nr r. Orszak Trzech Króli przyciągnął tłumy Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 23 stycznia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr 65 09.01.2015 r. Orszak Trzech Króli przyciągnął tłumy Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 23 stycznia"

Transkrypt

1 r r. Orszak Trzech Króli przyciągął tłumy Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 23 styczia

2 WYDARZENIA Wróciła ormalość. Budżet uchwaloy Nowa Rada Miejska zamierza współpracować z Burmistrzem Dąbrowskim i liczy się z jego zdaiem. Na ostatiej w 2014 roku sesji radi uchwalili budżet Gmiy Łomiaki a 2015 rok. - Jest to projekt realy i bezpieczy - oceiał owy budżet burmistrz Łomiaek. Wczwartek, 18 grudia 2014 roku w auli widowiskowej ICDS odbyła się III Sesja Rady Miejskiej. Radi obradowali szybko i sprawie (posiedzeie trwało iewiele poad dwie godziy), ale i w sposób merytoryczy. Najważiejszym puktem tych obrad było przyjęcie uchwały budżetowej a 2015 rok. - Jest to projekt realy i bezpieczy. Zapewia realizację wszystkich iezbędych zadań, ale i wymaga wprowadzeia oszczędej i racjoalej gospodarki środkami publiczymi - poiformował radych i obecych a sesji mieszkańców Burmistrz Łomiaek, Tomasz Dąbrowski. Radi przyjęli uchwałę, której projekt został rówież pozytywie zaopiioway przez Regioalą Izbę Obrachukową. Według przygotowaego projektu dochody budżetu zostały zaplaowae a zł, atomiast wydatki a ,76 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości ,92 zł. W budżecie wygospodarowao adwyżkę ,24 zł, która zostaie przezaczoa a spłatę zobowiązań. dochody budżetu zł Rozchody, jak wyjaśiła Skarbik Gmiy, Haa Dąbrowska, dotyczące spłaty dwóch kredytów z Baku Gospodarstwa Krajowego zaciągiętych a budowę ICDS oraz wykup obligacji wyemitowaych w 2010 roku, wyiosą w 2015 roku ,24 zł. Po realizacji spłat zadłużeie Gmiy Łomiaki w porówaiu do dochodów w 2015 roku wyiesie ok. 12%. - Gmia będzie więc miała możliwość ubiegaia się o środki z owego budżetu Uii Europejskiej. Przygotowywaliśmy się a to przez ostatie cztery lata - stwierdził poadto burmistrz Dąbrowski. Podczas sesji radi przyjęli także uchwały dotyczące: Wieloletiej Progozy Fiasowej a lata , wieloletiego programu gospodarowaia mieszkaiowym zasobem Gmiy a lata , wyrażeia woli przyjęcia środków z Fuduszu Spójości, Gmiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaia Problemów Alkoholowych a rok 2015 oraz Gmiego Programu Przeciwdziałaia Narkomaii a rok Wydatki ,76 zł, w tym: - wydatki majątkowe w wysokości ,92 zł. - wydatki bieżące w wysokości ,84 zł adwyżka ,24 zł zostaie przezaczoa a spłatę zobowiązań. Dokoao też zmia w uchwale budżetowej Gmiy Łomiaki a 2014 rok, podjęto decyzje o udzieleiu pomocy fiasowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodiego a przebudowę ulicy Wiślaej i przekazaiu w astępym roku dotacji celowej dla Gmiy Stare Babice a dofiasowaie orgaizacji trasportu międzygmiego lokalej liii uzupełiającej L-7. Radi zgodzili się też a przystąpieie do sporządzeia zmiay Miejscowego Plau Zagospodarowaia Przestrzeego dla Kiełpia, jak i podjęli uchwałę w sprawie ustaleia wydatków iewygasających z upływem roku budżetowego Video relacja z III Sesji Rady Miejskiej w Łomiakach a 2

3 WYDARZENIA Wydatki bieżące budżetu Gmiy Łomiaki a 2015 r. Kultura fizycza ,00 Rolictwo i łowiectwo Gospodarka komu. i ochroa środowiska Edukacyja opieka wychowawcza Pozostałe zadaia wz. polityki społeczej Kultura i ochroa dziedzictwa arodowego ,00 Przetwórstwo przemysłowe 8 659,00 Trasport i łączość ,00 Gospodarka mieszkaiowa Działalość usługowa Iformatyka Pomoc społecza Admiistracja publicza ,00 Bezpieczeństwo publ. i ochroa ppoż Ochroa zdrowia Oświata i wychowaie Obsługa długu publiczego Rolictwo i łowiectwo Przetwórstwo przemysłowe Trasport i łączość Gospodarka mieszkaiowa Działalość usługowa Iformatyka Admiistracja publicza Bezpieczeństwo publ. i ochroa ppoż Obsługa długu publiczego Oświata i wychowaie Ochroa zdrowia Pomoc społecza Pozostałe zadaia wz. polityki społeczej Edukacyja opieka wychowawcza Gospodarka komu. i ochroa środowiska Kultura i ochroa dziedzictwa arodowego Kultura fizycza Wydatki majątkowe a rok 2015 ZADANIA INWESTYCYJNE Wykoae zostaą: - zagospodarowaiem działek gmiych pod ogród jordaowski - kocepcja melioracji i połączeia cieków wodych a tereie gmiy - przebudową ul. Warszawskiej (od Wiślaej do Parkowej), ul. Wiślaej (od - kocepcja odwodieia tereu gmiy Roliczej do Brzegowej) oraz Akacjowej, Sierakowskiej (od Irysa do - przebudowa tereu rekreacyjego w Kiełpiie Zachodiej), Pawłowskiej, Długiej - budowa pełowymiarowego boiska do piłki ożej - budową ulic: Przebiśiega, Zawilca, Michałowicza oraz Baou Zośka - budowa ul. Kaktusowej i Al. Chopia - kompleksowa przebudowa ul. Pogodej, Paderewskiego, Parkowa, Armii - kompleksową przebudową dróg gmiych w kwartałach ulic: Rolicza - Pozań, Jeziorej (od Kiepury do Spokojej) Armii Pozań 11 Warszawska Jedości Roboticzej oraz kwartale: - przebudowa dróg gmiych w kwartałach ulic: Wiślaa Kolejowa Wiślaa Zachodia Wiosea - Kolejowa, a także ul. Zachodiej (od Wiosea Warszawska oraz kwartale: Graiczka Warszawska Wiślaej do Sierakowskiej) Staszica Kolejowa - budową alejek wraz z oświetleiem a cmetarzu komualym Zmoderizowae zostaą place zabaw w gmiie. - budową moitorigu wizyjego a tereie gmiy - poprawą stau ifrastruktury w szkole w Dziekaowie Polskim i SP r 1 Prowadzoe będą prace ad: w Łomiakach - rekultywacją Jez. Fabryczego - wykoaiem oświetleia Al. Chopia od Paderewskiego w stroę ul. Rozpoczie się budowa szkoły w Dąbrowie i budowa przedszkola w Dzie- Wiślaej oraz ul. Mikołajczyka, ul. Jaśmiowej, ul. Kwiatowej, ul. Miłej kaowie Leśym. (doświetleie) i ul. Jeziorej Podatki BEZ ZMIAN Nie a dopłaty a a MKS-y ŁOMIANKI Sp. z o. o. Stawki podatku od ieruchomości oraz podatku od środków trasportowych w 2015 roku pozostaą a dotychczasowym poziomie. Nie wzrośie rówież opłata targowa. Stawki podatku od ieruchomości ie uległy zmiaie i pozostają w takiej samej wysokości, jak w 2013 roku. Stawki te są określoe w uchwale Nr XXXVI/214/2012 Rady Miejskiej w Łomiakach z dia 6 grudia 2012 r. Stawki podatku od środków trasportowych ie uległy zmiaie i pozostają w takiej wysokości jak w roku 2012 i Stawki te określoe są w uchwale Nr XVI/90/2011 Rady Miejskiej w Łomiakach z dia 10 listopada 2011 roku. Stawki opłaty targowej ie uległy zmiaie i pozostają w takiej wysokości jak w roku 2012 i Stawki te określoe są w uchwale Nr XVI/89/2011 Rady Miejskiej w Łomiakach z dia 10 listopada 2011 roku. Iformacja o stawkach podatków i opłat lokalych została już opublikowaa w Biuletyie Iformacji Publiczej (BIP) Urzędu Miejskiego Łomiaki. Iformujemy, że wszelkie wzory formularzy, druków oraz uchwał dotyczących podatków i opłat lokalych są zamieszczoe pod adresem w zakładce Fiase i mieie podatki i opłaty lokale. 9 styczia 2015 "Kto powoduje zaieczyszczeie środowiska, poosi koszty usuięcia skutków tego zaieczyszczeia. 2. Kto może spowodować zaieczyszczeie środowiska, poosi koszty zapobiegaia temu zaieczyszczeiu". Od lat, a podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeiu w wodę, Rada Miejska w Łomiakach przyzawała dopłaty za wodę i ścieki grupie taryfowej, a ie osobom fizyczym. Pieiądze przekazywae były Zakładowi Wodociągów i Kaalizacji, a ie kokretym odbiorcom. Mieszkaiec ie miał wpływu a fakt przyzaia dopłaty. W 2015 roku będzie iaczej. Rada Miejska w Łomiakach zdecydowała, że w związku z tym, że ie będzie dopłat z budżetu gmiy zwiększoe będą środki a MKS-y. Zgodie z art. 7 ust. 1 Prawa ochroy środowiska z dia 27 kwietia 2001 r. obowiązek pooszeia kosztów zaieczyszczaia środowiska spoczywa a podmiocie bedącym jego sprawcą, tj. opłata za odprowadzeie ścieków powia być pooszoa przez mieszkańca lub podmiot korzystający z sieci kaalizacyjej. Jest to zgode z europejską zasadą "zaieczyszczający płaci", która została przyjęta przez Polskę wraz z wstąpieiem do Uii Europejskiej oraz z zapisami statutowymi Fuduszu Spójości, z którego dofiasowae są iwestycje wodka a tereie aglomeracji Łomiaki. Jedakże gmia Łomiaki w porozumieiu ze ZWiK plauje przezaczyć zwiekszoe środki a realizacje przyłączy w ramach zobowiązań MKS, co umożliwi przyłączeie się do sieci wod-ka zdecydowaej większosci osób, które przez wiele lat czekały a te "przywilej". Tomasz Czajkowski, Prezes ZWiK w Łomiakach 3

4 WYDARZENIA Orszak Trzech Króli zów ściągął tłumy Święta Rodzia, Trzej Królowie, diabły i aioły, koie, osioł, koza i... wielbłąd, a wraz z imi tłumy mieszkańców. 6 styczia ulicami Łomiaek przeszedł Orszak Trzech Króli. O rgaizatorzy drugiego już w historii Łomiaek Orszaku Trzech Króli są zgodi: barwy korowód ciągący wzdłuż główych ulic i wspóle kolędowaie to ajlepszy prezet, jaki możemy ofiarować owoarodzoemu Dzieciątku. To żywe świadectwo aszej wiary, budowaie wspóloty i jedości, pomysł a rodzie świętowaie, a przy okazji zacieśiaie więzi mieszkańców aszego miasta. Szacuje się, że około milioa ludzi w poad 330 miastach i miejscowościach w całej Polsce i kilkadziesiąt tysięcy w 15 miastach zagraicą wzięło udział w tegoroczym Orszaku Trzech Króli. W Łomiakach we wspólym marszu poszło kilka tysięcy mieszkańców aszej gmiy. W Jasełkach uliczych stroje są zaczącą częścią sceografii, tworzą całość i dopowiadają szczegóły, których ie moża usłyszeć czy zobaczyć w zaarażowaych scekach. A poieważ tego właśie dia każdy mógł zostać Królem - wystarczyło przyjść a Orszak Trzech Króli, założyć koroę a głowę i podążyć za betlejemską gwiazdą do Stajeki - z radością odotowaliśmy zaczy wzrost liczby Królów w Łomiakach. Uczestików Orszaku ucieszył rówież fakt, że pomimo przegraego plebiscytu, wielbłąd do Łomiaek dotarł. Zaproszeie 16 styczia br. zapraszamy a obchody 70. roczicy wyzwoleia Łomiaek. Uroczystości rozpoczą się o godz przed pomikiem Bohaterom Poległym w Obroie Ojczyzy (ul. Wiślaa / Warszawska). Tam w asyście Pocztów Sztadarowych zostaą złożoe wieńce i kwiaty. Na obchody zapraszają: Burmistrz Łomiaek, Rada Miejska w Łomiakach oraz Kombataci. 4

5 Z ŻYCIA GMINY zł dla orgaizacji pozarządowych! Wszystkie zaiteresowae orgaizacje pozarządowe, działające a rzecz mieszkańców aszej gmiy, zapraszamy serdeczie do składaia ofert w ramach otwartego kokursu a realizację zadań publiczych w 2015 roku. O rgaizacje pozarządowe staowią istoty elemet demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Z roku a rok rośie ich liczba. Bogata oferta oraz ciekawe pomysły, jakie oferują orgaizacje pozarządowe cieszą się dużym zaiteresowaiem łomiakowskiej społeczości. ZESTAWIENIE WYDATKÓW GMINY ŁOMIANKI NA DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCHNA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W LATACH Odpowiadając a potrzeby społeczeństwa, Burmistrz Łomiaek, Tomasz Dąbrowski z roku a rok zwiększa pulę środków fiasowych przekazywaych orgaizacjom ,00 pozarządowym, by te w jak ajlepszy sposób mogły realizować działaia a rzecz aszej lokalej społe ,00 czości. Szczegółowy wykaz dofiasowaych w tym roku zadań publiczych oraz zasady przyzawaia dotacji określa Zarządzeie Burmistrza Nr RAG z 2 styczia 2015 roku. Termi składaia ofert upływa 23 styczia br. Serdeczie zapraszamy do współpracy. Burmistrz T. Dąbrowski , , , ,00 0, Zarządzeie, formularz oferty, wzór umowy oraz formularz sprawozdaia dostępe a bip.lomiaki.pl w zakładce p. Otwarte kokursy ofert w 2015 roku. Rok Wydatki styczia

6 Z ŻYCIA GMINY Wielka Orkiestra Świąteczej Pomocy w Łomiakach Już w iedzielę 11 styczia w całej Polsce rusza 23. Fiał Wielkiej Orkiestry Świąteczej Pomocy! T ym razem zapraszamy do włączeia się w zbiórkę fuduszy dla podtrzymaia wysokich stadardów leczeia dzieci a oddziałach pediatryczych i okologiczych oraz godej opieki medyczej seiorów. Sztab WOŚP wspólie z Domem Kultury przygotowali wiele ciekawych atrakcji, a przy tym możliwość licytacji. Całe spotkaie poprowadzi Adrzej Brzeski aktor teatraly i filmowy, autor, kompozytor i wykoawca poezji śpiewaej. Zapraszamy a pokazy zespołów taeczych grup dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych, kocerty wokale, istrumetale. Będą rówież atrakcje, tj. pokazy ceramiki, pokaz pierwszej pomocy oraz występy klaua. Licytowae będą: boy wartościowe, płyta zespołu Pectus, plakaty Teatru Miejsce, hełm strażacki, obrazy Dauty Kołcz i ie. Wszystkich serdeczie zapraszamy do włączeia się we wspóle pomagaie dla tych, którzy ajbardziej tego potrzebują! Pomoc dla bezdomych Poad 3,4 tys. miejsc w 72 placówkach, 25 jadłodaji oraz specjaly umer ifoliii to formy pomocy dla bezdomych z Mazowsza podczas tej zimy. Podczas zimy 2014/2015 a tereie województwa mazowieckiego bezdomi będą mieli do dyspozycji 72 placówek (w tym 28 w Warszawie) dyspoujących łączie 3419 miejscami (z czego 1462 w Warszawie). Są to zarówo oclegowie, schroiska oferujące czasowe schroieie i pełe wyżywieie, jak i hostele zapewiające stałe lub czasowe zamieszkaie, wyżywieie oraz kompleksową opiekę wspomagającą. Dodatkowo, wyodrębioo oddziele placówki dla kobiet, mężczyz, matek z dziećmi i dorosłych. Na Mazowszu działa rówież 25 jadłodaji i puktów żywieia (10 a tereie stolicy), wydających dzieie ok. 5 tys. posiłków (ok. 2,4 tys. w Warszawie). Do końca zimy będą także działały wyspecjalizowae pukty pomocy medyczej, m.i. w Łaźiewie w powiecie warszawskim zachodim i w Warszawie (ul. Wolska 172). W stolicy do dyspozycji bezdomych jest także pralia (ul. Grochowska 259a). Mazowiecki Urząd Wojewódzki uruchomił bezpłatą ifoliię 987. Straż miejska przyjmuje tego typu zapytaia pod umerem 986. Pod obydwa umery zadzwoić może rówież każdy, kto za miejsce przebywaia osób bezdomych. Odpowiedie służby zostaą o tym atychmiast poiformowae. "Nie umiera te, kto trwa w sercach i pamięci aszej." Pai Dyrektor, Aie Kajszczak oraz jej bliskim wyrazy głębokiego współczucia, słowa wsparcia oraz otuchy w trudych chwilach po stracie ukochaej MAMY składają: Burmistrz Łomiaek, Tomasz Dąbrowski oraz pracowicy Zespołu Szkół w Dziekaowie Leśym. 6 Pai Aie Kajszczak wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci MAMY składa Zarząd Osiedla Łomiaki Majowe

7 POZNAJ NASZYCH PRZEDSIĘBIORCÓW Bajkowy świat a Baou Zośka Od samego początku kosekwetie budują pozycję lokalego lidera zabawek w kategorii klocki LEGO. Spełiają marzeia ajmłodszych klietów, ale rówież tych dorosłych. O sukcesie sklepu Maami opowiedziała am jego właścicielka - Barbara Witkowska. W towarzystwie Burmistrza Łomiaek, Tomasza Dąbrowskiego odwiedzamy właścicieli łomiakowskich firm, którzy dzielą się z ami swoją historią. Doceiamy firmy i ludzi, których działalość wpisuje się a karty historii aszej lokalej społeczości. N a ul. Baou Zośka 8 w Łomiakach zajduje się iezwykły sklep. Wprowadza o klietów w kraię rycerzy, piratów i jeszcze iych baśiowych bohaterów. Maami działa od 2009 roku. Moża tam zakupić produkty z ajowszych serii klocków LEGO, ale rówież te sprzed 15 lat. Są klocki dla maluchów, są też dla starszych dzieci. Nie brakuje rówież zestawów dla kolekcjoerów. - Pomysł a sklep wywiązał się z rodziej pasji i chęci odskoczeia od zawodowej rutyy. LEGO ma sprawdzoą markę a ryku, dlatego wybór padł akurat a tę firmę. Zdecydowała też jakość produktów - mówi Barbara Witkowska. Właścicielka przyzaje, że sklep astawioy jest a klieta idywidualego, iemiej jest przygotoway a realizowaie także zamówień hurtowych. Każdy z klietów przy zakupie może liczyć a fachową pomoc. - Doradzamy klietom, to as różi a przykład od supermarketów. Poza tym dyspoujemy wszystkim, co zejdzie z liii produkcyjej LEGO, ie tylko wybraymi produktami - dodaje właścicielka. Sklep prowadzi rówież sprzedaż pojedyczych elemetów. Chętie z tej możliwości korzystają osoby, które zgubiły iektóre części czy chcą stworzyć autorskie budowle. Należy też wspomieć o ogromie promocji oraz programie lojalościowym, które wprowadza sklep. Czy doceiają to klieci? Z pewością tak, bo tych w Maami ie brakuje. DS 9 styczia

8 Z ŻYCIA GMINY 8

9 Z ŻYCIA GMINY Lodowisko dla amatorów "białego szaleństwa" Przygotowae a boisku przy ICDS lodowisko o powierzchi 600 metrów kwadratowych czye jest przez 7 di w tygodiu i zaprasza wszystkich amatorów "białego szaleństwa". Na miejscu dostępa jest także wypożyczalia łyżew. Od 7 styczia amatorzy sportów zimowych mogą korzystać z lodowiska w godziach od do BEZPŁATNIE. Wypożyczeie pary łyżew to koszt 5 zł za godzię. Plauje się, że mieszkańcy Gmiy Łomiaki będą mogli korzystać z lodowiska do końca marca 2015 roku. 9 styczia

10 Z ŻYCIA GMINY e-łki ocą KOMUNIKACJA MIEJSKA ŁOMIANKI Sp. z o.o. Wychodząc aprzeciw oczekiwaiom mieszkańców, KMŁ wprowadziło od 1 styczia 2015 roku dodatkowe kursy autobusów, umożliwiające połączeie Warszawy z Łomiakami w weekedy, w porze ocej. Z godie z ustaleiami autobusy odjeżdżać będą z pętli Metro Młociy co godzię tj.: o 23.35, 00.35, 01.35, i O ile z pierwszych kursów będą prawdopodobie korzystać osoby powracające do domów, to kurs ostati (ieco przesuięty) dedykoway jest już tym, którzy rozpoczyają pracę bardzo wcześie rao. Liczba kursów z Warszawy do Łomiaek wyika z racji wykorzystaia autobusu, który kończy trasę a liii N56, która jest też przez as obsługiwaa. Mamy adzieję, że przedstawioe rozwiązaie usatysfakcjouje aszych ocych marków. Bogda Marcińczyk, Prezes KMŁ Opłaty Wędkarskie a rok 2015 Zarząd koła r 67 PZW w Łomiakach iformuje, że od 19 grudia 2014 roku w sprzedaży posiada już zaki wędkarskie. W związku ze zmiaami podajemy wysokości opłat a rok 2015 : Opłata wpisowa Człoek zwyczajy - 25,00zł Człoek uczestik do 16 lat - 12,00zł Składka ormala - 193,00 zł Opłata egzamiacyja Człoek zwyczajy - 30,00zł Człoek uczestik do 16 lat - bezpłatie Składka ulgowa 50% - 96,00 zł 1) młodzież szkola i studeci w wieku lat 2) człokowie odzaczei srebrą i złotą odzaką PZW 3) mężczyźi od 65 roku życia 4) kobiety od 60 roku życia 5) osoby ze zaczym lub umiarkowaym stopiem iepełosprawości Składka ulgowa 65% - 67,00zł 1) osoby, które ukończyły 75 rok życia Składka ulgowa 75% - 48,00zł 1) człokowie uczesticy w wieku do lat 16 2) człokowie odzaczei odzaką PZW złotą z wieńcami Opłata za trollig Normala - 250,00zł / Ulgowa 50% - 125,00zł / Ulgowa 75% - 63,00zł Opłata za wody górskie okręgu Mazowieckiego Normala - 30,00zł / Ulgowa 50% - 15,00zł / Ulgowa 75% - 8,00zł Odbiór odpadów komualych Składki obowiązują od chwili wiesieia do końca roku kaledarzowego. Przypomiamy rówież, że opłaty dla koła r 67 PZW, które opiekuje się wodami a tereie Gmiy Łomiaek moża wieść tylko i wyłączie w sklepie Wędkarskim ELDORADO przy ulicy Warszawskiej 35 (obok POLMO). Więcej iformacji moża uzyskać po r tel Nasza SSR zyskała owych Strażików Rybackich, a dzięki dofiasowaiu z Gmiy Łomiaki otrzymaliśmy owe, profesjoale stroje które zaczie podiosą autorytet fukcjoariuszy. Wraz ze zmiaami zostały zatwierdzoe dodatkowe patrole główie ad jeziorami Kiełpińskim, Dziekaowskim i Fabryczym, dzięki czemu zwiększy się bezpieczeństwo oraz wyelimiuje się sprawców wykroczeń i przestępstw przeciwko Ustawie o Rybactwie Śródlądowym i Regulamiowi Amatorskiego Połowu Ryb. Zarząd koła r 67 PZW w Łomiakach Jak pozbyć się choiki? Jodła, sosa biała, sosa zieloa, świerk. Co z imi zrobić po okresie świąteczym? Jeśli zdecydowaliśmy się a choikę ciętą, iestety po jakimś czasie trzeba będzie ją wyrzucić. Oczywiście także choika może podlegać selektywej zbiórce odpadów. Najlepiej jeśli trafi do kompostowika. Jeśli jedak ie dyspoujemy takim w przydomowym ogródku, moża drzewko bezpłatie oddać do Gmiego Puktu Selektywego Zbieraia Odpadów Komualych. Na co dzień pukt czyy jest w poiedziałki i piątki w godz , wtorki, środy i czwartki w godz i soboty w godz Uwaga! Pukt ie przyjmuje odpadów zmieszaych (komualych) i iebezpieczych (p. eterit). Przy okazji przypomiamy, że sztucze choiki wytwarza się z substacji, których samo wydobycie powoduje szkody w środowisku. Jej biodegradacja astępuje bardzo powoli - PCV to co ajmiej 400 lat. 10

11 ŁOMIANKI INWESTYCJE Sp. z o. o. Budowa sieci wod-ka w Łomiakach ul. Graicza ul. Młocińska ul. Długa ul. Akacjowa ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zawarto umowy w postępowaiach prowadzoych w trybie przetargu ieograiczoego a; Utrzymaie czystości i porządku a tereie Gmiy Łomiaki w 2015 roku z firmą BYŚ Wojciech Byśkiiewicz. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach przedsięwzięcia Dostawa eergii elektryczej wraz z dystrybucją a potrzeby Gmiy Łomiaki, jej jedostek orgaizacyjych oraz istytucji kultury i spółek samorządowych ze spółką PGE Obrót S.A. Warszawa Oświetleie ulicze, oraz z PKP Eergetyka S.A. Pio Sprzedaży Warszawa Pozostałe obiekty. W postępowaiu prowadzoym w trybie przetargu ieograiczoego a; Świadczeie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagraiczym dla Urzędu Miejskiego w Łomiakach w 2015 roku ajkorzystiejszą ofertę złożyła Poczta Polska S.A. 9 styczia 2015 Zostały opublikowae postępowaia a; Odbiór i opieka ad bezdomymi zwierzętami z tereu Gmiy Łomiaki otwarcie ofert 8 styczia 2015 roku, Rówaie dróg grutowych i tłucziowych z doziariaiem a tereie Gmiy Łomiaki otwarcie ofert 14 styczia 2015 roku. Referat Zamówień Publiczych jest w trakcie ocey ofert w postępowaiach a; Wykoaie remotów cząstkowych awierzchi bitumiczych wpłyęły 3 oferty. Referat Zamówień Publiczych 11

12 KULTURA 12

13 KULTURA - BIBLIOTEKA Rok 2015 Rokiem Jaa Pawła II, Jaa Długosza i Jaa Potockiego R ok 2015 rokiem wybitych polskich Jaów: Jaa Pawła II (w dziesiątą roczicę śmierci), Jaa Długosza (sześćsetlecie urodzi) i Jaa Nepomucea Potockiego (w dwusetą roczicę śmierci). Sejm ogłosił także 2015 Rokiem Teatru Publiczego z okazji 250-lecia powstaia Teatru Narodowego w Warszawie. Z kolei Polski Związek Bokserski obwieścił, iż w adchodzącym czasie w sposób szczególy będzie świętował 180. roczicę urodzi Kazimierza Paździora mistrza olimpijskiego w boksie. Czekają as rówież obchody związae z Rokiem Gieza Miasta Królów, Rokiem Pamięci Ofiar Tragedii Górośląskiej, Międzyarodowym Rokiem Światła i Techologii Wykorzystujących Światło oraz Europejskim Rokiem Rozwoju. Sukcesywie będziemy Państwu poprzez artykuły, wartościową i cie- kawą literaturę, wystawy okoliczościowe i tematycze przybliżali patroów oraz roczice ważych wydarzeń historyczych. Ispiracji do świętowaia jest wiele: moża zarówo zagłębić się w poezji i dziełach teologiczych Jaa Pawła II, zaurzyć się w Rękopisie zalezioym w Saragossie Jaa Potockiego, a owo czytać kroiki Jaa Długosza, jak i podróżować do czego będziemy szczególie zachęcali za pośredictwem Jaa Potockiego oprócz pisarza, także podróżika i archeologa. Z iecierpliwością czekamy a ogólopolskie i międzyarodowe wydarzeia związae z poszczególymi postaciami. Z pewością w owym roku ie będzie czasu a udę. Grażya Kozińska Katarzya Zychla Guziczek. Historie ie byle jakie Wiedzieliście, że życie jest jak wiele guzików? Albo że biedroki i motyle martwią się swoim wyglądem? Nie? Nic ie szkodzi. Z tej książki dowiecie się jeszcze wielu iych rzeczy, o których ie mieliście pojęcia! Pozacie a przykład sekret strumyczka, razem z samolubym królikiem przekoacie się, że przyjaźń jest ajważiejsza, a myszka Amelia podzieli się z Wami wiedzą a temat ajlepszego lekarstwa a świecie. Zaprzyjaźijcie się z bohaterami tej książki i wspólie z imi wyruszcie w świat! Dyskusyjy Klub Książki w Łomiakach zaprasza W poiedziałek 12 styczia o godz a spotkaie a temat książki Włoskie szpilki Magdaley Tulli Spotkaie odbędzie się w Bibliotece Publiczej (ul. Wiejska 12a). Udział w spotkaiu jest bezpłaty. Marta Szloser, Wada Gąsiorowska Kuchia polska bez pszeicy Patrick Modiao Perełka W części wstępej autorki radzą, a co zwracać uwagę podczas zakupów i jak wybierać składiki ajlepszej jakości, podając kokrete przykłady i azwy produktów dostępych w polskich sklepach. Dwaaście lat mięło, odkąd ie azywao mie już Perełką, a zajdowałam się akurat a stacji metra Châtelet w godziie szczytu. Byłam w tłumie pokoującym a ruchomym chodiku korytarz bez końca. Jakaś kobieta miała a sobie żółty płaszcz. Moją uwagę zwrócił właśie jego kolor, kobietę a ruchomym chodiku widziałam z tyłu. Potem szła długim tuelem, w którym widiały apisy Kieruek Château-de-Vicees. Staliśmy astępie sztywo w zbitej ciżbie a schodach, czekając, aż bramka a pero się otworzy. Zalazła się obok mie. Wtedy zobaczyłam jej twarz. Podobieństwo do mojej matki było tak uderzające, że pomyślałam, iż to oa... Obszera część poświęcoa przepisom zawiera poad 300 receptur a domowe posiłki od raa do wieczora: chleby i bułki, słodkie i słoe śiadaia (m.i. pasty i pasztety, gofry, omlety i racuszki), pożywe zupy, daia obiadowe (główie wegetariańskie kaszowo-warzywe, pierogi, kotleciki, pyzy, makaroy, tarty i pizze) oraz sałatki i przekąski. Oczywiście ie mogło zabrakąć słodkości! Lekkie desery oraz wspaiałe torty, szybkie ciasta i muffiki, ciasteczka i batoiki, z owocami, płatkami, orzechami, czekoladą I miej typowe z burakami albo fasolą. A do tego ajważiejsze podstawowe receptury, p. a ciasta aleśikowe, biszkopty, mleka roślie, sosy, domowe słodziki czy jogurt. Wszystko bez gluteu, bez cukru i bez szkodliwych E-dodatków! 9 styczia 2015 (fragmet książki) Tak się zaczya historia poszukiwaia tożsamości, korzei, rówowagi w świecie arratorki składaym z fragmetów wspomień a poły rzeczywistych, a poły oiryczych. Elemet po elemecie czytelik ów świat pozaje, odkrywa jego cząstki, które stopiowo pozwalają sobie uświadomić, jak iezośie tytułowa bohaterka czuje się w swym bycie. Misterie skostruowaa opowieść oblisty, poetycka i wielozacza. 13

14 REKLAMA 14

15 REKLAMA HYDRAULIK Z ŁOMIANEK GAZOWE - HYDRAULICZNE JUNKERS, VIESMANN, ie Istalacje wod-ka. Istalacje C.O. - kotłowie Naprawy, motaż Wierceie studi wodych Przyłącza gazowe A-Z Istalacje gazowe od A do Z W każdej techologii Szamba betoowe szczele Doradztwo techicze - projekty Wydawaie zaświadczeń Pomiary szczelości ist. gaz. tel Godlewski Ryszard, Łomiaki ul. Rolicza 406 MIESZKANIE a Osiedlu Tęcza w bardzo dobrym staie 63 metry2 4 4 Ogródek metrów2 4 2 miejsca postojowe 9 styczia 2015 Bezpośredio sprzedam Telefo:

16 REKLAMA DENTI HOME stomatologia l LECZENIE PARADONTOZY l LASEROTERAPIA l IMPLANTY l STOMATOLOGIA - PEŁNY ZAKRES ( Łomiaki, ul. Szczytowa 9 NOWOROCZNA PROMOCJA LASEROWE WYBIELANIE ZĘBÓW - tylko 890 zł 16

17 REKLAMA 9 styczia

18 OGŁOSZENIA DROBNE Szukam pracy e Osoba z doświadczeiem, opieka osób starszych (4 godz. dzieie) tel Prawo jazdy, upr. bud. kostrukcyje PZiTB tel Ukraika z kartą stałego pobytu podejmie pracę jako sprzątaczka tel Ukraika z kartą Polaka podejmie pracę jako sprzątaczka, Łomiaki i okolice Niaia z doświadczeiem zaopiekuje się dzieckiem, posiadam referecje leti złota raczka, prawo jazdy B:, komputer, zadba o twój dom i posesję Pomoc domowa sprzątaie, gotowaie, prasowaie, prace ogrodowe, porządkowe. Posiadam dośw. i referecje. Tel Posprzątam biuro, dom bądź ie prace domowe Sprzątaie, prasowaie, mycie okie lub ie domowe prace tel Ukraika w średim wieku, pracowita, dokłada, poszukuje pracy: sprzątaie, mycie okie. tel Pomogę w prowadzeiu domu, jestem uczciwa, odpowiedziala i dokłada Opieka osoba starsza Całodobowa opieka Meadżer sportu tel Zaopiekuję się dzieckiem, referecje, dyspozycyjość oraz auto Eergicza kulturala i dokłada z wieloletią praktyką oferuję usługi w zakresie: sprzątaia, mycia okie, prasowaie itp Tegoroczy absolwet szkoły średiej poszukuje pracy, praca a magazyie lub ia, posiadam prawo jazdy kat. "B". tel Młody, dyspozycyjy szuka pracy w magazyie bądź jako pomoc mechaika, wulkaizator (9 lat dośw.) tel Odpowiedziala i sympatycza opiekuka do dzieci z wieloletim dośw. podejmie pracę. Rówież praie, prasowaie i gotowaie. Tel , Łomiaki i okolice. Chętie podejmę się sprzątaia, prasowaia, prac w domu. Ł-ki i okolice. tel Dorywczo przyjmę pracę fizyczą. Łomiaki. tel Przyjmę każdą pracę fizyczą. Kotakt Zaopiekuję się osobą starszą, chorą, iepełosprawą. Pracowałam w służbie zdrowia, posiadam referecje. Podejmę pracę o zaraz. Tel Szukam pracy w charakterze sprzedawca magazyier. Rozpatrzę każde oferty. Tel Szukam pracy jako mechaik lub jako kierowca. Tel Podejmę się sprzątaia i odświeżaia dywaów i wykładzi tapicerek i aut osobowych itp. oraz drobych prac porządkowych! Dogłębe czyszczeie dywaów. Tel Księgowa z dośw. szuka pracy Tel Pomoc domowa - sprzątaie z doświadczeiem. Tel Sprzątaie biur, domów, mieszkań Techik, średie wykszt., prawo jazdy kat. B. Tel Chętie po sprzątam mieszkaie rówież po remocie, umyję oka, poprasuję Dam pracę e Zakład produkcji cukiericzej w Łomiakach zatrudi pracowików tel , ASO w Łomiakach zatrudi: blacharza samochodowego, pomocika blacharza, lakierika samochodowego, pracowika gospodarczego. Tel Sklep iteretowy VENUS zatrudi do obsługi klieta. Oferujemy stałą, dobrze płatą pracę a pełe etat. CV a adres: Firma LAMIREX zatrudi do poprowadzeia sklepu iteretowego. Oferujemy stałą, dobrze płatą pracę a pełe etat. CV a adres Zatrudimy Piekarzy oraz Cukierików tel Rodzia Spiżaria owy sklep w Łomiakach poszukuje pracowika a peły etat. CV a adres: Zatrudię stolarza meblowego z dośw. bez ałogów, prawem jazdy kat. B. tel Poszukuję Pai do sprzątaia Klubu Sportowego Nastula. tel Do ochroy z grupą iwalidzką tel Zawiezieie rao dzieci do szkoły , włase auto Szukam iai do 2 latka. Praca ok. 12 godz. tygodiowo tel Zarada iaia z wielkim sercem poszukiwaa Poszukuję kelerek do restauracji Zatrudię ucziów lu fryzjera Sklep iteretowy z bielizą i art. erotyczymi zatrudi do obsługi sklepu www. Oferujemy stałą, dobrze płatą pracę a pełe etat. CV a adres: Firma sprzątająca zatrudi osoby do sprzątaia w szpitalu w Dziekaowie Leśym. Praca w pełym wymiarze. Wymagaia: książeczka do celów saitaro-epidemiologiczych. tel Przyjmę do pracy a staowisko pomoc kuchi - Restauracja Kuchia Polska. Kotakt Przyjmę do pracy kelerkę do Restauracji w Galerii Hadlowej Sucha Łomiaki. Tel Przeszkolę i zatrudię przy kolcowaiu opo motocyklowych Krawcową oraz pracowika przygotowaia produkcji, przyuczę do krojeia i prasowaia Poszukujemy pracowików telemarketigu, wykszt. kosmetycze lub medycze,cv prosimy przesyłać a adres: Przyjmę do pracy magazyowo/biurowej w Łomiakach. Wymagaia: prawo jazdy kat. B, agielski w zakresie podstawowym. CV a Zatrudię krawcową. Tel Krawcową do poprawek krawieckich w Pracowi w Łomiakach, wymagamy doświadczeia oraz umiejętości obsługi klieta, oferujemy umowę o pracę Osobę do samochodu gastroomiczego z hamburgerami t Niaia dorywczo do 2,5 l. chłopca 40zł/ 3-7h tel Poszukujemy pracowika produkcji z orzeczeiem o iepełosprawości do obsługi plotera tącego, z doświadczeiem. Kotakt Zatrudimy do puktu kredytowego Aucha Łomiaki. Tel Poszukujemy odpowiedzialego mechaika samochodowego z dośw. do warsztatu w Łomiakach. tel lub Poszukuję wspólika do hadlu dachami w Łomiakach tel Do zakładu w Łomiakach zatrudię krawcową /szwaczkę a umowę o pracę lub a umowę zleceia. Tel Serwis ASO zatrudi lakierika samochodowego z doświadczeiem. Tel Zatrudię kierowców kat. C+E (PL-Hiszpaia). Tel KASJER - PILNE. Wymagaa książeczka SANEPID. Tel Lektora j. agielskiego lubiącego pracę z dziećmi zatrudi kamerala szkoła a tereie gmiy Łomiaki - praca w wybrae popołudia. CV a: ZATRUDNIĘ PANIE DO SKLEPU Z ODZIEŻĄ UŻYWANĄ. Zatrudię doświadczoego motera okie PCV i kostrukcji alumiiowych. Klaudy Tel lub Zatrudię doświadczoego pracowika do produkcji stolarki alumiiowej. Praca stała, Klaudy. Tel lub Przyjmę do pracy magazyowo/biurowej w Łomiakach. Wymagaia: prawo jazdy kat. B, agielski podstawowy, CV a Przyjmę do pracy a myji ręczej w Łomiakach tel Samodzielego mechaika z doświadczeiem tel Serwis Morela zatrudi mechaika z doświadczeiem. CV: tel Zatrudię kierowców kat. C+E (PL-Hiszpaia). Tel Tokarza zatrudię w Łomiakach, Magazyier-kierowca, obsługa wózka widłowego mile widziaa tel Stolarza zatrudię. Praca w Czosowie. tel Przyjmę pracowitą, uczciwą osobę bez ałogów do prac fizyczych i ślusarskich a produkcji 10zł etto/h. Praca w Łomiakach, 8h/dobę, 5 di/tyg., tel , Firma sprzątająca poszukuje osób do pracy przy sprzątaiu sklepu odzieżowego w CH Aucha w Łomiakach. Praca rao w godz. 7:00-9:00. Tel Magazy Czosów prawo jazdy, komputer Pracowik produkcyjy , Łomiaki Ustawiacz maszy , Łomiaki Zatrudię kierowców kat.c+e(pl-hiszpaia). Tel Magazy Czosów, prawo jazdy, komputer. Zatrudię kierowców kat. C+E (PL-Hiszpaia). Tel Frezera samodzielego zatrudię do pracy w zakładzie produkcyjym w Łomiakach, po-pt, tel Zatrudimy pracowików hali oraz kasjerów tel Szlifierza do pracy a szlifierce do wałków a pół etatu przyjmę; Praca w Łomiakach p-pt, kotakt: lub Zatrudię kucharkę w Kuchi Polskiej w Galerii Hadlowej Aucha w Łomiakach Zatrudimy grafika praca w Łomiakach. Oferty a Zatrudimy kierowcę z kat. C+E praca a zleceie. Oferty a : Magazy Czosów Prawo jazdy komputer Zatrudię pracowika do pracy a myji samoch. ul. Rolicza 210 Łomiaki. Tel Osobę do pracy przy obsłudze zamówień, dokumetacji magazyowej, z dośw. CV a Zatrudię OPERATORA KOPARKI Komatsu PC 210 Tel Zakład Produkcji Opakowań zatrudi osoby a produkcję oraz magazyiera. Palmiry. Tel Kierowca magazyier - mile widziae włase auto. CV+ list motywacyjy mejlem: Opiekuka do dzieci umowa zleceie. Tel Poszukuję pilie osoby do pracy w dziale sprzedaży do firmy a tereie Łomiaek. Wymagaia dobra zajomość programu sprzedaży WF-Mag. Mile widziaa zajomość braży artykuły biurowe. CV tylko a Usługi e Wykouję remoty, układaie glazury, szpachle, malowaie, paele Usługi księgowe Łomiaki, , Ocieplaj z ami Fachowcami (styropia, weła) do 25% oszczędości ogrzewaia. Gwaracja, tel HYDROIZOLACJE.WODA-STOP. Masz problem z wilgocią wodę w piwicy, tarasie, balkoie itp. Zadzwoń! Gwaracja tel Glazura, terakota,, kompleksowe wykańczaie mieszkań BUS 8+1, przejazdy po kraju tel Usługi tapicerskie tel Makijaż permaety brwi, oczy, usta profesjoalie tel Hydraulik, motaż kuchi gazowych, piecy co tel Wywóz ieczystości płyych Remoty szeroki zakres solidie, fachowo, taio Remoty, glazura, terakota, adaptacje poddaszy Gładzie, malowaie, glazura, terakota, paele Bezpłaty wywóz złomu Poprowadzę rozliczeia małej firmy PIT-ZUSVAT Remoty A-Z, dociepleia, ogrodzeia, solidie Układaie kostki brukowej (gwaracją) kompleksowo tel Hydraulik z Łomiaek gazowe istalacje i przyłącza A-Z. Pomiary szczelości zaświadczeia, aprawy koserwacyje kotłów gazowych. Tel Dociepleia budyków, adaptacje poddaszy, remoty, malowaie, ogrodzeia, usługi ogólobudowlae Elektryk, atey TV SAT, domofoy Kredyt hipoteczy a dom, mieszkaie PeKaO. S.A Usługi budowlae tel Cykliowaie, lakierowaie, układaie parkietu Adaptacja poddaszy, dociepleia stropów, elewacje, podbitki Gładzie, malowaie Po Sąsiedzku szybko, taio, solidie Awaria złota rączka aprawi Usługi remotowe, glazura terakota, wykończeia wętrz tel Naprawa AGD, RTV, ANTENY Adrzej Wyszyński Kompleksowa pielęgacja drzew, leczeie ubytków, wycika drzew trudych tel Wywóz ieczystości płyych. Zawieraie umów. Faktury. Przepychaie kaalizacji. Tel Naprawa pralek. Łomiaki i okolice. Tel Złota Rączka aprawy, awarie domowe. Tel Dachy, przecieki, papa termo, ryy. Tel Malowaie budyków i elewacji. Reowacja. Gwaracja tel Hydroizolacje, izolacje atywode fudametów, piwic, tarasów, balkoów itp. Gwaracja. Tel Ociepleia, elewacje budyków. Gwaracja tel WODA-STOP.HYDROIZOLACJE. Masz problem z wodą w piwicy, tarasie, balkoie itp. Zadzwoń! Gwaracja tel Jukers autoryzacja, sprzedaż, motaż Tel Hydraulicze remoty, iwestycje Cetrale odkurzacze sprzedaż, motaż. Tel Naprawa telewizorów w domu klieta. Tel Glazura, terakota, kompleksowe wykańczaie wętrz. Tel Komiy kwasoodpore motaż Biuro księgowe, rozliczeia firm, PITY Tel Ogrodicze usługi, projektowaie, zakładaie, pielęgacja Remoty A-Z, glazura, tapeta, gipsy, malowaie. Tel Ogrodik peły zakres Cięcie drzew z wywozem Iż. budowictwa kosztorysowaie robót budowlaych, przygot., adzór i rozliczeie budowy. Tel Studio graficze Korepetycje / Nauka e Chemia. Tel Jęz. agielski wszystkie poziomy, busiess eglish, egzamiy, kursy dla firm Matematyka, fizyka Niemiecki Matematyka - (szk. podst., gimazjum, liceum). Ł-ki i okolice, tel Rosyjski - wszystkie poziomy, doktorat filologii rosyjskiej UW ANGIELSKI dla dzieci i młodzieży. Włase materiały. Przygotowaie do YLE, PET, FCE, matury. Z dojazdem. Tel Jęz. Fracuski. Nauka i korepetycje. Dzieci i dorośli. Dojazd do uczia. Faktura. Tel Hiszpański, agielski. Ciekawie, skuteczie. Język ogóly i egzamiy tel Nauczam jęz. obce: agielski, iemiecki, fracuski, rosyjski, białoruski. Szybko i profesjoalie. Dojeżdżam do uczia. Nie zadaję prac domowych. Tel Agielski, solidie, dojazd. Tel ANGIELSKI dla dzieci i młodzieży. Włase materiały. Przygotowaie do PET, FCE i CAE oraz MATURY. Z dojazdem. Tel Sprzedam e Sprzedam działkę budowlaą 6300m², atrakcyja cea, okolice Czosowa, tel Sprzedam działki budowlae 870m² i 1075m² tel Ziemię a podiesieie tereu z dostawą a miejsce tel Drewo opałowe, brykiet dębowy. Tel , Działki budowlae blisko Cetrum Łomiaek, taio sprzedam tel Drewo opałowe, brykiet dębowy tel , Sprzedam ziemię humus z dostawą a miejsce tel M2-38,5m² Rówoległa 1, 1 piętro, logia, piwica Sprzedam działkę budowlaą 1060m² w Łomiakach pod budyek jedorodziy lub bliźiak MAZDA bezya rok prod Zadbaa i w pełi sprawa zł. Wydawca: KMŁ Sp. z o.o. / Redaktor aczela: Joaa Zielke / Zdjęcia: Redakcja, Iteret. Kotakt z redakcją: Łomiaki, ul. Staszica 2, tel , Ogłoszeia i reklamy: Redakcja pozostawia sobie prawo adawaia tytułów, śródtytułów i skracaia tekstów. Za treść ogłoszeń redakcja ie odpowiada. Publikacja materiałów iezamówioych do wyłączej dyspozycji redakcji.

nr 76 12.06.2015 r. ZABAWA NA CAŁEGO, czyli Dzień Dziecka w Łomiankach str. 2

nr 76 12.06.2015 r. ZABAWA NA CAŁEGO, czyli Dzień Dziecka w Łomiankach str. 2 r 76 12.06.2015 r. ZABAWA NA CAŁEGO, czyli Dzień Dziecka w Łomiakach str. 2 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 26 czerwca WYDARZENIA Fatastyczy Dzień Dziecka w Łomiakach Tłumy mieszkańców pojawiły

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W OŚWIATĘ remontujemy, modernizujemy, budujemy str. 2, 7

INWESTUJEMY W OŚWIATĘ remontujemy, modernizujemy, budujemy str. 2, 7 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI r 80 14.08.2015 r. INWESTUJEMY W OŚWIATĘ remotujemy, moderizujemy, budujemy str. 2, 7 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 28 sierpia WYDARZENIA Z krwawej ofiary

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI r 79 31.07.2015 r. Artystycze wakacje str. 2 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 14 sierpia WYDARZENIA Rekordowe półrocze w Cetrum Kultury Blisko 35 tysięcy uczestików

Bardziej szczegółowo

nr 77 26.06.2015 r. MISTRZOSTWA POLSKI W GIMNASTYCE ARTYSTYCZNEJ ZA NAMI str. 8 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 10 lipca

nr 77 26.06.2015 r. MISTRZOSTWA POLSKI W GIMNASTYCE ARTYSTYCZNEJ ZA NAMI str. 8 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 10 lipca r 77 26.06.2015 r. MISTRZOSTWA POLSKI W GIMNASTYCE ARTYSTYCZNEJ ZA NAMI str. 8 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 10 lipca WYDARZENIA Publiczie dyskutowao ad projektem studium - To studium jest

Bardziej szczegółowo

nr 69 6.03.2015 r. ŁOMIANKI PAMIĘTAJĄ! Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 20 marca

nr 69 6.03.2015 r. ŁOMIANKI PAMIĘTAJĄ! Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 20 marca r 69 6.03.2015 r. ŁOMIANKI PAMIĘTAJĄ! Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 20 marca WYDARZENIA Żołierze Wyklęci a zawsze w aszej pamięci Burmistrz i mieszkańcy Łomiaek pamiętają o Żołierzach Niezłomych,

Bardziej szczegółowo

nr 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 6 marca

nr 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 6 marca r 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 6 marca WYDARZENIA Obradowali a IV Sesji Rady Miejskiej Za ami pierwsza sesja Rady Miejskiej w 2015 roku. Posiedzeie

Bardziej szczegółowo

nr 73 01.05.2015 r. SEZON ROWEROWY rozpoczęty str. 5 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 15 maja

nr 73 01.05.2015 r. SEZON ROWEROWY rozpoczęty str. 5 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 15 maja r 73 01.05.2015 r. SEZON ROWEROWY rozpoczęty str. 5 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 15 maja WYDARZENIA Burmistrz agrodził Przyjaciół Łomiaek - To podziękowaie i wyróżieie dla ajbardziej aktywych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XLI/05 Z XLI SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr XLI/05 Z XLI SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ r XLI/05 Z XLI SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w diu 11 paździerika 2005r. o godz. 10.00 w sali sesyjej Starostwa Powiatowego w Obor ikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dia 12 listopada 2013 r. Druk r 487 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pa Bogda BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY TALEX S.A., ul. Karpia 27 d, 61 619 Pozań, e mail: cetrumit@talex.pl 2. INFORMACJE OGÓLNE 2.1. Talex S.A. zaprasza do udziału w postępowaiu przetargowym,

Bardziej szczegółowo

REFORMA OŚWIATY Łomianki 2017

REFORMA OŚWIATY Łomianki 2017 REFORMA OŚWIATY Łomiaki 2017 Na podstawie ustaw przyjętych w grudiu 2016 r. 1 Ustawa z dia 14 grudia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 2 Ustawa z dia 14 grudia 2016 r. Przepisy wprowadzające

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN:

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN: Załączik r do uchwały r 309 Zarządu Dzielicy Ursyów m.st. Warszawy z dia 25 paździerika 20 r WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN: ) WIELOLETNIEJ PROGNOZY BUDŻETÓW *, W TYM: b) WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w tym UE* Obszar Staowisko

Bardziej szczegółowo

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm Regulami Kokursu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Regulami określa zasady KONKURSU p. Wygrywaj agrody z KAN-therm (dalej: Kokurs). 2. Orgaizatorem Kokursu jest KAN Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku- Kleosiie,

Bardziej szczegółowo

Gazeta Bitewna - dodatek specjalny - w środku

Gazeta Bitewna - dodatek specjalny - w środku BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI r 82 11.09.2015 r. Gazeta Bitewa - dodatek specjaly - w środku WYDARZENIA 76. roczica wybuchu II Wojy Światowej. Pamiętamy! - Myślmy o jedej sprawie, zawsze i wszędzie.

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 25.06.2008 R.

OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 25.06.2008 R. OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 25.06.2008 R. Spawacz 2 Uprawnienia MAG35/FW, istnieje możliwość przeszkolenia, ze skierowaniami Kamieniarz Min. Zawodowe, pr. Jazdy kat. B, cięcie płyt granitowych

Bardziej szczegółowo

Oferta firmy. Niniejszy dokument chroniony jest prawami autorskimi, których własnością jest WAMHOUSE. wamhouse.com * biuro@wamhouse.

Oferta firmy. Niniejszy dokument chroniony jest prawami autorskimi, których własnością jest WAMHOUSE. wamhouse.com * biuro@wamhouse. Oferta firmy Niiejszy dokumet chroioy jest prawami autorskimi, których własością jest WAMHOUSE. wamhouse.com * biuro@wamhouse.com Architektura wętrz a tereie całego kraju Zakres aszych usług Nasza oferta

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta Koica Miolta Optimized Prit Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywość. Stabilizuj koszty. OPS firmy Koica Miolta Optimized Prit Services OPS Najlepszą metodą przewidywaia przyszłości jest jej

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne

Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne K Stowarzyszeie Kosumetów Polskich Jak skuteczie reklamować towary kosumpcyje HALO, KONSUMENT! Chcesz pozać swoje praw a? Szukasz pomoc y? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r.

Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r. Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Wydawca URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa http://www.ukie.gov.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Siemens. The future moving in.

Siemens. The future moving in. Ogrzewaczy wody marki Siemes zae są a rykach całego świata. Ich powstawaiu towarzyszą ambite cele: stale poszukujemy iowacyjych, przyszłościowych rozwiązań techologiczych, służących poprawie jakości życia.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 2117 UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok

Bardziej szczegółowo

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne?

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne? Jak obliczać podstawowe wskaźiki statystycze? Przeprowadzoe egzamiy zewętrze dostarczają iformacji o tym, jak ucziowie w poszczególych latach opaowali umiejętości i wiadomości określoe w stadardach wymagań

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Nasze osiągnięcia. wydanie 5, 2011. Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A.

Nasze osiągnięcia. wydanie 5, 2011. Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. Nasze osiągięcia wydaie 5, 2011 2 Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. Działalość firmy ZUK Stąporków S.A. specjalizuje się w produkcji urządzeń dla: Eergetyki cieplej Eergetyki zawodowej Eergetyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

profi-air 250 / 400 touch Nowoczesne centrale rekuperacyjne do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych

profi-air 250 / 400 touch Nowoczesne centrale rekuperacyjne do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych profi-air 250 / 400 touch Nowoczese cetrale rekuperacyje do wetylacji pomieszczeń mieszkalych SYSTEMY ODWADNIAJĄ CE SYSTEMY ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU Nowoczesa techologia

Bardziej szczegółowo

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Projekt na 2016 rok BUDŻET oraz WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, 30 listopada 2015 Główne założenia na 2016 rok Budżet województwa jest opracowywany na podstawie Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzieb!

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzieb! Projekt wsp,ł.iasoway ze 4rodk,w Uii Europejskiej w ramach Europejskiego Fuduszu Społeczego Materiał pomociczy dla auczycieli kształcących w zawodzieb "#$%&'( ")*+,"+(' -'#.,('#. przygotoway w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 dnia Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 7764 UCHWAŁA NR XXXVI/375/13 RADY GMINY JASIENICA z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r. Dzieik Ustaw Nr 251 14617 Poz. 1508 1508 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dia 21 paździerika 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywaia podmiotowej dotacji a dofiasowaie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

rok **: półrocze **: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat korzystania ze Miejsce/ miejsca ... środowiska

rok **: półrocze **: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat korzystania ze Miejsce/ miejsca ... środowiska WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O WYSOKOŚCI NALEśNYCH OPŁAT WPROWADZANIE GAZÓW

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r. PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock 19.12.2016 r. Plan budżetu na 2017r. 70 397 789,43 63 362 294,43 75 777 740,52 56 013 508,66 19 764 231,86 7 035 495,00 Plan

Bardziej szczegółowo

Pakiet podstawowy. Pakiet dodatkowy 1. WYKAZ ULIC

Pakiet podstawowy. Pakiet dodatkowy 1. WYKAZ ULIC Załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia. WYKAZ ULIC Pakiet podstawowy ul. Turystyczna (odcinek od ul. Kolejowej do pętli na ul. Jagodowej),,05 ul. Podróżna (odcinek od ul. Rolniczej do ul. Kolejowej),,00

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8a/FK/07 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 12 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 8a/FK/07 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 12 stycznia 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 8a/FK/07 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu r.

Wykonanie budżetu r. Wykonanie budżetu - 2014 r. Budżet uchwalony został 19 grudnia 2013 r. przez Radę Miejską w Mosinie uchwałą Nr LIII/371/13 w wysokości 88.849.164,93 zł po stronie dochodów i 83.828.006,42 zł po stronie

Bardziej szczegółowo

I STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEGO W ŁOMŻY I REALIZOWANE ZADANIA

I STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEGO W ŁOMŻY I REALIZOWANE ZADANIA Rada Miejska Łomży Komisja Rodziy, Opieki Społeczej i Zdrowia Działalość Ośrodka Adopcyjo Opiekuńczego w Łomży w roku 007 r. zakresie zabezpieczaia zastępczego środowiska ego dzieciom społeczie osierocoym.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 r.

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr.. z dnia 25 lutego r. WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA r. Lp. Nazwa 1. Budowa targowiska wraz z budynkami towarzyszącymi oraz parkingiem i kładką przez rzekę Olszynka

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ

PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ I. UCZESTNICY PROCESU Stanowisko ds. informacji publicznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi - właściciel procesu Stanowisko ds. promocji Pozostali

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki Budzet Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia r. 18-01- Województwa - BW Symbol Wydatki razem 984 495 789,78 48 050,00

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY czyli informacje o budżecie G m i n y Z D Z I E S Z O W I C E w 2 0 1 5 r o k u Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Dochody Gminy Zdzieszowice: 42.176.668 zł Dochody

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 2121 UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik dla ucznia, rodzica i nauczyciela na rok szkolny 2015/2016. Zanim pójdziemy do szkoły

Niezbędnik dla ucznia, rodzica i nauczyciela na rok szkolny 2015/2016. Zanim pójdziemy do szkoły Niezbędik dla uia, rodzica i auyciela a rok szkoly 0/0 Zaim pójdziemy do szkoły Spis treści. Ueń ajmłodszy. Ueń iepełosprawy. Ueń w przyjazej i bezpieej szkole. Szkolictwo zawodowe. Prawa rodziców. Rodzicu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 120/XXII /2008 RADY GMINY CIEPŁOWODY Z DNIA 30 października 2008 R. w sprawie zmian w budŝecie gminy na 2008 rok.

UCHWAŁA NR 120/XXII /2008 RADY GMINY CIEPŁOWODY Z DNIA 30 października 2008 R. w sprawie zmian w budŝecie gminy na 2008 rok. UCHWAŁA NR 120/XXII /2008 RADY GMINY CIEPŁOWODY Z DNIA 30 października 2008 R. w sprawie zmian w budŝecie gminy na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r.

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r. AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r. Pani Magdalena Bania Przewodnicząca Rady Gminy Mielec Wnoszę o wprowadzenie w projekcie budżetu Gminy Mielec na 2014 rok autopoprawki następującej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO UCHWAŁA Nr XXVI/239/2009 RADY GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIV/383/2014 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE. z dnia 8 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR LIV/383/2014 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE. z dnia 8 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR LIV/383/2014 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 8 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2011

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 stycznia 216 r. Poz. 245 UCHWAŁA NR IV/61/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 4 grudnia 215 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 215 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 83/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2004

UCHWAŁA Nr 83/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2004 UCHWAŁA Nr 83/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2004 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY VI Sz.cz,awinie Kościein)'. u C H W A Ł A NR 12/111/2010

RADA GMINY VI Sz.cz,awinie Kościein)'. u C H W A Ł A NR 12/111/2010 I RADA GMINY VI Sz.cz,awinie Kościein)'. u C H W A Ł A NR 12/111/2010 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 30 grudnia 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr.:'«.v.w.../2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie. zarządzani, co następuje:

Zarządzenie nr.:'«.v.w.../2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie. zarządzani, co następuje: Zarządzeie r.:'«.v.w.../2014 Prezydeta Miasta Siemiaowice Śląskie z dia... 2014 r. w sprawie: ustaleia wysokości ce i opłat za korzystaie z obiektów i urządzeń użyteczości publiczej zarządzaych przez Miejski

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 08.10.2007 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r.

Matematyka finansowa 08.10.2007 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r. Matematyka fiasowa 08.10.2007 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy XLIII Egzami dla Aktuariuszy z 8 paździerika 2007 r. Część I Matematyka fiasowa WERSJA TESTU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:...

Bardziej szczegółowo

Wykład. Inwestycja. Inwestycje. Inwestowanie. Działalność inwestycyjna. Inwestycja

Wykład. Inwestycja. Inwestycje. Inwestowanie. Działalność inwestycyjna. Inwestycja Iwestycja Wykład Celowo wydatkowae środki firmy skierowae a powiększeie jej dochodów w przyszłości. Iwestycje w wyiku użycia środków fiasowych tworzą lub powiększają majątek rzeczowy, majątek fiasowy i

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR III/26/2014 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR III/26/2014 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 5236 UCHWAŁA NR III/26/2014 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 1 892 34 616 994 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 171 994 616 994 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 555 75 Dochody

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 grudnia 2016 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR XIX/197/16 RADY GMINY HERBY z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/40/11 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/40/11 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r. UCHWAŁA NR IX/40/11 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Na 2011 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną i e z b ę d i k e l e k t r y k a Julia Wiatr Mirosław Miegoń Zasilaie budyków użyteczości publiczej oraz budyków mieszkalych w eergię elektryczą Zasilacze UPS oraz sposoby ich doboru, układy pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się. wieloletniej prognozy finansowej. Gminy Świebodzin. w latach 2011-2021

Informacja o kształtowaniu się. wieloletniej prognozy finansowej. Gminy Świebodzin. w latach 2011-2021 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świebodzin w latach 2011-2021 Świebodzin, marzec 2012 Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI NA ROK 2017 BIELSK PODLASKI, 7 GRUDNIA 2016 R.

PREZENTACJA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI NA ROK 2017 BIELSK PODLASKI, 7 GRUDNIA 2016 R. PREZENTACJA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI NA ROK 2017 BIELSK PODLASKI, 7 GRUDNIA 2016 R. ZARZĄDZENIE NR 288/16 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 14 listopada 2016 r. UCHWAŁA Nr II-00310-35/16

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XVII/133/2016 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 21 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA XVII/133/2016 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 21 czerwca 2016 r. UCHWAŁA XVII/133/2016 RADY GMINY OLSZANKA w sprawie zmiany uchwały Nr XI/95/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2016. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXI/420/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2014.

UCHWAŁA Nr LXI/420/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2014. UCHWAŁA Nr LXI/420/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2014. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok Projekt budżetu Gminy na 2014 rok zakłada pozyskanie dochodów w kwocie 11 788 366,00 zł, w tym : 1. dochody bieżące 8 778 753,00 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 2675 UCHWAŁA NR XII/238/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 maja 2015 r.

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/192/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

Uchwała Nr XXIX/192/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. Uchwała Nr XXIX/192/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591: z 2003 r., Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/90/2015 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIII/90/2015 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok UCHWAŁA NR XIII/90/2015 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata

Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2011-2020 W uchwale w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE. z dnia 1 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE. z dnia 1 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 r. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Kwota zobowiązania niewymagalnego (w zł)

Kwota zobowiązania niewymagalnego (w zł) INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NIEWYMAGALNYCH WYKAZANYCH W SPRAWOZDANIU Rb-28S Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROKU. Dział,rozdział, paragraf Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 516,07 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/113/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/113/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011 roku PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 212 ROK Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/113/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 211 roku Dział Rozdział Paragraf 1 18 65 6 614 662 616 65 657 659 695 65

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/188/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 25 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/188/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 25 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 6223 UCHWAŁA NR XVIII/188/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY ŁOMŻA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY ŁOMŻA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY ŁOMŻA w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 159/XXV/13 RADY GMINY GRAJEWO. z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

UCHWAŁA NR 159/XXV/13 RADY GMINY GRAJEWO. z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok UCHWAŁA NR 159/XXV/13 RADY GMINY GRAJEWO w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r.

Bardziej szczegółowo