Wyniki finansowe i operacyjne 1Q maja 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki finansowe i operacyjne 1Q maja 2018"

Transkrypt

1 Wyniki finansowe i operacyjne 1Q maja 2018

2 AGENDA Podsumowanie Dane operacyjne Dane finansowe Istotne wydarzenia Załączniki 2

3 PODSUMOWANIE 3

4 Wyniki za 1Q 2018 istotnie lepsze od zeszłorocznych Wykonanie [mln zł] 1Q Q 2017 Zmiana 1Q 2018/1Q 2017 Konsensus rynkowy PAP [mln zł] Zmiana 1Q 2018 /konsensus Przychody ze sprzedaży 84,27 12,86 555,3% 100,85-16,4% EBIT 1,74-4,54-5,20-66,5% EBITDA 2,04-25,23-5,45-62,6% Wynik netto 3,32-5,47-3,05 8,7% 4

5 Blisko trzykrotnie większa liczba lokali rozpoznanych w wyniku finansowym Lokale sprzedane Lokale rozpoznane w wyniku finansowym (akty) Lokale wprowadzone do sprzedaży Oferta na koniec 1Q 1Q Q Zmiana -11,01% 196,33% - 14,78% 5

6 DANE OPERACYJNE 6

7 Kolejny raz Grupa zanotowała istotnie wyższą sprzedaż w Trójmieście Sprzedaż ważona udziałem Polnord: 299 w 1Q 2018 vs 336 lokali w 1Q Warszawa Trójmiasto Olsztyn Szczecin Łódź Wrocław 1Q Q 2017 Nieznacznie niższa sprzedaż w 1Q 2018 wynikająca z niższej sprzedaży w Warszawie (zdecydowane rozszerzenie oferty w kolejnych kwartałach 2018) Sprzedaż w Trójmieście wzrosła o 72% r/r 7

8 Warszawa i Trójmiasto głównym źródłem przychodów w 1Q 2018 Akty ważone udziałem Polnord: 323 w 1Q 2018 vs 109 lokali w 1Q Warszawa Trójmiasto Łódź Olsztyn Szczecin Wrocław 1Q Q 2017 Największy wpływ na wyniki finansowe 1Q 2018 miały lokale przekazane w Warszawie (54% aktów) i w Trójmieście (31% aktów) 8

9 1 265 lokali planowanych do wprowadzenia do sprzedaży w 2018 Podsumowanie Projekty Planowane wprowadzenia w 2018* Liczba projektów Liczba mieszkań PUM Projekty Planowane wprowadzenia w 2018* TRÓJMIASTO Liczba Liczba projektów mieszkań PUM Projekty Planowane wprowadzenia w 2018* ŁÓDŹ Liczba projektów Liczba mieszkań PUM Projekty Planowane wprowadzenia w 2018* OLSZTYN Liczba projektów Liczba mieszkań PUM Projekty Planowane wprowadzenia w 2018* WROCŁAW Liczba Liczba projektów mieszkań PUM Projekty Planowane wprowadzenia w 2018* WARSZAWA Liczba Liczba projektów mieszkań PUM * Dane szacunkowe wg stanu na

10 DANE FINANSOWE 10

11 Wzrost przychodów w 1Q 2018 związany ze znacznie większą liczbą przekazanych lokali WYBRANE DANE RZiS 1Q 2018 tys. zł 1Q 2017 zmiana Przychody ze sprzedaży ,3% Zysk (strata) brutto ze sprzedaży ,3% Koszty ogólnego zarządu ,7% Koszty sprzedaży ,8% Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej Koszty finansowe ,8% Zysk (strata) netto WYBRANE DANE BILANSOWE zmiana Nieruchomości inwestycyjne Zapasy ,0% Suma aktywów ,2% Kapitał własny ,6% Zadłużenie finansowe ,7% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,1% Zadłużenie finansowe netto ,8% Wskaźnik zadłużenia fin. netto 41,5% 42,1% -0.6 p.p. 11

12 Ponad 6 mln zł gotówki wygenerowanej z działalności operacyjnej SPRAWOZDANIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH tys. zł 1Q Q 2017 zmiana Zysk (strata) brutto (łącznie z zyskiem na działalności zaniechanej) (Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów (Zwiększenie) / zmniejszenie stanu należności ,2% Zwiększenie / (zmniejszenie) stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych ,6% Zmiana stanu rezerw Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej ,1% Zwiększenie / zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów ,4% Środki pieniężne na początek okresu ,6% Środki pieniężne na koniec okresu ,2% o ograniczonej możliwości dysponowania ,4% 12

13 Zadłużenie zapadające w najbliższych latach będzie częściowo refinansowane i spłacane z przepływów pieniężnych 6,2 42,5 51,9 136,8 70,0 80, od 2020 obligacje kredyty Portfolio obecnych projektów pozwala spłacić całość istniejącego zadłużenia Grupy. Równolegle w związku z przygotowaniem nowych inwestycji, Grupa będzie systematycznie refinansować część obecnego zadłużenia i pozyskiwać nowe finansowania projektowe. 13

14 ISTOTNE WYDARZENIA 14

15 Istotne wydarzenia w 1Q 2018 Odstąpienie przez spółki celowe (Apartamenty, Neptun-Ząbki oraz Olsztyn Tęczowy Las) od umów zawartych z KB Dom Sp. z o.o. na realizację robót budowlanych w charakterze generalnego wykonawcy, które nastąpiło na skutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie KB Dom Sp. z o.o. Zawarcie przez Polnord Apartamenty, Polnord Olsztyn Tęczowy Las oraz Polnord Neptun-Ząbki umowy na generalne wykonawstwo ze spółką z GK Polnord, tj. SPV 1 sp. z o.o., a po zmianie nazwy Polnord Construction Sp. z o.o (łączna wartość umów wynosi ok zł netto) Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności Spółki Oddalenie przez Naczelny Sąd Administracyjny skarg kasacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oszacowanie wysokości odszkodowania przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego i uwzględnienie jego bieżącej wartości w wynikach finansowych 2017 r. (90,8 mln zł) Zawarcie umowy przeniesienia, w wyniku której Spółka nabyła nieruchomość przy ul. Admiralskiej o powierzchni m 2 (ok m 2 PUM) 213 lokali i 228 miejsc postojowych Emisja obligacji o wartości 36,8 mln zł Spłata obligacji o wartości 37,4 mln zł Spłata kredytu w Getin Noble Bank o łącznej wartości 10 mln zł, zgodnie z harmonogramem (20 stycznia 2018) Zmniejszenie zadłużenia z tytułu umowy kredytowej w BOŚ Banku o 6,25 mln zł Naliczenie i spisanie kar umownych w związku z odstąpieniem od umów na generalne wykonawstwo z KB Dom w wysokości 17,6 mln zł KOWR aktualizacja wyceny zobowiązań z tytułu odsetek ustawowych od części opłaty rocznej, podwyższonej na skutek zmiany wartości nieruchomości (13,6 mln zł) 15

16 Istotne wydarzenia po 1Q 2018 Spłata kredytu w Getin Noble Bank o łącznej wartości 10 mln zł, zgodnie z harmonogramem (20 kwietnia 2018) Zawarcie dwóch umów przedwstępnych nabycia niezabudowanej nieruchomości o łącznej powierzchni m 2 położonych w Warszawie w okolicach ul. Lazurowej (ok m 2 PUM) lokali oraz 276 miejsc postojowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie zmian w statucie 25 maja 2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 22 czerwca

17 ZAŁĄCZNIKI 17

18 Zał. 1 Oferta sprzedażowa Projekt Informacje ogólne Część I projekty realizowane przez spółki w 100% zależne od Polnord SA Warszawa Projekty oddane do użytkowania Lokale sprzedane (netto po uwzględnieniu anulacji) PUM (m²) Liczba lokali Termin oddania do użytkowania Spółka realizująca do Q 2018 Neptun I (etap II) IVQ 2015 Polnord Warszawa Ząbki Neptun Neptun II (etap Ia) IIIQ 2017 Polnord Warszawa Ząbki Neptun Neptun II (etap Ib) IVQ 2017 Polnord Warszawa Ząbki Neptun Śródmieście Wilanów (bud. E) IQ 2017 Śródmieście Wilanów Brzozowy Zakątek (bud. A2) IVQ 2017 Śródmieście Wilanów Brzozowy Zakątek (bud. A3) IQ 2018 Śródmieście Wilanów Projekty w realizacji Brzozowy Zakątek (bud. A4) IIIQ 2018* Śródmieście Wilanów Neptun II (etap II) IQ 2019* Polnord Warszawa Ząbki Neptun *planowany termin oddania projektu do użytkowania Oferta na

19 Zał. 2 Oferta sprzedażowa Projekt Informacje ogólne Część I projekty realizowane przez spółki w 100% zależne od Polnord SA Trójmiasto Projekty oddane do użytkowania Lokale sprzedane (netto po uwzględnieniu anulacji) PUM (m²) Liczba lokali Termin oddania do użytkowania Spółka realizująca do Q 2018 Ostoja Myśliwska I-II Polnord Apartamenty Brama Sopocka II-III IIQ 2017 Polnord Gdynia Brama Sopocka Chabrowe Wzgórze I IIIQ 2017 Polnord Apartamenty Chabrowe Wzgórze II IQ 2018 Polnord Apartamenty Projekty w realizacji Fotoplastykon I IIIQ 2018* Polnord Apartamenty Fotoplastykon II IVQ 2019* Polnord Apartamenty Fotoplastykon III IQ 2020* Polnord Apartamenty Studio Morena IVQ 2019* Polnord Apartamenty *planowany termin oddania projektu do użytkowania Oferta na

20 Zał. 3 Oferta sprzedażowa Projekt Informacje ogólne Część I projekty realizowane przez spółki w 100% zależne od Polnord SA Olsztyn Projekty w realizacji Lokale sprzedane (netto po uwzględnieniu anulacji) PUM (m²) Liczba lokali Termin oddania do użytkowania Spółka realizująca do Q 2018 Osiedle Tęczowy Las II (bud. 7) IIQ 2019* Polnord Olsztyn Tęczowy Las Osiedle Tęczowy Las II (bud. 8) IIIQ 2018* Polnord Olsztyn Tęczowy Las Szczecin Projekty oddane do użytkowania Ku Słońcu I IVQ 2011 Polnord Szczecin Ku Słońcu Ku Słońcu III (bud. 3) IIQ 2017 Polnord Szczecin Ku Słońcu Projekty w realizacji Ku Słońcu III (bud. 5) IIQ 2018* Polnord Szczecin Ku Słońcu *planowany termin oddania projektu do użytkowania Oferta na

21 Zał. 4 Oferta sprzedażowa Projekt Informacje ogólne Część I projekty realizowane przez spółki w 100% zależne od Polnord SA Łódź Projekty oddane do użytkowania Lokale sprzedane (netto po uwzględnieniu anulacji) PUM (m²) Liczba lokali Termin oddania do użytkowania Spółka realizująca do Q 2018 City Park II IQ 2011 Polnord Łódź City Park 85-2 City Park IV (bud. A5) IVQ 2015 Polnord Łódź City Park 93-1 City Park IV (bud. A3) IIQ 2017 Polnord Łódź City Park Projekty w realizacji Senatorska bud A IIQ 2020* Polnord Łącznie - projekty oddane do użytkowania Łącznie - projekty w realizacji w tym projekty rozpoczęte w 2018 r Łącznie Część I *planowany termin oddania projektu do użytkowania Oferta na

22 Zał. 5 Oferta sprzedażowa Projekt Informacje ogólne Część II projekty realizowane przez spółki współkontrolowane przez Polnord SA. Dane ważone udziałem Polnord SA Warszawa Projekty oddane do użytkowania Lokale sprzedane (netto po uwzględnieniu anulacji) PUM (m²) Liczba lokali Termin oddania do użytkowania Spółka realizująca do Q 2018 Ostoja Wilanów V-VII Fadesa Polnord Ostoja Wilanów VIa (C2) IVQ 2016 Fadesa Polnord 62 - Ostoja Wilanów VIII (B2) IIIQ 2017 Fadesa Polnord 21-2 Stacja Kazimierz I IQ 2016 Stacja Kazimierz 92-1 Stacja Kazimierz II IIQ 2017 Stacja Kazimierz II 57-1 Projekty w realizacji Stacja Kazimierz III IVQ 2018* Stacja Kazimierz III Stacja Kazimierz IV III Q 2018* Stacja Kazimierz IV Stacja Kazimierz V II Q 2020* Stacja Kazimierz V Trójmiasto Projekty oddane do użytkowania Aquasfera (bud. T2) IIQ 2015 Semeko Aquasfera Aquasfera (bud. T3 klatki A i B) IIIQ 2017 Semeko Aquasfera Projekty w realizacji Aquasfera (bud. T3 klatki C i D) IVQ 2017* Semeko Aquasfera Oferta na

23 Zał. 6 Oferta sprzedażowa Projekt Informacje ogólne Część II projekty realizowane przez spółki współkontrolowane przez Polnord SA. Dane ważone udziałem Polnord SA Wrocław Projekty oddane do użytkowania Lokale sprzedane (netto po uwzględnieniu anulacji) PUM (m²) Liczba lokali Termin oddania do użytkowania Spółka realizująca do Q 2018 Apartamenty Innova B IVQ 2017* Osiedle Innova Projekty w realizacji Apartamenty Innova C IVQ 2018* Osiedle Innova Apartamenty Innova D IVQ 2018* Osiedle Innova Łącznie - projekty oddane do użytkowania Łącznie - projekty w realizacji w tym projekty rozpoczęte w 2018 r Łącznie Część II Podsumowanie Części I i Części II Łącznie - projekty oddane do użytkowania Łącznie - projekty w realizacji w tym projekty rozpoczęte w 2018 r Łącznie Część I i II *planowany termin oddania projektu do użytkowania Dane ważone udziałem Polnord Oferta na

24 Zał. 7 Przychody oraz zysk brutto w podziale na miasta 1Q 2018 Lokale przekazane klientom Przychody Zysk brutto ze sprzedaży Projekt Liczba lokali Powierzchnia lokali [tys. zł] Udział % [tys. zł] Rentowność brutto ze sprzedaży Część I projekty zrealizowane przez spółki w 100% zależne od Polnord SA Warszawa % % Trójmiasto % % Olsztyn Szczecin % % Łódź % - 0% Łącznie Część I % % Część II projekty zrealizowane przez spółki współkontrolowane przez Polnord SA. Dane ważone udziałem Polnord SA Warszawa % % Wrocław % % Trójmiasto Łącznie Część II % % Podsumowanie Część I i Część II Łącznie Część I i II % % 24

25 Zał. 8 Przychody oraz zysk brutto w podziale na projekty 1Q 2018 Projekt Lokale przekazane klientom Przychody Zysk brutto ze sprzedaży Liczba lokali Powierzchnia lokali [tys. zł] Udział % [tys. zł] Rentowność brutto ze sprzedaży Część I Projekty zrealizowane przez spółki w 100% zależne od Polnord SA Warszawa Śródmieście Wilanów % 61 13% Brzozowy Zakątek A % 43 3% Brzozowy Zakątek A % % Apart Hotel % 26 8% Neptun II % 950 3% Trójmiasto Ostoja Myśliwska I-II Potoki I Potoki II Potoki III Potoki IV % 4 3% Chabrowe Wzgórze I % % Dwa Tarasy I-II % 46 23% Brama Sopocka I Brama Sopocka II-III % % Olsztyn Osiedle Tęczowy Las Szczecin Ku Słońcu Ku Słońcu II Ku Słońcu III % % Łódź City Park IV (bud. A3) % - 0% Łącznie Część I % % 25

26 Zał. 9 Przychody oraz zysk brutto w podziale na projekty 1Q 2018 Projekt Lokale przekazane klientom Przychody Zysk brutto ze sprzedaży Liczba lokali Powierzchnia lokali [tys. zł] Udział % [tys. zł] Rentowność brutto ze sprzedaży Część II Projekty zrealizowane przez spółki współkontrolowane przez Polnord SA. Dane ważone udziałem Polnord SA Warszawa Ostoja Wilanów VI-VIII % % Stacja Kazimierz I Stacja Kazimierz II Wrocław Apartamenty Innova Apartamenty Innova B % % Trójmiasto Aquasfera (bud. T2) Łącznie Część II % % Podsumowanie Część I i Część II Łącznie Część I i II % % Dane ważone udziałem Polnord 26

27 Zał. 10 Projekty planowane do uruchomienia w 2018 (w spółkach 100% zależnych od Polnord) Warszawa Olsztyn Osiedle Wilania Warszawa - Wilanów m 2 PUM 120 lokali Rozpoczęcie sprzedaży: 2Q 2018 Osiedle Tęczowy Las bud 9-12 Olsztyn - Bartąg m 2 PUM 119 lokali Rozpoczęcie sprzedaży: 3Q 2018 Osiedle Wiktoria Warszawa - Wilanów m 2 PUM 87 lokali Rozpoczęcie sprzedaży: 3Q 2018 Osiedle Tęczowy Las bud 13 Olsztyn - Bartąg m 2 PUM 31 lokali Rozpoczęcie sprzedaży: 4Q 2018 Osiedle Wioletta Warszawa - Wilanów m 2 PUM 83 lokale Rozpoczęcie sprzedaży: 3Q 2018 Łódź Warszawa - Admiralska Warszawa - Rembertów m 2 PUM 213 lokali Rozpoczęcie sprzedaży: 4Q 2018 Zgierska etap I Łódź - Bałuty m 2 PUM 259 lokali Rozpoczęcie sprzedaży: 4Q

28 Zał. 11 Projekty planowane do uruchomienia w 2018 (w spółkach 100% zależnych od Polnord) Trójmiasto Żabi Kruk - aparthotel Gdańsk - Śródmieście m 2 PUM 257 lokali Rozpoczęcie sprzedaży: 4Q 2018 Osiedle W Dolinie etap I Gdańsk - Kowale m 2 PUM 23 lokale Rozpoczęcie sprzedaży: 3Q

29 Zał. 12 Projekty planowane do uruchomienia w 2018 (w spółkach współzależnych od Polnord) Wrocław Lokale PUM m² Nyska Wrocław m 2 PUM 73 lokale Rozpoczęcie sprzedaży: 4Q

30 Zał. 13 Rachunek zysków i strat Wyszczególnienie [tys. zł] 1Q Q 2017 Zmiana Przychody ze sprzedaży ,3% Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ,5% od jednostek powiązanych Przychody ze sprzedaży usług ,7% od jednostek powiązanych ,8% Przychody z wynajmu ,5% od jednostek powiązanych ,5% Koszt własny sprzedaży ,5% Zysk (strata) brutto ze sprzedaży ,3% Aktualizacja wartości nieruchomości inwestycyjnych Koszty sprzedaży ,8% Koszty ogólnego zarządu ,7% Pozostałe przychody operacyjne ,1% Pozostałe koszty operacyjne ,5% Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej Przychody finansowe ,2% Koszty finansowe ,8% Wynik ze zbycia / okazyjnego nabycia jednostki zależnej Udział w zysku jednostki wycenianej metodą praw własności Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy ,1% Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto

31 Zał. 14 Bilans Aktywa Wyszczególnienie [tys. zł] Stan na Stan na Zmiana Aktywa Aktywa trwałe ,7% Rzeczowe aktywa trwałe ,6% Nieruchomości inwestycyjne Aktywa niematerialne ,4% Inwestycje w jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności ,1% Wartość firmy Należności długoterminowe Pozostałe aktywa finansowe ,4% Aktywa z tytułu podatku odroczonego ,6% Aktywa obrotowe (z wyłączeniem aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży) ,8% Zapasy ,0% Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności ,6% Pożyczki udzielone ,2% Należności z tyt. podatku VAT, innych podatków, ceł, ubezpieczeń i innych ,3% Należności z tytułu podatku dochodowego Rozliczenia międzyokresowe ,2% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,1% Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa obrotowe (w tym zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży) ,8% Suma aktywów ,2% 31

32 Zał. 15 Bilans Pasywa Stan na Stan na Zmiana Pasywa Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) ,6% Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty ,9% Kapitał własny ogółem ,6% Zobowiązania długoterminowe ,9% Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki ,1% Rezerwy Pozostałe zobowiązania ,9% Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania krótkoterminowe (z wyłączeniem zobowiązań bezpośrednio związanych z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży) ,9% Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania ,9% Bieżąca część długoterminowa kredytów bankowych i pożyczek ,1% Krótkoterminowe kredyty odnawialne Inne krótkoterminowe kredyty i pożyczki ,8% Zobowiązania z tytułu podatku VAT, innych podatków, ceł, ubezpieczeń i innych ,6% Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania finansowe Rozliczenia międzyokresowe ,8% Otrzymane zaliczki ,6% Rezerwy ,0% Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży Zobowiązania krótkoterminowe ,9% Zobowiązania razem ,8% SUMA PASYWÓW ,2% 32

33 Zał. 16 Przepływy pieniężne Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Za okres od do Za okres od do Zmiana Zysk (strata) brutto (łącznie z zyskiem na działalności zaniechanej) Korekty o pozycje: ,3% Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności ,8% Amortyzacja ,1% Odsetki i dywidendy, netto ,7% (Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej (Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu należności ,2% (Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych ,6% Zmiana stanu rezerw Podatek dochodowy zapłacony ,0% Pozostałe Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

34 Zał. 17 Przepływy pieniężne Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Za okres od do Za okres od do Zmiana Wpływy ,1% Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych Sprzedaż aktywów finansowych Dywidendy otrzymane Odsetki otrzymane ,3% Spłaty udzielonych pożyczek ,0% Pozostałe Wydatki ,9% Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Nabycie nieruchomości inwestycyjnych Nabycie aktywów finansowych Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych Udzielenie pożyczek ,4% Pozostałe Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

35 Zał. 18 Przepływy pieniężne Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Za okres od do Za okres od do Zmiana Wpływy ,6% Wpływy z tytułu emisji akcji Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek / kredytów ,0% Wpływy z tytułu emisji obligacji ,2% Pozostałe Wydatki ,2% Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego % Spłata pożyczek / kredytów ,3% Wykup obligacji ,2% Dywidendy wypłacone Odsetki zapłacone Pozostałe Środki pieniężne netto z działalności finansowej ,1% Zwiększenie / zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów ,4% Różnice kursowe netto Środki pieniężne na początek okresu ,6% Środki pieniężne na koniec okresu, w tym ,2% O ograniczonej możliwości dysponowania ,3% 35

36 DISCLAIMER: Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych, i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Polnord SA uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Polnord SA nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Opracowania nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Polnord SA. KONTAKT DLA INWESTORÓW JOANNA PACZKOWSKA-TATOMIR TEL.:

Wyniki finansowe 3Q listopada 2017

Wyniki finansowe 3Q listopada 2017 Wyniki finansowe 3Q 2017 15 listopada 2017 Spis treści 1. Wyniki a konsensus rynkowy 2. Podsumowanie wyników 3Q 2017 3. Wybrane dane finansowe i operacyjne 4. Przychody, sprzedaż i oferta 5. Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1Q maja 2017

Wyniki finansowe 1Q maja 2017 Wyniki finansowe 1Q 2017 17 maja 2017 Spis treści 1. Wyniki a konsensus rynkowy 2. Podsumowanie wyników 1Q 2017 3. Wybrane dane finansowe i operacyjne 4. Przychody, sprzedaż i oferta 5. Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1H sierpnia 2017

Wyniki finansowe 1H sierpnia 2017 Wyniki finansowe 1H 2017 31 sierpnia 2017 Spis treści 1. Wyniki a konsensus rynkowy 2. Podsumowanie wyników 1H 2017 3. Wybrane dane finansowe i operacyjne 4. Przychody, sprzedaż i oferta 5. Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne 2017 i 4Q kwietnia 2018

Wyniki finansowe i operacyjne 2017 i 4Q kwietnia 2018 Wyniki finansowe i operacyjne 2017 i 4Q 2017 27 kwietnia 2018 Agenda 1. Podsumowanie 2. Dane operacyjne 3. Dane finansowe 4. Istotne wydarzenia 5. Załączniki Wyniki 2017 istotnie lepsze od zeszłorocznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne 3Q listopada 2018

Wyniki finansowe i operacyjne 3Q listopada 2018 Wyniki finansowe i operacyjne 3Q 2018 29 listopada 2018 AGENDA Podsumowanie zarządcze Dane operacyjne Dane finansowe Załączniki 2 PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE 3 Podsumowanie zarządcze 185,1 mln zł przychodów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne 1H października 2018

Wyniki finansowe i operacyjne 1H października 2018 Wyniki finansowe i operacyjne 1H 2018 8 października 2018 AGENDA Podsumowanie zarządcze Dane operacyjne Dane finansowe Pozostałe informacje Załączniki 2 PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE 3 Podsumowanie zarządcze

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne kwiecień 2018

Wyniki finansowe i operacyjne kwiecień 2018 Wyniki finansowe i operacyjne 2018 30 kwiecień 2018 AGENDA I. PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE II. DANE OPERACYJNE III. DANE FINANSOWE IV. DZIAŁANIA I PLAN NA 2019 R. V. ZAŁĄCZNIKI 2 PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE 3 I.

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.08.2008 BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe 320 040 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe 372 635 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA2014 R.

WYNIKI FINANSOWE ZA2014 R. Warszawa, 15 kwietnia 2015 PREZENTACJA WYNIKI FINANSOWE ZA2014 R. GRUPAKAPITAŁOWAPOLNORDSA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

STRATEGIAPOLNORDSA NA DRODZE WZROSTU WARTOŚCI WARSZAWA, 22 MARCA 2016 R.

STRATEGIAPOLNORDSA NA DRODZE WZROSTU WARTOŚCI WARSZAWA, 22 MARCA 2016 R. STRATEGIAPOLNORDSA NA DRODZE WZROSTU WARTOŚCI WARSZAWA, 22 MARCA 2016 R. ZASTRZEŻENIE NINIEJSZA PREZENTACJA OPIERA SIĘ NA DANYCH SZACUNKOWYCH, KTÓRE NIE STANOWIĄ PROGNOZ WYNIKÓW POLNORD SA ORAZ PODLEGAJĄ

Bardziej szczegółowo

I kwartał (rok bieżący) okres od r. do r.

I kwartał (rok bieżący) okres od r. do r. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) od 01.01.2017r. do 31.03.2017r. (rok poprzedni) od 01.01.2016r. do 31.03.2016r. (rok bieżący) od 01.01.2017r.

Bardziej szczegółowo

3,5820 3,8312 3,7768 3,8991

3,5820 3,8312 3,7768 3,8991 SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA IV KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR IV kwartały 2007 r. IV kwartały 2006 r. IV kwartały 2007 r. IV kwartały 2006 r. narastająco

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Poznań, dnia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

Arrinera S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od do SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie

Arrinera S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od do SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie na dzień na dzień 31.12.2017 31.12.2016 A. AKTYWA TRWAŁE 4 015 520,32 6 748 449,13 I. Wartości niematerialne i prawne 702 775,62 1 067 410,15 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2018 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ str. SPIS TREŚCI 1 OPIS STOSOWANYCH ZASAD

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2008 I 31 MARCA 2007 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2007 DO 30 WRZEŚNIA 2007 ORAZ OD 01 LIPCA 2007 DO 30 WRZEŚNIA 2007 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE III kwartał 2008 r. narastająco 01 stycznia 2008 r. września 2008 r. w tys. zł. III kwartał 2007 r. narastająco 01 stycznia 2007 r. września 2007 r. w tys. EUR III kwartał 2008 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA II KWARTAŁ 2007 R. dnia r. (data przekazania)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA II KWARTAŁ 2007 R. dnia r. (data przekazania) SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA II KWARTAŁ 2007 R. dnia 14.08.2007 r. (data przekazania) w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł.) narastająco 2007 narastająco 2006

Bardziej szczegółowo

I kwartał (rok bieżący) okres od do

I kwartał (rok bieżący) okres od do SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 40 446 33 069 9

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 R. GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 R. GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA Warszawa, 03.12.2015 r. PREZENTACJA WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 R. GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2013 roku (01.01.2013 31.03. 2013) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za I kwartał 2009r. I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za I kwartał 2009r. I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. 2008 r. do dnia 31 marca 2008 r. w tys. EUR I kwartał 2009 r. 2009 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014 AKTYWA 31.03.2015 31.03.2014 I. Aktywa trwałe 32 579 151,10 27 651 258,50 1. Wartości niematerialne i prawne 2 022 755,21 2 315 133,76 2. Rzeczowe aktywa trwałe 15 913 980,14 14 253 611,32 3. Należności

Bardziej szczegółowo

I. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

I. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Załącznik nr.1 2 I. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Na dzień 31 marca 2017 r. Aktywa Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ str. SPIS TREŚCI 1 OPIS STOSOWANYCH ZASAD

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013 Warszawa, 22 maja 2013 PREZENTACJA INWESTORSKA WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A.

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2017 I 31 MARCA 2016 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2015 roku (01.01.2015 31.03. 2015) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT OB D% I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT OB D% I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2009 2008 OB D% I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 580 413 534 121 46 292 108,7% 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 523 153 439 694 83

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

SA-Q WYBRANE DANE FINANSOWE

SA-Q WYBRANE DANE FINANSOWE SA-Q 3 2016 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) 3 kwartał(y) 3 kwartał(y) 3 kwartał(y) WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco / narastająco / 2016 narastająco / 2015 narastająco / 2015

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2016 roku (01.01.2016 31.03. 2016) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Poznań, dnia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) 01.01.2017-30.06.2017 01.01.2016-31.12.2016 A.

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 BILANS AKTYWA 30.09.2014 30.09.2013 I. Aktywa trwałe 31 625 458,65 32 116 270,36 26 908 797,03 22 615 986,23 1. Wartości niematerialne i prawne 2 150 519,62 2 294 197,82 2 271 592,96 2 121 396,51 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH ul. inż. Władysława Rogowskiego Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH ul. inż. Władysława Rogowskiego Starachowice SA-P 2017 WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2017 półrocze / 2016 półrocze / 2017 półrocze / 2016

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2014 I 31 MARCA 2013 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2016 I 31 MARCA 2015 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2018 I 31 MARCA 2017 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016 DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016 BILANS 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 006 17 951 18 281 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 110 129 114 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA 5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA 5.1. Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej (tys. zł) Lp. Wyszczególnienie 31.12.2016 AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE 31 440 18 678 18 745 I Wartości niematerialne, w tym:

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2006 i 31 MARCA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A.

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2016 I 30 WRZEŚNIA 2015 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

I INFORMACJE OGÓLNE Przed korektami: 4. WYBRANE DANE FINANSOWE Tabela 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01.2015-31.12.2015 tys. zł 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2015-31.12.2015

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2014 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2014 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA Warszawa, 26 listopada 2014 PREZENTACJA INWESTORSKA WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2014 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 Warszawa, 25 września 2014 PREZENTACJA INWESTORSKA WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 I 31 MARCA 2010 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie 01.01.2014 - w tys. zł 01.01.2013-01.01.2014 - w tys. EUR 01.01.2013 - I. Przychody ze sprzedaży 33.155 7.935 7.931 1.879 II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8.062 2.558 1.929 606 III.

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2015 R. GRUPAKAPITAŁOWAPOLNORDSA

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2015 R. GRUPAKAPITAŁOWAPOLNORDSA Warszawa, 25.06.2015 r. PREZENTACJA WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2015 R. GRUPAKAPITAŁOWAPOLNORDSA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

I kwartał(y) narastająco okres od do

I kwartał(y) narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01-2019 do 31-03-2019 01-01-2018 do 31-03- 2018 01-01-2019 do 31-03- 2019 01-01-2018 do 31-03-2018 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za I kwartał 2009 roku według

Bardziej szczegółowo