nr r. Orszak Trzech Króli przyciągnął tłumy Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 23 stycznia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr 65 09.01.2015 r. Orszak Trzech Króli przyciągnął tłumy Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 23 stycznia"

Transkrypt

1 r r. Orszak Trzech Króli przyciągął tłumy Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 23 styczia

2 WYDARZENIA Wróciła ormalość. Budżet uchwaloy Nowa Rada Miejska zamierza współpracować z Burmistrzem Dąbrowskim i liczy się z jego zdaiem. Na ostatiej w 2014 roku sesji radi uchwalili budżet Gmiy Łomiaki a 2015 rok. - Jest to projekt realy i bezpieczy - oceiał owy budżet burmistrz Łomiaek. Wczwartek, 18 grudia 2014 roku w auli widowiskowej ICDS odbyła się III Sesja Rady Miejskiej. Radi obradowali szybko i sprawie (posiedzeie trwało iewiele poad dwie godziy), ale i w sposób merytoryczy. Najważiejszym puktem tych obrad było przyjęcie uchwały budżetowej a 2015 rok. - Jest to projekt realy i bezpieczy. Zapewia realizację wszystkich iezbędych zadań, ale i wymaga wprowadzeia oszczędej i racjoalej gospodarki środkami publiczymi - poiformował radych i obecych a sesji mieszkańców Burmistrz Łomiaek, Tomasz Dąbrowski. Radi przyjęli uchwałę, której projekt został rówież pozytywie zaopiioway przez Regioalą Izbę Obrachukową. Według przygotowaego projektu dochody budżetu zostały zaplaowae a zł, atomiast wydatki a ,76 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości ,92 zł. W budżecie wygospodarowao adwyżkę ,24 zł, która zostaie przezaczoa a spłatę zobowiązań. dochody budżetu zł Rozchody, jak wyjaśiła Skarbik Gmiy, Haa Dąbrowska, dotyczące spłaty dwóch kredytów z Baku Gospodarstwa Krajowego zaciągiętych a budowę ICDS oraz wykup obligacji wyemitowaych w 2010 roku, wyiosą w 2015 roku ,24 zł. Po realizacji spłat zadłużeie Gmiy Łomiaki w porówaiu do dochodów w 2015 roku wyiesie ok. 12%. - Gmia będzie więc miała możliwość ubiegaia się o środki z owego budżetu Uii Europejskiej. Przygotowywaliśmy się a to przez ostatie cztery lata - stwierdził poadto burmistrz Dąbrowski. Podczas sesji radi przyjęli także uchwały dotyczące: Wieloletiej Progozy Fiasowej a lata , wieloletiego programu gospodarowaia mieszkaiowym zasobem Gmiy a lata , wyrażeia woli przyjęcia środków z Fuduszu Spójości, Gmiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaia Problemów Alkoholowych a rok 2015 oraz Gmiego Programu Przeciwdziałaia Narkomaii a rok Wydatki ,76 zł, w tym: - wydatki majątkowe w wysokości ,92 zł. - wydatki bieżące w wysokości ,84 zł adwyżka ,24 zł zostaie przezaczoa a spłatę zobowiązań. Dokoao też zmia w uchwale budżetowej Gmiy Łomiaki a 2014 rok, podjęto decyzje o udzieleiu pomocy fiasowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodiego a przebudowę ulicy Wiślaej i przekazaiu w astępym roku dotacji celowej dla Gmiy Stare Babice a dofiasowaie orgaizacji trasportu międzygmiego lokalej liii uzupełiającej L-7. Radi zgodzili się też a przystąpieie do sporządzeia zmiay Miejscowego Plau Zagospodarowaia Przestrzeego dla Kiełpia, jak i podjęli uchwałę w sprawie ustaleia wydatków iewygasających z upływem roku budżetowego Video relacja z III Sesji Rady Miejskiej w Łomiakach a 2

3 WYDARZENIA Wydatki bieżące budżetu Gmiy Łomiaki a 2015 r. Kultura fizycza ,00 Rolictwo i łowiectwo Gospodarka komu. i ochroa środowiska Edukacyja opieka wychowawcza Pozostałe zadaia wz. polityki społeczej Kultura i ochroa dziedzictwa arodowego ,00 Przetwórstwo przemysłowe 8 659,00 Trasport i łączość ,00 Gospodarka mieszkaiowa Działalość usługowa Iformatyka Pomoc społecza Admiistracja publicza ,00 Bezpieczeństwo publ. i ochroa ppoż Ochroa zdrowia Oświata i wychowaie Obsługa długu publiczego Rolictwo i łowiectwo Przetwórstwo przemysłowe Trasport i łączość Gospodarka mieszkaiowa Działalość usługowa Iformatyka Admiistracja publicza Bezpieczeństwo publ. i ochroa ppoż Obsługa długu publiczego Oświata i wychowaie Ochroa zdrowia Pomoc społecza Pozostałe zadaia wz. polityki społeczej Edukacyja opieka wychowawcza Gospodarka komu. i ochroa środowiska Kultura i ochroa dziedzictwa arodowego Kultura fizycza Wydatki majątkowe a rok 2015 ZADANIA INWESTYCYJNE Wykoae zostaą: - zagospodarowaiem działek gmiych pod ogród jordaowski - kocepcja melioracji i połączeia cieków wodych a tereie gmiy - przebudową ul. Warszawskiej (od Wiślaej do Parkowej), ul. Wiślaej (od - kocepcja odwodieia tereu gmiy Roliczej do Brzegowej) oraz Akacjowej, Sierakowskiej (od Irysa do - przebudowa tereu rekreacyjego w Kiełpiie Zachodiej), Pawłowskiej, Długiej - budowa pełowymiarowego boiska do piłki ożej - budową ulic: Przebiśiega, Zawilca, Michałowicza oraz Baou Zośka - budowa ul. Kaktusowej i Al. Chopia - kompleksowa przebudowa ul. Pogodej, Paderewskiego, Parkowa, Armii - kompleksową przebudową dróg gmiych w kwartałach ulic: Rolicza - Pozań, Jeziorej (od Kiepury do Spokojej) Armii Pozań 11 Warszawska Jedości Roboticzej oraz kwartale: - przebudowa dróg gmiych w kwartałach ulic: Wiślaa Kolejowa Wiślaa Zachodia Wiosea - Kolejowa, a także ul. Zachodiej (od Wiosea Warszawska oraz kwartale: Graiczka Warszawska Wiślaej do Sierakowskiej) Staszica Kolejowa - budową alejek wraz z oświetleiem a cmetarzu komualym Zmoderizowae zostaą place zabaw w gmiie. - budową moitorigu wizyjego a tereie gmiy - poprawą stau ifrastruktury w szkole w Dziekaowie Polskim i SP r 1 Prowadzoe będą prace ad: w Łomiakach - rekultywacją Jez. Fabryczego - wykoaiem oświetleia Al. Chopia od Paderewskiego w stroę ul. Rozpoczie się budowa szkoły w Dąbrowie i budowa przedszkola w Dzie- Wiślaej oraz ul. Mikołajczyka, ul. Jaśmiowej, ul. Kwiatowej, ul. Miłej kaowie Leśym. (doświetleie) i ul. Jeziorej Podatki BEZ ZMIAN Nie a dopłaty a a MKS-y ŁOMIANKI Sp. z o. o. Stawki podatku od ieruchomości oraz podatku od środków trasportowych w 2015 roku pozostaą a dotychczasowym poziomie. Nie wzrośie rówież opłata targowa. Stawki podatku od ieruchomości ie uległy zmiaie i pozostają w takiej samej wysokości, jak w 2013 roku. Stawki te są określoe w uchwale Nr XXXVI/214/2012 Rady Miejskiej w Łomiakach z dia 6 grudia 2012 r. Stawki podatku od środków trasportowych ie uległy zmiaie i pozostają w takiej wysokości jak w roku 2012 i Stawki te określoe są w uchwale Nr XVI/90/2011 Rady Miejskiej w Łomiakach z dia 10 listopada 2011 roku. Stawki opłaty targowej ie uległy zmiaie i pozostają w takiej wysokości jak w roku 2012 i Stawki te określoe są w uchwale Nr XVI/89/2011 Rady Miejskiej w Łomiakach z dia 10 listopada 2011 roku. Iformacja o stawkach podatków i opłat lokalych została już opublikowaa w Biuletyie Iformacji Publiczej (BIP) Urzędu Miejskiego Łomiaki. Iformujemy, że wszelkie wzory formularzy, druków oraz uchwał dotyczących podatków i opłat lokalych są zamieszczoe pod adresem w zakładce Fiase i mieie podatki i opłaty lokale. 9 styczia 2015 "Kto powoduje zaieczyszczeie środowiska, poosi koszty usuięcia skutków tego zaieczyszczeia. 2. Kto może spowodować zaieczyszczeie środowiska, poosi koszty zapobiegaia temu zaieczyszczeiu". Od lat, a podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeiu w wodę, Rada Miejska w Łomiakach przyzawała dopłaty za wodę i ścieki grupie taryfowej, a ie osobom fizyczym. Pieiądze przekazywae były Zakładowi Wodociągów i Kaalizacji, a ie kokretym odbiorcom. Mieszkaiec ie miał wpływu a fakt przyzaia dopłaty. W 2015 roku będzie iaczej. Rada Miejska w Łomiakach zdecydowała, że w związku z tym, że ie będzie dopłat z budżetu gmiy zwiększoe będą środki a MKS-y. Zgodie z art. 7 ust. 1 Prawa ochroy środowiska z dia 27 kwietia 2001 r. obowiązek pooszeia kosztów zaieczyszczaia środowiska spoczywa a podmiocie bedącym jego sprawcą, tj. opłata za odprowadzeie ścieków powia być pooszoa przez mieszkańca lub podmiot korzystający z sieci kaalizacyjej. Jest to zgode z europejską zasadą "zaieczyszczający płaci", która została przyjęta przez Polskę wraz z wstąpieiem do Uii Europejskiej oraz z zapisami statutowymi Fuduszu Spójości, z którego dofiasowae są iwestycje wodka a tereie aglomeracji Łomiaki. Jedakże gmia Łomiaki w porozumieiu ze ZWiK plauje przezaczyć zwiekszoe środki a realizacje przyłączy w ramach zobowiązań MKS, co umożliwi przyłączeie się do sieci wod-ka zdecydowaej większosci osób, które przez wiele lat czekały a te "przywilej". Tomasz Czajkowski, Prezes ZWiK w Łomiakach 3

4 WYDARZENIA Orszak Trzech Króli zów ściągął tłumy Święta Rodzia, Trzej Królowie, diabły i aioły, koie, osioł, koza i... wielbłąd, a wraz z imi tłumy mieszkańców. 6 styczia ulicami Łomiaek przeszedł Orszak Trzech Króli. O rgaizatorzy drugiego już w historii Łomiaek Orszaku Trzech Króli są zgodi: barwy korowód ciągący wzdłuż główych ulic i wspóle kolędowaie to ajlepszy prezet, jaki możemy ofiarować owoarodzoemu Dzieciątku. To żywe świadectwo aszej wiary, budowaie wspóloty i jedości, pomysł a rodzie świętowaie, a przy okazji zacieśiaie więzi mieszkańców aszego miasta. Szacuje się, że około milioa ludzi w poad 330 miastach i miejscowościach w całej Polsce i kilkadziesiąt tysięcy w 15 miastach zagraicą wzięło udział w tegoroczym Orszaku Trzech Króli. W Łomiakach we wspólym marszu poszło kilka tysięcy mieszkańców aszej gmiy. W Jasełkach uliczych stroje są zaczącą częścią sceografii, tworzą całość i dopowiadają szczegóły, których ie moża usłyszeć czy zobaczyć w zaarażowaych scekach. A poieważ tego właśie dia każdy mógł zostać Królem - wystarczyło przyjść a Orszak Trzech Króli, założyć koroę a głowę i podążyć za betlejemską gwiazdą do Stajeki - z radością odotowaliśmy zaczy wzrost liczby Królów w Łomiakach. Uczestików Orszaku ucieszył rówież fakt, że pomimo przegraego plebiscytu, wielbłąd do Łomiaek dotarł. Zaproszeie 16 styczia br. zapraszamy a obchody 70. roczicy wyzwoleia Łomiaek. Uroczystości rozpoczą się o godz przed pomikiem Bohaterom Poległym w Obroie Ojczyzy (ul. Wiślaa / Warszawska). Tam w asyście Pocztów Sztadarowych zostaą złożoe wieńce i kwiaty. Na obchody zapraszają: Burmistrz Łomiaek, Rada Miejska w Łomiakach oraz Kombataci. 4

5 Z ŻYCIA GMINY zł dla orgaizacji pozarządowych! Wszystkie zaiteresowae orgaizacje pozarządowe, działające a rzecz mieszkańców aszej gmiy, zapraszamy serdeczie do składaia ofert w ramach otwartego kokursu a realizację zadań publiczych w 2015 roku. O rgaizacje pozarządowe staowią istoty elemet demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Z roku a rok rośie ich liczba. Bogata oferta oraz ciekawe pomysły, jakie oferują orgaizacje pozarządowe cieszą się dużym zaiteresowaiem łomiakowskiej społeczości. ZESTAWIENIE WYDATKÓW GMINY ŁOMIANKI NA DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCHNA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W LATACH Odpowiadając a potrzeby społeczeństwa, Burmistrz Łomiaek, Tomasz Dąbrowski z roku a rok zwiększa pulę środków fiasowych przekazywaych orgaizacjom ,00 pozarządowym, by te w jak ajlepszy sposób mogły realizować działaia a rzecz aszej lokalej społe ,00 czości. Szczegółowy wykaz dofiasowaych w tym roku zadań publiczych oraz zasady przyzawaia dotacji określa Zarządzeie Burmistrza Nr RAG z 2 styczia 2015 roku. Termi składaia ofert upływa 23 styczia br. Serdeczie zapraszamy do współpracy. Burmistrz T. Dąbrowski , , , ,00 0, Zarządzeie, formularz oferty, wzór umowy oraz formularz sprawozdaia dostępe a bip.lomiaki.pl w zakładce p. Otwarte kokursy ofert w 2015 roku. Rok Wydatki styczia

6 Z ŻYCIA GMINY Wielka Orkiestra Świąteczej Pomocy w Łomiakach Już w iedzielę 11 styczia w całej Polsce rusza 23. Fiał Wielkiej Orkiestry Świąteczej Pomocy! T ym razem zapraszamy do włączeia się w zbiórkę fuduszy dla podtrzymaia wysokich stadardów leczeia dzieci a oddziałach pediatryczych i okologiczych oraz godej opieki medyczej seiorów. Sztab WOŚP wspólie z Domem Kultury przygotowali wiele ciekawych atrakcji, a przy tym możliwość licytacji. Całe spotkaie poprowadzi Adrzej Brzeski aktor teatraly i filmowy, autor, kompozytor i wykoawca poezji śpiewaej. Zapraszamy a pokazy zespołów taeczych grup dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych, kocerty wokale, istrumetale. Będą rówież atrakcje, tj. pokazy ceramiki, pokaz pierwszej pomocy oraz występy klaua. Licytowae będą: boy wartościowe, płyta zespołu Pectus, plakaty Teatru Miejsce, hełm strażacki, obrazy Dauty Kołcz i ie. Wszystkich serdeczie zapraszamy do włączeia się we wspóle pomagaie dla tych, którzy ajbardziej tego potrzebują! Pomoc dla bezdomych Poad 3,4 tys. miejsc w 72 placówkach, 25 jadłodaji oraz specjaly umer ifoliii to formy pomocy dla bezdomych z Mazowsza podczas tej zimy. Podczas zimy 2014/2015 a tereie województwa mazowieckiego bezdomi będą mieli do dyspozycji 72 placówek (w tym 28 w Warszawie) dyspoujących łączie 3419 miejscami (z czego 1462 w Warszawie). Są to zarówo oclegowie, schroiska oferujące czasowe schroieie i pełe wyżywieie, jak i hostele zapewiające stałe lub czasowe zamieszkaie, wyżywieie oraz kompleksową opiekę wspomagającą. Dodatkowo, wyodrębioo oddziele placówki dla kobiet, mężczyz, matek z dziećmi i dorosłych. Na Mazowszu działa rówież 25 jadłodaji i puktów żywieia (10 a tereie stolicy), wydających dzieie ok. 5 tys. posiłków (ok. 2,4 tys. w Warszawie). Do końca zimy będą także działały wyspecjalizowae pukty pomocy medyczej, m.i. w Łaźiewie w powiecie warszawskim zachodim i w Warszawie (ul. Wolska 172). W stolicy do dyspozycji bezdomych jest także pralia (ul. Grochowska 259a). Mazowiecki Urząd Wojewódzki uruchomił bezpłatą ifoliię 987. Straż miejska przyjmuje tego typu zapytaia pod umerem 986. Pod obydwa umery zadzwoić może rówież każdy, kto za miejsce przebywaia osób bezdomych. Odpowiedie służby zostaą o tym atychmiast poiformowae. "Nie umiera te, kto trwa w sercach i pamięci aszej." Pai Dyrektor, Aie Kajszczak oraz jej bliskim wyrazy głębokiego współczucia, słowa wsparcia oraz otuchy w trudych chwilach po stracie ukochaej MAMY składają: Burmistrz Łomiaek, Tomasz Dąbrowski oraz pracowicy Zespołu Szkół w Dziekaowie Leśym. 6 Pai Aie Kajszczak wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci MAMY składa Zarząd Osiedla Łomiaki Majowe

7 POZNAJ NASZYCH PRZEDSIĘBIORCÓW Bajkowy świat a Baou Zośka Od samego początku kosekwetie budują pozycję lokalego lidera zabawek w kategorii klocki LEGO. Spełiają marzeia ajmłodszych klietów, ale rówież tych dorosłych. O sukcesie sklepu Maami opowiedziała am jego właścicielka - Barbara Witkowska. W towarzystwie Burmistrza Łomiaek, Tomasza Dąbrowskiego odwiedzamy właścicieli łomiakowskich firm, którzy dzielą się z ami swoją historią. Doceiamy firmy i ludzi, których działalość wpisuje się a karty historii aszej lokalej społeczości. N a ul. Baou Zośka 8 w Łomiakach zajduje się iezwykły sklep. Wprowadza o klietów w kraię rycerzy, piratów i jeszcze iych baśiowych bohaterów. Maami działa od 2009 roku. Moża tam zakupić produkty z ajowszych serii klocków LEGO, ale rówież te sprzed 15 lat. Są klocki dla maluchów, są też dla starszych dzieci. Nie brakuje rówież zestawów dla kolekcjoerów. - Pomysł a sklep wywiązał się z rodziej pasji i chęci odskoczeia od zawodowej rutyy. LEGO ma sprawdzoą markę a ryku, dlatego wybór padł akurat a tę firmę. Zdecydowała też jakość produktów - mówi Barbara Witkowska. Właścicielka przyzaje, że sklep astawioy jest a klieta idywidualego, iemiej jest przygotoway a realizowaie także zamówień hurtowych. Każdy z klietów przy zakupie może liczyć a fachową pomoc. - Doradzamy klietom, to as różi a przykład od supermarketów. Poza tym dyspoujemy wszystkim, co zejdzie z liii produkcyjej LEGO, ie tylko wybraymi produktami - dodaje właścicielka. Sklep prowadzi rówież sprzedaż pojedyczych elemetów. Chętie z tej możliwości korzystają osoby, które zgubiły iektóre części czy chcą stworzyć autorskie budowle. Należy też wspomieć o ogromie promocji oraz programie lojalościowym, które wprowadza sklep. Czy doceiają to klieci? Z pewością tak, bo tych w Maami ie brakuje. DS 9 styczia

8 Z ŻYCIA GMINY 8

9 Z ŻYCIA GMINY Lodowisko dla amatorów "białego szaleństwa" Przygotowae a boisku przy ICDS lodowisko o powierzchi 600 metrów kwadratowych czye jest przez 7 di w tygodiu i zaprasza wszystkich amatorów "białego szaleństwa". Na miejscu dostępa jest także wypożyczalia łyżew. Od 7 styczia amatorzy sportów zimowych mogą korzystać z lodowiska w godziach od do BEZPŁATNIE. Wypożyczeie pary łyżew to koszt 5 zł za godzię. Plauje się, że mieszkańcy Gmiy Łomiaki będą mogli korzystać z lodowiska do końca marca 2015 roku. 9 styczia

10 Z ŻYCIA GMINY e-łki ocą KOMUNIKACJA MIEJSKA ŁOMIANKI Sp. z o.o. Wychodząc aprzeciw oczekiwaiom mieszkańców, KMŁ wprowadziło od 1 styczia 2015 roku dodatkowe kursy autobusów, umożliwiające połączeie Warszawy z Łomiakami w weekedy, w porze ocej. Z godie z ustaleiami autobusy odjeżdżać będą z pętli Metro Młociy co godzię tj.: o 23.35, 00.35, 01.35, i O ile z pierwszych kursów będą prawdopodobie korzystać osoby powracające do domów, to kurs ostati (ieco przesuięty) dedykoway jest już tym, którzy rozpoczyają pracę bardzo wcześie rao. Liczba kursów z Warszawy do Łomiaek wyika z racji wykorzystaia autobusu, który kończy trasę a liii N56, która jest też przez as obsługiwaa. Mamy adzieję, że przedstawioe rozwiązaie usatysfakcjouje aszych ocych marków. Bogda Marcińczyk, Prezes KMŁ Opłaty Wędkarskie a rok 2015 Zarząd koła r 67 PZW w Łomiakach iformuje, że od 19 grudia 2014 roku w sprzedaży posiada już zaki wędkarskie. W związku ze zmiaami podajemy wysokości opłat a rok 2015 : Opłata wpisowa Człoek zwyczajy - 25,00zł Człoek uczestik do 16 lat - 12,00zł Składka ormala - 193,00 zł Opłata egzamiacyja Człoek zwyczajy - 30,00zł Człoek uczestik do 16 lat - bezpłatie Składka ulgowa 50% - 96,00 zł 1) młodzież szkola i studeci w wieku lat 2) człokowie odzaczei srebrą i złotą odzaką PZW 3) mężczyźi od 65 roku życia 4) kobiety od 60 roku życia 5) osoby ze zaczym lub umiarkowaym stopiem iepełosprawości Składka ulgowa 65% - 67,00zł 1) osoby, które ukończyły 75 rok życia Składka ulgowa 75% - 48,00zł 1) człokowie uczesticy w wieku do lat 16 2) człokowie odzaczei odzaką PZW złotą z wieńcami Opłata za trollig Normala - 250,00zł / Ulgowa 50% - 125,00zł / Ulgowa 75% - 63,00zł Opłata za wody górskie okręgu Mazowieckiego Normala - 30,00zł / Ulgowa 50% - 15,00zł / Ulgowa 75% - 8,00zł Odbiór odpadów komualych Składki obowiązują od chwili wiesieia do końca roku kaledarzowego. Przypomiamy rówież, że opłaty dla koła r 67 PZW, które opiekuje się wodami a tereie Gmiy Łomiaek moża wieść tylko i wyłączie w sklepie Wędkarskim ELDORADO przy ulicy Warszawskiej 35 (obok POLMO). Więcej iformacji moża uzyskać po r tel Nasza SSR zyskała owych Strażików Rybackich, a dzięki dofiasowaiu z Gmiy Łomiaki otrzymaliśmy owe, profesjoale stroje które zaczie podiosą autorytet fukcjoariuszy. Wraz ze zmiaami zostały zatwierdzoe dodatkowe patrole główie ad jeziorami Kiełpińskim, Dziekaowskim i Fabryczym, dzięki czemu zwiększy się bezpieczeństwo oraz wyelimiuje się sprawców wykroczeń i przestępstw przeciwko Ustawie o Rybactwie Śródlądowym i Regulamiowi Amatorskiego Połowu Ryb. Zarząd koła r 67 PZW w Łomiakach Jak pozbyć się choiki? Jodła, sosa biała, sosa zieloa, świerk. Co z imi zrobić po okresie świąteczym? Jeśli zdecydowaliśmy się a choikę ciętą, iestety po jakimś czasie trzeba będzie ją wyrzucić. Oczywiście także choika może podlegać selektywej zbiórce odpadów. Najlepiej jeśli trafi do kompostowika. Jeśli jedak ie dyspoujemy takim w przydomowym ogródku, moża drzewko bezpłatie oddać do Gmiego Puktu Selektywego Zbieraia Odpadów Komualych. Na co dzień pukt czyy jest w poiedziałki i piątki w godz , wtorki, środy i czwartki w godz i soboty w godz Uwaga! Pukt ie przyjmuje odpadów zmieszaych (komualych) i iebezpieczych (p. eterit). Przy okazji przypomiamy, że sztucze choiki wytwarza się z substacji, których samo wydobycie powoduje szkody w środowisku. Jej biodegradacja astępuje bardzo powoli - PCV to co ajmiej 400 lat. 10

11 ŁOMIANKI INWESTYCJE Sp. z o. o. Budowa sieci wod-ka w Łomiakach ul. Graicza ul. Młocińska ul. Długa ul. Akacjowa ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zawarto umowy w postępowaiach prowadzoych w trybie przetargu ieograiczoego a; Utrzymaie czystości i porządku a tereie Gmiy Łomiaki w 2015 roku z firmą BYŚ Wojciech Byśkiiewicz. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach przedsięwzięcia Dostawa eergii elektryczej wraz z dystrybucją a potrzeby Gmiy Łomiaki, jej jedostek orgaizacyjych oraz istytucji kultury i spółek samorządowych ze spółką PGE Obrót S.A. Warszawa Oświetleie ulicze, oraz z PKP Eergetyka S.A. Pio Sprzedaży Warszawa Pozostałe obiekty. W postępowaiu prowadzoym w trybie przetargu ieograiczoego a; Świadczeie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagraiczym dla Urzędu Miejskiego w Łomiakach w 2015 roku ajkorzystiejszą ofertę złożyła Poczta Polska S.A. 9 styczia 2015 Zostały opublikowae postępowaia a; Odbiór i opieka ad bezdomymi zwierzętami z tereu Gmiy Łomiaki otwarcie ofert 8 styczia 2015 roku, Rówaie dróg grutowych i tłucziowych z doziariaiem a tereie Gmiy Łomiaki otwarcie ofert 14 styczia 2015 roku. Referat Zamówień Publiczych jest w trakcie ocey ofert w postępowaiach a; Wykoaie remotów cząstkowych awierzchi bitumiczych wpłyęły 3 oferty. Referat Zamówień Publiczych 11

12 KULTURA 12

13 KULTURA - BIBLIOTEKA Rok 2015 Rokiem Jaa Pawła II, Jaa Długosza i Jaa Potockiego R ok 2015 rokiem wybitych polskich Jaów: Jaa Pawła II (w dziesiątą roczicę śmierci), Jaa Długosza (sześćsetlecie urodzi) i Jaa Nepomucea Potockiego (w dwusetą roczicę śmierci). Sejm ogłosił także 2015 Rokiem Teatru Publiczego z okazji 250-lecia powstaia Teatru Narodowego w Warszawie. Z kolei Polski Związek Bokserski obwieścił, iż w adchodzącym czasie w sposób szczególy będzie świętował 180. roczicę urodzi Kazimierza Paździora mistrza olimpijskiego w boksie. Czekają as rówież obchody związae z Rokiem Gieza Miasta Królów, Rokiem Pamięci Ofiar Tragedii Górośląskiej, Międzyarodowym Rokiem Światła i Techologii Wykorzystujących Światło oraz Europejskim Rokiem Rozwoju. Sukcesywie będziemy Państwu poprzez artykuły, wartościową i cie- kawą literaturę, wystawy okoliczościowe i tematycze przybliżali patroów oraz roczice ważych wydarzeń historyczych. Ispiracji do świętowaia jest wiele: moża zarówo zagłębić się w poezji i dziełach teologiczych Jaa Pawła II, zaurzyć się w Rękopisie zalezioym w Saragossie Jaa Potockiego, a owo czytać kroiki Jaa Długosza, jak i podróżować do czego będziemy szczególie zachęcali za pośredictwem Jaa Potockiego oprócz pisarza, także podróżika i archeologa. Z iecierpliwością czekamy a ogólopolskie i międzyarodowe wydarzeia związae z poszczególymi postaciami. Z pewością w owym roku ie będzie czasu a udę. Grażya Kozińska Katarzya Zychla Guziczek. Historie ie byle jakie Wiedzieliście, że życie jest jak wiele guzików? Albo że biedroki i motyle martwią się swoim wyglądem? Nie? Nic ie szkodzi. Z tej książki dowiecie się jeszcze wielu iych rzeczy, o których ie mieliście pojęcia! Pozacie a przykład sekret strumyczka, razem z samolubym królikiem przekoacie się, że przyjaźń jest ajważiejsza, a myszka Amelia podzieli się z Wami wiedzą a temat ajlepszego lekarstwa a świecie. Zaprzyjaźijcie się z bohaterami tej książki i wspólie z imi wyruszcie w świat! Dyskusyjy Klub Książki w Łomiakach zaprasza W poiedziałek 12 styczia o godz a spotkaie a temat książki Włoskie szpilki Magdaley Tulli Spotkaie odbędzie się w Bibliotece Publiczej (ul. Wiejska 12a). Udział w spotkaiu jest bezpłaty. Marta Szloser, Wada Gąsiorowska Kuchia polska bez pszeicy Patrick Modiao Perełka W części wstępej autorki radzą, a co zwracać uwagę podczas zakupów i jak wybierać składiki ajlepszej jakości, podając kokrete przykłady i azwy produktów dostępych w polskich sklepach. Dwaaście lat mięło, odkąd ie azywao mie już Perełką, a zajdowałam się akurat a stacji metra Châtelet w godziie szczytu. Byłam w tłumie pokoującym a ruchomym chodiku korytarz bez końca. Jakaś kobieta miała a sobie żółty płaszcz. Moją uwagę zwrócił właśie jego kolor, kobietę a ruchomym chodiku widziałam z tyłu. Potem szła długim tuelem, w którym widiały apisy Kieruek Château-de-Vicees. Staliśmy astępie sztywo w zbitej ciżbie a schodach, czekając, aż bramka a pero się otworzy. Zalazła się obok mie. Wtedy zobaczyłam jej twarz. Podobieństwo do mojej matki było tak uderzające, że pomyślałam, iż to oa... Obszera część poświęcoa przepisom zawiera poad 300 receptur a domowe posiłki od raa do wieczora: chleby i bułki, słodkie i słoe śiadaia (m.i. pasty i pasztety, gofry, omlety i racuszki), pożywe zupy, daia obiadowe (główie wegetariańskie kaszowo-warzywe, pierogi, kotleciki, pyzy, makaroy, tarty i pizze) oraz sałatki i przekąski. Oczywiście ie mogło zabrakąć słodkości! Lekkie desery oraz wspaiałe torty, szybkie ciasta i muffiki, ciasteczka i batoiki, z owocami, płatkami, orzechami, czekoladą I miej typowe z burakami albo fasolą. A do tego ajważiejsze podstawowe receptury, p. a ciasta aleśikowe, biszkopty, mleka roślie, sosy, domowe słodziki czy jogurt. Wszystko bez gluteu, bez cukru i bez szkodliwych E-dodatków! 9 styczia 2015 (fragmet książki) Tak się zaczya historia poszukiwaia tożsamości, korzei, rówowagi w świecie arratorki składaym z fragmetów wspomień a poły rzeczywistych, a poły oiryczych. Elemet po elemecie czytelik ów świat pozaje, odkrywa jego cząstki, które stopiowo pozwalają sobie uświadomić, jak iezośie tytułowa bohaterka czuje się w swym bycie. Misterie skostruowaa opowieść oblisty, poetycka i wielozacza. 13

14 REKLAMA 14

15 REKLAMA HYDRAULIK Z ŁOMIANEK GAZOWE - HYDRAULICZNE JUNKERS, VIESMANN, ie Istalacje wod-ka. Istalacje C.O. - kotłowie Naprawy, motaż Wierceie studi wodych Przyłącza gazowe A-Z Istalacje gazowe od A do Z W każdej techologii Szamba betoowe szczele Doradztwo techicze - projekty Wydawaie zaświadczeń Pomiary szczelości ist. gaz. tel Godlewski Ryszard, Łomiaki ul. Rolicza 406 MIESZKANIE a Osiedlu Tęcza w bardzo dobrym staie 63 metry2 4 4 Ogródek metrów2 4 2 miejsca postojowe 9 styczia 2015 Bezpośredio sprzedam Telefo:

16 REKLAMA DENTI HOME stomatologia l LECZENIE PARADONTOZY l LASEROTERAPIA l IMPLANTY l STOMATOLOGIA - PEŁNY ZAKRES ( Łomiaki, ul. Szczytowa 9 NOWOROCZNA PROMOCJA LASEROWE WYBIELANIE ZĘBÓW - tylko 890 zł 16

17 REKLAMA 9 styczia

18 OGŁOSZENIA DROBNE Szukam pracy e Osoba z doświadczeiem, opieka osób starszych (4 godz. dzieie) tel Prawo jazdy, upr. bud. kostrukcyje PZiTB tel Ukraika z kartą stałego pobytu podejmie pracę jako sprzątaczka tel Ukraika z kartą Polaka podejmie pracę jako sprzątaczka, Łomiaki i okolice Niaia z doświadczeiem zaopiekuje się dzieckiem, posiadam referecje leti złota raczka, prawo jazdy B:, komputer, zadba o twój dom i posesję Pomoc domowa sprzątaie, gotowaie, prasowaie, prace ogrodowe, porządkowe. Posiadam dośw. i referecje. Tel Posprzątam biuro, dom bądź ie prace domowe Sprzątaie, prasowaie, mycie okie lub ie domowe prace tel Ukraika w średim wieku, pracowita, dokłada, poszukuje pracy: sprzątaie, mycie okie. tel Pomogę w prowadzeiu domu, jestem uczciwa, odpowiedziala i dokłada Opieka osoba starsza Całodobowa opieka Meadżer sportu tel Zaopiekuję się dzieckiem, referecje, dyspozycyjość oraz auto Eergicza kulturala i dokłada z wieloletią praktyką oferuję usługi w zakresie: sprzątaia, mycia okie, prasowaie itp Tegoroczy absolwet szkoły średiej poszukuje pracy, praca a magazyie lub ia, posiadam prawo jazdy kat. "B". tel Młody, dyspozycyjy szuka pracy w magazyie bądź jako pomoc mechaika, wulkaizator (9 lat dośw.) tel Odpowiedziala i sympatycza opiekuka do dzieci z wieloletim dośw. podejmie pracę. Rówież praie, prasowaie i gotowaie. Tel , Łomiaki i okolice. Chętie podejmę się sprzątaia, prasowaia, prac w domu. Ł-ki i okolice. tel Dorywczo przyjmę pracę fizyczą. Łomiaki. tel Przyjmę każdą pracę fizyczą. Kotakt Zaopiekuję się osobą starszą, chorą, iepełosprawą. Pracowałam w służbie zdrowia, posiadam referecje. Podejmę pracę o zaraz. Tel Szukam pracy w charakterze sprzedawca magazyier. Rozpatrzę każde oferty. Tel Szukam pracy jako mechaik lub jako kierowca. Tel Podejmę się sprzątaia i odświeżaia dywaów i wykładzi tapicerek i aut osobowych itp. oraz drobych prac porządkowych! Dogłębe czyszczeie dywaów. Tel Księgowa z dośw. szuka pracy Tel Pomoc domowa - sprzątaie z doświadczeiem. Tel Sprzątaie biur, domów, mieszkań Techik, średie wykszt., prawo jazdy kat. B. Tel Chętie po sprzątam mieszkaie rówież po remocie, umyję oka, poprasuję Dam pracę e Zakład produkcji cukiericzej w Łomiakach zatrudi pracowików tel , ASO w Łomiakach zatrudi: blacharza samochodowego, pomocika blacharza, lakierika samochodowego, pracowika gospodarczego. Tel Sklep iteretowy VENUS zatrudi do obsługi klieta. Oferujemy stałą, dobrze płatą pracę a pełe etat. CV a adres: Firma LAMIREX zatrudi do poprowadzeia sklepu iteretowego. Oferujemy stałą, dobrze płatą pracę a pełe etat. CV a adres Zatrudimy Piekarzy oraz Cukierików tel Rodzia Spiżaria owy sklep w Łomiakach poszukuje pracowika a peły etat. CV a adres: Zatrudię stolarza meblowego z dośw. bez ałogów, prawem jazdy kat. B. tel Poszukuję Pai do sprzątaia Klubu Sportowego Nastula. tel Do ochroy z grupą iwalidzką tel Zawiezieie rao dzieci do szkoły , włase auto Szukam iai do 2 latka. Praca ok. 12 godz. tygodiowo tel Zarada iaia z wielkim sercem poszukiwaa Poszukuję kelerek do restauracji Zatrudię ucziów lu fryzjera Sklep iteretowy z bielizą i art. erotyczymi zatrudi do obsługi sklepu www. Oferujemy stałą, dobrze płatą pracę a pełe etat. CV a adres: Firma sprzątająca zatrudi osoby do sprzątaia w szpitalu w Dziekaowie Leśym. Praca w pełym wymiarze. Wymagaia: książeczka do celów saitaro-epidemiologiczych. tel Przyjmę do pracy a staowisko pomoc kuchi - Restauracja Kuchia Polska. Kotakt Przyjmę do pracy kelerkę do Restauracji w Galerii Hadlowej Sucha Łomiaki. Tel Przeszkolę i zatrudię przy kolcowaiu opo motocyklowych Krawcową oraz pracowika przygotowaia produkcji, przyuczę do krojeia i prasowaia Poszukujemy pracowików telemarketigu, wykszt. kosmetycze lub medycze,cv prosimy przesyłać a adres: Przyjmę do pracy magazyowo/biurowej w Łomiakach. Wymagaia: prawo jazdy kat. B, agielski w zakresie podstawowym. CV a Zatrudię krawcową. Tel Krawcową do poprawek krawieckich w Pracowi w Łomiakach, wymagamy doświadczeia oraz umiejętości obsługi klieta, oferujemy umowę o pracę Osobę do samochodu gastroomiczego z hamburgerami t Niaia dorywczo do 2,5 l. chłopca 40zł/ 3-7h tel Poszukujemy pracowika produkcji z orzeczeiem o iepełosprawości do obsługi plotera tącego, z doświadczeiem. Kotakt Zatrudimy do puktu kredytowego Aucha Łomiaki. Tel Poszukujemy odpowiedzialego mechaika samochodowego z dośw. do warsztatu w Łomiakach. tel lub Poszukuję wspólika do hadlu dachami w Łomiakach tel Do zakładu w Łomiakach zatrudię krawcową /szwaczkę a umowę o pracę lub a umowę zleceia. Tel Serwis ASO zatrudi lakierika samochodowego z doświadczeiem. Tel Zatrudię kierowców kat. C+E (PL-Hiszpaia). Tel KASJER - PILNE. Wymagaa książeczka SANEPID. Tel Lektora j. agielskiego lubiącego pracę z dziećmi zatrudi kamerala szkoła a tereie gmiy Łomiaki - praca w wybrae popołudia. CV a: ZATRUDNIĘ PANIE DO SKLEPU Z ODZIEŻĄ UŻYWANĄ. Zatrudię doświadczoego motera okie PCV i kostrukcji alumiiowych. Klaudy Tel lub Zatrudię doświadczoego pracowika do produkcji stolarki alumiiowej. Praca stała, Klaudy. Tel lub Przyjmę do pracy magazyowo/biurowej w Łomiakach. Wymagaia: prawo jazdy kat. B, agielski podstawowy, CV a Przyjmę do pracy a myji ręczej w Łomiakach tel Samodzielego mechaika z doświadczeiem tel Serwis Morela zatrudi mechaika z doświadczeiem. CV: tel Zatrudię kierowców kat. C+E (PL-Hiszpaia). Tel Tokarza zatrudię w Łomiakach, Magazyier-kierowca, obsługa wózka widłowego mile widziaa tel Stolarza zatrudię. Praca w Czosowie. tel Przyjmę pracowitą, uczciwą osobę bez ałogów do prac fizyczych i ślusarskich a produkcji 10zł etto/h. Praca w Łomiakach, 8h/dobę, 5 di/tyg., tel , Firma sprzątająca poszukuje osób do pracy przy sprzątaiu sklepu odzieżowego w CH Aucha w Łomiakach. Praca rao w godz. 7:00-9:00. Tel Magazy Czosów prawo jazdy, komputer Pracowik produkcyjy , Łomiaki Ustawiacz maszy , Łomiaki Zatrudię kierowców kat.c+e(pl-hiszpaia). Tel Magazy Czosów, prawo jazdy, komputer. Zatrudię kierowców kat. C+E (PL-Hiszpaia). Tel Frezera samodzielego zatrudię do pracy w zakładzie produkcyjym w Łomiakach, po-pt, tel Zatrudimy pracowików hali oraz kasjerów tel Szlifierza do pracy a szlifierce do wałków a pół etatu przyjmę; Praca w Łomiakach p-pt, kotakt: lub Zatrudię kucharkę w Kuchi Polskiej w Galerii Hadlowej Aucha w Łomiakach Zatrudimy grafika praca w Łomiakach. Oferty a Zatrudimy kierowcę z kat. C+E praca a zleceie. Oferty a : Magazy Czosów Prawo jazdy komputer Zatrudię pracowika do pracy a myji samoch. ul. Rolicza 210 Łomiaki. Tel Osobę do pracy przy obsłudze zamówień, dokumetacji magazyowej, z dośw. CV a Zatrudię OPERATORA KOPARKI Komatsu PC 210 Tel Zakład Produkcji Opakowań zatrudi osoby a produkcję oraz magazyiera. Palmiry. Tel Kierowca magazyier - mile widziae włase auto. CV+ list motywacyjy mejlem: Opiekuka do dzieci umowa zleceie. Tel Poszukuję pilie osoby do pracy w dziale sprzedaży do firmy a tereie Łomiaek. Wymagaia dobra zajomość programu sprzedaży WF-Mag. Mile widziaa zajomość braży artykuły biurowe. CV tylko a Usługi e Wykouję remoty, układaie glazury, szpachle, malowaie, paele Usługi księgowe Łomiaki, , Ocieplaj z ami Fachowcami (styropia, weła) do 25% oszczędości ogrzewaia. Gwaracja, tel HYDROIZOLACJE.WODA-STOP. Masz problem z wilgocią wodę w piwicy, tarasie, balkoie itp. Zadzwoń! Gwaracja tel Glazura, terakota,, kompleksowe wykańczaie mieszkań BUS 8+1, przejazdy po kraju tel Usługi tapicerskie tel Makijaż permaety brwi, oczy, usta profesjoalie tel Hydraulik, motaż kuchi gazowych, piecy co tel Wywóz ieczystości płyych Remoty szeroki zakres solidie, fachowo, taio Remoty, glazura, terakota, adaptacje poddaszy Gładzie, malowaie, glazura, terakota, paele Bezpłaty wywóz złomu Poprowadzę rozliczeia małej firmy PIT-ZUSVAT Remoty A-Z, dociepleia, ogrodzeia, solidie Układaie kostki brukowej (gwaracją) kompleksowo tel Hydraulik z Łomiaek gazowe istalacje i przyłącza A-Z. Pomiary szczelości zaświadczeia, aprawy koserwacyje kotłów gazowych. Tel Dociepleia budyków, adaptacje poddaszy, remoty, malowaie, ogrodzeia, usługi ogólobudowlae Elektryk, atey TV SAT, domofoy Kredyt hipoteczy a dom, mieszkaie PeKaO. S.A Usługi budowlae tel Cykliowaie, lakierowaie, układaie parkietu Adaptacja poddaszy, dociepleia stropów, elewacje, podbitki Gładzie, malowaie Po Sąsiedzku szybko, taio, solidie Awaria złota rączka aprawi Usługi remotowe, glazura terakota, wykończeia wętrz tel Naprawa AGD, RTV, ANTENY Adrzej Wyszyński Kompleksowa pielęgacja drzew, leczeie ubytków, wycika drzew trudych tel Wywóz ieczystości płyych. Zawieraie umów. Faktury. Przepychaie kaalizacji. Tel Naprawa pralek. Łomiaki i okolice. Tel Złota Rączka aprawy, awarie domowe. Tel Dachy, przecieki, papa termo, ryy. Tel Malowaie budyków i elewacji. Reowacja. Gwaracja tel Hydroizolacje, izolacje atywode fudametów, piwic, tarasów, balkoów itp. Gwaracja. Tel Ociepleia, elewacje budyków. Gwaracja tel WODA-STOP.HYDROIZOLACJE. Masz problem z wodą w piwicy, tarasie, balkoie itp. Zadzwoń! Gwaracja tel Jukers autoryzacja, sprzedaż, motaż Tel Hydraulicze remoty, iwestycje Cetrale odkurzacze sprzedaż, motaż. Tel Naprawa telewizorów w domu klieta. Tel Glazura, terakota, kompleksowe wykańczaie wętrz. Tel Komiy kwasoodpore motaż Biuro księgowe, rozliczeia firm, PITY Tel Ogrodicze usługi, projektowaie, zakładaie, pielęgacja Remoty A-Z, glazura, tapeta, gipsy, malowaie. Tel Ogrodik peły zakres Cięcie drzew z wywozem Iż. budowictwa kosztorysowaie robót budowlaych, przygot., adzór i rozliczeie budowy. Tel Studio graficze Korepetycje / Nauka e Chemia. Tel Jęz. agielski wszystkie poziomy, busiess eglish, egzamiy, kursy dla firm Matematyka, fizyka Niemiecki Matematyka - (szk. podst., gimazjum, liceum). Ł-ki i okolice, tel Rosyjski - wszystkie poziomy, doktorat filologii rosyjskiej UW ANGIELSKI dla dzieci i młodzieży. Włase materiały. Przygotowaie do YLE, PET, FCE, matury. Z dojazdem. Tel Jęz. Fracuski. Nauka i korepetycje. Dzieci i dorośli. Dojazd do uczia. Faktura. Tel Hiszpański, agielski. Ciekawie, skuteczie. Język ogóly i egzamiy tel Nauczam jęz. obce: agielski, iemiecki, fracuski, rosyjski, białoruski. Szybko i profesjoalie. Dojeżdżam do uczia. Nie zadaję prac domowych. Tel Agielski, solidie, dojazd. Tel ANGIELSKI dla dzieci i młodzieży. Włase materiały. Przygotowaie do PET, FCE i CAE oraz MATURY. Z dojazdem. Tel Sprzedam e Sprzedam działkę budowlaą 6300m², atrakcyja cea, okolice Czosowa, tel Sprzedam działki budowlae 870m² i 1075m² tel Ziemię a podiesieie tereu z dostawą a miejsce tel Drewo opałowe, brykiet dębowy. Tel , Działki budowlae blisko Cetrum Łomiaek, taio sprzedam tel Drewo opałowe, brykiet dębowy tel , Sprzedam ziemię humus z dostawą a miejsce tel M2-38,5m² Rówoległa 1, 1 piętro, logia, piwica Sprzedam działkę budowlaą 1060m² w Łomiakach pod budyek jedorodziy lub bliźiak MAZDA bezya rok prod Zadbaa i w pełi sprawa zł. Wydawca: KMŁ Sp. z o.o. / Redaktor aczela: Joaa Zielke / Zdjęcia: Redakcja, Iteret. Kotakt z redakcją: Łomiaki, ul. Staszica 2, tel , Ogłoszeia i reklamy: Redakcja pozostawia sobie prawo adawaia tytułów, śródtytułów i skracaia tekstów. Za treść ogłoszeń redakcja ie odpowiada. Publikacja materiałów iezamówioych do wyłączej dyspozycji redakcji.

nr 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 6 marca

nr 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 6 marca r 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 6 marca WYDARZENIA Obradowali a IV Sesji Rady Miejskiej Za ami pierwsza sesja Rady Miejskiej w 2015 roku. Posiedzeie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI r 79 31.07.2015 r. Artystycze wakacje str. 2 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 14 sierpia WYDARZENIA Rekordowe półrocze w Cetrum Kultury Blisko 35 tysięcy uczestików

Bardziej szczegółowo

Linia ŁZ połączyła Dąbrowę z Warszawą

Linia ŁZ połączyła Dąbrowę z Warszawą Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 nr 42 10.01.2014 r. Linia ŁZ połączyła Dąbrowę z Warszawą Co dalej z budżetem Gminy? Regionalna Izba Obrachunkowa na TAK, Rada Miejska na NIE WYDARZENIA Co dalej z budżetem

Bardziej szczegółowo

FERIE W MIEŚCIE DOPIERO ZA 2 TYGODNIE, ALE NA LODOWISKA ZAPRASZAMY JUŻ DZIŚ

FERIE W MIEŚCIE DOPIERO ZA 2 TYGODNIE, ALE NA LODOWISKA ZAPRASZAMY JUŻ DZIŚ Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 nr 43 31.01.2014 r. FERIE W MIEŚCIE DOPIERO ZA 2 TYGODNIE, ALE NA LODOWISKA ZAPRASZAMY JUŻ DZIŚ Gmina pozyskała kolejne dofinansowanie z Funduszu Spójności Budowa sieci

Bardziej szczegółowo

Kajaki Żaglówki Wakeboard

Kajaki Żaglówki Wakeboard Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI nr 31 26.07.2013 r. Kajaki Żaglówki Wakeboard Jezioro Dziekanowskie ożyło str. 12 Harmonogram wywozu śmieci na sierpień 2013 str.

Bardziej szczegółowo

FERIEF W MIEŚCIE. 8 marca. Tomasz Dąbrowski, Burmistrz Łomianek

FERIEF W MIEŚCIE. 8 marca. Tomasz Dąbrowski, Burmistrz Łomianek Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 nr 45 28.02.2014 r. FERIEF IE W MIEŚCIE 8 marca Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości i uśmiechu. Tomasz Dąbrowski,

Bardziej szczegółowo

rozpoczęty! str. 4 Odbiór śmieci

rozpoczęty! str. 4 Odbiór śmieci Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI nr 30 05.07.2013 r. Odbiór śmieci rozpoczęty! str. 4 Następny numer naszego dwutygodnika wyjątkowo ukaże się... za 3 tygodnie. Numer

Bardziej szczegółowo

Lato w pełni, Inwestycje w pełni

Lato w pełni, Inwestycje w pełni ISSN 2084-9966 Egzemplarz bezpłatny BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI nr 32 09.08.2013 r. Lato w pełni, Inwestycje w pełni Harmonogram wywozu śmieci na sierpień 2013 str. 4-5 www.lomianki.pl WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966. nr 19 25.01.2013 r. POŁĄCZENIE KOLEJOWE. Warszawa - Łomianki - Modlin. www.lomianki.pl

Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966. nr 19 25.01.2013 r. POŁĄCZENIE KOLEJOWE. Warszawa - Łomianki - Modlin. www.lomianki.pl Egzemplarz bezpłatny BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI ISSN 2084-9966 nr 19 25.01.2013 r. POŁĄCZENIE KOLEJOWE ) Za RE pra s "G DAK zam C ul az.s e JI i y do ta ty BI no sz ic Ło UR w a2 m (w ia A O

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 22 n 30.09.2009

BIULETYN INFORMACYJNY NR 22 n 30.09.2009 BIULETYN INFORMACYJNY NR 22 30.09.2009 BIULETYN INFORMACYJNY JEST PISMEM WEWNĄTRZZWIĄZKOWYM Adresy Oddziałów Zarządu Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość 1. Regio Podlaski Oddział w Bielsku Podlaskim 17-100

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966. nr 44 14.02.2014 r. BURMISTRZ ŁOMIANEK ZASŁUŻONY DLA POLICJI

Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966. nr 44 14.02.2014 r. BURMISTRZ ŁOMIANEK ZASŁUŻONY DLA POLICJI Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 nr 44 14.02.2014 r. BURMISTRZ ŁOMIANEK ZASŁUŻONY DLA POLICJI WYDARZENIA Przyjaciel Łomianek AD 2014 W miniony piątek (7 lutego br.) w Teatrze Miejsce w Łomiankach miało

Bardziej szczegółowo

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X żywności do Malezji

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X żywności do Malezji sierpień (154) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Możliwości eksportu iteretowy polskiej żywości do Malezji Program Odawiale LIFE źródła eergii, korzyści

Bardziej szczegółowo

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X wrzesień (144) 2013 ISSN 1505-781X euro ifo Plaujemy fudusze europejskie dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Usługa PRO-INN Międzyarodowy ryek obuwiczy Zachodiopomorskie Stowarzyszeie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X przedsiębiorstwa na rynkach Afryki Południowej

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X przedsiębiorstwa na rynkach Afryki Południowej listopad (157) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Małe i średie iteretowy przedsiębiorstwa a rykach Afryki Połudiowej Program LIFE Iowacyje startupy

Bardziej szczegółowo

ISSN 2084-9966. Egzemplarz bezpłatny BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI. nr 36 11.10.2013 r. POTRZEBNA OD ZARAZ! SAMOCHODÓW NA DOBĘ! www.lomianki.

ISSN 2084-9966. Egzemplarz bezpłatny BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI. nr 36 11.10.2013 r. POTRZEBNA OD ZARAZ! SAMOCHODÓW NA DOBĘ! www.lomianki. Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI nr 36 11.10.2013 r. S7 POTRZEBNA OD ZARAZ! 56 000 SAMOCHODÓW NA DOBĘ! www.lomianki.pl AKTUALNOŚCI Czy papież Franciszek odwiedzi

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 50 n 30.04.2013 Dzień Pamięci Ofiar WyPaDkóW Przy Pracy i chorób zawodowych

BIULETYN INFORMACYJNY NR 50 n 30.04.2013 Dzień Pamięci Ofiar WyPaDkóW Przy Pracy i chorób zawodowych BIULETYN INFORMACYJNY NR 50 30.04.2013 Dzień Pamięci Ofiar WyPaDkóW Przy Pracy i chorób zawodowych W 2013 roku Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych kocetruje się a zagadieiu

Bardziej szczegółowo

ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI KWARTALNIK. Nr 8-2012 NOWA WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU! Polonijne Dni Młodzieży

ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI KWARTALNIK. Nr 8-2012 NOWA WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU! Polonijne Dni Młodzieży ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI KWARTALNIK Nr 8-2012 NOWA WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU! Poloije Di Młodzieży KWARTALNIK NOWA KWARTALNIK ZRZESZENIA ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Miesięcznik Zakładowy. Sucha Beskidzka. Nr 11/160 grudzień 2012

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Miesięcznik Zakładowy. Sucha Beskidzka. Nr 11/160 grudzień 2012 Miesięczik Zakładowy Sucha Beskidzka Nakład 400 sztuk. Nr 11/160 grudzień 2012 B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y B E Z P Ł A T N Y Zdrowych Wesołych Świąt Bożego Narodzeia Bez zmartwień, z barszczem,

Bardziej szczegółowo

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Autoaprawa ISSN 1897-3280 M I E S I Ę C Z N I K B R A N Ż O W Y GRUDZIEŃ 2013 (77) WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Gościie a aszych łamach: Roma Boluk Obsługa kół pasowych TSD/eTSD Michał Czarzasty Krzysztof Grabowski

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka instytucjonalna

Profilaktyka instytucjonalna RAPORT Z BADANIA: Profilaktyka istytucjoala W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, 9 wrzesień 2014 r. Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway ze środków Uii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości wrzesień (155) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Marka regioala. iteretowy walory regiou czyikiem rozwoju przedsiębiorczości Program LIFE Niezamówioa

Bardziej szczegółowo

ŁOMIANKOWSKA. Liga przedszkolaków w ICDS. Gazeta

ŁOMIANKOWSKA. Liga przedszkolaków w ICDS. Gazeta Egzemplarz bezpłatny Gazeta ŁOMIANKOWSKA ISSN 1231-8450 N r 9 ( 3 2 5 ) 2 7. 0 5. 2 0 1 1 r. Liga przedszkolaków w ICDS Ponadto w numerze: SMOK w gminie VII sesja Rady Miejskiej Wybiegaliśmy rekord Sukces

Bardziej szczegółowo

bo wszystkie dzieci nasze s¹

bo wszystkie dzieci nasze s¹ nr 52 06.06.2014 r. bo wszystkie dzieci nasze s¹ WYDARZENIA Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 omianki wybra³y Wed³ug informacji Pañstwowej Komisji Wyborczej frekwencja w niedzielnych wyborach do

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego 2015 RELX Group Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego Spis treści 2 Nasze zobowiązaie do uczciwości Wiadomość od aszego Dyrektora geeraleg Filozofia i wartości przyświecające

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA SPIS TREŚCI Rozdział I O egzamiie... Rozdział II Elemety matematyki fiasowej dr hab. Michał Szurek... 6 Rozdział III Wzory... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Kiedy wyremontowane sale lekcyjne w SP nr 1 zapełnią się uczniami...

Kiedy wyremontowane sale lekcyjne w SP nr 1 zapełnią się uczniami... Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI nr 38 08.11.2013 r. Kiedy wyremontowane sale lekcyjne w SP nr 1 zapełnią się uczniami... www.lomianki.pl AKTUALNOŚCI Z wypracowanego

Bardziej szczegółowo

Niebezpiecznie przy automatach

Niebezpiecznie przy automatach cena 1 zł (w tym 8% VAT) 20 marca 2015 Nr 214 ISNN 1897 2586 nakład 1400 egz. e mail: gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl Zaśpiewali dla pięknych pań Do tej pory znaliśmy ich tylko z wypowiedzi na sesjach

Bardziej szczegółowo

Adam Małysz był rozchwytywany, tu z królem kibiców Andrzejem Bobowskim i jednym z biegaczy (fot. rk)

Adam Małysz był rozchwytywany, tu z królem kibiców Andrzejem Bobowskim i jednym z biegaczy (fot. rk) tygodnik BEZPŁATNy NR 23 (526) 18 czerwca 2015 Małysz znów na czele konstancin-jeziorna Przypomniały się igrzyska w Moskwie. W niedzielę do miasta uzdrowiska zawitali: Wszoła, Supron, Skrzecz, Woronin

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni ponownie pikietowali

Niepełnosprawni ponownie pikietowali PRUSZKÓW PIASTÓW BRWINÓW MICHAŁOWICE NADARZYN RASZYN ROK XIV NR 37 (549)/W2 17-23 PAŹDZIERNIKA 2014 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA GRODZISK MAZ. MILANÓWEK PODKOWA LEŚNA BARANÓW JAKTORÓW ŻABIA WOLA W NUMERZE

Bardziej szczegółowo

Kontrowersyjna inwestycja

Kontrowersyjna inwestycja DODATEK TV Budżet na 2015 r. przyjęty Orszak Trzech Króli str. 2 str. 8 Studniówka ZSO Kontrowersyjna inwestycja str. 9 w Siennicy str. 5 Z GMINY Oświetlenie na Kolejowej R E K L A M A Mieszkańcy ulicy

Bardziej szczegółowo