Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016"

Transkrypt

1 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Udział % Klasyfikacja budżetowa Wykonanie za rok Plan po zmianach Wykonanie w Wyszczególnienie % 7: na 2016 rok za rok 2016 wydatkach Dz. Rozdz. ogółem WYDATKI MAJĄTKOWE , , ,36 41,44% 10,10% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne gminne 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 630 TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Pozostała działalność 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,52 32,00% 2,24% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,52 36,31% 1,88% , , ,12 92,86% 1,80% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , ,40 4,00% 0,00% 0, , ,00 99,97% 0,36% 0, , ,00 99,97% 0,36% , , ,25 42,98% 1,51% , , ,25 42,98% 1,51% , , ,25 96,86% 1,51% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,40 98,19% 1,15% , , ,40 98,19% 1,15% , , ,40 98,19% 1,15% ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,45 78,68% 0,20% 3 714, , ,00 89,92% 0,15% 3 714, , ,00 89,92% 0,15% , , ,45 56,94% 0,05% , , ,45 56,94% 0,05% , , ,70 9,66% 0,60%

2 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 852 POMOC SPOŁECZNA Świadczenie wychowawcze 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oczyszczanie miast i wsi 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 926 KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe ,92 0,00 0,00 0,00% 0,00% ,83 0,00 0,00 0,00% 0,00% ,09 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , ,70 0,00% 0,60% 0, , ,70 8,42% 0,52% 0, , ,00 100,00% 0,08% ,80 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00% ,88 0,00 0,00 0,00% 0,00% ,01 0,00 0,00 0,00% 0,00% 4 898,87 0,00 0,00 0,00% 0,00% ,92 0,00 0,00 0,00% 0,00% ,48 0,00 0,00 0,00% 0,00% 4 972,44 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , ,00 0,00% 0,02% 0, , ,00 0,00% 0,02% 0, , ,00 0,00% 0,02% , , ,51 23,17% 0,52% , , ,00 99,16% 0,16% 0, , ,00 99,16% 0,16% ,52 0,00 0,00 0,00% 0,00% ,60 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , ,00 71,42% 0,06% 0, , ,00 71,42% 0,06% 0, , ,51 93,27% 0,21% 0, , ,51 93,27% 0,21% , , ,00 5,04% 0,09% 0, , ,00 3,14% 0,05% , , ,00 0,00% 0,03% ,92 0,00 0,00 0,00% 0,00% ,92 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , ,00 100,00% 0,45% 0, , ,00 100,00% 0,45% 0, , ,00 100,00% 0,45% 0, , ,53 97,39% 3,42% 0, , ,53 97,39% 3,42% 0, , ,53 97,39% 3,42%

3 01008 Melioracje wodne Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 2850 wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 020 LEŚNICTWO Gospodarka leśna 500 HANDEL Pozostała działalność 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jednostek samorządu terytorialnego 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych 4600 i innych jednostek organizacyjnych 630 TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,01 96,05% 89,90% , , ,73 99,78% 0,17% , , ,19 99,99% 0,14% , , ,19 99,99% 0,14% 215,64 200,00 134,60 67,30% 0,00% 215,64 200,00 134,60 67,30% 0,00% 5 988, , ,94 100,00% 0,03% 117,42 109,92 109,92 100,00% 0,00% 5 870, , ,02 100,00% 0,03% 709, , ,32 98,06% 0,02% 709, , ,32 98,06% 0,02% 709, , ,32 98,06% 0,02% 1 612,22 480,00 457,00 95,21% 0,00% 1 612,22 480,00 457,00 95,21% 0,00% 88,24 100,00 93,89 93,89% 0,00% 324,65 380,00 363,11 95,56% 0,00% 1 199,33 0,00 0,00 0 0,00% , , ,11 85,64% 2,47% , , ,11 85,64% 2,47% , , ,00 100,00% 0,08% 1 600, , ,00 100,00% 0,01% 2 000, , ,00 100,00% 0,02% 300,00 450,00 450,00 100,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 7 942, , ,22 91,77% 0,17% 9 242, , ,42 99,56% 0,13% , , ,37 74,02% 1,06% , , ,90 99,96% 0,85% 1 797, , ,20 99,91% 0,02% , , ,00 99,83% 0,02% 0, , ,00 100,00% 0,11% , , ,13 94,99% 0,87% , , ,13 94,99% 0,87%

4 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 2310 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie ,77 0,00 0,00 0 0,00% , , ,02 88,38% 0,10% , , ,11 95,92% 0,77% 800,00 0,00 0,00 0 0,00% 6 007,54 0,00 0,00 0 0,00% , , ,83 98,18% 5,55% , , ,84 84,48% 0,19% 0,00 900,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,44 86,94% 0,18% 440,40 450,00 440,40 1,19% 0,00% 8 340,00 500,00 212,00 42,40% 0,00% , , ,99 98,74% 5,37% 0, , ,00 0,17% 0,01% , , ,14 92,67% 0,09% , , ,26 99,27% 1,36% , , ,71 98,80% 1,89% , , ,88 104,94% 2,01% 1 944, , ,00 100,00% 0,01% , , ,37 73,77% 0,21% , ,00 984,00 49,20% 0,01% 0 0,00% ,00 0,00 0,00 799, ,00 984,00 49,20% 0,01% 3 105, , ,37 74,77% 0,21% 0, , ,00 0,00% 0,13% 0, , ,00 0,00% 0,02% 0,00 560,00 560,00 0,00% 0,00% 1 616, , ,03 20,41% 0,01% 89, , ,34 66,35% 0,03% 1 400, , ,00 98,80% 0,01% , , ,64 93,24% 14,13% , , ,00 100,00% 0,51% , , ,00 100,00% 0,26% 3 200, , ,00 100,00% 0,02% 7 150, , ,00 100,00% 0,05% 767, , ,00 100,00% 0,01% 2 400, , ,00 100,00% 0,10% 8 609, , ,00 100,00% 0,07%

5 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4190 Nagrody konkursowe Pozostała działalność 2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 141,20 250,00 250,00 100,00% 0,00% 510,27 600,00 600,00 100,00% 0,00% , , ,22 97,66% 0,47% , , ,00 97,88% 0,44% 993, , ,98 97,78% 0,02% 960, , ,24 84,95% 0,01% , , ,60 94,30% 12,48% 2 621, , ,72 97,74% 0,01% , , ,35 94,47% 7,77% , , ,04 99,91% 0,66% , , ,50 64,74% 0,05% , , ,12 91,90% 1,35% , , ,07 85,74% 0,17% 9 887, , ,00 95,22% 0,10% 5 105, , ,08 95,83% 0,03% , , ,71 94,71% 0,47% , , ,92 78,43% 0,12% 8 073,16 500,00 465,95 93,19% 0,00% 2 345, , ,00 99,29% 0,01% , , ,17 99,15% 0,99% , , ,52 93,07% 0,11% , , ,90 86,35% 0,17% 633,20 0,00 0,00 0,00% 0,00% 6 218, , ,69 93,63% 0,03% , , ,00 100,00% 0,26% 542, ,00 431,36 39,21% 0,00% , , ,12 96,43% 0,10% , , ,38 94,88% 0,06% , , ,68 89,60% 0,30% 0, , ,00 0,00% 0,01% 6 957, , ,64 95,53% 0,03% , , ,04 88,72% 0,26% , , ,14 62,03% 0,37% 97,99% 0,09% 3 021, , ,97

6 2880 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wybory do Sejmu i Senatu 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 7 569,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , ,00 0,00% 0,05% 0, , ,00 0,00% 0,01% 0, , ,00 0,00% 0,01% 0,00 517,00 517,00 0,00% 0,00% 0, , ,97 28,60% 0,09% 0, , ,23 0,00% 0,03% 8 429, , ,97 99,75% 0,09% 100,00% 0,03% , , ,00 850, , ,00 100,00% 0,03% 650, , ,00 100,00% 0,03% 200,00 0,00 0,00 0 0,00% ,32 0,00 0,00 0 0,00% ,00 0,00 0,00 0 0,00% 534,14 0,00 0,00 0 0,00% 75,02 0,00 0,00 0 0,00% 3 453,60 0,00 0,00 0 0,00% 4 480,18 0,00 0,00 0 0,00% 1 624,20 0,00 0,00 0 0,00% 65,18 0,00 0,00 0 0,00% ,00 0,00 0,00 0 0,00% 6 700,00 0,00 0,00 0 0,00% 418,99 0,00 0,00 0 0,00% 54,88 0,00 0,00 0 0,00% 2 645,30 0,00 0,00 0 0,00% 3 095,24 0,00 0,00 0 0,00% 778,80 0,00 0,00 0 0,00% 46,79 0,00 0,00 0 0,00% ,00 0,00 0,00 0 0,00%

7 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 752 OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy Powiatowe Policji 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Obrona cywilna Pozostała działalność 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 760,00 0,00 0,00 0 0,00% 368,66 0,00 0,00 0 0,00% 48,91 0,00 0,00 0 0,00% 2 340,50 0,00 0,00 0 0,00% 1 903,53 0,00 0,00 0 0,00% 898,40 0,00 0,00 0 0,00% 126,00 0,00 0,00 0 0,00% 200,00 200,00 200,00 100,00% 0,00% 200,00 200,00 200,00 100,00% 0,00% 200,00 200,00 200,00 100,00% 0,00% , , ,20 75,35% 0,11% 5 050, , ,00 100,00% 0,03% 0, , ,00 100,00% 0,03% 5 050,00 0,00 0,00 0 0,00% 6 200, , ,20 0,00% 0,01% 6 200, , ,20 0,00% 0,01% 1 122, , ,00 86,96% 0,01% 1 122, , ,00 86,96% 0,01% 5 463, , ,00 0,00% 0,06% 4 930, , ,00 0,00% 0,03% 533, , ,00 0,00% 0,03% , , ,57 95,65% 1,27% , , ,57 95,65% 1,27% , , ,58 99,86% 0,24% , , ,99 94,72% 1,03% , , ,33 95,56% 23,37% , , ,44 94,47% 9,65% , , ,81 97,85% 0,55% , , ,60 93,97% 5,98% , , ,99 99,99% 0,51% , , ,27 94,00% 1,19% , , ,24 84,87% 0,13% 5 289, , ,56 96,20% 0,05%

8 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz,opinii 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jednostek samorządu terytorialnego Gimnazja 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,68 98,84% 0,14% , , ,06 99,74% 0,09% , , ,35 89,17% 0,36% 9 209, , ,80 94,94% 0,03% 986,00 660,00 660,00 100,00% 0,00% , , ,28 91,26% 0,17% 2 471, , ,61 99,73% 0,01% 813, , ,61 98,46% 0,01% 861, ,00 756,18 75,62% 0,00% 3 189, , ,00 90,15% 0,02% , , ,40 99,99% 0,37% 0, , ,00 100,00% 0,01% , , ,29 89,15% 0,42% 6 489, , ,13 77,05% 0,02% , , ,67 91,24% 0,28% 5 156, , ,02 99,98% 0,03% , , ,67 86,65% 0,05% 2 175, , ,00 62,86% 0,01% 0,00 460,00 12,91 2,81% 0,00% 881,49 540,00 531,58 98,44% 0,00% 0,00 200,00 0,00 0,00% 0,00% 6 400, , ,31 99,08% 0,02% , , ,26 98,07% 2,94% , , ,00 98,00% 2,77% , , ,26 99,21% 0,17% , , ,50 96,43% 8,95% , , ,30 97,73% 0,43% , , ,98 97,31% 5,52% , , ,14 100,00% 0,43% , , ,39 92,18% 1,07% , , ,72 92,14% 0,14% , , ,13 89,05% 0,03% , , ,57 98,70% 0,18% , , ,37 99,43% 0,11% , , ,57 88,41% 0,35%

9 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz,opinii 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4580 Pozostałe odsetki Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach 3020 zawodowych Wydatki osobowe oraz niezaliczane szkołach artystycznych do wynagrodzeń 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 423, , ,02 96,70% 0,14% 365,00 460,00 458,00 99,57% 0,00% , , ,26 96,23% 0,16% 2 791, , ,21 99,83% 0,02% 0, , ,48 99,82% 0,01% 4 026, , ,29 89,98% 0,02% 4 577, , ,00 92,67% 0,02% , , ,07 99,98% 0,32% 1 555, , ,00 98,81% 0,01% 0,00 325,00 323,00 99,38% 0,00% 1 269, , ,00 99,69% 0,01% , , ,63 89,04% 0,58% , , ,63 89,04% 0,58% , , ,22 89,38% 0,05% 592,50 0,00 0,00 0 0,00% 735,00 820,00 804,72 98,14% 0,00% 3 412, , ,60 99,77% 0,01% 1 189, ,00 875,90 85,87% 0,00% 4 696, , ,00 84,45% 0,03% , , ,72 99,39% 0,55% 798, , ,00 100,00% 0,01% , , ,55 100,00% 0,41% 968, , ,00 100,00% 0,01% 2 508, , ,00 100,00% 0,07% 303, , ,00 100,00% 0,01% 44,44 195,00 195,00 100,00% 0,00% 277,35 770,00 770,00 100,00% 0,00% 23, , ,00 79,97% 0,01% 775, , ,00 100,00% 0,01% 34,00 235,00 235,00 100,00% 0,00% 11,55 120,00 120,00 100,00% 0,00% 274,00 693,17 693,17 100,00% 0,00% 27,79 70,00 70,00 100,00% 0,00%

10 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz,opinii 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jednostek samorządu terytorialnego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 851 OCHRONA ZDROWIA Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki 2800 zaliczane do sektora finansów publicznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki 2800 zaliczane do sektora finansów publicznych 852 POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 9,38 40,00 40,00 100,00% 0,00% 9,68 0,00 0,00 0 0,00% 36,78 80,00 80,00 100,00% 0,00% 741, , ,00 100,00% 0,01% 0,00 45,00 45,00 100,00% 0,00% 0,00 20,00 20,00 100,00% 0,00% , , ,27 99,79% 0,23% 1 739,00 0,00 0,00 0 0,00% 968, , ,24 99,19% 0,02% 3 600,00 540,00 500,00 92,59% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,03 99,94% 0,21% , , ,36 96,59% 0,63% 0, , ,36 0,00% 0,03% 0,00 115,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 927,30 0,00% 0,01% 0, , ,06 0,00% 0,02% 0,00 500,00 500,00 0,00% 0,00% 0,00 30,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,00 100,00% 0,11% , , ,00 100,00% 0,11% , , ,00 97,09% 0,49% , , ,00 100,00% 0,44% , , ,00 78,20% 0,05% , , ,94 99,29% 27,30% , , ,46 100,00% 1,89% , , ,46 100,00% 1,89% , , ,78 96,45% 0,13% 96,45% 0,13% , , ,78

11 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wspieranie rodziny Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne Zasiłki stałe 500,00 500,00 500,00 100,00% 0,00% 500,00 500,00 500,00 100,00% 0,00% , , ,42 99,94% 0,09% 2 290, , ,42 99,59% 0,01% , , ,00 100,00% 0,08% 0, , ,25 99,68% 11,04% 0, , ,90 99,71% 10,85% 0, , ,00 100,00% 0,11% 0, , ,35 95,58% 0,07% 0, , ,00 100,00% 0,01% 0,00 359,00 359,00 100,00% 0,00% 100,00% 8,43% , , ,83 258,03 0,00 0,00 0 0,00% , , ,00 100,00% 7,94% , , ,00 100,00% 0,15% , , ,08 99,99% 0,34% 780,00 886,00 885,75 99,97% 0,01% 95,60% 0,25% , , ,69 91,79 0,00 0,00 0 0,00% , , ,69 95,60% 0,25% , , ,81 99,18% 0,49% , , ,81 99,18% 0,49% , , ,30 99,66% 0,75% , , ,30 99,66% 0,75% 92,00 0,00 0,00 0 0,00% , , ,02 98,35% 1,27%

12 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4580 Pozostałe odsetki 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne 2 186,86 0,00 0,00 0 0,00% , , ,02 98,35% 1,27% , , ,67 96,62% 2,34% 555,12 485,00 484,22 99,84% 0,00% 300, , ,75 97,99% 0,04% , , ,27 98,90% 1,33% , , ,66 99,74% 0,12% , , ,04 93,40% 0,25% 5 526, , ,00 85,13% 0,03% 237,36 55,00 0,00 0,00% 0,00% 2 614, , ,59 98,28% 0,02% , , ,77 83,13% 0,14% 0,00 560,00 551,60 0,00% 0,00% 172,00 400,00 340,00 85,00% 0,00% , , ,13 97,37% 0,25% 3 332, , ,95 83,80% 0,02% 2 791, , ,40 98,78% 0,03% 794, , ,80 99,98% 0,01% , , ,00 100,00% 0,07% 508,80 0,00 0,00 0 0,00% 0,00 15,00 10,49 69,93% 0,00% 60,07 0,00 0,00 0 0,00% 2 986, , ,00 91,83% 0,02% 0,00 840,00 211,00 0,00% 0,00% 0,00 140,00 31,00 0,00% 0,00% 0,00 700,00 180,00 0,00% 0,00% , , ,71 95,49% 0,62% , , ,83 95,52% 0,62% 77,60 150,00 109,88 73,25% 0,00% , , ,37 85,05% 0,75% , , ,58 87,38% 0,41% , , ,49 89,84% 0,32% 1 993, , ,75 99,91% 0,02% 8 234, , ,93 81,42% 0,06% 1 064, , ,90 53,70% 0,01% 144, ,00 408,51 40,85% 0,00%

13 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność 705,55 100,00 4,00 0,00% 0,00% , , ,79 82,44% 0,35% , , ,79 82,36% 0,34% 1 125,00 325,00 325,00 100,00% 0,00% , , ,67 95,19% 9,96% 9 996, , ,70 99,86% 0,03% 2 258,00 0,00 0,00 0 0,00% 106,09 0,00 0,00 0 0,00% 7 632, , ,70 99,82% 0,03% 0, , ,00 100,00% 0,01% , , ,79 93,97% 6,56% , , ,00 100,00% 0,24% 5 100, , ,00 100,00% 0,04% 450, , ,00 100,00% 0,01% 1 541, , ,00 99,61% 0,04% 0, , ,00 31,00% 0,01% , , ,79 93,95% 6,23% , , ,37 99,89% 0,32% 5 000, , ,00 100,00% 0,13% 1 000, , ,00 100,00% 0,02% 400,00 600,00 600,00 100,00% 0,00% 8 119, , ,88 99,58% 0,05% , , ,49 99,86% 0,12% , , ,37 99,58% 0,68% 5 000, , ,00 100,00% 0,13% 1 000, , ,00 100,00% 0,04% 400,00 800,00 800,00 100,00% 0,00% , , ,80 97,63% 0,09% , , ,43 99,79% 0,26% , , ,14 99,98% 0,16% , , ,19 97,11% 2,10% 0,00 200,00 180,00 0,00% 0,00% , , ,84 88,51% 0,45% , , ,63 99,66% 1,01% , , ,72 99,93% 0,64% , , ,25 94,08% 0,26% 538, ,00 598,50 49,88% 0,00% 77,17 190,00 73,50 38,68% 0,00% 5 190, , ,00 99,27% 0,03%

14 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instyt.kultury Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instyt.kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 926 KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne Zadania w zakresie kultury fizycznej 2580 dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych RAZEM WYDATKI 684, , ,11 98,60% 0,03% 624,07 860,00 771,05 89,66% 0,00% , , ,09 94,36% 0,18% 2 181, , ,00 97,46% 0,01% , , ,94 100,00% 2,66% , , ,94 100,00% 2,26% , , ,94 100,00% 2,26% , , ,00 100,00% 0,28% , , ,00 100,00% 0,28% , , ,00 100,00% 0,11% , , ,00 100,00% 0,11% , , ,50 99,93% 0,38% 0, , ,50 99,68% 0,09% 0,00 800,00 769,50 96,19% 0,00% 0, , ,00 100,00% 0,03% 0, , ,00 99,81% 0,06% , , ,00 100,00% 0,29% , , ,00 100,00% 0,29% , , ,37 84,76% - Sporządził: M.Wróbel

15

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2015

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2015 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2015 Udział % Klasyfikacja budżetowa Wykonanie za rok Plan po zmianach Wykonanie w Wyszczególnienie % 7:6 2014 na 2015 rok za rok 2015 wydatkach Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 % 7:6 Udział % Wykonanie za I Wykonanie za Klasyfikacja budżetowa Plan po zmianach w Wyszczególnienie półrocze roku I półrocze roku

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku Załącznik nr 2 do Sprawozdania z budżetu Gminy Śmigiel w 2018 roku Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 1 056 762,04 1 052 219,70 99,57 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 3 grudnia 205 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pionki Nr 20/2019 z dnia 14.03.2019 r. 01010 01030 2850 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00 Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2015/RF Wójta Gminy Krośnice z 15.01.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2017 rok

Plan wydatków na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XXX/198/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan wydatków na 2017 rok związane zadania na na akcji i udziałów oraz wniesienie środków, wkładów do o spółek prawa

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące zal 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0 Składki

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO z dnia Budżet na rok 2017

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO z dnia Budżet na rok 2017 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO.0050.1.2017 z dnia 2017-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2017 010 Rolnictwo i łowiectwo 526 000,00 01008 Melioracje wodne 120 000,00 2830 realizacji pozostałym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na wydatków na

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na wydatków na PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Plan wydatków Wykonanie Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na 31.12.2015 wydatków na 31.12.2015 1 2 3 4 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 863 60 367 012,44

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r. WÓJT GMINY ŁAŃCUT 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2 a Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r. ip Dział, Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017_zmiana

zal_2_wydatki_2017_zmiana zal 0_zmiana związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2019

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2019 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR.0050.1.2019 z dnia 2019-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2019 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 541 000,00 01008 Melioracje wodne 90 000,00 2830 realizacji pozostałym

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Załącznik Nr 3 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANI % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 656 459,00 1 600 E 232,29 96,61 01008 Melioracje wodne 60

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku

Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 269 353,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 136 045,00 01009 Spółki wodne 135 045,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rozwój obszarów wiejskich , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00

Budżet na rok Rozwój obszarów wiejskich , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO.0050.1.2018 z dnia 2018-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2018 Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 781 000,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 realizacji

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu Gminy

Plan wydatków budżetu Gminy Plan wydatków budżetu Gminy Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/80/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28.12.2011 010 Rolnictwo i łowiectwo 14 808,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Treść Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,90 99, Izby rolnicze , ,50 97,88

Treść Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,90 99, Izby rolnicze , ,50 97,88 Dzia ł Rozdzia ł WYDATKI BUDŻETU GMINY PRZESMYKI W 2015 ROKU Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 502.677,60 498.487,90 99,17 01030 Izby rolnicze 17.530,00 17.157,50 97,88 % 2850 Wpłaty gmin

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr 00501.182.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30.09.2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiany planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie planu wydatków ogółem Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wartość % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 193 088,13 985 322,02 82,59% 01008 Melioracje wodne 22 050,00 4

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014 Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00

Bardziej szczegółowo