RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201409/001

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201409/001"

Transkrypt

1 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2014 ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2014 DNI/A/K/201409/001

2 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE Aktywa netto Składki Wyniki finansowe OFE Dekompozycja zmiany wartości aktywów netto Portfel inwestycyjny Liczba członków Transfery Sytuacja finansowa PTE Konkluzje Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE, STOPA ZWROTU, AKTYWA NETTO, SKŁADKI, CZŁONKOWIE OFE, PORTFEL INWESTYCYJNY, EFEKTYWNOŚĆ, TRANSFERY

3 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE W III kwartale 2014 roku przeciętna stopa zwrotu OFE wyniosła 4,6%. Najwyższą stopę zwrotu uzyskał MetLife OFE, którego wartość jednostki rozrachunkowej wzrosła o 5,5%. Najniższą stopę zwrotu w wysokości 2,9% osiągnął ING OFE. Z inwestycyjnego punktu widzenia III kwartał był zdecydowanie najlepszy w tym roku. Przeciętna stopa zwrotu w III kwartale wyniosła 4,6% W ciągu dziewięciu miesięcy 2014 roku średnia stopa zwrotu OFE wyniosła 5,4%, a poszczególne fundusze uzyskały stopy zwrotu od 3,5% do 6,7%. Wyniki inwestycyjne uzyskane w 2014 roku zostały osiągnięte na portfelach zdominowanych przez instrumenty udziałowe w związku z przekazaniem do ZUS, z początkiem lutego 2014 roku, dłużnej części portfela OFE (obligacje skarbowe i gwarantowane przez Skarb Państwa). Tabela 1. Stopy zwrotu OFE (%) IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 III Q AEGON 1,92 2,59-0,94 4,76 6,47 Allianz Polska 1,79 2,71-1,65 4,79 5,85 Aviva BZ WBK 1,44 2,65-1,25 4,87 6,30 AXA 1,42 2,51-1,04 5,15 6,67 Generali 1,60 2,19-2,45 5,22 4,88 ING 2,32 2,22-1,60 2,93 3,53 MetLife (dawne Amplico) 2,29 1,93-2,20 5,48 5,16 Nordea 2,06 2,70-1,71 5,09 6,08 Pekao 1,83 2,23-1,50 4,17 4,90 PKO BP Bankowy 1,90 2,42-0,83 4,27 5,92 Pocztylion 1,68 2,01-2,38 4,97 4,53 PZU Złota Jesień 1,79 2,96-1,20 3,24 5,02 WARTA* 1,89 2,16-1, Średnia OFE 1,84 2,41-1,57 4,58 5,44 WIG 1,95 2,12-0,84 5,67 7,01 WIG20 0,40 2,56-2,18 3,80 4,14 * 26 maja 2014 r. rozpoczęła się likwidacja OFE WARTA. Do 19 września 2014 r., czyli dnia zakończenia likwidacji OFE WARTA, PTE Allianz Polska S.A. zarządzało równolegle dwoma funduszami: OFE WARTA i Allianz Polska OFE. Źródło: OFE Uwzględniając obecną strukturę portfeli OFE, ich wyniki inwestycyjne są w największym stopniu determinowane przez sytuację na polskim rynku instrumentów udziałowych. W III kwartale 2014 roku koniunktura na rynku akcji sprzyjała inwestorom, a więc także OFE. Główne indeksy zyskiwały na wartości: indeks WIG20 wzrósł o 3,8%, a WIG o 5,7%. W pierwszych trzech kwartałach 2014 roku GPW także zanotowała zwyżki, indeksy wzrosły odpowiednio o 4,1% i 7,0%, co przełożyło się na dodatnie stopy zwrotu wszystkich OFE. DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH 3

4 2. Aktywa netto Na koniec III kwartału 2014 roku aktywa netto OFE wyniosły 159 mld zł Rynek OFE jest rynkiem o wysokiej koncentracji Otwarte fundusze emerytalne posiadały na koniec III kwartału 2014 roku aktywa netto o wartości 159 mld zł, co oznacza wzrost o 6,8 mld zł (4,5%) w ciągu 3 miesięcy. Zgodnie z postanowieniami art. 23 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, 3 lutego 2014 roku otwarte fundusze emerytalne przekazały do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych aktywa o wartości 153,2 mld zł. W okresie poprzedzającym przekazanie aktywów do ZUS, OFE dysponowały aktywami netto o wartości nawet ponad 300 mld zł. Po raz pierwszy wartość aktywów netto OFE przekroczyła 300 mld w dniu 15 października 2013 roku, a historyczne maksimum odnotowano 25 listopada 2013 roku, kiedy w bilansach funduszy wykazano w tej pozycji 307 mld zł. Na koniec III kwartału 2014 roku najmniejszy fundusz (Pekao OFE) dysponował aktywami netto na poziomie 2,4 mld zł, gdy w tym samym czasie największy podmiot (ING OFE) wykazywał aktywa netto o wartości 37,9 mld zł, czyli prawie 16-krotnie większej. Tabela 2. Aktywa netto OFE (mln zł) 30 września grudnia marca czerwca września 2014 AEGON , , , , ,3 Allianz Polska 8 878, , , , ,2 Aviva BZ WBK , , , , ,7 AXA , , , , ,2 Generali , , , , ,9 ING , , , , ,0 MetLife (dawne Amplico) , , , , ,2 Nordea , , , , ,8 Pekao 4 399, , , , ,5 PKO BP Bankowy , , , , ,1 Pocztylion 5 553, , , , ,7 PZU Złota Jesień , , , , ,9 WARTA* 3 917, , , ,1 - Razem , , , , ,5 * 26 maja 2014 r. rozpoczęła się likwidacja OFE WARTA. Do 19 września 2014 r., czyli dnia zakończenia likwidacji OFE WARTA, PTE Allianz Polska S.A. zarządzało równolegle dwoma funduszami: OFE WARTA i Allianz Polska OFE. Źródło: OFE W kolejnych kwartałach można się spodziewać stosunkowo niskiego tempa przyrostu aktywów OFE, a nawet ich okresowego zmniejszania. Wynika to z faktu, że tylko część członków OFE złożyła deklarację o chęci przekazywania części bieżących składek do OFE (dane ZUS wskazują, że osób takich jest ponad 2,5 mln). Oznacza to, że strumień składek będzie istotnie mniejszy, a dodatkowo rozpocznie się faza dekumulacji aktywów OFE związana z przekazywaniem środków z OFE do ZUS w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa. DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH 4

5 3. Składki W III kwartale 2014 roku do otwartych funduszy emerytalnych trafiło łącznie 1,5 mld zł składek. Zmiany przepisów prawa sprawiały, że w ostatnim czasie stawki składek ulegały zmianom, co powodowało fluktuacje wielkości strumienia odprowadzanego do OFE. W 2013 roku odprowadzane było 2,8% podstawy wymiaru składki, za styczeń 2014 roku składki przekazane były w wysokości 3,1% podstawy, a od lutego 2014 roku obowiązuje stawka 2,92%. Od 1 lipca 2014 roku składki do OFE odprowadzają tylko osoby, które złożyły odpowiednią deklarację w ZUS. Technicznie rzecz ujmując, ZUS przekazuje składki do OFE w miesiącu następującym po miesiącu ich naliczenia, co oznacza, że składki naliczone za lipiec trafiły do OFE w sierpniu i spadek wartości składek w III kwartale nie oddaje w pełni obniżenia ich stawki oraz wolumenu. W III kwartale 2014 roku ZUS przekazał do OFE składki o wartości 1,5 mld zł Tabela 3. Składki przekazane do OFE (mln zł) IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 III Q AEGON 101,4 128,5 117,4 57,6 303,5 Allianz Polska 77,6 119,7 105,3 58,6 283,7 Aviva BZ WBK 449,6 615,7 566,5 299, ,3 AXA 154,1 218,1 190,3 98,6 507,0 Generali 138,5 183,4 169,0 90,4 442,9 ING 534,4 804,1 725,9 398, ,7 MetLife 193,8 269,7 241,2 122,5 633,5 Nordea 111,9 157,2 136,1 69,4 362,7 Pekao 38,9 52,1 47,2 24,9 124,2 PKO BP Bankowy 108,4 152,8 133,5 68,5 354,7 Pocztylion 58,5 68,6 63,5 30,1 162,2 PZU Złota Jesień 304,2 392,0 352,3 175,0 919,2 WARTA* 33,9 56,1 45,8 19,6 121,5 Razem 2 305, , , , ,0 * 26 maja 2014 r. rozpoczęła się likwidacja OFE WARTA. Do 19 września 2014 r., czyli dnia zakończenia likwidacji OFE WARTA, PTE Allianz Polska S.A. zarządzało równolegle dwoma funduszami: OFE WARTA i Allianz Polska OFE. Źródło: OFE Od przekazanych przez ZUS składek potrącane były opłaty w wysokości maksymalnie 1,75% przekazanych środków. W związku z tym, w III kwartale na konta członków OFE trafiło niespełna 1,5 mld zł. W listopadzie 2014 roku rozpocznie się proces dekumulacji aktywów OFE związany z suwakiem bezpieczeństwa. Szacunki UKNF wskazują, że wartość kapitałów przekazywanych przez OFE do ZUS w ramach tej procedury będzie przeważała nad wartością składek przekazywanych w tym czasie przez ZUS do OFE, np. w roku 2015 ujemny bilans tej operacji z punktu widzenia OFE wyniesie ponad 0,5 mld zł. DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH 5

6 4. Wyniki finansowe OFE W III kwartale 2014 roku OFE wykazały zysk w wysokości 6,4 mld zł Łączny wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych w III kwartale 2014 roku wyniósł 6,4 mld zł. W ciągu dziewięciu miesięcy 2014 roku OFE wypracowały zysk dla swoich członków na poziomie 6,9 mld zł. Od początku lutego 2014 roku portfel OFE ma charakter znacznie bardziej agresywny niż w poprzednich okresach, z tego względu w kolejnych kwartałach można się spodziewać istotnego wzrostu zmienności w zakresie stóp zwrotu i wyników finansowych OFE. Tabela 4. Wyniki finansowe OFE (mln zł) IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 III Q AEGON 238,5 123,7-61,3 308,1 370,4 Allianz Polska 157,0 111,0-76,9 322,8 356,9 Aviva BZ WBK 939,5 720,0-429, , ,6 AXA 254,7 169,9-99,7 475,1 545,3 Generali 230,2 106,1-188,4 381,4 299,1 ING 1 611,6 553,3-591, ,8 967,6 MetLife 528,0 155,5-266,3 633,5 522,6 Nordea 270,5 155,0-119,8 353,0 388,2 Pekao 80,4 33,7-34,2 95,9 95,4 PKO BP Bankowy 244,3 133,0-55,4 290,3 368,0 Pocztylion 92,8 37,6-68,6 137,0 105,9 PZU Złota Jesień 691,5 437,7-251,4 668,7 855,0 WARTA* 74,6 32,4-35,2 108,0** 105,2** Razem 5 413, , , , ,1 * 26 maja 2014 r. rozpoczęła się likwidacja OFE WARTA. Do 19 września 2014 r., czyli zakończenia likwidacji OFE WARTA, PTE Allianz Polska S.A. zarządzało równolegle dwoma funduszami: OFE WARTA i Allianz Polska OFE. ** Wynik do dnia likwidacji OFE WARTA. Źródło: OFE W III kwartale 2014 roku wszystkie fundusze zanotowały dodatnie wyniki finansowe w wysokości od 95,9 mln zł (Pekao OFE) do 1 650,9 mln zł (Aviva OFE Aviva BZ WBK). Dodatnie stopy zwrotu za III kwartał pozwoliły wszystkim funduszom wykazać dodatnie wyniki finansowe za pierwsze dziewięć miesięcy 2014 roku, największy zysk na poziomie 1 941,6 mln zł odnotował Aviva OFE Aviva BZ WBK. DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH 6

7 5. Dekompozycja zmiany wartości aktywów netto W III kwartale 2014 roku aktywa netto OFE wzrosły o 6,8 mld zł (4,3%). Największy wpływ na zmianę wartości aktywów netto (WAN) otwartych funduszy emerytalnych w III kwartale 2014 roku miały wyniki finansowe wypracowane przez fundusze oraz składki przekazane w tym okresie przez ZUS do OFE. W III kwartale 2014 roku z tytułu składek OFE otrzymały 1,5 mld zł. Od składek zostały potrącone opłaty na rzecz powszechnych towarzystw emerytalnych w wysokości ok. 25 mln zł. W tym samym okresie fundusze emerytalne odnotowały dodatni wynik finansowy, który przed odjęciem opłaty za zarządzanie osiągnął poziom 6,6 mld zł. Powszechne towarzystwa emerytalne pobrały opłatę za zarządzanie OFE w wysokości 0,2 mld zł. Czynnikiem istotnie wpływającym na wartość aktywów netto OFE było przekazanie na rzecz PTE środków z likwidacji części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego o wartości ponad 950 mln zł. Wykres 1. Dekompozycja zmiany wartości aktywów netto OFE (mld zł) W III kwartale 2014 roku aktywa netto OFE wzrosły o 6,8 mld zł Źródło: OFE, obliczenia własne Wśród innych czynników wpływających na zmianę wartości aktywów netto OFE w III kwartale należy wskazać przepływy wynikające z przejęcia przez ZUS roli instytucji wypłacającej wszystkie świadczenia emerytalne, co wiązało się z przekazaniem z OFE do ZUS aktywów tych członków OFE, którzy np. pobierają okresowe emerytury kapitałowe. W kolejnych okresach do ZUS będą już systematycznie przekazywane środki w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa. Aktualne szacunki wskazują, że przepływy z tego tytułu między OFE a ZUS będą większe niż składki przekazywane z ZUS do OFE. Pozostałe elementy oddziaływujące na poziom aktywów netto to zmiana poziomu zobowiązań czy przekazanie środków na rzecz spadkobierców zmarłych członków OFE. Łączny bilans wszystkich wskazanych powyżej operacji był w III kwartale ujemny i przyczynił się do zmniejszenia wartości aktywów netto o 0,1 mld zł. DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH 7

8 6. Portfel inwestycyjny W III kwartale 2014 roku kontynuowany był proces dostosowywania portfeli OFE do nowych uregulowań prawnych oraz konsekwencji przekazania skarbowych papierów wartościowych do ZUS i wprowadzenia zakazu lokowania aktywów OFE w ten rodzaj instrumentów. Dominującą pozycję w portfelach OFE stanowią krajowe instrumenty udziałowe, ale zaangażowanie OFE w tej pozycji spadło w ciągu 3 miesięcy i to mimo wzrostu notowań na GPW, co oznacza, że OFE sprzedawały akcje. Na koniec II kwartału 79,6% portfela OFE stanowiły krajowe akcje, podczas gdy 3 miesiące wcześniej udział ten wynosił 79,8%. Wykres 2. Struktura portfela inwestycyjnego OFE (%) Od lutego 2014 roku podstawę portfela OFE stanowią krajowe udziałowe papiery wartościowe Źródło: OFE W III kwartale 2014 roku wzrósł udział lokat OFE w depozytach bankowych. Sytuację tę należy wiązać z przygotowywaniem się OFE do przekazania znaczniej części środków w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa, gdyż pierwsze przepływy z tego tytułu wystąpią w IV kwartale 2014 rok. Na koniec III kwartału udział depozytów w portfelu inwestycyjnym OFE wyniósł 6,9% (wzrost o 0,9 pkt. proc.). Zauważalnie spadło w portfelu OFE znaczenie lokat poza granicami kraju. Na koniec III kwartału 2014 roku udział tej kategorii w portfelu wyniósł 4,3% (spadek o 0,7 pkt. proc). Zgodnie z przepisami obowiązującymi od lutego 2014 roku zniesiono limit na lokaty poza granicami kraju, wprowadzając w zamian limit na inwestycje denominowane w walucie innej niż krajowa. Na koniec września 2014 roku udział takich aktywów w portfelach OFE wynosił 8,15%. Warty odnotowania jest także wzrost zaangażowania OFE w pozaskarbowe instrumenty dłużne. Na koniec III kwartału udział tych instrumentów w portfelu inwestycyjnym OFE wyniósł 7,4% (wzrost o 0,2 pkt. proc.). DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH 8

9 7. Liczba członków Zgodnie z danymi Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez ZUS, na koniec III kwartału 2014 roku do OFE należało łącznie 16,7 mln członków. W porównaniu z końcem poprzedniego kwartału oznacza to spadek o 20,5 tys. członków. Na koniec września 2014 roku do OFE należało 16,7 mln członków 28 grudnia 2013 Tabela 5. Liczba członków OFE 31 marca czerwca września 2014 Zmiana w ostatnim roku (%) AEGON ,7 Allianz Polska ,9 Aviva BZ WBK ,2 AXA ,3 Generali ,3 ING ,6 MetLife ,4 Nordea ,6 Pekao ,5 PKO BP Bankowy ,5 Pocztylion ,5 PZU Złota Jesień ,0 WARTA* Razem ,7 * 26 maja 2014 r. rozpoczęła się likwidacja OFE WARTA. Do 19 września 2014 r., czyli zakończenia likwidacji OFE WARTA, PTE Allianz Polska S.A. zarządzało równolegle dwoma funduszami: OFE WARTA i Allianz Polska OFE. Źródło: OFE W ujęciu względnym spadek liczby członków w III kwartale 2014 roku wyniósł 0,1%. W związku z wprowadzeniem zakazu akwizycji radykalnie spadła liczba osób samodzielnie zapisujących się lub zmieniających OFE. Większe zmiany w liczebności członków dokonywały się tylko poprzez losowania przeprowadzane przez ZUS w styczniu i lipcu każdego roku. Dodatkowo, przed losowaniem ZUS przesyłał do każdej osoby, która mimo ciążącego obowiązku nie dokonała samodzielnie wyboru OFE, że jeśli takiego wyboru nie dokona w wyznaczonych czasie, zostanie jej przydzielony OFE w drodze losowania. Dane historyczne wskazują, że taka informacja działała mobilizująco i duża część osób zapisywała się samodzielnie do OFE w okresach bezpośrednio poprzedzających losowanie. Dla przykładu, nawet po wprowadzeniu zakazu akwizycji od 2012 roku w miesiącu losowania (styczeń i lipiec) do OFE zapisywało się ok tys. nowych członków, podczas gdy w pozostałych miesiącach roku liczba takich osób rzadko przekraczała 1 tys. Po zniesieniu losowania, czyli od lutego 2014 roku, liczba osób zapisujących się do OFE nie przekraczała 500 osób miesięcznie, poza lipcem i sierpniem, kiedy wyniosła odpowiednio 1,9 tys. i 1,8 tys., ale nawet ten niewielki wzrost należy raczej wiązać z chwilowym zwiększeniem zainteresowania OFE wynikającym z ustawowej konieczności potwierdzenia przez członków woli przekazywania części składki emerytalnego do OFE. Od lutego 2014 roku losowanie zostało zniesione, a składki osób, które samodzielnie nie zapiszą się do OFE w wymaganym terminie, będą w całości przekazywane do ZUS. DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH 9

10 W porównaniu do stanu z września 2013 roku liczba członków OFE wzrosła o 1,7%. Największy przyrost liczby członków odnotował Allianz Polska OFE (82,9%), który przejął członków i aktywa OFE WARTA. 8. Transfery W III kwartale 2014 roku 6,2 tys. członków zmieniło fundusz emerytalny W III kwartale 2014 roku liczba transferów członków między poszczególnymi funduszami wyniosła 6,2 tys. osób. To radykalne zmniejszenie w porównaniu do I kwartału 2012 roku i lat wcześniejszych, kiedy liczba transferów wyraźnie przekraczała 100 tys. osób. Zjawisko to jest efektem wprowadzenia ustawowego zakazu akwizycji. W III kwartale 2014 roku, w drodze transferów, najwięcej członków pozyskał ING OFE (4 220 osób). Uwzględniając liczbę członków, którzy opuścili ten fundusz, końcowe dodatnie saldo transferowe wyniosło osoby, co było najlepszym wynikiem na rynku. Najwięcej członków (1 129 osoby) odeszło z Aviva OFE Aviva BZ WBK, ale stosunkowo duża liczba członków, którzy przystąpili do tego OFE pozwoliła mu na istotne zmniejszenie ubytku członków netto. Tabela 6. Saldo osób zmieniających OFE IV 2013 I Q 2014 II Q 2014 III Q AEGON Allianz Polska Aviva BZ WBK AXA Generali ING MetLife Nordea Pekao PKO BP Bankowy Pocztylion PZU Złota Jesień WARTA* Liczba transferowanych członków OFE * 26 maja 2014 r. rozpoczęła się likwidacja OFE WARTA. Do 19 września 2014 r., czyli zakończenia likwidacji OFE WARTA, PTE Allianz Polska S.A. zarządzało równolegle dwoma funduszami: OFE WARTA i Allianz Polska OFE. Źródło: ZUS Zgodnie z oczekiwaniami, w III kwartale wzrosła liczba osób zmieniających OFE w stosunku do sytuacji w poprzednich kwartałach, co należy wiązać ze wzrostem zainteresowania zmianami w funkcjonowaniu OFE wprowadzonymi w 2014 roku. Kluczowe znaczenia miał okres od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 roku, kiedy to wszyscy członkowie OFE, którzy chcieli, aby odpowiednia część ich składki była odprowadzana do OFE, zobowiązani byli do złożenia stosownej deklaracji w tym zakresie, a przy okazji mogli także wyrazić chęć zmiany funduszu. DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH 10

11 9. Sytuacja finansowa PTE Wartość kapitałów własnych powszechnych towarzystw emerytalnych na koniec września 2014 roku wyniosła 3,5 mld zł i wzrosła o 11,7% w porównaniu do stanu z czerwca 2014 roku. Na zmiany poziomu kapitału własnego w poszczególnych PTE w III kwartale 2014 roku wpływały z jednej strony wypłaty dywidendy, które zmniejszały wartość kapitałów w podmiotach je wypłacających, a z drugiej zyski PTE, rosnące dodatkowo w niektórych przypadkach w związku z wykazaniem przychodów z likwidacji części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego. Na koniec września 2014 roku kapitały własne PTE wynosiły 3,5 mld zł Tabela 7. Wybrane wskaźniki sytuacji finansowej PTE (mln zł) IVQ 2013 IQ 2014 IIQ 2014 IIIQ 2014 Kapitał własny 3 637, , , ,0 Wynik finansowy netto -218,1 271,2 495,8 953,3 Kapitał własny + Fundusz Gwarancyjny/ WAN OFE 1,6% 3,3% 3,0% 2,7% Źródło: PTE Kapitały własne PTE są bardzo istotnym elementem bezpieczeństwa kapitałowej części systemu emerytalnego. Stanowią kluczowy element gwarantowania odpowiedniego poziomu jakości zarządzania aktywami funduszy oraz źródło pokrycia strat w przypadku nieprawidłowości w tym procesie. Z tego względu bardzo ważne jest, aby PTE posiadały kapitały własne na poziomie adekwatnym do wartości zarządzanych aktywów w OFE. Na koniec III kwartału 2014 roku relacja sumy kapitałów własnych PTE i środków na Funduszu Gwarancyjnym do aktywów netto OFE wynosiła 2,7% i wahała się w poszczególnych towarzystwach od 2,0% do 4,3%. Kapitały własne PTE są ważnym elementem bezpieczeństwa kapitałowej części systemu emerytalnego Sytuacja finansowa PTE na koniec września 2014 roku uległa istotnym zmianom w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Przychody wynikające z zarządzania funduszami emerytalnymi wzrosły o 45,4%, a w tym samym czasie koszty związane z zarządzaniem funduszami emerytalnymi wzrosły o 24,3%. W dużej mierze było to skutkiem zmian prawnych, jakie weszły w życie na początku 2014 roku, co szczególnie widać w przepływach związanych z Funduszem Gwarancyjnym. Zgodnie z obowiązującymi od lutego przepisami, cześć dodatkowa Funduszu Gwarancyjnego została zlikwidowana, natomiast zwiększona została część Funduszu Gwarancyjnego administrowana przez KDPW. Wynik tych operacji bardzo istotnie, ale jednorazowo zwiększy zyski PTE w bieżącym roku. DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH 11

12 Konkluzje Efektywność OFE w III kwartale 2014 roku uległa znacznej poprawie porównaniu do poprzedniego kwartału. Od początku lutego 2014 roku portfel OFE ma charakter znacznie bardziej agresywny niż w poprzednich okresach, z tego względu należy się spodziewać istotnego wzrostu zmienności w zakresie efektywności inwestycyjnej i wyników finansowych OFE. Nowe przepisy obowiązujące od 1 lutego, dotyczące polityki inwestycyjnej OFE doprowadziły w praktyce do przekształcenia OFE w fundusze akcyjne, podczas gdy wcześniej ich polityka inwestycyjna sytuowała je w grupie funduszy stabilnego wzrostu. Obecnie obowiązuje limit minimalnego zaangażowania OFE w instrumenty udziałowe na poziomie 75% aktywów, a rzeczywisty udział akcji w portfelach OFE sięga blisko 80%. W III kwartale 2014 roku wzrósł udział lokat OFE w depozytach bankowych. Sytuację tę należy wiązać z przygotowywaniem się OFE do przekazania znaczniej części środków w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa, gdyż pierwsze przepływy z tego tytułu wystąpią w IV kwartale 2014 rok. Na koniec III kwartału udział depozytów w portfelu inwestycyjnym OFE wyniósł 6,9% (wzrost o 0,9 pkt. proc.). Od 1 lipca 2014 roku składki do OFE odprowadzają tylko osoby, które złożyły odpowiednią deklarację w ZUS. Wysokość składek przekazanych do OFE w sierpniu i wrześniu, a więc już z uwzględnieniem deklaracji członków, wskazuje na radykalny spadek w tym zakresie. DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH 12

13 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO plac Powstańców Warszawy Warszawa tel. (+48 22) fax (+48 22) (95)

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201412/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201412/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015 DNI/A/K/12/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE... 3 2. Aktywa netto...

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2015 ROKU DNI/A/K/201503/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2015 ROKU DNI/A/K/201503/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2015 ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015 DNI/A/K/201503/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201403/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201403/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2014 DNI/A/K/201403/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201309/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201309/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa DNI/A/K/09/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE...

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201303/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2013

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201303/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2013 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2013 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2013 DNI/A/K/201303/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201312/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201312/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2014 DNI/A/K/12/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE...

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2015 ROKU DNI/A/K/201506/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2015 ROKU DNI/A/K/201506/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2015 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015 DNI/A/K/201506/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE... 3 2. Aktywa

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201209/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201209/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2012 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 DNI/A/K/201209/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201212/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2013

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201212/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2013 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2013 DNI/A/K/12/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE, STOPA

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2016 ROKU DNI/A/K/201603/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2016

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2016 ROKU DNI/A/K/201603/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2016 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2016 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2016 DNI/A/K/201603/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE... 3 2. Aktywa

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201206/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201206/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 DNI/A/K/201206/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201203/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201203/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2012 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 DNI/A/K/201203/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2011 ROKU DNI/A/K/201112/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2011 ROKU DNI/A/K/201112/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2011 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 DNI/A/K/201112/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

Rynek otwartych funduszy emerytalnych 2008

Rynek otwartych funduszy emerytalnych 2008 Rynek otwartych funduszy emerytalnych 2008 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 2009 r. Spis treści Najważniejsze informacje...3 Efektywność działalności inwestycyjnej OFE...4 Ustawowe stopy zwrotu...5

Bardziej szczegółowo

Rynek OFE w liczbach marzec 2013 r.

Rynek OFE w liczbach marzec 2013 r. Rynek OFE w liczbach marzec 2013 r. PODSTAWOWE INFORMACJE O OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH 1. Analizy Online komentarz do miesięcznych wyników inwestycyjnych 2. Liczba członków OFE 3. Aktywa netto OFE

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2014 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2014 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia października 04 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 7 kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 kwietnia 2014 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 8 kwietnia 04 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 października 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 października 2012 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 5 października 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 października 2013 r. 1. Informacja o wysokości stopy zwrotu

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 października 2013 r. 1. Informacja o wysokości stopy zwrotu Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 8 października 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Rynek OFE w liczbach marzec 2014 r.

Rynek OFE w liczbach marzec 2014 r. Rynek OFE w liczbach marzec 2014 r. PODSTAWOWE INFORMACJE O OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH 1. Analizy Online komentarz do miesięcznych wyników inwestycyjnych 2. Liczba członków OFE 3. Aktywa netto OFE

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 kwietnia 2013 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 5 kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2015 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 7 kwietnia 05 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 1 stycznia 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 1 stycznia 2012 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia stycznia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu: W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2012 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 0 kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2017 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2017 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 7 października 07 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 26 października 2016 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 26 października 2016 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia października 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2017 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2015 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2015 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 7 października 05 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Rynek OFE w liczbach sierpień 2013 r.

Rynek OFE w liczbach sierpień 2013 r. Rynek OFE w liczbach sierpień 2013 r. PODSTAWOWE INFORMACJE O OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH 1. Analizy Online komentarz do miesięcznych wyników inwestycyjnych 2. Liczba członków OFE 3. Aktywa netto

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 30 października 2018 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 30 października 2018 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 0 października. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2018 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 7 kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 30 października 2018 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 30 października 2018 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 0 października 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

Ranking OFE 2013: fundusze lepsze od ZUS-u. Który zarobił najwięcej?

Ranking OFE 2013: fundusze lepsze od ZUS-u. Który zarobił najwięcej? : fundusze lepsze od ZUS-u. Który zarobił najwięcej? Nawet najgorszy OFE zarobił w ostatnich latach dla swoich klientów więcej niż ZUS. Mimo niedawnej zapaści na rynkach finansowych i roku 2008 oraz 2011,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 29 kwietnia 2019 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 9 kwietnia 09 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 4 maja 2016 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku Wynik finansowy otwartych funduszy

Bardziej szczegółowo

Rentowność prowadzenia otwartych funduszy emerytalnych jak to jest naprawdę? (09 września 2008r.)

Rentowność prowadzenia otwartych funduszy emerytalnych jak to jest naprawdę? (09 września 2008r.) Rentowność prowadzenia otwartych funduszy emerytalnych jak to jest naprawdę? (09 września 2008r.) Wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału dla całej branży PTE wynosi 16,3% rocznie. Wewnętrzna stopa zwrotu z

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Wstęp Wnioski ZałoŜenia Załączniki tabele i wykresy... 15

Spis treści 1 Wstęp Wnioski ZałoŜenia Załączniki tabele i wykresy... 15 INFORMACJA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCA ROZLICZENIA SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 r. KWIECIEŃ 21 r. WARSZAWA, CZERWIEC 21 Spis treści 1 Wstęp... 3

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Otwarte fundusze emerytalne (OFE) w Polsce: perspektywy dla rynku w 2013 roku po mocnym roku 2012

Otwarte fundusze emerytalne (OFE) w Polsce: perspektywy dla rynku w 2013 roku po mocnym roku 2012 Otwarte fundusze emerytalne (OFE) w Polsce: perspektywy dla rynku w 2013 roku po mocnym roku 2012 Rok 2012 okazał się bardzo dobry dla polskich otwartych funduszy emerytalnych Polskie otwarte fundusze

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne listopad 2002

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne listopad 2002 www.analizy.pl 4-12-22 PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne listopad 22 Wartość aktywów netto w OFE przekroczyła 3 mld PLN Wartość środków zgromadzonych w polskich funduszach emerytalnych wzrosła w końcu

Bardziej szczegółowo

Efektywności polskiego systemu emerytalnego z perspektywy Giełdy. dr hab. prof. SGH Jan Koleśnik Doradca Prezesa Zarządu

Efektywności polskiego systemu emerytalnego z perspektywy Giełdy. dr hab. prof. SGH Jan Koleśnik Doradca Prezesa Zarządu Efektywności polskiego systemu emerytalnego z perspektywy Giełdy dr hab. prof. SGH Jan Koleśnik Doradca Prezesa Zarządu Znaczenie OFE dla GPW GPW jako pośrednikiem w przepływie kapitału pomiędzy stroną

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 GRUDZIEŃ 27 WARSZAWA, MARZEC 28

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZENIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES: LIPIEC 1999 MAJ 28 WARSZAWA, LISTOPAD 28 SPIS

Bardziej szczegółowo

Dobre wyniki w trudnych czasach

Dobre wyniki w trudnych czasach Warszawa, 10 marca 2009 roku Wyniki finansowe Grupy PZU w 2008 roku Dobre wyniki w trudnych czasach W 2008 roku Grupa PZU zebrała 21.515,4 mln złotych z tytułu składek ubezpieczeniowych, osiągając zysk

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku

Sytuacja finansowa powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku Sytuacja finansowa powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 20 0 r. SPIS TREŚCI 1. Kapitał podstawowy i akcjonariusze... 3 2. Sytuacja majątkowo-kapitałowa...

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.. 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.. 2014 r. Projekt z dnia 4 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

System emerytalny w Polsce

System emerytalny w Polsce System emerytalny w Polsce 1 Reformy systemów emerytalnych w wybranych krajach Europy Środkowo- Wschodniej i Ameryki Łacińskiej 20 18 16 Bułgaria Chorwacja Estonia Litwa Dominikana 14 12 10 Kazachstan

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W 2012 ROKU

SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W 2012 ROKU SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA 2012 DNI/A/P/201212/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH SŁOWA KLUCZOWE: PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ FUNDUSZY EMERYTALNYCH W OKRESIE 30.03.2012 31.03.2015 Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015 SŁOWA KLUCZOWE: KNF, PTE, OFE, PFE,

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji finansowej FUS za okres styczeń wrzesień 2018 r.

Informacja o sytuacji finansowej FUS za okres styczeń wrzesień 2018 r. Informacja o sytuacji finansowej FUS za okres r. Zestawienie przychodów i kosztów FUS (w tys. zł) upływ czasu: 75,0% Wyszczególnienie Plan r. Wykonanie r. % wykonania planu Stan Funduszu na początek okresu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ FUNDUSZY EMERYTALNYCH W OKRESIE

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ FUNDUSZY EMERYTALNYCH W OKRESIE INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ FUNDUSZY EMERYTALNYCH W OKRESIE 30.09.2013 30.09.2016 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2016 SŁOWA KLUCZOWE: KNF, PTE, OFE, PFE, IKE, IKZE, STOPA ZWROTU,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat jako źródło informacji oceny efektywności OFE w okresie badawczym 2012 2014

Rachunek zysków i strat jako źródło informacji oceny efektywności OFE w okresie badawczym 2012 2014 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 862 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 75 (2015) DOI: 10.18276/frfu.2015.75-41 s. 505 514 Rachunek zysków i strat jako źródło informacji oceny efektywności

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES WRZESIEŃ 1999 GRUDZIEŃ 5 WARSZAWA, MARZEC 6

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne sierpień 2003

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne sierpień 2003 www.analizy.pl 8-9-23 PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne sierpień 23 Aktywa OFE przekroczyły 42 mld PLN Wartość aktywów netto zgromadzonych w funduszach emerytalnych w końcu sierpnia wyniosła 42,1

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W 2014 ROKU

SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W 2014 ROKU SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W 2014 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA 2015 DNI/A/P/201412/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH SŁOWA KLUCZOWE: PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ FUNDUSZY EMERYTALNYCH W OKRESIE 31.03.2011 31.03.2014 Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2014 SŁOWA KLUCZOWE: KNF, PTE, OFE, PFE,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji w sektorze SKOK II kwartał 2017 r.

Raport o sytuacji w sektorze SKOK II kwartał 2017 r. Raport o sytuacji w sektorze SKOK II kwartał 2017 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, październik 2017 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2018 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2018 r. Warszawa, dnia 29 czerwca 2018 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2018 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji w sektorze SKOK I kwartał 2017 r.

Raport o sytuacji w sektorze SKOK I kwartał 2017 r. Raport o sytuacji w sektorze SKOK I kwartał 2017 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, lipiec 2017 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ FUNDUSZY EMERYTALNYCH W OKRESIE

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ FUNDUSZY EMERYTALNYCH W OKRESIE INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ FUNDUSZY EMERYTALNYCH W OKRESIE 28.09.2007 30.09.2010 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2010 SŁOWA KLUCZOWE: KNF, PTE, OFE, PFE, STOPA ZWROTU, AKTYWA NETTO,

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2010 roku

Raport dotyczący sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2010 roku RAPORT DOTYCZĄCY SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2010 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 DEPARTAMENT USŁUG FINANSOWYCH, LICENCJONOWANIA I NADZORU FUNKCJONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W ROKU 2010 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 DNI/A/P/201012/001

SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W ROKU 2010 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 DNI/A/P/201012/001 SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W ROKU 2010 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 DNI/A/P/201012/001 PION NADZORU UBEZPIECZENIOWO-EMERYTALNEGO DEPARTAMENT NADZORU

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 CZERWIEC WARSZAWA, LISTOPAD r. Analiza

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 października 2010 r. BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

Opłata za zarządzanie

Opłata za zarządzanie ANALIZA SKUTKÓW USTAWY O ZMIANIE USTAWY O ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIU FUNDUSZY EMERYTALNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW, UCHWALONEJ PRZEZ SEJM RP W DNIU 27 SIERPNIA 2003 R. Po uchwaleniu przez Sejm w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ FUNDUSZY EMERYTALNYCH W OKRESIE

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ FUNDUSZY EMERYTALNYCH W OKRESIE INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ FUNDUSZY EMERYTALNYCH W OKRESIE 30.09.2009 28.09.2012 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 SŁOWA KLUCZOWE: KNF, PTE, OFE, PFE, STOPA ZWROTU, AKTYWA NETTO,

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 27 stycznia 2014 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 27 stycznia 2014 r. RM-110-12-14 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W I POŁOWIE 2015 ROKU

SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W I POŁOWIE 2015 ROKU SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W I POŁOWIE 2015 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA 2015 DNI/A/P/201506/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH SŁOWA KLUCZOWE:

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt w B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie w następującym brzmieniu:

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt w B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie w następującym brzmieniu: ANEKS NR 3 Z DNIA 5 SIERPNIA 2016 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 Warszawa, 26 października 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 W dniu 30 czerwca 2012 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

newss.pl Expander: Ostatnia okazja, aby nie dać się wylosować do OFE

newss.pl Expander: Ostatnia okazja, aby nie dać się wylosować do OFE Strona 1 z 3Jeszcze tylko dwa dni pozostały osobom, które w ostatnim czasie rozpoczęły pracę, na wybór Otwartego Funduszu Emerytalnego. Osoby, które nie podejmą decyzji zostaną przydzielone do funduszu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ FUNDUSZY EMERYTALNYCH W OKRESIE

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ FUNDUSZY EMERYTALNYCH W OKRESIE INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ FUNDUSZY EMERYTALNYCH W OKRESIE 31.03.2009 30.03.2012 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 SŁOWA KLUCZOWE: KNF, PTE, OFE, PFE, STOPA ZWROTU, AKTYWA NETTO,

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1 SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Emerytura tylko z ZUS czy z ZUS i OFE

Emerytura tylko z ZUS czy z ZUS i OFE Emerytura tylko z ZUS czy z ZUS i OFE Grażyna Ancyparowicz Warszawa-Ursus, 13 luty 2014 r. Zobowiązania traktatowe do zabezpieczenia społecznego Konwencja 102 MOP z 28 czerwca 1952 r., ratyfikowana 24

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Informacja. o sytuacji finansowej FUS w 2018 r.

Informacja. o sytuacji finansowej FUS w 2018 r. Informacja o sytuacji finansowej FUS w 2018 r. Rok 2018 był pod wieloma względami rekordowy dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pozytywne zjawiska w gospodarce oraz działania ZUS ące na celu uszczelnienie

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W IV KWARTALE 2009 ROKU

BILANS PŁATNICZY W IV KWARTALE 2009 ROKU N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dn. 31 marca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W IV KWARTALE 2009 ROKU Ujemne saldo rachunku bieżącego Saldo rachunku bieżącego w IV kwartale

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. W związku z publikacją danych bilansu płatniczego za styczeń z tygodniowym

Bardziej szczegółowo

6 lat działania OFE, sukces reformy systemu emerytalnego i przyszłych emerytów, czy tylko instytucji zarządzających?

6 lat działania OFE, sukces reformy systemu emerytalnego i przyszłych emerytów, czy tylko instytucji zarządzających? 6 lat działania OFE, sukces reformy systemu emerytalnego i przyszłych emerytów, czy tylko instytucji zarządzających? Zakopane 12 maja 2005 PLAN PREZENTACJI 1. Wpływ OFE na koniunkturę giełdową, 2. Przegląd

Bardziej szczegółowo

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE W POLSCE Struktura funduszy emerytalnych pod względem liczby członków oraz wielkości aktywów

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE W POLSCE Struktura funduszy emerytalnych pod względem liczby członków oraz wielkości aktywów OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE W POLSCE Struktura funduszy emerytalnych pod względem liczby członków oraz wielkości aktywów Tomasz Gruszczyk Informatyka i Ekonometria I rok, nr indeksu: 156012 Sopot, styczeń

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 16 czerwca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2013 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ, 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo