalizacja: Szczecin rozp.: 3q11, zakończ.: 3q13 rozp.: 3q11, zakończ: 3q13 rozp.: 3q11, zakończ: 3q12 rozp. 2q11, zakończ: 4q12/4q13 19,4 tys. PUM 9,5 tys. PUM 6,4 tys. PUM 15,2 tys. PUM 324 lokale 170 lokali 144 lokale 315 lokali do sprzedaży: 283 szt. do sprzedaży: 128 szt. do sprzedaży: 108 szt. do sprzedaży: 302 szt. koszt gruntu/1 PUM=1,4 tys. PLN koszt gruntu/1pum=1,4 tys. PLN koszt gruntu/1pum=0,4 tys. PLN koszt gruntu/1pum = 0,79 tys. PLN łącznie w budowie: 90,0 tys. PUM, lokali 19 Uwaga: Sprzedaż uwzględnia stan na r., dane bez ważenia udziałem w projektach

20 PROJEKTY W BUDOWIE CD. Osiedle Tęczowy Las (Etap 2 bud. 4) lokalizacja: Olsztyn Ostoja Myśliwska (Etap 1b) lokalizacja: Gdańsk Osiedle Innova (Etapy 1, 2, 3) lokalizacja: Wrocław City Park (Etap 3) lokalizacja: Łódź Sopocka Rezydencja lokalizacja: Sopot rozp: 2q10; zakończ: 3q12 4,5 tys. PUM 91 lokali do sprzedaży: 34szt. koszt gruntu/1pum=0,26 tys. PLN rozp: 2q10; zakończ: 2q12 7,3 tys. PUM 124 lokale do sprzedaży: 110 szt. koszt gruntu/1pum=0,4 0,53 tys. PLN rozp: 2q10/2q11; zakończ. 2q/3q/4q12 3,8/3,7/4,8 tys. PUM 70/71/98 lokali do sprzedaży: 3/9/36 szt. koszt gruntu/1 PUM=0,67 tys. PLN rozp. 2q10; zakończ. 1q12 4,7 tys. PUM 88 lokali do sprzedaży: 64 szt. koszt gruntu/1 PUM=1,6 tys. PLN rozp.: 4q09, zakończ. 1q12 9,6 tys. PUM 162 lokale do sprzedaży: 101 szt. koszt gruntu/1pum=8,5 tys. PLN (grunt pozyskany w zamian za akcje cena emisyjna: 153,43 PLN/akcję) łącznie w budowie: 90,0 tys. PUM, lokali 20 Uwaga: Sprzedaż uwzględnia stan na r., dane bez ważenia udziałem w projektach

21 PROJEKTY DO URUCHOMIENIA W 2012 OTL bud. 5 od początku stycznia w ofercie! Osiedle Tęczowy Las (bud. 5 i 6) lokalizacja: Olsztyn rozp.: 1/3q12; zakończ: 3q13/1q14 Dwa Potoki (kolejne etapy) lokalizacja: Gdańsk rozp: 1h12 zakończ: 4q12/2q13 Osiedle Innova (Etapy 4-5,6-7) lokalizacja: Wrocław rozp.: 1q12/4q12; zakończ: 5,8/6,7 tys. PUM 16,1 tys. PUM 3q13/2q14 103/149 lokali 334 lokale 8,9/6,4 tys. PUM koszt gruntu/1 m2 PUM = koszt gruntu/1 m2 PUM = 184/120 lokali 0,25 tys. PLN 0,4 tys. PLN koszt gruntu/1 m2 PUM = 0,67 tys. PLN łącznie do uruchomienia: 82,6 tys. PUM, lokale 21

22 PROJEKTY DO URUCHOMIENIA W 2012 CD. Śródmieście Wilanów (Etap 2) W Dolinie Ostoja Wilanów (Etap 6 bud. C2) City Park (Etap 4) lokalizacja: Warszawa lokalizacja: Gdańsk lokalizacja: Warszawa lokalizacja: Łódź rozp.: 2q12; zakończ.: 2q14 rozp.: 3q12; zakończ.: 1q14 rozp.: 4q12; zakończ: 3q14 rozp.: 2q12; zakończ: 4q13 9,2 tys. PUM 9,4 tys. PUM 12,9 tys. PUM 7,2 tys. PUM 165 lokali 178 lokali 220 lokali 115 lokali koszt gruntu/1 m2 PUM = koszt gruntu/1 m2 PUM = koszt gruntu/1 m2 PUM = koszt gruntu/1 m2 PUM = 1,3 tys. PLN 0,4 tys. PLN 1,4 tys. PLN 1,6 tys. PLN łącznie do uruchomienia: 82,6 tys. PUM, lokali 22

23 BILANS MIESZKAŃ Mieszkania w projektach zakończonych Wydano klientom w 4Q szt. Sprzedane do wydania 164 szt. Do sprzedaży 328 szt. Łódź 24 szt.; 7% Olsztyn 2 szt. 1% Szczecin 92 szt. 28% Trójmiasto 27 szt. 8% Warszawa 183 szt. 56% Mieszkania w projektach w budowie szt. Sprzedane 479 szt. Do sprzedaży szt. Oferta r. = szt. Wrocław 48 szt. 4% Łódź 64 szt. 5% Szczecin 302 szt. 24% Olsztyn 137 szt. 11% Trójmiasto 319 szt. 25% Warszawa 411 szt. 31% 23

24 JV z instytucjami finansowymi maksymalizacja IRR (plany na 2012r.) szansa na wejście na nowe rynki przy niskim ryzyku doświadczenia z JV ze Skarbiec Nieruchomości 3 (projekt Wilanów Królewskie Przedmieście) źródłem cennych referencji możliwość prowadzenia wielu projektów bez obciążania CF Polnord Instytucja Finansowa (właściciel ziemi) grunt ew. projekt Wspólne Przedsięwzięcie udział w zysku JV Instytucja Finansowa (właściciel ziemi): 70 90% udz. Polnord: 10 30% udz. Przychody dla Polnord stałe przychody za prowadzenie projektu POLNORD uzupełnienie wkładu własnego JV premia w przypadku przekroczenia założeń dot. zyskowności 24

25 WILANÓW OFFICE PARK Nr budynku B-0 Zakończenie sprzedane 1Q10 Powierzchnia najmu [tys.m2 PU] Czynsz netto /m-c/pu NOI roczne 20,0 n/d n/d B-1 1Q11 7,3 82 PLN B-3 2Q12 9,4 61 PLN B-2 2Q14 7,2 ok. 60 PLN 7,2 mln PLN (100% wynajęte) 6,9 mln PLN (szacunek, wynajęte 70%) 5,2 mln PLN (szacunek, negocjacje z najemcami) Razem: - 43,9-19,3 mln PLN WOP pozostałe budynki w kolejnych latach, w odpowiedzina popyt ok. 97,0 ok. 40 tys. m2 wybudowanej i w większości wynajętej powierzchni umocnienie miejsca Wilanów Office Park na mapie nowoczesnych kompleksów biurowych Warszawy możliwa sprzedaż budynku B-1 jeszcze w 2012r. 25

26 CENTRUM HANDLOWE WILANÓW 2012 ROK KLUCZOWYM OKRESEM DLA NAJWIĘKSZEJ INWESTYCJI KOMERCYJNEJ POLNORD Q/2Q 2012 podpisanie umowy warunkowej z GTC uzyskanie zgody UOKIK zakończone prace nad koncepcją projektu rozpoczęcie procesu komercjalizacji uzyskanie decyzji środowiskowej zawarcie LOI z dużymi sieciami handlowymi (doradca:jones Lang Lasalle) 3Q 2012 prace nad układem drogowym 4Q 2012 złożenie wniosku o pozwolenie na budowę (zależne od terminu uzyskania decyzji środowiskowej i uzgodnień drogowych) prace budowlane Otwarcie CH Wilanów (uzależnione od braku opóźnień w procesie administracyjnym w 2012r.) ok. 76 tys. m kw. powierzchni pod wynajem 50% udział Polnord w projekcie (JV z GTC) intensywne prace wspólnego zespołu specjalistów CH Wilanów priorytetem dla Polnord, GTC i Miasta 26

27 POLNORD NA GPW NIEUZASADNIONE DYSKONTO W STOSUNKU DO BRANŻY P/E P/BV POLNORD 5,5 0,3 WIG Dev. 12,2 0,6 WIG Dev. / PND 2,2 2,0 27

28 Dziękujemy. POLNORD SA Siedziba: ul. Śląska 35/ Gdynia tel. (058) fax(058) Biuro Zarządu: Al. Gen. Sikorskiego Warszawa tel. (022) fax(022) Kontakt dla inwestorów: CC Group Sp. z oo Katarzyna Sadowska tel. (022)

POLNORD SA Wyniki finansowe za 2010 r. Cele na 2011 r. CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition Warszawa, 23 marca 2011

POLNORD SA Wyniki finansowe za 2010 r. Cele na 2011 r. CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition Warszawa, 23 marca 2011 POLNORD SA Wyniki finansowe za 2010 r. Cele na 2011 r. CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition Warszawa, 23 marca 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA. Prezentacja Inwestorska Wyniki finansowe za 2012 rok Zamierzenia operacyjne Spółki. Warszawa, 26 marca 2013

POLNORD SA. Prezentacja Inwestorska Wyniki finansowe za 2012 rok Zamierzenia operacyjne Spółki. Warszawa, 26 marca 2013 POLNORD SA Prezentacja Inwestorska Wyniki finansowe za 2012 rok Zamierzenia operacyjne Spółki Warszawa, 26 marca 2013 Zastrzeżenie: Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych

Bardziej szczegółowo

POLNORD S.A. Wyniki za 1-3Q 2012 Zamierzenia operacyjne i nowa strategia Spółki. Gdynia, 26 listopada 2012

POLNORD S.A. Wyniki za 1-3Q 2012 Zamierzenia operacyjne i nowa strategia Spółki. Gdynia, 26 listopada 2012 POLNORD S.A. Wyniki za 1-3Q 2012 Zamierzenia operacyjne i nowa strategia Spółki Gdynia, 26 listopada 2012 Zastrzeżenie: Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014 Warszawa, 28 maja 2014 PREZENTACJA INWESTORSKA WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA Warszawa, 21 listopada 2013 PREZENTACJA INWESTORSKA WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 2013. CC Group Small & MidCap Conference 4 th Edition 27 marca 2014

Wyniki za 2013. CC Group Small & MidCap Conference 4 th Edition 27 marca 2014 Wyniki za CC Group Small & MidCap Conference 4 th Edition 27 marca 2014 Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub

Bardziej szczegółowo

STRATEGIAPOLNORDSA NA DRODZE WZROSTU WARTOŚCI WARSZAWA, 22 MARCA 2016 R.

STRATEGIAPOLNORDSA NA DRODZE WZROSTU WARTOŚCI WARSZAWA, 22 MARCA 2016 R. STRATEGIAPOLNORDSA NA DRODZE WZROSTU WARTOŚCI WARSZAWA, 22 MARCA 2016 R. ZASTRZEŻENIE NINIEJSZA PREZENTACJA OPIERA SIĘ NA DANYCH SZACUNKOWYCH, KTÓRE NIE STANOWIĄ PROGNOZ WYNIKÓW POLNORD SA ORAZ PODLEGAJĄ

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2015 R. GRUPAKAPITAŁOWAPOLNORDSA

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2015 R. GRUPAKAPITAŁOWAPOLNORDSA Warszawa, 25.06.2015 r. PREZENTACJA WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2015 R. GRUPAKAPITAŁOWAPOLNORDSA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r.

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za III kwartał 2015 23 października 2015

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za III kwartał 2015 23 października 2015 Dom Development S.A. Prezentacja wyników za III kwartał 2015 23 października 2015 Plan prezentacji Najważniejsze wydarzenia 3 Sytuacja rynkowa 4 Działalność operacyjna: Sprzedaż kwartalna 5 Oferta 6 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał 2015 24 kwietnia 2015

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał 2015 24 kwietnia 2015 Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał 2015 24 kwietnia 2015 Plan prezentacji Najważniejsze wydarzenia 3 Sytuacja rynkowa 4 Działalność operacyjna: Sprzedaż kwartalna 5 Oferta 6 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I półrocze 2015 26 sierpnia 2015

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I półrocze 2015 26 sierpnia 2015 Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I półrocze 2015 26 sierpnia 2015 Plan prezentacji Najważniejsze wydarzenia 3 Sytuacja rynkowa 4 Działalność operacyjna: Sprzedaż kwartalna 5 Oferta 6 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał kwietnia 2016

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał kwietnia 2016 Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał 2016 25 kwietnia 2016 Najważniejsze wydarzenia Rekordowa sprzedaż I kw.: 615 lokali (+32% r/r) Przygotowanie 1 312 lokali na 9 projektach o wartości

Bardziej szczegółowo

Vantage Development S.A.

Vantage Development S.A. Vantage Development S.A. Prezentacja po wynikach za 1Q15 28 maja 2015 roku 1Q15 Dalsze zwiększanie sprzedaży mieszkao Wyniki finansowe 1Q15 Przychody na poziomie PLN 10.4m (w porównaniu do PLN 22.9m w

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3 4 5 6 7-8 9 10 11 12 13 14 16 17 18

Spis treści 3 4 5 6 7-8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 Spis treści Spis treści Liczby I kwartału 2010 r. J.W. Construction vs. WIG - Deweloperzy Sprzedaż mieszkań w sztukach Polityka sprzedażowa Spółki Wyniki - I kwartał 2010 r. Realizacja zysku brutto ze

Bardziej szczegółowo

Dobry rok deweloperów mieszkaniowych, perspektywy jeszcze lepsze

Dobry rok deweloperów mieszkaniowych, perspektywy jeszcze lepsze Dobry rok deweloperów mieszkaniowych, perspektywy jeszcze lepsze Miniony rok dla spółek z branży deweloperskiej specjalizujących się w inwestycjach mieszkaniowych był bardzo udany, zwłaszcza pod kątem

Bardziej szczegółowo

Vantage Development S.A.

Vantage Development S.A. Vantage Development S.A. CC Group Small & MidCap Conference 5th Edition 26 marca 2015 roku 2014 - najlepszy rok w historii Vantage Development Wyniki finansowe 2014 Rekordowe przychody: 61,8 mln PLN (wzrost

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi Perspektywy rynku nieruchomości ci i branży y deweloperskiej w 2009 roku Spragnieni krwi Warszawa, 29 Kwietnia 2009 Polski rynek nieruchomości ci oczekiwany scenariusz rynkowy W 2009 roku oczekujemy spadku

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW PO 9 MIESIĄCACH 2016 ROKU 14 LISTOPADA 2016 R. NASZE OSIĄGNIĘCIA PO 9 MIESIĄCACH 2016 ROKU Skonsolidowane wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży: 450,5

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Jacek Łaszek Kraków, maj 211 r. 2 Stabilizacja cen na rynku mieszkaniowym, ale na wysokim poziomie Ofertowe ceny mieszkań wprowadzonych pierwszy

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW PO 3 KWARTAŁACH 2015 ROKU 16 LISTOPADA 2015 R. Agenda Prezentacji wyników po 3 kwartałach 2015 r. I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE 3 II. SPRZEDAŻ MIESZKAŃ

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Kapitałowej MIRBUD. Wyniki finansowe Q3 2014r.

Prezentacja Grupy Kapitałowej MIRBUD. Wyniki finansowe Q3 2014r. Prezentacja Grupy Kapitałowej MIRBUD Wyniki finansowe Q3 2014r. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD MIRBUD S.A. 100% 86,2% (nowa emisja) 100% PBDiM KOBYLARNIA S.A. JHM DEVELOPMENT S.A. MIRBUD KAZACHSTAN

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wynikowa Spółki po 4Q2010r.

Prezentacja wynikowa Spółki po 4Q2010r. BBI Development NFI S.A. Prezentacja wynikowa Spółki po 4Q2010r. CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition Warszawa, 23 marca 2011 roku Zastrzeżenie: Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 18 października 2013

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 18 października 2013 GRUPA ROBYG Prezentacja Inwestorska Warszawa, 18 października 2013 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 2 Podsumowanie 1-3Q 2013

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ WARSZAWA, 8 WRZEŚNIA 2015 R.

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ WARSZAWA, 8 WRZEŚNIA 2015 R. BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ WARSZAWA, 8 WRZEŚNIA 2015 R. Agenda Prezentacji wyników za I półrocze 2015r. I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE 3 II. SPRZEDAŻ MIESZKAŃ 6 III. SYTUACJA FINANSOWA GRUPY 13 IV.

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK SA Regionalne Centrum Biznesowe

ALIOR BANK SA Regionalne Centrum Biznesowe ALIOR BANK SA Regionalne Centrum Biznesowe SŁAWOMIR HEHN Ekspert ds. Finansowania Klienta Biznesowego JACEK JESZKE Menedżer ds. Klienta Biznesowego ALIOR NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI Alior Bank aktywnie działa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SPÓŁKI MURAPOL S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII B WPROWADZONYCH DO OBROTU NA RYNKU CATALYST GPW

PREZENTACJA SPÓŁKI MURAPOL S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII B WPROWADZONYCH DO OBROTU NA RYNKU CATALYST GPW PREZENTACJA SPÓŁKI MURAPOL S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII B WPROWADZONYCH DO OBROTU NA RYNKU CATALYST GPW 18 SIERPNIA 2010 PROFIL SPÓŁKI Jeden z czołowych deweloperów mieszkaniowych w Polsce Południowej.

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla mediów wyniki finansowe za I półrocze 2015 r. 6 sierpnia 2015 r.

Prezentacja dla mediów wyniki finansowe za I półrocze 2015 r. 6 sierpnia 2015 r. Prezentacja dla mediów wyniki finansowe za I półrocze 2015 r. 6 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie stanowi ani nie wchodzi w skład oferty lub zaproszenia lub zachęty do zbycia lub

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZAWIERAJĄCY ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 30.09.2013 SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

Finansowanie strukturalne nieruchomości oferowane przez PKO Bank Polski S.A. WARSZAWA 19 MARCA 2012 Przygotował: Edmund Cumber

Finansowanie strukturalne nieruchomości oferowane przez PKO Bank Polski S.A. WARSZAWA 19 MARCA 2012 Przygotował: Edmund Cumber Finansowanie strukturalne nieruchomości oferowane przez PKO Bank Polski S.A. WARSZAWA 19 MARCA 2012 Przygotował: Edmund Cumber Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych zajmuje się udzielaniem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MARVIPOL S.A. ZA I KW. 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MARVIPOL S.A. ZA I KW. 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MARVIPOL S.A. ZA I KW. 2014 R. SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE SEGMENTU MOTORYZACYJNEGO GRUPY MARVIPOL 2 1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 1Q 2016 r. Warszawa, 12 maja 2016 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 1Q 2016 r. Warszawa, 12 maja 2016 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 1Q 2016 r. Warszawa, 12 maja 2016 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE 1Q 2016 * Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć, ** Uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Trzecie miejsce w rankingu największych deweloperów mieszkaniowych w Europie Środkowo Wschodniej prowadzonym przez Construction & Investment Journal

Trzecie miejsce w rankingu największych deweloperów mieszkaniowych w Europie Środkowo Wschodniej prowadzonym przez Construction & Investment Journal Wydarzenia Trzecie miejsce w rankingu największych deweloperów mieszkaniowych w Europie Środkowo Wschodniej prowadzonym przez Construction & Investment Journal Pierwsza zrealizowana inwestycja w Warszawie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Dalszy oczekiwany wzrost liczby mieszkań w ofercie. 70-85% oferty w największych miastach stanowią mieszkania w fazie budowy

Dalszy oczekiwany wzrost liczby mieszkań w ofercie. 70-85% oferty w największych miastach stanowią mieszkania w fazie budowy Tendencje rynkowe Mniejsza liczba mieszkań wprowadzonych do oferty niż w poprzednim kwartale Dalszy oczekiwany wzrost liczby mieszkań w ofercie 70-85% oferty w największych miastach stanowią mieszkania

Bardziej szczegółowo

Agenda spotkania Spis treści

Agenda spotkania Spis treści Agenda spotkania Spis treści Rok 2012 - czasem pomnażania majątku Spółki, kończeniem realizowanych inwestycji oraz przygotowania zaplecza pod przyszłe projekty Podwojenie aktywów rzeczowych 5 Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyniki finansowe za I kwartał 2011. Ząbki,12 maja 2011 r.

Prezentacja wyniki finansowe za I kwartał 2011. Ząbki,12 maja 2011 r. Prezentacja wyniki finansowe za I kwartał 2011 Ząbki,12 maja 2011 r. Spis treści Spis treści Najważniejsze wydarzenia 2011 roku Liczby Spółki - I kwartał 2011 roku Wyniki J.W. Construction Holding S.A.

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA 2015 ROK 1 KWIETNIA 2016 R. NASZE OSIĄGNIĘCIA W 2015 ROKU Wyniki sprzedaży, nowe i zakończone inwestycje Rekordowa sprzedaż : 1690 mieszkań (wzrost o

Bardziej szczegółowo

Pierwsza zrealizowana inwestycja w Warszawie Kaskada na Woli. 6 nowych projektów wprowadzonych do oferty w 2011 roku

Pierwsza zrealizowana inwestycja w Warszawie Kaskada na Woli. 6 nowych projektów wprowadzonych do oferty w 2011 roku Wydarzenia Realizacja prognoz finansowych Pierwsza zrealizowana inwestycja w Warszawie Kaskada na Woli 6 nowych projektów wprowadzonych do oferty w 2011 roku Udane targi mieszkaniowe w 2011 roku, najczęściej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI I PÓŁROCZE 2011 roku. 26 sierpnia 2011 roku

WYNIKI I PÓŁROCZE 2011 roku. 26 sierpnia 2011 roku WYNIKI I PÓŁROCZE 2011 roku 26 sierpnia 2011 roku Wydarzenia 2 Pozycja rynkowa Atrakcyjność oferty mieszkaniowej Grupy Gant Development S.A. przekłada się na osiąganie mocnej pozycji rynkowej w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

10 listopada 2011. Prezentacja wynikowa III kwartał 2011

10 listopada 2011. Prezentacja wynikowa III kwartał 2011 Prezentacja wynikowa III kwartał 2011 Spis treści Spis treści Najważniejsze wydarzenia w III kwartale 2011 roku Liczby Spółki III kwartał 2011 roku Zewnętrzne czynniki wpływające na działalność spółki,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI Jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych. Portfel PHN wyceniany jest na 2,3 mld PLN. Spółka ma wieloletnie doświadczenie w sektorach:

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r.

Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r. Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r. KLUCZOWE INFORMACJE Kolejny okres dynamicznego wzrostu EBITDA -> 10,9 mln zł w I półroczu 2015r. Otwarcie 6 restauracji, podpisane 13

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3 4-5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15-16 17 18 19-24

Spis treści 3 4-5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15-16 17 18 19-24 2013-06-26 1 Spis treści strona Najważniejsze wydarzenia w III kwartale 2014 Czynniki wpływające na działalność Spółki Strategia nastawiona na uwolnienie potencjału Grupy Sprzedaż mieszkań w I-III kwartale

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań Plan wykładu 1. Wycena rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2. Wycena nieruchomości inwestycyjnych Wybrane zagadnienia z zakresu wyceny aktywów i zobowiązań Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA

GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA PREZENTACJA WYNIKÓW PO 3 KWARTAŁACH 2015 ROKU PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I MEDIÓW LISTOPAD 2015 r. Zastrzeżenie Niniejszy dokument został przygotowany przez Wikana S.A. ( Spółka

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 R. GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 R. GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA Warszawa, 09.09.2015 r. PREZENTACJA WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 R. GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ I Informacja dodatkowa za 2012 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA III KWARTAŁ 2015. 17 listopada 2015 rok

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA III KWARTAŁ 2015. 17 listopada 2015 rok PREZENTACJA WYNIKÓW ZA III KWARTAŁ 2015 17 listopada 2015 rok Agenda O nas Przewagi konkurencyjne Najważniejsze wydarzenia w IIII kwartale 2015 Otoczenie rynkowe Dane finansowe Portfel nieruchomości Projekt

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG. Wyniki 3 kw. 2011. Warszawa, 21 listopada 2011 r.

GRUPA ROBYG. Wyniki 3 kw. 2011. Warszawa, 21 listopada 2011 r. GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 21 listopada 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 214 roku Kwiecień 215 Komentarz do sytuacji w 214 roku Czynniki rynkowe w 214 roku Działania w Spółce Rosnący import stali z krajów spoza UE

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Temat: Zdarzenia, które mogą mieć wpływ na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Globe Trade Centre S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 r.

Temat: Zdarzenia, które mogą mieć wpływ na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Globe Trade Centre S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. GLOBE TRADE CENTRE S.A. Report bieżący: 4/2015 Data: 16 stycznia 2015 r. Temat: Zdarzenia, które mogą mieć wpływ na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Globe Trade Centre S.A. za rok zakończony

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG S.A. Wyniki 2010 r. Warszawa, 17 marca 2011

Grupa ROBYG S.A. Wyniki 2010 r. Warszawa, 17 marca 2011 Grupa ROBYG S.A. Wyniki 2010 r. Warszawa, 17 marca 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012)

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

stan na dzień 30/09/08 stan na dzień 30/09/08 Razem kapitał własny 29 205 28 051 26 874 26 468

stan na dzień 30/09/08 stan na dzień 30/09/08 Razem kapitał własny 29 205 28 051 26 874 26 468 BILANS AKTYWA 30/09/08 30/06/08 31/12/07 30/09/07 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 23 431 24 114 23 485 23 787 Wartość firmy 0 0 0 0 Pozostałe wartości niematerialne 42 49 30 38 Aktywa finansowe Aktywa

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu BIZNES PLAN (wzór) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008 Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski II kwartał 28 Podaż 2 W pierwszej połowie bieżącego roku na rynku mieszkaniowym w Polsce nastąpiła zmiana w relacji popytu względem podaży. Popyt na mieszkania,

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ Zadanie 1 ZADANIE DO WYBORU: Przedsiębiorstwo Bodomax zaciągnęło kredyt bankowy w wysokości 1. zł na okres dwóch lat. Roczna

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo