WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014"

Transkrypt

1 Warszawa, 28 maja 2014 PREZENTACJA INWESTORSKA WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA

2 ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Polnord SA uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Polnord SA nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Opracowania nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Polnord SA. 2

3 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2014 WYDANIA I SPRZEDAŻ WYNIKI FINANSOWE ODSZKODOWANIA PROJEKTY W REALIZACJI 3

4 WYBRANE DANE FINANSOWE ZA IQ2014 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY [TYS. ZŁ] ZYSK NETTO I RENTOWNOŚĆ BRUTTO ZE SPRZEDAŻY [tys. zł] Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q ,0% ,3% 146 4,2% * 15,6% ,4% Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 * skorygowane o odpis aktualizujący zapasy, który nie dotyczy projektów deweloperskich 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 SPRZEDAŻ NETTO MIESZKAŃ KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU I SPRZEDAŻY [szt.] [szt.] * * Sprzedaż netto Sprzedaż netto kwartalnie Polnord Fadesa Inne (Rosja, Aquasfera) *um. deweloperskie+um. rezerwacyjne [mln zł] ,55 7,26 6,82 6,68 6,40 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 4

5 WYDANIA I SPRZEDAŻ PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2014 WYDANIA I SPRZEDAŻ WYNIKI FINANSOWE ODSZKODOWANIA PROJEKTY W REALIZACJI 5

6 WYDANIA I MARŻE W IQ2014 PROJEKT LOKALE WYDANE PRZYCHODY [TYS. ZŁ] % ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY [TYS. ZŁ] MARŻA BRUTTO RENTOWNOŚĆ BRUTTO ZE SPRZEDAŻY PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ SPÓŁKI W 100% ZALEŻNE OD POLNORD SA 25% WARSZAWA 20% 19,4% Śródmieście Wilanów (bud. A) TRÓJMIASTO % % 15% 14,3% 15,6% Apartamenty Albatros % 8 2% Ostoja Myśliwska I % % Ostoja Myśliwska II % % 10% 5% 8,0% 4,2% * 2 Potoki I % 22 16% 2 Potoki II % % 2 Potoki III (bud. 1-3) % 15 8% Sopocka Rezydencja % 8 - OLSZTYN Osiedle Tęczowy Las (bud.4) % 66 30% Osiedle Tęczowy Las (bud.5) % % 0% 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 * skorygowane o odpis aktualizujący zapasy, który nie dotyczy projektów deweloperskich SZCZECIN Ku Słońcu I % 7 - Ku Słońcu II (bud. 2) % 117 5% ŁÓDŹ City Park II % 57 6% City Park III % ŁĄCZNIE CZĘŚĆ I % % 6

7 WYDANIA I MARŻE W IQ2014 C.D. PROJEKT LOKALE WYDANE PRZYCHODY [TYS. ZŁ] % ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY [TYS. ZŁ] MARŻA BRUTTO PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ SPÓŁKI WSPÓŁKONTROLOWANE PRZEZ POLNORD SA WARSZAWA Ostoja Wilanów II-VII % % WROCŁAW Osiedle Innova I-VII % % TRÓJMIASTO AQUASFERA % % ŁĄCZNIE CZĘŚĆ II % % ŁĄCZNIE CZĘŚĆ I i II % % Dane nieważone udziałem Polnord Spółka oczekuje wyraźnego wzrostu rentowności brutto ze sprzedaży do poziomu ok. 25% w następnych kwartałach dzięki: podwyższeniu cen na nowych projektach i zakończeniu już rozpoczętych uruchamianiu nowych projektów z marżą brutto planowaną na poziomie 20 30% zakończeniu nierentownych inwestycji (City Park w Łodzi oraz Sopocka Rezydencja w Sopocie); do sprzedaży pozostało łącznie 14 lokali; 7

8 OCZEKIWANE WPŁYWY OPERACYJNE I MARŻA BEZPOŚREDNIA NA SPRZEDAŻY Z UMÓW ZAWARTYCH W IQ2014 INWESTYCJA liczba 1) podpisanych umów przychody 2) marża 2) bezpośrednia na sprzedaży * wartość gruntu 2) w koszcie bezpośrednim ** wpływy 2) operacyjne netto *** PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ SPÓŁKI W 100% ZALEŻNE OD POLNORD SA WARSZAWA Śródmieście Wilanów (bud. C) Śródmieście Wilanów (bud. D) Neptun TRÓJMIASTO Ostoja Myśliwska I Ostoja Myśliwska II Potoki I Potoki II Sopocka Rezydencja Dwa Tarasy I OLSZTYN Osiedle Tęczowy Las (bud. 4) Osiedle Tęczowy Las (bud. 5) Osiedle Tęczowy Las (bud. 6) SZCZECIN Ku Słońcu I Ku Słońcu II (bud. 2) Ku Słońcu II (bud. 1) ŁÓDŹ City Park I City Park II ŁĄCZNIE CZĘŚĆ I PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ SPÓŁKI WSPÓŁKONTROLOWANE PRZEZ POLNORD SA WARSZAWA Ostoja Wilanów II-VII WROCŁAW Osiedle Innova I-VII TRÓJMIASTO Aquasfera (Pacific) ŁĄCZNIE CZĘŚĆ II ŁĄCZNIE CZĘŚĆ I i II ) Dane nieważone udziałem Polnord 2) Dane ważone udziałem Polnord * marża bezpośrednia ze sprzedaży liczona jako przychody ze sprzedaży pomniejszone o koszt gruntu, koszt budowy, koszt projektowania (bez kosztów finansowych) ** na dzień bilansowy grunt jest w posiadaniu Grupy, realizacja inwestycji umożliwia zwrot poniesionych nakładów *** wpływy netto liczone jako przychody z umów pomniejszone o koszty bezpośrednie i powiększone o wartość gruntu 8

9 PROJEKTY PLANOWANE DO URUCHOMIENIA W 2014 R. Haffnera (Etap I) m 2 PUM 50 lokali Planowane rozpoczęcie 2/3Q2014 Planowane zakończenie 2Q2016 Aquasfera, Reda k/gdyni (bud. Indian) m 2 PUM 173 lokale Planowane rozpoczęcie 4Q2014/1Q2015 Planowane zakończenie 2/3Q2016 Ku Słońcu (Etap III) m 2 PUM 180 lokali Planowane rozpoczęcie 3Q2014 Planowane zakończenie 2Q2016 Osiedle Moderno m 2 PUM 158 lokali Planowane rozpoczęcie 1Q2014 (uruchomiono) Planowane zakończenie 4Q2015 Osiedle Innova II m 2 PUM 209 lokali Planowane rozpoczęcie 2Q2014 Planowane zakończenie 2/3Q2016 City Park (Etap IV) m 2 PUM 209 lokali Planowane rozpoczęcie 1Q2014 (uruchomiono) Planowane zakończenie 1Q2016 Brama Sopocka m 2 PUM 96 lokali Planowane rozpoczęcie 2Q2014 Planowane zakończenie 4Q2015 Stacja Kazimierz (Etap I) m 2 PUM 184 lokali Planowane rozpoczęcie 2Q2014 Planowane zakończenie 1Q2016 Dwa Tarasy (Etap II) m 2 PUM 172 lokale Planowane rozpoczęcie 2/3Q2014 Planowane zakończenie 3Q2015 Neptun, Ząbki k. Warszawy (Etap II) m 2 PUM 105 lokali Planowane rozpoczęcie 2/3Q2014 Planowane zakończenie 4Q2015 Inwestycje planowane do uruchomienia samodzielnie (przez spółki w 100% zależne od Polnord) Inwestycje planowane do uruchomienia, realizowane przez spółki współzależne od Polnord ŁÓDŹ Ostoja Wilanów (Etap V, bud. B4) m 2 PUM 136 lokali Planowane rozpoczęcie 1Q2014 (uruchomiono) Planowane zakończenie 1Q2016 Ostoja Wilanów (Etap VI, bud. C2) m 2 PUM 184 lokali Planowane rozpoczęcie 2Q2014 Planowane zakończenie 2Q2016 Ostoja Wilanów (Etap VIII) m 2 PUM 65 lokali Planowane rozpoczęcie 2Q2014 Planowane zakończenie 2Q2016 Śródmieście Wilanów (bud. E) m 2 PUM 155 lokali Planowane rozpoczęcie 3Q2014 Planowane zakończenie 4Q2015 Śródmieście Wilanów (bud. F) m 2 PUM 125 lokali Planowane rozpoczęcie 2Q2014 Planowane zakończenie 3Q2015 Wilanów Zachodni (bud. A1) m 2 PUM 130 lokali Planowane rozpoczęcie 4Q2014 Planowane zakończenie 4Q2016 SMART Aparthotel (Etap I) Etap I: m 2 PUM 195 lokali Planowane rozpoczęcie 3Q2014 Planowane zakończenie 3Q2016 9

10 WYNIKI FINANSOWE PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2014 WYDANIA I SPRZEDAŻ WYNIKI FINANSOWE ODSZKODOWANIA PROJEKTY W REALIZACJI 10

11 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WYSZCZEGÓLNIENIE (TYS. PLN) 1Q2014 1Q2013 dane przekształcone Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży (29 867) (32 048) Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Aktualizacja wyceny nieruchomości inwestycyjnych (189) Koszty ogólnego zarządu i sprzedaży (6 399) (7 256) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (1 080) (6 409) Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe (7 535) ( 9 976) Udział w zysku jednostki wycenianej metodą praw własności (1 258) Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy (2 353) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej (111) 51 Zysk (strata) netto za rok obrotowy Z uwagi na zmiany standardów rachunkowości, w tym w szczególności MSSF 11 w zakresie konsolidacji metodą proporcjonalną, z dniem r. Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. z jej spółkami zależnymi ( Fadesa ) konsolidowane są metodą praw własności co oznacza, iż nastąpiły zmiany prezentacyjne w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym: w skonsolidowanym bilansie Fadesa została ujęta w pozycji - Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności zaś w skonsolidowanym rachunku zysków i strat Fadesa została ujęta w pozycji - Udział w zysku jednostki wycenianej metodą praw własności. W związku z powyższym od 2014 roku zaprzestano proporcjonalnego ujmowania aktywów i zobowiązań Fadesa w skonsolidowanym bilansie oraz poszczególnych przychodów i kosztów Fadesa w skonsolidowanym rachunku zysków i strat. Dane za okresy porównywalne zostały odpowiednio przekształcone. 11

12 BILANS - AKTYWA WYSZCZEGÓLNIENIE (TYS. PLN) dane przekształcone Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne Inwestycje w jedn. stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności Aktywa finansowe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Należności długoterminowe Wartość firmy Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne Inne krótkoterminowe aktywa finansowe Należności z tytułu podatku VAT i innych Należności z tytułu podatku dochodowego Rozliczenia międzyokresowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty SUMA AKTYWÓW

13 mln zł mln zł BILANS - AKTYWA STRUKTURA ZAPASÓW ZAPASY BANK ZIEMI (GRUNTY) NA R Bank Ziemi Projekty w toku Pozostałe 88,0 88,5 26,7 240,6 0,2 69,2 109,3 26,7 284, Infrastruktura Mieszkania zakończone Ząbki k/warszawy 20 mln zł Warszawa 138,2 mln zł Bartąg k/olsztyna 6,8 mln zł Trójmiasto 36,8 mln zł Lublin 6,4 mln zł Łódź 46,0 mln zł Szczecin 30,1 mln zł STRUKTURA NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE BANK ZIEMI (GRUNTY) NA R ,5 99,5 90,1 30,1 99,5 90,1 Dopiewiec /Poznań 128,4 mln zł Inne 4,9 mln zł Kowale/Gdańsk 9,5 mln zł Łódź 40,0 mln zł ,8 732, Warszawa Wilanów 467,2 mln zł Sopot 59,7 mln zł Głosków/Piaseczno 6,5 mln zł Dobrzewino 16,6 mln zł Bank ziemi (grunty) Biurowiec B3 (Wilanów) Biurowiec B1 (Wilanów) Stroj Dom - Rosja 13

14 ZESTAWIENIE DZIAŁEK O NAJWIĘKSZEJ WARTOŚCI W WARSZAWIE, DZIELNICA WILANÓW Nr działki Powierzchnia [mkw.] Wartość w sprawozdaniu [tys. zł] Plany inwestycyjne 2/ / Teren przylegający do planowanej południowej obwodnicy Warszawy S2. Działka o przeznaczeniu usługowo - mieszkaniowym. Możliwość zabudowy ok. 95,6 tys. m 2. powierzchni użytkowej. Spółka nie przewiduje realizacji inwestycji na tej działce w perspektywie najbliższych 3 lat. Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową oraz obiekty pożytku publicznego, a także obiekty sportowe i rekreacyjne. Spółka nie przewiduje realizacji inwestycji na tej działce w perspektywie najbliższych 3 lat. Spółka przewiduje wystąpienie o zmianę planu zagospodarowania tej nieruchomości. 2/244, 2/245 2/246, 2/247 2/248 (2/101 przed podziałem) Teren w całości przeznaczony pod projekt SMART Aparthotel, którego realizacja rozpocznie się w 2014 r. W dniu r. Spółka otrzymała decyzję zatwierdzającą projekt budowlany pierwszego etapu obejmującego ponad 190 lokali, które będą zlokalizowane na działkach 2/245, 2/246 i 2/247. W dniu r. Spółka złożyła wniosek w sprawie decyzji zezwalającej na budowę. 2/96 2/ Działki stanowią kompleks położony w okolicy planowanej południowej obwodnicy Warszawy S2. W 2014 r. planowane jest zaprojektowanie osiedla mieszkaniowego o łącznej powierzchni użytkowej ok. 30 tys. m 2. 9/1, 9/2,9/3 (9 przed podziałem) Działka położona jest w sąsiedztwie działek 2/96 i 2/228. Na tym obszarze planowane jest zaprojektowanie osiedla mieszkaniowego o powierzchni użytkowej ok. 20 tys. m 2. 2/241, 2/242, 2/243 2/239, 2/240 (2/115, 2/97 przed podziałem) Spółka podpisała umowę przedwstępną w sprawie sprzedaży przedmiotowego terenu. RAZEM Wszystkie wymienione działki w Wilanowie stanowią 88% wartości gruntów zlokalizowanych w Warszawie, kwalifikowanych jako nieruchomości inwestycyjne. Większości tych działek położona jest w południowej części Miasteczka Wilanów poniżej ulic Płaskowickiej Bis i Alei Rzeczypospolitej. Tereny te są dobrze skomunikowane z centrum miasta, posiadają pełne zaplecze techniczne oraz infrastrukturalne. W sąsiedztwie istnieje także pełno infrastruktura społeczna, oświatowa i medyczna. Na pobliskich terenach planowana jest także budowa dużego centrum handlowego. 14

15 WARSZAWA WILANÓW MAPA GRUNTÓW 15

16 ZESTAWIENIE GRUNTÓW O NAJWIĘKSZEJ WARTOŚCI W POZOSTAŁYCH LOKALIZACJACH Lokalizacja Nr działki Powierzchnia [mkw.] Wartość w sprawozdaniu [tys. zł] Plany inwestycyjne Dopiewiec k/poznania 188/1 184/6 184/7 184/ Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z jego postanowieniami, chłonność terenu wynosi ponad 346 tys. m 2, jednak Spółka planuje realizację zabudowy mieszkaniowej o powierzchni użytkowej ok. 173 tys. m 2 oraz 34 tys. m 2 powierzchni usługowej, tak aby zachować naturalne walory krajobrazowe charakteryzujące teren. Podpisany został List Intencyjny ze spółką Nickel Development Sp. z o.o. Sopot Szacowana chłonność terenu zakłada możliwość realizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych o ok. 7 tys. m 2 powierzchni mieszkalnej, budynków typu aparthotel o powierzchni ok. 5,7 tys. m 2, budynku biurowego o powierzchni ok. 7,9 tys. m 2 oraz budynku hotelowego na pokoi. Spółka zakłada uzyskanie pozwolenia na budowę dla zabudowy mieszkaniowej o pow. użytkowej ok. 8 tys. m 2 jeszcze w 2014 r. Łódź 568/30 568/32 568/ Możliwa realizacja zabudowy wielorodzinnej o powierzchni mieszkalnej ok. 44 tys. m 2 z usługami w parterach o powierzchni usługowej ok. 2,5 tys. m 2. Dobrzewino 224/6 224/ Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z jego postanowieniami teren można podzielić na ok. 150 działek o powierzchni ok m 2, na których możliwa jest realizacja domów czterolokalowych. Kowale k/gdańska 109/ Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową o powierzchni ok. 8,5 tys. m 2 oraz obiekty usługowe o powierzchni ok. 3,3 tys. m 2. Spółka nie przewiduje realizacji inwestycji na tej działce w perspektywie najbliższych 3 lat. Głosków k/piaseczna 18/3-18/18 (18/2-18/4 przed podziałem) Na przedmiotowej działce możliwa jest realizacja 30 domów jednorodzinnych. Dla planowanych 11 domów uzyskano decyzje o warunkach zabudowy. Dla pozostałych domów uruchomiono procedurę uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. RAZEM

17 BILANS - PASYWA WYSZCZEGÓLNIENIE (TYS. PLN) dane przekształcone Kapitał własny ogółem Zobowiązania długoterminowe Kredyty i pożyczki Rezerwy Pozostałe zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rozliczenia międzyokresowe 3 3 Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek Inne krótkoterminowe kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu podatku VAT i innych podatków Rozliczenia międzyokresowe Otrzymane zaliczki Rezerwy Zobowiązania razem SUMA PASYWÓW

18 ZADŁUŻENIE ODSETKOWE ZADŁUŻENIE ODSETKOWE NETTO NA DZIEŃ R. HARMONOGRAM SPŁATY ZADŁUŻENIA ODSETKOWEGO [mln zł] Projekty mieszkaniowe Projekty komercyjne 328, Kredyty w rach. bieżących Zadłużenie z tytułu obligacji 125,3 220, ,5 45,1 95,1 4,1 26,1 16,1 0,5 0,5 2,5 0,3 5,6 14,6 15,6 5,1 9,3 12,9 2Q14 3Q14 4Q Na dzień r. zadłużenie netto Grupy (bez Fadesa Polnord Polska i jej spółek zależnych) wyniosło 510,3 mln zł (w tym zadłużenie brutto 520,1 mln zł), zaś na r. zadłużenie netto wynosiło 503,7 mln zł (w tym zadłużenie brutto 538,0 ml zł). Celem strategicznym Zarządu Polnord jest istotne obniżenie poziomu zadłużenia Grupy. Środki na redukcję zadłużenia będą pochodziły przede wszystkim z wpływów wynikających ze zwiększonego tempa sprzedaży mieszkań, zbycia aktywów nieoperacyjnych, niewpisujących się w podstawową działalność Spółki oraz z otrzymywanych odszkodowań. 18

19 ODSZKODOWANIA PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2014 WYDANIA I SPRZEDAŻ WYNIKI FINANSOWE ODSZKODOWANIA PROJEKTY W REALIZACJI 19

20 ODSZKODOWANIA ZA DROGI I INFRASTRUKTURĘ Dotychczasowe prawomocne orzeczenia sądów wszystkich instancji w 100% potwierdzają zasadność roszczeń Spółki ROSZCZENIA SPRZEDANE ODSZKODOWANIA ZA DROGI OD M. ST. WARSZAWY DATA UMOWY SPRZEDAŻY OBSZAR GRUNTU BĘDĄCY PRZEDMIOTEM ODSZKODOWANIA OTRZYMANA CENA POTENCJALNE WPŁYWY Wierzytelność I (sprzedana do Banku PBP SA) ,9 ha 101,5 mln zł - Wierzytelność II (sprzedana do Banku PBP SA) ,74 ha 43,4 mln zł - Porozumienie dodatkowe w ramach zawartych umów (partycypacja w nadwyżce ponad 144,9 mln zł) mln zł 5 mln zł ROSZCZENIA DOCHODZONE NA DRODZE SĄDOWEJ ODSZKODOWANIA ZA DROGI OD M. ST. WARSZAWY DATA ZŁOŻENIA POZWU KWOTA ROSZCZENIA STATUS SPRAWY WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU Odszkodowanie deliktowe od Miasta Stołecznego Warszawa ,0 mln zł Odszkodowanie za 10 ha terenów wydzielonych pod drogi publiczne* ,2 mln zł Proces w toku (wartość roszczenia rośnie z upływem czasu) Złożono wniosek o podjęcie rokowań - 39,9 mln zł ODSZKODOWANIA ZA INFRASTRUKTURĘ WODNO-KANALIZACYJNĄ OD MPWIK DATA ZŁOŻENIA POZWU KWOTA ROSZCZENIA STATUS SPRAWY WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU Pozew o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Miasteczka Wilanów ,8 mln zł** Proces w toku (wartość roszczenia rośnie z upływem czasu) Pozew o odpłatne przejęcie infrastruktury wodnokanalizacyjnej na terenie Miasteczka Wilanów Pozew o odpłatne przejęcie kanalizacji sanitarnej na terenie Miasteczka Wilanów ,3 mln zł** Proces w toku - ok. 55 mln zł W przygotowaniu 72 mln zł *Roszczenie dochodzone przez Polnord poprzez spółkę celową 10 H Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni; ** Kwoty roszczenia podstawowego nie obejmują odsetek ustawowych 20

21 PROJEKTY W REALIZACJI PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2014 WYDANIA I SPRZEDAŻ WYNIKI FINANSOWE ODSZKODOWANIA PROJEKTY W REALIZACJI 21

22 PROJEKTY W RALIZACJI Śródmieście Wilanów (bud. C) Lokalizacja: Warszawa Rozpoczęto 3Q2012 Planowane zakończenie 3Q m 2 PUM 162 lokali, do sprzedaży 16 szt.* Śródmieście Wilanów (bud. D) Lokalizacja: Warszawa Rozpoczęto 3Q2013 Planowane zakończenie 2Q m 2 PUM 189 lokali, do sprzedaży 39 szt.* * Oferta na dzień r. Neptun (Etap IA) Lokalizacja: Ząbki k. Warszawy Rozpoczęto 3Q2013 Planowane zakończenie 2/3Q m 2 PUM 109 lokali, do sprzedaży 77 szt.* Ostoja Wilanów VII Lokalizacja: Warszawa Rozpoczęto 1Q2014 Planowane zakończenie 2Q m 2 PUM 324 lokale, do sprzedaży 53 szt.* 22

23 PROJEKTY W REALIZACJI Ku Słońcu (Etap 2, bud. 1) Lokalizacja: Szczecin Rozpoczęto 2Q2012 Planowane zakończenie 4Q m 2 PUM 158 lokali, do sprzedaży 107 szt.* Osiedle Tęczowy Las (bud. 6) Lokalizacja: Bartąg k. Olsztyna Rozpoczęto 3Q2013 Planowane zakończenie 2Q m 2 PUM 149 lokali, do sprzedaży 138 szt.* Dwa Tarasy (Etap I) Lokalizacja: Gdańsk Rozpoczęto 3Q2013 Planowane zakończenie 4Q m 2 PUM 162 lokale, do sprzedaży 89 szt.* Aquasfera (bud. Pacific) Lokalizacja: Reda k/gdyni Rozpoczęto 3Q2012 Planowane zakończenie 2Q m 2 PUM 213 lokali, do sprzedaży 117 szt.* * Oferta na dzień r. 23

24 PROJEKTY W REALIZACJI Osiedle Innova (Etap 6) Lokalizacja: Wrocław Rozpoczęto 1H2013 Planowane zakończenie 3Q m 2 PUM 56 lokale, do sprzedaży 27 szt.* Osiedle Innova (Etap 7) Lokalizacja: Wrocław Rozpoczęto 1H2013 Planowane zakończenie 3Q m 2 PUM 56 lokale, do sprzedaży 31 szt.* Osiedle Moderno Lokalizacja: Wrocław Rozpoczęto 1Q2014 Planowane zakończenie 4Q m 2 PUM 158 lokali, do sprzedaży 158 szt.* City Park IV Lokalizacja: Łódź Rozpoczęto 1Q2014 Planowane zakończenie 1Q m 2 PUM 209 lokali, do sprzedaży 209 szt.* * Oferta na dzień r. 24

25 DZIĘKUJEMY KONTAKT DLA INWESTORÓW Wioletta Ząbek tel. (22)

WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2013 Warszawa, 2 kwietnia 2014 PREZENTACJA INWESTORSKA WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2013 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2014 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2014 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA Warszawa, 26 listopada 2014 PREZENTACJA INWESTORSKA WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2014 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA2014 R.

WYNIKI FINANSOWE ZA2014 R. Warszawa, 15 kwietnia 2015 PREZENTACJA WYNIKI FINANSOWE ZA2014 R. GRUPAKAPITAŁOWAPOLNORDSA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2015 R. GRUPAKAPITAŁOWAPOLNORDSA

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2015 R. GRUPAKAPITAŁOWAPOLNORDSA Warszawa, 25.06.2015 r. PREZENTACJA WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2015 R. GRUPAKAPITAŁOWAPOLNORDSA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 R. GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 R. GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA Warszawa, 03.12.2015 r. PREZENTACJA WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 R. GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 3Q listopada 2017

Wyniki finansowe 3Q listopada 2017 Wyniki finansowe 3Q 2017 15 listopada 2017 Spis treści 1. Wyniki a konsensus rynkowy 2. Podsumowanie wyników 3Q 2017 3. Wybrane dane finansowe i operacyjne 4. Przychody, sprzedaż i oferta 5. Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 Warszawa, 25 września 2014 PREZENTACJA INWESTORSKA WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013 Warszawa, 22 maja 2013 PREZENTACJA INWESTORSKA WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 Warszawa, 11 września 2013 PREZENTACJA INWESTORSKA WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1Q maja 2017

Wyniki finansowe 1Q maja 2017 Wyniki finansowe 1Q 2017 17 maja 2017 Spis treści 1. Wyniki a konsensus rynkowy 2. Podsumowanie wyników 1Q 2017 3. Wybrane dane finansowe i operacyjne 4. Przychody, sprzedaż i oferta 5. Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne IQ maj 2019

Wyniki finansowe i operacyjne IQ maj 2019 Wyniki finansowe i operacyjne IQ 2019 30 maj 2019 AGENDA I. PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE II. DANE OPERACYJNE III. DANE FINANSOWE V. ZAŁĄCZNIKI 2 PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE 3 I. Podsumowanie zarządcze Kluczowe działania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1H sierpnia 2017

Wyniki finansowe 1H sierpnia 2017 Wyniki finansowe 1H 2017 31 sierpnia 2017 Spis treści 1. Wyniki a konsensus rynkowy 2. Podsumowanie wyników 1H 2017 3. Wybrane dane finansowe i operacyjne 4. Przychody, sprzedaż i oferta 5. Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA Warszawa, 21 listopada 2013 PREZENTACJA INWESTORSKA WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIAPOLNORDSA NA DRODZE WZROSTU WARTOŚCI WARSZAWA, 22 MARCA 2016 R.

STRATEGIAPOLNORDSA NA DRODZE WZROSTU WARTOŚCI WARSZAWA, 22 MARCA 2016 R. STRATEGIAPOLNORDSA NA DRODZE WZROSTU WARTOŚCI WARSZAWA, 22 MARCA 2016 R. ZASTRZEŻENIE NINIEJSZA PREZENTACJA OPIERA SIĘ NA DANYCH SZACUNKOWYCH, KTÓRE NIE STANOWIĄ PROGNOZ WYNIKÓW POLNORD SA ORAZ PODLEGAJĄ

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne 3Q listopada 2018

Wyniki finansowe i operacyjne 3Q listopada 2018 Wyniki finansowe i operacyjne 3Q 2018 29 listopada 2018 AGENDA Podsumowanie zarządcze Dane operacyjne Dane finansowe Załączniki 2 PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE 3 Podsumowanie zarządcze 185,1 mln zł przychodów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne 1Q maja 2018

Wyniki finansowe i operacyjne 1Q maja 2018 Wyniki finansowe i operacyjne 1Q 2018 30 maja 2018 AGENDA Podsumowanie Dane operacyjne Dane finansowe Istotne wydarzenia Załączniki 2 PODSUMOWANIE 3 Wyniki za 1Q 2018 istotnie lepsze od zeszłorocznych

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA. Prezentacja Inwestorska Wyniki finansowe za 2012 rok Zamierzenia operacyjne Spółki. Warszawa, 26 marca 2013

POLNORD SA. Prezentacja Inwestorska Wyniki finansowe za 2012 rok Zamierzenia operacyjne Spółki. Warszawa, 26 marca 2013 POLNORD SA Prezentacja Inwestorska Wyniki finansowe za 2012 rok Zamierzenia operacyjne Spółki Warszawa, 26 marca 2013 Zastrzeżenie: Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne 1H października 2018

Wyniki finansowe i operacyjne 1H października 2018 Wyniki finansowe i operacyjne 1H 2018 8 października 2018 AGENDA Podsumowanie zarządcze Dane operacyjne Dane finansowe Pozostałe informacje Załączniki 2 PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE 3 Podsumowanie zarządcze

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne kwiecień 2018

Wyniki finansowe i operacyjne kwiecień 2018 Wyniki finansowe i operacyjne 2018 30 kwiecień 2018 AGENDA I. PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE II. DANE OPERACYJNE III. DANE FINANSOWE IV. DZIAŁANIA I PLAN NA 2019 R. V. ZAŁĄCZNIKI 2 PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE 3 I.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne 2017 i 4Q kwietnia 2018

Wyniki finansowe i operacyjne 2017 i 4Q kwietnia 2018 Wyniki finansowe i operacyjne 2017 i 4Q 2017 27 kwietnia 2018 Agenda 1. Podsumowanie 2. Dane operacyjne 3. Dane finansowe 4. Istotne wydarzenia 5. Załączniki Wyniki 2017 istotnie lepsze od zeszłorocznych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 R. GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 R. GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA Warszawa, 09.09.2015 r. PREZENTACJA WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 R. GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma

Bardziej szczegółowo

POLNORD S.A. Wyniki za 1-3Q 2012 Zamierzenia operacyjne i nowa strategia Spółki. Gdynia, 26 listopada 2012

POLNORD S.A. Wyniki za 1-3Q 2012 Zamierzenia operacyjne i nowa strategia Spółki. Gdynia, 26 listopada 2012 POLNORD S.A. Wyniki za 1-3Q 2012 Zamierzenia operacyjne i nowa strategia Spółki Gdynia, 26 listopada 2012 Zastrzeżenie: Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SPÓŁKI ALTA S.A.

PREZENTACJA SPÓŁKI ALTA S.A. PREZENTACJA SPÓŁKI ALTA S.A. ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r.

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Liczba sprzedanych lokali*

Liczba sprzedanych lokali* GRUPA ROBYG Prezentacja inwestorska Warszawa,, 17 lipca 2012 Warszawa 1 Agenda I. Informacje podstawowe II. Podsumowanie III. Plany na kolejne kwartały IV. Załączniki 2 Informacje podstawowe o Grupie ROBYG

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki finansowe za I kwartał 2012 r. Warszawa, 16 maja 2012 r.

GRUPA ROBYG Wyniki finansowe za I kwartał 2012 r. Warszawa, 16 maja 2012 r. GRUPA ROBYG Wyniki finansowe za I kwartał 2012 r. Warszawa, 16 maja 2012 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2006 i 31 MARCA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2014 R. ZAWIERAJĄCY ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.03.2014 SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG S.A. Prezentacja inwestorska Warszawa, 24 stycznia, 2012

Grupa ROBYG S.A. Prezentacja inwestorska Warszawa, 24 stycznia, 2012 Grupa ROBYG S.A. Prezentacja inwestorska Warszawa, 24 stycznia, 2012 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skonsolidowany bilans- Aktywa Skonsolidowany bilans- Pasywa Skonsolidowany rachunek zysków

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skonsolidowany bilans- Aktywa Skonsolidowany bilans- Pasywa Skonsolidowany rachunek zysków SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe... 2. Skonsolidowany bilans Aktywa... 3. Skonsolidowany bilans Pasywa... 4. Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2008 I 31 MARCA 2007 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG S.A. Prezentacja inwestorska Warszawa, 19 października, 2011

Grupa ROBYG S.A. Prezentacja inwestorska Warszawa, 19 października, 2011 Grupa ROBYG S.A. Prezentacja inwestorska Warszawa, 19 października, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2014 R. ZAWIERAJĄCY ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 30.09.2014 SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2007 i 31 MARCA 2006 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po I półroczu 2017 roku Podstawowe informacje Grupa INPRO ma zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym standardzie

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2007 DO 30 WRZEŚNIA 2007 ORAZ OD 01 LIPCA 2007 DO 30 WRZEŚNIA 2007 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.08.2008 BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe 320 040 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe 372 635 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po III kwartałach 2017 roku Podstawowe informacje Grupa INPRO ma zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po trzech kwartałach 2016 roku Podstawowe informacje Grupa Inpro ma zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za I kwartał 2009 roku według

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG S.A. Prezentacja Inwestorska Warszawa, 21 lipca, 2011

Grupa ROBYG S.A. Prezentacja Inwestorska Warszawa, 21 lipca, 2011 Grupa ROBYG S.A. Prezentacja Inwestorska Warszawa, 21 lipca, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 16 maja 2013

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 16 maja 2013 GRUPA ROBYG Prezentacja Inwestorska Warszawa, 16 maja 2013 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 2 Podsumowanie Liczba zakontraktowanych

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 14 listopada 2012

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 14 listopada 2012 GRUPA ROBYG Prezentacja Inwestorska Warszawa, 14 listopada 2012 Agenda 2 Grupa ROBYG w 1 kw. 3 kw. 2012 3 Inwestycje Grupy ROBYG W okresie 1 kw. 3 kw. 2012 4 Wyniki finansowe za 1 kw. 3 kw. 2012* * W porównaniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 sierpnia, 2011

Warszawa, 25 sierpnia, 2011 Grupa ROBYG S.A. Wyniki finansowe za I półrocze 2011 r. Warszawa, 25 sierpnia, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Vantage Development S.A.

Vantage Development S.A. Vantage Development S.A. Prezentacja po wynikach za 1Q15 28 maja 2015 roku 1Q15 Dalsze zwiększanie sprzedaży mieszkao Wyniki finansowe 1Q15 Przychody na poziomie PLN 10.4m (w porównaniu do PLN 22.9m w

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2007 DO 30 CZERWCA 2007 ORAZ OD 01 KWIETNIA 2007 DO 30 CZERWCA 2007 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 2006 ORAZ OD 01 PAŹDZIERNIKA 2006 DO 31 GRUDNIA 2006 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

(Skonsolidowany) Bilans

(Skonsolidowany) Bilans (Skonsolidowany) Bilans Aktywa Lp. Tytuł 31.1.016 w zł 31.1.015 A AKTYWA TRWAŁE 4 66 601 51,18 4 667 943 7,98 I Wartości niematerialne i prawne 379 708,18 674 111,88 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 2013. CC Group Small & MidCap Conference 4 th Edition 27 marca 2014

Wyniki za 2013. CC Group Small & MidCap Conference 4 th Edition 27 marca 2014 Wyniki za CC Group Small & MidCap Conference 4 th Edition 27 marca 2014 Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub

Bardziej szczegółowo

Arrinera S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od do SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie

Arrinera S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od do SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie na dzień na dzień 31.12.2017 31.12.2016 A. AKTYWA TRWAŁE 4 015 520,32 6 748 449,13 I. Wartości niematerialne i prawne 702 775,62 1 067 410,15 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Poznań, dnia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Bardziej szczegółowo

FM FORTE S.A. QSr 1 / 2006 w tys. zł

FM FORTE S.A. QSr 1 / 2006 w tys. zł SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 1/2006 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT INWESTORSKI GRUPA LC CORP Q3 2017

RAPORT INWESTORSKI GRUPA LC CORP Q3 2017 RAPORT INWESTORSKI GRUPA LC CORP Q3 2017 1 2 ZMIANA WŁAŚCICIELSKA We wrześniu Leszek Czarnecki sprzedał wszystkie udziały w LC Corp S.A. rozproszonym inwestorom instytucjonalnym Pozytywna ocena rynku -

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za IV kwartał 28 według MSR/MSSF

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2016 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

Prezentacja wyników za IV kwartał 2016 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Prezentacja wyników za IV kwartał Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 18 października 2013

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 18 października 2013 GRUPA ROBYG Prezentacja Inwestorska Warszawa, 18 października 2013 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 2 Podsumowanie 1-3Q 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe MNI S.A.

Sprawozdanie finansowe MNI S.A. Sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 28-02-2007 Zawartość sprawozdania: 1. Wybrane dane finansowe 2. Bilans 3. Rachunek Zysków i Strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki finansowe za 2011 r. Warszawa, 15 marca 2012 r.

GRUPA ROBYG Wyniki finansowe za 2011 r. Warszawa, 15 marca 2012 r. GRUPA ROBYG Wyniki finansowe za 2011 r. Warszawa, 15 marca 2012 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008 ORAZ OD 01 PAŹDZIERNIKA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za II kwartał 2008 według MSR/MSSF

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2013 roku (01.01.2013 31.03. 2013) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZAWIERAJĄCY ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 30.09.2013 SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 R. ZAWIERAJĄCY ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 31.03.2015 SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2016 rok

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2016 rok Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za rok Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za I kwartał 212 roku według MSR/MSSF SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 R. DO DNIA 31.12.2017 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2017 r. AKTYWA 31.12.2017

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU I ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU I ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU I ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU - 1 - JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W tysiącach złotych

Bardziej szczegółowo

3,5820 3,8312 3,7768 3,8991

3,5820 3,8312 3,7768 3,8991 SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA IV KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR IV kwartały 2007 r. IV kwartały 2006 r. IV kwartały 2007 r. IV kwartały 2006 r. narastająco

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki w 2013 roku Podstawowe informacje Grupa Inpro posiada zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym standardzie

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA Wyniki finansowe za 2010 r. Cele na 2011 r. CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition Warszawa, 23 marca 2011

POLNORD SA Wyniki finansowe za 2010 r. Cele na 2011 r. CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition Warszawa, 23 marca 2011 POLNORD SA Wyniki finansowe za 2010 r. Cele na 2011 r. CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition Warszawa, 23 marca 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2010 I 31 MARCA 2009 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 28 sierpnia 2019 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 28 sierpnia 2019 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 28 sierpnia 2019 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w

Bardziej szczegółowo

IQ 2019 KOMENTARZ. Szanowni Państwo, Regina Biskupska. Prezes Zarządu JHM DEVELOPMENT S.A.

IQ 2019 KOMENTARZ. Szanowni Państwo, Regina Biskupska. Prezes Zarządu JHM DEVELOPMENT S.A. 2 3 KOMENTARZ Szanowni Państwo, Pierwszy kwartał br. Grupa Kapitałowa JHM DEVELOPMENT podsumowuje z wynikiem finansowym na poziomie 3 146 tys. złotych zysku netto. To wprawdzie spadek zysku w porównaniu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

5. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów..18

5. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów..18 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za I kwartał 2010 roku według

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

SA-Q WYBRANE DANE FINANSOWE

SA-Q WYBRANE DANE FINANSOWE SA-Q 3 2016 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) 3 kwartał(y) 3 kwartał(y) 3 kwartał(y) WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco / narastająco / 2016 narastająco / 2015 narastająco / 2015

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie 01.01.2014 - w tys. zł 01.01.2013-01.01.2014 - w tys. EUR 01.01.2013 - I. Przychody ze sprzedaży 33.155 7.935 7.931 1.879 II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8.062 2.558 1.929 606 III.

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 16 lipca 2013

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 16 lipca 2013 GRUPA ROBYG Prezentacja Inwestorska Warszawa, 16 lipca 2013 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 2 Podsumowanie 1-2Q 2013 Liczba

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 sierpnia 2018 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 sierpnia 2018 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 sierpnia 2018 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w centrum

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo