WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2013

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2013"

Transkrypt

1 Warszawa, 2 kwietnia 2014 PREZENTACJA INWESTORSKA WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2013 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA

2 ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Polnord SA uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Polnord SA nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Opracowania nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Polnord SA. 2

3 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE ROKU 2013 WYDANIA I SPRZEDAŻ WYNIKI FINANSOWE ODSZKODOWANIA PROJEKTY W REALIZACJI 3

4 WYBRANE DANE FINANSOWE ZA ROK 2013 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY [TYS. ZŁ] ZYSK NETTO I RENTOWNOŚĆ BRUTTO ZE SPRZEDAŻY [TYS. ZŁ] Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 [tys. zł] ,1% ,4% ,5% 13,4% ,2% ,3% %* ,4%* Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 * skorygowane o odpis aktualizujący zapasy, który nie dotyczy projektów deweloperskich 25% 20% 15% 10% 5% 0% SPRZEDAŻ [SZT.] KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU I SPRZEDAŻY [TYS. ZŁ] [szt.] [szt.] [mln zł] ,83 11,95 10,37 13,02 8,70 8,52 8,14 9,35 Sprzedaż netto Polnord Inne (Rosja, Aquasfera) Sprzedaż netto kwartalnie Fadesa 0 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 4

5 ISTOTNE WYDARZENIA Działalność operacyjna W 2013 r. wprowadzenie do sprzedaży przez Spółki Grupy 3 nowych inwestycji oraz 3 inwestycji będących kolejnym etapem realizowanych projektów Czwarty kwartał zakończony rekordowym wynikiem 401 sprzedanych lokali netto. Tym samym sprzedaż w całym 2013 roku wyniosła lokali, dając Grupie trzeci wynik na rynku, wśród spółek giełdowych. W 2013 r. wypracowanie przez Grupę Kapitałową Polnord zysku netto w wysokości tys. zł oraz osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na poziomie tys. zł. Przychody zostały wygenerowane głównie na wydanych nabywcom 852 lokalach, wybudowanych w ramach projektów mieszkaniowych zlokalizowanych w Warszawie, Trójmieście, Wrocławie i Szczecinie. Zarządzenie zadłużeniem i odszkodowania Spadek zadłużenia odsetkowego brutto o tys. zł, zaś zadłużenia odsetkowego netto o tys. zł. Wniosek o odszkodowanie od m. st. Warszawy za szkodę poniesioną wskutek wydania niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych odmawiających wypłacenia odszkodowania za drogi publiczne w Wilanowie na kwotę 123 mln zł (proces w toku, wartość roszczenia rośnie z upływem czasu). Redukcja kosztów działalności Niezależnie od intensyfikacji działań sprzedażowych kontynuowanie działań prowadzące do obniżenia kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży Grupy, które w 2013 r. wyniosły tys. zł, co stanowi spadek o ponad 28% rok do roku wobec tys. zł w 2012 r. Jest to najniższy poziom kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży od 2007 r. 5

6 WYDANIA I SPRZEDAŻ PODSUMOWANIE ROKU 2013 WYDANIA I SPRZEDAŻ WYNIKI FINANSOWE ODSZKODOWANIA PROJEKTY W REALIZACJI 6

7 WYDANIA I MARŻE W 2013 R. WARSZAWA PROJEKT LOKALE WYDANE * LOKALE SPRZEDANE DO WYDANIA * PRZYCHODY [TYS. ZŁ] % ZYSK BRUTTO [TYS. ZŁ] MARŻA BRUTTO RENTOWNOŚĆ BRUTTO ZE SPRZEDAŻY 25% Ostoja Wilanów II-VII % % Królewskie Przedmieście % 143 4% 20% 19,4%* Dobry Dom % % Śródmieście Wilanów (bud. A) % % 15% 13,1% 13,4% 13,3% TRÓJMIASTO Ostoja Myśliwska I % % Ostoja Myśliwska II % % 2 Potoki I % % 10% 5% 6,4% 4,5% 9,2% 8,0%* 2 Potoki II % % 2 Potoki III (bud. 1-3) % 225 8% Sopocka Rezydencja % % OLSZTYN Osiedle Tęczowy Las (bud.4) % % Osiedle Tęczowy Las (bud.5) % % 0% 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 * skorygowane o odpis aktualizujący zapasy, który nie dotyczy projektów deweloperskich SZCZECIN Ku Słońcu I % 83 1% Ku Słońcu II (bud. 2) % % * Dane nieważone udziałem Polnord 7

8 WYDANIA I MARŻE W 2013 R. C.D. PROJEKT LOKALE WYDANE LOKALE SPRZEDANE DO WYDANIA PRZYCHODY [TYS. ZŁ] % ZYSK BRUTTO [TYS. ZŁ] MARŻA BRUTTO ŁÓDŹ City Park II % % City Park III % % WROCŁAW Osiedle Innova I-III % % Osiedle Innova IV-V % % ŁĄCZNIE % % Dane nieważone udziałem Polnord; dane nie uwzględniają projektu Aquasfera W 2013 r. wydano 893 lokale, z czego 41 lokali wydanych zostało na projekcie Aquasfera, realizowanym przez spółkę Semeko Aquasfera. Spółka oczekuje wyraźnego wzrostu rentowności brutto ze sprzedaży do poziomu ok. 25% w następnych kwartałach dzięki: zakończeniu nierentownych inwestycji (rentowność brutto i liczba wydań w 2013 r. na projektach City Park w Łodzi oraz Sopocka Rezydencja w Sopocie wyniosły odpowiednio -6% i 34 mieszkania oraz -32% i 50 mieszkań; do sprzedaży pozostało łącznie 23 lokale); wprowadzaniu do sprzedaży nowych inwestycji i mniejszemu udziałowi w ofercie, ostatnich trudniej sprzedawalnych mieszkań w poszczególnych projektach; uruchomieniu nowych projektów z marżą brutto planowaną na poziomie 20 30%. 8

9 OCZEKIWANE WPŁYWY OPERACYJNE I MARŻA BEZPOŚREDNIA NA SPRZEDAŻY Z UMÓW ZAWARTYCH W 2013 R. INWESTYCJA Q 2013 liczba 1) podpisanych umów przychody 2) marża 2) bezpośrednia na sprzedaży * wartość gruntu 2) w koszcie bezpośrednim ** wpływy 2) operacyjne netto *** liczba 1) podpisanych umów przychody 2) marża 2) bezpośrednia na sprzedaży * wartość gruntu 2) w koszcie bezpośrednim ** wpływy 2) operacyjne netto *** [szt.] [tys. zł] [tys. zł] [tys. zł] [tys. zł] [szt.] [tys. zł] [tys. zł] [tys. zł] [tys. zł] Królewskie Przedmieście inwestycja w całości sprzedana Dobry Dom inwestycja w całości sprzedana Śródmieście Wilanów (bud. A) Śródmieście Wilanów (bud. C) Śródmieście Wilanów (bud. D) Neptun Ostoja Myśliwska Apartamenty Albatros Potoki I Potoki II Potoki III (bud. 1-3) Sopocka Rezydencja Dwa Tarasy I Aquasfera Osiedle Tęczowy Las (bud. 4) Osiedle Tęczowy Las (bud. 5) Osiedle Tęczowy Las (bud. 6) Ku Słońcu I Ku Słońcu II (bud. 2) Ku Słońcu II (bud. 1) City Park Ostoja Wilanów Osiedle Innova Razem ) Dane nieważone udziałem Polnord 2) Dane ważone udziałem Polnord * marża bezpośrednia ze sprzedaży liczona jako przychody ze sprzedaży pomniejszone o koszt gruntu, koszt budowy, koszt projektowania (bez kosztów finansowych) ** na dzień bilansowy grunt jest w posiadaniu Grupy, realizacja inwestycji umożliwia zwrot poniesionych nakładów *** wpływy netto liczone jako przychody z umów pomniejszone o koszty bezpośrednie i powiększone o wartość gruntu 9

10 WZROST SPRZEDAŻY I ROZSZERZENIE OFERTY MIESZKANIOWEJ NOWE UMOWY SPRZEDAŻY NETTO DYNAMICZNY WZROST SPRZEDAŻY NETTO PRZEZ POLNORD [szt.] [szt.] Sprzedaż netto Polnord Inne (Rosja, Aquasfera) Sprzedaż netto kwartalnie Fadesa Grupa Polnord bez Fadesy Fadesa Semeko Łączna sprzedaż netto Na koniec 2013 roku w ofercie znajdowało się lokali oferowanych w ramach inwestycji już zakończonych oraz 10 etapów inwestycji w trakcie realizacji w 6 miastach w Polsce. Celem Grupy jest istotne zwiększenie skali działalności poprzez ciągłe rozszerzanie oferty mieszkań o wysokomarżowe projekty w atrakcyjnych lokalizacjach oraz włączenie mieszkań z segmentu popularnego. Planowane uruchomienie 16 inwestycji, z których 12 stanowi kolejne etapy już realizowanych projektów. Pozostałe 4 to inwestycje rozpoczynane samodzielnie lub z partnerami, w nowych, atrakcyjnych lokalizacjach w Warszawie, Trójmieście i Wrocławiu. Projekty planowane do uruchomienia stwarzają potencjał do rozszerzenia oferty o ok lokali o łącznej powierzchni PUM ok. 123,2 tys. m 2. 10

11 PROJEKTY PLANOWANE DO URUCHOMIENIA W 2014R. Haffnera (Etap I) ok m 2 PUM ok. 50 lokali Planowane rozpoczęcie 2/3Q2014 Planowane zakończenie 2Q2016 Brama Sopocka m 2 PUM 102 lokale Planowane rozpoczęcie 2Q2014 Planowane zakończenie 4Q2015 Dwa Tarasy (Etap II) m 2 PUM 172 lokale Planowane rozpoczęcie 2/3Q2014 Planowane zakończenie 3Q2015 Ostoja Wilanów (Etap V, bud. B4) m 2 PUM 137 lokali Planowane rozpoczęcie 4Q2014 Planowane zakończenie 4Q2016 Aquasfera, Reda k/gdyni (bud. Indian) m 2 PUM 173 lokale Planowane rozpoczęcie 3/4Q2014 Planowane zakończenie 2Q2016 Ostoja Wilanów (Etap VI, bud. C2) m 2 PUM 184 lokali Planowane rozpoczęcie 1Q2014 Planowane zakończenie 1Q2016 Ku Słońcu (Etap III) m 2 PUM 180 lokali Planowane rozpoczęcie 3Q2014 Planowane zakończenie 2Q2016 Osiedle Moderno m 2 PUM 158 lokali Planowane rozpoczęcie 1Q2014 Planowane zakończenie 4Q2015 Osiedle Innova II m 2 PUM 209 lokali Planowane rozpoczęcie 2Q2014 Planowane zakończenie 2/3Q2016 City Park (Etap IV) m 2 PUM 209 lokali Planowane rozpoczęcie 1/2Q2014 Planowane zakończenie 1Q2016 Stacja Kazimierz (Etap I) m 2 PUM 184 lokali Planowane rozpoczęcie 2Q2014 Planowane zakończenie 1Q2016 Neptun, Ząbki k. Warszawy (Etap II) m 2 PUM 105 lokali Planowane rozpoczęcie 2/3Q2014 Planowane zakończenie 4Q2015 Inwestycje planowane do uruchomienia samodzielnie (przez spółki w 100% zależne od Polnord) Inwestycje planowane do uruchomienia, realizowane przez spółki współzależne od Polnord ŁÓDŹ Ostoja Wilanów (Etap VIII) m 2 PUM 65 lokali Planowane rozpoczęcie 2Q2014 Planowane zakończenie 2Q2016 Śródmieście Wilanów (bud. E) m 2 PUM 155 lokali Planowane rozpoczęcie 3Q2014 Planowane zakończenie 4Q2015 Śródmieście Wilanów (bud. F) m 2 PUM 121 lokali Planowane rozpoczęcie 2Q2014 Planowane zakończenie 3Q2015 SMART Aparthotel (Etap I) Etap I: m 2 PUM 195 lokali Planowane rozpoczęcie 2Q2014 Planowane zakończenie 2Q

12 WYNIKI FINANSOWE PODSUMOWANIE ROKU 2013 WYDANIA I SPRZEDAŻ WYNIKI FINANSOWE ODSZKODOWANIA PROJEKTY W REALIZACJI 12

13 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WYSZCZEGÓLNIENIE (TYS. PLN) Q2013 4Q2012 Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży ( ) ( ) (98 694) (71 974) Odpis aktualizujący (7 586) (12 340) (6 546) (5 477) Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Aktualizacja wyceny nieruchomości inwestycyjnych (19 358) Koszty ogólnego zarządu i sprzedaży (34 705) (48 175) (9 346) (13 023) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (26 830) (23 973) (1 724) (5 735) Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej (7 298) Przychody finansowe (944) Koszty finansowe (38 060) (99 092) (6 935) (15 007) Wynik ze zbycia jednostki zależnej - (28 637) - (12 953) Udział w zysku jednostki stowarzyszonej (228) Zysk (strata) brutto (9 353) (14 030) (5 942) Podatek dochodowy (4 575) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej (3 784) (2 762) (3 786) (2 345) Zysk (strata) netto za rok obrotowy

14 BILANS - AKTYWA WYSZCZEGÓLNIENIE (TYS. PLN) Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne Inwestycje w jedn. stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności Aktywa finansowe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Należności długoterminowe Wartość firmy Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne Inne krótkoterminowe aktywa finansowe Należności z tytułu podatku VAT i innych Należności z tytułu podatku dochodowego Rozliczenia międzyokresowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty SUMA AKTYWÓW

15 BILANS - AKTYWA STRUKTURA ZAPASÓW [mln zł] ,4 662,2 667,3 658,7 584, ,3 0,1 1,0 0,7 26,7 26,7 26,7 26,7 0, , ,6 361,8 354,7 313, ,6 ZAPASY BANK ZIEMI (GRUNTY) NA R. Warszawa 147,1 mln zł Wrocław 16,2 mln zł Ząbki k/warszawy 19,6 mln zł Trójmiasto 40,4 mln zł Bartąg k/olsztyna 7,0 mln zł Szczecin 30,5 mln zł Łódź 46,4 mln zł Lublin 6,4 mln zł STRUKTURA NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE BANK ZIEMI (GRUNTY) NA R. [mln zł] ,2 164,5 190,0 205,7 106,5 122,6 109,2 94,9 88,3 947,7 973,2 990, , , ,7 33,2 34,4 71,6 94,7 96, ,0 93,0 93,0 137, Mieszkania zakończone Projekty w toku Bank ziemi (grunty) Infrastruktura Pozostałe 32,5 31,5 99,5 99,5 90,1 90,1 Warszawa, Wilanów 521,0 mln zł ,9 751,0 767,1 803,1 788, Bank ziemi (grunty) Biurowiec B1 (Wilanów) Biurowiec B3 (Wilanów) Stroj Dom - Rosja Pozostałe 2,2 mln zł Dobrzewino, gmina Szemud 16,6 mln zł Sopot 59,7 mln zł Kowale k. Gdańska 9,5 mln zł Łódź 40 mln zł Dopiewiec k. Poznania 128,4 mln zł Jastarnia - Jurata 4,9 mln zł Głosków k. Piaseczna 6,5 mln zł 15

16 ZESTAWIENIE DZIAŁEK O NAJWIĘKSZEJ WARTOŚCI W WARSZAWIE, DZIELNICA WILANÓW Nr działki Powierzchnia [mkw.] Wartość w sprawozdaniu [tys. zł] Plany inwestycyjne 2/ / Teren przylegający do planowanej południowej obwodnicy Warszawy S2. Działka o przeznaczeniu usługowo - mieszkaniowym. Możliwość zabudowy ok. 95,6 tys. m 2. powierzchni użytkowej. Spółka nie przewiduje realizacji inwestycji na tej działce w perspektywie najbliższych 3 lat. Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową oraz obiekty pożytku publicznego, a także obiekty sportowe i rekreacyjne. Spółka nie przewiduje realizacji inwestycji na tej działce w perspektywie najbliższych 3 lat. Spółka przewiduje wystąpienie o zmianę planu zagospodarowania tej nieruchomości. 2/ Teren w całości przeznaczony pod projekt SMART Aparthotel, którego realizacja rozpocznie się w 2014 r. 2/96 2/ Działki stanowią kompleks położony w okolicy planowanej południowej obwodnicy Warszawy S2. W 2014 r. planowane jest zaprojektowanie osiedla mieszkaniowego o łącznej powierzchni użytkowej ok. 30 tys. m 2. Działka położona jest w sąsiedztwie działek 2/96 i 2/228. Na tym obszarze planowane jest zaprojektowanie osiedla mieszkaniowego o powierzchni użytkowej ok. 20 tys. m 2. 2/115 2/ Spółka podpisała umowę przedwstępną w sprawie sprzedaży przedmiotowego terenu. RAZEM

17 WARSZAWA WILANÓW MAPA GRUNTÓW 17

18 ZESTAWIENIE GRUNTÓW O NAJWIĘKSZEJ WARTOŚCI W POZOSTAŁYCH LOKALIZACJACH Lokalizacja Nr działki Powierzchnia [mkw.] Wartość w sprawozdaniu [tys. zł] Plany inwestycyjne Dopiewiec k/poznania 188/1 184/6 184/7 184/ Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z jego postanowieniami, chłonność terenu wynosi ponad 346 tys. m 2, jednak Spółka planuje realizację zabudowy mieszkaniowej o powierzchni użytkowej ok. 173 tys. m 2 oraz 34 tys. m 2 powierzchni usługowej, tak aby zachować naturalne walory krajobrazowe charakteryzujące teren. Sopot Szacowana chłonność terenu zakłada możliwość realizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych o ok. 7 tys. m 2 powierzchni mieszkalnej, budynków typu aparthotel o powierzchni ok. 5,7 tys. m 2, budynku biurowego o powierzchni ok. 7,9 tys. m 2 oraz budynku hotelowego na pokoi. Łódź 568/30 568/32 568/ Możliwa realizacja zabudowy wielorodzinnej o powierzchni mieszkalnej ok. 44 tys. m 2 z usługami w parterach o powierzchni usługowej ok. 2,5 tys. m 2. Dobrzewino 224/ Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z jego postanowieniami teren można podzielić na ok. 139 działek o powierzchni ok m 2, na których możliwa jest realizacja domów czterolokalowych. Kowale k/gdańska 109/ Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową o powierzchni ok. 8,5 tys. m 2 oraz obiekty usługowe o powierzchni ok. 3,3 tys. m 2. Spółka nie przewiduje realizacji inwestycji na tej działce w perspektywie najbliższych 3 lat. Głosków k/piaseczna 18/2-18/ Na przedmiotowej działce możliwa jest realizacja 30 domów jednorodzinnych. Dla planowanych 11 domów uzyskano decyzje o warunkach zabudowy. Dla pozostałych domów uruchomiono procedurę uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. RAZEM

19 BILANS - PASYWA WYSZCZEGÓLNIENIE (TYS. PLN) Kapitał własny ogółem Zobowiązania długoterminowe Kredyty i pożyczki Rezerwy Pozostałe zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek Krótkoterminowe kredyty odnawialne 788 Inne krótkoterminowe kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu podatku VAT i innych podatków Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 1 1 Rozliczenia międzyokresowe Otrzymane zaliczki Rezerwy Zobowiązania razem SUMA PASYWÓW

20 ZADŁUŻENIE ODSETKOWE ZADŁUŻENIE ODSETKOWE NETTO NA DZIEŃ R. HARMONOGRAM SPŁATY ZADŁUŻENIA ODSETKOWEGO [mln zł] [mln zł] Inne (pożyczki FPP) FPP Zadłużenie z tytułu obligacji Kredyty w rach. bieżących Projekty komercyjne Projekty mieszkaniowe 163,4 8,6 20,2 292,7 180, Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q ,9 53,3 113,5 95,1 25,2 16,1 1,0 5,6 20,4 42,9 0,3 0,5 2,5 5,0 10,3 10,1 15,6 0,5 5,1 18,6 17,6 1Q14 2Q14 3Q14 4Q W 2013 roku zadłużenie odsetkowe brutto zmniejszyło się o tys. zł, zaś zadłużenie odsetkowe netto uległo obniżeniu o tys. zł. Celem strategicznym Zarządu Polnord jest istotne obniżenie poziomu zadłużenia Grupy. Środki na redukcję zadłużenia będą pochodziły przede wszystkim ze sprzedaży aktywów nieoperacyjnych, niewpisujących się w podstawową działalność Spółki oraz z otrzymywanych odszkodowań. Polnord planuje obniżenie zadłużenia skonsolidowanego netto o 1/3 w stosunku do zadłużenie skonsolidowanego netto na dzień r. tj. do kwoty ok. 425 mln zł do końca 2014 roku. Oznacza to, iż w 2014 roku Polnord planuje obniżyć zadłużenie Grupy o ok. 100 mln zł, gdyż zadłużenie netto Grupy na dzień r. wynosiło 537 mln zł. 20

21 ODSZKODOWANIA PODSUMOWANIE ROKU 2013 WYDANIA I SPRZEDAŻ WYNIKI FINANSOWE ODSZKODOWANIA PROJEKTY W REALIZACJI 21

22 ODSZKODOWANIA ZA DROGI I INFRASTRUKTURĘ Dotychczasowe prawomocne orzeczenia sądów wszystkich instancji w 100% potwierdzają zasadność roszczeń Spółki ROSZCZENIA SPRZEDANE ODSZKODOWANIA ZA DROGI OD M. ST. WARSZAWY DATA UMOWY SPRZEDAŻY OBSZAR GRUNTU BĘDĄCY PRZEDMIOTEM ODSZKODOWANIA OTRZYMANA CENA POTENCJALNE WPŁYWY Wierzytelność I (sprzedana do Banku PBP SA) ,9 ha 101,5 mln zł - Wierzytelność II (sprzedana do Banku PBP SA) ,74 ha 43,4 mln zł - Porozumienie dodatkowe w ramach zawartych umów (partycypacja w nadwyżce ponad 144,9 mln zł) mln zł 5 mln zł ROSZCZENIA DOCHODZONE NA DRODZE SĄDOWEJ ODSZKODOWANIA ZA DROGI OD M. ST. WARSZAWY DATA ZŁOŻENIA POZWU KWOTA ROSZCZENIA STATUS SPRAWY WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU Odszkodowanie deliktowe od Miasta Stołecznego Warszawa ,0 mln zł Proces w toku (wartość roszczenia rośnie z upływem czasu) - Odszkodowanie za 10 ha terenów wydzielonych pod drogi publiczne* ,2 mln zł Proces w toku 39,9 mln zł ODSZKODOWANIA ZA INFRASTRUKTURĘ WODNO-KANALIZACYJNĄ OD MPWIK DATA ZŁOŻENIA POZWU KWOTA ROSZCZENIA STATUS SPRAWY WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU Pozew o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Miasteczka Wilanów ,8 mln zł** Proces w toku (wartość roszczenia rośnie z upływem czasu) Pozew o odpłatne przejęcie infrastruktury wodnokanalizacyjnej na terenie Miasteczka Wilanów Pozew o odpłatne przejęcie kanalizacji sanitarnej na terenie Miasteczka Wilanów ,3 mln zł** Proces w toku - ok. 55 mln zł W przygotowaniu 72 mln zł *Roszczenie dochodzone przez Polnord poprzez spółkę celową 10 H Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni; ** Kwoty roszczenia podstawowego nie obejmują odsetek ustawowych 22

23 PROJEKTY W REALIZACJI PODSUMOWANIE ROKU 2013 WYDANIA I SPRZEDAŻ WYNIKI FINANSOWE ODSZKODOWANIA PROJEKTY W REALIZACJI 23

24 PROJEKTY W REALIZACJI Śródmieście Wilanów (bud. C) Lokalizacja: Warszawa Rozpoczęto 3Q2012 Planowane zakończenie 3Q m 2 PUM 162 lokali, do sprzedaży 23 szt.* Śródmieście Wilanów (bud. D) Lokalizacja: Warszawa Rozpoczęto 3Q2013 Planowane zakończenie 2Q m 2 PUM 189 lokali, do sprzedaży 114 szt.* * Oferta na dzień r. Ostoja Wilanów (Etap 7) Lokalizacja: Warszawa Rozpoczęto 3Q2011 Planowane zakończenie 2Q m 2 PUM 324 lokale, do sprzedaży 79 szt.* Neptun (Etap IA) Lokalizacja: Ząbki k. Warszawy Rozpoczęto 3Q2013 Planowane zakończenie 2/3Q m 2 PUM 109 lokale, do sprzedaży 93 szt.* 24

25 PROJEKTY W REALIZACJI Ku Słońcu (Etap 2, bud. 1) Lokalizacja: Szczecin Rozpoczęto 2Q2012 Planowane zakończenie 4Q m 2 PUM 158 lokali, do sprzedaży 133 szt.* Osiedle Tęczowy Las (bud. 6) Lokalizacja: Bartąg k. Olsztyna Rozpoczęto 3Q2013 Planowane zakończenie 2Q m 2 PUM 149 lokali, do sprzedaży 146 szt.* Dwa Tarasy (Etap I) Lokalizacja: Gdańsk Rozpoczęto 3Q2013 Planowane zakończenie 4Q m 2 PUM 162 lokale, do sprzedaży 134 szt.* Aquasfera (bud. Pacific) Lokalizacja: Reda k/gdyni Rozpoczęto 3Q2012 Planowane zakończenie 4Q2013/3Q m 2 PUM 213 lokali, do sprzedaży 137 szt.* * Oferta na dzień r. 25

26 PROJEKTY W REALIZACJI Osiedle Innova (Etap 6) Lokalizacja: Wrocław Rozpoczęto 1H2013 Planowane zakończenie 3Q m 2 PUM 56 lokale, do sprzedaży 33 szt.* Osiedle Innova (Etap 7) Lokalizacja: Wrocław Rozpoczęto 1H2013 Planowane zakończenie 3Q m 2 PUM 56 lokale, do sprzedaży 44 szt.* * Oferta na dzień r. 26

27 DZIĘKUJEMY KONTAKT DLA INWESTORÓW Wioletta Ząbek tel. (22)

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014 Warszawa, 28 maja 2014 PREZENTACJA INWESTORSKA WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA2014 R.

WYNIKI FINANSOWE ZA2014 R. Warszawa, 15 kwietnia 2015 PREZENTACJA WYNIKI FINANSOWE ZA2014 R. GRUPAKAPITAŁOWAPOLNORDSA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2014 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2014 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA Warszawa, 26 listopada 2014 PREZENTACJA INWESTORSKA WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2014 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 R. GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 R. GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA Warszawa, 03.12.2015 r. PREZENTACJA WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 R. GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2015 R. GRUPAKAPITAŁOWAPOLNORDSA

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2015 R. GRUPAKAPITAŁOWAPOLNORDSA Warszawa, 25.06.2015 r. PREZENTACJA WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2015 R. GRUPAKAPITAŁOWAPOLNORDSA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 Warszawa, 11 września 2013 PREZENTACJA INWESTORSKA WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013 Warszawa, 22 maja 2013 PREZENTACJA INWESTORSKA WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 3Q listopada 2017

Wyniki finansowe 3Q listopada 2017 Wyniki finansowe 3Q 2017 15 listopada 2017 Spis treści 1. Wyniki a konsensus rynkowy 2. Podsumowanie wyników 3Q 2017 3. Wybrane dane finansowe i operacyjne 4. Przychody, sprzedaż i oferta 5. Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA Warszawa, 21 listopada 2013 PREZENTACJA INWESTORSKA WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 Warszawa, 25 września 2014 PREZENTACJA INWESTORSKA WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1Q maja 2017

Wyniki finansowe 1Q maja 2017 Wyniki finansowe 1Q 2017 17 maja 2017 Spis treści 1. Wyniki a konsensus rynkowy 2. Podsumowanie wyników 1Q 2017 3. Wybrane dane finansowe i operacyjne 4. Przychody, sprzedaż i oferta 5. Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1H sierpnia 2017

Wyniki finansowe 1H sierpnia 2017 Wyniki finansowe 1H 2017 31 sierpnia 2017 Spis treści 1. Wyniki a konsensus rynkowy 2. Podsumowanie wyników 1H 2017 3. Wybrane dane finansowe i operacyjne 4. Przychody, sprzedaż i oferta 5. Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne IQ maj 2019

Wyniki finansowe i operacyjne IQ maj 2019 Wyniki finansowe i operacyjne IQ 2019 30 maj 2019 AGENDA I. PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE II. DANE OPERACYJNE III. DANE FINANSOWE V. ZAŁĄCZNIKI 2 PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE 3 I. Podsumowanie zarządcze Kluczowe działania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIAPOLNORDSA NA DRODZE WZROSTU WARTOŚCI WARSZAWA, 22 MARCA 2016 R.

STRATEGIAPOLNORDSA NA DRODZE WZROSTU WARTOŚCI WARSZAWA, 22 MARCA 2016 R. STRATEGIAPOLNORDSA NA DRODZE WZROSTU WARTOŚCI WARSZAWA, 22 MARCA 2016 R. ZASTRZEŻENIE NINIEJSZA PREZENTACJA OPIERA SIĘ NA DANYCH SZACUNKOWYCH, KTÓRE NIE STANOWIĄ PROGNOZ WYNIKÓW POLNORD SA ORAZ PODLEGAJĄ

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne 3Q listopada 2018

Wyniki finansowe i operacyjne 3Q listopada 2018 Wyniki finansowe i operacyjne 3Q 2018 29 listopada 2018 AGENDA Podsumowanie zarządcze Dane operacyjne Dane finansowe Załączniki 2 PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE 3 Podsumowanie zarządcze 185,1 mln zł przychodów

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA. Prezentacja Inwestorska Wyniki finansowe za 2012 rok Zamierzenia operacyjne Spółki. Warszawa, 26 marca 2013

POLNORD SA. Prezentacja Inwestorska Wyniki finansowe za 2012 rok Zamierzenia operacyjne Spółki. Warszawa, 26 marca 2013 POLNORD SA Prezentacja Inwestorska Wyniki finansowe za 2012 rok Zamierzenia operacyjne Spółki Warszawa, 26 marca 2013 Zastrzeżenie: Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne 1Q maja 2018

Wyniki finansowe i operacyjne 1Q maja 2018 Wyniki finansowe i operacyjne 1Q 2018 30 maja 2018 AGENDA Podsumowanie Dane operacyjne Dane finansowe Istotne wydarzenia Załączniki 2 PODSUMOWANIE 3 Wyniki za 1Q 2018 istotnie lepsze od zeszłorocznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne 1H października 2018

Wyniki finansowe i operacyjne 1H października 2018 Wyniki finansowe i operacyjne 1H 2018 8 października 2018 AGENDA Podsumowanie zarządcze Dane operacyjne Dane finansowe Pozostałe informacje Załączniki 2 PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE 3 Podsumowanie zarządcze

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r.

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne 2017 i 4Q kwietnia 2018

Wyniki finansowe i operacyjne 2017 i 4Q kwietnia 2018 Wyniki finansowe i operacyjne 2017 i 4Q 2017 27 kwietnia 2018 Agenda 1. Podsumowanie 2. Dane operacyjne 3. Dane finansowe 4. Istotne wydarzenia 5. Załączniki Wyniki 2017 istotnie lepsze od zeszłorocznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne kwiecień 2018

Wyniki finansowe i operacyjne kwiecień 2018 Wyniki finansowe i operacyjne 2018 30 kwiecień 2018 AGENDA I. PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE II. DANE OPERACYJNE III. DANE FINANSOWE IV. DZIAŁANIA I PLAN NA 2019 R. V. ZAŁĄCZNIKI 2 PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE 3 I.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 R. GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 R. GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA Warszawa, 09.09.2015 r. PREZENTACJA WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 R. GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG S.A. Prezentacja inwestorska Warszawa, 19 października, 2011

Grupa ROBYG S.A. Prezentacja inwestorska Warszawa, 19 października, 2011 Grupa ROBYG S.A. Prezentacja inwestorska Warszawa, 19 października, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki,

Bardziej szczegółowo

Liczba sprzedanych lokali*

Liczba sprzedanych lokali* GRUPA ROBYG Prezentacja inwestorska Warszawa,, 17 lipca 2012 Warszawa 1 Agenda I. Informacje podstawowe II. Podsumowanie III. Plany na kolejne kwartały IV. Załączniki 2 Informacje podstawowe o Grupie ROBYG

Bardziej szczegółowo

POLNORD S.A. Wyniki za 1-3Q 2012 Zamierzenia operacyjne i nowa strategia Spółki. Gdynia, 26 listopada 2012

POLNORD S.A. Wyniki za 1-3Q 2012 Zamierzenia operacyjne i nowa strategia Spółki. Gdynia, 26 listopada 2012 POLNORD S.A. Wyniki za 1-3Q 2012 Zamierzenia operacyjne i nowa strategia Spółki Gdynia, 26 listopada 2012 Zastrzeżenie: Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG S.A. Prezentacja inwestorska Warszawa, 24 stycznia, 2012

Grupa ROBYG S.A. Prezentacja inwestorska Warszawa, 24 stycznia, 2012 Grupa ROBYG S.A. Prezentacja inwestorska Warszawa, 24 stycznia, 2012 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki,

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki finansowe za I kwartał 2012 r. Warszawa, 16 maja 2012 r.

GRUPA ROBYG Wyniki finansowe za I kwartał 2012 r. Warszawa, 16 maja 2012 r. GRUPA ROBYG Wyniki finansowe za I kwartał 2012 r. Warszawa, 16 maja 2012 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki,

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG S.A. Prezentacja Inwestorska Warszawa, 21 lipca, 2011

Grupa ROBYG S.A. Prezentacja Inwestorska Warszawa, 21 lipca, 2011 Grupa ROBYG S.A. Prezentacja Inwestorska Warszawa, 21 lipca, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SPÓŁKI ALTA S.A.

PREZENTACJA SPÓŁKI ALTA S.A. PREZENTACJA SPÓŁKI ALTA S.A. ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 sierpnia, 2011

Warszawa, 25 sierpnia, 2011 Grupa ROBYG S.A. Wyniki finansowe za I półrocze 2011 r. Warszawa, 25 sierpnia, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po III kwartałach 2017 roku Podstawowe informacje Grupa INPRO ma zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po trzech kwartałach 2016 roku Podstawowe informacje Grupa Inpro ma zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po I półroczu 2017 roku Podstawowe informacje Grupa INPRO ma zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym standardzie

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 16 maja 2013

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 16 maja 2013 GRUPA ROBYG Prezentacja Inwestorska Warszawa, 16 maja 2013 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 2 Podsumowanie Liczba zakontraktowanych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

RAPORT INWESTORSKI GRUPA LC CORP Q3 2017

RAPORT INWESTORSKI GRUPA LC CORP Q3 2017 RAPORT INWESTORSKI GRUPA LC CORP Q3 2017 1 2 ZMIANA WŁAŚCICIELSKA We wrześniu Leszek Czarnecki sprzedał wszystkie udziały w LC Corp S.A. rozproszonym inwestorom instytucjonalnym Pozytywna ocena rynku -

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 18 października 2013

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 18 października 2013 GRUPA ROBYG Prezentacja Inwestorska Warszawa, 18 października 2013 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 2 Podsumowanie 1-3Q 2013

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 14 listopada 2012

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 14 listopada 2012 GRUPA ROBYG Prezentacja Inwestorska Warszawa, 14 listopada 2012 Agenda 2 Grupa ROBYG w 1 kw. 3 kw. 2012 3 Inwestycje Grupy ROBYG W okresie 1 kw. 3 kw. 2012 4 Wyniki finansowe za 1 kw. 3 kw. 2012* * W porównaniu

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA Wyniki finansowe za 2010 r. Cele na 2011 r. CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition Warszawa, 23 marca 2011

POLNORD SA Wyniki finansowe za 2010 r. Cele na 2011 r. CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition Warszawa, 23 marca 2011 POLNORD SA Wyniki finansowe za 2010 r. Cele na 2011 r. CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition Warszawa, 23 marca 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki w 2013 roku Podstawowe informacje Grupa Inpro posiada zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym standardzie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2016 rok

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2016 rok Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za rok Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki finansowe za 2011 r. Warszawa, 15 marca 2012 r.

GRUPA ROBYG Wyniki finansowe za 2011 r. Warszawa, 15 marca 2012 r. GRUPA ROBYG Wyniki finansowe za 2011 r. Warszawa, 15 marca 2012 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2006 i 31 MARCA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2008 I 31 MARCA 2007 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.08.2008 BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe 320 040 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe 372 635 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 16 lipca 2013

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 16 lipca 2013 GRUPA ROBYG Prezentacja Inwestorska Warszawa, 16 lipca 2013 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 2 Podsumowanie 1-2Q 2013 Liczba

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 2013. CC Group Small & MidCap Conference 4 th Edition 27 marca 2014

Wyniki za 2013. CC Group Small & MidCap Conference 4 th Edition 27 marca 2014 Wyniki za CC Group Small & MidCap Conference 4 th Edition 27 marca 2014 Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 3Q 2013 r. Wyniki sprzedażowe za 4Q 2013 r. Warszawa, 20 stycznia 2014 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 3Q 2013 r. Wyniki sprzedażowe za 4Q 2013 r. Warszawa, 20 stycznia 2014 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 3Q 2013 r. Wyniki sprzedażowe za 4Q 2013 r. Warszawa, 20 stycznia 2014 r. PODSUMOWANIE 1-4Q 2013 r. PODSUMOWANIE Wyniki sprzedażowe za 4Q 2013 r. Wyniki finansowe za 3Q

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2016 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

Prezentacja wyników za IV kwartał 2016 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Prezentacja wyników za IV kwartał Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 3Q 2013 r. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 3Q 2013 r. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 3Q 2013 r. Warszawa, 14 listopada 2013 r. PODSUMOWANIE 1Q-3Q 2013 r. PODSUMOWANIE 2 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2007 i 31 MARCA 2006 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 sierpnia 2018 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 sierpnia 2018 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 sierpnia 2018 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w centrum

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU 29 SIERPNIA 2016 R. NASZE OSIĄGNIĘCIA W I PÓŁROCZU 2016 ROKU Skonsolidowane wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży: 254,7 mln zł

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki za 2015 rok Podstawowe informacje Grupa Inpro posiada zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym standardzie

Bardziej szczegółowo

Vantage Development S.A.

Vantage Development S.A. Vantage Development S.A. Prezentacja po wynikach za 1Q15 28 maja 2015 roku 1Q15 Dalsze zwiększanie sprzedaży mieszkao Wyniki finansowe 1Q15 Przychody na poziomie PLN 10.4m (w porównaniu do PLN 22.9m w

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Podsumowanie wyników 2016 roku Podstawowe informacje Grupa Inpro posiada zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Poznań, dnia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2007 DO 30 WRZEŚNIA 2007 ORAZ OD 01 LIPCA 2007 DO 30 WRZEŚNIA 2007 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 28 sierpnia 2019 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 28 sierpnia 2019 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 28 sierpnia 2019 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po I półroczu 2016 roku Podstawowe informacje Grupa Inpro ma zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym standardzie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZAWIERAJĄCY ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 30.09.2013 SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 R. ZAWIERAJĄCY ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 31.03.2015 SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 maja 2018 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 maja 2018 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 maja 2018 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w centrum

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 16 kwietnia 2013

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 16 kwietnia 2013 GRUPA ROBYG Prezentacja Inwestorska Warszawa, 16 kwietnia 2013 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 2 Podsumowanie Liczba zakontraktowanych

Bardziej szczegółowo

Arrinera S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od do SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie

Arrinera S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od do SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie na dzień na dzień 31.12.2017 31.12.2016 A. AKTYWA TRWAŁE 4 015 520,32 6 748 449,13 I. Wartości niematerialne i prawne 702 775,62 1 067 410,15 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

3,5820 3,8312 3,7768 3,8991

3,5820 3,8312 3,7768 3,8991 SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA IV KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR IV kwartały 2007 r. IV kwartały 2006 r. IV kwartały 2007 r. IV kwartały 2006 r. narastająco

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA. wg stanu na dzień r.

Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA. wg stanu na dzień r. Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA wg stanu na dzień 31.12.2016 r. 1 2 Spis treści 1. Podsumowanie 2016 r. 2. Segment deweloperski 3. Segment najmu powierzchni 4. Segment wytwarzania energii z odnawialnych

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2013 roku (01.01.2013 31.03. 2013) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. I-III kw r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. I-III kw r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2007 DO 30 CZERWCA 2007 ORAZ OD 01 KWIETNIA 2007 DO 30 CZERWCA 2007 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skonsolidowany bilans- Aktywa Skonsolidowany bilans- Pasywa Skonsolidowany rachunek zysków

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skonsolidowany bilans- Aktywa Skonsolidowany bilans- Pasywa Skonsolidowany rachunek zysków SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe... 2. Skonsolidowany bilans Aktywa... 3. Skonsolidowany bilans Pasywa... 4. Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska Wyniki finansowe za 2012 rok. Warszawa, 14 marca 2013

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska Wyniki finansowe za 2012 rok. Warszawa, 14 marca 2013 GRUPA ROBYG Prezentacja Inwestorska Wyniki finansowe za 2012 rok Warszawa, 14 marca 2013 Agenda I. Podsumowanie 2012 roku II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Wrocław, 22 marca 2017 r.

Lokum Deweloper S.A. Wrocław, 22 marca 2017 r. Lokum Deweloper S.A. Wrocław, 22 marca 2017 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w centrum

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2014 R. ZAWIERAJĄCY ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 30.09.2014 SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 15 maja 2019 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 15 maja 2019 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 15 maja 2019 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w centrum

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 11 sierpnia 2016 r. I pół r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 11 sierpnia 2016 r. I pół r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 11 sierpnia 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY APATOR 3M prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 22 maja 2019

WYNIKI GRUPY APATOR 3M prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 22 maja 2019 WYNIKI GRUPY APATOR 3M 2019 prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 22 maja 2019 1 Agenda Omówienie wyników i sytuacji finansowej Grupy Wyniki segmentów operacyjnych Perspektywy 2019 Analiza

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 14 listopada 2018 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 14 listopada 2018 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 14 listopada 2018 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA JHM DEVELOPMENT PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY. w tys. PLN

GRUPA KAPITAŁOWA JHM DEVELOPMENT PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY. w tys. PLN 2 3 GRUPA KAPITAŁOWA JHM DEVELOPMENT PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 160 000 140 000 w tys. PLN 137 854 143 171 120 000 100 000 80 000 88 019 83 329 78 826 60 000 40 000 20 000 0 2014 2015 2016 2017 2018 4 GRUPA

Bardziej szczegółowo

AKTYWA PASYWA

AKTYWA PASYWA II. Bilans AKTYWA 2016.12.31 2015.12.31 PASYWA 2016.12.31 2015.12.31 A. Aktywa trwałe 255 019 508,54 230 672 369,51 A. Kapitał (fundusz) własny 254 560 440,63 230 029 691,47 I. Wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po I półroczu 2014 roku Podstawowe informacje Grupa Inpro posiada zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r.

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 BILANS AKTYWA Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2015r. Stan na 01.01.2015r. A. Aktywa trwałe 31 050 660,37 32 246 242,25 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY APATOR 9M prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 27 listopada 2018

WYNIKI GRUPY APATOR 9M prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 27 listopada 2018 WYNIKI GRUPY APATOR 9M 2018 prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 27 listopada 2018 1 Agenda Podsumowanie wyników za trzy kwartały 2018 Wyniki finansowe GK Wpływ poszczególnych segmentów na

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008 ORAZ OD 01 PAŹDZIERNIKA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 2013 r. Warszawa, 20 marca 2014 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 2013 r. Warszawa, 20 marca 2014 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 2013 r. Warszawa, 20 marca 2014 r. PODSUMOWANIE 2013 r. PODSUMOWANIE 2 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 2006 ORAZ OD 01 PAŹDZIERNIKA 2006 DO 31 GRUDNIA 2006 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po III kwartałach 2014 roku Podstawowe informacje Grupa Inpro posiada zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym

Bardziej szczegółowo