Zarządzenie nr.:'«.v.w.../2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie. zarządzani, co następuje:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie nr.:'«.v.w.../2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie. zarządzani, co następuje:"

Transkrypt

1 Zarządzeie r.:'«.v.w.../2014 Prezydeta Miasta Siemiaowice Śląskie z dia r. w sprawie: ustaleia wysokości ce i opłat za korzystaie z obiektów i urządzeń użyteczości publiczej zarządzaych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Pszczelik" w Siemiaowicach Śląskich. Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmiym (j'.t. Dz. U. z 2013 r. póz. 594 z póź. zm.), uchwały Nr 192/2008 Rady Miasta Siemiaowic Śląskich z dia 28 lutego 2008 r. w sprawie powierzeia Prezydetowi Miasta uprawień do staowieia o wysokości opłat za korzystaie z obiektów i urządzeń użyteczości publiczej zarządzaych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Pszczelik" oraz Pływalię Miejską w Siemiaowicach Śląskich, 7 ust. l pkt l Regulamiu Orgaizacyjego Urzędu Miasta w Siemiaowicach Śląskich wprowadzoego Zarządzeiem Nr 716/2012 Prezydeta Miasta Siemiaowic Śląskich z dia r. z późiejszymi zmiaami oraz Zarządzeia Nr 1840/20L4 Prezydeta Miasta Siemiaowice Śląskie z dia r. w sprawie wzoru porozumieia oraz formularza zgłoszeń dla podmiotów jako parterów wyrażających chęć włączeia się w realizację Programu 3 i więcej". zarządzai, co astępuje: l. Ustalić opłaty za korzystaie z obiektów i urządzeń użyteczości publiczej zarządzaych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Pszczelik" w Siemiaowicach Śląskich, (zgodie z załączikiem do iiejszego zarządzeia). 2. Wykoaie Zarządzeia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pszczelik" w Siemiaowicach Śląskich. 3. Traci moc Zarządzeie Nr 970/2012 Prezydeta Miasta Siemiaowice Śląskie z dia 19 lipca 2012 r. w sprawie: ustaleia wysokości ce i opłat za korzystaie z obiektów i urządzeń użyteczości publiczej zarządzaych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Pszczelik" w Siemiaowicach Śląskich. 4. Zarządzeie wchodzi w życie z diem r. m< Sprawdzeń' c :L N i ^ Promocji i GJ..CI iu itisr Małgorzata Ifichitt

2 Załączik do Zarządzeia Prezydeta Miasta Siemiaowice Śląskie dia korzystaia z obiektów i urządzeń użyteczości publiczej zarządzaych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Pszczelik" w Siemiaowicach Śląskich Obiekty sportowe położoe w Parku Pszczeli!*:" NAZWA OBIEKTU SPORTOWEGO Tere rekreacyjy - wyajęcie a orgaizację imprezy Salka rekreacyja Saua Saua - Kluby sportowe z Siemiaowic Śląskich Boisko do siatkówki plażowej. (ie obowiązuje w sezoie letim przy zakupie biletu a base) Hala sportowa Park Pszczelik" NAZWA OBIEKTU SPORTOWEGO Hala sportowa Park Pszczelik" (lipiec i sierpień do godz. 19 bez oświetleia) Hala sportowa Park Pszczelik" w przypadku ajmu większej ilości godzi w miesiącu (od jedeastu godzi wzwyż) Hala sportowa Park Pszczelik" - zajęcia sportowe: a) kluby sportowe z Siemiaowic Śląskich b) szkoły z Siemiaowic Śląskich Boisko główe Park Pszczelik" NAZWA OBIEKTU SPORTOWEGO Boisko główe - zajęcia sportowe: a) kluby sportowe z Siemiaowic Śląskich b) szkoły z Siemiaowic Śląskich Boisko treigowe. NAZWA OBIEKTU SPORTOWEGO Boisko treigowe - kortowe - zajęcia sportowe: a) kluby sportowe z Siemiaowic Śląskich b) szkoły z Siemiaowic Śląskich Boisko treigowe - zajęcia sportowe: a) kluby sportowe z Siemiaowic Śląskich b) szkoły z Siemiaowic Śląskich Waa solakowa - Kluby sportowe z Siemiaowic Śląskich CENA za godz. 500,00 zł. 30,00 zł. 46,00 zł. 21, 00 zł. 5,00 zł. CENA za godz. 95,00 zł. 60,00 zł. 61, 50 zł. 10,00 zł. 3,50 zł. CENA za godz. 300,00 zł. 11, 00 zł. 11, 00 zł. CENA za godz. 60,00 zł. 3,00 zł. 3,00 zł. 3,00 zł. 3,00 zł. CENA za godz. 21, 00 zł.

3 Siłowia Nazwa Usługi Jedorazowe wejście / osobę - bilet Karet (1 miesiąc) Młodzież do lat 18, Studeci Karet (1 miesiąc) Karet (3 miesiące) Młodzież do lat 18, Studeci Karet (3 miesiące) Wyajem siłowi a godzię Wyajem siłowi a godzię przez Kluby sportowe z Siemiaowic Śląskich 5,00 zł. 37,00 zł. 47,00 zł. 78,00 zł. 11 5,00 zł. 45,00 zł. 22,00 zł. CENA 2,50 zł. 23,50 zł. 57,50 zł. Korty teisowe Dzień tygodia Poiedziałek - piątek Poiedziałek - piątek Sobota Niedziela Niedziela Poiedziałek - iedziela Poiedziałek - iedziela Poiedziałek - iedziela Poiedziałek - iedziela W okresie wakacji letich Poiedziałek - piątek Poiedziałek - iedziela Poiedziałek - iedziela Poiedziałek - iedziela Godzia wyajmu 8oo_ 14oo od 14 do zmroku od 8 do zmroku 8-14 od 14 do zmroku 8 do zmroku gra 0,5 godziy przy sztuczym świetle przy sztuczym świetle gra 0,5 godziy 8 do zmroku 8oo_ 14oo 8-14 od 14 do zmroku przy sztuczym świetle - do 1 8 lat - do 1 8 lat emeryci, reciści prowadzeie szkoleia, auki gry prowadzeie szkoleia, auki gry prowadzeie szkoleia, auki gry 14,00 zł. 18,00 zł. 18,00 zł. 18,00 zł. 14,00 zł. 14,00 zł. 11, 00 zł. 29,00 zł. 16,00 zł. 10,00 zł. 10,00 zł. 19,00 zł. 24,00 zł. 34,00 zł. CENA godz.za kort "Siemiaowicka 7,00 zł. 9,00 zł. 9,00 zł. 9,00 zł. 7,00 zł. 5,50 zł. 14,50 zł. 8,00 zł. Cea obowiązuje kiedy wszyscy użytkowicy kortów posiadają kartę ziżkową.

4 Pokoje goście: NAZWA Pokoje goście Apartamet CENA (dz./os) 46,00 zł. 225,00 zł. Grupy zorgaizowae (sportowe) CENA (dz./os) 35,00 zł. 180,00 zł. Base otwarty Park Pszczelik y idywiduale Dzieci do lat 7 Ulgowy wstęp woly CENA (dz./os) 4,50 zł. wstęp woly Normaly Popołudiowy od godziy 15 Grupy zorgaizowae pow. 15 osób (opieku grupy ma wstęp woly) Wakacyjy - wybray dzień tygodia. (Młodzież ucząca się z Siemiaowic Śląskich) 7,00 zł. 3,50 zł. 3,50 zł. 2,00 zł. 3,50 zł. przysługuje dzieciom, ucziom szkół podstawowych, gimazjów, szkół średich, pomaturalych, studetom do lat 26, recistom, emerytom (za okazaiem ważej legitymacji lub odcika rety, emerytury). Osoby iepełosprawe korzystają z baseu a zasadach biletu ulgowego. Osoby iepełosprawe a wózkach korzystają z baseu a zasadach biletu ulgowego, atomiast opieku osoby iepełosprawej a wózku - ma wstęp woly. NAZWA Salka koferecyje - bakietowa z zapleczem Salka koferecyje - bakietowa bez zaplecza CENA (dzień) 250,00 zł. 125,00 zł. Namiot 3 m x 3 m Namiot 3 m x 6 m Nagłośieie małe (przeośe) Nagłośieie do 1000 Wat Płotki zaporowe (lekkie) SPRZĘT CENA (dzień) 62,00 zł. 124,00 zł. 40,00 zł 123,00 zł. 25,00 zł./szt. Wyajęcie powierzchi reklamowej a obiektach w Parku Pszczelik 21,00 zł. za 1m 2 a miesiąc. Dzierżawę powierzchi pod automaty sprzedające zime i ciepłe apoje 165,00 zł. brutto za 1m 2 a miesiąc.

5 Kompleks Sportowy Siemio" w Siemiaowicach Śląskich przy ul. Olimpijskiej Hokej a trawie Ie dyscypliy Zajęcia sportowe - kluby sportowe z Siemiaowic Śląskich Szkoły z Siemiaowic Śląskich Mecze, turieje, sparigi - kluby sportowe z Siemiaowic Śląskich CENA za godz. 11 5,00 zł 21 0,00 zł. 6,00 zł. 3,00 zł. 11, 00 zł. Cey za korzystaie ze sztuczego oświetleia Dla klubów sportowych z Siemiaowic Śląskich Oświetleie treigowe - l poziom Oświetleie treigowe - l poziom (dwa słupy) Oświetleie meczowe - II poziom Oświetleie meczowe (TV) - III poziom CENA za godz. 47,00 zł. 30,00 zł. 11 2,00 zł. 202,00 zł. Dla klubów sportowych spoza miasta Siemiaowice Śląskie Oświetleie treigowe - l poziom Oświetleie meczowe - II poziom Oświetleie meczowe (TV) - III poziom 81,00 zł. 11 3,00 zł. 268,00 zł. Wyajęcie powierzchi reklamowej a Kompleksie Sportowym Siemio" 21,00 zł. za 1m 2 a miesiąc. Dzierżawę powierzchi pod automaty sprzedające zime i ciepłe apoje 165,00 zł. za 1m 2 a miesiąc.

6 Kompleks Sportowy Michał" w Siemiaowicach Śląskich przy ul. Orzeszkowej l 60 miut 120 miut Dopłata za 1 miutę 4,20 zł. 6,20 zł. 0,10 zł. CENNIK BASENU BILETY INDYWIDUALNE dogodź. 15 UU 6,20 zł. 9,20 zł. 0,1 6 zł. Poiedziałek - Piątek odgodz. 15 3,10 zł. 4,60 zł. 0,08 zł. 7,20 zł. 11, 20 zł. 0,1 2 zł. 9,20 zł. 14,20 zł. 0,1 6 zł. 4,60 zł. 7,10 zł. 0,08 zł. 60 miut 120 miut Dopłata za 1 miutę 7,20 zł. 11, 20 zł. 0,1 2 zł. dogodź. 15 9,20 zł. 14,20 zł. 0,1 8 zł. 4,60 zł. 7,10 zł. 0,09 zł. 8,20 zł. 12,20 zł. 0,14 zł. odgodz ,20 zł. 15,20 zł. 0,1 8 zł. 5,10 zł. 7,60 zł. 0,09 zł. przez cały dzień Ulgowy bilet rodziy (**) 7,70 zł. 12,70 zł. 0,1 4 zł. Do każdego zakupioego biletu a base dodatkowo 10 mi. (czas mierzoy jest od mometu zakupu biletu) 1. Dzieci do lat 3 - wstęp woly. 2. Opłata za pierwszą godzię pobytu jest pobieraa z góry i ie podlega zwrotowi. 3. Za pobyt w strefie baseowej oraz sauy i jacuzzi powyżej ustaloego limitu aliczaa jest opłata wg ceika w oparciu o rzeczywisty czas z dokładością do jedej miuty. Nieodpłatie z baseu mogą korzystać ucziowie klas II szkół podstawowych w ramach prowadzoych przez auczycieli lub istruktorów lekcji wychowaia fizyczego - 1 godzia tygodiowo dla poszczególych oddziałów siemiaowickich szkół podstawowych. Ulgowy bilet idywidualy dla dzieci i młodzieży uczącej się w ramach ferii zimowych oraz wakacji letich: pobyt 60 miut - dodatkowo 10 mi. 2,50 zł. pobyt 120 miut - dodatkowo 10 mi. 5,00 zł. (*) przysługuje dzieciom do lat 7, ucziom szkół podstawowych, gimazjów, szkół średich, pomaturalych, studetom do lat 26, recistom, emerytom (za okazaiem ważej legitymacji lub odcika rety, emerytury). (**) rodziy dla mi. 3 osób w tym 2 osoby dorosłe. 1 osobę.

7 CENNIK BASENU - wejście dla 1 osoby GRUPY ZORGANIZOWANE - BILETY ULGOWE Cea Uczestik Dopłata za 1 miutę 60 miut + dodatkowo 10 miut 120 miut+ dodatkowo 10 miut 0,10 zł. 2,70 zł. 5,00 zł. - uczeń szkoly - zajęcia w ramach wych. fizyczego Przez grupę zorgaizowaą rozumie się - grupę mi. 10 osobową (ustawioy system ESOK) wraz z opiekuem, który ma wstęp woly. Na każde - max. 15 osób w grupie opieku wchodzi a base gratis. Ulgowy bilet firmowy (waży od poiedziałku do piątku za wyjątkiem godz. zarezerwowaych) w kwocie 7,10 zł. za 70 mi. oraz bilet firmowy weekedowy (waży w soboty, iedziele ) w kwocie 9,10 zł. za 70 mi. (po przekroczeiu czasu dopłata w wysokości 0,15 zł.) a Ćwiczeia w wodzie - 10 zł. / 7,00 zł. - Osoby iepełosprawe korzystają z baseu a zasadach biletu ulgowego. Osoby iepełosprawe a wózkach korzystają z baseu a zasadach biletu ulgowego, atomiast opieku osoby iepełosprawej a wózku - ma wstęp woly. Przejście z baseu a sauę i jacuzzi: dodatkowa opłata (pobyt 1 miuty) 0,35 zł. Przejście z sauy a base: dodatkowa opłata (pobyt 1 miuty) 0,25 zł. Wyajem baseu pływackiego a - 305,00 zł. Wyajem baseu pływackiego, sauy i jacuzzi a - 610,00 zł. Wyajem 1 toru (jedego) pływackiego a - auka pływaia - 80,00 zł. (potwierdzeie prowadzoej działalości - wpis do ewidecji gospodarczej) 30 miut Dopłata za 1 miutę 60 miut Dopłata za 1 miutę CENNIK SAUNY i JACUZZI BILETY INDYWIDUALNE Poiedziałek - Piątek Ulgowy (*) 7,20 zł. 0,24 zł. 11, 20 zł. 0,1 9 zł. 10,20 zł. 0,34 zł. 16,20 zł. 0,27 zł. Ulgowy (*) 9,20 zł. 0,31 zł. 15,20 zł. 0,25 zł. 12,20 zł. 0,41 zł. 20,20 zł. 0,34 zł. (*) przysługuje dzieciom do lat 7, ucziom szkół podstawowych, gimazjów, szkół średich, pomaturalych, studetom do lat 26, recistom, emerytom (za okazaiem ważej legitymacji lub odcika rety, emerytury).

8 REZERWACJA SAUNY ORUPY ZORGANIZOWANE; Poiedziałek - Piątek 60 miut 120 miut 21 0,00 zł. 250,00 zł. 360,00 zł. 400,00 zł. Grupa zorgaizowaa - maksymalie 15 osób + 1 opieku REZERWACJA SAUNY KLUBY SPORTOWE Z SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH Poiedziałek - Piątek 60 miut 120 miut 170,00 zł. 31 0,00 zł. 220,00 zł. 360,00 zł. 60 miut REZERWACJA SAUNY OODZINY PORANNE 1O 16 Poiedziałek - Piątek 100,00 zł. 150,00 zł. Wyajęcie powierzchi reklamowej a baseie (wymiary 0,8 m - 3,0 m = 2,4m 2 ) 62,00 zł. za 1m 2 a miesiąc. Wyajęcie powierzchi reklamowej a baseie dla szkół Siemiaowic Śląskich 7,00 zł. za 1m 2 a miesiąc. Dzierżawę powierzchi pod automaty sprzedające zime, ciepłe apoje oraz ie art. spożywcze 162,00 zł. za 1m 2 a miesiąc. SALON MASAŻU - wyajem godzi w tygodiu: a. od do 8 godz. w kwocie 12,00 zł.za ; b. od 9 godz. do 15 godz. w kwocie 10,00 zł. za ; c. powyżej 15 godz. w kwocie 9,00 zł. za : Najemca sam zaopatruje salo w iezbęde środki do prowadzeia masażu, tj. olejki oraz prześcieradła.

9 CENNIK HALI SPORTOWEJ Kompleksu Sportowego Michał" Wyajęcie całego obiektu z widowią do 300 miejscf) Wyajęcie całego obiektu z widowią powyżej 300 miejsco Telebim wraz z obsługa Wyajem hali główej a zajęcia sportowe: a. szkoły z Siemiaowic Śląskich b. kluby sportowe z Siemiaowic Śląskich c. istytucje, firmy i osoby prywate (w okresie od paździerika do lutego) d. istytucje, firmy i osoby prywate (w okresie od marca do wrześia) e. istytucje, firmy i osoby prywate (lipiec i sierpień do godz. 19 bez oświetleia) f. istytucje, firmy i osoby prywate (cały rok) w przypadku ajmu większej ilości godzi w miesiącu (od jedeastu godzi wzwyż) g. istytucje, firmy i osoby prywate (od godz ) Wyajem hali główej a zawody sportowe (mecze, turieje, sparigi): a. szkoły z Siemiaowic Śląskich b. kluby sportowe z Siemiaowic Śląskich Wyajęcie salki koferecyjej Wyajęcie salki koferecyjej wraz z zapleczem Umożliwieie przechowywaia sprzętu sportowego (box do przechowywaia sprzętu sportowego) (*) hala główa, hol główy, szatie, toalety dla publiczości. 250,00 zł. 450,00 zł. 100,00 zł. 3,50 zł. 16,00 zł. 130,00 zł. 11 0,00 zł. 60,00 zł. 100,00 zł. 91, 00 zł. 12,50 zł. 26,00 zł. 61, 00 zł. 81, 00 zł. 15,00 zł. UWAGI 1 miesiąc Wyajęcie stołu do teisa (siatka + 2 rakietki) 10,00 zł. / 5,00 - Wyajęcie powierzchi reklamowej w hali 62,00 zł. za 1m 2 a miesiąc. Wyajęcie powierzchi reklamowej a hali sportowej dla szkół z Siemiaowic Śląskich 7,00 zł. za 1m 2 a miesiąc. Dzierżawa powierzchi (do 2 m 2 ) pod działalość gastroomiczą lub wystawieiczą 81,00 zł. a dzień.

10 CENNIK SALKI FITNESS Kompleksu Sportowego MICHAŁ" Wyajem salki fitess a zajęcia sportowe: szkoły oraz kluby sportowe z Siemiaowic Śląskich ie w przypadku ajmu większej ilości godzi w tygodiu (od 8 godz. do 14 godz.) w przypadku ajmu większej ilości godzi w tygodiu (od 15 godz. do 20 godz.) w przypadku ajmu większej ilości godzi w tygodiu (powyżej 20 godz.) Wyajem sauy przy fitess 12,50 zł. 61,00 zł. 51, 00 zł. 46,00 zł. 43,00 zł. 100,00 zł. UWAGI Wszystkie cey zawierają podatek VAT

11 Procedura awaryja w przypadku uszkodzeia systemu ESOK (Elektroiczy System Obsługi Klieta) a baseie Kompleksu Sportowego MICHAŁ". 1. Obiekt pracuje w systemie godziowym, tz. wejście" a base jest o pełej godziie. Pierwsze wejście" astępuje o godz w dzień powszedi, o godz w soboty, o godz w iedzielę. Po 45 mi. kliet opuszcza strefę baseową udaje się do szati. 2. O kończącym się czasie pobytu a obiekcie iformuje sygał dźwiękowy oraz ratowik WOPR. 3. Koleja grupa klietów korzysta z baseu po wyjściu grupy wcześiejszej. 4. W trakcie stosowaia procedury awaryjej" stosoway jest odręby ceik świadczoych usług dostosoway do sprzedaży iesprawym systemie ESOK. 5. y sprzedawae są w kasie oddzielej, do której ależy stworzyć odpowiedie kody towarowe. 45 miut 2x45 miut 45 miut 2x45 miut 4,00 zł. 6,00 zł. 7,00 zł. 11, 00 zł. do godz. ' 6,00 zł. 9,00 zł. CENNIK BASENU BILETY INDYWIDUALNE I5 UU dogodź. 15 9,00 zł. 14,00 zł. Poiedziałek -- Piątek 3,00 zł. 4,50 zł. D 7, 00 zł. 11, 00 zł., Siemiaowicka 4,50 zł. 14,70 zł. 8,00 zł. 12,00 Zł. od godz. 10,00 zł. 15,00 zł. od godz. 1 5 OU 9,00 zł. 14,00 zł. 15 5,00 zł. 7,50 zł. 4,50 zł. 7,00 zł. 1. Dzieci do lat 3 - wstęp woly. 2. Opłata za pierwszą godzię pobytu jest pobieraa z góry i ie podlega zwrotowi. 3. Pobyt w strefie baseowej oraz w strefie sauy i jacuzzi wyosi 45 mi. lub 2x45 mi. Wejście a obiekt astępuje o pełej godziie. O kończącym się czasie pobytu a obiekcie iformuje sygał dźwiękowy oraz ratowik WOPR. idywidualy (promocyjy) dla dzieci i młodzieży uczącej się w ramach ferii zimowych oraz wakacji letich (uczestik półkoloii): pobyt 45 miut - 2,50 zł. pobyt 2 x 45 miut - 5,00 zł. przez cały dzień Ulgowy bilet rodziy 7,50 zł. 12,50 zł. (*) przysługuje dzieciom do lat 7, ucziom szkół podstawowych, gimazjów, szkół średich, pomaturalych, studetom do lat 26, recistom, emerytom (za okazaiem ważej legitymacji lub odcika rety, emerytury). (**) rodziy dla mi. 3 osób w tym 2 osoby dorosłe. 1 osobę. l O

12 CENNIK BASENU - WEJŚCIE DLA l OSOBY GRUPY ZORGANIZOWANE - BILETY ULGOWE 45 miut 2 x 45 miut Cea 2,70 zł. 5,00 zł. Uczestik - uczeń szkoly - zajęcia w ramach wych. fizyczego Ulgowy bilet firmowy (waży od poiedziałku do piątku za wyjątkiem godz. zarezerwowaych) w kwocie 7,10 zł. za 45 mi. oraz bilet firmowy weekedowy (waży w soboty, iedziele ) w kwocie 9,10 zł. za 45 mi. CENNIK SAUNY BILETY INDYWIDUALNE 60 miut Poiedziałek - Piątek 11, 00 Zł. 16,00 zł. 15,00 zł. 20,00 zł. y za pobyt 30 miutowy ie będą sprzedawae. Wszystkie cey zawierają podatek VAT II

Zarządzenie Nr 19/2014 Burmistrza Polic z dnia 22 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 19/2014 Burmistrza Polic z dnia 22 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 19/2014 Burmistrza Polic z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin cennika Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Regulamin cennika Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Załącznik nr 1do zarządzenia nr 15/2013 Dyrektora Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. warszawy z dnia 9.09.2013 r. Regulamin cennika Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze załącznik nr 1 do zarządzenia nr 47.2012 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 08 lutego 2012 r. Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze 1. HALA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Opole, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR XX/338/12 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 30 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Opole, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR XX/338/12 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 30 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 8 czerwca 0 r. Poz. 9 UCHWAŁA NR XX/8/ RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 0 maja 0 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2014r. OPŁAT Z TYTUŁU KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W DRZONKOWIE.

CENNIK 2014r. OPŁAT Z TYTUŁU KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W DRZONKOWIE. ZATWIERDZAM.. Bogusław Sułkowski Dyrektor WOSiR w Drzonkowie CENNIK 2014r. OPŁAT Z TYTUŁU KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W DRZONKOWIE. 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 439/2011 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 439/2011 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2011 r. Ośrodek Wodno - Sportowy, ul. Spacerowa 24, Bolesławiec Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 439/2011 Korty tenisowe 1 Bilet wstępu (do godziny 15.00 PN-PT) 12,50 zł 1 godzina 2 Karnet 4-krotnego wstępu (do

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Katowice, dnia 3 września 2008 r. Nr 164

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Katowice, dnia 3 września 2008 r. Nr 164 DZIENNIK URZĘDOWY Województwa Œl¹skiego Nr 164 12913 Poz. 938 WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 września 2008 r. Nr 164 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 3086 Nr XVII/530/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-09-02/2013 P/13/170 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-09-02/2013 P/13/170 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-09-02/2013 P/13/170 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/170 Wykorzystanie przez wielkopolskie jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

nr 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 6 marca

nr 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 6 marca r 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 6 marca WYDARZENIA Obradowali a IV Sesji Rady Miejskiej Za ami pierwsza sesja Rady Miejskiej w 2015 roku. Posiedzeie

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-09-01/2013 P/13/170 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-09-01/2013 P/13/170 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-09-01/2013 P/13/170 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/170 Wykorzystanie przez wielkopolskie jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/588/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 16 lipca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/588/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 16 lipca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/588/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC)

T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC) PKP Intercity Spółka Akcyjna T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC) zawierająca postanowienia taryfowe o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP Intercity S.A. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ULGI I PRZYWILEJE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WYBRANE ULGI I PRZYWILEJE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYBRANE ULGI I PRZYWILEJE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (Plik pobrany w całości z internetu) Co siódma osoba w Polsce jest niepełnosprawna. Z ostatniego spisu powszechnego wynika, że niepełnosprawni to społeczność

Bardziej szczegółowo

Teraz. Ferie? Bielawa: miasto na cały rok. co robić w. Mali pływacy na start. nr: 1/2010. m a g a z y n o ś r o d k a s p o r.

Teraz. Ferie? Bielawa: miasto na cały rok. co robić w. Mali pływacy na start. nr: 1/2010. m a g a z y n o ś r o d k a s p o r. 1 m a g a z y n o ś r o d k a s p o r t u i r e k r e a c j i w b i e l a w i e nr: 1/2010 www.aquariusport.pl Bielawa: miasto na cały rok Teraz Mali pływacy na start co robić w Ferie? OSiR szanowni państwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży, rezerwacji oraz zwrotu biletów na wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) łącznik do Uchwały rządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. nr 6/2015 z dnia 14 stycznia 2015r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (TP-KŚ)

TARYFA PRZEWOZOWA (TP-KŚ) Koleje Śląskie Sp. z o.o. TARYFA PRZEWOZOWA (TP-KŚ) Zawierająca postanowienia taryfowe o przewozie osób, zwierząt i rzeczy w pociągach Spółki Koleje Śląskie Obowiązuje od 1 października 2011 r. Koleje

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 24 listopada 200 r. Nr 29 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁ A RADY POWIATU 3522 Rady Powiatu Oleśnickiego nr XLIII/263/200 z dnia 25 października 200 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. OBSŁUGI PODRÓZNYCH, ODPRAWY ORAZ PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZAT Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółka z o. o. (RPO - ŁKA) Tekst jednolity

REGULAMIN. OBSŁUGI PODRÓZNYCH, ODPRAWY ORAZ PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZAT Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółka z o. o. (RPO - ŁKA) Tekst jednolity REGULAMIN OBSŁUGI PODRÓZNYCH, ODPRAWY ORAZ PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZAT Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółka z o. o. (RPO - ŁKA) Tekst jednolity Obowiązuje od dnia 1 września 2014 r. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku

UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 11 stycznia 2006 r. Nr 8 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN: 223 - Nr XXXIX/240/05 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa podmiotu Oferta

Lp. Nazwa podmiotu Oferta 1 Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. 20% na bilety indywidualne (rabat nie łączy się z ofertami promocyjnymi, biletami rodzinnymi i grupowymi): -trasę turystyczną (z ekspozycją multimedialną), - pobyt rekreacyjny

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Kultury Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Kultury Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice. BRM.0012.5.2.2015.ŁK Protokół nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Kultury Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 23.02.2015 r. Miejsce posiedzenia: Sala 315, budynek Urzędu Miasta Katowice,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI r 79 31.07.2015 r. Artystycze wakacje str. 2 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 14 sierpia WYDARZENIA Rekordowe półrocze w Cetrum Kultury Blisko 35 tysięcy uczestików

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin pływalni. Regulamin Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie.

Regulamin pływalni. Regulamin Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie. Regulamin pływalni Regulamin Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie. Właścicielem pływalni jest Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów. Zarządzającym jest Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW OBOWIĄZUJĄCY W FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU z dnia 18 marca 2015 roku. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW OBOWIĄZUJĄCY W FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU z dnia 18 marca 2015 roku. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW OBOWIĄZUJĄCY W FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU z dnia 18 marca 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument, zwany w dalszej części Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Prawo. Obywatel wobec ułatwień dla rodzin wielodzietnych. bezpłatny poradnik, nr 1(1)/2014 ISSN 2083-5558

Prawo. Obywatel wobec ułatwień dla rodzin wielodzietnych. bezpłatny poradnik, nr 1(1)/2014 ISSN 2083-5558 P o r a d n i k B l i ż e j O b y w a t e l a bezpłatny poradnik, nr ISSN 2083-5558 Prawo. Obywatel wobec ułatwień dla rodzin wielodzietnych Poradnik współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa

Bardziej szczegółowo