Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta"

Transkrypt

1 Koica Miolta Optimized Prit Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywość. Stabilizuj koszty. OPS firmy Koica Miolta

2 Optimized Prit Services OPS Najlepszą metodą przewidywaia przyszłości jest jej tworzeie. Pozajmy się Koica Miolta to iowacyja korporacja, która dostarcza ispirujących produktów i usług w zakresie przetwarzaia obrazu. Nasza oferta jest dedykowaa różym sektorom przemysłu, w tym braży medyczej. Trzo działalości obecego a całym świecie holdigu staowią rozwiązaia bizesowe związae z drukiem cyfrowym i tworzeiem dokumetów. Dzięki iezawodym techologiom i uikalym usługom systematyczie umaciamy aszą pozycję w tej dziedziie. Grupa Koica Miolta Holdigs, Ic. powstała w 2003 roku w wyiku połączeia dwóch firm: Koica Corporatio i Miolta Co.,Ltd. Obie firmy powstały pod koiec lat 20-tych ubiegłego wieku i od tego czasu sukcesywie rozwijały się pod względem techologiczym i marketigowym. W wyiku fuzji obu kocerów powstała potęga bizesowa a skalę globalą. W obecym kształcie przedsiębiorstwo składa się ze spółki adzorującej działalość koceru, czterech firm brażowych oraz dwóch jedostek wyspecjalizowaych w badaiach i tworzeiu owych techologii oraz wspierających procesy bizesowe. Grupa Koica Miolta zatrudia łączie pracowików a całym świecie. Kocer posiada główe siedziby a trzech kotyetach: w Ameryce (Ramsey, New Jersey), w Europie (Lagehage, Niemcy) oraz w Azji (Tokio, Japoia), a także filie w poad 40 krajach świata. Koica Miolta Busiess Solutios Polska Sp. z o.o. jest częścią grupy Koica Miolta Holdigs, Ic. Firma posiada w Polsce ugrutowaą a przestrzei kilkuastu lat strukturę, w ramach której fukcjouje 10 delegatur zlokalizowaych a tereie całego kraju oraz Cetraly Pukt Napraw przy siedzibie główej w Warszawie. Wyróżia as ajwiększa a skalę krajową sieć dedykowaych iżyierów serwisu z wykształceiem techiczym i iformatyczym. Dzięki temu asi Klieci bez względu a ich lokalizację otrzymują szybką, kompleksową i profesjoalą pomoc oraz bezpośredie wsparcie procesów bizesowych.

3 10 FILARÓW NASZEGO SUKCESU Kompleksowa oferta bizesowa Naszym atutem jest szeroka i kompleksowa oferta rozwiązań, które staowią odpowiedź a oczekiwaia zróżicowaych środowisk bizesowych. Są oe dostosowae zarówo do potrzeb małych i średich przedsiębiorstw, jak i rozbudowaych korporacji. Iowacyje rozwiązaia Na bazie wieloletich doświadczeń i prac badawczych powstają wielofukcyje urządzeia, które wytyczają owe stadardy a ryku. Odzwierciedleiem silej orietacji a tworzeie iowacji jest w aszym portfolio marka bizhub. Ekoomiczie i ergoomiczie Ważym założeiem aszej działalości jest redukcja kosztów Klieta związaych z produkcją i obiegiem dokumetów. Nasze urządzeia wyróżia poadto zmiejszoy poziom zużycia eergii, a także prostota obsługi i wyjątkowo cicha praca. Niezawode techologie Urządzeia Koica Miolta bazują a opatetowaych techologiach, które wyzaczają owy poziom parametrów i iezawodości działaia. Napędy oparte a sterowaiu laserowym dają gwarację sprawej pracy bez ieprzewidziaych awarii. Syteza praktyczych fukcji Nasze produkty odzwierciedlają istotę działaia Grupy Koica Miolta zawartą w haśle skills to wi. Staowią oe połączeie wielu praktyczych fukcji i iowacyjych rozwiązań, które efektywie ułatwiają proces komuikacji w pochłoiętym pracą biurze. Fukcjoale i stylowe wykończeie Sily acisk kładziemy a możliwość dostosowaia urządzeń do idywidualych potrzeb Klieta. Nie zapomiamy też o ich estetyce. Cechuje je owoczesy desig, który doskoale kompouje się z przestrzeią biurową. Kapitał w ludziach Aby rzetelie pełić rolę partera bizesowego i dostarczać aszym Klietom ajwyższej jakości usług, ieustaie iwestujemy w rozwój aszych kosultatów i kadry techiczej. Blisko Klieta Najbardziej rozbudowaa w braży sieć oddziałów regioalych pozwala am szybciej reagować a pojawiające się potrzeby Klieta w zakresie dostarczaia i serwisowaia urządzeń. W trosce o środowisko We wszystkich swoich działaiach zwracamy uwagę a harmoię z człowiekiem i jego otoczeiem. Dlatego miimalizujemy egatywy wpływ aszych produktów a środowisko i agażujemy się w działaiach proekologicze. Pozycja lidera Grupa Koica Miolta zajmuje ugrutowaą pozycję w braży biurowych urządzeń wielofukcyjych. Poadto jesteśmy iekwestioowaym liderem w segmecie kopiarek kolorowych. Bycie rykowym liderem zobowiązuje. Dlatego staramy się oferować więcej, lepiej i korzystiej pod względem ekoomiczym. Więcej iowacji, więcej praktyczych rozwiązań, więcej satysfakcji z ich obsługi.

4 Optimized Prit Services OPS Zwiększ wydajość procesu produkcji i obiegu dokumetów w Twojej firmie Pakiet usług Opitmized Prit Services (OPS) Grupy Koica Miolta obejmuje doradztwo, zapewieie sprzętu, wdrożeie oraz kompleksową obsługę systemów produkcji i obiegu dokumetów. W oparciu o twarde dae opracowujemy strategię udoskoaleia Twojej orgaizacji, a astępie wprowadzamy ją w życie. Dzięki zgromadzoej a przestrzei lat wiedzy i doświadczeiu zapewiamy miimalizację kosztów i bezproblemową realizację procesu reorgaizacji przedsiębiorstwa. Optimized Prit Services (OPS) usprawia cztery główe obszary procesu produkcji i obiegu dokumetów: Sprzęt Fiase W obszarze tym istotą rolę odgrywa właściwe dopasowaie liczby i rodzaju urządzeń drukujących do potrzeb przedsiębiorstwa, zapewieie wsparcia w zakresie procesów bizesowych i obsługi sprzętu, a także stała optymalizacja wdrożoych rozwiązań z uwzględieiem miimalego TCO i wpływu a środowisko aturale. W zakresie tym oferujemy róże możliwości zakupu i leasigu sprzętów oraz systemów drukujących, a także zróżicowae rodzaje umów. Dajemy też możliwość itegracji owych i dotychczas zawartych kotraktów w ramach jedego, przejrzystego plau fiasowego.

5 Optimized Prit Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywość. Stabilizuj koszty. Optymalizacja optymalizacja aaliza zbieraie daych projekt zmiaa iformacja + szkoleia kosultig SPRZĘT PROCES FINANSE BEZPIECZEŃSTWO wdrożeie Optymalizacja astępego obszaru Kotrolowae przekazaie serwis + pomoc techicza zarządzaie moitorig obsługa Proces Bezpieczeństwo Na tej płaszczyźie zajmujemy się aalizą i optymalizacją obiegu wszystkich dokumetów związaych z działalością firmy. Celem jest zaprojektowaie i obsługa rozwiązaia, które dokładie odpowiada wymagaiom przedsiębiorstwa, a w kosekwecji zwiększeie wydajości zatrudiaego persoelu i wypracowaie modelu maksymalych dla podmiotu bizesowego oszczędości. Poprzez to pojęcie rozumiemy opracowywaie i wdrażaie rozwiązań z dziedziy bezpieczeństwa iformatyczego i bezpieczeństwa iformacji. Obejmuje oo m.i. proces uwierzyteliaia użytkowików, likwidację urządzeń w sposób zapewiający poufość daych a dyskach twardych, a także implemetację rozbudowaych zabezpieczeń sieciowych.

6 Optimized Prit Services OPS Kosultig U podstaw oferowaego w ramach pakietu Optimized Prit Services (OPS) procesu kosultacji leży własa i staraie wypracowaa metodologia badań i profesjoale arzędzia aalitycze. Każdy z etapów aalizy staramy się uczyić w pełi zrozumiałym dla Klieta. Agażujemy go w proces opracowywaia dostosowaego do własych potrzeb rozwiązaia. Gromadzeie daych. Idetyfikacja obecych zasobów związaych z drukowaiem. Moitorig schematów bieżącego wykorzystaia i liczby wydruków. Wywiady z użytkowikami w celu ustaleia obiegu dokumetów i potrzeb Klieta. Aaliza. Oszacowaie kosztu użytkowaia plaowaej ifrastruktury drukującej. Porówaie obecych kosztów z modelowym rozwiązaiem. Aaliza iezbędych i zalecaych rozwiązań, które wspomogą realizację procesów bizesowych. Optymalizacja. Określeie rozwiązaia maksymalie spełiającego potrzeby bizesowe. Sporządzeie wizualizacji opartej a plaach pomieszczeń. Prezetacja sceariuszy alteratywych. Obliczeie przyszłej redukcji całkowitego kosztu. Oszacowaie powiązaych oszczędości ogólych z uwzględieiem skutków dla środowiska aturalego. Wdrożeie Optimized Prit Services (OPS) to zaczie więcej iż tylko zaistalowaie owego urządzeia drukującego w biurze. System te umożliwia zarządzaie zmiaami wdrożeiowymi w firmie w zakresie oczekiwaym przez Klieta. Koordyacja projektu odbywa się w zgodzie ze stadardem PRINCE2 i obejmuje wsparcie zaagażowaego w te proces otoczeia bizesowego. Projekt. Wydzieleie zasobów do zarządzaia projektem. Zaplaowaie projektu i regulare sprawozdaia z postępów. Przeprowadzeie zorgaizowaego i sterowaego od początku do zakończeia procesu. Nieustay dostęp Klieta do kompleksowej dokumetacji projektu. Zmiaa. Dostarczeie do firmy wszystkich produktów, licecji i materiałów eksploatacyjych a testowy okres 4 tygodi. Doradztwo techicze i zdala pomoc techicza. Dostarczeie skofigurowaych produktów, które moża bezproblemowo zitegrować z dotychczas używaym systemem. Zarządzaie procesem wdrożeiowym. Iformacje i szkoleia. Dostarczeie szczegółowej dokumetacji urządzeń i materiałów szkoleiowych. Orgaizacja spotkaia wdrożeiowego. Szkoleie dla kluczowych użytkowików i pracowików wewętrzej pomocy techiczej. Stale dostępe iteretowe szkoleia multimediale. Obsługa Po przygotowaiu, wdrożeiu i przetestowaiu owej ifrastruktury urządzeń drukujących Opitmized Prit Services (OPS) zajmujemy się jej kompleksową obsługą. Dajemy możliwość korzystaia ze skalowalego zestawu usług służących do zarządzaia i użytkowaia urządzeń drukujących. Po dostosowaiu systemu do idywidualych potrzeb, mogą oe uzupełiać dotychczasowe usługi iformatycze lub w pełi je zastąpić. Moitorowaie. Ciągły adzór ad urządzeiami sieciowymi i urządzeiami podłączoymi lokalie. Moitorowaie poziomu wykorzystaia urządzeń, ich statusu i alertów. Elektroiczy dostęp do iformacji o bieżącym staie wskaźików i wydajości, sprawozdań z przebiegu działaia urządzeń, zgłoszeń serwisowych, stau dostaw materiałów eksploatacyjych, stau rozliczeń i iformacji o umowach. Zarządzaie. Regulare sprawozdaia dla kadry zarządzającej. Regulare spotkaia zespołów kotrolych. Rozliczeia zgode z wymagaiami Klieta (p. osobe kota dla różych lokalizacji i regioów, łączeie rozliczeń a poziomie kraju itp.). Serwis i pomoc techicza. Aktywy serwis (zdaly i a miejscu). Automatycze dostarczaie materiałów eksploatacyjych i części zamieych. Wszystkie rodzaje usług: istalacji, dodaia, przeiesieia, zmiay, usuięcia ze skalowalym czasem realizacji. Pakiet usług Opitmized Prit Services (OPS) łączy plaowaie optymalizacji procesu produkcji i obiegu dokumetów w firmie, implemetację plau oraz specjalistycze wsparcie a każdym etapie korzystaia z pakietu. Syergia tych elemetów umożliwia łatwe i bezproblemowe wdrożeie zmia w przedsiębiorstwie. Pozwala to ie tylko a zbudowaie optymalej ifrastruktury urządzeń drukujących, ale także a jej maksymalie wydają obsługę. Dzięki temu możliwa jest ciągła redukcja całkowitych kosztów użytkowaia floty drukującej.

7 Optimized Prit Services (OPS) Dlaczego warto? CO OTRZYMUJE KLIENT? JAKIE KORZYŚCI TO DLA NIEGO OZNACZA? Jedo źródło jede dostawca Jede pukt obsługi odpowiedzialy za flotę urządzeń wielofukcyjych. Miimalizacja akładu pracy Obiżeie poziomu wysiłku wymagaego podczas kotroli iekompatybilych urządzeń drukujących i obiżeie kosztów admiistracyjych. Optymale usługi drukowaia Ifrastruktura drukowaia ściśle dopasowaa do bizesowych potrzeb Klieta. Miimalizacja kosztów Redukcja wydatków dzięki permaetej kotroli zapotrzebowaia firmy i wydajości urządzeń. Itegracja różorodych fukcji Połączeie stadardowych aplikacji (wydruk, ska, fax) z dodatkowymi rozwiązaiami (p. wysyłka a koto , FTP itd.) Miimalizacja zapotrzebowaia a urządzeia biurowe Ekoomiczy model 2 (i więcej) w 1. Precyzyje zarządzaie przejściem a owy system Wdrożeie projektu zgode ze stadardem PRINCE2 i maksymalie przejrzyste dla Klieta. Miimale ryzyko i zakłóceia Wdrożeie bez igerecji w działalość firmy. Wysoki stopień akceptacji przez orgaizację i użytkowików. Aktywy proces wdrożeiowy Oparte a precyzyjej aalizie dopasowaie zasobów i łączego kosztu floty drukującej do potrzeb eksploatacyjych firmy. Maksymala persoalizacja Oszczędy system zoptymalizoway zgodie z rzeczywistymi potrzebami firmy. Zaawasowae aplikacje do zarządzaia przepływem dokumetów Jedo źródło zitegrowae z rozmaitymi kaałami komuikacji elektroiczej. Maksymalie sprawa komuikacja Wyraźa poprawa obiegu dokumetów wewątrz firmy i związaych z tym procesem iterakcji między pracowikami. Oszczędość czasu. Precyzyjy moitorig wydajości i iedoborów sprzętu Zdaly system alertów. Maksymala kotrola Możliwość przewidywaia iedoborów i bezstresowego uzupełiaa zasobów a czas. Producet jako parter Sila orietacja a ieustaą współpracę, rozwój, optymalizację i tworzeie iowacyjych rozwiązań. Elastyczość i wsparcie produceta Gwaracja ajwyższego poziomu obsługi i permaetego udoskoalaia stosowaych rozwiązań.

8

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości wrzesień (155) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Marka regioala. iteretowy walory regiou czyikiem rozwoju przedsiębiorczości Program LIFE Niezamówioa

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem

System zarządzania magazynem System zarządzaia magazyem Warehouse & DISTRIBUTION Efektywe zarządzaie magazyem Cosafe Logistics dostarcza rozwiązaia dopasowae do potrzeb aszych klietów. Pomagamy zmiejszyć koszty operacyje i uzyskać

Bardziej szczegółowo

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X wrzesień (144) 2013 ISSN 1505-781X euro ifo Plaujemy fudusze europejskie dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Usługa PRO-INN Międzyarodowy ryek obuwiczy Zachodiopomorskie Stowarzyszeie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego 2015 RELX Group Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego Spis treści 2 Nasze zobowiązaie do uczciwości Wiadomość od aszego Dyrektora geeraleg Filozofia i wartości przyświecające

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

Katalog Produktów. Uszczelnienia do urządzeń wirujących. Uszczelnienia spoczynkowe. Uszczelnienia do hydrauliki siłowej i pneumatyki

Katalog Produktów. Uszczelnienia do urządzeń wirujących. Uszczelnienia spoczynkowe. Uszczelnienia do hydrauliki siłowej i pneumatyki Katalog Produktów OGÓLNY Uszczelieia do urządzeń wirujących Uszczelieia spoczykowe Uszczelieia do hydrauliki siłowej i peumatyki Smary i chemia przemysłowa Powłoki kompozytowe Dostarczamy wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Autoaprawa ISSN 1897-3280 M I E S I Ę C Z N I K B R A N Ż O W Y GRUDZIEŃ 2013 (77) WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Gościie a aszych łamach: Roma Boluk Obsługa kół pasowych TSD/eTSD Michał Czarzasty Krzysztof Grabowski

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka instytucjonalna

Profilaktyka instytucjonalna RAPORT Z BADANIA: Profilaktyka istytucjoala W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, 9 wrzesień 2014 r. Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway ze środków Uii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 573 Ekoomia XXXIX 2001 BŁAŻEJ PRUSAK Katedra Ekoomii i Zarządzaia Przedsiębiorstwem METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Celem artykułu jest przedstawieie metod

Bardziej szczegółowo

Rozdział. Grzegorz Michalski. Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi

Rozdział. Grzegorz Michalski. Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi Rozdział Grzegorz Michalski Iowacyje podejście do zarządzaia aktywami bieżącymi 1. Wstęp Kapitał pracujący etto, czyli aktywa bieżące pomiejszoe o iefiasowe pasywa bieżące, to środki, które przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XI, No. Szkoła Główa Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Iformatyki i Matematyki Katedra Ekoometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

aktualności 46 listopad 2008 biomérieux Diagnostyka in vitro wspiera decyzje klinicystów Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia

aktualności 46 listopad 2008 biomérieux Diagnostyka in vitro wspiera decyzje klinicystów Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia 46 listopad 2008 aktualości biomérieux Diagostyka i vitro wspiera decyzje kliicystów Diagostyka źródłem dobrego zdrowia Spis treści 2 od wydawcy 3 Epidemiologicze aspekty zakażeń o etiologii C. difficile

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Zadowoleni klienci to klucz do sukcesu

Zadowoleni klienci to klucz do sukcesu åke persson & Johan Holmsten Fakty Zadowoleni klienci to klucz do sukcesu Międzynarodowe przedsiębiorstwo obecne w wielu krajach Różnimy się od innych. Od 40 lat jesteśmy wierni naszej idei handlowej w

Bardziej szczegółowo

Serwis systemów elektroenergetycznych. ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji

Serwis systemów elektroenergetycznych. ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji Serwis systemów elektroenergetycznych ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji Oczekiwania Grupa ABB jest jednym z największych na świecie dostawców urządzeń służących do wytwarzania,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI r 79 31.07.2015 r. Artystycze wakacje str. 2 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 14 sierpia WYDARZENIA Rekordowe półrocze w Cetrum Kultury Blisko 35 tysięcy uczestików

Bardziej szczegółowo

Zdobycie pozycji mistrzowskiej w biznesie wymaga precyzyjnej kontroli kosztów i szybkiego zwrotu nakładów z projektów inwestycyjnych.

Zdobycie pozycji mistrzowskiej w biznesie wymaga precyzyjnej kontroli kosztów i szybkiego zwrotu nakładów z projektów inwestycyjnych. SageERPX3 Zdobycie pozycji mistrzowskiej w biznesie wymaga precyzyjnej kontroli kosztów i szybkiego zwrotu nakładów z projektów inwestycyjnych. Utrzymanie tej pozycji wiąże się z elastycznym dostosowywaniem

Bardziej szczegółowo

Oferta Obsługi Informatycznej

Oferta Obsługi Informatycznej Oferta Obsługi Informatycznej Strona 1 z 6 Outsourcing IT Oznacza powierzenie zarządzania systemem informatycznym w ręce fachowców, przeniesienie odpowiedzialności i ciężaru zarządzania systemem komputerowym

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA

PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA MANUFACTURING 1 Yourcegid Manufacturing siłą napędowątwojej działalności - od etapu projektowania po dostawę produktu do klienta. Produkcja Zarządzanie relacjami z klientem Planowanie

Bardziej szczegółowo

Wybór systemu klasy ERP metod AHP

Wybór systemu klasy ERP metod AHP BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 5 3-22 (200) Wybór systemu klasy ERP metod AHP A. CHOJNACI, O. SZWEDO e-mail: adrzej.chojacki@wat.edu.pl Wydzia Cyberetyki WAT ul. S. aliskiego 2, 00-908 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence Altab Portfolio PORTFOLIO SAP Business One SAP Business Objects Business Intelligence Business Process Management Obieg Dokumentów Kolokacja Serwerów Konsulatcje i Wdrożenia Usługi Programistyczne ALTAB

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA DLA DEALERÓW SAMOCHODÓW

ROZWIĄZANIA DLA DEALERÓW SAMOCHODÓW NAPĘDZANI PRZEZ INFORMATYKĘ ROZWIĄZANIA DLA DEALERÓW SAMOCHODÓW ŚCIEŻKA DO ZYSKÓW Kompleksowe wsparcie punktu dealerskiego. jest wieloletnim partnerem globalnej firmy incadea, która oferuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Usługi zarządzania drukiem

Usługi zarządzania drukiem Analiza biznesowa i informatyczna Usługi zarządzania drukiem Europejskie programy MPS Listopad 2012 r. Louella Fernandes Clive Longbottom Quocirca Ltd Quocirca Ltd Tel.: +44 07786 331924 Tel.: +44 118

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

wspieramy rozwój twojego biznesu

wspieramy rozwój twojego biznesu wspieramy rozwój twojego biznesu 2 CO NAS WYRÓŻNIA? Marsh i Mercer należą do grupy Marsh & McLennan Companies - światowego lidera oferującego specjalistyczne usługi oraz doradztwo obejmujące m.in.: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA SPIS TREŚCI Rozdział I O egzamiie... Rozdział II Elemety matematyki fiasowej dr hab. Michał Szurek... 6 Rozdział III Wzory... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Opracowaie i aaliza materiału statystyczego 419[01].O1.04 Poradik dla uczia Wydawca Istytut Techologii Eksploatacji Państwowy Istytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI StatSoft Polska, tel. () 484300, (60) 445, ifo@statsoft.pl, www.statsoft.pl BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI ZA POMOCĄ ANALIZY ROZKŁADÓW Agieszka Pasztyła Akademia Ekoomicza w Krakowie, Katedra Statystyki;

Bardziej szczegółowo