WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm"

Transkrypt

1 SYSTEM KAN-therm Nowoczese istalacje wode i grzewcze WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm HP DESIGNJET T790 może być Twój! Szczegóły a ISO 9001

2 Projektuj istalacje w Systemie KAN-therm i walcz o Ploter HP Desigjet T790 lub ie, cee agrody! WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm! PROSTE ZASADY: W kokursie może uczesticzyć każdy, kto prowadzi działalość w zakresie projektowaia istalacji wodych i grzewczych. Wystarczy, że w trakcie trwaia kokursu (do dia r.) zgłosisz a stroie projekt istalacji w Systemie KAN-therm. Dokumetację kokursową możesz wysłać w dowolym czasie, tak by dotarła do dia r. Nawet jede projekt ma szase wygrać agrodę główą! Ploter HP Desigjet T790 może być Twój! Im więcej projektów zgłosisz, tym większe masz szase a wygraą. Nasz kokurs ie ma skomplikowaych zasad i wielu waruków do spełieia. By wziąć w im udział po prostu wykouj swoją codzieą pracę. Wszyscy mają rówe szase: idywiduali projektaci i duże biura projektowe. Uczestik, który zgłosi ajwięcej projektów wygrywa tablet ipad Retia 32GB firmy Apple. Parterzy kokursu: Patroi mediali: WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm

3 NAGRODA GŁÓWNA: POZOSTAŁE NAGRODY: Ploter Desigjet T i epriter 1118 mm 2 x Program AutoCAD LT Tablet ipad Retia 32GB firmy Apple. 10 x Pakiet programów IstalSoft w wersji firmowej KAN z pakietem EergoSystem w wersji IstalSoft. 20 x Pakiet programów KAN OZC 3D 5.0, KAN c.o 3.8 i KAN H2O 1.5, KAN SDG 2.1 firmy Sakom. 3 x Rocza preumerata czasopisma Ryek Istalacyjy. 3 x Komplet poradików istalacyjych wydawictwa Grupy Medium. Tablet ipad Retia 32GB - dla uczestika, który zgłosi ajwięcej projektów. Tablet ipad Retia 32GB - dla iwestora zwycięskiego projektu. Ploter Desigjet T i epriter 1118 mm Wielkoformatowa drukarka HP gwaratuje prostą obsługę, pracę zespołową i mobilość. Szybko drukuje materiały w ajwyższej jakości oraz pozwala zaoszczędzić czas i pieiądze. HP Ploter Desigjet T i epriter umożliwia: Drukowaie bez istalowaia sterowików. Precyzyjy podgląd wydruków. Utworzeie gotowego pliku PDF do druku. Drukowaie eutralych szarości i żywych kolorów a papierze zwykłym i błyszczącym. Drukowaie precyzyjych liii o grubości miimalej 0,02 mm oraz rysuków. Szybkie drukowaie z zachowaiem wysokiej jakości: w trybie ekoomiczym 2 arkusze A1 a mi. Drukowaie plików TIFF, JPEG i PDF bezpośredio z dysku flash USB - bez komputera. Szybkie wybieraie, otwieraie oraz udostępiaie plików w sieci za pomocą ekrau dotykowego. Wysyłaie projektów bezpośredio do biura lub siedziby klieta, z dowolej lokalizacji - awet w podróży. Drukowaie zdalie z komputera lub urządzeia przeośego a drukarce HP Desigjet podłączoej do sieci Web.

4 Program AutoCAD LT 2014 firmy AutoDesk Najowsza wersja uzaego programu do kreśleia i detalowaia oraz projektowaia w płaszczyźie 2D. Umożliwia tworzeie precyzyjych rysuków techiczych, które moża łatwo edytować, współdzielić, a także zmieiać ich przezaczeie. ipad Retia 32GB firmy Apple Najbardziej zaawasoway tablet a świecie. Ekra Retia Display (9,7 cala) wyświetla obraz o rozdzielczości 2048 x 1536 pikseli. Dwukrotie szybszy procesor A5X zagwaratuje fatastyczą płyość i szybkość działaia. Programy firmy IstalSoft w wersji KAN z pakietem EergoSystem Przezaczoe do projektowaia istalacji grzewczych i saitarych wewątrz budyków. W skład pakietu wchodzą: KAN-therm OZC program do obliczaia strat ciepła oraz sezoowego zapotrzebowaia eergii. KAN-therm HCR program do projektowaia istalacji cetralego ogrzewaia oraz ogrzewaia płaszczyzowego i obiegów wody lodowej. KAN-therm Sa program do projektowaia wewętrzych istalacji wodociągowych. EergoSystem - pakiet programów dedykoway projektatom, certyfikatorom i audytorom eergetyczym. Programy firmy Sakom w wersji firmowej KAN W skład pakietu wchodzą: KAN OZC 3D program do obliczaia zapotrzebowaia a ciepło, obciążeia cieplego, audytu i świadectwa eergetyczego budyków z możliwością importu daych o modelu budyku z programu Autodesk Revit Architecture KAN c.o Graf program do projektowaia istalacji cetralego ogrzewaia grzejikowego i podłogowego. KAN H2O program do projektowaia istalacji wody zimej, ciepłej i cyrkulacji. KAN SDG program do szybkiego doboru grzejików w budykach mieszkalych i lokalach użytkowych. Komplet poradików wydawictwa Grupy Medium Preumerata czasopisma Ryek Istalacyjy WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm

5 WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm Skrócoy Regulami Kokursu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Regulami określa zasady KONKURSU p. Wygrywaj agrody z KAN-therm (dalej: Kokurs). 2. Orgaizatorem Kokursu jest KAN Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku - Kleosiie, ul. Zdrojowa 51, Białystok - Kleosi (dalej: Orgaizator). 3. Czas trwaia: rozpoczęcie w diu r. i zakończeie w diu r. 4. Uczestikami Kokursu mogą być osoby prowadzące działalość (właściciele firm) w zakresie projektowaia istalacji saitarych i grzewczych. 5. W Kokursie ie mogą brać udziału Zarząd i pracowicy Orgaizatora Kokursu, człokowie Komisji Kokursowej oraz małżokowie i dzieci wszystkich wyżej wymieioych osób. 6. Uczestictwo w Kokursie jest dobrowole. 7. Udział w Kokursie ozacza zapozaie się Uczestika z Regulamiem i zaakceptowaie jego waruków. II. ZASADY UCZESTNICZENIA W KONKURSIE. 1. Kokurs prowadzoy jest a tereie Rzeczpospolitej Polskiej. Iwestycje, których dotyczą projekty istalacji zgłaszae do Kokursu powiy zajdować się a tereie Rzeczpospolitej Polskiej. Iformacje a temat Kokursu będą dostępe a stroie 2. Aby wziąć udział w Kokursie ależy: a) Wykoać projekt dowolej istalacji z wykorzystaiem elemetów Systemu KAN-therm w termiie od r. do r. Projekt powiie zawierać wyłączie orygiale elemety Systemu KAN-therm i powiie przedstawiać istalację w jedym budyku. W przypadku zaprojektowaia istalacji p. w całym bloku, Uczestik może zgłosić taki projekt do Kokursu tylko jede raz. b) Zgłosić udział w Kokursie wysyłając ze stroy prawidłowo wypełioy Formularz Zgłoszeiowy (dalej: Zgłoszeie) w termiie od r. do r. Uczestik otrzymuje mailem potwierdzeie, które ależy dołączyć do dokumetacji kokursowej. c) Wypełić prawidłowo Formularz Kokursowy (dalej: Formularz), który zamieszczoy jest a - stroie kokursu Wygrywaj agrody z KAN-therm. d) Przesłać drogą pocztową a adres Orgaizatora: KAN Sp. z o.o., ul. Zdrojowa 51, Białystok - Kleosi w termiie do dia r. (decyduje data wpływu do siedziby Orgaizatora) dokumetację kokursową tj. z potwierdzeiem zgłoszeia oraz Formularz Kokursowy z dopiskiem a kopercie: Kokurs Wygrywaj agrody z KAN-therm - Projektat.

6 3. Jede Uczestik może zgłosić ieograiczoą ilość projektów istalacji oraz wypełić ieograiczoą ilość Formularzy, zwiększając tym samym szasę a wygraą w Kokursie. 4. Formularze wypełioe iekompletie lub ieczytelie, bez odpowiedzi a pytaie kokursowe będą uzae za ieważe i pomiięte przy rozstrzygięciu Kokursu. III. ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWOŚCI ORGANIZOWANEGO KONKURSU. 1. Orgaizator powoła Komisję Kokursową (dalej: Komisja), która będzie czuwała ad prawidłowym przebiegiem Kokursu. 2. W skład Komisji wchodzi 5 osób, powołaych przez Orgaizatora Kokursu. 3. Do zadań Komisji ależy: rozstrzygięcie Kokursu zgodie z postaowieiami iiejszego Regulamiu, sporządzeie Protokołu z wyikami Kokursu, prawidłowe wydaie agród Laureatom Kokursu, rozpatrywaie ewetualych reklamacji. 4. W razie wątpliwości Komisja może zlecić przeprowadzeie weryfikacji zgłoszoego do Kokursu projektu istalacji. IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, PRZYZNANIE NAGRÓD. 1. W diu r. w siedzibie Orgaizatora Komisja spośród prawidłowych zgłoszeń Kokursowych Komisja dokoa wyboru ajciekawszych odpowiedzi a pytaie Kokursowe. 2. Autorzy ajciekawszych odpowiedzi a pytaie Kokursowe otrzymają kolejo agrody. Za zajęcie 1. miejsca w Kokursie agroda w postaci plotera HP Desigjet T i epriter, Za zajęcie miejsc od 2. do 3. w Kokursie agroda w postaci programu AutoCAD LT 2014, Za zajęcie 4. miejsca w Kokursie agroda w postaci tabletu ipad z wyświetlaczem Retia 32 GB 1 szt., Za zajęcie miejsc od 5. do 14. w Kokursie agroda w postaci pakietu programów IstalSoft w wersji firmowej KAN wraz z pakietem EergoSystem w wersji IstalSoft, Za zajęcie miejsc od 15. do 34. w Kokursie agroda w postaci pakietu programów Sakom: KAN OZC 3D 5.0, KAN c.o 3.8, KAN H2O 1.5, KAN SDG 2.1, Za zajęcie miejsc od 35. do 37. w Kokursie agroda w postaci roczej preumeraty Ryku Istalacyjego. Za zajęcie miejsc od 38. do 40. w Kokursie agroda w postaci zestawu poradików wydawictwa Grupy Medium. WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm

7 3. Uczestik Kokursu, który zgłosi ajwiększą ilość prawidłowo wypełioych Formularzy dokumetujących zgłoszeie projektu istalacji otrzyma agrodę dodatkową - tablet ipad Retia 32 GB Wifi firmy Apple. 4. Nagrodę specjalą - tablet ipad Retia 32 GB Wifi firmy Apple - otrzyma iwestor, który udzielił zgody a przetwarzaie daych osobowych oraz adresu iwestycji zgłoszoego projektu, którego autor otrzymał agrodę za zajęcie I miejsca w Kokursie. V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD. 1. Wyiki rozstrzygięcia Kokursu zostaą ogłoszoe w diu r., poprzez publikację wyików a stroie 2. Wyiki rozstrzygięcia Kokursu zostaą rówież odczytae podczas Targów Istalacje 2014 w Pozaiu w diu roku. 3. Nagrody w Kokursie zostaą wydae w termiie r. podczas Targów Istalacje 2014 w Pozaiu. Nieodebrae w tym diu agrody zostaą przesłae do Laureatów drogą pocztową w termiie do (decyduje data adaia przesyłki). VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 1. Regulami dostępy jest do wglądu w siedzibie Orgaizatora oraz a stroie 2. W sprawach ieuregulowaych w Regulamiie zastosowaie mają odpowiedie przepisy Kodeksu Cywilego. 3. Ewetuale spory powstałe a tle wykoaia zobowiązań związaych z Kokursem będą rozstrzygae przez właściwy sąd. Pełe Regulami dostępy jest a stroie:

8 KAN Sp. z o.o. ul. Zdrojowa 51, Białystok-Kleosi tel , fax

Podpis elektroniczny. zastosowanie i korzyści

Podpis elektroniczny. zastosowanie i korzyści Podpis elektroiczy sposób działaia, zastosowaie i korzyści Miisterstwo Gospodarki Warszawa 2005 Nadzór merytoryczy: Departamet Przedsiębiorczości Miisterstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Uizeto Techologies

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X przedsiębiorstwa na rynkach Afryki Południowej

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X przedsiębiorstwa na rynkach Afryki Południowej listopad (157) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Małe i średie iteretowy przedsiębiorstwa a rykach Afryki Połudiowej Program LIFE Iowacyje startupy

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego 2015 RELX Group Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego Spis treści 2 Nasze zobowiązaie do uczciwości Wiadomość od aszego Dyrektora geeraleg Filozofia i wartości przyświecające

Bardziej szczegółowo

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X wrzesień (144) 2013 ISSN 1505-781X euro ifo Plaujemy fudusze europejskie dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Usługa PRO-INN Międzyarodowy ryek obuwiczy Zachodiopomorskie Stowarzyszeie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013 Twoja firma Podręczik użytkowika Aplikacja Grupa V edycja, kwiecień 2013 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE I LOGOWANIE...3 I.1. Wstęp i defiicje...3 I.2. Iformacja o możliwości korzystaia z systemu Aplikacja

Bardziej szczegółowo

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X żywności do Malezji

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X żywności do Malezji sierpień (154) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Możliwości eksportu iteretowy polskiej żywości do Malezji Program Odawiale LIFE źródła eergii, korzyści

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości wrzesień (155) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Marka regioala. iteretowy walory regiou czyikiem rozwoju przedsiębiorczości Program LIFE Niezamówioa

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 50 n 30.04.2013 Dzień Pamięci Ofiar WyPaDkóW Przy Pracy i chorób zawodowych

BIULETYN INFORMACYJNY NR 50 n 30.04.2013 Dzień Pamięci Ofiar WyPaDkóW Przy Pracy i chorób zawodowych BIULETYN INFORMACYJNY NR 50 30.04.2013 Dzień Pamięci Ofiar WyPaDkóW Przy Pracy i chorób zawodowych W 2013 roku Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych kocetruje się a zagadieiu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Testy joyn na Sony Xperia Z3

Regulamin konkursu. Testy joyn na Sony Xperia Z3 Regulamin konkursu Testy joyn na Sony Xperia Z3 (dalej: Regulamin ) I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Testy joyn na Sony Xperia Z3 (zwanego dalej Konkursem ) jest spółka pod firmą Orange

Bardziej szczegółowo

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Autoaprawa ISSN 1897-3280 M I E S I Ę C Z N I K B R A N Ż O W Y GRUDZIEŃ 2013 (77) WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Gościie a aszych łamach: Roma Boluk Obsługa kół pasowych TSD/eTSD Michał Czarzasty Krzysztof Grabowski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta Koica Miolta Optimized Prit Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywość. Stabilizuj koszty. OPS firmy Koica Miolta Optimized Prit Services OPS Najlepszą metodą przewidywaia przyszłości jest jej

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Miesięcznik Zakładowy. Sucha Beskidzka. Nr 11/160 grudzień 2012

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Miesięcznik Zakładowy. Sucha Beskidzka. Nr 11/160 grudzień 2012 Miesięczik Zakładowy Sucha Beskidzka Nakład 400 sztuk. Nr 11/160 grudzień 2012 B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y B E Z P Ł A T N Y Zdrowych Wesołych Świąt Bożego Narodzeia Bez zmartwień, z barszczem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia WAWA Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj?

Regulamin Konkursu Radia WAWA Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj? Regulamin Konkursu Radia WAWA Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj? rozgrywanego na antenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z ROSAHUMUSEM. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU Z ROSAHUMUSEM. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU Z ROSAHUMUSEM 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs SMS Konkurs z Rosahumusem ( Konkurs ). 2. Burda Media

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GROBOWIEC FARAONA ORGANIZACJA KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU GROBOWIEC FARAONA ORGANIZACJA KONKURSU REGULAMIN KONKURSU GROBOWIEC FARAONA 1 ORGANIZACJA KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu GROBOWIEC FARAONA, zwanego dalej Konkursem, jest firma: Nowa Era Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa

Bardziej szczegółowo

nr 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 6 marca

nr 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 6 marca r 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 6 marca WYDARZENIA Obradowali a IV Sesji Rady Miejskiej Za ami pierwsza sesja Rady Miejskiej w 2015 roku. Posiedzeie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Inspiracje kulinarne z Apetiną

Regulamin konkursu Inspiracje kulinarne z Apetiną Regulamin konkursu Inspiracje kulinarne z Apetiną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się konkurs promocyjny pod nazwą Inspiracje

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje: Projekt z dia 16.12.2013 r. Rozporządzeie Miistra Ifrastruktury i Rozwoju 1) z dia.. 2013 r. w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

PowerFlex 525. igus. Crouzet Nowe programowalne panele dotykowe str. 16. Nowy przemiennik częstotliwości. kablowe i kable. str. 5. www.oemautomatic.

PowerFlex 525. igus. Crouzet Nowe programowalne panele dotykowe str. 16. Nowy przemiennik częstotliwości. kablowe i kable. str. 5. www.oemautomatic. umer 1 marzec 2013 PowerFlex 525 Nowy przemieik częstotliwości str. 5 igus Prowadiki str. 8 kablowe i kable Crouzet Nowe programowale paele dotykowe str. 16 www.oemautomatic.pl PROFESJONALNE KOMPONENTY

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel

Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Poczuj smak

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Metody oceny projektów inwestycyjnych

Metody oceny projektów inwestycyjnych Metody ocey projektów iwestycyjych PRZEDMIIOT : EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMÓW IINFORMATYCZNYCH Pla wykładu Temat: Metody ocey projektów iwestycyjych 5 FINANSOWE METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH... 4 5.1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka instytucjonalna

Profilaktyka instytucjonalna RAPORT Z BADANIA: Profilaktyka istytucjoala W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, 9 wrzesień 2014 r. Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway ze środków Uii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XI, No. Szkoła Główa Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Iformatyki i Matematyki Katedra Ekoometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje:

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje: . Cele wycey przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa w rozwiiętej gospodarce rykowej są powszechie przedmiotem różorakich trasakcji hadlowych co implikuje potrzebę uzyskaia szacuków ich wartości przy pomocy

Bardziej szczegółowo