nr r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 6 marca

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 6 marca"

Transkrypt

1 r r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 6 marca

2 WYDARZENIA Obradowali a IV Sesji Rady Miejskiej Za ami pierwsza sesja Rady Miejskiej w 2015 roku. Posiedzeie przebiegło w sposób sprawy i merytoryczy. W trakcie obrad radi podjęli uchwały dotyczące m.i. zmia w uchwale budżetowej Gmiy Łomiaki a rok 2015 oraz zmiay uchwały z 2010 roku w sprawie uchwaleia miejscowego plau zagospodarowaia prze- strzeego dla Kiełpia Poduchowego. Rada Miejska rówież zatwierdziła kryteria aboru do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolych w szkołach podstawowych a drugim etapie postępowaia rekrutacyjego. czwartek, 5 lutego w auli widowiskowej ICDS odbyła się IV Sesja Rady Miejskiej. Posiedzeie - zwołae w trybie adzwyczajym - Wtrwało blisko dwie godziy. Radi obradowali szybko i sprawie, większość tematów omówili już podczas posiedzeń poszczególych komisji. Burmistrz Łomiaek, Tomasz Dąbrowski w sposób merytoryczy odosił się do zadawaych pytań podczas dyskusji. Przekaż go potrzebującym Rozpoczął się okres rozliczaia deklaracji podatkowych. Pamiętajmy, że 1 procetem swojego podatku, możemy wesprzeć wybraą Orgaizację Pożytku Publiczego (OPP). rzy wypełiaiu deklaracji podatkowych Obliczaie jedego proceta jest proste. Kwotę ie zapomiajmy o możliwości przeka- podatku (PIT-36 - pole 175, PIT-37 - pole 109), Pzaia 1% swojego podatku a wybraą ależy podzielić przez 100. Sumę, która wyjdzie przez siebie Orgaizację Pożytku Publiczego. am z obliczeń trzeba wpisać w pole 306 (PIT-36) Dla iektórych z ich pieiądze te staowią lub w pole 125 (PIT-37). iejedokrotie źródło fiasowaia wielu kluczowych projektów. Nie wypełieie pól w ze- Na stroie w ekspozycji, zamiezaiu podatkowym dotyczących 1% sprawi, że szczoe są iektóre baery Orgaizacji Pożytku pieiądze te zamiast do orgaizacji, trafią do Publiczego. Zachęcamy pozostałe orgaizacje budżetu państwa. działające m.i. a tereie aszej gmiy do przesyłaia swoich baerów. 2

3 WYDARZENIA Piątek 13-tego szczęśliwy dla łomiakowskich orgaizacji pozarządowych Szaowi Państwo, jak co roku - postaowiłem powierzyć realizację wielu zadań podmiotom prowadzącym działalość pożytku publiczego. Orgaizacje pozarządowe staowią istoty elemet demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Z roku a rok rośie ich liczba. Bogata oferta oraz ciekawe pomysły, jakie oferują orgaizacje pozarządowe cieszą się dużym zaiteresowaiem łomiakowskiej społeczości, dlatego warto je premiować i promować. W ub.r. Gmia wydała a dotacje dla orgaizacji pozarządowych zł. Z roku a rok zwiększamy kwotę a te cel. W tym roku a działalość trzeciego sektora przezaczoo aż zł. W piątek 13 lutego rozstrzygięto otwarty kokurs ofert dla orgaizacji pozarządowych a realizację zadań publiczych w 2015 roku. Zgłoszoo w sumie 66 ofert, z których kilka z przyczy formalych - zostało odrzucoych. Ostateczie pomiędzy kilkadziesiąt fudacji i stowarzyszeń rozdyspoowao w sumie złotych. Pozostałe złotych staowić będzie pulę drugiego kokursu oraz tzw. małych gratów. Drodzy Mieszkańcy. Obowiązujące w Polsce przepisy prawe zostały stworzoe m.i. po to, aby wspierać działalość orgaizacji pozarządowych i ich aktywości społeczych. Urząd Miejski w Łomiakach ma wobec wszelkich iicjatyw społeczych rolę służebą. Wszechstroe wspieraie aktywości społeczej obywateli i ich orgaizacji jest także moim celem, bo wiem, że są oe fudametem dla rozwoju społeczości lokalych. Burmistrz Łomiaek Tomasz Dąbrowski Powołaa Komisja Kokursowa (Zarządzeie r RKA Burmistrza Łomiaek z dia 23 styczia 2015 r.) w otwartym kokursie ofert a realizację zadań publiczych w 2015 roku przyzała dotacje a zadaia z zakresu: - ochroy i promocji zdrowia w sumie zł - działalości a rzecz osób iepełosprawych w sumie zł - orgaizacji wypoczyku dzieci i młodzieży - w sumie zł - kultury, sztuki, ochroy dóbr kultury i dziedzictwa arodowego w sumie zł - wspieraia i upowszechiaia kultury fizyczej zł - turystyki i krajozawstwa w sumie zł - przeciwdziałaia uzależieiom i patologiom społeczym w sumie zł - działaia a rzecz rodziy, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechiaia i ochroy praw dziecka zł - prowadzeia placówki wsparcia dzieego w formie opiekuńczej a tereie Łomiaek w sumie zł Poieważ żyli prawem wilka Przez lata azywao ich badytami, zaplutymi karłami reakcji, faszystami, wrogami ludu, zdrajcami. W latach z broią w ręku walczyli z sowiecką dyktaturą, marzyli o iepodległej, wolej i demokratyczej Polsce. Przeżyli tylko ieliczi. Żołierze Wyklęci. ołierze Niezłomi gięli w bitwach, bestialsko mordowai strzałem ogólopolskiej orgaizacji kotyuującej tradycje Armii Krajowej, zbrojie w tył głowy w kazamatach Urzędu Bezpieczeństwa, obozach pracy, walczącej z sowieckim okupatem. Do dziś ie wiemy, gdzie zostali Żpogrzebai w bezimieych, zbiorowych i zapomiaych grobach. Do pochowai. Wierząc, że kiedyś rodzia odajdzie jego zwłoki połkął, dla dziś godie żyją oprawcy, ofiary w ędzy i upokorzeiu, a resortowe dzieci lepszej idetyfikacji, oszoy medalik z Matką Boską. adal przedstawiają zakłamae wizje swoich przodków. Wciąż ie zamy losów bohaterów; bardzo powoli odkrywamy karty historii tamtych lat. Wspólie z Domem Kultury w Łomiakach przygotowaliśmy dla Państwa Dlatego tak aktuale pozostają słowa poety Zbigiewa Herberta: bogatą ofertę edukacyją i kulturalą poświęcoą tematyce Żołierzy...Poieważ żyli prawem wilka, historia o ich głucho milczy. Niezłomych. Nasz projekt skieroway jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Zapraszamy 28 lutego 2015 r. do Domu Kultury w Łomiakach Ustawą z 3 lutego 2011 r. Sejm RP ustaowił dzień 1 marca świętem (ul. Wiejska 12a), wstęp woly: państwowym Narodowym Diem Pamięci Żołierzy Wyklętych. godz lekcja historii w pigułce, czyli pikik rodziy Od rycerza do Nie jest to data przypadkowa. 1 marca 1951 r. w więzieiu a warszawskim żołierza czyli obroa polskiej iepodległości. Mokotowie - po długoletim i wyjątkowo brutalym śledztwie - bestialsko godz projekcja filmu dokumetalego Dziewczyy z tamtych lat. zamordowao siedmiu człoków ostatiego kierowictwa IV Zarządu Główego Zrzeszeia,,Wolość i Niezawisłość (WiN), ostatiej Tomasz Szostek, Stowarzyszeie Dobro Wspóle Łomiaki 20 lutego

4 WYDARZENIA - SPORT Twierdza Łomiaki adal iezwyciężoa Ai Poloia ai Agrykola ie dały rady młodym piłkarzom KS Łomiaki. Nasi zawodicy okazali się ajlepsi w Halowym Turieju Piłki Nożej Młodzików o Puchar Burmistrza Łomiaek. sobotę, 14 lutego w hali sportowej Itegracyjego Cetrum Orgaizatorzy dziękują firmie Piwoński Piekaria za ufudowaie rogalików Dydaktyczo Sportowego o zwycięstwo w silie obsadzoym dla każdego zawodika, firmie Biuromarkt z Łomiaek za ufudowaie wody Wturieju walczyło jedeaście druży chłopców z roczika dla uczestików turieju oraz firmie MATRAS Księgarie za ufudowaie 2003/2004. Naszą gmię reprezetowały dwie drużyy KS Łomiaki, który idywidualych agród dla ajlepszych piłkarzy. był jedocześie pomysłodawcą i współorgaizatorem zawodów. DS, Adria Stykowski Zespoły zostały podzieloe a dwie grupy, w których obowiązywał system rozgrywek "każdy z każdym". Do fazy fiałowej wchodziły po dwie ajlepsze ekipy z Grupy A i Grupy B. Po zaciętej walce ajlepszym zespołem turieju okazał się KS Łomiaki I, który w fiale pokoał Marcovię I Marki 3:1. Po zakończeiu zawodów, Zastępca Burmistrza, Piotr Rusiecki, Dyrektor ICDS, Jerzy Warchoł i Prezes KS Łomiaki, Grzegorz Pachutko złożyli gratulacje zawodikom oraz wręczyli agrody ajlepszym zespołom. Nie zabrakło rówież agród idywidualych. Najlepszym bramkarzem turieju został Filip Mogeot z KS Łomiaki, ajlepszym zawodikiem Olszako Miłek z Marcovii I Marki, a królem strzelców z sześcioma bramkami a kocie Jakub Szczechowicz z Poloii I Warszawa. Najlepsi byli Chłopcy z Biela W IV Nocym Halowym Turieju Piłki Nożej o Puchar Burmistrza Łomiaek, który odbył się z piątku a sobotę 6 lutego w ICDS, a parkiecie pojawiło się aż 12 druży, tj. 144 zawodików. W 31 rozegraych spotkaiach padło 117 bramek. Rywalizacja trwała przez poad sześć godzi i zakończyła się o godz w ocy. Zwycięzcą turieju został zespół Chłopcy z Biela, który wygrał wszystkie spotkaia. Wyiki i fotorelacja z turieju a 4

5 WYDARZENIA - SPORT Żabką do mety W sobotę 14 lutego 2015 roku a pływali ICDS odbyła się III edycja IX Grad Prix Łomiaek w pływaiu o puchar Ligi Pro Futuro. Tym razem zawodicy ścigali się stylem klasyczym, czyli popularą żabką. arówo w wyścigach idywidualych, jak i sztafetowych rywalizacja była bardzo zacięta. ZDo startu w zawodach zgłoszoych zostało blisko 200 zawodików. Tradycyjie a ajmłodszych uczestików czekały słodkie upomiki oraz medale za samodziele pokoaie dystasu 25 m. W starszych kategoriach wiekowych pierwsze trójki zostały udekorowae medalami i dyplomami. Dziękujemy wszystkim uczestikom za dostarczoe emocje i gratulujemy osiągiętych wyików. Kibicom dziękujemy za soboti dopig. Młodym pływakom życzymy rówież sukcesów a kolejej, przedostatiej edycji, która odbędzie się już w kwietiu i poświęcoa będzie stylowi grzbietowemu. Szczegółowe wyiki zawodów zajdują się a stroie: ligaplywacka.org w zakładce WYNIKI. Maciej Kacer, Meadżer pływali ICDS Reklama 20 lutego

6 Z ŻYCIA GMINY Czy aprawdę Łomiaki potrzebują pomocy? W ostatich diach w popularych mediach społeczościowych były burmistrz Łomiaek, Wiesław Pszczółkowski apeluje Łomiaki potrzebują Waszej pomocy. Powołuje się a podjętą przez Zarząd Osiedla Łomiaki Góre uchwałę Sęk w tym, że taka uchwała ie została podjęta. Treść poiższego apelu rozsyłaa jest rówież do wybraych adresatów drogą mejlową: ( ) Zarząd Osiedla Łomiaki Góre podjął uchwałę w sprawie wystąpieia do Urzędu Gmiy z wioskami o stworzeie siłowi pleerowej oraz obiżeia cey biletów ulgowych komuikacji miejskiej obejmujących tere gmiy - strefę D (obecie dojazd p. do przychodi autobusem to koszt 7.20zł). Prosimy o wsparcie poprzez rozpowszechieie iformacji wśród iych mieszkańców l l l Odosząc się do ww. listu w treści merytoryczej dotyczącej kosztów dojazdu i ce biletów obowiązujących a tereie gmiy Łomiaki, przytoczę treść Taryfy Przewozowej KMŁ. "Rozdział 1. Strefy komuikacyje W związku z rozpowszechiaiem ieprawdziwych iformacji przez byłego kadydata a burmistrza iformujemy Państwa, że taka uchwała ie została jak dotąd w ogóle podjęta! 1. Ustala się strefy komuikacyje dla liii KMŁ: Strefa A obejmująca trasę a obszarze I-ej strefy biletowej ZTM m. st. Warszawy. Strefa B obejmująca trasę tylko a obszarze gmiy Łomiaki i m.st. Warszawy. Strefa C obejmująca trasę w obrębie gmiy Czosów oraz trasę łączącą gmię Czosów z gmią Łomiaki lub gmię Czosów z m.st. Warszawą. Strefa D obejmująca trasę tylko w obrębie gmiy Łomiaki. Co do treści zawartej w rozsyłaej przez p. Pszczółkowskiego prośbie, odieśli się atomiast: Prezes Komuikacji Miejskiej Łomiaki Bogda Marcińczyk oraz rady Łomiaek i Przewodiczący Osiedla Łomiaki Góre w jedej osobie Krzysztof Terczyński. Rozdział 2. Rodzaje biletów i opłat obowiązujących w autobusach liii KMŁ. 5. Bilety obowiązujące w strefie D - dla podróżujących wyłączie w gmiie Łomiaki pozdrawiam Wiesław Pszczółkowski * l l l Sprawa zorgaizowaia siłowi pleerowej jest w trakcie uzgodień z przedstawicielami Zarządu Osiedla Łomiaki Powstańców jako współpomysłodawcy i jest w trakcie przygotowań do rozmowy z Urzędem Miejskim w przedmiotowej sprawie. Żade wiążące decyzje a tym etapie ie zapadły. Czyioe są rówież rozpozaia możliwości wprowadzeia dodatkowych ulg a przejazdy KMŁ w obrębie miasta Łomiaki, zgodie z sugestią mieszkańca. Jedocześie pragę zauważyć, iż żade z człoków Zarządu Osiedla Łomiaki Góre ie uzyskał upoważieia, aby a tym etapie wypowiadać się publiczie, bowiem Zarząd ie podjął żadej uchwały w tej kwestii, a do reprezetowaia Zarządu - zgodie ze Statutem Osiedla upoważioy jest jedyie jego Przewodiczący. Krzysztof Terczyński Przewodiczący Zarządu Osiedla Łomiaki Góre * zachowao orygialą pisowię Rodzaj biletu: ormaly, ulgowy a) Bilet jedorazowy (a okaziciela): 3,60 zł, 1,80 zł b) Bilet szkoly łomiakowski (dla ucziów szkół podstawowych, gimazjalych i liceum) 40,00 zł c) Pozostałe bilety obowiązujące w strefie B i C zgodie z uprawieiami - hooroway jest bilet ZTM - "Bilet Seiora" Z powyższego widać, że pasażer uprawioy do posługiwaia się biletem ulgowym, poruszający się autobusami KMŁ, poiesie koszt dojazdu i powrotu w obrębie gmiy Łomiaki w wysokości 2 x 1,80zł = 3,60 zł. Młodzież szkola może wykorzystać do tego celu bilet miesięczy o bardzo przystępej ceie 40,00 zł. Podaa w liście kwota 7,20 zł odosi się do biletu ormalego, który jest w ceie 3,60 zł, i która to cea jest zbliżoa do warszawskiego odpowiedika biletu 20-miutowego (cea 3,40 zł) wykorzystywaego w stolicy do przemieszczaia się a iewielkich dystasach. Strefa D i obowiązujące w iej cey biletów zostały wprowadzoe uchwałą RM Łomiaki. Celem było umożliwieie szerszej grupie społeczej korzystaie z przewozów lokalych. Jedyie radi, biorąc pod uwagę uwarukowaia ekoomicze i społecze, mogą zmieić obowiązującą taryfę przewozową i wprowadzić do iej owe wielkości. Bogda Marcińczyk, Prezes KMŁ Sp. z o.o. Bezpłate porady psychologa Od połowy lutego mieszkańcy aszej gmiy mogą korzystać z bezpłatych kosultacji z psychologiem. Będzie o przyjmował w siedzibie Gmiej Komisji Rozwiązywaia Problemów Alkoholowych w Łomiakach. O środek Pomocy Społeczej zaprasza osoby, które dozały lub dozają przemocy, są ią zagrożoe, zalazły się w kryzysowej sytuacji bądź są zaiteresowae wprowadzeiem zmia w swoim życiu a bezpłate kosultacje psychologicze z p. Moiką Wojteczek. 6 Spotkaia z paią psycholog rozpoczęły się 16 lutego i będą odbywać się w poiedziałki ( ), środy ( ), czwartki ( ) i piątki ( ) w siedzibie Gmiej Komisji Rozwiązywaia Problemów Alkoho lowych a ul Szpitalej 7 w Łomiakach oraz w godziach dyżurów pod umerem telefou:

7 POZNAJ NASZYCH PRZEDSIĘBIORCÓW Przez oko a świat Działają a ryku od 1989 roku i stawiają przede wszystkim a polskie produkty. Są przedstawicielem hadlowym takich firm jak Drutex i Gerda. Zapraszamy do świata okie i drzwi. W towarzystwie Burmistrza Łomiaek, Tomasza Dąbrowskiego odwiedzamy właścicieli łomiakowskich firm, którzy dzielą się z ami swoją historią. Doceiamy firmy i ludzi, których działalość wpisuje się a karty historii aszej lokalej społeczości. B udują Państwo dom i potrzebują wyposażyć go w oka? W takim razie warto udać się a ul. Spacerową 24 w Łomiakach do firmy Proma. Zajdują się tam oka ajlepszych polskich firm. Co więcej, moża zaopatrzyć się także w drzwi wewętrze i wejściowe, rolety, żaluzje, bramy garażowe itp. - Jesteśmy rodzią firmą z poad 25-letią tradycją, stawiamy a polskich producetów i możemy zapewić kompleksowe wyposażeie wzoszoego budyku - mówi właściciel Proma, Tomasz Salich. Jak zapewia pa Tomasz, do każdego klieta podchodzi idywidualie. Doradzi, a jaki produkt lepiej zdecydować się i pomoże tak, by kliet był zadowoloy z dokoaej trasakcji przez długie lata. - Na co ależy patrzeć, gdy chcemy abyć owe oka? Muszą być m.i. ciepłe, czyli mieć moce i szerokie profile. Myślę też, że warto zwracać uwagę a certyfikaty, dlatego wybierając firmę, waża jest kwestia jej doświadczeia - opowiada Tomasz Salich. DS 20 lutego

8 Z ŻYCIA GMINY Ogrody ispirowae aturą Zima trwa. Luty często jest ajmroźiejszym miesiącem w roku, a więc w dalszym ciągu ie mamy zbyt wielu zajęć w ogrodzie. Skorzystajmy z okazji, gdy ogród jeszcze śpi i zastaówmy się spokojie ad aszymi ogrodiczymi plaami. 8 wytrzymałe a mróz i dostosowae do rodzaju gleby. Dzięki im będziemy mogli cieszyć asze oczy i uszy obecością pożyteczych ptaków, motyli, pszczół, ssaków. Warto przy urządzaiu ogrodu zazajomić się z preferecjami zwierząt ajbardziej pożądaych w aszym ogrodzie. Przyjazy dla środowiska ogród to te, w którym stosowae są aturale awozy, oparte przede wszystkim a kompoście, środki ochroy rośli w formie biopreparatów albo z wykorzystaiem dobrego sąsiedztwa rośli, tak zwaej allelopatii. Właściwy dobór sąsiadujących ze sobą rośli ie tylko może przyczyić się do lepszych ploów, ale także odstraszać szkodiki i patogey. Zostały przygotowae tabele dobrego i złego sąsiedztwa rośli, dzięki którym moża świadome kształtować ogród z wykorzystaiem gatuków ajlepiej do siebie pasujących. Do korzystych zabiegów ależy także Ogrody są miejscem kotaktu człowieka z przyrodą. W ich w pocie stosowaie preparatów zawierających Efektywe Mikroorgaizmy (EM), czoła pielęgujemy posadzoe rośliy i to oe stają się źródłem które przyspieszają procesy glebowe, korzyste z puktu widzeia uprawy radości, satysfakcji z efektu prac ogrodiczych. Waże jest rośli. Poprawę waruków rośliom mogą przyieść szczepioki wyważeie owego trudu i uzyskiwaych efektów. Podpowiedź, jak moża mikoryzowe, dzięki którym zwiększa się efektywość pobieraia składików uprawiać ogród, możemy zaleźć za płotem. Może ie w dosłowym tego mieralych i wody. Dzięki symbiozie grzybów mikoryzowych i rośli, te słowa zaczeiu, ale w otaczającym krajobrazie, w jego elemetach: w lesie, ostatie zyskują zwiększeie powierzchi chłoej korzei awet a łące, a murawie piaskowej. Podglądaie atury może zaispirować do krotie. takiego gospodarowaia w ogrodzie, które stworzy harmoię z otoczeiem, umożliwi zdrową i bezpieczą produkcję rośli, zapewi azyl ie tylko dr iż. Jolata Stawicka - SGGW ludziom, ale i zwierzętom. Ogród wzoroway a aturze jest z założeia trwały, co ozacza, że pracochłoe jest jego zakładaie, podobie jak iych ogrodów, ale dalsza pielęgacja staje się ograiczoa do miimum. Dlaczego? Oto podstawowe cechy ogrodu ispirowaego aturą: różorody, a więc zawierający trwałe rośliy ziele (byliy) i drzewiaste. Oprócz gatuków uprawych waża jest obecość dziko rosących gatuków syatropijych. Są potoczie, lecz ie zawsze słuszie azywae chwastami. Niepożądae a grządkach, ale w miejscach przekształcoych przez człowieka mają do spełieia waże zadaia ekologicze. Warto w ogrodach, w miejscach iereprezetacyjych zachować te pięke i wbrew pozorom pożytecze rośliy, a motyle, pszczoły czy ptaki będą am prawdziwie wdzięcze. Różorodość asadzeń zapewia także urozmaicoa kofiguracja tereu, bardziej wilgote zagłębieia czy suchsze wziesieia. trwały, czyli złożoy z gatuków rośli bardzo staraie dobraych do lokalych waruków glebowych i świetlych. To bardzo waży waruek, którego spełieie pozwoli cieszyć się rośliami i ie poświęcać zbyt wiele pracy a ich pielęgację. Warto więc opierać się przede wszystkim a gatukach rodzimych, odporych a waruki środowiska ieożywioego albo tych dobrze zoszących asz klimat i zrezygować z ietrwałych rośli egzotyczych. Dobrze jest wybierać takie formy uprawy, które dla kokretego siedliska są optymale, a przykład: w głębokim cieiu pod drzewami zamiast trawika wykorzystać cieiozośe rośliy okrywowe, a a glebach przesuszoych alteratywą dla wymagających traw może być murawa kwieta. przyjazy dla zwierząt to ogród, w którym zajdą się rośliy staowiące pożywieia albo miejsca schroieia fauy. Mogą być to ie tylko rośliy rodzime, ale ie obce atrakcyje gatuki, pod warukiem, że będą

9 Z ŻYCIA GMINY Zasady rekrutacji do publiczych przedszkoli i oddziałów przedszkolych w szkołach podst. a rok szkoly 2015/2016 Podobie jak w ubiegłym roku szkolym rekrutacja dzieci do publiczych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolych w szkołach podstawowych odbywać się będzie zgodie z ustawą rekrutacyją z dia 6 grudia 2013 r. godie z zapisami ww. ustawy do publiczego przedszkola oraz 3) potwierdzeie przez rodzica kadydata woli przyjęcia do jedego oddziału przedszkolego w szkole podstawowej przyjmuje się przedszkola/oddziału przedszkolego w szkole podstawowej od 25 do 31 Zkadydatów zamieszkałych a obszarze daej gmiy. marca 2015 r. 4) podaie do publiczej wiadomości listy kadydatów przyjętych i kady- We wszystkich szkołach podstawowych a tereie gmiy Łomiaki datów ieprzyjętych 24 kwietia 2015 r. o godz utworzoe zostaą oddziały przedszkole dla dzieci 5-letich (urodzoych w 2010 roku) oraz dla dzieci z odroczoym obowiązkiem szkolym, Etapy, kryteria rekrutacji oraz wzory wiosków o przyjęcie dzieci do przezamieszkałych w obwodzie daej szkoły. dszkoli i oddziałów przedszkolych w szkołach podstawowych oraz wzory deklaracji o kotyuowaiu wychowaia przedszkolego będą dostępe do Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych czye będą 5 godzi pobraia w przedszkolach/szkołach, a stroach iteretowych (ie jest wykluczoa praca oddziałów przedszkolych a drugą zmiaę). przedszkoli/szkół oraz a po 22 lutego 2015 r. Do przedszkoli samorządowych w Gmiie Łomiaki w pierwszej kolejości będą przyjmowae dzieci, które kotyuują edukację przedszkolą Rekrutacja do klas I szkół podstawowych i gimazjów a rok szkoly w dotychczasowym przedszkolu, dzieci w wieku 5 lat (roczik 2010) oraz 2015/2016: dzieci w wieku 4 lat (roczik 2011). Do klas pierwszych szkół podstawowych i gimazjów w pierwszej kolejości Przedszkola pracują w godziach od 7.00 do będą przyjmowai kadydaci zamieszkali w obwodzie daej szkoły, a Dzieci, które kotyuują edukację przedszkolą w dotychczasowym podstawie zgłoszeia rodziców. przedszkolu, ie biorą udziału w rekrutacji rodzice tych dzieci składają jedyie deklarację o kotyuowaiu wychowaia przedszkolego w tym W roku szkolym 2015/2016 do klas pierwszych szkół podstawowych pójdą przedszkolu, w termiie 7 di poprzedzających termi rozpoczęcia dzieci 6-letie (roczik 2009) oraz dzieci 7-letie, które urodziły się w okresie postępowaia rekrutacyjego, czyli od 24 lutego do 2 marca 2015 r. od 1 lipca do 31 grudia 2008 r. Termiy postępowaia rekrutacyjego: Termiy rekrutacji do klas I szkół podstawowych i gimazjów oraz wzory 1) składaie wiosków wraz z załączikami od 3 do 20 marca 2015 r. zgłoszeń będą podae a stroach iteretowych szkół. 2) podaie do publiczej wiadomości listy kadydatów zakwalifikowaych i kadydatów iezakwalifikowaych 25.III.2015 r. godz Referat Oświaty 20 lutego

10 INWESTYCJE Pozimowa aprawa dróg rozpoczęta Niskie temperatury i opady śiegu ie są sprzymierzeńcem awierzchi asfaltowej, stąd a drogach pojawiają się ubytki. Korzystając z dobrej pogody, Urząd Miejski zlecił wykoawcy rozpoczęcie apraw ziszczoych awierzchi. O d raa 13 lutego Firma Hadlowo-Usługowa "BRUK-BUD" rozpoczęła "łataie" ubytków a łomiakowskich drogach. Wykoawca został wyłoioy w przetargu i będzie w bieżącym roku odpowiedzialy za aprawy cząstkowe awierzchi w gmiie Łomiaki. Ubytki będą usuwae w dwóch techologiach: z recyklera (wypełiaie masą bitumiczą większych uszkodzeń) i przy użyciu remotera (wypełiaie emulsją i grysami miejszych uszkodzeń i spękań). Firma rozpoczęła pracę od ul. Sierakowskiej. Koleje roboty będą wykoywae sukcesywie, m.i. a ul. Wiślaej i Armii Pozań, a wybór techologii będzie zależy od waruków atmosferyczych i zakresu uszkodzeń. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zawarto umowę w postępowaiu prowadzoym w trybie przetargu ieograiczoego a; Dostawę kruszywa aturalego wraz z jego wbudowaiem w drogi a tereie Gmiy Łomiaki ajkorzystiejsza ofertę złożył z Zakładem Robót Ogrodiczo-Drogowych ul. Szwedzka Kobyłka. Referat Zamówień Publiczych jest w trakcie ocey ofert w postępowaiu a; Wykoaie dokumetacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: Część 1 Przebudowa ul. Jeziorej a odciku od ul. Kiepury do ul. Spokojej oraz ul. Spokojej zad. 6/15 - wpłyęło 8 ofert. Część 2 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodej zad. 2/15 - wpłyęło 5 ofert. Referat Zamówień Publiczych opublikował postępowaia a: Wykoaie dokumetacji projektowo-kosztorysowej oświetleia dla zadań: Część 1 Doświetleie ulic a tereie Gmiy Łomiaki. 10 Część 2 Wykoaie oświetleia w ul. Jeziorej od ul. Kiepury a długości ok.150 mb otwarcie ofert r. Wykoaie oświetleia dla zadań o azwie: Część I Wykoaie oświetleia ul. Mikołajczyka od ul. Roliczej zad. 14/13. Część II Doświetleie ul. Miłej zad. 21/14. Część III Wykoaie oświetleia ul. Kwiatowej a odciku od ul. Partyzatówdo ul. Pioierów zad. 11/14 otwarcie ofert r. Budowa ul. Kaktusowej zad 14/14 otwarcie ofert r. Referat Zamówień Publiczych jest w trakcie przygotowaia postępowaia a: Kocepcja melioracji i połączeia cieków wodych a tereie gmiy Łomiaki. Referat Zamówień Publiczych

11 INWESTYCJE Wodociąg i kaalizacja priorytetem Koleje wioski Gmiy Łomiaki (składae poprzez Zakład Wodociągów i Kaalizacji w Łomiakach Sp. z o.o.) o dofiasowaie ze środków Uii Europejskiej iwestycji z zakresu gospodarki wodo-ściekowej pomyślie przechodzą oceę formalą i merytoryczą. N owoczesa sieć wodo-kaalizacyja już iedługo pokryje całe miasto, sołectwo Kiełpi i część sołectwa Chopia. To efekt złożoych w latach wiosków do projektu współfiasowaego przez UE ze środków Fuduszu Spójości w ramach Programu Ifrastruktura i Środowisko - Uporządkowaie gospodarki wodo-ściekowej a tereie gmiy Łomiaki I i II. W ramach 7 i 8 kokursu pozyskaliśmy 43,1 ml złotych. Zgodie ze złożoym w ramach kokursu r 13/POIiŚ/1.1/04/2014 Programu Operacyjego Ifrastruktura i Środowisko wioskiem pozyskamy dodatkowo 7,7 ml zł. 114,9 ml zł brutto. I to właśie za te pieiądze budowae jest 62 km sieci wod-ka w ramach projektu PN. Uporządkowaie gospodarki wodościekowej a tereie gmiy Łomiaki. Nadrabiamy zaległości iwestycyje z ostatich kilkuastu lat. Wodociągowcy przekoują, że wbrew powszechemu przekoaiu, miejska kaalizacja jest zaczie tańsza iż regulare opróżiaie szamba, a koieczość jego częstego opróżiaia jest uciążliwa ie tylko logistyczie, ale przede wszystkim fiasowo. Nas ie trzeba przekoywać my to wiemy. W sumie z Uii Europejskiej a budowę sieci wod-ka uzyskamy dofiasowaie w kwocie 50,8 ml zł. Wartość trzech projektów to w sumie ŁOMIANKI Sp. z o. o. ul. Kwiatowa ul. Kaliowa ul. Niegodzisza ul. Szeroka 20 lutego 2015 ul. Akacjowa 11

12 KULTURA Kocert z sercem Hay Baaszak Zaczarować swoim głosem potrafi tylko oa. Każdy występ odzwierciedla jej wrażliwą duszę. 14 lutego - z okazji Waletyek - do swojego magiczego świata, w którym główą rolę odgrywała muzyka, zabrała wszystkich obecych Haa Baaszak. W ieczór waletykowy rozpoczął się od słodkiego poczęstuku dla wszystkich uczestików. W miłosej sceerii, obfitującej w serca i świece, zebrai mogli zatrzymać się a chwilę, wyciszyć i przygotować swoje ciało i duszę a muzycze dozaia. I w końcu a sceie pojawiła się artystka, która przywitała wszystkich utworem Summertime, a publiczość odwdzięczyła się gromkimi brawami. Skala głosu artystki jest iepowtarzala i iespotykaa. Jej umiejętość posługiwaia się głosem, pozwala a wykoywaie wielu utworów w sposób wyjątkowy i charakterystyczy tylko dla tej artystki. Swoje możliwości pokazała podczas kocertu, gdy widowia ie mogła wyjść z podziwu słysząc jej wysoką skalę głosu w kilku odsłoach. Na sceie obok Hay Baaszak wystąpili: jede z ajlepszych kotrabasistów w Polsce Zbigiew Wróbel, doskoały perkusista Adrzej Mazurek oraz Jacek Szwaj człowiek o wrażliwym głosie piękie grający a fortepiaie. Ci trzej paowie udowodili, że gra a istrumecie to ie tylko wydawaie dźwięków, to coś więcej. Popisowe solo każdego z tych Paów zachwyciło publiczość. Na zakończeie piosekarka wykoała utwór, który, jak podkreśliła, jest bliski jej sercu Modlitwa. To wykoaie, bez wątpieia, zaczarowało. Były kwiaty, owacje a stojąco, iekończące się brawa i prośba o więcej! Udało 12 się! Haa Baaszak wykoała jeszcze jede utwór, który porwał wszystkich do śpiewu W moim magiczym domu. Wszyscy wspólie zaśpiewali, kończąc te wyjątkowy, waletykowy wieczór. Na zakończeie była też możliwość zakupu płyty z autografem oraz spotkaie się z artystką. To był wyjątkowy, pełe muzyczych uiesień wieczór, który a długo pozostaie w aszych sercach. Mamy adzieję, że wszystkie asze comiesięcze spotkaia z wielkimi artystami będą obfitowały w wielkie emocje.

13 KULTURA - BIBLIOTEKA Bajkowy karawał w Bibliotece 10 i 11 lutego w bibliotece odbyły się warsztaty karawałowe dla dzieci z Klubu Poszukiwaczy Przygód (6-7 lat) i Klubu Podróżików (8-9 lat). W tych diach gościliśmy różych bohaterów z książek dla dzieci. Na zajęcia przybyli m.i. Czerwoy Kapturek i Wilk, Pippi Pończoszaka, Kapita Hak, Kopciuszek, Śpiąca Królewa, Zosia z ulicy Kociej, Czarowica, Krzyżak, Kot w Butach. Uczesticy KPP wysłuchali opowieści o przygotowaiach do zabawy karawałowej Bolka i Lolka pt. Bolek i Lolek. Bal Przebierańców Joay Olech, a astępie zastaawiali się ad orygialymi pomysłami ubioru a bal. Dzieci z KP z kolei zapozały się z baśią rumuńską pt. Fet Frumos i dwaaście królewie, rozmawiały o ajciekawszych wątkach w tej opowieści oraz o roli tańca w aszym życiu. Zaispirowai obchodami karawału w Weecji uczesticy przemieili się a krótki czas we włoskich artystów i dekorowali gipsowe maski, które być może zdobią regały, biurka lub ściay ich dzieciych pokojów. Tegorocze karawałowe zabawy jedak już za ami. Przechodzimy w okres wyciszeia i zadumy. 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołierzy Wyklętych. Biblioteka poleca literaturę poświęcoą Żołierzom Wyklętym czytelikom dorosłym polecamy Żołierze Wyklęci Marka A. Koprowskiego a dla dzieci polecamy książki autorstwa Joay Gajewskiej oraz Weroiki Zaguły pt. Mote Cassio góra poświęceia oraz Żołierze lasu. Grażya Kozińska W dalszej części spotkaia uczesticy pozawali za pośredictwem slajdów i opowieści zwyczaje karawałowe w różych stroach świata. I tak m.i. Weecji zachwycaliśmy się piękymi strojami i tajemiczymi maskami, a Wyspach Kaaryjskich podziwialiśmy Królową Karawału, w Nowym Orleaie obserwowaliśmy rzucaie cukierków i koralików, a w Bazylei zabawe parady i stroje przebierańców. Nie zabrakło refleksji o polskim karawale, który co prawda ie jest tak huczie obchodzoy jak w iektórych krajach, ale kiedy pomyśleliśmy o tłustym czwartku, zapomieliśmy o wytworych pokazach w iych zakątkach świata. Joaa Gajewska, Weroika Zaguła Mote Cassio. Góra Poświęceia Autorki chcą opowiedzieć młodym Czytelikom o polskich żołierzach walczących a Mote Cassio. O chłopakach od geerała Adersa odważiejszych od bajkowych postaci, weselszych od bohaterów komedii i... ieśmiertelych, choć mieli tylko jedo życie! To właśie oi a obcej, włoskiej ziemi toczyli woję o wolość Polski, o lepsze życie swoich bliskich, i... zwyciężyli! Oprócz sporej dawki historii i patriotyzmu w książce ie zabrakie humoru, ie tylko za sprawą sympatyczego iedźwiedzia Wojtka, ale także dzięki liczym przygodom grupy dzieci, które w iezwykły sposób stały się uczestikami tamtych wydarzeń. Marek A. Koprowski Żołierze Wyklęci. I zów za kraty Joaa Gajewska, Weroika Zaguła Rycerze lasu W książce Żołierze Wyklęci. I zów za kraty brak szczegółowych map działań poszczególych jedostek podziemia atykomuistyczego; dzięki relacjom świadków tamtych czasów pozajemy jedak sylwetki szeregowych żołierzy i przywódców, ich charaktery, słabości i wybory, często także codziee życie w kospiracji. Opowieści te sprawiają, że Zapora czy Jastrząb, ie przestając być bohaterami, stają się dla as bardziej ludzcy. Opowieść o Bartku i Fraku, którzy, jako mali chłopcy, wkraczają w tajemiczy świat polskiego podziemia iepodległościowego. To książka o polskich partyzatach, rycerzach lasu. Drugą stroą książki jest szczegółowy opis represji, jakim poddawai byli zarówo autorzy poszczególych relacji, jak i ich rodziy oraz koledzy, męczei w ubeckich katowiach, trzymai w więzieiach i zakładach karych, skazywai a śmierć lub ieustaie adzorowai awet po wyjściu a wolość. źródło: Uiwersytet Trzeciego Wieku w Łomiakach zaprasza a wykłady Adrzeja Żbikowskiego pt. Moje fiase to wcale ie jest trude Wykłady odbędą się w Domu Kultury ul. Wiejska 12 a (wejście od ul. Gościńcowej) w Sali Widowiskowej. 20 lutego 2015 Bartek ie bardzo rozumiał, dlaczego tych ludzi tak musi się bać. Przecież Jaek i żołierze z oddziału walczyli w II wojie światowej jak ajwięksi bohaterowie. Ciągle słyszał, że za wolą Polskę są gotowi oddać życie. A teraz, kiedy czołgi zikęły i ie ma już iemieckich żołierzy, oi ie dostają medali, tylko ukrywają się w lesie. Zawsze kiedy pytał o to matkę albo samego brata, słyszał: takie czasy, dla twojego dobra lepiej będzie, jak ie będziesz rozumiał - to fragmet pierwszego z dwóch opowiadań dla dzieci o żołierzach iepodległościowego podziemia, tzw. żołierzach wyklętych r. o godz : Część 1 Kredyty i pożyczki r. o godz : Część 2 Lokaty i Fudusze iwestycyje Adrzej Żbikowski jest od blisko 19 lat jest związay z sektorem fiasowym, ajpierw jako prezes zarządu Polfactor SA ( ), późiej jako prezes zarządu Hadlowy - Heller SA ( ), a obecie jako prezes zarządu ING Commercial Fiace Polska SA (od 2007) lidera ryku faktorigu w Polsce. 13

14 Z ŻYCIA GMINY Szybki PIT zowu w akcji! Ogólopolska akcja Szybki PIT dotycząca składaia roczych zezań podatkowych ruszyła po raz 6. Główym celem akcji jest uświadomieie podatikom tego, jakie korzyści płyą z termiowego i szybkiego składaia deklaracji podatkowych oraz rozpowszechieie iformacji o możliwości składaia deklaracji podatkowych drogą elektroiczą. ampaia ma zaprezetować podatikom, że polska admiistracja skarbowa staje się coraz bardziej owoczesa i stosuje przyjaze Krozwiązaia iformatycze. System e-deklaracje cieszy się coraz większym zaufaiem podatików liczba osób rozliczających się przez Iteret wzrasta z roku a rok. W 2009 roku rozliczyło się 320 tys. osób. Rok późiej, w 2011 r. już poad milio podatików skorzystało z tej formy. W 2013 roku zaufało am poad 3,5 milioa podatików a w 2014 roku już poad 5 milioów osób. W tym roku i Ty możesz dołączyć do tego groa. W ramach akcji zostały przygotowae dla podatików licze udogodieia: - pracująca sobota w urzędach skarbowych 7 marca wszyscy, którzy ie zdążyli się jeszcze rozliczyć, będą mogli w tym diu skorzystać z pomocy urzędików i złożyć deklarację w urzędzie skarbowym; - pukty rozliczeń w galeriach hadlowych marca - wydłużoe godziy pracy w urzędach skarbowych 29 i 30 kwietia dla wszystkich spóźialskich urzędy skarbowe w te di będą pracowały dłużej. AKTUALNOŚCI, PORADNIKI, FORMULARZE i PIT ON-LINE a stroie: 69 di pozostało a złożeie deklaracji PIT za 2014 rok! W ramach ogólopolskiej akcji iformacyjej "Szybki PIT", przygotowaej przez Miisterstwo Fiasów, izby i urzędy skarbowe, zaplaowao m.i. pukty rozliczeń w galeriach hadlowych. W Cetrum Hadlowym Aucha Łomiaki w diach marca w godz. 12:00:18:00 pracowicy Urzędu Skarbowego Warszawa Bielay będą pomagać podatikom przesyłać deklaracje drogą elektroiczą przy specjalie wyzaczoych staowiskach. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzoym Przestępstwem Od 23 lutego do 28 lutego br. wzorem lat ubiegłych będzie realizowaia kampaia p. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzoym Przestępstwem zaiicjowaa przez Miisterstwo Sprawiedliwości. Jej główym celem jest rozpowszechieie wiedzy a temat praw przysługujących osobom pokrzywdzoym przestępstwem. Wramach tej akcji w diach lutego 2015 r. w siedzibie Prokuratury Rejoowej Warszawa - Żoliborz przy ul. Krasińskiego 65 prokuratorzy pełić będą dyżury, w czasie których udzielae będą iformacje i bezpłate porady dla osób pokrzywdzoych przestępstwem i ich rodzi. Dyżur pełioy będzie w godziach 9-16, przy czym w sobotę 28 lutego do godz Iformacji prawej udzielać będą prokuratorzy i fukcjoariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczą wiedzę dotyczącą postępowaia przygotowawczego oraz - w zakresie postępowaia wykoawczego - kuratorzy sądowi i komoricy. ZAREKLAMUJ SIĘ U NAS! ceik reklam i ogłoszeń a tel

15 REKLAMA HYDRAULIK Z ŁOMIANEK GAZOWE - HYDRAULICZNE =JUNKERS, VIESMANN, ie =Istalacje wod-ka. =Istalacje C.O. - kotłowie =Naprawy, motaż =Wierceie studi wodych =Przyłącza gazowe A-Z = Istalacje gazowe od A do Z =W każdej techologii =Szamba betoowe szczele =Doradztwo techicze - projekty =Wydawaie zaświadczeń =Pomiary szczelości ist. gaz. tel Godlewski Ryszard, Łomiaki ul. Rolicza 406 CENNIK REKLAM i OGŁOSZEŃ Ogłoszeia drobe (do 50 zaków): SZUKAM PRACY / DAM PRACĘ za darmo USŁUGI, KUPIĘ, SPRZEDAM, RÓŻNE 8 zł Ogłoszeia modułowe (stroy ogłoszeiowe): 95 x 34 mm 80 zł + 23% VAT 95 x 68 mm 170 zł + 23% VAT 95 x 136 mm (1/4 stroy) 300 zł + 23% VAT 190 x 136 mm (1/2 stroy) 550 zł + 23% VAT 190 x 270 mm (1/1/ stroy) 1200 zł + 23% VAT 20 lutego 2015 INSERTY: A zł + 23% VAT A zł + 23% VAT Dla stałych klietów ziżki: przy 5 emisjach - 10%, przy 10 emisjach - 20% Możliwość reklamy w autobusach KMŁ (13 autobusów, moitory LCD (przekąta ekrau 22 ): spot max 30 sek. - 2 tygodie 200 zł + 23% VAT, - 4 tygodie 300 zł + 23% VAT. Redakcja ie odpowiada za treść zamieszczaych ogłoszeń. 15

16 REKLAMA DENTI HOME stomatologia l LECZENIE PARADONTOZY l LASEROTERAPIA l IMPLANTY l STOMATOLOGIA - PEŁNY ZAKRES ( Łomiaki, ul. Szczytowa 9 NOWOROCZNA PROMOCJA LASEROWE WYBIELANIE ZĘBÓW - tylko 890 zł 16

17 REKLAMA 20 lutego

18 OGŁOSZENIA DROBNE Szukam pracy e Tel Sprzątaie biur, domów, mieszkań Zaopiekuję się dzieckiem. Posiadam wieloletie Techik, średie wykszt., prawo jazdy kat. B. doświadczeie oraz referecje. tel Tel Poszukuje pracy jako opiekuka do dziecka od Chętie po sprzątam mieszkaie rówież po maja 2015, 11 lat doświadczeia, referecje. remocie, umyję oka, poprasuję Tel Szukam pracy jako pracowik fizyczy. Tel Dam pracę e Zaopiekuję się dzieckiem: doświadczeie, Jazz Cafe zatrudi a staowisko pomoc referecje, ukończoy kurs opieki kucharza. CV ze zdjęciem a przedmedyczej. Tel Młodemu w biurze techiczo-hadlowym w Uczciwa, solida Ukraika podejmie się Łomiakach. sprzątaia. Tel Hurtowia zatrudi pracowika do działu Opiekuka z dośw. zaopiekuję się Waszym Księgowości. Doświadczeie mile widziae. dzieckiem, kiedy Wy rodzice będziecie chcieli Praca a tereie Łomiaek po-pt w godz mieć woly weeked, woly wieczór, wyjście. Oferty prosimy składać a adres Tel Fachowiec szuka pracy przy remotach: PROSPED Cargo Oddział Łomiaki poszukuje murowaie, tykowaie, szpachlowaie, osoby do pracy w magazyie w Ł-kach. Tel. malowaie, flizowaie. Wieloletie dośw., praktyka, włase arzędzia, sezoowo przy Zatrudię fryzjerkę lub wyajmę pomieszczeie odśieżaiu i ogrodictwie. tel fryzjerskie z wyposażeiem w Łomiakach. Tel. Eergicza kulturala i dokłada z wieloletią praktyką oferuję usługi w zakresie; sprzątaia, Firma ogrodicza Baśiowe ogrody Bodzia mycia okie, prasowaie itp. Tel zatrudi pracowików fizyczych w sezoie Chętie zaopiekuję się dzieckiem, referecje, tel dyspozycyja, iepaląca. Tel Firma ogrodicza Baśiowe ogrody Bodzia Sprzątaie, gotowaie, prasowaie, praca w ogrodika w sezoie tel restauracji, bar. Tel Paią z autem do pomocy w domu i odbieraia Sprzątaie, mycie okie, prasowaie. dzieci ze szkoły. Praca w godz tel. Tel Ukraika szuka pracy sprzątaie, prasowaie, Pracowik do magazyu w Łomiakach, prawo gotowaie w godz. popołudiowych. jazdy kat. B. Samochód. Tel Ukraika młoda szuka pracy sprzątaie, Drukaria zatrudi paią do sprzątaia mycie okie, prasowaie. Tel tel Ogrodik uprawieia (własy sprzęt). Samodziely mechaik samochodowy Tel tel Pielęgiarka dyplomowaa. Referecje, opieka Zatrudię osoby z umiarkowaym stopiem ad osobą starszą. Tel iepełosprawości do sprzątaia Poszukuję pracy przy sprzątaiu i myciu okie. tel Domy jedorodzie, biura. Tel ASO w Łomiakach zatrudi: blacharza Kobieta 35l szuka pracy jako sprzątaczka lub samochodowego, pomocika blacharza, iej tel lakierika samochodowego, pracowika Chętie zaopiekuję się starszą osobą lub gospodarczego. Tel dzieckiem, doświadczeie (ajchętiej 3x w tyg) Sklep iteretowy VENUS zatrudi do obsługi klieta. Oferujemy stałą, dobrze płatą pracę a Podejmę się sprzątaia biur, mieszkań, rówież pełe etat. CV a adres: po remocie, szybko, taio i solidie Firma LAMIREX zatrudi do poprowadzeia sklepu iteretowego. Oferujemy stałą, dobrze Stolarz płatą pracę a pełe etat. CV a adres Niaia z doświadczeiem zaopiekuje się dzieckiem, posiadam referecje Zatrudimy Piekarzy oraz Cukierików 58 leti złota raczka, prawo jazdy B:, tel komputer, zadba o twój dom i posesję Poszukuję Pai do sprzątaia Klubu Sportowego Nastula. tel Pomoc domowa sprzątaie, gotowaie, Zawiezieie rao dzieci do szkoły , prasowaie, prace ogrodowe, porządkowe. włase auto Posiadam dośw. i referecje. Tel Zarada iaia z wielkim sercem poszukiwaa Sprzątaie, prasowaie, mycie okie lub ie domowe prace tel Poszukuję kelerek do restauracji Ukraika w średim wieku, pracowita, dokłada, Firma sprzątająca zatrudi osoby do sprzątaia poszukuje pracy: sprzątaie, mycie okie. w szpitalu w Dziekaowie Leśym. Praca w tel pełym wymiarze. Wymagaia: książeczka do Opieka osoba starsza celów saitaro-epidemiologiczych. Całodobowa opieka tel Meadżer sportu tel Przyjmę do pracy a staowisko pomoc kuchi Eergicza kulturala i dokłada z wieloletią - Restauracja Kuchia Polska. praktyką oferuję usługi w zakresie: sprzątaia, Kotakt mycia okie, prasowaie itp Przyjmę do pracy kelerkę do Restauracji w Tegoroczy absolwet szkoły średiej Galerii Hadlowej Sucha Łomiaki. Tel. 508poszukuje pracy, praca a magazyie lub ia, posiadam prawo jazdy kat. "B". tel Poszukujemy pracowików telemarketigu, Młody, dyspozycyjy szuka pracy w magazyie wykszt. kosmetycze lub medycze,cv bądź jako pomoc mechaika, wulkaizator prosimy przesyłać a adres: (9 lat dośw.) tel Odpowiedziala i sympatycza opiekuka do Przyjmę do pracy magazyowo/biurowej w dzieci z wieloletim dośw. podejmie pracę. Łomiakach. Wymagaia: prawo jazdy kat. B, Rówież praie, prasowaie i gotowaie. Tel. agielski w zakresie podstawowym. CV a , Łomiaki i okolice. Chętie podejmę się sprzątaia, prasowaia, prac Zatrudię krawcową. Tel w domu. Ł-ki i okolice. tel Krawcową do poprawek krawieckich w Dorywczo przyjmę pracę fizyczą. Łomiaki. Pracowi w Łomiakach, wymagamy tel doświadczeia oraz umiejętości obsługi Przyjmę każdą pracę fizyczą. klieta, oferujemy umowę o pracę Kotakt Osobę do samochodu gastroomiczego z Zaopiekuję się osobą starszą, chorą, iepełohamburgerami t sprawą. Pracowałam w służbie zdrowia, Poszukujemy pracowika produkcji z posiadam referecje. Podejmę pracę o zaraz. Tel. orzeczeiem o iepełosprawości do obsługi plotera tącego, z doświadczeiem. Kotakt Szukam pracy w charakterze sprzedawca magazyier. Rozpatrzę każde oferty. Zatrudimy do puktu kredytowego Aucha Tel Łomiaki. Tel Szukam pracy jako mechaik lub jako kierowca. Poszukujemy odpowiedzialego mechaika Tel samochodowego z dośw. do warsztatu w Podejmę się sprzątaia i odświeżaia dywaów i Łomiakach. tel lub wykładzi tapicerek i aut osobowych itp. oraz 248 drobych prac porządkowych! Dogłębe Poszukuję wspólika do hadlu dachami w czyszczeie dywaów. Tel Łomiakach tel Księgowa z dośw. szuka pracy Tel Do zakładu w Łomiakach zatrudię krawcową Pomoc domowa - sprzątaie z doświadczeiem. /szwaczkę a umowę o pracę lub a umowę zleceia. Tel Serwis ASO zatrudi lakierika samochodowego z doświadczeiem. Tel KASJER - PILNE. Wymagaa książeczka SANEPID. Tel ZATRUDNIĘ PANIE DO SKLEPU Z ODZIEŻĄ UŻYWANĄ. Lektora j. agielskiego lubiącego pracę z dziećmi zatrudi kamerala szkoła a tereie gmiy Łomiaki - praca w wybrae popołudia. CV a: Zatrudię doświadczoego motera okie PCV i kostrukcji alumiiowych. Klaudy Tel lub Zatrudię doświadczoego pracowika do produkcji stolarki alumiiowej. Praca stała, Klaudy. Tel lub Przyjmę do pracy a myji ręczej w Łomiakach tel Samodzielego mechaika z doświadczeiem tel Serwis Morela zatrudi mechaika z doświadczeiem. CV: tel Tokarza zatrudię w Łomiakach, Magazyier-kierowca, obsługa wózka widłowego mile widziaa tel Stolarza zatrudię. Praca w Czosowie. tel Przyjmę pracowitą, uczciwą osobę bez ałogów do prac fizyczych i ślusarskich a produkcji 10zł etto/h. Praca w Łomiakach, 8h/dobę, 5 di/tyg., tel , Firma sprzątająca poszukuje osób do pracy przy sprzątaiu sklepu odzieżowego w CH Aucha w Łomiakach. Praca rao w godz. 7:00-9:00. Tel Magazy Czosów prawo jazdy, komputer Zatrudię kierowców kat.c+e(pl-hiszpaia). Tel Frezera samodzielego zatrudię do pracy w zakładzie produkcyjym w Łomiakach, po-pt, tel Zatrudimy pracowików hali oraz kasjerów tel Zatrudimy grafika praca w Łomiakach. Oferty a Zatrudimy kierowcę z kat. C+E praca a zleceie. Oferty a : Zatrudię pracowika do pracy a myji samoch. ul. Rolicza 210 Łomiaki. Tel Osobę do pracy przy obsłudze zamówień, dokumetacji magazyowej, z dośw. CV a Zatrudię OPERATORA KOPARKI Komatsu PC 210 Tel Zakład Produkcji Opakowań zatrudi osoby a produkcję oraz magazyiera. Palmiry. Tel Kierowca magazyier - mile widziae włase auto. CV+ list motywacyjy mejlem: Opiekuka do dzieci umowa zleceie. Tel Poszukuję pilie osoby do pracy w dziale sprzedaży do firmy a tereie Łomiaek. Wymagaia dobra zajomość programu sprzedaży WF-Mag. Mile widziaa zajomość braży artykuły biurowe. CV tylko a Gładzie, malowaie po sąsiedzku, adaptacja poddaszy, wszystkie prace związae z g/k. tel Malowaie remoty. Profesjoalie, zimą taiej. Tel Usługi budowlae (dom, garaż, ogrodzeie). Tel Malowaie, gładź gipsowa, prace wykończeiowe cey a każdą kieszeń. Tel Awaria złota rączka aprawi Hydroizolacje, izolacje atywode fudametów, piwic, tarasów, balkoów itp. Gwaracja długotermiowa tel Malowaie budyków i elewacji. Reowacja. Gwaracja tel Ociepleia budyków. 15 lat tradycji, referecje. Gwaracja długotermiowa tel Przeprowadzki itp., praie dywaów i wykładzi 8zł/m² Kompleksowa pielęgacja drzew, leczeie ubytków, wycika drzew trudych Glazura, terakota Remoty, glazura, terakota Hydraulicze glazuricze, solidie Ogrodik peły zakres Remoty hydraulicze, glazuricze Cięcie drzew z wywozem Naprawa pralek Łomiaki i okolice Wykouję remoty, układaie glazury, szpachle, malowaie, paele Usługi księgowe Łomiaki, , Ocieplaj z ami Fachowcami (styropia, weła) do 25% oszczędości ogrzewaia. Gwaracja, tel HYDROIZOLACJE.WODA-STOP. Masz problem z wilgocią wodę w piwicy, tarasie, balkoie itp. Zadzwoń! Gwaracja tel Glazura, terakota,, kompleksowe wykańczaie mieszkań Usługi tapicerskie tel Remoty szeroki zakres solidie, fachowo, taio Hydraulik z Łomiaek gazowe istalacje i przyłącza A-Z. Pomiary szczelości zaświadczeia, aprawy koserwacyje kotłów gazowych. Tel Dociepleia budyków, adaptacje poddaszy, remoty, malowaie, ogrodzeia, usługi ogólobudowlae Elektryk, atey TV SAT, domofoy Kredyt hipoteczy a dom, mieszkaie PeKaO. S.A Usługi budowlae tel Cykliowaie, lakierowaie, układaie parkietu Usługi remotowe, glazura terakota, wykończeia wętrz tel Dachy, przecieki, papa termo, ryy. Tel Ogrodicze usługi, projektowaie, zakładaie, pielęgacja Iż. budowictwa kosztorysowaie robót budowlaych, przygot., adzór i rozliczeie budowy. Tel Studio graficze Korepetycje / Nauka e Agielski u tłumacza. Wszystkie poziomy, egzamiy i certyfikaty. Solidie i ciekawie. Zajęcia w u mie w domu. Tel Ogrodicze usługi wiosa tuż, tuż tel Matematyka (szk. podst., gimazjum, liceum) Ł-ki i okolice. Tel Dostarczę: piach, żwir, ziemię, tłuczeń i ie. Studetka udzieli lekcji gry a skrzypcach. Tel. Tel Wywóz gruzu, ziemi z załadukiem koparką. Tel. Fizyka, matematyka. Tel Agielski matura, egzamiy. Tel Układaie kostki brukowej kompleksowo z Agielski, hiszpański ciekawie, solidie gwaracją. Tel Dąbrowa. Tel Komiy kwasoodpore motaż Matematyka, korepetycje peły zakres, Remoty A-Z ogrodzeia, dociepleia. Solidie. doświadczoy auczyciel. Tel Tel Matematyka liceum, gimazjum, podstawowa Hydraulika, domy, kotłowie. Tel , tel Rosyjski - wszystkie poziomy, doktorat filologii Usługi e Składamy serdecze podziękowaia wszystkim, którzy 7 lutego 2015 roku przybyli do Kościoła w Dziekaowie Leśym i a cmetarz w Kiełpiie, aby uczesticzyć w OSTATNIM POŻEGNANIU śp. JANA JERZEGO SADKOWSKIEGO. Żoa z dziećmi Wydawca: KMŁ Sp. z o.o. / Redaktor aczela: Joaa Zielke / Zdjęcia: Redakcja, Iteret. Kotakt z redakcją: Łomiaki, ul. Staszica 2, tel , Ogłoszeia i reklamy: Redakcja pozostawia sobie prawo adawaia tytułów, śródtytułów i skracaia tekstów. Za treść ogłoszeń redakcja ie odpowiada. Publikacja materiałów iezamówioych do wyłączej dyspozycji redakcji.

19 OGŁOSZENIA DROBNE / REKLAMA rosyjskiej UW ANGIELSKI dla dzieci i młodzieży. Włase materiały. Przygotowaie do YLE, PET, FCE, matury. Z dojazdem. Tel Nauczam jęz. obce: agielski, iemiecki, fracuski, rosyjski, białoruski. Szybko i profesjoalie. Dojeżdżam do uczia. Nie zadaję prac domowych. Tel Agielski, solidie, dojazd. Tel ANGIELSKI dla dzieci i młodzieży. Włase materiały. Przygotowaie do PET, FCE i CAE oraz MATURY. Z dojazdem. Tel Wyajmę dom a biuro lub księgowość, Pokój do wyajęcia w Łomiakach. Łomiaki Oferuję pokój z aeksem kucheym, kawalerkę lub mieszkaie dwupokojowe, umeblowae, Lekarze e ogrzae, samodziele Pediatra dr med. J. Brett-Chruściel wizyty Pokój do wyajęcia dla Pai domowe Pokoje do wyajęcia , Kardiochirurg, EKG, dr.med. Ja Herburt Magazy 200 m kw. + oddziely magazy 30 m Heybowicz, ul. Szkola 6, tel. Tel kw. w Kiełpiie tel Larygolog. Łomiaki, Dom magazyowo-warsztatowy Pieńków ul. Baczyńskiego 26 m. 8. Tel tel , Larygolodzy dr Lidia i Ryszard Mikołajewscy, Ł Wyajmę działkę 860m ul. Pacerz/Stary TorRóże e ki, ul. Fiołka 11, tel , uzbrojoa i ogrodzoa. Tel Gruz betoowy oddam. Tel Dom do wyajęcia Łomiaki Dziekaów. Sprzedam e Poprowadzę treig persoaly, pilates, Iterista, choroby płuc doc. J.DomagalaTel , Volkswage Golf 1,9 TDI, 2005 rok, srebry. Tel. wzmaciaie kodycji, przeciwdziałaie bólom Kulawik , Warszawska 71a Wyajmę pokój, wszystkie media wliczoe w kręgosłupa. Tel Stomatolog Krzysztof Trybicki. Łomiaki, ceę 600 zł, tel lub Sprzedam lub wyajmę mieszkaie 84,2 m kw. Kołłątaja 1, tel protetyka, Pomieszczeie garażowe, 45m², Łomiaki w Łomiakach ul. Rówoległa. Tel chirurgia, leczeie tel Ziemię humus a podiesieie tereu z dostawą Do wyajęcia e Larygolog-Alergolog dr B. Szafrańska, ul. Bezpośredio pomieszczeia magazyowe / Mieszkaie 45 m kw. ul. Rolicza 800 zł + a miejsce. Tel Jedości Roboticzej 15, tel produkcyje 334 m2. tel Segmet piętrowego bliźiaka 140/360 m kw. w opłaty liczikowe. Tel Chirurg (dla dorosłych i dzieci) dr. med. T. Kwatery pracowicze Łomiaki, Kołłątaja 1 Magazy 60 m kw. w Łomiakach wym. 12x6x4 Łomiakach os. Powstańców. Tel Szafrański, ul. Jedości Roboticzej 15, (kuchia, łazieki, parkig, doba 27 zł) wys. Typ garażowy. Tel Działkę budowlaą 800 m k. w Kiełpiie k tel Wyajmę staowisko w saloie fryzjerskim Łomiaek. Tel tel Działkę gmia Czosów wieś Czeczotki 5600 m Pokój dla 1-2 osób. Tel kw. Cea do uzgodieia. Tel lub lub Dom wolostojący do zamieszkaia lub a Działka budowlaa 452 m kw. ul. biuro. Tel po godz. 20. Wołodyjowskiego Ł-ki Stare, kaalizacja, prąd, Pokoje pracowicze i samodziele mieszkaie gaz, woda. Bezpośredio. Straż Pożara 998, Ochoticza Straż Pożara, ul. Wiejska 12a, tel k. Aucha duży parkig; brygady mile Działkę budowlaą 800 m kw w Kiełpiie Policja 997, Komisariat Policji, ul. Warszawska 87, tel widziae. Tel tel Straż Miejska, ul. Warszawska 87, Domek samodziely 3 pokoje, dla rodziy lub Atrakcyją działkę budowlaą 1687 m kw. idywidualie oraz pokoje przy rodziie Ośrodek Pomocy Społeczej, ul. Szpitala 7, tel blisko Puszczy Kampioskiej. Tel tel Działkę budowlaą 1200m² (wszystkie media) Pogotowie gazowe 992 Wyajmę pokój. Tel przy ul. Jeziorej w Łomiakach Komuikacja Miejska Łomiaki, ul. Rolicza 248, , Dom wolostojący: 2 pokoje, kuchia, łazieka Sprzedam działki budowlae i role w gmiie Filia Wydziału Komuikacji, ul. Warszawska 73, tel po 18:00 Czosów tel ZWiK w Łomiakach Sp. z o.o., ul. Rolicza 244, PGE Dystrybucja S.A Oddział Warszawa RE Legioowo Zakład Eergetyczy, ul. Kolejowa 123, tel zawiadamia, że plaowaa jest przerwa w dostawie eergii Pogotowie eergetycze 991, elektryczej dla odbiorców zamieszkałych: OBSZAR - CD LEGIONOWO Awarie oświetleia uliczego / Referat Iwestycji Awarie sygalizacji świetlej gmia, miejscowość Godziy Numery i azwy stacji Data Urząd Miejski w Łomiakach, ul. Warszawska 115, azwy i zakres umerowy ulic wyłączeń (ewetualie opis) ulice, firmy Sprzedam działki budowlae 870m² i 1075m² tel MAZDA bezya rok prod Zadbaa i w pełi sprawa zł. Tel Sprzedam moitor płaski do komputera i stolik pod komputer tel Drewo opałowe, brykiet dębowy. Tel , Hydraulicze materiały ajtaiej INFORMATOR poiedziałek Łomiaki: Majowa, 1 Maja, 3 Maja, 9 Maja, 22 Wrześia, Krótka St.tr Łomiaki Majowa II URZĘDY POCZTOWE Łomiaki, ul. Warszawska 258 (po.-pt , sob ), , Dąbrowa, ul. Kwiatowa 12 (po.-pt ), Kiełpi, ul. Warszawska 402 (po.-pt ), ZDROWIE LICENCJA MF Pogotowie ratukowe, 999 Noca i świątecza pomoc lekarska i pielęgiarska: Szpital Bielański, Szpital Dziecięcy w Dziekaowie Leśym, Izba przyjęć 24h, Przychodia Rejoowa, ul. Szpitala 6, (po.-pt ), NZOZ Łomiaki, ul. Warszawska 31, (po.-pt ), NZOZ Hilary MED - okulistyka, ul. Warszawska 67, (po.-pt ), Cetrum Medycze RoyalMed, ul. Wiślaa 36, tel , Gmiy Pukt Kosultacyjy dla uzależioych, Szpitala 7, INSTYTUCJE KULTURALNE Biblioteka Publicza, ul. Wiejska 12a, Dom Kultury, ul. Wiejska 12a, , ICDS, ul. Staszica 2, , WARTO POLUBIĆ ŁOMIANKI! Zajdź as a facebook! 20 lutego

20

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI r 79 31.07.2015 r. Artystycze wakacje str. 2 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 14 sierpia WYDARZENIA Rekordowe półrocze w Cetrum Kultury Blisko 35 tysięcy uczestików

Bardziej szczegółowo

Kajaki Żaglówki Wakeboard

Kajaki Żaglówki Wakeboard Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI nr 31 26.07.2013 r. Kajaki Żaglówki Wakeboard Jezioro Dziekanowskie ożyło str. 12 Harmonogram wywozu śmieci na sierpień 2013 str.

Bardziej szczegółowo

rozpoczęty! str. 4 Odbiór śmieci

rozpoczęty! str. 4 Odbiór śmieci Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI nr 30 05.07.2013 r. Odbiór śmieci rozpoczęty! str. 4 Następny numer naszego dwutygodnika wyjątkowo ukaże się... za 3 tygodnie. Numer

Bardziej szczegółowo

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Autoaprawa ISSN 1897-3280 M I E S I Ę C Z N I K B R A N Ż O W Y GRUDZIEŃ 2013 (77) WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Gościie a aszych łamach: Roma Boluk Obsługa kół pasowych TSD/eTSD Michał Czarzasty Krzysztof Grabowski

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości wrzesień (155) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Marka regioala. iteretowy walory regiou czyikiem rozwoju przedsiębiorczości Program LIFE Niezamówioa

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego 2015 RELX Group Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego Spis treści 2 Nasze zobowiązaie do uczciwości Wiadomość od aszego Dyrektora geeraleg Filozofia i wartości przyświecające

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA SPIS TREŚCI Rozdział I O egzamiie... Rozdział II Elemety matematyki fiasowej dr hab. Michał Szurek... 6 Rozdział III Wzory... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

www.wakacje.lomianki.info ZRÓB ZDJĘCIE I WYGRAJ! ŁOMIANKI JAK TORT KULTURA... CENTRALNIE CZY LOKALNIE FIRMY LUDZIE WYDARZENIA

www.wakacje.lomianki.info ZRÓB ZDJĘCIE I WYGRAJ! ŁOMIANKI JAK TORT KULTURA... CENTRALNIE CZY LOKALNIE FIRMY LUDZIE WYDARZENIA MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY WWW.LOMIANKI.INFO FIRMY LUDZIE WYDARZENIA 4/2015 czerwiec 2015 UDANYCH WAKACJI!!! NAKŁAD: 7000 egz. ŁOMIANKI JAK TORT Rozmowa z soc socjologiem dr. Robertem Sobiechem...

Bardziej szczegółowo

Wjechał niemal pod mostek

Wjechał niemal pod mostek POWIAT PIASECZYŃSKI POWIAT GRÓJECKI URSYNÓW ROK XIV NR 24 (536) 11-24 LIPCA 2014 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA POWIAT GRODZISKI POWIAT PRUSZKOWSKI W NUMERZE Centrum znów w budowie str. I Wjechał niemal

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

Laureatce gratulujemy sukcesu! znalazł interesującą wiadomość. pozarządowych (zdjęcie obok) w centrum Jaworzna: Wycieczka do Cieszyna odwołana.

Laureatce gratulujemy sukcesu! znalazł interesującą wiadomość. pozarządowych (zdjęcie obok) w centrum Jaworzna: Wycieczka do Cieszyna odwołana. Michał Spisak Foto: arch. rodz. Od 14 września br. trwały w katowickiej Akademii Muzycznej przesłuchania do VI konkursu muzycznego im. M. Spisaka. W międzynarodowej stawce konkurs w grze na oboju wygrała

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

bo wszystkie dzieci nasze s¹

bo wszystkie dzieci nasze s¹ nr 52 06.06.2014 r. bo wszystkie dzieci nasze s¹ WYDARZENIA Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 omianki wybra³y Wed³ug informacji Pañstwowej Komisji Wyborczej frekwencja w niedzielnych wyborach do

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. Jaworzno ul. Grunwaldzka 263; Trzebinia ul. Długa 34a. aby nasze miasto było lepsze. Tygodnik. Lokalny. 6 lat gwarancji 15 kolorów

W NUMERZE. Jaworzno ul. Grunwaldzka 263; Trzebinia ul. Długa 34a. aby nasze miasto było lepsze. Tygodnik. Lokalny. 6 lat gwarancji 15 kolorów Tygodnik aby nasze miasto było lepsze Jaworzno prawa miejskie 1901 r. Lokalny cena 2,00 zł w tym 8% VAT nr indeksu 355089 http://www.ct.jaworzno.plco TYDZIEŃ 6 12 maja 2015 r. nr 18/1232 rok XXV Tytuł

Bardziej szczegółowo

Szlakiem ginących zawodów. Niezwykła wyprawa uczniów gniewskiego gimnazjum. Nr 2 (201) luty 2012 ISSN 1233-605X Cena 3 zł. Gospel jednak w Gniewie

Szlakiem ginących zawodów. Niezwykła wyprawa uczniów gniewskiego gimnazjum. Nr 2 (201) luty 2012 ISSN 1233-605X Cena 3 zł. Gospel jednak w Gniewie Miesięcznik 4 Mężczyźni zakładają firmy informacyjno-publicystyczny 16 Gospel jednak w Gniewie 22 W zamku praca wre Nr 2 (201) luty 2012 ISSN 1233-605X Cena 3 zł Szlakiem ginących zawodów Niezwykła wyprawa

Bardziej szczegółowo

od 2 lipca telewizja lokalna na kanale 360. w sieci cyfrowej UPC panowała beztroska, która do dzisiaj władz nie opuszcza.

od 2 lipca telewizja lokalna na kanale 360. w sieci cyfrowej UPC panowała beztroska, która do dzisiaj władz nie opuszcza. od 2 lipca telewizja lokalna na kanale 360. w sieci cyfrowej UPC Jaworzno prawa miejskie 1901 r. Tygodnik Lokalny 4 10 lipca 2012 r. nr 27/1084 rok XXII cena 2,00 zł w tym 8% VAT nr indeksu 355089 http://www.ct.jaworzno.pl

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj I miejsce! - str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj I miejsce! - str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ sierpień 2013 ~ nr 8 (269) ~ rok XXIV ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl I miejsce! - str. 5 Baranowo ~ Batorowo ~ Ceradz Kościelny ~ Chyby

Bardziej szczegółowo

Nadszarpnięte zaufanie do jaworznickiej drogówki

Nadszarpnięte zaufanie do jaworznickiej drogówki Zdobądź dźs sprawność ćfin finansową nso ąz Fortuną! Kampania wyborcza rozpoczęta Tygodnik Lokalny 3 9 kwietnia 2013 r. nr 14/1123 rok XXII aby nasze miasto było lepsze Jaworzno prawa miejskie 1901 r.

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM

NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM NADARZYN I OKOLICE NADARZYN-NIERUCHOMOŒCI ul. Warszawska 3A, Nadarzyn; tel./fax (022) 739 92 66 tel. kom. 0-601 37 62 99; e-mail: biuro@n-n.pl BIURO OBS UGI

Bardziej szczegółowo

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA Numer 4/2008 TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY ISSN 1509-9814 egzemplarz bezpłatny RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA - str. 4 Ponadto w numerze m.in.: - dwie sesje Rady Gminy - gminne przetargi -

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Tarnowskie Lwy 2015 s. 6-7 Wiosenna promocja! Więcej na www.sasiadka-czytaj.pl www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj Tarnowskie Lwy 2015 s. 6-7 Wiosenna promocja! Więcej na www.sasiadka-czytaj.pl www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ luty 2015 ~ nr 2 (287) ~ rok XXVI ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl Tarnowskie Lwy 2015 s. 6-7 Nowe ceny reklam! Wiosenna promocja! Więcej

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2 DL ebaty ĄDeckieNr 11 (142) 2011 r. LISTOPAD egzemplarz bezpłatny ISSN 1641-425X informator samorządowy Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej-

Bardziej szczegółowo

Kontrowersyjna inwestycja

Kontrowersyjna inwestycja DODATEK TV Budżet na 2015 r. przyjęty Orszak Trzech Króli str. 2 str. 8 Studniówka ZSO Kontrowersyjna inwestycja str. 9 w Siennicy str. 5 Z GMINY Oświetlenie na Kolejowej R E K L A M A Mieszkańcy ulicy

Bardziej szczegółowo

I po eurowyborach. Powiat Grodziski. Powiat Pruszkowski

I po eurowyborach. Powiat Grodziski. Powiat Pruszkowski l PRUSZKÓW l PIASTÓW l BRWINÓW l MICHAŁOWICE l NADARZYN l RASZYN l ROK XIV NR 19 (531)/W2 30 MAJA - 5 CZERWCA 2014 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA l GRODZISK MAZ. l MILANÓWEK l PODKOWA LEŚNA l BARANÓW

Bardziej szczegółowo

Sękocin wciąż bez konkretów

Sękocin wciąż bez konkretów PRUSZKÓW PIASTÓW BRWINÓW MICHAŁOWIC NADARZYN RASZYN ROK XV NR 13 (571)/W2 10-16 KWITNIA 2015 ISSN 1643-2843 GAZTA BZPŁATNA GRODZISK MAZ. MILANÓ PODKOWA LŚNA BARANÓW JAKTORÓW ŻABIA WOLA W NUMRZ Ciężki weekend

Bardziej szczegółowo

targi turystyczne w łodzi biegi narciarskie Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej - str. 8 VIII Zimowe Zawody Furmanów Nasza Trójwieœ 1

targi turystyczne w łodzi biegi narciarskie Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej - str. 8 VIII Zimowe Zawody Furmanów Nasza Trójwieœ 1 MARZEC 2009 Nasza Trójwieœ 1 NR 3 (188) ROK XVII Marzec 2009 r. ISSN 1506-0470 Nakład 1200 egz. cena 1,50 z VAT Życzenia z okazji Dnia Kobiet Zawsze codziennie, nie tylko w święta Życzymy Wam wiary i cierpliwości

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na ruch. Czapliniecka już przejezdna Bronek jak nowy Przedsiębiorczość mile widziana. Dla Boga, honoru i Ojczyzny. Tematy numeru: Nr 1/2012

Stawiamy na ruch. Czapliniecka już przejezdna Bronek jak nowy Przedsiębiorczość mile widziana. Dla Boga, honoru i Ojczyzny. Tematy numeru: Nr 1/2012 Nr 1/2012 Egzemplarz BEZPŁATNY Zasadniczymi kwestiami, jakie człowiek może rozważać patrząc na swoje lub innych postępowanie, są pytania: Po co to robię? Dlaczego to czynię? Czego dokonałem? Co przede

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

Bohater tygodnia: Roman Mucha BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl. nr 07/93 luty 2009 Tyski Informator Samorządowy Wygrali spokój

Bohater tygodnia: Roman Mucha BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl. nr 07/93 luty 2009 Tyski Informator Samorządowy Wygrali spokój Flirtach? godziny. Tychy. autobusami MZK na terenie innych miast niż Tychy. Być może takie rozwiązanie zostanie dopuszczone w przyszłości. Główny Inżynier PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. Śląski Zakład

Bardziej szczegółowo