Zacznij oszczędzać na emeryturę

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zacznij oszczędzać na emeryturę"

Transkrypt

1 Zaczij oszczędzać a emeryturę - to TWOJA sprawa! ZAPEWNIJ SOBIE FINANSOWĄ PRZYSZŁOŚĆ! Kto się będzie Tobą opiekował, gdy przejdziesz a emeryturę? Aktualie państwowa emerytura wyosi EUR 193,30 tygodiowo lub EUR 10,051 roczie (sta a dzień 1 styczia 2006 r.)...czy tyle Ci wystarczy a życie? 87% respodetów uczesticzących w badaiu kosumeckim Rady ds. Emerytur (Pesios Board) stwierdziło, że państwowa emerytura NIE wystarczy, aby zaspokoić ich potrzeby po przejściu a emeryturę. Skąd weźmiesz DODATKOWE środki utrzymaia a emeryturze? To Twoja owa praca zapytaj się o swoją emeryturę! Czy wiesz, że: Zgodie z prawem Twój pracodawca musi zapewić Ci dostęp do jakiejś formy emerytury, bez względu a typ i wymiar zatrudieia (peły lub częściowy etat, praca stała lub tymczasowa) Masz prawo uzyskaia iformacji o programie emerytalym prowadzoym przez Twojego pracodawcę lub o idywidualych kotach emerytalych (Persoal Retiremet Savigs Accout - PRSA) zgodie z Ustawą emerytalą. Możesz oszczędzać a emeryturę, awet jeśli obecie ie pracujesz, odkładając pieiądze a rachuku PRSA Ogólokrajowa kampaia iformacyja Emerytury Tel ZAPRASZAMY NA STRONĘ - OBLICZ SWOJĄ EMERYTURĘ

2 Test zajomości systemu emerytalego Niiejszy test pomoże Ci określić wysokość przyszłej emerytury 1. Czy Twój pracodawca prowadzi zakładowy program emerytaly? TAK NIE 2. Czy możesz uczesticzyć w tym programie? 3. Czy zasz korzyści wyikające z takiego programu? 4. Czy słyszałeś o idywidualych kotach emerytalych (PRSA)? 5. Jeśli jesteś pracowikiem, czy wiesz, że Twój pracodawca jest prawie zobowiązay do zapewieia Ci dostępu do co ajmiej jedego stadardowego idywidualego kota emerytalego (Stadard PRSA), jeśli: ie uczesticzysz w żadym zakładowym programie emerytalym, lub uczesticzysz tylko w programie odpraw pośmiertych (death i service beefits), ie możesz zapisać się do programu w ciągu pierwszych 6 miesięcy od rozpoczęcia zatrudieia, w ramach swojego programu ie masz dostępu do programu dodatkowych dobrowolych składek emerytalych (Additioal Volutary Cotributios - AVC)? 6. Jeśli jesteś bezroboty lub prowadzisz gospodarstwo domowe, czy wiesz, że możesz oszczędzać a emeryturę a rachuku PRSA? 7. Jeśli pracujesz a zasadzie samozatrudieia lub uzyskujesz dochody z form zatrudieia ie obejmujących ubezpieczeia emerytalego, czy wiesz, że możesz oszczędzać a emeryturę a rachuku PRSA lub a podstawie umowy ubezpieczeia retowego (Retiremet Auity Cotract RAC)? 8. Czy wiesz, że składki wpłacoe do programu emerytalego, a PRSA lub w ramach RAC podlegają uldze podatkowej i mogą zostać odpisae od dochodów, według Twojej aktualej stawki podatkowej: Wiek w roku podatkowym Limit Poiżej 30 roku 15% lat 20% lat 25% lata 30% lat 35% 60 lat i więcej 40% Uwaga: Składki podlegają także ulgom w zakresie składek a ubezpieczeie społecze (PRSI) i zdrowote, jeśli opłacasz te ubezpieczeia 9. Czy już wiesz, jakie dochody chcesz uzyskiwać a emeryturze? 10. Jeśli uczesticzysz w programie emerytalym, masz PRSA lub RAC, czy Twoje składki lub wpłaty są a tyle wysokie, aby zapewić Ci odpowiedi poziom emerytury porówywaly z Twoimi zarobkami? BEZ WZGLĘDU NA TWOJE ODPOWIEDZI, ZAPRASZAMY NA STRONĘ SKORZYSTAJ Z KALKULATORA EMERYTURY, ABY W PRZYBLIŻENIU OKREŚLIĆ WYSOKOŚĆ SKŁADEK LUB WPŁAT NA POCZET PRZYSZŁEJ EMERYTURY

3 Kalkulator emerytury Kalkulator umożliwi Ci obliczeie wysokości składek lub wpłat a poczet przyszłej emerytury, uwzględiając Twój wiek oraz aktualy roczy poziom wyagrodzeia, aby uzyskać taki poziom emerytury, który zaspokoi Twoje przyszłe potrzeby. Przykład Płeć Kobieta Wiek 25 Aktualy poziom wyagrodzeia (EUR) Docelowy poziom emerytury (jako procet ostatiego wyagrodzeia przedemerytalego) 50% Uwaga: Średie wyagrodzeie w przemyśle wyosi ok. EUR Składiki emerytury Szacowaa emerytura prywata w wieku 65 lat EUR Szacowaa emerytura państwowa w wieku 65 lat* EUR Szacowaa całkowita emerytura w wieku 65 lat EUR Uwaga: Przykład ie uwzględia iflacji i zakłada przejście a emeryturę w wieku 65 lat. Zaczij oszczędzać już dziś. Im dłużej zwlekasz, tym więcej płacisz! Wiek rozpoczęcia wpłacaia składek 25 lat 30 lat 35 lat 40 lat Roczie jako % wyagrodzeia 6% 7% 8% 11% Składki rocze (EUR) Składki miesięcze brutto (EUR) Odpisy z tytułu ulg podatkowych (EUR) (30) (35) (40) (55) Miesięcze składki etto (EUR) * Zakładając, że docelowa emerytura obejmuje pełą emeryturę państwową. Aktualie państwowa emerytura wyosi EUR ,60 roczie (EUR 193,30 miesięczie), według stau a dzień 1 styczia 2006 r. Ulga podatkowa: Czy wiesz, że składki wpłacoe do programu emerytalego podlegają uldze podatkowej odpisywaej od dochodów według obowiązującej Cię ajwyższej stawki podatkowej? Przykładowy odpis z tytułu ulgi podatkowej: Jeśli wysokość Twojej składki wyosi EUR 100 tygodiowo i płacisz podatek dochodowy według ajwyższej stawki podatkowej (42%), Twój koszt etto to EUR 58 tygodiowo. Dodatkowe ulgi: Składki podlegają także zwolieiom w zakresie składek a ubezpieczeia społecze (PRSI) i zdrowote, jeśli opłacasz te ubezpieczeia. Powyższe wyliczeia są przybliżoe, a rzeczywiste kwoty mogą odbiegać od sum podaych w iiejszej ulotce. Kalkulator ie obejmuje żadych składek a poczet Twojej emerytury wpłacoych przez pracodawcę. W przypadku chęci uzyskaia dokładych wyliczeń składek i ulg podatkowych, do których mogą być Państwo uprawiei, ależy skosultować się z zawodowym doradcą fiasowym. ZAPRASZAMY NA STRONĘ SKORZYSTAJ Z KALKULATORA EMERYTURY

4 Średia długość życia mężczyzy przechodzącego a emeryturę w wieku 65 lat wyosi 81 lat, a kobiety 84 lata! Odkładaie a emeryturę trwa długo. Im wcześiej zacziesz oszczędzać, tym lepiej. Jeśli te problem do tej pory Cię ie iteresował, czas adrobić zaległości.

5 Nasz świat się zmieia Czasy się zmieiają... żyjemy dłużej więcej osób pracuje w pracy tymczasowej więcej osób pracuje w iepełym wymiarze godzi więcej samotych rodziców rodziy są miejsze częstsze separacje częstsze rozwody Różice pomiędzy kobietami i mężczyzami Kobiety często... zarabiają miej iż mężczyźi ie realizują lub przerywają karierę zawodową częściej pracują w iepełym wymiarze godzi żyją dłużej iż mężczyźi Łączie czyiki te wskazują a większe ryzyko popadięcia kobiet w ubóstwo, szczególie w późiejszych latach życia. To ozacza dłuższy czas pobieraia, ale też iższą emeryturę. Fakty tylko 58,6% Irladczyków powyżej 30 roku życia i zdolych do pracy jest czyych zawodowo, w Irladii pracuje tylko 54,2% mężczyz, w Irladii pracuje tylko 47,5% kobiet, miej iż 16% osób zatrudioych: l w rolictwie l w iepełym wymiarze godzi lub w pracy sezoowej l w gastroomii i turystyce...ma prywate emerytury (Źródło: SCO Survey 2005) Udział pracodawcy Dobry iteres dla TWOJEJ firmy Dobry program emerytaly staowi bardzo waży atut pracodawcy zarówo dla firmy jak i dla pracowików. Pracowicy chętiej przystępują do programów emerytalych, w których pracodawca ma swój wkład. Korzyści dla Twojej firmy: reputacja dobrego pracodawcy pracowicy czują się doceiei i wartościowi większa lojalość i zaagażowaie załogi lepszy pakiet rekrutacyjy, agród i stopień motywowaia pracowików do pozostaia w firmie ZACZNIJ OSZCZĘDZAĆ JUŻ DZIŚ. IM DŁUŻEJ ZWLEKASZ, TYM WIĘCEJ ZAPŁACISZ!

6 Glosariusz Additioal Volutary Cotributios (AVCs): dodatkowe dobrowole składki opłacae przez uczestika zakładowego programu emerytalego w celu uzyskaia większych świadczeń emerytalych iż przewidziae w programie. Persoal Retiremet Savigs Accout (PRSA): PRSA to rodzaj umowy zawartej pomiędzy daą osobą a podmiotem uprawioym do prowadzeia PRSA w formie rachuku iwestycyjego. Wysokość świadczeń z tytułu PRSA zależy od kwoty wpłacoych składek oraz zwrotu z iwestycji z takich składek. PRSI: Pay Related Social Isurace (ubezpieczeie społecze zależe od dochodów), czyli system ubezpieczeń społeczych, w ramach którego osoby uzyskujące dochody wpłacają składki a rzecz Social Isurace Fud (Fudusz Ubezpieczeń Społeczych) w zamia otrzymując pewe świadczeia socjale, p. emeryturę lub retę składkową. Retiremet Auity Cotract (RAC): idywiduala polisa emerytala dla osób zatrudioych w systemach ie obejmujących ubezpieczeń emerytalych lub uzyskujących opodatkowae przychody z tytułu samozatrudieia, zway także Persoal Pesio Pla. Natioal Pesios Awareess Pla (Ogólokrajowa kampaia iformacyja Emerytury ): rządowa kampaia iformacyja dotycząca systemu emerytalego prowadzoa we współpracy z właściwymi orgaami państwowymi i prywatymi. Główym celem kampaii jest iformowaie o założeiach systemu emerytalego w celu zwiększeia liczby osób ubezpieczoych w Irladii. Broszury iformacyje Rada ds. Emerytur (Pesios Board) publikuje wiele broszur iformacyjych zawierających praktycze wskazówki dotyczące wszystkich aspektów związaych z systemem emerytalym, w tym cztery poiższe broszury. Wszystkie broszury są bezpłate i moża je zamówić w biurze iformacyjym Rady, składając zamówieie a adres lub pod umerem telefou Moża je także uzyskać a stroie Rady 1. Moje opcje w systemie emerytalym 2. Kobiety a emerytura 3. Idywiduale kota emerytale (PRSA) - przewodik 4. Idywiduale kota emerytale (PRSA) zobowiązaia pracodawców Broszury moża także uzyskać w lokalych biurach Departmet of Social ad Family Affairs (Miisterstwo ds. socjalych i rodziy), w Citizes Iformatio Ceter (cetra iformacyje dla obywateli), stowarzyszeiach pracodawców, związkach zawodowych, orgaizacjach reprezetujących pracodawców i społeczości lokale oraz w bibliotekach arodowych. Ogólokrajowa kampaia iformacyja Emerytury The Pesios Board, Verschoyle House, 28/30 Lr Mout St, Dubli 2 LoCall Tel Fax Rada ds. Emerytur, jej pracowicy i przedstawiciele ie pooszą żadej odpowiedzialości za błedy lub pomiięcia iformacji zawartych w iiejszej ulotce lub za straty osób dokoujących lub zaiechających czyości kierując się iformacjami zawartymi w iiejszej ulotce. ZAPRASZAMY NA STRONĘ SKORZYSTAJ Z KALKULATORA EMERYTURY

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA SPIS TREŚCI Rozdział I O egzamiie... Rozdział II Elemety matematyki fiasowej dr hab. Michał Szurek... 6 Rozdział III Wzory... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 50 n 30.04.2013 Dzień Pamięci Ofiar WyPaDkóW Przy Pracy i chorób zawodowych

BIULETYN INFORMACYJNY NR 50 n 30.04.2013 Dzień Pamięci Ofiar WyPaDkóW Przy Pracy i chorób zawodowych BIULETYN INFORMACYJNY NR 50 30.04.2013 Dzień Pamięci Ofiar WyPaDkóW Przy Pracy i chorób zawodowych W 2013 roku Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych kocetruje się a zagadieiu

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego 2015 RELX Group Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego Spis treści 2 Nasze zobowiązaie do uczciwości Wiadomość od aszego Dyrektora geeraleg Filozofia i wartości przyświecające

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka instytucjonalna

Profilaktyka instytucjonalna RAPORT Z BADANIA: Profilaktyka istytucjoala W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, 9 wrzesień 2014 r. Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway ze środków Uii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje:

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje: . Cele wycey przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa w rozwiiętej gospodarce rykowej są powszechie przedmiotem różorakich trasakcji hadlowych co implikuje potrzebę uzyskaia szacuków ich wartości przy pomocy

Bardziej szczegółowo

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X wrzesień (144) 2013 ISSN 1505-781X euro ifo Plaujemy fudusze europejskie dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Usługa PRO-INN Międzyarodowy ryek obuwiczy Zachodiopomorskie Stowarzyszeie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Metody oceny projektów inwestycyjnych

Metody oceny projektów inwestycyjnych Metody ocey projektów iwestycyjych PRZEDMIIOT : EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMÓW IINFORMATYCZNYCH Pla wykładu Temat: Metody ocey projektów iwestycyjych 5 FINANSOWE METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH... 4 5.1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 22 n 30.09.2009

BIULETYN INFORMACYJNY NR 22 n 30.09.2009 BIULETYN INFORMACYJNY NR 22 30.09.2009 BIULETYN INFORMACYJNY JEST PISMEM WEWNĄTRZZWIĄZKOWYM Adresy Oddziałów Zarządu Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość 1. Regio Podlaski Oddział w Bielsku Podlaskim 17-100

Bardziej szczegółowo

Codzienne Życie w Irlandii

Codzienne Życie w Irlandii Przewodnik dla nowoprzybyłych Emigrant Advice jest programem Crosscare Przewodnik dla nowoprzybyłych W czasie powstawania tej broszury (lipiec 2006) informacje w niej zawarte były aktualne. Uaktualniona

Bardziej szczegółowo

Zakładanie firmy. Przewodnik podatkowy

Zakładanie firmy. Przewodnik podatkowy Zakładanie firmy Czerwiec 2007 Misja Urzędu Skarbowego Służyć społeczeństwu poprzez sprawiedliwe i efektywne pobieranie podatków i opłat oraz poprzez sprawowanie kontroli nad importem i eksportem. Zakładanie

Bardziej szczegółowo

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X żywności do Malezji

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X żywności do Malezji sierpień (154) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Możliwości eksportu iteretowy polskiej żywości do Malezji Program Odawiale LIFE źródła eergii, korzyści

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X przedsiębiorstwa na rynkach Afryki Południowej

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X przedsiębiorstwa na rynkach Afryki Południowej listopad (157) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Małe i średie iteretowy przedsiębiorstwa a rykach Afryki Połudiowej Program LIFE Iowacyje startupy

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘĆ PUŁAPEK, KTÓRYCH POWINNAŚ UNIKAĆ JAKO KOBIETA

DZIESIĘĆ PUŁAPEK, KTÓRYCH POWINNAŚ UNIKAĆ JAKO KOBIETA Polska Polski PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD SWOJĄ EMERYTURĄ DZIESIĘĆ PUŁAPEK, KTÓRYCH POWINNAŚ UNIKAĆ JAKO KOBIETA Annika Creutzer Wstęp Annika Creutzer 2013 Ineko AB, Sztokholm 2013 życie jest pełne pułapek.

Bardziej szczegółowo

Rozdział. Grzegorz Michalski. Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi

Rozdział. Grzegorz Michalski. Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi Rozdział Grzegorz Michalski Iowacyje podejście do zarządzaia aktywami bieżącymi 1. Wstęp Kapitał pracujący etto, czyli aktywa bieżące pomiejszoe o iefiasowe pasywa bieżące, to środki, które przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja, dostarczona przez LIBER-PROJECT IV LTD

Darmowa publikacja, dostarczona przez LIBER-PROJECT IV LTD str. 2 Darmowa publikacja, dostarczona przez LIBER-PROJECT IV LTD Niniejsza publikacja może być kopiowana oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XI, No. Szkoła Główa Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Iformatyki i Matematyki Katedra Ekoometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

BĄDŹ ŚWIADOM SWOICH PRAW! Informacje dla pracowników w Irlandii

BĄDŹ ŚWIADOM SWOICH PRAW! Informacje dla pracowników w Irlandii BĄDŹ ŚWIADOM SWOICH PRAW! Informacje dla pracowników w Irlandii Celem tej broszury jest: dostarczenie wszystkim pracownikom migracyjnym w Irlandii informacji na temat ich praw w zrozumiały i dostępny sposób.

Bardziej szczegółowo

Poradnik klienta usług finansowych. Justyna Wykowska. Poradnik

Poradnik klienta usług finansowych. Justyna Wykowska. Poradnik Poradnik klienta usług finansowych Justyna Wykowska III FILAR DLA POCZĄTKUJĄCYCH. Poradnik przyszłego emeryta Warszawa 2014 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW MEDYCYNY PRACY W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA W MIEJSCU PRACY W 2008 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW MEDYCYNY PRACY W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA W MIEJSCU PRACY W 2008 ROKU Medycya Pracy 2010;61(3):353 365 Istytut Medycyy Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Eliza Goszczyńska PRACA POGLĄDOWA DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW MEDYCYNY PRACY W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Miesięcznik Zakładowy. Sucha Beskidzka. Nr 11/160 grudzień 2012

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Miesięcznik Zakładowy. Sucha Beskidzka. Nr 11/160 grudzień 2012 Miesięczik Zakładowy Sucha Beskidzka Nakład 400 sztuk. Nr 11/160 grudzień 2012 B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y B E Z P Ł A T N Y Zdrowych Wesołych Świąt Bożego Narodzeia Bez zmartwień, z barszczem,

Bardziej szczegółowo

Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych. Twoja przyszłość z emeryturą StiPP. Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych

Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych. Twoja przyszłość z emeryturą StiPP. Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych Twoja przyszłość z emeryturą StiPP Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych 1 Stopka redakcyjna Redakcja: Syntrus Achmea Tekst: Syntrus

Bardziej szczegółowo

nr 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 6 marca

nr 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 6 marca r 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 6 marca WYDARZENIA Obradowali a IV Sesji Rady Miejskiej Za ami pierwsza sesja Rady Miejskiej w 2015 roku. Posiedzeie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 573 Ekoomia XXXIX 2001 BŁAŻEJ PRUSAK Katedra Ekoomii i Zarządzaia Przedsiębiorstwem METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Celem artykułu jest przedstawieie metod

Bardziej szczegółowo

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice opracował: prof. dr hab. iż. Józef Paska, mgr iż. Pior Marchel POLITECHNIKA WARSZAWSKA Isyu Elekroeergeyki, Zakład Elekrowi i Gospodarki Elekroeergeyczej Ekoomika w elekroechice laboraorium Ćwiczeie r

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Opracowaie i aaliza materiału statystyczego 419[01].O1.04 Poradik dla uczia Wydawca Istytut Techologii Eksploatacji Państwowy Istytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Kontrola imigracji. iii

Kontrola imigracji. iii Immigratio cotrol Immigratio cotrol is about how ad why people from coutries outside the UK are allowed to come to the UK ad how log they ca stay. It is also about what they are allowed to do whe they

Bardziej szczegółowo

Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku emerytalnym

Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku emerytalnym Polish Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku emerytalnym (Help with paying your rent and Council Tax if you are a pensioner) Ulotka ta jest adresowana do osób w wieku emerytalnym.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII PRZEWODNIK DLA OBYWATELI UE Department of Social and Family Affairs (Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodzinnych) Wstęp W niniejszym przewodniku opisano świadczenia

Bardziej szczegółowo