nr r. Orszak Trzech Króli przyciągnął tłumy Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 23 stycznia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr 65 09.01.2015 r. Orszak Trzech Króli przyciągnął tłumy Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 23 stycznia"

Transkrypt

1 r r. Orszak Trzech Króli przyciągął tłumy Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 23 styczia

2 WYDARZENIA Wróciła ormalość. Budżet uchwaloy Nowa Rada Miejska zamierza współpracować z Burmistrzem Dąbrowskim i liczy się z jego zdaiem. Na ostatiej w 2014 roku sesji radi uchwalili budżet Gmiy Łomiaki a 2015 rok. - Jest to projekt realy i bezpieczy - oceiał owy budżet burmistrz Łomiaek. Wczwartek, 18 grudia 2014 roku w auli widowiskowej ICDS odbyła się III Sesja Rady Miejskiej. Radi obradowali szybko i sprawie (posiedzeie trwało iewiele poad dwie godziy), ale i w sposób merytoryczy. Najważiejszym puktem tych obrad było przyjęcie uchwały budżetowej a 2015 rok. - Jest to projekt realy i bezpieczy. Zapewia realizację wszystkich iezbędych zadań, ale i wymaga wprowadzeia oszczędej i racjoalej gospodarki środkami publiczymi - poiformował radych i obecych a sesji mieszkańców Burmistrz Łomiaek, Tomasz Dąbrowski. Radi przyjęli uchwałę, której projekt został rówież pozytywie zaopiioway przez Regioalą Izbę Obrachukową. Według przygotowaego projektu dochody budżetu zostały zaplaowae a zł, atomiast wydatki a ,76 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości ,92 zł. W budżecie wygospodarowao adwyżkę ,24 zł, która zostaie przezaczoa a spłatę zobowiązań. dochody budżetu zł Rozchody, jak wyjaśiła Skarbik Gmiy, Haa Dąbrowska, dotyczące spłaty dwóch kredytów z Baku Gospodarstwa Krajowego zaciągiętych a budowę ICDS oraz wykup obligacji wyemitowaych w 2010 roku, wyiosą w 2015 roku ,24 zł. Po realizacji spłat zadłużeie Gmiy Łomiaki w porówaiu do dochodów w 2015 roku wyiesie ok. 12%. - Gmia będzie więc miała możliwość ubiegaia się o środki z owego budżetu Uii Europejskiej. Przygotowywaliśmy się a to przez ostatie cztery lata - stwierdził poadto burmistrz Dąbrowski. Podczas sesji radi przyjęli także uchwały dotyczące: Wieloletiej Progozy Fiasowej a lata , wieloletiego programu gospodarowaia mieszkaiowym zasobem Gmiy a lata , wyrażeia woli przyjęcia środków z Fuduszu Spójości, Gmiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaia Problemów Alkoholowych a rok 2015 oraz Gmiego Programu Przeciwdziałaia Narkomaii a rok Wydatki ,76 zł, w tym: - wydatki majątkowe w wysokości ,92 zł. - wydatki bieżące w wysokości ,84 zł adwyżka ,24 zł zostaie przezaczoa a spłatę zobowiązań. Dokoao też zmia w uchwale budżetowej Gmiy Łomiaki a 2014 rok, podjęto decyzje o udzieleiu pomocy fiasowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodiego a przebudowę ulicy Wiślaej i przekazaiu w astępym roku dotacji celowej dla Gmiy Stare Babice a dofiasowaie orgaizacji trasportu międzygmiego lokalej liii uzupełiającej L-7. Radi zgodzili się też a przystąpieie do sporządzeia zmiay Miejscowego Plau Zagospodarowaia Przestrzeego dla Kiełpia, jak i podjęli uchwałę w sprawie ustaleia wydatków iewygasających z upływem roku budżetowego Video relacja z III Sesji Rady Miejskiej w Łomiakach a 2

3 WYDARZENIA Wydatki bieżące budżetu Gmiy Łomiaki a 2015 r. Kultura fizycza ,00 Rolictwo i łowiectwo Gospodarka komu. i ochroa środowiska Edukacyja opieka wychowawcza Pozostałe zadaia wz. polityki społeczej Kultura i ochroa dziedzictwa arodowego ,00 Przetwórstwo przemysłowe 8 659,00 Trasport i łączość ,00 Gospodarka mieszkaiowa Działalość usługowa Iformatyka Pomoc społecza Admiistracja publicza ,00 Bezpieczeństwo publ. i ochroa ppoż Ochroa zdrowia Oświata i wychowaie Obsługa długu publiczego Rolictwo i łowiectwo Przetwórstwo przemysłowe Trasport i łączość Gospodarka mieszkaiowa Działalość usługowa Iformatyka Admiistracja publicza Bezpieczeństwo publ. i ochroa ppoż Obsługa długu publiczego Oświata i wychowaie Ochroa zdrowia Pomoc społecza Pozostałe zadaia wz. polityki społeczej Edukacyja opieka wychowawcza Gospodarka komu. i ochroa środowiska Kultura i ochroa dziedzictwa arodowego Kultura fizycza Wydatki majątkowe a rok 2015 ZADANIA INWESTYCYJNE Wykoae zostaą: - zagospodarowaiem działek gmiych pod ogród jordaowski - kocepcja melioracji i połączeia cieków wodych a tereie gmiy - przebudową ul. Warszawskiej (od Wiślaej do Parkowej), ul. Wiślaej (od - kocepcja odwodieia tereu gmiy Roliczej do Brzegowej) oraz Akacjowej, Sierakowskiej (od Irysa do - przebudowa tereu rekreacyjego w Kiełpiie Zachodiej), Pawłowskiej, Długiej - budowa pełowymiarowego boiska do piłki ożej - budową ulic: Przebiśiega, Zawilca, Michałowicza oraz Baou Zośka - budowa ul. Kaktusowej i Al. Chopia - kompleksowa przebudowa ul. Pogodej, Paderewskiego, Parkowa, Armii - kompleksową przebudową dróg gmiych w kwartałach ulic: Rolicza - Pozań, Jeziorej (od Kiepury do Spokojej) Armii Pozań 11 Warszawska Jedości Roboticzej oraz kwartale: - przebudowa dróg gmiych w kwartałach ulic: Wiślaa Kolejowa Wiślaa Zachodia Wiosea - Kolejowa, a także ul. Zachodiej (od Wiosea Warszawska oraz kwartale: Graiczka Warszawska Wiślaej do Sierakowskiej) Staszica Kolejowa - budową alejek wraz z oświetleiem a cmetarzu komualym Zmoderizowae zostaą place zabaw w gmiie. - budową moitorigu wizyjego a tereie gmiy - poprawą stau ifrastruktury w szkole w Dziekaowie Polskim i SP r 1 Prowadzoe będą prace ad: w Łomiakach - rekultywacją Jez. Fabryczego - wykoaiem oświetleia Al. Chopia od Paderewskiego w stroę ul. Rozpoczie się budowa szkoły w Dąbrowie i budowa przedszkola w Dzie- Wiślaej oraz ul. Mikołajczyka, ul. Jaśmiowej, ul. Kwiatowej, ul. Miłej kaowie Leśym. (doświetleie) i ul. Jeziorej Podatki BEZ ZMIAN Nie a dopłaty a a MKS-y ŁOMIANKI Sp. z o. o. Stawki podatku od ieruchomości oraz podatku od środków trasportowych w 2015 roku pozostaą a dotychczasowym poziomie. Nie wzrośie rówież opłata targowa. Stawki podatku od ieruchomości ie uległy zmiaie i pozostają w takiej samej wysokości, jak w 2013 roku. Stawki te są określoe w uchwale Nr XXXVI/214/2012 Rady Miejskiej w Łomiakach z dia 6 grudia 2012 r. Stawki podatku od środków trasportowych ie uległy zmiaie i pozostają w takiej wysokości jak w roku 2012 i Stawki te określoe są w uchwale Nr XVI/90/2011 Rady Miejskiej w Łomiakach z dia 10 listopada 2011 roku. Stawki opłaty targowej ie uległy zmiaie i pozostają w takiej wysokości jak w roku 2012 i Stawki te określoe są w uchwale Nr XVI/89/2011 Rady Miejskiej w Łomiakach z dia 10 listopada 2011 roku. Iformacja o stawkach podatków i opłat lokalych została już opublikowaa w Biuletyie Iformacji Publiczej (BIP) Urzędu Miejskiego Łomiaki. Iformujemy, że wszelkie wzory formularzy, druków oraz uchwał dotyczących podatków i opłat lokalych są zamieszczoe pod adresem w zakładce Fiase i mieie podatki i opłaty lokale. 9 styczia 2015 "Kto powoduje zaieczyszczeie środowiska, poosi koszty usuięcia skutków tego zaieczyszczeia. 2. Kto może spowodować zaieczyszczeie środowiska, poosi koszty zapobiegaia temu zaieczyszczeiu". Od lat, a podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeiu w wodę, Rada Miejska w Łomiakach przyzawała dopłaty za wodę i ścieki grupie taryfowej, a ie osobom fizyczym. Pieiądze przekazywae były Zakładowi Wodociągów i Kaalizacji, a ie kokretym odbiorcom. Mieszkaiec ie miał wpływu a fakt przyzaia dopłaty. W 2015 roku będzie iaczej. Rada Miejska w Łomiakach zdecydowała, że w związku z tym, że ie będzie dopłat z budżetu gmiy zwiększoe będą środki a MKS-y. Zgodie z art. 7 ust. 1 Prawa ochroy środowiska z dia 27 kwietia 2001 r. obowiązek pooszeia kosztów zaieczyszczaia środowiska spoczywa a podmiocie bedącym jego sprawcą, tj. opłata za odprowadzeie ścieków powia być pooszoa przez mieszkańca lub podmiot korzystający z sieci kaalizacyjej. Jest to zgode z europejską zasadą "zaieczyszczający płaci", która została przyjęta przez Polskę wraz z wstąpieiem do Uii Europejskiej oraz z zapisami statutowymi Fuduszu Spójości, z którego dofiasowae są iwestycje wodka a tereie aglomeracji Łomiaki. Jedakże gmia Łomiaki w porozumieiu ze ZWiK plauje przezaczyć zwiekszoe środki a realizacje przyłączy w ramach zobowiązań MKS, co umożliwi przyłączeie się do sieci wod-ka zdecydowaej większosci osób, które przez wiele lat czekały a te "przywilej". Tomasz Czajkowski, Prezes ZWiK w Łomiakach 3

4 WYDARZENIA Orszak Trzech Króli zów ściągął tłumy Święta Rodzia, Trzej Królowie, diabły i aioły, koie, osioł, koza i... wielbłąd, a wraz z imi tłumy mieszkańców. 6 styczia ulicami Łomiaek przeszedł Orszak Trzech Króli. O rgaizatorzy drugiego już w historii Łomiaek Orszaku Trzech Króli są zgodi: barwy korowód ciągący wzdłuż główych ulic i wspóle kolędowaie to ajlepszy prezet, jaki możemy ofiarować owoarodzoemu Dzieciątku. To żywe świadectwo aszej wiary, budowaie wspóloty i jedości, pomysł a rodzie świętowaie, a przy okazji zacieśiaie więzi mieszkańców aszego miasta. Szacuje się, że około milioa ludzi w poad 330 miastach i miejscowościach w całej Polsce i kilkadziesiąt tysięcy w 15 miastach zagraicą wzięło udział w tegoroczym Orszaku Trzech Króli. W Łomiakach we wspólym marszu poszło kilka tysięcy mieszkańców aszej gmiy. W Jasełkach uliczych stroje są zaczącą częścią sceografii, tworzą całość i dopowiadają szczegóły, których ie moża usłyszeć czy zobaczyć w zaarażowaych scekach. A poieważ tego właśie dia każdy mógł zostać Królem - wystarczyło przyjść a Orszak Trzech Króli, założyć koroę a głowę i podążyć za betlejemską gwiazdą do Stajeki - z radością odotowaliśmy zaczy wzrost liczby Królów w Łomiakach. Uczestików Orszaku ucieszył rówież fakt, że pomimo przegraego plebiscytu, wielbłąd do Łomiaek dotarł. Zaproszeie 16 styczia br. zapraszamy a obchody 70. roczicy wyzwoleia Łomiaek. Uroczystości rozpoczą się o godz przed pomikiem Bohaterom Poległym w Obroie Ojczyzy (ul. Wiślaa / Warszawska). Tam w asyście Pocztów Sztadarowych zostaą złożoe wieńce i kwiaty. Na obchody zapraszają: Burmistrz Łomiaek, Rada Miejska w Łomiakach oraz Kombataci. 4

5 Z ŻYCIA GMINY zł dla orgaizacji pozarządowych! Wszystkie zaiteresowae orgaizacje pozarządowe, działające a rzecz mieszkańców aszej gmiy, zapraszamy serdeczie do składaia ofert w ramach otwartego kokursu a realizację zadań publiczych w 2015 roku. O rgaizacje pozarządowe staowią istoty elemet demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Z roku a rok rośie ich liczba. Bogata oferta oraz ciekawe pomysły, jakie oferują orgaizacje pozarządowe cieszą się dużym zaiteresowaiem łomiakowskiej społeczości. ZESTAWIENIE WYDATKÓW GMINY ŁOMIANKI NA DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCHNA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W LATACH Odpowiadając a potrzeby społeczeństwa, Burmistrz Łomiaek, Tomasz Dąbrowski z roku a rok zwiększa pulę środków fiasowych przekazywaych orgaizacjom ,00 pozarządowym, by te w jak ajlepszy sposób mogły realizować działaia a rzecz aszej lokalej społe ,00 czości. Szczegółowy wykaz dofiasowaych w tym roku zadań publiczych oraz zasady przyzawaia dotacji określa Zarządzeie Burmistrza Nr RAG z 2 styczia 2015 roku. Termi składaia ofert upływa 23 styczia br. Serdeczie zapraszamy do współpracy. Burmistrz T. Dąbrowski , , , ,00 0, Zarządzeie, formularz oferty, wzór umowy oraz formularz sprawozdaia dostępe a bip.lomiaki.pl w zakładce p. Otwarte kokursy ofert w 2015 roku. Rok Wydatki styczia

6 Z ŻYCIA GMINY Wielka Orkiestra Świąteczej Pomocy w Łomiakach Już w iedzielę 11 styczia w całej Polsce rusza 23. Fiał Wielkiej Orkiestry Świąteczej Pomocy! T ym razem zapraszamy do włączeia się w zbiórkę fuduszy dla podtrzymaia wysokich stadardów leczeia dzieci a oddziałach pediatryczych i okologiczych oraz godej opieki medyczej seiorów. Sztab WOŚP wspólie z Domem Kultury przygotowali wiele ciekawych atrakcji, a przy tym możliwość licytacji. Całe spotkaie poprowadzi Adrzej Brzeski aktor teatraly i filmowy, autor, kompozytor i wykoawca poezji śpiewaej. Zapraszamy a pokazy zespołów taeczych grup dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych, kocerty wokale, istrumetale. Będą rówież atrakcje, tj. pokazy ceramiki, pokaz pierwszej pomocy oraz występy klaua. Licytowae będą: boy wartościowe, płyta zespołu Pectus, plakaty Teatru Miejsce, hełm strażacki, obrazy Dauty Kołcz i ie. Wszystkich serdeczie zapraszamy do włączeia się we wspóle pomagaie dla tych, którzy ajbardziej tego potrzebują! Pomoc dla bezdomych Poad 3,4 tys. miejsc w 72 placówkach, 25 jadłodaji oraz specjaly umer ifoliii to formy pomocy dla bezdomych z Mazowsza podczas tej zimy. Podczas zimy 2014/2015 a tereie województwa mazowieckiego bezdomi będą mieli do dyspozycji 72 placówek (w tym 28 w Warszawie) dyspoujących łączie 3419 miejscami (z czego 1462 w Warszawie). Są to zarówo oclegowie, schroiska oferujące czasowe schroieie i pełe wyżywieie, jak i hostele zapewiające stałe lub czasowe zamieszkaie, wyżywieie oraz kompleksową opiekę wspomagającą. Dodatkowo, wyodrębioo oddziele placówki dla kobiet, mężczyz, matek z dziećmi i dorosłych. Na Mazowszu działa rówież 25 jadłodaji i puktów żywieia (10 a tereie stolicy), wydających dzieie ok. 5 tys. posiłków (ok. 2,4 tys. w Warszawie). Do końca zimy będą także działały wyspecjalizowae pukty pomocy medyczej, m.i. w Łaźiewie w powiecie warszawskim zachodim i w Warszawie (ul. Wolska 172). W stolicy do dyspozycji bezdomych jest także pralia (ul. Grochowska 259a). Mazowiecki Urząd Wojewódzki uruchomił bezpłatą ifoliię 987. Straż miejska przyjmuje tego typu zapytaia pod umerem 986. Pod obydwa umery zadzwoić może rówież każdy, kto za miejsce przebywaia osób bezdomych. Odpowiedie służby zostaą o tym atychmiast poiformowae. "Nie umiera te, kto trwa w sercach i pamięci aszej." Pai Dyrektor, Aie Kajszczak oraz jej bliskim wyrazy głębokiego współczucia, słowa wsparcia oraz otuchy w trudych chwilach po stracie ukochaej MAMY składają: Burmistrz Łomiaek, Tomasz Dąbrowski oraz pracowicy Zespołu Szkół w Dziekaowie Leśym. 6 Pai Aie Kajszczak wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci MAMY składa Zarząd Osiedla Łomiaki Majowe

7 POZNAJ NASZYCH PRZEDSIĘBIORCÓW Bajkowy świat a Baou Zośka Od samego początku kosekwetie budują pozycję lokalego lidera zabawek w kategorii klocki LEGO. Spełiają marzeia ajmłodszych klietów, ale rówież tych dorosłych. O sukcesie sklepu Maami opowiedziała am jego właścicielka - Barbara Witkowska. W towarzystwie Burmistrza Łomiaek, Tomasza Dąbrowskiego odwiedzamy właścicieli łomiakowskich firm, którzy dzielą się z ami swoją historią. Doceiamy firmy i ludzi, których działalość wpisuje się a karty historii aszej lokalej społeczości. N a ul. Baou Zośka 8 w Łomiakach zajduje się iezwykły sklep. Wprowadza o klietów w kraię rycerzy, piratów i jeszcze iych baśiowych bohaterów. Maami działa od 2009 roku. Moża tam zakupić produkty z ajowszych serii klocków LEGO, ale rówież te sprzed 15 lat. Są klocki dla maluchów, są też dla starszych dzieci. Nie brakuje rówież zestawów dla kolekcjoerów. - Pomysł a sklep wywiązał się z rodziej pasji i chęci odskoczeia od zawodowej rutyy. LEGO ma sprawdzoą markę a ryku, dlatego wybór padł akurat a tę firmę. Zdecydowała też jakość produktów - mówi Barbara Witkowska. Właścicielka przyzaje, że sklep astawioy jest a klieta idywidualego, iemiej jest przygotoway a realizowaie także zamówień hurtowych. Każdy z klietów przy zakupie może liczyć a fachową pomoc. - Doradzamy klietom, to as różi a przykład od supermarketów. Poza tym dyspoujemy wszystkim, co zejdzie z liii produkcyjej LEGO, ie tylko wybraymi produktami - dodaje właścicielka. Sklep prowadzi rówież sprzedaż pojedyczych elemetów. Chętie z tej możliwości korzystają osoby, które zgubiły iektóre części czy chcą stworzyć autorskie budowle. Należy też wspomieć o ogromie promocji oraz programie lojalościowym, które wprowadza sklep. Czy doceiają to klieci? Z pewością tak, bo tych w Maami ie brakuje. DS 9 styczia

8 Z ŻYCIA GMINY 8

9 Z ŻYCIA GMINY Lodowisko dla amatorów "białego szaleństwa" Przygotowae a boisku przy ICDS lodowisko o powierzchi 600 metrów kwadratowych czye jest przez 7 di w tygodiu i zaprasza wszystkich amatorów "białego szaleństwa". Na miejscu dostępa jest także wypożyczalia łyżew. Od 7 styczia amatorzy sportów zimowych mogą korzystać z lodowiska w godziach od do BEZPŁATNIE. Wypożyczeie pary łyżew to koszt 5 zł za godzię. Plauje się, że mieszkańcy Gmiy Łomiaki będą mogli korzystać z lodowiska do końca marca 2015 roku. 9 styczia

10 Z ŻYCIA GMINY e-łki ocą KOMUNIKACJA MIEJSKA ŁOMIANKI Sp. z o.o. Wychodząc aprzeciw oczekiwaiom mieszkańców, KMŁ wprowadziło od 1 styczia 2015 roku dodatkowe kursy autobusów, umożliwiające połączeie Warszawy z Łomiakami w weekedy, w porze ocej. Z godie z ustaleiami autobusy odjeżdżać będą z pętli Metro Młociy co godzię tj.: o 23.35, 00.35, 01.35, i O ile z pierwszych kursów będą prawdopodobie korzystać osoby powracające do domów, to kurs ostati (ieco przesuięty) dedykoway jest już tym, którzy rozpoczyają pracę bardzo wcześie rao. Liczba kursów z Warszawy do Łomiaek wyika z racji wykorzystaia autobusu, który kończy trasę a liii N56, która jest też przez as obsługiwaa. Mamy adzieję, że przedstawioe rozwiązaie usatysfakcjouje aszych ocych marków. Bogda Marcińczyk, Prezes KMŁ Opłaty Wędkarskie a rok 2015 Zarząd koła r 67 PZW w Łomiakach iformuje, że od 19 grudia 2014 roku w sprzedaży posiada już zaki wędkarskie. W związku ze zmiaami podajemy wysokości opłat a rok 2015 : Opłata wpisowa Człoek zwyczajy - 25,00zł Człoek uczestik do 16 lat - 12,00zł Składka ormala - 193,00 zł Opłata egzamiacyja Człoek zwyczajy - 30,00zł Człoek uczestik do 16 lat - bezpłatie Składka ulgowa 50% - 96,00 zł 1) młodzież szkola i studeci w wieku lat 2) człokowie odzaczei srebrą i złotą odzaką PZW 3) mężczyźi od 65 roku życia 4) kobiety od 60 roku życia 5) osoby ze zaczym lub umiarkowaym stopiem iepełosprawości Składka ulgowa 65% - 67,00zł 1) osoby, które ukończyły 75 rok życia Składka ulgowa 75% - 48,00zł 1) człokowie uczesticy w wieku do lat 16 2) człokowie odzaczei odzaką PZW złotą z wieńcami Opłata za trollig Normala - 250,00zł / Ulgowa 50% - 125,00zł / Ulgowa 75% - 63,00zł Opłata za wody górskie okręgu Mazowieckiego Normala - 30,00zł / Ulgowa 50% - 15,00zł / Ulgowa 75% - 8,00zł Odbiór odpadów komualych Składki obowiązują od chwili wiesieia do końca roku kaledarzowego. Przypomiamy rówież, że opłaty dla koła r 67 PZW, które opiekuje się wodami a tereie Gmiy Łomiaek moża wieść tylko i wyłączie w sklepie Wędkarskim ELDORADO przy ulicy Warszawskiej 35 (obok POLMO). Więcej iformacji moża uzyskać po r tel Nasza SSR zyskała owych Strażików Rybackich, a dzięki dofiasowaiu z Gmiy Łomiaki otrzymaliśmy owe, profesjoale stroje które zaczie podiosą autorytet fukcjoariuszy. Wraz ze zmiaami zostały zatwierdzoe dodatkowe patrole główie ad jeziorami Kiełpińskim, Dziekaowskim i Fabryczym, dzięki czemu zwiększy się bezpieczeństwo oraz wyelimiuje się sprawców wykroczeń i przestępstw przeciwko Ustawie o Rybactwie Śródlądowym i Regulamiowi Amatorskiego Połowu Ryb. Zarząd koła r 67 PZW w Łomiakach Jak pozbyć się choiki? Jodła, sosa biała, sosa zieloa, świerk. Co z imi zrobić po okresie świąteczym? Jeśli zdecydowaliśmy się a choikę ciętą, iestety po jakimś czasie trzeba będzie ją wyrzucić. Oczywiście także choika może podlegać selektywej zbiórce odpadów. Najlepiej jeśli trafi do kompostowika. Jeśli jedak ie dyspoujemy takim w przydomowym ogródku, moża drzewko bezpłatie oddać do Gmiego Puktu Selektywego Zbieraia Odpadów Komualych. Na co dzień pukt czyy jest w poiedziałki i piątki w godz , wtorki, środy i czwartki w godz i soboty w godz Uwaga! Pukt ie przyjmuje odpadów zmieszaych (komualych) i iebezpieczych (p. eterit). Przy okazji przypomiamy, że sztucze choiki wytwarza się z substacji, których samo wydobycie powoduje szkody w środowisku. Jej biodegradacja astępuje bardzo powoli - PCV to co ajmiej 400 lat. 10

11 ŁOMIANKI INWESTYCJE Sp. z o. o. Budowa sieci wod-ka w Łomiakach ul. Graicza ul. Młocińska ul. Długa ul. Akacjowa ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zawarto umowy w postępowaiach prowadzoych w trybie przetargu ieograiczoego a; Utrzymaie czystości i porządku a tereie Gmiy Łomiaki w 2015 roku z firmą BYŚ Wojciech Byśkiiewicz. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach przedsięwzięcia Dostawa eergii elektryczej wraz z dystrybucją a potrzeby Gmiy Łomiaki, jej jedostek orgaizacyjych oraz istytucji kultury i spółek samorządowych ze spółką PGE Obrót S.A. Warszawa Oświetleie ulicze, oraz z PKP Eergetyka S.A. Pio Sprzedaży Warszawa Pozostałe obiekty. W postępowaiu prowadzoym w trybie przetargu ieograiczoego a; Świadczeie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagraiczym dla Urzędu Miejskiego w Łomiakach w 2015 roku ajkorzystiejszą ofertę złożyła Poczta Polska S.A. 9 styczia 2015 Zostały opublikowae postępowaia a; Odbiór i opieka ad bezdomymi zwierzętami z tereu Gmiy Łomiaki otwarcie ofert 8 styczia 2015 roku, Rówaie dróg grutowych i tłucziowych z doziariaiem a tereie Gmiy Łomiaki otwarcie ofert 14 styczia 2015 roku. Referat Zamówień Publiczych jest w trakcie ocey ofert w postępowaiach a; Wykoaie remotów cząstkowych awierzchi bitumiczych wpłyęły 3 oferty. Referat Zamówień Publiczych 11

12 KULTURA 12

13 KULTURA - BIBLIOTEKA Rok 2015 Rokiem Jaa Pawła II, Jaa Długosza i Jaa Potockiego R ok 2015 rokiem wybitych polskich Jaów: Jaa Pawła II (w dziesiątą roczicę śmierci), Jaa Długosza (sześćsetlecie urodzi) i Jaa Nepomucea Potockiego (w dwusetą roczicę śmierci). Sejm ogłosił także 2015 Rokiem Teatru Publiczego z okazji 250-lecia powstaia Teatru Narodowego w Warszawie. Z kolei Polski Związek Bokserski obwieścił, iż w adchodzącym czasie w sposób szczególy będzie świętował 180. roczicę urodzi Kazimierza Paździora mistrza olimpijskiego w boksie. Czekają as rówież obchody związae z Rokiem Gieza Miasta Królów, Rokiem Pamięci Ofiar Tragedii Górośląskiej, Międzyarodowym Rokiem Światła i Techologii Wykorzystujących Światło oraz Europejskim Rokiem Rozwoju. Sukcesywie będziemy Państwu poprzez artykuły, wartościową i cie- kawą literaturę, wystawy okoliczościowe i tematycze przybliżali patroów oraz roczice ważych wydarzeń historyczych. Ispiracji do świętowaia jest wiele: moża zarówo zagłębić się w poezji i dziełach teologiczych Jaa Pawła II, zaurzyć się w Rękopisie zalezioym w Saragossie Jaa Potockiego, a owo czytać kroiki Jaa Długosza, jak i podróżować do czego będziemy szczególie zachęcali za pośredictwem Jaa Potockiego oprócz pisarza, także podróżika i archeologa. Z iecierpliwością czekamy a ogólopolskie i międzyarodowe wydarzeia związae z poszczególymi postaciami. Z pewością w owym roku ie będzie czasu a udę. Grażya Kozińska Katarzya Zychla Guziczek. Historie ie byle jakie Wiedzieliście, że życie jest jak wiele guzików? Albo że biedroki i motyle martwią się swoim wyglądem? Nie? Nic ie szkodzi. Z tej książki dowiecie się jeszcze wielu iych rzeczy, o których ie mieliście pojęcia! Pozacie a przykład sekret strumyczka, razem z samolubym królikiem przekoacie się, że przyjaźń jest ajważiejsza, a myszka Amelia podzieli się z Wami wiedzą a temat ajlepszego lekarstwa a świecie. Zaprzyjaźijcie się z bohaterami tej książki i wspólie z imi wyruszcie w świat! Dyskusyjy Klub Książki w Łomiakach zaprasza W poiedziałek 12 styczia o godz a spotkaie a temat książki Włoskie szpilki Magdaley Tulli Spotkaie odbędzie się w Bibliotece Publiczej (ul. Wiejska 12a). Udział w spotkaiu jest bezpłaty. Marta Szloser, Wada Gąsiorowska Kuchia polska bez pszeicy Patrick Modiao Perełka W części wstępej autorki radzą, a co zwracać uwagę podczas zakupów i jak wybierać składiki ajlepszej jakości, podając kokrete przykłady i azwy produktów dostępych w polskich sklepach. Dwaaście lat mięło, odkąd ie azywao mie już Perełką, a zajdowałam się akurat a stacji metra Châtelet w godziie szczytu. Byłam w tłumie pokoującym a ruchomym chodiku korytarz bez końca. Jakaś kobieta miała a sobie żółty płaszcz. Moją uwagę zwrócił właśie jego kolor, kobietę a ruchomym chodiku widziałam z tyłu. Potem szła długim tuelem, w którym widiały apisy Kieruek Château-de-Vicees. Staliśmy astępie sztywo w zbitej ciżbie a schodach, czekając, aż bramka a pero się otworzy. Zalazła się obok mie. Wtedy zobaczyłam jej twarz. Podobieństwo do mojej matki było tak uderzające, że pomyślałam, iż to oa... Obszera część poświęcoa przepisom zawiera poad 300 receptur a domowe posiłki od raa do wieczora: chleby i bułki, słodkie i słoe śiadaia (m.i. pasty i pasztety, gofry, omlety i racuszki), pożywe zupy, daia obiadowe (główie wegetariańskie kaszowo-warzywe, pierogi, kotleciki, pyzy, makaroy, tarty i pizze) oraz sałatki i przekąski. Oczywiście ie mogło zabrakąć słodkości! Lekkie desery oraz wspaiałe torty, szybkie ciasta i muffiki, ciasteczka i batoiki, z owocami, płatkami, orzechami, czekoladą I miej typowe z burakami albo fasolą. A do tego ajważiejsze podstawowe receptury, p. a ciasta aleśikowe, biszkopty, mleka roślie, sosy, domowe słodziki czy jogurt. Wszystko bez gluteu, bez cukru i bez szkodliwych E-dodatków! 9 styczia 2015 (fragmet książki) Tak się zaczya historia poszukiwaia tożsamości, korzei, rówowagi w świecie arratorki składaym z fragmetów wspomień a poły rzeczywistych, a poły oiryczych. Elemet po elemecie czytelik ów świat pozaje, odkrywa jego cząstki, które stopiowo pozwalają sobie uświadomić, jak iezośie tytułowa bohaterka czuje się w swym bycie. Misterie skostruowaa opowieść oblisty, poetycka i wielozacza. 13

14 REKLAMA 14

15 REKLAMA HYDRAULIK Z ŁOMIANEK GAZOWE - HYDRAULICZNE JUNKERS, VIESMANN, ie Istalacje wod-ka. Istalacje C.O. - kotłowie Naprawy, motaż Wierceie studi wodych Przyłącza gazowe A-Z Istalacje gazowe od A do Z W każdej techologii Szamba betoowe szczele Doradztwo techicze - projekty Wydawaie zaświadczeń Pomiary szczelości ist. gaz. tel Godlewski Ryszard, Łomiaki ul. Rolicza 406 MIESZKANIE a Osiedlu Tęcza w bardzo dobrym staie 63 metry2 4 4 Ogródek metrów2 4 2 miejsca postojowe 9 styczia 2015 Bezpośredio sprzedam Telefo:

16 REKLAMA DENTI HOME stomatologia l LECZENIE PARADONTOZY l LASEROTERAPIA l IMPLANTY l STOMATOLOGIA - PEŁNY ZAKRES ( Łomiaki, ul. Szczytowa 9 NOWOROCZNA PROMOCJA LASEROWE WYBIELANIE ZĘBÓW - tylko 890 zł 16

17 REKLAMA 9 styczia

18 OGŁOSZENIA DROBNE Szukam pracy e Osoba z doświadczeiem, opieka osób starszych (4 godz. dzieie) tel Prawo jazdy, upr. bud. kostrukcyje PZiTB tel Ukraika z kartą stałego pobytu podejmie pracę jako sprzątaczka tel Ukraika z kartą Polaka podejmie pracę jako sprzątaczka, Łomiaki i okolice Niaia z doświadczeiem zaopiekuje się dzieckiem, posiadam referecje leti złota raczka, prawo jazdy B:, komputer, zadba o twój dom i posesję Pomoc domowa sprzątaie, gotowaie, prasowaie, prace ogrodowe, porządkowe. Posiadam dośw. i referecje. Tel Posprzątam biuro, dom bądź ie prace domowe Sprzątaie, prasowaie, mycie okie lub ie domowe prace tel Ukraika w średim wieku, pracowita, dokłada, poszukuje pracy: sprzątaie, mycie okie. tel Pomogę w prowadzeiu domu, jestem uczciwa, odpowiedziala i dokłada Opieka osoba starsza Całodobowa opieka Meadżer sportu tel Zaopiekuję się dzieckiem, referecje, dyspozycyjość oraz auto Eergicza kulturala i dokłada z wieloletią praktyką oferuję usługi w zakresie: sprzątaia, mycia okie, prasowaie itp Tegoroczy absolwet szkoły średiej poszukuje pracy, praca a magazyie lub ia, posiadam prawo jazdy kat. "B". tel Młody, dyspozycyjy szuka pracy w magazyie bądź jako pomoc mechaika, wulkaizator (9 lat dośw.) tel Odpowiedziala i sympatycza opiekuka do dzieci z wieloletim dośw. podejmie pracę. Rówież praie, prasowaie i gotowaie. Tel , Łomiaki i okolice. Chętie podejmę się sprzątaia, prasowaia, prac w domu. Ł-ki i okolice. tel Dorywczo przyjmę pracę fizyczą. Łomiaki. tel Przyjmę każdą pracę fizyczą. Kotakt Zaopiekuję się osobą starszą, chorą, iepełosprawą. Pracowałam w służbie zdrowia, posiadam referecje. Podejmę pracę o zaraz. Tel Szukam pracy w charakterze sprzedawca magazyier. Rozpatrzę każde oferty. Tel Szukam pracy jako mechaik lub jako kierowca. Tel Podejmę się sprzątaia i odświeżaia dywaów i wykładzi tapicerek i aut osobowych itp. oraz drobych prac porządkowych! Dogłębe czyszczeie dywaów. Tel Księgowa z dośw. szuka pracy Tel Pomoc domowa - sprzątaie z doświadczeiem. Tel Sprzątaie biur, domów, mieszkań Techik, średie wykszt., prawo jazdy kat. B. Tel Chętie po sprzątam mieszkaie rówież po remocie, umyję oka, poprasuję Dam pracę e Zakład produkcji cukiericzej w Łomiakach zatrudi pracowików tel , ASO w Łomiakach zatrudi: blacharza samochodowego, pomocika blacharza, lakierika samochodowego, pracowika gospodarczego. Tel Sklep iteretowy VENUS zatrudi do obsługi klieta. Oferujemy stałą, dobrze płatą pracę a pełe etat. CV a adres: Firma LAMIREX zatrudi do poprowadzeia sklepu iteretowego. Oferujemy stałą, dobrze płatą pracę a pełe etat. CV a adres Zatrudimy Piekarzy oraz Cukierików tel Rodzia Spiżaria owy sklep w Łomiakach poszukuje pracowika a peły etat. CV a adres: Zatrudię stolarza meblowego z dośw. bez ałogów, prawem jazdy kat. B. tel Poszukuję Pai do sprzątaia Klubu Sportowego Nastula. tel Do ochroy z grupą iwalidzką tel Zawiezieie rao dzieci do szkoły , włase auto Szukam iai do 2 latka. Praca ok. 12 godz. tygodiowo tel Zarada iaia z wielkim sercem poszukiwaa Poszukuję kelerek do restauracji Zatrudię ucziów lu fryzjera Sklep iteretowy z bielizą i art. erotyczymi zatrudi do obsługi sklepu www. Oferujemy stałą, dobrze płatą pracę a pełe etat. CV a adres: Firma sprzątająca zatrudi osoby do sprzątaia w szpitalu w Dziekaowie Leśym. Praca w pełym wymiarze. Wymagaia: książeczka do celów saitaro-epidemiologiczych. tel Przyjmę do pracy a staowisko pomoc kuchi - Restauracja Kuchia Polska. Kotakt Przyjmę do pracy kelerkę do Restauracji w Galerii Hadlowej Sucha Łomiaki. Tel Przeszkolę i zatrudię przy kolcowaiu opo motocyklowych Krawcową oraz pracowika przygotowaia produkcji, przyuczę do krojeia i prasowaia Poszukujemy pracowików telemarketigu, wykszt. kosmetycze lub medycze,cv prosimy przesyłać a adres: Przyjmę do pracy magazyowo/biurowej w Łomiakach. Wymagaia: prawo jazdy kat. B, agielski w zakresie podstawowym. CV a Zatrudię krawcową. Tel Krawcową do poprawek krawieckich w Pracowi w Łomiakach, wymagamy doświadczeia oraz umiejętości obsługi klieta, oferujemy umowę o pracę Osobę do samochodu gastroomiczego z hamburgerami t Niaia dorywczo do 2,5 l. chłopca 40zł/ 3-7h tel Poszukujemy pracowika produkcji z orzeczeiem o iepełosprawości do obsługi plotera tącego, z doświadczeiem. Kotakt Zatrudimy do puktu kredytowego Aucha Łomiaki. Tel Poszukujemy odpowiedzialego mechaika samochodowego z dośw. do warsztatu w Łomiakach. tel lub Poszukuję wspólika do hadlu dachami w Łomiakach tel Do zakładu w Łomiakach zatrudię krawcową /szwaczkę a umowę o pracę lub a umowę zleceia. Tel Serwis ASO zatrudi lakierika samochodowego z doświadczeiem. Tel Zatrudię kierowców kat. C+E (PL-Hiszpaia). Tel KASJER - PILNE. Wymagaa książeczka SANEPID. Tel Lektora j. agielskiego lubiącego pracę z dziećmi zatrudi kamerala szkoła a tereie gmiy Łomiaki - praca w wybrae popołudia. CV a: ZATRUDNIĘ PANIE DO SKLEPU Z ODZIEŻĄ UŻYWANĄ. Zatrudię doświadczoego motera okie PCV i kostrukcji alumiiowych. Klaudy Tel lub Zatrudię doświadczoego pracowika do produkcji stolarki alumiiowej. Praca stała, Klaudy. Tel lub Przyjmę do pracy magazyowo/biurowej w Łomiakach. Wymagaia: prawo jazdy kat. B, agielski podstawowy, CV a Przyjmę do pracy a myji ręczej w Łomiakach tel Samodzielego mechaika z doświadczeiem tel Serwis Morela zatrudi mechaika z doświadczeiem. CV: tel Zatrudię kierowców kat. C+E (PL-Hiszpaia). Tel Tokarza zatrudię w Łomiakach, Magazyier-kierowca, obsługa wózka widłowego mile widziaa tel Stolarza zatrudię. Praca w Czosowie. tel Przyjmę pracowitą, uczciwą osobę bez ałogów do prac fizyczych i ślusarskich a produkcji 10zł etto/h. Praca w Łomiakach, 8h/dobę, 5 di/tyg., tel , Firma sprzątająca poszukuje osób do pracy przy sprzątaiu sklepu odzieżowego w CH Aucha w Łomiakach. Praca rao w godz. 7:00-9:00. Tel Magazy Czosów prawo jazdy, komputer Pracowik produkcyjy , Łomiaki Ustawiacz maszy , Łomiaki Zatrudię kierowców kat.c+e(pl-hiszpaia). Tel Magazy Czosów, prawo jazdy, komputer. Zatrudię kierowców kat. C+E (PL-Hiszpaia). Tel Frezera samodzielego zatrudię do pracy w zakładzie produkcyjym w Łomiakach, po-pt, tel Zatrudimy pracowików hali oraz kasjerów tel Szlifierza do pracy a szlifierce do wałków a pół etatu przyjmę; Praca w Łomiakach p-pt, kotakt: lub Zatrudię kucharkę w Kuchi Polskiej w Galerii Hadlowej Aucha w Łomiakach Zatrudimy grafika praca w Łomiakach. Oferty a Zatrudimy kierowcę z kat. C+E praca a zleceie. Oferty a : Magazy Czosów Prawo jazdy komputer Zatrudię pracowika do pracy a myji samoch. ul. Rolicza 210 Łomiaki. Tel Osobę do pracy przy obsłudze zamówień, dokumetacji magazyowej, z dośw. CV a Zatrudię OPERATORA KOPARKI Komatsu PC 210 Tel Zakład Produkcji Opakowań zatrudi osoby a produkcję oraz magazyiera. Palmiry. Tel Kierowca magazyier - mile widziae włase auto. CV+ list motywacyjy mejlem: Opiekuka do dzieci umowa zleceie. Tel Poszukuję pilie osoby do pracy w dziale sprzedaży do firmy a tereie Łomiaek. Wymagaia dobra zajomość programu sprzedaży WF-Mag. Mile widziaa zajomość braży artykuły biurowe. CV tylko a Usługi e Wykouję remoty, układaie glazury, szpachle, malowaie, paele Usługi księgowe Łomiaki, , Ocieplaj z ami Fachowcami (styropia, weła) do 25% oszczędości ogrzewaia. Gwaracja, tel HYDROIZOLACJE.WODA-STOP. Masz problem z wilgocią wodę w piwicy, tarasie, balkoie itp. Zadzwoń! Gwaracja tel Glazura, terakota,, kompleksowe wykańczaie mieszkań BUS 8+1, przejazdy po kraju tel Usługi tapicerskie tel Makijaż permaety brwi, oczy, usta profesjoalie tel Hydraulik, motaż kuchi gazowych, piecy co tel Wywóz ieczystości płyych Remoty szeroki zakres solidie, fachowo, taio Remoty, glazura, terakota, adaptacje poddaszy Gładzie, malowaie, glazura, terakota, paele Bezpłaty wywóz złomu Poprowadzę rozliczeia małej firmy PIT-ZUSVAT Remoty A-Z, dociepleia, ogrodzeia, solidie Układaie kostki brukowej (gwaracją) kompleksowo tel Hydraulik z Łomiaek gazowe istalacje i przyłącza A-Z. Pomiary szczelości zaświadczeia, aprawy koserwacyje kotłów gazowych. Tel Dociepleia budyków, adaptacje poddaszy, remoty, malowaie, ogrodzeia, usługi ogólobudowlae Elektryk, atey TV SAT, domofoy Kredyt hipoteczy a dom, mieszkaie PeKaO. S.A Usługi budowlae tel Cykliowaie, lakierowaie, układaie parkietu Adaptacja poddaszy, dociepleia stropów, elewacje, podbitki Gładzie, malowaie Po Sąsiedzku szybko, taio, solidie Awaria złota rączka aprawi Usługi remotowe, glazura terakota, wykończeia wętrz tel Naprawa AGD, RTV, ANTENY Adrzej Wyszyński Kompleksowa pielęgacja drzew, leczeie ubytków, wycika drzew trudych tel Wywóz ieczystości płyych. Zawieraie umów. Faktury. Przepychaie kaalizacji. Tel Naprawa pralek. Łomiaki i okolice. Tel Złota Rączka aprawy, awarie domowe. Tel Dachy, przecieki, papa termo, ryy. Tel Malowaie budyków i elewacji. Reowacja. Gwaracja tel Hydroizolacje, izolacje atywode fudametów, piwic, tarasów, balkoów itp. Gwaracja. Tel Ociepleia, elewacje budyków. Gwaracja tel WODA-STOP.HYDROIZOLACJE. Masz problem z wodą w piwicy, tarasie, balkoie itp. Zadzwoń! Gwaracja tel Jukers autoryzacja, sprzedaż, motaż Tel Hydraulicze remoty, iwestycje Cetrale odkurzacze sprzedaż, motaż. Tel Naprawa telewizorów w domu klieta. Tel Glazura, terakota, kompleksowe wykańczaie wętrz. Tel Komiy kwasoodpore motaż Biuro księgowe, rozliczeia firm, PITY Tel Ogrodicze usługi, projektowaie, zakładaie, pielęgacja Remoty A-Z, glazura, tapeta, gipsy, malowaie. Tel Ogrodik peły zakres Cięcie drzew z wywozem Iż. budowictwa kosztorysowaie robót budowlaych, przygot., adzór i rozliczeie budowy. Tel Studio graficze Korepetycje / Nauka e Chemia. Tel Jęz. agielski wszystkie poziomy, busiess eglish, egzamiy, kursy dla firm Matematyka, fizyka Niemiecki Matematyka - (szk. podst., gimazjum, liceum). Ł-ki i okolice, tel Rosyjski - wszystkie poziomy, doktorat filologii rosyjskiej UW ANGIELSKI dla dzieci i młodzieży. Włase materiały. Przygotowaie do YLE, PET, FCE, matury. Z dojazdem. Tel Jęz. Fracuski. Nauka i korepetycje. Dzieci i dorośli. Dojazd do uczia. Faktura. Tel Hiszpański, agielski. Ciekawie, skuteczie. Język ogóly i egzamiy tel Nauczam jęz. obce: agielski, iemiecki, fracuski, rosyjski, białoruski. Szybko i profesjoalie. Dojeżdżam do uczia. Nie zadaję prac domowych. Tel Agielski, solidie, dojazd. Tel ANGIELSKI dla dzieci i młodzieży. Włase materiały. Przygotowaie do PET, FCE i CAE oraz MATURY. Z dojazdem. Tel Sprzedam e Sprzedam działkę budowlaą 6300m², atrakcyja cea, okolice Czosowa, tel Sprzedam działki budowlae 870m² i 1075m² tel Ziemię a podiesieie tereu z dostawą a miejsce tel Drewo opałowe, brykiet dębowy. Tel , Działki budowlae blisko Cetrum Łomiaek, taio sprzedam tel Drewo opałowe, brykiet dębowy tel , Sprzedam ziemię humus z dostawą a miejsce tel M2-38,5m² Rówoległa 1, 1 piętro, logia, piwica Sprzedam działkę budowlaą 1060m² w Łomiakach pod budyek jedorodziy lub bliźiak MAZDA bezya rok prod Zadbaa i w pełi sprawa zł. Wydawca: KMŁ Sp. z o.o. / Redaktor aczela: Joaa Zielke / Zdjęcia: Redakcja, Iteret. Kotakt z redakcją: Łomiaki, ul. Staszica 2, tel , Ogłoszeia i reklamy: Redakcja pozostawia sobie prawo adawaia tytułów, śródtytułów i skracaia tekstów. Za treść ogłoszeń redakcja ie odpowiada. Publikacja materiałów iezamówioych do wyłączej dyspozycji redakcji.

INWESTUJEMY W OŚWIATĘ remontujemy, modernizujemy, budujemy str. 2, 7

INWESTUJEMY W OŚWIATĘ remontujemy, modernizujemy, budujemy str. 2, 7 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI r 80 14.08.2015 r. INWESTUJEMY W OŚWIATĘ remotujemy, moderizujemy, budujemy str. 2, 7 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 28 sierpia WYDARZENIA Z krwawej ofiary

Bardziej szczegółowo

nr 76 12.06.2015 r. ZABAWA NA CAŁEGO, czyli Dzień Dziecka w Łomiankach str. 2

nr 76 12.06.2015 r. ZABAWA NA CAŁEGO, czyli Dzień Dziecka w Łomiankach str. 2 r 76 12.06.2015 r. ZABAWA NA CAŁEGO, czyli Dzień Dziecka w Łomiakach str. 2 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 26 czerwca WYDARZENIA Fatastyczy Dzień Dziecka w Łomiakach Tłumy mieszkańców pojawiły

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI r 79 31.07.2015 r. Artystycze wakacje str. 2 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 14 sierpia WYDARZENIA Rekordowe półrocze w Cetrum Kultury Blisko 35 tysięcy uczestików

Bardziej szczegółowo

nr 77 26.06.2015 r. MISTRZOSTWA POLSKI W GIMNASTYCE ARTYSTYCZNEJ ZA NAMI str. 8 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 10 lipca

nr 77 26.06.2015 r. MISTRZOSTWA POLSKI W GIMNASTYCE ARTYSTYCZNEJ ZA NAMI str. 8 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 10 lipca r 77 26.06.2015 r. MISTRZOSTWA POLSKI W GIMNASTYCE ARTYSTYCZNEJ ZA NAMI str. 8 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 10 lipca WYDARZENIA Publiczie dyskutowao ad projektem studium - To studium jest

Bardziej szczegółowo

nr 69 6.03.2015 r. ŁOMIANKI PAMIĘTAJĄ! Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 20 marca

nr 69 6.03.2015 r. ŁOMIANKI PAMIĘTAJĄ! Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 20 marca r 69 6.03.2015 r. ŁOMIANKI PAMIĘTAJĄ! Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 20 marca WYDARZENIA Żołierze Wyklęci a zawsze w aszej pamięci Burmistrz i mieszkańcy Łomiaek pamiętają o Żołierzach Niezłomych,

Bardziej szczegółowo

nr 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 6 marca

nr 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 6 marca r 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 6 marca WYDARZENIA Obradowali a IV Sesji Rady Miejskiej Za ami pierwsza sesja Rady Miejskiej w 2015 roku. Posiedzeie

Bardziej szczegółowo

nr 73 01.05.2015 r. SEZON ROWEROWY rozpoczęty str. 5 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 15 maja

nr 73 01.05.2015 r. SEZON ROWEROWY rozpoczęty str. 5 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 15 maja r 73 01.05.2015 r. SEZON ROWEROWY rozpoczęty str. 5 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 15 maja WYDARZENIA Burmistrz agrodził Przyjaciół Łomiaek - To podziękowaie i wyróżieie dla ajbardziej aktywych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XLI/05 Z XLI SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr XLI/05 Z XLI SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ r XLI/05 Z XLI SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w diu 11 paździerika 2005r. o godz. 10.00 w sali sesyjej Starostwa Powiatowego w Obor ikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dia 12 listopada 2013 r. Druk r 487 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pa Bogda BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY TALEX S.A., ul. Karpia 27 d, 61 619 Pozań, e mail: cetrumit@talex.pl 2. INFORMACJE OGÓLNE 2.1. Talex S.A. zaprasza do udziału w postępowaiu przetargowym,

Bardziej szczegółowo

Gazeta Bitewna - dodatek specjalny - w środku

Gazeta Bitewna - dodatek specjalny - w środku BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI r 82 11.09.2015 r. Gazeta Bitewa - dodatek specjaly - w środku WYDARZENIA 76. roczica wybuchu II Wojy Światowej. Pamiętamy! - Myślmy o jedej sprawie, zawsze i wszędzie.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN:

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN: Załączik r do uchwały r 309 Zarządu Dzielicy Ursyów m.st. Warszawy z dia 25 paździerika 20 r WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN: ) WIELOLETNIEJ PROGNOZY BUDŻETÓW *, W TYM: b) WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w tym UE* Obszar Staowisko

Bardziej szczegółowo

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm Regulami Kokursu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Regulami określa zasady KONKURSU p. Wygrywaj agrody z KAN-therm (dalej: Kokurs). 2. Orgaizatorem Kokursu jest KAN Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku- Kleosiie,

Bardziej szczegółowo

Oferta firmy. Niniejszy dokument chroniony jest prawami autorskimi, których własnością jest WAMHOUSE. wamhouse.com * biuro@wamhouse.

Oferta firmy. Niniejszy dokument chroniony jest prawami autorskimi, których własnością jest WAMHOUSE. wamhouse.com * biuro@wamhouse. Oferta firmy Niiejszy dokumet chroioy jest prawami autorskimi, których własością jest WAMHOUSE. wamhouse.com * biuro@wamhouse.com Architektura wętrz a tereie całego kraju Zakres aszych usług Nasza oferta

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne

Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne K Stowarzyszeie Kosumetów Polskich Jak skuteczie reklamować towary kosumpcyje HALO, KONSUMENT! Chcesz pozać swoje praw a? Szukasz pomoc y? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta Koica Miolta Optimized Prit Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywość. Stabilizuj koszty. OPS firmy Koica Miolta Optimized Prit Services OPS Najlepszą metodą przewidywaia przyszłości jest jej

Bardziej szczegółowo

Siemens. The future moving in.

Siemens. The future moving in. Ogrzewaczy wody marki Siemes zae są a rykach całego świata. Ich powstawaiu towarzyszą ambite cele: stale poszukujemy iowacyjych, przyszłościowych rozwiązań techologiczych, służących poprawie jakości życia.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Wydawca URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa http://www.ukie.gov.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 25.06.2008 R.

OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 25.06.2008 R. OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 25.06.2008 R. Spawacz 2 Uprawnienia MAG35/FW, istnieje możliwość przeszkolenia, ze skierowaniami Kamieniarz Min. Zawodowe, pr. Jazdy kat. B, cięcie płyt granitowych

Bardziej szczegółowo

profi-air 250 / 400 touch Nowoczesne centrale rekuperacyjne do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych

profi-air 250 / 400 touch Nowoczesne centrale rekuperacyjne do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych profi-air 250 / 400 touch Nowoczese cetrale rekuperacyje do wetylacji pomieszczeń mieszkalych SYSTEMY ODWADNIAJĄ CE SYSTEMY ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU Nowoczesa techologia

Bardziej szczegółowo

Nasze osiągnięcia. wydanie 5, 2011. Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A.

Nasze osiągnięcia. wydanie 5, 2011. Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. Nasze osiągięcia wydaie 5, 2011 2 Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. Działalość firmy ZUK Stąporków S.A. specjalizuje się w produkcji urządzeń dla: Eergetyki cieplej Eergetyki zawodowej Eergetyki

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne?

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne? Jak obliczać podstawowe wskaźiki statystycze? Przeprowadzoe egzamiy zewętrze dostarczają iformacji o tym, jak ucziowie w poszczególych latach opaowali umiejętości i wiadomości określoe w stadardach wymagań

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 7764 UCHWAŁA NR XXXVI/375/13 RADY GMINY JASIENICA z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2013

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik dla ucznia, rodzica i nauczyciela na rok szkolny 2015/2016. Zanim pójdziemy do szkoły

Niezbędnik dla ucznia, rodzica i nauczyciela na rok szkolny 2015/2016. Zanim pójdziemy do szkoły Niezbędik dla uia, rodzica i auyciela a rok szkoly 0/0 Zaim pójdziemy do szkoły Spis treści. Ueń ajmłodszy. Ueń iepełosprawy. Ueń w przyjazej i bezpieej szkole. Szkolictwo zawodowe. Prawa rodziców. Rodzicu,

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzieb!

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzieb! Projekt wsp,ł.iasoway ze 4rodk,w Uii Europejskiej w ramach Europejskiego Fuduszu Społeczego Materiał pomociczy dla auczycieli kształcących w zawodzieb "#$%&'( ")*+,"+(' -'#.,('#. przygotoway w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

I STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEGO W ŁOMŻY I REALIZOWANE ZADANIA

I STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEGO W ŁOMŻY I REALIZOWANE ZADANIA Rada Miejska Łomży Komisja Rodziy, Opieki Społeczej i Zdrowia Działalość Ośrodka Adopcyjo Opiekuńczego w Łomży w roku 007 r. zakresie zabezpieczaia zastępczego środowiska ego dzieciom społeczie osierocoym.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 r.

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr.. z dnia 25 lutego r. WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA r. Lp. Nazwa 1. Budowa targowiska wraz z budynkami towarzyszącymi oraz parkingiem i kładką przez rzekę Olszynka

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

rok **: półrocze **: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat korzystania ze Miejsce/ miejsca ... środowiska

rok **: półrocze **: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat korzystania ze Miejsce/ miejsca ... środowiska WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O WYSOKOŚCI NALEśNYCH OPŁAT WPROWADZANIE GAZÓW

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r. Dzieik Ustaw Nr 251 14617 Poz. 1508 1508 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dia 21 paździerika 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywaia podmiotowej dotacji a dofiasowaie

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIV/383/2014 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE. z dnia 8 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR LIV/383/2014 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE. z dnia 8 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR LIV/383/2014 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 8 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO UCHWAŁA Nr XXVI/239/2009 RADY GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wykład. Inwestycja. Inwestycje. Inwestowanie. Działalność inwestycyjna. Inwestycja

Wykład. Inwestycja. Inwestycje. Inwestowanie. Działalność inwestycyjna. Inwestycja Iwestycja Wykład Celowo wydatkowae środki firmy skierowae a powiększeie jej dochodów w przyszłości. Iwestycje w wyiku użycia środków fiasowych tworzą lub powiększają majątek rzeczowy, majątek fiasowy i

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY czyli informacje o budżecie G m i n y Z D Z I E S Z O W I C E w 2 0 1 5 r o k u Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Dochody Gminy Zdzieszowice: 42.176.668 zł Dochody

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 2675 UCHWAŁA NR XII/238/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 08.10.2007 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r.

Matematyka finansowa 08.10.2007 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r. Matematyka fiasowa 08.10.2007 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy XLIII Egzami dla Aktuariuszy z 8 paździerika 2007 r. Część I Matematyka fiasowa WERSJA TESTU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:...

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr.:'«.v.w.../2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie. zarządzani, co następuje:

Zarządzenie nr.:'«.v.w.../2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie. zarządzani, co następuje: Zarządzeie r.:'«.v.w.../2014 Prezydeta Miasta Siemiaowice Śląskie z dia... 2014 r. w sprawie: ustaleia wysokości ce i opłat za korzystaie z obiektów i urządzeń użyteczości publiczej zarządzaych przez Miejski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE. z dnia 1 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE. z dnia 1 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 r. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ

PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ I. UCZESTNICY PROCESU Stanowisko ds. informacji publicznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi - właściciel procesu Stanowisko ds. promocji Pozostali

Bardziej szczegółowo

Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami

Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway przez Uię Europejską w ramach Europejskiego Fu duszu Społeczego Współpraca istytucji pomocy społeczej z iymi istytucjami a tereie gmiy,

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się. wieloletniej prognozy finansowej. Gminy Świebodzin. w latach 2011-2021

Informacja o kształtowaniu się. wieloletniej prognozy finansowej. Gminy Świebodzin. w latach 2011-2021 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świebodzin w latach 2011-2021 Świebodzin, marzec 2012 Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

Zastosowania w transporcie pasażerskim. Podzespoły i systemy HMI

Zastosowania w transporcie pasażerskim. Podzespoły i systemy HMI EAO Ekspert w dziedziie iterfejsów człowiek-maszya Zastosowaia w trasporcie pasażerskim Podzespoły i systemy HMI www. eao.com/catalogues EAO Parter dla przemysłu trasportowego Foto: SBB Systemy operacyje

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 maja 2015 r.

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2014

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2014 Załącznik nr 1 Dział Paragraf Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2014 Źródło dochodu Zmiany planu Dochody bieżące Dochody majątkowe Z tytułu dotacji Z tytułu dotacji i środków, na i środków,

Bardziej szczegółowo

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną i e z b ę d i k e l e k t r y k a Julia Wiatr Mirosław Miegoń Zasilaie budyków użyteczości publiczej oraz budyków mieszkalych w eergię elektryczą Zasilacze UPS oraz sposoby ich doboru, układy pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE 01.09.2012 r.

OTWARCIE 01.09.2012 r. OTWARCIE 01.09.2012 r. Szanowni Państwo dziękuję za zainteresowanie naszą ofertą wynajmu powierzchni handlowych w nowopowstającym centrum handlowo-usługowym GALERIA PÓŁNOC zlokalizowanym w północnej części

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/301/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 29 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLVII/301/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 29 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLVII/301/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2013-2017 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Metoda analizy hierarchii Saaty ego Ważnym problemem podejmowania decyzji optymalizowanej jest często występująca hierarchiczność zagadnień.

Metoda analizy hierarchii Saaty ego Ważnym problemem podejmowania decyzji optymalizowanej jest często występująca hierarchiczność zagadnień. Metoda aalizy hierarchii Saaty ego Ważym problemem podejmowaia decyzji optymalizowaej jest często występująca hierarchiczość zagadień. Istieje wiele heurystyczych podejść do rozwiązaia tego problemu, jedak

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXI/420/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2014.

UCHWAŁA Nr LXI/420/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2014. UCHWAŁA Nr LXI/420/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2014. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka instytucjonalna

Profilaktyka instytucjonalna RAPORT Z BADANIA: Profilaktyka istytucjoala W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, 9 wrzesień 2014 r. Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway ze środków Uii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. /2009 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia.. 2009 r.

UCHWAŁA NR. /2009 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia.. 2009 r. Projekt UCHWAŁA NR. /2009 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia.. 2009 r. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXX/278/2008 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 grudnia 2008r. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/350/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLI/350/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r. UCHWAŁA Nr XLI/35/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 1 września 214 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 214 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/XXIV/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2007 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. /

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015

UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015 Projekt z dnia 22 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015 Na podstawie art. 18, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne Jeden dach, jedno wzornictwo idealne dopasowanie

Kolektory słoneczne Jeden dach, jedno wzornictwo idealne dopasowanie Kolektory słoecze Jede dach, jedo wzorictwo ideale dopasowaie Oferta waża od 01.0.010 Atrakcyjy wygląd i fukcjoalość VELUX od blisko 70 lat rozwija swoje produkty, zapewiając ich harmoije połączeie z architekturą

Bardziej szczegółowo

Strona 2. Limit zobowiązań. Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61

Strona 2. Limit zobowiązań. Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61 Strona 2 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61 0,00 0,00 0,00 27 288 527,78 0,00 0,00 0,00 69 628,05 0,00

Bardziej szczegółowo

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536 PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY śyrakow NA 2010 ROK Tabela nr 2 Dział Rozdział W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 75536 01030 Izby rolnicze 10000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 10000

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/116/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

UCHWAŁA NR XV/116/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków UCHWAŁA NR XV/116/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok dokonuje się następujących zmian: Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/64/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia..

Projekt z dnia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia.. Projekt z dia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dia.. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku uzyskaia i przedstawieia do umorzeia świadectw efektywości eergetyczej i uiszczaia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 kwietnia 2015 roku. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 rok

Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 kwietnia 2015 roku. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 rok Uchwała Nr VIII/49/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Portale internetowe o zakupach w Białymstoku w wersji polskiej i rosyjskiej

Portale internetowe o zakupach w Białymstoku w wersji polskiej i rosyjskiej Portale internetowe o zakupach w Białymstoku w wersji polskiej i rosyjskiej Co nas wyróżnia Własne, ekskluzywne treści" Dotarcie do wyselekcjonowanej grupy celowej" Nowoczesne formy komunikacji (content

Bardziej szczegółowo

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 98 433 złote z kwoty 270 708 złotych do kwoty 172 275 złotych.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 98 433 złote z kwoty 270 708 złotych do kwoty 172 275 złotych. Zarządzenie nr 131/2011 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 3 listopada 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2011. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Historia tworzenia pewnej spółdzielni Zlecanie zadań podmiotom ekonomii społecznej Dla przedsiębiorstw społecznych jest Targes.pl

Historia tworzenia pewnej spółdzielni Zlecanie zadań podmiotom ekonomii społecznej Dla przedsiębiorstw społecznych jest Targes.pl Historia tworzeia pewej spółdzieli Zlecaie zadań podmiotom ekoomii społeczej Dla przedsiębiorstw społeczych jest Targes.pl lipiec r 2 (146) 2012 rok XVI OD REDAKCJI Ekoomia społecza to idea, którą warto

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Badania operacyjne. Temat ćwiczenia: Problemy transportowe cd, Problem komiwojażera

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Badania operacyjne. Temat ćwiczenia: Problemy transportowe cd, Problem komiwojażera Istrukcja do ćwiczeń laboratoryjych z przedmiotu: Badaia operacyje Temat ćwiczeia: Problemy trasportowe cd Problem komiwojażera Zachodiopomorski Uiwersytet Techologiczy Wydział Iżyierii Mechaiczej i Mechatroiki

Bardziej szczegółowo