System finansowy gospodarki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System finansowy gospodarki"

Transkrypt

1 System fiasowy gospodarki Zajęcia r 5 Matematyka fiasowa Wartość pieiądza w czasie 1 złoty posiaday dzisiaj jest wart więcej iż 1 złoty posiaday w przyszłości, p. za rok. Powody: Suma posiadaa dzisiaj może być z powodzeiem zaiwestowaa i przyieść zyski; W gospodarce występuje zjawisko iflacji; Zobowiązaiu zwrotu pożyczoych pieiędzy towarzyszy ryzyko jego iespełieia; ażdy podmiot chce posiadać pieiądze wcześiej, gdyż wcześiej może za ie abyć określoe dobra. 1

2 Podejmowaie decyzji mających skutki pieięże Przy podejmowaiu decyzji fiasowych ależy strumieie pieięże doprowadzić do porówywalości, a więc określić ich wartość a określoy momet czasowy. Może to być wartość bieżąca lub wartość przyszła. Przyjęcie określoego puktu odiesieia (mometu czasowego, w którym dokouje się porówań) zależy od preferecji podmiotu przeprowadzającego aalizę fiasową. Procet prosty i składay Procet prosty stosuje się dla okresów krótszych iż rok. Procet składay atomiast dla okresów dłuższych iż rok. Dla okresów krótszych od roku stosuje się procet składay wówczas, gdy występuje kapitalizacja odsetek. Odsetki to cea pieiądza. 2

3 Procet prosty 0 (1 Gdzie: kapitał końcowy; 0 kapitał początkowy; i stopa procetowa; t czas (p. okres lokaty, pożyczki). i t ) Procet prosty Jeżeli w trakcie pożyczki astąpiła zmiaa oprocetowaia, to stosujemy astępujący wzór: 0 t1 t2 ( 1 i1 i2 i t ) Gdzie: i 1 - i - zmiee stopy procetowe; t 1 - t długość obowiązywaia daych stóp procetowych. 3

4 Procet prosty Przykład Założoo w baku lokatę w wysokości zł a 3 miesiące przy stopie procetowej w skali roczej 10%. Oblicz odsetki oraz kapitał końcowy. O (odsetki) = ,1 3/12 = 25 (zł.) = 1000 (1 + 0,1 3/12) = 1025 (zł.) Przykład otrahet A udzielił kotrahetowi B pożyczki w wysokości 300 zł a 6 miesięcy. Parterzy ustalili, że przez 4 miesiące będzie obowiązywała stopa 12%, a przez 2 koleje 15%. Tego typu ustaleie było wyikiem atycypacji przez kotrahetów podwyżki stóp procetowych przez bak cetraly. Oblicz kwotę do spłaceia przez kotraheta B. = 300 (1 + 0,12 4/12 + 0,15 2/12) = 319,5 (zł) 4

5 Zagadieie stopy rówoważej Stopa rówoważa jest to taka stopa, której użycie ie zmieia wielkości kapitału końcowego. Przykład Wiesioo do baku depozyt w wysokości zł a 3 miesiące przy stopie procetowej w skali roczej 10%. Oblicz kapitał końcowy przy pomocy stopy roczej oraz rówoważych: miesięczej i kwartalej. = 1000 (1 + 0,1 3/12) = 1025 (zł) stopa rocza = 1000 (1 + 0,1/12 3) = 1025 (zł) stopa miesięcza = 1000 (1 + 0,1/4 1) = 1025 (zł) stopa kwartala Procet składay (1 i) Gdzie: 0 i 0 (1 ) m i stopa procetu składaego; liczba lat; m m liczba podokresów (p. miesięcy, kwartałów), a więc kapitalizacji w roku. 5

6 Procet składay Jeżeli z okresu a okres zmieia się stopa procetowa, wtedy stosujemy astępujący wzór: m11 m22 i 1 i 2 i m1 m2 m Gdzie: i 1 - i zmiee stopy procetowe; m m 1 m liczba podokresów (kapitalizacji) dla długości obowiązywaia daej stopy procetowej; 1 liczba lat dla długości obowiązywaia daej stopy procetowej. Przykład Do baku pa X wpłacił kwotę zł a 3 lata. Przez pierwszy rok obowiązywała stopa 16% w skali roczej, zaś kapitalizacja wkładów odbywała się co miesiąc. Przez koleje 2 lata stopa wyosiła 14% w rozrachuku roczym, zaś wkłady kapitalizowao kwartalie. Oblicz kapitał końcowy a koiec 3 roku. 0, (1 ) = 4630,97 0,14 (1 )

7 Dyskotowaie Oś czasu Dyskotowaie Dyskotowaie to proces przechodzeia z wartości przyszłych a bieżące (z 2 a 0, lecz uwaga także z 2 a 1 itp.) Dyskotowaie odosi się do różych fukcji (mechaizmów) wzrostu (zarówo do procetu prostego, składaego, jak i iych) Przykład Pa Maciek zapragął kupić sobie skuter. W tym celu udał się do dwóch sklepów. W pierwszym sklepie zapropoowao mu, by zapłacił zł gotówką, a zł po roku. W drugim atomiast waruki były astępujące: zł gotówką i zł po dwóch latach. tóra z propozycji jest korzystiejsza, jeśli przyjmie się stopę dyskota w wysokości 11%? (1 0,11) (1 0,11) , ,5 Odp. orzystiejsza jest oferta sklepu drugiego. 7

8 Stopa rówoważa procetu składaego Przykład Założoo lokatę w wysokości j.p. a 12% a rok wg procetu prostego i składaego. Oblicz kapitał końcowy przy pomocy miesięczych stóp rówoważych procetu prostego i składaego. Procet prosty = 1000 (1 + 0,12 1/1) = 1120 Miesięcza stopa rówoważa i m = 12%/12 miesięcy = 1%; zatem = 1000 (1 + 0,01 12) = 1120 Procet składay = 1000 (1 + 0,12) 1 = 1120 Miesięcza stopa rówoważa i m = 12 (1 0,12) 1 = 0,0095 = 0,95%; zatem = 1000 (1 + 0,0095) 12 = 1120 Wiosek z przykładu: Bez względu a liczbę kapitalizacji kapitał końcowy pozostaje te sam. Wzór dla przejścia w procecie składaym ze stopy roczej a rówoważą (dla krótszego okresu, p. miesiąca, kwartału itp.) Gdzie: i m m 1 i 1 1 i m stopa rówoważa (miesięcza, kwartala itp.); m liczba okresów kapitalizacji (liczba podokresów). 8

9 Efektywa rocza stopa procetowa Efektywa rocza stopa procetowa to stopa uwzględiająca całościowy faktyczy przychód z kapitału (przy odsetkach otrzymywaych) lub też całościowy koszt kapitału (przy odsetkach płacoych). Efektywa rocza stopa procetowa od kredytu jest to stopa, która uwzględia wszystkie koszty obsługi długu, w tym prowizje i zróżicowaie okresów spłaty (kapitalizacji) odsetek. Zależy zatem od: omialej stopy procetowej; częstotliwości spłaty (okresów, w których występuje kapitalizacja); wysokości prowizji i iych kosztów. Efektywa rocza stopa procetowa od odsetek z lokaty r efo Gdzie: rom m ( 1 ) 1 m r efo efektywa rocza stopa procetowa od odsetek; r om rocza stopa omiala; m liczba okresów kapitalizacji w roku. 9

10 Przykład Nomiala stopa rocza lokaty wyosi 30%. Bak zastosował kapitalizację dwumiesięczą. Podaj rzeczywistą (efektywą) roczą stopę procetową. r ef (1 0,3 ) ,34 Jakub Górka Zakład Bakowości i Ryków Pieiężych Fiasowych WZ UW Reala rocza stopa zwrotu Zależość między omialą stopą zwrotu, realą stopą zwrotu i stopą iflacji przedstawia rówaie Fishera: Zatem: Gdzie: 1 + r om = (1 + r real ) (1 + i) r real r om stopa omiala (w jedym okresie); r real stopa reala (w jedym okresie); i stopa iflacji (w jedym okresie). rom i 1 i 10

11 Przykład Do baku zostaje złożoy depozyt a jede rok. Nomiale oprocetowaie depozytu wyosi 40%. Aalitycy przewidują, że w ciągu ajbliższego roku iflacja ukształtuje się a poziomie 35%. Oblicz oczekiwaą realą roczą stopę zwrotu. r real 0,4 0,35 1 0,35 0,037 3,7% Dyskoto hadlowe i matematycze (rachuek w stu i od sta ) Przykład Pa Jakub prowadzi iteresy z paem Maćkiem. Postaowił kupić od paa Maćka towary o wartości 100 j.p. Niestety pa Jakub ie miał w chwili zakupu pieiędzy. Dlatego pa Maciek udzielił mu kredytu kupieckiego zabezpieczoego wekslem. Weksel płaty jest za 3 miesiące od daty przekazaia towaru. Obaj paowie zgodzili się, że odsetki będą liczoe procetem prostym podług stopy 10%. Określ sumę wekslową, jaką pa Jakub musi spłacić pau Maćkowi ,1 102,

12 C.d przykładu Pa Maciek tego samego dia, w którym otrzymał weksel od paa Jakuba, zorietował się, że może zrobić dobry iteres a zakupie akcji prywatyzowaego baku państwowego. Niestety jedak zamiast gotówki dyspoował tylko wekslem otrzymaym od paa Jakuba. Nie zastaawiając się wiele, udał się do ajbliższego baku, gdzie zdyskotował weksel hadlowo rówież podług stopy 10%. 3 O 102,5 0,1 2, O 0 102,5 2, ,9375 Wiosek: Pa Maciek otrzymał miejszą kwotę pieiężą od pierwotego długu paa Jakuba, gdyż bak aliczył mu odsetki od sumy wekslowej, czyli od większej podstawy. Dyskoto hadlowe Dyskoto matematycze Odsetki hadlowe O i Dyskoto hadlowe Rachuek w stu t t 0 (1 i ) 0 t 1 i Odsetki matematycze (proste) t O 0 i Dyskoto matematycze Rachuek od sta 1 i 0 t t 0 (1 i ) 12

13 Przykład Hurtowik sprzedał detaliście partię zabawek. Detalista zapłacił za partię wekslem płatym w termiie 3 miesięcy. Suma wekslowa została policzoa od sta przy stopie 25% i wyiosła j.p. 20 di przed datą zapadalości weksla hurtowik zdyskotował walor w baku przy stopie 27% (baki stosują dyskoto hadlowe). Oblicz ceę partii zabawek oraz kwotę wypłacoą hurtowikowi przez bak. Dyskoto matematycze cea partii zabawek , ,8 Dyskoto hadlowe kwota wypłacoa hurtowikowi przez bak (1 0,27 ) Procet składay kapitalizoway z góry Odsetki w tego typu lokacie obliczae są i kapitalizowae z góry. 0 (1 i) 13

14 Przykład Oblicz wartość końcową depozytu o wartości j.p. po 4 latach, liczoego dla porówaia procetem składaym kapitalizowaym z dołu oraz z góry przy stopie 10%. Wykoaj rysuki. 1000(1 0,1) 1000 (1 0,1) , ,1 Praca domowa Zadaie r 1 Spółka pragie ulokować depozyt w baku przy stałej stopie 16% roczie, aby móc podjąć po upływie roku 2 ml PLN, a po upływie astępego roku koleje 5 ml PLN. Proszę ustalić kwotę początkowego depozytu (jeda liczba!), aby spółka mogła w przyszłości zrealizować te dwie plaowae wypłaty. Zadaie r 2 Bak 26 kwietia przyjął do dyskota weksel a sumę PLN płaty 9 maja. Zdyskotowaa wartość weksla wyiosła PLN. Proszę podać obowiązującą w daym baku stopę dyskotową oraz spodziewaą roczą stopę zwrotu z tej operacji (obowiązuje dokładość do 0,01%). 14

15 Zadaie r 3 Aaliza oprocetowaia lokaty dla kilku wybraych baków była astępująca: 5% w stosuku półroczym przy miesięczej kapitalizacji 0,9% w stosuku miesięczym przy miesięczej kapitalizacji 1% w stosuku miesięczym przy półroczej kapitalizacji Porówaj propozycje baków wg tabeli. Stopa okresowa dla kapitalizacji Stopa okresowa Stopa omiala Stopa efektywa Tabela wzorów służących do porówaia stóp omialych, okresowych (rówoważych) i efektywych dla 1 roku Stopa okresowa Stopa omiala Stopa efektywa m r ( 1 ) 1 i m i m 1 i m i1 m r ( 1 ) 1 m i1 i m m m i1 m( 1 r 1) Gdzie: r efektywa stopa rocza; i 1 omiala stopa rocza; i m (omiala) stopa okresowa; m liczba okresów (kapitalizacji). 15

16 Dziękuję za uwagę 16

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA SPIS TREŚCI Rozdział I O egzamiie... Rozdział II Elemety matematyki fiasowej dr hab. Michał Szurek... 6 Rozdział III Wzory... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Metody oceny projektów inwestycyjnych

Metody oceny projektów inwestycyjnych Metody ocey projektów iwestycyjych PRZEDMIIOT : EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMÓW IINFORMATYCZNYCH Pla wykładu Temat: Metody ocey projektów iwestycyjych 5 FINANSOWE METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH... 4 5.1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY MATEMATYKI FINANSOWEJ. Wprowadzenie

ELEMENTY MATEMATYKI FINANSOWEJ. Wprowadzenie ELEMENTY MATEMATYI FINANSOWEJ Wpowadzeie Pieiądz ma okeśloą watość, któa ulega zmiaie w zależości od czasu, w jakim zostaje o postawioy do aszej dyspozycji. Watość tej samej omialie kwoty będzie ia dziś

Bardziej szczegółowo

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje:

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje: . Cele wycey przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa w rozwiiętej gospodarce rykowej są powszechie przedmiotem różorakich trasakcji hadlowych co implikuje potrzebę uzyskaia szacuków ich wartości przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych Zeo Marciiak Zarządzaie ryzykiem fiasowym w przedsiębiorstwach Szkoła Główa Hadlowa Kolegium Gospodarki Światowej Istytut Polityki Hadlu Zagraiczego i Studiów Europejskich Warszawa SPIS TREŚCI. SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Rozdział. Grzegorz Michalski. Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi

Rozdział. Grzegorz Michalski. Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi Rozdział Grzegorz Michalski Iowacyje podejście do zarządzaia aktywami bieżącymi 1. Wstęp Kapitał pracujący etto, czyli aktywa bieżące pomiejszoe o iefiasowe pasywa bieżące, to środki, które przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa DSFRiU

Matematyka finansowa DSFRiU Matematyka finansowa DSFRiU notatki do użytku wewnętrznego dr Leszek Rudak Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Podręczniki 1. M. Podgórska, J. Klimkowska, Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykładu Matematyka bankowa 1 i 2

Zadania do wykładu Matematyka bankowa 1 i 2 Zadania do wykładu Matematyka bankowa 1 i 2 Dorota Klim Department of Nonlinear Analysis, Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Łódź, Banacha 22, 90-238 Łódź, Poland E-mail address:

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 573 Ekoomia XXXIX 2001 BŁAŻEJ PRUSAK Katedra Ekoomii i Zarządzaia Przedsiębiorstwem METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Celem artykułu jest przedstawieie metod

Bardziej szczegółowo

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice opracował: prof. dr hab. iż. Józef Paska, mgr iż. Pior Marchel POLITECHNIKA WARSZAWSKA Isyu Elekroeergeyki, Zakład Elekrowi i Gospodarki Elekroeergeyczej Ekoomika w elekroechice laboraorium Ćwiczeie r

Bardziej szczegółowo

Modele wartości pieniądza w czasie

Modele wartości pieniądza w czasie Joaa Ceślak, Paula Bawej Modele wartośc peądza w czase Podstawowe pojęca ozaczea Kaptał (ag. prcpal), kaptał początkowy, wartośd początkowa westycj - peądze jake zostały wpłacoe a początku westycj (a początku

Bardziej szczegółowo

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI StatSoft Polska, tel. () 484300, (60) 445, ifo@statsoft.pl, www.statsoft.pl BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI ZA POMOCĄ ANALIZY ROZKŁADÓW Agieszka Pasztyła Akademia Ekoomicza w Krakowie, Katedra Statystyki;

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 1. Pojęcia: - Kapitalizacja powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez ten kapitał wygenerowane

Zajęcia 1. Pojęcia: - Kapitalizacja powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez ten kapitał wygenerowane Zajęcia 1 Pojęcia: - Procent setna część całości; w matematyce finansowej korzyści płynące z użytkowania kapitału (pojęcie używane zamiennie z terminem: odsetki) - Kapitalizacja powiększenie kapitału o

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 50 n 30.04.2013 Dzień Pamięci Ofiar WyPaDkóW Przy Pracy i chorób zawodowych

BIULETYN INFORMACYJNY NR 50 n 30.04.2013 Dzień Pamięci Ofiar WyPaDkóW Przy Pracy i chorób zawodowych BIULETYN INFORMACYJNY NR 50 30.04.2013 Dzień Pamięci Ofiar WyPaDkóW Przy Pracy i chorób zawodowych W 2013 roku Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych kocetruje się a zagadieiu

Bardziej szczegółowo

co wskazuje, że ciąg (P n ) jest ciągiem arytmetycznym o różnicy K 0 r. Pierwszy wyraz tego ciągu a więc P 1 z uwagi na wzór (3) ma postać P

co wskazuje, że ciąg (P n ) jest ciągiem arytmetycznym o różnicy K 0 r. Pierwszy wyraz tego ciągu a więc P 1 z uwagi na wzór (3) ma postać P WIADOMOŚCI WSTĘPNE Odsetki powstają w wyiku odjęcia od kwoty teaźiejszej K kwoty początkowej K 0, zate Z = K K 0. Z ekooiczego puktu widzeia właściciel kapitału K 0 otzyuje odsetki jako zapłatę od baku

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X przedsiębiorstwa na rynkach Afryki Południowej

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X przedsiębiorstwa na rynkach Afryki Południowej listopad (157) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Małe i średie iteretowy przedsiębiorstwa a rykach Afryki Połudiowej Program LIFE Iowacyje startupy

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Elektroenergetyki, Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Elektroenergetyki, Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej POLITECHNIKA WARSZAWSKA Istytut Elektroeergetyki, Zakład Elektrowi i Gosodarki Elektroeergetyczej Ekoomika wytwarzaia, rzetwarzaia i uŝytkowaia eergii elektryczej - laboratorium Istrukcja do ćwiczeia t.:

Bardziej szczegółowo

CZY RATA MOJEGO KREDYTU NIE JEST ZA WYSOKA?

CZY RATA MOJEGO KREDYTU NIE JEST ZA WYSOKA? Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Piotr Śliwka CZY RATA MOJEGO KREDYTU NIE JEST ZA WYSOKA? Podstawy matematyki Finansowej Warszawa 2013 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE MATERIALNE

INWESTYCJE MATERIALNE OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI INWESTCJE: proces wydatkowaia środków a aktywa, z których moża oczekiwać dochodów pieiężych w późiejszym okresie. Każde przedsiębiorstwo posiada pewą liczbę możliwych projektów

Bardziej szczegółowo

Wartość pieniądza w czasie (time value of money)

Wartość pieniądza w czasie (time value of money) Opracował Marcin Reszka Doradca Inwestycyjny nr 335 marcin@reszka.edu.pl Zeszyt I Wartość pieniądza w czasie (time value of money) Wszystkie prawa zastrzeżone. Nie zezwala się na kopiowania bez pisemnej

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Wykład 3. Podstawowe obliczenia finansowe w Matlabie. Obligacje Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK Kurs letni dla studentów studiów zamawianych

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Czyiki wpływające a zmiaę watości pieiądza w czasie:. Spadek siły abywczej. 2. Możliwość iwestowaia. 3. Występowaie yzyka. 4. Pefeowaie bieżącej kosumpcji pzez człowieka. Watość

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa

Matematyka finansowa Matematyka finansowa 26 kwietnia 2013 roku 1. Stopy procentowe. NSP - nominalna stopa procentowa - zwykle określona w skali roku. Jeśli rok dzieli się na n równych podokresów (miesięcy, kwartałów, tygodni,

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykładu Matematyka bankowa 1

Zadania do wykładu Matematyka bankowa 1 Zadania do wykładu Matematyka bankowa 1 Dorota Klim Instytut Matematyki i Informatyki, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku E-mail address: klimdr@math.uni.ldz.pl http://math.uni.lodz.pl/ klimdr/

Bardziej szczegółowo

Analiza opłacalności inwestycji v.

Analiza opłacalności inwestycji v. Analiza opłacalności inwestycji v. 2.0 Michał Strzeszewski, 1997 1998 Spis treści 1. Cel artykułu...1 2. Wstęp...1 3. Prosty okres zwrotu...2 4. Inflacja...2 5. Wartość pieniądza w czasie...2 6. Dyskontowanie...3

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Opracowaie i aaliza materiału statystyczego 419[01].O1.04 Poradik dla uczia Wydawca Istytut Techologii Eksploatacji Państwowy Istytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

30 Matematyka finansowa i bankowa

30 Matematyka finansowa i bankowa 30 Matematyka fiasowa i bakowa koszty admiistrowaia, koszty koserwacji, koszty utrzymaia techiczego budyku, koszty utrzymaia pomieszczeń wspólych op laty za utrzymaie czystości, eergiȩ elektrycz a i ciepl

Bardziej szczegółowo

Obligacje indeksowane do inflacji

Obligacje indeksowane do inflacji Szkoła Główa Hadlowa w Warszawie Studium Dyplomowe Kieruek: Fiase i Bakowo Piotr urawski Nr Albumu: 2400 Obligacje ideksowae do iflacji Praca magisterska apisaa w Katedrze Skarbowoci pod kierukiem aukowym

Bardziej szczegółowo

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X wrzesień (144) 2013 ISSN 1505-781X euro ifo Plaujemy fudusze europejskie dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Usługa PRO-INN Międzyarodowy ryek obuwiczy Zachodiopomorskie Stowarzyszeie Rozwoju

Bardziej szczegółowo