Wyniki finansowe i operacyjne kwiecień 2018

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki finansowe i operacyjne kwiecień 2018"

Transkrypt

1 Wyniki finansowe i operacyjne kwiecień 2018

2 AGENDA I. PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE II. DANE OPERACYJNE III. DANE FINANSOWE IV. DZIAŁANIA I PLAN NA 2019 R. V. ZAŁĄCZNIKI 2

3 PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE 3

4 I. Podsumowanie zarządcze +307,6 mln zł przychodów ze sprzedaży za 2018; wzrost o +4,5% w porównaniu do 293,6 mln zł w analogicznym okresie 2017, rezultatem rozliczenia przekazanych klientom lokali mieszkalnych +37,9 mln zł przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej za cztery kwartały ,2 mln zł wyniku netto za 2018, efektem dodatkowych korekt wyniku finansowego; -9,8 mln zł wyniku netto znormalizowanego za

5 I. Podsumowanie zarządcze Opracowanie nowej strategii Spółki, Q Kluczowe projekty w przygotowaniu: Haffnera-Sopot, Smarty II-Wilanów, Wioletta-Wilanów, Żabi Kruk-Gdańsk, Stacja Kazimierz 5-Warszawa Kluczowe działania podjęte do czasu publikacji wyników finansowych skoncentrowane na: sprzedaży/ refinansowaniu biurowców, urealnieniu cen w sprzedawanych projektach, optymalizacji projektów w przygotowaniu, zbudowanie organizacji projektowej i restrukturyzacja zatrudnienia Kontynuacja procesu przeglądu opcji strategicznych 5

6 I. Wybrane wyniki finansowe vs. rynkowy konsensus Wyszczególnienie (mln zł) 4Q Q 2018 One-offs 4Q 2018 znormalizowany Konsensus rynkowy PAP [mln zł] Zmiana 4Q 2018 znormalizowany / konsensus Przychody ze sprzedaży 145,7 122,5-122,5 102,1 20,4 Zysk brutto ze sprzedaży 11,6 29,1-1,4 30,5 - - EBIT 17,6-20,1-35,8 15,7 1,4 14,3 Wynik netto 5,1-48,5-57,7 9,2-1,7 10,9 CF z dział. operacyjnej 15,5-19, ,1 - - Wyszczególnienie (mln zł) One-offs 2018 znormalizowany Konsensus rynkowy PAP [mln zł] Zmiana 2018 znormalizowany / konsensus Przychody ze sprzedaży 293,6 307,6-307,6 289,6 18,0 Zysk brutto ze sprzedaży 43,9 53,1-3,4 56,6 40,9 15,7 EBIT 21,8-31,6-41,6 10,0-2,3 12,3 Wynik netto 3,3-86,2-76,5-9,8-18,0 8,2 CF z dział. operacyjnej 55,0 37,9-37,

7 I. Raportowany wynik netto vs. skorygowany wynik netto Korekta wyniku netto 2018 (mln zł) wpływ negatywny jednorazowy wpływ pozytywny jednorazowy Wynik netto KOWR KB Dom Fadesa StrojDom - odpis Wycena inwestycyjnych Spisanie DTA MSSF 9 Skorygowany wynik netto -3,5-9,8 6,5 1,3 21,9 9,8-1,2 7,3 13,8 6,5-86,2-6,2 13,8 6,5 7

8 I. Wybrane dane operacyjne w 2018 r lokali lokali lokali lokali oferta sprzedanych rozpoznanych rozpoznanych wprowadzonych na koniec w przychodach w wyniku netto do sprzedaży okresu W 2018 r. wprowadzono do sprzedaży projekty Wilania, Wiktoria oraz Tęczowy Las (bud. 9-12) W sprawozdaniu z działalności za 2017 r., planowano wprowadzić do sprzedaży w 2018 r. 13 projektów inwestycyjnych. Z uwagi na niezakończone procesy formalne nastąpiły opóźnienia w projektach: Haffnera - Sopot, Żabi Kruk - Gdańsk, W Dolinie Trójmiasto, Admiralska Warszawa. Ze względu na niesatysfakcjonującą rentowność wstrzymane zostały projekty: Tęczowy Las Olsztyn 9-12, Senatorska, Zgierska - Łódź 8

9 DANE OPERACYJNE 9

10 II. Sytuacja na polskim rynku mieszkaniowym w 2018 r. 11% spadek r/r liczby sprzedanych lokali w odniesieniu do roku ,8 tys. liczba sprzedanych lokali w 2018 r. na 6 głównych rynkach (Warszawa, Wrocław, Kraków, Trójmiasto, Poznań, Łódź) 16,5% wzrost r/r liczby lokali dostępnych w ofercie na rynku trójmiejskim, Najwyższy wzrost cen r/r: Warszawa +13,3%, Kraków +12,6%, na rynku warszawskim oferta Wrocław +11,9%, Trójmiasto +11% utrzymała się na porównywalnym poziomie r/r Otoczenie: zmiany regulacyjne, konieczność przemodelowania sposobu finansowania inwestycji deweloperskich 10

11 II. Lokale sprzedane na podstawie umów rezerwacyjnych i przedwstępnych ujęcie narastające Sprzedaż lokali ważona udziałem Polnord (szt.) Projekty CENY OFERTOWE BRUTTO Zmiana % Q Q Q Q Q Q3 - Q ceny brutto Stacja Kazimierz, bud ,00 zł 7 810,00 zł 7 902,00 zł 7 925,00 zł 9 716,00 zł 18,43% Stacja Kazimierz, bud 4a, 4b 7 525,00 zł 7 675,00 zł 7 906,00 zł 8 082,00 zł 9 716,00 zł 16,82% Neptun - Ząbki 5 296,69 zł 5 299,33 zł 5 576,65 zł 5 525,00 zł 5 901,00 zł 6,37% Brzozowy Zakątek Wilanów 6 940,00 zł 7 363,00 zł 7 116,00 zł 7 192,00 zł sprzedany Wilania nie było w ofercie 8 031,00 zł 8 640,00 zł 7,05% Średnie ceny Warszawa - REAS/JLL 8 500,00 zł 8 700,00 zł 9 200,00 zł 9 400,00 zł 9 700,00 zł Fotoplastykon 5 048,21 zł 5 269,28 zł 5 624,13 zł 5 610,00 zł 6 281,00 zł 10,68% Studio Morena 6 598,35 zł 6 574,69 zł 6 565,59 zł 6 557,00 zł 8 097,00 zł 19,02% Średnie ceny Gdańsk - REAS/JLL 8 100,00 zł 8 100,00 zł 8 300,00 zł 8 400,00 zł 9 000,00 zł 11

12 II. Lokale sprzedane na podstawie umów rezerwacyjnych i przedwstępnych ujęcie narastające Sprzedaż lokali ważona udziałem Polnord: 837 w % 90% 80% 70% vs lokali w 2017 (szt.) 60% 50% Warszawa 40% Trójmiasto Olsztyn Szczecin 30% 20% Łódź 10% Wrocław 0%

13 II. Lokale rozpoznane w wyniku finansowym ujęcie kwartalne i narastająco Akty ważone udziałem Polnord (szt.) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Miasto Projekty rozpoznane w wyniku finansowym w 2018 r. (liczba lokali): Projekt Warszawa Trójmiasto Brzozowy Zakątek (265) Apart Hotel (10) Neptun-Ząbki (134) Ostoja Wilanów VI-VIII (4) 2 Potoki I-IV (4) Brama Sopocka (28) Chabrowe Wzgórze (259) Aquasfera (2) Śródmieście Wilanów (5) Dwa Tarasy I-III (1) Olsztyn Osiedle Tęczowy Las (71) Szczecin Ku Słońcu (154) Łódź City Park (37) Wrocław Innova (43) 13

14 II. Lokale rozpoznane w wyniku finansowym ujęcie kwartalne i narastająco Liczba aktów ważona udziałem Polnord: w 2018 vs lokali w 2017 (szt.) 100% 90% 80% 70% 60% 50% Warszawa Trójmiasto Olsztyn Szczecin 40% 30% 20% Łódź 10% Wrocław 0%

15 II. Oferta Liczba lokali w ofercie w podziale na 100% Polnord oraz JV (szt.) Polnord 100% JV 1) 1,400 1,200 1, Projekty w ofercie na dzień : 1) (liczba lokali) Warszawa Trójmiasto Olsztyn Łódź Wilania, Wiktoria (128) Neptun (80) Śródmieście Wilanów (1) Brzozowy Zakątek (1) Stacja Kazimierz I-V (17) Ostoja Myśliwska I-II (3) Dwa Tarasy I-II (1) Brama Sopocka II-III (3) Chabrowe Wzgórze (2) Fotoplastykon (129) Studio Morena (114) Aquasfera (7) Osiedle Tęczowy Las II-III (142)* Szczecin City Park III-IV (2) Senatorska (213)* Wrocław Ku Słońcu I-III (10) Innova (2) 15 1) Dane ważone udziałem Polnord * w 2019 r. projekty wycofane z oferty

16 DANE FINANSOWE 16

17 III. Wybrane dane finansowe Tys. zł Przychody ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży EBIT Marża EBIT 7,4% -10,3% Zysk (strata) netto Marża zysk (strata) netto 1,1% -28,0% Przepływy środków pieniężnych Przepływy z działalności operacyjnej Przepływy z działalności inwestycyjnej Przepływy z działalności finansowej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Dane bilansowe Nieruchomości inwestycyjne Zapasy Suma aktywów Kapitał własny Zadłużenie Zadłużenie netto

18 III. Przepływy pieniężne Przepływy pieniężne Spółki (mln zł) przepływy z działalności operacyjnej przepływy z działalności inwestycyjnej przepływy z działalności finansowej 62,6 47,2 55,0 37,9 19,3 14,2 21,8 15,3 10,6-94,1-95,2-108,

19 III. Przepływy pieniężne Struktura zadłużenia finansowego Grupy na r. (mln zł) Zadłużenie Krótkoterminowe Długoterminowe Kredyty 76,0 76,0 - Obligacje 254,4 136,7 117,7 SUMA 330,4 212,7 117,7 Harmonogram spłaty kredytów oraz wykupu obligacji wg stanu na dzień (mln zł) Wskaźniki zadłużenia (mln zł) ,3 136,8 8,0 43,2 22,8 76, ,4% 436,4 48,7% 343,6 42,2% 42,8% 298,9 257, obligacje kredyty zadłużenie netto 1) wskaźnik zadłużenia netto 19 1) Zadłużenie netto = zadłużenie finansowe oprocentowane środki pieniężne i ich ekwiwalenty; wskaźnik zadłużenia netto = zadłużenie netto / kapitał własny

20 DZIAŁANIA I PLAN NA 2019 R. 20

21 IV. Działania i plan na 2019 r. Zbudowanie dynamicznej organizacji projektowej i optymalizacja kosztów personalnych Sprzedaż lub refinansowanie biurowców Wilanów Office Park Zapewnienie środków na spłatę wymagalnych w 2019 r. zobowiązań finansowych poprzez refinansowanie, sprzedaż aktywów non-core oraz kumulację środków pieniężnych z bieżącej działalności Optymalizacja projektów w przygotowaniu celem wyeliminowania przeszkód prawnych i technicznych, uruchomienia ich do realizacji oraz maksymalizacji osiągalnego wyniku na projektach 21

22 IV. Domena działania Polnord S.A. działa na polskim rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Koncentrujemy się na realizacji projektów na obszarach głównych polskich aglomeracji oraz rynkach powiązanych. Kluczowe rynki dla GK Polnord: WARSZAWA TRÓJMIASTO 22

23 REWITALIZACJE IV. (Revitalisation) Gdańsk Stogi, rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejskiego Wprowadzenie funkcji mieszkalnych i turystycznych. Docelowe obszary aktywności Z MYŚLĄ O LUDZIACH Wilania/Wiktoria Warszawa Wilanów; Neptun Ząbki; Fotoplastykon Gdańsk; Studio Morena Gdańsk PREMIUM & LIFESTYLE Haffnera Sopot PROJEKTY MIASTOTWÓRCZE (City Creative Projects) Miasteczko Wilanów PROJEKTY INWESTYCYJNE (PRS, Student Housing, Hotels, Senior Housing) Smarty II Warszawa Wilanów; Żabi Kruk Gdańsk; Stacja Kazimierz 6 Warszawa Wola

24 IV. Wilanów, Smarty Wybór operatora 2Q 2019 Finansowanie projektowe 4Q 2019 LOKALIZACJA: Ledóchowskiej / Worobczuka Prace budowlane 18 m-cy PnU 4Q 2021 FUNKCJA: APARTHOTEL 297 mieszkań 5 lokali użytkowych 24 POW. DZIAŁKI mkw.

25 IV. Wola, Stacja Kazimierz 6 (JV z MS WARYŃSKI 50/50) Finansowanie projektowe 4Q 2019 LOKALIZACJA: Wola, ul. Jana Kazimierza PnU 2Q 2021 FUNKCJA: MIESZKANIA 100 lokali / ważone udziałami Polnord 50 lokali PUMiU: 6140 mkw. 25 POW. DZIAŁKI mkw.

26 IV. Gdańsk, Żabi Kruk Wybór operatora 2Q 2019 Finansowanie projektowe 4Q 2019 PnU 2021/2022 FUNKCJA: APARTHOTEL 220 mieszkań LOKALIZACJA: Gdańsk ul. Żabi Kruk POW. DZIAŁKI mkw. 26

27 IV. Sopot, Haffnera Wybór GW 1Q 2020 LOKALIZACJA: Sopot ul. Haffnera Finansowanie 1Q 2020 Prace budowlane 24 m-cy PnU 1Q FUNKCJA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIA PUM&PUU: mkw. USŁUGI 230 POKOI HOTEL POW. USŁUGOWA POW. DZIAŁKI mkw.

28 28 ZAŁĄCZNIKI

29 zał.1 Oferta sprzedażowa Projekt PUM (m 2 ) Informacje ogólne Liczba lokali Termin oddania do użytkowania Spółka realizująca Lokale sprzedane (netto - po uwzględnieniu anulacji) Oferta na do Część I - projekty realizowane przez spółki w 100% zależne od Polnord SA WARSZAWA Projekty oddane do użytkowania Neptun I (etap II) IVQ 2015 Neptun II (etap Ia) IIIQ 2017 Neptun II (etap Ib) IVQ 2017 Polnord Warszawa Ząbki Neptun Polnord Warszawa Ząbki Neptun Polnord Warszawa Ząbki Neptun Śródmieście Wilanów (bud. E) IQ 2017 Śródmieście Wilanów Brzozowy Zakątek (bud. A2) IVQ 2017 Śródmieście Wilanów Brzozowy Zakątek (bud. A3) IQ 2018 Śródmieście Wilanów Brzozowy Zakątek (bud. A4) IIIQ 2018 Śródmieście Wilanów Projekty w realizacji Neptun II (etap II) IQ 2019* Wilania IIQ 2020* Polnord Warszawa Ząbki Neptun Polnord Gdynia Brama Sopocka Wiktoria IVQ 2020* Polnord Sopot II *planowany termin oddania projektu do użytkowania

30 zał.1a Oferta sprzedażowa Projekt PUM (m 2 ) Informacje ogólne Liczba lokali Termin oddania do użytkowania Spółka realizująca Lokale sprzedane (netto - po uwzględnieniu anulacji) Oferta na do Część I - projekty realizowane przez spółki w 100% zależne od Polnord SA TRÓJMIASTO Projekty oddane do użytkowania Ostoja Myśliwska I-II Polnord Apartamenty Dwa Tarasy I-II IIIQ 2015 Brama Sopocka II-III IIQ 2017 Polnord Gdańsk Dwa Tarasy Polnord Gdynia Brama Sopocka Chabrowe Wzgórze I IIIQ 2017 Polnord Apartamenty Chabrowe Wzgórze II IQ 2018 Polnord Apartamenty Projekty w realizacji Fotoplastykon I IIQ 2019* Polnord Apartamenty Fotoplastykon II IIIQ 2020* Polnord Apartamenty Fotoplastykon III IIIQ 2020* Polnord Apartamenty Studio Morena IQ 2020* Polnord Apartamenty *planowany termin oddania projektu do użytkowania

31 zał.1b Oferta sprzedażowa Projekt PUM (m 2 ) Informacje ogólne Liczba lokali Termin oddania do użytkowania Spółka realizująca Lokale sprzedane (netto - po uwzględnieniu anulacji) Oferta na do Część I - projekty realizowane przez spółki w 100% zależne od Polnord SA OLSZTYN Projekty oddane do użytkowania Osiedle Tęczowy Las II (bud. 8) IIIQ 2018 Projekty w realizacji Osiedle Tęczowy Las II (bud. 7) IIQ 2019* Osiedle Tęczowy Las III (bud. 9-12) IIIQ 2019* SZCZECIN Projekty oddane do użytkowania Ku Słońcu I IVQ 2011 Ku Słońcu III (bud. 3) IIQ 2017 Ku Słońcu III (bud. 5) IIIQ 2018 Polnord Olsztyn Tęczowy Las Polnord Olsztyn Tęczowy Las Polnord Olsztyn Tęczowy Las Polnord Szczecin Ku Słońcu Polnord Szczecin Ku Słońcu Polnord Szczecin Ku Słońcu *planowany termin oddania projektu do użytkowania

32 zał.1c Oferta sprzedażowa Projekt PUM (m 2 ) Informacje ogólne Liczba lokali Termin oddania do użytkowania Spółka realizująca Lokale sprzedane (netto - po uwzględnieniu anulacji) Oferta na do Część I - projekty realizowane przez spółki w 100% zależne od Polnord SA ŁÓDŹ Projekty oddane do użytkowania City Park II IQ 2011 City Park IV (bud. A5) IVQ 2015 City Park IV (bud. A3) IIQ 2017 Projekty w realizacji Polnord Łódź City Park Polnord Łódź City Park Polnord Łódź City Park Senatorska bud A IIQ 2020* Polnord Sopot II PODSUMOWANIE Łącznie - projekty oddane do użytkowania Łącznie - projekty w realizacji w tym projekty rozpoczęte w 2018 r Łącznie Część I *planowany termin oddania projektu do użytkowania

33 zał.1d Oferta sprzedażowa Projekt PUM (m 2 ) Informacje ogólne Liczba lokali Termin oddania do użytkowania Spółka realizująca Lokale sprzedane (netto - po uwzględnieniu anulacji) Oferta na do Część II - projekty realizowane przez spółki współkontrolowane przez Polnord SA. Dane ważone udziałem Polnord SA. WARSZAWA Projekty oddane do użytkowania Ostoja Wilanów V-VII Fadesa Polnord Ostoja Wilanów VIa (C2) IVQ 2016 Fadesa Polnord Ostoja Wilanów VIII (B2) IIIQ 2017 Fadesa Polnord 21 1 Stacja Kazimierz I IQ 2016 Stacja Kazimierz Stacja Kazimierz II IIQ 2017 Stacja Kazimierz II Stacja Kazimierz III (bud. 4AB) IIIQ 2018 Stacja Kazimierz III Stacja Kazimierz IV (bud. 3) IIIQ 2018 Stacja Kazimierz III Projekty w realizacji Stacja Kazimierz V (bud. 5) IV Q 2020* Stacja Kazimierz III TRÓJMIASTO Projekty oddane do użytkowania Aquasfera (bud. T2) IIQ 2015 Semeko Aquasfera Aquasfera (bud. T3 klatki A i B) IIIQ 2017 Semeko Aquasfera Aquasfera (bud. T3 klatki C i D) IVQ 2017 Semeko Aquasfera *planowany termin oddania projektu do użytkowania

34 zał.1e Oferta sprzedażowa Projekt PUM (m 2 ) Informacje ogólne Liczba lokali Termin oddania do użytkowania Spółka realizująca Lokale sprzedane (netto - po uwzględnieniu anulacji) Oferta na do Część II - projekty realizowane przez spółki współkontrolowane przez Polnord SA. Dane ważone udziałem Polnord SA. WROCŁAW Projekty oddane do użytkowania Apartamenty Innova A IVQ 2016 Osiedle Innova 73 Apartamenty Innova B IVQ 2017 Osiedle Innova Apartamenty Innova C IVQ 2018 Osiedle Innova Projekty w realizacji Apartamenty Innova D IQ 2019* Osiedle Innova PODSUMOWANIE Łącznie - projekty oddane do użytkowania Łącznie - projekty w realizacji w tym projekty rozpoczęte w 2018 r Łącznie Część II *planowany termin oddania projektu do użytkowania

35 zał.1f Oferta sprzedażowa Projekt PUM (m 2 ) Informacje ogólne Liczba lokali Termin oddania do użytkowania Spółka realizująca Lokale sprzedane (netto - po uwzględnieniu anulacji) Oferta na do Podsumowanie Części I i Części II. Dane ważone udziałem Polnord SA Łącznie - projekty oddane do użytkowania Łącznie - projekty w realizacji w tym projekty rozpoczęte w 2018 r Łącznie Część I i II

36 zał.2 Przychody oraz zysk brutto w podziale na miasta 2018 Lokale przekazane klientom Przychody Zysk brutto ze sprzedaży Projekt Liczba lokali Powierzchnia lokali [tys. zł] Udział % [tys. zł] Rentowność brutto ze sprzedaży Część I - projekty zrealizowane przez spółki w 100% zależne od Polnord SA Warszawa % % Trójmiasto % % Olsztyn % % Szczecin % % Łódź % 260 2% Łącznie Część I % % Część II - projekty zrealizowane przez spółki współkontrolowane przez Polnord SA. Dane ważone udziałem Polnord SA Warszawa % % Wrocław % % Trójmiasto % - - Łącznie Część II % % Podsumowanie Część I i Część II Łącznie Część I i II % % 36

37 zał.3 Przychody oraz zysk brutto w podziale na projekty 2018 Lokale przekazane klientom Przychody Zysk brutto ze sprzedaży Projekt Liczba lokali Powierzchnia lokali [tys. zł] Udział % [tys. zł] Rentowność brutto ze sprzedaży Część I - projekty zrealizowane przez spółki w 100% zależne od Polnord SA WARSZAWA Śródmieście Wilanów (bud. A) % 18 54% Śródmieście Wilanów (bud. C) % 0 - Śródmieście Wilanów (bud. D) % 0 - Śródmieście Wilanów (bud. E) % % Śródmieście Wilanów (bud. F) % % Brzozowy Zakątek A % -1 0% Brzozowy Zakątek A % % Brzozowy Zakątek A % % Brzozowy Zakątek A % % Apart Hotel % 185 9% Neptun I (etap I) % 0 - Neptun I (etap II) % % Neptun II (etap Ia) % 844 5% Neptun II (etap Ib) % 771 5% 37

38 zał.3a Przychody oraz zysk brutto w podziale na projekty 2018 Lokale przekazane klientom Przychody Zysk brutto ze sprzedaży Projekt Liczba lokali Powierzchnia lokali [tys. zł] Udział % [tys. zł] Rentowność brutto ze sprzedaży Część I - projekty zrealizowane przez spółki w 100% zależne od Polnord SA TRÓJMIASTO Ostoja Myśliwska I-II % 6 100% 2 Potoki I % 0-2 Potoki II % 68 35% 2 Potoki III % 10 5% 2 Potoki IV % 21 6% Chabrowe Wzgórze I A % % Chabrowe Wzgórze I A % % Chabrowe Wzgórze I C % % Chabrowe Wzgórze II B % % Chabrowe Wzgórze II C % % Dwa Tarasy I-II % 8 3% Brama Sopocka I % 50 11% Brama Sopocka II-III % 682 5% 38

39 zał.3b Przychody oraz zysk brutto w podziale na projekty 2018 Lokale przekazane klientom Przychody Zysk brutto ze sprzedaży Projekt Liczba lokali Powierzchnia lokali [tys. zł] Udział % [tys. zł] Rentowność brutto ze sprzedaży Część I - projekty zrealizowane przez spółki w 100% zależne od Polnord SA OLSZTYN Osiedle Tęczowy Las (bud. 8) % % SZCZECIN Ku Słońcu I % 0 - Ku Słońcu II (bud. 2) % 0 - Ku Słońcu II (bud. 1) % 0 - Ku Słońcu III (bud. 5) % % Ku Słońcu III (bud. 3) % % ŁÓDŹ City Park II % % City Park IV (bud. A5) % % City Park IV (bud. A3) % 746 6% Łącznie Część I % % 39

40 zał.3c Przychody oraz zysk brutto w podziale na projekty 2018 Lokale przekazane klientom Przychody Zysk brutto ze sprzedaży Projekt Liczba lokali Powierzchnia lokali [tys. zł] Udział % [tys. zł] Rentowność brutto ze sprzedaży Część II Projekty zrealizowane przez spółki współkontrolowane przez Polnord SA. Dane ważone udziałem Polnord SA WARSZAWA Ostoja Wilanów VI-VIII % % Stacja Kazimierz I Stacja Kazimierz II WROCŁAW Osiedle Moderno Apartamenty Innova % % Apartamenty Innova B % % Apartamenty Innova C % % TRÓJMIASTO Aquasfera (bud. T2) % - - Łącznie Część II % % PODSUMOWANIE CZĘŚĆ I I CZĘŚĆ II Łącznie Część I i II % % 40 Dane ważone udziałem Polnord

41 zał.4 Rachunek zysków i strat Wyszczególnienie [tys. zł] Zmiana Przychody ze sprzedaży ,8% Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ,5% Przychody ze sprzedaży usług ,6% Przychody z wynajmu ,2% Koszt własny sprzedaży ,9% Zysk (strata) brutto ze sprzedaży ,1% Koszty sprzedaży ,8% Koszty ogólnego zarządu ,3% Pozostałe przychody operacyjne ,3% Pozostałe koszty operacyjne ,3% Aktualizacja wartości nieruchomości inwestycyjnych ,2% Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej Przychody finansowe ,5% Koszty finansowe ,0% Udział w zysku jednostki wycenianej metodą praw własności ,4% Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto

42 zał.5 Skorygowany EBIT Skorygowany EBIT (tys zł) 2018 EBIT raportowany Korekty normalizacyjne - EBIT Aktualizacja wyceny nieruchomości inwestycyjnych Korekty związane z KB Dom Rezerwy KOWR (użytkowanie wieczyste) Korekty błędów księgowych lat poprzednich MSSF VAT rezerwa - Rosja odpisy Odpisy na projektach inwestycyjnych - Odpisy na należnościach Rezerwy na sprawy sądowe Podział działek inwestycyjnych EBIT znormalizowany

43 zał.6 Skorygowany wynik netto Skorygowany wynik netto (tys zł) 2018 Wynik netto raportowany Korekty normalizacyjne - wynik netto Aktualizacja wyceny nieruchomości inwestycyjnych Korekty związane z KB Dom Fadesa Rezerwy KOWR (użytkowanie wieczyste) Korekty błędów księgowych lat poprzednich MSSF Odpis aktywów podatkowych Rosja odpisy Odpisy na należnościach Aktualizacja rezerw na sprawy sporne Ujęcie odpisu aktualizującego wartości należności wynikające z wywłaszczenia Wynik netto znormalizowany

44 zał.7 Bilans aktywa Wyszczególnienie [tys. zł] Stan na Stan na Zmiana AKTYWA Aktywa trwałe ,9% Rzeczowe aktywa trwałe ,0% Nieruchomości inwestycyjne ,0% Aktywa niematerialne ,9% Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności ,5% Wartość firmy Należności długoterminowe ,2% Pożyczki udzielone ,3% Aktywa z tytułu podatku odroczonego ,5% Pozostałe aktywa finansowe Aktywa obrotowe ,9% Zapasy ,4% Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności ,4% Pożyczki udzielone ,3% Należności z tytułu podatku dochodowego ,2% Rozliczenia międzyokresowe ,5% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,0% Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży ,7% SUMA AKTYWÓW ,3% 44

45 zał.8 Bilans pasywa Wyszczególnienie [tys. zł] Stan na Stan na Zmiana PASYWA Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) ,1% Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty ,6% Kapitał własny ogółem ,1% Zobowiązania długoterminowe ,6% Kredyty Obligacje ,8% Rezerwy ,1% Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania ,0% Zobowiązania krótkoterminowe ,9% Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania ,5% Kredyty ,0% Obligacje ,9% Rezerwy ,9% Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Otrzymane zaliczki ,7% Pozostałe zobowiązania finansowe ,2% Zobowiązania razem ,0% SUMA PASYWÓW ,4% 45

46 zał.9 Przepływy pieniężne SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Za okres od do Za okres d do Zmiana Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto (łącznie z zyskiem na działalności zaniechanej) Korekty o pozycje: ,7% Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności ,3% Amortyzacja ,8% Odsetki i dywidendy, netto ,4% (Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej ,6% (Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu należności (Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów ,3% (Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Zmiana stanu rezerw Podatek dochodowy zapłacony Pozostałe Wpływ pierwszego zastosowania MSSF Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej ,2% 46

47 zał.9a Przepływy pieniężne SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Za okres od do Za okres d do Zmiana Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy ,1% Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych ,9% Sprzedaż aktywów finansowych Dywidendy otrzymane ,0% Odsetki otrzymane ,4% Spłata udzielonych pożyczek ,9% Wydatki ,9% Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych Udzielenie pożyczek ,0% Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ,1% 47

48 zał.9b Przepływy pieniężne SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Za okres od do Za okres d do Zmiana Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy ,1% Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów ,0% Wpływy z tytułu emisji obligacji ,5% Pozostałe Wydatki ,4% Spłata pożyczek/kredytów ,2% Wykup obligacji ,0% Odsetki zapłacone ,9% Środki pieniężne netto z działalności finansowej ,1% Zwiększenie / zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Środki pieniężne na początek okresu ,6% Środki pieniężne na koniec okresu, w tym ,0% O ograniczonej możliwości dysponowania ,1% 48

49 DISCLAIMER: Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych, i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Polnord SA uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Polnord SA nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Opracowania nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Polnord SA.

Wyniki finansowe i operacyjne IQ maj 2019

Wyniki finansowe i operacyjne IQ maj 2019 Wyniki finansowe i operacyjne IQ 2019 30 maj 2019 AGENDA I. PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE II. DANE OPERACYJNE III. DANE FINANSOWE V. ZAŁĄCZNIKI 2 PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE 3 I. Podsumowanie zarządcze Kluczowe działania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne 3Q listopada 2018

Wyniki finansowe i operacyjne 3Q listopada 2018 Wyniki finansowe i operacyjne 3Q 2018 29 listopada 2018 AGENDA Podsumowanie zarządcze Dane operacyjne Dane finansowe Załączniki 2 PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE 3 Podsumowanie zarządcze 185,1 mln zł przychodów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 3Q listopada 2017

Wyniki finansowe 3Q listopada 2017 Wyniki finansowe 3Q 2017 15 listopada 2017 Spis treści 1. Wyniki a konsensus rynkowy 2. Podsumowanie wyników 3Q 2017 3. Wybrane dane finansowe i operacyjne 4. Przychody, sprzedaż i oferta 5. Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1H sierpnia 2017

Wyniki finansowe 1H sierpnia 2017 Wyniki finansowe 1H 2017 31 sierpnia 2017 Spis treści 1. Wyniki a konsensus rynkowy 2. Podsumowanie wyników 1H 2017 3. Wybrane dane finansowe i operacyjne 4. Przychody, sprzedaż i oferta 5. Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1Q maja 2017

Wyniki finansowe 1Q maja 2017 Wyniki finansowe 1Q 2017 17 maja 2017 Spis treści 1. Wyniki a konsensus rynkowy 2. Podsumowanie wyników 1Q 2017 3. Wybrane dane finansowe i operacyjne 4. Przychody, sprzedaż i oferta 5. Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne 1Q maja 2018

Wyniki finansowe i operacyjne 1Q maja 2018 Wyniki finansowe i operacyjne 1Q 2018 30 maja 2018 AGENDA Podsumowanie Dane operacyjne Dane finansowe Istotne wydarzenia Załączniki 2 PODSUMOWANIE 3 Wyniki za 1Q 2018 istotnie lepsze od zeszłorocznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne 1H października 2018

Wyniki finansowe i operacyjne 1H października 2018 Wyniki finansowe i operacyjne 1H 2018 8 października 2018 AGENDA Podsumowanie zarządcze Dane operacyjne Dane finansowe Pozostałe informacje Załączniki 2 PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE 3 Podsumowanie zarządcze

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne 2017 i 4Q kwietnia 2018

Wyniki finansowe i operacyjne 2017 i 4Q kwietnia 2018 Wyniki finansowe i operacyjne 2017 i 4Q 2017 27 kwietnia 2018 Agenda 1. Podsumowanie 2. Dane operacyjne 3. Dane finansowe 4. Istotne wydarzenia 5. Załączniki Wyniki 2017 istotnie lepsze od zeszłorocznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne IH września 2019

Wyniki finansowe i operacyjne IH września 2019 Wyniki finansowe i operacyjne IH 2019 30 września 2019 AGENDA I. PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE II. DANE OPERACYJNE III. DANE FINANSOWE V. ZAŁĄCZNIKI 2 PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE 3 I. Podsumowanie zarządcze 210 sprzedanych

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA2014 R.

WYNIKI FINANSOWE ZA2014 R. Warszawa, 15 kwietnia 2015 PREZENTACJA WYNIKI FINANSOWE ZA2014 R. GRUPAKAPITAŁOWAPOLNORDSA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.08.2008 BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe 320 040 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe 372 635 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIAPOLNORDSA NA DRODZE WZROSTU WARTOŚCI WARSZAWA, 22 MARCA 2016 R.

STRATEGIAPOLNORDSA NA DRODZE WZROSTU WARTOŚCI WARSZAWA, 22 MARCA 2016 R. STRATEGIAPOLNORDSA NA DRODZE WZROSTU WARTOŚCI WARSZAWA, 22 MARCA 2016 R. ZASTRZEŻENIE NINIEJSZA PREZENTACJA OPIERA SIĘ NA DANYCH SZACUNKOWYCH, KTÓRE NIE STANOWIĄ PROGNOZ WYNIKÓW POLNORD SA ORAZ PODLEGAJĄ

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013 Warszawa, 22 maja 2013 PREZENTACJA INWESTORSKA WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2007 DO 30 WRZEŚNIA 2007 ORAZ OD 01 LIPCA 2007 DO 30 WRZEŚNIA 2007 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 2007 ORAZ OD 01 PAŹDZIERNIKA 2007 DO 31 GRUDNIA 2007 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 R. GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 R. GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA Warszawa, 03.12.2015 r. PREZENTACJA WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 R. GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA II KWARTAŁ 2007 R. dnia r. (data przekazania)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA II KWARTAŁ 2007 R. dnia r. (data przekazania) SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA II KWARTAŁ 2007 R. dnia 14.08.2007 r. (data przekazania) w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł.) narastająco 2007 narastająco 2006

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 Warszawa, 25 września 2014 PREZENTACJA INWESTORSKA WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2014 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2014 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA Warszawa, 26 listopada 2014 PREZENTACJA INWESTORSKA WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2014 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, dnia 2 listopada SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał od 01.07. do 30.09.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2008 I 31 MARCA 2007 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2010 ROKU Warszawa, dnia 4 maja 2010 r. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota 1 kwartał 2010 r. okres 1 kwartały 2009 r. okres DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014 Warszawa, 28 maja 2014 PREZENTACJA INWESTORSKA WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i

Bardziej szczegółowo

3,5820 3,8312 3,7768 3,8991

3,5820 3,8312 3,7768 3,8991 SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA IV KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR IV kwartały 2007 r. IV kwartały 2006 r. IV kwartały 2007 r. IV kwartały 2006 r. narastająco

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008 ORAZ OD 01 PAŹDZIERNIKA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2015 R. GRUPAKAPITAŁOWAPOLNORDSA

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2015 R. GRUPAKAPITAŁOWAPOLNORDSA Warszawa, 25.06.2015 r. PREZENTACJA WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2015 R. GRUPAKAPITAŁOWAPOLNORDSA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu

Bardziej szczegółowo

I kwartał(y) narastająco okres od do

I kwartał(y) narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01-2019 do 31-03-2019 01-01-2018 do 31-03- 2018 01-01-2019 do 31-03- 2019 01-01-2018 do 31-03-2018 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2010 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A.

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2010 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 2010 ORAZ OD 01 PAŹDZIERNIKA 2010 DO 31 GRUDNIA 2010 SPORZĄDZONE

Bardziej szczegółowo

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2010 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A.

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2010 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2010 I 30 WRZEŚNIA 2009 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za IV kwartał 2008 r. IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za IV kwartał 2008 r. IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. narastająco 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. narastająco 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. w tys. EUR narastająco 01 stycznia 2008 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2006 i 31 MARCA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A.

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 I 31 GRUDNIA 2013 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013 BILANS AKTYWA 30.09.2013 30.09.2012 I. Aktywa trwałe 1. Wartości niematerialne i prawne 2. Rzeczowe aktywa trwałe 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2007 i 31 MARCA 2006 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015 BILANS AKTYWA 30.06.2015 31.12.2014 I. Aktywa trwałe 34 902 563,43 37 268 224,37 32 991 746,31 32 116 270,36 1. Wartości niematerialne i prawne 1 796 153,99 1 909 454,60 2 136 055,82 2 294 197,82 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2013 roku (01.01.2013 31.03. 2013) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 BILANS AKTYWA 30.09.2014 30.09.2013 I. Aktywa trwałe 31 625 458,65 32 116 270,36 26 908 797,03 22 615 986,23 1. Wartości niematerialne i prawne 2 150 519,62 2 294 197,82 2 271 592,96 2 121 396,51 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 BILANS AKTYWA 30.06.2014 31.12.2013 I. Aktywa trwałe 32 116 270,36 32 134 984,07 26 908 797,03 22 615 986,23 1. Wartości niematerialne i prawne 2 294 197,82 2 365 557,02 2 271 592,96 2 121 396,51 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE III kwartał 2008 r. narastająco 01 stycznia 2008 r. września 2008 r. w tys. zł. III kwartał 2007 r. narastająco 01 stycznia 2007 r. września 2007 r. w tys. EUR III kwartał 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014 AKTYWA 31.03.2015 31.03.2014 I. Aktywa trwałe 32 579 151,10 27 651 258,50 1. Wartości niematerialne i prawne 2 022 755,21 2 315 133,76 2. Rzeczowe aktywa trwałe 15 913 980,14 14 253 611,32 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014 AKTYWA 31.03.2014 31.03.2013 I. Aktywa trwałe 27 651 258,50 17 655 200,31 1. Wartości niematerialne i prawne 2 315 133,76 986 697,05 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 253 611,32 12 735 312,56 3. Należności

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2007 DO 30 CZERWCA 2007 ORAZ OD 01 KWIETNIA 2007 DO 30 CZERWCA 2007 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skonsolidowany bilans- Aktywa Skonsolidowany bilans- Pasywa Skonsolidowany rachunek zysków

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skonsolidowany bilans- Aktywa Skonsolidowany bilans- Pasywa Skonsolidowany rachunek zysków SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe... 2. Skonsolidowany bilans Aktywa... 3. Skonsolidowany bilans Pasywa... 4. Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016 DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016 BILANS 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 006 17 951 18 281 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 110 129 114 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 BILANS 2015-09-30 2015-06-30 2014-12-31 2014-09-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 328 18 281 17 733 18 170 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 135 114 122 123

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 BILANS 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 281 17 732 18 342 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 114 122 125 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za I kwartał 212 roku według MSR/MSSF SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 2006 ORAZ OD 01 PAŹDZIERNIKA 2006 DO 31 GRUDNIA 2006 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Poznań, dnia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za I kwartał 2016 roku według MSR/MSSF SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2009 I 31 MARCA 2008 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za IV kwartał 28 według MSR/MSSF

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2016r.

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2016r. BILANS AKTYWA 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 I. Aktywa trwałe 69 505 059,62 65 868 098,99 37 268 224,37 1. Wartości niematerialne i prawne 1 456 252,28 1 682 853,50 1 909 454,60 2. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2013 Warszawa, 2 kwietnia 2014 PREZENTACJA INWESTORSKA WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2013 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za I kwartał 2009r. I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za I kwartał 2009r. I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. 2008 r. do dnia 31 marca 2008 r. w tys. EUR I kwartał 2009 r. 2009 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015

DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015 DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015 BILANS 2015-12-31 2015-09-30 2014-12-31 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 090 18 328 17 733 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 129 135 122 - wartość firmy - - -

Bardziej szczegółowo

Arrinera S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od do SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie

Arrinera S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od do SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie na dzień na dzień 31.12.2017 31.12.2016 A. AKTYWA TRWAŁE 4 015 520,32 6 748 449,13 I. Wartości niematerialne i prawne 702 775,62 1 067 410,15 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 BILANS 2016-03-31 2015-12-31 2015-03-31 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 190 17 951 17 906 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 117 129 116 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 I 31 MARCA 2010 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za III kwartał 2012 roku (01.01.2012 30.09. 2012) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2018 I 31 MARCA 2017 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2010 I 31 MARCA 2009 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 września 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 30 września 2017 r.

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 września 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 30 września 2017 r. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r. oraz za 3 miesiące r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem na EURO Wybrane dane finansowe zaprezentowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2015r.

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2015r. BILANS AKTYWA 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014 I. Aktywa trwałe 37 268 224,37 32 991 746,31 32 134 984,07 1. Wartości niematerialne i prawne 1 909 454,60 2 136 055,82 2 365 557,02 2. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2014 I 31 MARCA 2013 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 I 31 GRUDNIA 2012 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

FM FORTE S.A. QSr 1 / 2006 w tys. zł

FM FORTE S.A. QSr 1 / 2006 w tys. zł SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 1/2006 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 r.

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 r. EKO EXPORT S.A. tel.: +48 33 81 96 288 ul. Strażacka 81 fax: +48 33 81 96 287 PL 43-382 Bielsko-Biała email: info@ekoexport.pl NIP: PL 5471865541 www.ekoexport.pl REGON: 072266443 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za I kwartał 2009 roku według

Bardziej szczegółowo

BRAND 24 S.A. śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za II kwartał 2019 roku

BRAND 24 S.A. śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za II kwartał 2019 roku BRAND 24 S.A. śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za II kwartał 2019 roku 1 INFORMACJE OGÓLNE Spółka na potrzeby śródrocznego skróconego sprawozdania jednostkowego przygotowała następujące

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za II kwartał 2008 według MSR/MSSF

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2016 I 31 MARCA 2015 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco / 2009 okres od do

3 kwartały narastająco / 2009 okres od do WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do

Bardziej szczegółowo

AKTYWA PASYWA

AKTYWA PASYWA II. Bilans AKTYWA 2016.12.31 2015.12.31 PASYWA 2016.12.31 2015.12.31 A. Aktywa trwałe 255 019 508,54 230 672 369,51 A. Kapitał (fundusz) własny 254 560 440,63 230 029 691,47 I. Wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo