Wyniki za CC Group Small & MidCap Conference 4 th Edition 27 marca 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki za 2013. CC Group Small & MidCap Conference 4 th Edition 27 marca 2014"

Transkrypt

1 Wyniki za CC Group Small & MidCap Conference 4 th Edition 27 marca 2014

2 Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Vantage Development S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Vantage Development S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Opracowania nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Vantage Development S.A. 2

3 Podsumowanie dobry rok na wrocławskim rynku mieszkaniowym: wzrost sprzedaży o 15% do poziomu ok mieszkań (źródło: Emmerson) wzrost cen ofertowych począwszy od 3Q utrzymujący się stabilny popyt na rynku komercyjnym (decyzja Zarządu o rozpoczęciu projektu biurowego Promenady Zita) rozwój projektów w innych segmentach rynku: Grona Park i Galaktyka Park w segmencie retailowym Aparthotel w segmencie hotelowym osiągnięcie 4,7 mln zł zysku netto w vs strata netto -4,7 mln zł w skuteczne pozyskiwanie finansowania w ramach: emisji akcji 16 mln zł emisji obligacji 32 mln zł pozyskania finansowania bankowego ok. 185 mln zł 3

4 Rynek mieszkaniowy we Wrocławiu Średnia cena ofertowa mieszkań na rynku mieszkaniowym we Wrocławiu w latach - (zł)* Wolumen sprzedaży mieszkań we Wrocławiu w latach - (szt.)* Emmerson REAS I II III IV I II III IV 0 I II III IV I II III IV bardzo dobra sytuacja na rynku mieszkaniowym we Wrocławiu dobra sprzedaż mieszkań w 4Q wzrost cen ofertowych mieszkań na bazie wysokiego popytu i kurczącej się oferty aktualna sytuacja rynkowa sprzyja rozpoczynaniu nowych projektów (aktualnie tylko około mieszkań w ofercie, czyli na 1,5 roku sprzedaży) * Dane na podstawie raportów Emmerson oraz Reas 4

5 Rynek komercyjny we Wrocławiu Podaż powierzchni biurowej (tys. m2) oraz wskaźnik pustostanów we Wrocławiu w latach -* Najwyższe czynsze transkacyjne EUR/m2/miesiąc we Wrocławiu w latach -* ,3% 3,9% 5,7% 8,8% 9,7% 10,5% 10,4% 10,8% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 16,0 15,5 15,0 14,5 0 I II III IV I II III IV 0% 14,0 I II III IV I II III IV 16% przyrost powierzchni biurowej we Wrocławiu w vs koniec osiągnięcie poziomu 500 tys. m2 oferowanej powierzchni biurowej w stabilizacja maksymalnych stawek czynszowych na poziomie 15 EUR/m2/miesiąc, efektywne ceny na poziomie 12 EUR/m2/miesiąc * Dane na podstawie raportów Jones Lang LaSalle 5

6 Oferta mieszkaniowa Liczba mieszkań w ofercie (szt.) Pozostała oferta Promenady II Q '11 2Q '11 3Q '11 4Q '11 1Q '12 2Q '12 3Q '12 4Q '12 1Q '13 2Q '13 3Q '13 4Q '13 Promenady II kluczowym elementem oferty sprzedażowej w 4Q : Promenady I: 91% mieszkań sprzedanych Promenady II: 6% mieszkań sprzedanych Centauris II: 74% mieszkań sprzedanych debiuty projektów (Centauris III i Promenady III) w kolejnych okresach w odpowiedzi na kurczącą się ofertę rynkową 6

7 Sprzedaż mieszkań Sprzedaż mieszkań netto (szt.) Q '11 2Q '11 3Q '11 4Q '11 1Q '12 2Q '12 3Q '12 4Q '12 1Q '13 2Q '13 3Q '13 4Q '13 zmiana polityki cenowej w nowych projektach począwszy od 4Q (zaostrzenie polityki rabatowej) 1 mieszkanie w zamkniętym projekcie Centauris I 14 mieszkań w projekcie Centauris II 23 mieszkania w projekcie Promenady I 13 mieszkań w projekcie Promenady II oczekiwany wzrost sprzedaży w kolejnych ach ze względu na dobrą sytuację rynkową 7

8 Przekazania mieszkań Przekazania mieszkań (szt.) Q '11 2Q '11 3Q '11 4Q '11 1Q '12 2Q '12 3Q '12 4Q '12 1Q '13 2Q '13 3Q '13 4Q '13 przekazania mieszkań w 4Q dotyczą projektów: Centauris I 1 mieszkanie Centauris II 58 mieszkań Promenady I 146 mieszkań do przekazania w 2014 co najmniej 110 sprzedanych już mieszkań (głównie projekt Promenady I) 8

9 Wyniki finansowe w mln zł 4Q 4Q Zmiana Zmiana Przychody ze sprzedaży 4,8 47,1 +42,3 14,3 56,7 +42,4 Zysk brutto ze sprzedaży 1,9 5, ,3 8,4 +5,1 Marża brutto ze sprzedaży 39,6% 12,1% 23,1% 14,8% Zysk z działalności operacyjnej -16,0 3,2 +19,2-7,7 4,3 +12,0 Zysk netto -8,6 1,6 +10,2-4,7 4,7 +9,4 skokowy wzrost przychodów związany z rozpoczęciem w 4Q przekazań mieszkań w projektach Promenady I i Centauris II wyższy wynik netto w 4Q vs 4Q związany głównie z wyższą sprzedażą oraz z brakiem odpisów aktualizujących wartości nieruchomości inwestycyjnych i zapasów (różnica 16 mln zł) 9

10 Analiza sprzedaży Struktura przychodów ze sprzedaży w (mln zł) 3,0 5% 6,0 11% 47,7 84% 17,1% 9,7% Przychody ze sprzedaży lokali (mln zł) 19,1% 21,4% 17,9% -13,0% -24,5% 3,6 1,6 0,9 3,1 1,1 1,0 0,8 44,9 10,0% Sprzedaż lokali Przychody z najmu Pozostałe 1Q '12 2Q '12 3Q '12 4Q '12 1Q '13 2Q '13 3Q '13 4Q '13 przychody ze sprzedaży marża brutto ze sprzedaży przychody ze sprzedaży w zdominowane przez sprzedaż lokali (przekazania Promenady I i Centauris II) marża na sprzedaży lokali na poziomie 10% w 4Q 10

11 Analiza rachunku wyników 4Q mln zł 5,7 sprzedaż lokali -0,9-1,5-0,1-0,7 1,6 najem -0,9 Zysk na sprzedaży Koszty sprzedaży Koszt ogólnego zarządu Saldo na pozostałej działalności operacyjnej Saldo na działalności finansowej Podatek dochodowy zysk netto wzrost kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu związany z większą liczbą zarządzanych projektów oraz z wprowadzeniem nowych projektów do oferty ustabilizowanie się wartości banku ziemi (niewielkie korekty poszczególnych nieruchomości bez istotnego wpływu na wynik Grupy) przyspieszenie rozliczenia kontraktu forward dotyczącego konwersji kredytu na finansowanie biurowca Promenady Epsilon (-0,9 mln zł) 11

12 Zadłużenie odsetkowe Struktura zadłużenia odsetkowego (mln zł) 8,1 8% 40,9 33% 2,6 2% Kredyty długoterm. Obligacje długoterm. 57,6 57% Kredyty krótkoterm. Obligacje krótkoterm Zapadalność zadłużenia odsetkowego (mln zł) 58,5 32,0 10, >2016 Kredyty bankowe Obligacje 17,3 mln zł kredytu nieprojektowego związanego z rozpoczęciem działalności operacyjnej 51,6 mln zł gotówki na koniec (zadłużenie netto wyniosło 49,7 mln zł) bezpieczna pozycja finansowa w 2014 roku ogólny poziom zadłużenia (zobowiązania razem/aktywa razem) 33,9% na koniec dług finansowy/kapitał własny 0,32 na koniec możliwe rolowanie zadłużenia w

13 Perspektywa kolejnych ów wyniki 1Q 2014 pod wpływem kolejnych przekazań z projektów Centauris i Promenady I (razem co najmniej 82 mieszkania) rozpoczęcie budowy projektów mieszkaniowych (Promenady III i Centauris III) rozpoczęcie budowy nowych projektów (Grona Park i Galaktyka Park oraz Aparthotel) istotny wpływ na wyniki 2014 (w 4Q) będą miały: przekazania mieszkań w projekcie Promenady II zakończenie budowy I etapu biurowca Promenady Zita zakończenie budowy projektu Grona Park dywersyfikacja geograficzna projektów mieszkaniowych - skupienie na dużych miastach Polski (Warszawa/Poznań) 13

14 Załączniki 14

15 Lokalizacja projektów inwestycyjnych 15

16 Lokalizacja banku ziemi VD ER Sp. z o.o. Wrocław, ul. Rychtalska m 2 Office VD Sp. z o.o. S.K.A. Wrocław, ul. Fabryczna m 2 PRW Sp. z o.o. Wrocław, ul. Rychtalska m2 VD Retail II Sp. z o.o. Wrocław, ul. Ślężna m 2 IRE VD Sp. z o.o. S.K.A. Wrocław, ul. Ślężna m 2 IPD Południe Sp. z o.o. Wrocław, ul. Dąbrowskiego m 2 IRE VD Sp. z o.o. S.K.A. Sadków m 2 16

17 Promenady Wrocławskie powierzchnia działki: zabudowana 1,36 ha, w trakcie realizacji 3,25 ha pozostało do zagospodarowania 10,42; ok. 140 tys. m2 PU wycena księgowa niezagospodarowanych gruntów: 144,4 mln zł (32,5% sumy bilansowej) zamknięcie projektu: etapami do 2020 średnie ceny mieszkań: zł brutto/m2, średni czynsz: 12 euro/m2 uporządkowane kwestie administracyjne (MPZP) 17

18 Promenady Wrocławskie Etap PU m 2 Liczba mieszkań Liczba mieszkań sprzedanych Powierzchnia usługowa m 2 Termin ukończenia Termin rozliczenia I Q 2Q 2014 II Q Q 2015 III Q Q 2016 bilansowa wartość 1 etapu (prace budowlane, grunty): 51,4 mln zł bilansowa wartość 2 etapu (prace budowlane, grunty): 14,3 mln zł koszt prac budowlanych: 34,6 mln zł (etap I) i 31,8 mln zł (etap II) aktualny dług na projekcie (31.12.): 0 mln zł 18

19 Promenady Epsilon PU m 2 PU m 2 wynajęta Liczba miejsc parkingowych Termin ukończenia Termin rozliczenia Q 4Q wartość księgowa projektu (31.12.): 51,3 mln zł aktualny dług na projekcie (31.12.): 28,4 mln zł 19

20 Promenady Zita Etap PU m 2 PU m 2 wynajęta Liczba miejsc parkingowych Termin ukończenia Termin rozliczenia I Q 2014 ~2Q 2015 II ~4Q 2015 ~2Q 2016 III ~4Q 2016 ~2Q 2017 etapowa realizacja projektu Promenady Zita bilansowa wartość I etapu projektu (prace budowalne, grunty): 7 mln zł koszt prac budowlanych: 24,7 mln zł aktualny dług na projekcie (31.12.): 0 mln zł 20

21 Centauris Etap PU m 2 Liczba mieszkań Liczba mieszkań sprzedanych Powierzchnia usługowa m 2 Termin ukończenia Termin rozliczenia I ukończono 1Q II Q 4Q III Q Q 2016 IV ~7 650 ~ Q Q 2017 bilansowa wartość 1 etapu (prace budowlane, grunty): 5,2 mln zł bilansowa wartość 2 etapu (prace budowlane, grunty): 31,6 mln zł koszt prac budowlanych: 27,0 mln zł (etap I) i 18,6 mln zł (etap II) aktualny dług na projekcie (31.12.): 0 mln zł 21

22 WUWA 2 Etap PU m 2 Liczba mieszkań Liczba mieszkań sprzedanych Powierzchnia usługowa m 2 Termin ukończenia Termin rozliczenia I bilansowa wartość projektu (prace budowlane, grunty): 1,1 mln zł szacowany koszt prac budowlanych: 8,0 mln zł aktualny dług na projekcie (31.12.): 0 mln zł 22

23 Delta 44 PU m 2 PU m 2 wynajęta Liczba miejsc parkingowych Termin ukończenia Termin rozliczenia ukończony 4Q wartość księgowa projektu (31.12.): 26,6 mln zł aktualny dług na projekcie (31.12.): 14,5 mln zł 23

24 Grona Park PU handlowa [m 2 ] PU biurowa [m 2 ] PU wynajęta [m 2 ] Termin ukończenia Termin rozliczenia Q Q 2015 park handlowy w Zielonej Górze pierwszą realizacją w segmencie handlowym zakup gruntu w październiku (6,0 mln zł) podpisanie umów najmu na ponad m2 powierzchni na przełomie i 2014 roku 24

25 Galaktyka PU handlowa [m 2 ] PU biurowa [m 2 ] PU wynajęta [m 2 ] Termin ukończenia Termin rozliczenia Q Q 2015 park handlowy we Wrocławiu kolejną realizacją w segmencie handlowym rozpoczęcie budowy projektu w 3Q 2014 uzyskane pozwolenie na budowę 25

26 Aparthotel PU [m 2 ] Liczba apartamentów Powierzchnia usługowa m 2 Termin ukończenia Termin rozliczenia Q Q 2016 Projekt obecnie w trakcie uzyskiwania pozwoleń. Planowane terminy mogą ulec zmianie. 26

27 Kontakt Dariusz Pawlukowicz ul. Dąbrowskiego Wrocław Tomasz Pelczar CC Group sp zoo mail: tel fax

28

Vantage Development S.A.

Vantage Development S.A. Vantage Development S.A. CC Group Small & MidCap Conference 5th Edition 26 marca 2015 roku 2014 - najlepszy rok w historii Vantage Development Wyniki finansowe 2014 Rekordowe przychody: 61,8 mln PLN (wzrost

Bardziej szczegółowo

Vantage Development S.A.

Vantage Development S.A. Vantage Development S.A. Prezentacja po wynikach za 1Q15 28 maja 2015 roku 1Q15 Dalsze zwiększanie sprzedaży mieszkao Wyniki finansowe 1Q15 Przychody na poziomie PLN 10.4m (w porównaniu do PLN 22.9m w

Bardziej szczegółowo

Vantage Development S.A.

Vantage Development S.A. Vantage Development S.A. Prezentacja po wynikach za 3Q15 19 listopada 2015 roku 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 2013 2014 2015p 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15

Bardziej szczegółowo

Vantage Development S.A.

Vantage Development S.A. Vantage Development S.A. Prezentacja po wynikach za 2Q15 11 września 2015 roku 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 2013 2014 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 2013 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 3Q Listopad 2016

Prime Car Management. Wyniki finansowe 3Q Listopad 2016 Prime Car Management Wyniki finansowe 216 Listopad 216 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 1H Sierpień 2016

Prime Car Management. Wyniki finansowe 1H Sierpień 2016 Prime Car Management Wyniki finansowe 1H 216 Sierpień 216 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub

Bardziej szczegółowo

Prime Car Managment. Wyniki finansowe 1Q Maj 2014

Prime Car Managment. Wyniki finansowe 1Q Maj 2014 Prime Car Managment Wyniki finansowe 1Q 214 Maj 214 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 4Q Marzec 2017

Prime Car Management. Wyniki finansowe 4Q Marzec 2017 Prime Car Management Wyniki finansowe Marzec 217 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition 23 Marca 2011 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 1Q Maj 2017

Prime Car Management. Wyniki finansowe 1Q Maj 2017 Prime Car Management Wyniki finansowe 217 Maj 217 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2018

WYNIKI FINANSOWE 1H 2018 WYNIKI FINANSOWE 1H Prime Car Management Prime Car Management S.A. 8-38 Gdańsk, ul. Polanki 4 Futura Leasing S.A. 8-38 Gdańsk, ul. Polanki 4 Masterlease Sp. z o.o. 8-38 Gdańsk, ul. Polanki 4 MasterRent24

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 1Q Maj 2016

Prime Car Management. Wyniki finansowe 1Q Maj 2016 Prime Car Management Wyniki finansowe Maj Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 3Q Listopad 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 3Q Listopad 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe Listopad Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 3Q listopada 2017

Wyniki finansowe 3Q listopada 2017 Wyniki finansowe 3Q 2017 15 listopada 2017 Spis treści 1. Wyniki a konsensus rynkowy 2. Podsumowanie wyników 3Q 2017 3. Wybrane dane finansowe i operacyjne 4. Przychody, sprzedaż i oferta 5. Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Vantage Development S.A.

Vantage Development S.A. Vantage Development S.A. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE 1Q 2017 22 Maja 2017 r. Agenda 5 8 14 16 19 Wyniki finansowe Bank ziemi Rynek mieszkaniowy Potencjał rozwoju na rok 2017 Projekty mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 1P 2014 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL. Bydgoszcz, wrzesień 2014

Prezentacja wyników za 1P 2014 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL. Bydgoszcz, wrzesień 2014 Prezentacja wyników za 1P 2014 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Bydgoszcz, wrzesień 2014 Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2017 Prime Car Management

WYNIKI FINANSOWE 1H 2017 Prime Car Management WYNIKI FINANSOWE 1H 217 Prime Car Management Prime Car Management S.A. 8-38 Gdańsk, ul. Polanki 4 Futura Leasing S.A. 8-38 Gdańsk, ul. Polanki 4 Masterlease Sp. z o.o. 8-38 Gdańsk, ul. Polanki 4 MasterRent24

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2017 rok

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2017 rok Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za rok Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2016 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

Prezentacja wyników za IV kwartał 2016 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Prezentacja wyników za IV kwartał Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

Vantage Development S.A. Prezentacja dla inwestorów. 24 listopada 2016 r.

Vantage Development S.A. Prezentacja dla inwestorów. 24 listopada 2016 r. Vantage Development S.A. Prezentacja dla inwestorów 24 listopada 2016 r. Pierwsze trzy kwartały 2016 r. w skrócie Jesteśmy jednym z liderów sektora we Wrocławiu Realizujemy także trzy inwestycje w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie 01.01.2014 - w tys. zł 01.01.2013-01.01.2014 - w tys. EUR 01.01.2013 - I. Przychody ze sprzedaży 33.155 7.935 7.931 1.879 II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8.062 2.558 1.929 606 III.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 3Q 2018

WYNIKI FINANSOWE 3Q 2018 WYNIKI FINANSOWE 218 Prime Car Management Prime Car Management S.A. Futura Leasing S.A. Masterlease Sp. z o.o. MasterRent24 Sp. z o.o. NIP 957-7-53-221, KRS nr 1387, Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 3Q 2014 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL. Bydgoszcz, 19 listopada 2014

Prezentacja wyników za 3Q 2014 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL. Bydgoszcz, 19 listopada 2014 Prezentacja wyników za 3Q 2014 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Bydgoszcz, 19 listopada 2014 Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2016 rok

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2016 rok Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za rok Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 4Q Marzec 2016

Prime Car Management. Wyniki finansowe 4Q Marzec 2016 Prime Car Management Wyniki finansowe Marzec 216 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 3Q 2015 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

Prezentacja wyników za 3Q 2015 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Prezentacja wyników za 3Q 2015 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 1H Sierpień 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 1H Sierpień 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 1H Sierpień Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. 3Q 2014 Wyniki finansowe 4Q 2014 Wyniki operacyjne. Luty 2015

Prime Car Management. 3Q 2014 Wyniki finansowe 4Q 2014 Wyniki operacyjne. Luty 2015 Prime Car Management 3Q 214 Wyniki finansowe 4Q 214 Wyniki operacyjne Luty 215 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania

Bardziej szczegółowo

Vantage Development S.A.

Vantage Development S.A. Vantage Development S.A. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE 2016 Marzec 2017 r. Agenda 5 Wyniki finansowe 8 Bank ziemi 14 Rynek mieszkaniowy 16 Potencjał rozwoju na 2017 r. 19 Projekty mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Bardziej szczegółowo

1Q 2014. Warszawa, 29 maja 2014

1Q 2014. Warszawa, 29 maja 2014 1Q 2014 Warszawa, 29 maja 2014 Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 1Q Maj 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 1Q Maj 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 215 Maj 215 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IP 2015 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

Prezentacja wyników za IP 2015 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Prezentacja wyników za IP 2015 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 214 Marzec 215 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

Vantage Development S.A. Prezentacja dla inwestorów DOKUMENT POUFNY 6 września 2016 r.

Vantage Development S.A. Prezentacja dla inwestorów DOKUMENT POUFNY 6 września 2016 r. Vantage Development S.A. Prezentacja dla inwestorów 6 września 2016 r. Vantage Development w skrócie Utrzymana pozycja w ścisłej czołówce deweloperów wrocławskich Jesteśmy obecni również w Warszawie 430

Bardziej szczegółowo

STRATEGIAPOLNORDSA NA DRODZE WZROSTU WARTOŚCI WARSZAWA, 22 MARCA 2016 R.

STRATEGIAPOLNORDSA NA DRODZE WZROSTU WARTOŚCI WARSZAWA, 22 MARCA 2016 R. STRATEGIAPOLNORDSA NA DRODZE WZROSTU WARTOŚCI WARSZAWA, 22 MARCA 2016 R. ZASTRZEŻENIE NINIEJSZA PREZENTACJA OPIERA SIĘ NA DANYCH SZACUNKOWYCH, KTÓRE NIE STANOWIĄ PROGNOZ WYNIKÓW POLNORD SA ORAZ PODLEGAJĄ

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 1Q 2016 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

Prezentacja wyników za 1Q 2016 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Prezentacja wyników za 1Q 2016 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY APATOR 3M prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 22 maja 2019

WYNIKI GRUPY APATOR 3M prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 22 maja 2019 WYNIKI GRUPY APATOR 3M 2019 prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 22 maja 2019 1 Agenda Omówienie wyników i sytuacji finansowej Grupy Wyniki segmentów operacyjnych Perspektywy 2019 Analiza

Bardziej szczegółowo

Vantage Development S.A.

Vantage Development S.A. Vantage Development S.A. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW wyniki finansowe 3 kwartał 2017 9 listopada 2017 r. Agenda 6 9 14 17 26 Wyniki finansowe Opis działalności Rynek mieszkaniowy Potencjał rozwoju na rok

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 3Q 2016 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

Prezentacja wyników za 3Q 2016 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Prezentacja wyników za 3Q 2016 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST. Warszawa, 11 września 2018 roku

GRUPA BEST. Warszawa, 11 września 2018 roku Warszawa, 11 września 2018 roku Polska rynek wierzytelności nieregularnych PODAŻ W 2018 ROKU stabilna prognoza podaży na pierwotnym rynku bankowych NPL (detal bez hipotek) ok. 8-10 mld zł portfele hipoteczne

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 4Q 2014 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

Prezentacja wyników za 4Q 2014 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Prezentacja wyników za 4Q 2014 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 1P 2016 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

Prezentacja wyników za 1P 2016 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Prezentacja wyników za 1P 2016 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SPÓŁKI ALTA S.A.

PREZENTACJA SPÓŁKI ALTA S.A. PREZENTACJA SPÓŁKI ALTA S.A. ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2019

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2019 WYNIKI FINANSOWE 219 Prime Car Management Prime Car Management S.A. 8-38 Gdańsk, ul. Polanki 4 Futura Leasing S.A. 8-38 Gdańsk, ul. Polanki 4 Masterlease Sp. z o.o. 8-38 Gdańsk, ul. Polanki 4 MasterRent24

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY APATOR 9M prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 27 listopada 2018

WYNIKI GRUPY APATOR 9M prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 27 listopada 2018 WYNIKI GRUPY APATOR 9M 2018 prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 27 listopada 2018 1 Agenda Podsumowanie wyników za trzy kwartały 2018 Wyniki finansowe GK Wpływ poszczególnych segmentów na

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1H sierpnia 2017

Wyniki finansowe 1H sierpnia 2017 Wyniki finansowe 1H 2017 31 sierpnia 2017 Spis treści 1. Wyniki a konsensus rynkowy 2. Podsumowanie wyników 1H 2017 3. Wybrane dane finansowe i operacyjne 4. Przychody, sprzedaż i oferta 5. Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za pierwsze półrocze 2012 roku Warszawa, sierpień 2012

Wyniki skonsolidowane za pierwsze półrocze 2012 roku Warszawa, sierpień 2012 MAGELLAN S.A. Wyniki skonsolidowane za pierwsze półrocze 2012 roku Warszawa, sierpień 2012 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r.

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Vantage Development S.A. Prezentacja dla inwestorów DOKUMENT POUFNY 2 czerwca 2016 r.

Vantage Development S.A. Prezentacja dla inwestorów DOKUMENT POUFNY 2 czerwca 2016 r. Vantage Development S.A. Prezentacja dla inwestorów 2 czerwca 2016 r. Agenda 5 8 12 14 16 I. Wyniki finansowe II. Bank ziemi III. Rynek mieszkaniowy IV. Potencjał rozwoju na 2016 r. V. Projekty mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Podsumowanie wyników za 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Ceramika Nowa Gala SA Wyniki finansowe IV kwartał 2015 roku Warszawa, marzec 2016 r. Dane rynkowe spółka liczba akcji kapitalizacja (kurs 1,29 zł za akcję) indeks rynek ticker zarząd spółki strona internetowa

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za III kwartał 2015 23 października 2015

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za III kwartał 2015 23 października 2015 Dom Development S.A. Prezentacja wyników za III kwartał 2015 23 października 2015 Plan prezentacji Najważniejsze wydarzenia 3 Sytuacja rynkowa 4 Działalność operacyjna: Sprzedaż kwartalna 5 Oferta 6 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG S.A. Prezentacja inwestorska Warszawa, 19 października, 2011

Grupa ROBYG S.A. Prezentacja inwestorska Warszawa, 19 października, 2011 Grupa ROBYG S.A. Prezentacja inwestorska Warszawa, 19 października, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG S.A. Prezentacja Inwestorska Warszawa, 21 lipca, 2011

Grupa ROBYG S.A. Prezentacja Inwestorska Warszawa, 21 lipca, 2011 Grupa ROBYG S.A. Prezentacja Inwestorska Warszawa, 21 lipca, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1Q maja 2017

Wyniki finansowe 1Q maja 2017 Wyniki finansowe 1Q 2017 17 maja 2017 Spis treści 1. Wyniki a konsensus rynkowy 2. Podsumowanie wyników 1Q 2017 3. Wybrane dane finansowe i operacyjne 4. Przychody, sprzedaż i oferta 5. Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Sygnity omówienie wyników finansowych pierwszego półrocza w roku kalendarzowym Warszawa, 1 września 2011 roku

Grupa Sygnity omówienie wyników finansowych pierwszego półrocza w roku kalendarzowym Warszawa, 1 września 2011 roku Grupa Sygnity omówienie wyników finansowych pierwszego półrocza w roku kalendarzowym 2011 Warszawa, 1 września 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za rok lutego 2016

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za rok lutego 2016 Dom Development S.A. Prezentacja wyników za rok 2015 29 lutego 2016 2015 Szybki wzrost do rekordowych poziomów Zysk netto 80,8 mln zł (+44% r/r) Rekordowa sprzedaż - 2 383 lokale (+23% r/r) Rekordowe zakupy

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Apator H Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2019

Wyniki Grupy Apator H Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2019 Wyniki Grupy Apator H1 2019 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2019 Agenda Slajdy 1 Omówienie wyników i sytuacji finansowej Grupy 3-9 2 Wyniki segmentów operacyjnych 10-13 3

Bardziej szczegółowo

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja wyników za 1 półrocze 2011

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja wyników za 1 półrocze 2011 Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja wyników za 1 półrocze 2011 Warszawa, sierpień 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 sierpnia, 2011

Warszawa, 25 sierpnia, 2011 Grupa ROBYG S.A. Wyniki finansowe za I półrocze 2011 r. Warszawa, 25 sierpnia, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT INWESTORSKI GRUPA LC CORP Q3 2017

RAPORT INWESTORSKI GRUPA LC CORP Q3 2017 RAPORT INWESTORSKI GRUPA LC CORP Q3 2017 1 2 ZMIANA WŁAŚCICIELSKA We wrześniu Leszek Czarnecki sprzedał wszystkie udziały w LC Corp S.A. rozproszonym inwestorom instytucjonalnym Pozytywna ocena rynku -

Bardziej szczegółowo

JUTRZENKA HOLDING PREZENTACJA DLA INWESTORÓW

JUTRZENKA HOLDING PREZENTACJA DLA INWESTORÓW JUTRZENKA HOLDING PREZENTACJA DLA INWESTORÓW Wyniki skonsolidowane za 4 kwartały 2010 CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition Warszawa, 23 marca 2011 Podsumowanie 2010 odbudowywanie pozycji rynkowej

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG S.A. Prezentacja inwestorska Warszawa, 24 stycznia, 2012

Grupa ROBYG S.A. Prezentacja inwestorska Warszawa, 24 stycznia, 2012 Grupa ROBYG S.A. Prezentacja inwestorska Warszawa, 24 stycznia, 2012 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki,

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa. Prezentacja wyników za III kwartał października 2018

Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa. Prezentacja wyników za III kwartał października 2018 Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa Prezentacja wyników za III kwartał 2018 26 października 2018 Najważniejsze wydarzenia III kw. 2018 Najwyższa sprzedaż kwartalna w tym roku: 946 lokali, +18% kw./kw.

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał 2015 24 kwietnia 2015

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał 2015 24 kwietnia 2015 Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał 2015 24 kwietnia 2015 Plan prezentacji Najważniejsze wydarzenia 3 Sytuacja rynkowa 4 Działalność operacyjna: Sprzedaż kwartalna 5 Oferta 6 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2017 ROK

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2017 ROK GRUPA KAPITAŁOWA PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2017 ROK 26 stycznia 2018 r. PODSUMOWANIE 2017 ROKU Rekordowa sprzedaż w 2017 r. sprzedano 813 lokali, wzrost o 193 % do 2016. Atrakcyjny Bank Ziemi i2 Development

Bardziej szczegółowo

ALTA S.A. Prezentacja spółki

ALTA S.A. Prezentacja spółki ALTA S.A. Prezentacja spółki CZERWIEC 2016 Zastrzeżenie prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 3 kwartały 2009 r. Warszawa, 13 listopada 2009

Wyniki za 3 kwartały 2009 r. Warszawa, 13 listopada 2009 Wyniki za 3 kwartały 2009 r. Warszawa, 13 listopada 2009 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I półrocze 2015 26 sierpnia 2015

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I półrocze 2015 26 sierpnia 2015 Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I półrocze 2015 26 sierpnia 2015 Plan prezentacji Najważniejsze wydarzenia 3 Sytuacja rynkowa 4 Działalność operacyjna: Sprzedaż kwartalna 5 Oferta 6 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Wyniki roczne 2011. CC Group Small & MidCap Conference 2nd Edition 22-23 marca 2012 roku

Wyniki roczne 2011. CC Group Small & MidCap Conference 2nd Edition 22-23 marca 2012 roku Wyniki roczne 2011 CC Group Small & MidCap Conference 2nd Edition 22-23 marca 2012 roku Dane rynkowe Spółka: ZELMER S.A. Liczba akcji: 15 200 000 sztuk Kapitalizacja /kurs 33,75 PLN za akcję na dzień 20.03.2012/:

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za III kwartał października 2016

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za III kwartał października 2016 Dom Development S.A. Prezentacja wyników za III kwartał 2016 25 października 2016 Najważniejsze wydarzenia III kw. 2016 Rekordowa sprzedaż kwartalna: 705 lokali Zakup 2 działek z łącznym potencjałem budowy

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał kwietnia 2016

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał kwietnia 2016 Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał 2016 25 kwietnia 2016 Najważniejsze wydarzenia Rekordowa sprzedaż I kw.: 615 lokali (+32% r/r) Przygotowanie 1 312 lokali na 9 projektach o wartości

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013 Warszawa, 22 maja 2013 PREZENTACJA INWESTORSKA WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne IQ maj 2019

Wyniki finansowe i operacyjne IQ maj 2019 Wyniki finansowe i operacyjne IQ 2019 30 maj 2019 AGENDA I. PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE II. DANE OPERACYJNE III. DANE FINANSOWE V. ZAŁĄCZNIKI 2 PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE 3 I. Podsumowanie zarządcze Kluczowe działania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA. wg stanu na dzień r.

Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA. wg stanu na dzień r. Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA wg stanu na dzień 31.12.2016 r. 1 2 Spis treści 1. Podsumowanie 2016 r. 2. Segment deweloperski 3. Segment najmu powierzchni 4. Segment wytwarzania energii z odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa 14 listopada 2012

Warszawa 14 listopada 2012 Warszawa 14 listopada 2012 1 Agenda Wprowadzenie Grupa Kapitałowa ZETKAMA Segmenty operacyjne Wyniki III Q 2012 Wprowadzenie Przychody ze sprzedaży po 3 kwartałach 2012 roku wyniosły 216.266 tys. zł i

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 5. WYBRANE NOTY OBJAŚNIAJĄCE... 19

SPIS TREŚCI 5. WYBRANE NOTY OBJAŚNIAJĄCE... 19 SPIS TREŚCI I. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ VANTAGE DEVELOPMENT ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI... 3 II. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VANTAGE

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa. Prezentacja wyników za III kwartał października 2017

Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa. Prezentacja wyników za III kwartał października 2017 Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa Prezentacja wyników za III kwartał 2017 27 października 2017 III kw. 2017 Rekordowa skala działania po akwizycji Euro Styl Najwyższa sprzedaż kwartalna: 1.081 lokali

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał kwietnia 2017

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał kwietnia 2017 Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał 2017 26 kwietnia 2017 Najważniejsze wydarzenia I kw. 2017 Największa w historii sprzedaż kwartalna: 806 lokali (+31% r/r) Ponad 50% lokali w budowie

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa. Prezentacja wyników za I kwartał kwietnia 2018

Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa. Prezentacja wyników za I kwartał kwietnia 2018 Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa Prezentacja wyników za I kwartał 2018 26 kwietnia 2018 Najważniejsze wydarzenia I kw. 2018 Sprzedaż kwartalna: 848 lokali (+5% r/r) Start własnego generalnego wykonawstwa

Bardziej szczegółowo

wyniki 1-4Q 2012 CC Group Small&MidCap Conference 3rd Edition

wyniki 1-4Q 2012 CC Group Small&MidCap Conference 3rd Edition wyniki 1-4Q 2012 CC Group Small&MidCap Conference 3rd Edition Warszawa, marzec 2013 zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa. Prezentacja wyników za I półrocze sierpnia 2017

Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa. Prezentacja wyników za I półrocze sierpnia 2017 Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa Prezentacja wyników za I półrocze 2017 24 sierpnia 2017 II kw. 2017 Akwizycja Grupy Euro Styl S.A. sfinalizowana ze środków własnych za 260 mln Skokowy wzrost skali

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej VANTAGE DEVELOPMENT za I kwartał 2017 roku

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej VANTAGE DEVELOPMENT za I kwartał 2017 roku Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej VANTAGE DEVELOPMENT za I kwartał 2017 roku Wrocław, 22 maja 2017 roku SPIS TREŚCI I. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ VANTAGE DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa. Prezentacja wyników za I półrocze sierpnia 2019

Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa. Prezentacja wyników za I półrocze sierpnia 2019 Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa Prezentacja wyników za I półrocze 2019 23 sierpnia 2019 Najważniejsze wydarzenia II kwartału 2019 roku Wysoka sprzedaż kwartalna: 836 lokali, + 4 % r/r kontynuujemy

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I półrocze sierpnia 2016

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I półrocze sierpnia 2016 Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I półrocze 2016 25 sierpnia 2016 Najważniejsze wydarzenia II kw. 2016 Rekordowa sprzedaż kwartalna: 701 lokali Rozpoczęcie budowy 1 349 lokali na 8 projektach

Bardziej szczegółowo

BBI Development NFI S.A.

BBI Development NFI S.A. BBI Development NFI S.A. Debiut obligacji na Catalyst Warszawa, 18 maja 2011 Zastrzeżenie: Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY APATOR 1Q prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 22 Maja 2018

WYNIKI GRUPY APATOR 1Q prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 22 Maja 2018 WYNIKI GRUPY APATOR 1Q 2018 prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 22 Maja 2018 1 Nowe segmenty Grupy Apator Segmenty grupy Apator Woda i ciepło Gaz Inteligentne sieci (Smart Grid) Linia biznesowa

Bardziej szczegółowo

III. Aktualna sytuacja finansowa... 18 1. Bilans...18 2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów...20 3. Wskaźniki finansowe...

III. Aktualna sytuacja finansowa... 18 1. Bilans...18 2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów...20 3. Wskaźniki finansowe... Spis treści I. Informacje ogólne i charakterystyka Vantage Development S.A i Grupy Vantage Development. 5 1. Powiązania organizacyjne i kapitałowe z innymi podmiotami...5 2. Zmiany w podstawowych zasadach

Bardziej szczegółowo

wyniki 4Q 2015 CC Group Small&MidCap Conference 6th Edition

wyniki 4Q 2015 CC Group Small&MidCap Conference 6th Edition wyniki 4Q 2015 CC Group Small&MidCap Conference 6th Edition Warszawa, 31 marca 2016 wybrane wskaźniki finansowe i operacyjne 2015 i 4Q 2015 257 mln zł 71 mln zł 129 mln zł 41 mln zł najwyższe w historii

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. I-III kw r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. I-III kw r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA MARVIPOL DEVELOPMENT 1 PREZENTACJA INWESTORSKA WARSZAWA, wrzesień 2019 r. KAŻDY SZCZEGÓŁ TO POWÓD DO DUMY WPROWADZENIE MARVIPOL DEVELOPMENT 2 Emitent w skrócie MARVIPOL DEVELOPMENT 3 PROFIL SPÓŁKI Jedna

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa. Prezentacja wyników za I kwartał maja 2019

Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa. Prezentacja wyników za I kwartał maja 2019 Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa Prezentacja wyników za I kwartał 2019 7 maja 2019 Najważniejsze wydarzenia I kwartału 2019 roku Rekordowe przekazania i zyski w I kwartale; Wysoka sprzedaż: 926 lokali,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej VANTAGE DEVELOPMENT za III kwartał 2018 roku

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej VANTAGE DEVELOPMENT za III kwartał 2018 roku Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej VANTAGE DEVELOPMENT za III kwartał 2018 roku Wrocław, 29 listopada 2018 roku SPIS TREŚCI I. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ VANTAGE DEVELOPMENT ZE WSKAZANIEM

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za 1-3Q Warszawa, listopad 2013

Wyniki skonsolidowane za 1-3Q Warszawa, listopad 2013 Wyniki skonsolidowane za 1-3Q 2013 Warszawa, listopad 2013 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 31 sierpnia 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 Podsumowanie 6M 2015 Otoczenie: Niższa cena energii elektrycznej na rynku giełdowym (spadek średniej ważonej IRDN z 174,15

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA Wyniki finansowe za 2010 r. Cele na 2011 r. CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition Warszawa, 23 marca 2011

POLNORD SA Wyniki finansowe za 2010 r. Cele na 2011 r. CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition Warszawa, 23 marca 2011 POLNORD SA Wyniki finansowe za 2010 r. Cele na 2011 r. CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition Warszawa, 23 marca 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 11 sierpnia 2016 r. I pół r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 11 sierpnia 2016 r. I pół r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 11 sierpnia 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu

IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu Wyniki I kwartału 2009 roku 14 maja 2009 r. Skonsolidowane wyniki finansowe Lepsza efektywność operacyjna Q1 09/Q1 08 w tys. PLN 2008 Q1 2008 Q1 2009 Przychody ze sprzedaŝy

Bardziej szczegółowo