FUNKCJE LINIOWE SCENARIUSZE LEKCJI OPRACOWAŁA EWA SKOROCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FUNKCJE LINIOWE SCENARIUSZE LEKCJI OPRACOWAŁA EWA SKOROCH"

Transkrypt

1 FUNKCJE LINIOWE SCENARIUSZE LEKCJI OPRACOWAŁA EWA SKOROCH

2 Iława 2006 Wstęp Opracowanie jest zbiorem sześciu scenariuszy lekcji z zakresu funkcji opartych na programie Matematyka z plusem. Służą one jako materiał wprowadzający pojęcie funkcji w gimnazjum. Mogą z tych scenariuszy korzystać również nauczyciele pracujący na podstawie innych programów, ponieważ zamieściłam w nich treści wybranych zadań. W scenariuszach tych przedstawiam pojęcie funkcji liniowej i jej własności. Umieszczone są również zadania kształcące umiejętność określania własności funkcji za pomocą obliczeń oraz odczytywania z wykresu. Taksonomia celów nauczania we wszystkich scenariuszach opracowana jest według schematu proponowanego przez Bolesława Niemierkę: A - zapamiętanie wiadomości ( uczeń zna ), B - zrozumienie wiadomości ( uczeń rozumie ), C - stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych ( uczeń umie ), D - stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych ( uczeń umie ). lekcja pierwsza Temat: Funkcja liniowa y = ax + b, x R i jej wykres. Cel ogólny: uczeń zna pojęcie funkcji liniowej. Cele operacyjne: A : pojęcie funkcji liniowej B : rozumie pojęcie funkcji liniowej C : sporządzać wykresy funkcji liniowej y = ax + b, jeśli dziedzina jest zbiorem R lub dowolnym zbiorem liczbowym Metody: dyskusja, ćwiczenia Pomoce: karteczki z treściami ćwiczeń Czas zajęć: 1 godzina lekcyjna Struktura i opis lekcji 1. Sprawdzenie pracy domowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykres funkcji (5 minut) 2. Wprowadzenie wykresu funkcji liniowej (15 minut) Ćwiczenie Zaznacz w układzie współrzędnych punkty wykresu funkcji y = 2x + 1 dla x R. Musimy pokazać, że punkty wykresu są współliniowe. Pytania pomocnicze: Co jest dziedziną funkcji? Ile funkcja ma argumentów? Czy możemy obliczyć wartości dla wszystkich argumentów? Wybieramy kilku reprezentantów. Zaznaczamy punkty w układzie współrzędnych. Dodatkowo obliczamy wartości np. x = 1,5; x = 1,25

3 Jakie są punkty, które zaznaczyliśmy? Co będzie wykresem funkcji na całym zbiorze liczb rzeczywistych? W tym momencie możemy już przyłożyć linijkę i poprowadzić prostą (jeśli uczniowie nie zauważyli, że wykresem jest prosta obliczamy wartości dla takich argumentów, aby punkty wykresu były coraz bliżej). Na koniec podajemy definicję funkcji liniowej. 3. Ćwiczenia utrwalające sporządzanie wykresu funkcji liniowej ( 20 minut) Na początek proponuję dwa ćwiczenia związane ze współczynnikami funkcji liniowej. Ćwiczenie 1 Dla podanych funkcji odczytaj wartości współczynników a i b: a) y = 3x + 6 c) y = x + 1 e) y = 4x b) y = 3 1 x 2 d) y = - x + 12 f) y = - 3 Ćwiczenie 2 Zapisz wzór funkcji typu y = ax + b, gdzie: a) a = 2, b = 1 c) a = 1, b = 2 e) a = 3, b = 0 b) a = 2 1, b = - 3 d) a = - 1, b = - 3 f) a = 0, b = 4 Ćwiczenie 3 Sporządź wykresy funkcji: a) y = - 3x + 1, x R b) y = x + 5, x R c) y = x, x R Przed rozpoczęciem pracy przypominamy, że wystarczą tylko dwa punkty, aby wyznaczyć prostą. Na koniec wprowadzamy wykres funkcji liniowej, dziedzina jest dowolnym zbiorem liczbowym. Ćwiczenie 4 1 Narysuj wykres funkcji y = x + 3, x 2, Podsumowanie i praca domowa ( 5 minut) Podsumowaniem powinny być pytania: Co jest wykresem funkcji liniowej? Co należy zrobić, aby sporządzić wykres funkcji liniowej? Treść pracy domowej Sporządź wykres funkcji y = 2x + 2 1, x R oraz y = - 2x + 2 1, x R lekcja druga Temat: Własności funkcji liniowej. Cel ogólny: uczeń zna własności funkcji liniowej Cele operacyjne: A : pojęcie miejsca zerowego C : podać miejsce zerowe funkcji sprawdzić rachunkowo i na wykresie, czy dany punkt należy do wykresu funkcji wyznaczyć argumenty dla danych wartości funkcji i odwrotnie obliczać miejsce zerowe funkcji liniowej odczytać z wykresu miejsce zerowe D: stosować funkcję liniową w zadaniach tekstowych Metody: praca w grupach, indywidualna, ćwiczenia Pomoce: podręcznik Matematyka z plusem, kartki z pracą dla grup

4 Czas zajęć: 2 godziny lekcyjne Struktura i opis lekcji Sprawdzenie pracy domowej poprzez sprawdzian ( 10 minut) Wprowadzamy pojęcie miejsca zerowego funkcji liniowej. Z wykresów pracy domowej uczniowie odczytują argumenty, dla których wartość jest równa zero, a następnie podajemy definicję miejsca zerowego funkcji liniowej. Dzielimy klasę na trzy grupy, tak aby poziom każdej grupy był wyrównany. Każda grupa otrzymuje te same polecenia. Nauczyciel kontroluje i ewentualnie naprowadza na prawidłowe rozwiązanie. Ćwiczenie Dana jest funkcja y = 3 2 x + 3. Wykonaj polecenia nie sporządzając wykresu: a) sprawdź, czy punkt A( 3, 5) należy do wykresu. b) sprawdź, czy punkt B( 6, 8) należy do wykresu. c) jaką wartość przyjmuje funkcja dla argumentu x = 3 1? d) dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje wartość y = 9? e) oblicz miejsce zerowe funkcji. Około 10 minut przed końcem lekcji grupy przedstawiają wyniki swojej pracy ( dyskutując i porównując). Grupa, która najlepiej wykonała pracę otrzymuje oceny. Pozostałe zadania będą wykonywane najprawdopodobniej na następnej lekcji, więc w tym miejscu podsumowujemy i zadajemy pracę domową. Treść pracy domowej Dana jest funkcja y = 3 2 x - 3. Wykonaj polecenia nie sporządzając wykresu: f) sprawdź, czy punkt A( 1, 5) należy do wykresu. g) sprawdź, czy punkt B( 6, -2) należy do wykresu. h) jaką wartość przyjmuje funkcja dla argumentu x = 3 1? i) dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje wartość y = 4? j) oblicz miejsce zerowe funkcji. Na następnej lekcji ćwiczymy stosowanie własności funkcji liniowej w zadaniach tekstowych. Zadania z podręcznika Matematyka z plusem W tym zadaniu pokazujemy, że punkt przecięcia wykresów funkcji musi mieć te same współrzędne. Zad. 8(a) str. 62 Sprawdź, że dla argumentu x = 1 wartości funkcji y = x 3 oraz y = 2x 4 są równe. Jakie współrzędne ma punkt przecięcia wykresów tych funkcji? Praca indywidualna uczeń, który prawidłowo przedstawi rozwiązanie otrzymuje ocenę. Zad. 8(b) str. 62 Dane są funkcje y = - 3x +2 i y = x 2. oblicz, dla jakiego argumentu x wartości tych funkcji są równe (rozwiąż odpowiednie równanie). Oblicz współrzędne punktu przecięcia wykresów tych funkcji. Teraz ćwiczymy przedstawianie funkcji za pomocą wzoru i wykresu. Poniższe zadania dodatkowo nawiązują do fizyki. Zad. 9 str. 62 Ślimak porusz się ze stałą prędkością 0,2 centymetra na sekundę. Przedstaw za pomocą wzoru i wykresu, jak w zależności od czasu zmienia się długość drogi przebytej przez ślimaka. Zad. 10 str. 62 Temperaturze 0 K (zero kelvinów) odpowiada temperatura 273,15 ºC. Natomiast 0 ºC to +273,15 K. Zależność skali Kelvina od skali Celsjusza jest funkcją liniową. Naszkicuj wykres tej zależności. Zad. 12 str. 63 Samochód Toyota Camry jedzie ze stałą prędkością 90 km/h. Oznaczmy przez y objętość benzyny w baku (w litrach), a przez x liczbę kilometrów, przejechanych po zatankowaniu do pełna. Zależność y od x

5 wyraża wzór y = -0,08x Narysuj wykres tej zależności leżący w pierwszej ćwiartce układu. Odczytaj z wykresu: a) jaką pojemność ma bak Toyota Camry b) ile benzyny spalił samochód po przejechaniu 100 km c) po ilu kilometrach jazdy w baku pozostało połowa zawartości d) ile benzyny pozostało w baku po 8 godzinach jazdy Treść pracy domowej Natężenie prądu jest funkcją liniową napięcia. Przez żarówkę pod napięciem 2 V przepływa prąd 0,4 A, a pod napięciem 6 V płynący prąd ma wartość 1,2 A. Sporządź wykres zależności natężenia od napięcia. Na podstawie wykresu odczytaj wartość prądu płynącego pod napięciem 9 V. lekcja trzecia Temat: Wartości dodatnie i ujemne funkcji liniowej. Cel ogólny: uczeń umie odczytywać z wykresu i obliczać, dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie i ujemne Cele operacyjne: C: odczytywać z wykresu argumenty, dla których funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne obliczać, dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie i ujemne D: odczytywać z wykresów, dla jakich argumentów dwie funkcje liniowe przyjmują jednocześnie wartości dodatnie lub ujemne odczytywać z wykresów, dla jakich argumentów jedna funkcja liniowa ma wartości większe od drugiej Metody: praca w grupach, praca indywidualna, dyskusja, ćwiczenia Pomoce: podręcznik Matematyka z plusem, kartki z poleceniem dla grup Czas zajęć: 2 godziny lekcyjne Struktura i opis lekcji 1. Sprawdzenie pracy domowej (5 minut) 2. Kształcenie umiejętności odczytywania z wykresu argumentów, dla których funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne (15 minut) Dzielimy klasę na grupy sześcioosobowe. Każda grupa otrzymuje karteczki z poleceniem: Odpowiedz na pytania. a) jaką wartość przyjmuje powyższa funkcja dla argumentu x = -2? b) jaką wartość (dodatnią, czy ujemną) przyjmuje powyższa funkcja dla argumentu x = -1? c) jaką wartość (dodatnią, czy ujemną) przyjmuje powyższa funkcja dla argumentu x = 0? d) jaką wartość (dodatnią, czy ujemną) przyjmuje powyższa funkcja dla argumentu x = 1? e) jaką wartość (dodatnią, czy ujemną) przyjmuje powyższa funkcja dla argumentu x = 2,5? f) jaką wartość (dodatnią, czy ujemną) przyjmuje powyższa funkcja dla argumentu x = 10? g) jaką wartość (dodatnią, czy ujemną) przyjmuje powyższa funkcja dla argumentu x = -3?

6 h) jaką wartość (dodatnią, czy ujemną) przyjmuje powyższa funkcja dla argumentu x = -3,5? i) jaką wartość (dodatnią, czy ujemną) przyjmuje powyższa funkcja dla argumentu x = -5? Zaznacz kolorem czerwonym część wykresu oraz argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie, a kolorem zielonym część wykresu oraz argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości ujemne. j) dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie? k) dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości ujemne? Uczniowie wklejają ćwiczenie do zeszytu. Dla utrwalenia umiejętności zad. 1 str. 71 (Matematyka z plusem) Odczytaj z wykresu miejsce zerowe danej funkcji liniowej. Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich wartości ujemne? 3. Kształcenie umiejętności obliczania, dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie i ujemne (20 minut) Zadajemy po prostu pytanie, w jaki sposób należy obliczyć, dla jakich argumentów funkcja y = 2x 6 przyjmuje wartości dodatnie? Jeśli uczniowie nie zauważą, odpowiedniej nierówności zadajemy pytania pomocnicze: - Co to znaczy, że wartości są dodatnie? - Jaka powinna być liczba przedstawiona za pomocą wyrażenia 2x 6? Po zapisaniu i obliczeniu nierówności analogicznie obliczamy, dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości ujemne. Poniższymi zadaniami utrwalamy umiejętność. Zad. 2 str. 71 (Matematyka z plusem) Oblicz, dla jakich argumentów dana funkcja przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne. a) y = 6x - 18 b )y = - 3x + 1 c) y = 2 1 x + 20 d) y = - 0,7x 0,3 Zad. 3 str. 71(Matematyka z plusem) Oblicz, dla jakich argumentów wartości funkcji y = 2 1 x 3 są mniejsze od 2. Dla jakich argumentów wartości tej funkcji są większe od 47? Czas pierwszej lekcji dobiega końca. Treść pracy domowej 1) Oblicz, dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne. a) y = 5x 60 b) y = - 16x + 48 c) y = 0,3x 27 2) Odczytaj z wykresu dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne? (podajemy dwa wykresy) Wprowadzeniem do następnej lekcji jest sprawdzenie pracy domowej. 4. Oprócz utrwalenia umiejętności odczytywania z wykresów, dla jakich argumentów funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne należy kształcić umiejętność odczytywania z wykresów, dla jakich argumentów dwie funkcje liniowe przyjmują jednocześnie wartości dodatnie lub ujemne oraz umiejętność odczytywania z wykresów, dla jakich argumentów jedna funkcja liniowa ma wartości większe od drugiej.

7 Zagadnienia nie są łatwe, więc ilość zadań należy dostosować do poziomu klasy. Przy rozwiązywaniu zadań należy przypominać o wykonywaniu rysunków pomocniczych. Zad. 4 str. 71 (Matematyka z plusem) Funkcje f i g są funkcjami liniowymi. Miejscem zerowym funkcji f jest x = - 2, a miejscem zerowym funkcji g jest x = 4. Wykresy tych funkcji przecinają się w punkcie (1, - 3). a) Dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości dodatnie? b) Dla jakich argumentów funkcja g przyjmuje wartości ujemne? Zad. 5 str. 71 (Matematyka z plusem) Jedna funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie dla x < 0, a druga dla x > - 5. W której ćwiartce układu współrzędnych leży punkt przecięcia wykresów tych funkcji? Zad. 6 str. 71 (Matematyka z plusem) Rysunek przedstawia wykresy dwóch funkcji liniowych f i g. a) Dla jakich argumentów obie funkcje przyjmują jednocześnie wartości dodatnie, a dla jakich jednocześnie wartości ujemne? b) Dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości większe niż funkcja g? * Zad. 7 str. 72 (Matematyka z plusem) Funkcja określona jest następująco: x + 1_ dlax 1 y = 2x + 4 _ dlax > 1 Oblicz wartości tej funkcji dla x = 0, x = 1 i x = 2. Narysuj wykres tej funkcji. Podaj jej miejsca zerowe. Dla jakich argumentów wartości funkcji są dodatnie? Zad. 8 str. 72 (Matematyka z plusem) Określ funkcję, której wykres na rysunku zaznaczono kolorem czerwonym. Podaj miejsca zerowe tej funkcji. Dla jakich argumentów funkcja ta przyjmuje wartości ujemne? 5. Podsumowanie lekcji Zadania traktować jako pracę indywidualną. Uczniów, którzy zaprezentują poprawne rozwiązanie nagrodzić oceną. lekcja czwarta Temat: O czym mówią współczynniki funkcji liniowej? Cel ogólny: uczeń umie określić monotoniczność funkcji liniowej

8 Cele operacyjne: A : pojęcie funkcji rosnącej, malejącej i stałej oraz pojęcie współczynnika kierunkowego funkcji liniowej B : pojęcie funkcji rosnącej, malejącej i stałej C : określić monotoniczność funkcji na podstawie współczynnika kierunkowego oraz numerów ćwiartek, przez które przechodzi wykres podać punkt przecięcia się wykresu funkcji liniowej z osią y podać wzór funkcji liniowej, której wykres jest równoległy do danej prostej i przechodzi przez dany punkt osi y D: obliczyć pola figur ograniczonych wykresami funkcji oraz osiami układu współrzędnych Metody: ćwiczenia, dyskusja, praca w grupach, praca samodzielna Pomoce: podręcznik Matematyka z plusem, trzy arkusze papieru z poleceniami, kserówki z wykresami i definicjami funkcji Czas zajęć: 2 godziny lekcyjne Struktura i opis lekcji 1. Sprawy organizacyjne (5 minut) 2. Kształcenie pojęcia funkcji rosnącej, malejącej i stałej (25 minut) Dzielimy klasę na trzy grupy. Każda grupa dostaje duży arkusz papieru z poleceniami. Grupa I Grupa II Na górze arkusza zostawiamy wolne miejsce. Na górze arkusza zostawiamy wolne miejsce. y = 4x - 2 y = - 4x 2 Uzupełnij tabelkę i narysuj wykres funkcji. Uzupełnij tabelkę i narysuj wykres funkcji. Co się dzieje z wartościami funkcji wraz ze Co się dzieje z wartościami funkcji wraz ze wzrostem argumentów? wzrostem argumentów? Grupa III Na górze arkusza zostawiamy wolne miejsce. y = 2 Uzupełnij tabelkę i narysuj wykres funkcji.

9 Co się dzieje z wartościami funkcji wraz ze wzrostem argumentów? Przedstawiciele grup wieszają kartki na tablicy i omawiają swoją pracę. Na górze arkusza wpisujemy nazwę funkcji. Wspólnie z całą klasą analizujemy współczynniki a i przedstawiciele dopisują odpowiednie informacje do prac swoich grup. Prace można powiesić na gazetce ściennej, a uczniowie wklejają do zeszytów karteczki z najważniejszymi informacjami o funkcji rosnącej, malejącej i stałej. Wprowadzamy pojęcie współczynnika kierunkowego funkcji liniowej i pokazujemy zależność kąta nachylenia wykresu funkcji od niego.(można wykorzystać wykresy w podręczniku Matematyka z plusem ze str. 74 ) 3. Ćwiczenia w rozpoznawaniu funkcji rosnącej, malejącej i stałej (15 minut) Zad. 1 str. 75 (Matematyka z plusem) Które z poniższych funkcji są rosnące, a które malejące? a) y = 7 1 x 7 b) y = x c) y = - 1 d) y = - 2 x + 3 Zad. 2 str. 75 ( Matematyka z plusem) Ustal, jaką funkcją rosnącą czy malejącą jest funkcja liniowa, której wykres: a) przecina oś x w punkcie (-3, 0), a oś y w punkcie (0, 4), b) przechodzi przez punkty (1, 2 1 ) i (4, -2,) c) przechodzi przez II, III i IV ćwiartkę układu, d) przechodzi przez punkt (2, 0) i przecina III ćwiartkę układu. Przy zad. 2 ukierunkować uczniów, aby rysowali wykres funkcji. Zad. 3 str. 75 ( Matematyka z plusem) a) Podaj wzory funkcji stałych, których wykresy przechodzą przez punkty: A = (0, 6), B = (3, -1), C = (-2, 0). b) Czy prosta przechodząca przez punkt (2, 3) i równoległa do osi y jest wykresem funkcji liniowej? Jaki warunek spełniają współrzędne punktów leżących na tej prostej? Zad. Dopasuj wykres do informacji o współczynniku kierunkowym (podaje cztery wykresy ). a < 0, a = 0, 0 < a < 1, a > 1 4. Kształcenie umiejętności podawania wzoru wykresu funkcji liniowej równoległej do danej prostej oraz wzoru wykresu funkcji liniowej y = ax + b przecinającej oś y w punkcie o współrzędnych (0, b) (15 minut) Jeśli powyższe zadania zostały wykonane na pierwszej lekcji w pracy domowej polecamy, aby uczniowie sporządzili wykresy trzech funkcji (np. y = 3x + 2, y = 3x, y = 3x 4) w jednym układzie współrzędnych, jeśli nie jako praca samodzielna na lekcji. Po wyciągnięciu właściwego wniosku należy zapisać go w zeszycie. W podobny sposób pokazujemy, że wykres funkcji liniowej y = ax + b przecina oś y w punkcie o współrzędnych (0, b). Podajemy funkcje np. y = x + 3, y = 2x +3, y = - 0,5x + 3. Kilka ćwiczeń utrwalających. Zad. 6 str. 76 (Matematyka z plusem) Podaj wzór funkcji liniowej, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji y = 0,8x + 2 i przecina oś y w punkcie P o współrzędnych: a) P = (0, 7) b) P = (0, 0) c) P = (0, -25) Zad. 7 str. 76 (Matematyka z plusem) Wzory y = 3x 1 i y = 3x + 5 opisują dwie proste. Podaj przykład funkcji, której wykres jest prostą równoległą do tych prostych, leżąca między nimi. 5. Obliczanie pola figur ograniczonych wykresami funkcji oraz osiami układu współrzędnych (15 minut) Zad. 26 str. 87 (Matematyka z plusem)

10 Oblicz pole figury, która jest ograniczona osiami układu współrzędnych oraz wykresem funkcji y = 2x + 6 oraz funkcji y = x 1. Drugi przykład jako praca samodzielna. Osoba, która poprawnie zaprezentuje rozwiązanie klasie otrzymuje ocenę. 6. Podsumowanie i praca domowa (15 minut) W podsumowaniu zad. 10 str. 77 (Matematyka z plusem) utrwalające umiejętność odczytywania własności funkcji z wykresu. Odczytaj z narysowanego wykresu funkcji liniowej: a) Czy funkcja ta jest rosnąca, czy malejąca? b) Jakie jest miejsce zerowe tej funkcji? c) W których punktach wykres funkcji przecina osie układu współrzędnych? d) Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości ujemne? e) Jaka jest wartość funkcji dla x = -1? f) Dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje wartość 3? g) Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości większe od 6? h) Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości nie większe od 6? Treść pracy domowej Podaj wzór funkcji, której wykresem jest prosta przechodząca przez punkt A = (-1, 3) i równoległa do wykresu funkcji y = 2x lekcja piąta Temat: Odczytywanie własności funkcji na podstawie jej wykresu Cel ogólny: uczeń umie określić własności funkcji na podstawie wykresu Cele operacyjne: A : pojęcie dziedziny oraz zbioru wartości funkcji liniowej, miejsca zerowego funkcji liniowej B : pojęcie funkcji rosnącej, malejącej i stałej C : określić na podstawie wykresu funkcji liniowej: dziedzinę oraz zbiór wartości funkcji, monotoniczność funkcji, miejsce zerowe funkcji, najmniejszą i największą wartość oraz argumenty, dla których osiąga tę wartość, dla jakich argumentów funkcja osiąga wartości dodatnie, a dla jakich ujemne Metody: ćwiczenia, dyskusja, praca samodzielna Pomoce: kserówki z wykresami Czas zajęć: 1 godzina lekcyjna Struktura i opis lekcji 1. Czynności organizacyjne (5 minut ) 2. Kształcenie umiejętności odczytywania własności funkcji liniowej z wykresu (20 minut) Nauczyciel rozdaje kserówki z poleceniami i wykresami funkcji liniowych oraz wcześniej przygotowuje na tablicy wykres, którego własności wspólnie będą określane. Na poniższych rysunkach przedstawione są wykresy funkcji. Odpowiedz na pytania: 1) Jaka jest dziedzina funkcji? 2) Jaki jest zbiór wartości funkcji? 3) Jaka jest największa wartość funkcji? Dla jakich argumentów funkcja osiąga tę wartość? 4) Jaka jest najmniejsza wartość funkcji? Dla jakich argumentów funkcja osiąga tę wartość? 5) Jakie jest miejsce zerowe funkcji? 6) W jakim przedziale funkcja jest rosnąca, malejąca i stała?

11 7) Dla jakich argumentów funkcja osiąga wartości dodatnie, a dla jakich ujemne? 8) Ile wynosi wartość funkcji dla argumentu -3? 9) Dla jakiego argumentu funkcja osiąga wartość 4? 1) 2) 3) 3. Ćwiczenie umiejętności odczytywania własności funkcji na podstawie wykresu (15 minut) Uczniowie samodzielnie określają własności funkcji z rysunku 2) 4. Podsumowanie lekcji (5 minut) W podsumowaniu uczeń odczytuje odpowiedzi na pytania. Nauczyciel poprawia ewentualne błędy oraz ocenia pracę. Treść pracy domowej Korzystając z powyższych pytań określ własności funkcji przedstawionej na rysunku 3) lekcja szósta Temat: Wyznaczanie wzoru funkcji liniowej. Cel ogólny: uczeń umie wyznaczać wzór funkcji liniowej Cele operacyjne: C : wyznaczać wzór funkcji liniowej, znając punkt wykresu i punkt przecięcia z osią y wyznaczać wzór funkcji liniowej, znając punkty przecięcia z osiami wyznaczać wzór funkcji liniowej, znając punkt wykresu i wzór funkcji o równoległym wykresie wyznaczać wzór funkcji liniowej, znając dwa punkty wykresu D: podawać wzór funkcji liniowej spełniającej nietypowy warunek Metody: praca w grupach, praca indywidualna, dyskusja Pomoce: podręcznik Matematyka z plusem Czas zajęć: 1 godzina lekcyjna Struktura i opis lekcji 1. Sprawdzenie pracy domowej (5 minut) 2. Kształcenie umiejętności wyznaczania wzoru funkcji liniowej na podstawie informacji dotyczących jej wykresu Proponuję, aby klasę podzielić na zespoły cztero lub pięcioosobowe. Przed rozpoczęciem pracy grupowej przypominamy :

12 - Jaki związek ma wzór funkcji liniowej i współrzędna y, gdy wykres przecina oś y w punkcie o współrzędnej x = 0? - Jaki związek ze wzorem mają współrzędne x i y punktu, który należy do wykresu funkcji? - Co wiemy o wzorach funkcji, których wykresy są równoległe? Każda grupa rozwiązuje zadania z podręcznika Matematyka z plusem. Zad. 1 str.78 Podaj wzór funkcji liniowej, której wykres przecina oś y w punkcie (0,2) i przechodzi przez punkt: a) P = (-2, -4) b) P = (3, -1) Zad. 2 str. 78 Podaj wzór funkcji, której wykresem jest prosta przechodząca przez początek układu współrzędnych i punkt: a) P = (1, 5) b) P = (-3, 0) Zad. 3 str. 79 Podaj wzory funkcji liniowych przedstawionych za pomocą wykresów: Zad. 4 str. 79 Podaj wzór funkcji, której wykresem jest prosta równoległa do wykresu funkcji y = - 4x + 5 i przechodząca przez punkt: a) A = (0, 0) b) A = (0, 1) Uczniowie z grupy, która rozwiązała zadania jako pierwsza poprawnie przedstawiają zadania na tablicy. Cała grupa otrzymuje oceny bardzo dobre za prace na lekcji. 3. Podsumowanie lekcji Praca indywidualna. Uczniowie zdolniejsi rozwiązują zad 6 str. 79 na ocenę celującą. Znajdź wzór funkcji, której wykresem jest prosta zawierająca średnicę narysowanego okręgu, równoległą do cięciwy AB. Pozostali uczniowie sprawdzają swoje umiejętności rozwiązując zad. 1 i zad. 2 str.79. Treść pracy domowej. Zad. 1 str.78 Podaj wzór funkcji liniowej, której wykres przecina oś y w punkcie (0,2) i przechodzi przez punkt P = (- 3, 2) Zad. 2 str. 78 Podaj wzór funkcji, której wykresem jest prosta przechodząca przez początek układu współrzędnych i punkt P = (- 3, 0) Zad. 4 str. 79

13 Podaj wzór funkcji, której wykresem jest prosta równoległa do wykresu funkcji y = - 4x + 5 i przechodząca przez punkt A = (- 4, - 8).

KONSPEKT LEKCJI MATEMATYKI (2 LEKCJE) W III KLASIE GIMNAZJUM OPRACOWAŁA RENATA WOŁCZYŃSKA

KONSPEKT LEKCJI MATEMATYKI (2 LEKCJE) W III KLASIE GIMNAZJUM OPRACOWAŁA RENATA WOŁCZYŃSKA KONSPEKT LEKCJI MATEMATYKI (2 LEKCJE) W III KLASIE GIMNAZJUM OPRACOWAŁA RENATA WOŁCZYŃSKA Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o funkcji liniowej Cel ogólny Przykłady funkcji; odczytywanie własności

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji matematyki kl. I gimnazjum Temat: Funkcje - powtórzenie

Konspekt lekcji matematyki kl. I gimnazjum Temat: Funkcje - powtórzenie Maria Żylska ul. Krasickiego 9/78-55 Kraków zyluska@interia.pl Konspekt lekcji matematyki kl. I gimnazjum Temat: Funkcje - powtórzenie Autor: Maria Żylska Gimnazjum 7 Kraków Temat: Funkcje powtórzenie

Bardziej szczegółowo

Funkcja liniowa - podsumowanie

Funkcja liniowa - podsumowanie Funkcja liniowa - podsumowanie 1. Funkcja - wprowadzenie Założenie wyjściowe: Rozpatrywana będzie funkcja opisana w dwuwymiarowym układzie współrzędnych X. Oś X nazywana jest osią odciętych (oś zmiennych

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA LINIOWA - WYKRES

FUNKCJA LINIOWA - WYKRES FUNKCJA LINIOWA - WYKRES Wzór funkcji liniowej (Postać kierunkowa) Funkcja liniowa jest podstawowym typem funkcji. Jest to funkcja o wzorze: y = ax + b a i b to współczynniki funkcji, które mają wartości

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji hospitacyjnej z matematyki w klasie III gimnazjum

Konspekt lekcji hospitacyjnej z matematyki w klasie III gimnazjum Konspekt lekcji hospitacyjnej z matematyki w klasie III gimnazjum Temat lekcji: Funkcja liniowa w praktycznych zastosowaniach. Obserwowana w czasie lekcji umiejętność: Stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI W KLASIE II TECHNIKUM.

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI W KLASIE II TECHNIKUM. I. Funkcje. ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI W KLASIE II TECHNIKUM. 1. Pojęcie funkcji i jej dziedzina. 2. Zbiór wartości funkcji. 3. Wykres funkcji liczbowej i odczytywanie jej własności

Bardziej szczegółowo

Matematyka licea ogólnokształcące, technika

Matematyka licea ogólnokształcące, technika Matematyka licea ogólnokształcące, technika Opracowano m.in. na podstawie podręcznika MATEMATYKA w otaczającym nas świecie zakres podstawowy i rozszerzony Funkcja liniowa Funkcję f: R R określoną wzorem

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA LINIOWA. A) B) C) D) Wskaż, dla którego funkcja liniowa określona wzorem jest stała. A) B) C) D)

FUNKCJA LINIOWA. A) B) C) D) Wskaż, dla którego funkcja liniowa określona wzorem jest stała. A) B) C) D) FUNKCJA LINIOWA 1. Funkcja jest rosnąca, gdy 2. Wskaż, dla którego funkcja liniowa jest rosnąca Wskaż, dla którego funkcja liniowa określona wzorem jest stała. 3. Funkcja liniowa A) jest malejąca i jej

Bardziej szczegółowo

? 14. Dana jest funkcja. Naszkicuj jej wykres. Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie? 15. Dana jest funkcja f x 2 a x

? 14. Dana jest funkcja. Naszkicuj jej wykres. Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie? 15. Dana jest funkcja f x 2 a x FUNKCE FUNKCJA LINIOWA Sporządź tabelkę i narysuj wykres funkcji ( ) Dla jakich argumentów wartości funkcji są większe od 5 Podaj warunek równoległości prostych Wyznacz równanie prostej równoległej do

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI W KLASIE II TECHNIKUM.

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI W KLASIE II TECHNIKUM. I. Funkcje. ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI W KLASIE II TECHNIKUM. 1. Pojęcie funkcji i jej dziedzina. 2. Zbiór wartości funkcji. 3. Wykres funkcji liczbowej i odczytywanie jej własności

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA LINIOWA - WYKRES. y = ax + b. a i b to współczynniki funkcji, które mają wartości liczbowe

FUNKCJA LINIOWA - WYKRES. y = ax + b. a i b to współczynniki funkcji, które mają wartości liczbowe FUNKCJA LINIOWA - WYKRES Wzór funkcji liniowej (postać kierunkowa) Funkcja liniowa to funkcja o wzorze: y = ax + b a i b to współczynniki funkcji, które mają wartości liczbowe Szczególnie ważny w postaci

Bardziej szczegółowo

Pojęcia, wymagania i przykładowe zadania na egzamin poprawkowy dla klas II w roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze

Pojęcia, wymagania i przykładowe zadania na egzamin poprawkowy dla klas II w roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze Pojęcia, wymagania i przykładowe zadania na egzamin poprawkowy dla klas II w roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze I. Funkcja i jej własności POZIOM PODSTAWOWY Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Dział I FUNKCJE I ICH WŁASNOŚCI

Dział I FUNKCJE I ICH WŁASNOŚCI MATEMATYKA ZAKRES PODSTAWOWY Rok szkolny 01/013 Klasa: II Nauczyciel: Mirosław Kołomyjski Dział I FUNKCJE I ICH WŁASNOŚCI Lp. Zagadnienie Osiągnięcia ucznia. 1. Podstawowe własności funkcji.. Podaje określenie

Bardziej szczegółowo

Funkcja liniowa -zadania. Funkcja liniowa jest to funkcja postaci y = ax + b dla x R gdzie a, b R oraz

Funkcja liniowa -zadania. Funkcja liniowa jest to funkcja postaci y = ax + b dla x R gdzie a, b R oraz Funkcja liniowa jest to funkcja postaci y = ax + b dla x R gdzie a, b R oraz x argumenty funkcji y wartości funkcji a współczynnik kierunkowy prostej ( a = tg, gdzie osi OX) - kąt nachylenia wykresu funkcji

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA LINIOWA, RÓWNANIA I UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH

FUNKCJA LINIOWA, RÓWNANIA I UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH FUNKCJA LINIOWA, RÓWNANIA I UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH PROPORCJONALNOŚĆ PROSTA Proporcjonalnością prostą nazywamy zależność między dwoma wielkościami zmiennymi x i y, określoną wzorem: y = a x Gdzie a jest

Bardziej szczegółowo

WYKRESY FUNKCJI LINIOWEJ

WYKRESY FUNKCJI LINIOWEJ GIMNAZJUM NR 2 W KAMIENNEJ GÓRZE WYKRESY FUNKCJI LINIOWEJ Oprcowała Wiesława Kurnyta Kamienna Góra, 2006 Oto wypisy z Podstawy programowej o nauczaniu matematyki w gimnazjum Cele edukacyjne 1. E Przyswajanie

Bardziej szczegółowo

Funkcje IV. Wymagania egzaminacyjne:

Funkcje IV. Wymagania egzaminacyjne: Wymagania egzaminacyjne: a) określa funkcję za pomocą wzoru, tabeli, wykresu, opisu słownego, b) odczytuje z wykresu funkcji: dziedzinę i zbiór wartości, miejsca zerowe, maksymalne przedziały, w których

Bardziej szczegółowo

Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 2

Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 2 Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 2 Poniżej podajemy umiejętności, jakie powinien zdobyć uczeń z każdego działu, aby uzyskać poszczególne stopnie. Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien opanować

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 DO PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 DO PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 DO PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM LICZBY, WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE umie obliczyć potęgę o wykładniku naturalnym; umie obliczyć

Bardziej szczegółowo

KURS FUNKCJE. LEKCJA 6 PODSTAWOWA Funkcje zadania maturalne ZADANIE DOMOWE. Strona 1

KURS FUNKCJE. LEKCJA 6 PODSTAWOWA Funkcje zadania maturalne ZADANIE DOMOWE.   Strona 1 KURS FUNKCJE LEKCJA 6 PODSTAWOWA Funkcje zadania maturalne ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa). Pytanie 1 Dana jest funkcja f przedstawiona

Bardziej szczegółowo

Funkcje liniowe i wieloliniowe w praktyce szkolnej. Opracowanie : mgr inż. Renata Rzepińska

Funkcje liniowe i wieloliniowe w praktyce szkolnej. Opracowanie : mgr inż. Renata Rzepińska Funkcje liniowe i wieloliniowe w praktyce szkolnej Opracowanie : mgr inż. Renata Rzepińska . Wprowadzenie pojęcia funkcji liniowej w nauczaniu matematyki w gimnazjum. W programie nauczania matematyki w

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji matematyki w klasie III gimnazjalnej z zastosowaniem metody aktywizującej kula śniegowa

Scenariusz lekcji matematyki w klasie III gimnazjalnej z zastosowaniem metody aktywizującej kula śniegowa Scenariusz lekcji matematyki w klasie III gimnazjalnej z zastosowaniem metody aktywizującej kula śniegowa TEMAT: FUNKCJE POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI Cel ogólny: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o unkcjach

Bardziej szczegółowo

Klasa 1 technikum. Poniżej przedstawiony został podział wymagań na poszczególne oceny szkolne:

Klasa 1 technikum. Poniżej przedstawiony został podział wymagań na poszczególne oceny szkolne: Klasa 1 technikum Przedmiotowy system oceniania wraz z wymaganiami edukacyjnymi Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 1 zakres podstawowy 1. LICZBY RZECZYWISTE

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 1 zakres podstawowy 1. LICZBY RZECZYWISTE Wymagania edukacyjne matematyka klasa 1 zakres podstawowy 1. LICZBY RZECZYWISTE podaje przykłady liczb: naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych oraz przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

Skrypt 7. Funkcje. Opracowanie: L1

Skrypt 7. Funkcje. Opracowanie: L1 Projekt Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Skrypt 7 Funkcje 8. Miejsce zerowe

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 1. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony Klasa pierwsza

MATeMAtyka 1. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony Klasa pierwsza MATeMAtyka 1 Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych Zakres podstawowy i rozszerzony Klasa pierwsza Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w XVIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, zakres podstawowy. Klasa druga.

Wymagania edukacyjne z matematyki w XVIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, zakres podstawowy. Klasa druga. Wymagania edukacyjne z matematyki w XVIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, zakres podstawowy. Klasa druga. Funkcja liniowa. Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: - rozpoznaje funkcję liniową

Bardziej szczegółowo

1) 2) 3) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25)

1) 2) 3)  5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 1) Wykresem funkcji kwadratowej f jest parabola o wierzchołku w początku układu współrzędnych i przechodząca przez punkt. Wobec tego funkcja f określona wzorem 2) Punkt należy do paraboli o równaniu. Wobec

Bardziej szczegółowo

Matura z matematyki?- MATURALNIE, Ŝe ZDAM! Zadania treningowe klasa I III ETAP

Matura z matematyki?- MATURALNIE, Ŝe ZDAM! Zadania treningowe klasa I III ETAP Matura z matematyki?- MATURALNIE, Ŝe ZDAM! Zadania treningowe klasa I III ETAP I Zadania zamknięte (pkt) Zadanie Liczba - jest miejscem zerowym funkcji liniowej = x + B. f ( x) = x C. f ( x) = x + D. f

Bardziej szczegółowo

Egzamin ustny z matematyki semestr II Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności

Egzamin ustny z matematyki semestr II Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności Egzamin ustny z matematyki semestr II Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności I. Pojęcie funkcji definicja różne sposoby opisu funkcji określenie dziedziny, zbioru wartości, miejsc zerowych. Należy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI dla klasy I ba Rok szk. 2012/2013

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI dla klasy I ba Rok szk. 2012/2013 Dział LICZBY RZECZYWISTE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: podaje przykłady liczb: naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych oraz przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

Pojęcie funkcji i jej podstawowe własności.

Pojęcie funkcji i jej podstawowe własności. Konspekt lekcji matematyki w klasie II gimnazjum Pojęcie funkcji i jej podstawowe własności. Opracowała mgr Iwona Żuk Gimnazjum nr 2 w Świętoniowej I. Umiejscowienie lekcji w jednostce metodycznej: Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na egzamin poprawkowy z matematyki w roku szkolnym 2018/2019 klasa 1 TLog

Wymagania na egzamin poprawkowy z matematyki w roku szkolnym 2018/2019 klasa 1 TLog Wymagania na egzamin poprawkowy z matematyki w roku szkolnym 2018/2019 klasa 1 TLog Podstawowa wiedza zawiera się w pisemnych sprawdzianach które odbyły się w ciągu całego roku szkolnego. Umiejętność rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na egzamin poprawkowy z matematyki w roku szkolnym 2018/2019 klasa 1 TŻiUG

Wymagania na egzamin poprawkowy z matematyki w roku szkolnym 2018/2019 klasa 1 TŻiUG Wymagania na egzamin poprawkowy z matematyki w roku szkolnym 2018/2019 klasa 1 TŻiUG Podstawowa wiedza zawiera się w pisemnych sprawdzianach które odbyły się w ciągu całego roku szkolnego. Umiejętność

Bardziej szczegółowo

Wymagania na egzamin poprawkowy z matematyki w roku szkolnym 2017/2018 klasa pierwsza Branżowa Szkoła

Wymagania na egzamin poprawkowy z matematyki w roku szkolnym 2017/2018 klasa pierwsza Branżowa Szkoła Wymagania na egzamin poprawkowy z matematyki w roku szkolnym 2017/2018 klasa pierwsza Branżowa Szkoła Podstawowa wiedza zawiera się w pisemnych sprawdzianach które odbyły się w ciągu całego roku szkolnego.

Bardziej szczegółowo

3. FUNKCJA LINIOWA. gdzie ; ół,.

3. FUNKCJA LINIOWA. gdzie ; ół,. 1 WYKŁAD 3 3. FUNKCJA LINIOWA FUNKCJĄ LINIOWĄ nazywamy funkcję typu : dla, gdzie ; ół,. Załóżmy na początek, że wyraz wolny. Wtedy mamy do czynienia z funkcją typu :.. Wykresem tej funkcji jest prosta

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE I RÓWNANIA KWADRATOWE. Lekcja 78. Pojęcie i wykres funkcji kwadratowej str

FUNKCJE I RÓWNANIA KWADRATOWE. Lekcja 78. Pojęcie i wykres funkcji kwadratowej str FUNKCJE I RÓWNANIA KWADRATOWE Lekcja 78. Pojęcie i wykres funkcji kwadratowej str. 178-180. Funkcja kwadratowa to taka, której wykresem jest parabola. Definicja Funkcją kwadratową nazywamy funkcje postaci

Bardziej szczegółowo

Proporcjonalność prosta i odwrotna

Proporcjonalność prosta i odwrotna Literka.pl Proporcjonalność prosta i odwrotna Data dodania: 2010-02-14 14:32:10 Autor: Anna Jurgas Temat lekcji dotyczy szczególnego przypadku funkcji liniowej y=ax. Jednak można sie dopatrzeć pewnej różnicy

Bardziej szczegółowo

Wymagania na egzamin poprawkowy z matematyki w roku szkolnym 2018/2019 klasa 1 b BS

Wymagania na egzamin poprawkowy z matematyki w roku szkolnym 2018/2019 klasa 1 b BS Wymagania na egzamin poprawkowy z matematyki w roku szkolnym 2018/2019 klasa 1 b BS Podstawowa wiedza zawiera się w pisemnych sprawdzianach które odbyły się w ciągu całego roku szkolnego. Umiejętność rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki

Wymagania edukacyjne z matematyki Wymagania edukacyjne z matematyki Liceum Ogólnokształcące Klasa I Poniżej przedstawiony został podział wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny. Wiedza i umiejętności konieczne do opanowania (K) to zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

M10. Własności funkcji liniowej

M10. Własności funkcji liniowej M10. Własności funkcji liniowej dr Artur Gola e-mail: a.gola@ajd.czest.pl pokój 3010 Definicja Funkcję określoną wzorem y = ax + b, dla x R, gdzie a i b są stałymi nazywamy funkcją liniową. Wykresem funkcji

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. 3. Temat lekcji: Zastosowanie własności trójmianu kwadratowego: rysowanie wykresu, wyznaczanie wzoru o podanych własnościach;

Scenariusz lekcji. 3. Temat lekcji: Zastosowanie własności trójmianu kwadratowego: rysowanie wykresu, wyznaczanie wzoru o podanych własnościach; Scenariusz lekcji 1. Informacje wstępne: Data: 16 kwietnia 2013r.; Klasa: I c liceum (profil bezpieczeństwo wewnętrzne); Czas trwania zajęć: 45 minut; Nauczany przedmiot: matematyka; 2. Program nauczania:

Bardziej szczegółowo

Temat (rozumiany jako lekcja) Propozycje środków dydaktycznych. Liczba godzin. Uwagi

Temat (rozumiany jako lekcja) Propozycje środków dydaktycznych. Liczba godzin. Uwagi Roczny plan dydaktyczny z matematyki dla pierwszej klasy szkoły branżowej I stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej, uwzględniający kształcone umiejętności i treści podstawy

Bardziej szczegółowo

Badanie funkcji. Zad. 1: 2 3 Funkcja f jest określona wzorem f( x) = +

Badanie funkcji. Zad. 1: 2 3 Funkcja f jest określona wzorem f( x) = + Badanie funkcji Zad : Funkcja f jest określona wzorem f( ) = + a) RozwiąŜ równanie f() = 5 b) Znajdź przedziały monotoniczności funkcji f c) Oblicz największą i najmniejszą wartość funkcji f w przedziale

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Spis treści WSTĘP 5 ROZDZIAŁ 1. Matematyka Europejczyka. Program nauczania matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Kurs ZDAJ MATURĘ Z MATEMATYKI MODUŁ 6 Teoria funkcje cz. 2

Kurs ZDAJ MATURĘ Z MATEMATYKI MODUŁ 6 Teoria funkcje cz. 2 1 FUNKCJE Wykres i własności funkcji kwadratowej Funkcja kwadratowa może występować w 3 postaciach: postać ogólna: f(x) ax 2 + bx + c, postać kanoniczna: f(x) a(x - p) 2 + q postać iloczynowa: f(x) a(x

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji diagnozującej z matematyki przygotowującej do sprawdzianu z funkcji kwadratowej

Scenariusz lekcji diagnozującej z matematyki przygotowującej do sprawdzianu z funkcji kwadratowej Scenariusz lekcji diagnozującej z matematyki przygotowującej do sprawdzianu z funkcji kwadratowej Temat : Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z funkcji kwadratowej Czas trwania : 90 min. Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA KLASA 1, ZAKRES PODSTAWOWY

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA KLASA 1, ZAKRES PODSTAWOWY ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA KLASA 1, ZAKRES PODSTAWOWY Numer lekcji 1 2 Nazwa działu Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem nauczania i kryteriami wymagań Zbiór liczb rzeczywistych i jego 3 Zbiór

Bardziej szczegółowo

9. BADANIE PRZEBIEGU ZMIENNOŚCI FUNKCJI

9. BADANIE PRZEBIEGU ZMIENNOŚCI FUNKCJI BADANIE PRZEBIEGU ZMIENNOŚCI FUNKCJI Ekstrema i monotoniczność funkcji Oznaczmy przez D f dziedzinę funkcji f Mówimy, że funkcja f ma w punkcie 0 D f maksimum lokalne (minimum lokalne), gdy dla każdego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne, kontrola i ocena. w nauczaniu matematyki w zakresie. podstawowym dla uczniów technikum. część II

Wymagania edukacyjne, kontrola i ocena. w nauczaniu matematyki w zakresie. podstawowym dla uczniów technikum. część II Wymagania edukacyjne, kontrola i ocena w nauczaniu matematyki w zakresie podstawowym dla uczniów technikum część II Figury na płaszczyźnie kartezjańskiej L.p. Temat lekcji Uczeń demonstruje opanowanie

Bardziej szczegółowo

POWTÓRKA ROZDZIAŁU III FUNKCJA LINIOWA

POWTÓRKA ROZDZIAŁU III FUNKCJA LINIOWA POWTÓRKA ROZDZIAŁU III FUNKCJA LINIOWA I. Wykresy funkcji 1. Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu pewnej funkcji liniowej y=ax+b. Jakie znaki mają współczynniki a i b? A. a

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

KONSPEKT ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH KONSPEKT ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Część organizacyjna: Opracowała: grupa 4 ds. korelacji matematyczno-fizycznej Przedmiot: matematyka Klasa: I technikum poziom podstawowy Czas trwania: 45 min. Data: Część merytoryczna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III Program nauczania matematyki w gimnazjum Matematyka dla przyszłości DKW 4014 162/99 Opracowała: mgr Mariola Bagińska 1. Liczby i działania Podaje rozwinięcia

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA LINIOWA. Zadanie 1. (1 pkt) Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu pewnej funkcji liniowej y = ax + b.

FUNKCJA LINIOWA. Zadanie 1. (1 pkt) Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu pewnej funkcji liniowej y = ax + b. FUNKCJA LINIOWA Zadanie 1. (1 pkt) Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu pewnej funkcji liniowej y = ax + b. Jakie znaki mają współczynniki a i b? R: Przedstawiona prosta, jest wykresem funkcji

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Na prostej o równaniu y = 2x 3 znajdź punkt P, którego odległość od punktu A = ( 2, -1 ) jest najmniejsza. Oblicz AP

Zadanie 3. Na prostej o równaniu y = 2x 3 znajdź punkt P, którego odległość od punktu A = ( 2, -1 ) jest najmniejsza. Oblicz AP Zadania do samodzielnego rozwiązania: II dział Funkcja liniowa, własności funkcji Zadanie. Liczba x = - 7 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f ( x) ( a) x 7 dla A. a = - 7 B. a = C. a = D. a = - 1

Bardziej szczegółowo

KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM. Etap Rejonowy

KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM. Etap Rejonowy Kod ucznia - - pieczątka WKK Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM Etap Rejonowy Drogi Uczniu, witaj na II etapie konkursu matematycznego. Przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Autorzy scenariusza: Krzysztof Sauter (informatyka), Marzena Wierzchowska (matematyka)

SCENARIUSZ LEKCJI. Autorzy scenariusza: Krzysztof Sauter (informatyka), Marzena Wierzchowska (matematyka) SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Moduł interdyscyplinarny:

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania

Rozkład materiału nauczania Dział/l.p. Ilość godz. Typ szkoły: TECHNIKUM Zawód: TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH Rok szkolny 2016/2017 Przedmiot: MATEMATYKA Klasa: II 96 godzin numer programu T5/O/5/12 Rozkład materiału nauczania Temat

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - matematyka - poziom rozszerzony Dariusz Drabczyk

WYMAGANIA EDUKACYJNE - matematyka - poziom rozszerzony Dariusz Drabczyk WYMAGANIA EDUKACYJNE - matematyka - poziom rozszerzony Dariusz Drabczyk str 1 Klasa 1d: wpisy oznaczone jako: LICZBY RZECZYWISTE, JĘZYK MATEMATYKI, FUNKCJA LINIOWA, (F) FUNKCJE, FUNKCJA KWADRATOWA. Przypisanie

Bardziej szczegółowo

Wykresy i własności funkcji

Wykresy i własności funkcji Wykresy i własności funkcji Zad : (profil matematyczno-fizyczny) a) Wykres funkcji f(x) = x 6x + bx + c przechodzi przez punkt P = (, ), a współczynnik kierunkowy stycznej do wykresu tej funkcji w punkcie

Bardziej szczegółowo

Temat: Przedstawianie i odczytywanie informacji przedstawionych za pomocą wykresów. rysowanie i analizowanie wykresów zależności funkcyjnych.

Temat: Przedstawianie i odczytywanie informacji przedstawionych za pomocą wykresów. rysowanie i analizowanie wykresów zależności funkcyjnych. Scenariusz lekcji matematyki dla klasy I Gimnazjum Temat: Przedstawianie i odczytywanie informacji przedstawionych za pomocą wykresów Cel ogólny : rysowanie i analizowanie wykresów zależności funkcyjnych.

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN NR 1 GRUPA IMIĘ I NAZWISKO: KLASA: Wszelkie prawa zastrzeżone 1 ANNA KLAUZA

SPRAWDZIAN NR 1 GRUPA IMIĘ I NAZWISKO: KLASA: Wszelkie prawa zastrzeżone 1 ANNA KLAUZA SPRAWDZIAN NR 1 ANNA KLAUZA IMIĘ I NAZWISKO: KLASA: GRUPA A 1. Uzupełnij zdania. Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę. a) Dziedziną funkcji jest zbiór x takich, że x. b) Zbiorem wartości funkcji są wszystkie

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE. Kurs ZDAJ MATURĘ Z MATEMATYKI MODUŁ 5 Teoria funkcje cz.1. Definicja funkcji i wiadomości podstawowe

FUNKCJE. Kurs ZDAJ MATURĘ Z MATEMATYKI MODUŁ 5 Teoria funkcje cz.1. Definicja funkcji i wiadomości podstawowe 1 FUNKCJE Definicja funkcji i wiadomości podstawowe Jeżeli mamy dwa zbiory: zbiór X i zbiór Y, i jeżeli każdemu elementowi ze zbioru X przyporządkujemy dokładnie jeden element ze zbioru Y, to takie przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do poprawki klasa 1li

Przygotowanie do poprawki klasa 1li Zadanie Rozwiąż równanie x 6 5 x 4 Przygotowanie do poprawki klasa li Zadanie Rozwiąż nierówność x 4 x 5 Zadanie Oblicz: a) 9 b) 6 5 c) 64 4 d) 6 0 e) 8 f) 7 5 6 Zadanie 4 Zapisz podane liczby bez znaku

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Przykłady innych funkcji i ich wykresy.

TEMAT : Przykłady innych funkcji i ich wykresy. Elżbieta Kołodziej e-mail: efreet@pf.pl matematyka, informatyka Gimnazjum Nr 5 37-450 Stalowa Wola ul. Poniatowskiego 55 SCENARIUSZ LEKCJI PRZEPROWADZONEJ W KLASIE III TEMAT : Przykłady innych funkcji

Bardziej szczegółowo

Określ zbiór wartości i przedziały monotoniczności funkcji.

Określ zbiór wartości i przedziały monotoniczności funkcji. Zadanie 1 Sprowadź do postaci ogólnej funkcję kwadratową Zadanie 2 Wyznacz zbiór wartości funkcji Zadanie 3 Określ zbiór wartości i przedziały monotoniczności funkcji Zadanie 4 Wykres funkcji kwadratowej

Bardziej szczegółowo

FIGURY I PRZEKSZTAŁCENIA GEOMETRYCZNE

FIGURY I PRZEKSZTAŁCENIA GEOMETRYCZNE Umiejętności opracowanie: Maria Lampert LISTA MOICH OSIĄGNIĘĆ FIGURY I PRZEKSZTAŁCENIA GEOMETRYCZNE Co powinienem umieć Umiejętności znam podstawowe przekształcenia geometryczne: symetria osiowa i środkowa,

Bardziej szczegółowo

Zajęcia nr 1 (1h) Dwumian Newtona. Indukcja. Zajęcia nr 2 i 3 (4h) Trygonometria

Zajęcia nr 1 (1h) Dwumian Newtona. Indukcja. Zajęcia nr 2 i 3 (4h) Trygonometria Technologia Chemiczna 008/09 Zajęcia wyrównawcze. Pokazać, że: ( )( ) n k k l = ( n l )( n l k l Zajęcia nr (h) Dwumian Newtona. Indukcja. ). Rozwiązać ( ) ( równanie: ) n n a) = 0 b) 3 ( ) n 3. Znaleźć

Bardziej szczegółowo

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f(x) określonej dla x [-7, 8].

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f(x) określonej dla x [-7, 8]. Zadania 1 28 stanowią przykłady spełniające kryteria na ocenę 3. Zadanie 1 Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f() określonej dla [-7, 8]. Odczytaj z wykresu i zapisz: a) największą wartość funkcji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PROSTO DO MATURY KLASA 1 ZAKRES PODSTAWOWY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PROSTO DO MATURY KLASA 1 ZAKRES PODSTAWOWY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PROSTO DO MATURY KLASA 1 ZAKRES PODSTAWOWY Warszawa 2019 LICZBY RZECZYWISTE stosować prawidłowo pojęcie zbioru, podzbioru, zbioru pustego; zapisywać zbiory w różnej postaci

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć otwartych dla nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Pajęcznie prowadzonych przez Iwonę Jędrzejewską

Scenariusz zajęć otwartych dla nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Pajęcznie prowadzonych przez Iwonę Jędrzejewską Klasa: Przedmiot: Dział programu: Scenariusz zajęć otwartych dla nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Pajęcznie prowadzonych przez Iwonę Jędrzejewską III Matematyka Funkcje Temat: Powtórzenie i utrwalenie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3 Oblicz jeżeli wiadomo, że liczby 8 2,, 1, , tworzą ciąg arytmetyczny. Wyznacz różnicę ciągu. Rozwiązanie:

Zadanie 3 Oblicz jeżeli wiadomo, że liczby 8 2,, 1, , tworzą ciąg arytmetyczny. Wyznacz różnicę ciągu. Rozwiązanie: Zadanie 3 Oblicz jeżeli wiadomo, że liczby 8 2,, 1, 6 11 6 11, tworzą ciąg arytmetyczny. Wyznacz różnicę ciągu. Uprośćmy najpierw liczby dane w treści zadania: 8 2, 2 2 2 2 2 2 6 11 6 11 6 11 26 11 6 11

Bardziej szczegółowo

3) Naszkicuj wykres funkcji y=-xdo kwadratu+2x+1 i napisz równanie osi symetrii jej wykresu.

3) Naszkicuj wykres funkcji y=-xdo kwadratu+2x+1 i napisz równanie osi symetrii jej wykresu. Zadanie: 1) Dana jest funkcja y=-+7.nie wykonując wykresu podaj a) miejsce zerowe b)czy funkcja jest rosnąca czy malejąca(uzasadnij) c)jaka jest rzędna punktu przecięcia wykresu z osią y. ) Wykres funkcji

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: O czym mówią współczynniki funkcji liniowej? - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: O czym mówią współczynniki funkcji liniowej? - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY w RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE i OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Skrypt 23. Geometria analityczna. Opracowanie L7

Skrypt 23. Geometria analityczna. Opracowanie L7 Projekt Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Skrypt 2 Geometria analityczna 1.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie I poziom rozszerzony

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie I poziom rozszerzony Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie I poziom rozszerzony Na ocenę dopuszczającą, uczeń: podaje przykłady liczb: naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych

Bardziej szczegółowo

Skrypt 12. Funkcja kwadratowa:

Skrypt 12. Funkcja kwadratowa: Projekt Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Skrypt 12 Funkcja kwadratowa: 8.

Bardziej szczegółowo

Repetytorium z matematyki ćwiczenia

Repetytorium z matematyki ćwiczenia Spis treści 1 Liczby rzeczywiste 1 2 Geometria analityczna. Prosta w układzie kartezjańskim Oxy 4 3 Krzywe drugiego stopnia na płaszczyźnie kartezjańskiej 6 4 Dziedzina i wartości funkcji 8 5 Funkcja liniowa

Bardziej szczegółowo

========================= Zapisujemy naszą funkcję kwadratową w postaci kanonicznej: 2

========================= Zapisujemy naszą funkcję kwadratową w postaci kanonicznej: 2 Leszek Sochański Arkusz przykładowy, poziom podstawowy (A1) Zadanie 1. Wykresem funkcji kwadratowej f jest parabola o wierzchołku 5,7 Wówczas prawdziwa jest równość W. A. f 1 f 9 B. f 1 f 11 C. f 1 f 1

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I Pogrubieniem oznaczono wymagania, które wykraczają poza podstawę programową dla zakresu podstawowego.

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I Pogrubieniem oznaczono wymagania, które wykraczają poza podstawę programową dla zakresu podstawowego. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I Pogrubieniem oznaczono wymagania, które wykraczają poza podstawę programową dla zakresu podstawowego. 1. LICZBY RZECZYWISTE podaje przykłady liczb: naturalnych, całkowitych,

Bardziej szczegółowo

Zakres materiału obowiązujący do egzaminu poprawkowego z matematyki klasa 1 d LO

Zakres materiału obowiązujący do egzaminu poprawkowego z matematyki klasa 1 d LO Zakres materiału obowiązujący do egzaminu poprawkowego z matematyki klasa 1 d LO Dział programowy. Zakres realizacji 1. Liczby, działania i procenty Liczby wymierne i liczby niewymierne-działania, kolejność

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny branżowa szkoła I stopnia klasa 1 po gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny branżowa szkoła I stopnia klasa 1 po gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny branżowa szkoła I stopnia klasa 1 po gimnazjum I. Liczby rzeczywiste 1. Liczby naturalne 2. Liczby całkowite. 3. Liczby wymierne 4. Rozwinięcie dziesiętne liczby

Bardziej szczegółowo

Skrypt 10. Funkcja liniowa. Opracowanie L Równanie pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi.

Skrypt 10. Funkcja liniowa. Opracowanie L Równanie pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi. Projekt Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Skrypt 10 Funkcja liniowa 10. Równanie

Bardziej szczegółowo

Zadania do samodzielnego rozwiązania zestaw 11

Zadania do samodzielnego rozwiązania zestaw 11 Zadania do samodzielnego rozwiązania zestaw 11 1 Podać definicję pochodnej funkcji w punkcie, a następnie korzystając z tej definicji obliczyć ( ) π (a) f, jeśli f(x) = cos x, (e) f (0), jeśli f(x) = 4

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ

ARKUSZ HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ ARKUSZ HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ Przedmiot: matematyka Data: 07.04.2006 Klasa: I T inf i I T mech Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: Agnieszka Hodor Cel hospitacji: zdiagnozowanie umiejętności posługiwania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY 1LO i 1TI ROK SZKOLNY 2018/2019

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY 1LO i 1TI ROK SZKOLNY 2018/2019 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY 1LO i 1TI ROK SZKOLNY 2018/2019 Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Przedmiotowe Zasady Oceniania Strona tytułowa Przedmiotowe Zasady Oceniania Matematyka Liceum podstawa Krzysztof Pietrasik Podręcznik: 1. Prosto do matury 2 2. M. Antek, K. Belka, P. Grabowski 3. Nowa era Forma 1. Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ZAMKNIETE W zadaniach 1-25 wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi poprawna

ZADANIA ZAMKNIETE W zadaniach 1-25 wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi poprawna Arkusz A04 2 Poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIETE W zadaniach 1-25 wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi poprawna odpowiedź Zadanie 1. (0-1) Liczba π spełnia nierówność: A. + 1 > 5 B. 1 < 2 C. + 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji 1. Informacje wst pne: 2. Program nauczania: 3. Temat zaj 4. Integracja: 5. Cele lekcji: Ucze potrafi:

Scenariusz lekcji 1. Informacje wst pne: 2. Program nauczania: 3. Temat zaj 4. Integracja: 5. Cele lekcji: Ucze potrafi: Scenariusz lekcji 1. Informacje wstępne: Data: 25 września 2012r. Klasa: II a 2 liceum (profil bezpieczeństwo wewnętrzne); Czas trwania zajęć: 45 minut; Nauczany przedmiot: matematyka. 2. Program nauczania:

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROSTO DO MATURY KLASA 1 ZAKRES PODSTAWOWY

PLAN WYNIKOWY PROSTO DO MATURY KLASA 1 ZAKRES PODSTAWOWY PLAN WYNIKOWY PROSTO DO MATURY KLASA 1 ZAKRES PODSTAWOWY Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Warszawa 019 Liczba godzin TEMAT ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Język matematyki 1 Wzory skróconego mnożenia 3 Liczby pierwsze,

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY ZADAŃ MATURALNYCH Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STANDARDY DLA WYBRANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Z POZIOMU PODSTAWOWEGO I ROZSZERZONEGO

PRZYKŁADY ZADAŃ MATURALNYCH Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STANDARDY DLA WYBRANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Z POZIOMU PODSTAWOWEGO I ROZSZERZONEGO PRZYKŁADY ZADAŃ MATURALNYCH Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STANDARDY DLA WYBRANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Z POZIOMU PODSTAWOWEGO I ROZSZERZONEGO ZADANIA OPRACOWANE PRZEZ Agnieszkę Sumicką Katarzynę Hejmanowską

Bardziej szczegółowo

Zajęcia nr. 5: Funkcja liniowa

Zajęcia nr. 5: Funkcja liniowa Zajęcia nr. 5: Funkcja liniowa 6 maja 2005 1 Pojęcia podstawowe. Definicja 1.1 (funkcja liniowa). Niech a i b będą dowolnymi liczbami rzeczywistymi. Funkcję f : R R daną wzorem: f(x) = ax + b nazywamy

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć. Kształcenie w zakresie podstawowym.

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć. Kształcenie w zakresie podstawowym. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Matematyka. Poznać, zrozumieć Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 1 Poniżej podajemy umiejętności, jakie powinien zdobyć uczeń z każdego

Bardziej szczegółowo

Lekcja 2. Pojęcie równania kwadratowego. Str Teoria 1. Równaniem wielomianowym nazywamy równanie postaci: n

Lekcja 2. Pojęcie równania kwadratowego. Str Teoria 1. Równaniem wielomianowym nazywamy równanie postaci: n Lekcja 1. Lekcja organizacyjna kontrakt. Podręcznik: A. Ceve, M. Krawczyk, M. Kruk, A. Magryś-Walczak, H. Nahorska Matematyka w zasadniczej szkole zawodowej. Wydawnictwo Podkowa. Zakres materiału: Równania

Bardziej szczegółowo

. c) do jej wykresu należą punkty A ( 3,2 3 3) oraz

. c) do jej wykresu należą punkty A ( 3,2 3 3) oraz Funkcja liniowa powtórzenie wiadomości Napisz wzór funkcji liniowej wiedząc, że: a) miejscem zerowym funkcji jest liczba oraz f()=, b) miejscem zerowym funkcji jest liczba i i wykres funkcji przecina oś

Bardziej szczegółowo

Funkcja rosnąca, malejąca, stała współczynnik kierunkowy

Funkcja rosnąca, malejąca, stała współczynnik kierunkowy Funkcja rosnąca, malejąca, stała współczynnik kierunkowy 1. Cele lekcji Cel ogólny: Uczeń podaje przykłady funkcji i odczytuje jej własności z wykresów. Cele szczegółowe: Uczeń potrafi: określić monotoniczność

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki klasa I i II ZSZ 2013/2014

Przedmiotowy system oceniania z matematyki klasa I i II ZSZ 2013/2014 I. Liczby rzeczywiste K-2 P-3 R-4 D-5 W-6 Rozpoznaje liczby: naturalne (pierwsze i złożone),całkowite, wymierne, niewymierne, rzeczywiste Stosuje cechy podzielności liczb przez 2, 3,5, 9 Podaje dzielniki

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ Z MATEMATYKI ZAKRES ROZSZERZONY

ZESTAW PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ Z MATEMATYKI ZAKRES ROZSZERZONY ZESTAW PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ Z MATEMATYKI ZAKRES ROZSZERZONY Zadanie Wskaż w zbiorze A = Zadanie Usuń niewymierność z wyrażenia,(0); 0,9; ; 0; 8; 0; 0 liczby wymierne 6 Zadanie Rozwiąż nierówność x + > Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo