WPŁYW WYKONANIA PRZEKOPU MIERZEI WIŚLANEJ NA ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE PORTU ELBLĄG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPŁYW WYKONANIA PRZEKOPU MIERZEI WIŚLANEJ NA ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE PORTU ELBLĄG"

Transkrypt

1 Beata Miśnik 1 WPŁYW WYKONANIA PRZEKOPU MIERZEI WIŚLANEJ NA ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE PORTU ELBLĄG Historia powstania portu w Elblągu Elbląg w 1237 roku został założony przez Krzyżaków, natomiast w 1246 roku uzyskał przywilej miejski na prawie lubeckim. Rozwój Elbląga ze względu na jego położenie u ujścia Nogatu uzależniony był od istniejących warunków naturalnych, a przede wszystkim warunków żeglowania po Zalewie Wiślanym i możliwości dogodnego wyjścia statków na pełne morze. W tych czasach Mierzeja Wiślana nie została jeszcze ostatecznie ukształtowana. Cieśniny i przesmyki pojawiały się i zanikały. Obecnie trudno byłoby je zlokalizować, najprawdopodobniej były to okolice wsi Skowronki albo Krynicy Morskiej. Do czasu zajęcia przez Krzyżaków Gdańska, Elbląg był najważniejszym portem państwa zakonnego oraz podstawową bazą militarną. W początkowej fazie rozwoju państwa krzyżackiego w Elblągu znajdowała się siedziba mistrza krajowego. Początkowy rozkwit miasta związany był z rozwojem handlu morskiego w strefie hanzeatyckiej, która obejmowała obszar w basenie morza Bałtyckiego i Morza Północnego. Elbląg został członkiem Związku Hanzeatyckiego przystępując do niego w 1358 roku. Miasto stało się jednym z najważniejszych ośrodków handlowych związku hanzeatyckiego położonych w rejonie południowego Bałtyku. Wymiana handlowa z krajami należącymi do Hanzy przekraczała 90% globalnych obrotów. 1 Rys. 1 Plan Elbląga z 25 lutego 1347 roku Źródło: mgr Beata Miśnik, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni Postanowieniem pokoju toruńskiego kończącego wojnę trzynastoletnią w 1466 roku Elbląg został przyznany Polsce, do której należał aż do 1772 roku. Znaczący rozwój miasta i handlu morskiego nastąpił na przełomie XVI i XVII wieku, spowodowany był wojną Stefana Batorego ze zbuntowanym Gdańskiem. Pierwsza próba przekopu Mierzei Wiślanej w okolicach wsi Skowronki była planowana w 1577 roku. Cały polski eksport i import przechodził w tym czasie przez port elbląski aż do zawarcia ugody króla z mieszczaństwem Gdańska. Z racji swego położenia nad rzeką Elbląg, mającą połączenie z Wisłą Elbląg był obok Gdańska głównym portem morskim dla ziem polskich. Był też jednym z ośrodków polityki morskiej królów polskich. Za panowania Jana Kazimierza podczas wojny polsko szwedzkiej ( ) zostały sporządzone mapy, na których w okolicach Skowronek na Mierzei Wiślanej zaznaczono przesmyk i fort Gród Jana Kazimierza. W 1685 roku za czasów Jana III Sobieskiego kasztelan chełmiński Kazimierz Rogala Zawadzki zaproponował wybudowanie na Helu lub Mierzei Wiślanej portu, który byłby konkurencyjny dla Gdańska. Na skutek licznych wojen, które miały miejsce na początku XVIII wieku miasto podupadło i stało się łatwym łupem dla Prus. Do czasu zajęcia Gdańska przez Fryderyka II, Elbląg pod rządami pruskimi stał się głównym portem dorzecza Wisły. Nastąpiło znaczne usprawnienie pracy portu, dokonano rozbudowy urządzeń portowych oraz pogłębienia Nogatu, rzeki Elbląg i redy portowej. Rozwój gospodarczy był jednak krótkotrwały, w następnych latach następowała degradacja torów wodnych co zahamowało rozwój portu i handlu. Decyzje Prus o nałożeniu cła na polskie towary transportowane Wisłą, niekorzystne dla polskiej gospodarki odbiły się ujemnie na Gdańsku i Toruniu, a dodatnio na obrotach handlowych Elbląga, do którego zaczęli się licznie przenosić kupcy. Początek XIX wieku to okres, w którym miasto zostało zdegradowane do roli portu rzecznego w lokalnym handlu i dopiero rozwój przemysłu podczas rewolucji przemysłowej pozwolił na nowe inwestycje i ponowny rozwój miasta. Ogromnym znaczeniem było unowocześnienie portu oraz pogłębienie toru wodnego na Zalew Wiślany. Dopiero w okresie międzywojennym nastąpił wzrost znaczenia portu. Największy obrót odnotowany Logistyka 6/

2 został w 1936 roku i wyniósł on 0,5 mln ton. Towarami eksportowanymi przez port w Elblągu były: węgiel, koks, żelazo, materiały budowlane, pasze, nawozy. Natomiast importowano: zboże, mąkę, tytoń i elementy maszyn.. Zatoką Gdańską drogą śródlądową rzeką Szkarpawą oraz przez Cieśninę Piławską w pobliżu Bałtijska. Port elbląski jest rzeczno morskim portem lokalnym, który realizuje swoje zadania w zakresie pasażersko turystycznej i towarowej żeglugi śródlądowej, zalewowej oraz bałtyckiej żeglugi bliskiego zasięgu. W Elblągu bierze także swój początek Kanał Elbląski (129,8 km), unikatowy w świecie zabytek techniki, będący atrakcją turystyczną. Na początku 2006 roku oddano do użytku nowoczesny port. Charakterystyka portu Rys. 2 Port Elbląg w okresie międzywojennym Źródło: Forum Portu Elbląg Po zakończeniu II Wojny Światowej w 1945 roku Elbląg powrócił do Polski. Miasto pomimo prób tuż po zakończonej wojnie i w latach 60- tych nie miało możliwości powrotu do dawnej roli portu morskiego. ZSRR nie respektowało układu z polską z 1945 roku, w którym gwarantowano polskim statkom żeglugę przez rosyjska część Zalewu Wiślanego i Cieśninę Pilawską, skutkiem było pozbawienie możliwości funkcjonowania na rynku międzynarodowym. Dopiero w latach 90-tych w wyniku zmiany sytuacji politycznej, restrukturyzacji gospodarki miasto podjęło działania mające na celu reaktywowanie elbląskiego portu. Zostały uaktualnione granice portu, utworzono morskie przejście graniczne. Rys. 3. Port Elbląg w okresie międzywojennym Źródło: Forum Portu Elbląg 902 Położenie geograficzne Położony nad rzeką Elbląg w odległości 6 km od jej ujścia do Zalewu Wiślanego (54 10'5"N oraz 19 23'S) port Elbląg jest obecnie największym polskim portem Zalewu Wiślanego. Zalew Wiślany łączy się z Logistyka 6/2014 Port Elbląg jest portem regionalnym obsługującym zalewową i bałtycką żeglugę przybrzeżną towarową i pasażersko - turystyczną. Rocznie przewozi się w Elblągu ponad 30 tys. pasażerów. Port zajmuje powierzchnie o około 470 ha portu, a jego długość to 4,5 km. Port Elbląg dysponuje nabrzeżami o łącznej długości 2,5 km z czego 0,3 km to nabrzeża dla żeglugi pasażerskiej. Jest wyposażony w pięć basenów portowych, pięć przystani jachtowych, suwnicę o udźwigu 150 ton,, obrotnicę dla statków o długości 120 m, elewator zbożowy o poj. 14 tys. m 3, stocznię remontową oraz bocznicę kolejową. Port ma połączenia kolejowe i drogowe m.in. z Obwodem Kaliningradzkim, Warszawą, Gdańskiem, Olsztynem, Malborkiem i Braniewem. 1. Główne atuty portu. Korzystne położenie geograficzne w kontekście potencjalnych powiązań gospodarczych i współpracy z Obwodem Kaliningradzkim, republikami nadbałtyckimi i krajami skandynawskimi; Tworzenie warunków do wzrostu wymiany handlowej (przejście graniczne, Giełda Towarowa); Dobry stan infrastruktury technicznej (umocnione nabrzeża, place składowe, bocznice kolejowe, elewator zbożowe); Możliwości remontowe jednostek pływających w Stoczni Remontowej; Funkcjonowanie wszystkich placówek niezbędnych w obsłudze ruchu pasażerskiego i towarowego ( Straż graniczna, Urząd Celny, Kapitanat Portu, Zarząd Portu Morskiego, Placówka Kontroli Fitosanitarnej); Dogodne warunki do uprawiania żeglarstwa i sportów wodnych. 2. Terminal towarowy. a. Podstawowe parametry techniczne terminalu. Powierzchnia ogółem 5,0 ha, w tym powierzchnia składowania 3,1 ha; Nabrzeże: długość nabrzeża wynosi 196 m. W połowie długości znajduje się rampa o szerokości 12 m do obsługi statków RO-RO. Przy nabrzeżu można obsługiwać jednocześnie

3 dwa statki. Parametry maksymalne statków - barek: długość 85,0 m, szerokość 15,0 m, zanurzenie 2,30 m, ładowność do 1200 ton. Nabrzeże jest wyposażone w uniwersalny punkt poboru energii 430/230V, dwa punkty poboru wody dla cumujących statków oraz punkt poboru wody dla celów przemysłowych; Plac składowy kontenerów (20 i 40 stopowych). Pojemność jednowarstwowa 100 sztuk. Na placu składowym mogą być ponadto składowane i montowane konstrukcje ponadgabarytowe przygotowane do transportu wodnego. Maksymalne obciążenie nawierzchni 5 t/m²; Zasobnia na ładunki sypkie: Wymiary 40,0 x 107,0 m, służy do przechowywania ładunków sypkich (węgiel, materiały budowlane itp.). Zasobnia składa się z trzech sekcji o pojemności: I ton, II ton, III ton; Magazyn. Hala jednonawowa o powierzchni 1440 m 2 przeznaczona do składowania drobnicy w paletach, pakietach lub w sztaplach. Wysokość składowania do 5 m. Pojemność magazynu wynosi ton; Wiata jednonawowa o powierzchni użytkowej 1440 m 2 służy do składowania ładunków drobnicowych, sprzętu przeładunkowego, pustych palet itp. Pojemność ton. b. Przewidywana struktura ładunków i rocznych możliwości przeładunkowych. Masowe (węgiel, materiały budowlane, piasek, tłuczeń) około 800 tys. ton; Drobnica (w tym skonteneryzowana i spakietyzowana) konwencjonalna (worki, skrzynie itp.) 150 tys. ton; Kontenery 20 i 40 stopowe; Sztuki ciężkie (z możliwością montażu na terminalu). Kierunki transportu wodnego: porty Obwodu Kaliningradzkiego, (Kaliningrad, Bałtijsk, Swietłyj), porty polskie, Litwa, Łotwa, Estonia, Skandynawia i Europa Zachodnia. Terminal posiada całodobowy dozór i monitoring. c. Działalności towarzyszące. Na terenie terminalu może być organizowana działalność pomocnicza i usługowa m. in. składowanie, sortowanie, uszlachetnianie, konfekcjonowanie, formowanie i rozformowywanie kontenerów, magazynowanie oraz mogą być organizowane składy celne, chłodnie, miejsca postoju w tranzycie itp. 3. Terminal pasażersko-promowy z punktem odpraw granicznych. Terminal posiada możliwość pełnej obsługi granicznej pasażerów i jednostek żeglugi międzynarodowej: Promów pasażerskich i pasażersko samochodowych (samochody osobowe i dostawcze); Statków pasażerskich; Jednostek portowych. Jednorazowo może być odprawionych 200 osób oraz 30 samochodów osobowych. Maksymalne parametry jednostek pływających: długość 65 m, szerokość 12 m, zanurzenie 2,5 m. Rzędna krawędzi pochylni (miejsca dobijania promu +0,6 m n.p.m.). Szerokość wjazdu/zjazdu na prom 10 m. Kierunki pasażerskiej żeglugi międzynarodowej: Elbląg Kaliningrad oraz Elbląg Bałtijsk. W żegludze krajowej obsługa rejsów z/do: Portów nad zalewowych (Frombork, Tolkmicko, Krynica Morska, Kąty Rybackie); Portów aglomeracji gdańskiej; Jezior mazurskich (Kanał Elbląski); Na terminalu istnieje możliwość zaopatrzenia się w wodę oraz odbiór ścieków i odpadów komunalnych 2. Tabela 1. Obroty ładunkowe i przewozy pasażerskie w porcie Elbląg w latach Obroty ładunkowe ogółem (tys. ton) Przewozy pasażerskie ogółem , , , , , , , Źródło: Zarząd Portu Morskiego Elbląg, Przeładunki. Opracowanie własne Tabela 2. Struktura przeładunków w porcie Elbląg w latach /w tys. ton/ Grupy ładunków Przeładunki ogółem, w tym: ,8 113,5 168,5 285,5 węgiel 23,9 34,5 38,3 55,8 piasek konstrukcje stalowe materiały budowlane /drobnica/ 13, ,2 17, ,2 226,5 zboża/soja 9, Źródło: Zarząd Portu Morskiego Elbląg, Przeładunki. 2 Zarząd portu morskiego Elbląg Sp. z o. o. - Logistyka 6/

4 Drogi śródlądowe Ważnym elementem mającym wpływ na funkcjonowanie portu jest jego połączenie z drogami śródlądowymi. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10. grudnia 2002 r. (poz. 1786) Port Elbląg posiada połączenia z wodnymi drogami śródlądowymi do, których zalicza się Kanał Elbląski od jeziora Drużno do jeziora Jeziorak i jeziora Szeląg Wielki, wraz z tymi jeziorami i jeziorami na trasie kanału, oraz szlak boczny w kierunku miejscowości Zalewo od jeziora Jeziorak do jeziora Ewingi łącznie 151,7 km włącznie. Jedynie odcinek Martwa Wisła od Wisły w miejscowości Przegalina do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi ok. 11,5 km posiada klasę Vb i spełnia najwyższe normy dróg wodnych. Szlak wodny łączący Port Elbląg z Morzem Bałtyckim poprzez Zalew Wiślany, Szkarpawę, Wisłę i Martwą Wisłę ze względu na stan urządzeń hydrotechnicznych oraz parametry żeglugowe nie jest przystosowany do transportu towarowego tą trasą. Możliwa jest jedynie żegluga pasażerska. Modernizacja tej drogi żeglugowej jest kosztowna i trudna technicznie ze względu na konieczność przebudowy śluz oraz pogłębienie toru wodnego do głębokości 5 m na odcinku 50 km. Kolejnym problemem jest most na Szkarpawie w miejscowości Drewnica. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07. maja 2002 r. przy rozbudowie śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu regionalnym klasy Ia, Ib i II jako warunki projektowe przyjmuje się wielkości odpowiadające co najmniej maksymalnym wartością parametrów klasyfikacyjnych i warunków eksploatacyjnych dla klasy bezpośrednio wyższej 3. W pobliżu Portu Elbląg znajdują się dwie międzynarodowe drogi wodne przechodzące w układzie wschód-zachód. Jedną z nich jest droga E- 70, która stanowi podstawowe połączenie Europy Zachodniej z systemem wodnych dróg śródlądowych Rosji. Kolejną drogą systemu sieci dróg wodnych jest przybrzeżna droga wodna E-60 biegnąca wzdłuż południowych wybrzeży Morza Północnego i Morza Bałtyckiego. Żegluga towarowa drogą wodną E-70 jest utrudniona na większości jej odcinków ze względu stan techniczny rzek. Droga wodna E-70 nie spełnia wymogów zgodnie z porozumieniem AGN (European Agreement on Main Inland Waterway of Internatioanl Importance). Porozumienie to określa parametry dróg śródlądowych o znaczeniu międzynarodowym. Drogi takie powinny być przystosowane do przejścia statku o ładowności 1500 ton, minimalna głębokość 3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych. Dz. U. z dnia 18 czerwca 2002 r Logistyka 6/2014 gwarantowana drogi 2,1 m, szerokość 60 m, śluzy o wymiarach 190 x 12 m, minimalny prześwit pod mostami 5,2 m (Rys. 4). Rys. 4 Międzynarodowe drogi wodne w Polsce. Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Uwarunkowania tworzenia Programu Rozwoju Dróg Wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego Pętla Żuław Międzynarodowa Droga Wodna E-70 Droga E-60 jest drogą morsko-rzeczną biegnącą od kanału La Manche przez całe Morze Północne i Bałtyckie wzdłuż wybrzeża polskiego. Stwarza dogodne warunki, które sprzyjają żegludze towarowej. Elbląg jako węzeł logistyczny Współczesna rola portu nabiera coraz większego znaczenia ze względu na zakres funkcji jakie pełni. Port morski jest nie tylko miejscem przeładunku ładunków pomiędzy środkami transportu morskiego i lądowego. Nowoczesny port zakresem swojego działania daleko wykracza poza znane ramy. Funkcje jakie pełni, poza transportową to: przemysłowa, handlowa, dystrybucyjno- logistyczna, ale również miastotwórcza i regionotwórcza. Obecnie Elbląg jest prężnie rozwijającym się miastem. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat dwukrotnie powiększył swoją powierzchnię. Stał się silnym ośrodkiem gospodarczym, a także nowoczesnym ośrodkiem miejskim, który posiada istotne walory transportowe. Elbląg w swoich granicach dysponuje wszystkimi środkami transportu, co stwarza szanse, aby w przyszłości stać się pomostem łączącym Polskę z państwami nadbałtyckimi a w szczególności z obwodem kaliningradzkim. Elbląg jest ważnym węzłem komunikacyjnym. Związane są z tym różnorodne inwestycje: m.in. oddany niedawno do użytku węzeł Elbląg-Wschód, znacznie skracający szlak z Gdańska i Warszawy do Elbląga i obwodu Kaliningradzkiego (tzw. Berlinka, teraz droga ekspresowa S22 Elbląg Grzechotki). Wraz z nowo budowanym przejściem Grzechotki Mamonowo II będzie to najkrótsza droga

5 z zachodu na wschód Europy. Obecnie trwa przebudowa na odcinku Elbląg-Wschód Jazowa w kierunku Gdańska. Właściwy dobór lokalizacji węzła logistycznego ma bardzo istotne znaczenie. Odpowiednio zaprojektowany obiekt, który jest zintegrowany z systemem kolejowym, śródlądowym, a także morskim w znaczący sposób zwiększa możliwości ilości realizowanych przewozów za pośrednictwem alternatywnych do transportu drogowego gałęzi. Poprzez wprowadzenie takich rozwiązań następuje redukcja znacznej ilości transportu drogowego, który powoduje zatłoczenie miasta przyczyniając się do degradacji infrastruktury drogowej i emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Najważniejszymi kryteriami, które decydują o wyborze lokalizacji dla takiego typu węzła logistycznego są: Dostęp do infrastruktury transportowej; Odległość od rynków zbytu; Koszt powierzchni. Docelowe korzyści jakie można osiągnąć za pomocą dobrze zlokalizowanego i skutecznie funkcjonującego węzła logistycznego to: Zmniejszenie liczby przewozów poprzez konsolidację ładunków do zbliżonych miejsc docelowych; Większe możliwości optymalizacji tras przewozowych; Maksymalizację wykorzystania zdolności przewozowych środków transportu; Tworzenie produktów handlowych w wyniku konfekcjonowania ładunków cząstkowych; Możliwość obsługiwania alternatywnych gałęzi transportu (bocznice kolejowe, terminale przeładunkowe, porty); Redukcja zewnętrznych kosztów transportu (emisja zanieczyszczeń, hałas, drgania); Redukcja kosztów społecznych (kongestia); Zwiększenie bezpieczeństwa transportu (mniejsza ilość przewozów). Przekop Mierzei Wiślanej Alternatywnym połączeniem Portu Elbląg z Morze Bałtyckim byłoby wykonanie przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Kanał przez Mierzeje Wiślaną umożliwiałby swobodną żeglugę transportową do Portu Elbląg i portów Zalewu Wiślanego. Budowę takiego kanału uznano za ważne przedsięwzięcie dla rozwoju Portu Elbląg jak również dla całego regionu. Projekt takiego przedsięwzięcia powstał na mocy Uchwały Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie Budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską oraz założeń Strategii Rozwoju Portów Morskich do 2015 r. Do podstawowych korzyści, które zostałyby osiągnięte w wyniku budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną należałoby zaliczyć: Uzyskanie bezpośredniego połączenia Zalewu Wiślanego z morzem w granicach Polski, Dostępność Portu Morskiego Elbląg dla statków morskich wszystkich bander o zanurzeniu do 4,0 m, długości do 100 m, szerokości do 20 m, Osiągnięcie przez Port Morski Elbląg przeładunków, co najmniej 3,5 mln ton rocznie, to jest o 3 mln ton więcej, Skrócenie drogi morskiej w relacji Elbląg Trójmiasto o 52 Mm (94 km), Elbląg porty Europy Zachodniej o 33 Mm (61 km) i Elbląg porty wschodniego Bałtyku o 8 Mm (15 km), Dostępność Zalewu Wiślanego i przystani nad nim leżących dla jachtów od strony morza, Dostępność morza dla jachtów bazujących w przystaniach Zalewu i żeglujących po Zalewie, Skrócenie czasu rejsów turystycznych z Trójmiasta do Elbląga, Fromborka i Krynicy Morskiej w porównaniu z Martwą Wisłą i Szkarpawą o około 5 godzin (przy zastosowaniu wodolotów). Rys. 5 Cztery warianty lokalizacji kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną Budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, s. 11 Kanał ten, obok Cieśniny Piławskiej, będzie ważnym ogniwem łączącym przybrzeżną morską drogę wodną E 60 z drogami wodnymi śródlądowymi E 70. Według prognoz rozwoju Morskiego Portu w Elblągu oraz pozostałych portów nad Zalewem Wiślanym, przez Kanał Żeglugowy będą przepływały miedzy innymi następujące jednostki: Statki pasażersko turystyczne o zasięgu bałtyckim; Pełnomorskie jednostki turystyczne (jachty, katamarany, itp.); Logistyka 6/

6 Logistyka - nauka Statki towarowe o zasięgu bałtyckim, z możliwością przewozu kontenerów oraz towarów wielkogabarytowych; Barki i zestawy pchane o zasięgu bałtyckim. Wyżej wymienione jednostki zawijające do portów nad Zalewem Wiślanym mogą charakteryzować się następującymi maksymalnymi wymiarami: Długość L 100 m; Szerokość B 20 m; Zanurzenie T 4 m. Uwzględniając podane parametry statków przepływających przez projektowany Kanał Żeglugowy, będzie on charakteryzował się następującymi podstawowymi wymiarami: Całkowita długość kanału żeglugowego Lk = m; Głębokość kanału w stosunku do średniego poziomu morza Hk = 5,0 m; Długość śluzy wraz z wrotami Lś = 200 m; Szerokość śluzy Bś = 25 m; Szerokość kanału na pozostałej jego części Bk = 60 m (100 m lokalnie tylko na długości 200 m)4. Przyjęcie tych parametrów spełniać będzie również wymogi stawiane krajom Unii Europejskiej dla dróg wodnych tej kategorii. Ma to szczególne znaczenie, uwzględniając fakt, że kanał przez Mierzeję Wiślaną będzie stanowił ważne ogniwo modernizowanej drogi międzynarodowej E-70; od Antwerpii, poprzez Berlin; Bydgoszcz, Elbląg do Kaliningradu oraz drogi wodnej morskiej E-60. Inwestycja - przekop Mierzei Wiślanej posiada alternatywne, cztery warianty lokalizacyjne: Skowronki, Nowy Świat, Przebrno i Piaski, które przedstawiono na rys. nr 5. Rys. 6 Lokalizacji kanału na tle europejskich dróg wodnych Źródło: Urząd Morski w Gdyni, Studium Wykonalności Budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, s Urząd Morski w Gdyni, Studium Wykonalności Budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, s Logistyka 6/2014 Rys. 7 Kanał żeglugowy prze Mierzeję Wiślaną w miejscowości Skowronki. Budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, s. 19 Rys. 8 Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślan żeglugowy w miejscowości Nowy Świat. Budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną s. 85 Rys. 9 Kanał żeglugowy prze Mierzeję Wiślaną w miejscowości Przebrno. Budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, s. 87

7 Logistyka - nauka szerokość na dnie 100 m; głębokość etapowo 4 i docelowo 5 m. Wnioski Rys. 10 Kanał żeglugowy prze Mierzeję Wiślaną w miejscowości Piaski. Budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, s. 89 Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną wyposażony w śluzę, wrota sztormowe, stanowisko postojowe, 2 mosty zwodzone, alternatywnie most stały (wysokość ok. 17 m) lub tunel (głębokość 13 m) i inne obiekty, o następujących, orientacyjnych parametrach: długość w zależności od wariantu lokalizacji: Skowronki 1150 m, Nowy Świat 1260 m, Przebrno 1650 m i Piaski 750 m; szerokość zasadnicza 60 m, z poszerzeniem do 100 m na odcinku 200 m; głębokość ok. 5 m; kubatura prac ziemnych w zależności od wariantu lokalizacji: Skowronki 1,26 mln m3, Nowy Świat 1,74 mln m3, Przebrno 1,96 mln m3 i Piaski 0,79 mln m3 ; śluza o wymiarach: długość ok. 200 m, szerokość ok. 25 m, głębokość ok. 5 m. Port postojowy przy kanale od strony Zatoki Gdańskiej o głębokości ok. 5,5 m, osłonięty falochronami. Łączna długość falochronów wyniesie około 1000 m. Na obudowanym falochronami akwenie portowym, przy nabrzeżach znajdować będą się miejsca postojowe, istnieje też możliwość zorganizowania np. przystani pasażerskiej lub marinę morską. Tor wodny na Zatoce Gdańskiej prowadzący do portu postojowego od izobaty 5,5 m, o następujących parametrach: długość m w zależności od wariantu; szerokość na dnie 60 m; głębokość 5,5 m. Tor wodny na Zalewie Wiślanym od wylotu kanału do pławy 10ELB, dwukierunkowy, z kotwicowiskiem o powierzchni 64 ha, o następujących orientacyjnych parametrach: długość w zależności od wariantu lokalizacji: Skowronki 11,63 km, Nowy Świat 9,68 km, Przebrno 9,66 km i Piaski 26,3 km; Zalew Wiślany dysponuje naturalnymi możliwościami utworzenia sprawnego morskorzecznego systemu transportowego. Drogi wodne, połączone ze sobą wzajemnie, mogą stanowić dobre połączenia żeglugowe, które prowadzą z Morza Bałtyckiego do portu w Elblągu i portów Zalewu Wiślanego. Elbląski port przeżywa rozkwit od 2009 roku, gdy została przywrócona swobodna żegluga po Zalewie Wiślanym. Dla Portu Elbląg rok 2013 był przełomowym, nastąpił wzrost przeładunków o 68%, co pozwoliło mu zająć czwartą pozycję, zaraz za portami, które mają kluczowe znaczenie dla gospodarki kraju. Droga wodna w istotny sposób uzupełniałaby funkcję węzła logistycznego w transporcie multimodalnym, którą pełni już obecnie infrastruktura drogowa, włączona do transeuropejskiej sieci transportowej. Aktywizacja portu wpłynęłaby na odbudowę społeczno-gospodarcza Elbląga, jako regionalnego ośrodka rozwoju miasta. Obecna sytuacja geopolityczna sprzyja budowie kanału. Port Elbląg ze względu na położenie jest szczególnie wrażliwy na napięcia polityczne między Federacją Rosyjską a Unią Europejską. Umowa o żegludze po Zalewie Wiślanym kończy się we wrześniu 2014 roku. Istnieje obawa, że względów politycznych Federacja Rosyjska zablokuje dostęp do transportu przez Cieśninę Piławską. Sytuacja ta mogłaby spowodować duże straty dla portu elbląskiego, dlatego należałoby wykonać jak najszybciej przekop przez Mierzeję Wiślaną. Bezpośredni dostęp do Morza Bałtyckiego i europejskich portów nadbałtyckich pozwoliłby w pełni wykorzystać potencjał portu w Elblągu. Wybudowanie kanału pozwoliłby na wzrost przeładunków do 3 mln ton rocznie. Realizacja przekopu Mierzei Wiślanej umożliwi swobodną żeglugę statkom wszystkich bander drogą wodną, która jest w pełni suwerenna i podlega polskiej jurysdykcji. Streszczenie W artykule przedstawiono możliwe lokalizacje wybudowania kanału żeglugowego poprzez Mierzeję Wiślaną. Wykonanie przekopu Mierzei Wiślanej stwarza ogromną szansę na rozwój i poprawę funkcjonowania Portu Elbląg. Rozwój portu wiązałby się nie tylko ze zwiększeniem eksportu i importu towarów drogą wodną, ale również wzrostem ruchu Logistyka 6/

8 pasażerskiego. Wybudowanie kanału przez Mierzeję Wiślaną zapewniłoby suwerenność portu w Elblągu, jak i możliwość bezpośredniego dostępu do morza i nadbałtyckich portów Abstract The article depicts possible locations for construction of a shipping channel dug through (across) the Vistula Spit. The channel would create a vast chance for development (incl. economy) and functional improvement of the Elblag harbor. The port s benefits would not limit to growth in export and import of goods (by the waterway). It would also intensify passenger traffic there. The channel through Vistula Spit would also open the port of Elblag to the Baltic Sea and make it independent, with direct access to other ports. Literatura 1. Uchwała Nr292/2007 Rady Ministrów z dnia r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Portów Morskich do 2015 r., Warszawa, r. 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych. Dz. U. z dnia 18 czerwca 2002 r. 3. Urząd Morski w Gdyni, Studium Wykonalności Budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, 21 maja 2007 r., Gdynia. 4. Urząd Morski w Gdyni, Prognoza oddziaływania na środowisko. Programu wieloletniego Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany Z Zatoką Gdańską. Tom III, r., Gdynia. 5. Główny Urząd Statystyczny. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Gospodarka morska w Polsce w 2013 r., Warszawa kwiecień 2014 r. 6. Zarząd portu morskiego Elbląg Sp. z o. o. - Strony internetowe: Elblaga.html 4. kop-przez-mierzeje-wislana-sprawa-ekonomiczna-ipolityczna.html Logistyka 6/2014

Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim

Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim Arkadiusz Zgliński Zarząd Portu Morskiego Elbląg POŁOŻENIE PORTU I KIERUNKI TRANSPORTU

Bardziej szczegółowo

Budowa kanału żeglugowego szansą dla rozwoju Elbląga

Budowa kanału żeglugowego szansą dla rozwoju Elbląga Budowa kanału żeglugowego szansą dla rozwoju Elbląga Witold Wróblewski Prezydent Miasta Elbląg Konferencja Budowa kanału żeglugowego Nowy Świat przez Mierzeję Wiślaną Elbląg, 7 kwietnia 2016 r. Elbląg

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca realizacje projektów:

Konferencja zamykająca realizacje projektów: Konferencja zamykająca realizacje projektów: 1) Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia Etap I Nabrzeże Rumuńskie, 2) Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia. Gdynia, 7 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH

INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH Jan Kozłowski Marszałek Województwa Pomorskiego Kadyny 26 lipca 2008r. ŻEGLUGA W DELCIE WISŁY W LATACH 50 - TYCH XX WIEKU PROGRAM ROZWOJU DRÓG WODNYCH DELTY

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70. Bydgoszcz, 11 czerwca 2014

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70. Bydgoszcz, 11 czerwca 2014 PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70 Bydgoszcz, 11 czerwca 2014 DEKLARACJA PROGRAMOWA STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO ROKU 2020 (2030) etap do 2020 priorytet Odrzańska

Bardziej szczegółowo

Zalew Wiślany. Międzynarodowa Droga Wodna E-70. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Biuro Regionalne w Elblągu

Zalew Wiślany. Międzynarodowa Droga Wodna E-70. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Biuro Regionalne w Elblągu Zalew Wiślany Międzynarodowa Droga Wodna E-70 Zalew Wiślany informacje ogólne Zalew Wiślany morskie wody wewnętrzne Część polska = Zalew Wiślany Część rosyjska = Kaliningradskij Zaliv Powierzchnia Całkowita

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDLADOWE DROGI WODNE W ZRÓWNOWAŻONYM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM KRAJU. Kpt.ż.ś. dr Krzysztof Woś

ŚRÓDLADOWE DROGI WODNE W ZRÓWNOWAŻONYM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM KRAJU. Kpt.ż.ś. dr Krzysztof Woś ŚRÓDLADOWE DROGI WODNE W ZRÓWNOWAŻONYM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM KRAJU Kpt.ż.ś. dr Krzysztof Woś Plan prezentacji: 1. Ocena jakościowa śródlądowych dróg wodnych 2. Udział żeglugi śródlądowej w rynku usług

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze parametry obiektu i opis szczegółowy:

Najważniejsze parametry obiektu i opis szczegółowy: Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o. oferują dzierżawę części nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w odległości około 500 m od Nabrzeży: Przemysłowego, Chemików i Chemików Nowe w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Nadrzędny interes publiczny w realizacji Programu budowy drogi wodnej Zalew Wiślany Zatoka Gdańska. Elbląg, 7 kwietnia 2016

Nadrzędny interes publiczny w realizacji Programu budowy drogi wodnej Zalew Wiślany Zatoka Gdańska. Elbląg, 7 kwietnia 2016 Nadrzędny interes publiczny w realizacji Programu budowy drogi wodnej Zalew Wiślany Zatoka Gdańska Elbląg, 7 kwietnia 2016 WYMÓG ANALIZY NADRZĘDNEGO INTERESU PUBLICZNEGO dyrektywa 2001/42/WE w sprawie

Bardziej szczegółowo

Port Gdańsk wykorzystywanie szansy

Port Gdańsk wykorzystywanie szansy Port Gdańsk wykorzystywanie szansy Mgr Ryszard Mazur Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Portu, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA Port Gdańsk jest obecnie w bardzo pomyślnej fazie rozwoju. Po raz kolejny

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE W ŚWIETLE TENDENCJI UNIJNYCH I UWARUNKOWAŃ INFRASTRUKTURALNYCH

Rozdział IV MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE W ŚWIETLE TENDENCJI UNIJNYCH I UWARUNKOWAŃ INFRASTRUKTURALNYCH Rozdział IV MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE W ŚWIETLE TENDENCJI UNIJNYCH I UWARUNKOWAŃ INFRASTRUKTURALNYCH 1. Ocena możliwości wykorzystania śródlądowych dróg wodnych w świetle

Bardziej szczegółowo

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ CELE Strategia rozwoju transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r.

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 5.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. Układ i długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce od lat utrzymuje się na zbliżonym

Bardziej szczegółowo

Euro Terminal - naturalny hub Morza Bałtyckiego dla Środkowej i Wschodniej Europy. Euro Terminal posiada status strefy Wolnego Obszaru Celnego

Euro Terminal - naturalny hub Morza Bałtyckiego dla Środkowej i Wschodniej Europy. Euro Terminal posiada status strefy Wolnego Obszaru Celnego Euro Terminal - naturalny hub Morza Bałtyckiego dla Środkowej i Wschodniej Europy Euro Terminal posiada status strefy Wolnego Obszaru Celnego Firma Euro Terminal to wielozadaniowy terminal z dedykowaną

Bardziej szczegółowo

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście - Lokalizacja w europejskim systemie transportowym Strategiczna lokalizacja Najkrótsza droga ze Skandynawii do

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rozwój multimodalnych transportów w regionie Łaby/Odry - Odrzańska Droga Wodna - Jerzy Materna Sekretarz Stanu

Konferencja Rozwój multimodalnych transportów w regionie Łaby/Odry - Odrzańska Droga Wodna - Jerzy Materna Sekretarz Stanu Konferencja Rozwój multimodalnych transportów w regionie Łaby/Odry - Odrzańska Droga Wodna - Jerzy Materna Sekretarz Stanu Bruksela, 16 marca 2017 r. Cel i priorytety Założeń do planów rozwoju śródlądowych

Bardziej szczegółowo

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA Port Gdańsk Największy polski port morski Ponad

Bardziej szczegółowo

Przeładowywane są ładunki zarówno drobnicowe jak i masowe. Maksymalna zdolność przeładunkowa wynosi około 6 mln ton ładunków rocznie.

Przeładowywane są ładunki zarówno drobnicowe jak i masowe. Maksymalna zdolność przeładunkowa wynosi około 6 mln ton ładunków rocznie. Port Gdański Eksploatacja S.A. jest portową Spółką operatorską świadczącą usługi w zakresie przeładunków różnego rodzaju towarów pomiędzy morskimi i śródlądowymi środkami transportu (statek, barka), a

Bardziej szczegółowo

ROLA TRANSPORTU ŚRÓDLĄDOWEGO W TRANSPORCIE INTERMODALNYM. Warszawa, marzec 2018

ROLA TRANSPORTU ŚRÓDLĄDOWEGO W TRANSPORCIE INTERMODALNYM. Warszawa, marzec 2018 ROLA TRANSPORTU ŚRÓDLĄDOWEGO W TRANSPORCIE INTERMODALNYM. Warszawa, marzec 2018 Założenia Białej Księgi UE z 2011 r. w zakresie optymalizacji działania łańcuchów logistycznych między innymi poprzez większe

Bardziej szczegółowo

1. Tablice statystyczne, dotyczące Gospodarki Morskiej w 2015

1. Tablice statystyczne, dotyczące Gospodarki Morskiej w 2015 Kolejne materiały dydaktyczne do wykorzystania w przygotowaniach do Konkursu Młodzież na Morzu 2017. Dane statystyczne dotyczące Gospodarki Morskiej Źródło: GUS, US w Szczecinie, Rocznik Statystyczny Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Elbląg. www.elblag.eu

Elbląg. www.elblag.eu Elbląg Położenie miasta Elbląg korzystna lokalizacja Odległości od wybranych miast: Warszawa 287 km (lotnisko) Trójmiasto 60 km (lotnisko) Kaliningrad 105 km Berlin 524 km Transeuropejski węzeł sieci TEN-T

Bardziej szczegółowo

OBSZAR NIEWYKORZYSTANYCH POTENCJAŁÓW. Elbląg, 24 stycznia 2013 r.

OBSZAR NIEWYKORZYSTANYCH POTENCJAŁÓW. Elbląg, 24 stycznia 2013 r. ZALEW WIŚLANY OBSZAR NIEWYKORZYSTANYCH POTENCJAŁÓW Elbląg, 24 stycznia 2013 r. Zalew Wiślany jest traktowany, zarówno w sensie prawnym, jak i bezpieczeństwa żeglugi, jako akwen morski. Prawnie ma status

Bardziej szczegółowo

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1 Projekt realizowany : priorytet VII Transport przyjazny środowisku działanie

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH CIEKŁYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wolumen ładunków masowych

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE REALIZACJA

INWESTYCJE REALIZACJA Nakłady inwestycyjne w 2015 (mln zł) zakupy inwestycyjne 0,36 roboty budowlane i projektowe w zakresie suprastruktury 39,35 roboty budowlane i projektowe w zakresie infrastruktury RAZEM 144,7 184,41 0

Bardziej szczegółowo

LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE

LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Vortrag (9) LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Monika Forys, Szczecin OFERTA LOIGISTYCZNA PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE W ZAKRESIE ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ potencjał i rzeczywistość Dipl.

Bardziej szczegółowo

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji.

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji. Wydarzenia 2014 27.01 podpisanie umowy nabycia od Stoczni Marynarki Wojennej S.A. części Nabrzeża Gościnnego, niezbędnej dla realizacji inwestycji pn.,,pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Dolna Odra na styku morza i rzeki

Dolna Odra na styku morza i rzeki Vortrag (5) DIE SEEHÄFEN SZCZECIN-SWINOUJSCIE ALS BINDEGLIED ZWISCHEN OSTSEE UND ODER-REGION Grazyna Myczkowska, Szczecin Dolna Odra na styku morza i rzeki 43 ODRA JAKO GŁÓWNA OŚ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 dr Elżbieta Marszałek Wiceprezes Ligii Morskiej i Rzecznej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydz. Ekonomiczny w Szczecinie GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 Artykuł oparty jest o materiały statystyczne, opracowane

Bardziej szczegółowo

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA Kongres Morski Szczecin 2016 GDYNIA POLSKIE PORTY W EUROPIE 4 porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki: Gdańsk Gdynia Szczecin Świnoujście należą do bazowych portów europejskich (razem około 100 portów)

Bardziej szczegółowo

Rola transportu morskiego w przewozach intermodalnych. InterModal 2018, Nadarzyn

Rola transportu morskiego w przewozach intermodalnych. InterModal 2018, Nadarzyn Rola transportu morskiego w przewozach intermodalnych InterModal 2018, Nadarzyn Transport intermodalny Intermodalność jest pojęciem odnoszącym się do technologii przewozu. Oznacza przemieszczanie tych

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 16 listopada 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI. z dnia 14 listopada 2012 r.

Olsztyn, dnia 16 listopada 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI. z dnia 14 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 16 listopada 2012 r. Poz. 3041 ZARZĄDZENIE NR 10 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie określenia obiektów,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI Pekin 25.07.2012 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Szczecin i Świnoujście (PL) Porty dla Chin Porty Szczecin-Świnoujście

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju portu morskiego w Elblągu

Uwarunkowania rozwoju portu morskiego w Elblągu GUS-PUSZCZEWICZ Aleksandra 1 Uwarunkowania rozwoju portu morskiego w Elblągu WSTĘP W regionie Morza Bałtyckiego funkcjonuje około 210 portów w 9 państwach. W 2012 roku całkowita wielkość przeładunków tych

Bardziej szczegółowo

powierzchnia obszaru miasta 7 952 ha

powierzchnia obszaru miasta 7 952 ha 1 Elbląg - miasto na prawach powiatu, położone w Województwie Warmiosko Mazurskim w jego zachodniej części, prawie na styku z Województwem Pomorskim. powierzchnia obszaru miasta 7 952 ha liczba mieszkaoców

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 marca 2018 r. Poz. 654 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 22 marca 2018 r.

Warszawa, dnia 30 marca 2018 r. Poz. 654 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 22 marca 2018 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 marca 2018 r. Poz. 654 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej 1) z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie należności za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Drogi wodne w Polsce szansą na rozwój cywilizacyjny regionów

Drogi wodne w Polsce szansą na rozwój cywilizacyjny regionów Drogi wodne w Polsce szansą na rozwój cywilizacyjny regionów W Polsce istnieje 2079 km dróg wodnych z czego jedynie 208 km (10%) spełnia kryteria IV klasy Ŝeglowności. Projektowane w Polsce międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Przeładunki ogółem w Porcie Gdynia w latach (tys. ton)

Przeładunki ogółem w Porcie Gdynia w latach (tys. ton) Przeładunki ogółem w Porcie Gdynia w latach 1990 2012 (tys. ton) 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 9 985 7 274 6 276 7 759 8 005 7 635 8 566 8 845 7 572 7 151 8 599 8 458 10 744 9 365 9 748

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA TORU WODNEGO ŚWINOUJŚCIE - SZCZECIN DO GŁĘBOKOŚCI 12,50 m.

MODERNIZACJA TORU WODNEGO ŚWINOUJŚCIE - SZCZECIN DO GŁĘBOKOŚCI 12,50 m. II Polsko Francuskie seminarium konsultacyjne MODERNIZACJA TORU WODNEGO ŚWINOUJŚCIE - SZCZECIN DO GŁĘBOKOŚCI 12,50 m. Wybrane aspekty realizacji projektu i założenia gospodarowania urobkiem pogłębiarskim.

Bardziej szczegółowo

Elbląski Obszar Funkcjonalny w kontekście dokumentu Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce Wojciech Dziemianowicz

Elbląski Obszar Funkcjonalny w kontekście dokumentu Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce Wojciech Dziemianowicz Elbląski Obszar Funkcjonalny w kontekście dokumentu Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce Wojciech Dziemianowicz Elbląg, 1 sierpnia 2013 r. GEOPROFIT Kilka wstępnych refleksji

Bardziej szczegółowo

Bałtyk na światowej mapie żeglugi morskiej

Bałtyk na światowej mapie żeglugi morskiej Bałtyk na światowej mapie żeglugi morskiej Łukasz Greinke - CEO Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA Udział mórz w obsłudze obrotu towarowego 16,9 16,5 16,3 16,1 16,1 15,7 15,8 15,0 15,7 15,7 15,8 15,7 15,7

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie Modelowanie zintegrowanego gałęziowo systemu transportowego Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarządzania Transportem Zakład Organizacji i Zarządzania Projekt

Bardziej szczegółowo

Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski

Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski Sławomir Kopyść Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Tczew, 22.11.2016 r. Platforma multimodalna oparta o transport wodny, kolejowy, drogowy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Żeglarstwa Szekla ul. Legnicka 7, 80-150 Gdańsk tel. 88 146 49 31 biuro@obozyzeglarskie.com www.rejsyzeglarskie.com

Szkoła Żeglarstwa Szekla ul. Legnicka 7, 80-150 Gdańsk tel. 88 146 49 31 biuro@obozyzeglarskie.com www.rejsyzeglarskie.com Port Darłowo Kontakt: Zarząd Portu Morskiego Darłowo Spółka z o.o. ul. Wschodnia 14 76-153 Darłowo tel./fax 094 314 51 85 Fax: (+48) 58 737 94 85 E-mail: zarzadportudarlowo@op.pl http://www.port.darlowo.pl

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /451

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /451 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 19.05.2017/451 2017 1.1. Polska gospodarka morska i przybrzeżna w 2016 roku Polskie stocznie zbudowały łącznie 10 statków w 2016, czyli o 2,5 razy więcej

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH SUCHYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wielkość przeładunków ładunków

Bardziej szczegółowo

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr Spis treści: 1. Wprowadzenie 1.1. Pojęcie systemu logistycznego w literaturze 1.2. Elementy systemu logistycznego Polski 1.3. Znaczenie transportu dla realizacji procesów logistycznych w aspekcie komodalności

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Tekst opublikowany w internecie pod adresem: http://www.egospodarka.pl/52652,gospodarkamorska-w-polsce-2009,1,39,1.html (2011-02-02) 07.05.2010, 12:50 Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Morska i przybrzeżna

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

P R E Z E N T A C J A. o firmie przeładunki nabrzeża /składowanie sprzęt przeładunkowy planowane inwestycje

P R E Z E N T A C J A. o firmie przeładunki nabrzeża /składowanie sprzęt przeładunkowy planowane inwestycje P R E Z E N T A C J A o firmie przeładunki nabrzeża /składowanie sprzęt przeładunkowy planowane inwestycje O F I R M I E Port Gdański Eksploatacja S.A. świadczy usługi w zakresie przeładunków i składowania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk to miasto wyjątkowe ze względu na swoją ponad 1000-letnią historię, hanzeatycką tradycję i niezwykłą architekturę.

Gdańsk to miasto wyjątkowe ze względu na swoją ponad 1000-letnią historię, hanzeatycką tradycję i niezwykłą architekturę. Johann Carl Schultz (1801-1873), Długie Pobrzeże w Gdańsku, 1837 Gdańsk to miasto wyjątkowe ze względu na swoją ponad 1000-letnią historię, hanzeatycką tradycję i niezwykłą architekturę. AKCJONARIUSZE

Bardziej szczegółowo

Projekt INTERREG SCANDRIA - Kombinowana kolejowo-promowa oferta transportowa w obszarze Morza Bałtyckiego Warsztaty r.

Projekt INTERREG SCANDRIA - Kombinowana kolejowo-promowa oferta transportowa w obszarze Morza Bałtyckiego Warsztaty r. Projekt INTERREG SCANDRIA - Kombinowana kolejowo-promowa oferta transportowa w obszarze Morza Bałtyckiego Warsztaty 26.10.2011r. Hotel ALGA Świnoujście Sp. z o.o. Zarządzamy największym w Polsce i jednym

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Kanału Elbląskiego. Elbląg, 30 sierpnia 2014 r.

Rewitalizacja Kanału Elbląskiego. Elbląg, 30 sierpnia 2014 r. Rewitalizacja Kanału Elbląskiego Elbląg, 30 sierpnia 2014 r. System Kanału Elbląskiego Lokalizacja: województwo warmińsko mazurskie, trzy powiaty tj. elbląski, ostródzki, iławski Poprzez rzekę Elbląg i

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE

POLSKIE PORTY MORSKIE Magdalena Daszkowska POLSKIE PORTY MORSKIE Portem morskim nazywa się całokształt budowli, urządzeń inżynierskich, wspartych odpowiednimi systemami informatycznymi (technicznymi i zarządczymi); umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej. Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle

Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej. Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle Proste historyczne rozwiązanie transportowe Odra w przekroju

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE W 2007 PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ

POLSKIE PORTY MORSKIE W 2007 PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ POLSKIE PORTY MORSKIE W 2007 PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ 1. Wyniki działalności polskich portów morskich w 2007 roku 1.1. Całkowite obroty przeładunkowe (2000 2007) W 2007 roku polskie porty

Bardziej szczegółowo

STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU PORTU ELBLĄG CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PERSPECTIVES OF ELBLĄG PORT

STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU PORTU ELBLĄG CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PERSPECTIVES OF ELBLĄG PORT Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni Scientific Journal of Gdynia Maritime University Nr 107/2018, 99 115 Złożony/submitted: 28.04.2018 ISSN 2451-2486 (online) Zaakceptowany/accepted:14.07.2018 ISSN

Bardziej szczegółowo

DCT Gdańsk S.A. Styczeń 2017

DCT Gdańsk S.A. Styczeń 2017 DCT Gdańsk S.A. Styczeń 2017 2 Profil Firmy Kluczowe informacje o działalności firmy Przewagi konkurencyjne: Największy i najszybciej rozwijający się terminal kontenerowy na Morzu Bałtyckim Naturalna brama

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA OT LOGISTICS

GRUPA KAPITAŁOWA OT LOGISTICS GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KAPITAŁOWA OT LOGISTICS OT Logistics S.A. to nowoczesna firma logistyczna operująca na rynku europejskich przewozów towarowych, wokół której powstała Grupa Kapitałowa składająca

Bardziej szczegółowo

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 2 W układzie międzynarodowym region zachodniopomorski ma ważne tranzytowe znaczenie. Krzyżują się tu połączenia międzynarodowe w układzie: północ - południe,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja stopnia Chróścice przystosowanie do III klasy drogi wodnej

Modernizacja stopnia Chróścice przystosowanie do III klasy drogi wodnej Modernizacja stopnia Chróścice przystosowanie do III klasy drogi wodnej 30 września 2011 r. Informacje ogólne Tytuł Projektu: Modernizacja stopnia Chróścice przystosowanie do III kl. drogi wodnej Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja DCT Gdańsk

Prezentacja DCT Gdańsk Prezentacja DCT Gdańsk 2 Profil Firmy Kluczowe informacje o działalności firmy Specyfikacja terminalu: Powierzchnia terminalu: 49 ha Długość nabrzeża: 650m Głębokość wody przy nabrzeżu do 16,5m 6 suwnic

Bardziej szczegółowo

Transport intermodalny na rynku przewozów towarowych w Polsce w latach

Transport intermodalny na rynku przewozów towarowych w Polsce w latach PRZEWOZÓW ŚWIATOWYCH 21-22 marca 218 r. w PTAK WARSAW EXPO Transport intermodalny na rynku przewozów towarowych w Polsce w latach 27-216 SESJA II: TRANSPORT INTERMODALNY TRENDY POLSKIE dr inż. Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim Regionalny system transportowy w województwie pomorskim doświadczenia i perspektywy MIECZYSŁAW STRUK Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Konferencja pt. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011.

Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011. Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011. Program prezentacji I. PRZEŁADUNKI II. FINANSE III. INWESTYCJE I. PRZEŁADUNKI Przeładunki ogółem w Porcie Gdynia w latach 1990 2010 (tys. ton) 18 000 17

Bardziej szczegółowo

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA TEASER INWESTYCYJNY PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA Przygotowany przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna GDAŃSK - MARZEC 2014 1 Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA będący właścicielem

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 2 Zachodniopomorskie leży w północno-zachodniej Polsce, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Stolicą województwa jest Szczecin. Granica morska w Zachodniopomorskiem

Bardziej szczegółowo

Plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce

Plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce Plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce Przemysław Daca Zastępca Dyrektora Departamentu Żeglugi Śródlądowej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Konferencja pt. Rzeki dla zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PORTÓW W SZCZECINIE I W ŚWINOUJŚCIU -doskonałym miejscem do obsługi transportowej Państwa działalności

ZESPÓŁ PORTÓW W SZCZECINIE I W ŚWINOUJŚCIU -doskonałym miejscem do obsługi transportowej Państwa działalności ZESPÓŁ PORTÓW W SZCZECINIE I W ŚWINOUJŚCIU -doskonałym miejscem do obsługi transportowej Państwa działalności Szczecin 2011 Organizacja S f e r a z a r z ą d z a n i a ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I

Bardziej szczegółowo

Pan Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ul. Chałubińskiego 4/ Warszawa

Pan Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ul. Chałubińskiego 4/ Warszawa Stanowisko Polskiego Klubu Ekologicznego w sprawie programu pn. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską poparte poprzez kluczowe organizacje ekologiczne: Pan Marek Gróbarczyk Minister

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia granic morskich portów wojennych

z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia granic morskich portów wojennych Projekt R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A O B R O N Y N A R O D O W E J z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia granic morskich portów wojennych Na podstawie art. 45 ust. 2b ustawy z dnia 21 marca

Bardziej szczegółowo

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa)

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

Gdański Terminal Kontenerowy SA. Powstał w 1998 roku

Gdański Terminal Kontenerowy SA. Powstał w 1998 roku Gdański Terminal Kontenerowy SA Powstał w 1998 roku Nasza dewiza: GTK to Gdański Terminal Kontenerowy Roczna zdolność przeładunkowa 80 000 TEU Obsługa statków do 3 000 TEU 95 gniazd dla kontenerów chłodniczych

Bardziej szczegółowo

Tabela do zgłaszania uwag do projektu Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)

Tabela do zgłaszania uwag do projektu Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) LP PODMIOT ZGŁASZAJĄCY UWAGĘ FRAGMENT DOKUMENTU (SEKCJA, STRONA, AKAPIT) TREŚĆ UWAGI ORAZ PROPOZYCJA ZMIANY 1 RIP Gdynia 2.1.1. str.11. Dodać do gospodarki gruntami: ograniczenie możliwości pomijania prawa

Bardziej szczegółowo

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu 12,5m DLA SZCZECINA Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu Paweł Adamarek Członek Zarządu Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA SZCZECIN Zarząd Morskich Portów Szczecin

Bardziej szczegółowo

Polskie porty w 2017 roku

Polskie porty w 2017 roku Polskie porty w 2017 roku Luty 2018 Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Podsumowanie: Polski sektor portowy z kolejnym rekordowym wynikiem przeładunków w 2017 roku. 7,8% wzrostu przełożyło się na

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03. dr Adam Salomon gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU RO-RO dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Segmenty rynku ro-ro Rynek ro-ro (roll on/roll

Bardziej szczegółowo

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Motławie. POIiŚ

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Motławie. POIiŚ Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Motławie POIiŚ 7.2-8.2 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Informacje ogólne o Projekcie

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE. Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer

ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE. Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE Co to jest łączność? Rodzaje łączności. Co to jest transport? Rodzaje transportu. Wady i zalety

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportu

Infrastruktura transportu Infrastruktura transportu Opracował: Robert Urbanik Pojęcie infrastruktury Czynniki produkcji transportowej Infrastruktura (obiekty i urządzenia) Suprastruktura (środki przewozowe) Drogi transportowe Węzły

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy wzrostu znaczenia portów morskich w lądowomorskich łańcuchach logistycznych. Szczecin, Stara Rzeźnia 11 maj 2017

Stan i perspektywy wzrostu znaczenia portów morskich w lądowomorskich łańcuchach logistycznych. Szczecin, Stara Rzeźnia 11 maj 2017 Stan i perspektywy wzrostu znaczenia portów morskich w lądowomorskich łańcuchach logistycznych Szczecin, Stara Rzeźnia 11 maj 2017 Sesja I Port morski stymulatorem rozwoju lądowo-morskich łańcuchów logistycznych

Bardziej szczegółowo

Maciej Matczak. Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość

Maciej Matczak. Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Maciej Matczak Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Marzec 2016 Polskie porty morskie w 2015 roku. Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Port Monitor to cykliczne

Bardziej szczegółowo

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Tragi Intermodal 2017, Warsaw Ptak Expo Anna Różalska Kierownik Rozwoju Biznesu - PKP Cargo Connect www.pkp-cargo.eu Grupa PKP CARGO to wiodący

Bardziej szczegółowo

Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Długość sieci śródlądowych dróg wodnych w Polsce w 2013 r. wyniosła 3655 km, z czego 2417 km

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja szlaków wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego

Rewitalizacja szlaków wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego GEOGRAPHY AND TOURISM, Vol. 3, No. 1 (2015), 11-19, Semi-Annual Journal, ISSN 2449-9706, DOI: 10.5281/zenodo.19492 Copyright by Kazimierz Wielki University Press, 2015. All Rights Reserved. http://geography.and.tourism.ukw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego

Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego Inicjatywa Pomorski Klaster Logistyczny Gdynia, 28 lutego 2013 roku Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego Transport jest jednym z najważniejszych czynników determinujących

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. inwestycji Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Gdańsk, 18 stycznia 2018 r.

Informacja nt. inwestycji Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Gdańsk, 18 stycznia 2018 r. Informacja nt. inwestycji Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską Gdańsk, 18 stycznia 2018 r. Program wieloletni Uchwała Nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Nowe ogniwo w Supply Chain Transport Intermodalny

Nowe ogniwo w Supply Chain Transport Intermodalny Nowe ogniwo w Supply Chain Transport Intermodalny Przemysław Hoehne www.clip-group.com Czym jest transport intermodalny Transport intermodalny to przewóz towarów w jednej i tej samej jednostce ładunkowej

Bardziej szczegółowo

Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz -Trójmiasto

Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz -Trójmiasto Styczeń - zawinięcie pierwszego w historii portu statku z napędem na gaz (LNG) - m/v Greenland (pierwszy na świecie statek z napędem LNG do przewozu cementu oraz innych ładunków proszkowych). Kwiecień

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE

POLSKIE PORTY MORSKIE POLSKIE PORTY MORSKIE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2009 ROKU 1. Wyniki działalności polskich portów morskich w pierwszym półroczu 2009 roku Półrocze 2009 roku, jest pierwszym okresem, w którym możliwe jest pełne

Bardziej szczegółowo

Polish Forwarding Company Twoje przesyłki w bezpiecznych rękach

Polish Forwarding Company Twoje przesyłki w bezpiecznych rękach Polish Forwarding Company Twoje przesyłki w bezpiecznych rękach Nasze atuty Jesteśmy firmą z polskim kapitałem. Właściciele i kadra zarządzająca posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w branży TSL; Oferujemy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU DZIERŻAWY DO POSTĘPOWANIA W CELU OPTYMALNEGO WYKORZYSTANIA POTENCJAŁU PRZEŁADUNKOWEGO W PORCIE HANDLOWYM W KOŁOBRZEGU

OPIS PRZEDMIOTU DZIERŻAWY DO POSTĘPOWANIA W CELU OPTYMALNEGO WYKORZYSTANIA POTENCJAŁU PRZEŁADUNKOWEGO W PORCIE HANDLOWYM W KOŁOBRZEGU OPIS PRZEDMIOTU DZIERŻAWY DO POSTĘPOWANIA W CELU OPTYMALNEGO WYKORZYSTANIA POTENCJAŁU PRZEŁADUNKOWEGO W PORCIE HANDLOWYM W KOŁOBRZEGU 1. Opis przedmiotu dzierżawy Przedmiotem dzierżawy jest część terenów

Bardziej szczegółowo

Kiedy pytają nas o Szczecin..

Kiedy pytają nas o Szczecin.. Kiedy pytają nas o Szczecin.. W pierwszej kolejności mówimy o niezwykłych walorach naturalnych i położeniu miasta. Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin grudzień 2013 Co z tego wynika? Tworząc Nasze

Bardziej szczegółowo

Rozwój metropolitalnego układu transportowego

Rozwój metropolitalnego układu transportowego Rozwój metropolitalnego układu transportowego Wnioski z analiz diagnostycznych do Strategii Transportu i Mobilności Lech Michalski Politechnika Gdańska Horyzont 2020 Plany transportowe (Gdańsk, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E70 W ASPEKCIE UŻEGLOWNIENIA DOLNEJ WISŁY

CHARAKTERYSTYKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E70 W ASPEKCIE UŻEGLOWNIENIA DOLNEJ WISŁY Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni Scientific Journal of Gdynia Maritime University Nr 102/2017, 61 69 ISSN 1644-1818 e-issn 2451-2486 CHARAKTERYSTYKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E70 W ASPEKCIE

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku. Wrocław, 11 kwietnia 2016 r.

Strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku. Wrocław, 11 kwietnia 2016 r. Strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku Wrocław, 11 kwietnia 2016 r. Plan prezentacji Dlaczego potrzebujemy zmiany? Nasz cel i działania Co chcemy

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz w sieci bazowej TEN-T RAPORT

Bydgoszcz w sieci bazowej TEN-T RAPORT Bydgoszcz w sieci bazowej TEN-T RAPORT Łukasz Religa / czerwiec 2019 Wstęp Koncepcje budowy sieci transeuropejskiej narodziły się już w latach 90., ale za przełomową regulację należy uznać przyjęcie 11

Bardziej szczegółowo

Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku. inwestycje. Priorytety 2017

Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku. inwestycje. Priorytety 2017 Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku ZARZĄDZANIE inwestycje KLIENCI Priorytety 2017 ZARZĄDZANIE Organizacja przewozów podczas Światowych Dni Młodzieży 2500 pociągów rejsowych 400 pociągów specjalnych

Bardziej szczegółowo

FRACHT 2019 VII FORUM TRANSPORTU INTERMODALNEGO GDAŃSK, 2-3 KWIETNIA 2019 / Projekt programu /

FRACHT 2019 VII FORUM TRANSPORTU INTERMODALNEGO GDAŃSK, 2-3 KWIETNIA 2019 / Projekt programu / 02 kwietnia 2019r. FRACHT 2019 VII FORUM TRANSPORTU INTERMODALNEGO GDAŃSK, 2-3 KWIETNIA 2019 / Projekt programu / 09.00 10.00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa. Otwarcie Forum Wystąpienia współorganizatorów

Bardziej szczegółowo